Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret: 1 INFO: Hämtar senaste färdbeskrivning. 2 MENU: Öppnar enhetens startskärm. 3 Strömbrytare: Kort tryckning: Enheten startas i senast använda läge resp. sätter enheten i viloläge. Lång tryckning (längre än tre sekunder): Enheten kopplas från. 4 VOL-: Minskar volymen. 5 VOL+: Höjer volymen. 6 Pekskärm: Alla inmatningar och Luccas styrning utförs enkelt och intuitivt genom att du rör vid skärmknapparna som visas på pekskärmen På höger sida finns följande objekt: 7 Uttag för anslutning av Lucca till laddare eller cigarettändarkabel. 8 Uttag för hörlurar 9 SD-kortplats 3

4 Översikt över enheten På undersidan finns följande knappar och reglage: = < ; : >? : Batterifackets lock ; Huvudbrytare < Antennuttag för anslutning av extern GPS-antenn. = Hållare > Uttag för anslutning av Lucca till dockan (cradle). Med hållaren får du tillgång till ytterligare funktioner. Mer information finns i kapitlet "Docka".? Reset-knapp. Startar om Lucca. 4

5 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...10 Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Första gången du använder Lucca...11 Delar som medföljer Lucca Skyddsfolie och gummiskydd Koppla till/från huvudbrytaren Ställa in språk Reset Ladda batteriet...13 Montering i bilen...14 Montera hållaren Ta bort hållaren Sätta fast Lucca Sätta fast dockan (tillval) Sätta in Lucca i dockan Ta ut Lucca Koppla till/från...16 Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Koppla till enheten igen Användning av navigationsmenyn...17 Virtuell knappsats Mata in blanksteg Radera tecken Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver Listor Skärmknappar Information Trafikstörmeddelanden GPS-status Navigation...22 Allmänna anvisningar för navigation Starta navigation Ange en destination Navigera hem

6 Innehållsförteckning Visa karta Trafikstörmeddelanden Inställningar Lämna menyn (endast Lucca MP3) Ytterligare funktioner GPS-info Planering av resväg Göra grundinställningar Ställa in tidszon Ange hemadress Ange en destination Ange destination Ange målland Ange måladress Ytterligare funktioner Välja en intressant plats Intressant plats i närheten Ytterligare funktioner Intressant plats på en viss ort Regionsövergripande intressanta platser Välja en destination från kartan Flytta kartbilden Välja en destination bland favoriterna Välja en favorit för navigation Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner Använda hemadressen som destination Hantera destinationer...43 Spara destination Spara en av de senaste destinationerna Nytt namn på destination Radera en destination Radera hela listan Planering av resväg med etapper...46 Ange målpunkter Lägga till ruttpunkt Bearbeta, spara och hantera rutter Ändra ordningsföljd Radera ruttpunkt

7 Innehållsförteckning Radera hela ruttlistan Hantera rutter Spara rutt Ladda rutt Beräkna rutt Visa rutt på kartan Simulation (Simulering) Bestämma alternativ för rutt.. 51 Navigation...53 Störningar i GPS-mottagningen. 54 Avbryta navigation Komma fram till målorten Arbeta med kartan...55 Använda kartan Visa karta Tryck på kartan Skärmknappar Kartbild utan GPS-mottagning Kartbild med GPS-mottagning Ytterligare funktioner Dag-/nattvy Ljudavstängning Inställningar Avspärra väg, ta bort avspärrning Lägga till delmål Alternativ för rutt Nästa destination Kartbild under navigationen..60 Navigationshjälp Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighetsgränser Visa ytterligare kartinformation Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Ytterligare funktioner som kan användas vid navigation.. 66 Lägga in ett delmål Köra till nästa destination Spärra avsnitt av sträckor...67 Manuell spärrning Ta bort avspärrning Använda TMC-funktionen

8 Innehållsförteckning Trafikmeddelanden med TMC Så fungerar TMC Visa TMC-meddelanden Uppdatera TMC-meddelanden Stänga menyn TMC-meddelanden Ta hänsyn till TMC-meddelande för beräkningen av rutt Automatisk ruttändring Manuell ruttändring Ta hänsyn till/ignorera trafikmeddelanden i efterhand.. 71 Konfigurera Lucca/ grundinställningar...72 Inställningar Fabriksinställningar Kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Volym Kalibrera pekskärmen Automatiska val Alternativ för rutt Planering av resväg Tidsberäkning Måttenheter/format/språk TMC Hemadress Product information (Produktinformation) Så fungerar GPS...78 MP3/WMA...79 Förbereda ett SD-kort Sätta i ett SD-kort Välja MP3/WMA-läge Starta spelning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp med filväljaren Välja spår/fil Välja spår med skärmknapp Visningsalternativ Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX/Shuffle) Spela upp mappen igen (Repeat).. 83 Avsluta spelning

9 Innehållsförteckning Välj Equalizer Ta ut SD-kort Picture Viewer...84 Starta Picture Viewer Starta diavisning Tidsinställning för diavisning Avsluta diavisning Välja mapp Välja mapp med skärmknapp Välja mapp/bild med filväljaren.. 86 Välja bild Välja bild med skärmknapp Visningsalternativ Anpassa bild till skärmformat Ta ut SD-kort Installera vägkartor...88 Ta ut SD-kort Tillbehör...89 Docka (Cradle) Montering av docka Kontakter för Blaupunkt bilradio för Lucca MP Specialtillbehör...91 Rattfjärrkontroll RC Tekniska data...92 Garanti...93 Felsökning/vanliga frågor och svar (FAQ)

10 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Säkerhetsanvisningar för navigation Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen! Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Observera! Dra ur kontakten till Luccas strömförsörjning när du kommit fram, eftersom GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur bilbatteriet vid längre stillestånd. 10

11 Första användningen Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten, utan endast en fuktad, luddfri duk. Första gången du använder Lucca Första gången du använder Lucca måste du slå på huvudbrytaren och ställa in önskat språk för menyer och syntetiskt tal. Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca eller Lucca MP3 Sugkoppshållare Nätadapter och laddare 220 V Laddare för anslutning till cigaretttändaruttaget Rengöringsduk för vindrutan Bruksanvisning Kort monteringsanvisning CD med vägkarta och bruksanvisning (lång version), återställningsprogram Docka (endast Lucca MP3-modellen) 11

12 Första användningen Skyddsfolie och gummiskydd Innan du använder enheten första gången ska du ta bort skyddsfolien från teckenfönstret och från fronten på höljet. Innan du använder dockan ska du ta bort gummiskyddet från undersidan av höljet. Innan du sätter in ett SD-kort måste du ta dummykortet. För att skydda kontakterna när du inte använder Lucca kan du sätta tillbaka gummiskyddet och SD-kortet. Koppla till/från huvudbrytaren Med huvudbrytaren kan du koppla till Lucca och koppla från den varaktigt. Vid leverans är huvudbrytaren frånkopplad. Tryck på den räfflade delen av batterifackets lock (se pilen) och skjut locket mot utsidan av apparaten. Till vänster om batteriet sitter huvudbrytaren. Skjut huvudbrytaren till läget ON med hjälp av spetsen på en kulspetspenna. 12

13 Ladda batteriet Ställa in språk När Lucca kopplats från med huvudbrytaren används amerikansk engelska som standardspråk. Du kan välja ett annat språk för menyer och syntetiskt tal: Slå på Lucca med hjälp av strömbrytaren. Tryck på Settings (Inställningar). Tryck på eller för att visa Language (Språk). En lista över tillgängliga språk visas. Tryck på det språk i listan som ska användas för menyer och syntetiskt tal. Språket läses in och huvudmenyn visas. Reset Du kan starta om Lucca med Resetknappen. Tryck på Reset-knappen? på undersidan av Lucca. Ladda batteriet Med det inbyggda ackumulatorbatteriet kan Lucca användas upp till fyra timmar utan att vara kopplad till strömförsörjningen. Drifttiden beror på hur apparaten används. Batteriets laddningsnivå visas upptill i mitten av bildskärmen. Symbolerna har följande betydelse: : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är helt laddat. : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Laddning pågår. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är hög. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är låg. Antalet mörka block i batterisymbolen visar batteriets laddningsnivå (0 till 3 segment). 13

14 Montering i bilen Observera! Om batteriets laddningsnivå blir mycket låg får du ett varningsmeddelande om detta. Ladda batteriet genom att ansluta den medföljande laddaren eller cigarettändarkabeln till laddningsuttaget. Observera! Använd endast originalladdare vid drift och laddning av batteriet. Laddningstiden är ca 6 timmar. Observera! Kasta inte uttjänta batterier i hushållssoporna. Lämna dem i stället till en returstation för batterier. Montering i bilen En sugkoppshållare med sugpropp medföljer apparaten för tillfällig montering på fordonets vindruta. Varning: Montera Lucca så att apparaten inte påverkar ditt synfält vid körning eller avleder uppmärksamheten från trafiken. Montera inte apparaten i uppblåsningsområdet för någon krockkudde. Apparaten får inte utgöra någon fara för fordonets passagerare vid en häftig inbromsning. Montera hållaren Med den medföljande sugkoppshållaren kan Lucca enkelt och säkert monteras i fordonet. 14

15 Montering i bilen Välj ut ett lämpligt ställe för monteringen. Hållaren sitter fast bättre på en damm- och fettfri yta. Rengör vid behov rutan med den medföljande rengöringsduken. Tryck hållarens fästplatta mot rutan. Fäll spaken på hållaren mot vindrutan. Nu kan du fälla ut hållaren. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Ta bort hållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll bort spaken på hållaren från vindrutan. Lossa försiktigt kanten av fästplattan från rutan så att luft kan tränga in mellan sugproppen och rutan. Dra försiktigt bort sugproppen från rutan. Sätta fast Lucca På baksidan av Lucca finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Sätta fast dockan (tillval) På baksidan av dockan finns ett fäste för listen på sugkoppshållaren. Dock- 15

16 Koppla till/från an utökar funktionerna hos Lucca och medföljer Lucca MP3. Hur du ansluter dockan till bilradion ser du sist i den här anvisningen. Skjut försiktigt på dockans fäste över listen i sugkoppshållaren. Sätta in Lucca i dockan På insidan av dockan finns en list för fäste av Lucca. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Ta ut Lucca Dra ut Lucca uppåt ur dockan resp. hållaren. Håll i dockan/hållaren under tiden. Koppla till/från Koppla till För att koppla till Lucca trycker du på knappen under teckenfönstret. Apparaten kopplas till och den bild som senast var aktiv (meny, navigation) visas igen. Aktivera viloläge För aktivering av viloläget trycker du snabbt på knappen under teckenfönstret. Lucca går till viloläge. Koppla från När du vill koppla från apparaten trycker du på knappen längre än 4 sekunder. Lucca kopplas från. Observera! Du behöver bara koppla från Lucca helt och hållet när du när du inte behöver använda enheten längre eller när du ska ladda ner nytt kartmaterial från minneskortet. Koppla till enheten igen I detta läge måste du hålla tillkopplingsknappen intryckt i mer än 4 sekunder för att aktivera Lucca. 16

17 Användning av navigationsmenyn Användning av navigationsmenyn Virtuell knappsats När text ska matas in visas en virtuell knappsats på pekskärmen. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Vid inmatning av ort- eller gatunamn måste du inte ange specialtecken eller tecken med omljud. Lucca fyller automatiskt i dessa tecken. Mata in blanksteg När du vill skriva ett blanksteg trycker du på skärmknappen Radera tecken Om du vill radera det senaste tecknet trycker du på skärmknappen Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver För inmatning av siffror, till exempel ett postnummer, trycker du på skärmknappen När du vill återgå till att skriva bokstäver trycker du på Vill du ange ett tecken med omljud trycker du på skärmknappen. En knappsats för omljud visas. När du har skrivit in ett omljudstecken visas automatiskt bokstavsknappsatsen igen. Observera! Omljud måste inte anges vid inmatning av adresser, men kan vara användbara vid beskrivning av sparade destinationer och rutter. Listor Ofta har du möjlighet att visa listor där du kan välja mellan flera alternativ. 17

18 Användning av navigationsmenyn Så är till exempel fallet vid inmatning av ortsnamn, där du inte behöver ange hela namnet. Efter varje inmatad bokstav visar textfältet den första post som börjar med de bokstäver som angetts hittills. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Listan). I slutet av listan finns poster där de inmatade bokstäverna inte finns i början, utan i mitten eller slutet av namnet. En av posterna i listan är alltid markerad. Du väljer den markerade posten genom att trycka på skärmknappen OK. I listan finns följande skärmknappar: : Tryck på skärmknappen OK för att välja den markerade posten. Du kan även trycka direkt på en post som du vill välja. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) uppåt. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) nedåt. Tryck flera gånger på motsvarande knapp om du vill bläddra flera sidor uppåt eller nedåt. Observera! Om listan innehåller fler än 5 poster kan du med hjälp av rullningslisten se var i listan du befinner dig. : Med den här skärmknappen återgår du till inmatningsläget utan att välja någon post i listan. Skärmknappar Skärmknappar finns i alla Luccas menyer: : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny När du står i menyn Navi- 18

19 Användning av navigationsmenyn gation öppnar denna skärmknapp Blaupunkts startskärm (endast Lucca MP3). Där kan du starta andra applikationer som MP3-spelare eller Picture Viewer eller öppna navigationen igen. More (Mer): Den här skärmknappen ger åtkomst till ytterligare funktioner. Beroende på i vilken meny skärmknappen finns visas olika funktioner. Om skärmknappen är avaktiverad finns inga ytterligare funktioner tillgängliga. Information Från menyn Navigation kan du när som helst visa aktuella trafikstörmeddelanden och aktuell GPS-status. Trafikstörmeddelanden När Lucca har anslutits till en TMCbilradio från Blaupunkt får den TMCmeddelanden som gör det möjligt att beräkna dynamiska rutter som tar hänsyn till den rådande trafiksituationen. Lucca kan även visa TMC-meddelandena i teckenfönstret. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden). Menyn TMC messages (TMC-meddelanden) visas. 19

20 Användning av navigationsmenyn Läs även avsnittet "Använda TMCfunktionen" angående visning och användning av TMC-meddelanden vid navigation. Du kan växla mellan olika TMCmeddelanden genom att trycka på pilknapparna i området för meddelanden. För varje TMC-meddelande visas vägnummer (motorväg, landsväg eller gata) samt typ av hinder. Tryck på skärmknappen Update display (Uppdatera indikering) för att visa TMC-meddelanden som inkommit efter det att menyn TMC messages (TMC-meddelanden) öppnades. Tryck på skärmknappen när du vill stänga menyn TMC messages (TMC-meddelanden). GPS-status Menyn GPS status innehåller information om var du är för tillfället och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den position där du befinner dig. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen More (Mer). Följande fönster visas: 20

21 Användning av navigationsmenyn Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info). Menyn GPS Status visas. GMT: Greenwich Mean Time - Londontid utan sommartid. Longitude/Latitude, aktuell position: Uppgift om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Satellites (Satelliter): Antal mottagna satelliter. För navigation behövs signaler från minst tre satelliter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt är värden mellan 0 och 50 möjliga, där ett lägre värde motsvarar en mer exakt positionsbestämning (värde 0 = ingen avvikelse från faktisk position). Värden upp till 8 är acceptabla för navigation. Speed (Hastighet): Visar aktuell hastighet för bilen. Position: Visar adressen för aktuell position (om möjligt). Save current position (Spara aktuell position): Tryck här för att lagra den aktuella positionen som favorit. Tryck på skärmknappen för att stänga GPS-fönstret. 21

22 Navigation Navigation Allmänna anvisningar för navigation Användning av Lucca sker på egen risk. Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigationssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Starta navigation Koppla till apparaten med knappen. Tryck på skärmknappen Navigation på startskärmen (endast Lucca MP3). Menyn Navigation visas. 22

23 Navigation Från menyn Navigation har du tillgång till alla navigationsfunktioner. Observera! Lucca startar alltid med den bildskärm som var aktiv när apparaten kopplades från. Ange en destination Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange ett mål för navigationen. Se avsnittet "Ange en destination". Navigera hem Tryck på skärmknappen Home (Hem) om du vill använda din hemadress som mål för navigationen. Se avsnittet "Använda hemadressen". Visa karta Tryck på skärmknappen Show map (Visa karta) för att visa hela rutten på kartan. Läs avsnittet "Arbeta med kartan". Trafikstörmeddelanden Tryck på skärmknappen Traffic jam reports (Trafikstörmeddelanden) för att visa en översikt över gällande trafikmeddelanden som tagits emot av bilradion. Observera! Den här funktionen är endast aktiv om Lucca är ansluten till en bilradio från Blaupunkt med TMCutgång. Inställningar Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att ändra inställningarna för Lucca. Läs avsnittet "Konfigurera Lucca". Lämna menyn (endast Lucca MP3) I menyn Navigation trycker du på när du vill avsluta navigationen. Luccas startskärm visas. 23

24 Navigation Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner för Navigation. En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: GPS-info Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info) om du vill se information om exakt GPS-status och aktuell position. Planering av resväg Tryck på skärmknappen Itinerary (Planering av resväg) för att planera en rutt med flera etapper. Läs avsnittet "Planering av resväg med etapper". Göra grundinställningar Innan du arbetar med Lucca måste du ställa in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigationen ange din hemadress så att du snabbt kan navigera hem oavsett var du befinner dig. Ställa in tidszon I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. 24

25 Navigation Tryck på skärmknappen tills du ser en bildskärm med skärmknappen för Time zone (Tidszon). Tryck därefter på Time zone (Tidszon). Menyn Time zone (Tidszon) visas. Tryck på Time zone (Tidszon). Välj den tidszon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. Tryck på skärmknappen OK. Om sommartid gäller för tillfället trycker du på skärmknappen Daylight saving time (Sommartid). En bock visas på knappen. Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas. Ange hemadress I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). 25

26 Navigation Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på tills skärmknappen Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). Menyn Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Enter your home address (Lägg in din hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. Se "Ange måladress" Tryck på skärmknappen Set as home address (Ange som hemadress). Adressen flyttas till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation visas åter. Ange en destination I det här avsnittet presenteras olika sätt att ange, välja och hantera destinationer i Lucca. Hur du startar navigationen till en destination beskrivs i kapitlet "Navigation". Ange destination Med Lucca kan du ange eller välja destination på olika sätt: Ange en måladress Välja en intressant plats 26

27 Navigation Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna Återanvända en av de senaste destinationerna Använda din hemadress Ange målland Ange först det land där din destination finns. Observera! Denna uppgift måste inte anges varje gång. Om en destination ligger i ett annat land än det föregående måste dock landet anges på nytt. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Country (Land). En lista över länder visas. 27

28 Navigation I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. Välj det land där destinationen finns. Menyn Destination entry (Ange destination) visas åter. Observera! Du kan endast välja länder där minst en del visas på den karta som är inläst för tillfället. Ange måladress Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Observera! Om inte rätt land anges på översta raden trycker du på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". 28

29 Navigation Tryck på fältet för Stad och ange målorten. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Gata och ange gatan. Om du känner till husnumret trycker du på fältet för husnummer och anger detta. Observera! Om kartmaterialet inte innehåller några husnummer för angiven gata är fältet Husnummer avaktiverat. När du vill definiera en korsning som målpunkt trycker du på fältet för korsning och anger den korsande gatan till ovanstående gata. Observera! Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Address (Adress). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". 29

30 Navigation Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Välja en intressant plats Intressanta platser, även kallade POI (Point of interest) finns inlagda på kartan och kan visas på denna. Till intressanta platser hör flygplatser och färjelägen, restauranger, hotell, bensinmackar, offentliga anläggningar etc. De intressanta platserna kan användas som navigationsmål. Intressant plats i närheten Observera! Intressanta platser i närheten kan endast väljas om GPS-mottagningen är tillräckligt bra för positionsbestämning. Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. I menyn Navigation trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser). Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. Tryck på skärmknappen... nearby ( i närheten). 30

31 Navigation Undermenyn visas. Tryck på fältet för områdesradie och välj storleken på det område i vilket du vill leta efter en intressant plats. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. bensinmack) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. Aral, BP, Shell...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet Intressanta platser för att välja ett faktiskt mål. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. 31

32 Navigation Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Fälten Category (Kategori) och Subcategory (Underkategori) måste inte fyllas i. De är endast till för att begränsa listan över intressanta platser i fältet Point of interest (Intressanta platser). Framför allt i större orter kan listan snabbt bli mycket omfattande. Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Point of interest (Intressanta platser). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigation. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show on map (Visa på kartan): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". 32

33 Navigation Intressant plats på en viss ort Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Points of interest (Intressanta platser) i menyn. Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. I menyn Point of interest (Intressanta platser) trycker du på skärmknappen...in a town ( på annan ort). Undermenyn visas. Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för ort och ange den ort där du vill 33

34 Navigation leta efter en intressant plats. Du kan ange antingen postnummer eller ortsnamn. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. kultur) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. museum, teater...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Regionsövergripande intressanta platser Tryck i huvudmenyn (endast Lucca MP3) på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. 34

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 2 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Översikt över enheten 1 VOL

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) BRUKSANVISNING Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Färg Grön Röd Brun Mörkgrå G032523 Text och symboler på skärmen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE GPS2: Early Warning System Device SVENSKA INTRODUKTION Tack för att du har valt en Navirad GPS 2 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska Användarmanual NAVIGON 21xx max Svenska Juni 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2500 EXPLORER. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2500 EXPLORER instruktionsbok

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual MIO 269

Din manual MIO 269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 269. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 269 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MIO 268

Din manual MIO 268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 268. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 268 instruktionsbok (information,

Läs mer