VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]"

Transkript

1 VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ]

2 ESKILSTUNA har ära ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke Zoo och Volvo CE. I Ekilua blir varje möe vikig [ ekilua coveio bureau ] Reaurag P-2, Ekilua komueum Nära ill de gröa, köa och aorluda [ kogre, kofere, kickoff, affärmöe, eve ] Oave vilke måle är med koferee fi alla möjligheer i Ekilua. Du ka bo ära aure eller i e lyxvi. Koferera i e radiioell lokal eller mi blad vilda djur. Få pul av päade äveyr eller jua av e vacker kouällig. Ekilua ligger ära ill för reor i Sockholm/Mälardale. På 000-ale beöke Rekarebygde av de egelke muke och miioäre Ekil. Ha aade kvar och blev bikop över Tua if med For kyrka om ife domkyrka. Plae blev käd om Ekilua. Elig legede blev Ekil ead ill död, me ej av ekiluabor måe vi påpeka! Ä idag fi For kyrka vid Ekiluaå kvar, likom vår öppehe och gäfrihe ill beökare. På pla är de aurlig a promeera mella boede och akivieer. Och vi erbjuder allid lokala, ärodlade aleraiv. All i e ad om är Sverige miljöbäa kommu. Ekilua är e aurlig val för gröa, köa möe. Med aorluda ilag. Ekilua är e lie orad. Sor og för a erbjuda e bra ubud av hoell, möelokaler, reaurager, hoppig, kulur, öje och akivieer. Samidig fi de mea iom gågavåd irama av vaepeglar och gröa oaer. Med mäikor om ar emo gäer på e perolig och välkomade ä. Välkomme ill Ekilua, e lie orad där varje möe är vikig. Ekilua Coveio Bureau är e koadfri och eural öd för dig om vill arragera e framgågrik möe. Vi fi för a uderläa arbee för dig geom a vara mäklare mella möeplaerare och de lokala akörera iom möeiduri i Ekilua. Vi ar fram förlag och prelimiärbokar möealäggigar, boedealeraiv, akivieer och uppleveler. Vi fi med frå plaerig ill belu om a geomföra möe i Ekilua. Du ar eda belu om du vill arragera möe jälv eller om du vill a hjälp av e profeioell koferearragör eller PCO. Ekilua Coveio Bureau är e del av Ekilua Markadförig AB och är e icke vidrivade orgaiaio. Med hjälp av aioella och ieraioella möe och eveemag bidrar vi ill e poiiv uvecklig av Ekilua. 2

3 Tid för geuia möe [ pra, idéer, uvecklig ] De är i möe mella mäikor om idéer föd och uveckla. Eferom all ligger ära i Ekilua blir de id a möa, och ekel a förflya ig mella olika akivieer och miljöer. De mea ligger på gågavåd å jälva rapore blir lä e möe i ig. Närhee gör de ockå ekel a vara flexibel och lägga i e aorluda akivie för a göra e miljöbye och få fram ya idéer och y dyamik i gruppe. Välj Ekilua för verkliga möe. Perfek läge i Mälardale [ ockholm, väerå, örebro, orrköpig ] Regioe Sockholm/Mälardale är e av Europa me expaiva regioer. E område med över miljoer mäikor, flera uiverie och högkolor, ieraioella orföreag, offeliga mydigheer och förvaligar. E regio med e päade hioria, e rik kulurliv och e vacker aur frå kogar ill kärgårdar. Ekilua ligger raegik mi i regioe och å lä med åg, bil och flyg. E arakiv koadbild i jämförele med oräder gör Ekilua ill e koadeffekiv möepla. Närhee får du på köpe. Ekilua Coveio Bureau ger dig id. Vi ar fram förlag på möe där all ligger ära. E ärhe om gör a du och dia medarbeare får id ill a praa, dikuera och verklige möa. Vi ar bor raporid och ger dig iälle id ill de om är vikig. De bäa är a vi gör de ua a debiera dig id, å praa med o är du plaerar di äa möe. TRE miljoer mäikor i illväxregioe Sockholm/Mälardale. Reid 0-60 mi frå Sockholm, Väerå, Örebro och Norrköpig Gågavåd mella boede, kofere, reaurager, hoppig och kulur. 4 5

4 ESKILSTUNA har e boedekapacie på över 0 rum. E mågfald av boedealeraiv frå lo ill klaika ciyhoell. Frå radiioella ill aorluda möelokaler för upp ill 000 peroer. Profeioell och perolig [ PCO och koferearragörer ] Boede och kofere frå lo ill djurpark [ hoell, kofere och areor ] Boede- och koferemöjligheera är måga i Ekilua. Du ka väl frå a bo på lo, adhoell, klaika ciyhoell, ill vadrarhem och ugor. Toal fi de över 0 rum varav mer ä 0 i adkära. Äve möeareora bjuder på e mågfald. Här fi all frå gamla idurilokaler om moderiera, radiioella koferealäggigar ill a koferera i e djurpark grae med lemurer och lejo. Ekilua erbjuder både klaika aleraiv ill aorluda kofereer frå boede ill möerum. I Ekilua fi profeioella akörer om ka dealjplaera och geomföra lyckade och mievärda arragemag. Vale är di om du vill ha hjälp med alla delar frå ibjudigar, amäligar, boede, koferelokaler, akivieer, raporer ill ma och dryck? Eller om du bara vill a ågo ar had om de ociala krigakivieera och middaguderhållige? Du väljer. Vi förmedlar koakera ill erfara koferearragörer och PCO, där ora och må möe a om had på e perolig och profeioell ä. Vi ger dig möjligheer ill e aorluda kofere. Om du å vill. Oave vad du har för ökemål å apaar vi vår förlag efer dig. De om ie är blir ågo överrakig är a vi gör all förarbee ua ågo koad för dig. 6 7 Sudbyholm lo

5 Pumor, Sopporp Porer och Mälargö Uppleveler om lever kvar [ kälor, maker och äveyr ] [ ko, muik, hoppig, ma och dryck ] Nju av e god middag, kake baerad på ärproducerade råvaror och örmlädk makulur. Lär dig mer om koe a brygga e god öl och maka e av måga lokalproducerade ölorer. Lya ill e föredrag om bevaraderaegi för uroighoade arer eller hur pumor fugerar i grupp. Bli ravkuk för e ud och kä ävlighee i ulky. Kake e avlappad kväll på bowligbaa eller e kovadrig med ågo go a äa och dricka? Vi ger dig oförglömliga uppleveler och äveyr. Vad vill du vara med om? Vi är olika. Olika mäikor med kilda iree. E del eferrävar iliga uppleveler. Adra vill ha mer fyika akivieer. Några vill a del och medverka akiv meda adra bara vill lua ig illbaka och jua. Ekilua Coveio Bureau gör live roligare. Vi ger gära exempel på vad du ka krydda di kofere med. Någo ilig eller fyik? E peciell makupplevele eller vill du ha make av far och fläk? Fråga o! Av bara fare får du ågra förlag. I Ekilua fi de e mägd olika uppleveler a a del av. Uppleveler om lever kvar, äve är du kommi hem. MISSA INTE Ekilua Ölkulur, Sverige ledade bryggeripub. Beök Sudbyholm Slopark, forä med a åka RIB-bå eller floe på Mälare.Bli bar på y i e klaik djur-och öjepark om Parke Zoo. Foograf Joha Bokröm 8 9

6 m) * rd (kv bo a * y g g or g å m ig i i um ug, l ra e lru i oli uppr au äll fer ell ke el m o o o r y H Ko Bi Sk G U Ba G Re H r ale ok l KONFERENSHOTELL Be Weer Plaza Hoel BESÖKSNÄRINGEN omäer 6 miljoer kroor i Ekilua. Cirka 5 åraällda arbear för a ge dig e bra viele. Varje år ar vi emo ioueal aioella och ieraioella koferegäer g* [plazahoel.u] Ciy Hoel [ciyhoell.e] ** Clario Collecio [ordicchoicehoel.e] Hoell Bolider Mukell Comfor Hoel [ordicchoicehoel.e] Elie Sadhoelle [elie.e] Sudbyholm Slo ej Vila Sporhoell [vilaporhoell.e] [udbyholm-lo.e] * Möblerige aver de öra lokale per aläggig ** Ciy Hoel erbjuder möjlighe ill caerig [ parke zoo, 5 mi ] [ udbyholm lo, 5 mi ] [ udbyholm rav / grimma, mi ] [ a kapa framgågrika möe ] Ekilua erbjuder e or och varierade ubud på boede, koferelokaler, akivieer och uppleveler. I abelle ka du e vilke kapacie om fi. Me bakom iffrora döljer ig vad vi verklige erbjuder a kapa framgågrika möe. e fer Ko MÖTES- & BANKETTLOKALER Möjligheera Ekilua er al lok hoppig i ll ä U m) (kv * ke Ba ord gb å, l 0 Mukellmueé [mukellmuee.volvo.com] Mälardale Högkola Lokomoive 765 Pigvie, Parke Zoo P [ekiluabowlig.e] 2 [ekiluaolkulur.e] [mdh.e] [ekilua.e/lokomoive] [parkezoo.e] 00 [p-2.e] Sudbyholm Travbaa och Grimma [udbyholm.com] [ravreauragera.e] * Möblerige aver de öra lokale per aläggig Ekilua Coveio Bureau iom karområde hiar du mer ä: 60 buiker 45 reaurager 20 caféer parkerigplaer CENTRALSTATION ockholm 55 mi väerå 0 mi örebro mi orrköpig 60 mi 200 m Iformerar om logi, koferealäggigar, raporer, areor mm Ekilua Taxi [ekiluaaxi.e] Producerar bud och offerer Tua Trafik (bubolag) [uarafik.e] Prelimiärbokar hoell och möelokaler Geomför udiebeök och viigreor för möeplaerare och belufaare MÖTESARRANGÖRER BUSSTATION 0 m pru up Gr a gy Ekilua Ölkulur TRANSPORT möepla/bake i li Sko g* Ekilua Bowligceer Perolig, ekel och välkomade. koferehoell i i Bio g* [ vila porhoell, 6 mi ] Förmedlar koaker ill profeioella arragörer Eveool AB [eveool.e] Ger förlag på ociala program och akivieer Profeel AB [profeel.u] Tar fram markadförigmaerial, brochyrer och bilder

7 VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] Rohoffvilla 6 86 Ekilua Telefo: [ E del av Ekilua Markadförig AB ]

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City KUNGSBRO RAND E mågfacetterad del av Stockholm City Kugsgat, Vasagat, Cetralstatioe... här befier du dig verklige mitt i Stockholms hjärta. EN MIX AV GENUIN KÄNSLA OCH INTERNATIONELL CITYPULS Kugsbro Strd

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Här finns Go Wild Vi genomför våra aktiviteter i hela Örebro län samt Västerås och Eskilstuna.

Här finns Go Wild Vi genomför våra aktiviteter i hela Örebro län samt Västerås och Eskilstuna. Detta är Go Wild är ett eventbolag med unik GPS och mobilteknik som används för att genomföra underhållande aktiviteter när det är konferens, kickoff eller annan typ av evenemang. Aktiviteterna består

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer