JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län

2 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många räknar med att rekrytera under det kommande året. Jobben blir fler i de flesta branscher utom inom industrin som räknar med få nya jobb. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras i Jönköpings län och en majoritet av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster framöver. Det innebär att det skapas jobb i nästan alla branscher under Flest kommer inom bygg (se sidan 10), vård & omsorg samt utbildning (s. 5-6). Samtidigt blir det få nya möjligheter till jobb inom industrin (s.4). Finns det några jobb? Arbetsgivarna behöver alltid anställa och just nu är det brist på personal inom många yrken. Tänk på att ju större område du har möjlighet att söka inom desto större är möjligheterna att få jobb. Detta gäller både geografiskt (de flesta nya jobb finns i storstadsregionerna) och yrkesmässigt. Vilken kompetens söker arbetsgivarna? De flesta arbetsgivare vill i dag att man som sökande har slutbetyg från gymnasiet, även om arbetets innehåll inte alltid kräver detta. De arbeten som ställer krav på någon form av eftergymnasial utbildning, exempelvis en utbildning från yrkeshögskola eller högskoleutbildning, blir också allt fler. Samtidigt söker allt fler de jobb som inte kräver någon utbildning vilket leder till hård konkurrens om de lediga platserna. Utbildning har alltså blivit allt viktigare, men även yrkeserfarenhet, hantverksskicklighet, säljförmåga, och samarbetsförmåga har stor betydelse för möjligheten till jobb. Även ett körkort förbättrar jobbmöjligheterna inom många yrken. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2017.

3 Här arbetar flest i dag Bilden visar var anställda i Jönköpings län jobbar. De flesta i länet är anställda inom tillverkning, drift och underhåll. Inget annat län i Sverige har så hög andel jobb inom detta yrkesområde. Nästan lika många arbetar inom hälso- och sjukvård och inom försäljningsområdet. Det sistnämnda är ett stort yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare till städare. Andelen anställda per yrkesområde i Jönköpings län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 21 % 2. Tillverkning, drift och underhåll: 21 % 3. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 % Ekonomi, administration, kultur och media: 11 % 5. Pedagogiskt arbete: 8 % 6. Transport: 8 % Data, teknik och naturvetenskap: 6 % 8. Bygg och anläggning: 5 % 9. Naturbruk: 1 % Andelen anställda per yrkesområde, Jönköpings län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Tillverkning, drift och underhåll Under kommer få nya jobb att skapas inom industrin men för dig med rätt kvalifikationer finns goda jobbmöjligheter. Trenden inom yrkesområdet är att de enklare arbetsuppgifterna försvinner och de jobb som finns kvar är mer tekniskt avancerade. Arbetsgivarna vill därför oftast att du skall ha en gymnasieutbildning med inriktning mot industri och teknik för att ett jobb skall bli aktuellt. Du ökar dina jobbmöjligheter ytterligare om du dessutom går en teknisk utbildning efter gymnasiet, som exempelvis en yrkeshögskoleutbildning. Industrin tar också ofta in personal från bemanningsföretag, så vill du öka dina jobbchanser är det bra att ta kontakt med företag inom bemanningsbranschen. Jobbmöjligheterna är mycket goda för CNC-operatörer som klarar mer avancerade arbetsuppgifter, som att programmera och läsa ritningar. Svetsare behöver olika licenser och helst också yrkeserfarenhet för att ha goda jobbmöjligheter. Många arbetsgivare letar just efter hantverksskickliga personer. Så har du hantverkskunnandet och även yrkeserfarenhet är jobbchanserna goda inom yrken som, gjutare, låssmed, lackerare samt plåtslagare. Listan på efterfrågade hantverksyrken är lång och speglar att för få utbildas inom dessa yrken. Lätt att få jobb har också utbildade och erfarna lastbilsmekaniker. Denna positiva arbetsmarknad gäller också för bussmekaniker, även om arbetsuppgifterna skiljer sig åt väsentligt. Som mekaniker i dag behövs ett tekniskt kunnande då utvecklingen går mot allt mer avancerade fordon. Kunskaper inom el och digital felsökning är därför en förutsättning och minst lika viktig som kunskaper inom mekanik. Samtidigt förväntas exempelvis bilmekaniker ha allt mer kundkontakt vilket ställer krav på social kompetens. Utbildade elektriker möter också goda jobbmöjligheter under I länet finns en stor efterfrågan på både installationselektriker och distributionselektriker. En mer begränsad arbetsmarknad har maskin- och processoperatörer samt montörer som inte är specialiserade. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer, distributionselektriker, elmontörer, fastighetstekniker, gjutare, grovplåtslagare, installationselektriker, lackerare, larmtekniker, lastbilsmekaniker, låssmeder, maskinoperatörer gummi- och plastindustri, maskinoperatörer trävaruindustri, maskinreparatörer, styckare, styr- och reglertekniker, svetsare, tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker och verktygsmakare. Medelgoda jobbmöjligheter: processoperatörer vid ståloch metallverk, kemisk basindustri, trä- pappers- och massaindustri och slaktare. Mindre goda jobbmöjligheter: fordonsmontörer, maskinoperatörer, montörer och vaktmästare. 4

5 Hälso och sjukvård samt socialt arbete Har du en eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg är arbetsmarknaden mycket bra. Sjuksköterskor i allmänhet och särskilt de som har en specialistutbildning har mycket goda jobbmöjligheter. Extra efterfrågade är de som är specialister inom psykiatri, operationer, röntgen och barnmorskor. För läkare är situationen liknande, men brist berör framför allt specialister. För andra akademiska yrken inom området såsom psykologer och tandläkare är jobbmöjligheterna också mycket goda det kommande året. Det finns flera orsaker till den ökade efterfrågan på personal inom yrkesområdet. Befolkningen i Jönköpings län växer snabbt vilket innebär att fler behöver sjukvård och då behövs det också fler personer inom sjukvården. Det blir även allt fler äldre i befolkningen eftersom vi lever längre. Detta ökar vårdbehovet eftersom efterfrågan på vårdtjänster ökar i takt med åldern. Undersköterskor, som jobbar ofta inom äldrevården, möter därför allt bättre jobbmöjligheter. Bland de vårdyrken som inte ställer lika höga krav på utbildning som exempelvis vårdbiträden är konkurrensen om jobben något hårdare i och med att det finns fler sökande till varje plats. Men det är viktigt att komma ihåg att detta är mycket vanliga yrken där det hela tiden byts ut personal. Detta innebär att det alltid finns jobböppningar och många chanser till exempelvis vikariat och sommarjobb. Ytterligare en förklaring till de goda jobbmöjligheterna inom området är att det utbildats för få personer i Sverige med inriktning mot vård och omsorg. Detta talar för att jobbmöjligheterna blir fortsatt goda under de kommande åren. Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter för socialsekreterare och i synnerhet om du söker dig utanför storstadsregionerna. De stora inflyttningen från utlandet kommer kräva en utbyggd socialtjänst vilket förbättra jobbmöjligheterna ytterligare. Socionomer kan också arbeta med bedömningar om ekonomiskt bistånd eller som kuratorer inom till exempel skolan eller vården. Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, kuratorer, läkare, sjuksköterskor (både grundutbildade och specialister), psykologer, receptarier, skötare, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor, undersköterskor och veterinärer. Medelgoda jobbmöjligheter: Arbetsterapeuter, dietister, kriminalvårdare, logopeder, optiker och vårdbiträden. 5

6 Pedagogiskt arbete Har du en pedagogisk utbildning ser arbetsmarknaden mycket ljus ut det kommande året. Det har fötts många barn i länet under en längre tid, vilket innebär fler jobbmöjligheter inom för- och grundskolan. I Jönköpings län är det stor brist på utbildade förskollärare och arbetslösheten är obefintlig. Förskolan har en fastställd läroplan och pedagogiska mål och därför efterfrågas högskoleutbildad personal. Jobbmöjligheterna är sämre för barnskötare, eftersom många konkurrerar om varje plats samtidigt som arbetsgivarna vill ha fler utbildade förskolelärare i verksamheten. Antalet elever i grundskolan förväntas öka under kommande år vilket förbättrar jobbmöjligheterna ytterligare för dig som är utbildad grundskollärare. Inom grundskolans senare år finns nu en särskilt stor efterfrågan på lärare som har ämneskunskap inom matematik, fysik, kemi, teknik och biologi. Detta hänger ihop med att det under flera år utbildats alldeles för få ämneslärare med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Inom gymnasieskolan har du som är yrkeslärare, det vill säga med både yrkeskunskap och pedagogisk utbildning, mycket goda jobbmöjligheter. Yrkeslärare omfattas inte av kravet på lärarlegitimation, vilket krävs för övriga lärare. Vidare har gymnasielärare inom de naturvetenskapliga ämnena samt matematik extra goda förutsättningar att få arbete. De lärare som har något mindre goda jobbchanser inom gymnasieskolan är de med inriktning mot historia och samhällskunskap. Specialpedagoger är också en grupp inom lärare som verkar inom alla skolans nivåer och har mycket goda jobbmöjligheter framöver. Lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk är mycket efterfrågade under 2017 och flera år framöver. Detta förklaras av den stora inflyttningen från utlandet som kommer innebära både utbyggd grundskola och vuxenutbildning. Viktiga egenskaper för alla jobb inom utbildningssektorn är förmåga till god kommunikation samt att tycka om att jobba med människors utveckling. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolans senare år, lärare i grundskolans tidigare år, lärare i estetiska och praktiska ämnen, SFI-lärare, specialpedagoger och trafiklärare. Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter. Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare. 6

7 Transport För lokala transporter, där lokalkännedom, och förmåga att kommunicera med kunderna är viktiga egenskaper, är jobbmöjligheterna goda. Också servicekänsla har blivit en allt viktigare förmåga för personer som arbetar med persontransporter och är en efterfrågad egenskap för bland annat bussförare Vill du arbeta med fjärrtransporter, det vill säga med körningar av gods en längre sträcka, är det tuffare konkurrens om jobben. Jobbmöjligheterna förbättras om du som lastbilsförare har ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt yrkeskompetensbevis (YKB). Lastbilsförare i yrkesmässig trafik måste vara klara med YKB senast 10 september 2016 och för bussförare blev det obligatoriskt redan I länet finns många jobb som lagerarbetare och truckförare, men var beredd på hård konkurrens om jobben då det är många sökande till varje plats. Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare, lokförare, taxiförare och transportledare. Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, bussförare, lagerarbetare, truckförare och tågvärdar. Ekonomi, administration, kultur och media Du har bättre jobbmöjligheter inom ekonomi, administration, kultur och media med någon form av utbildning efter gymnasiet. Lättast att få jobb har controllrar, revisorer och studie- och yrkesvägledare. För att jobba som ekonomiassistent eller löne- och personalassistent är grundkravet en gymnasieutbildning. Ofta efterfrågar arbetsgivare kunskap i ett särskilt datorprogram för exempelvis lönehantering, vilket gör att yrkeserfarenhet och/eller vidareutbildning är viktigt. Det är hård konkurrens om jobben som administratör eller sekreterare. Många av de enklare administrativa uppgifterna har försvunnit i och med att tekniken gått framåt. Även för akademikeryrken, så som informatörer och handläggare inom offentlig förvaltning, finns det förhållandevis få jobb att söka. Goda jobbmöjligheter: controllrar, medicinska sekreterare och studie- och yrkesvägledare. Medelgoda jobbmöjligheter: försäkringstjänstemän, handläggare/utredare, offentlig förvaltning, jurister, löne- och personalassistenter, personaltjänstemän, redovisningsekonomer och revisorer. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, bibliotekarier, ekonomiassistenter och informatörer. 7

8 Data, teknik och naturvetenskap Efterfrågan på it-tjänster är stor i Jönköpings län och ökar för varje år. De flesta av jobben inom området kräver någon form av eftergymnasial utbildning, oftast en högskoleutbildning. Därför har mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter och testare mycket goda jobbmöjligheter. I första hand vill arbetsgivare ha erfaren personal, varför nyutexaminerade inom området kan möta en något tuffare arbetsmarknad. För supportpersonal eller drifttekniker utan specifik kunskap om något verktyg eller program är konkurrensen om jobben hårdare. Vissa supportjobb försvinner också i och med att allt fler supporttjänster återfinns på internet. Jobbmöjligheterna är allmänt mycket goda för dig som har en teknisk högskoleutbildning. Extra efterfrågade är vissa civilingenjörer, högskoleingenjörer samt gymnasieingenjörer inom flertalet inriktningar. Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker, civilingenjörer (samtliga inriktningar), drifttekniker IT, ingenjörer och tekniker (bygg, el, elektronik och teleteknik, maskin, VVS), it-arkitekter, logistiker, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/-administratörer, testare och testledare. Medelgoda jobbmöjligheter: helpdesk-/supporttekniker och arkitekter. Naturbruk För arbeten inom skogsnäringen ser jobbchanserna medelgoda ut Bäst jobbmöjligheter har skogsmaskinsförare. Ofta köper företagare och skogsbolag in tjänster i stället för att anställa i egen regi. Det betyder att det ofta krävs att du som yrkesperson har eget företag och är självgående för att få ett arbete. Söker du enklare jobb utan krav på utbildning inom park- och trädgårdsskötsel är konkurrensen mycket hård. Många av jobben finns också bara under vår- och sommarhalvåret. Det är ofta viktigt med ett bra kontaktnät eftersom jobben utannonseras i relativt liten utsträckning. Har du en utbildning från ett naturbruksgymnasium är chanserna till jobb mycket bättre. Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare och skogsarbetare. Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare, skogsmästare och maskinförare inom lantbruk. Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare och trädgårdsarbetare. 8

9 Försäljning, handel och service Är du ung eller inte har så mycket tidigare arbetslivserfarenhet finns ändå hyfsade chanser till att du får ditt första jobb inom handeln. Det är lättare att få jobb inom området eftersom många arbeten inte kräver någon eftergymnasial utbildning. Ofta är det dock hård konkurrens om de lediga platserna. Det arbetsgivarna efterfrågar är god servicekänsla och förmåga att bemöta människor. Arbetsgivare inom fackhandeln ser också gärna att de anställda har god kunskap och är intresserade av vad som säljs. I branschen är det vanligt med tim- och deltidsanställningar och arbeten på kvällar och helger. Då många börjar och slutar inom handeln finns det ständigt jobböppningar. Arbetsförmedlingen förväntar sig också något fler jobb inom yrkesområdet under eftersom hushållens konsumtion av varor och tjänster kommer att öka. Värt att tänka på är att de flesta butiksjobben finns i Jönköping och andra större städer. Körkort är också en fördel då många köpcenter ligger i tätorternas utkanter. Företagssäljare är ett vanligt jobb och finns i de flesta branscher. Allra vanligast är yrket inom handeln och industrin. Har du säljförmåga och kan kombinera detta med kunskaper om en viss bransch eller produkt finns det ofta goda jobbmöjligheter. I en allt större utsträckning efterfrågas också säljare med eftergymnasial utbildning. Telefonförsäljare är ett yrke som många prövar på för en kortare tid och därför får också många chansen att testa sin förmåga. Var förberedd på att lönen delvis är provisionsbaserad och att arbetstempot är högt. Städare är ett vanligt serviceyrke där konkurrensen om jobben är hård. Yrkeserfarenhet och körkort har därför blivit vanliga önskemål från arbetsgivare. Andra vanliga serviceyrken är massörer, hudterapeuter och frisörer. Inom dessa är det vanligt att jobba som egenföretagare. Goda jobbmöjligheter: telefonförsäljare och väktare. Medelgoda jobbmöjligheter: bilförsäljare, fastighetsmäklare, företagssäljare och inköpare. Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, brandmän, fastighetsmäklare, fotterapeuter, frisörer, försäljare, dagligvaror, försäljare, fackhandel, hudterapeuter, massörer, renhållnings- och återvinningsarbetare och städare. 9

10 Hotell och restaurang Hotell- och framför allt restaurangbranschen växer i länet i takt med att vi äter och fikar mer på restauranger och kaféer än tidigare. Det finns alltid lediga jobb i branschen eftersom rörligheten är hög bland personalen och många arbetar bara under en kortare period. Många jobb finns också bara över sommaren och ny personal måste rekryteras varje säsong. Inom yrkesområdet är det brist på kockar med yrkeserfarenhet och kunskaper i internationella kök. Det vanligaste yrket i branschen är köks- och restaurangbiträden. Detta yrke innebär ofta, särskilt på mindre restauranger, att du arbetar både i köket och möter kund i matsalen. Arbetsmarknaden är dock tuff beroende på att många konkurrerar om jobben. De flesta jobben finns i landets större städer och i länet främst i Jönköping. Bygg och anläggning Det kommer att byggas fler bostäder i Jönköpings län än på många år och arbetsmarknaden är överlag bra för dig som har utbildning och yrkesbevis inom bygg. Goda jobbmöjligheter har bland annat träarbetare/snickare, målare, takmontörer samt VVS-montörer. Extra goda jobbmöjligheter har personer som utöver sitt yrke kan leda och styra arbetet. Hantverksskicklighet och förmåga att kunna kommunicera med kunder är extra viktigt om du vill jobba med renovering, ombyggnad och tillbyggnad där privatpersoner är uppdragsgivare. Många av jobben inom bygg och anläggning sker utomhus och kräver god fysik samt körkort. Inom byggbranschen är det också vanligt att du jobbar i ett mindre företag eller själv är egenföretagare. Utan att ha genomfört en lärlingsperiod är det svårare att få ett arbete inom branschen, även om jobbmöjligheterna kommer att förbättras i takt med det ökande byggandet. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar och servitörer. Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden, bartendrar, köks- och restaurangbiträden och receptionister. Goda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare, anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, målare, takmontörer träarbetare/ snickare och VVS-montörer. Medelgoda jobbmöjligheter: glasmästare, grovarbetare inom bygg och anläggning och kranförare. 10

11 Vilket yrke väljer du? På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden för att ta reda på mer om yrken. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Arbetsförmedlingen Omslagsbild: Johnér bildbyrå Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2017 1 Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd 1 2017-01-26 11:59:01 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Skåne län under 2017. Länets arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2017 1 Fler jobb i Jönköpings län 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2017 1 Fler jobb i Kronobergs län under 2017 Denna broschyr är till för dig som söker information om jobbmöjligheterna i Kronoberg under 2017. Länets arbetsgivare är i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 2016 1 Många nya jobb i länet Många nya jobb kommer inom skola, vård och omsorg framöver. Under det kommande året har du också goda möjligheter att få ett arbete

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2016 2017 1 Medvind på länets arbetsmarknad Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Det går

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 2017 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren presenteras jobbmöjligheterna inom ett urval av olika yrken i Norrbottens län. Stora behov av att ersätta personer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer