Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?"

Transkript

1 FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

2 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen? Via webbenkäter Vilka svarade på frågorna? FöretagarFörbundets medlemspanel, d v s medlemmar i FöretagarFörbundet som har registrerat sin e-postadress Hur många svarade på frågorna? företagare När genomfördes panelundersökningen? 29 oktober-6 november

3 Fakta om de svarande kön

4 Fakta om de svarande ålder

5 Fakta om de svarande utbildningsnivå

6 Fakta om de svarande geografi

7 Fakta om de svarande ortstorlek

8 Fakta om de svarande antal anställda

9 Fakta om de svarande omsättning

10 Finanskrisens påverkan på småföretagare

11 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Det vanligaste svaret är att försäljningen har minskat gäller främst vissa specifika branscher, t ex fordonsindustri, bostadsbyggande och handel. Både B2B och B2C. Telefonen som annars brukar ringa ganska flitigt har plötsligt tystnat. Försäljningen har minskat drastiskt. Våra kunder är nervösa och vågar inte investera eftersom de inte får lån. De småföretag som har stora inköp från utlandet uppger att den svaga kronan ökat kostnaderna samtidigt som det varit omöjligt att höja priserna i motsvarande grad. Svenska kronans försvagning medför kraftigt ökade kostnader på inköp från Europa och USA. Kraftigt försämrad växelkurs, vilket innebär högre kostnader för importerade varor, vilket dock inte kan kompenseras genom motsvarande prishöjning mot kund

12 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Vissa företag har drabbats av kapitalbrist till följd av bankernas tuffare utlåningskrav, bristen på externt riskkapital samt på leverantörernas minskade vilja att ge betalningskrediter. Jag har det väldigt svårt ekonomiskt och mina leverantörer är mindre villiga till kredit och förlängda fakturadatum. Bankernas attityd mot gamla, trogna, skötsamma kunder. Tydligen finns det inget liv efter krisen. Bankernas panik gör det oerhört svårt att få loss kapital. Goda idéer får bli goda idéer istället för verksamheter. Tillgången på riskkapital har minskat. Banken är försiktigare med utlåning. Räntekostnader på existerande lån har också ökat. Dyrare lån. Banken tar högre marginal

13 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Avsluten inte bara minskar i antal de tar också längre tid att nå. Kundernas betalningstider har dessutom ökat, och i vissa fall har de haft direkta problem att betala fakturorna. Oacceptabelt långa betalningstider från kunder. Flera branscher är utsatta för en prispress som drabbar småföretagen extra hårt. Samtidigt har många småföretag en svag förhandlingsposition gentemot sina kunder och klarar därför inte av att hålla priserna uppe. Prisnivån har sjunkit kraftigt. Många kunder och småföretagarna själva är återhållsamma och avvaktar med investeringar. Många talar om psykologins makt och medias svartmålning av det ekonomiska läget. Det är inte läge att diskutera större investeringar just nu, som vi annars hade planerat. Man märker att de stora företagen blivit väldigt känsliga för större investeringar

14 Öppen fråga: På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag? Företag som placerat tillgångar i aktier har sett det egna kapitalet minska radikalt de senaste månaderna. Detta leder till svaga buffertar och minskad trygghet. Vår likviditet ligger i aktier som gått ner 50%. Flera småföretag uppger att de avvaktar med planerade nyanställningar. En del uppger till och med att de nu tvingas varsla eller säga upp personal. Kunderna dröjer med betalning av fakturor. Telefonerna är tysta. Inga nya förfrågningar de senaste sex veckorna. Vi sätter oss idag för att informera om varsel. Vi kommer att kursa! Enstaka företagare uppger att de utnyttjar krisen till sin fördel genom att anställa personal just nu. De hävdar nämligen att tillgången på kompetent personal ökat på marknaden den senaste tiden. Det positiva är att det nu har blivit enklare att finna personer förkortare tid vid olika projekt

15 Småföretagarnas betyg på regeringens hantering av finanskrisen

16 Lågkonjunkturens påverkan på småföretagare

17 Öppen fråga: På vilket sätt tror du att lågkonjunkturen kommer att påverka ditt företag? Resultatet på denna fråga påminner mycket om det som kom fram i frågan På vilket sätt har finanskrisen påverkat ditt företag?. Det som skiljer är främst att krisen väntas sprida sig till betydligt fler branscher än de som redan drabbats. Man tror också att många av de problem som man upplevt hösten 2008 kommer att permanentas, t ex minskad omsättningsvolym, lägre försäljningspriser, svårare att låna pengar, neddragningar av personal etc. Jag jobbar i byggbranschen räcker det som förklaring? Lågkonjunkturen kommer att slå hårt i alla branscher den ekonomiska situationen påverkar hela samhället. Mindre pengar hos familjerna gör att de drar in på nöjen. Jag driver en camping och vi kommer att få färre gäster framöver. Kommunerna kommer av psykologiska skäl att dra ner på vissa aktiviteter som inte känns absolut nödvändiga, trots att de kanske är just det. Sluta snacka in oss i lågkonjunkturen. Då blir den ännu djupare. Allt är psykologi! Ingen vill investera. När massmedia skriver om lågkonjunkturen håller alla inne med sina beställningar även statliga bolag

18 Öppen fråga: På vilket sätt tror du att lågkonjunkturen kommer att påverka ditt företag? Ett litet antal småföretagare ser att lågkonjunkturen kommer att spela deras företag i händerna, t ex de som jobbar med infrastrukturfrågor ett område som man upplever att regeringen satsar mycket på just nu. Några ser också att lågkonjunkturen kommer att göra det lättare att rekrytera kompetent personal något som många företag upplevt som ett stort problem de senaste åren. Det kan bli positivt för vår bransch. Regeringen kommer förmodligen att satsa mer på infrastruktur. Det innebär flera vägprojekt och även satsningar på tågtrafiken. Vi har varit lite fat and happy. Nu kommer en välbehövlig affärsutveckling, vilket kommer att innebära att vi med största säkerhet kommer att tjäna mer pengar. Vi är företagskonsulter inom ekonomi. Om konkurserna ökar får vi mer att göra. Vissa kunder köper mindre. Samtidigt blir tempot lugnare och saker och ting blir billigare. Detta ger mer tid att finna och vidareutveckla nya kundgrupper eller befintliga som köper mer. Det kan vara rätt skönt med lite sämre tider ett tag. Jag har en zooaffär och tror att vår bransch kan öka lite när folk håller sig mer hemma men ändå vill unna sig något. Djuren ger en viss tröst och ett visst lugn. Det blir lättare att anställa kvalificerad personal

19 Hur konjunkturkänsliga är småföretagen?

20 Småföretagens känslighet och beroende av sina största och bästa kunder

21 Småföretagens lönsamhet kommande två år

22 Åtgärder för att möta lågkonjunkturen

23 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? De särklassigt vanligaste svaren handlar om att fokusera på försäljning, att dra ner på kostnader och avvakta med investeringar samt att avskeda personal. Offensivare, fler kundbesök, aktivare bearbetning av befintliga kunder, synas mer över huvud taget. Personalminskningar, strypa alla kostnader. Inga investeringar, minska personal. Hårdare bearbetning av nyckelkunder och prospects. Uppsägningar, vilket gör att vi får jobba mer själva

24 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Parallellt med ökat fokus på försäljning är det många som talar om att öka sin marknadsföring och reklam. Just dessa typer av kostnader är det flera som säger sig villiga att öka. Aggressiv marknadsföring! Vi kommer att profilera oss med grafisk profil, möjligen annonsering samt berätta för kunden vad vi är bra på. Öka reklamen. Visa mer att vi finns. En del av småföretagarna säger att de tänker söka sig till nya marknader, t ex andra länder. Bredda kundstocken. Gå utomlands. Offensiv på att söka nya kunder utanför Stockholm och Sverige.. Söka kunder inom andra branscher såsom livsmedel och läkemedel

25 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Ett sätt att möta lågkonjunkturen är att satsa på produkt- och affärsutveckling. Flera företagare uppger att en lågkonjunktur är ett lämpligt tillfälle att lyfta blicken och analysera och ifrågasätta företagets verksamhet och affärsmodell. Kanske är det lämpligt att i linje med kundernas ökade kostnadsmedvetenhet ta fram billigare produkter och tjänster? Flera företagare poängterar samtidigt hur viktigt det är att inte sänka priset på existerande produkter och tjänster. Utveckling mot helt nya affärsmöjligheter. Testa en ny affärsidé som komplement. Ta fram kompletterande produkter i en lägre prisklass. Att se över olika risker, främst kreditrisker, är också något som flera nämner att de tänker göra. Det kan handla om att prioritera kunder som är säkra betalare, att vara snabbare med fakturering eller att se över företagets leverantörer. Försiktighet vid val av kunder och se över prisnivån. Fakturera snabbare och kräv in pengarna fortare

26 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Andra åtgärder som nämns av en del småföretagare är att sälja av lager och tillgångar, att omförhandla hyror eller till och med byta lokal samt att försöka styra över till anställningsformer som är mer flexibla eller till och med välja att anlita externa personer ibland istället för att anställa. Avskeda personal, sälja utrustning och lager. Uppsägning av personal, nytt kontrakt med lägre hyra. Byta lokal till en billigare hyra. All personal på timanställning, vid behov. Ändrade löneformer, gå från fast till rörlig. Jag tänker se över kostymen och välja mer flexibla lösningar som t ex frilans istället för att anställa

27 Öppen fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att möta lågkonjunkturen? Avslutningsvis är det många småföretagare som saknar idéer om vad de ska göra för att möta lågkonjunkturen mer än att helt enkelt arbeta mer och hårdare. Observera att landets småföretagare redan har väldigt långa och intensiva arbetsveckor. Jobba hårdare! Noll fritid. Tänk positivt och gör det jag är bra på

28 Öppen fråga: Har du några generella tips till andra småföretagare för att överleva lågkonjunkturen? En öppen fråga i enkäten handlade om att ge andra småföretagare tips om vad de bör göra när vi går mot sämre tider. Resultatet påminner mycket om det som företagarna själva planerar att göra. En skillnad är dock att man är mer benägen att för egen del dra i bromsen samtidigt som man tipsar andra att gasa sig ur krisen. De åtgärder som man rekommenderar andra om att vidta är bland annat: - Jobba på. Behåll lugnet. Lyssna inte på mediernas krisrapportering. - Vårda befintliga kundrelationer. - Sök samtidigt upp nya kunder och marknader. - Hitta era unika konkurrensfördelar och berätta om dem för kunder och omvärld. Se till att synas mer. Satsa på marknadsföring och reklam. - Analysera företaget noga. Gör en SWOT-analys, fundera igenom strategin och ta fram en beredskapsplan för en eventuell krissituation. - Sänk inte priserna. - Se till att alltid ha god service och en trevlig ton gentemot era kunder. - Se till att inte lägga alla äggen i samma korg. Ha flera ben att stå på. - Använd eventuell tid som i får över till konstruktiva sysslor, t ex att rensa bort alla gamla lik och se över kostnaderna. - Sök nya samarbeten och nätverk det kan ge nya affärsmöjligheter

29 Finanskrisens påverkan på småföretagens möjligheter att få lån/krediter av banken

30 Småföretagens behov av lån och krediter kommande två år

31 Småföretagarnas relationer med sin banker

32 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Många småföretagare kommenterar i denna fråga den politiska sidan av lågkonjunkturen. De har olika idéer om politiska åtgärder som kan förbättra företagsklimatet, stimulera nyanställningar och allmänt få fart på hjulen igen. Den åtgärd som särklassigt flest nämner är sänkta arbetsgivaravgifter eftersom det skulle få företagen att anställa fler personer (eller undvika att så många medarbetare avskedas vid sämre tider). Regeringens rabatt på arbetsgivaravgiften med 1% är löjlig. Den gör inte att jag vågar anställa! Ge alla företag med mindre än 10 anställda 50% rabatt på arbetsgivaravgiften och 20% rabatt till dem som har mellan 11 och 30 personer anställda. Alla med anställda under 10 st skulle slippa arbetsgivaravgiften helt. Då kommer det att anställas!

33 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Andra åtgärder som nämns är införande av ROT-avdrag, allmänna regelförenklingar samt ökade möjligheter att behålla företagets vinst i låsta konton istället för att behöva skatta bort så mycket. Jobba för att återinföra ROT-avdraget igen. Det kan säkert medföra ökade förfrågningar inom hantverkskåren. Det borde vara enklare administration för oss småföretagare. Jag fruktar att många tröttnar på att sätta sig in i alla ändringar och påbud som kommer stup i ett. Vi hinner inte med yrkesutövningen på grund av all administration. Jag önskar att regeringen skulle ge oss småföretagare möjlighet att spara pengar under de goda åren för att kunna använda dem under de dåliga åren. Det skulle ge oss en större stabilitet och mer långsiktigt företagsdrivande. Samt större trygghet för våra anställda. Det är inte klokt att man inte kan avsätta vinstmedel på låsta konton, typ periodiseringsfonder, utan vara tvungen att betala skatt på dem årligen. Detta måste ändras på!

34 Avslutande öppen fråga: Har du några kompletteringar eller förtydliganden till de svar du givit i denna enkät? Flera småföretagare kommenterar också mediernas, så som de tycker, ensidigt negativa bevakning av det ekonomiska läget i Sverige och världen. Medierna anses påverka eller till och med driva den negativa ekonomiska utvecklingen. Jag är mycket negativ till medias sätt att hela tiden försöka öka oron för denna lågkonjunktur. Jag tror att detta kan påverka hela konjunkturen negativt, d v s förstärka den. Jag tror att hela krisen är överdriven och att folk skrämmer upp varandra så att man blir rädd för att investera. Om 1-2 år är det nog full fart igen

35 Sammanfattning En av fem småföretagare upplever att finanskrisen redan har påverkat deras företag mycket. Dubbelt så många två av fem tror att den kommande lågkonjunkturen kommer att påverka deras företag mycket. Det som främst nämns är: minskad försäljning, problem med den svaga kronkursen, ökade räntekostnader och kreditrisker, kapitalbrist, prispress i många branscher, allmänt negativ stämning beroende på psykologi och mediernas bevakning. Många tror att de kommer att behöva avskeda personal samtidigt som några ser en möjlighet att lättare kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Hälften av småföretagarna tror att deras lönsamhet kommer att minska under lågkonjunkturen, medan var fjärde tror att den kommer att öka. Väldigt många företag uppger att de skulle påverkas kraftigt negativt om de förlorade sin största och bästa kund, något som talar för att sprida riskerna. Endast ett fåtal företag tror att de har ett behov av lån och krediter kommande år. Å andra sidan är denna kapitalfråga mycket viktig ibland helt avgörande för just dessa företag. Småföretagarna upplever att de har en bra relation med sina banker, men många har alltså inte så mycket att göra med dem. Regeringen får ett mycket positivt betyg på sin hantering av finanskrisen. En majoritet av de annars så kritiska småföretagarna sätter betyget 4 eller 5 på regeringens agerande

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen foto: ola åkerborn Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen Vill du överleva lågkonjunkturen? Då har du två val. Antingen gasar du för fullt eller så trampar du på bromsen. Båda strategierna har sina

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Miljonprogram eller miljonärsprogram?

Miljonprogram eller miljonärsprogram? En rapport från Miljonprogram eller miljonärsprogram? En strategi för att bygga nya bostäder som fler har råd att bo i. Om Innehåll författaren Michael Zajicek Michael Zajicek är civilekonom och vd på

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer