JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län

2 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas positivt. Jobbmöjligheterna bedöms framför allt vara goda inom hälso- och sjukvård samt inom utbildning, men även inom exempelvis data och teknik. Bättre arbetsmarknad Antalet personer som får jobb under 2015 väntas fortsätta öka vilket bidrar till att arbetslösheten i Uppsala län minskar. Arbetsgivarna i länet är optimistiska och behöver nyanställa, eftersom de förväntar sig att efterfrågan på sina varor och tjänster kommer att öka under året. Jobben väntas främst bli fler inom hälso- och sjukvård samt inom privata tjänster, som exempelvis handel, hotell och restaurang. Även inom bygg och anläggning samt data, teknik och naturvetenskap har arbetsgivarna svårt att hitta personer med rätt kompetens, vilket ger goda jobbmöjligheter inom dessa yrkesområden. Öka dina möjligheter till jobb En av fem arbetsgivare i Uppsala län har haft svårt att rekrytera personer med rätt kompetens eller utbildning det senaste året. Många yrken som det är brist på kräver flera års universitets- eller högskoleutbildning. Det är främst inom yrken som kräver gymnasial eller eftergymnasial utbildning som arbetsgivarna kommer att anställa under Möjligheterna till arbete är inte lika goda för jobb som inte kräver specifika yrkeskunskaper. Dessa jobb blir allt färre och konkurrensen bland sökande är därmed ofta stor. Det är därför viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på utbildningen. Om antalet lediga platser inom ett yrke är få ökar dina chanser om du har de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Det kan handla om att ha körkort eller kunskaper i ett annat språk. Även samarbetsförmåga, vilja att lära, bra bemötande och att kunna ta ansvar har betydelse. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Uppsala län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service som är ett stort yrkesområde och omfattar allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Andelen anställda per yrkesområde i Uppsala län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Försäljning, hotell, restaurang och service 19% 19% Ekonomi, administration, kultur och media 13% Data, teknik och naturvetenskap Utbildning Tillverkning, drift och underhåll 8% 8% 9% Bygg och anläggning Transport 5% 6% Naturbruk 2% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Uppsala län år) Källa: SCB 3

4 Tillverkning, drift och underhåll Bilmekaniker CNC-operatörer Drifttekniker vid värme- och vattenverk Fastighetstekniker Grovplåtslagare Installationselektriker Larmtekniker Lastbilsmekaniker Maskinreparatörer Styr- och reglertekniker Svetsare Tunnplåtslagare Verkstadsmekaniker Distributionselektriker Fordonsmontörer Gjutare Lackerare Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror Vaktmästare Tillverkning, drift och underhåll De flesta industrijobb i länet finns i Uppsala kommun och i norra Uppland. Större yrken inom området är exempelvis installationselektriker samt biloch lastbilsmekaniker. Industrin har upplevt en dämpad efterfrågan på varor och tjänster från omvärlden, men industriföretagen i länet är optimistiska inför framtiden och den närmaste tiden finns det lediga jobb att söka. Industrin tar ofta in personal från bemanningsföretag, så vill du öka dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt med företag inom bemanningsbranschen. Fastighetstekniker väntas ha goda jobbmöjligheter under året. Det beror dels på att yrket har högre kompetenskrav än tidigare då fastigheters tekniska system blir alltmer avancerade och kräver stor teknisk kunskap. Samtidigt är antalet som utbildar sig förhållandevis få. Jobbmöjligheterna för färdigutbildade och yrkeserfarna installationselektriker är goda, medan lärlingar har en tuffare situation på arbetsmarknaden. Vidare har maskinreparatörer goda chanser till jobb under året, och möjligheterna ökar för dig som utöver mekaniken även behärskar automationsteknik. Bil- och lastbilsmekaniker är yrken som utvecklas till att innehålla allt mindre mekanik och mer elektronik. Samtidigt väntas mekanikerna ha mer kundkontakter idag vilket ställer krav på social kompetens hos sökanden. Att få arbete som vaktmästare är däremot svårare. Det är många som söker jobb inom yrket och efterfrågan hos arbetsgivarna räcker inte till. Jobbmöjligheterna är bättre för dig som exempelvis har körkort och kan hantera kundkontakter, eller har kompetens att hantera tekniska system av olika slag. 4

5 Data, teknik och naturvetenskap I Uppsala län arbetar många inom IT-yrken och efterfrågan på personal är hög. Behovet att rekrytera dataspecialister såsom mjukvaruoch systemutvecklare ökar och även om antalet som utbildar sig också blir fler väntas det inte vara tillräckligt för att möta de ökande behoven. Inom yrket är det en förutsättning att hålla sig uppdaterad inom den utveckling som sker, för att förbli attraktiv på arbetsmarknaden. För systemförvaltare/systemadministratörer bedöms arbetsmarknaden vara medelgod och utsikterna är bättre för dig med erfarenhet. Under 2015 bedöms det vara mindre goda jobbmöjligheter för drifttekniker inom IT och helpdesktekniker/supporttekniker, då det är många sökanden som konkurrerar om de lediga platserna. För drifttekniker inom IT ökar möjligheterna för dig som har en specifik kunskap kombinerad med erfarenhet om olika program. Helpdesktekniker/supporttekniker har bättre jobbchanser med yrkeserfarenhet. Inom teknik och naturvetenskap arbetar många som elingenjörer och eltekniker, maskiningenjörer och maskintekniker samt som biomedicinska analytiker. I yrkesområdet ingår till stor del kvalificerade yrken där det oftast krävs en högskoleutbildning för att kunna få anställning. Många företag avser dessutom att höja utbildningsnivån vid ersättningsrekryteringar. Både för civil- och högskoleingenjörer är efterfrågan stor för nästan samtliga inriktningar, och jobbmöjligheterna är mycket goda för ingenjörer med yrkeserfarenhet. Nyexaminerade ingenjörer kan behöva skaffa yrkeserfarenhet genom att ta jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än de är utbildade i för att öka sina jobbchanser. Data, teknik och naturvetenskap Byggnadsingenjörer och -tekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Civilingenjörer, elkraft Civilingenjörer, maskin Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och -tekniker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Mjukvaru- och systemutvecklare VVS-ingenjörer Arkitekter Biomedicinska analytiker Civilingenjörer, kemi GIS-ingenjörer Systemförvaltare/ systemadministratörer Drifttekniker, IT Helpdesktekniker/ supporttekniker 5

6 Bygg och anläggning Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Golvläggare Isoleringsmontörer Kranförare Murare Takmontörer Träarbetare/snickare VVS-montörer Målare Grovarbetare inom bygg och anläggning Transport Lokförare Bussförare Godshanterare och expressbud Lastbilsförare Taxiförare Lagerarbetare Truckförare Bygg och anläggning Uppsala län har en stor andel av befolkningen som jobbar inom byggverksamhet, bland de högsta i landet. Det byggs mycket i länet vilket skapar nya arbetstillfällen. Inom yrkesområdet arbetar många som träarbetare/snickare, VVS-montörer och anläggningsmaskinförare. Det är viktigt att komma ihåg att för ett jobb på en byggarbetsplats behövs yrkesbevis som visar att du har utbildning, ett antal lärlingstimmar och att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov. Jobbmöjligheterna gäller alltså dig med yrkesbevis och/eller lång erfarenhet. Möjligheterna för dem som söker lärlingsanställning är betydligt sämre. Jobbmöjligheterna är goda för bland annat betongarbetare, golvläggare och isoleringsmontörer, yrken som relativt få utbildar sig till. Likaså finns det goda möjligheter för kranförare, och särskilt för dig som även har erfarenhet som anläggningsmaskinförare. För erfarna VVS-montörer är arbetsutsikterna goda, men nyutbildade har svårt att få lärlingsanställning då många utbildas inom yrket. Mindre goda möjligheter har grovarbetare inom bygg och anläggning, ett yrke som ofta inte kräver utbildning vilket ger stor konkurrens om jobben. Transport Eftersom Uppsala län växer ökar behovet av transporter vilket betyder fler jobb. De antalsmässigt största yrkena är bussförare, lastbilsförare och lagerarbetare. För bussförare och lastbilsförare är jobbmöjligheterna medelgoda om du har rätt körkort och utbildning. Arbetstiderna kan vara oregelbundna och framför allt för bussförare är det viktigt med servicekänsla och gott kundbemötande. Möjligheter till jobb som lagerarbetare och truckförare är däremot mindre goda då många söker sig till dessa yrken. 6

7 Försäljning, hotell, restaurang och service Om du inte arbetat i någon större utsträckning tidigare kan det vara lättare att få jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service. Inom yrkesområdet arbetar allra flest som olika typer av försäljare, köks- och restaurangbiträden samt kockar. Även om det finns fler sökanden till jobben än vad arbetsgivarna efterfrågar har många yrken hög personalomsättning. Det gäller exempelvis för försäljare inom dagligvaru- och fackhandel. Två krav som arbetsgivarna ofta har är att du ska vara serviceinriktad och kundfokuserad. Kvalificerade företagssäljare väntas möta goda jobbmöjligheter under Möjligheterna ökar särskilt för dig som har en god grundutbildning inom en bransch och dessutom har goda säljegenskaper. Däremot kan konkurrensen om jobben vara hård för okvalificerade företagssäljare som inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Turistnäringen i Uppsala län ser ljust på framtiden vilket stimulerar verksamheter inom hotell och restaurang. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för kockar med yrkeserfarenhet och specialistkunskaper. För servitörer är jobbchanserna medelgoda, och möjligheterna ökar med stor yrkeserfarenhet och exempelvis kunskaper inom drycker och engelska. Under 2015 väntas det vara desto svårare att få jobb som köks- och restaurangbiträde. Antalet jobb är visserligen många men det är ännu fler som söker jobben. Om du har tidigare erfarenhet inom branschen i kombination med rätt personliga egenskaper har du större jobbmöjligheter. Gemensamt för många yrken inom hotell och restaurang är att arbetsgivarna efterfrågar personal som är stresstålig och serviceinriktad. Försäljning, hotell, restaurang och service Företagssäljare Inköpare Kockar Telefonförsäljare Bagare/konditorer Banktjänstemän Baristor/cafébiträden Bartendrar Fastighetsmäklare Fotterapeuter Frisörer Servitörer Väktare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Köks- och restaurangbiträden Receptionister Renhållnings- och återvinningsarbetare Resesäljare Städare 7

8 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Optiker Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) Sjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Tandhygienister Tandläkare Tandsköterskor Undersköterskor Apotekare Arbetsterapeuter Behandlingsassistenter Kriminalvårdare Kuratorer Logopeder Psykologer Receptarier Sjukgymnaster Socialsekreterare Hälso- och sjukvård samt socialt arbete I Uppsala län finns en stor andel av alla jobb inom den offentliga tjänstesektorn. Större yrken inom området är undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. I och med att andelen äldre ökar i befolkningen samtidigt som många inom yrkesområdet kommer att gå i pension står verksamheten inför stora utmaningar den närmaste tiden. Det innebär att det finns lediga jobb inom detta yrkesområde att söka. Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken. Exempel på ett sådant är sjuksköterska. Det finns många jobb för grundutbildade sjuksköterskor men särskilt goda är jobbmöjligheterna för dem som också har en specialistutbildning, exempelvis barnmorskor, operationssjuksköterskor och sjuksköterskor inom akutsjukvård. Även läkare med specialistkompetens är särskilt eftertraktade. Jobbmöjligheterna börjar dessutom bli större för undersköterskor i länet. För undersköterskor är körkort ofta viktigt då många jobbar inom hemtjänsten och har behov av att förflytta sig mellan olika brukare. För dig som söker jobb inom tandvården är jobbutsikterna också goda. Under 2015 väntas det finnas en efterfrågan hos arbetsgivare på både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. I Uppsala där man kan studera till receptarie råder det en mer balanserad arbetsmarknad medan jobbmöjligheterna är större i länets mindre orter. För dig som söker jobb som behandlingsassistent är utsikterna till jobb också medelgoda, och möjligheterna ökar för dig med en eftergymnasial utbildning eller erfarenhet av liknande arbete. Ofta ställs krav på att ha en eftergymnasial påbyggnadsutbildning inom områden som är relevanta för arbetet, till exempel socialt arbete. 8

9 Inom yrkesområdet är det däremot svårare att få jobb inom yrken som inte ställer krav på vidareutbildning, till exempel vårdbiträden och barnskötare. En vidareutbildning från barnskötare till förskollärare gör att jobbmöjligheterna ökar markant, eftersom efterfrågan på förskollärare är stor. Vidare är konkurrensen hög bland dem som söker arbete som personlig assistent och här ökar dina chanser till jobb med en utbildning inom omsorgsområdet eller specialkunskaper om funktionsnedsättningar. Även körkort kan vara viktigt för den som söker anställning inom yrket. Eftersom veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala råder något överskott på sökanden inom yrket. Jobbmöjligheterna för veterinärer kan därför vara bättre i andra delar av landet. Utbildning Utbildningssektorn sysselsätter många i länet. De flesta jobbar som universitets-eller högskolelärare, lärare i grundskolan eller som förskollärare. Yrkesområdet kräver oftast att du har en universitets- eller högskoleutbildning inom det yrke du söker dig till. Barn- och ungdomskullarnas storlek är avgörande för efterfrågan på personal. Den nya skollagens krav på lärarlegitimation gör att obehöriga lärare får det svårare att hitta anställningar medan tillgången på behöriga lärare inte motsvarar behovet. Därmed finns det goda möjligheter till jobb som både gymnasielärare och lärare i grundskolan, särskilt i länets mindre kommuner, små skolor och glesbygd. Jobbmöjligheterna för gymnasielärare i allmänna ämnen är större för dig som har ämneskompetens inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Efterfrågan på förskollärare är stor i länet och arbetsgivarna har svårt att tillsätta de lediga platser som finns. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Barnskötare Elevassistenter Fritidsledare Personliga assistenter Skötare Veterinärer Vårdbiträden Utbildning Fritidspedagoger Förskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Lärare i estetiska och praktiska Trafiklärare Universitets- och högskolelärare 9

10 Ekonomi, administration, kultur och media Controllrar Redovisningsekonomer Revisorer Ekonomiassistenter Jurister Löne- och personalassistenter Medicinska sekreterare Personaltjänstemän Administratörer och sekreterare Bibliotekarier Handläggare/utredare, offentlig förvaltning Ekonomi, administration, kultur och media Merparten av de sysselsatta inom ekonomi, administration, kultur och media arbetar som handläggare/utredare i offentlig förvaltning samt som administratörer och sekreterare. För vissa yrken inom området räcker det med gymnasieutbildning, men många yrken kräver en högskoleutbildning. Som nyutexaminerad kan du behöva ta jobb som kräver lägre utbildning än den du har för att få erfarenhet. Konkurrensen är stor bland de som söker jobb då många utbildar sig inom dessa områden. Större chans att få jobb har controllrar och revisorer. Efterfrågan på redovisningsekonomer är också stor. För dessa yrken behöver du ha god analytisk förmåga. Jobbutsikterna för administratörer och sekreterare är mindre goda då det är många sökanden till de jobb som finns. Möjligheterna ökar för dig som har rätt kompetens för mer kvalificerade tjänster, exempelvis om du har en kvalificerad utbildning, erfarenhet av att arbeta i projekt eller har goda kunskaper i ekonomi, språk och data. Naturbruk Skogsarbetare Skogsmaskinförare Maskinförare, lantbruk Parkarbetare Trädgårdsarbetare Djuruppfödare/djurskötare Naturbruk Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är relativt få i Uppsala län. Merparten av de sysselsatta arbetar som djuruppfödare/djurskötare, parkarbetare och maskinförare i lantbruk samt skogsmaskinförare. En övervägande andel lantbrukare driver sin verksamhet som enskild firma. Möjligheterna att få arbete inom naturbruk är något bättre för skogsmaskinförare, särskilt för dem med längre erfarenhet. Moderna skogsbruksmaskiner är tekniskt avancerade och kräver förare med hög kompetens. För skogsarbetare är möjligheterna större för dig som har motorsågskörkort. Från 1 januari 2015 måste samtliga personer som arbetar yrkesmässigt med motorsåg ha ett körkort. 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer