JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län

2 Många nya jobb i länet Många nya jobb kommer inom skola, vård och omsorg framöver. Under det kommande året har du också goda möjligheter att få ett arbete inom data, teknik, bygg och anläggning. Här kan du läsa om möjligheten att få jobb inom olika yrken i Västra Götalands län fram till slutet av I Västra Götalands län kommer fler jobb att skapas än i de flesta andra delar av landet det närmaste året. Jobbmöjligheterna kommer alltså att vara goda, även för ungdomar. I många delar av länet finns jobb även i yrken med lägre krav på utbildning och erfarenhet. Exempel på sådana yrken hittar du inom hotell, restaurang och handel. När du söker jobb är det alltid en fördel om du har godkända betyg från gymnasiet och körkort. Det kommer att behövas många nya medarbetare inom skola, vård och omsorg framöver, inte minst för att många som arbetar inom de yrkesområdena går i pension. I länet finns många jobb inom industri, teknik och data. Till många av länets stora industrier behövs exempelvis drift- och underhållspersonal. En ingång till en anställning inom industrin kan vara genom ett bemannings- eller konsultföretag. Eftersom det byggs både vägar och bostäder i länet kommer det att finnas goda jobbmöjligheter inom byggbranschen. Yrkesområden där det är lättare att hitta jobb den närmaste tiden är exempelvis inom VVS, plåtslageri, betong och murning. Öka dina jobbmöjligheter För de flesta jobb krävs en slutförd gymnasieutbildning och i många fall även fortsatta studier. Körkort och goda språkkunskaper är andra faktorer som ökar jobbmöjligheterna inom många yrkesgrupper. De flesta ungdomar har stor datorvana och IT-kunskaper, vilket är viktiga kompetenser att lyfta fram när du söker arbete. Samarbetsförmåga, viljan att lära samt social kompetens är andra återkommande önskemål från arbetsgivare vid rekrytering. Ett annat sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete är att utöka sökområdet. Ibland kan det vara nödvändigt att flytta till en annan ort för att få det första jobbet. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2016.

3 Här arbetar flest i dag Bilden visar inom vilka yrkesområden de anställda i Västra Götalands län arbetar. Flest är anställda inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det är ett spretigt område som rymmer allt från säljare i livsmedelsbutiker till brandmän. Lika många arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bara 1 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk. Andelen anställda per yrkesområde i Västra Götalands län 1. Försäljning, hotell, restaurang och service: 21 % 2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 21% Tillverkning, drift och underhåll: 13 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 13 % Data, teknik och naturvetenskap: 10 % 6. Utbildning: 8 % 7. Transport: 7 % 8. Bygg och anläggning: 6 % 9. Naturbruk: 1 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Västra Götalands län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Mer än en femtedel av de anställda i Västra Götalands län arbetar inom yrken som tillhör detta yrkesområde. En stor del av de nya jobben tillkommer inom dessa yrkesgrupper. Befolkningen i länet blir fler och äldre, vilket ökar behovet av äldreomsorg och sjukvård. Eftersom många sjuksköterskor och tandsköterskor går i pension, kommer jobbmöjligheterna inom dessa båda yrken att vara goda. Många av yrkena inom området är dessutom mycket svåra för länets arbetsgivare att hitta personal till. Några av de största bristyrkena i länet tillhör detta område. För dig som vill jobba inom vård, omsorg eller med socialt arbete är chanserna att få ett jobb mycket goda. Personer med längre eftergymnasial utbildning som till exempel läkare, sjuksköterskor, tandhygienister och socialsekreterare har mycket goda jobbmöjligheter en lång tid framöver. Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, optiker, personliga assistenter, psykologer, receptarier, sjuksköterskor (samtliga inriktningar), socialsekreterare, tandhygienister, tandsköterskor, undersköterskor. Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, fritidsledare, logopeder, kriminalvårdare, kuratorer, sjukgymnaster, skötare, tandläkare, veterinär. Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, dietister, friskvårdskonsulenter, elevassistenter, vårdbiträden. Det finns också ett stort behov av grundutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns dessutom goda jobbmöjligheter för vårdoch omsorgspersonal i alla länets kommuner. Det ger dig som vill jobba inom yrkesområdet stora möjligheter att välja var du vill bo och arbeta. Efterfrågan på många olika typer av sjuksköterskor är stor vilket ger goda variationsmöjligheter. Undersköterskor är den största yrkesgruppen i länet och övervägande delen är kvinnor. Arbetet finns på sjukhus, ålderdomshem eller inom hemtjänsten. Arbetar du i hemtjänsten kör du ofta bil till vårdtagaren och då är körkort ett krav. För dig som har godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet är jobbmöjligheterna mycket goda, medan det är svårare att få jobb som vårdbiträde. Behovet av undersköterskor ökar även på längre sikt med mycket goda jobbmöjligheter framöver för den som väljer att bygga på sin grundutbildning med kurser inom exempelvis demensvård, psykiatri och funktionshinder. Ett bra sätt att prova om vård- och omsorg är något för dig är att söka som timvikarie till något äldreboende eller servicehem för personer med funktionsnedsättning på din hemort. Det finns alltid goda möjligheter till timanställning, särskilt på sommaren och under kvällar och helger även för personer utan utbildning. 4

5 Om du funderar på att jobba med barn är det klokt att prova på arbetet på en förskola. De pedagogiska inslagen i förskolan har ökat mycket på senare år och för att få en fast anställning krävs oftast förskollärarutbildning. Har du det är dina möjligheter till jobb mycket goda, medan det är stor konkurrens om de fasta tjänsterna om du är barnskötare. Utbildning Barnomsorgen byggs ut i länet och jobbmöjligheterna för förskollärare kommer att vara goda under lång tid. Kraven på lärarlegitimation gäller även för förskollärare, vilket gör att jobbmöjligheterna blir extra goda för dig som utöver högskoleutbildning har legitimation. Som förskollärare arbetar du normalt med barn som är yngre än sju år. Förutom att arbetet innehåller en stor del omsorg om barnen ingår det att främja barnens utveckling och lärande inom språk, matematik, natur, kultur och miljö. Barnen lär genom lek, sång och rytmik. En viktig del i arbetet är kontakten med föräldrar. Det är också en förskollärares uppgifter att dokumentera de enskilda barnens utveckling. Många lärare kommer att gå i pension de närmaste åren, samtidigt som antalet barn i grundskolan ökar. Därför behövs många nya grundskollärare runt om i Västra Götalands län. Jobbmöjligheterna är bäst för lärare med inriktning mot matematik, NO-ämnen och språk. Som lärare är det viktigt att tycka om människor och vilja vara en del i barns och vuxnas lärande och utveckling, med utgångspunkt i enskilda personers utvecklingsförmåga. Förutom lärarutbildning är viktiga egenskaper att du är pedagogisk och kommunikativ för att passa som lärare. Lärare kan arbeta med olika åldrar från förskolan till vuxenutbildningar, folkhögskola, högskola och universitet. Du kan också utbilda dig till olika typer av speciallärare eller yrkeslärare. Antalet elever på gymnasiet kommer först att börja öka om ett par år, vilket gör att det på kort sikt är lite svårare att få jobb som gymnasielärare än som grundskollärare. Det finns ändå goda jobbmöjligheter som yrkeslärare och lärare i matematik och naturvetenskap på gymnasienivå. Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare i grundskolans senare år, lärare i grundskolans tidiga år, specialpedagoger. Medelgoda jobbmöjligheter: trafiklärare, universitets- och högskollärare. 5

6 Försäljning, hotell, restaurang och service I Västra Götaland finns en stark turistnäring och en växande befolkning som efterfrågar en stor variation av service. Inom yrkesområdet arbetar en femtedel av länets anställda. Här finns många viktiga ingångsjobb för exempelvis ungdomar. I många av yrkesgrupperna är de personliga egenskaperna minst lika viktiga som utbildning. Eftersom konkurrensen om många av jobben är stor kan arbetsgivarnas krav ändå upplevas som höga. Stresstålighet, servicekänsla, kundfokus, social förmåga och språkkunskaper är viktigt. Samtidigt som arbetstillfällena är många inom området är det också många som söker jobben. Därför kan det ibland vara svårt att få det första jobbet. Det är viktigt med personliga kontakter och att söka upp de arbetsgivare där du vill jobba. Tänk också på att lyfta fram dina positiva egenskaper som efterfrågas av arbetsgivarna i branschen. Goda jobbmöjligheter: företagssäljare, inköpare, kockar, servitörer. Medelgoda jobbmöjligheter: bartender, bilförsäljare, brandmän, fastighetsmäklare. Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/kafébiträden, banktjänstemän, fotterapeuter, frisörer, försäljare dagligvaror, försäljare fackhandel, hudterapeuter, köks- och restaurangbiträden, massörer, receptionister, renhållnings- och återvinningsarbetare, resesäljare, städare, väktare. Det kan också vara bra att läsa på om företagets produkter och tjänster. Under sommarsäsongen är det stor efterfrågan på personal inom hotell, restaurang, kaféer och försäljning. Under resten av året är det särskilt på de större orterna i länet dessa jobb finns. För dig som är kock med några års erfarenhet och har bra referenser går det att välja bland jobben i hela länet året runt. Samma sak gäller om du är en duktig servitör med vinkunskaper. Vill du jobba som bambatant, det vill säga inom skolkök, är jobbmöjligheterna goda framöver. Här ställs det krav på livsmedelshygien och goda kunskaper om specialkost och allergier. Om du vill arbeta som receptionist eller städare är konkurrensen större och det ställs ofta krav på både goda kunskaper i svenska och andra språk. En receptionist behöver ha lätt att möta människor och vara serviceinriktad. I många fall är det via ett bemanningsföretag du blir anställd. För att få jobb som städare behöver du oftast ha körkort. Den näst största yrkesgruppen i länet utgörs av försäljare inom detaljhandeln. Många vill arbeta inom försäljning och det är stor konkurrens om jobben. Om du vill arbeta i butik är gott kundbemötande och produktkunskap viktigt. I många fall innebär det också kvälls- och helgarbete. För 6

7 dig som vill arbeta som företagssäljare är det däremot lättare att få ett jobb, men du behöver kunna arbeta självständigt, ha produktkunskap och en drivkraft att uppnå säljmål. Företagssäljare arbetar ofta med uppsökande verksamhet, och du behöver då tycka om att resa. Inköpare eller upphandlare som det heter inom offentlig sektor arbetar inom alla branscher och har en god arbetsmarknad i länet. Har du god kommunikativ förmåga och är beredd på kvällsarbete med provisionslön kan det vara idé att testa jobbet som telefonförsäljare, då det är stor efterfrågan på det. Goda jobbmöjligheter: löne- och personalassistenter, marknadsanalytiker och marknadsförare, medicinska sekreterare, redovisningsekonomer. Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier, controllrar, försäkringstjänstemän, jurister, revisorer, speditörer, studie- och yrkesvägledare. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, ekonomiassistenter, handläggare och utredare i offentlig förvaltning, informatörer, personaltjänstemän. Ekonomi, administration och kultur och media Många som jobbar inom ekonomi, administration, kultur och media är handläggare inom offentlig förvaltning eller administratörer och sekreterare. För många yrken inom området behövs högskoleutbildning. Konkurrensen om jobben är stor inom flera yrken, eftersom många utbildar sig inom dessa områden. Som nyutexaminerad kan du behöva ta ett enklare jobb inom yrkesområdet för att få erfarenhet. Bäst jobbmöjligheter har redovisningsekonomer följt av controllrar och revisorer, vilket är yrken som kräver en god analytisk förmåga. Jobbmöjligheterna för administratörer och sekreterare är däremot mindre goda. Många söker de relativt få utannonserade jobb som finns. Möjligheterna ökar om du har rätt kompetens, som exempelvis en kvalificerad utbildning, erfarenhet av att arbeta i projekt eller har goda kunskaper i ekonomi, språk och data. Transport I ett län med mycket handel, stark industri och en stor befolkning är transporter viktiga. Bussförare och lastbilsförare är två stora yrkesgrupper där jobbmöjligheterna är goda. Här krävs givetvis körkort, men det ställs också stora krav på social kompetens och goda kunskaper i svenska språket. En bussförare har mycket kundkontakt och ska ha god servicekänsla och gott kundbemötande. En lastbilsförare behöver ofta kunna köra truck, kanske ha behörighet att köra farligt gods och är företagets ansikte utåt vid leveranser av varor. Chaufförsyrket kräver mer än att bara sitta bakom ratten. Lagerarbetare och truckförare är yrkeskategorier där jobbmöjligheterna är mindre goda. Många vill jobba inom lager, särskilt yngre personer och det är stor konkurrens om jobben. Anställning går ofta via bemanningsföretag, och kraven som ställs handlar oftare om personliga egenskaper än formell utbildning. Jobbmöjligheterna ökar om du har kort för C- eller D-truck. Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare, taxiförare. Medelgoda jobbmöjligheter: bussförare, flygvärdinnor, lokförare, piloter, transportledare, truckförare. Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, godshanterare och expressbud, lagerarbetare, tågvärdar. 7

8 Tillverkning, drift och underhåll Västra Götalands län har en stark industritradition. Här har många av de företag som gjort Sverige internationellt känt sitt ursprung. Den västsvenska industrin kännetecknas av en stor mångfald där de flesta industrigrenar finns representerade. Den stora fordonsindustrin och dess underleverantörer är starkt förknippade med Västsverige. Industristrukturen i länet kännetecknas också av lokala specialiseringar. Livsmedelsindustrin är stark i Skaraborg, pappersindustri och raffinaderier i Fyrbodal, Göteborgsregionen har viktiga inslag av kemiindustri och läkemedelsindustri, medan textilindustrin fortfarande är stark i Sjuhäradsbygden. Trots en stark rationalisering inom industrin sker det många rekryteringar. I många fall är det genom ett bemanningsföretag eller någon konsultfirma du får ditt första industrijobb. Industriarbetet har förändrats över tid. Arbetsuppgifter är komplexa och kräver numera kvalificerad kompetens. Jobbmöjligheterna är goda för personer med rätt kompetens. Har du gått gymnasiets industriprogram, kan läsa ritningar och har en god teknisk förståelse ökar dina möjligheter. Arbetsgivarna anställer gärna personer som kan utföra arbetsuppgifter från flera olika traditionella yrkeskategorier. Mycket av denna kunskap är något som förvärvas på arbetsplatser snarare än i skolbänken. Det gör att yrkeserfarenhet är viktigt när det är konkurrens om jobben. Även om utbildning är viktigt och de manuella jobben blir färre, finns det fortfarande ett behov av traditionell hantverksskicklighet som exempelvis mekaniker och verktygsmakare. En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner, som genom borrning, svarvning eller fräsning tillverkar detaljer oftast i metall. För dig som har utbildning och kan programmera maskinerna är det lätt att få jobb. Arbetsgivaren kan vara ett stort eller litet företag inom verkstadsindustrin, såväl som ett bemanningsföretag. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatör, distributionselektriker, drifttekniker vid värme- och vattenverk, elmontörer, fastighetstekniker, fordonsmontörer, grovplåtslagare, larmtekniker, lastbilsmekaniker, låssmeder, maskinoperatörer och processoperatör kemisk industri, styr- och reglertekniker, svetsare, tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker, verktygsmakare. Medelgoda jobbmöjligheter: gjutare, maskinoperatör gummi och plastindustri, maskinoperatör sten cement och betongvaror, montörer el och teleutrustning, styckare. Mindre goda jobbmöjligheter: lackerare, maskinoperatör grafisk industri, pappersvaruindustri, livsmedelsindustri och trävaruindustri, montörer metall gummi och plastprodukter, processoperatörer metall och stålverk, trä- pappers- och massaindustri, slaktare, vaktmästare. 8

9 Data, teknik och naturvetenskap IT-området får en allt starkare betydelse i samhället vilket också påverkar arbetsmarknaden. Datayrken förekommer inom många delar av arbetsmarknaden, exempelvis inom industrin och tjänstesektorn. Det finns en stark efterfrågan på dataspecialister från arbetsgivare i länet. Rekryteringsbehoven är stora och det finns goda möjligheter för de flesta inriktningar av eftergymnasialt utbildade inom data. En viktig funktion vid utvecklingen av nya applikationer och IT-system är de tester som måste utföras för att undersöka om systemet är användarvänligt och funktionellt. Arbetet utförs av en testledare tillsammans med systemutvecklare och systemförvaltare. Det finns en stor efterfrågan på testledare och testare. För att kunna arbeta som testledare behövs lite längre erfarenhet, medan en felsökare kan vara nyutexaminerad. Den snabba utvecklingen inom IT-sektorn gör att du måste ha färska kunskaper. Du måste hålla dig uppdaterad på vilka programmeringsspråk som är efterfrågade, följa teknikutvecklingen och veta vilka användargränssnitt som är gångbara. För personer med teknisk utbildning är jobbmöjligheterna mycket goda. På teknikområdet har det under en längre tid varit stark efterfrågan på tekniker och ingenjörer. Behovet är så stort att länets arbetsgivare får vända sig långt utanför landets gränser för att hitta personer med rätt kompetens. De flesta tekniker, högskoleingenjörer och civilingenjörer är efterfrågade, och även de yrkeshögskoleutbildningar som finns ger eftertraktad kompetens. Är du nyutexaminerad kan det dock vara lite tuffare till en början eftersom många arbetsgivare också efterfrågar yrkeserfarenhet. Teknikeryrkena efterfrågas inom olika näringsgrenar som industrin och inom byggverksamhet. Särskilt eftertraktade är de personer som vid sidan av sin tekniska kompetens också har säljförmåga, och erfarenhet av exempelvis arbetsledning, projekt eller ekonomi. Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, civilingenjörer bygg, anläggning, elektronik, teleteknik, elkraft, kemi, maskin, drifttekniker IT, elingenjörer och eltekniker, GIS-ingenjörer, helpdesktekniker /supporttekniker, ingenjörer och tekniker inom elektronik och tele, IT-arkitekter, kemiingenjörer och kemitekniker, lantmätare, maskiningenjörer och maskintekniker, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/systemadministratörer, testare och testledare, VVS-ingenjörer. Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter, flygtekniker, logistiker. 9

10 Bygg och anläggning Det pågår mycket stora vägbyggen och det byggs många bostäder och industrilokaler i Västra Götaland. Det finns ett stort behov av att renovera många bostäder och andra lokaler som ägs av kommuner och landsting. Det gör att efterfrågan på de flesta yrkeskategorierna inom både bygg och anläggning är mycket stor. Det finns mycket goda jobbmöjligheter för ingenjörer och tekniker, arbetsledare och byggnadskalkylatorer. Även för hantverkare med yrkesbevis är jobbmöjligheterna goda. Det är lätt att få ett arbete som byggnadsplåtslagare, murare, golvläggare och VVS-montör. Yrkesbedömningarna nedan gäller personer med yrkesbevis. Många väljer inriktning byggnadssnickare och installationselektriker på gymnasiet. Dessa har svårare att få en lärlingsanställning efter gymnasiet än de som valt andra bygginriktningar. Också för dig som vill arbeta som grovarbetare är konkurrensen om jobben stor. Goda jobbmöjligheter: : anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, glasmästare, golvläggare, isoleringsmontörer, kranförare, murare, målare, plattsättare, takmontörer, VVS-montörer. Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare. Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning, träarbetare/snickare. Naturbruk I dag är det inte så många som arbetar inom jordbruk, skog och fiske i Västra Götaland. I vissa delar av länet är jord- och skogsbruk fortfarande viktiga näringar. Utsikterna för skogsbruket är betydligt bättre än för jordbruket. Möjligheterna att få jobb som skogsmaskinförare är goda om du kan tänka dig att arbeta ensam och har lite längre erfarenhet. Skogsmaskinerna är tekniskt avancerade och kräver ofta förare med teknisk kompetens. Inom jordbruket är konkurrensen från utlandet stor. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Ofta köper jordbrukare in tjänster i stället för att anställa. Därför krävs ofta att man registrerat företag för att arbeta inom både jord- och skogsbruk. De flesta som jobbar inom näringarna är växtodlare eller djuruppfödare. I länet finns flera naturbruksskolor som förser arbetsgivarna med den personal de behöver. För djurskötare som kan arbeta självständigt på oregelbundna tider och har en god känsla för hur man ska behandla djur är jobbmöjligheterna goda. För dig som vill arbeta med smådjur eller hästskötsel ser det sämre ut. Goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare, lantmästare, skogsarbetare, skogsmaskinförare, skogsmästare. Medelgoda jobbmöjligheter: maskinförare lantbruk. Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare, trädgårdsarbetare. 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Johnér bildbyrå. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2016 2017 1 Medvind på länets arbetsmarknad Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Det går

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer