Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret: 1 INFO: Hämtar senaste färdbeskrivning. 2 MENU: Öppnar enhetens startskärm. 3 Strömbrytare: Kort tryckning: Enheten startas i senast använda läge resp. sätter enheten i viloläge. Lång tryckning (längre än tre sekunder): Enheten kopplas från. 4 VOL-: Minskar volymen. 5 VOL+: Höjer volymen. 6 Pekskärm: Alla inmatningar och Luccas styrning utförs enkelt och intuitivt genom att du rör vid skärmknapparna som visas på pekskärmen På höger sida finns följande objekt: 7 Uttag för anslutning av Lucca till laddare eller cigarettändarkabel. 8 Uttag för hörlurar 9 SD-kortplats 3

4 Översikt över enheten På undersidan finns följande knappar och reglage: = < ; : >? : Batterifackets lock ; Huvudbrytare < Antennuttag för anslutning av extern GPS-antenn. = Hållare > Uttag för anslutning av Lucca till dockan (cradle). Med hållaren får du tillgång till ytterligare funktioner. Mer information finns i kapitlet "Docka".? Reset-knapp. Startar om Lucca. 4

5 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...10 Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Första gången du använder Lucca...11 Delar som medföljer Lucca Skyddsfolie och gummiskydd Koppla till/från huvudbrytaren Ställa in språk Reset Ladda batteriet...13 Montering i bilen...14 Montera hållaren Ta bort hållaren Sätta fast Lucca Sätta fast dockan (tillval) Sätta in Lucca i dockan Ta ut Lucca Koppla till/från...16 Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Koppla till enheten igen Användning av navigationsmenyn...17 Virtuell knappsats Mata in blanksteg Radera tecken Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver Listor Skärmknappar Information Trafikstörmeddelanden GPS-status Navigation...22 Allmänna anvisningar för navigation Starta navigation Ange en destination Navigera hem

6 Innehållsförteckning Visa karta Trafikstörmeddelanden Inställningar Lämna menyn (endast Lucca MP3) Ytterligare funktioner GPS-info Planering av resväg Göra grundinställningar Ställa in tidszon Ange hemadress Ange en destination Ange destination Ange målland Ange måladress Ytterligare funktioner Välja en intressant plats Intressant plats i närheten Ytterligare funktioner Intressant plats på en viss ort Regionsövergripande intressanta platser Välja en destination från kartan Flytta kartbilden Välja en destination bland favoriterna Välja en favorit för navigation Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner Använda hemadressen som destination Hantera destinationer...43 Spara destination Spara en av de senaste destinationerna Nytt namn på destination Radera en destination Radera hela listan Planering av resväg med etapper...46 Ange målpunkter Lägga till ruttpunkt Bearbeta, spara och hantera rutter Ändra ordningsföljd Radera ruttpunkt

7 Innehållsförteckning Radera hela ruttlistan Hantera rutter Spara rutt Ladda rutt Beräkna rutt Visa rutt på kartan Simulation (Simulering) Bestämma alternativ för rutt.. 51 Navigation...53 Störningar i GPS-mottagningen. 54 Avbryta navigation Komma fram till målorten Arbeta med kartan...55 Använda kartan Visa karta Tryck på kartan Skärmknappar Kartbild utan GPS-mottagning Kartbild med GPS-mottagning Ytterligare funktioner Dag-/nattvy Ljudavstängning Inställningar Avspärra väg, ta bort avspärrning Lägga till delmål Alternativ för rutt Nästa destination Kartbild under navigationen..60 Navigationshjälp Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighetsgränser Visa ytterligare kartinformation Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Ytterligare funktioner som kan användas vid navigation.. 66 Lägga in ett delmål Köra till nästa destination Spärra avsnitt av sträckor...67 Manuell spärrning Ta bort avspärrning Använda TMC-funktionen

8 Innehållsförteckning Trafikmeddelanden med TMC Så fungerar TMC Visa TMC-meddelanden Uppdatera TMC-meddelanden Stänga menyn TMC-meddelanden Ta hänsyn till TMC-meddelande för beräkningen av rutt Automatisk ruttändring Manuell ruttändring Ta hänsyn till/ignorera trafikmeddelanden i efterhand.. 71 Konfigurera Lucca/ grundinställningar...72 Inställningar Fabriksinställningar Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Volym Kalibrera pekskärmen Automatiska val Alternativ för rutt Planering av resväg Tidsberäkning Måttenheter/format/språk TMC Hemadress Product information (Produktinformation) Så fungerar GPS...78 MP3/WMA...79 Förbereda ett SD-kort Sätta i ett SD-kort Välja MP3/WMA-läge Starta spelning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp med filväljaren Välja spår/fil Välja spår med skärmknapp Visningsalternativ Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX/Shuffle) Spela upp mappen igen (Repeat).. 83 Avsluta spelning

9 Innehållsförteckning Välj Equalizer Ta ut SD-kort Picture Viewer...84 Starta Picture Viewer Starta diavisning Tidsinställning för diavisning Avsluta diavisning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp/bild med filväljaren.. 86 Välja bild Välja bild med skärmknapp Visningsalternativ Anpassa bild till skärmformat Ta ut SD-kort Installera vägkartor...88 Ta ut SD-kort Tillbehör...89 Docka (Cradle) Montering av docka Kontakter för Blaupunkt bilradio för Lucca MP Specialtillbehör...91 Rattfjärrkontroll RC Tekniska data...92 Garanti...93 Felsökning/vanliga frågor och svar (FAQ)

10 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Säkerhetsanvisningar för navigation Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen! Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Observera! Dra ur kontakten till Luccas strömförsörjning när du kommit fram, eftersom GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur bilbatteriet vid längre stillestånd. 10

11 Första användningen Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten, utan endast en fuktad, luddfri duk. Första gången du använder Lucca Första gången du använder Lucca måste du slå på huvudbrytaren och ställa in önskat språk för menyer och syntetiskt tal. Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca eller Lucca MP3 Sugkoppshållare Nätadapter och laddare 220 V Laddare för anslutning till cigaretttändaruttaget Rengöringsduk för vindrutan Bruksanvisning Kort monteringsanvisning CD med vägkarta och bruksanvisning (lång version), återställningsprogram Docka (endast Lucca MP3-modellen) 11

12 Första användningen Skyddsfolie och gummiskydd Innan du använder enheten första gången ska du ta bort skyddsfolien från teckenfönstret och från fronten på höljet. Innan du använder dockan ska du ta bort gummiskyddet från undersidan av höljet. Innan du sätter in ett SD-kort måste du ta dummykortet. För att skydda kontakterna när du inte använder Lucca kan du sätta tillbaka gummiskyddet och SD-kortet. Koppla till/från huvudbrytaren Med huvudbrytaren kan du koppla till Lucca och koppla från den varaktigt. Vid leverans är huvudbrytaren frånkopplad. Tryck på den räfflade delen av batterifackets lock (se pilen) och skjut locket mot utsidan av apparaten. Till vänster om batteriet sitter huvudbrytaren. Skjut huvudbrytaren till läget ON med hjälp av spetsen på en kulspetspenna. 12

13 Ladda batteriet Ställa in språk När Lucca kopplats från med huvudbrytaren används amerikansk engelska som standardspråk. Du kan välja ett annat språk för menyer och syntetiskt tal: Slå på Lucca med hjälp av strömbrytaren. Tryck på Settings (Inställningar). Tryck på eller för att visa Language (Språk). En lista över tillgängliga språk visas. Tryck på det språk i listan som ska användas för menyer och syntetiskt tal. Språket läses in och huvudmenyn visas. Reset Du kan starta om Lucca med Resetknappen. Tryck på Reset-knappen? på undersidan av Lucca. Ladda batteriet Med det inbyggda ackumulatorbatteriet kan Lucca användas upp till fyra timmar utan att vara kopplad till strömförsörjningen. Drifttiden beror på hur apparaten används. Batteriets laddningsnivå visas upptill i mitten av bildskärmen. Symbolerna har följande betydelse: : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är helt laddat. : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Laddning pågår. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är hög. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är låg. Antalet mörka block i batterisymbolen visar batteriets laddningsnivå (0 till 3 segment). 13

14 Montering i bilen Observera! Om batteriets laddningsnivå blir mycket låg får du ett varningsmeddelande om detta. Ladda batteriet genom att ansluta den medföljande laddaren eller cigarettändarkabeln till laddningsuttaget. Observera! Använd endast originalladdare vid drift och laddning av batteriet. Laddningstiden är ca 6 timmar. Observera! Kasta inte uttjänta batterier i hushållssoporna. Lämna dem i stället till en returstation för batterier. Montering i bilen En sugkoppshållare med sugpropp medföljer apparaten för tillfällig montering på fordonets vindruta. Varning: Montera Lucca så att apparaten inte påverkar ditt synfält vid körning eller avleder uppmärksamheten från trafiken. Montera inte apparaten i uppblåsningsområdet för någon krockkudde. Apparaten får inte utgöra någon fara för fordonets passagerare vid en häftig inbromsning. Montera hållaren Med den medföljande sugkoppshållaren kan Lucca enkelt och säkert monteras i fordonet. 14

15 Montering i bilen Välj ut ett lämpligt ställe för monteringen. Hållaren sitter fast bättre på en damm- och fettfri yta. Rengör vid behov rutan med den medföljande rengöringsduken. Tryck hållarens fästplatta mot rutan. Fäll spaken på hållaren mot vindrutan. Nu kan du fälla ut hållaren. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Ta bort hållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll bort spaken på hållaren från vindrutan. Lossa försiktigt kanten av fästplattan från rutan så att luft kan tränga in mellan sugproppen och rutan. Dra försiktigt bort sugproppen från rutan. Sätta fast Lucca På baksidan av Lucca finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Sätta fast dockan (tillval) På baksidan av dockan finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Dock- 15

16 Koppla till/från an utökar funktionerna hos Lucca och medföljer Lucca MP3. Hur du ansluter dockan till bilradion ser du sist i den här anvisningen. Skjut försiktigt på dockans fäste över listen i sugkoppshållaren. Sätta in Lucca i dockan På insidan av dockan finns en list för fäste av Lucca. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Ta ut Lucca Dra ut Lucca uppåt ur dockan resp. hållaren. Håll i dockan/hållaren under tiden. Koppla till/från Koppla till För att koppla till Lucca trycker du på knappen under teckenfönstret. Apparaten kopplas till och den bild som senast var aktiv (meny, navigation) visas igen. Aktivera viloläge För aktivering av viloläget trycker du snabbt på knappen under teckenfönstret. Lucca går till viloläge. Koppla från När du vill koppla från apparaten trycker du på knappen längre än 4 sekunder. Lucca kopplas från. Observera! Du behöver bara koppla från Lucca helt och hållet när du när du inte behöver använda enheten längre eller när du ska ladda ner nytt kartmaterial från minneskortet. Koppla till enheten igen I detta läge måste du hålla tillkopplingsknappen intryckt i mer än 4 sekunder för att aktivera Lucca. 16

17 Användning av navigationsmenyn Användning av navigationsmenyn Virtuell knappsats När text ska matas in visas en virtuell knappsats på pekskärmen. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Vid inmatning av ort- eller gatunamn måste du inte ange specialtecken eller tecken med omljud. Lucca fyller automatiskt i dessa tecken. Mata in blanksteg När du vill skriva ett blanksteg trycker du på skärmknappen Radera tecken Om du vill radera det senaste tecknet trycker du på skärmknappen Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver För inmatning av siffror, till exempel ett postnummer, trycker du på skärmknappen När du vill återgå till att skriva bokstäver trycker du på Vill du ange ett tecken med omljud trycker du på skärmknappen. En knappsats för omljud visas. När du har skrivit in ett omljudstecken visas automatiskt bokstavsknappsatsen igen. Observera! Omljud måste inte anges vid inmatning av adresser, men kan vara användbara vid beskrivning av sparade destinationer och rutter. Listor Ofta har du möjlighet att visa listor där du kan välja mellan flera alternativ. 17

18 Användning av navigationsmenyn Så är till exempel fallet vid inmatning av ortsnamn, där du inte behöver ange hela namnet. Efter varje inmatad bokstav visar textfältet den första post som börjar med de bokstäver som angetts hittills. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Listan). I slutet av listan finns poster där de inmatade bokstäverna inte finns i början, utan i mitten eller slutet av namnet. En av posterna i listan är alltid markerad. Du väljer den markerade posten genom att trycka på skärmknappen OK. I listan finns följande skärmknappar: : Tryck på skärmknappen OK för att välja den markerade posten. Du kan även trycka direkt på en post som du vill välja. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) uppåt. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) nedåt. Tryck flera gånger på motsvarande knapp om du vill bläddra flera sidor uppåt eller nedåt. Observera! Om listan innehåller fler än 5 poster kan du med hjälp av rullningslisten se var i listan du befinner dig. : Med den här skärmknappen återgår du till inmatningsläget utan att välja någon post i listan. Skärmknappar Skärmknappar finns i alla Luccas menyer: : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny När du står i menyn Navi- 18

19 Användning av navigationsmenyn gation öppnar denna skärmknapp Blaupunkts startskärm (endast Lucca MP3). Där kan du starta andra applikationer som MP3-spelare eller Picture Viewer eller öppna navigationen igen. More (Mer): Den här skärmknappen ger åtkomst till ytterligare funktioner. Beroende på i vilken meny skärmknappen finns visas olika funktioner. Om skärmknappen är avaktiverad finns inga ytterligare funktioner tillgängliga. Information Från menyn Navigation kan du när som helst visa aktuella trafikstörmeddelanden och aktuell GPS-status. Trafikstörmeddelanden När Lucca har anslutits till en TMCbilradio från Blaupunkt får den TMCmeddelanden som gör det möjligt att beräkna dynamiska rutter som tar hänsyn till den rådande trafiksituationen. Lucca kan även visa TMC-meddelandena i teckenfönstret. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden). Menyn TMC messages (TMC-meddelanden) visas. 19

20 Användning av navigationsmenyn Läs även avsnittet "Använda TMCfunktionen" angående visning och användning av TMC-meddelanden vid navigation. Du kan växla mellan olika TMCmeddelanden genom att trycka på pilknapparna i området för meddelanden. För varje TMC-meddelande visas vägnummer (motorväg, landsväg eller gata) samt typ av hinder. Tryck på skärmknappen Update display (Uppdatera indikering) för att visa TMC-meddelanden som inkommit efter det att menyn TMC messages (TMC-meddelanden) öppnades. Tryck på skärmknappen när du vill stänga menyn TMC messages (TMC-meddelanden). GPS-status Menyn GPS status innehåller information om var du är för tillfället och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den position där du befinner dig. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen More (Mer). Följande fönster visas: 20

21 Användning av navigationsmenyn Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info). Menyn GPS Status visas. GMT: Greenwich Mean Time - Londontid utan sommartid. Longitude/Latitude, aktuell position: Uppgift om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Satellites (Satelliter): Antal mottagna satelliter. För navigation behövs signaler från minst tre satelliter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt är värden mellan 0 och 50 möjliga, där ett lägre värde motsvarar en mer exakt positionsbestämning (värde 0 = ingen avvikelse från faktisk position). Värden upp till 8 är acceptabla för navigation. Speed (Hastighet): Visar aktuell hastighet för bilen. Position: Visar adressen för aktuell position (om möjligt). Save current position (Spara aktuell position): Tryck här för att lagra den aktuella positionen som favorit. Tryck på skärmknappen för att stänga GPS-fönstret. 21

22 Navigation Navigation Allmänna anvisningar för navigation Användning av Lucca sker på egen risk. Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Starta navigation Koppla till apparaten med knappen. Tryck på skärmknappen Navigation på startskärmen (endast Lucca MP3). Menyn Navigation visas. 22

23 Navigation Från menyn Navigation har du tillgång till alla navigationsfunktioner. Observera! Lucca startar alltid med den bildskärm som var aktiv när apparaten kopplades från. Ange en destination Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange ett mål för navigationen. Se avsnittet "Ange en destination". Navigera hem Tryck på skärmknappen Home (Hem) om du vill använda din hemadress som mål för navigationen. Se avsnittet "Använda hemadressen". Visa karta Tryck på skärmknappen Show map (Visa karta) för att visa hela rutten på kartan. Läs avsnittet "Arbeta med kartan". Trafikstörmeddelanden Tryck på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden) för att visa en översikt över gällande trafikmeddelanden som tagits emot av bilradion. Observera! Den här funktionen är endast aktiv om Lucca är ansluten till en bilradio från Blaupunkt med TMCutgång. Inställningar Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att ändra inställningarna för Lucca. Läs avsnittet "Konfigurera Lucca". Lämna menyn (endast Lucca MP3) I menyn Navigation trycker du på när du vill avsluta navigationen. Luccas startskärm visas. 23

24 Navigation Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner för Navigation. En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: GPS-info Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info) om du vill se information om exakt GPS-status och aktuell position. Planering av resväg Tryck på skärmknappen Itinerary (Planering av resväg) för att planera en rutt med flera etapper. Läs avsnittet "Planering av resväg med etapper". Göra grundinställningar Innan du arbetar med Lucca måste du ställa in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigationen ange din hemadress så att du snabbt kan navigera hem oavsett var du befinner dig. Ställa in tidszon I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. 24

25 Navigation Tryck på skärmknappen tills du ser en bildskärm med skärmknappen för Time zone (Tidszon). Tryck därefter på Time zone (Tidszon). Menyn Time zone (Tidszon) visas. Tryck på Time zone (Tidszon). Välj den tidszon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. Tryck på skärmknappen OK. Om sommartid gäller för tillfället trycker du på skärmknappen Daylight saving time (Sommartid). En bock visas på knappen. Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas. Ange hemadress I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). 25

26 Navigation Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på tills skärmknappen Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). Menyn Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Enter your home address (Lägg in din hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. Se "Ange måladress" Tryck på skärmknappen Set as home address (Ange som hemadress). Adressen flyttas till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas åter. Ange en destination I det här avsnittet presenteras olika sätt att ange, välja och hantera destinationer i Lucca. Hur du startar navigationen till en destination beskrivs i kapitlet "Navigation". Ange destination Med Lucca kan du ange eller välja destination på olika sätt: Ange en måladress Välja en intressant plats 26

27 Navigation Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna Återanvända en av de senaste destinationerna Använda din hemadress Ange målland Ange först det land där din destination finns. Observera! Denna uppgift måste inte anges varje gång. Om en destination ligger i ett annat land än det föregående måste dock landet anges på nytt. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Country (Land). En lista över länder visas. 27

28 Navigation I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. Välj det land där destinationen finns. Menyn Destination entry (Ange destination) visas åter. Observera! Du kan endast välja länder där minst en del visas på den karta som är inläst för tillfället. Ange måladress Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Observera! Om inte rätt land anges på översta raden trycker du på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". 28

29 Navigation Tryck på fältet för Stad och ange målorten. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Gata och ange gatan. Om du känner till husnumret trycker du på fältet för husnummer och anger detta. Observera! Om kartmaterialet inte innehåller några husnummer för angiven gata är fältet Husnummer avaktiverat. När du vill definiera en korsning som målpunkt trycker du på fältet för korsning och anger den korsande gatan till ovanstående gata. Observera! Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Address (Adress). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". 29

30 Navigation Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Välja en intressant plats Intressanta platser, även kallade POI (Point of interest) finns inlagda på kartan och kan visas på denna. Till intressanta platser hör flygplatser och färjelägen, restauranger, hotell, bensinmackar, offentliga anläggningar etc. De intressanta platserna kan användas som navigationsmål. Intressant plats i närheten Observera! Intressanta platser i närheten kan endast väljas om GPS-mottagningen är tillräckligt bra för positionsbestämning. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser). Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. Tryck på skärmknappen... nearby ( i närheten). 30

31 Navigation Undermenyn visas. Tryck på fältet för områdesradie och välj storleken på det område i vilket du vill leta efter en intressant plats. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. bensinmack) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. Aral, BP, Shell...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet Intressanta platser för att välja ett faktiskt mål. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. 31

32 Navigation Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Fälten Category (Kategori) och Subcategory (Underkategori) måste inte fyllas i. De är endast till för att begränsa listan över intressanta platser i fältet Point of interest (Intressanta platser). Framför allt i större orter kan listan snabbt bli mycket omfattande. Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Point of interest (Intressanta platser). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". 32

33 Navigation Intressant plats på en viss ort Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser) i menyn. Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. I menyn Point of interest (Intressanta platser) trycker du på skärmknappen...in a town ( på annan ort). Undermenyn visas. Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för ort och ange den ort där du vill 33

34 Navigation leta efter en intressant plats. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. kultur) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. museum, teater...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Regionsövergripande intressanta platser Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. 34

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Kapitel 1 Förpackningens innehåll

Kapitel 1 Förpackningens innehåll TomTom RIDER 2 Kapitel 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a TomTom RIDER 1. Pekskärm 2. Strömbrytare på/av 3. Dockningskontakt 4. Minneskortsfack (SD-kort) 5. USB-anslutning 6. Anslutning

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

Användarhandbok Alpine Navigation

Användarhandbok Alpine Navigation Användarhandbok Alpine Navigation Navigationsprogramvara för Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Svenska Januari 2014, ver. 1.0 Tack för att du valt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigationssystem.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag nüvi Snabbstartshandbok 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Mars 2008 Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Din nüvi-enhet GPS-antenn Mini-USB-kontakt Strömknapp Ljussensor

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Användarmanual. v 1.0

Användarmanual. v 1.0 Användarmanual v 1.0 Innehållsförteckning Välkommen!... 4 Komma igång!... 5 Vad som behövs!... 5 Ladda ner dina produkter... 5 Installera 88 SEA... 6 Innan du öppnar 88 SEA... 7 Starta 88 SEA för första

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu Inledning Tack för att du har köpt navigationssystemet. Läs denna instruktionsbok mycket noga så att du använder systemet på rätt sätt. Låt alltid instruktionsboken ligga i bilen. Navigationssystemet är

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer