Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destination Capacity Building in Swedish Lapland"

Transkript

1 Destination Capacity Building in Swedish Lapland Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING

2 Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna och driva insatser i partnerskap med SME-företagen och regionala, nationella och internationella nyckelaktörer för att förbättra transporter till SMEföretagen. Delaktivitet 1:1 Tillsammans med SME företag, turoperatörer och transportörer skapa nya affärsmodeller för att skapa fler internationella direktflyg till regionen. 1:2 Tillsammans med SME-företag, turoperatörer och operatörer verka för utveckling av nya affärsmodeller för att stärka resandet med tåg till och inom destinationen. 1:3 Tillsammans med SME-företag, turoperatörer och transportörer skapa nya affärsmodeller för transfer mellan turistiska målpunkter. 2. Skapa och genomföra en smart, innovativ och lättillgänglig värdskapsutbildning i hela servicekedjan hos SME-företag i besöksnäringen. 3. Skapa nya innovativa system med digital teknik för SME-företagens tillgänglighet till marknaden och utveckling av affären. 2:1 Skapa och genomföra värdskapsutbildning hos SME. I partnerskap med SME-företag, internationellt återförsäljarled, genomföra brist- och åtgärdsanalys kopplat mot den internationella gästens behov. 3:1 Utveckling av smarta lösningar för lokal platsbunden digital information på olika språk för att synliggöra SME-företagens produkter på marknaden. 3:2 Utveckla IKT- och digitala lösningar som erbjuder SMEföretagen att kommunicera med Den globala resenären när den är på plats i destinationen.

3 Affärs- och produktutveckling Huvudaktivitet 4. Fler nystartade företag Delaktivitet 4:1 Arrangera lokala, regionala eller tematiska kunskapsbaserade inspirationsseminarium och workshops för att utveckla nya affärsidéer tillsammans med nyföretagarorganisationer, näringslivsbolag och kommunala näringslivsförvaltningar etc om affärspotentialen inom besöksnäringen genom omvärldens efterfrågan att uppleva regionens unika subarktiska natur och kultur. Vad den utpekade målgruppen - Den globala resenären vill uppleva. 4:2 Lokala, regionala, tematiska nätverk av nystartade företag inom besöksnäringen 4:3 Delta i nyföretagarorganisationer, näringslivsbolag och kommunala näringslivsförvaltningar arrangemang för att stimulera företagande 5. Stimulera exportsatsande SME 5:1 Tillsammans med exportsatsande segmentet SME Närmarknad för satsning på tillväxtmarknader, arrangera lokala, regionala eller tematiska både enstaka och längre coachande processer med klusterträffar och utvecklingsprogram för affärsutveckling mot tillväxtmarknader baserade på det egenutvecklade verktyget och processen Arctic Spirit in Swedish Lapland Business Development. 5:2 Tillsammans med exportsatsande segmentet SME Tillväxtmarknad för satsning på potentialmarknad, arrangera både enstaka och längre coachande processer med regionala klusterträffar och utvecklingsprogram för affärsutveckling mot tillväxtmarknader baserade på det egenutvecklade verktyget och processen Arctic Spirit in Swedish Lapland Business Development. Sker tillsammans med Incomingoperatörer, DMCs etc 5:3 Tillsammans med exportsatsande segmentet SME Tillväxtmarknad för satsning på tematiserad marknadsutveckling inom tillväxtmarknader, arrangera tematiserade både enstaka och längre coachande processer med klusterträffar och utvecklingsprogram för affärsutveckling mot tillväxtmarknader baserade på det egenutvecklade verktyget och processen Arctic Spirit in Swedish Lapland Business Development. 5:4 Arrangera anpassade studieresor för SME i regionen, på när-, tillväxt- eller potentialmarknad 5:5 Koordinera kvalitetsutvecklingsarbete och certifieringsprocesser för hållbart företagande.

4 6. Arrangera relationsskapande aktiviteter och kontaktytor mellan SME och regionala, nationella och internationella nätverk inom finans, investeringar och etableringar. 6:1 Tillsammans med SME skapa nya internationella strategiska allianser, affärsnätverk och affärsmodeller som ökar möjligheter till export för SME-företagen. 7. Stimulera produktveckling och innovation 7:1 Tillsammans med exportsatsande SME arrangera lokala, regionala eller tematiska både enstaka och längre coachande processer med klusterträffar för produktutveckling riktat mot Den globala resenärens och företagets efterfrågan på olika marknader, resetrender och nischade behov. Den omvärldsdrivna processen baseras på det egenutvecklade verktyget och processen Arctic Spirit in Swedish Lapland Product innovation and development och tar sin utgångspunkt i Swedish Laplands USP den subarktiska naturen och den lokala kulturen (dokumenterad i Swedish Laplands kommunikationsguide). 7:2 Arrangera kluster- och nätverksträffar för SME med internationell omvärldsbevakning och trendspaning. 7:3 Arrangera workshops med lokala kompetenskluster och specialisering för lokal utveckling av Technical Visits. 7:4 Samverka med evenemang för produktutveckling hos företagen utifrån platsens unika spets.

5 Marknadsutveckling Huvudaktivitet 8. Tematiska marknads- och aktivitets- och kommunikationsplaner privatresor (Leisure). Delaktivitet 8:1 Tillsammans med SME bedriva ett marknadsutvecklingsarbete i tematiska marknadsgrupper genom aktivitetsplaner och kommunikationsplaner riktade mot Den globala resenärens behov utifrån tematiska intresseområden. 8:2 Marknadsföra och kommunicera SME:s upplevelser och produkter riktat mot slutkunds olika nischade intressen, nya säsonger och resetrender hitta nya resenärer gentemot tillväxtmarknad (Europa) och närmarknad (norra Finland, norra Norge samt Sverige). 8:3 Tillsammans med SME skapa marknads- och genomföra aktiviteter för att ta första steget in på nya potentialmarknader (USA, Asien, mellanöstern etc) 8:4 Inom ramen för marknadsgruppens aktivitetsplaner samordna fund-raising hos exportsatsande SME, distributörer, partners, intressenter, destinationsorganisationer för tillsakapandet av gemensamma marknadsfonder för tematiska marknads- och kommunikationsinsatser. 8:5 Arrangera lokala, regionala eller tematiska kunskapsbaserade inspirationsseminarium och workshops för att rekrytera fler SME att medverka i gemensamma marknadsaktiviteter baserat på affärspotentialen i internationella målgrupper. 9. Tematiska marknadsoch aktivitets- och kommunikationsplaner företagsresor (MICE, meetings, incentive, congress och events) och Technical Visits. 9:1 Tillsammans med SME (regional DMC) bedriva ett marknadsutvecklingsarbete i marknadsgrupper genom aktivitetsplaner och kommunikationsplaner riktade mot Det globala företagets behov utifrån möten, belöningsresor, kongresser och event kopplat till tematiska och geografiska marknader. 9:2 Marknadsföra och kommunicera SME:s upplevelser och produkter genom DMCs riktat mot Agenter och mötesköparens olika nischade intressen, nya säsonger och resetrender gentemot tillväxtmarknad (Europa) och närmarknad (norra Finland, norra Norge samt Sverige) samt potentialmarknad. 9:3 Inom ramen för marknadsgruppens aktivitetsplaner samordna fund-raising hos exportsatsande DMC/SME, distributörer, partners, intressenter, destinationsorganisationer för tillsakapandet av gemensamma marknadsfonder för tematiska marknads- och kommunikationsinsatser. 9:4 Tillsammans med DMC arrangera regionala kunskapsbaserade inspirationsseminarium och workshops för att rekrytera fler SME att medverka i affärsmodell som underleverantör gentemot DMC och Agentled.

6 Forts: 9. Tematiska marknadsoch aktivitets- och kommunikationsplaner företagsresor (MICE, meetings, incentive, congress och events) och Technical Visits. 10. Tematisk kommunikation baserat på Den globala resenärens (Leisure) och Det globala företags (MICE) efterfrågan. 9:5 Tillsammans med lokala kompetenskluster utveckla nya och vidareutvecklade partnerskap med återförsäljare, transportörer, andra regioner och länder etc.och marknads- och aktivitetsplaner 9:6 Tillsammans med med lokala non toruism SME/kompetenskluster bedriva ett marknadsutvecklingsarbete genom utvecklade Techical Visits produkter och pakteringar skapa aktivitetsplaner och kommunikationsplaner riktade mot Det globala företagets/organisationens behov av ny kunskap och lärande 10:1 Tematisk press/blogg-bearbetning, service, pressreleaser, press/blogg-visningsresor. 10:2 Tematiska kommunikationsaktiviteter (storytelling, kampanjer, events etc) i valda delar i destinationens system av kommunikationskanaler (egna webplatser, sociala medier, mässor, trycksaker etc. 10:3 Framtagande av tematiska kommunikationskoncept (baserat på direktiv i kommunikationsguiden) och aktivitetsplan och kanalval i partnerskap med SME och partners och intressenter. 10:4 Storytellingbaserad produktion av unika och positionerande reportage bestående av foto/film och webanpassade texter översatta på prioriterade språk 10:5 Tematisk uppdragsfotografering/filmning till destinationens bildbank för exportsatsande SME:s promotionbilder gentemot slutkund och press kopplat till storytelling, bokningsbara produkter, kampanjer, event etc. 10:6 Utveckla destinationens och SME:s närvaro, tillgänglighet och aktivitet på meta-siter (Tripadvisor, hotels.com, expedia etc) för resenärer, genom stimulerande klusterträffar baserade på internationell omvärldsbevakning om konsumentbeteende för val och bokning av resor samt resetrender. 10:7 Utveckla destinationens och SME:s närvaro och aktivitet vad gäller den digitala dialogen med resenärer och besökare i sociala medier, på egna webplatser för promotion, omvärldsbevakning, ambassadörsskap och involvering i produktutveckling och kvalitetsarbete genom stimulerande klusterträffar baserade på internationell omvärldsbevakning om konsumentbeteende för val och bokning av resor samt resetrender 10:8 Utveckla kundanpassad tematisk promotion av SME:s produkter och storytelling via lokala och regional webplats samt trycksaker på olika språk. 10:9 Tillsammans med SME genomföra regelbundna kunskapsseminarium och workshops för inventering och framtagande av SME:s unika stories för publicering i Swedish Laplands system av distributionskanaler.

7 11. Utveckla internationella distributörer/distributionskanaler (Tour Operators, Agenter, DMV, Incomingoperatörer, transportörer etc) gentemot tillväxtmarknad och potentialmarknad för både Leisure och MICE. 11:1 Tillsammans med SME utveckla nya och vidareutvecklade partnerskap och affärsmodeller med distributörerna 11:2 Arrangera tematiska visningsresor av SME:s produkter och upplevelser för Tour Operators, Agenter, resebyråer och B2Bslutkunder. 11:3 Arrangera och delta vid Sales Calls (affärsmöten för införsäljning) och kunskapsseminarium för ökad kännedom om SME:s upplevelser och produkter ute hos distributörerna. 11:4 Tillsammans med SME delta vid B2B.mässor för införsäljning och kunskapsseminarium för ökad kännedom om SME:s upplevelser och produkter ute hos distributörerna. 11:5 Promotionkampanjer, nyttja återförsäljarledets kommunikationskanaler gentemot sina kunder för regionens SMEs produkter och upplevelser. 11:6 Uppdragsfotografera/filma till destinationens bildbank för exportsatsande SME:s promotionbilder gentemot återförsäljareled. 11:7 Sammanställa SMEs produktifierade upplevelser i tematiserade digitala och tryckta B2B produktkataloger. 11:8 Producera och distribuera digitala tematiserade nyhetsbrev om SME:s produkter och upplevelser till distributörerna. 11:9 Bearbetning och partnerskap med distributionskanaler (researrangörer, incomingagenter, DMC etc) utefter målgruppen och marknadens köpbeteende och kännedom om destinationen och dess produkter.

Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11

Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11 Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11 1. Budget 2015 - Samiskt förvaltningsområde 2. Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren 2015-2018 3. Medfinansiering av strukturfondsprojekt

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer