Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp"

Transkript

1

2 - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta sig mot men ingen lag Stefan Styrgrupp, uppland ingen fungerande styrelse, utmaning. Västmanland en man som varit ordf men inga möten. Främst Gunilla och Jessica i styrgruppen. Följer typ vhtplanen. Känns som att vhtplanen följs i huvudsak. Nu börjar styrelsen i Västmanland att komma igång Berra Göran och Berra i styrgruppen. Stort mandat för Berra men kontinuerlig återrapportering via tfn eller mail. Gotland den aktiva delen har fallit bort, vet inte riktigt hur Gotland mår idag, lite dåligt samvete för detta. Vhtplanen är min arbetsordning och vi uppfyller dem krav som är ställda. 2

3 - Verksamhetsplan och styrgrupp Yvonne Micke med i styrgruppen. Känner att styrgruppen finns men mer kontakt inför lägret än nu under hösten. Blir mkt jobb enskilt mot varje ordförande. Skulle vilja se ett bättre samarbete. Vhtplan, tror att den skulle behöva följas upp lite bättre. Vi är på rätt väg med förbättringspotential! Svårt att få kontakt med Ångermanland som inte prioriterat detta. Viktigt att få ut information i tid viktigt att få inblick i skolåret och hitta rätt tajming Rolf Styrgrupp fungerade utmärkt i början. En från varje distrikt. Lite svårt att få kontakt med gbg, sen har Gunnar lagt av i Bohuslän-dal, men där hoppar Björn in vi två är mest aktiva. Vhtplan vi gör först och skriver sedan vhtplan T ex inspirationsforum. Tycker att vi följt planen. Claes Styrgrupp vad ska den göra? 3 från Örebro och två från Värmland. Blir lätt att det är konsulenten som driver styrgruppen, även om de ska vara konsulentens chef. Vore bra om styrgruppen tog ett större ansvar, nu kommer mkt från konsulenten. Vhtplanen fungerar, fastnade lite på förenings- och förbundsanalysen t ex fick vi inte tag på så många unga ledare. Skol IF behövde främst hjälp med att utbilda vuxenstöd. Vi tycker att vhtplanen var för ambitiös. Vi har visioner och ideer som nog kommer att fungera i längden men vi ligger lite efter utifrån vhtplanen 3

4 - Verksamhetsplan och styrgrupp Eva övertog från Lennart vid årsskiftet. Finns egentligen ingen styrgrupp som talar om vad jag ska göra. Gjorde en vhtplan själv i början av året har följt denna och mina ordf är informerade. Mkt kontakt med Thomas. Styrgruppen har sagt att vi inte ska ha något tävlingsutbyte inom regionen. Känns som en rimlig vhtplan. Har t ex till viss del hjälpt uteslutna föreningar. Jonas Styrgruppen, två från Blekinge samt 1 från Skåne. Möte i våras, gick igenom vhtplanen som jag tycker att vi följt. Regionfinalen i fotboll blev inte av. Instämmer med andra, det är konsulenten som får driva arbetet, hade önskat att t ex Blekinge kontaktat mig och sagt vad de skulle behöva hjälp med. Nu känns det lite som envägskommunikation ibland. 4

5 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? Styrgruppen har kanske inte så mkt mer att komma med riktlinjerna är redan tydliga från SSIF kan de säga så mkt mer? Bra tanke med styrgrupp men frågan är hur vi ska få det att fungera med delaktigheten? Blir en skillnad mellan ideellt arbetande och vi som är arvoderade ibland eller ofta sitter vi ju på dubbla poster en utmaning. Styrgrupp är bra men man behöver snabba svar för att kunna arbeta vidare Stefan får det hyfsat bra! Bärtan liknande problembild, en del som är drivande i regionen. Vårt jobb med styrgruppen blir mkt att stötta dem som är svagare. Med 22 timmar i månaden så är det utmanande att lämna den stöttning som man vill. Bra att det går att söka medel i utvecklingspotten. Föreningsbesök känns som motorn. Behövs kontinuitet i besöken och att bevara processen! En viktig förbundsmötesdiskussion kring vad vi ska prioritera resurser till för åtgärder. 5

6 - Hur kan styrgruppsarbetet utvecklas? En idé skulle kunna vara att vi regionkonsulenter är en form av styrgrupp där vi med hjälp av t ex videokonferenser mm stämmer av med varandra om vi följer de riktlinjer som finns kanske något för Allan att hålla i? Återkommande att regionkonsulenterna vill träffas oftare! Ligger mkt på oss själva Titeln regionkonsulent är farlig viktigt att tydliggöra uppdraget! Jonas viktigt att vi gör föreningsbesök, kul att så många söker! Glädjer mig åt att distrikt som inte tidigare genomfört vill genomföra! Yvonne fler träffar viktigt gymnastikförbundet har kvartalsträffar kan göra det på olika sätt. Jag får ut mkt från att träffas med er övriga konsulenter ger fart i vårat arbete. Många distrikt jobbar var och en för sig vi behöver samlas i distrikten, vi ska träffas en helg. Viktigt att närma sig varandra, inte helt ändra arbetssätt. Rolf känner inte riktigt igen mig i ovan vi tar ett snabbt beslut kring att jag som konsulent ska fixa t ex ett läger då gör jag det, enkelt. Vi behöver inte ha massa styrgruppsmöten. Eva vi har inte sökt medel till föreningsbesök utan gjort det i andra former, mkt via mail eller telefon bra sätt att skaffa kontakter. Viktigt att inte stoppa vid att vi behöver pengar för att åka ut, går att stötta på många vis! 6

7 - Lobbying Jonas Har varit på en högskola och haft föreläsning för lärarstudenter svårt att veta vad de tog till sig men de fick med sig material som de kan använda. Vi samarbetar mkt med SISU och andra förbund. Vi har tagit fram en flyers som flera kan ta med sig ut vid besök t ex vid skolor mkt arbete över gränserna som fungerar bra. Vi är på gång att göra 10 träffar där vi träffar rektorer och idrottslärare/fritidspedagoger. Utmaning att hitta en bra tid för dessa träffar på vardag tror vi är en bra tid och längd! Vi har fått ett bra material från SSIF. Materialet borde ha kommit tidigare! Tycker vi ska arbeta mkt med lobbying, också via sociala medier, t ex svt play. Berra vi är påväg, har nu fått en ny konsulent i Sholm. Vi vill ha en transparens genom sociala medier blir lite av en utvärdering t ex av evenemang. Stefan vi är på gång, vi har nätverksträffar, har haft 3 st i Västerås med ffa lärare. Västmanland tog mkt tid i början av året för att få ihop en styrelse, mkt lobbying för att få ihop en styrelse. Södermanland Jessica träffade 16 rektorer nyligen. Katrineholm ville sköta tävlingar själva vi ska ha möte med dem. Kanonvht, björktorpsskolan! Bra erbjudande, t shirt mm för medlemmar, 50 kr, kan bli ett föredöme i Eskilstuna tidningsreportage! 7

8 - Lobbying Yvonne Vi har pratat om besök, inte börjat ännu. Vet inte hur det ser ut i Ångermanland men kan tänka mig att Pelle har en lobbyingvht. Rolf Vi har inte haft något lobbyingarbete ännu, men vi ska nog börja med idrottshögskolan i Göteborg. Claes I värmland/örebro Claes har besökt DF för att se läget kontra skolidrotten. Värmland, också via DF:et stor påverkan på Karlstad kommun. Skolidrott ska ingå i idrottsskolevht. Vi gör mkt via DF:et gör att vi kommer in på ett bra sätt och kommer åt viktiga personer slutsats kontakt via DF:et för att komma in i kommunerna och nå viktiga personer. Handlar mkt om att motivera utifrån pengar. Utgår från samhällsperspektivet och barnens behov, inte tävlingar påkopplat ännu DF:et finansierar en halvtidskonsulent i Värmland som arbetar med skolidrott 8

9 - Lobbying Eva Jönköping/småland Lennart har nog gjort en hel del, har haft ett stort nätverk samarbete med smålandsidrotten Eva har också tät kontakt med DF:et men får ingen vidare respons när det gäller ekonomiska medel. Besök har stöttat en hel del per telefon, inte varit ute på någonting ännu. Vi har haft en stor artikel i Korren. Jonas fråga kring tävlingsbestämmelser områdesvis representation och möjlighet att ställa upp i tävlingar. Bärtan Bra samarbete med Dalarnas idrottsförbund. Ett bra forum för DF:et att komma ut då vi haft en stor representation av föreningar. Många knackar på vår dörr när de vill komma in i organisationen. Projekttjänsten känns inte som den träffar rätt när det gäller vår vht. Vi måste fokusera på regionperspektivet. Krävs långsiktighet för att få igång distrikt som ej fungerar. Vad gör DF:en i gästrikland och hälsingland för att stötta? Kan samarbetet med de andra DF:en utvecklas!? Kontakt via DF kontakterna. Eva vi behöver få genomslag på övergripande beslutsfattarnivå! Tror det handlar mkt om att satsa gymnasieföreningarna. 9

10 - Läger och inspirationsforum Stefan läger 4 dgr, 25 ungdomar samt 10 ledare som utbildar. Uppland hade två deltagare på ELITlägret. Inspforum 1-2 nov i Västerås, minst 40 personer räknar vi med. Berra Ska ha regionläger nästa månad okt, 22 klara, 8 preliminära. Innehåll träning med elitinstruktör samt två kurser. Ukraina 4 deltagare. Inspforum, torsdag 20 okt försöker lobba hårt för deltagande. Yvonne- Regläger, 32 deltagare, bara ångermanland, inarbetat sedan tidigare. 5 dgr. Planerat inspforum november. Rolf Inspforum januari, cirka 7 st. Läger avklarat i maj/juni 23 deltagare, 3 dgr. 4 anmälda till nästa läger. Claes Vi har inte gjort något Läger för få anmälda försöker ändra målgrupp. Inspforum, 11/11 kl 11:00. Fokus vuxenstöd från pol till föräldrar. Eva Småland två år, 30 förra året, skulle nu flytta till Östergötland ingen från Småland anmälde sig. För få deltagare anmälda instället. Inspforum, 40 som mål. 10

11 - Läger och inspirationsforum Jonas Inspforum 1 dag 15 deltagare, 2 från Blekinge, resten Skåne. Hade hoppats på många fler Tror man måste locka med något för att få dit dem. Regläger, cirka 50 totalt. Väldigt lyckat, vi fick säga nej till föreningar. Vi gjorde för första gången en idrottonlineutb för de vuxenstöd som var med, väldigt lyckat. Tror att vi skulle genomföra detta även utan regíonsamarbete! Bärtan 60 deltagare på lägret, 75 med ledare. 2 uppföljningar, 25 och 10 deltagare per tillfälle. Återträff i slutet på januari. Vuxenstödsträff lokalt. Vi arbetar med Uppland, genomför 3 idrotter, fotboll, innebandy och futsal för att visa att Skolidrotten är på gång i Uppland! 11

12 Regelbundna möten mellan regkonsulenter Mötesagenda för projektansökningar/när bedömning sker Vilka förväntningar har vi på fungerande skol IF etc? Framtid för regionsamverkansprojektet? 2013 och framåt 12

13 Prioriterade frågeställningar Framtid, 2012, 2013 Vad gör vi bra? Lista saker och gör mer av detta! Hitta gm mötesdagar Har LOK stödet ökat? Avtal 2012, ej klara distrikten bestämmer representant Ekonomi för heltidskonsulent, Skåne 13

14 - Framtid, 2012 Träffar inför 2012 Effektivare arbetssätt kräv in rapport kring nuvarande frågeställningar inför mötet. Alla behöver vara förberedda inför mötet och skicka gärna in frågor och material innan. Precisera vad som ska behandlas på mötet. Lägg upp allting på Meltwater eller motsvarande Sammankallande DUG 4 träffar per år varav 2 fysiskt Regionerna behöver också träffas. Viktigt att inspirera varandra och dela med sig! Viktigt att få någon rolig aktivitet i samband med mötet kan bjuda på tid om vi får ngt roligt samtidigt Dialog inom styrgruppen Dagbok från konsulenten Vad är bästa sättet att kommunicera mail, Meltwater mm? Se till att varje region har genomfört minst 3-5 föreningsbesök under 2012 Gemensamt material lägg upp detta i idébanken! Finns det möjlighet att låna det centrala materialet från kansliet? Profilkläder! Ska vara snyggt och passa! Björn Laid har tagit fram detta Skoljoggen har tagit fram kläder ingen kommentar kring dessa. USB minne vid föreningsbesök allt som behövs för att starta och bedriva förening 14

15 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Eva- inställda läger ska kunna användas till andra projekt, ex. inspirationsforum. Dvs pengarna ska finnas kvar i regionen. Bärtan- håller med ovanstående talare. Mer pengar behövs ute i region. Claes- tycker att vi kollar på detta när vi har diskuterat övriga organisationer. Kan SSIF gå in med om DF går in med kr? Gemensamma projekt med andra organisationer bör prioriteras. Jonas- det ser olika ut i olika distrikt, olika prioriteringar. Allt syftar till att få igång fler föreningar, fokus kan vara på kommun samt/eller föreningar plus övriga organisationer. Eva- det finns pengar att söka för att väcka distrikt. Eva vill se mer pengar till regionen för träffar och övriga möten. Det måste finnas en tanke från SSIF på vilka krav som bör finnas på regionkonsulenterna angående träffar med distrikt och regioner. Efterfrågar en målbeskrivning från SSIF hur regionsamverkan ska utmynna i. 15

16 - Framtid, 2012, vad göra med pengar som finns kvar. Yvonne- vem gör vad? Vissa konsulenter upplever att styrgrupperna är svaga, vilka krav finns från SSIF? Eva- regionkonsulentsuppgiften behöver förtydligas gentemot ingående distriktstyrelser från förbundet. Rolf- tror inte det hjälper med pengar & träffar om det inte finns intresse från sdf:ens sida. Bärtan- Sverige är väldigt olika, har man inte distrikt som fungerar så behövs det ytterligare åtgärder. Vänd dig då till regionsutvecklingspotten. Berra- vill satsa på material för lobbningsarbete med Jonas, Bärtans och Berras material. Det ska användas och alla ska ges möjlighet att använda detta. Joanna ska ringa Björn Laid också. Rolf & Bärtan- förkorta beslutskedjan om möjligt, Ge mer ansvar till tjänsteman. 16

17 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 1: Eva, Rolf, Jonas & Bärtan. Grupp 2: Berra, Stefan, Claes & Yvonne. Grupp 1- föreningsbesök är viktiga framöver. Livet fortsätter även efter 2014, regeringen kommer förmodlingen att förändras framöver. Vi ska själva se på våra utvecklingsmöjligheter. Vi har en självklar roll inom idrottssverige. De specifika problem vi ser idag är övergående. Vi måste ge föreningarna tid och inte låta dem delta bara för att de inte genomfört deras uppgifter. Regionen kan vara ett forum för utbildning (läger). Positivt att fortsätta med regionkonsulenter. Man ser att föreningar är hungriga på att regionkonsulenterna kommer ut. Grupp 2- Det här med regionkonsulenter ska nog fortsätta framöver beroende på hur det ser ut. Önskemålet är att hitta en konsulent i varje distrikt på sikt. Samverkan med andra organisationer är ett måste (skola, DF, kommun, Korpen, andra SDF). I första hand bör det finnas någon som jobbar! 17

18 Prioriterade frågeställningar - Framtid Grupp 2- ett önskemål är att alla distrikt har en anställd i någon form. Läger ska vi ha så länge det ger något. Vi ska utbilda unga ledare för att de sedan ska jobba vidare inom förbundet och inte bara gå till något annat SF direkt. Att stärka distriktet är att stärka distriktsstyrelser. Vi bör ha träffar för att höja statusen för styrelsen i föreningen samt för styrelsen i distriktet. Minska glappet mellan att sitta i IF styrelse till att sitta i SDF styrelse. Grupp 1- vi måste jobba vidare med det vi har uppnått. Att de ska vara konsekvent med regionkonsulent. Hur kommer föreningarna att se ut 2014? Det bör påverka vårt beslut om hur framtiden ska se ut. Vi ska bli bättre på att kunna styrdokumenten gällande skolan, så att vi kan följa med i utvecklingen i skolan. Ha vuxenstödsutbildningar som är attraktiva. Denna uppgift bör ligga på regionkonsulenter. Eva- vi måste tydliggöra SDF:ens uppgifter för att visa att SDF:en behövs. 18

19 Prioriterade frågeställningar - Framtid Jonas, risken är att styrelsens funktion minskar när konsulent finns. Claes- viktigt att styrelsens roll är tydligt uttryckt. 19

20 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Berra- förenings- samt skolbesök är framgångsfaktorer. Skapar ett flow ute på skolor och föreningar. Jonas- har lyckats med samarbetet med Skåne idrottsförbund och sisu. Han vill gärna dela med sig av sina erfarenheter. Idrottsförbunden har stora kontaktnät ska användas. Väldigt lyckat regionsläger. Claes- värmland har lyckats med detta eftersom de delar samma mål för barn och ungdomar. De har kommit överens om att de jobbar mot samma mål. Detta har skapat resurser på olika sätt, pengar ( kr på 1 & ½ år) och kontaktnät. Rolf- hade ett väldigt lyckat inspirationsforum. Yvonne- regionlägret har funnits i 40 år i olika former i Ångermanland. De har ett speciellt upplägg på innehållet där ungdomarna, efter tre år, har lärt sig alla tre stegen. Eva- det dröjer något år innan jag ser framgångar. Kontakt med norra Kalmar har skapats- framgång=) 20

21 Prioriterade frågeställningar Framtid, Vad gör vi bra? Stefan- om man inte gör med alla pengar man söker så låt de vara kvar så sätter man press på de regioner och distrikt som fått dessa. Lyckat samarbete med SISU tack vare flytt. Framgång med Västmanlands styrelse, den är igång nu! Mer info om att skolidrottsföreningarna är länken till övriga idrottsrörelsen, mer samarbete med handikappidrottsförbundet, SHIF. 21

22 Prioriterade frågeställningar Framtid, Hitta gemensamma mötesdagar Claes- ju mer vi träffas desto bättre blir det. Eva- Vore bra om man la träffen i samband med större träffar då man ändå träffas. Önskemål att träffas i samband med förbundsmötet. Att inte vara borta för mycket från familjen. Rolf- vill gärna inte börja med ett telefonmöte i början med året, utan börja med ett fysisk träff. Passar bra med januari. Claes- innehållet kan handla om att vi ska utbilda varandra, kanske kan det räcka med att träffas lunch till lunch (vardag), Karlstad (hockey)? Jonas- Hur lång bör träffen vara, en helg eller liknande? 22

23 Prioriterade frågeställningar Framtid, Har LOK-stödet ökat? DUG undersöker saken, kan förbundet se hur pass stor LOK-stödsredovisning som gjorts bland föreningarna? Värmland kan det i dagsläget! 23

24 Prioriterade frågeställningar Framtid, Avtal 2012 Berra- kan reg.knutten arvoderas under delar av året. Ex. fram till mars? 24

25 Prioriterade frågeställningar - Framtid, Ekonomi för heltidskonsulent? Jonas- beskriver hur det går till. 25

26 Övrigt, genomgång av USB Kommentarer Alla konsulenter upplever USB-minnet som värdefullt! En spontan applåd till Jonas. 26

27 Tack

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Bert-Åke, Stefan, Yvonne, Carl, Eva, Magdalena (Maja, Allan och Sanna). Demokratiprojektet ur erfarenheter från fadderprojektet En fortsättning på Fadderprojektet.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar.

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Nedan följer en något nerkortad version av samtliga inkomna svar på utvärderingen av hur Svenska Skolidrottsförbundets distrikt uppfattar

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 12, 2014-2016 avseende 159-183 Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull Dag: Lördagen den 13 februari 2016, kl 09.00-17.00 Närvarande: Åsa Edlund

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57 Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Närvarande: Erik Söderberg (ordf.) Yvonne Hagström-Theander Bengt Forsgren Anna Lögdberg

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat

TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat Tv-pucken 2002 TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 2002-10-09 11.00 Stångebro Ishall A Stockholm/VIT Gotland 8-0 (3-0, 5-0) 2002-10-09 12.45 Stångebro Ishall A

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping

Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping Vi som var där: SIBF: Magnus Fantenberg, Andreas Holm, Jonas Ahlehjelm, Mats Öster Dalarna Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Norrbotten Skåne Småland

Läs mer

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening!

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! På forening.se hittar du en komplett ordlista på alla tänkbara begrepp du kan behöva. FIRMATECKNARE den person som ensam eller

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF Domarträff SDF-SIBF Linköping 5 januari, 2016 Domarträff SDF SIBF Linköping 5 januari, 2016 Anmälda deltagare! SDF Dalarna Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Skåne Småland Stockholm Södermanland

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110 Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Närvarande: Leif Larsson (ordf.) Eva Eliasson Susanna Radovanovic Bengt Forsgren

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Bakgrund Regeringen har gett idrotten 1 miljard kr på 4 år. Pengarna ska användas inom följande fem områden. Öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Protokoll nr Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: Kansliet, Växjö

Protokoll nr Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: Kansliet, Växjö Protokoll nr 7 2010 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2010-10-24 Plats: Kansliet, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Gun Svensson Christer Johansson Mats Nydesjö

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF Solna 2014-08-21 Till SDF U19- och U17-serierna 2015 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2015. (Tilldelningen av platser

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF Solna 2013-08-15 Till SDF U19- och U17-serierna 2014 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2014. (Tilldelningen av platser

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Dokumentation Nätverkande Konferens för distriktsstyrelserna

Dokumentation Nätverkande Konferens för distriktsstyrelserna Dokumentation Nätverkande Konferens för distriktsstyrelserna 18-19/8 2012 - Halmstad tourfinalen Swedish beach tour Deltagare: Robert Öhrström, Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg (Västsvenska VBF) Göran Henrysson,

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, onsdag den 20 februari 2013 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Malin Bergendahl, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops Inspiration för Integration 19 november 2016 Dokumentation Från workshops MEDLEMSAVGIFTER Ge idéer på hur man ska kunna ha lägre medlems- och träningsavgifter - Bidrag via SISU/ VIF/ Kommun - Söka fondmedel

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Kartläggning utav Västerbottens Skolidrottsförbund Djanet Beraki, Rebecka Johansson, Ellen Blomdahl

Kartläggning utav Västerbottens Skolidrottsförbund Djanet Beraki, Rebecka Johansson, Ellen Blomdahl Kartläggning utav Västerbottens Skolidrottsförbund Djanet Beraki, Rebecka Johansson, Ellen Blomdahl Bakgrund Västerbottens Skolidrottsförbund har haft det kämpigt under de senaste åren. Fler föreningar

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Toppning. Har vi strukturella motkrafter i er idrott? Grundtänket är att olika föreningar träffas enbart i tävlingar, inte för att ha kul!

Toppning. Har vi strukturella motkrafter i er idrott? Grundtänket är att olika föreningar träffas enbart i tävlingar, inte för att ha kul! Fler konkurrerande idrotter. Ekonomisk fråga Föäldraengagemanget större idag. Föräldrarna bestämmer idrott för sina barn och tänker individuellt på sin son/dotter även i lagsporter. De större klubbarna

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer