JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län

2 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas inte så många nya jobb i länet, men det behövs väldigt många för att ersätta alla som går i pension. Så kommer det att se ut många år framöver. Arbetslösheten i Dalarna hör till de lägsta i landet. Efterfrågan på arbetskraft är stor och arbetsgivarna letar hela tiden efter ny arbetskraft. Det ger många möjligheter till arbete. Men det viktiga är att ha en utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. Yrkesutbildning, högskolestudier eller arbetslivserfarenhet ger bättre chanser till jobb När arbetsgivare letar efter den som ska ta över en arbetsuppgift är det ofta mer bråttom än vid nyanställningar. Man ska helst jobba med full kapacitet från första dagen. Därför är det bra att vara förberedd på arbetslivet genom en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, en eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller ha någon form av erfarenhet från arbetsmarknaden. Arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet blir allt färre. Det gör att möjligheterna att få jobb minskar då många konkurrerar om dem. Många jobb som ska ersättas kräver längre utbildningar, även om den som går i pension inte hade högskoleutbildning. Särskilt inom industrin bör därför de som anställs ha en högre utbildning. På hela arbetsmarknaden i länet önskar en femtedel av arbetsgivarna att den som anställs ska vara mer välutbildade än de tidigare. Inom många yrken ökar kraven på körkort för att kunna åka mellan arbetsplatser. Ibland krävs också egen bil. Du kan öka dina möjligheter till jobb genom att ha de licenser och certifikat som arbetsgivarna efterfrågar. Detta gäller särskilt inom industrin, men även arbetsgivare inom data och kommunikation, transport och bygg. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Dalarnas län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Turistnäringen, med framför allt handel, service, hotell och restaurang är näst störst och blir allt större i framtiden. Industrin och bygg sysselsätter fler i Dalarna än i hela landet i genomsnitt. Många industrier har skogen som råvara, men ganska få jobbar inom naturbruk. Andelen anställda per yrkesområde i Dalarnas län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 21% Försäljning, hotell, restaurang och service Tillverkning, drift och underhåll 15% 17% Ekonomi, administration, kultur och media 10% Bygg och anläggning Utbildning Data, teknik och naturvetenskap Transport 7% 7% 6% 6% Naturbruk 2% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Dalarnas län år) Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård, socialt arbete Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) Sjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Socialsekreterare Tandhygienister Tandläkare Behandlingsassistenter Kriminalvårdare Logopeder Skötare Undersköterskor Barnskötare Friskvårdskonsulent Hälso- och sjukvård, socialt arbete Offentlig sektor har svårt att hitta personal. Det drabbar vård och omsorg särskilt hårt. Bristen på kvalificerad personal inom vården är alarmerande. Det märks framför allt under sommarhalvåret, då semestervikarier ska rekryteras. En stor majoritet av dem som arbetar är äldre. Det kommer att sätta mycket stor press på landsting och kommuner under kommande år. Under många år framöver kommer medarbetare att lämna arbetsmarknaden till följd av pensionsavgångar. Det stora flertalet är personer med gymnasiebakgrund som undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Enbart dessa behöver ersättas med cirka 600 nya arbetstagare i år. Eftersom antalet invånare i Dalarna som är över 80 år ökar och flertalet kommer att behöva allt mer vård och omsorg, kommer också jobbmöjligheterna att bli allt bättre. För att jobba i yrkesområdet bör du ha någon form av vårdutbildning i grunden, gärna påbyggd med specialistutbildning. Bland yrken som kräver enbart gymnasieutbildning är det bra att ha kunskaper inom geriatrik, psykiatri, kognitiv beteendeterapi och språkkunskaper. Dessutom är det en stor fördel med körkort. För personliga assistenter gäller det också att ha en personlig lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk styrka samt att kunna hantera personlig integritet och sekretess. Som socialsekreterare bör du ha en bakgrund som beteendevetare. Vill du jobba som verksamhetschef inom social omsorg behövs oftast socionomutbildning. Personliga assistenter Vårdbiträden 4 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

5 Tillverkning, drift och underhåll Återhämtningen inom industrin går långsamt och det skapas få nya jobb inom branschen under Däremot är behovet av att ersätta dem som går i pension stort. Två av tio industriföretag i Dalarna har haft svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobben under förra året. Kompetenskraven förändras och förskjuts allt mer från enklare jobb mot specialiserade, som ofta kräver eftergymnasial utbildning eller lång arbetslivserfarenhet. För dig som vill jobba inom industrin är det två generella kompetenser som är viktiga. Den ena är processförståelse, att ha kunskap om eller förståelse för hur en tillverkningsprocess ser ut. Den andra är operatörskompetens. Det innebär att du bör ha åtminstone grundläggande kunskap om programmering av maskiner i en processtyrd tillverkning. Andra viktiga kompetenser är kunskaper i hydraulik och pneumatik, ritningsläsning och sinne för teknik och design. Det finns också en stor efterfrågan på plats- och driftschefer inom industrin. Där behövs en grundläggande teknisk utbildning i kombination med en god social kompetens. Inom verkstadsindustrin och sågverk är utsikterna under 2015 betydligt ljusare än inom stål-, massa- och pappersindustrin. Även här försvinner de enklare jobben och en yrkesinriktad gymnasieutbildning är numera minimikrav, alternativt arbetslivserfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter. Sågverken är idag en processindustri. Allt fler manuella jobb har försvunnit den senaste tiden. Som installationseller distributionselektriker förväntas du vara färdigutbildad för att få jobb. För en lärling kan situationen vara svårare. Tillverkning, drift och underhåll Bilmekaniker CNC-operatörer Distributionselektriker Drifttekniker vid värmeoch vattenverk Gjutare Installationselektriker Larmtekniker Lastbilsmekaniker Maskinreparatörer Styr- och reglertekniker Elmontörer Fastighetstekniker Grovplåtslagare Maskinoperatörer, trävaruindustri Processoperatörer, träpappers- och massaindustri Styckare Verkstadsmekaniker Verktygsmakare Vaktmästare 5 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

6 Bygg och anläggning Anläggningsarbetare Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Golvläggare Isoleringsmontörer Träarbetare/snickare VVS-montörer Anläggningsmaskinförare Murare Målare Takmontörer Grovarbetare inom bygg och anläggning Plattsättare Transport Bussförare Lokförare Transportledare Lastbilsförare Taxiförare Lagerarbetare Truckförare Bygg och anläggning I Dalarna jobbar många inom bygg. Av femton kommuner i länet har fjorton en högre sysselsättning inom byggbranschen än hela landet i genomsnitt. Under 2015 kommer det att byggas mer än under de två senaste åren. Golvläggare är särskilt eftertraktade i år på bekostnad av plattsättarna, där efterfrågan minskar. Detta kan bero på att man i större utsträckning än tidigare lägger in våtrumsmattor istället för kakel. Inom anläggning kan 2015 bli ett riktigt bra år om det planerade flygfältsbygget i norra Dalarna kommer igång. Då kommer både Dalarna och angränsande län att dammsugas på anläggningsarbetare. Nya investeringar i gruvor i Bergslagen kommer att sysselsätta många anläggningsarbetare, men detta projekt ligger än så länge på framtiden. Inom byggbranschen är det lättast att få jobb om du har en utbildning och/eller erfarenhet från yrken som räknas som nyckelyrken för branschen. Ingenjörer, konstruktörer, platschefer och kalkylatorer har mycket goda jobbchanser. Transport Persontransporter är en del av Dalarnas turistnäring. Det är därför stora variationer i efterfrågan på förare, både lokalt och i tid. Under vintersäsongen är jobbmöjligheterna mycket goda för taxiförare i fjällen och för bussförare i stort sett i hela länet året om. Både för persontransport och godstransport är det viktigt att ha de behörigheter som krävs. Utan yrkesbevis är det svårt att få jobb och ofta behövs andra certifikat som farligt gods, truckkort, utbildning för kyltransport och liknande. Som förare av godstransport kan det krävas att du övernattar på annan ort i veckorna och ofta ingår krav på att jobba kvällstid. Du behöver också god lokalkännedom och ska klara av ekonomisk körning. 6 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

7 Försäljning, restaurang, hotell och service Dalarna har en turistnäring av hög internationell klass och kraven på att jobba i branschen är också ganska stränga. Jobbmöjligheterna är goda för kockar under högsäsong i fjällen. Har du dessutom kompetenser som mästarbrev, vinkunskap, säljförmåga, organisationsförmåga och är beredd att jobba på obekväma arbetstider är det lätt att få jobb. Som servitör och receptionist bör du också ha goda språkkunskaper. Inte minst kunskaper i östeuropeiska språk efterfrågas. I fjällvärlden ordnar ofta arbetsgivarna möjligheter till boende. Som försäljare kan det vara lite svårare att få jobb, men handeln växer i länet och har du en gymnasieutbildning i yrket, språkkunskaper (engelska och tyska efterfrågas), datavana och ekonomiskt tänkande så finns trots allt goda möjligheter till jobb. Städare har goda jobbchanser också men då bör man ha utbildning, helst körkort och gärna egen bil. I många serviceyrken förekommer också krav på att man ska vara ostraffad. Data, teknik och naturvetenskap Dalarna behöver cirka 200 nya ingenjörer varje år under de närmaste åren. En fjärdedel av dessa i form av civilingenjörer och resten högskoleingenjörer. Om du är nyexaminerad kan det vara lite svårare att få jobb än om du har erfarenhet. Inom it-området är det viktigt att ha certifieringar som är i kraft om du har en spetskompetens. De blir snabbt föråldrade och man bör alltid kontrollera med arbetsgivaren vilka licenser som krävs för jobbet och om det är möjligt att ta dem via arbetsgivaren. Branschen växer i Dalarna och det är också lätt att få jobb för den som är utbildad. I de större företagen används ofta engelska som arbetsspråk. Försäljning, restaurang, hotell och service Bagare/konditorer Fotterapeuter Kockar Bartendrar Marknadsanalytiker och marknadsförare Receptionister Servitörer Frisörer Försäljare, fackhandel Köks- och restaurangbiträden Resesäljare Data, teknik och naturvetenskap Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning Civilingenjörer, elkraft Civilingenjörer, maskin It-arkitekter Mjukvaru- och systemutvecklare VVS-ingenjörer 7 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

8 Ekonomi, administration, kultur, media Medicinska sekreterare Bibliotekarier Försäkringstjänstemän Handläggare/utredare, offentlig förvaltning Informatörer Löne- och personalassistenter Redovisningsekonomer Revisorer Studie- och yrkesvägledare Administratörer och sekreterare Ekonomiassistenter Personaltjänstemän Naturbruk Skogsmästare Jägmästare Lantmästare Maskinförare, lantbruk Parkarbetare Skogsarbetare Skogsmaskinförare Trädgårdsarbetare Ekonomi, administration, kultur, media Många yrken i denna bransch har en koppling till industrin, som har en svag konjunktur under Efterfrågan på arbetskraft är blygsam, samtidigt som ersättningsrekryteringarna inte är lika många som i andra branscher. Inom andra privata branscher och framför allt offentlig sektor är jobbmöjligheterna större. Medicinska sekreterare har goda jobbchanser och här behövs utbildning anpassad för yrket. För att jobba med ekonomi är det en fördel med eftergymnasial utbildning och kompetenser som rådgivning, budget och kreditbedömning. Språkkunskaper, främst engelska och tyska, efterfrågas. Det är också en fördel att kunna hantera logistik och inköp. Naturbruk Trots att Dalarna har stora skogs- och jordbruksområden, är det ganska få som jobbar i branschen. Näringen är viktig som råvaruproducent till bland annat trä-, massa- och papperstillverkning. I Dalarna finns drygt jordbruksföretagare. Efterfrågan på personal inom skogsbruket är beroende av konjunkturen inom processindustrin där skogen utgör råvaran samt sågverksindustrin. Under 2015 blir efterfrågan blygsam, men skogsentreprenörerna har ändå svårt att rekrytera viss arbetskraft som exempelvis personal som arbetar med röjning och plantering. Trots att det är stor konkurrens om jobben som skogsmaskinförare är det lättare att få jobb om man kan hantera en skördare och har erfarenhet av att jobba med den. För att få jobb som skogsmaskinförare bör man vara tekniskt allsidig och ha kunskaper i hydraulik och ekologisk avverkning. 8 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

9 Undervisning Antalet anställda inom utbildning kommer att öka under 2015 i Dalarna och märks framför allt inom vuxenutbildningen. Jobbmöjligheterna för lärare kommer att vara mycket goda under Generationsväxlingen är mycket tydlig bland lärarna och behovet av ersättningsrekryteringar är stort i Dalarnas kommuner. De flesta lärarkategorier från förskollärare till högskolelärare har goda jobbchanser. För att få jobb som lärare behövs i de flesta fall en lärarlegitimation. Ett undantag är lärare som undervisar i yrkesämnen. Som förskollärare är det dessutom bra att ha kunskaper i de språk som är representerade i kommunen, kunskaper om montessoripedagogik och om barn med särskilda behov. Gymnasielärare i matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen har särskilt goda jobbmöjligheter. Bland lärare i praktiska ämnen och yrkesämnen har lärare inom hotell och turism, slöjd, idrott och bild också goda jobbmöjligheter. För gymnasielärare i yrkesämnen är det bra att ha erfarenhet av bygg, fordon, äventyr/turism och vård. Undervisning Fritidspedagoger Förskollärare Gymnasielärare i matematik Gymnasielärare i språk Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Trafiklärare Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i historia, samhällskunskap 9 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

10 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 10

11 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan 2014-2017 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län 1 PROGNOSEN Ökad optimism för arbetsmarknaden 2014 och 2015 Vid slutet av 2013 hade arbetsgivarnas optimism dämpats jämfört med året innan, de tror ändå

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer