JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län

2 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att förbättras inom de flesta branscher men främst i servicebranschen. Jobbmöjligheterna ökar främst i yrken med eftergymnasial utbildning. Den ekonomiska återhämtningen tar nu fart och arbetsmarknaden förbättras ytterligare de kommande åren. Arbetslösheten i Halland är fortfarande näst lägst i Sverige. Jobbtillväxten i länet blir förhållandevis stark nästa år och den senaste tidens positiva utveckling för Hallands ungdomar förväntas fortsätta. Varje månad får i genomsnitt arbetssökande jobb i Halland. Var finns jobben? Arbetsförmedlingen bedömer att det under 2015 och 2016 kommer att finnas minst ett sextiotal yrken med goda jobbmöjligheter i länet, spridda över nästan samtliga branscher. De flesta jobben kommer att finnas inom servicesektorn och hälso- och sjukvården, men även bland yrken med koppling till handel, teknik, utbildning och bygg kommer jobbmöjligheterna att vara goda. För många yrken kräver arbetsgivarna högskoleutbildning men det finns fortfarande många arbeten som inte kräver långa utbildningar. Konkurrensen om dessa jobb är däremot mycket större. Inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen finns många så kallade ingångsjobb, där kvalifikationskraven är lägre och konkurrensen om jobben hårdare. Många jobbmöjligheter uppstår eftersom det är vanligt att byta jobb. Utan erfarenhet eller rätt utbildning är det engagemang, flexibilitet och rörlighet som kan ge bättre möjligheter inom dessa yrken. Jobbmöjligheterna ökar dock om man har erfarenhet i yrket eller andra kunskaper. Exempel på detta är kunskaper i ett annat språk eller körkort. Det är viktigt att ha minst slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på utbildningen. Om antalet lediga platser inom ett yrke är få kan du öka dina chanser genom att skaffa dig de extra kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2016.

3 Här arbetar flest idag I Halland arbetar drygt en femtedel av alla inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det är dock ett stort och spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Lika många är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bara 7 av 100 arbetar med bygg och anläggning i länet. Andelen anställda per yrkesområde i Hallands län Försäljning, hotell, restaurang och service: 22 % 2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22 % Tillverkning, drift och underhåll: 14 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Utbildning: 9 % 6. Transport: 7 % 7. Bygg och anläggning: 7 % 8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Hallands län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Försäljning, hotell, restaurang och service Om du inte arbetat tidigare är chansen ändå stor att få jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service. I Hallands län väntas det finnas många jobböppningar inom dessa yrkesområden under 2015 och Inom flera yrken råder stor konkurens om jobben, samtidigt som många av dem har en hög personalomsättning. Detta innebär att det alltid finns jobb att söka. Gemensamt för många yrken nedan är att man behöver kunna ge god service och ha ett bra kundbemötande. Med yrkesbevis för städservice och körkort ökar möjligheterna att få arbete som städare. Telefonförsäljare bedöms ha en tuff arbetsmarknad och kan vara ett krävande yrke men det ger en bra chans till jobb- och säljerfarenhet. Eftersom det är vanligt med provisionsbaserad lön inom yrket medför det att många endast jobbar en kort period för att få arbetslivserfarenhet. Det ökar i sin tur jobbchanserna. Ett jobb inom dagligvaru- eller fackhandeln kan vara en bra ingång på arbetsmarknaden. Dessa yrken ställer ofta bara krav på gymnasieutbildning. Det är vanligt med tim- och deltidsanställningar. Den stora konkurrensen om jobben inom fackhandeln, och då främst klädbutiker, gör det svårare att få jobb här. Tidigare erfarenhet gör att jobbchanserna ökar. Soldat är ett yrke som erbjuder goda jobbmöjligheter utan krav på högskoleutbildning eller tidigare erfarenhet. Turistnäringen i Hallands län ser ljust på framtiden, vilket sätter fart på verksamheter inom hotell och restaurang där omsättning på personal är hög. Detta innebär att det ofta finns lediga jobb att söka. Jobbmöjligheterna är mindre goda för servitör, bartender eller receptionist. Jobbchansen ökar om du har goda språkkunskaper i exempelvis engelska, tyska och spanska, då gästerna ofta är utlänska turister. Obekväma arbetstider är vanligt förekommande i branschen. Den starkt uppåtgående trenden med intresse för bröd och bakverk gör att möjligheterna för bagare och konditorer är goda. Jobbmöjligheterna för inköpare och företagssäljare förbättras om du har en eftergymnasial utbildning. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, soldater Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bilförsäljare, brandmän, fastighetsmäklare, företagssäljare, kriminalvårdare, marknadsanalytiker, marknadsförare, väktare Mindre goda jobbmöjligheter: frisörer, försäljare inom dagligvaror, försäljare inom fackhandel, inköpare, telefonsäljare, köks- och restaurangbiträden, receptionister, städare, servitörer 4

5 Hälso- sjukvård samt socialt arbete Hälso- och sjukvården kommer att behöva anställa mycket personal de närmaste åren. Det beror delvis på att många anställda går i pension, men även på att antalet äldre vårdbehövande personer blir fler. På sjukhusen och på vårdcentralerna finns särskilt goda jobbmöjligheter för läkare och sjuksköterskor som är specialistutbildade. Undersköterska är ett av de största yrkena och kan innehålla många olika arbetsuppgifter beroende på vilken typ av verksamhet man är anställd inom. De flesta undersköterskorna arbetar inom äldreomsorgen som drivs antingen kommunalt eller privat. För undersköterskor med kompletta gymnasiebetyg och körkort är jobbmöjligheterna goda. På sikt kommer behovet av undersköterskor att öka, därmed också chanserna till jobb. Detta gäller särskilt om du har någon form av specialistkompetens, till exempel inom demens eller om du är flerspråkig. Inom tandvården är jobbmöjligheterna störst för tandsköterskor, trots att yrket kräver den kortaste eftergymnasiala utbildningen. Det beror på att för få utbildar sig och att stora pensionsavgångar väntas fortsätta skapa goda jobbmöjligheter under många år. Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp där det ställs olika krav beroende på vårdtagarnas behov. Med rätt kombination av erfarenhet, utbildning och kompetens kan jobbmöjligheterna vara goda. Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter för socialsekreterare, i synnerhet för de som har erfarenhet av familjeutredningar. Det är även goda jobbmöjligheter för dem som arbetar med bedömningar om ekonomiskt bistånd eller som kuratorer inom till exempel skolan och vården. Många arbetssökande söker jobb som barnskötare, men antalet tjänster är få. Därför är jobbmöjligheterna mycket små för denna yrkesgrupp. Om du vill jobba med barn ökar dina jobbmöjligheter om du utbildar dig till förskollärare. Vårdbiträden har sämre jobbmöjligheter eftersom de på många ställen bara får jobb om arbetsgivaren inte hittar undersköterskor att anställa. Goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, barnmorskor, biståndsbedömare, distriktssköterskor, geriatriksjuksköterskor, läkare, operationssjuksköterskor, psykologer, receptarier, röntgensjuksköterskor, socialsekreterare, tandsköterskor Medelgoda jobbmöjligheter: apotekare, tandhygienister, tandläkare, undersköterskor, veterinärer Mindre goda jobbmöjligheter: apotekare, tandhygienister, tandläkare, undersköterskor, veterinärer 5

6 Tillverkning, drift och underhåll Jobbmöjligheterna för tekniker och mekaniker är generellt bra. Maskin- och processoperatörsyrken kommer att möta en arbetsmarknad med medelgoda jobbmöjligheter i år och under nästa år. Den här typen av enklare industrijobb har minskat och kommer troligtvis fortsätta att göra så. Detta beror på att tillverkningen flyttar utomlands eller att produktionen automatiseras ytterligare. Industrin är dock alltid beroende av många yrken med hantverksskicklighet eller teknisk kompetens som kräver yrkesinriktad gymnasieutbildning eller lång erfarenhet av arbetet. Detta gäller exempelvis lackerare, buss- och lastbilsmekaniker, distributionselektriker, slaktare och styckare samt inte minst kvalificerade grov- och tunnplåtslagare och svetsare. Ofta beror detta på att arbetsgivarna här ställer krav på särskild arbetslivserfarenhet. För CNC-operatörer med kunskap om programmering och ritningsläsning är jobbmöjligheterna goda. Styr- och reglertekniker med kunskap om automation, styrning och reglering av processer har bra jobbchanser. Även maskinreparatörer med kunskap om förebyggande underhåll möter en god arbetsmarknad. Dessa arbetar inom industrin men också med att serva maskiner på plats, till exempel skogs- lantbruksoch entreprenadmaskiner. Jobbmöjligheterna har ökat för bilmekaniker och är numera goda. För buss- och lastbilsmekaniker finns det särskilt goda möjligheter till jobb. Fastighetstekniker är ett avancerat jobb som ofta kräver goda kunskaper i att sköta belysnings-, värme- och ventilationssystem. Yrket har mycket goda jobbmöjligheter och fastighetsprogrammet på gymnasiet är en passande utbildning. En viktig egenskap för att jobba inom yrkesområdet är att man är serviceinriktad. Detta gäller även vaktmästare, som däremot har mindre goda jobbmöjligheter. Yrket har förändrats och jobben finns oftast på skolor, sjukhus eller större företag där man arbetar med allt från sophantering till posttjänst och lättare underhåll. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer, distributionselektriker, fastighetstekniker, grov och tunnplåtslagare, gjutare, lastbilsmekaniker, styckare, svetsare, verkstadsmekaniker Medelgoda jobbmöjligheter: larmtekniker, maskinoperatörer inom grafisk industri och pappersvaruindustri, processoperatörer inom trä- pappers- och massaindustri, verkstadsmekaniker Mindre goda jobbmöjligheter: lackerare, montörer inom metall-, gummi- och plastprodukter, vaktmästare 6

7 Ekonomi, administration, kultur och media Inom yrkesområdena ekonomi och administration finns yrken som är spridda i många olika branscher, till exempel finansiell verksamhet och företagstjänster samt offentlig tjänstesektor. Flertalet av företagen här ser ljust på framtiden. Många yrken inom området kräver att du har en universitets- eller högskoleutbildning. Konkurrensen om jobben är ofta hård eftersom många utbildar sig till dessa yrken. Redovisningsekonomer, revisorer och controllrar har alla medelgoda jobbmöjligheter. Dessa yrken ställer krav på noggrannhet och god analytisk förmåga. Det är hård konkurrens om jobben som administratör, sekreterare och informatör. Med en bred kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna till jobb väsentligt. Möjligheterna ökar dessutom om man har rätt kompetens för mer kvalificerade tjänster, exempelvis har en kvalificerad utbildning och erfarenhet av att arbeta i projekt. Specifika kompetenskrav är vanligt bland speditörer (transportsätt, geografiskt området, med mera) och jurister, vilket innebär goda jobbmöjligheter för den som har rätt kompetensprofil. Medicinska sekreterare har goda jobbmöjligheter och är ett yrke som många får efter YH-utbildning. Yrken inom mediabranschen har dystrare fram tidsutsikter och det är mycket hård konkurrens om jobben för journalister. Detta gäller för merparten av yrkena inom media, som t.ex. fotografer och programledare. Hård konkurrens är det även generellt sett för alla kulturyrken. Kyrkomusiker är ett av få undantag där jobbmöjligheterna är goda och beräknas öka framöver. Bristen finns främst i glesbygden och det erbjuds inte alltid tjänster på heltid. Skådespelare, musiker och i synnerhet konstnärer har oftast projekt- eller timanställningar och konkurrensen om jobben är mycket stor. Därför försörjer sig ofta kulturarbetare med ett kompletteringsjobb utanför kultursektorn, samtidigt som man söker kulturarbete. Det är vanligt att ha ett eget företag, vilket gör att man kan ta uppdrag från flera olika uppdragsgivare. Goda jobbmöjligheter: : kyrkomusiker, medicinsk sekreterare, löne- och personalassistenter, speditörer Medelgoda jobbmöjligheter: controllrar, handläggare/utredare inom offentlig förvaltning, jurister, redovisningsekonomer, revisorer Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, ekonomiassistenter, fotografer, informatörer, journalist, musiker, personaltjänstemän, studie- och yrkesvägledare, skådespelare 7

8 Utbildning Jobbmöjligheterna är goda för flera av yrkena inom utbildning och förblir så i och med att många lärare snart kommer att gå i pension. Jobben finns inom både kommunal och privat sektor, men gemensamt är att yrkesområdet kräver en eftergymnasial utbildning. Bäst jobbmöjligheter har förskollärare, fritids- och specialpedagoger samt lärare i grundskolan. Om du vill jobba inom utbildningsväsendet är det viktigt att ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt att du vill jobba med människors utveckling. Stora barnkullar i de yngre åldrarna, bland annat tack vare stor inflyttning, har gjort att behovet av barnomsorg ökat i Hallands län. Gymnasielärare med inriktning mot naturorienterande ämnen, matematik och språk har medelgoda jobbmöjligheter. På högskolan har däremot elevantalet minskat men det väntas öka igen framöver. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, fritidspedagoger, lärare i grundskolan (både tidigare och senare år), specialpedagoger Naturbruk Inom naturbruket, med yrken som återfinns både inom jord-och skogsbruk, är det många egna företagare och få anställda. Det finns därför få möjligheter till arbete inom yrkesområdet. Naturbruket, och då i synnerhet skogsbruket, är exportberoende och påverkas av hur det går i omvärlden. Vill du arbeta inom skogsbruket, exempelvis som skogsarbetare, är körkort en förutsättning och numera även krav på motorsågskörkort. Djurskötare och maskinförare inom främst skogsbruket, men också inom lantbruket, är yrken som har goda jobbmöjligheter. Jägmästare och skogs-eller lantmästare har medelgoda jobbmöjligheter men dessa yrken kräver eftergymnasial utbildning. Söker du däremot enklare jobb utan krav på eftergymnasial utbildning, som parkarbetare eller trädgårdsarbetare, ökar jobbchansen om du har erfarenhet eller läst enstaka kurser i yrket. Goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare, maskinförare inom lantbruk Medelgoda jobbmöjligheter: gymnasielärare (både allmänna ämnen och yrkesämnen), lärare i estetiska och praktiska ämnen, universitets- och högskolelärare Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, elevassistenter, studie och yrkesvägledare, musiklärare Medelgoda jobbmöjligheter: skogsarbetare, skogsmaskinförare, skogs- och lantmästare, jägmästare Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare, trädgårdsarbetare 8

9 Data, teknik och naturvetenskap Arbetsmarknaden för personer med teknisk kompetens ser mycket bra ut och det gäller även på längre sikt. De goda jobbmöjligheterna inom industrin gäller i första hand ingenjörsyrken och personer med erfarenhet. För nyutbildade ingenjörer kan det ofta krävas att man flyttar till ett storstadsområde för att för att få det första jobbet. För samtliga bedömda ingenjörsyrken kommer de goda utsikterna bestå. Särskilt bra kommer jobbmöjligheterna bli för olika typer av ingenjörskompetens inom bygg. Förutom industrin är tekniska konsultfirmor viktiga arbetsgivare för ingenjörer, framförallt inom bygg och maskinteknik. Har du dessutom säljkompetens ökar chanserna till jobb ännu mer. Biomedicinsk analytiker är ett yrke där jobbmöjligheterna är mycket goda. Yrket har få arbetsgivare och en stark koppling till sjukvården. Möjligheterna till jobb är också goda för civilingenjörer inom elkraft, elektronik och teleteknik samt maskin. Däremot är det svårare att få jobb med kemiinriktning. För byggnadsingenjörer och byggnadstekniker är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom både ny- och ombyggnad har ökat och bedöms öka ännu mer framöver. Jobbchanserna ökar för dig som har en avklarad civilingenjörsutbildning. Om du är intresserad av att arbeta inom IT-området, är systemförvaltare/systemadministratör, ett exempel på yrke med goda jobbchanser. Oftast krävs då en bred kunskap om IT-system. Arbetsmarknaden för mjukvaru- och systemutvecklare är också god. Här söker arbetsgivarna personer med kunskaper i ett eller flera programspråk och gärna erfarenhet. Däremot är jobbmöjligheterna medelgoda om du söker jobb som supporttekniker. Området data, teknik och naturvetenskap är under ständig förändring. Därför är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad inom den senaste teknikutvecklingen. Anställningarna finns hos både offentliga och privata arbetsgivare. Analytisk förmåga, problemlösning och samarbetsförmåga är egenskaper som stärker dina jobbchanser. Erfarenhet av projektledning är också meriterande. Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, civilingenjörer (maskin, bygg och anläggning samt elkraft), elingenjörer och eltekniker, logistiker, maskintekniker, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/systemadministratörer, VVS-ingenjörer Medelgoda jobbmöjligheter: civilingenjörer kemi, drifttekniker (IT), IT-arkitekter, helpdesktekniker/supporttekniker, kemitekniker, testare och testledare 9

10 Transport Transportbranschen är starkt beroende av efterfrågan från andra branscher. Ökade godsmängder och ökad kollektivtrafik, tillsammans med högre krav på snabba och tillförlitliga leveranser, är trender som skapar större efterfrågan personal. Behovet av chaufförer ökar inte men de som slutar behöver ofta ersättas. En annan viktig utveckling är ökade servicekrav. För både buss- och lastbilsförare med erfarenhet och god servicekompetens kan jobbmöjligheterna därför vara goda. Arbetstiderna är dock ofta både obekväma och oregelbundna. Jobbmöjligheterna förbättras för de som har yrkeskompetensbevis när licenskraven skärps, senare i höst för busschaufförer och nästa höst för lastbilsförare. Möjligheterna till jobb som lagerarbetare, godshanterare och expressbud är mindre goda eftersom många söker sig till dessa yrken, trots att några av yrkena har en hög personalomsättning. Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, logistiker, lokförare, speditörer, transportledare Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, taxiförare, tågvärdar Mindre goda jobbmöjligheter: expressbud, godshanterare, lagerarbetare, truckförare Bygg och anläggning En stark uppgång har skett i byggbranschen den senaste tiden och den väntas fortsätta framöver. Trots bostadsbristen i länet har bostadsbyggandet kommit igång först nu. Detta tillsammans med reparationer av befintliga vägar och ombyggnad av offentliga fastigheter, skapar fler jobb i branschen framöver. Jobbmöjligheterna ökar under sommarhalvåret då aktiviteten är som störst. Flera yrken kräver lärlingsanställning innan utbildningen anses fullgjord. Lärlingar inom snickeri och el har svårt att hitta lärlingsplatser, medan jobbmöjligheterna är mycket bra för de med avklarad lärlingstid. Om du har högre kompetenser och är tillräckligt erfaren för att agera projektledare har du goda jobbmöjligheter. Goda jobbmöjligheter har t.ex. VVS-montörer, golvläggare och byggnadsplåtslagare på grund av det ständiga och ökande behovet av renoveringar. Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, installationselektriker, golvläggare, murare, målare, träarbetare/snickare, VVS-montörer Medelgoda jobbmöjligheter: isoleringsmontörer, kranförare, plattsättare, takmontör Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Johnér bildbyrå. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 2017 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2017 kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att öka starkt och fler

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 2016 1 Många nya jobb i länet Många nya jobb kommer inom skola, vård och omsorg framöver. Under det kommande året har du också goda möjligheter att få ett arbete

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer