Bostädernas skick och renovering av dem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostädernas skick och renovering av dem"

Transkript

1 Enkäten gäller följande bostad: Bostädernas skick och renovering av dem Klipp längs den streckade linjen för att lösgöra omslaget från enkäten. Vi ber Er delta i en rikstäckande enkät om bostädernas skick och renovering av dem. I dagens läge finns det inte tillräckligt omfattande och tillförlitlig information om bostäders skick. Med hjälp av informationen som vi nu samlar in kan vi i fortsättningen berätta vad det kostar att renovera en bostad eller ett hus. Påverka genom att besvara enkäten Det är lätt att svara Ert svar är viktigt för att få en tillförlitlig helhetsbild även om Ni under den senaste tiden inte skulle ha utfört några reparationsarbeten. För enkäten har 000 bostäder (enkäten omfattar egnahems- och parhus, radhus och loftgångshus samt höghuslägenheter) slumpmässigt valts ut bland Statistikcentralens uppgifter om byggnader och lägenheter. Enkäten kan besvaras av vem som helst som bor i bostaden. Ni kan besvara enkäten på internet (koder nedan) eller genom att fylla i denna pappersblankett. Om Ni fyller i pappersblanketten, vänligen skicka tillbaka blanketten i bifogat kuvert (porto är betalt) till Statistikcentralen före den januari 0. Bland alla som svarat lottar vi ut en ipad-surfplatta värd cirka 00 euro. Skriv in https://digiumenterprise.com/answer/?sid=607&chk=fn9a8 i webbläsarens adressfält. (Enkäten kan inte hittas med hjälp av Google eller annan sökmaskin.) För mera information kontakta Eetu Toivanen tfn Markku Nieminen tfn Med vänlig hälsning, Statistikcentralen Jari Tarkoma statistikdirektör

2 Ny information för dem som tänker renovera sin bostad Statistikcentralen samlar in information om finländska bostäder. Frågorna på blanketten gäller bostädernas och husens skick och eventuella renoverings- och reparationsarbeten samt byten som utförts i dessa. Målet är att producera tillförlitlig information om bostädernas och husens skick och renoveringskostnader. Från och med hösten 0 finns denna information tillgänglig för alla som planerar att renovera sin bostad eller sitt hus. Informationen publiceras på Statistikcentralens webbplats. Bostad eller hus? Blanketten är densamma för alla oavsett i vilket slags bostadshus man bor. De som bor i höghus, radhus eller loftgångshus ska besvara frågorna som gäller bostadens inre utrymmen. Det finns separata frågor för dem som bor i egnahems- eller parhus. Det är lätt fylla i enkäten tack vare de korta anvisningarna i samband med frågorna. I enkäten ställs frågor om arbeten som invånaren själv har utfört eller som han eller hon låtit utföra i bostaden under tiden mellan den januari och den december 0. I denna enkät avses inte de renoverings- eller reparationsarbeten eller byten i bostaden som bostadsaktiebolaget ansvarar för och som betalas via bostadsaktiebolaget. Det skickas en separat enkät till bostadsaktiebolagen i maj 0. I den enkäten ställs frågor om bland annat rör- och fasadrenoveringar. De som bor i egnahems- eller parhus ska besvara enkäten angående sitt hus (eller sin hälft) oavsett huruvida huset hör till ett bostadsaktiebolag eller inte. Reparationernas omfattning Det anges talrika exempel på olika reparationsarbeten i samband med frågorna. Dessa är avsedda att hjälpa den som svarar att bedöma renoveringens eller reparationens omfattning. Exemplen kan dock inte omfatta allt, så ringa in det alternativ som bäst beskriver Er situation. Alla svar är viktiga med tanke på en tillförlitlig helhetsbild oavsett om bostaden eller huset har renoverats år 0 eller inte. Sekretess Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla de uppgifter som Ni anger konfidentiellt. Resultaten publiceras i form av forskningsrapporter och statistiktabeller där man inte kan identifiera enskilda personer. Forskarna är bundna av tystnadsplikt.

3 Först några bakgrundsuppgifter om bostadshuset och bostaden. Vilken är Er boendeform? ägarbostad... delägarbostad... hyresbostad... bostadsrättsbostad... någon annan... Vad?. I vilket slags bostadshus bor Ni? egnahemshus... parhus... radhus eller loftgångshus... höghus... något annat... Vad?. Vilket år har Ert bostadshus ursprungligen byggts? Om Ni inte kommer ihåg det exakta året räcker det med en uppskattning. år. I vilket skick anser Ni att Ert bostadshus är för närvarande? Svara för hela byggnaden, t.ex. de som bor i höghus för hela höghuset. Mycket dåligt = Reparationsåtgärder borde redan ha vidtagits. De kommande mycket dåligt... kostnaderna kan eventuellt vara större på grund av att reparationerna har fördröjts. dåligt... Dåligt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer och motsvarande åtgärder är aktuella. nöjaktigt... Nöjaktigt = Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer bra... o.d. åtgärder är aktuella. Något akut reparationsbehov föreligger inte. Bra = Spåren av användning och föråldrande kan upptäckas i någon mån, men något mycket bra... reparationsbehov föreligger inte. kan inte säga... 6 Mycket bra = Ny eller lika bra som ny.. Hur stor är den sammanlagda bostadsytan? Bostadsyta = det utrymme innanför bostadens ytterväggar som lämpar sig för boende, inklusive hjälputrymmen som uppvärms såsom bastu, garderob och grovkök. Till bostadsytan räknas inte kallutrymmen såsom garage, källare, vind och balkong. m² 6. I vilket skick anser Ni att de olika utrymmena i Er bostad är för närvarande? Ringa in ett alternativ på varje rad. Om någon av punkterna inte gäller Er bostad (t.ex. om det inte finns någon bastu i bostaden) ringa in alternativ 7. a) WC, badrum, grovkök b) bastu c) kök d) bostadsutrymmen (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) mycket dåligt dåligt nöjaktigt bra mycket bra kan inte säga frågan gäller inte min bostad

4 Renovering, reparation och sanering av våtrum 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/grovköket i Er bostad under 0? Inga renoveringar, reparationer eller saneringar i toalett/badrum eller grovkök... Gå till fråga 7c Mindre arbeten, t.ex. byte av toalettstol, kranar, handfat eller skåp eller bättringsmålning av golv-, vägg eller takytor... Mera omfattande arbeten där majoriteten av möblerna byts ut mot nya och golv-, vägg- och takytorna renoveras men vattenisoleringen förnyas inte... Grundlig renovering till exempel i samband med en rörrenovering eller så att alla ytor renoveras och alla möbler byts ut mot nya, utrymmena vattenisoleras och eventuell golvvärme läggs till... Byggande av toalett/badrum eller grovkök eller utbyggnad av dessa i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/ grovköket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt 7c. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0? Det finns ingen bastu i bostaden... Gå till fråga 8a Inga renoverings- eller reparationsarbeten eller saneringar/byten i bastun... Mindre arbeten, t.ex. byte av lave eller bastuugn eller ställvis reparation av golv-, vägg- eller takytor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av lave, panelning och ångspärr... Grundlig renovering där utöver laven, panelningen och ångspärren även vattenisoleringen och plattbeläggningen på golvet byts ut mot nya... Byggande av bastu eller utbyggnad av bastu i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte d. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i bastun i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt

5 Renovering eller reparation av kök och byte av köksmaskiner 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i köket... Gå till fråga 9a Mindre arbeten, t.ex. byte av silikonfogar, montering av läckvattenlådor, byte av kran, byte/målning av skåpdörrar, målning av vägg- eller takytor, byte av en enskild köksmaskin... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av flera köksmaskiner, renovering av golv-, vägg- eller takytor helt eller delvis... Grundlig renovering där köksmaskinerna och -möblerna byts ut mot nya samt golv-, vägg- och takytorna renoveras så gott som helt... Byggande av kök eller utbyggnad av kök i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i köket i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med. sammanlagt Renovering, reparation och sanering av bostadsutrymmen och byte av möbler 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i bostadsutrymmena (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) i Er bostad under 0? Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i bostadsutrymmena... Gå till fråga 0 Mindre arbeten, t.ex. byte av vägguttag eller gardinstänger eller bättringsmålning av väggar, tak eller innerdörrar... Mera omfattande arbeten där golv-, vägg- eller takytor renoveras eller fasta möbler (skrubbar, trappor, öppen spis, ugnar) byts ut mot nya... Grundlig renovering där golv-, vägg- och takytorna i hela bostaden renoveras och de fasta möblerna byts ut mot nya... Byggande av nya bostadsutrymmen eller utbyggnad av bostadsutrymmen i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bostadsutrymmena i Er bostad under 0. Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget räknas med. sammanlagt

6 0. Med vad uppvärms Er bostad huvudsakligen? Uppvärmning och nedkylning av bostad el... naturgas fjärrvärme... torv olja... kol (eller koks eller antracit) ved... något annat... 9 jordvärme... Vad?. Vilket är det huvudsakliga uppvärmningssystemet i Er bostad? direktelvärme (värmeelement)... vattenburen element- eller golvvärme... ej vattenburen golv- eller takvärme... massalager (t.ex. elmotstånd i kakelugn)... luftburen värme... ugn, kamin, värmelagrande öppen spis eller annan eldstad Har bostaden något av följande? Ni kan vid behov ringa in flera alternativ. luftvärmepump... elektriska värmeelement... 8 luft/vatten-värmepump... golvvärme... 9 frånluftsvärmepump... takvärme... 0 annan värmeåtervinning ur frånluften... elproduktion med solpaneler... oljekamin... värmeproduktion med solpaneler... värmelagrande öppen spis, värmelagrande ugn el.dyl elproduktion med vindkraft... jordvärme... 7 Svara på fråga om Ni har en luftvärmepump i bostaden (om inte, lämna fråga a b tom). a. Hur många luftvärmepumpar finns det i Er bostad? stycken b. Används luftvärmepumpen för nedkylning? ja... nej.... Finns det något annat nedkylningssystem i Er bostad (jordkyla el.dyl.)? ja... Vad? nej... Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. 6

7 Härnäst några frågor om egnahemshus och parhus. Om Ni inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 7 på sida. Renovering och reparation av husets grunder och stomkonstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts på grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på grunden eller stomkonstruktionerna... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. ändringar på grund av rörarbeten... Mera omfattande arbeten, t.ex. på grund av en lokal fuktskada, byte av vatten- eller värmeisolering i grunden... Grundliga arbeten, t.ex. på grund av utbyggnad, ändring av användningsändamål eller en omfattande fuktskada... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i grunden och stomkonstruktionerna i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av husfasad 6a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på Er husfasad under 0? Denna fråga omfattar inte fönster och ytterdörrar. Det finns en separat fråga om dessa nedan. Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fasaden... Gå till fråga 7a Mindre arbeten, t.ex. lokal rappning eller målning av yttre väggytor, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Mera omfattande arbeten, t.ex. rappning eller målning av hela fasaden eller reparation av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrappor... Grundlig renovering, t.ex. byte av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrapporer, montering av eventuell tilläggsisolering... Total fasadrenovering med undantag av bärande konstruktioner... 6b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på Er husfasad under 0. 7

8 Renovering, reparation och byte av yttertak och övre bjälklag 7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0? Inga renoverings eller reparationsarbeten på yttertaket eller övre bjälklaget... Gå till fråga 8a Mindre arbeten såsom lagning av taket, bättringsmålning, byte av vattenrännor eller mindre reparationer av beklädnaden (plåt, filt, tegel)... Mera omfattande arbeten såsom montering av en ny beklädnad (plåt, filt, tegel) och eventuell tilläggsvärmeisolering så att det gamla takets underbyggnad bevaras... Grundlig renovering där utöver beklädnaden (plåt, filt, tegel) även konstruktionerna och värmeisoleringen i övre bjälklaget byts ut... 7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på yttertaket och övre bjälklaget på Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av fönster och ytterdörrar 8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fönster eller ytterdörrar... Gå till fråga 9a Mindre arbeten såsom tätning av fönster eller ytterdörrar, byte av beslag eller bättringsmålning av fönster/dörrar... Mera omfattande arbeten såsom reparation av fönster eller ytterdörrar genom lagning, slipning och ommålning eller byte av enskilda fönster/dörrar mot nya... Byte av samtliga fönster eller ytterdörrar mot nya... 8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på fönster och ytterdörrar i Ert hus under 0. 8

9 Renovering och reparation av övriga utrymmen (inte bostadsutrymmen) 9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som utförts i de övriga utrymmena (källare, vind, tekniskt utrymme, inomhuslager m.m.) i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i de övriga utrymmena... Gå till fråga 0a Mindre arbeten såsom ytliga reparationer på golv, väggar eller tak eller byte av möbler... Mera omfattande arbeten, t.ex. utöver ytliga reparationer montering av extra värmeisolering eller renovering av en lokal fuktskada... Grundlig renovering där källare, vind, inomhuslager, tekniskt eller annat utrymme renoveras helt eller utrymmets användningsändamål ändras... 9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i de övriga utrymmena i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av bruksvatten- och avloppssystem 0a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0? Dagvattenledningar och täckdiken omfattas inte av denna fråga. Det finns en separat fråga om dessa nedan i samband med frågor om gården. Inga renoverings- eller reparationsarbeten i bruksvatten- eller avloppssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte av ventiler, spärrar eller dylika delar eller apparater, lokal reparation av läckor... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av vattenrör, byte av avloppsrör eller reparationer på insidan (ytbeläggning, strumpdragning, indragning)... Byte av hela bruksvatten- och avloppssystemet... 0b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bruksvatten- och avloppssystemet i Ert hus under 0. Ange de uppskattade bruttokostnaderna. dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag från beloppet eller försäkringsersättningar och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete. exkl. de eurobelopp som anges under frågorna 7 (våtrum) och 8 (kök). 9

10 Renovering, reparation och byte av värmesystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i värmesystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i värmesystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. underhåll eller justering av termostater, ventiler eller värmeelement, byte av skadade termostater eller ventiler mot nya... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av värmeelement eller komplettering av värmesystemet till exempel med en luftvärmepump... Delvist byte av värmesystemet (rör, värmecentral) mot ett liknande system... Byte av hela värmesystemet mot ett liknande system eller byte av det huvudsakliga värmesystemet mot ett annat system, t.ex. jordvärme... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i värmesystemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av ventilationssystem a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i ventilationssystemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i ventilationssystemet... Gå till fråga a Mindre arbeten såsom service och underhåll av ventilationssystemet, t.ex. rengöring eller desinficering av ventilationsventiler eller -kanaler, mätning av luftmängder, byte av filter eller ventiler... Mera omfattande arbeten, t.ex. montering eller byte av en maskinell frånluftsventilation (ingen maskinell tilluft), byte av ventilationskanaler eller -maskiner mot nya... Grundlig renovering där man monterar eller byter ut både den maskinella tilluftsventilationen och den maskinella frånluftsventilationen... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i ventilationssystemet i Ert hus under 0. 0

11 Renovering, reparation och byte av el- och teletekniska system a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i det el- eller teletekniska systemet... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. byte eller montering av strömbrytare, armaturer, vägguttag eller antenner... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av elcentral och lokalt byte av ledningar eller kablar... Grundlig renovering där man byter ut bland annat el- och datakommunikationskablarna och -ledningarna samt elcentralen mot nya och monterar styranordningar för systemet... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i det el- och teletekniska systemet i Ert hus under 0. Renovering, reparation och byte av gårdsbyggnader och -konstruktioner a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten i gårdsbyggnaderna eller - konstruktionerna... Gå till fråga a Mindre arbeten, t.ex. ställvis reparation eller målning av staket eller en gårdsbyggnad (t.ex. garage, bod, bastu)... Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av tak eller väggar på en gårdsbyggnad... Grundlig renovering där en gårdsbyggnad renoveras så att den blir nästan som ny... b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i gårdsbyggnaderna och -konstruktionerna vid Ert hus under 0. Renovering och reparation av gårdsplan a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser Ni att bäst beskriver de arbeten som gjorts på husets gårdsplan under 0? Inga renoverings- eller reparationsarbeten på gården... Gå till fråga 6a Mindre arbeten, t.ex. läggning av en ny gräsmatta eller ställvist byte av planteringar, gårdsstenar, plattor eller asfalt... Mera omfattande arbeten där ytkonstruktionerna på gården (gårdsstenar, plattbeläggning, asfalt, planteringar) byts ut eller lutningarna görs på nytt... Grundlig gårdsrenovering där utöver ytkonstruktionerna även dagvattenledningarna och dräneringsrören byts ut mot nya eller en separat plan för gården utarbetas...

12 b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts på Er gårdsplan under 0. Andra kostnader 6a. Hade Ni år 0 andra renoverings- och reparationskostnader som Ni ännu inte har antecknat? Om Ni inte har haft andra kostnader, lämna frågorna 6a b tomma. 6b. Vad annat reparerade Ni? Orsakerna till renoveringar, reparationer och byten 7. Varför har Er bostad renoverats under 0? Ringa in alla lämpliga orsaker. Ni kan avsluta här. Inga renoverings- eller reparationsarbeten... Tack så mycket! Planerade orsaker normalt föråldrande eller slitage... förebyggande av en allvarligare skada... bättre tillgänglighet... bättre kvalitets- eller utrustningsnivå... ändring av användningsändamål eller konstruktionell ändring... 6 Plötsliga och oväntade händelser rörskada, ösregn, översvämning o.dyl mögel- eller fuktskada som uppstått så småningom... 8 skadegörelse... 9 annan skada... 0 Andra orsaker dålig inomhusluft... bygg- och planeringsfel... förbättrad energieffektivitet, besparing av energi eller vatten.... ändringsbehov som uppkommer till följd av utbyggnad av byggnaden... någon annan orsak... Arbetets andel av reparationerna 8. Hur mycket uppskattar Ni att arbetets andel är av kostnaderna för reparationerna år 0? Exempel: Alla reparationer kostade sammanlagt 000 euro, materialets andel var 000 euro och arbetets 000 euro. Svaret är alltså 000 euro. Räkna inte med Ert eget arbete eller talkoarbete. Vad? 9. Hur många arbetsdagar var eget arbete eller talkoarbete vid reparationerna av Er bostad år 0? a) arbetsdagar med eget arbete (en arbetsdag ~ 8 timmar) b) arbetsdagar med talkoarbete (en arbetsdag ~ 8 timmar, alla talkoarbetare sammanlagt) Tack för svaren!

Bostädernas skick och renoveringen av dem

Bostädernas skick och renoveringen av dem Enkäten gäller följande bostad: Bostädernas skick och renoveringen av dem Klipp längs den streckade linjen för att lösgöra omslaget från enkäten. Vi ber Er delta i en rikstäckande enkät om bostädernas

Läs mer

Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a

Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a Sökande: Adress: Kostnadsnivå 1/2014 (MOMS 24 %) (Byggnadskostnadsindexet 106,9 (2010 = 100)) Ifylls av sökanden Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets-

Läs mer

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 Innehållsförteckning Till läsaren 3 I INLEDNING 9 1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 1.1 Huvudregel gällande underhållsansvar 9 1.1.1 Bolagets ansvar 9 1.1.2 Aktieägarens

Läs mer

Reparationsbyggande 2013

Reparationsbyggande 2013 Byggande 2014 Reparationsbyggande 2013 Renovering av bostäder och byggnader Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013 Statistikföringen av reparationsbyggande

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö

Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö Presentation På Torpvägen 46 i Eckerö ligger detta mysiga ställe med dels ett modernt hus uppfört 2007, inrymmande 2 rum, kök, bastu samt ett större

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala

BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax maria@lyyski.ax BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala Presentation Charmigt bostadshus uppfört på

Läs mer

ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn

ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn B ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn Bostadshus i gott skick med flertalet större moderniseringar utförda de senaste åren. Lugnt, barnvänligt läge. Utgångspris: 210 000 Prästkragegränd

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

ostadshus vid Jungmansgatan 9 i Mariehamn

ostadshus vid Jungmansgatan 9 i Mariehamn ostadshus vid Jungmansgatan 9 i Mariehamn Egnahemshus i ett plan med en bostadsyta om ca 143 m 2. 1.051 m 2 stor ägotomt som gränsar till parkområde. Utgångspris: 190.000 BESKRIVNING Jungmansgatan 9 190

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad 2.10.2015 Utredning av sanitär olägenhet i bostad BEKANTA DIG MED DETTA, INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN! Om man misstänker att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Presentation Trivsamt inrett Aneby bostadshus inkl. integrerat garage uppfört i träkonstruktion på gjuten platta 1977-1978.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 119 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus lägenhet i ett bra område i gamla delen av Köping. Trevlig

Läs mer

Enplansvilla med integrerat garage på Klockarvägen 2 i Kattby Hammarland

Enplansvilla med integrerat garage på Klockarvägen 2 i Kattby Hammarland Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23507 Enplansvilla med integrerat garage på Klockarvägen 2 i Kattby Hammarland Presentation Med ett mycket bra läge, centralt i Hammarland, Kattby ligger detta

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby TILLVALSKATALOG Västra Åkerby Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda

Läs mer

AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan

AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan Presentation En trevlig fyrarumslägenhet i enplanshus i hörnet av Mariegatan-Ålandsvägen i Mariehamn. Lägenheten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Till läsaren...3 I INLEDNING...9 1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget...9 1.1 Huvudregel gällande underhållsansvar... 9 1.1.1 Bolagets ansvar... 9 1.1.2

Läs mer

RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn

RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenheten är belägen i ett lugnt avskilt område vid återvändsgränd med närhet till stan. Lägenheten är i två våningsplan

Läs mer

BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik

BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik Trevligt bostadshus i ett plan, uppfört 1977. Huset är renoverat 2005. Omfattande renovering utförd 2008. Tack vare ett energieffektivt uppvärmningssystem via jordvärme och

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23 510, 018-23 507 ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Presentation Trevlig ETAGELÄGENHET om 3 R+K+B med inglasad

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

MM33aR.xls. 1.5 Undre bjälklag utan sockel -förnyande av betongplatta utan sockel m2 60 0 60 0 (omfattar rivning av den gamla)

MM33aR.xls. 1.5 Undre bjälklag utan sockel -förnyande av betongplatta utan sockel m2 60 0 60 0 (omfattar rivning av den gamla) Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM33a MM33aR.xls enhet mängd enhets- kostnader mängd enhets- kostnader 1 Åtgärder på husets skal 1.1 Vattentaket -förnyande av vattentaket (yta och läkter)

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Lycksele Nejlikan 5 Grundtjärnsvägen 49, 921 34 Lycksele Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. ostadshus i Godby, Finström. Mycket rymligt bostadshus med dubbelgarage och vistelsevänliga utemiljöer. Avskilt läge nära centrala Godby. Utgångspris: 295 000 Bolvägen 34 295 000 www.maklarhuset.ax ANSVARIG

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala.

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. B ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. Bostadshus från 2004 i ett plan med källare under en del. Ca 161 m 2 i markplan och ca 82 m 2 i källarplan. Trevlig, ljus tomt om 2280 m 2 ca 6 km från

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

RADHUSLÄGENHET VID BERGVÄGEN 3 GODBY, FINSTRÖM

RADHUSLÄGENHET VID BERGVÄGEN 3 GODBY, FINSTRÖM RADHUSLÄGENHET VID BERGVÄGEN 3 GODBY, FINSTRÖM 4 rum & kök om ca 91 m² Radhuslägenhet centralt i Godby. Lägenheten är renoverad till stora delar och omfattar kök, vardagsrum, tre sovrum, hall, badrum,

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Trevligt bostadshus med stor terrass samt integrerat och fristående garage i Hammarland

Trevligt bostadshus med stor terrass samt integrerat och fristående garage i Hammarland Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 0400-484935 Trevligt bostadshus med stor terrass samt integrerat och fristående garage i Hammarland Presentation Trevligt bostadshus inkl. integrerat garage och fristående

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

ostadshus i Hindersböle, Mariehamn.

ostadshus i Hindersböle, Mariehamn. ostadshus i Hindersböle, Mariehamn. Bostadshus i ett plan på fullständig källarvåning från 1973 på egen tomt om 742 m² vid Örtvägen 18/Timotejgränd 1. Utgångspris: 175.000 Örtvägen 18 / Timotejgränd 1

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

ostadshus med extra lägenhet i Westerkalmare, Jomala.

ostadshus med extra lägenhet i Westerkalmare, Jomala. B ostadshus med extra lägenhet i Westerkalmare, Jomala. 5 rum och kök ca 100 m 2 och uthyrningslägenhet 2 rum och kök ca 50 m 2. 3890 m 2 välvårdad, lugn, barnvänlig tomt endast ca 3 km från centrala Mariehamn.

Läs mer

ostadshus med stort garage vid Hagavägen 292 i Haga, Saltvik.

ostadshus med stort garage vid Hagavägen 292 i Haga, Saltvik. ostadshus med stort garage vid Hagavägen 292 i Haga, Saltvik. Bostadshus i I-plan från 1976, ca 160 m2, 4 rum och kök. Vattenburen golvvärme från oljepanna, kommunalt vatten och avlopp till 3-kammarbrunn

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan med fristående garage på Gibbölevägen, Ämnäs, Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan med fristående garage på Gibbölevägen, Ämnäs, Finström BOSTADSHUS i 1½ plan med fristående garage på Gibbölevägen, Ämnäs, Finström Presentation Egnahemsvilla uppförd ursprungligen år 1975 på gjuten platta i ett plan, med tillbyggnad av vindsvåning år 1981.

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris:

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: B ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: 195 000 Godbyvägen 30 195 000 BOSTADSHUSET Bostadshuset är uppfört 1946

Läs mer

Här kommer din MEDGIVANDEBLANKETT

Här kommer din MEDGIVANDEBLANKETT Hej! Här kommer en medgivandeblankett för renoveringen i ditt hus. Genom att skriva under blanketten godkänner du att vi genomför renoveringen och de åtgärder som ingår. Själva hyresnivån förhandlas fram

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Bostadshus med källarvåning och integrerat garage i lugnt läge på Granvägen i Mariehamn

Bostadshus med källarvåning och integrerat garage i lugnt läge på Granvägen i Mariehamn Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Bostadshus med källarvåning och integrerat garage i lugnt läge på Granvägen i Mariehamn Presentation På Granvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

NYBYGGT FUNKISHUS PÅ DETALJPLANERAT OMRÅDE MED SJÖUTSIKT I HAMMARLAND

NYBYGGT FUNKISHUS PÅ DETALJPLANERAT OMRÅDE MED SJÖUTSIKT I HAMMARLAND NYBYGGT FUNKISHUS PÅ DETALJPLANERAT OMRÅDE MED SJÖUTSIKT I HAMMARLAND Presentation Lyyskis Fastigheter erbjuder tillsammans med Komforthus Ab dig en unik möjlighet att förvärva det här unika funkishuset

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

ostadshus vid Västra Kvarnbovägen Bostadshus om ca 140 m² på 3250 m² stor strandtomt vackert beläget vid Kvarnboviken. Utgångspris:

ostadshus vid Västra Kvarnbovägen Bostadshus om ca 140 m² på 3250 m² stor strandtomt vackert beläget vid Kvarnboviken. Utgångspris: ostadshus vid Västra Kvarnbovägen 20, Saltvik. Bostadshus om ca 140 m² på 3250 m² stor strandtomt vackert beläget vid Kvarnboviken. Utgångspris: 275 000 Västra Kvarnbovägen 20 275 000 www.maklarhuset.ax

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

AKTIELÄGENHET i CENTRUM om 3 4 R+K, 82,7 m 2 i vån. III med balkong på Skarpansvägen 17, Mariehamn

AKTIELÄGENHET i CENTRUM om 3 4 R+K, 82,7 m 2 i vån. III med balkong på Skarpansvägen 17, Mariehamn AKTIELÄGENHET i CENTRUM om 3 4 R+K, 82,7 m 2 i vån. III med balkong på Skarpansvägen 17, Mariehamn Presentation Rymlig och väldisponerad lägenhet om 3 4 R+K i våning III på Skarpansvägen 17 i Mariehamn.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

ostadshus vid Gullvivegränd 5 i Hindersböle, Mariehamn

ostadshus vid Gullvivegränd 5 i Hindersböle, Mariehamn ostadshus vid Gullvivegränd 5 i Hindersböle, Mariehamn Trivsam egnahemsvilla i ett våningsplan. Tomten är 868 m² stor och har ett ostört läge vid återvändsgränd och nära till bl.a. dagis, låg-, mellanoch

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

Bostadshus med inglasat sommarrum, separat verksamhetsutrymme på stor tomt i Godby

Bostadshus med inglasat sommarrum, separat verksamhetsutrymme på stor tomt i Godby Bostadshus med inglasat sommarrum, separat verksamhetsutrymme på stor tomt i Godby Presentation På Åkervägen 7 intill Godby centrum ligger detta rymliga bostadshus med många alternativa möjligheter och

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer