Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm"

Transkript

1 Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Bert-Åke, Stefan, Yvonne, Carl, Eva, Magdalena (Maja, Allan och Sanna). Demokratiprojektet ur erfarenheter från fadderprojektet En fortsättning på Fadderprojektet. Numera på regional nivå eftersom det önskades i utvärderingarna. Finansieras via föreningspotten, föreningarna ansöker om pengarna och förbundet fakturerar sedan föreningarna. I Demokratiprojektet kommer man vara tvungen att vara medlem för att få ta del av förbundets pengar. Bertan: Har ni följt upp och kollat om fadderverksamheten fortsätter även efter avslutat projekt? Vi borde ta kontakt med föreningarna som var med i fadderprojektet och se hur sammarbetet mellan fadder och utv.förening ser ut idag. Ett projekt för de föreningarna som vill vara lite mer. I dagsläget ska alla SISU-distrikt vara informerade om Demokratiprojektet. Lista med kontaktinfo till SISU-konsulenter (kontaktperson) ligger på insidan. Allan lägger upp Arnes material på insidan. Bertan Det ultimata är att ha en skol-if från varje distrikt i regionen? Kan följa upp projektet genom föreningsbesök. Magdalena Om man delar upp återträffen i de olika distrikten kan man då anlita SISU-konsulenten i det aktuella distriktet? Finns en poäng i att föreningarna får en kontakt med sin SISU-konsulent. Föreningarna kommer behöva göra en återrapport eftersom de har ansökt om pengar från IL. Men det kommer även krävas en återrapprot från regionen. Magdalena - Skåne är på G. Valt föreningar som vi vet är på hugget och vill utvecklas men ändå föreningar som inte brukar vara med på våra aktiviteter. 2 från Skåne och 2 från Blekinge. Eva Regionen är stor. Döende distrikt. Man får försöka plocka sådana föreningar som varit med på kurser osv. Carl Inte börjat ännu. Tycker att projektet låter kul och ser inga svårigheter i att genomföra det. Kommer nog försöka genomföra projektet. Yvonne Har inte fått något gehör från styrgruppen. Blir det en fortsättning nästa år är regionen nog på då. Stefan Ska ha möte med styrgruppen snart? (Uppland har äntligen en fantastisk fungerande styrelse.)

2 Bertan Vi hade tänkt oss en första träff redan innan sommaren men gick inte att genomföra. Valt föreningar från högstadiet med lite klös i. Månadsskiftet augusti-september körs första träffen. Ungdomsprojektet Är det en del an demokratiprojektet? Delvis! Fokus på distrikten istället för föreningen. Vad är det som lockar ungdomar och vart hittar man dem? Ska träffa 5 distrikt och rekrytera två nya unga organisationsledare i varje deltagande distrikt. Ett kompendiematerial kommer framställas som även de distrikt som inte deltar i projektet kommer få tillgång till. Calle Kan man rekrytera ungdomer till exempelvis styrelse eller kommittéer med hjälp av ungdomsgruppen? Ja, det är via föreningarna vi ska hitta folk till SDF-styrelserna. Även regionlägret och reg. inspirationsforum kan fungera som rekryteringsbas. Dalarna ett gott exempel där. Magdalena Problem med att få mötena attraktiva för ungdomarna. Tappar dem efter 5 sek. Ingen bjuder till för att få med dem. Calle - Viktigt att förklara varje punkt på dagordningen! För att ge dem en chans. Ungdomsprojektet och Demokratiprojektet går hand i hand. Samma syfte med projektet ungdomsdelaktighet. Medel att söka Utvecklingsbidrag inta vad vi gjort utan vad vi vill IF (föreningspotten) Magdalena Bra att man kan söka microprojekten löpande. Yvonne Finns det tillgång till en testförening? Finns en på kansliet, vågar inte lova att vi har möjlighet att sprida den. Flera av reg.konsulenterna delar önskemålet. IdrottOnline har tagit fram instruktionsfilmer för hur man söker IL-medel = slipper göra egna manualer själva. ( Utbildning Utbildningsfilmer) Bör vi lägga in att man ska berätta om lärgrupper som en riktlinje för föreningsbesöken? SDF (Distriktutvecklingsmedel - Lite mer, lite bättre) Ansökan ser likadan ut för både region och distrikt. Formulären ligger på insidan. Nästa ansökningsperiod går ut 3/6 för både distrikt och region. Magdalena Hur ser man på att fortsätta ett projekt? Är det ett bra projekt, inga problem? Inget krav på att distriktet/regionen ska gå in med samma summa som man söker.

3 Region Upp till regionen (eller distriktet) att avgöra vem som är ansvarig. Ska få med hela regionen! Framtiden från och med 2013 kommer bli ännu friare enligt beslut på FM 2012 i Linköping. Medskick till DUG (Eva) Hur ska de 15 obligatoriska föreningsbesöken finansieras? Lägg upp SISU-kontakter på insidan! Föreningsbesök Återrapportering efter varje besök eller en efter alla besök? - Fungerar att göra vilket som. (via questback) Hur mäter vi effekt? Yvonne Har i verksamhetsplanen att vi ska öka LOK:stödet. Kan man få föreningarna att rapportera in SISU-timmar visar man ju på aktivitet. Calle Är det inte konstigt att basera på hur mycket pengar föreningarna söker? Magdalena Många struntar i att söka LOK-stöd eftersom det är en för stor administrativ börda. Calle tävling kan vara viktigt eftersom det finns möjlighet för dem som inte tar plats i sina klubblag att ta en plats från start t ex. (många föreningar som finns enbart för att få vara med och tävla) Stefan - Skolidrottens syfte: få med dem som annars inte har en plats i idrotten. Är inte heller slutpunkten utan snarare början. Föreningarna ansöker inte om ledighet för att kunna söka LOK-stöd för aktiviteter som sker under raster och håltimmar mm. Bäratn: 5 punkter gör en graf för varje distrikt. Så får vi en kurva som följer alla de 5 punkterna då kan man lätt se vilka områden som distriktet inte uppfyller. Framtiden: Vi vill hitta ett sätt att finansiera föreningsbesöken på. Vi utbildade 580 ungdomar föregående år vi måste nå fler! Bärtan: Om vi ska få pengar från RF för att finansiera våra föreningsbesök, måste man difterierna föreningsbesöken.(?) Det kvalitativa får inte sudda ut det kvantitativa eller tvärt om. = två olika typer av föreningsbesök. Börjar man slänga ut föreningar som inte uppfyller alla kraven stänger man kanske vägen till framtiden. Diskutera imorgon lördag.

4 Förbundsmötesbeslut 2012 Det som påverkar regionen eller reg. konsulenterna Främst prop. 4 men även några motioner. Eva Lobbyingverksamheten är inte helt lätt. Vilket material ska man använda? Dels Enkelt, roligt och nästan gratis även Joannas material som hon håller på att jobba fram är på väg. Yvonne Just material är något man saknar när man ska ut och informera. Slippa sitta och klistra själv. Distrikten och Regionerna ska ha ut både Joannas projekt och ppt med talmanus. Gicks igenom på SDF-konferensen men blev ej utskickad? Eva Bra med en centralt framtagen ppt i vilken man kan välja ut de bilder man anser passar bäst i sin region. Yvonne Finns det färdiga mallar att använda som följer den nya grafiska profilen? Kolla upp om vi kan skicka ut mallar. Föreningsbesök styrelsen ska jobba fram en rättvisare fördelningsmall enligt FM beslut. Måste det grunda sig på avstånd? Det kan också vara 2 typer av besök, ungefär som föreningspottens microoch makroprojekt. Yvonne Så fort instruktionerna för IL år 6 blir klara borde vi ha med info om detta i våra föreningsbesök. Verksamhetsinriktning Idrotten vill skapa en trovärdighet värdegrunden viktigt. Följa Idrotten Vill samt Barnkonventionens grundprinciper. Magdalena Använder ofta SISU:s DVD Värdelfullt i diskussioner kring värdegrundsfrågor. Vi använder gärna SISU:s material så långt det är möjligt men det riktar sig dock mot vuxna som ska leda ungdomar inte ungdomar som ska leda ungdomar. Därför det är viktigt att vi tar fram vårt eget material. Diskussion Verksamhetsinriktningen Grupp 1: Stefan, Bärtan och Magdalena (Sanna) Grupp 2: Yvonne, Carl och Eva (Maja) 1. Grupp 1: Vi måste ha utbildningar visar att vi har ett bra utb. material. Tidningen lyfter bra exempel men når den fram till ungdomarna i styrelserna? Hemsidan ett mer effektivt sätt att sprida information. Hur fungerar det med hemsidorna ute i distrikten? En hemsida måste vara levande för att fungera, men det tar mycket tid. Inspirationsforum, läger mm

5 Alla distrikt och regioner måste jobba med både aktivitetsverksamhet (bredd och tävling) och utbildning. Lägga upp planer för hur man ska utveckla alla dessa områden. Det står ju i Verksamhetsinriktningen, vilken alla ska följa! Grupp 2: Erbjud utbildningar, vi är för svaga idag. Få med den lärande/utbildande delen när man förklarar och berättar om skolidrottsförbundet. Det handlar om mer än idrott. Vi hjälper skolan att uppnå målen i läroplanerna. Skol-IF engagemang kan man ta med i CV, Ung Ledar-kurser. Bolla frågan med unga och diskutera inte bara med vuxna. Samarbeta med SISU. Tex deras ung ledare kurser eller för att få ner kostnader. Via idrottslyftet? (ledarförsörjning) Sprida genom kurser och föreningsbesök. Allan - Kan tävling och bredd också vara lärande? Har vi verktyg för att jobba med det? Carl Engagera andra förbund (kör vi hockey så samarbetar vi med hockeyförbundet för att kunna förgylla)? Magdalena Problemet med att samarbeta med andra förbund kan vara att de skickar ut informationen till sina föreningar och då tappar vi Skolidrottsföreningarna. 2. Grupp 1: Andra förbund har också breddaktiviteter men det blir ofta tävling i alla fall. Vår uppgift är att erbjuda dem som inte har en plats i den resterande idrottsrörelsen Hur? Man kanske ska anordna aktiviteter där man inte får vara licensierad för att få vara med. För att tydligt inrikta oss mot dem som inte har en plats. Allternativa aktiviteter som dans, idrotter som man inte med automatik testar på (som tex fotboll). Vi säger ofta att vi är förbundet för de annorlunda idrotterna, ändå är nästan alla våra SM i traditionella idrotter. Vi ska erbjuda de som barnen och ungdomarna vill ha! En problematik kring regelverket kring SM. Varför måste ett visst antal distrikt köra DM i en gren för att den ska få vara en SM gren? Grupp 2: Det nya är att nu gymnasieungdomar. Rikta in sig på dem som slutar idrotta annars blir allt elitsatsning. Informera om idrotter som ej kräver tid, då unga inte har tid och vill plugga. SSIF bör informera om att vi är ett motionsidrottsförbund. Skapa en lista på motionsidrotter du utför själv. Göra rätt träning och funktionellt, på din egen nivå. Invandrarbakgrundsfödda bör bli mer integrerade i skolidrotten. Idrott integrerar, informera vid lobbyingsarbetet. Satsa på fortsatt idrottande. Utb. under gymnasiet så att Ung Ledare finns färskt i minnet. Idrottsskolor är intresserade av integration. Unga är intresserade av mervärdeskurser. Ung Ledar-kurser regionsvis, utbyte av erfarenheter. Långa avstånd kan vara en problematik. Satsa på idrottsskolor med ledarutbildning spridning De som ej idrottar ska hitta idrotter eller ledarroller som passar dem.

6 3. Grupp 1: Vi måste synas med våra utbildningar. Visa att vi har bra utbildningar. Håller vi inga utbildningar och syns via dem kan vi inte heller bli idrottens ledande ledarskola. Skapar dock vissa förväntningar på oss vad är innerbörden i det? Det måste hända något, vi kan inte stå och stampa på 500 utbildade ungdomar/år. Distrikten måste jobba med detta!! Grupp 2: Se fråga 2 angående idrottsprofilsfrågor och satsa på gymnasiet så att de har med sig utbildningen direkt ut i livet. 4. Grupp1: Det spretar åt alla håll i alla distrikten. En gemensam värdegrund finns ju distrikten måste leva efter den! Ett steg är ju att alla distrikt skickar representanter på våra centrala träffar så att alla är med på samma bana. Deltar man inte på dessa centrala träffar lever man kvar i sin egen lilla bubbla och kör på som man alltid har gjort. Ska vi kunna påverka måste vi sitta öga mot öga med varandra och diskutera. Viktigt att vi har en kontakt med varandra. Kan man få alla styrelser att diskutera värdgrund 1 timma så är det bra, egentligen borde det vara minst 3 men I det nya utb. materialet kommer det vi röra vid värdegrundsarbetet ganska mycket. Grupp 2: - 5. Grupp 1: Försöka hitta rätt personer. Måste det vara distriktstyrelseledamöter som sitter i styrgruppen (man kanske inte ser tillräckligt med engagemang där)? Får man gå förbi dem och leta efter folk ute i föreningarna? Annars kanske man inte kommer någon stans? Ska regionskonsulenterna leta efter folk till distriktstyrelserna? En bra och fungerande distriktstyrelse är grunden till ett väl fungerande distrikt. Finns det en icke fungerande styrelse är det nästan svårare än om det inte finns någon styrelse alls, eftersom om det inte finns någon alls kan man börja från början men finns det en ej fungerande (och inte engagerad) styrelse ligger de som en stoppkolls. Grupp 2: Svårt att få till tävlingar på regionsnivå. Utbildning och utveckling bör samverka med bredd och tävling hur? Bredd ska skaffa med föreningar. I samband med Skoljoggen sammanställdes förut en lista på de som vill ha en förening, ska det leda till ett föreningsbesök då? 6. Grupp 1: Å ena sidan pratar vi om hur bra det är med vuxenstöd som har tid i sin tjänst å andra sidan vill vi stärka det ideella engagemanget det är en balansgång. Det nya utb.materialet blir lite dyrare än det föregående kommer stödet på 300 kr ligga kvar? Borde tas hänsyn till att kostnaden är något högre. Ska vi kunna börja köra det nya materialet 2013 så måste det vara introducerat innan 2013 börjar så att vi kan köra igång direkt! Annars hamnar vi efter på en gång. Grupp 2: Satsa på kommunikation från centralt håll. Fler vuxenstöd ger fler engagerade unga. I alla kommunala träffar bör punkten skolidrott finnas med.

7 Enhetlighet den grafiska profilen. Lobbing bör det finnas en mall (Joannas arbete) Målsättningen bör vara att en skola utan Skol-IF är ett misslyckande. Ska skolidrottsförbundet synas eller våra varumärken tex Skoljoggen. Rikta mot skolfolk, rektorer, inte reklam på stan. 7. Grupp 1: Vi ska bli idrottens ledande ledarskola det kanske är ett av målen för färdplanen? Tydliga delmål är viktigt. Vi satsar på att lägga ansvar på ungdomar kräver utbildning. Det vi vill göra i ett föryngringsarbete måste ge avtryck! Marknadsföring borde absolut vara en del i färdplanen vi ska bli välkända. Viktigt med ett väl fungerande förbundskansli som trivs och jobbar tillsammans, och är en del i det visionära arbetet. Skapa bra informationskanaler, det ska inte vara krångligt att få tag på den information man behöver. Vi tillsammans! Alla måste vilja! DET FINNS JU HOPP! Grupp 2: Det viktigaste personerna i samhället ska veta vad Skolidrott är! Men även gemeneman. Ansökningsförfarandet 2013 Ska vi ha fasta incitament för vissa aktiviteter (tex läger och inspirationsforum, även fast det inte är obl. att genomföra det) eller ska man få ansöka helt fritt och motivera kostnaderna varefter DUG får göra bedömningar? Ger vi fasta incitament för läger kanske risken finns för att det inte finns några pengar kvar till de andra projekten? Finns det fasta incitament vet man lite mer i förväg hur mycket man har att röra sig med, vilket kanske kan underlätta arbete eftersom man kan planera lite mer framåt. Det finns dock fördelar i friheten. Fria diskussioner Stefan hur lockar man folk till Inspirationsforum? Inspiration sökes! Man måste locka med något roligt om man ska lyckas få folk att komma. Föreningarna kan söka 500 kr per deltagare. Avslutande ord Bärtan Väl förberedd träff. Bra diskussioner, både svåra och mer lätta. Trevlig stämning, fint hotell, känns bra! Viktigt att man berättar när man upplever bra saker för varandra! Stefan Håller med Bärtan! Tar med mig massa frågor, tex hur ska vi jobba i framtiden. Uppfattar det som att det finns önskemål om att läger och inspirationsforum ska fortleva fast att man inte behöver lägga samma kraft på det längre eftersom man börjar kunna det nu. Känner mig förberedd inför träff med styrgruppen. Magdalena Känns efter det här känns det som man kan ring till de andra konsulenterna om man har idetorka och behöver idéer. Finns det något forum där vi kan dela information med varandra? Jättetrevligt, bra förberett, öppna och trevliga diskussioner. Alla vågar fråga. Fått mycket bra idéer! Bra att vi lyfte FM besluten eftersom inte alla av konsulenterna var där.

8 Carl Har numera kanaler att utnyttja om jag har frågor mm. Känner att det här kommer gå jättebra! Eva Hade ingen kunskap om Demokratiprojektet innan, kändes stort och betungande tidigare men nu känns det betydligt bättre! Bra att vi har kunnat följa upp FM besluten. Bra förberett, känns som ni är seriösa! To do! - Vi borde ta kontakt med föreningarna som var med i fadderprojektet och se hur sammarbetet mellan fadder och utv. förening ser ut idag. - Allan lägger upp Arnes material på insidan. - (Bör vi lägga in att man ska berätta om lärgrupper som en riktlinje för föreningsbesöken?) - Lägg upp SISU-kontakter på insidan! - Distrikten och Regionerna ska ha ut både Joannas projekt och ppt med talmanus. - Skicka mallar som följer den grafiska profilen till reg. konsulenterna (om det går?). - Allan skickar ett mail till alla konsulenter med listan på förslag på saker man kan söka pengar för (prop. 4) - Kan presentationerna skickas till reg. konsulenterna? - Diskussionsforum för reg. konsulenterna? Medskick - Hur ska de 15 obligatoriska föreningsbesöken (2013)finansieras? - Hur kommer potten (300 kr) för utbildningar ur föreningspotten se ut 2013? Borde ta hänsyn till att materialet blir något dyrare. - Måste man vara medlem i en förening för att få sitta med i en distrikts- eller förbundsstyrelse? - Till bredd förbättra informationsflödet! - Till DUG Kan finnas fördelar i att det finns fasta incitament för vissa aktiviteter (t ex läger och inspirationsforum) även 2013.

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Motionsidrott för glädje och gemenskap

Motionsidrott för glädje och gemenskap Motionsidrott för glädje och gemenskap Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Lär

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57 Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Närvarande: Erik Söderberg (ordf.) Yvonne Hagström-Theander Bengt Forsgren Anna Lögdberg

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Sammanfattning grupparbeten

Sammanfattning grupparbeten Sammanfattning grupparbeten Antal intresserade av idrotter av populationen Framtidens Seglare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 356 408 937 618 1484 967 2172 2431 Segling Golf Utförsåkning Längdskidor

Läs mer

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 12, 2014-2016 avseende 159-183 Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull Dag: Lördagen den 13 februari 2016, kl 09.00-17.00 Närvarande: Åsa Edlund

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar.

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Nedan följer en något nerkortad version av samtliga inkomna svar på utvärderingen av hur Svenska Skolidrottsförbundets distrikt uppfattar

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops Inspiration för Integration 19 november 2016 Dokumentation Från workshops MEDLEMSAVGIFTER Ge idéer på hur man ska kunna ha lägre medlems- och träningsavgifter - Bidrag via SISU/ VIF/ Kommun - Söka fondmedel

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4, perioden 2012-14 avseende 60 85 Plats: IOGT-NTO Klara, Stockholm Tid: Fredagen den 9 november, kl 13.00 19.00. Närvarande: Erik Söderberg, ordförande

Läs mer

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan.

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan. FRÅGOR & SVAR IdrottOnline IOL januari 2012 1. Vi har en hemsida och administrationssystem som kräver lite underhåll och är anpassat till våra behov. Det gör att vi inte ser något behov av att ha något

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP I VÄSTERBOTTEN MED VILLKOR LOKALT

SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP I VÄSTERBOTTEN MED VILLKOR LOKALT SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP I VÄSTERBOTTEN MED VILLKOR LOKALT 2012-11-22 Vision - Öppet, tillgängligt, inkluderande - Ungas vilja och drivkraft som utgångspunkt - På ungas egna villkor med samverkan,

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Representantens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Domarens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen och

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Protokoll VKFS 2/2016 Fört vid styrelsemöte

Protokoll VKFS 2/2016 Fört vid styrelsemöte Page 1 of 5 Dagordning a. Mötets öppnande & val av protokolljusterare b. Närvarande c. Tid för nästa möte d. Fastställande av dagordning e. Godkännande av föregående mötesprotokoll f. Administration a.

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Historia / bakgrund.

Historia / bakgrund. SANDÅKRASKOLANS IF Historia / bakgrund. För många år sen hade vi på skolan ett gäng pojkar i år 6 som mest sprang omkring och misskötte sig. Dåvarande rektorn bad mig prata med dem och jag ställde frågan

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7, perioden 2012-14 avseende 132 152 JUSTERAT Plats: Kastellholmen, Stockholm Dag: Lördagen den 20 april, 2013 Tid: Kl 09.00 17.00 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt DISTRIKTSIDROTTSFORUM Malmö den 3 okt PROGRAM 09:00 Inledning Beslut från Riksidrottsmötet 2015 Verksamhetsinriktning 2016-17 Fika Lunch Fika Verksamhetsinriktning 2016-17 forts. Delaktighet i föreningslivet

Läs mer

SGVF:s Ungdomskonferens Gotland 2010-07-08

SGVF:s Ungdomskonferens Gotland 2010-07-08 UNGDOMSKONFERENS Visby Tennisklubbs Rackethall 2010-07-08 Karin Dahl hälsade alla konferensdeltagare välkomna. Karin berättade att Idrottslyftet Mer och fler År 4 ger SGVF 584 000 att fördela bland SGVF:s

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Dåläge Ett föråldrat utbildningssystem som stått still i väldigt många år Många utbildningar som sällan eller aldrig ges En utbildarlista med många so

Dåläge Ett föråldrat utbildningssystem som stått still i väldigt många år Många utbildningar som sällan eller aldrig ges En utbildarlista med många so Utbildning BRR Dåläge Ett föråldrat utbildningssystem som stått still i väldigt många år Många utbildningar som sällan eller aldrig ges En utbildarlista med många som sällan håller utbildning En situation

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

! Svenska Roddförbundet

! Svenska Roddförbundet Sammanställning och analys: Ulrika Lingslunde, projektledare Sammanställning och analys Utvecklingsträffar 2015 Innehållsförteckning: Bakgrund. 3 1. Sammanställning per Utvecklingsträff 4 Upplägg Utvecklingsträffarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

- Tips för att engagera unga och nya ledare

- Tips för att engagera unga och nya ledare Ledarrekrytering - Tips för att engagera unga och nya ledare Andreas Ingmarsson Robert Josefsson Köping, 2009-04-25 Svenska Bordtennisförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Telefon: 08-699 60 00 Fax:

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2/2010 avseende 16-38 Plats: Stockholm, Bosön Dag: 6 juni, 2010 Närvarande: Erik Söderberg Eva Eliasson Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer