Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?"

Transkript

1 FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

2 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen? Via webbenkäter Vilka svarade på frågorna? FöretagarFörbundets medlemspanel, d v s medlemmar i FöretagarFörbundet som har registrerat sin e-postadress Hur många svarade på frågorna? företagare När genomfördes panelundersökningen? 29 oktober-6 november

3 Fakta om de svarande kön

4 Fakta om de svarande ålder

5 Fakta om de svarande utbildningsnivå

6 Fakta om de svarande geografi

7 Fakta om de svarande ortstorlek

8 Fakta om de svarande antal anställda

9 Fakta om de svarande omsättning

10 Finanskrisens påverkan på småföretagare

11 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Det vanligaste svaret är att försäljningen har minskat gäller främst vissa specifika branscher, t ex fordonsindustri, bostadsbyggande och handel. Både B2B och B2C. Telefonen som annars brukar ringa ganska flitigt har plötsligt tystnat. Försäljningen har minskat drastiskt. Våra kunder är nervösa och vågar inte investera eftersom de inte får lån. De småföretag som har stora inköp från utlandet uppger att den svaga kronan ökat kostnaderna samtidigt som det varit omöjligt att höja priserna i motsvarande grad. Svenska kronans försvagning medför kraftigt ökade kostnader på inköp från Europa och USA. Kraftigt försämrad växelkurs, vilket innebär högre kostnader för importerade varor, vilket dock inte kan kompenseras genom motsvarande prishöjning mot kund

12 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Vissa företag har drabbats av kapitalbrist till följd av bankernas tuffare utlåningskrav, bristen på externt riskkapital samt på leverantörernas minskade vilja att ge betalningskrediter. Jag har det väldigt svårt ekonomiskt och mina leverantörer är mindre villiga till kredit och förlängda fakturadatum. Bankernas attityd mot gamla, trogna, skötsamma kunder. Tydligen finns det inget liv efter krisen. Bankernas panik gör det oerhört svårt att få loss kapital. Goda idéer får bli goda idéer istället för verksamheter. Tillgången på riskkapital har minskat. Banken är försiktigare med utlåning. Räntekostnader på existerande lån har också ökat. Dyrare lån. Banken tar högre marginal

13 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Avsluten inte bara minskar i antal de tar också längre tid att nå. Kundernas betalningstider har dessutom ökat, och i vissa fall har de haft direkta problem att betala fakturorna. Oacceptabelt långa betalningstider från kunder. Flera branscher är utsatta för en prispress som drabbar småföretagen extra hårt. Samtidigt har många småföretag en svag förhandlingsposition gentemot sina kunder och klarar därför inte av att hålla priserna uppe. Prisnivån har sjunkit kraftigt. Många kunder och småföretagarna själva är återhållsamma och avvaktar med investeringar. Många talar om psykologins makt och medias svartmålning av det ekonomiska läget. Det är inte läge att diskutera större investeringar just nu, som vi annars hade planerat. Man märker att de stora företagen blivit väldigt känsliga för större investeringar

14 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Företag som placerat tillgångar i aktier har sett det egna kapitalet minska radikalt de senaste månaderna. Detta leder till svaga buffertar och minskad trygghet. Vår likviditet ligger i aktier som gått ner 50%. Flera småföretag uppger att de avvaktar med planerade nyanställningar. En del uppger till och med att de nu tvingas varsla eller säga upp personal. Kunderna dröjer med betalning av fakturor. Telefonerna är tysta. Inga nya förfrågningar de senaste sex veckorna. Vi sätter oss idag för att informera om varsel. Vi kommer att kursa! Enstaka företagare uppger att de utnyttjar krisen till sin fördel genom att anställa personal just nu. De hävdar nämligen att tillgången på kompetent personal ökat på marknaden den senaste tiden. Det positiva är att det nu har blivit enklare att finna personer förkortare tid vid olika projekt

15 Småföretagarnas betyg på regeringens hantering av finanskrisen

16 Lågkonjunkturens påverkan på småföretagare

17 Öppen fråga: På vilket sätt tror du att lågkonjunkturen kommer att påverka ditt företag? Resultatet på denna fråga påminner mycket om det som kom fram i frågan På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag?. Det som skiljer är främst att krisen väntas sprida sig till betydligt fler branscher än de som redan drabbats. Man tror också att många av de problem som man upplevt hösten 2008 kommer att permanentas, t ex minskad omsättningsvolym, lägre försäljningspriser, svårare att låna pengar, neddragningar av personal etc. Jag jobbar i byggbranschen räcker det som förklaring? Lågkonjunkturen kommer att slå hårt i alla branscher den ekonomiska situationen påverkar hela samhället. Mindre pengar hos familjerna gör att de drar in på nöjen. Jag driver en camping och vi kommer att få färre gäster framöver. Kommunerna kommer av psykologiska skäl att dra ner på vissa aktiviteter som inte känns absolut nödvändiga, trots att de kanske är just det. Sluta snacka in oss i lågkonjunkturen. Då blir den ännu djupare. Allt är psykologi! Ingen vill investera. När massmedia skriver om lågkonjunkturen håller alla inne med sina beställningar även statliga bolag

18 Öppen fråga: På vilket sätt tror du att lågkonjunkturen kommer att påverka ditt företag? Ett litet antal småföretagare ser att lågkonjunkturen kommer att spela deras företag i händerna, t ex de som jobbar med infrastrukturfrågor ett område som man upplever att regeringen satsar mycket på just nu. Några ser också att lågkonjunkturen kommer att göra det lättare att rekrytera kompetent personal något som många företag upplevt som ett stort problem de senaste åren. Det kan bli positivt för vår bransch. Regeringen kommer förmodligen att satsa mer på infrastruktur. Det innebär flera vägprojekt och även satsningar på tågtrafiken. Vi har varit lite fat and happy. Nu kommer en välbehövlig affärsutveckling, vilket kommer att innebära att vi med största säkerhet kommer att tjäna mer pengar. Vi är företagskonsulter inom ekonomi. Om konkurserna ökar får vi mer att göra. Vissa kunder köper mindre. Samtidigt blir tempot lugnare och saker och ting blir billigare. Detta ger mer tid att finna och vidareutveckla nya kundgrupper eller befintliga som köper mer. Det kan vara rätt skönt med lite sämre tider ett tag. Jag har en zooaffär och tror att vår bransch kan öka lite när folk håller sig mer hemma men ändå vill unna sig något. Djuren ger en viss tröst och ett visst lugn. Det blir lättare att anställa kvalificerad personal

19 Hur konjunkturkänsliga är småföretagen?

20 Småföretagens känslighet och beroende av sina största och bästa kunder

21 Småföretagens lönsamhet kommande två år

22 Åtgärder för att möta lågkonjunkturen

23 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? De särklassigt vanligaste svaren handlar om att fokusera på försäljning, att dra ner på kostnader och avvakta med investeringar samt att avskeda personal. Offensivare, fler kundbesök, aktivare bearbetning av befintliga kunder, synas mer över huvud taget. Personalminskningar, strypa alla kostnader. Inga investeringar, minska personal. Hårdare bearbetning av nyckelkunder och prospects. Uppsägningar, vilket gör att vi får jobba mer själva

24 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Parallellt med ökat fokus på försäljning är det många som talar om att öka sin marknadsföring och reklam. Just dessa typer av kostnader är det flera som säger sig villiga att öka. Aggressiv marknadsföring! Vi kommer att profilera oss med grafisk profil, möjligen annonsering samt berätta för kunden vad vi är bra på. Öka reklamen. Visa mer att vi finns. En del av småföretagarna säger att de tänker söka sig till nya marknader, t ex andra länder. Bredda kundstocken. Gå utomlands. Offensiv på att söka nya kunder utanför Stockholm och Sverige.. Söka kunder inom andra branscher såsom livsmedel och läkemedel

25 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Ett sätt att möta lågkonjunkturen är att satsa på produkt- och affärsutveckling. Flera företagare uppger att en lågkonjunktur är ett lämpligt tillfälle att lyfta blicken och analysera och ifrågasätta företagets verksamhet och affärsmodell. Kanske är det lämpligt att i linje med kundernas ökade kostnadsmedvetenhet ta fram billigare produkter och tjänster? Flera företagare poängterar samtidigt hur viktigt det är att inte sänka priset på existerande produkter och tjänster. Utveckling mot helt nya affärsmöjligheter. Testa en ny affärsidé som komplement. Ta fram kompletterande produkter i en lägre prisklass. Att se över olika risker, främst kreditrisker, är också något som flera nämner att de tänker göra. Det kan handla om att prioritera kunder som är säkra betalare, att vara snabbare med fakturering eller att se över företagets leverantörer. Försiktighet vid val av kunder och se över prisnivån. Fakturera snabbare och kräv in pengarna fortare

26 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Andra åtgärder som nämns av en del småföretagare är att sälja av lager och tillgångar, att omförhandla hyror eller till och med byta lokal samt att försöka styra över till anställningsformer som är mer flexibla eller till och med välja att anlita externa personer ibland istället för att anställa. Avskeda personal, sälja utrustning och lager. Uppsägning av personal, nytt kontrakt med lägre hyra. Byta lokal till en billigare hyra. All personal på timanställning, vid behov. Ändrade löneformer, gå från fast till rörlig. Jag tänker se över kostymen och välja mer flexibla lösningar som t ex frilans istället för att anställa

27 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Avslutningsvis är det många småföretagare som saknar idéer om vad de ska göra för att möta lågkonjunkturen mer än att helt enkelt arbeta mer och hårdare. Observera att landets småföretagare redan har väldigt långa och intensiva arbetsveckor. Jobba hårdare! Noll fritid. Tänk positivt och gör det jag är bra på

28 Öppen fråga: Har du några generella tips till andra småföretagare för att överleva lågkonjunkturen? En öppen fråga i enkäten handlade om att ge andra småföretagare tips om vad de bör göra när vi går mot sämre tider. Resultatet påminner mycket om det som företagarna själva planerar att göra. En skillnad är dock att man är mer benägen att för egen del dra i bromsen samtidigt som man tipsar andra att gasa sig ur krisen. De åtgärder som man rekommenderar andra om att vidta är bland annat: - Jobba på. Behåll lugnet. Lyssna inte på mediernas krisrapportering. - Vårda befintliga kundrelationer. - Sök samtidigt upp nya kunder och marknader. - Hitta era unika konkurrensfördelar och berätta om dem för kunder och omvärld. Se till att synas mer. Satsa på marknadsföring och reklam. - Analysera företaget noga. Gör en SWOT-analys, fundera igenom strategin och ta fram en beredskapsplan för en eventuell krissituation. - Sänk inte priserna. - Se till att alltid ha god service och en trevlig ton gentemot era kunder. - Se till att inte lägga alla äggen i samma korg. Ha flera ben att stå på. - Använd eventuell tid som i får över till konstruktiva sysslor, t ex att rensa bort alla gamla lik och se över kostnaderna. - Sök nya samarbeten och nätverk det kan ge nya affärsmöjligheter

29 Finanskrisens påverkan på småföretagens möjligheter att få lån/krediter av banken

30 Småföretagens behov av lån och krediter kommande två år

31 Småföretagarnas relationer med sin banker

32 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Många småföretagare kommenterar i denna fråga den politiska sidan av lågkonjunkturen. De har olika idéer om politiska åtgärder som kan förbättra företagsklimatet, stimulera nyanställningar och allmänt få fart på hjulen igen. Den åtgärd som särklassigt flest nämner är sänkta arbetsgivaravgifter eftersom det skulle få företagen att anställa fler personer (eller undvika att så många medarbetare avskedas vid sämre tider). Regeringens rabatt på arbetsgivaravgiften med 1% är löjlig. Den gör inte att jag vågar anställa! Ge alla företag med mindre än 10 anställda 50% rabatt på arbetsgivaravgiften och 20% rabatt till dem som har mellan 11 och 30 personer anställda. Alla med anställda under 10 st skulle slippa arbetsgivaravgiften helt. Då kommer det att anställas!

33 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Andra åtgärder som nämns är införande av ROT-avdrag, allmänna regelförenklingar samt ökade möjligheter att behålla företagets vinst i låsta konton istället för att behöva skatta bort så mycket. Jobba för att återinföra ROT-avdraget igen. Det kan säkert medföra ökade förfrågningar inom hantverkskåren. Det borde vara enklare administration för oss småföretagare. Jag fruktar att många tröttnar på att sätta sig in i alla ändringar och påbud som kommer stup i ett. Vi hinner inte med yrkesutövningen på grund av all administration. Jag önskar att regeringen skulle ge oss småföretagare möjlighet att spara pengar under de goda åren för att kunna använda dem under de dåliga åren. Det skulle ge oss en större stabilitet och mer långsiktigt företagsdrivande. Samt större trygghet för våra anställda. Det är inte klokt att man inte kan avsätta vinstmedel på låsta konton, typ periodiseringsfonder, utan vara tvungen att betala skatt på dem årligen. Detta måste ändras på!

34 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Flera småföretagare kommenterar också mediernas, så som de tycker, ensidigt negativa bevakning av det ekonomiska läget i Sverige och världen. Medierna anses påverka eller till och med driva den negativa ekonomiska utvecklingen. Jag är mycket negativ till medias sätt att hela tiden försöka öka oron för denna lågkonjunktur. Jag tror att detta kan påverka hela konjunkturen negativt, d v s förstärka den. Jag tror att hela krisen är överdriven och att folk skrämmer upp varandra så att man blir rädd för att investera. Om 1-2 år är det nog full fart igen

35 Sammanfattning En av fem småföretagare upplever att finanskrisen redan har påverkat deras företag mycket. Dubbelt så många två av fem tror att den kommande lågkonjunkturen kommer att påverka deras företag mycket. Det som främst nämns är: minskad försäljning, problem med den svaga kronkursen, ökade räntekostnader och kreditrisker, kapitalbrist, prispress i många branscher, allmänt negativ stämning beroende på psykologi och mediernas bevakning. Många tror att de kommer att behöva avskeda personal samtidigt som några ser en möjlighet att lättare kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Hälften av småföretagarna tror att deras lönsamhet kommer att minska under lågkonjunkturen, medan var fjärde tror att den kommer att öka. Väldigt många företag uppger att de skulle påverkas kraftigt negativt om de förlorade sin största och bästa kund, något som talar för att sprida riskerna. Endast ett fåtal företag tror att de har ett behov av lån och krediter kommande år. Å andra sidan är denna kapitalfråga mycket viktig ibland helt avgörande för just dessa företag. Småföretagarna upplever att de har en bra relation med sina banker, men många har alltså inte så mycket att göra med dem. Regeringen får ett mycket positivt betyg på sin hantering av finanskrisen. En majoritet av de annars så kritiska småföretagarna sätter betyget 4 eller 5 på regeringens agerande

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1

Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1 Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1 FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Synen på regeringens planerade och genomförda åtgärder för landets

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter 12-18 maj 2011, av Hero

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Utbudet på arbetskraft

Utbudet på arbetskraft Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden är var individer (arbetstagare) säljer ut sin arbetskraft (specialkunnande+tid) mot betalning. Arbetsmarknaden har en utbudssida, en efterfrågesida och ett pris lönen. Så

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2016 Branschen tror på en stabil och till viss del ökad försäljning Framtidsindikatorn landar i april

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2015 Oförändrad försäljning Handlarna tror i genomsnitt på en oförändrad försäljning under kommande

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983 Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften Omsättning 6 572 860 Bruttovinst 1 635 983 Driftskostnader -598 934 Personalkostnader -909 192 Avskrivning -47 041 Räntekostnader -44 096 Butiksverksamheten går

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Månadens fråga april 2014. Standardrapport

Månadens fråga april 2014. Standardrapport Månadens fråga april 2014 Standardrapport Procent Antal Arbetslösheten ökar totalt sett 15,1 117 Arbetslösheten minskar totalt sett 54,5 422 Arbetslösheten varken ökar eller minskar totalt sett 30,4 235

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer