Mobile Navigation TravelPilot 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 200"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten 1 Teckenfönster (Pekskärm): Enkel och intuitiv manövrering genom att man rör vid knapparna i teckenfönstret. 2 VOL -: Minska volymen 3 Strömbrytare: Lång tryckning (längre än 3 sekunder): startar resp. stänger av apparaten Kort tryckning: Öppnar huvudmenyn. 4 VOL +: Öka volymen 5 Kontakt för ytterligare extern TMC-antenn (intern TMC-antenn finns) 6 Port för minneskort 7 Kontakt för strömförsörjning (Nätladdare eller laddningskabel för 12 V-uttaget) 8 Kontakt för ytterligare extern GPS-antenn (intern GPS-antenn finns) 9 Lock till batterifack : Ljussensor för omkopplingsautomatik för dag- och nattdisplay (ovansida) ; USB-anslutning för Dataöverföring < Seriell anslutning (för framtida utökningar) 3

4 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...6 Varningssymboler som används...6 Användning...6 Trafiksäkerhet...6 Allmänna säkerhetsanvisningar...6 Anvisningar för hanteringen av CD/DVD...7 Rengöringsanvisningar...7 Anvisningar för uttjänta apparater...7 Första användningen...7 Levererade komponenter...7 Skyddsfolie för bildskärm...7 Laddning av batteri...7 Slå på apparaten...8 Ställa in språk...8 Montering i bilen...8 Sätta sugkoppshållaren på plats...8 Montera fästskålen...8 Sätt fast apparaten i fästskålen...9 Ta ut apparaten...9 Ta bort sugkoppshållaren...9 Stäng av/sätt på...9 Koppla till...9 Koppla från...9 Reset...9 Användning av menyerna...10 Huvudmeny...10 Skärmknappar...10 Knappsats...10 Intelligent kompletteringsfunktion...10 Inmatning som tolererar fel...10 Listor...10 Information om GPS...11 Så fungerar GPS...11 Visa GPS-info...11 Göra grundinställningar...12 Ställa in tidzon...12 Ange din hemadress...12 Aktivera PIN-kontrollfråga...12 Lägga in PIN-kontrollfråga...13 Spärra/låsa upp apparaten...13 Ändra PIN-kod...13 Navigering...14 Starta navigering...14 Ange destination...14 Ange en adress...14 Använda hemadressen som destination..15 Välja en destination bland favoriterna...15 Välja en av de senaste destinationerna...15 Ange koordinater...15 Välja en destination från kartan...15 Intressanta platser...16 User-POIs (Användar-POIer)...16 Välja intressanta platser på en bestämd ort...16 Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem...16 Välj en intressant plats på kartan...16 Välj en överregional intressant plats...17 Ruttplanering...17 Ange rutt...17 Bearbeta rutten...17 Ladda rutt från favoriterna...18 Starta navigeringen härifrån...18 Beräkna rutten härifrån...18 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...18 Avsluta ruttplaneringen...18 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen...19 Demo...19 Starta demo...19 Demoinställningar

5 Innehållsförteckning Spara position...20 Hantera destinationer...20 Spara resmål...20 Spara en angiven destination...20 Spara en av de senaste destinationerna Byta namn på destination (endast favoriter)...21 Radera en destination...21 Radera alla destinationer...21 Beräkna rutt...22 Starta beräkning av rutten...22 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...22 Bestämma alternativ för rutt...22 Navigation...23 Starta navigering...23 Komma fram till destinationsorten...24 Avbryta navigeringen...24 Offroad-navigering...24 GPS-mottagning störd...24 Arbeta med kartan...25 Visa karta...25 Flyttning och skaländring av kartan...25 Tryck på kartan...25 Skärmknappar...25 Göra kartinställningar...25 Syntetiskt tal under navigeringen...26 Kartbild under navigering...27 Navigeringshjälp...27 Resvägsinformation...27 Hastighetsgränser...27 Ytterligare funktioner under navigeringen...28 Lägga in en spärr...28 Avbryta navigeringen...28 Hoppa över nästa destination...28 Visa information om destinationen...29 Visa ruttlista...29 TMC-funktion...29 Upprätta TMC-mottagning...29 Ansluta TMC-antenn...29 Söka TMC-station...29 Visa trafikmeddelanden...30 Slå på automatisk förbikörning av köer...30 Trafikstörningar i kartbilden...30 Dataöverföring...30 Kopiera filer till minneskortet...30 Använda vägkartor från minneskort...31 Inställningar...31 Utföra inställningar för navigering...31 Hemadress...31 Fortsätta rutt automatiskt...32 Välja datapost...32 POI-hänvisning...32 Syntetiskt tal...32 Enheter...32 Gör apparatinställningar...32 Teckenfönster...32 Knappljud...33 Språk...33 Tid...33 Produktinformation...33 Stöldskydd...33 Fabriksinställningar...33 Kalibrera pekskärmen...33 Programvara...34 Ominstallation av navigeringsprogramvaran...34 Uppdatering av navigeringsprogramvaran...34 Service...34 Garanti...34 Tekniska data...35 Felsökningstabell

6 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Läs för egen skull noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda apparaten. Varningssymboler som används I kapitlen anger varningssymboler viktiga anvisningar för dig och för apparaten. VARNING! Varnar för personskador eller eventuell livsfara VARNING! Varnar för olyckor Användning Apparaten är avsedd för mobil användning i bilen. Särskild information om navigering av lastbilar, bussar och husbilar, som höjd- och breddbegränsningar samt maximalt tillåten gatubelastning, finns inte bland navigeringsdata! Navigering som inte sker på vägen (offroad-navigering) är möjlig med denna navigator. Trafiksäkerhet Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. Håll därför alltid de gällande trafikreglerna. Använd apparaten så att du alltid kan styra fordonet på ett säkert sätt. Stanna och manövrera apparaten då fordonet står stilla om det råder osäkerhet om säkerheten. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ de följande hänvisningarna, för att skydda apparaten från fel och dig själv från skador eller eventuella livsfaror genom antändning eller explosion: Apparaten är inte vattentät, utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Apparaten får inte ändras eller öppnas. Annars kan den skadas och därigenom antändas eller explodera. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Utsätt inte apparaten för mycket låga (under -20 C) och mycket höga temperaturer (över 60 C)., t ex i närheten av eld, värmeapparater eller i en bil som är parkerad i direkt solljus. Annars kan fukt samlas i apparaten eller apparaten överhettas. Apparaten eller batteriet kan deformeras och till och med antändas eller exploderas. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Vid kontakt med batterivätska skall ögon eller hud genast spolas med vatten och man skall uppsöka en läkare. Avlägsna apparaten från strömförsörjningen när du parkerar ditt fordon, eftersom den fortsätter att förbruka ström och kan ladda ur fordonets batteri. Dra inte ut strömkontakten i kabeln. Kabeln kan skadas och orsaka elektrisk stöt. 6

7 Säkerhetsanvisningar Innan du börjar Anvisningar för hanteringen av CD/DVD Med apparaten följer en CD/DVD, som innehåller navigeringsprogramvara och kartmaterial. Följ nedanstående anvisningar för att skydda CD:n/ DVD:n mot nedsmutsning och skador: Förvara CD:n/DVD:n i sitt fodral. Ta bara på kanten av CD:n/DVD:n. Utsätt inte CD:n/DVD:n och fodralet för direkt solstrålning. Använd endast en ren CD/DVD. Rengör vid behov CD:n/DVD:n med en mjuk, luddfri med duk inifrån och utåt. Rengör inte CD:n/DVD:n i rotationsriktningen. Använd inga lösningsmedel, inte heller för den tryckta sidan av CD:n/DVD:n. Rengöringsanvisningar Gör rent teckenfönstret med en torr, mjuk trasa. Vatten och andra vätskor kan förstöra teckenfönstret. Använd inga starka lösningsmedel för rengöring av höljet. Endast en fuktad, luddfri duk. Anvisningar för uttjänta apparater Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Kasta inte defekta batterier i hushållssoporna utan lämna in dem på lämpliga uppsamlingsställen. Första användningen Levererade komponenter I paketet ingår följande delar: Navigator Sugkoppshållare Laddningskabel för cigarrettändare TMC-kastantenn Bruksanvisning (kort version) Backup-DVD Vi rekommenderar användning av Blaupunkts originaltillbehör ( Skyddsfolie för bildskärm Avlägsna försiktigt skyddsfolien från teckenfönstret före första användning. Laddning av batteri Vid köp av navigatorn kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. VARNING! Icke tillåtna laddare kan förstöra batterierna Använd endast originalladdar från Blaupunkt för drift och för uppladdning, för att ladda batteriet på rätt sätt och skydda från överspänning. Beroende på typ av användning kan apparaten drivas upp till 3 timmar med det inbyggda batteriet. Laddningstiden är 5 till 6 timmar. Visning av laddningstillståndet syns i den övre listen på teckenfönstret: Apparaten försörjs av en extern strömkälla. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är hög. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är låg. 7

8 Innan du börjar Montering i bilen När batteriernas laddning är mycket svag, påpekar navigatorn detta för dig. Anslut nätladdaren eller laddningskabeln för 12 V-uttaget i laddningsuttaget. Batteriet är utrustat med ett skydd mot överhettning genom överdrivet strömflöde. Skyddet förhindrar att batteriet laddas från en omgivningstemperatur över 45 C. Slå på apparaten Montering i bilen För tillfällig montering i bilen medföljer en hållare för fastsättning på vindrutan. VARNING! Montering på olämpligt ställe kan orsaka olyckor Montera navigatorn så, att din sikt inte hindras och så att din uppmärksamhet inte avleds från trafiken. Montera inte apparaten i det område som bilens airbags blåser upp sig i. Se till att inte fordonets passagerare utsätts för fara på grund av apparaten vid en nödbromsning. A Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Sätta sugkoppshållaren på plats Sök ett lämpligt ställe för montering i fordonet. Hållaren sitter bättre på en damm- och fettfri yta. Gör ev. rent skivan med en fönstertrasa. Tryck sugkoppen mot rutan. Tryck armen på hållaren i riktning mot rutan. Montera fästskålen Sugkoppshållaren har två fästen för fästskålen. Skjut fästskålen på fästena tills den klickar i. Ställa in språk Apparaten använder engelska som standardspråk för menyerna och det syntetiska talet. När du startar apparaten för första gången, visas en dialogmeny, i vilken du kan välja ett annat språk: Välj önskat språk i dialogmenyn. Följ instruktionerna. Språket läses in och huvudmenyn visas. 8

9 Montering i bilen Stäng av/sätt på Sätt fast apparaten i fästskålen Apparaten har 2 ursparningar på undersidan och på en ursparning på baksidan för fästskålen. Sätt apparaten på fästskålen med undersidan först och tryck den bakåt. Fästskålens klämhållare måste klicka in på baksidan så att det hörs. Vinkla ut fästet. Ta ut apparaten Tryck klämhållaren nedåt. Apparaten lossnar från fästet. Ta ut apparaten. Ta bort sugkoppshållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll ut armen på hållaren från rutan. Lossa försiktigt sugkoppen nära kanten av rutan, så att det kan komma in luft mellan sugkoppen och rutan. Dra försiktigt bort sugkoppen från rutan. Stäng av/sätt på Med strömbrytaren kan man slå av och på apparaten och öppna huvudmenyn. Koppla till Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Koppla från Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Apparaten försätts först i viloläge och förblir driftsberedd. Inte förrän efter 20 minuter kopplas alla funktioner från. Apparaten förbrukar en mindre mängd energi även då den är avstängd. När du börjar använda apparaten efter en längre tid, kan det vara nödvändigt att ladda batterierna. Reset När apparaten inte fungerar korrekt, räcker det ofta att starta om den. Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 14 sekunder. Apparaten stängs av och startas på nytt. 9

10 Användning av menyerna Användning av menyerna Huvudmeny Från huvudmenyn kan man nå navigeringen och inställningarna. Tryck kort på strömbrytaren, för att komma till huvudmenyn från vilken annan meny som helst. Öppna alternativ bokstavsknappsats (bl. a. specialtecken, omljud) Öppna sifferknappsats, för att t.ex. ange husnummer Öppna bokstavknappsats Öppna inmatning som tolererar fel Intelligent kompletteringsfunktion Vid inmatning kompletterar apparaten, om möjligt, automatiskt tecken och visar endast de bokstäver som logiskt sett kan följa. Skärmknappar Tryck på denna skärmknapp, för att återgå till föregående meny. Tryck på denna skärmknapp, för att växla till menyn på nästa sida. Tryck på denna skärmknapp, för att få åtkomst till fler funktioner. OK: tryck på denna skärmknapp för att bekräfta en inmatning eller en inställning. Knappsats Om text behöver matas in (t.ex. vid destinationsangivelse), visas en virtuell knappsats på teckenfönstret. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Denna knapp återfinns på tangentbordet: Radera senaste tecken Inmatning som tolererar fel Den feltoleranta inmatningen hjälper dig när du inte är säker på stavningen av ett ortsnamn. Efter din inmatning visas en lista med ortsnamn som stavas på liknande sätt. Tryck i textinmatningen på symbolen. Inmatningen som tolererar fel visas. Ange ett stadsnamn och tryck på OK. En lista med alternativa stadsnamn visas. Listor Ofta kan du visa listor, från vilka du kan välja en inmatning (t.ex. en destination). Om du exempelvis inte anger hela namnet för en ort, visas en lista med möjliga namn. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Lista). Längre listor tar längre tid att ladda. Tryck på en av skärmknapparna, för att bläddra i listan. Tryck direkt på en inmatning, för att överta den. Tryck på skärmknappen Expand (Utöka), för att visa förkortad inmatning fullständigt. Ange blanksteg 10

11 Information om GPS Information om GPS GPS (Global Positioning System) möjliggör navigation och orientering världen över via satelliter för positionsbestämning. Så fungerar GPS Navigatorn mäter ditt fordons aktuella position via GPS och jämför dessa koordinater med sitt kartmaterial. Kartmaterialet innehåller koordinaterna för de intressanta platser, gator och orter som du kan se i navigatorns teckenfönster. Utifrån detta beräknar apparaten rutten till den destination du angivit. Visa GPS-info Information om apparatens GPS-mottagning, din aktuella position och din hastighet finns i menyn GPS-info (GPS-info). Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Menyn Navigation (Navigering) visas. Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Menyn GPS Info (GPS-info) visas. Dessa informationer finns i denna meny: Latitude/Longitude (Breddgrad/ Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Speed (Hastighet): Bilens aktuella hastighet Heading (Riktning): Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Satellites (Satelliter): Antal mottagna GPS-satelliter. GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrkan från synliga GPS-satelliter. För navigeringen behövs signaler från minst 3 satelliter. Yttre påverkan kan vara i vägen för sikten till himlen och därmed störa navigatorns GPSmottagning. Läs för ändamålet också kapitlet "Navigering", "Störning för GPS-mottagning". 11

12 Göra grundinställningar Göra grundinställningar Innan du startar navigeringen, gör du dessa grundinställningar: Ställer in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen Anger hemadressen, för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst. Aktivera PIN-frågan, för att spärra användning av apparaten för obefogade. Ställa in tidzon Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på symbolen för att växla mellan 24-timmarsvisning och 12-timmarsvisning. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) sommartiden. När tiden för din aktuella position ändras eller när du åker in i en annan tidszon, måste inställningen anpassas. Tryck på skärmknappen, för att stänga menyn igen. Ange din hemadress Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn Time (Tid) visas. En lista över tillgängliga tidszoner visas. Tryck på den för din aktuella position giltiga tidszonen i listan. Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. "GMT" betyder Greenwich Mean Time, medelsoltiden på nollmeridianen utan hänsyn till sommartid. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation Settings (Navigationsinställningar) visas. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Mata in adressen, såsom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ange adress". Tryck på skärmknappen OK. Hemadressen sparas. Aktivera PIN-kontrollfråga Med PIN-förfrågan har du möjlighet att hindra obefogade att använda apparaten. På så vis måste du ange den PIN (Personal Identity Code) som du angivit, varje gång du slår på apparaten. PIN-koden kan du ändra när du vill. Om du glömt PIN-koden, kan du låsa upp apparaten igen med PUK-koden (Personal Unblocking Key), som du själv bestämmer. PUK-koden kan inte ändras. 12

13 Göra grundinställningar Vid inmatning av PIN-kod har du bara 3 försök att skriva in korrekt PIN resp. 3 försök att mata in korrekt PUK. När du anger fel PUK-kod för tredje gången, spärras apparaten och du måste skicka in apparaten till Blaupunkt-Service. Lägga in PIN-kontrollfråga Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) visas. Tryck på skärmknappen Protection Setup (Inställning av stöldskydd). Tryck på skärmknappen OK. PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. När du har angett PIN-koden första gången ombeds du att ange en PUK-kod. PUK är till för att låsa upp apparaten om du glömt PIN. Följ anvisningarna och ange valfri PUK-kod. Tryck på skärmknappen OK. För säker förvaring av PUK-koden: Registrera dig under com och följ anvisningarna. PIN-förfrågan visas. Mata in din PIN. Tryck på skärmknappen OK. Ändra PIN-kod Tryck in menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Change PIN Code (Byt PIN-kod). PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange en valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. Spärra/låsa upp apparaten Villkor: Du har lagt in PIN-kontrollfrågan. Tryck i menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Protection Setup (Stöldskyddsinställning), för att spärra apparaten (krok) eller för att låsa upp (ingen krok). 13

14 Navigering Ange destination Navigering Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. VARNING! Distrahering från trafiken kan orsaka olyckor Manövrera inte apparaten under körning. Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Ange destination I Ange destination finns möjligheten att ange en adress, en destination ur minnet eller välja en intressant plats. Menyn Navigation (Navigering) visas. Observera: Planera helst rutten innan du startar. Gör först grundinställningarna. Starta navigering Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Från kartan kan du växla direkt till navigationsmenyn eller till kartinställningarna (Kap. "Arbeta med kartan ). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Du kan bara välja destinationsorter (länder, städer, gator, husnummer, intressanta platser) som finns i kartmaterialet. Ange en adress Vid den första destinationsangivelsen visas en lista med länder. Välj destinationsland. Menyn Destination visas. 14

15 Ange destination Uppgiften om land, stad och gata behöver du inte upprepa varje gång. Inte förrän destinationen ligger i en annan ort än den föregående, måste du ange en ny destinationsadress. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen och ange stad eller postnummer. Tryck på symbolen och ange stadsdel. Tryck på symbolen och ange gata. Tryck på symbolen och ange husnummer. Tryck på symbolen och ange en gata, som korsar den inlagda gatan. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Rutten beräknas och navigeringen startar. Efter destinationsinmatningen finns det möjlighet att starta navigering eller t ex att spara destinationen. Läs mer om detta i kapitlet "Fler funktioner efter inmatning av destination". Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Den sparade adressen kan sedan återfinnas bland inställningarna och vid behov ändras (Kap. "Inställningar"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Välja en destination bland favoriterna Menyn Favourites (Favoriter) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en av de senaste destinationerna Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ange koordinater Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Menyn Destination Coordinates (Destinationskoordinater) visas. Tryck på symbolen och ange breddgrad. Tryck på symbolen och ange längdgrad. Ange alltid först väderstrecket och därefter värdena med tillhörande enheter. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en destination från kartan Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Kartan visas. 15

16 Ange destination Intressanta platser 16 Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Koordinaterna till den valda platsen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Intressanta platser Intressanta platser - kort POI (Points of interest) är konkreta destinationer som parkeringsmöjligheter och bensinmackar, som finns lagrade i kartmaterialet. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Points of Interest (Intressanta platser) visas. User-POIs (Användar-POIer) Bland de intressanta platserna finns vid sidan om bensinmackar osv. User-POIs (Användar-POIer). Till dessa har du möjlighet att foga individuella intressanta platser, t ex vänners adresser eller din favoritrestaurant. På den medföljande CDn/DVDn finns ett installationsprogram med anvisning om hur man gör egna POI-listor i datorn eller hur man laddar in färdiga POI-listor. Välja intressanta platser på en bestämd ort Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Points Of Interest In Town (Intressanta platser i staden) visas. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen för att ange en annan stad. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Town District (Stadsdel) visas. Ange stadsdel för storstäder. Tryck på en av symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i närheten. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i destinationsområdet. Som destinationsområde förutsätter programmet att du menar den destination, som du senast har startat en navigering till. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats på hemadressen. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats på kartan Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Kartan visas.

17 Intressanta platser Ruttplanering Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en överregional intressant plats Om en intressant plats inte går att placera exakt i en ort, t.ex. en flygplats, en motorvägsavfart eller ett bergspass, kan du ange dessa som en intressant plats i en större region. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Supra-Regional (Överregional) visas. Tryck på skärmknappen Select Country (Välj land), för att välja ett annat land. Tryck på en av de visade symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ruttplanering Med ruttplaneringen har du möjlighet att ange en rutt med flera delmål och till exempel spara för demo (Kap. "Demo"). Startpositionen är alltid den aktuella positionen. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Tour Planning (Ruttplanering) visas. Ange rutt Tryck i menyn Tour Planning (Ruttplanering) på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination). Mata in en destination, som det beskrivs i kapitlet "Ange destination". Du kan ladda sparade rutter ur Senaste destinationer eller Favoriter och lägga till ytterligare destinationer. Tryck på skärmknappen OK. Upprepa stegen för att ange ytterligare destinationer. Du kan mata in en rutt med max 10 destinationer. Bearbeta rutten Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen, för att flytta destinationen. Menyn Move Destination (Flytta på destination) visas. 17

18 Ruttplanering Tryck på skärmknappen, för att flytta destinationen i ruttlistan uppåt eller nedåt. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på symbolen, för att radera destinationen. Ladda rutt från favoriterna Från favoriterna kan du ta en destination för ruttplaneringen eller ladda en sparad rutt och sedan bearbeta den. Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ta en destination från favoriterna". Välj en sparad rutt eller en destination i menyn Favourites (Favoriter). Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Ruttlistan med destinationerna visas. Tryck på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination), för att mata in ytterligare destinationer. Starta navigeringen härifrån Destinationerna i ruttlistan kan överhoppas för navigeringen. När du t ex vill avbryta rutten och sedan fortsätta: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen och navigeringen startar till nästa delmål. Beräkna rutten härifrån När du vill beräkna rutten till ett särskilt delmål, för att få veta avstånd och körtid: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen. Vidare funktioner efter ruttplaneringen Villkor: Du har öppnat ruttlistan. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Starta navigeringen (Kap. "Navigering") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara rutten bland favoriterna (Kap. "Hantera destinationer") Radera rutt Visa rutten på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Avsluta ruttplaneringen Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. Spara rutten bland favoriterna eller radera den. 18

19 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Demo Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Du har angivit en intressant plats, liksom beskrivet i kapitlet "Intressanta platser". Du har planerat en rutt liksom beskrivet i kapitlet "Ruttplanering". Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (Kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Endast Favoriter: Radera destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast Favoriter: Döp om destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast favoriter: Planera en rutt med den valda destinationen (Kap. "Ruttplanering") Utbudet av funktioner varierar beroende på om du matat in en destination eller har valt ur minnet. Demo Planera din semesterresa bekvämt hemma och skaffa en överblick av sträckan och körtid - även utan GPS-mottagning. Starta demo Demoinmatningen består av startpositionen, som kan vara en annan än din aktuella position, och destinationen. Om du vill starta en rutt med delmål med demot, ange startposition och välj en sparad rutt som destination (Kap. "Ruttplanering"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Demo visas. Tryck på det övre fältet och ange startpositionen. Tryck på det undre fältet och ange destinationen. Ange startposition och destination för demot på samma sätt som i destinationsangivelsen. Tryck på skärmknappen Start Demo (Starta demo), för att provköra rutten. Du har tillgång till samma funktioner som under en navigering. (Kapitel "Ytterligare funktioner under navigeringen") Demoinställningar Du kan bestämma, om rutten ska provköras i demo bara en gång eller hela tiden. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen för att växla mellan engångsdemo och oändlig demo. Den oändliga slingan i symbolen visar att det oändliga demot är aktiverat. 19

20 Spara position Hantera destinationer Spara position Du kan spara din aktuella position och senare använda den som destination. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Position Information (Positionsinformation) visas. Dessa informationer finns i denna meny: Adressen till den aktuella positionen, under förutsättning att den finns i kartmaterialet Latitude/Longitude (Breddgrad/Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Kompassen: Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Tryck på skärmknappen Save As Destination (Spara som destination). Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och bekräfta med skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i menyn Favourites (Favoriter). Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favoriter I listan Senaste destinationer Du kan byta namn på destinationerna från Favoriter. Enstaka poster kan raderas i båda listorna. Spara resmål Alla destinationer, som du startar en beräkning av rutten till (Kap. "Beräkna rutt"), sparas automatiskt i Senaste destinationer. De 100 senaste destinationerna sparas. Alla inmatade destinationer och destinationerna i listan Senaste destinationer kan sparas permanent i Favoriter. Det är särskilt vettigt om du vill köra till denna destination ofta. Spara en angiven destination Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Tryck i menyn Destination på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Spara en av de senaste destinationerna Villkor: DU har öppnat listan Last destinations (Senaste destinationer), så som det beskrivs i kapitlet "Ange destination, "Överta en av de senaste destinationerna". Välj i listan Last destinations (Senaste destinationer) den destination du vill spara. 20

21 Hantera destinationer Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Byta namn på destination (endast favoriter) Du kan ändra namn på en sparad destination i Favoriter: Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination, "Ta en destination från favoriterna". Välj i menyn Favourites (Favoriter) den destination, som du vill ändra namn på. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen visas. Ange det nya namnet på destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Radera en destination Du kan radera en sparad destination i Favoriter eller en senaste destination: Villkor: Du har öppnat listan Last destinations (Senaste destinationer), så som det beskrivs i kapitlet "Ange destination, "Överta en av de senaste destinationerna". Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination, "Ta en destination från favoriterna". Välj den destination, som du vill radera. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. En kontrollfråga visas. Tryck på Yes (Ja), för att radera destinationen. Tryck på No (Nej), för att inte radera destinationen. Radera alla destinationer Du kan radera alla senaste destinationer eller alla destinationer i favoriter: Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Favourites (Favoriter) visas. Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. En kontrollfråga visas. Tryck på Yes (Ja), för att radera destinationen. Tryck på No (Nej), för att inte radera destinationen. 21

22 Beräkna rutt Bestämma alternativ för rutt Beräkna rutt Beräkna rutten till en angiven destination, för att erfara körtid och avstånd. Därefter har du möjlighet att starta navigeringen eller exempelvis fortsätta att optimera ruttalternativen. Alla destinationer till vilka rutten beräknas sparas bland de Senaste destinationerna. Starta beräkning av rutten Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Du har angivit en intressant plats, liksom beskrivet i kapitlet "Intressanta platser". Du har planerat en rutt liksom beskrivet i kapitlet "Ruttplanering". Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas. Om du inte har någon GPS-mottagning, förutsätter systemet att den senast kända positionen är startpunkt för rutten. Vidare funktioner efter ruttplaneringen Efter beräkningen av rutten kan du starta navigeringen eller visa rutten på kartan. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Rutten visas på kartan. Bestämma alternativ för rutt Ruttalternativen kan bestämmas när som helst. Om alternativen för rutten ändras under navigering, beräknas rutten eventuellt om. Tryck i kartvisningen på symbolen. Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn Route Options (Alternativ för rutt) visas. Tryck på symbolen, för att välja typ av ruttberäkning: Fast (Snabbt): Rutten beräknas för snabbast körtid. Short (Kort): Rutten med kortast avstånd beräknas. Optimal: Kombinationen av den kortaste och den snabbaste rutten i förhållandet 40 till 60 procent. Apparaten tar hänsyn till både avstånd och tid. Denna ruttyp är inställbar och beskrivs nedan. Ecological (Ekologisk): Rutten med de lägsta möjliga körkostnaderna (bränslesnålast) beräknas. För detta kombineras kortaste och snabbaste rutt i förhållandet 75 till 25 procent. Economic (Ekonomiskt): Kombinationen av den snabbaste och den ekologiska rutten. Apparaten tar hänsyn till tid och kostnader. För detta kombineras kortaste och snabbaste rutt i förhållandet 40 till 60 procent. Tryck på symbolen, för att växla mellan de erbjudna hastighetsprofilerna. 22

23 Bestämma alternativ för rutt Navigation För profilen Fast (Snabbt) eller Slow (Långsamt) kan du öppna en extrameny: välj visningsalternativ Adaptive (Adaptiv), så att profilen anpassas efter ditt körsätt. Vid behov kan man återställa fabriksinställningen igen. Tryck på symbolen, för att slå på den automatiska förbikörningen av köer med TMC (bock) eller slå av den (ingen bock). Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) motorvägar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) tullbelagda vägar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) färjor. Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) tunnlar. Tryck på symbolen för att tillåta (bock) eller undvika (ingen bock) turistsäsongvägar. Säsongsvägar är vägar som beroende på årstid kan vara stängda, t ex vid snö. Tryck på symbolen för att ställa in förhållandet mellan Kort och Snabb för ruttypen Optimal. Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. Navigation VARNING! Nonchalering av trafikregler kan orsaka olyckor Följ rekommendationerna endast när vägrutten och trafikreglerna tillåter det. Navigatorn för dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera: Upprepa det syntetiska talet om du inte förstod det första gången. (Kapitel "Syntetiskt tal under navigeringen") Du kan orientera dig när som helst på karteller pilvisningen. Starta navigering Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Rutten beräknas och navigeringen startar. Observera: Rutten beräknas med hjälp av de aktuella inställningarna. (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") Destinationerna sparas automatiskt bland de Senaste destinationerna. 23

24 Navigation Den så kallade "Carsor" visar din position. Kompass: Pekar alltid åt norr (för orientering) Om du under en aktiv navigering anger ytterligare en destination och startar navigeringen, har du två möjligheter: Du kan infoga destinationen som ett delmål. Då beräknas en ny rutt och delmålet blir din nya destination. Eller också startar du en ny navigering till den angivna destinationen. Komma fram till destinationsorten Så snart som du kommer fram till destinationspunkten, visas meddelandet "Du har kommit fram till destinationen". På kartan visas nu bara den aktuella positionen. Avbryta navigeringen Tryck på en valfri punkt på kartan. Extramenyn Route Guidance Options (Ruttvisningsalternativ) visas. Tryck på symbolen, för att avsluta navigeringen. En kontrollfråga visas. Tryck på Yes (Ja), för att avsluta navigeringen. Kartan visas. Tryck på No (Nej), för att fortsätta navigeringen. Offroad-navigering När du befinner dig på en gata som inte finns i kartmaterialet ("off road ), kan inge rutt beräknas. Navigatorn stödjer då navigering som en digital kompass: En pil anger destinationens riktning. Avståndet till destinationen (fågelvägen) visas. Koordinaterna för din aktuella position och för destinationen anges. Förutsättning är också tillräcklig GPS-mottagning. GPS-mottagning störd På kartan visar symbolen, att GPS-signalen är otillräcklig. När du nu startar en navigering, beräknar navigatorn rutten med utgångspunkt från senast kända position. Om GPS-mottagningen är störd en längre stund under navigering, avbryts navigeringen. Så fort mottagningen har återställts, känner apparaten automatiskt av din position har ändrats och beräknar ev. ut rutten på nytt. Sedan är det bara att fortsätta med navigeringen. Yttre påverkan kan vara ivägen för sikten till himlen och därmed störa navigatorns GPSmottagning. Läs för ändamålet också kapitlet "Problemavhjälpningstabell". 24

25 Arbeta med kartan Arbeta med kartan Visa karta Tryck på symbolen i huvudmenyn. För att komma från menyn Navigation (Navigering) till kartvisningen: Tryck på skärmknappen. För att komma till kartvisning efter destinationsangivelse: Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på skärmknappen, för att stänga kartvisningen och för att återgå till destinationsangivelsen. Flyttning och skaländring av kartan För att kunna se det önskade destinationsområdet på kartan, kan du flytta kartavsnittet och ändra skalan (mindre och större skala). Tryck på en av symbolerna för att förminska eller förstora kartan. Tryck på kartan och flytta den i önskad riktning. Tryck på skärmknappen, för att återgå till din aktuella position. Tryck på kartan Tryck på en plats (en gata eller en intressant plats) på kartan. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Koordinaterna till den valda platsen visas. Tryck på symbolen, för att lägga in platsen som destination. Navigeringen startas. Tryck på symbolen, för att spara platsen och senare använda den som destination. Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. (Kap. "Hantera destinationer") Om du under navigeringen trycker på ett ställe på kartan, öppnas en extrameny med fler funktioner. Läs mer om detta i kapitlet "Fler funktioner under navigeringen". Skärmknappar På kartvisningen finns dessa skärmknappar tillgängliga: Tryck på symbolen för att komma till menyn Navigation (Navigering). Tryck på symbolen för att komma till menyn Map Settings (Kartinställningar). Göra kartinställningar Tryck i kartvisningen på symbolen. Menyn Map Settings (Kartinställningar) visas. Tryck på symbolen, för att växla mellan dag- och nattvisning eller för att aktivera automatiken. När du aktiverar automatiken kopplas det om automatiskt mellan dag- och nattvisning. Därvid anpassas teckenfönstrets ljusnivå ständigt till ljusförhållanden. (Läs för ändamålet också kapitlet "Inställningar", "Göra apparatinställningar ). 25

26 Arbeta med kartan Syntetiskt tal under navigeringen / Tryck på symbolen för att växla mellan 2D- och 3Dvisning. / Tryck på symbolen för att växla kartans riktning mellan körriktningen och norriktningen. Tryck på symbolen för att växla inställningarna för hastighetsbegränsning: Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona bort (ingen bock) hastighetsvarningar på kartan. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) varningssignalen. Tryck på symbolen för att ställa in ett toleransvärde för hastighetsvarningen. Då får du ingen varning förrän du överskrider toleransvärdet. Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) intressanta platser. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) auto-zoom. Auto-Zoom innebär att kartans skala anpassas optimalt för den aktuella körsituationen under navigering. När du närmar dig en händelse förstoras visningen, så att du exempelvis kan se nästa gatukorsning bra. Om nästa händelse ligger längre bort, förminskas vyn, så att du lätt kan följa vägen. Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona bort (ingen bock) höjd och hastighet på kartan. För navigeringar med flera delmål tonas tiden och avståndet till nästa delmål in på kartan. Tryck på symbolen för att dessutom tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) tiden och avståndet till den sista destinationen. Tryck på symbolen för att tona in (bock) eller tona ut (ingen bock) avståndet till intressanta platser. Avståndet tonas endast in för intressanta platser längs rutten och endast vid körning på motorväg. / Tryck på symbolen för att växla mellan visning av ankomsttid och återstående körtid (restid). Syntetiskt tal under navigeringen Din navigator stödjer navigering med talade körrekommendationer och meddelar i tid när du skall svänga. Rösten anger även namn på riks- och motorvägar. I inställningarna kan du aktivera och deaktivera navigationens talanvisningar (Kap. "Inställningar", "Inställningar för navigationen"). Volymen kan endast ändras, när det syntetiska talet är aktivt. Tryck under det syntetiska talet på knappen VOL - eller VOL +, för att ändra volymen på talet. Tryck i fältet nedtill på teckenfönstret, för att upprepa det senaste syntetiska talet. 26

27 Kartbild under navigering Kartbild under navigering Under en navigering tonas diverse navigeringshjälp och ruttinformation in på kartbilden. VARNING! Nonchalering av vägrutten kan orsaka olyckor Informationen på de digitala vägkartorna kan sluta att vara aktuella på grund av ändringar med kort varsel (vägarbete etc.). Extra information, t ex Tempobegränsningen, kan endast tonas in när de finns i kartmaterialet. Skyltar och vägrutt på plats föregår alltid navigatorns informationer. Navigeringshjälp Den så kallade "Carsor" visar din position. Kompassen visar alltid åt norr (för orientering) Fält upptill: Namnet på nästa gata Fält nedtill: Namnet på aktuell gata Händelsepilen pekar på nästa aktion och visar avståndet dit. Om du fortsätter att närma dig platsen för nästa händelse, tonas en indikator in till höger: Ju färre gula segment som visas, desto närmare är du platsen för nästa händelse. Syntetiskt tal är aktiverat. Syntetiskt tal är avaktiverat (stumkopplad). Om du klickar på symbolen aktiveras syntetiska talet igen. Resvägsinformation På den nedre teckenfönsterlisten tonas följande ruttinformation in som standard: Återstående avstånd till destinationen Beräknad ankomsttid I stället för ankomsttid, kan du även visa återstående körtid. För navigering med flera delmål visas ruttinformationen för nästa delmål. Dessutom kan du tona in avstånd och tid för den sista destinationen. Läs för inställningar kapitlet "Arbeta med kartan", "Göra kartinställningar". Hastighetsgränser Till vänster på kartan tonas hastighetsbegränsningen in. Denna information kan endast tonas in, om den är aktiverad i navigeringsinställningarna. (Kap. "Arbeta med kartan", "Göra kartinställningar") 27

28 Ytterligare funktioner under navigeringen Ytterligare funktioner under navigeringen Villkor: Navigation Ruttsimulering (Demo) Tryck på en valfri plats på kartan för att visa fler funktioner. Extramenyn Route Guidance Options (Ruttvisningsalternativ) visas. Du kan nu använda följande funktioner: Lägga in en spärr Avbryta navigeringen Hoppa över nästa destination Visa information om destinationen Visa ruttlista Lägga in en spärr Under navigeringen kan du spärra det sträckavsnitt, som ligger framför dig. En alternativ rutt beräknas, och du kör förbi den spärrade delsträckan. Tryck i extramenyn på symbolen. Menyn Traffic Jam Ahead (Kö framför) visas. I denna meny kan du välja längden på avspärrningen, med början från den aktuella positionen. Tryck på skärmknapparna för att ange längden på avspärrningen. Tryck på skärmknappen OK. Rutten beräknas på nytt och du kör förbi den spärrade sträckan. Symbolen markerar avspärrningen.! Den spärrade sträckan markeras med rött. Avsluta avspärrningen: Tryck i extramenyn på symbolen igen (bocken anger, att du har lagt in en avspärrning). En kontrollfråga visas. Tryck på Yes (Ja), för att radera avspärrningen. Rutten beräknas igen. Tryck på No (Nej), för att inte radera avspärrningen. Avbryta navigeringen Tryck i extramenyn på symbolen. En kontrollfråga visas. Tryck på Yes (Ja), för att avsluta navigeringen. Kartan visas. Tryck på No (Nej), för att fortsätta navigeringen. Hoppa över nästa destination Villkor: Rutt med minst 1 delmål (ruttplanering) Tryck i extramenyn på symbolen för att hoppa över nästa delmål. Rutten beräknas igen och du kör nu mot nästnästa destination. 28

29 Ytterligare funktioner under navigeringen TMC-funktion Visa information om destinationen Tryck i extramenyn på symbolen. Destinationsadressen med uppgift om avstånd och ankomsttid resp. återstående körtid visas. Alla delmål listas för rutter. Du kan få destinationen visad på kartan: Tryck på skärmknappen Show In Map (Visa på kartan). Tryck på symbolen, för att stänga kartvisningen igen. Visa ruttlista Du kan få ruttlistan visad för att få en översikt över sträckan du ska köra. Tryck i extramenyn på symbolen. Ruttlistan visas. Tryck på skärmknapparna, för att bläddra i ruttlistan. Tryck på symbolen, för att stänga ruttlistan igen. TMC-funktion I datakanalen för trafikmeddelanden (Traffic Message Channel) överförs ständigt trafikmeddelanden. Med TMC-funktionen i din apparat kan du ta emot meddelanden och låta dem visas för dig. Eller så använder du dem för navigeringen, för att exempelvis köra runt köer. Upprätta TMC-mottagning TMC är en tjänst från radiostationerna och erbjuds inte i alla länder. I problemhjälpstabellen ser du i vilka länder TMC finns. Ansluta TMC-antenn Din navigator har en inbyggd TMC-antenn. För att förbättra mottagningen kan du ansluta en extern TMC-kastantenn till antenningången. Söka TMC-station Apparaten ställer automatiskt in den närmaste TMC-stationen. Vid försämring av mottagningskvaliteten söker den genast en ny station. Eller så ställer du in den TMC-station som du föredrar: Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn TMC Messages (TMC-meddelanden) visas. Tryck på skärmknappen, för att visa extramenyn. Sökningen av TMC-station startar. 29

30 TMC-funktion Dataöverföring Visa trafikmeddelanden Apparaten meddelar också trafikstörningar när ingen navigering är igång. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Trafikmeddelandena listas. Tryck på skärmknapparna för att växla mellan meddelandena. Tryck på skärmknappen Show Message (Visa meddelande), för att visa hela meddelandet. Slå på automatisk förbikörning av köer Under navigering leder funktionen Förbikörning av köer automatiskt runt de meddelade trafikstörningarna. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Routing options (Alternativ för rutt) visas. Tryck på symbolen, för att slå på den automatiska förbikörningen av köer (bock) eller slå av den (ingen bock). Trafikstörningar i kartbilden På kartan visar symbolen alla mottagna trafikstörningar.! De berörda sträckorna markeras med rött eller, utanför din rutt, med grått. En upplysning gör dig vidare uppmärksam på alla angelägna risker, t ex spökförare, såfort TMCmeddelandet togs emot. Dataöverföring Vägkartor kan kopieras till ett minneskort och därmed användas med apparaten. VARNING! Ändring av data på det interna minnet kan förstöra apparaten När du kopplar ihop navigtorn via en USB-kabel med din dator, har du tillgång till det interna minnet och till minneskortet. Ändrar eller raderar du filerna i det interna minnet kan detta göra att apparatens funktioner förstörs. Kopiera eller radera uteslutande filer på minneskortet från din dator. Kopiera filer till minneskortet Använd navigatorn som kortläsare för att kopiera de önskade filer till minneskortet. Läs i Tekniska data vilken USB-kabel och vilka minneskort som är kompatibla med denna apparat. Alternativt kan du naturligtvis överföra data till minneskortet med en kortläsare. Stick in minneskortet med kontakterna framåt i korthållaren till kortet låses. Se markeringen på hållaren. Anslut apparaten till en dator via en USB-kabel. Datorn känner igen navigatorn som kortläsare. Minneskortet visas som en läsare. Kopiera önskad data till minneskortet. Använd installationsprogrammet på CDn/ DVDn, för att överföra vägkartor, till ditt minneskort. 30

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Översikt över enheten 1 VOL

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT TRAVEL

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 2 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 700 DVB-T EUROPE SCW. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

EASY. Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

EASY.  Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 2 5 Översikt över enheten 1 Strömbrytare: Med en lång tryckning

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok Juli 2013 190-01505-59_0A Tryckt i Taiwan Fordonsprenumeration Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

dēzl 560 snabbstartshandbok

dēzl 560 snabbstartshandbok dēzl 560 snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Innan du använder

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok nülink! 2300-serien snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. När

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

HDCom. Applikation för Androidenheter

HDCom. Applikation för Androidenheter 1 HDCom Applikation för Androidenheter En professionell applikation för ordermottagning från HD-transport samt direkt från olika planeringssystem som Planet och Sam 3001 m fl. 2 Innehåll Sidan 3 Sidan

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE GPS2: Early Warning System Device SVENSKA INTRODUKTION Tack för att du har valt en Navirad GPS 2 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Manual för Körjournal

Manual för Körjournal Manual för Körjournal Nyheter/Ändringar 2010-11-01 UPPDATERAT: Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-09-24 Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-05-10 Hjälpdokument (se sid. 8) Avancerade inställningar

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer