JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län

2 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens grepp om Europa, många möjligheter till arbete. Den som har god utbildning och kan tänka sig längre resväg till sin arbetsplats ökar chansen till arbete. Att ta sina första steg ut på arbetsmarknaden, eller att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, är ibland en spännande resa. I denna folder vill vi berätta om vilka yrkesområden det kommer finnas goda eller mindre goda möjligheter till arbete inom. Men det finns även annat som är viktiga i ditt jobbsökande. Västerbotten är ett geografiskt stort län, vilket kan betyda att det kan krävas viss pendling att komma till arbetet och körkort ökar dina möjligheter. Gymnasiekompetens är något som efterfrågas hos allt fler arbetsgivarna idag. Ett av våra bästa råd till dig som är ung är att skaffa dig gymnasieexamen. Vi hoppas du får nytta av denna folder i din resa till ett arbete. Västerbottens län har en stor andel offentlig verksamhet vilket ökar känsligheten för politiska beslut och minskar länets möjlighet att påverka utvecklingen i önskvärd utsträckning. Den privata tjänstesektorn bedöms utgöra motorn i ekonomin under överskådlig tid och där finns en betydande potential för länet att växa. Detaljhandeln har en viktig roll. Ingen av länets kommuner har en lika stor andel sysselsatta inom privata tjänster som riksgenomsnittet vilket bör utgöra en viktig signal till alla som överväger att starta verksamhet i egen regi. Rationell industriproduktion är en nödvändighet för att klara verksamheten på lång sikt. Inom utbildning, vård och omsorg har antalet sysselsatta ökat mer än antalet invånare. Andelen kvalificerad vård och forskning ökar vilket leder till att efterfrågan på välutbildad arbetskraft går i samma riktning. Här ser du fördelningen av antalet sysselsatta år Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Klart flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett stort och varierat yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara drygt 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Andelen anställda per yrkesområde i Västerbottens län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 24% Försäljning, hotell, restaurang och service 17% Tillverkning, drift och underhåll Ekonomi, administration, kultur och media Utbildning 9% 11% 13% Data, teknik och naturvetenskap Bygg och anläggning Transport 5% 5% 6% Naturbruk 2% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Västerbottens län år) Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård, socialt arbete Apotekare Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Optiker Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) Sjuksköterskor inom akutvård Sjusköterskor inom psykiatri Tandläkare Tandsköterskor Undersköterskor Dietister Kriminalvårdare Hälso- och sjukvård, socialt arbete Hälso- och sjukvård, socialt arbete utgör en stor del av arbetsmarknaden i länet. Länets totala befolkning ökar inte lika snabbt längre men befolkningens genomsnittsålder stiger och kommer att fortsätta göra det under många år. Det innebär, bland annat, att behovet av omsorg och alltmer kvalificerad sjukvård ökar. Födelsetalet är stabilt sedan flera år vilket ökar behovet av barnomsorgspersonal och många lärargrupper. Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt och behovet av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är bristyrken, i varierande grad, redan tidigare. Samtliga grupper av läkare, distriktsläkare och specialistläkare, är utpräglade bristyrken sedan länge och specialistutbildade sjuksköterskor inom akut- och intensivvård, operation, psykiatri och vården av för tidigt födda är områden där det är svårt att hitta rätt personal. Det gäller även geriatrik (äldrevård) samt beroendevård. De senaste åren har behoven av vikarier under sommaren blivit allt svårare att fylla. Inom vården är det fortfarande vanligt att gå via visstidsanställningar innan det blir aktuellt med tillsvidareanställning. Psykologer Receptarier Sjukgymnaster Veterinärer Skötare Socialsekreterare Vårdbiträden 4

5 Försäljning, hotell, service m.m. I synnerhet i länets mera tätbefolkade regioner samt i turistinriktade områden finns en god arbetsmarknad för den som söker arbete inom dessa områden. Vid kusten kan en anställning ge försörjning året runt medan det i inlandet och fjällvärlden oftast handlar om säsongsarbete. För den som har intresset innebär det att man får söka jobb ofta och att goda kontakter med arbetsgivare inom dessa branscher är värdefulla. Näst handel är detta ett område där många gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Det råder ständig brist på kockar oavsett region. Även erfarna servitörer/servitriser är eftersökta liksom receptionister som behärskar de senaste dataprogrammen som används i branschen. Det är klokt att fråga hur läget i branschen är som en del av förberedelserna. Den som söker anställning som frisör bör ha ett gesällbrev för att förbättra sina chanser. Branscherna väntas växa men i långsam takt. Försäljning, hotell, service m.m. Bagare/konditorer Bartendrar Frisörer Kockar Baristor/Cafébiträden Brandmän Fastighetsmäklare Företagssäljare Inköpare Massörer Renhållnings-/ återvinningsarbetare Servitörer Väktare Banktjänstemän Bilförsäljare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Marknadsanalytiker/ marknadsförare Köks- och restaurangbiträden Resesäljare Städare 5

6 Tillverkning, drift och underhåll Bilmekaniker CNC-operatörer Elmontörer Installationselektriker Larmtekniker Lastbilsmekaniker Maskinoperatörer operatörer stål- och metallverk Styr- och reglertekniker Tunnplåtslagare Verkstadsmekaniker Verktygsmakare Byggnadsplåtslagare Distributionselektriker Drifttekniker värme-/ vattenverk Gjutare Grovplåtslagare Tillverkning, drift och underhåll Tillverkning, drift och underhåll har för närvarande problem med låg orderingång och antalet sysselsatta bedöms förbli oförändrat eller minska svagt. Svårast är läget inom verkstadsindustrin där flytt av tillverkning är beslutad vilket innebär att ökad rörlighet, såväl när det gäller utbildning, yrke och bostadsort, är faktorer som måste övervägas. Brist på erfarna svetsare lyfts ibland av arbetsgivare. Träindustrin går mot strömmen och en förbättrad orderingång inleddes i början av hösten Det råder överskott på montörer inom flertalet branscher samtidigt som det råder brist på civilingenjörer och tekniker. Företag lånar ibland välutbildad arbetskraft mellan varandra beroende på konjunkturläge. Rekryteringar av utländsk arbetskraft förekommer men mest i Syd- och Mellansverige. Ökad produktivitet är en viktig faktor när det gäller möjligheten att klara den internationella konkurrensen. En konsekvens blir att behovet av gymnasieutbildad produktionspersonal minskar. Lackerare Låssmeder Operatörer livsmedelsindustri Operatörer gummi/ plastindustri Maskinoperatörer kemisk industri Svetsare Vaktmästare 6

7 Transport En viktig faktor i branschen är den snabbt växande e-handeln, beställningar via Internet. I synnerhet sker en allt större del av all privat konsumtion av annat än livsmedel via Internet. Det gynnar transportsektorn och en stor del av leveranserna sker med bil vilket håller transportkostnaderna nere. Branschen bedöms förbli stabil till slutet av Busstrafiken är vida spridd i länet med dess stora avstånd. När nu järnvägstrafiken fungerar allt bättre påverkas busstrafiken negativt. Kvälls- och helgarbete är vanligt. Noggrannhet och servicekänsla är viktiga egenskaper i branschen. Det gäller även taxinäringen där brist ibland råder på erfarna förare men även på bilar. Svängningarna är stora inom taxi med mycket hög belastning under delar av dagen medan andra tider går åt till väntan på ett uppdrag. Bygg och anläggning Bygg och anläggning är en sektor som har stora spridningseffekter. Under många år har anläggningssektorn haft mycket god beläggning när en ny järnväg och flera vägkomplex har pågått. Nu ökar byggande av lokaler och bostäder varför hantverkares arbetsmarknad kommer att förbättras rejält. Umeå-regionen är det område där flest nya arbetstillfällen väntas tillkomma. För att få arbete på en byggarbetsplats behövs oftast ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal lärlingstimmar samt klarat ett yrkesteoretiskt prov. Arbetsgivarna söker främst personer med både utbildning och erfarenhet. Möjligheterna till en anställning är ofta klart sämre om du saknar möjlighet och rättighet att arbeta självständigt. Kunskaper om svenska byggnormer och processer är mycket viktiga inom ingenjörsområdet. Transport Taxiförare Bussförare Brevbärare Lastbilsförare Lokförare Transportledare Tågvärdar Godshanterare och expressbud Lagerarbetare Truckförare Bygg och anläggning Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare Golvläggare Plattsättare Träarbetare/Snickare VVS-montörer Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Glasmästare Isoleringsmontörer Kranförare Murare Målare Grovarbetare bygg och anläggning 7

8 Naturbruk Djuruppfödare/djurskötare Jägmästare Lantmästare Maskinförare, lantbruk Skogsarbetare Skogsmaskinförare Skogsmästare Trädgårdsarbetare Parkarbetare Naturbruk För skogsnäringen är efterfrågan från träindustrier viktig och jordbruket påverkas även av konkurrens från utlandet. Det gör att det förväntas förbli fortsatt hård konkurrens inom naturbruk under Det är vanligt att företagare köper tjänster istället för att anställa en personal. Vanligen krävs F-skattsedel för arbete inom jord- eller skogsbruk. Det är hård konkurrens om jobben för park- och trädgårdsarbetare men för den som har lämplig utbildning jobbmöjligheterna bättre. Utvecklingen inom jordbruk och skogsbruk går fort och ställer höga krav på teknisk kompetens hos maskinförarna. Utbildning Förskollärare Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Specialpedagoger Trafiklärare Universitets- och högskolelärare Fritidspedagoger Lärare i estetiska och praktiska Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Utbildning Utbildning är en viktig del av länets arbetsmarknad. Förskollärare har goda möjligheter till jobb i länet. Gymnasielärare är bristyrken regionalt och bäst jobbmöjligheter har gymnasielärare i yrkesämnen, matematik, naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Brist råder även på specialpedagoger i stora delar av länet. Barnskötare efterfrågas i mindre utsträckning och den som har möjlighet att delta i påbyggnadsutbildningar som anordnas, eller att läsa vidare till förskollärare och därmed öka sina chanser att få arbete. Fler lärare behövs för att Sverige ska behålla sin ställning inom välfärd, forskning och utveckling. 8

9 Ekonomi, administration, kultur och media För yrken inom ekonomi, administration, kultur och media behövs ofta ytterligare utbildning efter gymnasiet. Många yrken finns inom flera branscher, till exempel jurister, ekonomer, informatörer och personaltjänstemän. Om du börjar ditt arbetsliv inom turistnäringen kan du återvända dit efter att ha utbildat dig till ett yrke inom exempelvis ekonomi- eller personalområdet. Ett bra sätt att öka sina jobbmöjligheter inom området är att bredda sin kompetens att sträcka sig över redovisning, löne- och personalfrågor. Det är hård konkurrens om jobben som administratör och sekreterare. Med kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna att få jobb. Även informatörer möter hård konkurrens om jobben. Medicinska sekreterare behöver en allt bredare kompetens. Det medför högre krav på utbildning och gör att nyutexaminerade har goda jobbmöjligheter. Ekonomi, administration, kultur mm Medicinska sekreterare Controllrar Försäkringstjänstemän Jurister Redovisningsekonomer Revisorer Speditörer Studie- och yrkesvägledare Värdepappersmäklare Administratörer och sekreterare Bibliotekarier Ekonomiassistenter Handläggare offentlig förvaltning Informatörer Löne- och personalassistenter Personaltjänstemän 9

10 Data, teknik, naturvetenskap m.m. Biomedicinska analytiker Byggnadsingenjörer, tekniker Civilingenjörer inom: Bygg, anläggning, elektronik, teleteknik, elkraft, kemi, maskin, IT Drifttekniker IT Elingenjörer, eltekniker Helpdesktekniker, supporttekniker Ingenjörer, tekniker elektronik, teleteknik Data, teknik, naturvetenskap m.m. omfattar främst IT-sektorn som idag finns i hela samhället. Möjligheten till en anställning är god för dig som har önskad utbildning eller har uppnått motsvarande kompetens genom lång erfarenhet. Det råder brist på önskad personal inom många IT-yrken i hela samhället och jobbmöjligheterna är bland de bästa för personer med lämplig kompetens. Många befattningar kräver högskoleutbildning eller lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som är aktuella. Mjukvaru- och systemutvecklare är mycket eftersökta. Företagen har numera helpdesk/ telefonsupport på sina produkter och tjänster. Personal med tillräcklig kompetens för dessa arbetsuppgifter finns i allmänhet men specialkunskaper inom vissa områden förbättrar dina möjligheter ytterligare. IT-arkitekter Kemiingenjörer, kemitekniker Logistiker Maskiningenjörer, maskintekniker Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare VVS-ingenjörer GIS-ingenjörer Lantmätare Systemförvaltare, systemadministratörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer