Devicom Telefonioperatör med tvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Devicom Telefonioperatör med tvist"

Transkript

1 UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft en bra tillväxt fram till noteringen på Aktie Torget i juni 2007 då de hade 8000 kunder. Devicom kommer under 2008 att lansera en ny produkt under varumärket Cosmik. Med Cosmik kommer det att vara möjligt att ringa i utlandet utan roamingavgifter, något som gör att samtalskostnaden kan bli upp till fyra gånger lägre. Devicom-aktien har sedan noteringen fallit i pris (introduktionspriset var 5 kr/aktie). DCF-värdering indikerar ett pris runt 4,75 kronor per aktie, inklusive en försiktig värdering av Cosmik. Cosmik har vi värderat till mellan 1,5 och 4 kr per aktie beroende på vad man tror om Cosmiks möjligheter att lyckas. Lista: Aktie Torget Börsvärde: 10,2 MSEK Bransch: Telekomoperatörer VD: Paul Derly Styrelseordf: Jesper Yrwing Aktiekurs, SEK Kursutveckling Devicom 5, ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 23-jul 03-sep 15-okt Devicom OMX nov Volym, tusen Redeye Rating Bolaget Historik Företagsledning Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta e 2008e 2009e Omsättning, MSEK 17,2 15,1 22,0 29,6 35,3 Tillväxt 161% -13% 46% 35% 19% EBIT -1,0-0,3-1,0-0,8 0,7 Res. F. Skatt -1,1-0,3-1,0-0,8 0,8 Nettoresultat -1,1-0,3-1,0-0,8 0,6 Nettomarginal -6,5% -2,2% -4,5% -2,6% 1,6% EPS na na -0,36-0,28 0,20 P/E neg neg neg neg 18,2 EV/EBITDA neg neg neg neg 4,6 P/S 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 EV/S 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 Aktiekurs, SEK 3,66 Antal aktier m 2,78 Börs värde, MSEK 10,2 Nettoskuld -5,5 Free float % 38,5% Oms/dag/ Analytiker: Greger Johansson Tel: Erik Kramming * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband med en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning. 4 Bolagsprofil.. 5 Affärsmodell och tjänster.6 Marknad 9 Kunder Leverantörer och samarbetspartners Konkurrenter Finansiella prognoser.12 Kundtillväxt ARPU och bruttomarginal Förvärv ett tänkbart scenario Många frågetecken i Cosmik Års- och kvartalsestimat Kassaflödesprognos Värdering..19 Diskonterad kassaflödesmodell Jämförelse med liknande bolag Scenariovärdering av Cosmik Sammanfattning Risker och möjligheter med Devicom-aktien 23 Tabeller..24 Appendix..25 3

4 Investeringssammanfattning Devicom startades i början av 2003 och säljer telefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget noterades på Aktie Torget i juni 2007 och hade då 8000 kunder. I samband med noteringen genomfördes en nyemission på 5 miljoner kr till framförallt lanseringen av Devicoms nya tjänst Cosmik och för vidare expansion av den befintliga verksamheten. Företaget omsatte första nio månaderna 2007 över 16 miljoner kr och gjorde en förlust på drygt 700 tkr. Marknaden för utlandssamtal är sedan länge hårt konkurrensutsatt. Devicom har inriktat sig på en kundkrets som har en naturlig anknytning till andra länder exempelvis invandrare. Devicoms marknadssegment har flera konkurrenter i form av liknande operatörer men även av internationella telefonkort och gratisprogram som Skype. Mycket talar för att denna del av verksamheten nu mognat för bolaget. Ändå räknar vi med fortsatt försäljningstillväxt för Deviom (ca 35 procent 2008 och 19 procent 2009) genom den nya satsningen på små och medelstora bolag. Förutom ökad kundbas räknar vi också med att ökad snittintäkt per kund bidrar till försäljningstillväxten. Så långt är Devicoms verksamhet lätt att ringa in och värdera. Företaget kommer dock under 2008 att lansera Cosmik, som ledningen har stor tilltro till. Cosmik gör det möjligt att använda mobiltelefonen i utlandet utan att drabbas av s k roaming kostnader. Med Cosmik kan användaren därmed ringa för upp till en fjärdedel av ordinarie pris. I Cosmik finns en stor potential men risken är också hög. Cosmik är idag mer än prototyp än färdig produkt och att få upp försäljningsvolymer blir den stora utmaningen. Värdet av Cosmik-projekt är därmed högst osäkert. DCF-värderingen ger ett indikerat värde på 4,75 kr per aktie med en försiktig värdering av Cosmik projektet inräknat. En stor del av aktievärdet ligger långt fram i tiden något som ökar risken. Cosmik har vi värderat till mellan 1,5 och 4 kr per aktie. Trots att Cosmik är en intressant produkt återstår för många frågetecken och vi anser därför att värdet ligger i mitten av intervallet. Riskerna med en investering i Devicom är många och den största risken på sikt är en misslyckad lansering av Cosmik. En annan risk är att tillväxten i företagets huvudsakliga intäktskälla, privattelefoni, har avstannat under Vid en positiv syn på Cosmik ser vi en stor uppsida i aktien. 4

5 Bolagsprofil Devicom erbjuder billig utlandstelefoni till en kundkrets med en naturlig anknytning till andra länder. Devicom grundades januari Företaget är en nischad teleoperatör med fokus på billiga samtal över landsgränser. Företaget har därför aktivt bearbetat kunder med naturlig anknytning till andra länder, exempelvis invandrare. Detta har gjorts genom en framgångsrik telemarketing avdelning i egen regi på kundernas eget språk. Företaget erbjuder även låga samtalsavgifter för fast telefoni inom Sverige som också går att kombinera med bredband. Den aktiva kundbasen bestod i juni 2007 av cirka kunder och har sedan dess minskat en aning. Företaget äger inga nät utan köper telekapacitet från olika samarbetspartners beroende på samtalets destination. Tjänsten produceras i realtid och kunden faktureras i efterskott. Devicom erbjuder prisgaranti till såväl fasta som mobila telefoner i utlandet vilket innebär att de matchar en konkurrens pris om de är billigare. Antalet potentiella kunder i Sverige är 1,65 miljoner som har nära anknytning till ett annat land. Företaget har 7 anställda, därtill har bolaget cirka 23 personer anställda på provisionsbasis i telemarketing avdelningen. Devicom har under 2007 skapat ett säljteam som ska inrikta sig på försäljning till små och mellanstora bolag. Företaget kommer under fjärde kvartalet 2007 testköra ett nytt projekt som heter Cosmik. Med Cosmik kommer kunderna att kunna ringa till och från utlandet utan roamingavgifter med sin mobiltelefon. Cosmik kommer även att ge tillgång till hotspots med WiFi i 50 länder runt om i världen. Cosmik kommer till en början att säljas på sin egen hemsida men målsättningen är att Cosmik ska lanseras internationellt genom flera samarbetspartners som internationella kreditkortsföretag och flygbolag. Företagets omsättning 2006 var cirka 22 miljoner kr, resultat och kassaflöden var svagt negativa. Under första nio månaderna 2007 har bruttomarginalen ökat i jämförelse med motsvarande period förra året medan omsättning och resultatet minskat något. Bolagets VD, Paul Derly (41,8 procent av aktierna via bolaget Ylang Telecom Sarl) är en av grundarna till bolaget och största aktieägare. Jennings Segura (3,1 procent av aktierna via närstående) är marknads och produktchef men också grundare till Devicom. Andra stora ägare är Halong Holding & Co (15,4 procent) och Peter Hedlund (1,2 procent). 5

6 Affärsmodell och tjänster Devicoms affärsmodell går ut på att erbjuda fast telefoni till kunder som efterfrågar billig utlandstelefoni, en stor del av kundstocken består av invandrare som vill kunna hålla kontakt med sina hemländer. Devicom inriktar sig också på att erbjuda små och medelstora företag företagsabonnemang med låga samtalskostnader för såväl inrikes som utrikes samtal. Dessutom erbjuder Devicom bredband via Song/TDC. Devicom äger inga egna nät utan köper telekapacitet i realtid från olika samarbetspartners runt om på jorden. Devicoms affärsmodell bygger på att man köper telekapacitet från olika samarbetspartners beroende på samtalets destination. Devicom är direkt ansluten till Skanovas kopparnät. Detta är en konkurrensfördel som höjer Devicoms marginal med procent mot konkurrenterna i samma storlekssegment, som oftast inte är direkt uppkopplade på Skanova. Devicom har en bruttomarginal på strax över 40 procent. Telekapaciteten köps i realtid och faktureras i efterhand. Devicom äger inga egna nät eller utan har byggt upp sitt nät genom avtal med olika nätleverantörer. Devicom har fyra olika abonnemangsformer för privatkunder. Devicom Alltid har en månadskostnad på 53 kr då ingår gratis samtal till det fasta nätet och 0,99 kr/min till mobil båda med en öppningsavgift på 0,67 kr. Devicom Smart har ingen månadskostnad och kostar 0,14 kr/min dagtid och 0,03 kr/min kvällstid i det fasta nätet respektive 1,67 kr/min dagtid och 1,47 kr/min kvällstid i det mobila nätet båda med en öppningsavgift på 55 öre. Devicom Mini har en månadskostnad på 28 kr och kostar till det fasta nätet 0,155 kr/min dagtid och gratis kvällar, öppningsavgiften är 0,49 kr. Till det mobila nätet ringer man för 1,39 kr/min såväl dagtid som kvällstid med en öppningsavgift på 0,55 kr. Devicom Easy kostar till fast telefoni 0,18 kr/min dagtid och 0,09 kr/min kvällstid. Till det mobila nätet ringer man för 1,79 kr/min både dag och kvällstid med en öppningsavgift på 0,45 kr. Devicom erbjuder prisgaranti som innebär att de matchar andra operatörer om de skulle ha ett lägre pris på utlandssamtal. Till dessa fyra abonnemangsformer kan man beställa tilläggstjänsten Utland för 19kr/månad som ger billigare utlandssamtal. Även tilläggstjänsten Prisgaranti går att beställa till alla abonnemangsformerna för 8kr/månad. Prisgaranti innebär att Devicom matchar andra operatörers pris om de är lägre på utlandssamtal. Devicom erbjuder även bredband på 2, 8 eller 28 Mbit/s detta kostar 289, 299 respektive 359 kr/månad. För företag erbjuder Devicom gratis månadskostnad. Att ringa till det fasta nätet kostar 0,129 kr/min dagtid 0,072 kr/min kvällstid med öppningsavgift på 32 öre. För mobilsamtal till Telia kostar det 1,11 kr/min dagtid och 0,99 kr/min kvällstid, öppningsavgift 32 öre. Till andra operatörer kostar det 1,99 kr/min dagtid och 0,99 kr/min kvällstid och 32 öre i öppningsavgift. Tilläggstjänsten Utland finns också för företag och ger billigare 6

7 utlandssamtal, den kostar 100 kr/månad och man får ringa för hela beloppet. Devicom kan idag erbjuda sina kunder abonnemang och inte som förut bara förval något som skapar lojalare kunder. Som kund hos Devicom kan man på nätet i realtid se sina samtalskostnader men också gamla fakturor och vad enskilda samtal har kostat. I och med att PTS bröt Telia Soneras monopol och tvingade dem att erbjuda en grossist produkt för telefonabonnemang kan nu devicom fakturera både abonnemangskostnaden och samtalskostnaderna på samma faktura till sina kunder. Kostnaden som Devicom får betala till Telia för abonnemanget är 86 kr per månad plus 94 kr för att flytta över en kund till att bli abonnemangsbunden av Devicom. Att erbjuda abonnemang istället för att som tidigare bara kunna erbjuda Devicom som förval kommer att skapa lojalare kunder. Framtida tjänster Den första tjänsten som kommer att lanseras inom varumärket Cosmik är användandet av lokala telefonnummer vid utlandssamtal så kallade DiD. Tjänsten går ut på att en kund som vill ringa ett internationellt samtal får ett svenskt nummer av Devicom som är kopplat till det utländska numret man vill ringa via ett IP nätverk. Samma sak gäller om man vill ringa från utlandet till Sverige så får man av Devicom ett utländskt nummer som kopplas till det svenska numret. På det här sätter kan kostnaden för internationella samtal få ungefär samma minutkostnad som ett nationellt samtal. Med Cosmik ska det bli möjligt att ringa och ta emot mobil samtal i utlandet utan att behöva betala roaming avgifter. Något som kan göra samtalen upp till fyra gånger billigare. Den stora nyheten inom varumärket Cosmik är att det även finns en mobil lösning för hur man ska kunna undvika roamingavgifterna (avgiften du får betala när du ringer i ett nät där din egen gsm operatör inte har tillgång) vid internationella samtal. Den tjänsten kommer att börja testas under 4:e kvartalet 2007 och börja lanseras under 2008 enligt Devicom. Den mobila tjänsten fungerar genom att en abonnent som reser till ett annat land går in på Cosmiks hemsida och meddelar var han eller hon ska åka och beställer då samtidigt ett lokalt simkort för det landet. Sitt svenska mobilnummer vidarekopplar man till ett av Cosmiks lokala nummer som via PSTN och IP teknik skickar dina inkommande samtal till exemepelvis ditt nya amerikanska simkort. På så sätt undviker man att få betala roaming avgifter för inkommande samtal men man kan ändå ha kvar sitt svenska nummer. För utgående samtal ringer abonnenten upp ett lokalt nummer i det landet man befinner sig, som man får från Cosmik innan man åker, där knappar man sedan in det numret man vill ringa i Sverige och kunden debiteras bara för ett lokalsamtal plus en liten avgift till Cosmik. Om man senare ska resa vidare till ett annat land går man in på Cosmiks sida och ställer om vart man ska däremot behöver man skaffa ett lokalt simkort för varje nytt land man ska använda Cosmiks tjänster i. Genom att undvika Roaming kostnaderna för Cosmiks kunder kan de ringa och ta emot samtal upp till fyra gånger billigare i utlandet. För Devicom innebär Cosmik högre marginaler då det finns så pass stora kostnader att spara för deras kunder. I den första versionen av Cosmik kommer man inte att kunna skicka och ta emot sms, mail eller komma åt sin röstbrevlåda. Detta är dock något Devicom jobbar 7

8 med och problemet med att inte komma åt sin röstbrevlåda ska snart vara löst enligt företaget. Lösningen på sms och mail ligger däremot ganska långt fram i tiden. Påpekas bör att man alltid kan sätta i sitt vanliga simkort i telefonen för att ta emot och skicka sms och mail något som kan uppfattas som osmidigt av användarna. Med Cosmik får man dessutom tillgång till Wifi hotspots i 50 länder. I och med lanseringen av Cosmik kan Devicom för närvarande även erbjuda sina kunder tillgång till så kallade hotspots (lokala områden) med WiFi runt om i världen (WiFi är ett trådlöstnätverk som gör det möjligt att koppla upp sig på Internet) mot en låg avgift. Detta är möjligt genom en rad avtal med olika distributörer. Devicom ser det som extra viktigt att kunna erbjuda hotspots på platser som flygplatser, stora hotellkedjor, kaféer etc. När kunden använder hotspots via Cosmik sker debiteringen var tredje minut vilket är en fördel då åtkomsten till en hotspot brukar debiteras per halvtimme. Källa: Devicom 8

9 Marknad I slutet av 2006 fanns det 5,551 miljoner fasta telefoni abonnemang i Sverige en nedgång med 1 procent sedan året innan. 26 procent av abonnemangen står andra operatörer än Telia Sonera för vilket är en ökning med 7 procent från Den totala omsättningen för fast telefoni var under ,5 miljarder en minskning med 11 procent varav 7,4 miljarder består av intäkter från abonnemang. Tittar vi framåt i tiden kommer vanlig telefoni att övergå till IP-telefoni och priserna kommer att sjunka. Internetaccessen kommer att bli den viktiga accessformen. Mobiltelefoni kommer även under de närmaste åren att vara en växande marknad. I takt med att marknaden för fast telefoni minskar kommer operatörerna och deras kunder att söka efter nya typer av tjänster, mervärdestjänster. Således kommer värdet av denna typ av tjänster att växa de närmaste åren. Här kommer Devicoms nya varumärke Cosmik att försöka vara med tidigt för att ta marknadsandelar. Marknaden för utlandssamtal har länge varit konkurrensutsatt. Marknaden för utlandssamtal, som i nuläget är Devicoms stora intäktsområde, är det samtalsslag som längst varit utsatt för konkurrens i Sverige något som gjort att priserna pressats ordentligt. Källa: Post och Telestyrelsen, Svensk telemarknad 2006 Under 2006 kostade den genomsnittliga samtalsminuten till utlandet över det fasta nätet strax under 1 kr/min. Privatkunder får betala något mer än företagskunder 1,08 kr/min (-7 procent sedan 2004) mot 0,75 kr/min (-6 procent sedan 2004) exklusive moms. 9

10 Källa: Post och Telestyrelsen, Svensk telemarknad 2006 Den totala omsättningen för internationella samtal från fast telefoni var under 2006 cirka 1 miljard. Den totala omsättningen för internationella samtal från fast telefoni var under miljard kr det motsvarar 5,2 procent av den totala omsättningen för fast telefoni under Intäkterna från internationella samtal har minskat stadigt de senaste 10 åren och det finns i dagsläget inget som tyder på att den trenden ska brytas i och med att tekniken gör det enklare att kommunicera över landsgränser. Även den ökade globaliseringen gör att förståelsen för att man ska betala mer för att man ringer över gränser minskar. EU har också gått in och reglerat vad samtal inom EU får kosta vilket också är ett tecken på acceptansen att det ska vara dyrare att ringa till ett grannland är på väg att försvinna. Källa: Post och Telestyrelsen, Svensk telemarknad 2006 Kunder Devicoms kundstock består av cirka kunder främst med invandrarbakgrund som har en stor efterfrågan på att hålla kontakt med sina hemländer via telefon. Antalet potentiella kunder i Sverige med stor 10

11 Devicom kommer under 2007 även att satsa på små och medelstora företag. efterfrågan på internationella samtal uppskattas till cirka 18 procent av befolkningen vilket innebär cirka 1,65 miljoner potentiella kunder. Devicom har lyckats bra med att marknadsföra sig mot en grupp människor i samhället som annars kan vara svår att nå med vanliga marknadsföringsåtgärder. Att försäljning och support kan ske på kundens modersmål är något som varit uppskattat och spridit varumärket på ett positivt sätt inom deras kundsegment. Devicom kommer under 2007 att bredda sin kundbas genom att fokuserat bearbeta små och medel stora bolag. Marknaden för försäljningen av abonnemang till små och medelstora företag är hårt konkurrensutsatt men ger också ett högre ARPU (Average Revenue Per User/månad) än abonnemang till privat personer Leverantörer och samarbetspartners Devicom äger inga egna nät utan har slutit avtal med ett antal kända och okända leverantörer och samarbetspartners. De som företaget själva listat som viktiga är Skanova, Verizon och U-link. När det gäller försäljning av bredband har Devicom slutit avtal med TDC Song som leverantör. Det finns många konkurrenter från stora TeliaSonera till mycket små operatörer. Konkurrenter På den svenska marknaden fanns det cirka 75 operatörer inklusive IPbaserad telefoni. De mest uppenbara konkurrenterna till Devicom är de stora operatörerna Telia Sonera, Tele2 och Telenor. Inom Devicoms fokusområde fast telefoni med fokus på utlandssamtal finns det många konkurrerande företag med olika tekniska lösningar. Konkurrenterna kan delas in i olika grupper. En grupp är de som erbjuder vanlig (PSTN) telefoni via kopparnätet som Telia Sonera, Universal Telecom och Optimal Telecom. En annan grupp konkurrenter är de som levererar IP-telefoni via bredband där man kan räkna in Bredbandsbolaget, Com Hem, AllTele, Phonzo, Phonera, RixPort80, och många små aktörer. Priserna hos IPleverantörerna är ofta låga men kvalitén skiftar och många av företagen erbjuder kunden en testperiod för att se om de är nöjda med samtalskvalitén. I vissa av IP-telefonitjänsterna krävs det att man har ett bredbandsavtal vilket höjer kostnaden på produkten. Devicom använder både PSTN teknik och IP och har mycket hög kvalité på sina telefonitjänster. Även internationella telefonkort och gratis program som Skype kan klassas som konkurrenter till den sortens kunder Devicom idag riktar sig till. En snabb koll på konsumentverkets och PTS sida skvallrar om att Devicom inte är bland de billigaste operatörerna på deras lista. Observeras bör dock att deras jämförelse tar liten hänsyn till kostnaden för utlandssamtal där Devicom har sin största konkurrensfördel. På sidan kan man jämföra olika operatörers avgifter för utlandssamtal och här är Devicom utland en av de absolut billigaste operatörerna när det gäller utlandssamtal. I appendix 1 finns en jämförelse mellan några av konkurrenterna på utlandssamtal. 11

12 Finansiella prognoser Devicom hade i juni 2007 cirka 8000 kunder. Devicom grundades vid årsskiftet 2002/2003 och hade i juni 2007 cirka 8000 aktiva kunder. Omsättningen har vuxit stabilt de senaste åren och resultaten har varit minskande negativa vilket är starkt för ett företag i utvecklingsfas. Företaget har hittat en nisch där de känner sig starka och de har skapat en organisation som är rustad för att ytterliggare öka antalet abonnemang till privatkunder med en naturlig anknytning till andra länder. Företaget kommer under andra halvan av 2007 att lägga extra kraft på att sälja abonnemang till SME-företag vilket ger längre inlåsning och högre omsättning per kund. Cosmik kommer att börja lanseras under första halvåret Devicom själva räknar med en omsättning på 50 Mkr för 2008 varav Cosmik kommer stå för 9 procent. 26 procent av omsättningen ska komma från bolagsköp (bolagsköpen kommer inte att ingå i vår värdering då vi i dagsläget inte vet något om dem). SME-abonnemang ska enligt prognos stå för 21 procent av omsättningen 2oo8 och 44 procent av intäkterna ska komma från privatabonnemang. VD Paul Derly spår också att en mycket större del av omsättningen kommer att komma från SME och Cosmik från 2009 och framåt. Företagets kassa stärktes med 5 miljoner kr när Devicom börsintroducerades i juni 2007 vilket ökar möjligheterna att växa den närmaste tiden. Tillväxten av antalet kunder ska i framtiden främst komma från små och medelstora företag. Kundtillväxt Viktiga frågor är hur många kunder företaget kommer att locka till sig i framtiden? Inom vilka segment kommer kundillväxten att ligga? Vad kommer det att kosta företaget att öka antalet kunder? Vad kommer Cosmik att erbjuda för tjänster och hur kommer dessa tas emot av marknaden? Hur hög blir bruttomarginalen i framtiden? Historiken i Devicom är kort vilket ökar risken i prognoserna. Grunden för prognosen kommer främst att ligga i det brutna räkenskapsåret och Q1 till Q där företaget visat tillväxt under 2006 och marginal förbättringar under Prognos över kundutveckling Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Antal kunder Priv at Företag 12

13 Omsättningen backade något under de första 9 månaderna Att fler kunder övergår till abonnemang kommer att innebära större intäkter under längre tid. Omsättningen backade något under de första nio månaderna 2007 då företaget gjorde en extra insats och erbjöd olönsamma kunder nya villkor vilket gjorde att vissa valde att lämna Devicom. Detta fick också till följd att bruttomarginalen stärktes. Antalet privata kunder tror vi kommer att stabilisera sig runt Vi tror dock på en försäljningsökning under Q4 främst från försäljningen till SME-företag. Devicom har i dagsläget cirka 350 SME-kunder och ökar med 200 SME-abonnemang i månaden. För att komma upp till den volym som ingår i Devicoms prognos för 2008 (21 procent av 50 miljoner) krävs cirka 3000 företagskunder förutsatt en ARPU på 300 kr i månaden. Om Devicom även i framtiden kommer att kunna sälja 200 SME-abonnemang i månaden skulle man teoretiskt i december 2008 kunna nå upp till en försäljningsvolym på 21 procent av 50 miljoner även om det verkar vara en hög målsättning. ARPU på SME-abonnemangen är högre än på privat abonnemangen. En annan fördel är att abonnemangen oftast löper på två år vilket ger säkrare kassaflöden. 44 procent av de 50 miljonerna ska komma från organisk tillväxt från befintliga privatkunder motsvarande 22 mkr. Detta mål indikerar att Devicom inte räknar med någon organisk tillväxt på privatkundmarknaden utan kommer istället att få kämpa för att hålla kvar dagens kunder. Vi tycker detta låter som en rimlig prognos då tillväxten av privat kunder har stagnerat under första halvåret Samtidigt som det kommer att läggas extra fokus vid att konvertera dagens kunder till abonnemangskunder, något som tar upp kapacitet från försäljningsorganisationen. Prognos omsättning per kvartal Miljoner kr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Att Cosmik skulle ha en försäljning på 4 miljoner kr 2008 är ett mål som kan bli svårt att nå. Att Cosmik skulle börja generera intäkter under 2007 bedömer vi inte som troligt, inte heller under första halvåret 2008 tror vi att Cosmik kommer generera några större intäkter. Däremot tror vi att det under andra halvan av 2008 är möjligt att Cosmik kan börja generera intäkter. Även om Cosmik är en intressant produkt med stor potential är det svårt att se att produkten redan nästa år ska generera 4 miljoner kr i försäljning. Att skapa medvetande om en ny produkt kräver stora åtgärder och eftersom att 13

14 Cosmik till en början bara ska säljas via Cosmiks egna hemsida utan några större marknadsföringsåtgärder tror vi att det kommer att ta tid innan försäljningen tar fart. Vid ett senare skede är det meningen att Cosmik ska säljas via stora internationella partners som kreditkortsföretag och flygbolag. Resterande intäkter ska komma genom förvärv något som är svårt att analysera då det inte finns några förvärv annonserade. Cosmik viktigt på sikt när priserna pressas. För att Devicom ska lyckas öka sina intäkter på kort sikt är det av stort intresse hur försäljningen av SME-abonnemang fortlöper då försäljning till privatpersoner verkar ha stagnerat under Konkurrensen på utlandssamtal och SME-abonnemang hårdnar och marginalerna kommer att sjunka i framtiden. Att lyckas med Cosmik blir då ännu viktigare för Devicom för att kunna behålla intäkter och marginaler på längre sikt. ARPU och bruttomarginal Sedan 17 september 2007 är det inte längre möjligt att teckna förval hos en operatör och ha sitt abonnemang hos en annan. Devicom har därför satsat på att få sina förvals kunder att gå över till abonnemang. Av 8000 kunder hade 1600 kunder övergått till att bli abonnemangskunder under Q3 2007, i dagsläget övergår kunder per månad. Devicom räknar med att av Prognos A RPU priv at och företag kr ARPU privat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ARPU Företag ARPU förväntas öka när fler går över till abonnemang. dagens knappa 8000 kunder kommer på sikt 6000 kunder att övergå till abonnemangskunder och därmed vara bundna med 12 månaders abonnemang. Att konvertera en kund från förval till abonnemang kostar cirka 150 kr/kund och det är därför resultatet pressats under 2007 och kommer att fortsätta pressas när fler kunder byter över. Att få fler kunder som är abonnemangsknutna innebär både högre ARPU och högre bruttomarginal på sikt. Kostnaden för grossistprodukten från Telia, för att Devicom ska kunna erbjuda abonnemang, är 86 kr per månad plus en 14

15 flyttavgift på 94 kr. En förvalskund hos Devicom har en ARPU på 290 kr/månad jämfört med 400 kr/månad för en abonnemangskund enligt Devicom. Vi tror dock att ARPU:n är något lägre, men att ARPU:n för privat kunder kommer öka stadigt i och med att fler kunder går över till abonnemang. En abonnemangskund som är bunden 12 månader stannar också oftast längre då uppsägningstiden är tre månader. Vi tror på en stabilisering av bruttomarginalen på cirka 40 procent. Vid tecknande av abonnemang kan Devicom också presentera nya samtalsplaner för sina kunder vilket kommer att höja bruttomarginalen med ytterliggare ett par procent. Vi tror dock på en stabilisering av bruttomarginalen på cirka 40 procent även om den kan ligga lite högre de närmaste kvartalen. 44% Bruttomarginal 42% 40% 38% 36% 34% 32% Q Q Q Q Q Q Bruttomarginal Q Q Q Q Q Q Ett eller flera förvärv skulle kunna öka på den avstannade tillväxten på privatsidan. Förvärv ett tänkbart scenario I och med att Devicom är direkt uppkopplade på Skanovas kopparnät kan de hålla procent högre bruttomarginal än de flesta av sina konkurrenter i samma storlek. Devicom har därför en möjlighet att köpa mindre operatörer som har en bruttomarginal på strax under 30 procent. Priset för en kund som har 30 procentig bruttomarginal och lägre ARPU än Devicoms kunder borde vara billigt, under 100o kr per kund, för Devicom som direkt kan omvandla kunden till en bruttomarginal som är procent högre något som borde kunna göra uppköp till en lönsam affär. Kassan borde i dagsläget vara på strax under 6 mkr och om Devicom väljer att göra ett eller flera uppköp i framtiden kan en nyemission bli aktuell i samband med det. Ett förvärv skulle vara naturligt på privatsidan då den organiska tillväxten på detta område avstannat under Många frågetecken i Cosmik Varumärket Cosmik kommer att lanseras under Idén att kunna ringa utan roamingavgifter till och från sin egen mobiltelefon i utlandet och fortfarande ha kvar sitt eget nummer är något som verkar synnerligen intressant och attraktivt. Devicom kommunicerar att produkten är klar rent tekniskt och att man nu håller på och testar den på ett antal utvalda kunder. 15

16 I Cosmik finns en intressant produkt som kan innebära stora besparingar för kunderna. Sms och går inte att använda i Cosmik utan att byta tillbaks till sitt vanliga simkort. Svårt att skapa medvetenhet runt Cosmik med liten lansering. Kommer Cosmik att vara tillräckligt användarvänligt? Det som skiljer Cosmik från Devicoms nuvarande affärsområde är många och ökar därmed risken i projektet. Först och främst är det en helt ny målgrupp som ska bearbetas. Cosmik riktar sig till människor/företag som reser mycket på ett eller flera länder och har stor användning av sin mobiltelefon. Denna målgrupp skiljer sig stort från dagens privatkunder som primärt vill hålla kontakt med sina hemländer via fast telefon. En stor tänkbar målgrupp är affärsresenärerna. Den gruppen ställer höga krav på kvalité och driftsäkerhet. Som Cosmik ser ut idag är det ett par väsentliga funktioner som saknas som vi tror måste till för att denna grupp ska attraheras av Cosmik konceptet. Det som idag saknas i Cosmik är sms, och röstbrevlåda. Röstbrevlåda är visserligen på gång men sms och tror vi är minst lika viktiga och det problemet verkar inte lösas inom den närmaste framtiden. Både sms och mail går dock att komma åt om man byter tillbaka till sitt vanliga simkort något som kunderna kan uppfatta som osmidigt. En annan väsentlig skillnad med Cosmik är att man ska använda sig av nya säljkanaler för lanseringen av Cosmik. Istället för att som tidigare använda sig av telemarketing ska Cosmik säljas på deras hemsida och genom partners av olika slag. Från start kommer Cosmik bara att säljas på Cosmiks hemsida vilket är bra eftersom det medför små kostnader men också riskabelt då det blir svårt att skapa medvetenhet runt produkten. Under andra halvan av 2008 är det tänkt att Cosmik även ska säljas genom partnerhemsidor som exempelvis internetresebyråer. I framtiden är det även tänkt att Cosmik ska säljas som en så kallad white label produkt vilket innebär att företag kan sälja Cosmik tjänsten med sitt eget varumärke på. En tredje faktor som vi tror kommer att spela stor roll för hur Cosmik kommer att lyckas är hur användarvänligt Cosmik kommer att bli. Kommer kunderna att finna det tillräckligt billigt för att orka hålla på med extra simkort och gå in på hemsidan för att vidarekoppla sitt nummer? Den kategori av kunder som reser så pass mycket att Cosmik är en intressant produkt har lite tid och kräver en extremt problemfri och användarvänligt interface för att det ska vara värt besparingen, något som ännu är osäkert om Cosmik klarar av att tillgodose. En ytterliggare aspekt på Cosmik är att om Cosmik i framtiden ska säljas på exempelvis flygplatser runt om i världen och genom andra internationella partners krävs ett omfattande distributionssystem med krav på effektiva varuflöden. Detta ställer höga krav på logistik något som Devicom idag helt saknar erfarenhet och kunskap inom. Devicom är i samtal med parcelhouse som kan komma att sköta denna bit men det är osäkert hur det kommer att fungera och påverka marginalerna. Många frågetecken återstår i Cosmik Den sista aspekten som måste tas i beaktande är att Cosmik inte har några patent eller egna nät vilket gör det enkelt för konkurrenter att kopiera deras upplägg om det visar sig vara ett lyckat koncept. Detta är samtidigt en fördel då Devicom inte behöver göra några stora investeringar för att starta igång Cosmik vilket gör projektet betydligt mindre riskfyllt. 16

17 Sammanfattningsvis tycker vi att det i Cosmik finns en bra idé men som i dagsläget har många frågetecken. Potentialen i Cosmik kommer inte tas med i kassaflödesberäkningarna då projektet fortfarande är för svårt att bedöma. Istället kommer en försiktig försäljning och kostnadsbas inkluderas i kassaflödesberäkningen. Samtidigt som Cosmik är precis det Devicom behöver för att i framtiden skapa tillväxt och stärka sina marginaler. Marginalerna riskerar annars att, utan ett nytt affärsområde, ätas upp av den hårda konkurrensen på fast telefoni. Istället kommer vi att värdesätta Cosmik med en scenarioanalys som beskriver värdet på Cosmik givet olika utvecklingsscenarion. Års- och kvartalsestimat Vi tror på en ganska stark tillväxt de närmast åren mycket tack vare att flera kunder övergår till abonnemang som för med sig en högre ARPU. Ökningen av antalet SME-kunder som har en högre ARPU än dagens privat kunder kommer också leda till ökad försäljning. Att det är en tillväxt på 46 procent för 2007 ger en missvisande bild då 2006 var ett brutet räkenskapsår och bara innehöll 8 månader, försäljningen beräknas bli ungefär lika stor 2007 som 2006 mätt på 12 månader. År 2004* 2005** 2006*** Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4'07e 2007e 2008e 2009e Försäljning miljoner kr 6,6 17,2 15,1 5,72 5,12 5,33 5,78 22,0 29,6 35,3 Varav Cosmik 0 1,50 3,00 Tillväxt 161% -13% -10% 4% 8% 46% 35% 19% Rörelseresultat -2,7-1,0-0,3 0,03-0,05-0,62-0,39-1,0-0,7 0,9 Rörelsemarginal -41,3% -6,0% -2,3% 0,5% -1,0% -11,6% -6,8% -4,5% -2,4% 2,4% Antal kunder privat na na na Antal kunder företag na na na na na ARPU privat na na na na na ARPU företag na na na na na Bruttomarginal 25% 30% 33% 36% 40% 43% 43% 43% 40% 40% *= **= ***= Kassaflödesprognos Bolaget introducerades under juni 2007 till introduktionspriset 5 kr per aktie. Sammanlagt fick bolaget in 5 mkr till kassan vid introduktionen och kassan uppgick då till cirka 6,5 miljoner. De negativa kassaflödena innan introduktionen har balanserats med aktieägartillskott. Om man blickar framåt finns det i nuläget ingen risk för att mer kapital behöver skjutas till förutsatt att inga företagsköp görs, som då troligen kommer finansieras med en nyemission. En annan faktor som kommer att påverka kassaflödet är lanseringen av Cosmik som kommer att påverka kassaflödet negativt under Kassan är så pass stor att lanseringen av Cosmik inte ska behöva leda till en nyemission det närmaste året. Vi inkluderar kostnader för Cosmik på 2,5 miljoner kr för 2008 och 2009 och en intäkt på 1,5 miljoner kr för 2008 respektive 3 miljoner kr för Detta får till följd att kassaflödet bli negativt 2008 och svagt positivt

18 Kassaflödet 2004* 2005** 2006*** 2007e 2008e 2009e Försäljning miljoner kr 6,6 17,2 15,1 22,0 29,6 35,3 Varav Cosmik 1,5 3 Kostnader -9,0-17,8-15,1-22,6-30,1-34,2 EBITDA -2,4-0,5 0,0-0,6-0,4 1,1 Finansnetto -0,1-0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Kassaflöde före förändr. i rörelsekap. -2,6-0,6 0,0-0,6-0,4 0,9 Förändingar i rörelsekapitalet 0,6 1,0 0,2 0,7 0,8 0,6 Kassaflöde före investeringar -2,0 0,4 0,3 0,2 0,5 1,5 Investeringar -0,6-0,2-0,4-0,7-0,7-0,7 Kassaflöde efter investeringar -2,6 0,2-0,2-0,5-0,2 0,9 Nyemission 5,0 Kassaflöde -2,6 0,2-0,2 4,5-0,2 0,9 *= **= ***=

19 Värdering Svårt att värdera ett litet bolag med kort historik. Att göra en korrekt värdering av en liten teleoperatör med ny teknik, kort historik och som växer snabbt är svårt. Risken är hög och beroende på hur väl företaget lyckas framöver blir det stor variation i värderingen av aktien. I och med att Devicom har en befintlig verksamhet och Cosmik, som ännu inte är lanserad, kommer vi att värderar potentialen i Cosmik för sig. Vi har hittat några möjliga jämförelseobjekt och gjort en sammanställning av dem. Vi tittar på flera variabler samtidigt för att resonera oss fram till en rimlig värdering av Devicom. En diskonterad kassaflödesmodell (DCF) används också för att få ytterligare ett perspektiv på vår värdering av företaget. Vi avslutar med att beskriva vad som krävs för att Cosmik projektet ska nå upp till sin målsättning och vad värdet blir givet tre olika scenarion. Vi använder en WACC om 14 procent. Diskonterad kassaflödesmodell Genom att använda våra prognoser från föregående kapitel och diskontera de framtida kassaflödena med WACC samt dividerar med antalet aktier får vi fram ett aktievärde på Devicom. Den WACC vi använder är 14 procent (en riskfri ränta om 4,5 procent, beta om 1,4 ggr och marknadsriskpremium om 7,5 procent) då bolagets historik är kort och bolaget har ett litet marknadsvärde (cirka 10 miljoner kronor) blir det en hög WACC. När vi antar att Cosmiks inverkan på kassaflödet blir negativt de nästkommande två åren får vi en riktkurs på 4,75 kr/aktie med en stor del av aktievärdet långt fram i tiden, vilket ökar risken. Devicom Period 2 Period 3 År 2004* 2005** 2006*** 2007e 2008e 2009e Försäljning 6,6 17,2 15,1 22,0 29,6 35,3 EBITA -2,7-1,0-0,3-1,0-0,7 0,9 Justerad skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 NOPLAT -2,7-1,0-0,3-1,0-0,7 0,6 1,4 Avskrivningar 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 Brutto kassaflöde -2,4-0,5 0,0-0,6-0,4 0,9 Förändring rörelsekapital 0,6 1,0 0,2 0,7 0,8 0,6 Nettoinvesteringar -0,6-0,2-0,4-0,7-0,7-0,7 Fritt kassaflöde -2,4 0,3-0,2-0,5-0,3 0,8 5,6 4,8 NPV -0,5-0,2 0,6 4,3 3,6 *= **= **= Ett värde runt 1000 kr per kund har betalats för liknande företag. Jämförelse med liknande bolag Även om det är svårt att finna några direkt jämförbara bolag med ett starkt fokus på låga utlandstariffer finns det ett par bolag med liknande koncept. Alltele är ett bolag som det senaste året gjort att en mängd uppköp av mindre IP operatörer. Dessa kan vara intressanta att titta på för att se hur de har värdesatt liknande företag. Alltele har gjort tre förvärv under 2007 Wasadata, Skellefteå kraft och TDC Song. Dessa tre är inte perfekta jämförelseobjekt då en mycket större del av deras omsättning kommer från Internetabonnemang och IP telefoni än Devicoms, men ger ändå en bild av 19

20 Att värdera Devicoms kunder till melan 1000 och 1200 kr/kund skulle ge ett värde på 4,6-5,2 kr/aktie. hur den här typen av bolag prissätts på marknaden. Det finns också vissa likheter i storlek och geografiska områden mellan Devicom och dessa bolag. TDC Song är ett betydligt större bolag och med ett annorlunda affärsområde vilket gör att Devicom inte kan värderas på samma sätt. Wasadata och Skellefteå kraft ligger närmare i både storlek och verksamhet och avspeglar värdet per kund på ett bättre sätt. Att värdera Devicoms kunder runt kr/kund skulle ge ett värde på mellan 4,6 och 5,2 kr per aktie inklusive företagets kassa. Att värdet borde hamna lite högre än för Wasadata och Skellefteå kraft har främst och göra med att Devicom har en högre ARPU med bra bruttomarginal. Operatör Wasadata Internet Skellefteå kraft TDC Song Bredband Uppskattad Omsättning 9 mkr mkr mkr Antal privat kunder Antal företags kunder Uppskattad ARPU med bra marginal Uppskattad förvärvskostnad per kund Tabellen nedan jämför Devicom med två andra börsnoterade operatörer vars rörelse till viss del skiljer sig från Devicoms men som ändå kan betraktas som jämförelse objekt. Devicoms stora kassa och förhållandevis låga börsvärde ger ett lågt Enterprise Value per kund. Både Alltele och Phonera har en större kundbas men Devicom ser i denna jämförelse lågt värderad ut. Operatör Land Intäkter Mkr 2007 ARPU Brutto marginal EBITDA marginal Kunder tusental Tillväxt kunder EV MSEK Alltele Sverige % -18% %* Phonera Sverige % 10% 57 4%** Devicom Sverige % neg 8 låg 3,8 475 *=Flertal uppköp under 2007 vilket lätt till extrem kundtillväxt **=Q1-Q EV/KUND Svårt att värdera en produkt som inte är lanserad. Scenariovärdering av Cosmik Cosmik är en tjänst som i dagsläget inte existerar på marknaden men som enligt Devicom tekniskt är färdigutvecklad. En utvald försöksgrupp kommer att börja testa produkten under 2007 och försäljningen ska komma igång under första halvåret Att det varken finns historiska eller aktuella siffror för projektet Cosmik gör tjänsten mycket svår och osäker att värdera. Att dessutom försöka prognostisera hur ett projekt som idag inte existerar ska prestera om ett par år mycket svårt för att inte säga omöjligt att göra en bedömning av. För att ändå sätta ett värde på tjänsten Cosmik, som är en intressant tjänst, har vi valt att utgå från Devicoms prognoser för 2008 och förklarat vad som måste uppfyllas för att deras prognos ska bli verklighet. Devicom har indikerat ett försäljningsmål på cirka 4 miljoner kr för 2008 vilket skulle innebära en ARPU och antal kunder enligt tabellen nedan. 20

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer