Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual"

Transkript

1 Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual

2 Innehåll 1. Inledning icn-funktioner Minneskort Slå på och stänga av icn Placering i fordonet Huvudmeny Skärmtangentbord GPS-status Ställa in en destination Undvika ett område Visa en resväg Kartbildens snabbmeny Vägvisaren Favoriter & genvägar Inställningar Smart Desktop Uppdatera din icn Installera kartor med Smart Desktop Kontinuerlig kontinental navigering Smart Desktop - avancerade funktioner Tillbehör

3 1. Inledning icn 600-serien Användarmanual Oavsett om du reser i ditt eget land eller utomlands, så kommer icn att leda dig till målet utan kartböcker eller andra handsinstruktioner. Det globala positioneringssystemet GPS är alltid tillgängligt, utan kostnad och med en noggrannhet på 5 m. Din icnkarta ger information på gatunivå och hjälper dig att navigera från dörr till dörr, inklusive POIs (points of interest) - platser av särskilt intresse - till exempel hotell och flygplatser. I den här användarmanualen lär du dig hur du använder icn-kartan effektivt och säkert med hjälp av de olika funktionerna som ingår i icn. GPS och GPS-signaler Global Positioning System (GPS) är ett nätverk av satelliter som sänder korrekt information om tid och position över hela världen. GPS-mottagare tar emot signaler från dessa satelliter och använder informationen för att bestämma en exakt position. Satelliterna kretsar runt jorden på ett avstånd av km. En GPS-mottagare kan när som helst spåra signaler från upp till 12 satelliter, men det behövs bara tre för att ge en position eller fix (latitud och longitud) för fordonsnavigationssystem. icn-antennen tar emot GPS-signaler. För att du ska kunna ta emot GPS-signaler måste du kontrollera att icn är utomhus eller i ett fordon som befinner sig utomhus och att antennen har fri sikt mot himlen. icn fungerar i alla väderlekstyper, utom vid snöfall. Säkerhetsmeddelande I ett fordon är du ensam ansvarig för att placera, säkra och använda icn på ett sätt som inte orsakar olycksfall, personskador eller materiella skador. Den som använder denna produkt är ensam ansvarig för att följa säkra körrutiner. Du är ansvarig för att instruktionerna för montering läses noggrant, förstås och används i enlighet med lagarna som gäller i varje land där enheten används. Du är ensam ansvarig för att alltid följa dessa säkerhetsanvisningar: Använd inte icn under körning och placera inte icn så att den skymmer förarens sikt Montera den på ett sätt som inte stör funktionen för krockkuddar eller annan säkerhetsutrustning Lämna den inte inom synhåll när fordonet är utan tillsyn, speciellt i starkt solljus Använd eller hantera inte icn när den är varm. Låt den först kylas av utanför direkt solljus. Navman frånsäger sig allt ansvar om produkten används på ett sätt som kan förorsaka olyckor, skador eller bryta mot lagen. 3

4 2. Funktioner Vi rekommenderar att du bekantar dig med de grundläggande funktionerna i din icn, till exempel hur man använder styrknappen och volymkontrollen. Frontpanelen Komponenter Beskrivning 1 Skärm Visar kartor och menyalternativ. 2 OK Väljer det markerade alternativet, texten eller kommandot. 3 Zoom/Ljusstyrka Ändrar hur mycket av kartan som ska visas. Tryck och håll ned knappen om du vill justera skärmbelysningen. 4 ESC Upphäver en viss åtgärd, raderar sista tecknet i en text och återgår till föregående skärmbild eller karta. Håll knappen intryckt om du vill radera en textrad. 5 8-vägs styrknapp Bläddra upp/ner och flytta runt på en karta för att välja destination. 6 Bläddra Byter kartbild, inklusive 3D-kartbilder*. Du kan använda den här funktionen för att visa flera skärmbilder. 7 Volym Tryck här när du vill höra nästa anvisning eller håll ned knappen om du vill justera volymen på röstanvisningarna. 8 Meny/Ström Tryck här när du vill återgå till huvudmenyn eller håll knappen intryckt för att slå på/av. *gäller endast icn 630, 635, 650 4

5 Baksidan Komponenter Beskrivning 1 Högtalare Lämnar talade instruktioner och varningar. Använd volymvredet för att justera volymen. 2 Minneskortplats Plats för minneskort. Sätt in kortet med texten mot framsidan på icn. 3 GPS-mottagare Tar emot signaler från GPS-satelliter när den fälls upp i horisontalläge. 4 Uttag för bilantenn Uttag för bilmonterad GPS-antenn (ingår ej). 5 Strömuttag Anslutning för nätkabel. 6 USB-anslutning Uttag för anslutning av USB-kabel till din dator. Fjärrkontroll Funktionerna på fjärrkontrollens knappar är samma som för kontrollknapparna på icn. Det går inte att slå på på icn med fjärrkontrollen * Medföljer endast icn 635 och 650. Finns som tillbehör för icn 610*. 5

6 3. Minneskort icn 610 och 635 Din icn levereras med ett minneskort som innehåller en aktiverad karta*. För att du ska kunna navigera till din destination måste du först sätta in minneskortet i icn. Om du behöver navigera till ett område utanför den föraktiverade kartan måste du först köpa en kartproduktnyckel (Map Product Key) från din Navmanleverantör. Installera Smart Desktop och använd det för att aktivera kartproduktnyckeln. Sedan kan du installera önskad karta. Se Installera kartor med Smart Desktop på sidan 30. * Om du har köpt din icn 635 i Nya Zeeland, medföljer inget minneskort eftersom den föraktiverade kartan över Nya Zeeland ingår i det interna minnet. Isättning av minneskort Obs! Första gången du sätter i minneskortet måste du först ta bort plastkortet ur SD/MMC-platsen. När du sätter i minneskortet måste du först se till att icn är avstängd. För sedan försiktigt in kortet i kortplatsens öppning med texten mot framsidan på icn. Uttagning av minneskort När du ska ta ut minneskortet måste du först se till att icn är avstängd. Tryck sedan försiktigt på kortets övre kant så att det släpper och dra ut det ur kortplatsen. icn 650 icn 650 innehåller alla föraktiverade kartor för Västeuropa eller USA/Kanada i det interna minnet. Inget minneskort medföljer. 6

7 4. Slå på och stänga av icn Du slår på och stänger av icn genom att trycka på knappen Meny/På-av. Slå på icn 1. Sätt i nätadaptern i kontakten på vänster sida av icn och den andra änden i fordonets tändaruttag. 2. Fäll försiktigt upp GPS-mottagarens undersida från icn. Mottagaren fälls ut horisontellt för att kunna ange en GPS-fix. 3. Tryck på knappen Meny/På-av i en sekund. Stänga av icn 1. Tryck försiktigt tillbaka GPS-mottagaren mot icn. Mottagaren kommer på plats med ett klickande. 2. Gör något av följande: icn 610, 650: Tryck på knappen Meny/På-av i tre sekunder. När bekräftelsemeddelandet visas väljer du Yes och trycker på OK. icn stängs av. icn 635: Tryck på knappen Meny/På-av i tre sekunder tills icn stängs av. 7

8 5. Placering i fordonet Innan du börjar måste du kontrollera om ditt fordon har en värmereflekterande eller uppvärmd vindruta. I så fall kommer du att behöva köpa en extern antenn till din icn för att ta emot GPS-signaler. Det finns flera sätt att placera en icn i ett fordon på. Följ dessa instruktioner noga. Av säkerhetsskäl och för att undvika överhettning för du inte lämna icn i ett fordon som är utan tillsyn, speciellt inte i starkt solljus. Använd och hantera inte icn när den är varm. Låt den först kylas av utanför direkt solljus. Om icn är för varm, kommer du att bli uppmanad att sänka ljusstyrkan (tryck in och håll ner Zoom-knappen). Om icn fortsätter att bli varmare blir skärmen tom, men röstinstruktionerna fortsätter. Sugfäste 1. Rengör och torka ytorna, håll sugkoppen stadigt mot glaset och tryck ned spaken. 2. För låsmuttern över kulfoten. 3. Tryck fast fästklämman på kulfoten och spänn låsmuttern på gängan på fästklämman. 4. Placera de två fixeringsflikarna på undersidan av icn i respektive spår på fästklämman. Tryck in icn i klämman. 5. Fäll ut GPS-antennen så att den har fri sikt mot himlen. 6. Sätt i nätadaptern i kontakten på vänster sida av icn och den andra änden i fordonets tändaruttag. 8

9 Självhäftande tejp och skruvfäste* Du kan använda grundplattan, självhäftande tejp och skruvar för att montera icn direkt på fordonets instrumentpanel. Obs! Det här är en permanent lösning och kommer att göra märken på instrumentpanelen. icn 600-serien Användarmanual 1. Välj en plats på instrumentpanelen där icn är väl synlig för föraren och kontrollera att alla ytor är rena och torra. 2. Tag bort skyddet från tejpen och tryck på den med stadig hand i 30 sekunder. 3. Håll sugkoppen stadigt mot ytan och tryck ner spaken. 4. Använd grundplattan och skruvarna som medföljde för att sätta fast icn-basen på instrumentpanelen. 5. För låsmuttern över kulfoten med den plana ytan uppåt. 6. Tryck fast fästklämman på kulfoten. 7. Vrid på låsmuttern på fästklämmans gänga tills den sitter stadigt. 8. Tryck fast icn på fästklämman. Placera de två fixeringsflikarna på undersidan av icn i respektive spår på fästklämman. Tryck in icn i klämman. 9. Öppna antennen utåt så att GPS-antennen har fri sikt mot himlen. 10. Sätt i nätadaptern i kontakten på vänster sida av icn och den andra änden i fordonets tändaruttag. *icn 635,*endast icn 635,

10 6. Huvudmenyn - Main Menu Skärmbilden Main Menu ger dig tillgång till alla icn:s funktioner, inklusive navigering till en viss destination. 1.Tryck på knappen Meny/På-av ungefär en sekund. 2. Skärmbilden Language (språk) visas. Använd styrknappen för att markera ditt språkval. Tryck på OK för att bekräfta. start genom att markera rutan Do not show on startup (visa inte vid start). Tryck på OK för att bekräfta. 3. Tryck på knappen Bläddra. Skärmbilden Language (språk) visas. 4. Läs varningsmeddelandet och tryck på OK för att bekräfta att du har förstått. 5. Snabbkursen Tutorial visas. Tryck på knappen Bläddra för att flytta mellan skärmbilderna. Du kan stänga av snabbkursen vid start genom att använda styrknappen för att markera kryssrutan Do not show Tutorial on startup. Tryck sedan på OK för att bekräfta. 6. Skärmbilden Main Menu (huvudmeny) visas. 7. Använd styrknappen för att markera alternativ för Main Menu. Bekräfta valet genom att trycka på OK. Du kan när som helst återgå till huvudmenyn genom att trycka på knappen Meny/På-av. 7. Skärmens tangentbord Tangentbordet på skärmen visas när det behövs för att skriva in text, till exempel när du vill ange ett visst gatunamn. 1. Använd styrknappen för att flytta runt på tangentbordet. Tryck på OK för att välja en markerad inmatning. Tryck på ESC om du vill ta bort ett tecken. Håll ned ESC om du vill radera hela raden. Tryck på Zoom upp om du vill visa det alternativa tangentbordet. Tryck på Zoom ned om du vill återgå till det alfabetiska tangentbordet. Listan över tillgängliga städer minskas för att matcha din sökning. Tryck på Bläddra om du vill se mer av listans innehåll. 2. Använd styrknappen för att välja ett sökresultat från listan. Tryck på OK. 10

11 8. GPS-status icn 600-serien Användarmanual Signaler överförs av satelliter som ingår i Global Positioning System-nätverket och som kretsar runt jorden. Den här skärmbilden ger en visuell representation av informationen som tas emot. Latitud och longitud visas tillsammans med en kompass som pekar norrut, kursen i grader och hastigheten på marken. Tillgängliga satelliter visas som segment. På Main Menu (huvudmenyn) väljer du Settings > More Settings > GPS Status. Skärmbilden GPS Status visas. Gult segment en satellit spåras men används inte. Rött segment en satellit används för att bestämma en tvådimensionell (2D) fix. Grönt segment satelliten används för att bestämma din position.. Latitud och longitud för aktuell position Aktuell kurs i grader och markhastighet Varje segment representerar en satellit En grön cirkel indikerar en giltig fix Lokal tid Ringen under segmentdisplayen är grön när det finns en giltig fix (2D eller 3D), och röd när det inte finns någon fix. En 2D-fix räcker för att upprätthålla en giltig fix, men en 3D-fix är noggrannare. Satellitsignalstyrka Tryck på knappen Bläddra på skärmen GPS Status så visas skärmen Satellite Signal Strengths (satellitsignalstyrka). Signalstyrkan för varje satellit visas i stapeldiagrammet. Cirkeln på höger sida av skärmen är grön om det finns en giltig fix (2D eller 3D) och röd när det inte finns någon fix tillgänglig. Satelliter som är tillgängliga från din aktuella plats visas som staplar. Grå ingen signal alls. Röd den här signalen används inte för att bestämma din position. Grön den här signalen används för att bestämma din position. Satellitpositionsindikatorer Tryck på knappen Bläddra i skärmbilden Satellite Signal Strengths (satellitsignalstyrka) för att visa Satellite analysis (satellitanalys). Positionen för varje satellit visas i förhållande till jorden. Du kan visa varje satellits status och prestanda genom att markera satelliten med styrknappen. Satellitens prestanda visas då. Varje satellit representeras av en liten tom cirkel. Grå cirkel ingen signal. Röd cirkel den här signalen används inte för att bestämma din position. Grön cirkel den här signalen används för att bestämma din position. Gul satellitikon visar aktuell satellit. 11

12 9. Mata in din destination Innan du ger dig iväg måste du ange en destination. Till en viss gatuadress 1. Välj alternativet Destination från huvudmenyn (Main Menu). 2. Välj alternativet Address på skärmen Destination. Skärmbilden Destination-Address visas. 3. Välj ett land (Country) med styrknappen och tryck på OK. 4. Tryck på OK för att välja region eller län (State). Välj en region. Tryck på OK. 5. Tryck på OK för att välja postnummer. Tryck på OK. 6. Tryck på OK för att välja en stad (Town). Välj en stad eller ort. Tryck på OK. 7. Tryck på OK för att välja en gata. Välj en gata. Tryck på OK. 8. Tryck på knappen Bläddra så visas skärmen Address-Details (adressinformation). 9. Välj ett av följande alternativ: Add to Trip - öppnar skärmbilden Trip Planner och lägger till destinationen i din resa Save - Sparar destinationen som en genväg eller favorit Show - Visar adressen på kartan skärmen Go - Räknar ut färdvägen och visar den på kartan eller 3D-kartan Navigera till korsningen mellan två gator 1. Från huvudmenyn (Main Menu) väljer du alternativet Destination. 2. Välj alternativet Intersection på skärmen Destination. Skärmbilden Destination-Intersection visas. Skärmbilden Destination-Intersection visas. 3. Välj ett land med styrknappen. 12

13 4. Tryck på OK för att välja region eller län. Välj en region. Tryck på OK. 5. Tryck på OK för att välja postnummer. Välj ett postnummer. Tryck på OK. 6. Tryck på OK för att välja en stad/ort. Välj en stad eller ort. Tryck på OK. icn 600-serien Användarmanual 7. Tryck på OK för att välja den första korsande gatan. En lista över korsande gator visas. Välj en gata. Tryck på OK. 8. Välj And. En lista över korsande gator visas. Välj en gata. Tryck på OK. 9. Tryck på knappen Bläddra för att visa skärmen Intersection-Details (korsning-information). 10. Välj ett av följande alternativ: Add to Trip - öppnar skärmbilden Trip Planner och lägger till destinationen i din resa Save - Sparar destinationen som en genväg eller favorit Show - Visar adressen på kartan skärmen Go - Visar adressen på kartan eller 3D-kart bilden Till en stad (City) eller stadskärna (Town Centre) 1. Välj alternativet Destination från huvudmenyn (Main Menu). 2. Välj alternativet Destination från huvudmenyn (Main Menu). Skärmbilden City/Town Centre (destination - stad/ stadskärna) visas. 3. Välj ett land med styrknappen. Tryck på OK. 4. För att välja region eller län. Välj en region. Tryck på OK. 5. Tryck på OK för att välja postnummer. Välj ett postnummer. Tryck på OK. 6. Tryck på OK för att välja en stad/ort. Välj en stad eller ort. Tryck på OK. 7. Tryck på knappen Bläddra så visas skärmen Address-Details (adressinformation). 8. Välj ett av följande alternativ: Add to Trip - öppnar skärmbilden Trip Planner och lägger till destinationen i din resa Save - Sparar destinationen som en genväg eller favorit Show - Visar adressen på kart-skärmen Go - Räknar ut färdvägen och visar den på kartan eller 3D-kartan 13

14 Navigera till en point of interest (POI) En POI är en namngiven plats, en attraktion, ett landmärke eller en allmän plats. POIs lagras i Kategorier, till exempel parker och museer. POI visas som ikoner på en karta. 1. Välj alternativet Destination från huvudmenyn. Skärmbilden Destination visas. 2. Från skärmen Destination väljer du alternativet Points of Interest. Skärmbilden Destination - POI visas. 3. Välj en kategori (Category) med styrknappen och tryck på OK för att bekräfta. 4. Välj en typ (Type), och tryck på OK för att begränsa sökningen. 5. Välj ett land (Country) och bekräfta valet genom att trycka på OK. 6. Välj ett område (Area) genom att trycka på Bläddra. Mata in ett namn eller välj från listan. Tryck på OK. 7. När skärmen POI visas, trycker du på OK. Textinmatningsskärmen för POI visar en lista. 8. Välj en POI med styrknappen. Tryck på Bläddra om du vill se mer av listan. Tryck på OK för att välja ett alternativ ur listan. 9. Skärmbilden POI-Detail visas. Välj ett av följande alternativ: Add to Trip - Öppnar skärmbilden Trip Planner och lägger till destinationen i din resa. Save - Sparar destinationen som en genväg eller favorit. Show - Visar adressen på kartskärmbilden. Go - Räknar ut färdvägen och visar den på kartan eller 3D-kartan. Navigera till en nyligen besökt destination (Recent Destination) De 30 senaste beräknade resvägarna sparas som Recent Destinations. 1. Från huvudmenyn (Main Menu) väljer du alternativet Destination. 2. Välj alternativet Recent på skärmen Destination. Skärmen Recent visas då. 3. Välj en favorit från listan och tryck på OK. 4. Välj ett av följande alternativ: Add to Trip - öppnar skärmbilden Trip Planner och lägger till destinationen i din resa. 14

15 Save - Sparar destinationen som en genväg eller favorit. Show - Visar adressen på kartbilden. Go - Räknar ut färdvägen och visar den på kartan eller 3D-kartan. Flera olika destinationer med tripplaneraren Du kan använda tripplanerare (Trip Planner) för att bestämma flera olika destinationer för din resa. Din resväg kommer att beräknas via var och en dessa punkter i den angivna ordningen. Destinationer kan läggas till via skärmbilden Trip Planner eller genom att välja Show Details (visa detaljer) från snabbmenyn på kartskärmbilden (Map) och därefter Add to Trip. 1. Välj alternativet Trip Planner från huvudmenyn (Main Menu). Skärmbilden Trip Planner visas. 2. Välj Enter och tryck på OK. Skärmbilden Destination öppnas. 3. Välj Address och tryck på OK. Skärmbilden Destination Address öppnas. Obs! Du kan också lägga till destinationer genom att använda Intersections (vägkorsningar), Cities/Towns (städer/orter), Points of Interest och Recent Destinations (senaste destinationer). 4. Välj ett land med styrknappen. 5. Tryck på OK för att välja region eller län. Välj en region. Tryck på OK. 6. Tryck på OK för att välja postnummer. Välj ett postnummer. Tryck på OK. 7. Tryck på OK för att välja en stad. Välj en stad eller ort. Tryck på OK. 8. Tryck på OK för att välja en gata. Välj en gata. Tryck på OK. 9. Tryck på knappen Bläddra så visas skärmen Address-Details (adressinformation). 10. Välj Add to Trip och tryck på OK. Destinationen läggs till i din resa. Skärmbilden Trip Planner visas. Om du vill lägga till ytterligare en destination går du till steg Om du vill flytta en viss destination upp eller ned pekar du på den punkt det gäller. Skärmbilden Address- Details visas. Välj move (flytta) och tryck på OK. Skärmbilden Trip Planner visas med den utvalda destinationen markerad. Använd styrknappen för att flytta destinationen upp eller ned i listan. Tryck på OK. 12. Om du vill radera en destination pekar du på den punkt det gäller och trycker OK. Skärmbilden Address Details visas. Välj Delete from Trip och tryck på OK. Skärmbilden Trip Planner visas med den utvalda destinationen raderad. 13. Välj ett av följande alternativ: Add - Öppnar skärmbilden Destination och lägger till destinationen Clear - Raderar samtliga destinationer 15

16 Save - Öppnar skärmbilden New Favorite (ny favorit) och sparar resan som en genväg (Shortcut) eller favorit (Favourite) Go - Räknar ut färdvägen och visar den på kartan eller 3D-kart skärmen Använda kartskärmen för att planera resväg Du kan planera en viss resväg direkt från skärmbilden Map med hjälp av snabbmenyn. 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Map (karta). Kartskärmbilden visas. Flytta runt på kartan med hjälp av styrknappen. Zooma med hjälp av + och på knappen Zoom/Ljusstyrka. 2. Tryck på OK för att visa siktkorset på kartskärmbilden. Om du vill ta bort siktkorset trycker du på ESC. 3. Använd styrknappen för att placera siktkorsets centrum på en destination, så visas gatunamnet. 4. Tryck på OK för att välja gatan som din destination. Snabbmenyn visas. 5. Välj Navigate To (navigera till). Resvägen beräknas och visas på kartan eller 3D-kartan. 16

17 10. Att undvika ett visst område (Avoid Area)* Du kan beräkna en resväg som undviker vissa områden på kartan. Du kan lägga till högst tio områden som du vill undvika (Avoid Areas). Avoid Areas visas som skuggade områden.om det inte finns några alternativa vågar kommer du att ledas genom ett område som ska undvikas (Avoid Area). *Gäller endast icn 635, 650 Lägga till en Avoid Area 1. Välj alternativet Map (karta) på Main Menu (huvudmenyn). Skärmbilden Map visas. 2. Tryck på OK och placera siktkorsets skärningspunkt över området som du vill undvika med styrknappen. 3. Om du trycker två gånger på OK, visas snabbmenyn. 4. Välj Add Avoid Area (lägg till Avoid Area). Tryck på OK. En Avoid Area visas. 5. Bestäm rätt storlek och plats för området du vill undvika med hjälp av styrknappen. 6. Du aktiverar en Avoid Area genom att trycka på OK. Radera en Avoid Area 1. Välj alternativet Map (karta) på Main Menu (huvudmenyn). Skärmbilden Map visas. 2. Tryck på OK och placera siktkorsets skärningspunkt över området som du vill undvika med styrknappen. 3. Om du trycker två gånger på OK, visas snabbmenyn. Välj Delete Avoid Area (radera område att undvika). Tryck på OK. Området raderas. Radera samtliga Avoid Areas 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet My Data (mina data) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj sedan My Data på skärmen Clear Data (radera data). Skärmbilden Settings - Clear Data (inställningar för att radera data) visas. 4. Välj knappen Clear Avoid Areas (radera alla områden att undvika) med hjälp av styrknappen. Välj Yes (ja) och tryck på OK för att acceptera dialogrutan Warning. 5. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmen Map visas. 17

18 11. Visa resa Så snart en resväg har beräknats finns det ett antal sätt som du kan visa den på. Du förflyttar dig mellan genom att trycka på knappen Bläddra. Om du vill avbryta en resväg eller stoppa Route Demonstrator, går du tillbaka till huvudmenyn, väljer alternativet Route Information och därefter alternativet Cancel Route. Funktionen Back-On-Track Din resväg ändras automatiskt om du kör fel. Symbolen? visas i övre vänstra hörnet på 3D-kartan och i skärmbilden Next Instruction medan den nya resvägen beräknas. Automatisk ändring av resväg aktiveras via skärmbilden Routing. Kartskärmbilden Den här skärmen är orienterad i nordlig riktning och visar din aktuella position med omgivande gatunamn. Om du redan har beräknat en resväg, är resvägen och alla kurvor markerade. Från huvudmenyn (Main Menu) väljer du alternativet Map (karta). Zooma med hjälp av + och - på knappen Zoom/Brightness. Om du trycker en gång på OK visas siktkorset. Trycker du två gånger på OK visas snabbmenyn. Din nuvarande position har markerats med. Din nästa kurva har annan färg än kommande kurvor. Färgen kommer att vara beroende av det tema du använder. GPS-styrkeindikator Din nuvarande plats 3D-kartbilden - endast icn 635, 650 Din resväg visas på en skärmbild riktad i resriktningen, med en justerbar horisont. 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Map (karta). Kartskärmbilden visas. 2. Du visar 3D-kartbilden genom att trycka på knappen Bläddra. Zooma med hjälp av + och - på knappen Zoom/Ljusstyrka Du kan justera visningsvinkeln med hjälp av styrknappen. Tryck på OK så visas snabbmenyn Destination. Nordligt riktad kompass Ytterligare information kan visas. Tryck på styrknappens höger- och vänsterknapp för att bläddra mellan alternativen.aktuell hastighet Du måste ha beräknat en resväg för att alternativen ska kunna visas. Aktuell hastighet. Aktuell tid Aktuellt läge/aktuell kurs (HDG) Avstånd till nästa kurva Avstånd till destination (DTG) Förväntad ankomsttid (ETA) Tid för att nå destinationen (TTG) GPS-styrkeindikator Din nuvarande plats 18

19 Skärmbilden Next Turn (nästa kurva) icn 600-serien Användarmanual Visar kurvans riktning, gatunamnet och avståndet till nästa kurva. Visar kurvans riktning, gatunamnet och avståndet till nästa kurva. Du måste ha beräknat en resväg för att den här skärmen ska visas. Tillgång till den här skärmbilden ställs in på skärmbilden Settings - Display. 1. Välj alternativet Map på huvudmenyn så visas kartskärmen. 2. Tryck på knappen Bläddra tills skärmbilden Next Turn (nästa kurva) visas. Nästa instruktion Riktning på nästa sväng Karta över nästa kurva. Avstånd till nästa kurva GPS-styrkeindikator Din nuvarande plats Ytterligare information kan visas. Tryck på styrknappens höger- och vänsterknapp för att bläddra mellan alternativen.aktuell hastighet Aktuell tid Aktuellt läge/aktuell kurs (HDG) Avstånd till nästa kurva Avstånd till destination (DTG) Förväntad ankomsttid (ETA) Tid för att nå destinationen (TTG) Skärmbilden Next Four Turns (nästa fyra kurvor) Den här skärmbilden visar följande fyra kurvor längs din resväg; kurvornas riktning, gatunamn och avståndet till kurvorna. Du måste ha beräknat en resväg för att den här skärmen ska visas. Tillgång till den här skärmbilden ställs in på skärmbilden Settings - Display. 1. Välj alternativet Map (karta) på huvudmenyn. Kartskärmbilden visas. 2. Tryck på knappen Bläddra tills skärmen Next Four Turns visas. Nästa kurva är markerad överst i listan. Avståndet mellan kurvan och din destination. GPS-styrkeindikator. Din nuvarande plats. Ytterligare information kan visas här. Tryck på styrknappens höger- och vänsterknapp för att bläddra mellan alternativen. Aktuell hastighet Aktuell tid Aktuellt läge/aktuell kurs (HDG) Avstånd till nästa kurva Avstånd till destination (DTG) Förväntad ankomsttid (ETA) Tid för att nå destinationen (TTG) 19

20 Skärmbilden Route Information Skärmbilden Route Information ger information om din nuvarande resväg och gör det möjligt att hoppa över en viss destination eller radera en viss resväg. Den här skärmbilden är bara tillgänglig från huvudmenyn medan du navigerar längs en viss resväg. Show Route (visa resväg) När du väljer det här alternativet visas hela din resväg på kartskärmbilden. Skärmbilden Instruction List När du väljer det här alternativet visas skärmbilden Instruction List. Skärmbilden Instruction List påminner om Next Four Turns (nästa fyra kurvor), men visar hela din resväg. Bläddra igenom listan av instruktioner med Bläddra-knappen. Summary (Sammanfattning) När du väljer det här alternativet visas skärmbilden Route Summary som innehåller dina från- och till- adresser, beräknad ankomsttid och återstående avstånd till din destination. Om du befinner dig på en resa med flera destinationer, gäller informationen som visas nästa destination. Skip Destination (hoppa över destination) Välj det här alternativet när du vill hoppa över nästa destination. Kommandot är bara tillgängligt när du befinner dig på en resa med flera olika destinationer. Cancel Route (radera resväg) Välj det här alternativet när du vill radera resvägen. 20

21 12. Kartbildens snabbmeny Via snabbmenyn kan du använda navigeringsfunktionerna på kartbilden. icn 600-serien Användarmanual 1. Du förflyttar dig på kartskärmbilden med styrknappen. Zooma med hjälp av + och - på Zoom/Ljusstyrkaknappen. 2. Tryck på OK för att visa siktkorset på kartskärmbilden. Om du vill ta bort siktkorset trycker du på ESC. 3. Placera siktkorsets centrum på en destination med styrknappen. Nä siktkorset hamnar på en gata visas gatunamnet på kartskärmbilden. 4. Tryck på OK för att välja gatan som din destination. Snabbmenyn visas. 5. Välj ett av följande alternativ: Navigera till Ange som start Lägg till som favorit Visa detaljer Ange område att undvika* Radera område att undvika* Närmaste IP Beräknar en resväg från din aktuella plats Ställer in platsen som din startpunkt Med det här alternativet kan du spara din plats som en favorit eller genväg Visar skärmen Address Details Definierar ett område på kartan som ska undvikas under resan Raderar en Avoid Area om det finns någon Visar skärmbilden Destination-POI. Via knappen Bläddra kan du välja att visa skärmbilden Select nearest POI (välja närmaste POI) eller andra skärmbilder. 6. Tryck på OK för att bekräfta valet. *gäller endast icn 635,

22 13. Route Demonstrator Med Route Demonstrator kan du: granska en resväg i förväg, eller planera och visa en resväg utan GPS-fix, till exempel när du befinner dig inne i en byggnad. Steg 1. Aktivera vägvisaren Route Demonstrator 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar) 2. Välj alternativet GPS på skärmen Settings (inställningar). Skärmbilden Routing (resväg) visas. 3. Tryck två gånger på knappen Bläddra. 4. Markera kryssrutan vid Demonstrate Route och tryck på OK. 5. Tryck ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Tryck på OK för att acceptera dialogrutan Warning. Steg 2. Välja Departure Point (startpunkt) Om du har en GPS-fix behöver du inte välja en startpunkt om inte den demonstrerade resvägen ska starta någon annanstans. 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Map (karta). Kartskärmbilden visas. 2. Tryck på OK och placera siktkorsets skärningspunkt över en startpunkt med styrknappen. 3. Om du trycker två gånger på OK, visas snabbmenyn. Välj startpunkt i Set as Start Location (ange som startpunkt). Tryck på OK. Steg 3. Välja destination 1. Tryck på OK och placera siktkorsets skärningspunkt över din startpunkt med styrknappen. 2. Om du trycker två gånger på OK, visas snabbmenyn. Välj Navigate To (navigera till). Tryck på OK. 3D -kartskärmen visas och Route Simulator (resvägssimulatorn) startar din resväg. Om du har markerat kryssrutan vid Repeat på skärmbilden Routing (2/3) kommer Route Demonstrator att upprepas tills du avslutar funktionen. Stänga av vägvisaren Route Demonstrator Tryck på knappen Meny/På-av för att återgå till huvudmenyn Välj alternativet Route Information (resvägsinformation) och sedan Cancel Route (radera resväg). Tryck på OK för att bekräfta. Du återgår nu till huvudmenyn. 22

23 14. Favorites & Shortcuts (favoriter och genvägar) Du kan spara högst 200 destinationer som favoriter. 10 av dem kan vara genvägar. *50 favoriter för icn 620 Spara favoriter och genvägar 1. Från huvudmenyn (Main Menu) väljer du alternativet Destination. 2. Välj alternativet Address på skärmen Destination. Skärmbilden Destination-Address visas. Obs! Du kan också lägga till en favorit eller genväg genom att använda Intersections (vägkorsningar), Cities/ Towns (städer/orter), Points of Interest och Recent Destinations (senaste destinationer). 4. Välj ett land med styrknappen. Tryck på OK för att välja en region. 5. Tryck på OK för att välja en region. Välj en region. Tryck på OK. 6. Tryck på OK för att välja postnummer. Välj ett postnummer. Tryck på OK. 7.Tryck på OK för att välja en stad. Välj en stad eller ort. Tryck på OK. 8. Tryck på OK för att välja en gata. Välj en gata. Tryck på OK. 9. Tryck på knappen Bläddra så visas skärmen Address-Details (adressinformation). 10. Välj Save (spara) oh tryck på OK. Skärmbilden New Favourite (ny favorit) visas. 11. Markera rutan Name (namn) och tryck OK. Skärmbilden Enter Name (ange namn) visas. Tryck och håll knappen ESC intryckt så töms rutan vid behov. Ange ett namn på favoriten. Välj Enter och tryck på OK. Skärmbilden New Favourite (ny favorit) visas. 12. Markera rutan Save as (spara som) och använd styrknappen för att spara din destination som favorit eller genväg. 13. Välj Save och tryck på OK så återgår du till kartskärmen. Obs! Om du sparar en genväg över en befintlig genväg visas ett varningsmeddelande. Välj No (nej) om du vill gå tillbaka till skärmbilden Edit Favorite (redigera favorit) eller Edit Shortcut (redigera genväg) eller Yes (ja) om du vill återvända till listan över genvägar. Spara favoriter och genvägar från kartskärmen 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Map (karta). Kartskärmbilden visas. 2. Om du trycker en gång på OK visas siktkorset. 3. Placera siktkorsets centrum på en destination med styrknappen. När siktkorset hamnar på en gata kommer gatan att markeras och gatunamnet visas. 4. Tryck på OK. Via snabbmenyn visas. 5. Välj Add to Favorites och tryck på OK. Skärmbilden New Favourite (ny favorit) visas. 6. Markera rutan Name (namn) och tryck på OK. Skärmbilden Enter Name (ange namn) visas. Tryck och håll knappen ESC intryckt så töms rutan vid behov. Ange ett namn på favoriten. Välj Enter och tryck på OK. Skärmbilden New Favourite (ny favorit) visas. 10. Markera rutan Save as (spara som) och använd styrknappen för att spara din destination som favorit eller genväg. 11. Välj Save och tryck på OK så återvänder du till kartskärmen. Obs! Om du sparar en genväg över en befintlig genväg visas ett varningsmeddelande. Välj No (nej) om du vill gå 23

24 tillbaka till skärmbilden Edit Favorite (redigera favorit) eller Edit Shortcut (redigera genväg) eller Yes (ja) om du vill återvända till listan över genvägar. Redigera favoriter och genvägar Redigera namnet på en favorit eller genväg, eller spara en favorit som genväg. 1. Välj alternativet Favourites från huvudmenyn. Om du redan har sparat en genväg visas skärmbilden Shortcuts (genvägar). Om du vill redigera en favorit trycker du på Bläddra så visas skärmbilden Favourite. 2. Välj från listan och tryck OK. Skärmbilden Edit Shortcut (redigera genvägar) eller Edit Favourite (redigera favorit) visas. 3. Markera rutan Name (namn) och tryck på OK. Skärmbilden Enter Name (ange namn) visas. Tryck och håll knappen ESC intryckt så töms rutan vid behov. Ange ett namn på favoriten. Välj Enter och tryck på OK. Skärmbilden New Favourite (ny favorit) visas. 4. Om du vill spara en favorit som genväg använder du styrknappen i rutan Save As (spara som) för att välja en genväg. 5. Välj Save (spara) och tryck OK. Obs! Om du sparar en genväg över en befintlig genväg visas ett varningsmeddelande. Välj No (nej) om du vill gå tillbaka till skärmbilden Edit Favorite (redigera favorit) eller Edit Shortcut (redigera genväg) eller Yes (ja) om du vill återvända till listan över genvägar. Använda genvägar 1.Välj alternativet Favourites från huvudmenyn. Skärmbilden Shortcuts (genvägar) visas. 2. Välj från listan och tryck OK. Skärmbilden Edit Shortcuts (redigera genvägar) visas. 3. Välj ett av följande alternativ och tryck på OK: Save - Sparar destinationen som en genväg Delete - Raderar de uppgifter du matat in Show - Visar adressen på kart-skärmen Go - Räknar ut färdvägen och visar den på 3D-kartskärmen Add to Trip - Öppnar skärmbilden Trip Planner där du kan lägga till destinationen till din resa. Använda favoriter 1. Välj alternativet Favourites från huvudmenyn. Om du redan har sparat en genväg visas skärmbilden Shortcuts (genvägar). Tryck på knappen Bläddra så visas skärmen Favourite (favorit). 2. Välj från listan och tryck OK. Skärmbilden Edit Shortcuts (redigera genvägar) visas. 3. Välj ett av följande alternativ och tryck på OK: Save - Sparar destinationen som en genväg Delete - Raderar de uppgifter du matat in Show - Visar adressen på kartskärmen Go - Räknar ut färdvägen och visar den på 3D-kartskärmen Add to Trip - Öppnar skärmbilden Trip Planner där du kan lägga till destinationen till din resa 24

25 15. Inställningar Du kan ändra följande inställningar så att de passar dig. Ljusstyrka 1. Tryck och håll knappen Zoom/Ljusstyrka intryckt för att visa ljusstyrkeindikatorn. 2. Tryck på + eller - på knappen Zoom/Ljusstyrka om du vill justera ljusstyrkan. icn kan värmas upp när displayens ljusstyrka är inställd på mer än 70 %. Använd låg ljusstyrka på skärmen när det är möjligt. Volym 1. Tryck och håll volymknappen intryckt så visas volymstapeln. 2. Tryck på + eller - på volymknappen för att justera volymen. Inställningar för resväg 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar). 2. Välj alternativet GPS på skärmen Settings (inställningar). Skärmbilden Routing (resväg) visas. 3. Flytta skjutreglaget vid Route Type mot Shortest (kortast) om du vill prioritera det kortaste avståndet när du beräknar resväg. Flytta skjutreglaget mot Quickest (snabbast) för att prioritera den kortaste restiden när en viss resväg ska beräknas. 4. Flytta skjutreglaget vid Preference for Freeways (föredra motorvägar) mot Use Less (använd färre) om du vill använda färre motorvägar när du beräknar färdväg. Flytta skjutreglaget mot Use More (använd fler) om du hellre vill använda fler motorvägar. 5. Move the Preference for Urban Roads slider towards Use Less to use urban roads often when calculating a route; Move the Preference for Urban Roads slider towards Use More to use urban roads more often when calculating a route. 6. Tryck på knappen Bläddra. 7. Markera kryssrutorna Avoid Toll Roads (undvik avgiftsbelagda vägar), Avoid Unsurfaced Roads (undvik osfalterade vägar) och Avoid Ferries (undvik färjor) om du vill undvika sådana områden när du beräknar resväg. 8. Markera kryssrutorna vid Warn when using Toll Roads (varna för avgiftsbelagda vägar), Warn when using Unsurfaced Roads (varna för oasfalterad väg) och Warn when using Ferries (varna för färja) om du vill att ett varningsmeddelande ska visas i början av resan om din resväg innehåller sådana områden. 9. Du kan aktivera Back on Track som automatiskt uppdaterar din resväg om du kör fel genom att markera kryssrutan vid Automatic Rerouting. Funktionen Automatic rerouting uppdaterar din resväg om du kör fel. 10. Tryck på knappen Bläddra. 11. Om du vill aktivera Route Demonstrator så att du kan planera och visa en resväg utan en GPS-fix, markerar du kryssrutan Demonstrate Route. 12. Om du markerar kryssrutan vid Repeat kan du spela upp Route Demonstrator flera gånger. 13. Om du markerar kryssrutan vid Smart Demonstration kan du spela upp Smart -demonstrationen. Demonstrationen kommer att växla mellan den första och den andra favoriten efter en tio sekunders paus. 14. Markera Track Recording (spela in spår) för att aktivera loggning av GPS-data. Skärmbilden Data Logging Enabled visas. Obs! Det krävs ett minneskort för dataloggning. Markera rutan Name of Log File (loggfilens namn) och tryck på OK. Tryck och håll knappen ESC intryckt så töms rutan vid behov. Tryck och håll knappen ESC intryckt så töms rutan vid behov. Skriv in ett namn på loggfilen. 25

26 Välj Enter och tryck på OK. Välj Yes och tryck på OK. Skärmbilden Routing (resväg) visas. 15. Tryck ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Språkinställningar 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar). 2. Välj alternativet Language (språk) på skärmen Settings (inställningar). Skärmbilden Settings - Language (språkinställningar) visas. 3. Om du vill byta det röstsystem som används för röstinformation under navigeringen väljer du önskat alternativ från rutan Language genom att använda styrknappen. 4. För att aktivera röstinformation under navigering markerar du kryssrutan Enable (aktivera). 5. Tryck ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Skärminställningar 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar) 2. Välj alternativet Maps (kartor) på skärmen Settings (inställningar). 3. På skärmen Settings - Maps (kartinställningar) väljer du alternativet Display. Skärmbilden Settings - Display screen (skärminställningar) visas. 4. Du kan aktivera den automatiska zoom-funktionen medan du navigerar till din destination genom att markera kryssrutan vid Auto Zoom. Om du markerar alternativet Auto Zoom kommer skärmbilderna Map och 3D Map* att zooma in och ut automatiskt beroende på din hastighet för att ge dig en optimal bild av resvägen. 5. Aktivera skärmbilden Next Turn (nästa kurva) genom att markera kryssrutan vid Display Next Turn Display Next Turn Screen. 6. Aktivera skärmbilden Next 4 Turns (nästa 4 kurvor) genom att markera kryssrutan vid Display Next 4 Turns Screen. 7. Om du vill ändra färgschema väljer du önskat schema från rutan Map Color Scheme med hjälp av styrknappen. 8. Förbättra kontrasten i starkt ljus eller mörker genom att välja antingen Day (dag) eller Night (natt). 9. För att visa en topografisk karta på skärmbilderna Map eller 3D Map markerar du kryssrutan Topographic Display. 10. Tryck på knappen Bläddra. 11. Du kan visa ett rutmönster på skärmbilderna Map eller 3D Map genom att markera kryssrutan Map Grid. 12. Om du vill visa en kompass som pekar mot norr på kartskärmbilden och den tredimensionella kartbilden, markerar du kryssrutan Display Compass on Map. 13. Tryck ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. 26

27 Interna kartinställningar 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar) 2. Välj alternativet Maps (kartor) på skärmen Settings (inställningar). icn 600-serien Användarmanual 3. På skärmen Settings - Maps (kartinställningar) väljer du alternativet Internal Maps (interna kartor) Skärmbilden Maps (Internal) visas då. 4. Använd styrknappen för att bläddra fram till den karta eller de kartor du behöver. Tryck på OK.. 5. Tryck ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat kartorna väljer du Yes (ja) och trycker på OK för att acceptera dialogrutan Warning. Inställningar för minneskortets kartor 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar). 2. Välj alternativet Maps (kartor) på skärmen Settings (inställningar). 3. På skärmen Settings - Maps väljer du alternativet Memory Card Maps. Skärmbilden Maps (Memory Card) visas. 4. Använd styrknappen för att bläddra fram till den karta eller de kartor du behöver. Tryck på OK. 5. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat kartorna väljer du Yes (ja) och trycker på OK för att acceptera dialogrutan Warning. Inställningar för Points of Interest (POI) Points of interest (POI) i ett område är grupperade i kategorier. Med den här funktionen kan du välja de kategorier som du behöver. Du kanske är intresserad av underhållningsställen och vill inaktivera andra POI-kategorier, t.ex. skolor. 1. Från huvudmenyn väljer du alternativet Settings (inställningar) 2. Välj alternativet Maps (kartor) på skärmen Settings (inställningar). 3. På skärmen Settings - Välj alternativet Points of Interest på skärmen Settings (inställningar). Skärmbilden Points of Interest visas. 4. För att visa POI-ikoner på skärmbilderna Map eller 3D Map markerar du kryssrutan Show Icons Map. 5. Använd styrknappen för att bläddra fram de kategorier du behöver. Tryck på OK. Tryck på knappen Bläddra om du vill visa fler kategorier. 6. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Inställningar för My Points of Interest (Mina POI) Custom Points Of Interest (anpassade POI) installeras från Smart Desktop POI Editor och visas i en lista på skärmen My POIs (mina POI). 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet My Data (mina data) på skärmen Settings (inställningar). 27

28 3. Välj sedan My POI på skärmen My Data. Skärmbilden My POI visas. 4. Använd styrknappen för att bläddra fram de filer du behöver. Tryck på OK. Tryck på knappen Bläddra om du vill visa fler filer. 5. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Inställningar för aktiva Points of Interest (POI) Aktiva POI är anpassade POI som meddelas när du närmar dig dem. Du lägger till egna POI från Smart Desktops POI Editor. 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet Alerts (varningar) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj sedan alternativet Active POI på skärmen Alerts (varningar). Skärmbilden Select Active POI visas. 4. Använd styrknappen för att välja en anpassad POI.Vid behov kan du använda tangentbordet för att begränsa sökningen. 5. Klicka på OK. Skärmbilden POI Activation Settings visas. 6. Markera kryssrutan Active för att aktivera den POI du valt. 7. Anpassa inställningarna enligt önskemål: Markera kryssrutan vid Audio Warning om du vill ha en ljudsignal när du är i närheten av din POI. Markera kryssrutan vid Visual Warning om du vill ha en visuell signal när du är i närheten av din POI. Flytta skjutreglaget vid Distance to POI för att välja vid vilket avstånd du vill att varningarna ska avges. 8. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet Warning-rutan. i Hastighetsvarning 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet Alerts (varningar) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj sedan alternativet Speed (hastighet) på skärmen Alerts (varningar). Skärmbilden Settings - Speed (hastighet sinställningar) visas. 4. Om du vill ha en ljudvarning när du kör över en viss hastighet väljer du den hastighetsgräns som ska utlösa varningssignalen i rutan Speed med hjälp av styrknappen. Obs! GPS-signalens varning är aktiv när du väljer hastighetsvarning. 5.Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Operativa inställningar 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet Alerts (varningar) på skärmen Settings (inställningar). 28

29 3. Välj sedan alternativet Operating (användning) på skärmen Alerts (varningar). Skärmbilden Operating (användning) visas. 4. Om du vill att en varning ska visas för föraren om denne trycker på en knapp under körning, markerar du kryssrutan vid Warn driver when operating (varna föraren vid användning). 5. Om du vill aktivera en hörbar och visuell signal när GPS-signalen förloras markerar du kryssrutan Warn when GPS lost (varna när GPS-signalen försvinner). Obs! GPS-signalens varning är aktiv när du väljer hastighetsvarning. 6. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Inställningar för att radera data 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet My Data (mina data) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj sedan My Data på skärmen Clear Data (radera data). Skärmbilden Settings-Clear Data (inställningar för att radera data) visas. 4. Om du vill radera Recent Destinations (nyligen besökta platser), Favourites (favoriter), Shortcuts (genvägar) eller Avoid Areas (områden som ska undvikas), bläddrar du fram lämpligt alternativ och trycker på OK. Välj (ja) och tryck på OK för att acceptera dialogrutan Warning. 5. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map (karta) visas. Inställning av måttenheter 1. Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet More Settings (fler inställningar) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj alternativet Measurements (måttenheter) på skärmen General (allmänt). Skärmbilden Measurements visas. 4. Välj antingen Decimal Degrees (decimalgrader) eller Degrees, Minutes, Seconds (grader, minuter, sekunder) för att ange önskat positionsformat. 5. För att ange tidsformat väljer du tidsskillnaden från Coordinated Universal Time (UTC) för den plats där du befinner dig i rutan Local Time Offset (tidsskillnad för lokal tid). 6. Du kan välja mellan att använda 12 Hour (12-timmarsklocka) och 24 Hour (24-timmarsklocka). 7. Du kan ange vilket enhet för avstånd som ska användas genom att välja kilometer eller miles. 8. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map (karta) visas. IOm du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. Inställningar för start och snabbkurs (Tutorial) Välj alternativet Settings (inställningar) på Main Menu (huvudmenyn). 2. Välj alternativet More Settings (fler inställningar) på skärmen Settings (inställningar). 3. Välj alternativet Startup på skärmen General (allmänt) Skärmbilden Startup visas. 4. Om du vill att snabbkursen ska visas vid start markerar du kryssrutan vid Tutorial Screen. 5. Om du vill visa språkvalsmenyn vid start markerar du kryssrutan vid Language Selection Screen. 6. För att visa snabbkursen väljer du alternativet Show Tutorial (visa snabbkurs) och trycker på OK. Snabbkursen visas då. Tryck på knappen Bläddra för att flytta mellan skärmbilderna. 7. Tryck på ESC upprepade gånger tills skärmbilden Map (karta) visas. Om du har ändrat inställningarna pekar du på Yes (ja) för att acceptera varningsmeddelandet i Warning-rutan. 29

30 16. Smart Desktop Smart Desktop används för att ladda ned kartor till din icn, uppdatera programvara, hantera Points of Interest (POI) och installera grundkartor. Obs! Den som använder Windows XP måste installera XP Service Pack 1 innan Smart Desktop kan installeras. Installera Smart Desktop på datorn 1. Stäng alla öppna program på datorn. 2. Sätt in cd-skivan med Smart i datorns cd-enhet. Installations programmet Smart Desktop startar. Om cd-skivan inte startas automatiskt kan du starta installationen manuellt: Start > Run. Skriv d:\setup6xx_3.exe där d är den bokstav som tilldelats din cd-enhet. Klicka på OK. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Smart Desktop. Välj språk för Smart Desktop startar. Läs och acceptera licensavtalet när du uppmanas göra det. Välj ett bibliotek för programmet. Smart Desktop startar. Du kan nu installera kartor på din icn. Öppna Smart Desktop När Smart Desktop har installerats kan du öppna programmet från Start-menyn: Start > Programs > Navman > Smart Desktop Kartorna färgläggs för att ange om de är: Valda Installerade Tillgängliga på CD Tillgängliga från Navman eller Inte tillgängliga Valda kartor. Ladda ned valda kartor till icn, minneskortet eller till minneskortskrivaren. Information om kartan. 30

ANVÄNDARMANUAL. Pocket PC. Navigeringsprogrammet. SPiN 100. Pocket PC. Svenska

ANVÄNDARMANUAL. Pocket PC. Navigeringsprogrammet. SPiN 100. Pocket PC. Svenska ANVÄNDARMANUAL Pocket PC Svenska Navigeringsprogrammet SPiN 100 Pocket PC Innehåll 1. Inledning... 5 2. Funktioner i Pocket PC... 7 3. Installera SPiN 100... 8 4. Starta SPiN 100... 9 5. GPS-inställningar...

Läs mer

F15 F25. Användarmanual. Svenka

F15 F25. Användarmanual. Svenka F15 F25 Användarmanual sv Svenka F15/F25 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON Detta är en säkerhetsvarningssymbol.

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. icn 700. serien. med SmartS 2006. Svenska

ANVÄNDARMANUAL. icn 700. serien. med SmartS 2006. Svenska NavPix Navigate to pictures ANVÄNDARMANUAL icn 700 serien med SmartS 2006 sv Svenska icn 700-serien Användarmanual Svenska 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman är ett registrerat varumärke

Läs mer

Din manual NAVMAN F25 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220764

Din manual NAVMAN F25 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F25. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F25 instruktionsbok (information,

Läs mer

F10. Användarmanual. Svenska

F10. Användarmanual. Svenska Användarmanual sv Svenska Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den används för att varna

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Användarmanual. N-Series. med SmartS 2006 SE. Svenska

Användarmanual. N-Series. med SmartS 2006 SE. Svenska Användarmanual N-Series med SmartS 2006 SE sv Svenska 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman är ett registrerat varumärke som tillhör Brunswick New Technologies Asia Pte Limited och används

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

Användermanual. F-Series. med SmartS 2006. Svenska

Användermanual. F-Series. med SmartS 2006. Svenska Användermanual F-Series med SmartS 2006 sv Svenska Supportinformation För 24 timmars hjälp och support med Navman produkter, besök vår Tekniska Support på: http://support.navman.com Här fi nner ni all

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 500 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp ZOOM INknapp PAGE-knapp

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE GPS2: Early Warning System Device SVENSKA INTRODUKTION Tack för att du har valt en Navirad GPS 2 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. v 1.0

Användarmanual. v 1.0 Användarmanual v 1.0 Innehållsförteckning Välkommen!... 4 Komma igång!... 5 Vad som behövs!... 5 Ladda ner dina produkter... 5 Installera 88 SEA... 6 Innan du öppnar 88 SEA... 7 Starta 88 SEA för första

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning Screenly SDS 3432G Instruktionshandledning Inkoppling Innan du kopplar in din mediaspelare, bekräfta att du har följande: * 1st ledigt strömuttag 230V * 1st Nätverkskabel framdraget till platsen där mediaspelaren

Läs mer

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom XL 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom XL EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK Meddelanden och ansvarsfriskrivning Copyright Destinator Navigates för Packard Bell Compasseo Användarhandbok. Copyright 2006 Packard Bell

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer