Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret: 1 INFO: Hämtar senaste färdbeskrivning. 2 MENU: Öppnar enhetens startskärm. 3 Strömbrytare: Kort tryckning: Enheten startas i senast använda läge resp. sätter enheten i viloläge. Lång tryckning (längre än tre sekunder): Enheten kopplas från. 4 VOL-: Minskar volymen. 5 VOL+: Höjer volymen. 6 Pekskärm: Alla inmatningar och Luccas styrning utförs enkelt och intuitivt genom att du rör vid skärmknapparna som visas på pekskärmen På höger sida finns följande objekt: 7 Uttag för anslutning av Lucca till laddare eller cigarettändarkabel. 8 Uttag för hörlurar 9 SD-kortplats 3

4 Översikt över enheten På undersidan finns följande knappar och reglage: = < ; : >? : Batterifackets lock ; Huvudbrytare < Antennuttag för anslutning av extern GPS-antenn. = Hållare > Uttag för anslutning av Lucca till dockan (cradle). Med hållaren får du tillgång till ytterligare funktioner. Mer information finns i kapitlet "Docka".? Reset-knapp. Startar om Lucca. 4

5 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...10 Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Första gången du använder Lucca...11 Delar som medföljer Lucca Skyddsfolie och gummiskydd Koppla till/från huvudbrytaren Ställa in språk Reset Ladda batteriet...13 Montering i bilen...14 Montera hållaren Ta bort hållaren Sätta fast Lucca Sätta fast dockan (tillval) Sätta in Lucca i dockan Ta ut Lucca Koppla till/från...16 Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Koppla till enheten igen Användning av navigationsmenyn...17 Virtuell knappsats Mata in blanksteg Radera tecken Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver Listor Skärmknappar Information Trafikstörmeddelanden GPS-status Navigation...22 Allmänna anvisningar för navigation Starta navigation Ange en destination Navigera hem

6 Innehållsförteckning Visa karta Trafikstörmeddelanden Inställningar Lämna menyn (endast Lucca MP3) Ytterligare funktioner GPS-info Planering av resväg Göra grundinställningar Ställa in tidszon Ange hemadress Ange en destination Ange destination Ange målland Ange måladress Ytterligare funktioner Välja en intressant plats Intressant plats i närheten Ytterligare funktioner Intressant plats på en viss ort Regionsövergripande intressanta platser Välja en destination från kartan Flytta kartbilden Välja en destination bland favoriterna Välja en favorit för navigation Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner Använda hemadressen som destination Hantera destinationer...43 Spara destination Spara en av de senaste destinationerna Nytt namn på destination Radera en destination Radera hela listan Planering av resväg med etapper...46 Ange målpunkter Lägga till ruttpunkt Bearbeta, spara och hantera rutter Ändra ordningsföljd Radera ruttpunkt

7 Innehållsförteckning Radera hela ruttlistan Hantera rutter Spara rutt Ladda rutt Beräkna rutt Visa rutt på kartan Simulation (Simulering) Bestämma alternativ för rutt.. 51 Navigation...53 Störningar i GPS-mottagningen. 54 Avbryta navigation Komma fram till målorten Arbeta med kartan...55 Använda kartan Visa karta Tryck på kartan Skärmknappar Kartbild utan GPS-mottagning Kartbild med GPS-mottagning Ytterligare funktioner Dag-/nattvy Ljudavstängning Inställningar Avspärra väg, ta bort avspärrning Lägga till delmål Alternativ för rutt Nästa destination Kartbild under navigationen..60 Navigationshjälp Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighetsgränser Visa ytterligare kartinformation Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Ytterligare funktioner som kan användas vid navigation.. 66 Lägga in ett delmål Köra till nästa destination Spärra avsnitt av sträckor...67 Manuell spärrning Ta bort avspärrning Använda TMC-funktionen

8 Innehållsförteckning Trafikmeddelanden med TMC Så fungerar TMC Visa TMC-meddelanden Uppdatera TMC-meddelanden Stänga menyn TMC-meddelanden Ta hänsyn till TMC-meddelande för beräkningen av rutt Automatisk ruttändring Manuell ruttändring Ta hänsyn till/ignorera trafikmeddelanden i efterhand.. 71 Konfigurera Lucca/ grundinställningar...72 Inställningar Fabriksinställningar Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Volym Kalibrera pekskärmen Automatiska val Alternativ för rutt Planering av resväg Tidsberäkning Måttenheter/format/språk TMC Hemadress Product information (Produktinformation) Så fungerar GPS...78 MP3/WMA...79 Förbereda ett SD-kort Sätta i ett SD-kort Välja MP3/WMA-läge Starta spelning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp med filväljaren Välja spår/fil Välja spår med skärmknapp Visningsalternativ Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX/Shuffle) Spela upp mappen igen (Repeat).. 83 Avsluta spelning

9 Innehållsförteckning Välj Equalizer Ta ut SD-kort Picture Viewer...84 Starta Picture Viewer Starta diavisning Tidsinställning för diavisning Avsluta diavisning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp/bild med filväljaren.. 86 Välja bild Välja bild med skärmknapp Visningsalternativ Anpassa bild till skärmformat Ta ut SD-kort Installera vägkartor...88 Ta ut SD-kort Tillbehör...89 Docka (Cradle) Montering av docka Kontakter för Blaupunkt bilradio för Lucca MP Specialtillbehör...91 Rattfjärrkontroll RC Tekniska data...92 Garanti...93 Felsökning/vanliga frågor och svar (FAQ)

10 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Säkerhetsanvisningar för navigation Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen! Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Observera! Dra ur kontakten till Luccas strömförsörjning när du kommit fram, eftersom GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur bilbatteriet vid längre stillestånd. 10

11 Första användningen Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten, utan endast en fuktad, luddfri duk. Första gången du använder Lucca Första gången du använder Lucca måste du slå på huvudbrytaren och ställa in önskat språk för menyer och syntetiskt tal. Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca eller Lucca MP3 Sugkoppshållare Nätadapter och laddare 220 V Laddare för anslutning till cigaretttändaruttaget Rengöringsduk för vindrutan Bruksanvisning Kort monteringsanvisning CD med vägkarta och bruksanvisning (lång version), återställningsprogram Docka (endast Lucca MP3-modellen) 11

12 Första användningen Skyddsfolie och gummiskydd Innan du använder enheten första gången ska du ta bort skyddsfolien från teckenfönstret och från fronten på höljet. Innan du använder dockan ska du ta bort gummiskyddet från undersidan av höljet. Innan du sätter in ett SD-kort måste du ta dummykortet. För att skydda kontakterna när du inte använder Lucca kan du sätta tillbaka gummiskyddet och SD-kortet. Koppla till/från huvudbrytaren Med huvudbrytaren kan du koppla till Lucca och koppla från den varaktigt. Vid leverans är huvudbrytaren frånkopplad. Tryck på den räfflade delen av batterifackets lock (se pilen) och skjut locket mot utsidan av apparaten. Till vänster om batteriet sitter huvudbrytaren. Skjut huvudbrytaren till läget ON med hjälp av spetsen på en kulspetspenna. 12

13 Ladda batteriet Ställa in språk När Lucca kopplats från med huvudbrytaren används amerikansk engelska som standardspråk. Du kan välja ett annat språk för menyer och syntetiskt tal: Slå på Lucca med hjälp av strömbrytaren. Tryck på Settings (Inställningar). Tryck på eller för att visa Language (Språk). En lista över tillgängliga språk visas. Tryck på det språk i listan som ska användas för menyer och syntetiskt tal. Språket läses in och huvudmenyn visas. Reset Du kan starta om Lucca med Resetknappen. Tryck på Reset-knappen? på undersidan av Lucca. Ladda batteriet Med det inbyggda ackumulatorbatteriet kan Lucca användas upp till fyra timmar utan att vara kopplad till strömförsörjningen. Drifttiden beror på hur apparaten används. Batteriets laddningsnivå visas upptill i mitten av bildskärmen. Symbolerna har följande betydelse: : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är helt laddat. : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Laddning pågår. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är hög. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är låg. Antalet mörka block i batterisymbolen visar batteriets laddningsnivå (0 till 3 segment). 13

14 Montering i bilen Observera! Om batteriets laddningsnivå blir mycket låg får du ett varningsmeddelande om detta. Ladda batteriet genom att ansluta den medföljande laddaren eller cigarettändarkabeln till laddningsuttaget. Observera! Använd endast originalladdare vid drift och laddning av batteriet. Laddningstiden är ca 6 timmar. Observera! Kasta inte uttjänta batterier i hushållssoporna. Lämna dem i stället till en returstation för batterier. Montering i bilen En sugkoppshållare med sugpropp medföljer apparaten för tillfällig montering på fordonets vindruta. Varning: Montera Lucca så att apparaten inte påverkar ditt synfält vid körning eller avleder uppmärksamheten från trafiken. Montera inte apparaten i uppblåsningsområdet för någon krockkudde. Apparaten får inte utgöra någon fara för fordonets passagerare vid en häftig inbromsning. Montera hållaren Med den medföljande sugkoppshållaren kan Lucca enkelt och säkert monteras i fordonet. 14

15 Montering i bilen Välj ut ett lämpligt ställe för monteringen. Hållaren sitter fast bättre på en damm- och fettfri yta. Rengör vid behov rutan med den medföljande rengöringsduken. Tryck hållarens fästplatta mot rutan. Fäll spaken på hållaren mot vindrutan. Nu kan du fälla ut hållaren. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Ta bort hållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll bort spaken på hållaren från vindrutan. Lossa försiktigt kanten av fästplattan från rutan så att luft kan tränga in mellan sugproppen och rutan. Dra försiktigt bort sugproppen från rutan. Sätta fast Lucca På baksidan av Lucca finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Sätta fast dockan (tillval) På baksidan av dockan finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Dock- 15

16 Koppla till/från an utökar funktionerna hos Lucca och medföljer Lucca MP3. Hur du ansluter dockan till bilradion ser du sist i den här anvisningen. Skjut försiktigt på dockans fäste över listen i sugkoppshållaren. Sätta in Lucca i dockan På insidan av dockan finns en list för fäste av Lucca. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Ta ut Lucca Dra ut Lucca uppåt ur dockan resp. hållaren. Håll i dockan/hållaren under tiden. Koppla till/från Koppla till För att koppla till Lucca trycker du på knappen under teckenfönstret. Apparaten kopplas till och den bild som senast var aktiv (meny, navigation) visas igen. Aktivera viloläge För aktivering av viloläget trycker du snabbt på knappen under teckenfönstret. Lucca går till viloläge. Koppla från När du vill koppla från apparaten trycker du på knappen längre än 4 sekunder. Lucca kopplas från. Observera! Du behöver bara koppla från Lucca helt och hållet när du när du inte behöver använda enheten längre eller när du ska ladda ner nytt kartmaterial från minneskortet. Koppla till enheten igen I detta läge måste du hålla tillkopplingsknappen intryckt i mer än 4 sekunder för att aktivera Lucca. 16

17 Användning av navigationsmenyn Användning av navigationsmenyn Virtuell knappsats När text ska matas in visas en virtuell knappsats på pekskärmen. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Vid inmatning av ort- eller gatunamn måste du inte ange specialtecken eller tecken med omljud. Lucca fyller automatiskt i dessa tecken. Mata in blanksteg När du vill skriva ett blanksteg trycker du på skärmknappen Radera tecken Om du vill radera det senaste tecknet trycker du på skärmknappen Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver För inmatning av siffror, till exempel ett postnummer, trycker du på skärmknappen När du vill återgå till att skriva bokstäver trycker du på Vill du ange ett tecken med omljud trycker du på skärmknappen. En knappsats för omljud visas. När du har skrivit in ett omljudstecken visas automatiskt bokstavsknappsatsen igen. Observera! Omljud måste inte anges vid inmatning av adresser, men kan vara användbara vid beskrivning av sparade destinationer och rutter. Listor Ofta har du möjlighet att visa listor där du kan välja mellan flera alternativ. 17

18 Användning av navigationsmenyn Så är till exempel fallet vid inmatning av ortsnamn, där du inte behöver ange hela namnet. Efter varje inmatad bokstav visar textfältet den första post som börjar med de bokstäver som angetts hittills. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Listan). I slutet av listan finns poster där de inmatade bokstäverna inte finns i början, utan i mitten eller slutet av namnet. En av posterna i listan är alltid markerad. Du väljer den markerade posten genom att trycka på skärmknappen OK. I listan finns följande skärmknappar: : Tryck på skärmknappen OK för att välja den markerade posten. Du kan även trycka direkt på en post som du vill välja. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) uppåt. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) nedåt. Tryck flera gånger på motsvarande knapp om du vill bläddra flera sidor uppåt eller nedåt. Observera! Om listan innehåller fler än 5 poster kan du med hjälp av rullningslisten se var i listan du befinner dig. : Med den här skärmknappen återgår du till inmatningsläget utan att välja någon post i listan. Skärmknappar Skärmknappar finns i alla Luccas menyer: : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny När du står i menyn Navi- 18

19 Användning av navigationsmenyn gation öppnar denna skärmknapp Blaupunkts startskärm (endast Lucca MP3). Där kan du starta andra applikationer som MP3-spelare eller Picture Viewer eller öppna navigationen igen. More (Mer): Den här skärmknappen ger åtkomst till ytterligare funktioner. Beroende på i vilken meny skärmknappen finns visas olika funktioner. Om skärmknappen är avaktiverad finns inga ytterligare funktioner tillgängliga. Information Från menyn Navigation kan du när som helst visa aktuella trafikstörmeddelanden och aktuell GPS-status. Trafikstörmeddelanden När Lucca har anslutits till en TMCbilradio från Blaupunkt får den TMCmeddelanden som gör det möjligt att beräkna dynamiska rutter som tar hänsyn till den rådande trafiksituationen. Lucca kan även visa TMC-meddelandena i teckenfönstret. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden). Menyn TMC messages (TMC-meddelanden) visas. 19

20 Användning av navigationsmenyn Läs även avsnittet "Använda TMCfunktionen" angående visning och användning av TMC-meddelanden vid navigation. Du kan växla mellan olika TMCmeddelanden genom att trycka på pilknapparna i området för meddelanden. För varje TMC-meddelande visas vägnummer (motorväg, landsväg eller gata) samt typ av hinder. Tryck på skärmknappen Update display (Uppdatera indikering) för att visa TMC-meddelanden som inkommit efter det att menyn TMC messages (TMC-meddelanden) öppnades. Tryck på skärmknappen när du vill stänga menyn TMC messages (TMC-meddelanden). GPS-status Menyn GPS status innehåller information om var du är för tillfället och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den position där du befinner dig. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen More (Mer). Följande fönster visas: 20

21 Användning av navigationsmenyn Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info). Menyn GPS Status visas. GMT: Greenwich Mean Time - Londontid utan sommartid. Longitude/Latitude, aktuell position: Uppgift om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Satellites (Satelliter): Antal mottagna satelliter. För navigation behövs signaler från minst tre satelliter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt är värden mellan 0 och 50 möjliga, där ett lägre värde motsvarar en mer exakt positionsbestämning (värde 0 = ingen avvikelse från faktisk position). Värden upp till 8 är acceptabla för navigation. Speed (Hastighet): Visar aktuell hastighet för bilen. Position: Visar adressen för aktuell position (om möjligt). Save current position (Spara aktuell position): Tryck här för att lagra den aktuella positionen som favorit. Tryck på skärmknappen för att stänga GPS-fönstret. 21

22 Navigation Navigation Allmänna anvisningar för navigation Användning av Lucca sker på egen risk. Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Starta navigation Koppla till apparaten med knappen. Tryck på skärmknappen Navigation på startskärmen (endast Lucca MP3). Menyn Navigation visas. 22

23 Navigation Från menyn Navigation har du tillgång till alla navigationsfunktioner. Observera! Lucca startar alltid med den bildskärm som var aktiv när apparaten kopplades från. Ange en destination Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange ett mål för navigationen. Se avsnittet "Ange en destination". Navigera hem Tryck på skärmknappen Home (Hem) om du vill använda din hemadress som mål för navigationen. Se avsnittet "Använda hemadressen". Visa karta Tryck på skärmknappen Show map (Visa karta) för att visa hela rutten på kartan. Läs avsnittet "Arbeta med kartan". Trafikstörmeddelanden Tryck på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden) för att visa en översikt över gällande trafikmeddelanden som tagits emot av bilradion. Observera! Den här funktionen är endast aktiv om Lucca är ansluten till en bilradio från Blaupunkt med TMCutgång. Inställningar Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att ändra inställningarna för Lucca. Läs avsnittet "Konfigurera Lucca". Lämna menyn (endast Lucca MP3) I menyn Navigation trycker du på när du vill avsluta navigationen. Luccas startskärm visas. 23

24 Navigation Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner för Navigation. En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: GPS-info Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info) om du vill se information om exakt GPS-status och aktuell position. Planering av resväg Tryck på skärmknappen Itinerary (Planering av resväg) för att planera en rutt med flera etapper. Läs avsnittet "Planering av resväg med etapper". Göra grundinställningar Innan du arbetar med Lucca måste du ställa in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigationen ange din hemadress så att du snabbt kan navigera hem oavsett var du befinner dig. Ställa in tidszon I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. 24

25 Navigation Tryck på skärmknappen tills du ser en bildskärm med skärmknappen för Time zone (Tidszon). Tryck därefter på Time zone (Tidszon). Menyn Time zone (Tidszon) visas. Tryck på Time zone (Tidszon). Välj den tidszon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. Tryck på skärmknappen OK. Om sommartid gäller för tillfället trycker du på skärmknappen Daylight saving time (Sommartid). En bock visas på knappen. Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas. Ange hemadress I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). 25

26 Navigation Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på tills skärmknappen Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). Menyn Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Enter your home address (Lägg in din hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. Se "Ange måladress" Tryck på skärmknappen Set as home address (Ange som hemadress). Adressen flyttas till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas åter. Ange en destination I det här avsnittet presenteras olika sätt att ange, välja och hantera destinationer i Lucca. Hur du startar navigationen till en destination beskrivs i kapitlet "Navigation". Ange destination Med Lucca kan du ange eller välja destination på olika sätt: Ange en måladress Välja en intressant plats 26

27 Navigation Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna Återanvända en av de senaste destinationerna Använda din hemadress Ange målland Ange först det land där din destination finns. Observera! Denna uppgift måste inte anges varje gång. Om en destination ligger i ett annat land än det föregående måste dock landet anges på nytt. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Country (Land). En lista över länder visas. 27

28 Navigation I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. Välj det land där destinationen finns. Menyn Destination entry (Ange destination) visas åter. Observera! Du kan endast välja länder där minst en del visas på den karta som är inläst för tillfället. Ange måladress Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Observera! Om inte rätt land anges på översta raden trycker du på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". 28

29 Navigation Tryck på fältet för Stad och ange målorten. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Gata och ange gatan. Om du känner till husnumret trycker du på fältet för husnummer och anger detta. Observera! Om kartmaterialet inte innehåller några husnummer för angiven gata är fältet Husnummer avaktiverat. När du vill definiera en korsning som målpunkt trycker du på fältet för korsning och anger den korsande gatan till ovanstående gata. Observera! Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Address (Adress). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". 29

30 Navigation Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Välja en intressant plats Intressanta platser, även kallade POI (Point of interest) finns inlagda på kartan och kan visas på denna. Till intressanta platser hör flygplatser och färjelägen, restauranger, hotell, bensinmackar, offentliga anläggningar etc. De intressanta platserna kan användas som navigationsmål. Intressant plats i närheten Observera! Intressanta platser i närheten kan endast väljas om GPS-mottagningen är tillräckligt bra för positionsbestämning. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser). Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. Tryck på skärmknappen... nearby ( i närheten). 30

31 Navigation Undermenyn visas. Tryck på fältet för områdesradie och välj storleken på det område i vilket du vill leta efter en intressant plats. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. bensinmack) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. Aral, BP, Shell...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet Intressanta platser för att välja ett faktiskt mål. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. 31

32 Navigation Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Fälten Category (Kategori) och Subcategory (Underkategori) måste inte fyllas i. De är endast till för att begränsa listan över intressanta platser i fältet Point of interest (Intressanta platser). Framför allt i större orter kan listan snabbt bli mycket omfattande. Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Point of interest (Intressanta platser). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". 32

33 Navigation Intressant plats på en viss ort Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser) i menyn. Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. I menyn Point of interest (Intressanta platser) trycker du på skärmknappen...in a town ( på annan ort). Undermenyn visas. Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för ort och ange den ort där du vill 33

34 Navigation leta efter en intressant plats. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. kultur) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. museum, teater...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Regionsövergripande intressanta platser Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. 34

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer