Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Användarguide BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Bruksanvisningar BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

2 Utdrag ur manual: försätter den i viloläge. MENU-knapp: Med den här knappen kommer till huvudmenyn. hjälp av detta Touchslider (reglage) kan man även bläddra i olika listor. 7 SD-kortplats 8 Uttag för anslutning av Lucca till nätladdaren eller laddningskabel för cigarrettändare 9 Anslutning för hörlurar : USB-anslutning för SD-Cards kortläsningsenhet ; Anslutning för Connect Cradle < Återställningsknapp: Startar om Lucca. = Lock för batterier > GPSantenningång? TMC-antenningång 3 Innehållsförteckning Delar som medföljer Lucca....7 Säkerhetsanvisningar Användning....7 Säkerhetsanvisningar för navigering Säkerhetsanvisningar för hantering av Lucca..7 Första användningen av Lucca... 8 Skyddsfolie och lock 8 Ställa in språk...8 Reset. 8 Ladda batteriet.8 Montering i bilen Montera hållaren.

3 .9 Ta bort hållaren... 9 Fästa Connect Cradle 9 Ansluta Lucca till Connect Cradle 9 Ta ut Lucca...9 Slå på/av...10 Första inkoppling Koppla till Aktivera viloläge Koppla från Knappar och reglage. 10 Grundläggande skärmknappar...10 Virtuell knappsats. 10 Mata in blanksteg...10 Ange siffror.

4 .11 Ange omljud Radera tecken Listor Göra grundinställningar.11 Ställa in tidzon Ange hemadress Aktivera PIN-kontrollfråga. 12 GPS-info.12 Navigation Allmänna anvisningar för navigation..13 Navigera till en måladress Ange en måladress..13 Navigera till en intressant plats...

5 14 Välja specialmål.14 Välja specialmål i din omgivning Välja specialmål på en viss ort Använda Reseguiden.. 16 Välja resmål..16 Välja resmål i din omgivning Välja resmål på en viss ort Välja en destination från kartan...17 Flytta kartbilden Välja en destination från kartan Välja en destination bland favoriterna 18 Välja en favorit för navigation...18 Ytterligare funktioner Välja en av de senaste destinationerna Ytterligare funktioner...19 Använda hemadressen som destination..19 Navigation.. 19 Ändra alternativ för rutt.20 Störningar i GPS-mottagningen Avbryta navigation Komma fram till målorten...20 Hantera destinationer...

6 ..20 Spara resmål Spara en av de senaste destinationerna Nytt namn på destination...21 Radera en destination Radera alla destinationer Planering av resväg med etapper Ange ruttpunkt..22 Lägga till ytterligare ruttpunkter Spara och redigerar rutter..22 Ändra ordningsföljd Spara rutt Ladda rutt Radera ruttpunkt Innehållsförteckning Radera hela ruttlistan Beräkna rutt

7 .23 Visa rutt på kartan Simuleringsläge Välja alternativ för rutt Kartbild under navigeringen...25 Navigationshjälp Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighetsgränser Arbeta med kartan.26 Använda kartan Visa karta Tryck på kartan.. 26 Skärmknappar...26 Ytterligare funktioner..

8 ..27 Dag-/nattvy Ljudavstängning. 27 Avspärra väg, ta bort avspärrning..27 Lägga till delmål Nästa destination Inställningar Alternativ för rutt Visa ytterligare kartinformation Resvägsinformation Riktningsinformation Hastighet Ytterligare funktioner som kan användas vid navigation...29 Lägga in ett delmål Köra till nästa destination Spärra avsnitt av sträckor Manuell spärrning.

9 ..30 Ta bort avspärrning TMC-funktion. 31 Ansluta TMC-antenn...31 Ställa in TMC-funktionen.. 31 Visa trafikstörmeddelanden...31 Konfigurera Lucca Inställningar i huvudmenyn Språk Tid Visning...32 Fabriksinställningar Pekskärm..

10 ...33 Produktinformation Nattläge..33 Stöldskydd Knappljud Audio/video Inställningar i navigeringsmenyn..34 Ange hemadress Kartinformation Ruttinformation Planering av rutt TMC..35 Välj karta...

11 .35 Riktningsinformation Hastighet 35 Automatiska val.36 Måttenehet Visning...37 Volym Syntetiskt tal Dataöverföring Använda vägkartor från SD-Card..38 Använda mediafiler från SD-Card Innehållsförteckning Mediaspelaren Sätt in SD-Card Starta mediaspelaren...

12 ...39 Spela upp musikfiler...39 Navigera bland musikfiler Spela upp samma musikfil upprepade gånger (Repeat).39 Spela upp musikfiler slumpmässigt (Shuffle) Byta till musikläsarvyn Visa bildfiler Navigera bland bildfiler Visa bildmappar. 40 Rotera bildfiler...40 Byta till bildläsarvy.. 40 Konfigurera Slideshow (bildspel)...40 Starta Slideshow (bildspel) Spela upp videofiler Pausa uppspelning Ansluta en extern Audio-Video-källa..41 Avsluta mediaåtergivning...

13 ...41 Ta ut SD-Card.. 41 Connect Cradle...42 Stiften i Connect Cradle D-sub-kontakt...42 Tillbehör Tekniska data.43 Källsortering Service Garanti Vanliga frågor och svar/faq Tabell för hjälp vid problem Levererade komponenter Säkerhetsanvisningar Delar som medföljer Lucca I paketet ingår följande delar: Lucca Sugkoppshållare Laddningskabel för cigarrettändare Nätladdare för 110 V till 230 V USB-kabel Antenn för TMC-mottagning Bruksanvisning (kort version) DVD med vägkartor och bruksanvisning (lång version), Reset-program för återställning Connect Cradle Observera! Planera helst rutten innan du startar. Kör in på en rastplats eller parkering om du vill lägga in en ny rutt under vägen! Håll inte enbart i kabeln när du drar ut kontakten ur uttaget. Kabeln kan skadas! Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring av apparaten. Endast en fuktad, luddfri duk. Säkerhetsanvisningar För din egen skull läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda Lucca. Användning Apparaten är avsedd för mobil användning i fordonet. Även fotgängare kan använda den. Särskild information om navigering för lastbilar, bussar och husbilar, som höjd- och breddbegränsningar samt maximalt tillåten grens fästplatta mot rutan. u Fäll spaken på hållaren mot vindrutan. u Nu kan du fälla ut hållaren. Listen för fäste av Lucca ska stå lodrätt. Ta bort hållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Din manual

14 BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

15 u Fäll bort spaken på hållaren från vindrutan. u Lossa försiktigt kanten av fästplattan från rutan så att luft kan tränga in mellan sugproppen och rutan. u Dra försiktigt bort sugproppen från rutan. Fästa Connect Cradle Sugkoppshållaren har ett uttag för Connect Cradle. Connect Cradle utökar Luccas funktioner. Hur man ansluter Connect Cradle till bilradion kan du läsa om i kapitlet "Connect Cradle". u Haka i Connect Cradle i sugkopptryck i huvudmenyn på skärmknappen Settings (Inställningar). för att radera ett Menyn Settings (Inställningar) visas. u Tryck på Time (Tid). Menyn Time (Tid) visas. u Tryck på Zone (Zon). Menyn Time zone (Tidzon) visas. u Välj den tidzon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. u Tryck på skärmknappen OK. u Tryck på skärmknappen Daylight savings time (Sommartid) för att aktivera eller avaktivera sommartid. På skärmknappen visas ON (TILL) eller OFF (FRÅN). Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidszon måste du anpassa inställningarna därefter. Listor Ofta visas listor där du kan välja mellan flera alternativ. Så är till exempel fallet vid inmatning av ortnamn, där du inte behöver ange hela namnet. Efter varje inmatad bokstav visar textfältet den första post som börjar med de bokstäver som angetts hittills. Visa en lista med fler lämpliga uppgifter: u Tryck på skärmknappen List (Lista). Listan visas. u Markera den uppgift i listan som du vill visa. u Tryck på skärmknappen OK. Listposten har valts. Inmatningsmenyn visas. 11 Grundinställningar u Tryck på skärmknappen OK. u Tryck på skärmknappen Format för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning u Tryck på skärmknappen OK. Menyn Settings (Inställningar) visas. Ange hemadress u I menyn Navigation (Navigering), på andra sidan, trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. u Tryck på skärmknappen Home address (Hemadress). u Menyn Home address (Hemadress) visas. Tryck på skärmknappen Enter your home address (Ange hemadress). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. Tryck på skärmknappen Address (Adress) och ange din hemadress. Se "Ange en måladress". Tryck på skärmknappen Set as home address (Ställ in som hemadress). Adressen överförs till menyn Home address (Hemadress). Tryck på skärmknappen OK. Menyn Settings (Inställningar) visas igen. Menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) visas. u Tryck på skärmknappen Set Theft Protection (Stöldskydd inställningar). u Följ anvisningarna och ange valfri PIN-kod. u Tryck på skärmknappen OK. När du har angett PIN-koden första gången ombeds du att ange en PUK-kod. PUK-koden används till att låsa upp Lucca om du har glömt PIN-koden. u Följ anvisningarna och ange valfri PUKkod. För säker förvaring av PUK-koden: u Registrera dig under blaupunkt.se och följ anvisningarna. GPS-info Menyn GPS Info innehåller information om var du för tillfället befinner dig och vilken hastighet du håller. Dessutom kan du spara den position där du befinner dig. u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas.. u Tryck på skärmknappen Den andra sidan av menyn Navigation visas. u u u Aktivera PIN-kontrollfråga Du kan spärra obehöriga från tillgång till Lucca med PIN-kontrollfrågan. u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Settings (Inställningar). u I menyn Settings (Inställningar) på sidan två, tryck på skärmknappen Anti Theft Protection (Stöldskydd). 12 Navigation u Tryck på skärmknappen GPS Info. Menyn GPS Status visas. GMT: Greenwich Mean Time. Londontid utan sommartid Längdgrad/Breddgrad: Aktuell position. Uppgifter om ostlig längdgrad och nordlig breddgrad. Altitud: Aktuell höjdinformation Satelliter: Antal satelliter som används. För navigation behövs signaler från minst tre satelliter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Anger positionsbestämningens kvalitet. Teoretiskt sett är ett värde mellan 0 och 50 möjligt. Ju lägre värde, desto mer exakt positionsbestämning (Vid värde 0 = ingen avvikelse från den faktiska positionen). Värden upp till 8 är acceptabla för navigation. Hastighet: Visar aktuell hastighet för bilen. Position: Visar adressen för aktuell position (om möjligt). För att spara position: Tryck på skärmknappen för att spara aktuell position i favoriter. (bara möjligt om en gata har hittats). för att stänga Tryck på skärmknappen GPS-fönstret. Navigation Allmänna anvisningar för navigation Varning: Undvik risker för dig själv och andra genom att inte ställa in Lucca under körning! Titta endast på displayen i säkra trafiksituationer. Vägsträckning och trafikskyltar går alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Följ endast anvisningarna från Lucca om omgivningen och trafikreglerna tillåter det! Lucca räknar ut ett nytt sätt att ta dig till destinationen även om du måste avvika från den planerade rutten. Observera! Vill du använda Luccas navigering mer omfattande utför du grundinställningarna (se "Göra grundinställningar") innan den första navigeringen. Navigera till en måladress u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. Ange en måladress u Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination) för att ange ett mål för navigeringen. 13 Navigation Navigera till en intressant plats Specialmål - förkortat POI (Point of interest) är konkreta platser som flygplatser, järnvägsstationer och bilverkstäder. Dessa specialmål finns sparade i kartmaterialet och kan användas som navigationsmål. Välja specialmål u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Point of interest (Specialmål) för att välja specialmål för navigeringen. Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

16 Menyn Point of interest (Specialmål) visas. Välj ut ett av följande specialmål: Flygplats Bensinmack Järnvägsstation Bilhandlare Restaurang Observera! Tryck på skärmknappen More (Mer) för att visa fler specialmål som t.ex. hamn, mässa eller bank. Välj specialmål genom att trycka. u Tryck på en av symbolerna för att navigera till det aktuella specialmålet. Välj om du vill navigera till ett specialmål i din omgivning eller på en annan ort. Välja specialmål i din omgivning Om du vill navigera till ett specialmål i din omgivning: u Tryck på skärmknappen... nearby (... i närheten). Observera! Funktionen kan bara användas om du har mottagit en GPS-signal. Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Tryck på skärmknappen Address (Adress). Menyn Address (Adress) visas. u Tryck på skärmknappen Town or postcode (Ort eller postnummer) Knappsatsen visas. Du kan ange orts- och gatunamn samt postnummer med knappsatsen. Mer information finns i kapitlet "Knappar och reglage". u Tryck på den virtuella knappsatsen för namn på de orter du vill navigera till genom att trycka på bokstavsknapparna. Du kan också ange postnummer. u Tryck på skärmknappen OK. Menyn Address (Adress) visas. Vill du ange ett gatunamn: u Tryck på skärmknappen Street (Gata). u Ange gatunamnet med den virtuella knappsatsen. Vill du ange ett husnummer: u Tryck på skärmknappen No (Nr). Knappsatsen visas automatiskt som en sifferknappsats. u Ange husnumret med den virtuella knappsatsen. u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Navigeringen startas. Vägledningen visas. 14 Navigation Välj först längsta avstånd till specialmålet: u Tryck på skärmknappen Distance (Avstånd). Nu visas en lista där du kan välja önskat avstånd. u Tryck på det avstånd som du önskar. u Tryck på skärmknappen OK. Avståndet väljs. Specialmålet kan ytterligare begränsas till t.ex. ett postkontor på en viss gata, eller en bensinstation som tillhör en viss kedja. Observera! Dock kan inte alla specialmål begränsas. u Tryck på skärmknappen Category (Kategori). En lista över möjliga kategorier visas. u Tryck på den kategori som du önskar. u Tryck på skärmknappen OK. Kategori väljs. På skärmknappen Next (Närmast) visas det specialmål som befinner sig närmast aktuell position. u Tryck på skärmknappen List (Lista). De specialmål som överensstämmer med dina inmatade önskemål visas i listform. u Tryck på den intressanta plats dit du vill navigera. Om du vill spara ett specialmål: Läs avsnittet "Spara resmål". u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering) för att starta navigering. Navigeringen startas. Välja specialmål på en viss ort Om du vill navigera till ett specialmål på en viss ort: u Tryck på skärmknappen... in a city (... på en ort). Välj först land: u Tryck på skärmknappen Country (Land) för att välja ett land. Nu visas en lista över valbara länder, där du kan välja önskat land. u Tryck på det land som du vill välja. Landet väljs. Välj nu Ort: u Tryck på skärmknappen Town or postcode (Ort eller postnummer). Knappsatsen visas. Du kan ange ort eller postnummer med den virtuella knappsatsen. Specialmålet kan ytterligare begränsas till t.ex. ett postkontor på en viss gata, eller en bensinstation som tillhör en viss kedja. Observera! Dock kan inte alla specialmål begränsas. u Tryck på skärmknappen Category (Kategori). En lista över möjliga kategorier visas. u Tryck på den kategori som du önskar. Kategorin väljs. u Tryck på skärmknappen List (Lista). De specialmål som du kan välja inom denna kategori visas i listform. u Tryck på skärmknappen Direct input (Manuell inmatning), om du själv vill ange namnet på ett specialmål. - eller u Tryck på den intressanta plats dit du vill navigera. 15 Navigation Om du vill spara ett specialmål: Läs avsnittet "Spara resmål". u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering) för att starta navigeringen. Navigeringen startas. Använda Reseguiden På t.ex. en semesterresa kan reseguiden hjälpa dig att hitta till ställen med turistanknytning. Välja resmål u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Travel guide (Reseguide) för att välja resmål för navigering. Menyn MERIAN Travel guide (MERIAN Reseguide) visas. Välj ut ett av följande resmål: Restaurang Sevärdhet Uteliv Shopping Hotel På andra sidan i menyn MERIAN Point of interest (MERIAN Specialmål) kan du även hitta följande resmål: Fritid Golf u Tryck på en av symbolerna för att navigera till det aktuella resmålet. Välj om du vill navigera till ett resmål i din omgivning eller på en annan ort. Välja resmål i din omgivning Om du vill navigera till ett resmål din omgivning: u Tryck på skärmknappen... nearby (... i närheten). Observera! Funktionen kan bara användas när du tar emot en GPS-signal. Menyn Travel destination environment (Resmål i omgivning) visas. Välj först längsta avstånd till resmålet: u Tryck på skärmknappen Distance (Avstånd). Nu visas en lista över avstånd där du kan välja önskat avstånd. u Tryck på det avstånd som du önskar. u Tryck på skärmknappen OK. Avståndet väljs. Menyn Travel destination environment (Resmål i omgivning) visas. Resmålet kan ytterligare begränsas till t.ex. en restaurang på en viss gata eller till en viss sevärdhet. Observera! Dock kan inte alla resmål begränsas. u Tryck på skärmknappen Category (Kategori). En lista över möjliga kategorier visas. u Tryck på den kategori som du önskar. u Tryck på skärmknappen OK. Kategorin väljs. Menyn Travel destination environment (Resmål i omgivning) visas. På skärmknappen Next (Närmast) visas det resmål som befinner sig närmast din aktuella position. u Tryck på skärmknappen List (Lista). Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

17 De resmål som överensstämmer med dina inmatade önskemål visas i listform. u Tryck på det resmål dit du vill navigera. Om du vill spara ett resmål: Läs avsnittet "Spara resmål". u Tryck på skärmknappen More (Mer) i listvyn. En meny med ytterligare inställningar visas. u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Navigeringen startas. 16 Navigation Välja resmål på en viss ort Om du vill navigera till ett resmål på en viss ort: u Tryck på skärmknappen... in a town (... på en ort). Välj först land: u Tryck på skärmknappen Country (Land) för att välja ett land. Nu visas en lista över valbara länder där du kan välja önskat land. u Tryck på det land som du vill välja. Landet väljs. Välj nu en ort. u Tryck på skärmknappen Town or postcode (Ort eller postnummer). Knappsatsen visas. Du kan ange ort eller postnummer med den virtuella knappsatsen. u Tryck på skärmknappen OK. Resmålet kan ytterligare begränsas till t.ex. en restaurang på en viss gata eller till en viss sevärdhet. Observera! Dock kan inte alla resmål begränsas. u Tryck på skärmknappen Category (Kategori). En lista över möjliga kategorier visas. u Tryck på den kategori som du önskar. Kategorin väljs. u Tryck på skärmknappen List (Lista). De specialmål som du kan välja inom denna kategori visas i listform. u Tryck på skärmknappen Direct input (Manuell inmatning) om du själv vill ange namnet på ett specialmål. - eller u Tryck på den intressanta plats dit du vill navigera. u Tryck på skärmknappen OK. Om du vill spara ett resmål: Läs avsnittet "Spara resmål". u Tryck på skärmknappen More (Mer). En meny med ytterligare inställningar visas. u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Navigeringen startas. Välja en destination från kartan Med den här funktionen kan du välja navigeringsmål direkt från kartan. Förutom orter och gator kan du även välja intressanta platser. u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Tryck på skärmknappen Select map (Från kartan) vid målinmatningen. Kartan visas. Flytta kartbilden För att se önskat område på kartan kan du flytta kartbilden och förminska eller förstora kartan. u Tryck på Touchslider (reglage) 6 uppåt för att zooma ut valt kartavsnitt (förminskning av karta). u Tryck på Touchslider (reglage) 6 nedåt för att zooma in valt kartavsnitt (förstoring av karta). u Tryck på kartans undre del tills tillvalsmenyn dyker upp. u Tryck på skärmknappen för att flytta kartan (skärmknappens kant måste vara gul). u Tryck på kartan och flytta den i önskad riktning. Du kan upprepa detta hur många gånger du vill, eller tills önskat kartavsnitt visas. 17 Navigation Välja en destination från kartan u Tryck länge på den ort (gata eller specialmål) som du vill använda som destination. Orten markeras med en ring av orangefärgade punkter. Information om den valda punkten läses in och visas. Under informationsfältet finns skärmknappar. Med hjälp av dessa kan du använda de funktioner som står till förfogande för den aktuella ruttpunkten. Du har följande möjligheter: Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering) för att använda den valda orten som målort för navigeringen. Observera! Denna funktion är endast tillgänglig vid GPS-mottagning. Om den här funktionen används under navigationen raderas alla fastställda punkter på rutten (etapper och målpunkt)! Spara destinationen genom att trycka på skärmknappen Save (Spara). Destinationen kan sedan när som helst väljas ur listan över favoriter. Tryck på skärmknappen Search nearby (Sök i närheten) om du vill söka efter en intressant plats i närheten av den valda destinationen. Tryck på skärmknappen Interim dest. (Delmål) om du vill lägga till det valda destinationen mitt i en rutt (som nästa etapp). Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till vald destination i slutet av en rutt (som sista etapp). Ruttpunkten markeras med en flagga på kartan och läggs samtidigt till i listan över ruttpunkter i menyn Itinerary (Planering av rutt). Välja en destination bland favoriterna I listan över favoriter finns alla destinationer som du har sparat via skärmknappen Save (Spara). I den här menyn kan du: Välja navigeringsmål ge navigeringsmål ett nytt namn och radera sparade destinationer. Välja en favorit för navigation u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Tryck på skärmknappen Favourites (Favoriter). Menyn Favourites (Favoriter) visas. u Tryck på önskad destination. u Tryck på skärmknappen OK. Menyn Address (Adress) visas. Adressen för det valda destinationen står i respektive fält. Hur du raderar eller byter namn på en lagrad destination ser du i kapitlet "Hantera destinationer". u Tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Navigeringen startas. Ytterligare funktioner u Tryck på skärmknappen More (Mer) för att få tillgång till ytterligare funktioner i menyn Favourites (Favoriter). En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: u Tryck på skärmknappen Show details (Visa detaljer) för att visa adressen för den valda destinationen. u Radera det markerade destinationen genom att trycka på skärmknappen Delete entry (Radera post). u Tryck på skärmknappen Delete all (Radera alla) för att radera alla mål ur menyn Favourites (Favoriter). u u u u Observera! Om funktionerna Add (Lägg till) eller Interim dest. (Delmål) används under navigeringen beräknas rutten om direkt. Därefter fortsätter navigeringen. för att återgå till u Tryck på skärmknappen kartbilden utan att utföra någon funktion. Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

18 18 Navigation Läs mer i kapitlet "Radera en destination". Ändra postens namn Tryck på skärmknappen Rename entry (Ändra postens namn) om du vill ändra beteckningen för det markerade. Välja en av de senaste destinationerna De mål som du senast åkt till sparas automatiskt i listan Recent destinations (Senaste destinationer). I den här listan kan du: Välja navigeringsmål spara ett navigationsmål i Favourites (Favoriter) och ta bort poster ur listan Recent destinations (Senaste destinationer). u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Destination entry (Ange destination). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Tryck på skärmknappen Recent destinations (Senaste destinationer). Menyn Recent destinations (Senaste destinationer) visas. u Tryck på önskad destination. u Tryck på skärmknappen OK. Destinationen bekräftas och adressen läggs in i respektive fält. Ytterligare funktioner u Tryck på skärmknappen More (Mer) för att få tillgång till ytterligare funktioner i menyn Recent destinations (Senaste destinationer). En lista över ytterligare funktioner visas. Den innehåller följande funktioner: Radera post: Radera det markerade destinationen genom att trycka på skärmknappen Delete entry (Radera post). Radera alla: Tryck på skärmknappen Delete all (Radera alla) för att radera alla poster ur listan Recent destinations (Senaste destinationer). Spara i Favoriter: Tryck på skärmknappen Save under favourites (Spara i favoriter) för att spara markerad destination i Favourites (Favoriter). Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem från alla orter på kartan. Hur du sparar din hemadress ser du i kapitlet "Ange hemadress". u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas. u Tryck på skärmknappen Home (Hem). Rutten beräknas och navigeringen startas. Observera! För beräkning av rutten väljs automatiskt den typ av rutt som definierats i menyn Route options (Alternativ för rutt). Navigation När du har angett destination, tryck på skärmknappen Start navigation (Starta navigering). Rutten beräknas och kartan visas. En gul triangel visar var du befinner dig. Rutten markeras med blå färg. 19 Navigation Observera! Rutten beräknas med hjälp av de aktuella inställningarna. När navigering för en rutt startar, är startpunkten alltid den aktuella positionen. Den första etappen av rutten går fram till den först angivna ruttpunkten. Ändra alternativ för rutt Under navigering kan du ändra ruttalternativ: u Tryck på en valfri punkt på kartan. Tilläggsmenyn öppnas. Mer information om detta finns i kapitlet "Arbeta med kartan". u Tryck en andra gång på en valfri punkt på kartan. Ett fönster öppnas med fler funktioner öppnas. u Tryck på skärmknappen Route options (Alternativ för rutt). Observera! Om du befinner dig i ett slutet utrymme ska du gå ut under bar himmel. Lucca behöver i största möjliga mån fri sikt lodrätt mot himlen. Om det under navigationen blir störningar i GPSmottagningen, stoppas navigationen. Så snart mottagningen är bra igen, känner navigationssystemet automatiskt av om positionen har ändrats och gör ev. en ny beräkning av rutten. Sedan är det bara att fortsätta med navigationen. Avbryta navigation för att avsluta u Tryck på skärmknappen navigeringen. En kontrollfråga visas. u Tryck på OK för att avbryta navigeringen. Om du avbryter navigeringen innan du har kommit fram till destinationen, visas menyn Navigation (Navigering). Du kan då ange en ny destination eller med navigeringen till den ursprungliga destinationen genom att välja detta från de "Senaste destinationerna". Komma fram till målorten Så snart som du kommer fram till målpunkten, visas meddelandet "Du har kommit fram till målet". På kartan visas fortfarande den aktuella positionen (gul pil). Menyn Route options (Alternativ för rutt) öppnas. Se vidare kapitlet "Välja alternativ för rutt". Har du ändrat ruttalternativen, kommer rutten att räknas ut på nytt med hänsyn tagen till de ändrade inställningarna. Störningar i GPS-mottagningen Om ingen tillräcklig GPS-signal tas emot när destinationen har matats in, visas ett meddelande. Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favourites (Favoriter) I listan Recent destinations (Senaste destinationer) Alla destinationer som du matar in och destinationerna från listan Recent destinations (Senaste destinationer) kan du spara i Favourites (Favoriter). Det är särskilt användbart om du kommer att besöka denna destination ofta. Du kan döpa om destinationerna från Favourites (Favoriter). Enstaka poster kan raderas i båda listorna. 20 Navigation Spara resmål Villkor: En destination har angetts enligt anvisningarna i kapitlet "Ange en måladress". u Tryck i menyn Address (Adress) på skärmknappen More (Mer). Ett fönster öppnas med fler funktioner. u Tryck på skärmknappen Save (Spara). u Tryck på skärmknappen OK. Knappsatsen visas. u Tryck för att mata in ett namn på den måladress som ska sparas. u Tryck på skärmknappen OK. Måladressen sparas med valt namn i menyn Favourites (Favoriter). Spara en av de senaste destinationerna Villkor: Listan Recent destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". u Markera den destination som du vill spara i Favourites (Favoriter). u Tryck på skärmknappen More (Mer). Ett fönster öppnas med fler funktioner. u Tryck på Save under favourites (Spara i Favoriter). u Tryck på skärmknappen OK. Den virtuella knappsatsen där namn kan anges visas. u Ange ett namn på destinationen. u Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas i Favourites (Favoriter). Nytt namn på destination u Visa menyn Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". u Markera den destination som du vill byta namn på. u Tryck på skärmknappen More (Mer). Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

19 Ett fönster öppnas med fler funktioner. u Tryck på Rename entry (Ändra postens namn). u Tryck på skärmknappen OK. En meny där du kan ange ett namn visas. u Ange ett nytt namn på destinationen. u Tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas med det nya namnet. Radera en destination Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller Listan Recent destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". u Markera den destination som du vill radera ur listan. u Tryck på skärmknappen More (Mer). Ett fönster öppnas med fler funktioner. u Tryck på Delete entry (Radera post). u Tryck på skärmknappen OK. En bekräftelsemeny visas. u Tryck på Yes (Ja) för att ta bort destinationen. - eller u Tryck på No (Nej) om du inte vill radera destinationen. Radera alla destinationer Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter) enligt beskrivningen i kapitlet "Välja en destination bland favoriterna". - eller Listan Recent destinations (Senaste destinationer) har öppnats enligt anvisningarna i kapitlet "Välja en av de senaste destinationerna". 21 Navigation u Tryck på skärmknappen More (Mer). Ett fönster öppnas med fler funktioner. u Tryck på Delete all (Radera alla). u Tryck på skärmknappen OK. En bekräftelsemeny visas. u Tryck på Yes (Ja) för att radera listan. - eller u Tryck på No (Nej) om du inte vill radera listan. u Ange ruttpunkt på samma sätt som vid inmatning av destination. Mer information finns i kapitlet "Ange en måladress". u Tryck på skärmknappen Add (Lägg till). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas. Det angivna destinationen sätts in som ruttpunkt 1 i listan. Planering av resväg med etapper Planeringen av rutten kan även utföras utan GPS-mottagning, t.ex. hemma i lugn och ro. Du kan spara och återanvända rutter som du har skapat och planera hur många rutter du vill, exempelvis inför semestern. Ange ruttpunkt Så här planerar du en rutt: u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas.. u Tryck på skärmknappen Den andra sidan av menyn Navigation visas. u Tryck på Routes (Planera). Menyn Routes (Planera) visas. u Tryck på Itinerary (Planering av rutt). Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas. u Upprepa stegen för alla ytterligare destinationer som ska läggas till rutten. Lägga till ytterligare ruttpunkter u Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till ytterligare en ruttpunkt. Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Ange en ny ruttpunkt på samma sätt som vid inmatning av destinationer. Den nya punkten läggs till sist i ruttlistan. Spara och redigerar rutter Du kan planera egna rutter. Dessa kan du spara för att senare använda vid navigering. Du kan när som helst lägga till ytterligare punkter i en rutt, ändra ordningen mellan olika punkter eller visa rutten på kartan. I menyn Itinerary (Planering av rutt) finns olika skärmknappar för detta: u Tryck på den ruttpunkt som du vill välja. Om listan innehåller fler än tre poster, använd följande skärmknappar: u Tryck uppåt på Touchslider (reglage) 6 för att rulla igenom listan en sida (5 poster) uppåt. u Tryck nedåt på Touchslider (reglage) 6 för att rulla igenom listan en sida (5 poster) nedåt. u Tryck på skärmknappen Add (Lägg till) för att lägga till den första punkten längs rutten. Menyn Destination entry (Ange destination) visas. 22 Navigation Ändra ordningsföljd u Markera den punkt som du vill flytta. u Tryck på skärmknappen More (Mer). u Tryck på skärmknappen Move target up (Ruttpunkt uppåt) resp. på skärmknappen Move target down (Ruttpunkt nedåt). u Tryck på OK. Menyn Itinerary (Planering av rutt) visas åter. Den ruttpunkt som du har valt har flyttats en position uppåt resp. nedåt i ruttlistan. u Upprepa denna procedur tills ruttpunkten visas på önskat ställe i ruttlistan. Spara rutt u Tryck på skärmknappen More (Mer). u Tryck på Save route (Spara rutt). u Tryck på OK. Den virtuella knappsatsen där namn kan anges visas. u För in en beteckning för rutten. u Tryck på OK. Ruttpunkterna sparas. Ladda rutt u Tryck på skärmknappen More (Mer). u Tryck på Load route (Ladda rutt). u Tryck på OK. u Markera önskad rutt. u Tryck på OK. Rutten läses in. Radera ruttpunkt u Markera den punkt som du vill radera. u Tryck på skärmknappen More (Mer). u Tryck på Delete from route (Ta bort från rutt). u Tryck på OK. Ruttpunkten raderas och ruttlistan visas igen. Radera hela ruttlistan Villkor: Du har öppnat ruttlistan som du vill radera. u Tryck på skärmknappen More (Mer). u Tryck på Delete the complete list (Radera hela listan). u Tryck på OK. Beräkna rutt En planerad rutt kan beräknas även utan GPSmottagning, så att du redan innan du kör iväg kan skaffa dig en överblick över sträckan. Då väljs ruttpunkten som ruttens startpunkt. Observera! Vid en navigation är aktuell position startpunkt. Den första etappen blir då sträckan till den första angivna ruttpunkten. u Tryck på skärmknappen Calculate (Beräkna) för att beräkna den totala sträckan och den förväntade körtiden för rutten. Rutten beräknas. Ett fönster visar beräkningsförloppet. När beräkningen har avslutats visas i menyn Itinerary (Planering av rutt) i stället för skärmknappen Calculate (Beräkna) den totala sträckan från den första till den sista ruttpunkten och den förväntade körtiden för denna sträcka. För varje ruttpunkt visas dessutom avståndet från föregående ruttpunkt och den förväntade körtiden för denna etapp. Visa rutt på kartan u Tryck på skärmknappen Show (Visa) för att visa hela rutten samtidigt på kartan. Kartan visas. Rutten markeras med blå färg. De angivna ruttpunkterna markeras med små flaggor. 23 Navigation Simuleringsläge u På navigeringsmenyns andra sida trycker du på skärmknappen Simulation (Simulering). Menyn Simulation (Simulering) visas. Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

20 u Tryck på den övre skärmknappen from: (från:) För att bestämma startpunkt. Angiven destination visas. Ange en startpunkt. Titta eventuellt en gång till i kapitlet "Ange en måladress". u Tryck på skärmknappen Add to simulation (Lägg till i simuleringsläget). u Tryck på den undre skärmknappen to: (efter:) Föra att bestämma målpunkt. Ange destination visas. Ange en målpunkt. u Tryck på skärmknappen Add to simulation (Lägg till i simuleringsläget). u Tryck på Start simulation (Starta simulering). Simuleringen startas. för att avsluta u Tryck på skärmknappen simuleringen. Om du inte trycker på knappen kommer simuleringen att upprepas. Observera! Sträckan i simuleringsläge måste vara kortare än 100 km. Välja alternativ för rutt I menyn Route options (Alternativ för rutt) kan du bestämma ditt fordons hastighetsprofil, välja typ av rutt och välja bort vägtyper. Ruttalternativen fortsätter att gälla vid alla nya navigeringar. u Tryck i menyn Navigation på skärmknappen Route options (Alternativ för rutt). Menyn Route options (Alternativ för rutt) visas. u Tryck på fältet Speed profile (Hastighetsprofil) för att växla mellan de profiler som visas. u Tryck på fältet Type of routing (Typ av resväg) för att växla mellan de olika lägena: Dynamic route (Dynamisk rutt) Vid detta visningsalternativ tas hänsyn till trafikmeddelanden vid beräkning av rutten. Utan TMC-mottagning beräknas den snabba rutten. Fast route (Snabb rutt) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste möjliga rutten med avseende på den tid som krävs. Short route (Kort rutt) Vid detta visningsalternativ beräknas den kortaste rutten med avseende på antal kilometer som ska köras. u Tryck på fälten Interstates (Motorväg), Ferries (Färja) och Tollways (Tullbelagd väg) och ange om dessa ska räknas med vid beräkning av rutten eller om de ska undvikas. Permitted (Tillåtet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen med vid beräkningen av rutten. Avoid (Undvik) Vid detta visningsalternativ undviks vägtypen i möjligaste mån. Forbidden (Förbjudet) Vid detta visningsalternativ räknas vägtypen inte med vid beräkningen av rutten. 24 Navigation u Tryck på skärmknappen Overview (Översikt) för en översikt över ruttalternativen. Du kan även i efterhand ändra ruttalternativen i menyn Overview (Översikt). Resvägsinformation Till vänster i kartbilden visas följande ruttinformation: Kartbild under navigeringen Under navigeringen kan du visa navigeringshjälp, ruttinformation och riktningsinformation på kartbilden: Navigationshjälp I vänsterkanten och i nederdelen av kartan visas följande navigeringshjälp: : Denna symbol står för etapper. All information under detta hänför sig till nästa destination. : Beräknad ankomsttid. : Beräknad återstående tid. : Återstående sträcka i km till destinationen. Riktningsinformation I den övre delen av kartbilden visas information om den riktningsinformation som du måste följa: I det lilla övre pilfältet visas nästa åtgärd om kommande åtgärder följer tätt inpå varandra. Den gula triangeln visar din position på kartan. Map). information kan bara visas om det finns kartmaterial lagrat. det övre gatufältet visas nästa gatunamn. I det undre gatufältet visas det aktuella gatunamnet. kan även välja denna ort som navigeringsmål. Observera! funktion kan du bara använda när kartbild visas. Vid navigering kan inte hela rutten visas. Karta i nordlig riktning Tryck på denna skärmknapp (skärmknappens omkrets är gul) för att orientera kartan mot norr. 3D-vy för Tryck på denna skärmknapp att visa en tredimensionell kartbild i fågelperspektiv. Mer (2D-vy) Tryck på skärmknappen More (Mer) för att visa den tvådimensionella kartbilden igen. TMC-status för att visa aku Tryck på skärmknappen tuella trafikmeddelanden. Observera! TMC-funktionen beskrivs i kapitlet "TMC-funktion". Stänga kartan/avsluta navigationen för att Tryck på denna skärmknapp stänga kartan resp. avsluta navigationen. Beroende på om du håller på med navigering eller bara visar en karta, står nu ytterligare funktioner till ditt förfogande. Dag-/nattvy för att ställa u Tryck på skärmknappen in kartan på "natt-" eller "dagvisning". Ljudavstängning för att aktiu Tryck på skärmknappen vera eller koppla från röstanvisningen. Avspärra väg, ta bort avspärrning Skärmknappen Block road (Avspärra väg) är tillgänglig under en navigation. Se vidare avsnittet "Spärra avsnitt av sträckor". Lägga till delmål u Tryck på skärmknappen Interim dest. (Delmål) för att lägga till ett nytt delmål under navigeringen. Rutten beräknas då på nytt, så att detta delmål blir nästa destination. Därefter omdirigeras alla övriga ruttpunkter. Se vidare avsnittet "Lägga in ett delmål". Nästa destination Denna funktion är bara tillgänglig under navigering på en rutt med minst en etapp. Använd denna funktion om du vill utesluta nästa ruttpunkt. u Tryck på skärmknappen Next destination (Nästa destination) för att utesluta nästa ruttpunkt. Rutten beräknas då på nytt, så att nästa ruttpunkt blir nästa destination. Se vidare avsnittet "Köra till nästa destination". 27 Ytterligare funktioner u Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. Tilläggsmenyn visas. Läs kapitlet "Arbeta med kartan". u Tryck en andra gång på kartan. Menyn med ytterligare funktioner visas. Navigation Inställningar u Tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att visa menyn Settings (Inställningar). För mer information, se avsnittet "Settings (Inställningar)". Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

21 Alternativ för rutt u Tryck på skärmknappen Route options (Alternativ för rutt) för att ändra ruttalternativen. För mer information, se avsnittet "Alternativ för rutt". Visa ytterligare kartinformation Med hjälp av Lucca kan du avgöra vilken information du vill ska visas på kartan. Alla inställningar görs i menyn Settings (Inställningar). Tryck på skärmknappen Map information (Kartinformation). Beschilderung (Riktningsinformation) visas. inställningar du valt läses in och används under navigeringen. Ytterligare funktioner som kan användas vid navigation I menyn Geschwindigkeit (Hastighet) kan du ställa in om hastighetsbegränsningar ska visas under navigeringen och om du vill höra en varningssignal vid överträdelse av hastighetsbegränsningen. Visa skyltar u Tryck på skärmknappen Show traffic signs (Visa skyltar) för att växla mellan följande tre lägen: Always (Alltid), On speeding only (Endast vid för hög hastighet) eller Never (Aldrig). Varning inom en ort På skärmknappen Warning in urban areas (Varning inom ort) står från vilken överskriden hastighet som du får en varningssignal inom en ort. u Tryck på skärmknappen Warning in urban areas (Varning inom ort) för att ändra värdet eller ställa in det på Never (Aldrig). Varning utanför ort: På skärmknappen Warning in rural areas (Varning utanför ort) står från vilken överskriden hastighet som du får en varningssignal utanför en ort. u Tryck på skärmknappen Warning in rural areas (Varning utanför ort) för att ändra värdet eller ställa in det på Never (Aldrig). Du kan använda följande funktioner under navigering: Lägga ett delmål Hoppa över en etapp Spärra avsnitt av sträckor Använda TMC-funktionen Lägga in ett delmål Under navigering kan du alltid lägga in ett nytt delmål. Rutten beräknas då på nytt, så att detta delmål blir nästa destination. När du kommit fram till detta delmål kör du vidare mot övriga målorter. Så här gör du för att lägga till ett delmål: Villkor: Du befinner dig i kartbilden vid en navigering. u Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. u Tryck på skärmknappen Interim dest. (Delmål). Menyn Destination entry (Ange destination) visas. u Ange målort enligt beskrivningen i "Ange en måladress". u Tryck på skärmknappen Set as route point (Ange som delmål). Rutten beräknas på nytt och det delmål du har matat in blir den ruttpunkt som du kör mot. 29 Navigation Observera! Alternativt kan du välja delmålet direkt från kartan enligt beskrivningen i avsnittet "Välja en destination från kartan". Tryck sedan på Interim dest. (Delmål). u Ange hur många kilometer du vill spärra utgående från den position där du befinner dig just nu. Rutten beräknas på nytt och du kör förbi den spärrade sträckan Den spärrade sträckan är markerad med rött. Ta bort avspärrning u Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. u Välj alternativet Block road (Avspärra). Spärren upphävs och navigeringen använder återigen den rutt som först beräknades. Köra till nästa destination Denna funktion är bara tillgänglig under navigering på en rutt med minst en etapp. Använd denna funktion om du vill utesluta nästa ruttpunkt. u Tryck på skärmknappen Next destination (Nästa destination) för att utlämna nästa ruttpunkt. Rutten beräknas då på nytt, så att nästa ruttpunkt blir nästa destination. Spärra avsnitt av sträckor Manuell spärrning För navigeringen kan du manuellt spärra en viss sträcka på din rutt. Om du har spärrat en sträcka manuellt genomförs en ny beräkning av rutt. Den spärrade delsträckan räknas bort från rutten. Anta att du kör på motorvägen och hör ett trafikmeddelande på radion om en 5 km lång trafikstockning längre fram. Då kan du med hjälp av spärrfunktionen spärra av den berörda sträckan och låta Lucca räkna ut en ny rutt förbi trafikstockningen. Om du spärrar en sträcka manuellt så gäller spärren bara för den aktuella navigeringen och finns inte längre kvar vid en ny navigering eller efter nystart av programmet. Så här spärrar du delsträckor: Villkor: Du befinner dig i kartbilden vid en navigering. u Tryck snabbt på en valfri punkt på kartan. u Välj alternativet Block road (Avspärra). Menyn Block road (Avspärra) visas. 30 TMC-funktion TMC-funktion trafikmeddelanden som skickats kan tas med när Lucca beräknar rutten. Vid trafikstörningar på den beräknade rutten används trafikmeddelandena för att räkna ut en alternativ rutt. Lucca kan alltså ge dig dynamisk navigering som är anpassad till trafiksituationen. TMC finns i följande länder: Belgien, Danmark, Tyskland, England, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Spanien, Sverige, Schweiz och Tjeckien. Visa trafikstörmeddelanden u Tryck i Luccas huvudmeny på skärmknappen Navigation. Menyn Navigation visas.. u Tryck på skärmknappen Den andra sidan av menyn Navigation visas. Ansluta TMC-antenn u Anslut medföljande TMC-antenn i TMC-antenningången? på Luccas baksida. u Fäst TMC-antennen med sugkopparna så parallellt som möjligt på instrumentbrädet Nu kan Lucca ta emot trafikmeddelanden om sådana finns. u Tryck på skärmknappen TMC. Trafikstörmeddelanden visas. u Tryck på pilsymbolen för att växla mellan meddelandena. Ställa in TMC-funktionen u På navigeringsmenyns andra sida trycker du på skärmknappen Settings (Inställningar). Menyn Settings (Inställningar) visas. u Tryck på skärmknappen TMC. Menyn TMC visas. Du kan använda TMC-funktionen för ändring av resväg på två sätt: Automatiskt: Lucca ändrar resvägen automatiskt när den har tagit emot information om trafikstörningar. Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

22 Powered by TCPDF ( Med bekräftelse: Lucca ger förslag om vägändring när den har tagit emot information om trafikstörningar. Du måste bekräfta de föreslagna ändringarna av resvägen var och en för sig. 31 Konfigurera Lucca Konfigurera Lucca Lucca har två menyer där du kan göra inställningar: Inställningar i huvudmenyn: Här ställer du in apparatens egenskaper. Inställningar i navigeringsmeny: Här ställer du in navigeringsegenskaper. En lista över tillgängliga språk visas. u Tryck på det språk i listan som ska användas för menyer och syntetiskt tal. u Tryck på skärmknappen OK. Språket läses in och huvudmenyn visas. Tid u Tryck på Time (Tid). Menyn Time (Tid) visas. u Tryck på Zone (Zon). u Välj den tidzon i listan som motsvarar din aktuella position (GMT utan sommartid). Observera! Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. u Tryck på skärmknappen OK. u Tryck på skärmknappen Daylight savings time (Sommartid) för att ställa om till sommartid. På skärmknappen visas ON (TILL) eller OFF (FRÅN). Observera! När tiden ställs om eller om du kör in i en annan tidzon måste du anpassa inställningarna därefter. u Tryck på Format för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning. u Tryck på skärmknappen OK. Visning I menyn Representation (Visning) kan du ställa in dag- och nattkörningsljuset på displayen. Ljusnivå dag u Tryck på detta fält för att ställa in displayljuset för dagskörning och bekräfta med OK. Ljusnivå natt u Tryck på detta fält för att ställa in displayljuset för nattkörning och bekräfta med OK. Inställningar i huvudmenyn I Luccas huvudmeny kan du göra inställningar för följande områden: Språk Tid Visning Fabriksinställningar Pekskärm Produktinformation Nattläge Stöldsäkert läge Knappljud (skärmknapparnas ljud) Audio/video u Tryck i huvudmenyn på skärmknappen Settings (Inställningar) för att konfigurera Lucca. u När du har gjort ändringar i inställningarna kan du trycka på skärmknappen OK i menyn Settings (Inställningar) för att bekräfta de ändrade inställningarna. - eller för att lämna u Tryck på skärmknappen menyn Settings (Inställningar) utan att spara ändringarna. Språk I menyn Language (Språk) kan du ställa in vilket språk du vill att Luccas menyer ska visas på. Det syntetiska talet följer det språk du väljer i språkmenyn. u Tryck på Language (Språk). 32 Konfigurera Lucca Fabriksinställningar I menyn Factory Settings (Fabriksinställningar) kan du återställa navigeringsprogrammet till fabriksinställning och dessutom konfigurera USB-gränssnittet. u Tryck på skärmknappen Factory Settings (Fabriksinställningar). u Tryck på Navigation för att återställa navigeringsinställningarna till fabriksinställning. - eller u Tryck på Multimedia för att återställa inställningarna för mediaspelaren till fabriksinställning. I båda fallen dyker en kontrollfråga upp. u Bekräfta återställningen genom att trycka på Yes (Ja) resp. avbryt den genom att trycka på No (Nej). u Tryck på skärmknappen USB för att ställa in typ av USB-gränssnitt (ActiveSync, MTP, MSD). Observera! ActiveSync: Lucca är kompatibel med MS Active Sync. MTP: Media Transfer Protokoll (Mediaöverföringsprotokoll). Med denna inställning känner MS MediaPlayer10 för WindowsXP av en flyttbar enhet. MSD: Mass Storage Device. Lucca tolkas/läses av som en masslagringsenhet. Pekskärm I menyn Touchscreen (Peksärm) kan du kalibrera och göra inställningar för pekskärmen om den reagerar inkonsekvent på beröringar. u Tryck på skärmknappen Touchscreen (Pekskärm). En kontrollfråga visas. u Tryck på Yes (Ja) och följ anvisningarna på displayen för att kalibrera pekskärmen. Produktinformation u På andra sidan, i menyn Settings (Inställningar), tryck på skärmknappen Product Information (Produkt- Information). Versionen för den aktuella kartan och navigeringsprogrammet visas. Nattläge u På andra sidan, i menyn Settings (Inställningar), tryck på skärmknappen Night Mode (Nattläge). u Tryck på skärmknappen Automatic Night Mode (Automatiskt nattläge) för att växla mellan Active (aktivt) och Inactive (inaktivt) läge. Vid aktivt läge aktiverar Lucca automatiskt nattläge när billjusen tänds. Observera! För att automatiskt nattläge ska fungera måste Connect Cradle vara kopplad till bilradion med Smart Cable. u Tryck på skärmknappen Manual (Manuell) för att växla mellan on (på) och off (av). Vid manuellt läge används din personliga inställning Brightness night (Ljusnivå Natt). u Bekräfta val med OK. Stöldskydd I menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) kan du förse Lucca med en PINoch PUK-kod för att skydda den mot obehörig användning. PIN-koden kan du ändra så många gånger du vill. Registrera dig på se för att säkert förvara din PUK-kod. Mer information finns i kapitlet "Aktivera PIN-kontrollfråga". Knappljud u På andra sidan i menyn Settings (Inställningar) på skärmknappen Key Click (Knappljud) för att ställa in ljudet som uppstår när du trycker på en skärmknapp. u Bekräfta val med OK. 33 Konfigurera Lucca Audio/video u På andra sidan, i menyn Settings (Inställningar), tryck på skärmknappen Audio/Video. u Tryck på skärmknappen Video format (Videoformat) för att växla mellan videoformaten PAL, NTSC och SECAM. Inställningar i navigeringsmenyn I navigeringsmenyn kan du göra inställningar för följande områden: Hemadress Kartinformation Ruttinformation Planering av rutt TMC Välj karta Riktningsinformation Hastighet Automatiska val Måttenehet Visning Volym Syntetiskt tal u På andra sidan i navigeringsmenyn, tryck på skärmknappen Settings (Inställningar) för att konfigurera Lucca. Din manual BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5.2 Bruks- och monteringsanvisning Lång version Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 2 Översikt över enheten 1 VOLUME-Touchslider: Rör

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Lång version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 2 Översikt över enheten Bredvid bildskärmen finns följande knappar: 1. Power (Bildskärm

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din manual BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5

Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobil navigering TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Översikt över enheten 1 VOL

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT TRAVEL

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Handbok för Marco Polo City Guide

Handbok för Marco Polo City Guide Handbok för Marco Polo City Guide De uppgifter och data som anges i denna handbok kan utan förvarning ändras. Inga delar av detta material får, oavsett syfte, reproduceras eller spridas utan uttryckligt

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) BRUKSANVISNING Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Färg Grön Röd Brun Mörkgrå G032523 Text och symboler på skärmen

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok Juli 2013 190-01505-59_0A Tryckt i Taiwan Fordonsprenumeration Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

EASY. Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

EASY.  Mobile Navigation. Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 2 5 Översikt över enheten 1 Strömbrytare: Med en lång tryckning

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Manual för Körjournal

Manual för Körjournal Manual för Körjournal Nyheter/Ändringar 2010-11-01 UPPDATERAT: Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-09-24 Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-05-10 Hjälpdokument (se sid. 8) Avancerade inställningar

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Augusti 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer