JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län

2 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under Arbetsmarknaden förbättras i Sverige under 2015 och Östergötland är inget undantag. Antalet jobb ökar särskilt inom offentliga verksamheter med vård och utbildning. Arbetslösheten minskar samtidigt. Antalet personer som är anställda eller företagare kommer att öka under De branscher där antalet jobb väntas öka mest är vård- och omsorgstjänster, IT-verksamheter och handel. Inom bygg förväntas antalet jobb vara kvar på en hög nivå. Inom industrin riskerar antalet jobb att minska under Det beror på att delar av industrin är beroende av export främst mot Europa, där efterfrågan på varor fortfarande är ganska svag. Även antalet jobb inom jordbruk förväntas minska då konkurrensen är stor från importerade varor. Alla typer av jobb finns inte överallt i Sverige. Det är därför viktigt att kunna resa en bit till sitt arbete, för att lättare hitta ett jobb som passar. De flesta som anställs ersätter personer som går i pension eller av någon annan anledning lämnar sitt jobb. Alla som går i pension ersätts inte, men det handlar ändå om flera tusen jobb. Till det kommer anställningar som sker för att företagen växer och därför behöver anställa fler. Ofta krävs att du har minst gymnasiekompetens även för jobb som inte kräver en yrkesutbildning. Därför är det viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet oavsett inriktning på utbildningen. Många arbetsgivare vill anställa personer som kan prestera fullt ut från början. Det medför att de ibland upplever att det är svårt att få tag i personal, trots att det finns många arbetslösa i länet. Ibland handlar det om att det inte har utbildats tillräckligt många med en viss kompetens, ibland om att det är svårt att hitta personer med tillräcklig erfarenhet. Det kan också handla om personliga egenskaper som att kunna arbeta självständigt eller passa in i en arbetsgrupp. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Östergötlands län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Absolut flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service, ett spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Andelen anställda per yrkesområde i Östergötlands län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Försäljning, hotell, restaurang och service 18% 19% Tillverkning, drift och underhåll Ekonomi, administration, kultur och media Data, teknik och naturvetenskap Utbildning 12% 11% 10% 8% Transport Bygg och anläggning 5% 5% Naturbruk 2% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Östergötlands län år) Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Apotekare Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Optiker Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) Sjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Socialsekreterare Tandläkare Undersköterskor Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Med en åldrande befolkning och ohälsa även bland yngre ökar behoven av hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Fler personer behövs inom både sjukvård, omsorg och socialt arbete. Samtidigt går många i dessa yrkesgrupper i pension de kommande åren så det behöver anställas många nya personer. Undersköterska är ett av de största yrkena i Sverige. Arbetet kan innebära många olika arbetsuppgifter beroende på vilken typ av verksamhet man är anställd inom. De flesta undersköterskor arbetar inom kommunal eller privat äldreomsorg. För undersköterskor med kompletta gymnasiebetyg från vård- och omsorgsprogrammet och körkort är jobbmöjligheterna mycket bra, annars är jobbmöjligheterna sämre. Behoven av undersköterskor ökar så längre fram kommer jobbmöjligheterna för undersköterskor att vara ännu bättre. Detta gäller särskilt om du har någon form av specialistkompetens, till exempel inom demens, eller om du är flerspråkig. För att arbeta inom vården eller omsorgen krävs att du minst har en gymnasieutbildning. Vårdbiträden har därför mindre bra jobbmöjligheter. För att arbeta som personlig assistent krävs ofta att du är utbildad undersköterska. Branschen växer men det är ändå fortfarande hård konkurrens om jobben. Vårdtagarens behov och din egen personliga lämplighet styr Bristen på sjuksköterskor är enormt stor och särskilt sjuksköterskor med specialistkompetens har mycket goda chanser till jobb. Även för läkare är jobbmöjligheterna mycket bra och många läkare rekryteras idag från andra länder eller bland nyanlända svenskar. Fler behöver utbildas både till 4

5 läkare och till sjuksköterskor. Många som arbetar inom sjukvård och omsorg som läkare eller sjuksköterskor går i pension de kommande åren och det behöver anställas många för att ersätta alla de som slutar. Jobbmöjligheterna för dessa yrkesgrupper är bra i hela landet. Den ökande psykiska ohälsan medför inte bara mer jobb inom sjukvård utan även inom den kommunala socialtjänsten. Jobbchanserna för socialsekreterare är bra särkskilt om du har specialistkompetens inom till exempel barn med särskilda behov. Tandsjukvården i länet består både av offentlig verksamhet och alltmer privat verksamhet. Jobbchanserna är bra, särskilt för tandläkare, men även för tandsköterskor och tandhygienister. Inom barnomsorgen pågår en stor förändring. Från att ha varit en stor arbetsmarknad för barnskötare med kunskaper inom omsorg efterfrågas alltmer pedagogiskt arbete som kräver förskollärarutbildning. Jobbmöjligheterna för barnskötare är därför mindre bra. Att arbeta som veterinär innebär ofta ett tungt arbete, särskilt om du ska arbete med större djur som kor och hästar. Arbetet kräver ofta jourverksamhet på nätter och helger. Eftersom antalet djur inom lantbruket minskar är inte behoven av veterinärer lika stora som tidigare. Antalet platser på utbildningen anpassas efter hur många veterinärer som behövs så är du en färdigutbildad veterinär har du ganska goda möjligheter till jobb, men det är svårt att komma in på utbildningen. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Arbetsterapeuter Behandlingsassistenter Biståndsbedömare Fritidsledare Kriminalvårdare Kuratorer Logopeder Receptarier Skötare Tandhygienister Tandsköterskor Veterinärer Barnskötare Dietister Elevassistenter Friskvårdkonsulenter Personliga assistenter Sjukgymnaster Vårdbiträden 5

6 Försäljning, hotell, restaurang och service Bagare/konditorer Bartendrar Företagssäljare Hudterapeuter Kockar Telefonförsäljare Bilförsäljare Brandmän Fastighetsmäklare Fotterapeuter Inköpare Servitörer Väktare Baristor/cafebiträden Frisörer Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Köks- och restaurangbiträden Massörer Receptionister Renhållnings- återvinningsarbetare Resesäljare Städare Försäljning, hotell, restaurang och service Inom handel, hotell och restaurang får många unga sitt första arbete. Omsättningen på personal är ibland stor och det gör att arbetsgivarna ofta behöver anställa för att ersätta de som slutar. Arbetsgivare inom handel finns på alla orter i länet och de är förhoppningsfulla inför 2015, särskilt dagligvaruhandeln som till exempel livsmedelsbutiker. Inom försäljningsyrkena är de personliga egenskaperna viktiga. Om du har goda kunskaper om produktionen i ett företag och kan flera språk, samtidigt som du är duktig på att sälja, kan du jobba som företagssäljare. För företagssäljare är jobbmöjligheterna bra. Restaurangnäringen är mycket stark i Linköpingsområdet, men även turistorterna, bland annat Valdemarsvik, behöver mycket personal inom restaurang under sommarhalvåret. Jobbmöjligheterna för kockar är mycket bra särskilt under högsäsong, då även restaurangbiträden har bra möjligheter att få jobb. För städare är konkurrensen om jobben hård. Yrket har förändrats de senaste åren och kraven har ökat. Det är stor skillnad på att städa på en industri, på ett kontor eller hemma hos människor. Om du har licens/yrkesbevis för städpersonal, körkort och är serviceinriktad ökar dina möjligheter att få jobb. Telefonförsäljare är ett yrke som många unga provar. Arbetsgivarna söker personliga egenskaper som förmåga att kommunicera tydligt och uttrycka sig bra. Det är vanligt att jobba inom detta yrke under kortare tid för att sedan gå vidare till annat arbete. Därför söks det ständigt nya telefonförsäljare. För frisörer har det tidigare varit svårt att få jobb. Det har blivit lättare, särskilt i de större städerna, men ofta kräver det att man startar ett eget företag. 6

7 Tillverkning, drift och underhåll Antalet jobb för montörer inom industrin har varit väldigt många i Östergötland men det har minskat kraftigt de senaste åren. Industrin utgör fortfarande en stor del av länets arbetsmarknad. Den har moderniserats och är idag en ren arbetsplats som erbjuder utvecklande jobb med karriärmöjligheter. Ofta tar industriföretagen hjälp av bemanningsföretag för att snabbt kunna anpassa personalstyrkan efter efterfrågan på deras produkter. Den tekniska utvecklingen gör att arbetsgivarna behöver anställa fler med längre utbildning och antalet arbetstillfällen för personer med kort utbildning har minskat kraftigt. Jobbmöjligheterna för tekniker och mekaniker är bra. För montörer är jobbmöjligheterna sämre. Efterfrågan på maskinreparatörer ökar och det handlar om arbete både inom industrin och om att serva maskiner på plats, till exempel skogs- lantbruks- och entreprenadmaskiner. Jobbmöjligheterna har ökat för bilmekaniker och de är nu ganska bra, särskilt om du har kunskaper om specifika märken och lätt för att lära dig om de nyheter som kommer. För lastbilsmekaniker finns bra möjligheter till jobb. Fastighetsbranschen har förändrats och antalet jobb inom branschen ökar. Vaktmästare är ett yrke som handlar om att hjälpa till med lite av varje. Jobbmöjligheterna för vaktmästare är lite sämre. Fastighetstekniker däremot har mycket goda jobbmöjligheter och fler behöver utbildas till yrket. En viktig egenskap för att jobba i branschen är att man är serviceinriktad. Jobbmöjligheterna för styckare är goda och ser ljusare ut desto mer efterfrågan ökar på svenskt kött. Risken är dock stor att antalet jobb kan minska om tillgången på kött och mjölk minskar i länet. Tillverkning, drift och underhåll Drifttekniker vid värmeoch vattenverk Fastighetstekniker Installationselektriker Lackerare Larmtekniker Lastbilsmekaniker Maskinreparatörer Styckare Styr- och reglertekniker Tunnplåtslagare Bilmekaniker Cnc-operatörer Distributionselektriker Elmontörer Gjutare Maskinoperatörer Slaktare Verkstadsmekaniker Verktygsmakare Montörer Svetsare Vaktmästare 7

8 Ekonomi, administration, kultur och media Medicinska sekreterare Redovisningsekonomer Revisorer Jurister Studie- och yrkesvägledare Administratörer och sekreterare Bibliotekarier Ekonomiassistenter Informatörer Personaltjänstemän Data, teknik och naturvetenskap Civilingenjörer Elingenjörer och eltekniker Lantmätare Maskiningenjörer Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare Vvs-ingenjörer Arkitekter Gis-ingenjörer Helpdesktekniker Kemiingenjörer och kemitekniker Logistiker Systemförvaltare Ekonomi, administration, kultur och media Personer som kan jobba med ekonomi och administration behövs inom många branscher. Inom industri, bygg, offentliga verksamheter och rådgivning behövs personer med dessa kompetenser. För många yrken inom denna bransch krävs högskoleutbildning. Behoven av redovisningsekonomer är stora och jobbmöjligheterna är mycket bra för både redovisningsekonomer, controllrar och medicinska sekreterare. Det är hård konkurrens om jobben för administratörer, sekreterare och informatörer. Med en bred kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna till jobb väsentligt. För löne- och personalassistenter är jobbmöjligheterna bra men kraven är höga. Ofta krävs högskoleutbildning. För ekonomiassistenter är jobbmöjligheterna sämre. Data, teknik och naturvetenskap Data, teknik och naturvetenskap är yrkesområden som ofta är centrerade till större städer. I Östergötland är dessa områden vanliga, särskilt i Linköping. Möjligheterna att få jobb är särskilt goda för ingenjörer med utbildning och erfarenhet inom maskin, elkraft eller elektronik. Även gymnasieutbildade inom teknik har bra möjligheter att få jobb. För civilingenjörer är arbetsmarknaden bred. Du kan arbeta som teknisk informatör, projektledare eller produktutvecklare beroende på vilken inriktning du har valt. Karriärmöjligheterna är goda och det finns även stora chanser att jobba internationellt. IT-branschen är stor i Östergötland, särskilt omkring Linköping. Det behövs fler som kan utveckla nya systemlösningar och är du mjukvaruutvecklare med till exempel java-kunskaper är jobbmöjligheterna mycket bra. Däremot är jobbmöjligheterna mindre bra om du är supporttekniker. 8

9 Utbildning Antalet elever på gymnasieskolan har minskat under några år och detta har påverkat jobbmöjligheterna för gymnasielärare. Utvecklingen bottnar snart och behoven ökar åter i de flesta kommuner, vilket förbättrar möjligheterna att få jobb. Det gäller främst lärare inom matematik, naturvetenskap och inom flera yrkesämnen. På grundskolenivå ökar behoven och jobbmöjligheterna för grundskollärare är bra. Även inom förskolan ökar behoven och jobbmöjligheterna för förskollärare är mycket bra. Universitetet har svårt att hitta universitets- och högskollärare, vilket medför att de har svårt att utöka antalet platser på efterfrågade utbildningar. Utbildning Förskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Trafiklärare Universitets- och högskolelärare Fritidspedagoger Lärare i estetiska och praktiska Transport Transportbranschen är beroende av att andra branscher har behov av transporter. Under 2015 bedöms inte antalet jobb inom branschen att bli fler. Det beror dels på att industriföretagen i länet inte växer, dels på att de har konkurrens av utländska förare. Även om företagen i branschen inte behöver anställa så många fler kommer de ändå att behöva ersätta de som slutar. Förare med CE-kort har goda jobbmöjligheter. Yrkeskompetensbevis och ADR-intyg för transport av farligt gods är viktiga kompetenser för dig som söker arbete som chaufför. Lagerverksamheter finns det gott om, särskilt i länets östra delar. Men det finns många som söker arbete inom yrkesområdet så jobbmöjligheterna för lagerarbetare och truckförare är mindre bra. Transport Lastbilsförare Lokförare Taxiförare Transportledare Tågvärdar Brevbärare Bussförare Flygvärdinnor Godshanterare och expressbud Lagerarbetare Truckförare 9

10 Bygg och anläggning Anläggningsmaskinförare Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Golvläggare Murare Målare Plattsättare Träarbetare/snickare Vvs-montörer Glasmästare Isoleringsmontörer Takmontörer Grovarbetare inom bygg och anläggning Bygg och anläggning Jobbmöjligheterna inom byggyrken ökar under sommarhalvåret då aktiviteten är som störst. Många byggen är igång i länet och behoven av olika byggnadsarbetare är stora. Jobbmöjligheterna blir ännu bättre när bygget med Ostlänken och dess kringprojekt kommer igång längre fram. Flera yrken kräver lärlingsanställning innan utbildningen anses fullgjord. Lärlingar inom snickeri och el har svårt att hitta lärlingsplatser, medan jobbmöjligheterna är betydligt bättre för de med färdig lärlingstid. Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med högre kompetenser som kan agera projektledare. Andra yrken med goda jobbmöjligheter är VVS-montörer och byggnadstekniker. Ofta anställer arbetsgivarna utifrån personliga egenskaper och att vara självgående är ett stort plus. Arbete inom byggbranschen innebär ofta arbete på andra orter, även utanför länets gränser. Naturbruk Jägmästare Maskinförare, lantbruk Skogsmaskinförare Skogsmästare Djuruppfödare/djurskötare Lantmästare Skogsarbetare Parkarbetare Trädgårdsarbetare 10 Naturbruk Skogsnäringen har bättre framtidsutsikter än jordbruken. Jobbmöjligheterna är bra särskilt för skogsmaskinförare. Maskinerna är dyra och arbetstiderna är ofta långa. Ofta köper företagaren in tjänster från andra istället för att anställa i egen regi. Det betyder att det ofta krävs F-skattsedel för att arbeta inom jord eller skogsbruk. Teknikutvecklingen är påtaglig i branschen och duktiga maskinförare som kan arbeta självständigt och har känsla för grödor och djur har bra jobbmöjligheter. Högre kompetenser efterfrågas och jägmästare, agronomer och lantmästare arbetar ofta som rådgivare eller säljare inom branschen. För djurskötare som kan jobba självständigt och på oregelbundna tider är jobbmöjligheterna bra. För de som har inriktat sig på smådjur, häst eller mjölk är jobbmöjligheterna sämre.

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer