Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a"

Transkript

1 Ombyggnad av egnahem Åtgärds- och kostnadskatalog MM 33a Sökande: Adress: Kostnadsnivå 1/2014 (MOMS 24 %) (Byggnadskostnadsindexet 106,9 (2010 = 100)) Ifylls av sökanden Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets- Kostnad Mängd Enhetspris totalt pris 1. Åtgärder på husets skal 1.1 Yttertak - förnyande av yttertaket (täckningsmaterial och läkter) m² 70,00 70,00 - reparation på yttertaket m² 36,00 36,00 - ny målning av yttertaket m² 18,00 18,00 - förnyande av tak- och stuprännor parti 950,00 950,00 - förnyande av brand- och takstegar (1+1 st.) parti 495,00 495,00 - förnyande och reparation av takkantsbräder lm 30,00 30,00 - förnyande av tak- och stuprännor lm 35,00 35,00 - snöhinder lm 90,00 90, Övre bjälklag - förnyande och reparation av övre bjälklaget m² 100,00 100,00 - tilläggsisolering av övre bjälklaget uppifrån utan konstruktionsändringar m² 18,00 18,00 - tilläggsisolering av övre bjälklaget underifrån (100 mm) m² 60,00 60,00 1/ Yttervägg - öppna eller täppa till fönster- eller dörröppning st. 205,00 205,00 - förnyande av ytterpanel (inkl. målning) m² 60,00 60,00 - tilläggsisolering av yttervägg på utsidan (50mm) m² 75,00 75,00 - tilläggsisolering av yttervägg på insidan (50 mm) m² 60,00 60,00 - ny målning av ytterpanel m² 26,00 26, Ventilerat bottenbjälklag - rivning av bottenbjälklag av trä m² 55,00 55,00 - nytt bottenbjälklag av trä (brädgolv) m² 100,00 100,00 - tilläggsisolering av bottenbjälklag (100mm) underifrån m² 70,00 70,00 - förnyande av brädgolv och kontroll av värmeisoleringen m² 75,00 75, Bottenbjälklag utan sockel - förnyande av bottenbjälklag utan sockel m² 80,00 80,00 - kontroll och korrigering av golvlutningar m² 33,00 33, Fönster - byte till 3-glasfönster, öppning 1,5 m² st , ,00 - byte till 3-glasfönster, öppning 1,0 1,5 m² st. 885,00 885,00 - byte till 3-glasfönster, öppning under 1,0 m² st. 610,00 610,00 - montering av extra glas (ca 1,5 m²/st.) st. 310,00 310,00 - reparation av fönster (målning, tätning, drevning) st. 305,00 305,00 - målning av fönster st. 220,00 220, Ytterdörrar - byte av ytterdörr st , ,00 - reparation av ytterdörr st. 245,00 245,00 - målning av ytterdörr st. 165,00 165,00 Punkt 1 totalt 2. Åtgärder på byggnadsdelarna 2.1 Grund - schaktning och fyllning, platta (h = 1,0m) lm 40,00 40,00 - schaktning och fyllning, normal grund (h = 1,7m) lm 55,00 55,00 - stärkning/upprätning av grund parti - vatten- och fuktisolering parti - tjälisolering lm 22,00 22,00 - dränering och kontrollrör till dräneringsrören lm 30,00 30,00 - regnvattenrör lm 30,00 30,00

2 - dränerings- och regnvattenbrunnar st. 300,00 300,00 Ifylls av sökanden 2/10 Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets- Kostnad Mängd Enhetspris totalt pris 2.2 Rökkanaler - rivning av gammal skorsten eller eldstad m 3 245,00 245,00 - värmelagrande öppen spis (separata rökkanaler) st , ,00 - byggande av murad skorsten (2 rökkanaler) lm 330,00 330,00 - infodring av skorsten lm 235,00 235,00 - reparation av skorstenens övre del st. 245,00 245,00 - inplåtning av skorsten på yttertaket st. 330,00 330,00 - regnskyddsplåt för skorsten st. 250,00 250, Mellanväggar - ny dörröppning eller tilltäppning av dörröppning i trävägg st. 205,00 205,00 - byggande av ny mellanvägg av skivor m² 60,00 60,00 - byggande av ny mellanvägg av tegel m² 95,00 95,00 - reparation av gammal vägg m² 32,00 32, Innerdörrar - byte av mellandörr med karmar st. 300,00 300,00 - reparation och målning av mellandörr st. 200,00 200,00 - målning av mellandörr (underhållsåtgärd) st. 110,00 110, Mellanbjälklag - ny öppning eller tilltäppning i bjälklag av trä m² 175,00 175,00 - rivning av mellanbjälklag av trä m² 65,00 65,00 - förnyelse av mellanbjälklag av trä m² 110,00 110,00 - förnyande av golvskivor m² 60,00 60,00 - kontroll och korrigering av golvlutningar m² 33,00 33, Trappor - byggande av innertrappa st , ,00 - reparation av innertrappa st. 755,00 755,00 - förnyande eller reparation av utetrappa st. 495,00 495,00 - byggande av utetrappa med ledstänger st , , Terrasser och balkonger - byggande av balkong parti 1 910, ,00 Punkt 2 totalt 3. Åtgärder i rummen Ytbeläggning beräknas enligt rummets golvyta. Dörrar, mellanväggar och VVS- och elarbeten beräknas separat. 3.1 Rum avsedda för boende - garderober lm 485,00 485,00 - ytbeläggningar (golvyta) m² 1) 105,00 105, Klädrum - möbler och utrustning parti 580,00 580,00 - ytbeläggning m² 1) 100,00 100, Hall och trapphus - klädhylla st. 305,00 305,00 - garderober lm 465,00 465,00 - ytbeläggningar, hall m² 1) 100,00 100,00 - ytbeläggningar, trapphus parti 560,00 560, Vindfång - ytbeläggning m² 1) 110,00 110, Tekniska utrymmen

3 - ytbeläggningar (golvyta) m² 80,00 80,00 3/10 Ifylls av sökanden Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets- Kostnad Mängd Enhetspris totalt pris 3.6 Kök och hjälpkök - skåp med hyllor lm 695,00 695,00 - övre skåp lm 420,00 420,00 - nedre skåp lm 420,00 420,00 - diskbänk av stål (1600 mm ) st. 465,00 465,00 - arbetsyta lm 135,00 135,00 - spis st. 695,00 695,00 - kyl-/frysskåp st , ,00 - spisfläkt st. 440,00 440,00 - ytbeläggningar (golvyta) m² 145,00 145,00 - tvättmaskin st. 700,00 700, WC - möbler och utrustning st. 230,00 230,00 - ytkonstruktioner och -beläggningar m² 1) 535,00 535, Omklädningsrum - möbler och utrustning parti 235,00 235,00 - ytbeläggning m² 1) 150,00 150, Badrum - möbler och utrustning parti 225,00 225,00 - fuktisolering parti 655,00 655,00 - ytkonstruktioner och -beläggningar m² 1) 545,00 545, Bastu - lave st. 385,00 385,00 - ugn st. 325,00 325,00 - ytbeläggningar och -konstruktioner parti 2 145, ,00 - fuktisolering och kakel för bastugolvet m² 150,00 150, Övriga rum - möbler parti - ytbeläggning parti 4. VVS-anordningar (ca 105 m² som ska värmas, inkl. byggnadshjälparbete) Punkt 3 totalt 4.1 Värmeproduktion Kostnaderna för vatten- och avloppsnätet inkl. inte vattenposter. - undercentral till fjärrvärme med regleranordning parti 4 750, ,00 - värmesyst. för fast bränsle inkl. beredare parti 7 200, ,00 - oljepanna med utrustning och cistern parti 6 835, ,00 - oljecistern ovanför mark (1,5 m 3 ) parti 1 465, ,00 - lagrande eluppvärmning (beredare 1,5-2,5 m 3 ) parti 4 410, ,00 - värmepumpssystem (pump+rör) parti , ,00 - värmepumpsystem (borrbrunn eller grävarbete för rör) parti - luftvärmepump installerad st , , Värmedistribution - värmeledningssystem och radiatorer med termostatventiler parti 4 635, ,00 - direkt elvärme (utan beredare för bruksvatten) parti 3 860, ,00 - förnyande av radiator (vattencirkulation) punkt 455,00 455,00

4 - förnyande av radiator (direkt el) punkt 285,00 285,00 - installation av golvvärme (t.ex. tvättrum 5 m 2 ) parti 525,00 525,00 - byte av radiatortermostat st. 45,00 45,00 4/10 Ifylls av sökanden Ifylls av kommunen Enh. Mängd Enhets- Kostnad Mängd Enhetspris totalt pris 4.3 Vattenledningar (ansl.ledn. ingår i vattenpostens pris) - Vattenledningsnät med isolering (KV+VV) parti 3 500, ,00 - ny anslutning till tvättmaskin eller gårdsbevattningspost st. 140,00 140,00 - ny ettgreppsblandare st. 195,00 195,00 - ny termostatblandare för tvättställ st. 270,00 270,00 - ny duschblandare med termostat och duschstång st. 370,00 370,00 - nytt tvättställ med avloppsanslutning st. 255,00 255,00 - badkar eller duschkar med utrustning st. 705,00 705,00 - varmvattenberedare, direkt elvärmning st , ,00 - vattenledning utomhus (inkl. grävarbete) lm 46,00 46,00 - eget vattenverk (t.ex. borrbrunn) parti - Vattenledningsnät med isolering (KV+VV) punkt 280,00 280, Avlopp - avloppsnät inuti byggnaden parti 2 500, ,00 - byte av toalettstol st. 605,00 605,00 - ny golvbrunn st. 180,00 180,00 - avloppsledning utanför byggnaden lm 55,00 55,00 - kontrollbrunn för avloppet h = mm st. 595,00 595,00 - eget avloppssystem (sedim.brunn, infiltr.bädd) parti 4.5 Ventilation installation av ventil för ersättningsluft/frånluft st. 135,00 135,00 - maskinell utblåsning av frånluft parti 3 500, ,00 - maskinell luftväxling av tilluft/frånluft parti 4 635, ,00 - badrumsfläkt installerad st. 250,00 250,00 Punkt 4 totalt 5. El- och teleanordningar 5.1 Huvudcentral - skede 1 mätarcentral med mätare st. 465,00 465,00 - skede 3 mätarcentral med mätare st. 930,00 930,00 - utvidgning av säkrings- och gruppcentral st. 325,00 325, Förbrukningspunkter (komplettering av befintligt nät) - starkströmsuttag (ljuskälla, vägguttag) st. 135,00 135,00 - antennuttag st. 120,00 120,00 - telefonuttag st. 85,00 85,00 - felströmsskydd st. 120,00 120,00 parti Elektrifiering av egnahemshus i sin helhet utan elvärme ( se punkterna 4.1 och 4.2) bost-m² 100,00 100,00 Punkt 5 totalt 6. Utbyggnad utanför byggnaden 6.1 Utbyggnad eller fristående ekonomibyggnad: - lägenhetsytans grundpris inkl. grund m² 995,00 995,00 Åtgärderna för punkterna 2, 3, 4 och 5 prissätts separat - åtgärder på byggnadsdelar i utbyggnaden (punkt 2) - åtgärder på rum i utbyggnaden (punkt 3) - utbyggnadens VVS-system (punkt 4) - utbyggnadens elsystem (punkt 5) 6.2 Kallt förråd av trä m² 390,00 390,00

5 5/ Byggande av farstukvist i trä m² 845,00 845,00 Punkt 6 totalt 7. Rivningsarbeten (kostnader som inte ingår i byggnadsdelarna) parti 695,00 695,00 parti 8. Åtgärder i gårdsområdet (separata kalkyler ska läggas fram) A Punkterna 1 8 totalt (MOMS 24 %) EUR SAMMANDRAG AV KOSTNADERNA FÖR OMBYGGNADEN B. Byggherrens kostnader (ca 5 % av punkt A) ca 5 % EUR Planerings-, undersöknings-, övervaknings-, kopierings- och finansieringskostnader samt bygglovsavgifter C. Anslutningsavgifter (vatten, avlopp och el, fjärrvärme) EUR Prissättning enligt kommunens tariff nedan D. Kostnaderna för ombyggnaden totalt (punkterna A+C+D) EUR (utan justering p.g.a. dyrortsklassificering) E. Andel icke-belånade underhållskostnader av punkt D EUR F. Andel icke-belånade byggkostnader för affärslok. och likn. av punkt D EUR G. Kostnader för ombyggnaden som belånas totalt (E-F-G) EUR Datum, underskrift och uppgifter om objektets omfattning Ort och datum Underskrift och namnförtydligande Bostadsarea, (m 2 ) Bruttoarea, (m 2 ) Telefon 1) Kommunens myndighet gör eventuella indexkorrigeringar och justeringar p.g.a. dyrortsklassificering.

6 6/10 kommunen Kostnader totalt

7 7/10 kommunen Kostnader totalt

8 8/10 kommunen Kostnader totalt

9 9/10 kommunen Kostnader totalt

10 10/10

Bostädernas skick och renovering av dem

Bostädernas skick och renovering av dem Enkäten gäller följande bostad: Bostädernas skick och renovering av dem Klipp längs den streckade linjen för att lösgöra omslaget från enkäten. Vi ber Er delta i en rikstäckande enkät om bostädernas skick

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Jyllandsgatan 22, Göteborg

Jyllandsgatan 22, Göteborg Bräcke 27:13 4 september 2015 OKULÄRBESIKTNING BRÄCKE 27:13 Jyllandsgatan 22, Göteborg L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521 609 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad 1 Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad Frågorna eller punkterna i detta dokument är den information om respektive hus som är nödvändig för att kunna göra en korrekt utvärdering

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande Kv Kvarteret, AB Bostadsbolaget Rev. 2012-09-19 1 Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering Denna checklista specificerar den information om byggnaden som är nödvändig för att kunna göra en

Läs mer