Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp"

Transkript

1

2 - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta sig mot men ingen lag Stefan Styrgrupp, uppland ingen fungerande styrelse, utmaning. Västmanland en man som varit ordf men inga möten. Främst Gunilla och Jessica i styrgruppen. Följer typ vhtplanen. Känns som att vhtplanen följs i huvudsak. Nu börjar styrelsen i Västmanland att komma igång Berra Göran och Berra i styrgruppen. Stort mandat för Berra men kontinuerlig återrapportering via tfn eller mail. Gotland den aktiva delen har fallit bort, vet inte riktigt hur Gotland mår idag, lite dåligt samvete för detta. Vhtplanen är min arbetsordning och vi uppfyller dem krav som är ställda. 2

3 - Verksamhetsplan och styrgrupp Yvonne Micke med i styrgruppen. Känner att styrgruppen finns men mer kontakt inför lägret än nu under hösten. Blir mkt jobb enskilt mot varje ordförande. Skulle vilja se ett bättre samarbete. Vhtplan, tror att den skulle behöva följas upp lite bättre. Vi är på rätt väg med förbättringspotential! Svårt att få kontakt med Ångermanland som inte prioriterat detta. Viktigt att få ut information i tid viktigt att få inblick i skolåret och hitta rätt tajming Rolf Styrgrupp fungerade utmärkt i början. En från varje distrikt. Lite svårt att få kontakt med gbg, sen har Gunnar lagt av i Bohuslän-dal, men där hoppar Björn in vi två är mest aktiva. Vhtplan vi gör först och skriver sedan vhtplan T ex inspirationsforum. Tycker att vi följt planen. Claes Styrgrupp vad ska den göra? 3 från Örebro och två från Värmland. Blir lätt att det är konsulenten som driver styrgruppen, även om de ska vara konsulentens chef. Vore bra om styrgruppen tog ett större ansvar, nu kommer mkt från konsulenten. Vhtplanen fungerar, fastnade lite på förenings- och förbundsanalysen t ex fick vi inte tag på så många unga ledare. Skol IF behövde främst hjälp med att utbilda vuxenstöd. Vi tycker att vhtplanen var för ambitiös. Vi har visioner och ideer som nog kommer att fungera i längden men vi ligger lite efter utifrån vhtplanen 3

4 - Verksamhetsplan och styrgrupp Eva övertog från Lennart vid årsskiftet. Finns egentligen ingen styrgrupp som talar om vad jag ska göra. Gjorde en vhtplan själv i början av året har följt denna och mina ordf är informerade. Mkt kontakt med Thomas. Styrgruppen har sagt att vi inte ska ha något tävlingsutbyte inom regionen. Känns som en rimlig vhtplan. Har t ex till viss del hjälpt uteslutna föreningar. Jonas Styrgruppen, två från Blekinge samt 1 från Skåne. Möte i våras, gick igenom vhtplanen som jag tycker att vi följt. Regionfinalen i fotboll blev inte av. Instämmer med andra, det är konsulenten som får driva arbetet, hade önskat att t ex Blekinge kontaktat mig och sagt vad de skulle behöva hjälp med. Nu känns det lite som envägskommunikation ibland. 4

5 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? Styrgruppen har kanske inte så mkt mer att komma med riktlinjerna är redan tydliga från SSIF kan de säga så mkt mer? Bra tanke med styrgrupp men frågan är hur vi ska få det att fungera med delaktigheten? Blir en skillnad mellan ideellt arbetande och vi som är arvoderade ibland eller ofta sitter vi ju på dubbla poster en utmaning. Styrgrupp är bra men man behöver snabba svar för att kunna arbeta vidare Stefan får det hyfsat bra! Bärtan liknande problembild, en del som är drivande i regionen. Vårt jobb med styrgruppen blir mkt att stötta dem som är svagare. Med 22 timmar i månaden så är det utmanande att lämna den stöttning som man vill. Bra att det går att söka medel i utvecklingspotten. Föreningsbesök känns som motorn. Behövs kontinuitet i besöken och att bevara processen! En viktig förbundsmötesdiskussion kring vad vi ska prioritera resurser till för åtgärder. 5

6 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? En idé skulle kunna vara att vi regionkonsulenter är en form av styrgrupp där vi med hjälp av t ex videokonferenser mm stämmer av med varandra om vi följer de riktlinjer som finns kanske något för Allan att hålla i? Återkommande att regionkonsulenterna vill träffas oftare! Ligger mkt på oss själva Titeln regionkonsulent är farlig viktigt att tydliggöra uppdraget! Jonas viktigt att vi gör föreningsbesök, kul att så många söker! Glädjer mig åt att distrikt som inte tidigare genomfört vill genomföra! Yvonne fler träffar viktigt gymnastikförbundet har kvartalsträffar kan göra det på olika sätt. Jag får ut mkt från att träffas med er övriga konsulenter ger fart i vårat arbete. Många distrikt jobbar var och en för sig vi behöver samlas i distrikten, vi ska träffas en helg. Viktigt att närma sig varandra, inte helt ändra arbetssätt. Rolf känner inte riktigt igen mig i ovan vi tar ett snabbt beslut kring att jag som konsulent ska fixa t ex ett läger då gör jag det, enkelt. Vi behöver inte ha massa styrgruppsmöten. Eva vi har inte sökt medel till föreningsbesök utan gjort det i andra former, mkt via mail eller telefon bra sätt att skaffa kontakter. Viktigt att inte stoppa vid att vi behöver pengar för att åka ut, går att stötta på många vis! 6

7 - Lobbying Jonas Har varit på en högskola och haft föreläsning för lärarstudenter svårt att veta vad de tog till sig men de fick med sig material som de kan använda. Vi samarbetar mkt med SISU och andra förbund. Vi har tagit fram en flyers som flera kan ta med sig ut vid besök t ex vid skolor mkt arbete över gränserna som fungerar bra. Vi är på gång att göra 10 träffar där vi träffar rektorer och idrottslärare/fritidspedagoger. Utmaning att hitta en bra tid för dessa träffar på vardag tror vi är en bra tid och längd! Vi har fått ett bra material från SSIF. Materialet borde ha kommit tidigare! Tycker vi ska arbeta mkt med lobbying, också via sociala medier, t ex svt play. Berra vi är påväg, har nu fått en ny konsulent i Sholm. Vi vill ha en transparens genom sociala medier blir lite av en utvärdering t ex av evenemang. Stefan vi är på gång, vi har nätverksträffar, har haft 3 st i Västerås med ffa lärare. Västmanland tog mkt tid i början av året för att få ihop en styrelse, mkt lobbying för att få ihop en styrelse. Södermanland Jessica träffade 16 rektorer nyligen. Katrineholm ville sköta tävlingar själva vi ska ha möte med dem. Kanonvht, björktorpsskolan! Bra erbjudande, t shirt mm för medlemmar, 50 kr, kan bli ett föredöme i Eskilstuna tidningsreportage! 7

8 - Lobbying Yvonne Vi har pratat om besök, inte börjat ännu. Vet inte hur det ser ut i Ångermanland men kan tänka mig att Pelle har en lobbyingvht. Rolf Vi har inte haft något lobbyingarbete ännu, men vi ska nog börja med idrottshögskolan i Göteborg. Claes I värmland/örebro Claes har besökt DF för att se läget kontra skolidrotten. Värmland, också via DF:et stor påverkan på Karlstad kommun. Skolidrott ska ingå i idrottsskolevht. Vi gör mkt via DF:et gör att vi kommer in på ett bra sätt och kommer åt viktiga personer slutsats kontakt via DF:et för att komma in i kommunerna och nå viktiga personer. Handlar mkt om att motivera utifrån pengar. Utgår från samhällsperspektivet och barnens behov, inte tävlingar påkopplat ännu DF:et finansierar en halvtidskonsulent i Värmland som arbetar med skolidrott 8

9 - Lobbying Eva Jönköping/småland Lennart har nog gjort en hel del, har haft ett stort nätverk samarbete med smålandsidrotten Eva har också tät kontakt med DF:et men får ingen vidare respons när det gäller ekonomiska medel. Besök har stöttat en hel del per telefon, inte varit ute på någonting ännu. Vi har haft en stor artikel i Korren. Jonas fråga kring tävlingsbestämmelser områdesvis representation och möjlighet att ställa upp i tävlingar. Bärtan Bra samarbete med Dalarnas idrottsförbund. Ett bra forum för DF:et att komma ut då vi haft en stor representation av föreningar. Många knackar på vår dörr när de vill komma in i organisationen. Projekttjänsten känns inte som den träffar rätt när det gäller vår vht. Vi måste fokusera på regionperspektivet. Krävs långsiktighet för att få igång distrikt som ej fungerar. Vad gör DF:en i gästrikland och hälsingland för att stötta? Kan samarbetet med de andra DF:en utvecklas!? Kontakt via DF kontakterna. Eva vi behöver få genomslag på övergripande beslutsfattarnivå! Tror det handlar mkt om att satsa gymnasieföreningarna. 9

10 - Läger och inspirationsforum Stefan läger 4 dgr, 25 ungdomar samt 10 ledare som utbildar. Uppland hade två deltagare på ELITlägret. Inspforum 1-2 nov i Västerås, minst 40 personer räknar vi med. Berra Ska ha regionläger nästa månad okt, 22 klara, 8 preliminära. Innehåll träning med elitinstruktör samt två kurser. Ukraina 4 deltagare. Inspforum, torsdag 20 okt försöker lobba hårt för deltagande. Yvonne- Regläger, 32 deltagare, bara ångermanland, inarbetat sedan tidigare. 5 dgr. Planerat inspforum november. Rolf Inspforum januari, cirka 7 st. Läger avklarat i maj/juni 23 deltagare, 3 dgr. 4 anmälda till nästa läger. Claes Vi har inte gjort något Läger för få anmälda försöker ändra målgrupp. Inspforum, 11/11 kl 11:00. Fokus vuxenstöd från pol till föräldrar. Eva Småland två år, 30 förra året, skulle nu flytta till Östergötland ingen från Småland anmälde sig. För få deltagare anmälda instället. Inspforum, 40 som mål. 10

11 - Läger och inspirationsforum Jonas Inspforum 1 dag 15 deltagare, 2 från Blekinge, resten Skåne. Hade hoppats på många fler Tror man måste locka med något för att få dit dem. Regläger, cirka 50 totalt. Väldigt lyckat, vi fick säga nej till föreningar. Vi gjorde för första gången en idrottonlineutb för de vuxenstöd som var med, väldigt lyckat. Tror att vi skulle genomföra detta även utan regíonsamarbete! Bärtan 60 deltagare på lägret, 75 med ledare. 2 uppföljningar, 25 och 10 deltagare per tillfälle. Återträff i slutet på januari. Vuxenstödsträff lokalt. Vi arbetar med Uppland, genomför 3 idrotter, fotboll, innebandy och futsal för att visa att Skolidrotten är på gång i Uppland! 11

12 Regelbundna möten mellan regkonsulenter Mötesagenda för projektansökningar/när bedömning sker Vilka förväntningar har vi på fungerande skol IF etc? Framtid för regionsamverkansprojektet? 2013 och framåt 12

13 Prioriterade frågeställningar Framtid, 2012, 2013 Vad gör vi bra? Lista saker och gör mer av detta! Hitta gm mötesdagar Har LOK stödet ökat? Avtal 2012, ej klara distrikten bestämmer representant Ekonomi för heltidskonsulent, Skåne 13

14 - Framtid, 2012 Träffar inför 2012 Effektivare arbetssätt kräv in rapport kring nuvarande frågeställningar inför mötet. Alla behöver vara förberedda inför mötet och skicka gärna in frågor och material innan. Precisera vad som ska behandlas på mötet. Lägg upp allting på Meltwater eller motsvarande Sammankallande DUG 4 träffar per år varav 2 fysiskt Regionerna behöver också träffas. Viktigt att inspirera varandra och dela med sig! Viktigt att få någon rolig aktivitet i samband med mötet kan bjuda på tid om vi får ngt roligt samtidigt Dialog inom styrgruppen Dagbok från konsulenten Vad är bästa sättet att kommunicera mail, Meltwater mm? Se till att varje region har genomfört minst 3-5 föreningsbesök under 2012 Gemensamt material lägg upp detta i idébanken! Finns det möjlighet att låna det centrala materialet från kansliet? Profilkläder! Ska vara snyggt och passa! Björn Laid har tagit fram detta Skoljoggen har tagit fram kläder ingen kommentar kring dessa. USB minne vid föreningsbesök allt som behövs för att starta och bedriva förening 14

15 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Eva- inställda läger ska kunna användas till andra projekt, ex. inspirationsforum. Dvs pengarna ska finnas kvar i regionen. Bärtan- håller med ovanstående talare. Mer pengar behövs ute i region. Claes- tycker att vi kollar på detta när vi har diskuterat övriga organisationer. Kan SSIF gå in med om DF går in med kr? Gemensamma projekt med andra organisationer bör prioriteras. Jonas- det ser olika ut i olika distrikt, olika prioriteringar. Allt syftar till att få igång fler föreningar, fokus kan vara på kommun samt/eller föreningar plus övriga organisationer. Eva- det finns pengar att söka för att väcka distrikt. Eva vill se mer pengar till regionen för träffar och övriga möten. Det måste finnas en tanke från SSIF på vilka krav som bör finnas på regionkonsulenterna angående träffar med distrikt och regioner. Efterfrågar en målbeskrivning från SSIF hur regionsamverkan ska utmynna i. 15

16 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Yvonne- vem gör vad? Vissa konsulenter upplever att styrgrupperna är svaga, vilka krav finns från SSIF? Eva- regionkonsulentsuppgiften behöver förtydligas gentemot ingående distriktstyrelser från förbundet. Rolf- tror inte det hjälper med pengar & träffar om det inte finns intresse från sdf:ens sida. Bärtan- Sverige är väldigt olika, har man inte distrikt som fungerar så behövs det ytterligare åtgärder. Vänd dig då till regionsutvecklingspotten. Berra- vill satsa på material för lobbningsarbete med Jonas, Bärtans och Berras material. Det ska användas och alla ska ges möjlighet att använda detta. Joanna ska ringa Björn Laid också. Rolf & Bärtan- förkorta beslutskedjan om möjligt, Ge mer ansvar till tjänsteman. 16

17 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 1: Eva, Rolf, Jonas & Bärtan. Grupp 2: Berra, Stefan, Claes & Yvonne. Grupp 1- föreningsbesök är viktiga framöver. Livet fortsätter även efter 2014, regeringen kommer förmodlingen att förändras framöver. Vi ska själva se på våra utvecklingsmöjligheter. Vi har en självklar roll inom idrottssverige. De specifika problem vi ser idag är övergående. Vi måste ge föreningarna tid och inte låta dem delta bara för att de inte genomfört deras uppgifter. Regionen kan vara ett forum för utbildning (läger). Positivt att fortsätta med regionkonsulenter. Man ser att föreningar är hungriga på att regionkonsulenterna kommer ut. Grupp 2- Det här med regionkonsulenter ska nog fortsätta framöver beroende på hur det ser ut. Önskemålet är att hitta en konsulent i varje distrikt på sikt. Samverkan med andra organisationer är ett måste (skola, DF, kommun, Korpen, andra SDF). I första hand bör det finnas någon som jobbar! 17

18 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 2- ett önskemål är att alla distrikt har en anställd i någon form. Läger ska vi ha så länge det ger något. Vi ska utbilda unga ledare för att de sedan ska jobba vidare inom förbundet och inte bara gå till något annat SF direkt. Att stärka distriktet är att stärka distriktsstyrelser. Vi bör ha träffar för att höja statusen för styrelsen i föreningen samt för styrelsen i distriktet. Minska glappet mellan att sitta i IF styrelse till att sitta i SDF styrelse. Grupp 1- vi måste jobba vidare med det vi har uppnått. Att de ska vara konsekvent med regionkonsulent. Hur kommer föreningarna att se ut 2014? Det bör påverka vårt beslut om hur framtiden ska se ut. Vi ska bli bättre på att kunna styrdokumenten gällande skolan, så att vi kan följa med i utvecklingen i skolan. Ha vuxenstödsutbildningar som är attraktiva. Denna uppgift bör ligga på regionkonsulenter. Eva- vi måste tydliggöra SDF:ens uppgifter för att visa att SDF:en behövs. 18

19 Prioriterade frågeställningar - Framtid Jonas, risken är att styrelsens funktion minskar när konsulent finns. Claes- viktigt att styrelsens roll är tydligt uttryckt. 19

20 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Berra- förenings- samt skolbesök är framgångsfaktorer. Skapar ett flow ute på skolor och föreningar. Jonas- har lyckats med samarbetet med Skåne idrottsförbund och sisu. Han vill gärna dela med sig av sina erfarenheter. Idrottsförbunden har stora kontaktnät ska användas. Väldigt lyckat regionsläger. Claes- värmland har lyckats med detta eftersom de delar samma mål för barn och ungdomar. De har kommit överens om att de jobbar mot samma mål. Detta har skapat resurser på olika sätt, pengar ( kr på 1 & ½ år) och kontaktnät. Rolf- hade ett väldigt lyckat inspirationsforum. Yvonne- regionlägret har funnits i 40 år i olika former i Ångermanland. De har ett speciellt upplägg på innehållet där ungdomarna, efter tre år, har lärt sig alla tre stegen. Eva- det dröjer något år innan jag ser framgångar. Kontakt med norra Kalmar har skapats- framgång=) 20

21 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Stefan- om man inte gör med alla pengar man söker så låt de vara kvar så sätter man press på de regioner och distrikt som fått dessa. Lyckat samarbete med SISU tack vare flytt. Framgång med Västmanlands styrelse, den är igång nu! Mer info om att skolidrottsföreningarna är länken till övriga idrottsrörelsen, mer samarbete med handikappidrottsförbundet, SHIF. 21

22 Prioriterade frågeställningar Framtid, Hitta gemensamma mötesdagar Claes- ju mer vi träffas desto bättre blir det. Eva- Vore bra om man la träffen i samband med större träffar då man ändå träffas. Önskemål att träffas i samband med förbundsmötet. Att inte vara borta för mycket från familjen. Rolf- vill gärna inte börja med ett telefonmöte i början med året, utan börja med ett fysisk träff. Passar bra med januari. Claes- innehållet kan handla om att vi ska utbilda varandra, kanske kan det räcka med att träffas lunch till lunch (vardag), Karlstad (hockey)? Jonas- Hur lång bör träffen vara, en helg eller liknande? 22

23 Prioriterade frågeställningar Framtid, Har LOK-stödet ökat? DUG undersöker saken, kan förbundet se hur pass stor LOK-stödsredovisning som gjorts bland föreningarna? Värmland kan det i dagsläget! 23

24 Prioriterade frågeställningar Framtid, Avtal 2012 Berra- kan reg.knutten arvoderas under delar av året. Ex. fram till mars? 24

25 Prioriterade frågeställningar - Framtid, Ekonomi för heltidskonsulent? Jonas- beskriver hur det går till. 25

26 Övrigt, genomgång av USB Kommentarer Alla konsulenter upplever USB-minnet som värdefullt! En spontan applåd till Jonas. 26

27 Tack

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Bert-Åke, Stefan, Yvonne, Carl, Eva, Magdalena (Maja, Allan och Sanna). Demokratiprojektet ur erfarenheter från fadderprojektet En fortsättning på Fadderprojektet.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110 Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Närvarande: Leif Larsson (ordf.) Eva Eliasson Susanna Radovanovic Bengt Forsgren

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Har sänts hem innan konferensen i god tid. Inga frågor från den kom upp så det lades till handlingarna.

Har sänts hem innan konferensen i god tid. Inga frågor från den kom upp så det lades till handlingarna. Anteckningar fört vid SFDFs Norrlandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Sundsvall. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Krister Sandin, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Silly Season i 1300RallyCup

Silly Season i 1300RallyCup Silly Season i 1300RallyCup Säsongen börjar närma sig med stormsteg, många har kämpat med renoveringar och uppgraderingar hela hösten/vintern. Nu får man lite extra tid på sig att putsa till det sista

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

V Ä R M L A N D S S K O L I D R O T T S F Ö R B U N D

V Ä R M L A N D S S K O L I D R O T T S F Ö R B U N D V Ä R M L A N D S S K O L I D R O T T S F Ö R B U N D VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 140101-141231 DAGORDNING Årsmöte med Värmlands skolidrottsförbund Idrottens Hus, Karlstad, lokal München

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer