Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version)

2 Översikt över enheten Översikt över enheten 2

3 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm PÅ/AV): Med en lång tryckning (längre än tre sekunder) slår du på/av spänningen. Med en kort tryckning slår du på/ av bildskärmen. (Batterisparläge) 2. Meny: Med en lång tryckning (längre än tre sekunder) öppnar du apparatens huvudmeny. Med en kort tryckning öppnar du menyn för snabbinställningar " LCD-Pekskärm Alla inmatningar och Luccas styrning utförs enkelt och intuitivt genom att du rör vid skärmknapparna som visas på pekskärmen. 4. Uttag för hörlurar 5. SD-korthållare 6. Uttag för ström 3

4 Översikt över enheten På undersidan finns följande knappar och reglage: 7. USB-anslutning 8. Här ansluts Lucca till sugkoppen 4

5 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...9 Säkerhetsanvisningar för navigering.. 9 Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca... 9 Första användningen av Lucca...10 Delar som medföljer Lucca Skyddsfolie och gummiskydd Strömbrytare...11 Ställa in språk...12 Ladda batteriet...12 Montering i bilen...13 Sätta fast sugkoppen Ta bort sugkoppen Montera Lucca i sugkoppen Ta ut Lucca Till-/frånkoppling...15 Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Koppla till enheten igen Menyknapp...16 Snabbinställningar Info Ytterligare funktioner Användning av navigeringsmenyn...17 Virtuell knappsats Mata in blanksteg Radera tecken Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver List (Lista) Skärmknappar Information GPS-status Navigering...21 Allmänna anvisningar för navigering Starta navigering Ange en destination Navigera hem Visa karta

6 Innehållsförteckning Inställningar Lämna menyn Ytterligare funktioner GPS-info Planering av rutt Välj karta Göra grundinställningar Ställa in tidszon Ange hemadress Ange en destination Ange en destination Ange målland Ange måladress Ytterligare funktioner Välja en intressant plats Intressant plats i närheten Ytterligare funktioner Intressant plats på en viss ort Regionövergripande intressanta plat ser Välja en destination från kartan Flytta kartbilden Välja en destination bland favoriterna Välja en favorit för navigering Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner Använda hemadressen som destination Hantera destinationer...39 Spara destination Spara en av de senaste destina tio nerna Nytt namn på destination Radera en destination Radera hela listan Planering av rutt med etapper...42 Ange målpunkter Bearbeta, spara och hantera rutter Ändra ordningsföljd Radera ruttpunkt Radera hela ruttlistan Hantera rutter Spara rutt Ladda rutt... 45

7 Innehållsförteckning Beräkna rutt Visa rutt på kartan Simulation (Demoläge) Bestämma alternativ för rutt.. 46 Navigering...48 Störningar i GPS-mottagningen. 49 Avbryta navigeringen Komma fram till målorten Arbeta med kartan...50 Använda kartan Visa karta Tryck på kartan Skärmknappar Kartbild utan GPS-mottagning Kartbild med GPS-mottagning Ytterligare funktioner Dag-/nattvy Ljudavstängning Inställningar Avspärra väg, ta bort avspärrning Lägga till delmål Alternativ för rutt Nästa destination Kartbild under navigeringen..55 Navigeringshjälp Ruttinformation Riktningsinformation Hastighetsgränser Visa ytterligare kartinformation Kartinformation Ruttinformation Riktningsinformation Hastighet Ytterligare funktioner som kan användas vid navigering.. 59 Lägga till delmål Köra till nästa destination Spärra avsnitt av sträckor...60 Manuell spärrning Ta bort avspärrning Konfigurera Lucca/ grundinställningar...61 Inställningar Language (Språk) Hemadress Kartinformation Ruttinformation

8 Innehållsförteckning Alternativ för rutt Planering av rutt Riktningsinformation Hastighetsgränser Automatiska val Tidszon Format Visning Röstkommando Fabriksinställningar Pekskärm Produktinformation Så fungerar GPS...68 MP3-läge...69 Förbereda ett SD-kort Sätta i ett SD-kort Välja MP3-läge Starta spelning Välja MP3-fil Spela upp en MP3-fil Återuppspelning (Repeat) Avsluta spelning Ta ut SD-kort Picture Viewer-läge...72 Starta Picture Viewer Välja bildfil Starta diavisning Visa full skärmbild Ta ut SD-kort Installera vägkartor...75 Ta ut SD-kort Tekniska data...76 Källsortering...76 Service...77 Garanti...77 Felsökning / Vanliga frågor och svar (FAQ)...78

9 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Säkerhetsanvisningar för navigering Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte justera Lucca under körning! Titta endast på bildskärmen i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen! Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Observera! Dra ur kontakten till Luccas strömförsörjning när du kommit fram, eftersom GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur bilbatteriet vid längre stillestånd. 9

10 Säkerhetsanvisningar Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten, utan endast en fuktad, luddfri duk. Första användningen Första användningen av Lucca Första gången du startar Lucca måste du ställa in vilket språk du vill ha för menyer och syntetiskt tal. Observera! Det kan hända att batteriet är urladdat när du köper din Lucca. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. När du startar Lucca första gången måste du vänta några minuter medan apparaten slår om till navigeringsläge. Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca-enhet Sugkopp Laddare för anslutning till cigarrettändaruttaget Bruksanvisning (Kort version) 10

11 Första användningen CD/DVD med Europavägkartor och bruksanvisningar (Långa versioner) Valfria tillbehör: Väska Likströmsadapter USB-kabel Utrustning för andrabil VAN/SUV-sugkopp Hållare för ventilationsöppning Skyddsfolie och gummiskydd Innan du använder enheten första gången ska du ta bort skyddsfolien från bildskärmen och från fronten på höljet. Innan du sätter in ett SD-kort måste du ta bort dummykortet. För att skydda kontakterna när du inte använder Lucca kan du sätta tillbaka gummiskyddet och dummykortet. Strömbrytare Strömbrytare Använd skärmknappen Power för att slå på eller av Lucca. När Lucca levereras är strömmen avslagen. Tryck på knappen Power i nedre vänstra hörnet av Lucca längre än tre sekunder. 11

12 Ställa in språk Ställa in språk Första gången du koppla till Lucca används engelska (US) som standardspråk. Du kan välja ett annat språk för menyer och syntetiskt tal: Koppla till Lucca med knappen Power. En dialogmeny visas. I menyn kan du välja vilket språk du vill ha. Följ instruktionerna. Språket läses in och huvudmenyn visas. Ladda batteriet Ladda batteriet Tack vare det återuppladdningsbara batteriet kan Lucca drivas med batteri utan extern strömförsörjning. Batteriets laddningsnivå visas upptill i mitten av bildskärmen. Symbolerna har följande betydelse: : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är helt laddat. : Apparaten får ström från en extern strömkälla. Laddning pågår. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är hög. : Apparaten får ström från det inbyggda batteriet. Batteriets laddningsnivå är låg. Antalet mörka block i batterisymbolen visar batteriets laddningsnivå (0 till 3 segment). 12

13 Ladda batteriet Observera! Om batteriets laddningsnivå blir mycket låg får du ett varningsmeddelande om detta. Sätt i den medföljande laddaren i laddningsuttaget för att ladda batteriet. Observera! Använd endast originalladdare vid drift och laddning av batteriet. Observera! Kasta inte uttjänta batterier i hushållssoporna. Lämna dem i stället till en returstation för batterier. Montering i bilen Montering i bilen Lucca är försedd med en sugkopp, med vilken den kan fästas tillfälligt på vindrutan. Varning: Montera Lucca så att apparaten inte påverkar ditt synfält vid körning eller avleder uppmärksamheten från trafiken. Montera inte Lucca i uppblåsningsområdet för någon krockkudde. Lucca får inte utgöra någon fara för fordonets passagerare vid en häftig inbromsning. Sätta fast sugkoppen Med den medföljande sugkoppshållaren kan Lucca enkelt och säkert monteras i fordonet. Välj ut ett lämpligt ställe för monteringen av Lucca. Hållaren sitter fast bättre på en damm- och fettfri yta. Eventuellt måste rutan först rengöras. 13

14 Montering i bilen Tryck hållarens fästplatta mot rutan. Tryck sugkoppen mot rutan. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Ta bort sugkoppen När du byter bil är det enkelt att ta bort sugkoppen. Dra loss sugkoppen från rutan. Lossa försiktigt kanten av fästplattan från rutan så att luft kan tränga in mellan sugproppen och rutan. Dra försiktigt bort sugproppen från rutan. Montera Lucca i sugkoppen Du sätter fast Lucca i bilen med hjälp av ett fäste på sugkoppen. Skjut försiktigt på Luccas fäste över listen på sugkoppshållaren. Ta ut Lucca Dra Lucca uppåt och ut ur sugkoppen. 14

15 Till-/frånkoppling Till-/frånkoppling Koppla till Tryck snabbt på skärmknappen Power för att koppla till Lucca. Apparaten slås på och visar logoskärmbilden. Koppla till enheten igen Tryck snabbt på skärmknappen Power för att koppla till Lucca. Aktivera viloläge För aktivering av viloläget trycker du snabbt på knappen Power. Lucca slår då över till viloläget (bildskärmen är släckt). Koppla från Du koppla från apparaten genom att hålla knappen Power intryckt längre än 4 sekunder. Lucca kopplas från. Observera! I frånslaget läge drar Lucca endast en liten mängd energi från batteriet. Efter en längre period kan batteriet ändå behöva laddas upp igen. 15

16 Menyknapp Menyknapp Snabbinställningar I menyn Quick Settings (Snabbinställningar) kan du justera volym och ljusnivå. Menyn Quick Settings (Snabbinställningar) kan öppnas när som helst även när den inte är aktiv. Tryck på knappen Menu (Meny). Menyn Quick Settings (Snabbinställningar) visas. Tryck på skärmknapparna / för att ställa in volym och ljusnivå. : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny. Observera! Om det går 5 sekunder utan att du trycker på bilden återgår Lucca automatiskt till föregående meny. Info Villkor: Navigeringen är aktiv. Tryck på skärmknappen Info i menyn Quick Settings (Snabbinställningar). Den senaste röstanvisningen upprepas. Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Quick Settings (Snabbinställningar). Information Du får tillgång till produktinformation genom att trycka på skärmknappen Information. Battery (Batteri) Tryck på skärmknappen Battery (Batteri). Batteristatus visas. Power Saving (Energisparläge) Tryck på skärmknappen Power Saving (Energisparläge). Menyn Power Saving (Energisparläge) visas. Backlight Time Out (Tidgräns bakgrundsbelysning): Tryck på fyrkanten till höger för att ställa 16

17 Skärmknappen meny in hur länge det ska dröja tills bakgrundsbelysningen stängs av efter den senaste manövreringen (för att spara batteriet). Bekräfta genom att trycka på OK. Battery Warning Time Out (Tidgräns batterivarning): Tryck på fyrkanten till höger för att ställa in när batterivarningen ska börja visas. Batterivarningen visas så lång tid som ställts in innan batteriet är helt urladdat. Bekräfta genom att trycka på OK. Användning av navigeringsmenyn Användning av navigeringsmenyn Virtuell knappsats När text ska matas in visas en virtuell knappsats på pekskärmen. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Vid inmatning av ort- eller gatunamn måste du inte ange specialtecken eller tecken med omljud. Lucca fyller automatiskt i dessa tecken. Mata in blanksteg När du vill skriva ett blanksteg trycker du på skärmknappen. Radera tecken Om du vill radera det senaste tecknet trycker du på skärmknappen. 17

18 Användning av navigeringsmenyn Växla mellan inmatning av siffror, omljudstecken och bokstäver För att mata in siffror, t.ex. postnumret, tryck på skärmknappen. När du vill återgå till att skriva bokstäver trycker du på. Vill du ange ett tecken med omljud tryck på skärmknappen. En knappsats för omljud visas. När du har skrivit in ett omljudstecken visas automatiskt bokstavsknappsatsen igen. Observera! Omljud måste inte anges vid inmatning av adresser, men kan vara användbara vid beskrivning av sparade destinationer och rutter. List (Lista) Ofta har du möjlighet att visa listor där du kan välja mellan flera alternativ. Så är till exempel fallet vid inmatning av ortsnamn, där du inte behöver ange hela namnet. Efter varje inmatad bokstav visar textfältet den första post som börjar med de bokstäver som angetts hittills. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Lista). I slutet av listan finns poster där de inmatade bokstäverna inte finns i början, utan i mitten eller slutet av namnet. En av posterna i listan är alltid markerad. Du väljer den markerade posten genom att trycka på skärmknappen OK. I listan finns följande skärmknappar: : Tryck på skärmknappen OK för att välja den markerade posten. Du kan även trycka direkt på en post som du vill välja. 18

19 Användning av navigeringsmenyn : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) uppåt. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) nedåt. Tryck flera gånger på motsvarande knapp om du vill bläddra flera sidor uppåt eller nedåt. Observera! Om listan innehåller fler än 5 poster kan du med hjälp av rullningslisten se var i listan du befinner dig. : Med den här skärmknappen återgår du till inmatningsläget utan att välja någon post i listan. Skärmknappar Skärmknappar finns i alla Luccas menyer: : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny I menyn Navigation (Navigering) använder du den här skärmknappen för att komma till huvudmenybilden. Där kan du starta andra funktioner som MP3-spelare eller Picture Viewer eller öppna navigeringen igen. More (Mer): Den här skärmknappen ger åtkomst till ytterligare funktioner. Beroende på i vilken meny skärmknappen finns visas olika funktioner. Om skärmknappen är avaktiverad finns inga ytterligare funktioner tillgängliga. Information Du kan alltid visa aktuell GPS-status via menyn Navigation (Navigering). GPS-status Menyn GPS status innehåller information om var du är för tillfället och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den position där du befinner dig. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen More (Mer). Följande fönster visas: 19

20 Användning av navigeringsmenyn Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info). Menyn GPS Status visas GMT: Greenwich Mean Time - Londontid utan sommartid. Longitude/Latitude, aktuell position: Uppgift om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Satellites (Satelliter): Antal mottagna satelliter. För navigering behövs signaler från minst tre satelliter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision (Horisontell precisionsminskning). Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt är värden mellan 0 och 50 möjliga, där ett lägre värde motsvarar en mer exakt positionsbestämning (värde 0 = ingen avvikelse från faktisk position). Värden upp till 8 är acceptabla för navigering. Speed: visar aktuell hastighet för bilen. Position: Visar adressen för aktuell position (om möjligt). Save current position (Spara aktuell position): Tryck här för att lagra den aktuella positionen som favorit. Tryck på skärmknappen att stänga GPS-fönstret. för 20

21 Navigering Navigering Allmänna anvisningar för navigering Användning av Lucca sker på egen risk. Starta navigering Koppla till apparaten med knappen Power. Tryck på skärmknappen Navigation (Navigering) på startskärmen. Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte justera Lucca under körning! Titta endast på bildskärmen i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Menyn Navigation (Navigering) visas. 21

22 Navigering Från menyn Navigation (Navigering) har du tillgång till alla navigeringsfunktioner. Ange en destination Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange ett mål för navigeringen. Se avsnittet "Ange en destination". Navigera hem Tryck på skärmknappen Home (Hem) om du vill använda din hemadress som mål för navigeringen. Se avsnittet "Använda hemadressen som destination". Visa karta Tryck på skärmknappen Show map (Visa karta) för att visa hela rutten på kartan. Läs avsnittet "Arbeta med kartan". Inställningar Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att ändra inställningarna för Lucca. Läs avsnittet "Göra grundinställningar". Lämna menyn I menyn Navigation (Navigering) trycker du på när du vill avsluta navigeringen. Luccas startskärm visas. Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner för Navigation (Navigering). En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: 22

23 Navigering GPS-info Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info) om du vill se information om exakt GPS-status och aktuell position. Planering av rutt Tryck på skärmknappen Itinerary (Planering av rutt) för att planera en rutt med flera etapper. Läs avsnittet "Planering av rutt med etapper". Välj karta För att välja någon av de olika vägkartor som finns tillgängliga trycker du på skärmknappen Select Map (Välj karta). Göra grundinställningar Innan du arbetar med Lucca måste du ställa in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen ange din hemadress så att du snabbt kan navigera hem oavsett var du befinner dig. Ställa in tidszon I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på skärmknappen, tills skärmen med skärmknappen Time zone (Tidszon) visas. Tryck därefter på Time zone (Tidszon). Menyn Time zone (Tidszon) visas. Tryck på Time zone (Tidszon). Välj den tidszon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). 23

24 Navigering Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. Tryck på skärmknappen OK. Om du vill ändra till sommartid trycker du på skärmknappen Daylight saving time (Sommartid). En bock visas på knappen. Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation (Navigering) visas. Ange hemadress I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck upprepade gånger på skärmknappen, tills Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). Menyn Home address (Hemadress) visas. 24 Tryck på skärmknappen Enter your home address (Lägg in din hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. Se "Ange måladress" Tryck på skärmknappen Set as home address (Ange som hemadress). Adressen flyttas till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation (Navigering) visas åter.

25 Navigering Ange en destination I det här avsnittet presenteras olika sätt att ange, välja och hantera destinationer i Lucca. Hur du startar navigeringen till en destination beskrivs i kapitlet "Navigering". Ange en destination Med Lucca kan du ange eller välja destination på olika sätt: Ange måladress Välja en intressant plats Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna Återanvända en av de senaste destinationerna Använda din hemadress Ange målland Ange först det land där din destination finns. Observera! Denna uppgift måste inte anges varje gång. Om en destination ligger i ett annat land än det föregående måste dock landet anges på nytt. Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. 25

26 Navigering Tryck på skärmknappen Country (Land). En lista över länder visas. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. Välj det land där destinationen finns. Menyn Address (Adress) visas. Observera! Du kan endast välja länder som sparats på den karta som är inläst för tillfället. Ange måladress Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. 26 Observera! Om inte rätt land anges på översta raden trycker du på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för Stad och ange målorten. Du kan ange antingen postnummer eller ortnamn.

27 Navigering Tryck på fältet för Gata och ange gatan. Om du känner till husnumret trycker du på fältet för husnummer och anger detta. Observera! Om kartmaterialet inte innehåller några husnummer för angiven gata är fältet Husnummer avaktiverat. När du vill definiera en korsning som målpunkt trycker du på fältet för korsning och anger den korsande gatan till gatan ovan. Observera! Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Address (Adress). En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigering. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show (Visa): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Välja en intressant plats Intressanta platser, även kallade POI (Point of interest) finns inlagda på kartan och kan visas på denna. Till intressanta platser hör flygplatser och färjelägen, restauranger, hotell, bensinmackar, offentliga anläggningar etc. De intressanta platserna kan användas som navigeringsmål. 27

28 Navigering Intressant plats i närheten Observera! Intressanta platser i närheten kan endast väljas om GPS-mottagningen är tillräckligt bra för positionsbestämning. Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressanta platser). Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. Tryck på skärmknappen... nearby ( i närheten). Undermenyn visas. Tryck på fältet för områdesradie och välj storleken på det område i vilket du vill leta efter en intressant plats. 28

29 Navigering Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. bensinmack) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. Aral, BP, Shell...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet Intressanta platser för att välja ett faktiskt mål. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Tryck på skärmknappen List (Lista). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De inne- håller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Fälten Category (Kategori) och Subcategory (Underkategori) måste inte fyllas i. De är endast till för att begränsa listan över intressanta platser i fältet Point of interest (Intressanta platser). Framför allt i större orter kan listan snabbt bli mycket omfattande. Hur du sparar en angiven destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Point of interest (Intressanta platser). 29

30 Navigering En lista över ytterligare funktioner visas. Listan innehåller följande funktioner: Route options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigering. Läs kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show (Visa): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den angivna adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Intressant plats på en viss ort Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressanta platser) i menyn. Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. I menyn Point of interest (Intressanta platser) trycker du på skärmknappen...in a town (...på annan ort). Undermenyn visas. 30

31 Navigering Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för ort och ange den ort där du vill leta efter en intressant plats. Du kan ange antingen postnummer eller ortnamn. Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. kultur) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Underkategori och välj en underkategori (t.ex. museum, teater...) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns på vald ort. Tryck på fältet för Intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. 31

32 Navigering Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Regionövergripande intressanta plat ser Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressanta platser) i menyn. Menyn Point of interest (Intressanta platser) visas. I menyn Point of interest (Intressanta platser) trycker du på skärmknappen...nationwide (...i hela landet). Undermenyn visas. 32

33 Navigering Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange målland". Tryck på fältet för Kategori och välj en kategori (t.ex. flygplats) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier där det finns intressanta platser med regionövergripande betydelse. Tryck på fältet för Intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Listan). En lista med intressanta platser visas. De visade intressanta platserna motsvarar vald kategori. De innehåller även eventuella bokstäver som du har angett. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Välja en destination från kartan Med den här funktionen kan du välja navigeringsmål direkt från kartan. Förutom orter och gator kan du även välja intressanta platser. Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen On map (På kartan) vid målinmatningen. Kartan visas. 33

34 Navigering Flytta kartbilden För att se önskat område på kartan kan du flytta kartbilden och förminska eller förstora kartan. Zoom/Flytta Tryck på skärmknappen Zoom/ Move (Zoom/Flytta) för att växla mellan lägena Zoom och Flytta. Zoom I zoomläget (skärmknapp ej intryckt) kan du zooma in och ut i kartan. Du zoomar in, förstorar, genom att dra en diagonal med början i det övre vänstra hörnet. Du zoomar ut, förminskar, genom att dra en diagonal med början i det nedre högra hörnet. Observera! Du kan zooma in och ut med skärmknapparna /. Flytta I flyttläget (skärmknapp intryckt) kan du flytta kartan. Det gör du genom att trycka på kartan, hålla pekaren eller fingret nedtryckt och flytta kartområdet i önskad riktning. Tryck länge på den ort (gata eller intressant plats) som du vill använda som destination. Orten markeras med en ring av orangefärgade punkter. 34

35 Navigering Information om den valda punkten läses in och visas. Under informationsfältet finns skärmknappar som kan starta olika funktioner som är tillgängliga för vald punkt. Du har följande möjligheter: Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering) för att använda den valda orten som målort för navigeringen. Observera! Denna funktion är endast tillgänglig vid GPS-mottagning. Om den här funktionen används under navigeringen raderas alla fastställda punkter på rutten (etapper och målpunkt)! Spara destinationen genom att trycka på skärmknappen Save (Spara). Destinationen kan sedan när som helst väljas ur listan över favoriter. Tryck på skärmknappen Search nearby (Sök i närheten) om du vill söka efter en intressant plats i närheten av den valda destinationen. Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till vald destination i slutet av en rutt (som sista etapp). Ruttpunkten markeras med en flagga på kartan och läggs samtidigt till i listan över ruttpunkter i menyn Itinerary (Planering av rutt). Observera! Om den här funktionen används under navigeringen beräknas rutten om direkt. Därefter fortsätter navigeringen. Tryck på skärmknappen Interim destination (Delmål), om du vill lägga till det valda destinationen mitt i en rutt (som nästa etapp). Rutten beräknas om direkt och därefter fortsätter navigeringen. 35

36 Navigering Tryck på skärmknappen för att återgå till kartbilden utan att utföra någon funktion. Välja en destination bland favoriterna I listan över favoriter finns alla destinationer som du har sparat via skärmknappen Save (Spara). I den här menyn kan du: välja navigeringsmål, ge navigeringsmål ett nytt namn, radera sparade destinationer. Välja en favorit för navigering Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Favourites (Favoriter). Menyn Favourites (Favoriter) visas. Tryck på önskad destination. Observera! Om du vill se adressen för en sparad destination kan du trycka på destinationen. Tryck på More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Address (Adress) visas. Adressen för det valda destinationen står i respektive fält. Hur du raderar eller byter namn på en lagrad destination ser du i kapitlet "Hantera destinationer". 36

37 Navigering Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Favourites (Favoriter). En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: Show details (Visa detaljer): Tryck på skärmknappen Show details (Visa detaljer) för att visa adressen för det valda destinationen. Delete entry (Radera post): Radera det markerade destinationen genom att trycka på skärmknappen Delete entry (Radera post). Delete all (Radera alla): Tryck på skärmknappen Delete all (Radera alla) för att radera alla destinationer ur Favourites (Favoriter). Läs mer i kapitlet "Radera en destination". Rename entry (Ändra postens namn) Tryck på skärmknappen Rename entry (Ändra postens namn) om du vill ändra beteckningen för det markerade destinationen. Välja en av de senaste destinationerna De platser som du senast åkt till sparas automatiskt i listan Last destinations (Senaste destinationer). I den här listan kan du: välja navigeringsmål, spara ett navigeringsmål i Favourites (Favoriter), ta bort poster i listan Last destinations (Senaste destinationer). Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Last destinations (Senaste destinationer). 37

38 Navigering Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Markera önskad destination. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen bekräftas och adressen läggs in i respektive fält. Ytterligare funktioner Med skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Last destinations (Senaste destinationer). En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: Show details (Visa detaljer): Tryck på skärmknappen Show details (Visa detaljer) för att visa adressen för det valda destinationen. Delete entry (Radera post): Radera det markerade destinationen genom att trycka på skärmknappen Delete entry (Radera post). Delete all (Radera alla): Tryck på skärmknappen Delete all (Radera alla) om du vill ta bort alla poster i listan Last destinations (Senaste destinationer). Save under favourites (Spara i Favoriter): Tryck på skärmknappen Save under favourites (Spara i Favoriter) för att spara markerad destination i Favourites (Favoriter). 38

39 Navigering Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Hur du sparar din hemadress ser du i kapitlet "Hemadress". Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Home (Hem). Rutten beräknas och navigeringen startas. Observera! För beräkning av rutten väljs automatiskt den typ av rutt som definierats i menyn Routing options (Alternativ för rutt). Hantera destinationer Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favourites (Favoriter) I listan Last destinations (Senaste destinationer) Varje destination som du anger och destinationerna från listan Last destinations (Senaste destinationer) kan sparas i Favourites (Favoriter). Det är särskilt användbart om du kommer att besöka denna destination ofta. Du kan byta namn på destinationerna i Favourites (Favoriter). Enstaka poster kan raderas i båda listorna. Spara destination Villkor: En destination har angetts enligt anvisningarna i kapitlet "Ange en destination". Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Save (Spara). En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett namn på destinationen. 39

40 Navigering Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas i Favourites (Favoriter). Spara en av de senaste destina tionerna Villkor: Listan Last destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". Välj det resmål som ska sparas i Favourites (Favoriter). Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Save under favourites (Spara i Favoriter). Hantera destinationer En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett namn på destinationen. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas i Favourites (Favoriter). Nytt namn på destination Öppna menyn Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". Markera den destination som du vill byta namn på. Tryck på skärmknappen More (Mer). 40

41 Hantera destinationer Tryck på Rename entry (Ändra postens namn). En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett nytt namn på destinationen. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas med det nya namnet. Radera en destination Villkor: Du har öppnat Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller - Listan Last destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". Markera den destination som du vill radera ur listan. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete entry (Radera post). En bekräftelsemeny visas. Tryck på OK för att ta bort destinationen. Destinationen raderas från listan. Radera hela listan Villkor: Du har öppnat Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller - Listan Last destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete all (Radera alla). 41

42 Hantera destinationer En kontrollfråga visas. Tryck på OK för att radera listan. - eller - Tryck på om du inte vill radera listan. Planering av rutt Planering av rutt med etapper Planeringen av rutten kan även utföras utan GPS-mottagare, till exempel hemma i lugn och ro. Du kan spara och återanvända rutter som du har skapat och planera hur många rutter du vill, till exempel inför semestern. Ange målpunkter Så här planerar du en rutt: I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen More (Mer). Tryck på Itinerary (Planering av rutt). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas. 42

43 Planering av rutt Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till den första punkten på rutten. Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Ange ruttpunkt på samma sätt som vid inmatning av destination. Mer information finns i kapitlet "Ange en destination". Tryck på skärmknappen Add (Lägg till). Menyn Itinerary (Ruttplanering) visas. Det angivna destinationen sätts in som ruttpunkt 1 i listan. Upprepa stegen för alla ytterligare destinationer som ska läggas till rutten. Bearbeta, spara och hantera rutter Du kan planera hur många rutter du vill, till exempel inför semestern. Rutterna kan du spara för att senare använda för navigering. Du kan när som helst lägga till ytterligare punkter i en rutt, ändra ordningen mellan olika punkter eller visa rutten på kartan. Du kan använda flera skärmknappar i menyn Itinerary (Planering av rutt) till detta: Tryck på den punkt som du vill markera. Om listan innehåller fler än tre poster, använd följande skärmknappar: Tryck på skärmknappen för att bläddra en sida (3 poster) uppåt i listan. Tryck på skärmknappen för att bläddra en sida (3 poster) nedåt i listan. Vill du bläddra flera sidor uppåt eller nedåt, trycker du flera gånger på respektive skärmknapp. Observera! Om listan innehåller fler än 3 poster kan du med hjälp av rullning- 43

44 Planering av rutt slisten se var i listan du befinner dig. Ändra ordningsföljd Ruttpunkt uppåt: Markera den punkt som du vill flytta. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på skärmknappen Move target up (Ett steg upp). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas åter. Den ruttpunkt som du har valt har flyttats en position uppåt i ruttlistan. Upprepa denna procedur tills ruttpunkten visas på önskat ställe i ruttlistan. Ruttpunkt nedåt: Markera den punkt som du vill flytta. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på skärmknappen Move target down (Ett steg ner). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas åter. Den ruttpunkt som du har valt har flyttats en position uppåt i ruttlistan. Upprepa denna procedur tills ruttpunkten visas på önskat ställe i ruttlistan. Radera ruttpunkt Markera den punkt som du vill radera. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete from route (Ta bort från rutt). Ruttlistan visas igen. Radera hela ruttlistan När den ruttlista som ska raderas visas trycker du på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete the complete list (Radera hela listan). 44

45 Planering av rutt Hantera rutter Spara rutt Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Save route (Spara rutten). En meny där du kan ange ett namn visas. För in en beteckning för rutten. Tryck på OK. Observera! Ruttpunkterna sparas. När du laddar en sparad rutt måste den beräknas om på nytt. Ladda rutt Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Load route (Ladda rutt). Markera önskad rutt. Tryck på OK. Beräkna rutt En planerad rutt kan beräknas även utan GPS-mottagning, så att du kan skaffa dig en överblick över sträckan. Då väljs ruttpunkten som ruttens startpunkt. Observera! Vid en navigering är aktuell position startpunkt. Den första etappen blir då sträckan till den första angivna ruttpunkten. Tryck på skärmknappen Calculate (Beräkna) för att beräkna den totala sträckan och den förväntade körtiden för rutten. Rutten beräknas. Ett fönster visar beräkningsförloppet. När beräkningen är klar visar menyn Itinerary (Planering av rutt) hela rutten från första till sista ruttpunkt och den beräknade körtiden i stället för skärmknappen Calculate (Beräkna). För varje ruttpunkt visas dessutom avståndet från föregående ruttpunkt och den förväntade körtiden för denna etapp. 45

46 Planering av rutt Visa rutt på kartan Du visar hela rutten på kartan genom att trycka på skärmknappen Show (Visa). Kartan visas. Rutten markeras med blå färg. De angivna ruttpunkterna markeras med små flaggor. Simulation (Demoläge) Tryck på kartan. En meny med olika val visas. Tryck på "Simulation". Rutten körs automatiskt och körrekommendationer ges. Tryck på för att avsluta simuleringen, i annat fall upprepas simuleringen. Observera! Den simulerade sträckan måste vara kortare än 100 km. Bestämma alternativ för rutt Bestämma alternativ för rutt I menyn Routing options (Alternativ för rutt) kan du bestämma ditt fordons hastighetsprofil, välja typ av rutt och välja bort vägtyper. Ruttalternativen fortsätter att gälla vid alla nya navigeringar. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på skärmknappen för att bläddra en sida (3 poster) uppåt i listan. Tryck på skärmknappen för att bläddra en sida (3 poster) nedåt i listan. Vill du bläddra flera sidor uppåt eller nedåt, trycker du flera gånger på respektive skärmknapp. I menyn Settings (Inställningar) trycker du på skärmknappen Routing options (Alternativ för rutt). 46

47 Bestämma alternativ för rutt Menyn Routing options (Alternativ för rutt) visas. Tryck på fältet Speed profile (Hastighetsprofil) för att växla mellan de profiler som visas. Tryck på fältet Type of routing (Typ av rutt) för att växla mellan de olika lägena: Fast route (Snabb rutt) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste möjliga rutten med avseende på den tidsåtgång som krävs. Short route (Kort rutt) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste rutten med avseende på antal kilometer som ska köras. Tryck i tur och ordning på fälten Motorways (Motorväg), Ferries (Färja) och Toll roads (Tullbelagd väg) och ange om dessa ska räknas med vid beräkning av rutten eller om de ska undvikas. Permitted (Tillåtet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen med vid beräkningen av rutten. Avoid (Undvik) Vid detta visningsalternativ undviks vägtypen i möjligaste mån. Forbidden (Förbjudet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen inte med vid beräkningen av rutten. 47

48 Navigering Navigering Villkor: En målort har angetts enligt anvisningarna i kapitlet "Ange en destination". - eller - Du har valt en målort från Favourites (Favoriter), så som beskrivs i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller - Du har valt en målort från listan Last destinations (Senaste destinationer), så som beskrivs i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". - eller - Du har planerat eller laddat en rutt (så som beskrivs i kapitlet "Planering av rutt med etapper"). Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Rutten beräknas. Kartan visas. En gul triangel visar var du befinner dig. Rutten markeras med blå färg. Observera! Rutten beräknas med hjälp av de aktuella inställningarna. Via menyn Routing options (Alternativ för rutt) kan du titta på och ändra inställningarna för ruttalternativen. Mer information om detta finns i kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". När navigering för en rutt startar,är startpunkten alltid den aktuella positionen. Den första etappen av rutten går fram till den först angivna ruttpunkten. 48

49 Navigering Störningar i GPS-mottagningen Om ingen tillräcklig GPS-signal tas emot när destinationen har matats in, visas ett meddelande. Om du befinner dig i ett slutet utrymme ska du gå ut under bar himmel. Lucca måste ha fri sikt mot himlen. Om det under navigeringen blir störningar i GPS-mottagningen, stoppas navigeringen. Så snart mottagningen är bra igen, känner navigeringssystemet automatiskt av om positionen har ändrats och gör ev. en ny beräkning av rutten. Sedan är det bara att fortsätta med navigeringen. Avbryta navigeringen Tryck på denna skärmknapp för att avbryta navigeringen. En kontrollfråga visas. Tryck på OK för att avbryta navigeringen. Om du avbryter navigeringen innan du har kommit fram till destinationen, öppnas menyn Navigation (Navigering). Du kan då ange en ny destination eller fortsätta med navigeringen till det ursprungliga destinationen genom att välja detta från de "senaste destinationerna". Komma fram till målorten Så snart som du kommer fram till målpunkten, visas meddelandet "Du har kommit fram till målet". På kartan visas fortfarande den aktuella positionen (gul pil). 49

50 Navigering Arbeta med kartan Använda kartan I detta avsnitt får du reda på vilken information du kan finna på kartbilden och vilka bearbetningsmöjligheter som finns. Beroende på om kartbilden eller navigeringen visas har du tillgång till olika funktioner. Visa karta Du kan visa kartan under planering av rutt, för att visa destinationerna på kartan, för att välja destinationer från kartan till navigeringen. Du kan öppna kartbilden på följande sätt: Med skärmknappen Show map (Visa karta) i menyn Navigation (Navigering). Med skärmknappen On map (På kartan) i menyn Destination entry (Ange destination). Med skärmknappen Show (Visa) i extrafunktionerna till menyn Address (Adress) efter att du valt resmål. Tryck på kartan Tryck lätt på kartan för att visa ytterligare funktioner. Beroende på om du håller på med en aktiv navigering eller bara visar en karta, står bestämda funktioner till ditt förfogande. Tryck länge på kartan för att visa information om den ort som du har tryckt på. Du kan även välja denna ort som navigeringsmål. Läs även avsnittet "Välja en destination från kartan". 50

51 Arbeta med kartan Skärmknappar På kartbilden finner du olika skärmknappar som du kan anpassa bilden med. Kartbild utan GPS-mottagning Visa/dölja skärmknappar More (Mer) Med denna skärmknapp kan du dölja andra skärmknappar för att få en bättre överblick över kartan. Om du trycker en gång till visas hjälpskärmknappen igen. Kartbild med GPS-mottagning Automatiska val More (Mer) Tryck på denna skärmknapp för att återgå till standardvy av kartan efter att du gjort ändringar. Därmed verkställs inställningarna för kartorientering och autozoom, hjälpskärmknappen döljs och kartan centreras kring din position. Med hjälp av skärmknapparna kan du visa ytterligare visningsalternativ för kartbilden. Fixera position/fixera karta Denna skärmknapp är bara aktiv under navigering. Genom att trycka på skärmknappen Fix position/fix map (Fixera position / fixera karta) växlar du mellan kartbilderna "Position fixed (Fixerad position)" och "Map fixed (Fixerad karta)". Fixerad karta I detta läge (skärmknapp ej intryckt) är kartan fixerad och den aktuella positionen (gul pil) rör sig över kartan. Fixerad position (standardinställning) I detta läge (skärmknapp intryckt) förflyttas kartan kontinuerligt, så att den aktuella positionen (gul pil) alltid visas så nära mitten som möjligt i den nedersta tredjedelen av kartan. Observera! Läget "Fixerad karta" ställs in så snart du förflyttar kartan; i annat fall återgår kartan löpande till ak- 51

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Översikt över enheten 1 VOL

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

Din manual MIO 269

Din manual MIO 269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 269. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 269 instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för Marco Polo City Guide

Handbok för Marco Polo City Guide Handbok för Marco Polo City Guide De uppgifter och data som anges i denna handbok kan utan förvarning ändras. Inga delar av detta material får, oavsett syfte, reproduceras eller spridas utan uttryckligt

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Din manual MIO 268

Din manual MIO 268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 268. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 268 instruktionsbok (information,

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

EASY. Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

EASY.  Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 2 5 Översikt över enheten 1 Strömbrytare: Med en lång tryckning

Läs mer

F15 F25. Användarmanual. Svenka

F15 F25. Användarmanual. Svenka F15 F25 Användarmanual sv Svenka F15/F25 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON Detta är en säkerhetsvarningssymbol.

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok nülink! 2300-serien snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. När

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer