Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp"

Transkript

1

2 - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta sig mot men ingen lag Stefan Styrgrupp, uppland ingen fungerande styrelse, utmaning. Västmanland en man som varit ordf men inga möten. Främst Gunilla och Jessica i styrgruppen. Följer typ vhtplanen. Känns som att vhtplanen följs i huvudsak. Nu börjar styrelsen i Västmanland att komma igång Berra Göran och Berra i styrgruppen. Stort mandat för Berra men kontinuerlig återrapportering via tfn eller mail. Gotland den aktiva delen har fallit bort, vet inte riktigt hur Gotland mår idag, lite dåligt samvete för detta. Vhtplanen är min arbetsordning och vi uppfyller dem krav som är ställda. 2

3 - Verksamhetsplan och styrgrupp Yvonne Micke med i styrgruppen. Känner att styrgruppen finns men mer kontakt inför lägret än nu under hösten. Blir mkt jobb enskilt mot varje ordförande. Skulle vilja se ett bättre samarbete. Vhtplan, tror att den skulle behöva följas upp lite bättre. Vi är på rätt väg med förbättringspotential! Svårt att få kontakt med Ångermanland som inte prioriterat detta. Viktigt att få ut information i tid viktigt att få inblick i skolåret och hitta rätt tajming Rolf Styrgrupp fungerade utmärkt i början. En från varje distrikt. Lite svårt att få kontakt med gbg, sen har Gunnar lagt av i Bohuslän-dal, men där hoppar Björn in vi två är mest aktiva. Vhtplan vi gör först och skriver sedan vhtplan T ex inspirationsforum. Tycker att vi följt planen. Claes Styrgrupp vad ska den göra? 3 från Örebro och två från Värmland. Blir lätt att det är konsulenten som driver styrgruppen, även om de ska vara konsulentens chef. Vore bra om styrgruppen tog ett större ansvar, nu kommer mkt från konsulenten. Vhtplanen fungerar, fastnade lite på förenings- och förbundsanalysen t ex fick vi inte tag på så många unga ledare. Skol IF behövde främst hjälp med att utbilda vuxenstöd. Vi tycker att vhtplanen var för ambitiös. Vi har visioner och ideer som nog kommer att fungera i längden men vi ligger lite efter utifrån vhtplanen 3

4 - Verksamhetsplan och styrgrupp Eva övertog från Lennart vid årsskiftet. Finns egentligen ingen styrgrupp som talar om vad jag ska göra. Gjorde en vhtplan själv i början av året har följt denna och mina ordf är informerade. Mkt kontakt med Thomas. Styrgruppen har sagt att vi inte ska ha något tävlingsutbyte inom regionen. Känns som en rimlig vhtplan. Har t ex till viss del hjälpt uteslutna föreningar. Jonas Styrgruppen, två från Blekinge samt 1 från Skåne. Möte i våras, gick igenom vhtplanen som jag tycker att vi följt. Regionfinalen i fotboll blev inte av. Instämmer med andra, det är konsulenten som får driva arbetet, hade önskat att t ex Blekinge kontaktat mig och sagt vad de skulle behöva hjälp med. Nu känns det lite som envägskommunikation ibland. 4

5 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? Styrgruppen har kanske inte så mkt mer att komma med riktlinjerna är redan tydliga från SSIF kan de säga så mkt mer? Bra tanke med styrgrupp men frågan är hur vi ska få det att fungera med delaktigheten? Blir en skillnad mellan ideellt arbetande och vi som är arvoderade ibland eller ofta sitter vi ju på dubbla poster en utmaning. Styrgrupp är bra men man behöver snabba svar för att kunna arbeta vidare Stefan får det hyfsat bra! Bärtan liknande problembild, en del som är drivande i regionen. Vårt jobb med styrgruppen blir mkt att stötta dem som är svagare. Med 22 timmar i månaden så är det utmanande att lämna den stöttning som man vill. Bra att det går att söka medel i utvecklingspotten. Föreningsbesök känns som motorn. Behövs kontinuitet i besöken och att bevara processen! En viktig förbundsmötesdiskussion kring vad vi ska prioritera resurser till för åtgärder. 5

6 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? En idé skulle kunna vara att vi regionkonsulenter är en form av styrgrupp där vi med hjälp av t ex videokonferenser mm stämmer av med varandra om vi följer de riktlinjer som finns kanske något för Allan att hålla i? Återkommande att regionkonsulenterna vill träffas oftare! Ligger mkt på oss själva Titeln regionkonsulent är farlig viktigt att tydliggöra uppdraget! Jonas viktigt att vi gör föreningsbesök, kul att så många söker! Glädjer mig åt att distrikt som inte tidigare genomfört vill genomföra! Yvonne fler träffar viktigt gymnastikförbundet har kvartalsträffar kan göra det på olika sätt. Jag får ut mkt från att träffas med er övriga konsulenter ger fart i vårat arbete. Många distrikt jobbar var och en för sig vi behöver samlas i distrikten, vi ska träffas en helg. Viktigt att närma sig varandra, inte helt ändra arbetssätt. Rolf känner inte riktigt igen mig i ovan vi tar ett snabbt beslut kring att jag som konsulent ska fixa t ex ett läger då gör jag det, enkelt. Vi behöver inte ha massa styrgruppsmöten. Eva vi har inte sökt medel till föreningsbesök utan gjort det i andra former, mkt via mail eller telefon bra sätt att skaffa kontakter. Viktigt att inte stoppa vid att vi behöver pengar för att åka ut, går att stötta på många vis! 6

7 - Lobbying Jonas Har varit på en högskola och haft föreläsning för lärarstudenter svårt att veta vad de tog till sig men de fick med sig material som de kan använda. Vi samarbetar mkt med SISU och andra förbund. Vi har tagit fram en flyers som flera kan ta med sig ut vid besök t ex vid skolor mkt arbete över gränserna som fungerar bra. Vi är på gång att göra 10 träffar där vi träffar rektorer och idrottslärare/fritidspedagoger. Utmaning att hitta en bra tid för dessa träffar på vardag tror vi är en bra tid och längd! Vi har fått ett bra material från SSIF. Materialet borde ha kommit tidigare! Tycker vi ska arbeta mkt med lobbying, också via sociala medier, t ex svt play. Berra vi är påväg, har nu fått en ny konsulent i Sholm. Vi vill ha en transparens genom sociala medier blir lite av en utvärdering t ex av evenemang. Stefan vi är på gång, vi har nätverksträffar, har haft 3 st i Västerås med ffa lärare. Västmanland tog mkt tid i början av året för att få ihop en styrelse, mkt lobbying för att få ihop en styrelse. Södermanland Jessica träffade 16 rektorer nyligen. Katrineholm ville sköta tävlingar själva vi ska ha möte med dem. Kanonvht, björktorpsskolan! Bra erbjudande, t shirt mm för medlemmar, 50 kr, kan bli ett föredöme i Eskilstuna tidningsreportage! 7

8 - Lobbying Yvonne Vi har pratat om besök, inte börjat ännu. Vet inte hur det ser ut i Ångermanland men kan tänka mig att Pelle har en lobbyingvht. Rolf Vi har inte haft något lobbyingarbete ännu, men vi ska nog börja med idrottshögskolan i Göteborg. Claes I värmland/örebro Claes har besökt DF för att se läget kontra skolidrotten. Värmland, också via DF:et stor påverkan på Karlstad kommun. Skolidrott ska ingå i idrottsskolevht. Vi gör mkt via DF:et gör att vi kommer in på ett bra sätt och kommer åt viktiga personer slutsats kontakt via DF:et för att komma in i kommunerna och nå viktiga personer. Handlar mkt om att motivera utifrån pengar. Utgår från samhällsperspektivet och barnens behov, inte tävlingar påkopplat ännu DF:et finansierar en halvtidskonsulent i Värmland som arbetar med skolidrott 8

9 - Lobbying Eva Jönköping/småland Lennart har nog gjort en hel del, har haft ett stort nätverk samarbete med smålandsidrotten Eva har också tät kontakt med DF:et men får ingen vidare respons när det gäller ekonomiska medel. Besök har stöttat en hel del per telefon, inte varit ute på någonting ännu. Vi har haft en stor artikel i Korren. Jonas fråga kring tävlingsbestämmelser områdesvis representation och möjlighet att ställa upp i tävlingar. Bärtan Bra samarbete med Dalarnas idrottsförbund. Ett bra forum för DF:et att komma ut då vi haft en stor representation av föreningar. Många knackar på vår dörr när de vill komma in i organisationen. Projekttjänsten känns inte som den träffar rätt när det gäller vår vht. Vi måste fokusera på regionperspektivet. Krävs långsiktighet för att få igång distrikt som ej fungerar. Vad gör DF:en i gästrikland och hälsingland för att stötta? Kan samarbetet med de andra DF:en utvecklas!? Kontakt via DF kontakterna. Eva vi behöver få genomslag på övergripande beslutsfattarnivå! Tror det handlar mkt om att satsa gymnasieföreningarna. 9

10 - Läger och inspirationsforum Stefan läger 4 dgr, 25 ungdomar samt 10 ledare som utbildar. Uppland hade två deltagare på ELITlägret. Inspforum 1-2 nov i Västerås, minst 40 personer räknar vi med. Berra Ska ha regionläger nästa månad okt, 22 klara, 8 preliminära. Innehåll träning med elitinstruktör samt två kurser. Ukraina 4 deltagare. Inspforum, torsdag 20 okt försöker lobba hårt för deltagande. Yvonne- Regläger, 32 deltagare, bara ångermanland, inarbetat sedan tidigare. 5 dgr. Planerat inspforum november. Rolf Inspforum januari, cirka 7 st. Läger avklarat i maj/juni 23 deltagare, 3 dgr. 4 anmälda till nästa läger. Claes Vi har inte gjort något Läger för få anmälda försöker ändra målgrupp. Inspforum, 11/11 kl 11:00. Fokus vuxenstöd från pol till föräldrar. Eva Småland två år, 30 förra året, skulle nu flytta till Östergötland ingen från Småland anmälde sig. För få deltagare anmälda instället. Inspforum, 40 som mål. 10

11 - Läger och inspirationsforum Jonas Inspforum 1 dag 15 deltagare, 2 från Blekinge, resten Skåne. Hade hoppats på många fler Tror man måste locka med något för att få dit dem. Regläger, cirka 50 totalt. Väldigt lyckat, vi fick säga nej till föreningar. Vi gjorde för första gången en idrottonlineutb för de vuxenstöd som var med, väldigt lyckat. Tror att vi skulle genomföra detta även utan regíonsamarbete! Bärtan 60 deltagare på lägret, 75 med ledare. 2 uppföljningar, 25 och 10 deltagare per tillfälle. Återträff i slutet på januari. Vuxenstödsträff lokalt. Vi arbetar med Uppland, genomför 3 idrotter, fotboll, innebandy och futsal för att visa att Skolidrotten är på gång i Uppland! 11

12 Regelbundna möten mellan regkonsulenter Mötesagenda för projektansökningar/när bedömning sker Vilka förväntningar har vi på fungerande skol IF etc? Framtid för regionsamverkansprojektet? 2013 och framåt 12

13 Prioriterade frågeställningar Framtid, 2012, 2013 Vad gör vi bra? Lista saker och gör mer av detta! Hitta gm mötesdagar Har LOK stödet ökat? Avtal 2012, ej klara distrikten bestämmer representant Ekonomi för heltidskonsulent, Skåne 13

14 - Framtid, 2012 Träffar inför 2012 Effektivare arbetssätt kräv in rapport kring nuvarande frågeställningar inför mötet. Alla behöver vara förberedda inför mötet och skicka gärna in frågor och material innan. Precisera vad som ska behandlas på mötet. Lägg upp allting på Meltwater eller motsvarande Sammankallande DUG 4 träffar per år varav 2 fysiskt Regionerna behöver också träffas. Viktigt att inspirera varandra och dela med sig! Viktigt att få någon rolig aktivitet i samband med mötet kan bjuda på tid om vi får ngt roligt samtidigt Dialog inom styrgruppen Dagbok från konsulenten Vad är bästa sättet att kommunicera mail, Meltwater mm? Se till att varje region har genomfört minst 3-5 föreningsbesök under 2012 Gemensamt material lägg upp detta i idébanken! Finns det möjlighet att låna det centrala materialet från kansliet? Profilkläder! Ska vara snyggt och passa! Björn Laid har tagit fram detta Skoljoggen har tagit fram kläder ingen kommentar kring dessa. USB minne vid föreningsbesök allt som behövs för att starta och bedriva förening 14

15 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Eva- inställda läger ska kunna användas till andra projekt, ex. inspirationsforum. Dvs pengarna ska finnas kvar i regionen. Bärtan- håller med ovanstående talare. Mer pengar behövs ute i region. Claes- tycker att vi kollar på detta när vi har diskuterat övriga organisationer. Kan SSIF gå in med om DF går in med kr? Gemensamma projekt med andra organisationer bör prioriteras. Jonas- det ser olika ut i olika distrikt, olika prioriteringar. Allt syftar till att få igång fler föreningar, fokus kan vara på kommun samt/eller föreningar plus övriga organisationer. Eva- det finns pengar att söka för att väcka distrikt. Eva vill se mer pengar till regionen för träffar och övriga möten. Det måste finnas en tanke från SSIF på vilka krav som bör finnas på regionkonsulenterna angående träffar med distrikt och regioner. Efterfrågar en målbeskrivning från SSIF hur regionsamverkan ska utmynna i. 15

16 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Yvonne- vem gör vad? Vissa konsulenter upplever att styrgrupperna är svaga, vilka krav finns från SSIF? Eva- regionkonsulentsuppgiften behöver förtydligas gentemot ingående distriktstyrelser från förbundet. Rolf- tror inte det hjälper med pengar & träffar om det inte finns intresse från sdf:ens sida. Bärtan- Sverige är väldigt olika, har man inte distrikt som fungerar så behövs det ytterligare åtgärder. Vänd dig då till regionsutvecklingspotten. Berra- vill satsa på material för lobbningsarbete med Jonas, Bärtans och Berras material. Det ska användas och alla ska ges möjlighet att använda detta. Joanna ska ringa Björn Laid också. Rolf & Bärtan- förkorta beslutskedjan om möjligt, Ge mer ansvar till tjänsteman. 16

17 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 1: Eva, Rolf, Jonas & Bärtan. Grupp 2: Berra, Stefan, Claes & Yvonne. Grupp 1- föreningsbesök är viktiga framöver. Livet fortsätter även efter 2014, regeringen kommer förmodlingen att förändras framöver. Vi ska själva se på våra utvecklingsmöjligheter. Vi har en självklar roll inom idrottssverige. De specifika problem vi ser idag är övergående. Vi måste ge föreningarna tid och inte låta dem delta bara för att de inte genomfört deras uppgifter. Regionen kan vara ett forum för utbildning (läger). Positivt att fortsätta med regionkonsulenter. Man ser att föreningar är hungriga på att regionkonsulenterna kommer ut. Grupp 2- Det här med regionkonsulenter ska nog fortsätta framöver beroende på hur det ser ut. Önskemålet är att hitta en konsulent i varje distrikt på sikt. Samverkan med andra organisationer är ett måste (skola, DF, kommun, Korpen, andra SDF). I första hand bör det finnas någon som jobbar! 17

18 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 2- ett önskemål är att alla distrikt har en anställd i någon form. Läger ska vi ha så länge det ger något. Vi ska utbilda unga ledare för att de sedan ska jobba vidare inom förbundet och inte bara gå till något annat SF direkt. Att stärka distriktet är att stärka distriktsstyrelser. Vi bör ha träffar för att höja statusen för styrelsen i föreningen samt för styrelsen i distriktet. Minska glappet mellan att sitta i IF styrelse till att sitta i SDF styrelse. Grupp 1- vi måste jobba vidare med det vi har uppnått. Att de ska vara konsekvent med regionkonsulent. Hur kommer föreningarna att se ut 2014? Det bör påverka vårt beslut om hur framtiden ska se ut. Vi ska bli bättre på att kunna styrdokumenten gällande skolan, så att vi kan följa med i utvecklingen i skolan. Ha vuxenstödsutbildningar som är attraktiva. Denna uppgift bör ligga på regionkonsulenter. Eva- vi måste tydliggöra SDF:ens uppgifter för att visa att SDF:en behövs. 18

19 Prioriterade frågeställningar - Framtid Jonas, risken är att styrelsens funktion minskar när konsulent finns. Claes- viktigt att styrelsens roll är tydligt uttryckt. 19

20 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Berra- förenings- samt skolbesök är framgångsfaktorer. Skapar ett flow ute på skolor och föreningar. Jonas- har lyckats med samarbetet med Skåne idrottsförbund och sisu. Han vill gärna dela med sig av sina erfarenheter. Idrottsförbunden har stora kontaktnät ska användas. Väldigt lyckat regionsläger. Claes- värmland har lyckats med detta eftersom de delar samma mål för barn och ungdomar. De har kommit överens om att de jobbar mot samma mål. Detta har skapat resurser på olika sätt, pengar ( kr på 1 & ½ år) och kontaktnät. Rolf- hade ett väldigt lyckat inspirationsforum. Yvonne- regionlägret har funnits i 40 år i olika former i Ångermanland. De har ett speciellt upplägg på innehållet där ungdomarna, efter tre år, har lärt sig alla tre stegen. Eva- det dröjer något år innan jag ser framgångar. Kontakt med norra Kalmar har skapats- framgång=) 20

21 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Stefan- om man inte gör med alla pengar man söker så låt de vara kvar så sätter man press på de regioner och distrikt som fått dessa. Lyckat samarbete med SISU tack vare flytt. Framgång med Västmanlands styrelse, den är igång nu! Mer info om att skolidrottsföreningarna är länken till övriga idrottsrörelsen, mer samarbete med handikappidrottsförbundet, SHIF. 21

22 Prioriterade frågeställningar Framtid, Hitta gemensamma mötesdagar Claes- ju mer vi träffas desto bättre blir det. Eva- Vore bra om man la träffen i samband med större träffar då man ändå träffas. Önskemål att träffas i samband med förbundsmötet. Att inte vara borta för mycket från familjen. Rolf- vill gärna inte börja med ett telefonmöte i början med året, utan börja med ett fysisk träff. Passar bra med januari. Claes- innehållet kan handla om att vi ska utbilda varandra, kanske kan det räcka med att träffas lunch till lunch (vardag), Karlstad (hockey)? Jonas- Hur lång bör träffen vara, en helg eller liknande? 22

23 Prioriterade frågeställningar Framtid, Har LOK-stödet ökat? DUG undersöker saken, kan förbundet se hur pass stor LOK-stödsredovisning som gjorts bland föreningarna? Värmland kan det i dagsläget! 23

24 Prioriterade frågeställningar Framtid, Avtal 2012 Berra- kan reg.knutten arvoderas under delar av året. Ex. fram till mars? 24

25 Prioriterade frågeställningar - Framtid, Ekonomi för heltidskonsulent? Jonas- beskriver hur det går till. 25

26 Övrigt, genomgång av USB Kommentarer Alla konsulenter upplever USB-minnet som värdefullt! En spontan applåd till Jonas. 26

27 Tack

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer