Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus"

Transkript

1 sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Thomas Holmberg, Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus Dnr KFN Dpl 292 Sammanfattning Sundsta badhus är byggt och har varit i drift i snart 30 år. Det flitiga nyttjandet har slitit hårt på anläggningen. Underhållsinsatserna har samtidigt varit otillräckliga vilket ytterligare minskat byggnadens livslängd. Parallellt har antalet badgäster stigit (bara befolkningsökningen är inv) och kundernas önskemål om utbud och service ökar kontinuerligt. Badhuset är i grunden dimensionerat för ett mindre antal badande än vad som man har idag och detta innebär att vattenreningsanläggningen måste bytas för att klara dagens krav och nyttjande. Det akuta behovet av en ny reningsanläggning, och den förhållandevis stora investering denna innebär, uppmärksammar samtidigt behovet av att lägga fast en långsiktig strategi i badhusfrågan. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 mars Ärende Svar på uppdrag från kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en snabbanalys av de viktigaste för- och nackdelar med en långsiktig lokalisering i nuvarande läge kontra ett nybygge på annan plats, innehållande en rehabliteringsbassäng, möjlighet till äventyrsdel samt verksamhets- och kostnadsjämförelse mellan 25 m respektive 50 m bassäng. Bakgrund Antalet besökande har ökat mot ursprungligt dimensionerat och uppgår idag till besök/år. Utöver allmänhetens dagliga nyttjande har även föreningslivet (simföreningen, dykarna, korpen, reumatikerföreningen, somaliska föreningen m.fl.) stora behov av bassängtid som idag inte kan tillgodoses i alla delar. Simundervisning bedrivs av både simföreningen och kommunen. Simföreningen har 500 barn på simlinjen varje söndag. Kommunen som koncern bedriver simverksamhet som ett samarbete mellan KFF och BUF där BUF står för schemaläggning, transporter etc. och KFF står för simlärare, bassäng etc. Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: V. Torggatan 26 Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (9) Gymnasieskolor, högstadieskolor och friskolor har behov av bassängtid för sin idrottsundervisning, livräddning, klädsim, m.m. Det är idag brist på plats och brist på bassängtid. Badhuset är byggt och har varit i kontinuerlig drift sedan dess. Snart 30 års nyttjande har slitit hårt på anläggningen: samtliga tätskikt i bjälklag måste ersättas, pool-delens tätskikt är bristfälliga, skador på betong och bjälklag har konstateras. Därutöver är överbyggnaden (huset) 30 år och i stort behov av en större renovering. d v s fasader, takavvattning och glaspartier. Under senare år har ett minimum av åtgärder utförts för att möjliggöra ett nyttjande från år till år i avvaktan på en mer långsiktig strategi för verksamheten. Normallivslängden på ett badhus är år. Eftersom många kommunala badhus byggdes under 1970-talet finns diskussioner motsvarande den i Karlstad runt om i Sverige. I de flesta fall verkar kommunerna välja byggnation av nya badhus. Under 2007 har tillsynsmyndighetens krav på vattenkvalitet (renhet, temperatur) tydliggjorts så att nuvarande reningsanläggning måste bytas snarast för att klara dagens nyttjandegrad. En ny reningsanläggning måste stå klar senast till säsongen Dessutom skall provtagningarna på badvattenkvalitén intensifieras och verksamheten bör vara beredd på att minska antalet badande under tiden fram till dess den nya reningsanläggningen tas i bruk, beroende på vad provtagningen visar. Strategi Som första steg i en analys måste man se om det finns något värde i befintligt badhus. Renoveringar av badhus är mycket svåra att kostnadsbedöma och har i många fall slutat långt över budgeterat. Inledande frågeställningar är då: 1. Anser verksamheten att nuvarande bassängstruktur är bra? 2. Tillbyggd badyta kompletteras med 6 st - 8 st 25 m längder? 3. Tillbyggd badyta kompletteras med 8 st 10 st 50 m längder? 4. Befintlig bassängyta förlängs med 25 m, för att få en 50 m bassäng? 5. Tillbygg rehabbassäng 6. Tillbyggd äventyrsdel 7. Renovering av övriga delar 8. Nybyggnad på annan plats a. med 25 m 6-10 banor? b. med 50 m 8-10 banor? c. Läktare?

3 sid 3 (9) Analys av utformningen och innehållet i Karlstads framtida badanläggning. När en analys av utformning och innehåll skall göras måste frågeställningen om vem eller vilka anläggningen byggs för ställas. I den debatt som har pågått under den senaste tiden har simföreningens utveckling stått i fokus då samtalet har förts om 50 meter eller 25 meters bassäng. För att få en balanserad bild av den frågan måste man komma ihåg att det rör sig om en handfull personer som skulle få nytta av en sådan satsning och detta måste balanseras mot alla andra behov som finns bland alla innevånare. När Karlstad senast byggde ett badhus var det precis i brytningstiden mellan att bygga traditionella bad med simidrotten i fokus och den då framväxande familjebadsinriktningen med vågmaskiner, vattenrutschkanor, bubbelpooler och relaxavdelningar. Dessa anläggningar byggdes ofta tillsammans med en avdelning bestående av 25 meters simbassäng och en undervisningsbassäng. De mindre kommunerna som inte hade möjlighet att bygga så stora anläggningar byggde mindre äventyrsbad typ Torsby. Under de senaste 25 åren är det nästan uteslutande sådana anläggningar som har byggts i Sverige. Detta bör man beakta då det förmodligen är så att en bred allmänhet tror och förväntar sig att den nya generationens bad kommer att byggs i Karlstad. När en verksamhetsjämförelse skall göras mellan 50 och 25 m bassäng så konstateras först att enbart en 50 m bassäng inte är något bra alternativ ur flera synpunkter. De alternativ som är möjliga för Karlstads del är eller varav alternativet är det mest realistiska. En 50 meters bassäng En 50 m bassäng byggs nästan enbart för simidrotten och bör därför hålla de mått och funktioner som simidrotten kräver för sin träning och tävlingsverksamhet. Vattenpoloverksamheten kräver en plan på 30 meter som har ett minsta djup på 1,80 m. En sådan plan brukar man förlägga i mitten på en 50 m bassäng och avgränsa den med linor. Bassängen måste också ha ett djup på 1,80 m vid startsidan för simtävlingar. Detta betyder att större delen av denna stora bassäng som har måtten 50 gånger 20 meter kommer att vara mycket svår att använda för andra grupper än elitsimmare/duktiga motionärer samt vattenpolospelare. Om det bara byggs en 50 m bassäng blir hela anläggningen stängd vid simtävlingar och vattenpolomatcher. Ytterligare saker att beakta angående 50 m bassäng är att den har mindre attraktionskraft för betalande gäster vilket leder till dyrare driftskostnader. För att få en bild av nuvarande lokalsubventioner till Karlstads simsällskap kan nämnas att den är 1,7 miljoner per år beräknade efter de kostnader som finns i den 30 år gammal anläggningen och de banor och tider som föreningen använder där. Tävlingar i 50 metersbassäng arrangeras oftast i mästerskapsform och då i samarrangemang med Svenska Simförbundet. Förbundet har särskilda kriterier och parametrar för tilldelning av tävlingar. Det är mycket sällan, för att inte säga aldrig, att mästerskapstävlingar arrangeras utanför Stockholms, Göteborgs, och Malmöregionerna. Sannolikheten att Karlstad skulle tilldelas simtävlingar med

4 sid 4 (9) internationell status är inte stor. TV, radio och övriga media ställer stora krav på att anläggningarna är anpassade för produktion av bild och ljud. Två stycken 25 metersbassänger Anläggningen skall kunna användas av olika grupper samtidigt utan att konflikt uppstår i användningen av lokalerna eller verksamheten. Om man bygger två stycken 25 meters bassänger bör de därför vara åtskilda i två olika lokaler med en vägg i mellan vilket möjliggör att olika verksamheter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Ett exempel på detta är att det samtidigt kan vara simträning i den ena bassäng medan det är motionssimning med klassisk musik och levande ljus för allmänheten i den andra. Andra exempel kan vara att det på dagtid kan vara skolor som har undervisning i den ena bassängen medan det kan vara simning för pensionärer i den andra osv. Den ena bassängen bör ha en djupdel för att möjliggöra simhoppning medan den andra med fördel kan vara grundare över hela bassängen, 1,10-1,60 kan vara lämpligt, då detta möjliggör vattengymnastik över så gott som hela bassängen och att den lättare kan användas för simundervisningen. Den grundare bassängen bör utformas så att den väl kan fungera som tävlingsbassäng och kan därför förses med teleskopsläktare efter ena långsidan. Om man använder sig av teleskopsläktare i stället för fast läktare så kan ytan användas till andra saker då det inte är tävling. Med två separata 25 m bassänger skulle simklubben kunna utvecklas oerhört mycket och en satsning på att få fram simmare av världsklass helt möjlig. Merparten av de simtävlingar som genomförs för ungdomar (8-18 år) genomförs i 25 metersbassäng. Med tanke på att simföreningarna i kommunen huvudsakligen bedriver verksamhet i de åldrarna är bedömningen att en 25 metersbassäng uppfyller behoven för tävlingsverksamheten i kommunen. Med två separata bassänger kan också tävlingar pågå samtidigt som allmänheten har tillgång till en simanläggning. För att kunna utnyttja bassängerna på ett effektiv sätt är det en fördel med en liknade konstruktion som finns idag på Sundsta med en L-formad bassäng med en separat hoppdel. En 25 meter och en 50 meter Verksamhetsmässiga likheter med men några viktiga saker skiljer. En 50 m fungerar bättre för vattenpolo och skulle vara en fördel för den eller de simmare som når den absoluta elittoppen och vill göra en internationell satsning inom sin idrott. Om man tar bort elitsimmare av världsklass och vattenpolospelare blir en 50 m bassäng, med de mått som den skall ha, mycket svår att använda utöver motionssimning för duktiga simmare. Mindre duktiga simmare däremot skulle uppleva bassängen som ett hot mot deras säkerhet. Bassängen blir nästan omöjlig att använda till simundervisning, vattengymnastik, lek eller rekreation. Produktionskostanden är väsentligt dyrare för en 50 m och användningsområdet mindre vilket gör att driftskostnaden blir betydligt större då intäkterna blir mindre och kostnaderna högre.

5 sid 5 (9) Mindre äventyrsdel inklusive barnlagun. Denna del är mycket viktig för att upplevelse av ett nytt badhus skall bli positivt. För att inte göra den så kostnadskrävande bör den inte innehålla några egentliga bassänger utan bestå av vattenrutschkanor och lekutrymme för de allra minsta barnen i form av barnlagun som är en grund plastbassäng med lite sprutande djur och leksaker. Om kostnaderna skall hållas nere ytterligare för denna del kan man med fördel lägga delar av rutschkanorna utvändigt med start och landning inomhus. En bubbelpool måste ingå i en modärn badanläggning och den bör placeras på ett lugnt ställe gärna med fin utsikt. Rehabilitering/undervisningsbassänger I Karlstadsregionen saknas möjlighet att träna i varm och tillräckligt djup bassäng. Denna form av träning är skonsam för leder och muskler och samtidigt effektiv samt lämplig för personer som har svårt att utföra annan träning exempelvis överviktiga och reumatiker. Nuvarande undervisningsbassäng är inte tillräcklig för att klara dagens behov varför nästa anläggning bör innehålla två separata undervisningsbassänger varav den ena kan anpassas för rehabilitering. En undervisningsbassäng byggs med ljuddämpande väggar och insynsskyddad. Bassängen skall speciellt anpassas för rörelsehindrade och förses med lyftanordningar och hörselslingor. Rum för simlärare och vårdare i anslutning till denna bassäng. Bassängen bör vara 10 gånger 12,5 meter. Denna bassäng kan med fördel vara höj och sänkbar för att kunna nyttjas av såväl vuxna rörelsehindrade som småbarn. Denna bassäng skall också användas för simundervisning och babysim. Slutsats Vidareutveckla nuvarande anläggning Att lokalisera framtidens bad till nuvarande läge vid Sundstatjärn har flera fördelar. I de centrala delarna av Karlstad bor många människor och det finns väldigt få alternativ till motion och friskvård där varför bad och idrottshuset utgör ett bra alternativ i dag vilket skulle stärkas ytterligare. Det är ett bra läge för att ta sig dit då flera busslinjer går förbi på båda sidorna om tjärnen och man kan med lätthet ta sig dit från de flesta bostadsområdena. En mycket stor grusplan finns norr om anläggningen idag som kan göras om till buss och bilparkering. Säker gångväg kan skapas därifrån till entrén. Ett flertal skolor ligger inom gångavstånd till området och gymnasieskolan använder till största delen idrottshuset för sina idrottslektioner vilka då får behålla närheten till badhuset som dagligen används i undervisningen. Samordningsvinster kan göras på personalsidan med övriga idrottshuset, framförallt på vaktmästeriet men också i reception och i viss mån inom lokalvården. Sammantaget beräknas samordningsvinsterna för personalen uppgå till 1 mnkr per år. Då arbetet med att förbättra vattenkvalitén i Sundstatjärn redan har påbörjats så finns förutsättningarna för att i framtiden få en åretruntverksamhet inom badverksamheten som innefattar både ute- och inomhusbad i en mycket central och

6 sid 6 (9) vacker miljö. Detta utgör en unik möjlighet för Karlstad då ett sort antal av de kommuner som har större badanläggningar har dem förlagda till ytterområdena. Redan beslutade investeringar som skall görs i nuvarande anläggning kan tas tillvara till 100 %. Svar på de inledande frågeställningarna blir då följande. 1. Anser verksamheten att nuvarande bassängstruktur är bra? Svar i enlighet med ovan: Ja 2. Tillbyggd badyta kompletteras med 6 st - 8 st 25 m längder? Svar i enlighet med ovan: Då befintlig bassäng innehåller 8 banor som i dag används för tävlingsverksamhet bör tillbyggd bassäng innehålla 6 banor. 3. Tillbyggd badyta kompletteras med 8 st 10 st 50 m längder? Svar i enlighet med ovan: Enligt nuvarande gällande detaljplan inryms inte detta. Verksamheten anser inte att det föreligger ett motiverat behov. 4. Befintlig bassängyta förlängs med 25 m, för att få en 50 m bassäng? Svar i enlighet med ovan: Ombyggnadskostnaderna kommer då att motsvara nyproduktion på annan plats. Verksamheten anser inte att utöka 25 m bassäng till 50 m motsvarar dagens behov. 5. Tillbygg rehabbassäng Svar i enlighet med ovan: Behov finns för både för Rehabbassäng och ytterligare en undervisningsbassäng vilket resulterar i ett samnyttjande av en ny bassäng. 6. Tillbyggd äventyrsdel Svar i enlighet med ovan: Mycket viktigt för upplevelsen att om- och tillbyggnad skapar något mervärde för badgästerna. 7. Renovering av övriga delar Svar i enlighet med ovan: Stor behov föreligger enligt tidigare skrivelse. Nybyggnad på annan plats De olika lägen för nyetablering som har nämnts är: 1. Södra Råtorp 2. Vid tingvallais-området 3. Vid Löfbergslila arena 4. På gamla flygplatsen Södra råtorp På området finns en gällande detaljplan för idrottsverksamhet. Detaljplanen gäller som Y-område (för idrottsverksamhet) med en högsta byggnadshöjd på 15 meter. Infrastruktur med anslutningsvägar och parkering måste delvis nyskapas, dock är området mycket tillgängligt med en direkt närhet till E18. Mediaförsörjning finns i området, VA-nätets dimensionering bör dock vidare utredas. Området har kända grundläggningsförhållanden. Tingvallais-området Ingen gällande byggbar detaljplan

7 sid 7 (9) Infrastrukturen med planfri järnvägskorsning samt lösning för akutfordon måste till, nyskapande av p-platser. Mediaförsörjning finns på området Kända grundläggningsförutsättningar Vid Löfbergslila arena På området finns en gällande detaljplan för idrottsverksamhet. Infrastruktur med anslutningsvägar och parkering finns Mediaförsörjning finns i området Kända grundläggningsförutsättningar På gamla flygplatsen Ingen gällande byggbar detaljplan Infrastrukturen troligen beroende av södra-leden, nyskapande av p-platser Mediaförsörjning finns ej på området Okända grundläggningsförutsättningar I enlighet med ovanstående resonemang kvarstår endast Södra Råtorp som ett möjligt alternativ. Nybyggnad på Södra Råtorp a. med 25 m 6-8 banor? Svar i enlighet med ovan: Uppfyller inte verksamhetens behov. b. med 50 m 8-10 banor? Svar i enlighet med ovan: Uppfyller inte verksamhetens behov. c. med 2 st 25 m bassänger med 6-8 banor/st Svar i enlighet med ovan: Uppfyller verksamhetens behov. d. med 1st 25 m bassäng samt 1 st 50 m bassäng med 6-10 banor/st Svar i enlighet med ovan: Uppfyller verksamhetens behov. Dock begränsningar i användandet av 50 m bassängen. e. Läktare? Svar: Att bygga ny yta för fasta läktare som nyttjas mycket sparsamt, är inte god ekonomisk hushållning. Däremot är nyttjande av temporära läktare eller teleskopläktare kostnadseffektivt om bedömningen är att behov föreligger. Ekonomi Värdet på Karlstads badhus är värdet av ett omfattande markarbete med en avancerad grundläggning, en grundmur och en bassängstomme av rimligt god kvalité. Det finns även ett värde i byggnadsstommen som har klarat sig väl under driftperioden. Bjälklagen över källardelen samt ytorna i källaren har ett värde. Om man antar att det övriga kostar lika mycket att bygga nytt som att renovera kan man bedöma ett värde på ca milj om man antar att vid flytt måste lokalerna i källardelen ersättas med nya. Ett helt nybyggt badhus kan förväntas kosta ca 250 miljoner och kan ett om- och tillbyggt badhus på Sundsta kosta ca miljoner mindre.

8 sid 8 (9) Badhus är komplexa byggnader och snabbt kan man få en oönskad kostnadsökning som tillslut ändå motsvarar nybyggnation. Alltså kan man i mångt och mycket inte jämföra en nybyggnad med en om- och tillbyggnad, detta är ett vägval som måste göras på verksamhets- och medborgarperspektiv då verksamhet skall bedrivas i år i investeringen. Vid kostnadsjämförelsen mellan 50 m bassäng och 25 m bassäng har vi rådfrågat en konsultfirma i Stockholm, WSPgroup som för närvarande bygger badhus åt Upplands-Väsbys kommun. De siffror som redovisas här skall tas för att belysa relationen och inte som fakta för Karlstads del då det alltid till sist beror på grundförhållande, marknadsläge osv. vad en byggnad kommer att kosta. Kostnaden för en 50 meters bassäng ligger på nästan tre gånger mer än en 25 meters bassäng. Detta beror bland annat på att en 50 meters måste ha fler banor och banorna skall vara bredare för att bassängen skall vara godkänd som tävlingsbssäng och att kringytorna runt en 50 meters bassäng såsom läktarplats mm blir större. Om man utgår från att bara redovisa simhallsdelen (bassäng med kringytor) ligger kostnaden exklusive moms på ca 25 miljoner för en 25 meters och ca 70 miljoner för en 50 meters. Drift, energi och miljö Ett badhus förbrukar mycket energi och kräver en mycket noga balans i klimatet, för att byggnaden skall bestå. Vid istillverkning producerar man mycket värme som bieffekt, många tycker att det är förenligt att lägga ett badhus i direkt närhet av en sådan anläggning för att nytta denna spillvärme. Då tingvallais (utomhusbana) har diskuterats är inte dessa två direkt förenliga då ismaskinerna producerar som mest värme då det är som varmast ute och ingen värme alls då det är som kallast, precis tvärt om vad som ett badhus har behov av. Dimensionerande energiförbrukning måste på ett badhus göras för kallaste perioden i alla fall. Överskottsvärmen borde helt miljömässigt i stället anslutas till fjärrvärmenätet och avlasta produktionen där i stället. Således är inte det avgörande att placera ett badhus i direkt närhet av istillverkning för att ta hand om överskottsvärmen. Däremot kan man med mycket små investeringar ta över områdets fjärrvärmenät och göra detta till ett internt fjärrvärmenät, där överskottsvärme och tillverkad värme från solfångare tas hand om och styras internt efter behov på de olika anläggningarna. Spetsvärme köps in på nätet från fjärrvärmenätet. Ett nytt badhus kan förbruka mindre energi men är helt beroende på vad som inryms och hur bra balans i klimatet man uppnår, befintligt badhus har mycket bra balans i klimatet. Vid en samlokalisering som nuvarande placering vid Sundstatjärn kan samordningsvinster göras på personalsidan med övriga idrottshuset. Sammantaget beräknas samordningsvinsterna för personalen uppgå till 1 miljon per år.

9 sid 9 (9) Driftkostnader är den stora kostnaden, idag kostar badverksamheten ca 11 miljoner med en intäkt på ca 5 miljoner, detta ger en nettokostnad på 6 miljoner, en utbyggnad ger ökade driftkostnader på ca 4 miljoner i form av media (el+va+fjärrvärme) samt personalkostnader då antalet besökare förväntas öka med ca personer. Vid en investering på 175 miljoner blir kapitalkostnaden ca 13 miljoner samt en ökning av driftkostnaderna med ca 4 miljoner totalt 17 miljoner i ökning. Om man antar en ökning till besökare med en förhöjd avgift till 30 kr/snittbesökare blir intäkterna 9 miljoner. Kostnad Idag 11 miljoner + 17 miljoner intäkter 9 miljoner = 19 miljoner netto/år Vid en nyproduktion kan en investeringskostnad antas till ca 250 miljoner med en kapitalkostnad på ca 19 miljoner/år med en driftkostnad på 16 miljoner totalt 35 miljoner/år. Kostnad 35 miljoner intäkter 9 miljoner = 26 miljoner netto/år. Detta ger en årlig kostnadsskillnad på ca 7 miljoner mellan om och tillbyggnad eller nybyggnad på annan plats. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 1. Kultur och fritidsnämnden förordar en långsiktig lokalisering till befintlig plats vid Sundstatjärn. 2. Kultur och fritidsnämnden förordar en renovering av nuvarande bassänger samt en tillbyggnad av en 25 meters bassäng med 6 banor, rehabiliteringsbassäng samt en äventyrsdel. Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör Thomas Holmberg bitr. förvaltningschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Thomas Holmberg kultur- och fritidsförvaltningen Kjell Sahlén, teknik- och fastighetsförvaltningen

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss Dnr KFN-2013-422 Dpl 45 sid 1 (7) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2013-10-02 Thomas Holmberg, thomas.holmberg@karlstad.se Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278

Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278 Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278 Sida 41 av 121 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-11-03 Dnr: BN 2017/278 Bildningsnämnden Svar på e-förslag om provisoriskt badhus Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsalternativ för Näckenbadet

Handlingsalternativ för Näckenbadet 2013-11-07 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/635-292 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Handlingsalternativ för Näckenbadet Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott konstaterar

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden 2013-10-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/153 Fritidsnämnden Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden bedömer att det finns ett permanent

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8 Dnr KS-2012-324 Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN , STADSHUSET, LIDINGÖ

MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN , STADSHUSET, LIDINGÖ MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN 2016-03-13, STADSHUSET, LIDINGÖ TILL: Daniel Källenfors, Ordförande, daniel.kallenfors@yahoo.se Ulf Geijer,

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar 5 FEBRUARI 2015, STADSHUSET MÖTE MED ANNA RHEYNEUCLAUDES KIHLMAN (M) OCH CARL-JOHAN SCHILLER (KD) JAN W. SJÖSTRÖM, STYRELSELEDAMOT OCH

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

Simhallsutredning

Simhallsutredning Simhallsutredning 2017-03-08 Utredningen ger underlag och frågeställningar kring simhallsfrågan i Strömstad. Handläggare: Kurt Dahlberg Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning UPPDRAG OCH BAKGRUND...

Läs mer

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad 2016-05-17 2016/1276 1(6) Vår adress Kommunfastigheter Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Anders Berg anders.berg@borlange.se Nämnd Datum Redovisning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 10 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid: Sammanträdesrummet Stadsbiblioteket, 2 vån, 2012-11-06 Kl. 18:00-19:40 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson, 1:e vice ordf. (FP) Sven Bergenstråhle 2:e vice ordf.(s)

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 Utredning bad Kävlinge Kommun Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 AGENDA Kostnadsindikation Driftkostnader Personalkostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader TRE ALTERNATIV 1. Alternativ

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Malenbadet Sommaren 2013

Malenbadet Sommaren 2013 Bildning & arbete REDOVISNING Malenbadet Sommaren 213...ett bättre sätt att leva 13913\t:\tek\park & fritid\fritid\badanläggningar\ekonomi, statistik\malen\malenbadet statistik 213.doc\mls Malenbadet består

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget sid 1 (5) Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget 2013-03-01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015 Dnr KFN-2012-597 Dpl 10 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk Stab Tjänsteskrivelse 2012-11-20 Anders Holmquist, 054 540 2520 anders.holmquist@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur-

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15 Ärende nr 6 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-18 Diarienummer 0538/15 Planering och utredning Gösta Malmryd Telefon 031-368 21 10 E-post: gosta.malmryd@ioff.goteborg.se Sammantagen strategi för badhus

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall Förslag till beslut

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall Förslag till beslut Jan Lind Projektavdelningen 08-508 269 51 Jan.lind@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-05-17 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

SPORTCENTER MED BADHUS

SPORTCENTER MED BADHUS SPORTCENTER MED BADHUS Här är en bild på hur det kommer se ut inifrån badhuset med Hudiksvalls hamn i bakgrunden. TE14 Bromangymnasiet 2015 2016 Vi har valt att använda spillvärmen till att värma upp ett

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - simkollo

Ansökan om projektbidrag - simkollo KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/105.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 9

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 9 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 9 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad

Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad Fastighetskontoret BILAGA Utredning Sida 1 (10) 2013-06-10 Jan Lind 08-508 269 51 jan.lind@stockholm.se Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad Sammanfattning Fastighetskontoret i Stockholms

Läs mer

Varför har kommunen badanläggningar?

Varför har kommunen badanläggningar? Varför har kommunen badanläggningar? - För skolans behov, - simkunnigheten - För simsporten - för träning och tävling - För övrig allmänhet - för motion - för avkoppling, lek och rekreation - som instrument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-28 12 (20) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 28 februari 2013, kl. 17.30-19.30 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers Marie-Louise

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet SIGNERAD 2015-05-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-05-15 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare daniel.x.olsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Prislista Hylliebadet FRI-2014-4090

Läs mer

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2016-05-09 KFN 2016/0115 förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT Babysim Verksamhet för barn från 3 mån upptill 2 år, som tillsammans med vuxen, vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2015-05-08 Koncernledningsavdelgningen Susanne Weidemanis 044-135583 Susanne.weidemanis@kristianstad.se Kommunstyrelsen Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad

Läs mer

Verksamhetsplan VARBERGS SIM

Verksamhetsplan VARBERGS SIM Verksamhetsplan 2015-2017 VARBERGS SIM VARBERGS SIM Föreningens syfte: VARBERGS SIM ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning VARBERGS SIM

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Stängningen av Näckenbadet

Stängningen av Näckenbadet 2013-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/635-292 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Stängningen av Näckenbadet Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar informationen

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad:

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad: Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna Upprättad: 2017-03-01 Upprättat av: Erika Johansson, projektledare Granskad av: Stefan Karlsson, projektchef Innehåll 1 Bakgrund... 1 2 Referenser... 1 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 14:40-16:05 Beslutande Jonas Lennström (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Anna Frisk (S) Maria Nyström (KD) Mats Olsson (SD) Övriga deltagande

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall

Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-04-09 Anna Bohlin/Mikael Eljenmyr DNR 7/2010-802 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim Verksamhetsplan 2011-2013 Varberg-Falkenberg Sim VFSIM Föreningens syfte: Varberg-Falkenberg Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Hållbar innemiljö för fritid i staden simhallar. Så här mår våra simhallar och vi som vistas där

Hållbar innemiljö för fritid i staden simhallar. Så här mår våra simhallar och vi som vistas där Så här mår våra simhallar och vi som vistas där Elisabeth Strömberg ordförande i Svenska Badmästareförbundet och VD på Gustavsbergsbadet AB i Värmdö kommun -Det här badhuset är det bästa som hänt! -Här

Läs mer

Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad. KFN Dpl 45 TFN Dpl 45 SBN Dpl 45

Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad. KFN Dpl 45 TFN Dpl 45 SBN Dpl 45 Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad KFN 2012-589 Dpl 45 TFN 2012-2291 Dpl 45 SBN 2012-173 Dpl 45 sid 2 (5) Uppdrag: Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad Uppdragsbeställare: Mats

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL Objekt: 1034 Benämning: Noliahall 1 Fastighetsbeteckning: Omfattning / avgränsning Projektets avgränsning är åtgärdande av skada i väggar och tak i hall 1, samtliga skadade

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer