Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: 5" LCD-pekskärm: Alla inmatningar och Luccas styrning utförs enkelt och intuitivt genom att du rör vid skärmknapparna som visas på pekskärmen Uttag för hörlurar 5 SD-/MMC-korthållare 6 Uttag för ström 3 Översikt över enheten På undersidan finns följande knappar och reglage: 7 USBanslutning 8 Ansluter Lucca till sugkoppshållaren 4 På enhetens baksida finns följande uttag: 9 TMC-antennanslutning Innehållsförteckning Översikt över enheten Om bruksanvisningen..10 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för navigering.. 10 Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Slå på/av..16 Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Menyknapp Snabbinställningar Skärmknappen INFO Ytterligare funktioner Skyddsfolie för bildskärm Starta Lucca Ställa in språk.

3 Ange blanksteg.. 18 Radera tecken... List (Lista). 19 Skärmknappar Informationer Trafikmeddelanden GPS-status... Borttagning av sugkoppshållaren Montera Lucca i sugkoppshållaren Ta ut Lucca Innehållsförteckning Navigering 23 Allmänna anvisningar för navigering.. 23 Starta navigering Ange en destination..

4 .. 24 Navigera hem Visa karta Trafikmeddelanden (TMC) Inställningar. 25 Lämna menyn Ytterligare funktioner.. 25 GPS-info Planering av rutt Välj karta Göra grundinställningar Ställa in tidszon Ange din hemadress Ange en destination Ange en destination Ange destinationsland Ange destinationsadress Ytterligare funktioner. 30 Välja en intressant plats

5 . 31 Intressant plats i närheten Ytterligare funktioner Intressant plats på en viss ort Regionövergripande intressanta platser. 35 Välja en destination från kartan Flytta kartbilden Välja en destination bland favoriterna Välja en favorit för navigering Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner Använda hemadressen som destination. 42 Hantera destinationer..42 Spara destination Spara en av de senaste destinationerna Nytt namn på destination Radera en destination Radera hela listan med destinationer Innehållsförteckning Planering av rutt med etapper Planera rutt..

6 Bearbeta rutt.. 46 Ändra ruttpunkternas ordningsföljd 47 Radera ruttpunkt Radera hela ruttlistan Spara rutt.. 48 Ladda rutt Beräkna rutt Starta navigering (GPS-mottagning krävs) Beräkna rutt utan GPS-mottagning 49 Visa rutt på karta Köra av rutten (Simulering).. 49 Navigering 54 Störningar i GPS-mottagningen Avbryta navigeringen.. 55 Komma fram till destinationsorten Arbeta med kartan.. 56 Använda kartan

7 Visa karta Tryck på kartan. 56 Skärmknappar 56 Kartbild utan GPS-mottagning Kartbild med GPS-mottagning Ytterligare funktioner.. 59 Dag-/nattvy.. 59 Ljudavstängning Inställningar Bestämma alternativ för rutt.. 50 TMC-funktion 52 Ansluta TMC-antenn.. 52 Tillkoppling av TMC-funktion Inställning av TMC-alternativ Visa trafikmeddelanden Innehållsförteckning Kartbild under navigeringen Navigeringshjälp.. 60 Ruttinformation Skyltning (utfartsskyltar) Hastighetsbegränsning Aktivera ytterligare kartinformationer.

8 62 Kartinformationer.. 62 Ruttinformation Skyltning (utfartsskyltar) Hastighetsbegränsning Grundinställning av Lucca Inställningar Language (Språk) Hemadress Kartinformationer Ruttinformation Alternativ för rutt Planering av rutt TMC (Trafikradio-datakanal). 71 Riktningsinformation Hastighetsbegränsning Automatiska val Tidszon Format Visning

9 Fabriksinställningar Pekskärm Produktinformation Ytterligare funktioner under navigeringen Infoga delmål.. 65 Köra till nästa destination Spärra sträckavsnitt Manuell spärrning Ta bort avspärrning Innehållsförteckning Så fungerar GPS Använda SD-/MMC-karta..75 Förberedelse Sätta in SD-/MMC-kort.. 76 Ta ut SD-/MMC-kort MP3-spelare.. 76 Starta MP3-spelare Hantera MP3-spelare..

10 MP3-lista Uppdatera Luccas program...81 Tekniska data Källsortering Service Garanti Vanliga frågor och svar / FAQ.. 84 Picture Viewer...78 Starta Picture Viewer Hantera Picture-Viewer Diashow.. 79 Helbildsläge Installera kartmaterial Spara kartmaterial på SD-/MMC-kort Använda kartmaterial med Lucca.. 80 Ta ut SD-/MMC-kort Om bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar Om bruksanvisningen Menyer och skärmknappar visas på engelska. För bättre förståelse står även uttrycken i texten på respektive språk med undantag av engelska inom parentes efter det engelska uttrycket, t. ex. Meny Quick Settings (Snabbinställningar). Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Säkerhetsanvisningar för navigering Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte justera Lucca under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. 10 Säkerhetsanvisningar Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om

11 du vill ange en ny rutt under vägen! Om du i något fall inte uppfattar de upplästa anvisningarna eller inte är säker på vart du ska köra i nästa korsning, kan du snabbt orientera dig med hjälp av kartan eller pilanvisningarna. Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca Varning: Apparaten är inte vattentät utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Observera! Dra ur kontakten till Luccas strömförsörjning när du stänger av bilmotorn, eftersom GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur bilbatteriet vid längre stillestånd.

12 Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten, utan endast en fuktad, luddfri duk. 11 Första användningen Första användningen av Lucca När du kopplar till Lucca för första gången får du till att börja med frågan, vilket språk Lucca ska använda. (Läs avsnittet "Ställa in språk" i detta kapitel.) Vänta några minuter efter denna inställning, innan du startar navigeringen. Observera! Det kan hända att batteriet är urladdat när du köper din Lucca. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca Sugkoppshållare Laddningskabel för cigarretttändare Antenn för TMC-mottagning Bruksanvisning (kort version) CD/DVD med Europavägkartor och bruksanvisningar (långa versioner) Valfria tillbehör: l;rst rengöras. Tryck sugkoppshållarens häftplatta mot rutan. 15 Montering i bilen Till-/frånkopppling Slå på/av p Ta ut Lucca Dra Lucca uppåt och ut ur sugkoppshgållaren. Koppla till Tryck på strömbrytaren. Apparaten slås på och visar startskärmbilden. Aktivera viloläge Tryck en kort tryckning på strömbrytaren. Lucca slår då över till viloläget (bildskärmen är släckt). Koppla från Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Lucca kopplas från. Observera! Även i frånslaget tillst&aringd de bokstäver som angetts hittills. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Lista). I slutet av listan finns poster där de inmatade bokstäverna inte finns i början, utan i mitten eller slutet av namnet. En av posterna i listan är alltid markerad. Du väljer den markerade posten genom att trycka på skärmknappen OK. I listan finns följande skärmknappar: : Tryck på skärmknappen OK för att välja den markerade posten. Du kan även trycka direkt på en post som du vill välja. 19 Användning av navigeringsmenyn : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) uppåt. : Med den här skärmknappen rullas listan en sida (5 poster) nedåt. För att bläddra listan flera sidor pekar du flera gånger på pilsymbolen. Observera! Om listan innehåller fler än 5 poster kan du med hjälp av rullningslisten se var i listan du befinner dig. : Med den här skärmknappen återgår du till inmatningsläget utan att välja någon post i listan. More (Mer): Den här skärmknappen ger åtkomst till ytterligare funktioner. Beroende på i vilken meny skärmknappen finns visas olika funktioner. Om skärmknappen är avaktiverad finns inga ytterligare funktioner tillgängliga. Skärmknappar Dessa skärmknappar finns i alla Luccas menyer: : Med den här skärmknappen återgår du till föregående meny. När du är i menyn Navigation (Navigering) kommer du till huvudmenyn. Där kan du starta en annan applikation, såsom MP3-spelaren eller Picture Viewer. 20 Informationer Från menyn Navigation (Navigering) kan du när som helst visa aktuella trafikmeddelanden och GPS-status. Trafikmeddelanden Lucca försörjs med trafikmeddelanden via TMC (datakanal trafikradio). Med hänsyn till det aktuella trafikläget möjliggör den beräkning av dyna- Användning av navigeringsmenyn miska rutter. Du kan visa de mottagna trafikmeddelandena på displayen. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen TMC (Trafikradio-datakanal). Tryck på pilsymbolen för att växla mellan trafikmeddelandena. Varje meddelande innehåller den aktuella gatans beteckning och typen av trafikstörning. Peka på knappen Update display (Uppdatera visning), för att uppdatera trafikmeddelandena. för Tryck på skärmknappen att stänga menyn. Observera! Om ingen TMC-mottagning är möjlig för tillfället letar Lucca automatiskt efter TMC-signaler. Menyn TMC (datakanal trafikradio) visas. GPS-status Menyn GPS status (GPS-status) innehåller information om var du är för tillfället och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den aktuell position. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen More (Mer). Följande fönster visas: 21 Användning av navigeringsmenyn Uppgifter om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Altitude (höjd): Aktuell höjd över havet. Direction (riktning): Aktuell färdriktning under rörelsen. Satellites (satelliter): Antal mottagna satelliter. För positionsbestämning behövs signaler från minst tre satelliter. Endast då är navigering möjlig. HDOP Horizontal Dilution of Precision (Horisontell precisionsförsvagning): Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt sett är ett värde mellan 0 och 50 möjligt. Ju lägre värde, desto mer exakt positionsbestämning (Vid värde 0 = ingen avvikelse från den faktiska positionen). Värden upp till 8 är acceptabla för navigering. Speed (Hastighet): Bilens aktuella hastighet. Current position (Plats): Adressen på den aktuella platsen (om den är tillgänglig). Tryck på skärmknappen GPS Info (GPS-info). Menyn GPS Status (GPS-status) visas. 22 GMT Greenwich Mean Time: Londontid utan sommartid. Longitude/Latitude (längdgrad/ breddgrad): Aktuell position. Användning av navigeringsmenyn Save current position (Spara aktuell position): Tryck på denna skärmknapp för att lagra den aktuella positionen som favorit. För detta krävs en tillräckligt bra GPSmottagning (minst 3 satelliter). Tryck på skärmknappen för att stänga GPS-fönstret. Navigering Navigering Allmänna anvisningar för navigering Användning av Lucca sker på egen risk. Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ändra Luccas inställningar under körning! Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

13 Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. 23 Navigering Starta navigering Koppla till apparaten med strömbrytaren. Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Från menyn Navigation (Navigering) har du tillgång till alla navigeringsfunktioner. Ange en destination Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange en destination för navigeringen. Se avsnittet "Ange en destination". Navigera hem Tryck på skärmknappen Home (Hem) om du vill använda din hemadress som destination för navigeringen. Se avsnittet "Använda hemadressen som destination". Visa karta Tryck på skärmknappen Show map (Visa karta) för att visa hela rutten på kartan. Läs avsnittet "Arbeta med kartan". Trafikmeddelanden (TMC) Tryck på knappen TMC (Trafikradiodatakanal), för att få en översikt över de aktuella trafikmeddelanden, som Lucca tagit emot. Menyn Navigation (Navigering) visas. 24 Navigering Inställningar Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att ändra inställningarna för Lucca. Läs avsnittet "Göra grundinställningar". Lämna menyn I menyn Navigation (Navigering) trycker du på när du vill avsluta navigeringen. Du kommer tillbaka till huvudmenyn. Ytterligare funktioner Peka på knappen More (Mer), för att få åtkomst till ytterligare navigeringsfunktioner. En lista över ytterligare funktioner visas. GPS-info Tryck på skärmknappen GPS info (GPS-info) om du vill se information om exakt GPS-status och aktuell position. Planering av rutt Tryck på skärmknappen Itinerary (Planering av rutt) för att planera en rutt med flera etapper. Läs avsnittet "Planering av rutt med etapper". Välj karta För att välja någon av de olika vägkartor som finns tillgängliga trycker du på skärmknappen Select Map (Välj karta). 25 Navigering Göra grundinställningar Innan du startar en navigering, ställer du in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen och anger din hemadress så att du snabbt kan navigera hem oavsett var du befinner dig. Ställa in tidszon I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på skärmknappen tills du ser en skärm med skärmknappen för Time zone (Tidszon). Tryck därefter på Time zone (Tidszon). Menyn Time zone (Tidszon) visas. Tryck på Time zone (Tidszon), för att öppna listan på möjliga Settings (Inställningar). Peka i listan på den tidszon, som gäller för den plats där du befinner dig. (För västeuropeisk tid väljer du "(GMT) Greenwich Mean Time"). Tidszonen ställs in och du kommer tillbaka till menyn Time zone (Tidszon). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. Om du vill ändra till sommartid trycker du på skärmknappen Daylight saving time (Sommartid). 26 Navigering En bock visas på skärmknappen. Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation (Navigering) visas. Ange din hemadress I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på skärmknappen tills du ser skärmknappen för Home adress (Hemadress). Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). Menyn Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Enter your home address (Ange din hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. (se "Ange destinationsadress") Tryck på skärmknappen Set as home address (Ange som hemadress). Adressen flyttas till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation (Navigering) visas åter. 27 Navigering Ange en destination I det här avsnittet presenteras olika sätt att ange, välja och hantera destinationer i Lucca. Hur du startar navigeringen beskrivs i kapitlet "Navigering". Ange en destination Med Lucca kan du ange eller välja destination på olika sätt: Ange destinationsadress Välja en intressant plats Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna Återanvända en av de senaste destinationerna Använda din hemadress Ange destinationsland Ange först det land där din destination finns. Observera! Denna uppgift måste inte anges varje gång. Om en destination ligger i ett annat land än det föregående måste dock landet anges på nytt. 28 Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Navigering Tryck på skärmknappen Country (Land). En lista över länder visas. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. Välj det land där destinationen finns. Menyn Address (Adress) visas. Observera! Du kan endast välja länder som sparats på den karta som är inläst för tillfället. Ange destinationsadress För att visa menyn Address (Adress): Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Observera! Om inte rätt land anges på översta raden (se landsbokstäver) trycker du på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange destinationsland". 29 Navigering Tryck på fältet för stad och ange destinationsorten. Du kan ange antingen postnummer eller ortnamn. Tryck på fältet för gata och ange gatan. Om du känner till husnumret trycker du på fältet för husnummer och anger detta.

14 Observera! Om kartmaterialet inte innehåller några husnummer för inmatad gata är fältet Husnummer avaktiverat. När du vill definiera en korsning som destinationspunkt trycker du på fältet för korsning och matar in den korsande gatan till gatan ovan. Observera! Hur du sparar en inmatad destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Address (Adress). 30 En lista över ytterligare funktioner visas. Dessa tilläggsfunktioner står till ditt förfogande: Routing options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för navigeringen. Se vidare kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Show (Visa): Välj denna skärmknapp om du vill se angiven adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". Navigering Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den inmatade adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Menyn Point of interest (Intressant plats) visas. Välja en intressant plats Du kan visa intressanta platser, även kallade "POI" (Point of interest) på kartan. Till intressanta platser hör flygplatser, färjhamnar, restauranger, hotell, bensinstationer, offentliga inrättningar osv. intressanta platser kan du använda för navigeringen. Intressant plats i närheten Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressant plats). Observera! Intressanta platser i närheten kan endast väljas om GPS-mottagningen är tillräckligt bra för positionsbestämning. Tryck på skärmknappen... nearby (... i närheten). Undermenyn visas. 31 Navigering Tryck på fältet intressant plats för att välja en faktisk destination. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Tryck på skärmknappen List (Lista). En lista med intressanta platser visas. Intressanta platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller också de i förek. fall av dig inmatade bokstäverna. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Fälten Category (Kategori) och Subcategory (Underkategori) måste inte fyllas i. De är endast till för att begränsa listan över intressanta platser i fältet Point Tryck på fältet för områdesradie och välj storleken på det område i vilket du vill leta efter en intressant plats. Tryck på fältet för kategori och välj en kategori (t.ex. bensinmack) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. Tryck på fältet för underkategori och välj en underkategori (t.ex. en bensinmack av ett visst märke) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns i närheten. 32 Navigering of interest (Intressant plats). Framför allt i större orter kan listan snabbt bli mycket omfattande. Hur du sparar en inmatad destination ser du i kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Ytterligare funktioner Via skärmknappen More (Mer) får du tillgång till ytterligare funktioner i menyn Point of interest (Intressant plats). En lista över ytterligare funktioner visas. Dessa tilläggsfunktioner står till ditt förfogande: Routing options (Alternativ för rutt): Här kan du ställa in ruttalternativ för nästa navigering. Se vidare kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". Save (Spara): Med den här funktionen kan du spara den inmatade adressen som en favorit. Läs kapitlet "Spara en av de senaste destinationerna". Intressant plats på en viss ort Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressant plats) i menyn. Menyn Point of interest (Intressant plats) visas. Show (Visa): Välj denna skärmknapp om du vill se inmatad adress på kartan. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". 33 Navigering Observera! Om inte rätt land är inmatat på första raden trycker du två gånger på och väljer skärmknappen önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange destinationsland". Tryck på fältet för stad och ange den ort där du vill leta efter en intressant plats. Du kan ange antingen postnummer eller ortnamn. Tryck på fältet för kategori och välj en kategori (t.ex. kultur) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier för vilka intressanta platser finns på inmatad ort. Tryck på fältet för underkategori och välj en underkategori (t.ex. museum eller teater) för den intressanta platsen. Du kan endast välja bland de underkategorier för vilka intressanta platser finns på inmatad ort. Tryck på fältet för intressanta platser. I menyn Point of interest (Intressant plats) trycker du på skärmknappen... in a town (... på en ort). Undermenyn visas. 34 Navigering Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Lista). En lista med intressanta platser visas. Platserna motsvarar vald kategori och underkategori. De innehåller också de i förek. fall av dig inmatade bokstäverna. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer).

15 Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Regionövergripande intressanta platser Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Point of interest (Intressant plats) i menyn. Menyn Point of interest (Intressant plats) visas. I menyn Point of interest (Intressant plats) trycker du på skärmknappen... nationwide (... i hela landet). Undermenyn visas. 35 Navigering intressanta platsen kan du ange den här för att begränsa listan. Du kan även gå vidare utan att ange något. Tryck på skärmknappen List (Lista). En lista med intressanta platser visas. De visade intressanta platserna motsvarar vald kategori. De innehåller också de i förek. fall av dig inmatade bokstäverna. Tryck på den intressanta plats som du vill navigera till. Om du vill veta mer om den intressanta platsen trycker du på skärmknappen More (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK för att bekräfta vald intressant plats. Observera! Om inte rätt land anges på första raden trycker du två gånger på skärmknappen och väljer önskat land. Hur du väljer ett land beskrivs i kapitlet "Ange destinationsland". Tryck på fältet för kategori och välj en kategori (t.ex. flygplats) för den intressanta plats som du vill söka efter. Du kan endast välja bland de kategorier där det finns intressanta platser med regionövergripande betydelse. Tryck på fältet för intressanta platser. Knappsatsen visas. Om du känner till en del av beteckningen på den 36 Välja en destination från kartan Med den här funktionen kan du välja navigering och destination direkt från kartan. Förutom orter och gator kan du även välja intressanta platser. Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Navigering Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen On map (På kartan) vid destinationsinmatningen. Kartan visas. Tryck på denna skärmknapp för att växla mellan lägena Zoom och Förskjuta. Zoom: i zoom-läget kan du förstora och förminska kartavsnittet. Förstora: Drag en diagonal med början i det övre vänstra hörnet. Förminska: Dra upp en diagonal med början i det nedre högra hörnet. Observera! / kan kartmed knapparna avsnittet också förminskas resp. förstoras. Förskjuta: I förskjutningsläget kan kartan förskjutas. Det gör du genom att trycka på kartan, hålla pekaren eller fingret nedtryckt och flytta kartområdet i önskad riktning. Tryck länge på den ort (gata eller intressant plats) som du vill använda som destination. Orten markeras med en ring av orangefärgade punkter. Flytta kartbilden För att se önskat område på kartan kan du flytta kartbilden och förminska eller förstora kartan. Zoom /Förskjuta 37 Navigering Du har följande möjligheter: Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering) för att använda den valda orten som destinationsort för navigeringen. Observera! Denna funktion är endast tillgänglig vid GPS-mottagning. Om den här funktionen används under navigeringen raderas alla fastställda punkter på rutten (etapper och destinationspunkt)! Spara den valda destinationen genom att trycka på skärmknappen Save (Spara). Destinationen kan sedan när som helst väljas ur listan över favoriter. Tryck på skärmknappen Search nearby (Sök i närheten) om du vill söka efter en intressant plats i närheten av den valda destinationen. Tryck på skärmknappen Interim dest. (Delmål), om du vill lägga till det valda destinationen mitt i en rutt (som nästa etapp). Rutten beräknas om direkt och därefter fortsätter navigeringen. Ett fönster med informationer om den valda orten visas. Därutöver kan du i detta fönster aktivera funktioner för orten. 38 Navigering Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till vald destination i slutet av en rutt (som sista etapp). Ruttpunkten markeras med en flagga på kartan och läggs samtidigt till i listan över ruttpunkter i menyn Itinerary (Planering av rutt). Observera! Om den här funktionen används under navigeringen beräknas rutten om direkt. Därefter fortsätter navigeringen. Tryck på skärmknappen för att återgå till kartbilden utan att utföra någon funktion. Välja en favorit för navigering Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Favourites (Favoriter). Menyn Favourites (Favoriter) visas. Välja en destination bland favoriterna I listan över favoriter finns alla destinationer som du har sparat via skärmknappen Save (Spara). I den här menyn kan du: Välja destination för navigering Ange destination på nytt Radera sparade destinationer. Tryck på önskad destination. Observera! Om du vill se adressen för en sparad destination kan du trycka på destinationen. Tryck på More 39 Navigering (Mer) och därefter på Show details (Visa detaljer). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Address (Adress) visas. Adressen för det valda destinationen står i respektive fält. Hur du raderar eller byter namn på en lagrad destination ser du i kapitlet "Hantera destinationer". Ytterligare funktioner Peka i menyn Favourites (Favoriter) på knappen More (Mer), för att få åtkomst till ytterligare funktioner i menyn Favourites (Favoriter). En lista över ytterligare funktioner visas. Dessa tilläggsfunktioner står till ditt förfogande: Show details (Visa detaljer): Tryck på skärmknappen Show details (Visa detaljer) för att visa adressen för det valda destinationen. Delete entry (Radera post): Radera det markerade destinationen genom att trycka på skärmknappen Delete (Radera post).

16 entry Delete all (Radera alla): Tryck på skärmknappen Delete all (Radera alla) för att radera alla destinationer ur Favourites (Favoriter). Läs mer i kapitlet "Radera en destination". Rename entry (Döpa om post) Tryck på skärmknappen Rename entry (Ändra postens namn) om du vill ändra beteckningen för det markerade destinationen. Välja en av de senaste destinationerna De destinationer som du senast åkt till sparas automatiskt i listan Last destinations (Senaste destinationer). I den här listan kan du: Välja destination för navigering Spara en destination under Favourites (Favoriter) Radera en eller alla destinationer Aktivera detaljer om en destination 40 Navigering Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Last destinations (Senaste destinationer). Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Ytterligare funktioner Tryck i menyn Last destinations (Senaste destination) på skärmknappen More (Mer) för att få åtkomst till ytterligare funktioner i menyn Last destinations (Senaste destinationer). En lista över ytterligare funktioner visas. Dessa tilläggsfunktioner står till ditt förfogande: Show details (Visa detaljer): Tryck på denna skärmknappen för att visa adressen för den valda destinationen. Delete entry (Radera post): Om du vill radera den markerade destinationen trycker du på denna skärmknappen. Delete all (Radera alla): Tryck på denna skärmknappen för att radera alla poster i listan Last destinations (Senaste destinationer). Markera önskad destination. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen övertogs i menyn Address (Adress) och adressen fördes in i respektive fält. 41 Navigering Save under Favourites (Spara bland favoriter): Tryck på denna skärmknapp genom att spara den markerade destinationen i Favourites (Favoriter). Hantera destinationer Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: Favourites (Favoriter) Last destinations (Senaste destinationer) Varje destination som du anger och destinationerna från listan Last destinations (Senaste destinationer) kan sparas i Favourites (Favoriter). Det är särskilt användbart om du kommer att besöka denna destination ofta. Du kan byta namn på destinationerna i Favourites (Favoriter). Enstaka destinationer kan raderas i båda listorna. Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Hur du sparar din hemadress ser du i kapitlet "Hemadress". Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation (Navigering). Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen Home (Hem). Rutten beräknas och navigeringen startas. Observera! För beräkning av rutten väljs automatiskt den typ av rutt som definierats i menyn Routing options (Alternativ för rutt). 42 Spara destination Villkor: En destination har matats in enligt anvisningarna i kapitlet "Ange en destination". Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Save (Spara). En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett namn på destinationen. Hantera destinationer Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas i Favourites (Favoriter). Spara en av de senaste destinationerna Villkor: Listan Last destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". Välj den destination som skall sparas i listan Last destinations (Senaste destinationer). En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett namn på destinationen. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas i Favourites (Favoriter). Nytt namn på destination Öppna menyn Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". Markera den destination som du vill byta namn på. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Rename entry (Ändra postens namn). 43 Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Save under favourites (Spara bland favoriter). Hantera destinationer En meny där du kan ange ett namn visas. Ange ett nytt namn på destinationen. Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas med det nya namnet. Markera den destination som du vill radera ur listan. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete entry (Radera post). eller Tryck på för att inte radera destinationen. Tryck på skärmknappen More (Mer). i lugn och ro. Tryck på Itinerary (Planering av rutt). Destination entry (Ange destination) visas. information finns i kapitlet "Ange en destination". Tryck på skärmknappen Add (Lägg till). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas. Tryck på skärmknappen More (Mer). Itinerary (Ruttplanering) visas igen. Tryck på skärmknappen More (Mer). Itinerary (Ruttplanering) visas igen. ruttpunkt Markera den punkt som du vill radera. Tryck på skärmknappen More (Mer). Tryck på Delete from route (Ta bort från rutt). Tryck på Load route (Ladda rutt). Tryck på den rutt som du vill ladda in. Tryck på Save route (Spara rutten). En meny där du kan ange ett namn visas. För in en beteckning för rutten. Tryck på OK. Observera! Ruttpunkterna sparas. att starta navigeringen, laddas önskad rutt in. visas. Mer information om navigering finns i kapitlet "Navigering". Beräkna rutt utan GPS-mottagning Vid beräkning av en planerad rutt utan GPS-mottagning är den första inmatade ruttpunkten startpunkten i rutten. När du beräknat rutten kan du sen denna på kartan eller till och med köra den virtuellt. För ruttberäkning: laddas önskad rutt in. Peka på skärmknappen Calculate (Beräkna). Rutten beräknas. Ett fönster visar beräkningsförloppet. Efter beräkningen visas menyn Itinerary (Ruttplanering) igen. Knappen Calculate (Beräkna) står inte längre till förfogande. Istället kan du se avståndet och den förväntade restiden. I ruttlistan visas avstånden och de förväntade restiderna för varje etapp.

17 Visa rutt på karta Du visar hela rutten på kartan genom att trycka på skärmknappen Show (Visa). Kartan visas. Rutten markeras med blå färg. De angivna ruttpunkterna markeras med små flaggor. Köra av rutten (Simulering) Tryck på kartan. En meny med olika val visas. Peka på skärmknappen Simulation (Simulering). Rutten körs automatiskt och körrekommendationer ges. 49 Planering av rutt Tryck på för att avsluta simuleringen. Om du inte trycker på knappen kommer simuleringen att upprepas. Observera! Längden på sträckan får inte överstiga 100 kilometer vid simulering. Bestämma alternativ för rutt Bestämma alternativ för rutt I menyn Routing options (Alternativ för rutt) kan du bestämma din bils hastighetsprofil, välja typ av rutt och välja bort vägtyper. Ruttalternativen fortsätter att gälla vid alla nya navigeringar. I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på skärmknappen för att bläddra en sida (3 poster) uppåt i listan. du bläddra flera sidor uppåt eller nedåt, trycker du flera gånger på respektive skärmknapp. I menyn Settings (Inställningar) trycker du på skärmknappen Routing options (Alternativ för rutt). 50 Bestämma alternativ för rutt Menyn Routing options (Alternativ för rutt) visas. Fast (Snabb) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste möjliga rutten med avseende på den tidsåtgång som krävs. Short (Kort) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste rutten med avseende på antal kilometer som ska köras. Tryck i tur och ordning på fältet Motorways (Motorvägar), Ferries (Färjor) och Toll roads (Tullbelagda vägar) för att ta med eller undvika de vägtyperna i ruttberäkningen: Permitted (Tillåtet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen med vid beräkningen av rutten. Avoid (Undvik) Vid detta visningsalternativ undviks vägtypen i möjligaste mån. Forbidden (Förbjudet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen inte med vid beräkningen av rutten. 51 Tryck på fältet Speed profile (Hastighetsprofil) för att växla mellan de profiler som visas. Tryck på fältet Type of routing (Typ av rutt) för att växla mellan de olika lägena: Dynamic (Dynamisk) Vid detta alternativ slås TMCfunktionen till. Det innebär att hänsyn tas till trafikmeddelanden vid beräkning av rutten. Utan TMC-mottagning beräknas den snabba rutten. TMC-funktion TMC-funktion Med TMC (Traffic Message Channel) får Lucca trafikmeddelanden som skickas från radiostationen med RDSsignal (RDS = Radio Data System). trafikstörningar beräknas en alternativ rutt. kan du få TMC-meddelanden visade. Settings (Inställningar) visas. Routing options (Alternativ för rutt) visas. kan Lucca ta emot trafikmeddelanden om sådana finns. Tryck på skärmknappen TMC (Trafikradio-datakanal). With confirmation (Med bekräftelse): Lucca föreslår en alternativ rutt vid en trafikstörning. Du kan bekräfta eller avböja ruttändringarna. Tryck på skärmknappen OK. Visa trafikmeddelanden I menyn Navigation (Navigering) trycker du på skärmknappen TMC (Trafikradio-datakanal). Trafikmeddelandena visas. Tryck på pilsymbolen för att växla mellan meddelandena. Observera! En utförlig beskrivning av trafikmeddelandena får du i kapitlet "Informationer". 53 Navigering Navigering Villkor: En destinationsort har matats in enligt anvisningarna i kapitlet "Ange en destination". - eller Du har valt en destinationsort från Favourites (Favoriter), så som beskrivs i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller Du har valt en destinationsort från listan Last destinations (Senaste destinationer), så som beskrivs i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". - eller Du har planerat eller laddat en rutt (så som beskrivs i kapitlet "Planering av rutt med etapper"). Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Rutten beräknas. Kartan visas. En gul triangel visar var du befinner dig. Rutten markeras med blå färg. Tryck efter varandra på skärmknapparna More (Mer) och eller, för att stänga fler skärmknappar. Observera! Rutten beräknas med de inställda ruttalternativen. Dessa inställningar kan du betrakta och ändra via menyn Routing options (Alternativ för rutt). Mer information om detta finns i kapitlet "Bestämma alternativ för rutt". När navigering för en rutt startar, är startpunkten alltid den aktuella positionen. 54 Navigering Störningar i GPS-mottagningen Om ingen tillräcklig GPS-signal tas emot när destinationen har matats in, visas ett meddelande. Om du avbryter navigeringen innan du har kommit fram till destinationen, visas menyn Navigation (Navigering). Du kan då mata in en ny destination eller fortsätta med navigeringen till den ursprungliga destinationen genom att välja detta från de "senaste destinationerna". Komma fram till destinationsorten Så snart som du kommer fram till destinationspunkten, visas meddelandet "Du har kommit fram till destionationen". På kartan visas fortfarande den aktuella positionen (gul pil). Om du befinner dig i ett slutet utrymme ska du gå ut under bar himmel. Lucca behöver fri sikt till himlen. På kartan visas symbolen när GPSmottagningen är störd. Navigeringen stoppas. Så snart GPS-mottagningen är bra igen, känner Lucca automatiskt av om positionen har ändrats och gör ev. en ny beräkning av rutten. Sedan är det bara att fortsätta med navigeringen. Avbryta navigeringen Tryck på skärmknappen, för att avsluta navigeringen. En kontrollfråga visas. Tryck på OK för att avsluta navigeringen. 55 Arbeta med kartan Arbeta med kartan Använda kartan I detta avsnitt får du reda på vilken information du kan finna på kartbilden och vilka bearbetningsmöjligheter som finns. Beroende på om kartbilden visas utan eller under navigeringen har du tillgång till olika funktioner.

18 Visa karta Du kan visa kartan under planering av rutten för att visa destinationerna på kartan för att välja destinationer från kartan till navigeringen. Du kan öppna kartbilden på följande sätt: Med skärmknappen Show map (Visa karta) i menyn Navigation (Navigering). Med skärmknappen On map (På kartan) i menyn Destination entry (Ange destination). Med skärmknappen Show (Visa) i extrafunktionerna till menyn Address (Adress) efter att du valt destination. Tryck på kartan Tryck lätt på kartan för att visa ytterligare funktioner. Beroende på om du håller på med en aktiv navigering eller bara visar en karta, står bestämda funktioner till ditt förfogande. Tryck länge på den ort (gata eller intressant plats) på kartan, som du vill använda som destination. (Identifieras av den orange-punktade cirkeln kring orten.) Ett fönster med informationer om den valda orten visas. Därutöver kan du i detta fönster aktivera funktioner för orten. Läs även avsnittet "Välja en destination från kartan". Skärmknappar På kartbilden finner du olika skärmknappar som du kan anpassa bilden med. 56 Arbeta med kartan Kartbild utan GPS-mottagning Visa/dölja skärmknappar More (Mer) Med denna skärmknapp kan du dölja ytterligare skärmknappar för att få en bättre överblick över kartan. Om du trycker en gång till visas hjälpskärmknappen igen. Ytterligare knappar / Med dessa skärmknappar kan du bläddra till ytterligare skärmknappar, som är fördelade på 2 sidor. Kartbild med GPS-mottagning Automatiska val More (Mer) Tryck på denna skärmknapp för att återgå till standardvy av kartan efter att du gjort ändringar. Därmed verkställs inställningarna för kartorientering och autozoom, hjälpskärmknappen döljs och kartan centreras kring din position. Fixera karta /fixera position Denna skärmknapp är bara aktiv under en navigering. Tryck på denna skärmknapp, för att fixera kartan eller positionen. Karta fixerad I detta läge är kartan fixerad och den aktuella positionen (gul pil) rör sig över kartan. fixerad (standar Position dinställning) I detta läge (skärmknappens omkrets är gul) flyttas kartan kontinuerligt, så att den aktuella positionen (gul pil) alltid visas så nära mitten som möjligt i den nedersta tredjedelen av kartan. 57 Arbeta med kartan Observera! Läget "Fixerad karta" ställs in så snart du förflyttar kartan; i annat fall återgår kartan löpande till aktuell position. Ställ också in detta läge om du vill välja ut destinationspunkter från kartan under navigering. Zoom /Förskjuta Tryck på denna skärmknapp för att växla mellan lägena Zoom och Förskjuta. I zoom-läget kan Zoom: du förstora och förminska kartavsnittet. Förstora: Dra upp en diagonal med början i det övre vänstra hörnet. Förminska: Dra upp en diagonal med början i det nedre högra hörnet. Observera! Med knapparna / kan kartavsnittet också förminskas resp. förstoras. Förskjuta: I förskjutningsläget kan kartan förskjutas. Det gör du genom att trycka på kartan, 58 hålla pekaren eller fingret nedtryckt och flytta kartområdet i önskad riktning. Visa hela rutten Tryck på skärmknappen för att visa hela rutten på kartan. Kartan riktad... i färdriktning / åt norr Tryck på denna skärmknapp, för att visa kartan i färdriktning eller mot norr. 3D-vy Tryck på denna skärmknapp för att visa en tredimensionell kartbild i fågelperspektiv. Tryck på skärmknappen More (Mer) för att visa den tvådimensionella kartbilden igen. TMC-trafikmeddelanden Tryck på denna skärmknapp för att visa aktuella trafikmeddelanden. (TMC-mottagning måste finnas) Avsluta navigeringen Tryck på skärmknappen, för att avsluta navigeringen. Arbeta med kartan Ytterligare funktioner Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. Menyn med ytterligare funktioner visas. Beroende på om du håller på med en aktiv navigering eller bara visar en karta, står bestämda funktioner till ditt förfogande. Inställningar Tryck på skärmknappen Preferences (Inställningar) för att öppna menyn Settings (Inställningar). Se vidare kapitlet "Grundinställningar av Lucca". Alla ytterligare knappar har endast en funktion under navigeringen: Block road (Spärra gata): Läs i avsnittet "Spärra sträckavsnitt". Interim dest. (Delmål): Läs i avsnittet "Infoga delmål". Next destination (Nästa destination): Läs i avsnittet "Köra till nästa destination". Routing options (Alternativ för rutt): Läs även i avsnittet "Alternativ för rutt". Simulation (Simulering): Läs även i avsnittet "Alternativ för rutt". För att stänga menyn med tilläggsfunktionerna och återgå till kartan, tryck på skärmknappen. Dag-/nattvy Tryck på skärmknappen Night mode (Nattläge) när du vill välja bildskärmens nattläge. Ljudavstängning Tryck på skärmknappen Mute (Ljudlös) för att stänga av resp. sätta på röstanvisningarna. 59 Kartbild under navigeringen Kartbild under navigeringen Under navigeringen kan du visa navigeringshjälp, ruttinformation och skyltning på kartbilden. Navigeringshjälp I vänsterkanten och i nederdelen av kartan visas följande navigeringshjälp: Varning: Informationen i den digitala vägkartan kan visa sig vara felaktig på grund av nyligen gjorda ändringar som exempelvis vägarbeten! Trafiksituationen och riktningsinformationen lokalt har företräde framför den information som lämnas av Lucca. Din position på kartan visas med. Under navigeringen förskjuter sig kartavsnittet så att den position om möjligt alltid visas i mitten av kartan (s.k. "Moving Map"). I det lilla övre pilfältet visas nästnästa åtgärd om kommande åtgärder följer tätt inpå varandra.

19 Powered by TCPDF ( I det stora, nedre pilfältet visas nästa åtgärd samt återstående sträcka till denna åtgärd. När du närmar dig platsen för åtgärden, visas en gul list istäl- 60 Kartbild under navigeringen let för sträckan till höger i det stora pilfältet: : Beräknad återstående tid. : Kvarvarande avstånd till destinationen. Skyltning (utfartsskyltar) Ju gulare listen blir, desto närmare befinner du dig platsen för nästa åtgärd. I det övre gatufältet visas nästa gatunamn. I det undre gatufältet visas det aktuella gatunamnet. Observera! Denna information kan bara visas om det finns kartmaterial lagrat. På kartans överdel visas informationer om skyltningen, t.ex. avfartsskyltar. Om du följer skyltningen kommer du till nästa gata, som visas i det övre vägfältet): Ruttinformation Till vänster i kartbilden visas följande ruttinformation: Hastighetsbegränsning Till höger i kartbilden visas eventuell gällande hastighetsbegränsning: : Denna symbol står för etapper. All information under detta hänför sig till nästa destination. : Beräknad ankomsttid. 61 Kartbild under navigeringen Observera! Denna information kan bara visas om det finns kartmaterial lagrat. Aktivera ytterligare kartinformationer Med hjälp av Lucca kan du avgöra vilken information du vill ska visas på kartan. Alla inställningar görs i menyn Settings (Inställningar). Så öppnar du menyn Settings (Inställningar): Peka på skärmknappen Settings (Inställningar) i menyn Navigation (Navigering). - eller Peka på ett godtyckligt ställe på kartan och välj knappen Preferences (Inställningar). Kartinformationer Peka i menyn Settings (Inställningar) på Map information (Kartinformation). Aktivera alternativet Info bar (Infolista) så visas kompassen och din nuvarande hastighet i kartans undre, högra kant. Aktivera alternativet Point of interest (Intressant plats) så visas alla intressanta platser på kartan (förinställning). Aktivera alternativet Street names 2D (2D-gatunamn) så visas gatu- 62 Kartbild under navigeringen namnen på kartan (endast möjligt vid 2D-visning). Tryck på skärmknappen OK för att spara inställningarna. - eller Tryck på skärmknappen, för att inte spara inställningarna och återgå till menyn Settings (Inställningar). Ruttinformation I menyn Settings (Inställningar) trycker du på skärmknappen Routing information (Ruttinformation). Menyn Route information (Ruttinformation) visas. Aktivera önskad ruttinformation med respektive skärmknapp. På kartan visas information om nästa etapp (upptill) och hela rutten (nedtill). Tryck på skärmknappen OK för att spara inställningarna. - eller Tryck på skärmknappen, för att inte spara inställningarna och återgå till menyn Settings (Inställningar). Skyltning (utfartsskyltar) Peka i menyn Settings (Inställningar) på Signpost information (Skyltning). Menyn Signpost information (Riktningsinformation) visas. Tryck på skärmknappen Show traffic signs (Visa skyltar) för att 63 Kartbild under navigeringen aktivera eller avaktivera visning av avfartsskyltar. När du aktiverar skärmknappen visas skyltningen på kartan. Tryck på skärmknappen OK för att spara inställningarna. - eller Tryck på skärmknappen, för att inte spara inställningarna och återgå till menyn Settings (Inställningar). Hastighetsbegränsning Peka i menyn Settings (Inställningar) på Speed limit (Hastighetsbegränsning). Menyn Speed limit (Hastighetsbegränsning) visas. I menyn Speed limit (Hastighetsbegränsning) kan du ställa in om hastighetsbegränsningar ska visas under navigeringen och om du vill höra en varningssignal vid överträdelse av hastighetsbegränsningen. Visa skyltar Tryck på skärmknappen Show traffic signs (Visa skyltar), för att växla mellan lägena "Always" ("Alltid"), "On speeding only" ("Endast vid hastighetsöverskridande") eller "Never" ("Aldrig"). Varning inom en ort: Ställ in från och med vilket värde hastighetsövervakningen skall varna dig akustiskt. Denna inställning gäller bara i tättbebyggt område. Tryck på skärmknappen Warning in urban areas (Varning inom tätort) för att ändra värdet eller ställa in det på Never (Aldrig). Varning utanför ort: Ställ in från och med vilket värde hastighetsövervakningen skall varna dig akustiskt. Denna inställning gäller bara utanför tättbebyggt område. 64 Kartbild under navigeringen Tryck på skärmknappen Warning in rural areas (Varning utanför ort) för att ändra värdet eller ställa in det på Never (Aldrig). Varning Aktivera skärmknappen Warning (Varning) om du vill bli varnad om hastighetsbegränsningar vid vått väglag. Tryck på skärmknappen OK för att spara inställningarna. De inställningar du valt visas på kartan. Ytterligare funktioner Ytterligare funktioner under navigeringen Under navigeringen kan du: Infoga delmål Hoppa över en ruttpunkt (Köra till nästa destination) Spärra ett sträckavsnitt Infoga delmål Under navigering kan du alltid infoga en ny delmål. Rutten beräknas då på nytt, så att denna delmål blir nästa destination. När du kommit fram till denna delmål kör du vidare mot övriga destinationsorter. Du skapar en delmål på följande vis: Villkor: Du befinner dig i kartbilden vid en navigering. Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. Menyn med ytterligare funktioner visas. 65 Ytterligare funktioner Köra till nästa destination Denna funktion står endast till förfogande om du kör en rutt med minst en delmål. Använd denna funktion om du vill hoppa över nästa ruttpunkt. Tryck på skärmknappen Next destination (Nästa destination) för att utesluta nästa ruttpunkt. Rutten beräknas på nytt och nästnästa ruttpunkt blir den destination som du kör mot.

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 2 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Översikt över enheten 1 VOL

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) BRUKSANVISNING Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Färg Grön Röd Brun Mörkgrå G032523 Text och symboler på skärmen

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Användarhandbok Alpine Navigation

Användarhandbok Alpine Navigation Användarhandbok Alpine Navigation Navigationsprogramvara för Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Svenska Januari 2014, ver. 1.0 Tack för att du valt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigationssystem.

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom XL 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom XL EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

F15 F25. Användarmanual. Svenka

F15 F25. Användarmanual. Svenka F15 F25 Användarmanual sv Svenka F15/F25 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON Detta är en säkerhetsvarningssymbol.

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 500 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp ZOOM INknapp PAGE-knapp

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kapitel 1 Förpackningens innehåll

Kapitel 1 Förpackningens innehåll TomTom RIDER 2 Kapitel 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a TomTom RIDER 1. Pekskärm 2. Strömbrytare på/av 3. Dockningskontakt 4. Minneskortsfack (SD-kort) 5. USB-anslutning 6. Anslutning

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom ONE EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals Knappar och reglage 1 Piltangenterna och I radioläge: Automatisk inställning

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK Meddelanden och ansvarsfriskrivning Copyright Destinator Navigates för Packard Bell Compasseo Användarhandbok. Copyright 2006 Packard Bell

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT TRAVEL

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer