Välkommmen till Qualis nätverksseminarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommmen till Qualis nätverksseminarium"

Transkript

1 Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Den april 2015 på Slagthuset i Malmö Två inspirerande dagar med föreläsare från hela landet, valbara seminarier, erfarenhetsutbyte och information om spännande utveckling inom Qualis.

2 Tisdag den 14 april Registrering och kaffe Vems är ansvaret för skolans resultat? - Inger Enqvist Inger Enkvist är professor i spanska i Lund och en aktiv skoldebattör. Hon har bland annat jämfört utbildningssystem i olika länder, t.ex. i God utbildning och dålig. Internationella exempel (2013) och även beskrivit följderna av svenska utbildningsreformer i Feltänkt (1999) Välkommen till Malmö! Eva Ahlgren, förvaltningschef vid arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad Lunch Valbara seminarier, Del 1 A. Läsårets Qualisförskolor föreläser om sitt systematiska kvalitetsarbete - Bälingeby förskola, Uppsala och Kompassens förskola, Kävlinge. B. Nyckeln till framgång - en resa i ett systematiskt kvalitetsarbete mot 120 p, Skönadalsskolan, Kävlinge F-6. (Läsårets Qualisskola). C. Kvalitetsarbetet från elev till huvudman - Hur ser ansvaret ut på respektive nivå? Eskilstuna kommun D. På jakt efter drivkrafterna! - Solna kulturskola E. Från att tro till att veta - Sundsvalls fritidsgårdar F. Qualis i kommunen - Kvalitetssäkring på huvudmannanivå - Q-Steps Kaffepaus Reflektion/diskussion skolformsvis i grupper utifrån förmiddagens föreläsning Avslutning Mingel Middag med underhållning- Slagthuset Inger Enqvist, professor i spanska i Lund och en aktiv skoldebattör Inger har beskrivit följderna av svenska utbildningsreformer i boken Feltänkt (1999). Hennes senaste böcker om utbildning finns hittills bara på spanska men en av dem försöker förklara för icke-specialister varför vi har en kris i utbildningssystemen i västvärlden och en annan beskriver läraryrket så som det ofta uppfattas idag och vad det kan vara. Eva Ahlgren, Förvaltningschef vid arbetsmarknads-, gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad.

3 Onsdag den 15 april Barns och elevers ansvar Kaffepaus Barn som tar ansvar och har inflytande Pedagogistor från S:t Jörgens förskolor i Helsingborg Elevernas ansvar för eget lärande: HMU- högre måluppfyllelse Elever och personal från Linåkerskolan i Svalöv Ansvarsdokument Elever och personal från Pauliskolan i Malmö Valbara seminarier, Del 2 A. Små barns lärande Svalövs kommun - Ifous forskningsprojekt B. Språk, kommunikation och tydligt ledarskap - nyckeln till framgång i skola och arbetsliv. Börje Ehrstrand Lunch Valbara seminarier, Del 3 A. Hur tar vi ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer? Annika Gustafsson, verksamhetschef Hudiksvalls förskolor B. Lite snack och mycket verkstad - det händer grejer när alla är med Yvonne Larsen och Joakim Holm, utvecklingsstrateger och Mikael Hultberg barn- och utbildningschef, Finspångs kommun C. Kvalitetsdialogen- Förskola, grundskola och fritidsgård Bitte Sundin, utvecklingsstrateg Norrköpings kommun D. Ansvar för kvalitetsarbetet på alla nivåer Anna Thörn, verksamhetschef Katrineholms skolor och Johan Söderberg, ordförande bildningsnämnden Katrineholm Kaffepaus Information från Q-Steps och styrelsen Avslutning Möjlighet till samtal med personal från Q-Steps. Möjlighet att ställa frågor inom nedanstående områden Qualis Förskola - Kristina Måhlgren Qualis Skola - Nils-Åke Andersson Enkäter - Emelie Vennberg Qualis medlemssidor och webben, Qualis Fritidsgård, Qualis Musik- och kulturskola - Sara Levén Avtal, ekonomi, allmänna frågor - Johnny Aspman

4 Valbara seminarier Respektive valbart seminarium innehåller goda exempel och erfarenheter från verksamheter som arbetar med Qualis Kvalitetssäkringsystem. Efter presentationerna får du tillfälle att ställa frågor, utbyta erfarenheter med andra och själv fundera utifrån konkreta frågeställningar och situationer. Valbara seminarier, Del 1 (Varje deltagare väljer ett alternativ från A-F) A. Läsårets Qualisförskolor föreläser om sitt systematiska kvalitetsarbete Pedagoger och förskolechef Elisabeth Ståhl Bälingeby förskola, Uppsala. Pedagoger och förskolechef Rauni Lundgren från Kompassens förskola, Kävlinge samt Göran Larsson, kvalitetsstrateg Kävlinge kommun. B. Nyckeln till framgång - en resa i ett systematiskt kvalitetsarbete mot 120 p Skönadalsskolan, Kävlinge F-6 (läsårets Qualisskola) Susanne Haglind, rektor, Johan Feldt, fritidspedagog Camilla Boman, specialpedagog och Göran Larsson, kvalitetsstrateg Kävlinge kommun C. Kvalitetsarbetet från elev till huvudman- Hur ser ansvaret ut på respektive nivå? Eskilstuna kommunala gymnasieskola berättar om hur ansvaret för verksamheten, dess utvärdering och utveckling ser ut på olika nivåer i organisationen: Från elev till skolans organisation som in sin tur påverkat huvudmanen med Qualis som verktyg. Mart Saamel (gymnasiestrateg Eskilstuna kommun), Helena Carlström och Jens Axdorph (rektorer Rekarnegymnasiet) samt Pia Roos (förstelärare Rekarnegymnasiet) D. På jakt efter drivkrafterna! Solna kulturskola berättar om sitt arbete med att skapa lust och motivation hos eleverna genom ämnesöverskridande samarbeten och projekt. En annan framgångsfaktor är samarbete mellan grundskola och kulturskola. Alla elever får då en möjlighet att upptäcka styrkan och kraften i de estetiska språken. Pernilla Lundberg, blockflöjtspedagog och Qualisgranskare Katarina Fast Ehrlén, bitr.rektor och författare till Skolan som inte finns men som alla älskar! E. Från att tro till att veta I Sundvall har fritidsgårdarna gjort en kvalitativ resa med Qualis som karta och kompass. Vi får en inblick i deras arbete och ta del av både misslyckande och framgång. Lars- Ove Johansson, ungdoms- och fritidschef Sundsvalls kommun. F. Qualis i kommunen - Kvalitetssäkring på huvudmannanivå. Q-Steps styrelse presenterar Qualis nya kvalitetssäkringsverktyg på huvudmannanivå. Detta seminarium riktar sig till centralt placerade tjänstemän inom förvaltning/förvaltningsledning.

5 Valbara seminarier, Del 2 (Varje deltagare väljer ett alternativ från A-B) A. Små barns lärande Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Syftet med FoU-programmet Små barns lärande är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Tolv kommuner deltar i programmet, och för forskningsinsatsen ansvarar Linnéuniversitetet. Pedagoger från förskolan Torpet i Svalöv, Kerstin Lingebrant utbildningschef i Svalövs kommun och specialpedagog Maria Winqvist som även är processledare för Små barns lärande. B. Språk, kommunikation och tydligt ledarskap - nyckeln till framgång framgång i skola och arbetsliv Börje Ehstrand har en bakgrund som klass-, språkoch speciallärare, samt studierektor och är rektorn som blivit smått legendarisk för sitt arbete med att rycka upp och förändra Rinkebyskolan i invandrartäta förorten Rinkeby, nordväst om Stockholm. Hans ledarskap har belönats med bl.a. Nordiska skolledarpriset, Utbildningsakademins stora pris och Kunskapspriset. Valbara seminarie, Del 3 (Varje deltagare väljer ett alternativ från A-D) A. Hur tar vi ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer? Annika Gustafsson, Verksamhetschef Hudiksvalls förskolor B. Lite snack och mycket verkstad - det händer grejer när alla är med Yvonne Larsen och Joakim Holm, utvecklingsstrateger och Mikael Hultberg, barn- och utbildningschef, Finspångs kommun C. Kvalitetsdialogen - Förskola, grundskola och fritidsgård Bitte Sundin, utvecklingsstrateg Norrköpings kommun berättar om deras kvalitetsarbete. D. Ansvar för kvalitetsarbetet på alla nivåer Inom Katrineholms skolor har ett medvetet arbete skett för att skapa engagemang och delaktighet i arbetet med Qualis. Ett tydligt, sammanhållet system från klassrummet till nämnden möjliggör inflytand och ansvar för hela organisationen. Anna Thörn, verksamhetschef Katrineholms skolor och Johan Söderberg, ordförande bildningsnämnden Katrineholm.

6 B Anmälningsinformation Anmälan sker via webben. Du hittar information och länk till anmälan under Press på Konferensen äger rum den april 2015 på Slagthuset i Malmö. Slagthuset Malmö Jörgen Kocksgatan 7A Malmö Logi bokar du i samband med din anmälan och boende bokas då på: Comfort Hotel Malmö Carlsgatan 10C Malmö Middag Gemensam middag med underhållning den 14 april på Slagthuset i Malmö, Jörgen Kocksgatan 7a. Pris: 360 kr/person exkl dryck. Kostnad för deltagande utöver nätverkslicens är kr/person inklusive lunch och fika. Logi, middag och resa bekostar du själv. Frågor Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Levén på Varmt välkommen till Qualis nätverksseminarium! Q-Steps Kvalitetssäkring AB, Peter Myndes Backe 12, Stockholm

Qualis kvalitet i förskolan

Qualis kvalitet i förskolan Qualis kvalitet i förskolan Säkra kvaliteten i din förskola I Sverige har vi över lag en mycket bra förskoleverksamhet. Kvaliteten mellan förskolor kan dock variera, en del av dem är mycket bra, men en

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

För en skola med hjärtat. #skolvåren

För en skola med hjärtat. #skolvåren För en skola med hjärtat #skolvåren För en skola med hjärtat Välkommen till #afkhuddinge - För en skola med hjärtat Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren envisats med att uttrycka

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer