Bostädernas skick och renovering av dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostädernas skick och renovering av dem"

Transkript

1 Enkäten gäller följande bostad: Bostädernas skick och renovering av dem Klipp längs den streckade linjen för att lösgöra omslaget från enkäten. Vi ber Er delta i en rikstäckande enkät om bostädernas skick och renovering av dem. I dagens läge finns det inte tillräckligt omfattande och tillförlitlig information om bostäders skick. Med hjälp av informationen som vi nu samlar in kan vi i fortsättningen berätta vad det kostar att renovera en bostad eller ett hus. Påverka genom att besvara enkäten Det är lätt att svara Ert svar är viktigt för att få en tillförlitlig helhetsbild även om Ni under den senaste tiden inte skulle ha utfört några reparationsarbeten. För enkäten har 000 bostäder (enkäten omfattar egnahems- och parhus, radhus och loftgångshus samt höghuslägenheter) slumpmässigt valts ut bland Statistikcentralens uppgifter om byggnader och lägenheter. Enkäten kan besvaras av vem som helst som bor i bostaden. Ni kan besvara enkäten på internet (koder nedan) eller genom att fylla i denna pappersblankett. Om Ni fyller i pappersblanketten, vänligen skicka tillbaka blanketten i bifogat kuvert (porto är betalt) till Statistikcentralen före den januari 0. Bland alla som svarat lottar vi ut en ipad-surfplatta värd cirka 00 euro. Skriv in https://digiumenterprise.com/answer/?sid=607&chk=fn9a8 i webbläsarens adressfält. (Enkäten kan inte hittas med hjälp av Google eller annan sökmaskin.) För mera information kontakta Eetu Toivanen tfn Markku Nieminen tfn Med vänlig hälsning, Statistikcentralen Jari Tarkoma statistikdirektör

2 Ny information för dem som tänker renovera sin bostad Statistikcentralen samlar in information om finländska bostäder. Frågorna på blanketten gäller bostädernas och husens skick och eventuella renoverings- och reparationsarbeten samt byten som utförts i dessa. Målet är att producera tillförlitlig information om bostädernas och husens skick och renoveringskostnader. Från och med hösten 0 finns denna information tillgänglig för alla som planerar att renovera sin bostad eller sitt hus. Informationen publiceras på Statistikcentralens webbplats. Bostad eller hus? Blanketten är densamma för alla oavsett i vilket slags bostadshus man bor. De som bor i höghus, radhus eller loftgångshus ska besvara frågorna som gäller bostadens inre utrymmen. Det finns separata frågor för dem som bor i egnahems- eller parhus. Det är lätt fylla i enkäten tack vare de korta anvisningarna i samband med frågorna. I enkäten ställs frågor om arbeten som invånaren själv har utfört eller som han eller hon låtit utföra i bostaden under tiden mellan den januari och den december 0. I denna enkät avses inte de renoverings- eller reparationsarbeten eller byten i bostaden som bostadsaktiebolaget ansvarar för och som betalas via bostadsaktiebolaget. Det skickas en separat enkät till bostadsaktiebolagen i maj 0. I den enkäten ställs frågor om bland annat rör- och fasadrenoveringar. De som bor i egnahems- eller parhus ska besvara enkäten angående sitt hus (eller sin hälft) oavsett huruvida huset hör till ett bostadsaktiebolag eller inte. Reparationernas omfattning Det anges talrika exempel på olika reparationsarbeten i samband med frågorna. Dessa är avsedda att hjälpa den som svarar att bedöma renoveringens eller reparationens omfattning. Exemplen kan dock inte omfatta allt, så ringa in det alternativ som bäst beskriver Er situation. Alla svar är viktiga med tanke på en tillförlitlig helhetsbild oavsett om bostaden eller huset har renoverats år 0 eller inte. Sekretess Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla de uppgifter som Ni anger konfidentiellt. Resultaten publiceras i form av forskningsrapporter och statistiktabeller där man inte kan identifiera enskilda personer. Forskarna är bundna av tystnadsplikt.

3 Först några bakgrundsuppgifter om bostadshuset och bostaden. Vilken är Er boendeform? ägarbostad... delägarbostad... hyresbostad... bostadsrättsbostad... någon annan... Vad?. I vilket slags bostadshus bor Ni? egnahemshus... parhus... radhus eller loftgångshus... höghus... något annat... Vad?. Vilket år har Ert bostadshus ursprungligen byggts? Om Ni inte kommer ihåg det exakta året räcker det med en uppskattning. år. I vilket skick anser Ni att Ert bostadshus är för närvarande? Svara för hela byggnaden, t.ex. de som bor i höghus för hela höghuset. Mycket dåligt = Reparationsåtgärder borde redan ha vidtagits. De kommande mycket dåligt... kostnaderna kan eventuellt vara större på grund av att reparationerna har fördröjts. dåligt... Dåligt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer och motsvarande åtgärder är aktuella. nöjaktigt... Nöjaktigt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer bra... o.d. åtgärder är aktuella. Något akut reparationsbehov föreligger inte. Bra = Spåren av användning och föråldrande kan upptäckas i någon mån, men något mycket bra... reparationsbehov föreligger inte. kan inte säga... 6 Mycket bra = Ny eller lika bra som ny.. Hur stor är den sammanlagda bostadsytan? Bostadsyta = det utrymme innanför bostadens ytterväggar som lämpar sig för boende, inklusive hjälputrymmen som uppvärms såsom bastu, garderob och grovkök. Till bostadsytan räknas inte kallutrymmen såsom garage, källare, vind och balkong. m² 6. I vilket skick anser Ni att de olika utrymmena i Er bostad är för närvarande? Ringa in ett alternativ på varje rad. Om någon av punkterna inte gäller Er bostad (t.ex. om det inte finns någon bastu i bostaden) ringa in alternativ 7. a) WC, badrum, grovkök b) bastu c) kök d) bostadsutrymmen (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) mycket dåligt dåligt nöjaktigt bra mycket bra kan inte säga frågan gäller inte min bostad

4 Renovering, reparation och sanering av våtrum 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/grovköket i Er bostad under 0? Inga renoveringar, reparationer eller saneringar i toalett/badrum eller grovkök... Gå till fråga 7c Mindre arbeten, t.ex. byte av toalettstol, kranar, handfat eller skåp eller bättringsmålning av golv-, vägg eller takytor... Mera omfattande arbeten där majoriteten av möblerna byts ut mot nya och golv-, vägg- och takytorna renoveras men vattenisoleringen förnyas inte... Grundlig renovering till exempel i samband med en rörrenovering eller så att alla ytor renoveras och alla möbler byts ut mot nya, utrymmena vattenisoleras och eventuell golvvärme läggs till... Byggande av toalett/badrum eller grovkök eller utbyggnad av dessa i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/ grovköket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt 7c. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0? Det finns ingen bastu i bostaden... Gå till fråga 8a Inga renoverings- eller reparationsarbeten eller saneringar/byten i bastun... Mindre arbeten, t.ex. byte av lave eller bastuugn eller ställvis reparation av golv-, vägg- eller takytor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av lave, panelning och ångspärr... Grundlig renovering där utöver laven, panelningen och ångspärren även vattenisoleringen och plattbeläggningen på golvet byts ut mot nya... Byggande av bastu eller utbyggnad av bastu i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte d. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt

5 Renovering eller reparation av kök och byte av köksmaskiner 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i köket... Gå till fråga 9a Mindre arbeten, t.ex. byte av silikonfogar, montering av läckvattenlådor, byte av kran, byte/målning av skåpdörrar, målning av vägg- eller takytor, byte av en enskild köksmaskin... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av flera köksmaskiner, renovering av golv-, vägg- eller takytor helt eller delvis... Grundlig renovering där köksmaskinerna och -möblerna byts ut mot nya samt golv-, vägg- och takytorna renoveras så gott som helt... Byggande av kök eller utbyggnad av kök i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt Renovering, reparation och sanering av bostadsutrymmen och byte av möbler 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bostadsutrymmena (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i bostadsutrymmena... Gå till fråga 0 Mindre arbeten, t.ex. byte av vägguttag eller gardinstänger eller bättringsmålning av väggar, tak eller innerdörrar... Mera omfattande arbeten där golv-, vägg- eller takytor renoveras eller fasta möbler (skrubbar, trappor, öppen spis, ugnar) byts ut mot nya... Grundlig renovering där golv-, vägg- och takytorna i hela bostaden renoveras och de fasta möblerna byts ut mot nya... Byggande av nya bostadsutrymmen eller utbyggnad av bostadsutrymmen i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bostadsutrymmena i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget räknas med. sammanlagt

6 0. Med vad uppvärms Er bostad huvudsakligen? Uppvärmning och nedkylning av bostad el... naturgas fjärrvärme... torv olja... kol (eller koks eller antracit) ved... något annat... 9 jordvärme... Vad?. Vilket är det huvudsakliga uppvärmningssystemet i Er bostad? direktelvärme (värmeelement)... vattenburen element- eller golvvärme... ej vattenburen golv- eller takvärme... massalager (t.ex. elmotstånd i kakelugn)... luftburen värme... ugn, kamin, värmelagrande öppen spis eller annan eldstad Har bostaden något av följande? Ni kan vid behov ringa in flera alternativ. luftvärmepump... elektriska värmeelement... 8 luft/vatten-värmepump... golvvärme... 9 frånluftsvärmepump... takvärme... 0 annan värmeåtervinning ur frånluften... elproduktion med solpaneler... oljekamin... värmeproduktion med solpaneler... värmelagrande öppen spis, värmelagrande ugn el.dyl elproduktion med vindkraft... jordvärme... 7 Svara på fråga om Ni har en luftvärmepump i bostaden (om inte, lämna fråga a b tom). a. Hur många luftvärmepumpar finns det i Er bostad? stycken b. Används luftvärmepumpen för nedkylning? ja... nej.... Finns det något annat nedkylningssystem i Er bostad (jordkyla el.dyl.)? ja... Vad? nej... Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. 6

7 Härnäst några frågor om egnahemshus och parhus. Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. Renovering och reparation av husets grunder och stomkonstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts på grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på grunden eller stomkonstruktionerna... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. ändringar på grund av rörarbeten... Mera omfattande arbeten, t.ex. på grund av en lokal fuktskada, byte av vatten- eller värmeisolering i grunden... Grundliga arbeten, t.ex. på grund av utbyggnad, ändring av användningsändamål eller en omfattande fuktskada... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av husfasad 6a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på Er husfasad under 0? Denna fråga omfattar inte fönster och ytterdörrar. Det finns en separat fråga om dessa nedan. Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fasaden... Gå till fråga 7a Mindre arbeten, t.ex. lokal rappning eller målning av yttre väggytor, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Mera omfattande arbeten, t.ex. rappning eller målning av hela fasaden eller reparation av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Grundlig renovering, t.ex. byte av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrapporer, montering av eventuell tilläggsisolering... Total fasadrenovering med undantag av bärande konstruktioner... 6b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på Er husfasad under 0. 7

8 Renovering, reparation och byte av yttertak och övre bjälklag 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0? Inga renoverings eller reparationsarbeten på yttertaket eller övre bjälklaget... Gå till fråga 8a Mindre arbeten såsom lagning av taket, bättringsmålning, byte av vattenrännor eller mindre reparationer av beklädnaden (plåt, filt, tegel)... Mera omfattande arbeten såsom montering av en ny beklädnad (plåt, filt, tegel) och eventuell tilläggsvärmeisolering så att det gamla takets underbyggnad bevaras... Grundlig renovering där utöver beklädnaden (plåt, filt, tegel) även konstruktionerna och värmeisoleringen i övre bjälklaget byts ut... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av fönster och ytterdörrar 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fönster eller ytterdörrar... Gå till fråga 9a Mindre arbeten såsom tätning av fönster eller ytterdörrar, byte av beslag eller bättringsmålning av fönster/dörrar... Mera omfattande arbeten såsom reparation av fönster eller ytterdörrar genom lagning, slipning och ommålning eller byte av enskilda fönster/dörrar mot nya... Byte av samtliga fönster eller ytterdörrar mot nya... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0. 8

9 Renovering och reparation av övriga utrymmen (inte bostadsutrymmen) 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i de övriga utrymmena (källare, vind, tekniskt utrymme, inomhuslager m.m.) i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i de övriga utrymmena... Gå till fråga 0a Mindre arbeten såsom ytliga reparationer på golv, väggar eller tak eller byte av möbler... Mera omfattande arbeten, t.ex. utöver ytliga reparationer montering av extra värmeisolering eller renovering av en lokal fuktskada... Grundlig renovering där källare, vind, inomhuslager, tekniskt eller annat utrymme renoveras helt eller utrymmets användningsändamål ändras... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i de övriga utrymmena i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av bruksvatten- och avloppssystem 0a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0? Dagvattenledningar och täckdiken omfattas inte av denna fråga. Det finns en separat fråga om dessa nedan i samband med frågor om gården. Inga renoverings- eller reparationsarbeten i bruksvatten- eller avloppssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte av ventiler, spärrar eller dylika delar eller apparater, lokal reparation av läckor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av vattenrör, byte av avloppsrör eller reparationer på insidan (ytbeläggning, strumpdragning, indragning)... Byte av hela bruksvatten- och avloppssystemet... 0b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0. Ange de uppskattade bruttokostnaderna. dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag från beloppet eller försäkringsersättningar och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete. exkl. de eurobelopp som anges under frågorna 7 (våtrum) och 8 (kök). 9

10 Renovering, reparation och byte av värmesystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i värmesystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i värmesystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. underhåll eller justering av termostater, ventiler eller värmeelement, byte av skadade termostater eller ventiler mot nya... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av värmeelement eller komplettering av värmesystemet till exempel med en luftvärmepump... Delvist byte av värmesystemet (rör, värmecentral) mot ett liknande system... Byte av hela värmesystemet mot ett liknande system eller byte av det huvudsakliga värmesystemet mot ett annat system, t.ex. jordvärme... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i värmesystemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av ventilationssystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i ventilationssystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i ventilationssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten såsom service och underhåll av ventilationssystemet, t.ex. rengöring eller desinficering av ventilationsventiler eller -kanaler, mätning av luftmängder, byte av filter eller ventiler... Mera omfattande arbeten, t.ex. montering eller byte av en maskinell frånluftsventilation (ingen maskinell tilluft), byte av ventilationskanaler eller -maskiner mot nya... Grundlig renovering där man monterar eller byter ut både den maskinella tilluftsventilationen och den maskinella frånluftsventilationen... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i ventilationssystemet i Ert hus under 0. 0

11 Renovering, reparation och byte av el- och teletekniska system a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i det el- eller teletekniska systemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte eller montering av strömbrytare, armaturer, vägguttag eller antenner... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av elcentral och lokalt byte av ledningar eller kablar... Grundlig renovering där man byter ut bland annat el- och datakommunikationskablarna och -ledningarna samt elcentralen mot nya och monterar styranordningar för systemet... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av gårdsbyggnader och -konstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i gårdsbyggnaderna eller - konstruktionerna... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. ställvis reparation eller målning av staket eller en gårdsbyggnad (t.ex. garage, bod, bastu)... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av tak eller väggar på en gårdsbyggnad... Grundlig renovering där en gårdsbyggnad renoveras så att den blir nästan som ny... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0. Renovering och reparation av gårdsplan a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på husets gårdsplan under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på gården... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. läggning av en ny gräsmatta eller ställvist byte av planteringar, gårdsstenar, plattor eller asfalt... Mera omfattande arbeten där ytkonstruktionerna på gården (gårdsstenar, plattbeläggning, asfalt, planteringar) byts ut eller lutningarna görs på nytt... Grundlig gårdsrenovering där utöver ytkonstruktionerna även dagvattenledningarna och dräneringsrören byts ut mot nya eller en separat plan för gården utarbetas...

12 b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts på Er gårdsplan under 0. Andra kostnader 6a. Hade Ni år 0 andra renoverings- och reparationskostnader som Ni ännu inte har antecknat? Om Ni inte har haft andra kostnader, lämna frågorna 6a b tomma. 6b. Vad annat reparerade Ni? Orsakerna till renoveringar, reparationer och byten 7. Varför har Er bostad renoverats under 0? Ringa in alla lämpliga orsaker. Ni kan avsluta här. Inga renoverings- eller reparationsarbeten... Tack så mycket! Planerade orsaker normalt föråldrande eller slitage... förebyggande av en allvarligare skada... bättre tillgänglighet... bättre kvalitets- eller utrustningsnivå... ändring av användningsändamål eller konstruktionell ändring... 6 Plötsliga och oväntade händelser rörskada, ösregn, översvämning o.dyl mögel- eller fuktskada som uppstått så småningom... 8 skadegörelse... 9 annan skada... 0 Andra orsaker dålig inomhusluft... bygg- och planeringsfel... förbättrad energieffektivitet, besparing av energi eller vatten.... ändringsbehov som uppkommer till följd av utbyggnad av byggnaden... någon annan orsak... Arbetets andel av reparationerna 8. Hur mycket uppskattar Ni att arbetets andel är av kostnaderna för reparationerna år 0? Exempel: Alla reparationer kostade sammanlagt 000 euro, materialets andel var 000 euro och arbetets 000 euro. Svaret är alltså 000 euro. Räkna inte med Ert eget arbete eller talkoarbete. Vad? 9. Hur många arbetsdagar var eget arbete eller talkoarbete vid reparationerna av Er bostad år 0? a) arbetsdagar med eget arbete (en arbetsdag ~ 8 timmar) b) arbetsdagar med talkoarbete (en arbetsdag ~ 8 timmar, alla talkoarbetare sammanlagt) Tack för svaren!

Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a

Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a Sökande: Adress: Kostnadsnivå 1/2014 (MOMS 24 %) (Byggnadskostnadsindexet 106,9 (2010 = 100)) Ifylls av sökanden Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets-

Läs mer

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 Innehållsförteckning Till läsaren 3 I INLEDNING 9 1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 1.1 Huvudregel gällande underhållsansvar 9 1.1.1 Bolagets ansvar 9 1.1.2 Aktieägarens

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

MM33aR.xls. 1.5 Undre bjälklag utan sockel -förnyande av betongplatta utan sockel m2 60 0 60 0 (omfattar rivning av den gamla)

MM33aR.xls. 1.5 Undre bjälklag utan sockel -förnyande av betongplatta utan sockel m2 60 0 60 0 (omfattar rivning av den gamla) Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM33a MM33aR.xls enhet mängd enhets- kostnader mängd enhets- kostnader 1 Åtgärder på husets skal 1.1 Vattentaket -förnyande av vattentaket (yta och läkter)

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Presentation Trivsamt inrett Aneby bostadshus inkl. integrerat garage uppfört i träkonstruktion på gjuten platta 1977-1978.

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Enplansvilla med integrerat dubbelgarage i lugnt läge på Pipsvarvargränd i Jomala

Enplansvilla med integrerat dubbelgarage i lugnt läge på Pipsvarvargränd i Jomala Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Enplansvilla med integrerat dubbelgarage i lugnt läge på Pipsvarvargränd i Jomala Presentation På Pipsvarvargränd i Jomala ligger detta välplanerade

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs)

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) 50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) Presentation Trivsam och charmig 50-talsvilla i ett plan med hel källarvåning, stor gård och välskött trädgård, har

Läs mer

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn Trevlig villa i två våningsplan med inbjudande sjöutsikt mot inloppet till Mariehamns östra hamn med Lemböte bergen i fonden. Utgångspris: 240.000 Tallvägen 13 240

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 9.7.2013 Kontorsbyggnad Teleberget Pakastovägen 71 21710 Korpo 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Trivsam RADHUSLÄGENHET 3 R+K, med stor terrass i västerläge vid Sandbackavägen i Jomala

Trivsam RADHUSLÄGENHET 3 R+K, med stor terrass i västerläge vid Sandbackavägen i Jomala Trivsam RADHUSLÄGENHET 3 R+K, med stor terrass i västerläge vid Sandbackavägen i Jomala Presentation Trivsam och stilfull radhuslägenhet med stor privat terrass i västerläge och smakfullt renoverat kök

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

ostadshus vid Tingsbackastigen 7 i Tingsbacka, Jomala.

ostadshus vid Tingsbackastigen 7 i Tingsbacka, Jomala. ostadshus vid Tingsbackastigen 7 i Tingsbacka, Jomala. Rymligt egnahemshus om ca 330 m 2 med trevlig spa-avdelning och stor altan i söder-västerläge. Utgångspris: 255 000 ANSVARIG MÄKLARE Roger Karlsson

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy NYPRODUKTION I VÖRÅ Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagets byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolaget omfattar 2 st parhus totalt

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn 3 rum & kök om ca 81m² Rymlig trea i norra stadsdelen Backeberg i Mariehamn. Lägenheten är renoverad till största delen mellan 2012-2015 och är i mycket gott

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

BOSTADSHUS I STRÖMSBY Vårdö. Bild

BOSTADSHUS I STRÖMSBY Vårdö. Bild BOSTADSHUS I STRÖMSBY Vårdö Bild Bostadshuset är uppfört i 1-plan år 1979 av element. Grunden består av gjuten platta. Fasaden är klädd med träpanel. Huset inrymmer hall, kök/matplats, matsal, vardagsrum,

Läs mer

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Presentation Möjligheternas hus med egen hörntomt på Genvägen 1 i populära Östernäs. Huset är uppfört 1978 på gjuten platta med

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland

BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland Bostadshus i 1,5-plan på gjuten platta med naturnära och ostört läge. Huset ligger ca 25 km från Mariehamn. YTA: CA 220 KVM TOTAL VÅNINGSYTA AREAL: 3300 KVM TILLTRÄDE:

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer