Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5"

Transkript

1 Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten 1 VOL -: Minska volymen 2 Strömbrytare: Lång tryckning (längre än 3 sekunder): Slår på och slår från Lucca. Kort tryckning: Öppnar huvudmenyn. 3 VOL +: Öka volymen 4 Teckenfönster (pekskärm): Alla inmatningar och styrningen av Lucca utförs enkelt och intuitivt genom beröring av skärmknapparna, som visas på teckenfönstret. 5 TMC-antenningång 6 USB-anslutning för användning som kortläsare för SD-/SDHC-/MMC-korten 7 Anslutning för hörlurar 8 SD-/SDHC-/MMC-korthållare 9 Uttag för anslutning av Lucca till nätladdaren eller laddningskabel för cigarrettändare : Lyssensor ; Seriel tilslutning (för framtida tillägg) 3

4 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...6 Användning...6 Säkerhetsanvisningar för navigering...6 Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca...6 Anvisningar för hanteringen av CD/DVD...6 Anvisningar för uttjänta apparater...7 Första gången du använder Lucca...7 Delar som medföljer Lucca...7 Skyddsfolie för bildskärm...7 Laddning av batteri...7 Starta Lucca...8 Ställa in språk...8 Montering i bilen...8 Sätta sugkoppshållaren på plats...8 Sätta klämman på plats...8 Sätta in Lucca i klämman...8 Ta ut Lucca...8 Ta bort sugkoppshållaren...9 Till-/frånkoppling...9 Koppla till...9 Koppla från...9 Reset...9 Användning av menyerna...10 Huvudmeny...10 Knappsats...10 Intelligent kompletteringsfunktion...10 Inmatning som tolererar fel...10 Listor...10 Skärmknappar...10 GPS-info...11 Så fungerar GPS...11 Visa GPS-info...11 Göra grundinställningar...12 Ställa in tidszon...12 Ange din hemadress...12 Aktivera PIN-kontrollfrågan...12 Lägga in PIN-kontrollfråga Spärra/frigöra Lucca...13 Ändra PIN-kod...13 Navigering...13 Allmänna anvisningar för navigering...13 Starta navigering...13 Ange destinationsadress...14 Använda hemadressen som destination..15 Välja en destination bland favoriterna...15 Välja en av de senaste destinationerna...15 Ange en intressant plats...15 Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller i hemtrakten...16 Välja intressant plats på en viss ort...16 Välja en intressant plats på kartan...17 Välj en intressant plats i en större region...17 Ange koordinater...18 Välja en destination från kartan...18 Spara position...19 Hantera destinationer...19 Spara resmål...19 Spara en angiven destination...19 Spara en av de senaste destinationerna...19 Byta namn på destination (endast favoriter)...20 Radera en destination...20 Radera alla destinationer...20 Beräkna rutt...21 Demo...21 Starta demo...21 Demoinställningar...21 Ruttplanering...22 Planera en rutt...22 Ruttplanering från favoriter...22 Starta navigering...22 Beräkna rutt...22 Spara rutt...23 Radera rutt...23

5 Innehållsförteckning Visa på kartan...23 Stänga menyn...23 Bestämma alternativ för rutt...23 Navigering...24 Starta navigering...24 GPS-mottagning störd...25 Avbryta navigeringen...25 Komma fram till destinationsorten...25 Arbeta med kartan...25 Visa karta...25 Flyttning och skaländring av kartan...25 Tryck på kartan...25 Skärmknappar...26 Göra kartinställningar...26 Syntetiskt tal under navigeringen...27 Kartbild under navigeringen...27 Navigeringshjälp...27 Resvägsinformation...28 Hastighetsgränser...28 Fler funktioner under navigeringen...28 Lägga in en spärr...28 Avbryta navigeringen...29 Hoppa över nästa destination...29 Visa information om destinationen...29 Visa ruttlista...29 TMC-funktion...30 Ansluta TMC-antenn...30 Slå på automatisk förbikörning av köer...30 Söka TMC-station...30 Visa trafikmeddelanden...30 Multimedia...31 Lägg i minneskortet...31 Starta Multimedia...31 Spela upp musikfiler...31 Ytterligare funktioner...31 Browse...32 Equalizer...32 Visa bildfiler...32 Presentation...32 Ytterligare funktioner...32 Browse...33 Stänga Multimedia...33 Ta ut minneskort...33 Dataöverföring...33 Förbereda minneskort...33 Använda vägkartor från minneskort...33 Använda mediafiler från minneskortet...34 Konfigurera Lucca...34 Apparatinställningar...34 Teckenfönstrets ljusnivå...34 Knappljud...35 Språk...35 Tid...35 Energibesparing...35 Stöldskydd...35 Fabriksinställningar...35 Kalibrera pekskärmen (Touchscreen)..35 Produktinformation...36 Demo-läge...36 Inställningar för navigering...36 Hemadress...36 Fortsätta rutt automatiskt...36 Välja datapost...36 POI-hänvisning...36 Syntetiskt tal...36 Enheter...36 Luccas programvara...37 Ominstallation av navigeringsprogramvaran...37 Uppdatering av navigeringsprogramvaran...37 Tekniska data...37 Service...38 Garanti...38 Felsökningstabell

6 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Användning Apparaten är avsedd för mobil användning i bilen. Särskild information om navigering av lastbilar, bussar och husbilar, som höjd- och breddbegränsningar samt maximalt tillåten gatubelastning, finns inte bland navigeringsdata! Med Lucca är navigering möjlig även utanför gator och vägar (Offroad). Säkerhetsanvisningar för navigering Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen. Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning, kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Eller också upprepar du det syntetiska talet, genom att på kartbilden klicka på den nedre listen i teckenfönstret. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Apparaten får inte öppnas eller ändras. Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer (kyla, värme, brand), t.ex. i en parkerad bil direkt i solen, för undvikande av fuktighetsbildning eller överhettning. Annars finns det risk för att apparaten eller batteriet deformeras, antänds eller exploderar. Dra ut kontakten till Lucca, när du parkerar under en längre tid, eftersom Lucca fortfarande tar ström och det finns risk att bilbatteriet urladdas. Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten. Endast en fuktad, luddfri duk. Anvisningar för hanteringen av CD/DVD Med apparaten följer en CD/DVD, som innehåller navigeringsprogramvara och kartmaterial. Följ nedanstående anvisningar för att skydda CD:n/ DVD:n mot nedsmutsning och skador: Förvara CD:n/DVD:n i sitt fodral. Ta bara på kanten av CD:n/DVD:n. Utsätt inte CD:n/DVD:n och fodralet för direkt solstrålning. Använd endast en ren CD/DVD. Rengör vid behov CD:n/DVD:n med en mjuk, luddfri med duk inifrån och utår. Rengör inte CD:n/DVD:n i rotationsriktningen. 6

7 Säkerhetsanvisningar Första gången du använder Lucca Använd inga lösningsmedel, inte heller för den tryckta sidan av CD:n/DVD:n. Anvisningar för uttjänta apparater Kasta inte uttjänta apparater i hushållssoporna! Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Kasta inte uttjänta batterier i hushållssoporna. Lämna dem i stället till en returstation för batterier. Första gången du använder Lucca Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca Sugkoppshållare med klämma Nätladdare Laddningskabel för cigarrettändare TMC-kastantenn Bruksanvisning (kort version) Backup-DVD Vi rekommenderar användning av original Blaupunkt-tillbehör. Skyddsfolie för bildskärm Avlägsna försiktigt skyddsfolien från teckenfönstret före första användning. Laddning av batteri Med det inbyggda batteriet kan du använda Lucca i upp till 3 timmar utan nätanslutning. Exakt drifttid beror på hur apparaten används. Batteriets laddningsindikering finns i den övre teckenfönsterlisten. Antalet mörka block i batterisymbolen visar batteriets laddningsnivå (0 till 3 segment). Symbolerna har följande betydelse: Apparaten försörjs av en extern strömkälla. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är hög. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är låg. Använd endast originalladdare vid drift och laddning av batteriet. Batteriet är utrustat med ett skydd, som förhindrar överhettning. Därför laddas batteriet inte längre när omgivningstemperaturen överstiger 45 C. 7

8 Första gången du använder Lucca Montering i bilen Starta Lucca Använd strömbrytaren för att slå på eller av Lucca. När Lucca levereras är strömmen avslagen. När du köper Lucca kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. Montering i bilen För tillfällig montering i bilen följer en sugkoppshållare med sugfot med Lucca för fastsättning på vindrutan. Varning: Montera Lucca så att apparaten inte påverkar ditt synfält vid körning eller avleder uppmärksamheten från trafiken. Montera inte apparaten i uppblåsningsområdet för någon krockkudde. Lucca får inte utgöra någon fara för bilens passagerare vid en häftig inbromsning. A Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Ställa in språk Lucca använder engelska som standardspråk för menyerna och det syntetiska talet. När du slår på Lucca för första gången, visas en dialogmeny, där du kan välja andra språk: Välj önskat språk i dialogmenyn. Följ instruktionerna. Språket läses in och huvudmenyn Sätta sugkoppshållaren på plats Med hållaren kan Lucca enkelt monteras i bilen. Välj ut ett lämpligt ställe för monteringen av Lucca. Hållaren sitter bättre på en damm- och fettfri yta. Rengör rutan när så behövs med en rengöringsduk för bilrutor. Tryck sugkoppen mot rutan. Tryck armen på hållaren i riktning mot rutan. Nu kan du fälla ut hållaren. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Sätta klämman på plats Sugkoppshållaren har ett fäste för klämman. Stick in klämman nedåt i sugkoppshållaren. Sätta in Lucca i klämman Lucca har 2 ursparningar för klämman på både ovan- och undersidan. Sätt först in Lucca med ovansidan i klämman och haka därefter i Lucca nedåt. Ta ut Lucca Håll Lucca med båda händerna och tryck med tummarna mot klämman. Dra ut Lucca uppåt ur klämman. 8

9 Montering i bilen Till-/frånkoppling Ta bort sugkoppshållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll ut armen på hållaren från rutan. Lossa försiktigt sugkoppen nära kanten av rutan, så att det kan komma in luft mellan sugkoppen och rutan. Dra försiktigt bort sugkoppen från rutan. Till-/frånkoppling Med strömbrytaren kan du slå på och slå från Lucca samt öppna huvudmenyn. Koppla till Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Koppla från Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Lucca går först in i viloläget och är driftsklar. Inte förrän efter 20 minuter kopplas alla funktioner från. Även i frånslaget tillstånd förbrukar Lucca en liten mängd energi. När du använder Lucca efter en längre tids uppehåll, kan batteriet behöva laddas. Reset Om Lucca inte fungerar som den ska, kan det ofta åtgärdas med en Reset. Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 14 sekunder. Lucca slås av. Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Lucca startar om. 9

10 Användning av menyerna Användning av menyerna Huvudmeny Från huvudmenyn har du åtkomst till alla användningar i Lucca, navigering, multimedia (Music Player och Picture Viewer) samt inställningar. Tryck kort på strömbrytaren, för att komma till huvudmenyn från vilken annan meny som helst. Knappsats Om text behöver matas in (t.ex. vid destinationsangivelse), visas en virtuell knappsats på teckenfönstret. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av ett finger. Endast stora bokstäver kan anges. Dessa knappar finns på knappsatsen: Radera senaste tecken Öppna inmatning som tolererar fel Ange blanksteg Öppna alternativ bokstavsknappsats (bl. a. specialtecken, omljud) Öppna sifferknappsats, för att t.ex. ange husnummer Listor Ofta kan du visa listor, från vilka du kan välja en inmatning (t.ex. en destination). Om du exempelvis inte anger hela namnet för en ort, visas en lista med möjliga namn. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Listan). Längre listor tar längre tid att ladda. Tryck på en av skärmknapparna, för att bläddra i listan. Tryck direkt på en inmatning, för att överta den. Fler skärmknappar i listor: Expand (Utvidga): Eftersom teckenfönstret har begränsat med plats, förkortas långa poster. Tryck på denna skärmknapp, för att visa hela posten. Skärmknappar I många Lucca-menyer finns dessa skärmknappar: Tryck på denna skärmknapp, för att återgå till föregående meny. Tryck på denna skärmknapp, för att växla till menyn på nästa sida. Tryck på denna skärmknapp, för att få åtkomst till fler funktioner. Öppna bokstavknappsats Intelligent kompletteringsfunktion Under inmatningen kompletterar Lucca, om möjligt, automatiskt tecken och föreslår endast bokstäver på knappsatsen som kan följa logiskt. Inmatning som tolererar fel För stadsnamn kan du öppna inmatning som tolererar fel, när du inte vet exakt hur namnet stavas: Tryck i textinmatningen på symbolen. Inmatningen som tolererar fel Ange ett stadsnamn och tryck på OK. En lista med alternativa stadsnamn 10

11 GPS-info GPS-info Menyn GPS Info (GPS-info) innehåller information om var du för tillfället är och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du avläsa GPS-signalerna här. Så fungerar GPS GPS baseras på 24 satelliter som kretsar kring jorden och sänder ut signaler. Lucca tar mot dessa signaler och beräknar med hjälp av löptiderna ditt avstånd till de enskilda satelliterna. Med hjälp av dessa uppgifter härleder Lucca den aktuella geografiska positionen och jämför den med kartmaterialet. Det medföjande kartmaterialet innehåller de geografiska koordinaterna för intressanta platser, gator och orter, som du kan se på Luccas teckenfönster. På det sättet beräknar Lucca rutten till din inlagda destination med hjälp av informationen från GPS-satelliterna och kartmaterialet. För positionsbestämning behövs signaler från minst tre satelliter. Från och med den fjärde kan även höjden över havet beräknas. Positionsbestämningen görs med en noggrannhet på 3 meter. Eftersom positionsbestämningen och -visningen uppdateras varje sekund, kan du följa på kartan hur du förflyttar dig - även utan aktiv navigering. Visa GPS-info Tryck på symbolen i Lucca-huvudmenyn. Kartan Menyn Navigation (Navigering) Dessa informationer finns i denna meny: Latitude/Longitude (Breddgrad/ Längdgrad): Aktuell position i östlig längd och nordlig bredd Height (Höjd): Aktuell höjd över havet Speed (Hastighet): Bilens aktuella hastighet Heading (Riktning): Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrkan från synliga GPS-satelliter. För navigeringen behövs signaler från minst 4 satelliter. Mycket metalldamm på vindrutan kan störa Luccas GPS-mottagning. Om GPS-mottagningen inte räcker till för navigeringen, kan du försöka att montera Lucca på en annan plats i bilen. Läs mer om detta i kapitlet "Navigering", "GPS-mottagning störd". Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn Menyn GPS Info (GPS-info) 11

12 Göra grundinställningar Göra grundinställningar Innan du startar navigeringen, gör du dessa grundinställningar: Ställer in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen Anger hemadressen, för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst. Aktiverar PIN-kontrollfrågan, för att spärra Lucca för obehöriga användare. Ställa in tidszon Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. Menyn Settings (Inställningar) När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på symbolen, för att växla mellan 24-timmarsvisning (bock) och 12-timmarsvisning (ingen bock). Tryck på skärmknappen, för att stänga menyn igen. Ange din hemadress Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. Kartan Menyn Navigation (Navigering) Menyn Settings (Inställningar) Menyn Clock (Tid) En lista över tillgängliga tidszoner Peka i listan på den tidszon, som gäller för den plats där du befinner dig. Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. "GMT" betyder Greenwich Mean Time, medelsoltiden på nollmeridianen utan hänsyn till sommartid. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) sommartiden. Menyn Destination Input (Ange destination) Ange adressen enligt beskrivningen i kapitel "Ange destinationsadress". Tryck på skärmknappen OK. Hemadressen sparas. Aktivera PIN-kontrollfrågan Du kan spärra obehöriga från tillgång till Lucca med PIN-kontrollfrågan. Varje gång du slår på Lucca, blir du ombedd att ange den PIN-kod (Personal Identity Code), som du har lagt in. PIN-koden kan du ändra när du vill. Om du skulle råka glömma PIN-koden, kan du öppna Lucca igen med PUKkoden (Personal Unblocking Key), som du själv väljer. PUK-koden kan inte ändras. När du anger PIN-kod, har du bara 3 försök, att mata in rätt PIN-kod, därefter 3 försök att mata in rätt PUK-kod. När du anger fel PUKkod för tredje gången, spärras apparaten och du måste skicka in Lucca till Blaupunkt-Service. 12

13 Göra grundinställningar Navigering Lägga in PIN-kontrollfråga Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. Menyn Settings (Inställningar) Menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) Menyn Anti-Theft PIN (Stöldskydd PIN-kod) Följ anvisningarna och ange valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. När du har angett PIN-koden första gången ombeds du att ange en PUK-kod. PUK-koden används till att låsa upp Lucca om du har glömt PIN-koden. Följ anvisningarna och ange valfri PUK-kod. Tryck på skärmknappen OK. För säker förvaring av PUK-koden: Registrera dig under com och följ anvisningarna. Spärra/frigöra Lucca Villkor: Du har lagt in PIN-kontrollfrågan. Tryck i menyn Anti-Theft Protection (Stöldskydd) på symbolen. Symbolen visar status (spärrad/inte spärrad). Du blir ombedd att ange PIN-koden. Ange PIN-koden, för att spärra eller frigöra Lucca. Navigering Allmänna anvisningar för navigering Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. För att kunna använda Lucca-navigeringen ordentligt, ta fram grundinställningarna före den första navigeringen (kap. "Göra grundinställningar"). Starta navigering Du kan bara välja destinationsorter (länder, städer, gator, husnummer), som finns i kartmaterialet. Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. Ändra PIN-kod Tryck i menyn Anti-Theft Protection (Stöldskydd) på symbolen. Menyn Anti-Theft PIN (Stöldskydd PIN-kod) Följ anvisningarna och ange en valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. Kartan Från kartan kan du växla direkt till navigeringsmenyn eller till menyn Map Settings (Kartinställningar). 13

14 Navigering Menyn Navigation (Navigering) Tryck på symbolen och ange land. Tryck på symbolen och ange stad eller postnummer. Tryck på symbolen och ange stadsdel. Tryck på symbolen och ange gata. Menyn Map Settings (Kartinställningar) Ange destinationsadress Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Menyn Destination Tryck på symbolen och ange husnummer. Tryck på symbolen och ange en gata, som korsar den inlagda gatan. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Ange destinationsadressens delar efter varandra: Uppgiften om land, stad och gata behöver du inte upprepa varje gång. Inte förrän destinationen ligger i en annan ort än den föregående, måste du ange en ny destinationsadress. Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") 14

15 Navigering Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Den sparade adressen kan du granska och vid behov ändra under Inställningar (kap. "Konfigurera Lucca"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Rutten beräknas och navigeringen startar. Välja en destination bland favoriterna Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Menyn Favourites (Favoriter) Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Radera eller ge nytt namn till destination (kap. "Hantera destinationer") Planera en rutt med den valda destinationen (kap. "Ruttplanering") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Välja en av de senaste destinationerna Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Menyn Last destinations (Senaste destinationer) Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Spara destination i favoriter eller radera den (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Ange en intressant plats Bland intressanta platser - förkortat POI (Points of interest) - ingår konkreta platser som parkeringsmöjligheter och bensinmackar. Dessa intressanta platser kan användas som navigeringsdestinationer. Du kan bara välja intressanta platser som finns med i kartmaterialet. Kategorin Intressanta platser User POI (Användar-POI) i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) innehåller dina personliga intressanta platser. För att skapa egna intressanta platser finns PC-verktyget med manual på medföljande CD/DVD. 15

16 Navigering Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Menyn Points of Interest (Intressanta platser) Du kan nu välja, var den önskade intressanta platsen finns. Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller i hemtrakten Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i närheten. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i destinationsområdet. Som destinationsområde förutsätter programmet att du menar den destination, som du senast har startat en navigering till. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats på hemadressen. Tryck på en av de visade symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. En resultatlista Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Välja intressant plats på en viss ort Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Points Of Interest In Town (Intressanta platser i staden) Tryck på symbolen, för att välja ett annat land. En lista visas över tillgängliga länder. Tryck på det land i listan, som du vill välja. Landet väljs och menyn Points Of Interest In Town (Intressanta platser i staden) visas igen. Välj nu en ort: Knappsatsen Ange staden enligt beskrivningen i kapitel "Ange destinationsadress". Tryck på skärmknappen OK. Menyn Town District (Stadsdel) Ange stadsdel vid större städer. Tryck på en av symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. 16

17 Navigering Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Välja en intressant plats på kartan Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Kartan Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Tryck på skärmknappen. Menyn In Map (Från kartan) Tryck på en av de visade symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. En resultatlista Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Välj en intressant plats i en större region Om en intressant plats inte går att placera exakt i en ort, t.ex. en flygplats, en motorvägsavfart eller ett bergspass, kan du ange dessa som en intressant plats i en större region. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Supraregional (Större region) Tryck på symbolen, för att välja ett annat land. En lista visas över tillgängliga länder. Tryck på det land i listan, som du vill välja. Landet väljs och menyn Supraregional (Större region) Tryck på en av de erbjudna symbolerna för att välja en viss plats, t.ex. en flygplats. Knappsatsen Ange namnet på den intressanta platsen, enligt beskrivningen i kapitel "Ange destinationsadress". Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") 17

18 Navigering Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") Ange koordinater Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn Menyn Destination Coordinates (Destinationskoordinater) Tryck på symbolen och ange breddgrad. Tryck på symbolen och ange längdgrad. Ange alltid först väderstrecket och därefter värdena med tillhörande enheter. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Välja en destination från kartan Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn Kartan Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen. Koordinaterna till den valda platsen Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Beräkna rutt (kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (kap. "Arbeta med kartan") 18

19 Spara position Hantera destinationer Spara position Du kan spara din aktuella position och senare använda den som destination. Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. Kartan Menyn Navigation (Navigering) Menyn Position Information (Positionsinformation) Dessa informationer finns i denna meny: Adressen till den aktuella positionen, under förutsättning att den finns i kartmaterialet Latitude/Longitude (Breddgrad/ Längdgrad): Aktuell position i östlig längd och nordlig bredd Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Kompassen: Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Tryck på skärmknappen Save As Destination (Spara som destination). Knappsatsen Ange ett namn för destinationen och bekräfta med skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i menyn Favourites (Favoriter). Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favoriter I listan Senaste destinationer Du kan byta namn på destinationerna från Favoriter. Enstaka poster kan raderas i båda listorna. Spara resmål Alla destinationer, som du startar en beräkning av rutten till (kap. "Beräkna rutt"), sparas automatiskt i Senaste destinationer. De 20 senaste destinationerna sparas. Alla inmatade destinationer och destinationerna i listan Senaste destinationer kan sparas permanent i Favoriter. Det är särskilt användbart om du kommer att besöka denna destination ofta. Spara en angiven destination Villkor: Du har angett en destination, enligt beskrivningen i kapitel "Navigering", "Ange destinationsadress". Tryck i menyn Destination på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Spara en av de senaste destinationerna Villkor: Du har öppnat en lista Last Destinations (Senaste destinationer), enligt beskrivningen i kapitel "Navigering", "Välja en av de senaste destinationerna". Välj i listan Last destinations (Senaste destinationer) den destination du vill spara. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. 19

20 Hantera destinatione Knappsatsen Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Byta namn på destination (endast favoriter) Du kan ändra namn på en sparad destination i Favoriter: Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), enligt beskrivningen i kapitel "Navigering", "Välja en destination bland favoriterna". Välj i menyn Favourites (Favoriter) den destination, som du vill ändra namn på. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen Ange det nya namnet på destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Radera en destination Du kan radera en sparad destination i favoriter eller en senaste destination: Villkor: Du har angett en destination, enligt beskrivningen i kapitel "Navigering", "Välja en av de senaste destinationerna". Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), enligt beskrivningen i kapitel "Navigering", "Välja en destination bland favoriterna". Välj den destination, som du vill radera. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. En kontrollfråga Tryck på Yes (Ja), för att radera destinationen. Tryck på No (Nej), för att inte radera destinationen. Radera alla destinationer Du kan radera alla senaste destinationer eller alla destinationer i favoriter: Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Favourites (Favoriter) Menyn Last destinations (Senaste destinationer) Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. En kontrollfråga Tryck på Yes (Ja), för att radera destinationen. Tryck på No (Nej), för att inte radera destinationen. 20

21 Beräkna rutt Demo Beräkna rutt När du har angett destinationen kan du beräkna rutten, för att få reda på körtid och avstånd. Efter beräkningen av rutten kan du starta navigeringen eller visa rutten på kartan. Villkor: Du har angett en destination enligt beskrivningen i kapitel "Navigering". Rutten beräknas med hjälp av de aktuella inställningarna. (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") De angivna destinationerna sparas automatiskt i Senaste destinationer. Om du inte har någon GPS-mottagning, förutsätter systemet att den senast kända positionen är startpunkt för rutten. Tryck i extramenyn på symbolen. Rutten beräknas och destinationerna visas med uppgift om körtider och avstånd. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Rutten visas på kartan. Demo I Demo kan du ange och prova en rutt. Samma information och syntetiska tal tonas in, som under en navigering (kap. "Kartbild under navigering"). Starta demo Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Demo Tryck på det övre fältet, för att ange startpunkten. Menyn Destination Input (Ange destination) Ange en destination (en destinationsadress eller en rutt), enligt beskrivning i kapitel "Ange destinationsadress" och tryck på OK. Menyn Demo visas igen. Tryck på det nedre fältet, för att ange destinationen. Menyn Destination Input (Ange destination) Ange en destination (en destinationsadress eller en rutt) och tryck på OK. Tryck på skärmknappen Start Demo (Starta demo), för att provköra rutten. Du har tillgång till samma funktioner som under en navigering. Demoinställningar Du kan bestämma, om rutten ska provköras i demo bara en gång eller hela tiden. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen för att växla mellan engångsdemo och oändlig demo. Oändligslingan i symbolen visar, att oändlig demo är aktiverad. 21

22 Ruttplanering Ruttplanering Du kan även göra en ruttplanering utan GPS-mottagning, exempelvis i all bekvämlighet hemma och därmed få en översikt över den planerade semesterresan. Beräknade rutter sparas i Senaste destinationer. Du kan ange en rutt med max 10 ruttpunkter. Planera en rutt Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Menyn Tour Planning (Ruttplanering) Stäng menyn och tryck på symbolen för att avbryta ruttplaneringen. Tryck på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination). Menyn Destination Input (Ange destination) Ange en destination enligt beskrivningen i kapitel "Ange destinationsadress". Upprepa steget för att ange fler destinationer. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter (beskrivna nedan): Starta navigering Beräkna rutt Spara rutt Radera rutt Visa på kartan Ruttplanering från favoriter Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Favourites (Favoriter) Tryck på den destination, som du vill ange som ruttpunkt för ruttplaneringen. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Menyn Tour Planning (Ruttplanering) Startpunkt är den valda destinationen. Tryck på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination). Menyn Destination Input (Ange destination) Ange en destination enligt beskrivningen i kapitel "Ange destinationsadress". Upprepa steget för att ange fler destinationer. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter (beskrivna nedan): Starta navigering Beräkna rutt Spara rutt Radera rutt Visa på kartan Starta navigering Tryck i extramenyn på symbolen. Rutten beräknas och navigeringen startar. Beräkna rutt Tryck i extramenyn på symbolen. Rutten beräknas och destinationerna visas med uppgift om körtider och avstånd. 22

23 Ruttplanering Bestämma alternativ för rutt Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Spara rutt Tryck i extramenyn på symbolen. Knappsatsen Ange ett namn för rutten och tryck på skärmknappen OK. Rutten sparas under angivet namn i favoriter. Radera rutt Tryck i extramenyn på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) Tryck på skärmknappen OK. Rutten raderas. Visa på kartan Tryck i extramenyn på symbolen. Rutten visas på kartan. Stänga menyn Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. När du stänger menyn, efter att ha angett en rutt, har du följande möjligheter: Spara rutten i favoriter Köra rutten Bestämma alternativ för rutt Tryck i kartvisningen på symbolen. Menyn Navigation (Navigering) Menyn Route Options (Alternativ för rutt) Tryck på symbolen, för att välja typ av ruttberäkning: Fast (Snabb): Rutten med kortast körtid beräknas. Short (Kort): Rutten med kortast avstånd beräknas. Optimal: Kombinationen av den kortaste och den snabbaste rutten i förhållandet 40 till 60 procent. Apparaten tar hänsyn till både avstånd och tid. Denna ruttyp är inställbar och beskrivs nedan. Ecological (Ekologisk): Rutten med de lägsta möjliga körkostnaderna (bränslesnålast) beräknas. För detta kombineras kortaste och snabbaste rutt i förhållandet 75 till 25 procent. Economic (Ekonomiskt): Kombinationen av den snabbaste och den ekologiska rutten. Apparaten tar hänsyn till tid och kostnader. För detta kombineras kortaste och snabbaste rutt i förhållandet 40 till 60 procent. Tryck på symbolen, för att växla mellan de erbjudna hastighetsprofilerna. 23

24 Bestämma alternativ för rutt Navigering För profilerna Fast (Snabbt) och Slow (Långsam) kan du välja alternativet Adaptive (Adaptiv). Med utgångspunkt från den valda hastighetsprofilen anpassar Lucca profilen till ditt körsätt. Profil kan återställas (Reset) igen. Tryck på skärmknappen, för att visa extramenyn. Tryck på symbolen, för att slå på den automatiska förbikörningen av köer med TMC (bock) eller slå av den (ingen bock). Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) motorvägar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) tullbelagda vägar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) färjor. Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) tunnlar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) turistsäsongvägar. Årstidsvägar är vägar, som kan stängas beroende på årstiden, t.ex. vid ymningt snöfall. Tryck på symbolen för att ställa in förhållandet mellan Kort och Snabb för ruttypen Optimal. Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. Navigering Starta navigering Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Om du under en aktiv navigering anger ytterligare en destination och startar navigeringen, har du två möjligheter: Du kan infoga destinationen som ett delmål. Då beräknas en ny rutt och delmålet blir din nya destination. Eller också startar du en ny navigering till den angivna destinationen. Den så kallade "Carsor" visar din position. Kompass: Pekar alltid åt norr (för orientering) Rutten beräknas med hjälp av de aktuella inställningarna. (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") De angivna destinationerna sparas automatiskt i Senaste destinationer. 24

25 Navigering Arbeta med kartan GPS-mottagning störd På kartan visar symbolen, att GPS-signalen är otillräcklig. Om du nu startar en navigering, beräknar Lucca rutten med utgångspunkt i den senast kända positionen. Om du befinner dig i ett slutet utrymme ska du gå ut under bar himmel. Lucca behöver i största möjliga mån fri sikt lodrätt mot himlen. Om GPS-mottagningen är störd en längre stund under navigering, avbryts navigeringen. Så snart mottagningen är upprättad igen, känner Lucca automatiskt av, om du har ändrat position och gör vid behov en ny beräkning av rutten. Sedan är det bara att fortsätta med navigeringen. Avbryta navigeringen Tryck på en valfri punkt på kartan. Extramenyn Route Guidance Options (Ruttvisningsalternativ) Tryck på symbolen, för att avsluta navigeringen. En kontrollfråga Tryck på Yes (Ja), för att avsluta navigeringen. Kartan Tryck på No (Nej), för att fortsätta navigeringen. Komma fram till destinationsorten Så snart du kommer fram till destinationspunkten, visas meddelandet "Du har kommit fram till destinationen". På kartan visas nu bara den aktuella positionen. Arbeta med kartan Visa karta Tryck på symbolen i Luccas huvudmeny. För att komma från menyn Navigation (Navigering) till kartvisningen: Tryck på skärmknappen. Flyttning och skaländring av kartan För att kunna se det önskade destinationsområdet på kartan, kan du flytta kartavsnittet och ändra skalan (mindre och större skala). Tryck på en av symbolerna för att förminska eller förstora kartan. Tryck på kartan och flytta den i önskad riktning. Tryck på skärmknappen, för att återgå till din aktuella position. Tryck på kartan Tryck på en plats (en gata eller en intressant plats) på kartan. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen, för att lägga in platsen som destination. Navigeringen startas. Om du under navigeringen trycker på ett ställe på kartan, öppnas en extrameny med fler funktioner. Läs mer om detta i kapitlet "Fler funktioner under navigering". 25

26 Arbeta med kartan Tryck på symbolen, för att spara platsen och senare använda den som destination. Knappsatsen Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. (Kap. "Hantera destinationer") Skärmknappar På kartvisningen finns dessa skärmknappar tillgängliga: Tryck på symbolen för att komma till menyn Navigation (Navigering). Tryck på symbolen för att komma till menyn Map Settings (Kartinställningar). Göra kartinställningar Tryck i kartvisningen på symbolen. Menyn Map Settings (Kartinställningar) Tryck på symbolen för att växla mellan dag- och nattvisning eller aktivera automatiken. Om du aktiverar automatiken, växlar Lucca automatiskt till dag- eller nattdrift, om ljusförhållandena ändras. Ljussensorns känslighet kan regleras (kap. "Konfigurera Lucca", "Apparatinställningar"). / Tryck på symbolen för att växla mellan 2D- och 3Dvisning. / Tryck på symbolen för att växla kartans riktning mellan körriktningen och norriktningen. Tryck på symbolen för att växla inställningarna för hastighetsbegränsning: Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona bort (ingen bock) hastighetsvarningar på kartan. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) varningssignalen. Tryck på symbolen för att ställa in ett toleransvärde för hastighetsvarningen. Då får du ingen varning förrän du överskrider toleransvärdet. Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) intressanta platser. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) auto-zoom. Auto-zoom innebär, att Lucca anpassar kartans skala optimalt till körsituationen under navigering. När du närmar dig en händelse, förstorar Lucca vyn, så att exempelvis nästa vägkorsning syns tydligt. Om nästa händelse ligger längre bort, förminskas vyn, så att du lätt kan följa vägen. Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona bort (ingen bock) visning av höjd och hastighet. För navigeringar med flera delmål tonas tiden och avståndet till nästa delmål in på kartan. Tryck på symbolen för att dessutom tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) tiden och avståndet till den sista destinationen. Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) avståndet till intressanta platser. Avståndet tonas endast in för intressanta platser längs rutten och endast vid körning på motorväg. / Tryck på symbolen för att växla mellan visning av ankomsttid och återstående körtid (restid). 26

27 Syntetiskt tal under navigeringen Kartbild under navigeringen Syntetiskt tal under navigeringen Lucca stödjer navigeringen med talade körrekommendationer och annonserar avsvängningspunkter i god tid. Rösten anger även namn på riks- och motorvägar. I Inställningar kan du aktivera och avaktivera syntetiskt tal i navigeringen (kap. "Konfigurera Lucca", "Inställningar för navigering"). Volymen kan endast ändras, när det syntetiska talet är aktivt. Tryck under det syntetiska talet på knappen VOL - eller VOL +, för att ändra volymen på talet. Tryck i fältet nedtill på teckenfönstret, för att upprepa det senaste syntetiska talet. Kartbild under navigeringen Under en navigering tonas olika navigeringshjälpmedel och ruttinformation in på kartbilden. Varning: Information på de digitala vägkartorna är eventuellt inte aktuell på grund av tillfälliga ändringar (vägarbeten etc.)! Tilläggsinformation, t.ex. hastighetsbegränsning, kan endast tonas in om den finns i kartmaterialet. Trafiksituationen och riktningsinformationen lokalt har företräde framför den information som lämnas av Lucca. Navigeringshjälp På kartan tonas följande navigeringshjälp in: Den så kallade "Carsor" visar din position. Kompass: Pekar alltid åt norr (för orientering) Fält upptill: Namnet på nästa gata Fält nedtill: Namnet på aktuell gata Händelsepil: Nästa händelse och avståndet dit Om du fortsätter att närma dig plasen för nästa händelse, tonas en indikator in till höger: Ju färre gula segment som visas, desto närmare är du platsen för nästa händelse. Syntetiskt tal är aktiverat. Syntetiskt tal är avaktiverat (stumkopplad). Om du klickar på symbolen aktiveras syntetiska talet igen. 27

28 Kartbild under navigeringen Fler funktioner under navigeringen Resvägsinformation På den nedre teckenfönsterlisten tonas följande ruttinformation in som standard: Återstående avstånd till destinationen Beräknad ankomsttid I stället för ankomsttid, kan du även visa återstående körtid. För navigering med flera delmål visas ruttinformationen för nästa delmål. Dessutom kan du tona in avstånd och tid för den sista destinationen. Läs kapitel "Arbeta med kartan", "Kartinställningar". Hastighetsgränser Till vänster på kartan tonas hastighetsbegränsningen in. Denna information kan endast tonas in, om den är aktiverad i navigeringsinställningarna. (Kap. "Arbeta med kartan", "Göra kartinställningar") Fler funktioner under navigeringen Villkor: Navigering Ruttsimulering (Demo) Tryck på en valfri plats på kartan för att visa fler funktioner. Extramenyn Route Guidance Options (Ruttvisningsalternativ) Du kan nu använda följande funktioner: Lägga in en spärr Avbryta navigeringen Hoppa över nästa destination Visa information om destinationen Visa ruttlista Lägga in en spärr Under navigeringen kan du spärra det sträckavsnitt, som ligger framför dig. En alternativ rutt beräknas, och du kör förbi den spärrade delsträckan. Tryck i extramenyn på symbolen. Menyn Traffic Jam Ahead (Kö framför) I denna meny kan du välja längden på avspärrningen, med början från den aktuella positionen. 28

29 Fler funktioner under navigeringen Tryck på skärmknapparna för att ange längden på avspärrningen. Tryck på skärmknappen OK. Rutten beräknas på nytt och du kör förbi den spärrade sträckan. Symbolen markerar avspärrningen.! Den spärrade sträckan markeras med rött. Avsluta avspärrningen: Tryck i extramenyn på symbolen igen (bocken anger, att du har lagt in en avspärrning). En kontrollfråga Tryck på Yes (Ja), för att radera avspärrningen. Rutten beräknas igen. Tryck på No (Nej), för att inte radera avspärrningen. Avbryta navigeringen Tryck i extramenyn på symbolen. En kontrollfråga Visa information om destinationen Tryck i extramenyn på symbolen. Destinationsadressen med uppgift om avstånd och ankomsttid resp. återstående körtid Du kan få destinationen visad på kartan: Tryck på skärmknappen Show In Map (Visa på kartan). Tryck på symbolen, för att stänga kartvisningen igen. Visa ruttlista Du kan få ruttlistan visad för att få en översikt över sträckan du ska köra. Tryck i extramenyn på symbolen. Ruttlistan Tryck på skärmknapparna, för att bläddra i ruttlistan. Tryck på symbolen, för att stänga ruttlistan igen. Tryck på Yes (Ja), för att avsluta navigeringen. Kartan Tryck på No (Nej), för att fortsätta navigeringen. Hoppa över nästa destination Villkor: Ruttplanering (rutt med minst 1 delmål) Tryck i extramenyn på symbolen för att hoppa över nästa delmål. Rutten beräknas igen och du kör nu mot nästnästa destination. 29

30 TMC-funktion TMC-funktion Med TMC (Traffic Message Channel) får Lucca trafikmeddelanden som skickas från radiostationen med RDS-signal (RDS = Radio Data System). De trafikmeddelanden som skickats kan tas med när Lucca beräknar rutten, och vid trafikstörningar på den beräknade rutten kan de användas för att beräkna en alternativ rutt. Symbolen markerar trafikstörningar. De! berörda sträckorna markeras med rött eller, utanför din rutt, med grått. TMC finns i följande länder: Belgien, Danmark, Tyskland, England, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Spanien, Sverige, Schweiz och Tjeckien. Ansluta TMC-antenn Anslut medföljande TMC-antenn till TMC-antenningången i Lucca. Fäst TMC-antennen med sugkopparna så parallellt som möjligt på instrumentbrädet Nu kan Lucca ta emot trafikmeddelanden om sådana finns. Lucca söker hela tiden automatiskt efter en TMC-station. Om mottagningskvalitén försämras, söker den genast efter en ny station. Slå på automatisk förbikörning av köer Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Routing options (Alternativ för rutt) Tryck på symbolen, för att slå på den automatiska förbikörningen av köer (bock) eller slå av den (ingen bock). Söka TMC-station Lucca ställer automatiskt in den närmast mottagbara TMC-stationen. Du kan även söka efter en valfri TMC-station. Tryck i menyn TMC Messages (TMCmeddelanden) på skärmknappen. Sökningen av TMC-station startar. Visa trafikmeddelanden Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Trafikmeddelandena listas. Tryck på skärmknapparna för att växla mellan meddelandena. Tryck på skärmknappen Show Message (Visa meddelande), för att visa hela meddelandet. 30

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT TRAVEL

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 2 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

EASY. Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

EASY.  Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 2 5 Översikt över enheten 1 Strömbrytare: Med en lång tryckning

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom XL 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom XL EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Nokia 500 Autonavigering Startguide

Nokia 500 Autonavigering Startguide Nokia 500 Autonavigering Startguide 9205371 Utgåva 3 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten PD-14 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna Montering och anvisningar se även den Engelska manualen i USB minnet filen User Manual Ti5 V100R002 E01 Som passar ihop med Version 1.1.3 av Hexagon Ti5 Montering av antenn Leica GeoPro Antenna 78531.

Läs mer

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok nülink! 2300-serien snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. När

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom ONE EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok Juli 2013 190-01505-59_0A Tryckt i Taiwan Fordonsprenumeration Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Läs mer

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals Knappar och reglage 1 Piltangenterna och I radioläge: Automatisk inställning

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer