JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län Blekinge.indd :25:28

2 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas inom de flesta branscher. Därmed ökar jobbmöjligheterna och det gäller i högre grad yrken med eftergymnasial utbildning. Efter att den ekonomiska återhämtningen bromsat in väntas arbetsmarknaden åter ta fart mot slutet av det här året. Arbetslösheten i Blekinge är fortfarande näst högst i Sverige men jobbtillväxten i länet blir förhållandevis stark nästa år. Efter en längre tids positiv utveckling för Blekinges ungdomar är inte heller ungdomsarbetslösheten högst i landet, sedan i somras. Var finns jobben? Arbetsförmedlingen bedömer att det under 2015 och 2016 kommer att finnas minst 60 yrken med goda jobbmöjligheter i länet, från nästan samtliga branscher. Inom hälso- och sjukvård kommer jobbmöjligheterna vara störst. Goda möjligheter till jobb finns även bland yrken inom data, teknik, utbildning, bygg och tillverkning. Vad krävs för att få jobben? Sex av tio yrken med goda jobbmöjligheter är sådana som normalt kräver en eftergymnasial utbildning. Framförallt är det inom bygg och industrin som det kommer att finnas goda möjligheter att få ett jobb som inte kräver längre eftergymnasial utbildning. Då är det istället viktigt att ha rätt gymnasieutbildning och god hantverkskompetens. Inom handeln samt hotelloch restaurangbranschen är det många som får möjlighet att skaffa sig en första arbetslivserfarenhet. Ofta är kvalifikationskraven förhållandevis låga och konkurrensen om jobben hård, men omsättningen är jämförelsevis hög och många jobbmöjligheter uppstår. Utan erfarenhet eller rätt utbildning är det många gånger engagemang, flexibilitet och rörlighet som kan ge goda möjligheter att konkurrera om dessa jobb. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren Blekinge.indd :25:29

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Blekinge län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Hälso- och sjukvården och industrin är viktiga sektorer på länets arbetsmarknad och utbildningssektorn står också för många av jobben. Även yrken inom naturbruk är överrepresenterade, men det är en liten yrkesgrupp med många egenföretagare. Andelen anställda per yrkesområde i Blekinge län 1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 % 2. Tillverkning, drift och underhåll: 18 % Försäljning, hotell, restaurang och service: 18 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Data, teknik och naturvetenskap: 9 % 6. Utbildning: 9 % 7. Transport: 5 % Bygg och anläggning: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Blekinge län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3 Blekinge.indd :25:29

4 Tillverkning, drift och underhåll Trots flera år med minskat antal sysselsatta kännetecknas en stor majoritet bland länets industriyrken av goda eller medelgoda jobbmöjligheter. Det beror bland annat på att för få utbildar sig, inte minst när det gäller ingenjörsyrken (se nästa sida). Under 2015 förväntas trenden med minskat antal industrianställda bromsa in och nästa år ökar åter antalet sysselsatta inom industrin, för första gången sedan Det är bara ett par mindre kvalificerade industriyrken, med specifika inriktningar, som kommer att ha sämre jobbmöjligheter. Flera montörs- och operatörsyrken kommer att möta en arbetsmarknad med medelgoda jobbmöjligheter i år och under På sikt finns dock risk för att den här typen av enklare industriyrken försvinner, antigen genom att tillverkningen flyttar utomlands eller på grund av att den befintliga produktionsprocessen automatiseras ytterligare. Däremot finns det ett flertal yrken som inte heller kräver någon längre eftergymnasial utbildning men ändå möter goda framtidsutsikter. Det gäller exempelvis lackerare, buss- och lastbilsmekaniker, distributionselektriker, slaktare och styckare samt inte minst kvalificerade plåtslagare och svetsare. Ofta handlar det om bristsituationer kopplade till specifik hantverksskicklighet eller teknisk kompetens där det goda arbetsmarknadsläget förväntas bestå också på längre sikt. För svetsare, verktygsmakare och CNC-operatörer kan variationen vara stor när det gäller kompetenskrav och inriktning. Det gör att arbetsmarknadssituationen kan variera därefter. Vilken specifik kompetens som efterfrågas beror många gånger på de större industriföretagens aktuella verksamhetsinriktning. De närmaste åren kommer till exempel ett stort antal svetsare behövas till Karlskronas industri för att leverera en större order till utlandet. Goda jobbmöjligheter: CNC-operatörer, elektriker, lastbilsmekaniker, plåtslagare, slaktare, styckare, svetsare samt verktygsmakare. Medelgoda jobbmöjligheter: bilmekaniker, maskinoperatörer (trävaror, kemi och livsmedel), maskinreparatörer, montörer (elektronik och metallprodukter) samt verkstadsmekaniker. Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer (plastvaror och i östra Blekinge) samt processoperatörer (pappersmassa). 4 Blekinge.indd :25:31

5 Data, teknik och naturvetenskap Arbetsmarknaden för personer med teknisk kompetens ser mycket bra ut och det gäller även på längre sikt. De goda jobbmöjligheterna inom industrin gäller i första hand ingenjörsyrken och personer med erfarenhet. För nyutbildade ingenjörer kan det ibland krävas viss flexibilitet och rörlighet för att för att få det första jobbet, men det kan vara bra att veta att tillgången på kvalificerad ingenjörskompetens är mycket viktig för utvecklingen av länets industri och dess framtida konkurrenskraft. För samtliga bedömda ingenjörsyrken kommer de goda utsikterna bestå. Särskilt bra kommer jobbmöjligheterna vara för civilingenjörer med inriktning mot maskinindustrin, som är en av länets största industrigrenar och Sveriges största. Utanför industrin råder det också goda jobbmöjligheter för olika typer av ingenjörskompetens inom bygg. Förutom industrin är tekniska konsulter viktiga arbetsgivare för ingenjörer, framförallt inom bygg och maskinteknik. Teknisk kompetens är avgörande för Blekinges utvecklingsmöjligheter och det gäller även ITkompetens, som är särskilt efterfrågat i Karlskrona. På sina håll råder ett akut behov av IT-kompetens och det gäller framförallt mjukvaru- och systemutvecklare. Arbetsgivare uppger att de är öppna för att ta emot praktikanter och anställa nyutexaminerade. Yrkeshögskoleutbildning kan räcka som bas för att sedan vidareutbildas av arbetsgivaren. Bra kunskaper i svenska kan dock vara avgörande när det handlar om arbetsuppgifter som kräver nära kundkontakter. I Ronneby finns numera, förutom en stabil efterfrågan på flygtekniker från Försvaret, också en gymnasieutbildning till yrket. Yrkesgruppen möter goda jobbmöjligheter. Det är troligt att bristsituationen om ett par år övergår till en mer balanserad situation mellan utbud och efterfrågan i länet när de första studenterna examineras. Bland de bedömda IT-yrkena är det endast helpdesktekniker/supporttekniker som i år förväntas möta en arbetsmarknad som erbjuder medelgoda jobbmöjligheter. Goda jobbmöjligheter: byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, civilingenjörer (maskin, bygg och anläggning samt elkraft), drifttekniker (IT), elingenjörer och eltekniker, flygtekniker, IT-arkitekter, logistiker, maskiningenjörer och maskintekniker, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/systemadministratörer, testare och testledare samt VVS-ingenjörer. Medelgoda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/ supporttekniker. 5 Blekinge.indd :25:34

6 Bygg och anläggning Arbetsmarknaden för byggarbetare med yrkesbevis är bra. Efterfrågan väntas öka ytterligare det närmaste året och även på längre sikt. Till exempel är renoveringen av sjukhusen i Blekinge en mycket stor byggverksamhet som planeras. Både träarbetare och installationselektriker, de två största byggyrkena, kommer att ha goda jobbmöjligheter. Andra stora byggyrken med goda jobbutsikter är VVS-montörer, byggnadsplåtslagare, plattsättare och murare. Det gäller särskilt VVS-montörer, som är det tredje största byggyrket i länet. Även för betongarbetare kommer jobbmöjligheterna vara mycket goda, bland annat för att kompetensen ofta efterfrågas i kombination med annan byggkompetens. Sammantaget är bedömningen att de flesta byggyrkena på länets arbetsmarknad har goda jobbmöjligheter. Däremot är anläggningsbranschen starkt säsongsbetonad och har många enmansföretag. Dessutom Goda jobbmöjligheter: betongarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, plattsättare, takmontörer samt träarbetare/snickare. Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare samt målare. Mindre goda jobbmöjligheter: glasmästare (västra Blekinge). finns det fortfarande många arbetslösa byggungdomar som saknar yrkesbevis. Transport Inom stora delar av transportbranschen kommer det att råda medelgoda jobbmöjligheter. På längre sikt är ökade godsmängder och ökad kollektivtrafik, samt högre krav på snabba och tillförlitliga leveranser, trender som är positiva för branschen. En annan viktig utveckling är ökade servicekrav. Det gäller till exempel lastbilsförare och inte minst för bussförare betonas servicekompetens allt starkare i arbetsgivarnas krav. För både buss- och lastbilsförare med erfarenhet och god servicekompetens kan jobbmöjligheterna därför vara goda. Dessutom förbättras jobbmöjligheterna för de som har Yrkeskompetensbevis när de nya licenskraven införs. Det görs senare i höst för busschaufförer och nästa höst för lastbilsförare. För truckförare och lagerarbetare blir konkurrensen om jobben fortsatt hård. Medelgoda jobbmöjligheter: bussförare, godshanterare och expressbud, lastbilsförare samt tågvärdar. Mindre goda jobbmöjligheter: lagerarbetare samt truckförare. 6 Blekinge.indd :25:36

7 Naturbruk För de flesta yrken inom naturbruk är jobbmöjligheterna mindre goda men med rätt utbildning och kompetens är utsikterna ljusare. Säsongsvariationer är vanliga och under högsäsong är jobbmöjligheterna mycket större. Det är ofta viktigt med personliga kontakter eftersom jobben utannonseras i relativt liten utsträckning. I mindre grad gäller det parkarbetare, som är en av två större yrkesgrupper och har kommuner och Svenska kyrkan som största arbetsgivare. På nationell nivå uppger arbetsgivarna att goda jobbmöjligheter finns för de som väljer att utbilda sig idag, bland annat på grund av pensionsavgångar och att för få utbildar sig. För att vara attraktiv inom det största yrket, djuruppfödare/djurskötare, krävs det utöver erfarenhet och utbildning en förmåga att vara självgående och att man har körkort. Inom skogsindustrin är skogsmaskinsförare det största yrket. Där är det viktigt att kunna köra och reparera maskiner liksom att arbeta självständigt och vara flexibel med arbetstider. Då är jobbmöjligheterna mycket goda. Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare. Mindre goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare, parkarbetare samt trädgårdsarbetare. Ekonomi, administration, kultur och media Inom den här yrkeskategorin finns några yrken med mindre g0da jobbmöjligheter. Bland ekonomiassistenter liksom löne- och personalassistenter kan dock jobbmöjligheterna vara större när vissa kompetenser behövs, som språkkunskaper eller förkunskaper i ett visst administrationsprogram. Specifika kompetenskrav är inte minst vanligt bland speditörer (transportsätt, geografiskt området, med mera) och jurister, vilket kan innebära goda jobbmöjligheter för den som har rätt kompetensprofil. Medicinska sekreterare är ett yrke som trots att det inte kräver högskoleutbildning präglas av goda jobbmöjligheter. På lång sikt finns en trend som pekar mot att administrativa uppgifter rationaliseras bort i det alltmer datoriserade arbetslivet. Det gäller i första hand enklare arbetsmoment för administratörer och assistenter men även mer avancerade arbetsuppgifter inom exempelvis redovisning och bokföring. Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare samt speditörer. Medelgoda jobbmöjligheter: controllrar, försäkringstjänstemän, personaltjänstemän, redovisningsekonomer samt studie- och yrkesvägledare. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, ekonomiassistenter samt löne- och personalassistenter. 7 Blekinge.indd :25:39

8 Utbildning Jobbmöjligheterna för utbildade pedagoger fortsätter att vara mycket goda i år och nästa år. För samtliga lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan är utsikterna ljusa, oavsett inriktning. I stor utsträckning beror det på att intresset för att utbilda sig till lärare varit lågt under en längre tid. I år upphör övergångsreglerna för lärarnas yrkeslegitimation vilket bör ge legitimerade lärare ännu bättre jobbmöjligheter. Förutom det görs flera andra satsningar för att höja läraryrkets status och även utifrån det perspektivet framstår läraryrket som ett framtidsyrke. Stora barnkullar förväntas skapa ökade behov inom för- och grundskolan under många år framöver och redan idag har för- och grundskollärare goda jobbmöjligheter. Den som påbörjar en utbildning till något av yrkena under de närmaste åren kan därmed förvänta sig en mycket bra arbetsmarknad när det är dags för examen. Det gäller inte minst ämneslärare till högstadiet, som förutom att de kommer att behövas för att möta växande elevkullar är behöriga att undervisa i svenska för invandrare. Inom den kommunala vuxenutbildningen är behovet av SFI-lärare stort och även andra lärare kan vara behöriga, men då krävs att de har ämneskompetensen Svenska som andraspråk (Sva). Vid årsskiftet införs nya regler kring kartläggning och uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling. Det kommer att öka behovet av Sva-kompetens ytterligare liksom behovet av modersmålslärare och tolkar i skolan. Trots att kullarna inom gymnasieskolan är rekordsmå är jobbmöjligheterna fortsatt goda eller mycket goda för gymnasielärare. Särskilt gäller det lärare med ämneskompetens i matematik eller naturvetenskap liksom olika typer av yrkeslärare. Intresset för att utbilda sig inom dessa inriktningar har varit mycket lågt under en längre tid och nästa år börjar gymnasiekullarna växa igen. Framtidsutsikterna för att utbilda sig till gymnasielärare, oavsett inriktning, är därmed mycket goda. Bland speciallärare och specialpedagoger väntas mycket stora pensionsavgångar de närmaste åren, så att redan goda jobbmöjligheter förbättras ännu mer. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, gymnasielärare (både allmänna ämnen och yrkesämnen), lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare i grundskolan (både tidigare och senare år) samt speciallärare och specialpedagoger. Medelgoda jobbmöjligheter: universitets- och högskolelärare. 8 Blekinge.indd :25:42

9 Hälso- och sjukvård, socialt arbete I länet finns det goda jobbmöjligheter för all kvalificerad sjukvårdspersonal. Det gäller samtliga specialistsjuksköterskor som kräver en påbyggnadsutbildning men även grundutbildade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Särskilt stor är bristen på läkare och vissa specialistsjuksköterskor, och på en del apotek finns ett skriande behov av apotekare och inte minst receptarier. För samtliga vård- och omsorgsyrken med eftergymnasial utbildning kommer det vara medelgoda eller goda jobbmöjligheter. Dessutom väntas efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal i allmänhet öka allteftersom den stora 40-talistgenerationen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Inom tandvården är jobbmöjligheterna störst för tandsköterskor trots att yrket kräver den kortaste eftergymnasiala utbildningen. Det beror på att för få utbildar sig och stora pensionsavgångar väntas fortsätta att skapa goda jobbmöjligheter under många år. Inom den kommunala vård- och omsorgssektorn är undersköterskor och skötare två viktiga yrken, båda med medelgoda jobbmöjligheter. Erfarenhet, utbildning och körkort är viktigt för att konkurrera om de här jobben. Undersköterskor arbetar framförallt inom äldrevården eller med funktionsnedsatta. Skötare arbetar inom psykiatrin. Jobbmöjligheterna för undersköterskor har förbättrats under några år och äldrevården kommer att växa kraftigt i framtiden. Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter för socialsekreterare och i synnerhet för de som har erfarenhet av familjeutredningar. Men socionomer kan också arbeta med bedömningar om ekonomiskt bistånd eller som kuratorer inom till exempel skolan eller vården. Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp som rymmer många olika krav och behov bland deras vårdtagare. Med rätt kombination av erfarenhet, utbildning och kompetens kan jobbmöjligheterna vara goda. Vårdbiträden och barnskötare är de enda yrkesgrupperna som möts av mindre goda jobbmöjligheter. Det beror på att arbetsgivare i vanliga fall föredrar att anställa undersköterskor respektive förskollärare. Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, läkare, psykologer, receptarier, sjuksköterskor (både grundutbildade och specialister), socialsekreterare samt tandsköterskor. Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, biståndsbedömare, fritidsledare, kuratorer, personliga assistenter, tandhygienister, tandläkare samt undersköterskor. Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare samt vårdbiträden. 9 Blekinge.indd :25:44

10 Försäljning, hotell, service med mera Företagssäljare, bagare och kockar kommer att ha godamöjligheter till jobb Utbildningen av kockar är viktig för att de senaste årens tillväxt inom hotell- och restaurangbranschen ska kunna fortsätta och skapa jobb. För nyutbildade kockar kan det krävas viss flexibilitet och rörlighet för att få det första jobbet, men med några års erfarenhet bakom sig är jobbmöjligheterna mycket goda. Bland företagssäljare varierar jobbmöjligheterna ganska mycket. Men arbetsmarknaden är mycket god för den som skaffat sig en kombination av säljkompetens och kvalificerad produkt- eller branschkunskap, till exempel inom industrin eller IT-branschen. Telefonförsäljare och soldat är de enda yrkena som kommer att erbjuda goda jobbmöjligheter utan några högre krav på utbildning eller erfarenhet. Telefonförsäljare kan vara ett krävande yrke men ger många chansen till jobb- och säljerfarenhet. Arbetsgivarorganisationen Kontakta kan vara en bra källa till information om branschen eller specifika arbetsgivare. För försäljare inom detaljhandeln är det vanligt med krav på erfarenhet, som kassavana eller fackkunskap. Bedömningen är ändå att det är om de här jobben som konkurrensen kommer vara allra hårdast och det är vanligt att avslutad gymnasieutbildning är ett grundkrav. Däremot handlar det också i det här fallet om stora yrkesgrupper som erbjuder många jobböppningar. Inom fackhandeln varierar jobbmöjligheterna beroende på vad som säljs. När försäljningen ställer högre krav på fackkunskap kan jobbmöjligheterna för rätt person vara medelgoda och ibland även goda. Köks- och restaurangbiträde är också ett yrke som ger många en första möjlighet till arbete, trots att konkurrensen om jobben är hård. Det är en stor yrkesgrupp som återkommande erbjuder nya jobbmöjligheter utan större krav på erfarenhet eller utbildning. Även servitörsyrket erbjuder en del så kallade ingångsjobb där konkurrensen om jobben är hård. Men mer kvalificerade servitörsjobb kräver både erfarenhet och utbildning och för de som uppfyller de kraven ser arbetsmarknadssituationen betydligt ljusare ut. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, soldater samt telefonförsäljare. Medelgoda jobbmöjligheter: bilförsäljare, brandmän, receptionister samt väktare. Mindre goda jobbmöjligheter: försäljare (både dagligvaror och fackhandel), Köks- och restaurangbiträde, servitörer samt städare. 10 Blekinge.indd :25:47

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11 Blekinge.indd :25:47

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Johnér bildbyrå. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12 Blekinge.indd :25:48

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 2017 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2017 kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att öka starkt och fler

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick Var finns jobben? Text Catarina Annetorp Hörnsten Julia Asplund Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2016 02

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg KICK-OFF SAMVERKAN SKOLA/ARBETSLIV Nödutgångar #ssatrelleborg 17:50 VÄLKOMNA Jytte Lindborg, förvaltningschef, m.fl. 18:15

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2017 1 Många nya jobb inom Blekinges näringsliv Arbetslösheten i länet är fortsatt hög men fortsätter att minska under 2017. Trots den höga arbetslösheten är jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-03-04 Vår referens Siham Nasrou Planeringssekreterare Siham.Nasrou@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys, arbetslöshet

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2011

Var finns jobben? Bedömning för 2011 Var finns jobben? Bedömning för 2011 Inledning Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. I Arbetsförmedlingens webbaserade vägledningsapplikation

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Maria Salomonsson Analysavdelningen Sida: 3 av 58 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Ura 2011:6 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Inledning Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. I Arbetsförmedlingens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Maria Salomonsson Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06

Läs mer

Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga

Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister Presseminarium 10 februari 2016 Sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och fler lediga jobb Antal 90 000 80 000

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer