Bostädernas skick och renovering av dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostädernas skick och renovering av dem"

Transkript

1 Enkäten gäller följande bostad: Bostädernas skick och renovering av dem Klipp längs den streckade linjen för att lösgöra omslaget från enkäten. Vi ber Er delta i en rikstäckande enkät om bostädernas skick och renovering av dem. I dagens läge finns det inte tillräckligt omfattande och tillförlitlig information om bostäders skick. Med hjälp av informationen som vi nu samlar in kan vi i fortsättningen berätta vad det kostar att renovera en bostad eller ett hus. Påverka genom att besvara enkäten Det är lätt att svara Ert svar är viktigt för att få en tillförlitlig helhetsbild även om Ni under den senaste tiden inte skulle ha utfört några reparationsarbeten. För enkäten har 000 bostäder (enkäten omfattar egnahems- och parhus, radhus och loftgångshus samt höghuslägenheter) slumpmässigt valts ut bland Statistikcentralens uppgifter om byggnader och lägenheter. Enkäten kan besvaras av vem som helst som bor i bostaden. Ni kan besvara enkäten på internet (koder nedan) eller genom att fylla i denna pappersblankett. Om Ni fyller i pappersblanketten, vänligen skicka tillbaka blanketten i bifogat kuvert (porto är betalt) till Statistikcentralen före den januari 0. Bland alla som svarat lottar vi ut en ipad-surfplatta värd cirka 00 euro. Skriv in https://digiumenterprise.com/answer/?sid=607&chk=fn9a8 i webbläsarens adressfält. (Enkäten kan inte hittas med hjälp av Google eller annan sökmaskin.) För mera information kontakta Eetu Toivanen tfn Markku Nieminen tfn Med vänlig hälsning, Statistikcentralen Jari Tarkoma statistikdirektör

2 Ny information för dem som tänker renovera sin bostad Statistikcentralen samlar in information om finländska bostäder. Frågorna på blanketten gäller bostädernas och husens skick och eventuella renoverings- och reparationsarbeten samt byten som utförts i dessa. Målet är att producera tillförlitlig information om bostädernas och husens skick och renoveringskostnader. Från och med hösten 0 finns denna information tillgänglig för alla som planerar att renovera sin bostad eller sitt hus. Informationen publiceras på Statistikcentralens webbplats. Bostad eller hus? Blanketten är densamma för alla oavsett i vilket slags bostadshus man bor. De som bor i höghus, radhus eller loftgångshus ska besvara frågorna som gäller bostadens inre utrymmen. Det finns separata frågor för dem som bor i egnahems- eller parhus. Det är lätt fylla i enkäten tack vare de korta anvisningarna i samband med frågorna. I enkäten ställs frågor om arbeten som invånaren själv har utfört eller som han eller hon låtit utföra i bostaden under tiden mellan den januari och den december 0. I denna enkät avses inte de renoverings- eller reparationsarbeten eller byten i bostaden som bostadsaktiebolaget ansvarar för och som betalas via bostadsaktiebolaget. Det skickas en separat enkät till bostadsaktiebolagen i maj 0. I den enkäten ställs frågor om bland annat rör- och fasadrenoveringar. De som bor i egnahems- eller parhus ska besvara enkäten angående sitt hus (eller sin hälft) oavsett huruvida huset hör till ett bostadsaktiebolag eller inte. Reparationernas omfattning Det anges talrika exempel på olika reparationsarbeten i samband med frågorna. Dessa är avsedda att hjälpa den som svarar att bedöma renoveringens eller reparationens omfattning. Exemplen kan dock inte omfatta allt, så ringa in det alternativ som bäst beskriver Er situation. Alla svar är viktiga med tanke på en tillförlitlig helhetsbild oavsett om bostaden eller huset har renoverats år 0 eller inte. Sekretess Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla de uppgifter som Ni anger konfidentiellt. Resultaten publiceras i form av forskningsrapporter och statistiktabeller där man inte kan identifiera enskilda personer. Forskarna är bundna av tystnadsplikt.

3 Först några bakgrundsuppgifter om bostadshuset och bostaden. Vilken är Er boendeform? ägarbostad... delägarbostad... hyresbostad... bostadsrättsbostad... någon annan... Vad?. I vilket slags bostadshus bor Ni? egnahemshus... parhus... radhus eller loftgångshus... höghus... något annat... Vad?. Vilket år har Ert bostadshus ursprungligen byggts? Om Ni inte kommer ihåg det exakta året räcker det med en uppskattning. år. I vilket skick anser Ni att Ert bostadshus är för närvarande? Svara för hela byggnaden, t.ex. de som bor i höghus för hela höghuset. Mycket dåligt = Reparationsåtgärder borde redan ha vidtagits. De kommande mycket dåligt... kostnaderna kan eventuellt vara större på grund av att reparationerna har fördröjts. dåligt... Dåligt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer och motsvarande åtgärder är aktuella. nöjaktigt... Nöjaktigt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer bra... o.d. åtgärder är aktuella. Något akut reparationsbehov föreligger inte. Bra = Spåren av användning och föråldrande kan upptäckas i någon mån, men något mycket bra... reparationsbehov föreligger inte. kan inte säga... 6 Mycket bra = Ny eller lika bra som ny.. Hur stor är den sammanlagda bostadsytan? Bostadsyta = det utrymme innanför bostadens ytterväggar som lämpar sig för boende, inklusive hjälputrymmen som uppvärms såsom bastu, garderob och grovkök. Till bostadsytan räknas inte kallutrymmen såsom garage, källare, vind och balkong. m² 6. I vilket skick anser Ni att de olika utrymmena i Er bostad är för närvarande? Ringa in ett alternativ på varje rad. Om någon av punkterna inte gäller Er bostad (t.ex. om det inte finns någon bastu i bostaden) ringa in alternativ 7. a) WC, badrum, grovkök b) bastu c) kök d) bostadsutrymmen (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) mycket dåligt dåligt nöjaktigt bra mycket bra kan inte säga frågan gäller inte min bostad

4 Renovering, reparation och sanering av våtrum 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/grovköket i Er bostad under 0? Inga renoveringar, reparationer eller saneringar i toalett/badrum eller grovkök... Gå till fråga 7c Mindre arbeten, t.ex. byte av toalettstol, kranar, handfat eller skåp eller bättringsmålning av golv-, vägg eller takytor... Mera omfattande arbeten där majoriteten av möblerna byts ut mot nya och golv-, vägg- och takytorna renoveras men vattenisoleringen förnyas inte... Grundlig renovering till exempel i samband med en rörrenovering eller så att alla ytor renoveras och alla möbler byts ut mot nya, utrymmena vattenisoleras och eventuell golvvärme läggs till... Byggande av toalett/badrum eller grovkök eller utbyggnad av dessa i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/ grovköket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt 7c. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0? Det finns ingen bastu i bostaden... Gå till fråga 8a Inga renoverings- eller reparationsarbeten eller saneringar/byten i bastun... Mindre arbeten, t.ex. byte av lave eller bastuugn eller ställvis reparation av golv-, vägg- eller takytor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av lave, panelning och ångspärr... Grundlig renovering där utöver laven, panelningen och ångspärren även vattenisoleringen och plattbeläggningen på golvet byts ut mot nya... Byggande av bastu eller utbyggnad av bastu i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte d. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt

5 Renovering eller reparation av kök och byte av köksmaskiner 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i köket... Gå till fråga 9a Mindre arbeten, t.ex. byte av silikonfogar, montering av läckvattenlådor, byte av kran, byte/målning av skåpdörrar, målning av vägg- eller takytor, byte av en enskild köksmaskin... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av flera köksmaskiner, renovering av golv-, vägg- eller takytor helt eller delvis... Grundlig renovering där köksmaskinerna och -möblerna byts ut mot nya samt golv-, vägg- och takytorna renoveras så gott som helt... Byggande av kök eller utbyggnad av kök i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt Renovering, reparation och sanering av bostadsutrymmen och byte av möbler 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bostadsutrymmena (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i bostadsutrymmena... Gå till fråga 0 Mindre arbeten, t.ex. byte av vägguttag eller gardinstänger eller bättringsmålning av väggar, tak eller innerdörrar... Mera omfattande arbeten där golv-, vägg- eller takytor renoveras eller fasta möbler (skrubbar, trappor, öppen spis, ugnar) byts ut mot nya... Grundlig renovering där golv-, vägg- och takytorna i hela bostaden renoveras och de fasta möblerna byts ut mot nya... Byggande av nya bostadsutrymmen eller utbyggnad av bostadsutrymmen i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bostadsutrymmena i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget räknas med. sammanlagt

6 0. Med vad uppvärms Er bostad huvudsakligen? Uppvärmning och nedkylning av bostad el... naturgas fjärrvärme... torv olja... kol (eller koks eller antracit) ved... något annat... 9 jordvärme... Vad?. Vilket är det huvudsakliga uppvärmningssystemet i Er bostad? direktelvärme (värmeelement)... vattenburen element- eller golvvärme... ej vattenburen golv- eller takvärme... massalager (t.ex. elmotstånd i kakelugn)... luftburen värme... ugn, kamin, värmelagrande öppen spis eller annan eldstad Har bostaden något av följande? Ni kan vid behov ringa in flera alternativ. luftvärmepump... elektriska värmeelement... 8 luft/vatten-värmepump... golvvärme... 9 frånluftsvärmepump... takvärme... 0 annan värmeåtervinning ur frånluften... elproduktion med solpaneler... oljekamin... värmeproduktion med solpaneler... värmelagrande öppen spis, värmelagrande ugn el.dyl elproduktion med vindkraft... jordvärme... 7 Svara på fråga om Ni har en luftvärmepump i bostaden (om inte, lämna fråga a b tom). a. Hur många luftvärmepumpar finns det i Er bostad? stycken b. Används luftvärmepumpen för nedkylning? ja... nej.... Finns det något annat nedkylningssystem i Er bostad (jordkyla el.dyl.)? ja... Vad? nej... Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. 6

7 Härnäst några frågor om egnahemshus och parhus. Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. Renovering och reparation av husets grunder och stomkonstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts på grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på grunden eller stomkonstruktionerna... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. ändringar på grund av rörarbeten... Mera omfattande arbeten, t.ex. på grund av en lokal fuktskada, byte av vatten- eller värmeisolering i grunden... Grundliga arbeten, t.ex. på grund av utbyggnad, ändring av användningsändamål eller en omfattande fuktskada... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av husfasad 6a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på Er husfasad under 0? Denna fråga omfattar inte fönster och ytterdörrar. Det finns en separat fråga om dessa nedan. Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fasaden... Gå till fråga 7a Mindre arbeten, t.ex. lokal rappning eller målning av yttre väggytor, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Mera omfattande arbeten, t.ex. rappning eller målning av hela fasaden eller reparation av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Grundlig renovering, t.ex. byte av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrapporer, montering av eventuell tilläggsisolering... Total fasadrenovering med undantag av bärande konstruktioner... 6b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på Er husfasad under 0. 7

8 Renovering, reparation och byte av yttertak och övre bjälklag 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0? Inga renoverings eller reparationsarbeten på yttertaket eller övre bjälklaget... Gå till fråga 8a Mindre arbeten såsom lagning av taket, bättringsmålning, byte av vattenrännor eller mindre reparationer av beklädnaden (plåt, filt, tegel)... Mera omfattande arbeten såsom montering av en ny beklädnad (plåt, filt, tegel) och eventuell tilläggsvärmeisolering så att det gamla takets underbyggnad bevaras... Grundlig renovering där utöver beklädnaden (plåt, filt, tegel) även konstruktionerna och värmeisoleringen i övre bjälklaget byts ut... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av fönster och ytterdörrar 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fönster eller ytterdörrar... Gå till fråga 9a Mindre arbeten såsom tätning av fönster eller ytterdörrar, byte av beslag eller bättringsmålning av fönster/dörrar... Mera omfattande arbeten såsom reparation av fönster eller ytterdörrar genom lagning, slipning och ommålning eller byte av enskilda fönster/dörrar mot nya... Byte av samtliga fönster eller ytterdörrar mot nya... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0. 8

9 Renovering och reparation av övriga utrymmen (inte bostadsutrymmen) 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i de övriga utrymmena (källare, vind, tekniskt utrymme, inomhuslager m.m.) i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i de övriga utrymmena... Gå till fråga 0a Mindre arbeten såsom ytliga reparationer på golv, väggar eller tak eller byte av möbler... Mera omfattande arbeten, t.ex. utöver ytliga reparationer montering av extra värmeisolering eller renovering av en lokal fuktskada... Grundlig renovering där källare, vind, inomhuslager, tekniskt eller annat utrymme renoveras helt eller utrymmets användningsändamål ändras... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i de övriga utrymmena i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av bruksvatten- och avloppssystem 0a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0? Dagvattenledningar och täckdiken omfattas inte av denna fråga. Det finns en separat fråga om dessa nedan i samband med frågor om gården. Inga renoverings- eller reparationsarbeten i bruksvatten- eller avloppssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte av ventiler, spärrar eller dylika delar eller apparater, lokal reparation av läckor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av vattenrör, byte av avloppsrör eller reparationer på insidan (ytbeläggning, strumpdragning, indragning)... Byte av hela bruksvatten- och avloppssystemet... 0b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0. Ange de uppskattade bruttokostnaderna. dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag från beloppet eller försäkringsersättningar och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete. exkl. de eurobelopp som anges under frågorna 7 (våtrum) och 8 (kök). 9

10 Renovering, reparation och byte av värmesystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i värmesystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i värmesystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. underhåll eller justering av termostater, ventiler eller värmeelement, byte av skadade termostater eller ventiler mot nya... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av värmeelement eller komplettering av värmesystemet till exempel med en luftvärmepump... Delvist byte av värmesystemet (rör, värmecentral) mot ett liknande system... Byte av hela värmesystemet mot ett liknande system eller byte av det huvudsakliga värmesystemet mot ett annat system, t.ex. jordvärme... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i värmesystemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av ventilationssystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i ventilationssystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i ventilationssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten såsom service och underhåll av ventilationssystemet, t.ex. rengöring eller desinficering av ventilationsventiler eller -kanaler, mätning av luftmängder, byte av filter eller ventiler... Mera omfattande arbeten, t.ex. montering eller byte av en maskinell frånluftsventilation (ingen maskinell tilluft), byte av ventilationskanaler eller -maskiner mot nya... Grundlig renovering där man monterar eller byter ut både den maskinella tilluftsventilationen och den maskinella frånluftsventilationen... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i ventilationssystemet i Ert hus under 0. 0

11 Renovering, reparation och byte av el- och teletekniska system a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i det el- eller teletekniska systemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte eller montering av strömbrytare, armaturer, vägguttag eller antenner... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av elcentral och lokalt byte av ledningar eller kablar... Grundlig renovering där man byter ut bland annat el- och datakommunikationskablarna och -ledningarna samt elcentralen mot nya och monterar styranordningar för systemet... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av gårdsbyggnader och -konstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i gårdsbyggnaderna eller - konstruktionerna... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. ställvis reparation eller målning av staket eller en gårdsbyggnad (t.ex. garage, bod, bastu)... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av tak eller väggar på en gårdsbyggnad... Grundlig renovering där en gårdsbyggnad renoveras så att den blir nästan som ny... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0. Renovering och reparation av gårdsplan a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på husets gårdsplan under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på gården... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. läggning av en ny gräsmatta eller ställvist byte av planteringar, gårdsstenar, plattor eller asfalt... Mera omfattande arbeten där ytkonstruktionerna på gården (gårdsstenar, plattbeläggning, asfalt, planteringar) byts ut eller lutningarna görs på nytt... Grundlig gårdsrenovering där utöver ytkonstruktionerna även dagvattenledningarna och dräneringsrören byts ut mot nya eller en separat plan för gården utarbetas...

12 b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts på Er gårdsplan under 0. Andra kostnader 6a. Hade Ni år 0 andra renoverings- och reparationskostnader som Ni ännu inte har antecknat? Om Ni inte har haft andra kostnader, lämna frågorna 6a b tomma. 6b. Vad annat reparerade Ni? Orsakerna till renoveringar, reparationer och byten 7. Varför har Er bostad renoverats under 0? Ringa in alla lämpliga orsaker. Ni kan avsluta här. Inga renoverings- eller reparationsarbeten... Tack så mycket! Planerade orsaker normalt föråldrande eller slitage... förebyggande av en allvarligare skada... bättre tillgänglighet... bättre kvalitets- eller utrustningsnivå... ändring av användningsändamål eller konstruktionell ändring... 6 Plötsliga och oväntade händelser rörskada, ösregn, översvämning o.dyl mögel- eller fuktskada som uppstått så småningom... 8 skadegörelse... 9 annan skada... 0 Andra orsaker dålig inomhusluft... bygg- och planeringsfel... förbättrad energieffektivitet, besparing av energi eller vatten.... ändringsbehov som uppkommer till följd av utbyggnad av byggnaden... någon annan orsak... Arbetets andel av reparationerna 8. Hur mycket uppskattar Ni att arbetets andel är av kostnaderna för reparationerna år 0? Exempel: Alla reparationer kostade sammanlagt 000 euro, materialets andel var 000 euro och arbetets 000 euro. Svaret är alltså 000 euro. Räkna inte med Ert eget arbete eller talkoarbete. Vad? 9. Hur många arbetsdagar var eget arbete eller talkoarbete vid reparationerna av Er bostad år 0? a) arbetsdagar med eget arbete (en arbetsdag ~ 8 timmar) b) arbetsdagar med talkoarbete (en arbetsdag ~ 8 timmar, alla talkoarbetare sammanlagt) Tack för svaren!

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)

TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) Anvisningen har inte uppdaterats så att den överensstämmer med den ändrade markanvändnings- och bygglagen (som träder i kraft 1.9.2014). BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) ANVISNING GODKÄND AV HELSINGFORS

Läs mer

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE INNEHÅLL

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2014 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer