JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län

2 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under Möjligheterna till att få ett jobb ser något bättre ut än tidigare. Jobben kommer främst att finnas inom den privata och offentliga tjänstesektorn. Arbetsmarknaden förbättras Det sker en viss förbättring i omvärlden och detta påverkar arbetsmarknaden i Örebro län positivt. De företag som exporterar mycket är beroende av hur läget utvecklas i framför allt Europa. Med ett bättre läge i Europa kommer exporten öka, vilket leder till en bättre arbetsmarknad. Industrin fortsätter dock att gå något trögt även det här året, trots förbättringarna i ekonomin. Antalet personer som får jobb under 2015 förväntas öka och det bidrar till att arbetslösheten minskar. Ökningen varierar mellan olika branscher och yrken. Inom industrin förväntas antalet jobb förbli oförändrat och det drabbar vissa yrkesområden, så som tillverkning, drift och underhåll. Det är inom den privata och offentliga tjänstesektorn flest jobb tillkommer. Här finns störst jobbchanser för dig som söker ett arbete. Utbildning ökar dina jobbchanser Jobben där det krävs en högre utbildning blir allt fler. Samtidigt minskar antalet jobb där det inte behövs en specifik utbildning. Har du slutbetyg från gymnasiet ökar dina jobbchanser väldigt mycket. Har du dessutom erfarenhet inom ditt område ökar dina jobbmöjligheter ännu mer. Bland de jobb som inte kräver någon särskild utbildning är konkurrensen ofta väldigt hög. Det gör att möjligheterna till jobb inom dessa yrken är betydligt lägre. Körkort behövs inom många yrken. Du har också större jobbchanser om du är beredd på att flytta eller pendla. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Örebro län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest personer arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det är dock ett stort och spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Försäljning, hotell, restaurang och service 18% 20% Tillverkning, drift och underhåll 15% Ekonomi, administration, kultur och media 11% Utbildning Transport Data, teknik och naturvetenskap Bygg och anläggning 7% 7% 6% 5% Naturbruk 2% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Örebro län år) Källa: SCB 3

4 Tillverkning, drift och underhåll Bilmekaniker Distributionselektriker Installationselektriker Larmtekniker Lastbilsmekaniker Maskinreparatörer Styr- och reglertekniker Elmontörer Fastighetstekniker Lackerare Låssmeder Slaktare Styckare Svetsare CNC-operatörer Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Montörer, el- och teleutrustning Processoperatörer, kemisk basindustri Tillverkning, drift och underhåll Det osäkra läget som fortfarande råder i ekonomin påverkar främst industrin, vilket gör att jobben inom tillverkning, drift och underhåll drabbas i stor utsträckning. Jobben förväntas varken bli fler eller färre under Industrin tar till viss del in personal från bemanningsföretag, så vill du öka dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt med dessa företag. Även om läget för industrin fortsätter att vara tufft kommer det ändå finnas jobb att söka. Yrken inom tillverkning, drift och underhåll ställer ofta krav på att du genomfört en gymnasieutbildning med yrkesinriktning. I vissa fall krävs dessutom någon mer utbildning som är inriktad specifikt mot det yrke du söker. Ofta efterfrågas även några års erfarenhet av yrket. Söker du dig till detta område är tunnplåtslagare ett yrke som efterfrågas, där arbetsgivarna ofta har svårt att rekrytera. Även som styr- och reglertekniker har du goda chanser till jobb då det finns få personer med den kompetensen. Söker du jobb som lastbilsmekaniker är jobbchanserna goda. Särskilt goda är de om du har kunskaper i de senaste metoderna i exempelvis felsökning. Som svetsare bör du ha alla licenser giltiga för att lättare få ett jobb. Söker du jobb som CNC-operatör efterfrågas erfarenhet och breda kunskaper inom programmering av maskinerna. Vill du arbeta som maskinoperatör av något slag bör du vara beredd på hög konkurrens om jobben. Många söker sig till yrket vaktmästare och det är därför hög konkurrens även här. Om du breddar dina kompetenser inom exempelvis VVS-teknik och el kan du ha större chans till jobb här. Vaktmästare 4

5 Data, teknik och naturvetenskap Inom det här yrkesområdet finns en mängd olika yrken med många lediga arbeten. Inom IT-området är det ofta högskoleutbildad personal med erfarenhet som efterfrågas. Detta eftersom du behöver vara självgående i dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av projektledning är meriterande och i många fall ett krav. Har du kunskaper inom vissa programmeringsspråk ökar det jobbchanserna. Yrkesområdet utvecklas ständigt så det är nödvändigt att du håller dig uppdaterad på den senaste tekniken för att öka dina jobbmöjligheter. Mjukvaru- och systemutvecklare är exempel på ett yrke där du har goda chanser till jobb. Söker du som helpdesktekniker/supporttekniker ökar dina chanser till jobb om du har kunskap för att svara på komplicerade frågor inom specifika datasystem. Inom det tekniska området är också möjligheterna till jobb goda om du är vidareutbildad. Här krävs oftast en eftergymnasial utbildning för att kunna få anställning, då det till stor del handlar om kvalificerade yrken. Främst är det olika ingenjörsyrken som efterfrågas. Är du civilingenjör med maskinteknisk inriktning har du särskilt goda möjligheter till jobb. Inom övriga ingenjörsyrken efterfrågas det också personal och inte heller här är konkurrensen särskilt hög. Dina chanser till jobb som civilingenjör eller ingenjör ökar om du har erfarenhet inom yrket. Är du nyutexaminerad kan du skaffa dig erfarenhet genom att ta ett jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än det du utbildat dig till. Är du i slutet av dina studier så ökar du chanserna till jobb om du gör ett examensarbete åt ett specifikt företag. Det gäller inom hela yrkesområdet men särskilt inom IT. Data, teknik och naturvetenskap Civilingenjörer, bygg och anläggning Civilingenjörer, elkraft Civilingenjörer, kemi Civilingenjörer, maskin Drifttekniker, IT Elingenjörer och eltekniker Helpdesktekniker/ Supporttekniker IT-arkitekter Maskiningenjörer och maskintekniker Mjukvaru- och systemutvecklare Systemförvaltare/ Systemadministratörer Testare och testledare VVS-ingenjörer Arkitekter Biomedicinska analytiker Flygtekniker Logistiker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 5

6 Transport Bussförare Lastbilsförare Transportledare Godshanterare och expressbud Lokförare Taxiförare Brevbärare Lagerarbetare Truckförare Tågvärdar Bygg och anläggning Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Golvläggare Murare VVS-montörer Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare Träarbetare/Snickare Grovarbetare inom bygg och anläggning Målare Transport Med ett lite osäkert ekonomiskt läge i framförallt Europa kommer antalet jobb inom transport vara oförändrat under Inom yrkesområdet finns det en blandning av enklare och mer avancerade yrken som kräver utbildning på minst gymnasial nivå. Örebro är en viktig transportregion där det finns goda chanser till jobb som lastbilsförare. Söker du som bussförare är det också goda chanser till jobb. Du bör dock vara beredd på att jobba delade turer inom yrket. För båda föraryrkena är chansen större om du har erfarenhet och alla certifikat, exempelvis ADR (farligt gods) och yrkeskompetensbevis. Mindre goda möjligheter till jobb har du som söker som truckförare eller lagerarbetare, då många söker sig till dessa yrken. Vill du arbeta som truckförare underlättar det om du har samtliga truckkort. Bygg och anläggning Byggandet av bostäder i länet förväntas öka 2015 och inom anläggningssidan förväntas också något bättre tider. Söker du jobb inom bygg och anläggning bör du tänka på att det finns färre jobb under vinterhalvåret. För att få jobb på en byggarbetsplats ställs det krav på utbildning och ett antal genomförda lärlingstimmar samt godkänt yrkesteoretiskt prov. Det finns möjligheter till jobb men oftast ställs det krav på erfarenhet. Lärlingar efterfrågas i dagsläget inte i stor omfattning. Detta gäller exempelvis lärlingar som utbildat sig till träarbetare/snickare. VVS-montörer med erfarenhet har goda chanser till jobb. Söker du som betongarbetare har du goda chanser till jobb då det är få som utbildar sig till det. Det är mindre goda jobbmöjligheter om du söker som grovarbetare inom bygg och anläggning, då det är ett yrke som försvinner allt mer. Yrkena i tabellen avser inte lärlingar. 6

7 Utbildning Antalet barn och ungdomar påverkar efterfrågan på personal inom utbildningsområdet. Personalbristen är stor och den väntas öka, särskilt inom förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. Det beror på att antalet barn i dessa årskullar ökar och på att pensionsavgångarna inom dessa yrken är höga. Du behöver ha en eftergymnasial utbildning inom det yrke du söker dig till. Viktigt att tänka på är kravet på lärarlegitimation som finns för lärare. Söker du jobb som gymnasielärare i allmänna ämnen är det störst chans inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Grundskollärare är det också brist på, under 2015 gäller det särskilt inom grundskolans senare år. Är du utbildad specialpedagog är dina chanser till jobb goda då det behövs fler inom yrket. Söker du jobb som lärare inom estetiska och praktiska ämnen är möjligheterna till jobb medelgoda. De är något mindre goda om du har inriktningen bild- eller medialärare. Naturbruk Yrkesområdet naturbruk som omfattar jord- och skogsbruk är inte stort. Det går ganska tungt för jordbruket och förväntningarna på framtiden är inte särskilt höga. På grund av det läge som råder söks inte så mycket personal till naturbruket och jobbmöjligheterna är därför mindre goda. Väljer du att söka dig hit är det en stor fördel att ha gått naturbruksgymnasium samt att du har viss erfarenhet. Söker du jobb som skogsmaskinförare är det bättre möjligheter till jobb i länets norra delar. För yrket krävs olika certifikat och du bör kunna arbeta självständigt. Arbetsmarknaden är mindre god för trädgårdsarbetare och skogsarbetare. Söker du som skogsarbetare är det ett krav att du har motorsågskörkort. Utbildning Fritidspedagoger Förskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Universitets- och högskolelärare Lärare i estetiska och praktiska Trafiklärare Naturbruk Skogsmaskinförare Skogsmästare Djuruppfödare/Djurskötare Lantmästare Maskinförare, lantbruk Parkarbetare Skogsarbetare Trädgårdsarbetare 7

8 Försäljning, hotell, restaurang och service Bagare/Konditorer Kockar Telefonförsäljare Banktjänstemän Baristor/Cafébiträden Brandmän Fastighetsmäklare Frisörer Företagssäljare Inköpare Marknadsanalytiker och marknadsförare Servitörer Väktare Bilförsäljare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Köks- och restaurangbiträden Massörer Receptionister Resesäljare Städare Försäljning, hotell, restaurang och service Är du ung och mindre erfaren är det större möjligheter till jobb inom detta yrkesområde än inom många andra. Även om det inte är goda jobbmöjligheter inom alla yrken är det här som många personer börjar sitt arbetsliv. Handeln i Örebro län kommer anställa fler under 2015 och som oerfaren är det inom dagligvaru- och detaljhandeln du har störst chans till jobb. Konkurrensen är hård då många söker jobb inom försäljning, men det är samtidigt hög personalomsättning. De som slutar behöver ersättas löpande. Här efterfrågas serviceinriktad personal. Inom hotell och restaurang förväntas också fler rekryteringar ske under 2015, så här kan du ha en god chans att bli anställd. Goda jobbmöjligheter har du som är utbildad och erfaren kock, speciellt om du är specialiserad inom något särskilt kök. Ofta är det olika utländska kök som efterfrågas. Det är medelgoda jobbmöjligheter inom flera yrken. Söker du jobb som frisör har du bättre chanser till jobb om du har gesällbrev. Söker du som företagssäljare ökar dina chanser till jobb om du kan andra europeiska språk, exempelvis tyska. Fastighetsmäklare har medelgoda chanser till jobb men här är omsättningen på personal hög vilket gör att det behövs personal. Vill du arbeta som fastighetsmäklare bör du vara beredd på att jobba för en provisionsbaserad lön samt kvällar och helger. Det är mindre goda möjligheter till jobb som försäljare inom fackhandeln men om du har en god produktkunskap inom området ökar jobbchanserna. Servicekänsla är ofta ett krav. 8

9 Ekonomi, administration, kultur och media Yrken inom ekonomi, administration, kultur och media är inte lika känsliga när konjunkturen svänger upp eller ner. Jobbmöjligheterna här påverkas mer av pensionsavgångar och antalet som utbildar sig inom området. Många yrken inom området kräver en högskoleutbildning men i vissa fall räcker det med en gymnasieutbildning. Flera av yrkena finns representerade inom i stort sett alla branscher, exempelvis jurister, informatörer och ekonomer. Konkurrensen är hög inom flera yrken, då många utbildar sig inom dessa områden. Som nyutexaminerad kan du behöva ta jobb som kräver lägre utbildning än den du har för att få erfarenhet. Det gäller exempelvis om du vill jobba som revisor, där erfarenhet efterfrågas. Det är goda jobbmöjligheter om du söker som medicinsk sekreterare eller redovisningsekonom. Som medicinsk sekreterare bör du ha genomgått den nya utbildningen och även som nyutexaminerad är jobbchanserna goda. Vill du jobba med redovisning ökar dina chanser om du kan olika programvaror inom ekonomi och är trygg inom bokföring. Du har mindre goda möjligheter till jobb som exempelvis personaltjänsteman och ekonomiassistent. Konkurrensen bland dessa jobb är hög då många söker sig hit. Många som arbetar som ekonomiassistenter eller löne- och personalassistenter har en gymnasieutbildning. Ett bra sätt att öka sina jobbmöjligheter inom dessa yrken är att skaffa sig en bred kompetens som sträcker sig över redovisning, löne- och personalfrågor. Söker du jobb som administratör eller sekreterare ökar du dina jobbchanser om du har breda kunskaper. Dessa kunskaper kan exempelvis vara språk och IT. Ekonomi, administration, kultur och media Medicinska sekreterare Redovisningsekonomer Revisorer Controllrar Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning Informatörer Jurister Löne- och personalassistenter Administratörer och sekreterare Bibliotekarier Ekonomiassistenter Försäkringstjänstemän Personaltjänstemän Speditörer Studie- och yrkesvägledare 9

10 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Apotekare Barnmorskor Biståndsbedömare Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Optiker Receptarier Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor (Grundutbildade) Socialsekreterare Tandhygienister Tandläkare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Skötare Undersköterskor Veterinärer Barnskötare Behandlingsassistenter Fritidsledare Personliga assistenter Vårdbiträden Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Det här yrkesområdet innehåller flera yrken där det under 2015 förväntas bli mycket enkelt att hitta jobb. Arbetsgivarna har ofta svårt att hitta nog med personal inom hälso- och sjukvård, så här har du som är utbildad inom området möjlighet att finna jobb. Är du utbildad sjuksköterska, såväl grundutbildad som specialistutbildad, har du goda möjligheter till jobb. Även för yrken som läkare, receptarie och psykolog ser det positivt ut och möjligheterna till jobb är goda. Det finns färre utbildade inom dessa yrken än vad som behövs i dagsläget. Likaså för optiker ser chanserna goda ut då många i yrket är äldre och ska gå i pension. Mindre goda jobbmöjligheter har du inom yrken som inte ställer lika höga krav på vidareutbildning, till exempel skötare och personlig assistent. En undersköterskeutbildning ger dig dock bättre chanser till jobb inom dessa yrken. Även körkort ökar dina chanser. Söker du jobb som undersköterska har du bättre möjligheter till jobb om du har en utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Inom socialt arbete är jobbmöjligheterna för de flesta yrken generellt mindre goda till medelgoda Det finns dock yrken där det är enklare att få jobb. Inom yrkesområdet återfinner du bland annat yrken som biståndsbedömare, fritidsledare och socialsekreterare. Söker du som biståndsbedömare bör du ha förmågan att förstå andra människors livssituation. Erfarenhet av att jobba med äldre kan öka dina möjligheter till jobb. Här kan du ibland behöva ta svåra beslut som påverkar en annan människa väldigt mycket. Söker du jobb som behandlingsassistent ökar dina chanser avsevärt om du är erfaren samt har körkort. 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer