Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015

2 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands Turism är att:... utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Bolaget ska arbeta för en utveckling av turism tillsammans med kommuner, kommuner i samverkan, lokala turistaktörer och andra aktörer som bolaget finner lämpliga för ändamålet. Bolaget skall särskilt arbeta med marknadsföring, bokningsverksamhet, försäljning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt produktutveckling inom turistområdet. (Uppdragsavtal ) Utifrån uppdraget finns följande affärsidé formulerad: Smålands Turism erbjuder hög kompetens och samordning inom turismen. Vi utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan, som stärker regionens turistiska konkurrensförmåga och genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag. Bolagets verksamhet är uppdelad i huvudområdena marknad och utveckling. En verksamhetsplan kopplad till budget beslutas av styrelsen i december månad årligen. Vart tredje år beslutar ägarna på bolagsstämman om en affärsplan som ligger till grund för bolagets inriktning. Affärsplanen har följande fokusområden: Varumärke för Småland Företagsetablering och tillväxt inom branschens producerande företag Affärsutveckling av reseanledningar året runt Marknadsföring och kommunikation Hantering av infrastruktur och regelverk Ägarnas finansiering av bolaget är en årlig insats på 10,0 mkr. Genom olika typer av samverkan med andra aktörer; regionala, nationella och kommunala samt företag inom Jönköpings län, så når bolaget en betydligt högre årlig omsättning. Budgeten är fördelad på verksamheterna marknad, kommunikation, affärs-, produkt-, och kompetensutveckling. I övrigt medel för bolagets administration. 1

3 Affärsmodell Smålands Turism affärsmodell bygger på analys och strategi samt varumärke och valda teman. Vår affärsmodell har följande byggstenar 1. Marknadsstyrd produktbeställning 2. Produktutveckling 3. a. produktion kund (B2C) b. produktion sälj (B2B) 4. Marknadsföring 5. Uppföljning (löpande) Det ger oss kraft i en marknadsstyrd inspiration och input tillbaka till regionen och företagen. Masterplan för internationell marknadsföring Under 2015 ska Smålands Turism tillsammans med VisitSweden och övriga två smålandslän arbeta fram en masterplan för den internationella marknadsföringen av Småland och Jönköpings län. Planen ska innehålla riktlinjer och överenskommelse för att leda alla medverkande mot ett långsiktigt mål att öka antalet internationella gäster i regionen. Den blir också ett redskap i vårt destinations- och utvecklingsarbete, där exportmognad är övergripande mål för alla insatser. Planen kommer ligga som underlag för det operativa arbetet från 2016 och framåt. Exporthandbok Under första halvåret ska vi producera en exporthandbok som ska vägleda destinationer och företag i sitt exportarbete. Smålands Turism ser en tydligt ökad efterfrågan på hållbara, unika produkter från flera marknader och vi har många gånger svårt att leverera. Denna handbok ska underlätta för fler att våga ta steget och satsa på en internationell marknad. Den kommer förtydliga branschens olika aktörer och förhoppningsvis bidra till att vi får en ökad exportmognad hos fler. Kommunikationsguide Med ledning av den kommunikationsstrategi som VisitSweden tagit fram för destinationen Sverige ska vi ta fram en guide som ska göra det lättare att nå ut med rätt budskap till framtida besökare. Guide ska svara på frågor som Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige och Småland/Jönköpings län Var kommunicerar vi Marknadsföring Våra primära marknader är Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge. Målgrupper vi huvudsakligen riktar oss till är familjer och medelålders/äldre par. Vårt utbud stämmer väl överens med de intressen som dessa båda grupper har. Natur- och kulturupplevelser och det goda livet i form av mat, spa, golf och avkoppling är reseanledningar. Markandskanalerna är webbsidan digital och traditionell annonsering, broschyrer, kampanjer, workshops, PR och press, researrangörer samt sociala media. 2

4 Webb Den Smålandsgemensamma webbsidan syftar till att inspirera och informera turister, antingen före sin resa eller under sin vistelse i Småland. Webbplatsen är uppbyggd kring informationsdatabasen CBIS som hanteras i samtliga kommuner i Småland. I CBIS finns ett stort samlat utbud av aktiviteter, sevärdheter, evenemang, boende och matställen. Det finns också en bokningsfunktion på hemsidan och på uppdrag av IT-plattform Småland & Öland är Nordic Travel teknisk arrangör. De svarar också för support till företag och turistbyråer som vill ha hjälp med att lägga in bokningsbara produkter i systemet Citybreak. Det redaktionella innehållet på webbsidan speglar de teman som finns utarbetade i Smålands gemensamma varumärkesplattform och på uppdrag av marknadsfunktionen hos de tre länsorganisationerna i Småland publiceras material kopplat till övriga marknadsföringsinsatser. För den tyskspråkiga versionen av är PR-byrån Bock Schröder i Tyskland anlitad. I regelbundna redaktionsmöten planeras innehållet webben koordinerat till övriga insatser. Webbplatsen har sitt ursprung i projektet Partnerskap Småland och kommer att ingå som en del i den svenska marknadsföringskampanjen Smålandstid. Målgrupp för webbplatsen är smålänningar och andra som vill tipsa om sina personliga smultronställen. På sidan finns också funktionen att skapa sitt eget Smålands-frimärke. Ytterligare ett inslag kopplat till mittsmaland.se är att knyta till sig ambassadörer. Det kan vara smålänningar på andra orter i Sverige eller andra som gillar Småland. Ambassadörerna ska vara god företrädare för Småland och marknadsföra Småland i sina nätverk och på sin hemmaplan. Denna webbplats är en kampanjsida som kommer användas i vår kommunikation på den svenska marknaden. Det är här man landar då vi annonserar och kommuniserar olika teman i Sverige. Kampanjsidan lyfter fram och fokuserar på valt tema vid varje tidpunkt under året. Produkterna hämtas till del från CBIS och Citybreak på visitsmaland.se. Broschyrer Smålandsmagasin på språk I samarbete med de två övriga smålandslänen producerar vi ett Smålandsmagasin på tre språk, engelska, tyska samt danska. Produktionen görs av reklam- och kommunikationsbyrån Bläck i Växjö efter ett upphandlingsförfarande. Magasinet kommer att innehålla redaktionellt material, annonser samt modulannonser. Total upplaga blir ex och produktionen beräknas vara klar i februari. Distribution kommer att ske på mässor och visa samarbetspartners som VisitSweden, via turistbyråerna i Småland och Sverige i övrigt, med tonvikt på södra Sverige samt via medverkande företag. 3

5 Smålandsbroschyr på svenska Som en del i en större marknadsföringskampanj på den svenska marknaden kommer Grand Public att producera en Smålandsbroschyr/Smålandsmagasin. Produktionen kommer att innehålla redaktionellt och annonsmaterial. Konceptet för kampanjen kommer att följa konceptet för Partnerskap Smålands kampanj Smålandstid. Småland säljfolder på tysk marknad Vi har producerat en säljfolder som stöttar de produkter vi har till försäljning hos olika researrangörer på den tyskspråkiga marknaden. Säljfoldern innehåller image om Småland och i detta fall även Öland samt ger säljande information om olika upplevelseprodukter i området. Målgruppen är säljare på resebyråerna i Tyskland och foldern distribuera därför tillsammans med säljledets egen tidning FWV/Travel Talk. Annonsering Tyska magasin Under året avsätts medel för traditionell annonsering i ett antal utvalda tyska magasin. Magasinen är nästan uteslutande inriktade på tema natur vilket stämmer väl överens med temat i vår varumärkesplattform samt det utbud vi har i länet på naturaktiviteter. Sverigemagasin VisitSweden ger ut speciella Sverige-magasin på utvalda markander. Under året väljer vi att annonsera i det tyska samt nederländska Sverige-magasinet. Kampanjer Smålandstid Smålandstid är namnet på vår marknadsföringskampanj på den svenska marknaden. Konceptet är utarbetat av kommunikationsbyrån Grand Public som vi kommer arbeta med även i år. Konceptet har varit mycket framgångsrikt och i flera olika kanaler spreds budskapet om Smålandstid. Kanaler som kommer användas 2015 är broschyr, annonsering, nya filmer, interna banners och webbplatsen Smålandsapp En helt ny Smålandsapp kommer tas fram under våren 2015 för lansering tillsammans med den svenska Smålandsbroschyren i april/maj månad. Vi går mer och mer mot digitala verktyg och hamnar 2015 på 50/50 fördelning. Funtastic Natural Playground (FNP) Partnerskapet drivs av VisitSweden och omfattar marknaderna Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna och går nu in i år två av tre. Syftet med partnerskapet är att öka kännedomen om Sverige som resmål på de nämnda marknaderna, öka turismexporten samt antalet utländska gästnätter för Sverige och deltagande regioner och näringslivsaktörer. Det finns en webbplats i fyra språkversioner och samlingsnamnet är Swedish moments. Vi har möjlighet att medverka med redaktionellt innehåll och visning av CBIS-produkter. Under året kommer vi också att kunna medverka med aktuella erbjudanden. Webbplatserna bygger till stor del på bilder. Privatpersoner inbjuds att 4

6 dela med sig av bilder på sina smultronställen vilka exponeras som Swedish Moments. För att uppmuntra fler atts kicka in sina bilder kommer tävlingar att utlysas under året. I projektet ingår också PR, journalister besöker oss och gör gemensamma eller egna resor med olika temainriktningar. Vi medverkar i olika nyhetsbrev som skickas ut på respektive marknad. Aller media Samarbetet som påbörjades under 2014 kommer att fortsätta under året. Parter i kampanjen är VisitSweden i Danmark samt mediaförlaget Aller som ger ut ett antal vecko- och månadsmagasin inriktade på olika målgrupper. Kampanjinnehållet är digital- och printannonsering, digitala och printade advetorials samt redaktionellt material. Andra inslag är tävlingar, sociala media och PR. Golfkampanj Golfkampanjen på norsk och dansk marknad fortsätter under året. Kampanjen genomförs med VisitSweden i samverkan med Dansk Golf. Syftet med kampanjen är att stärka Sverige och därmed också Småland som ett attraktivt och närliggande resmål för norska och danska golfspelare. Från vårt län medverkar 8 golfklubbar och marknadskanaler som kommer att användas är webbplatsen samt annonsering i Dansk och Norsk Golf Magasin. Dessutom deltar vi i en golfmässa i Köpenhamn och arrangerar olika tävlingar för att utmana fler att komma till just vår region. KAMPANJER NORGE 2015 gör vi en utökad satsning på den norska marknaden. Dels i en webb- och printkampanj riktad mot målgruppen familjer med barn. Dels en fysisk aktivitet på ett event på Miniöya i Oslo i början av juni månad, då vi har med företag som High Chaparral, Gränna polkagrisbagare, Grenna Luftballong samt Astrid Lindgrens Värld. Researrangörer B2B B2B syftar till att bearbeta tyskspråkiga researrangörsledet och därmed öka omsättningen inom besöksnäringen i länet. VisitSweden är huvudman och förutom Smålands Turism och Jönköpings län ingår regionerna Skåne, Västsverige, Östergötland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och Västerbotten. Smålands Turism har varit med i partnerskapet sedan starten Destinationernas roll har blivit allt viktigare när det gäller att hålla kontakten med anläggningar inom regionen samt att arbeta fram olika produktförslag. Visningsresor, både i grupp och enskilda, är ett viktigt inslag för att öka kännedomen om Småland och våra anläggningar hos arrangörerna, men också för anläggningarna. Medverkan i en tysk researrangörs utbud föregås av ett grundligt förarbete avseende kvalitet, utbud, priser mm. Under året kommer B2B-projektet att göra speciella insatser mot bussresearrangörer vilket kommer att öka kundunderlaget väsentligt, samtidigt som det kan ställa andra krav på utbudet. Agentmanual för researrangörer (B2B) För att förstärka arbetet mot researrangörsledet tar vi nu fram en agentmanual på engelska. Manualen ska innehålla all fakta en arrangör behöver för att kunna planera sina resor till regionen. Vi erbjuder exportmogna företag att presentera sina produkter i agentmaualen inom olika områden; bo, äta, göra och uppleva. Det blir både en digital och tryckt version. 5

7 BMI FRANKFURT NY HUB FÖR REGIONEN Glädjande nog har vi fått nya möjligheter att öppna upp för fler tyska besökare att komma till vår region via det nyetablerade BMI-flyget från Frankfurt till Jönköping/Karlstad. Flyget kommer landa två gånger dagligen från Frankfurt och det innebär att vi kan erbjuda researrangörerna att paketera produkter under i stort sett hela året. Vi tänker oss samverka med de arrangörer vi redan har upparbetade relationer med, genom vårt långsiktiga arbete inom B2B (se ovan) och charterverksamheten som vi nu drivit framgångsrikt i nio år. Vi har inga nya resurser till detta men försöker arbeta effektivt via de kanaler vi redan har. Vår PR-byrå i Tyskland blir också en viktig part i detta arbete. Swedish HUB Partnerskapet Swedish Hub Tyskland har sedan fyra år tillbaka drivits med VisitSweden som projektägare. I partnerskapet ingår flera andra regioner och i linje med tidigare arbetsmodeller syftar projektet till att bygga upp en hållbar flygcharter på den tyska marknaden till Jönköping Airport och skapa en exportmogen, etablerad och lönsam produkt för tyska researrangörer och övriga samarbetspartners. Ambitionen är att uthålligt och långsiktigt öka omsättningen på produkter kopplade till charterserien. Under året kommer att inflygnings-hubben att flyttas från Hamburg till Düsseldorf vilket öppnar upp för nya kundunderlag i södra Tyskland. Swedish Workshop VisitSweden arrangerar Swedish Workshop vartannat år i Sverige och vartannat år i Tyskland går Swedish Workshop av stapeln i Köln. Smålands Turism deltar för att presentera länets utbud för researrangörer från främst Tyskland, Österrike och Schweiz men även från övriga Europa, Asien och USA. Visningsresor för researrangörer Varje år genomför vi ett antal visningsresor för researrangörer då vi visar upp nya produkter som vi vill få in i säljledet på olika marknader. Avtalen mellan researrangörerna och företagen sker direkt och vår i dessa sammanhang är av mäklarkaraktär. Vi bidrar också med imagematerial i form av destinationskunskap och bildmaterial. När det är nya produkter som ska lanseras faller de under budget för B2B och får en stöttning av oss och VisitSweden. ITB Berlin ITB (Internationale Tourismus Börse) är en av världens största resemässor och i Berlin. Deltagandet på mässan sker i samverkan med VisitSweden, Destination Småland, Regionförbundet i Kalmar län samt intresserade företag från regionen. Huvudsyftet är att träffa de flesta av våra samarbetspartners på den tyska marknaden på ett och samma ställe för att kunna utveckla och bibehålla befintliga kontakter och samarbetspartners, samt att få möjligheten att knyta nya kontakter. Researrangörerna kommer till mässan för att starta upp diskussionerna om sitt produktutbud för nästkommande år redan i mars månad på ITB. Det är på denna mässa nätverken byggs inför kommande affärer för regionens företag från den tyska marknaden. På mässan träffar vi även researrangörer från företrädesvis Holland, Danmark, Schweiz, Polen, Tjeckien, Storbritannien m fl. En annan viktig målgrupp är journalister från olika resemagasin som vi vill ska skriva om vår regions turistiska utbud. Mässa i Herning Danmark Danmark är efter Tyskland vår mest prioriterade marknad. Efter starka önskemål från några av våra större företag ställer vi i år ut på konsumentmässa i Herning i Danmark. Den genomförs i slutet av februari månad och brukar samla ett stort antal besökare. Deltagandet sker tillsammans med övriga två smålandslän. 6

8 PR och press En viktig kanal för att nå ut med marknadsbudskapet till våra olika målgrupper är press och media. Under året som gick resulterade det arbetet i rekordmånga besök av journalister. Resultat visar sig i notiser och artiklar i olika magasin och tidningar samt inslag i både radio och TV. Omräknat i annonsvärde är resultatet väldigt slagkraftigt och det finns all anledning att fortsätta på den inslagna vägen och prioritera detta arbete. På tysk marknad anlitar vi en PR-byrå som driver vår sak i sina upparbetade kanaler, skriver pressmeddelanden och gör pressutskick. Pressutklipp relaterade till Småland ingår i avtalet och även redovisning av annonsvärde samt räckvidd. På norsk marknad tecknas ett separat PR-avtal med VisitSweden i Norge. Den norska marknaden är för oss en marknad som har potential att växa och vår bedömning är att ett PR-avtal kan vara ett effektivt sätt att nå ut till konsumenter genom artiklar i både digital och tryckt media. Även bloggande journalister kan förekomma. På svensk marknad använder vi framförallt mynewsdesk Nätverk Småland Resorts Nätverket Småland Resorts består idag av nio herrgårdar med Smålands Turism som koordinator. Under de drygt 10 år som nätverket har funnits har man samverkat kring produktion och marknadsföring tillsammans med Smålands Turism, men också fyllt en viktig funktion i frågor runt samverkan av olika slag. Målgrupper i marknadskommunikationen är MICE samt WHOPs och DINKs, främst på marknaderna Sverige och Danmark. Ett nytt kommunikationsgrepp tas under året och en marknadsföringskampanj med det nya konceptet som underlag kommer att genomföras under året. Övriga planerade marknadsaktiviteter är bland annat gemensamt deltagande på mässor. Entreprenörsforum Två gånger per år samlar de mest hungriga företagen för och tar in spetskompetens inom valda utvecklingsområden. Många gånger är det internationella framgångrika personer/företag som vi benchmarkar mot. Affärsnätverk För de företag som gått affärsutveckings-utbildningen Kurbits genom åren och de som är kvalitetssäkrade via Swedish Welcome kommer vi samla några gånger per år i ett nytt nätverk. Affärsnätverket kommer utvecklas under året och syftet är att fler företag ska hitta nya samarbetspartners och finna idéer till nya produkter. Utveckling Wildlife natur och äventyr Naturupplevelser är en av de mest kraftfulla resanledningarna. Småland har rik tillgång på det som efterfrågas, men användningen är idag låg sett ifrån ett kommersiellt perspektiv. Internationella jämförelser visar på den stora potential som naturen utgör om naturvärdena på ett ansvarsfullt sätt nyttjas för verksamheter som ger bas för företagsamhet, entreprenörskap, tjänster med hög sysselsättningsgrad, och försäljning av lokalt producerade varor. Verksamheter som i sin tur kan vara drivkraft för regional utveckling, etablering, och rekrytering på landsbygden, vilket leder till positiva effekter på boendes livskvalitet och hälsa. 7

9 Utmaningen är dock att skapa praktiska förutsättningar för landsbygdsföretag att forma och leverera ett naturbaserat utbud som fungerar kommersiellt och lönsamt i internationell konkurrens. I detta utvecklingsprojekt vill vi i två etapper driva arbetet framåt, dels genom en förstudie och därefter i minst ett affärsutvecklande nätverk. Under 2014 färdigställdes en förstudie och den resulterade i att en ansökan om finansiering av ett större projekt ska göras. Under året kommer därför en projektbeskrivning att tas fram. Projektets syfte ska vara att utveckla metoder och arbetssätt för tematiserad produktutveckling, att skapa verktyg för hjälp till självhjälp för företag, utveckla, testa och genomföra ekonomiska plattformar för samverkan mellan företag i produktion av hållbara naturupplevelser. Hållbar besöksnäring Swedish Welcome Arbetet kring hållbar utveckling och kvalitetssäkring på nationell hanteras sedan våren 2013 av Swedish Welcome som har sitt ursprung i det nationella projekt där bl a Tillväxtverket var finansiär. Ett antal regioner ingick i projektet som pilotregioner, varav Småland var en region. Sedan 2008 har ett 30-tal småländska företag bedömts och fått goda råd om hur de kan utveckla sin verksamhet. Testerna har visat ett behov hos företagen att öka sin förmåga att omsätta de goda råden och egna utvecklingsplaner i praktisk handling. Medel finns för att fortsätta testerna av företag i Småland, dels genom Partnerskap Smålands försorg och dels genom Smålands Turism. Dessutom ska en projektansökan för ett större projekt göras under året. Projektet ska syfta till att utarbeta utveckla metoder och arbetssätt för tematiserad produktutveckling, att skapa verktyg för hjälp till självhjälp för företag, utveckla, testa och genomföra ekonomiska plattformar för samverkan mellan företag i produktion av hållbara naturupplevelser. Möten för tillväxt Smålands Turism har tagit fram ett förslag till en ny regional strategi och handlingsplan för att starta arbetet med att förflytta kunskap genom att anordna möten Möten för tillväxt. Ett stort förankringsarbete har pågått under 2015 och resultatet av detta är nu klart. Under våren 2015 ska beslut tas om framtida hemvist för frågorna och hur finansiering kan ske. Till en början via projektmedel men förhoppningsvis att det landar in i ordinarie arbete för regionen och kommunerna framöver. Information, kommunikation och kompetens UPPGRADERAD PARTNERSIDA ska graderas upp under våren En hel del nya funktioner ska utvecklas för att hjälpa företagen med support i olika frågor samt ge alla uppdateringar om vad som sker inom vårt bolag och i vår omvärld. Vi ska också stärka information om statistik och analys. Turismhandläggarnätverk Smålands Turism har en viktig roll i samordning av information till olika intressenter i länet. Vår främsta motpart i kommunerna är turistcheferna och turistchefsträffar hålls ca 6 gånger per år. Under året kommer vi också att ta initiativ till att bilda ett nätverk för turistbyråpersonal med fokus på deras frågor. 8

10 Jönköpingsgalan Smålands Turism medverkar på Jönköpingsgalan som prisutdelare och sponsor av ett turismpris som tillfaller ett företag, en organisation eller person som på något sätt gjort en betydande insats för besöksnäringen i Jönköpings län. Tre kandidater nomineras och inte bara vinnaren uppmärksammas i olika sammanhang. Priset uppskattas av pristagarna och ser det som ett marknadsföringsmedel och det visar på vikten av att premiera gott arbete och goda insatser. Nyhetsbrev Vår partnersida är en viktig kanal för kommunikationen till intressenter som turistcheferna, men också företagen inom besöksnäringen. Under året kommer vi att skicka ut digitala nyhetsbrev som leder trafik in till vår partnersida. Statistik Ett sätt att mäta resultat inom besöksnäringen är att mäta antalet gästnätter. Smålands Turism prenumererar på inkvarteringsstatistik från SCB, fördelad på kommun-nivå som distribueras ut till kommunerna. Ett annat sätt att mäta resultat inom besöksnäringen är att göra årliga mätningar av turismomsättningen. Smålands Turism samordnar upphandling av dessa undersökningar och vinner på så sätt skalfördelar för kommunerna. Nationella nätverket regionala turistchefer På nationell nivå träffas detta nätverk två gånger per år. Deras uppgift är att driva gemensamma frågor gentemot nationella motparter som Tillväxtverket, VisitSweden och Jordbruksverket. Ansvar för att arrangera träffarna växlar mellan regionerna. SIMPLERMODELL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Smålands Turism köper in den s.k simpleranalysen av Bisnode för att följa utveckingen hos våra aktiebolag inom Region Jönköpings län. Region Jönköpings län köper in denna analys av samma företag för samtliga näringar i länet, där vi ser besöksnäringen i förhållande till andra branscher. Vi beställer en fördjupningsanalys där vi ser utvecklingen i delbranscher och i de olika kommunerna. Vi beställer även in siffror på de företag som går Kurbits affärsutveckling och som inte är aktiebolag, vilket är möjligt fr o m förra året. 9

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

blekinge ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017

blekinge ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017 2 0 1 6 blekinge se dig omkring bland 800 öar marinmuseum Årets museum ett grinande monster boosta din upptäckarglöd det lilla fröet blev stor vingård navet för möten ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017 boka

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan AB DESTINATION SMÅLAND !!!!!!!!!!!!!!

Verksamhetsplan AB DESTINATION SMÅLAND !!!!!!!!!!!!!! Verksamhetsplan 2014-2016 AB DESTINATION SMÅLAND!!!!!!!!!!!!!! BAKGRUND Svensk besöksnäring har, i samarbete med VisitSweden, Tillväxtverket, Sveriges regionala turism organisationer med flera, tagit fram

Läs mer

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 1 Inledning Detta är en handlingsplan för år 2014, utifrån Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Strategin togs fram

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Highlights 2013. Rekord på Forzas Sommarlovsentreprenörerna. Framgångsrik lobbying för att öka antalet YH-utbildningar 2014 i regionen

Highlights 2013. Rekord på Forzas Sommarlovsentreprenörerna. Framgångsrik lobbying för att öka antalet YH-utbildningar 2014 i regionen We Highlights 2013 19 pressresor (SV, DK, TY, UK, NL, USA) 5 nya arrangörer (DK, TY, GB) 2 broschyrer total upplaga 250 000 ex Ny Inspirations- och produktmanual på 3 språk Ny webb Mässor/Events Tjejmilen

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen 2017-03-31 Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller vad vi

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Liknade och framgångsrika samarbeten www.visitsweden.com/ski

Liknade och framgångsrika samarbeten www.visitsweden.com/ski Samarbete för kraftfullare internetmarknadsföring av svenska fiskeupplevelser l internationellt! ti Onlineportal på www.visitsweden.com/fishing - Sveriges officiella webbplats med information om resmålet

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

V er ksam h etsplan 2015

V er ksam h etsplan 2015 V er ksam h etsplan 2015 syftet Affärs- och verksamhetsplanen ska på ett strukturerat sätt beskriva bolagets målsättningar och hur dessa ska förverkligas. bolaget VISION Höga Kusten ska utvecklas till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer