nüvi 1490TV snabbstartshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nüvi 1490TV snabbstartshandbok"

Transkript

1 nüvi 1490TV snabbstartshandbok

2 Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat. TV-antenn Strömknapp: Tryck för att sätta på/stänga av nüvi-enheten. microsd - kortplats Video-ingång (ej ljud). Se sidan 11. Hörlursuttag Högtalare Mini-USB-kontakt Externa TV-antennkontakter Mikrofon nüvi 1490TV, snabbstartshandbok

3 Använda huvudmenyn ➊ ➋ ➌ ➏ ➍ ➐ ➎ ➑ ➒ ➓ Ô ➊ GPS-signalstyrka. ➋ Status för Bluetooth -teknik. ➌ Tryck för att välja användningsläge. ➍ Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna. ➎ Batteristatus. ➏ Tryck här om du vill söka efter ett mål. ➐ Tryck här om du vill visa kartan. ➑ Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon. ➒ Tryck här om du vill använda TV-funktionen. ➓ Tryck här om du vill justera volymen. nüvi 1490TV-serien, snabbstartshandbok Ô Tryck här om du vill använda verktyg. Konfigurera nüvi-enheten Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på enheten ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus. Montera nüvi-enheten 1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Placera sugkoppsfästet på vindrutan. Sugkoppsfäste Vagga 2. För spaken bakåt mot vindrutan.

4 3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet. 4. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida. 5. Anslut den andra änden av 12 volts strömkabeln för fordon till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen. Strömkabel för fordon 8. Om du vill öka signalens räckvidd ansluter du den externa antennen till trafikinformationsmottagaren och fäster den på vindrutan med sugfästena. Söka satelliter 1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd. 2. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler. Ladda nüvi-enheten Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar innan du använder den på batteri. 6. Placera underkanten av nüvi-enheten i vaggan. 7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar. Anslut strömkabeln för fordon. Anslut USB-kabeln. Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör). 4 nüvi 1490TV, snabbstartshandbok

5 Använda strömknappen Tryck kort på strömknappen så visas fler alternativ: Tryck på och för att justera skärmens ljusstyrka. Tryck på Lås skärm för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar. Stäng av enheten genom att trycka på Stäng av. Du kan även stänga av nüvi-enheten genom att hålla ned strömknappen i 2 sekunder. Om nüvi-enheten slutar fungera återställer du den genom att hålla strömknappen nedtryckt i 10 sekunder. Söka efter intressanta platser 1. Tryck på Vart? > Intressant plats. 2. Om det behövs väljer du en kategori och en underkategori. 3. Välj ett mål och tryck på Kör!. 4. Om nödvändigt så trycker du på Start för att navigera efter rutten. Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på Vart? > Intressant plats > Stava namnet. Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på Vart? > Nära. nüvi 1490TV-serien, snabbstartshandbok

6 Följa din rutt Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar nüvi-enheten om rutten. Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar. ➊ ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➋ ➌ ➊ Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng. ➋ Tryck här om du vill visa sidan Svänglista. ➌ Tryck på och för att zooma in och ut. ➍ Tryck här om du vill visa färddatorn. ➎ Tryck här om du vill visa Var är jag?- sidan. ➏ Tryck här för att ändra datafältet. ➐ Tryck här om du vill gå tillbaka till huvudmenyn. ➑ Tryck här för att visa TV:n. Lägga till ett stopp 1. När du navigerar längs en rutt trycker du på > Vart?. 2. Sök efter det extra stoppet. 3. Tryck på Kör!. nüvi 1490TV, snabbstartshandbok

7 4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet. Göra en avstickare 1. När du navigerar längs en rutt trycker du på. 2. Tryck på Avstickare. Använda FM TMC-trafikfunktionen meddelande Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda. Obs! Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt. FM-TMC-trafikmottagaren medföljer vissa nüvi-paket. För att kunna ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren och nüvi-enheten vara inom räckvidd från en FM-station som sänder TMC-data. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din FM-trafikmottagare. Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten. Mer information finns på eller Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på. nüvi 1490TV-serien, snabbstartshandbok

8 Färg Beskrivning Betydelse Grön Gul Röd Grå Låg allvarlighetsgrad Medelhög allvarlighetsgrad Hög allvarlighetsgrad Inga data Trafiken flyter normalt. Det förekommer en viss köbildning. Svår köbildning. Data har inte uppdaterats. Använda handsfreefunktionerna Om du vill använda handsfreefunktionerna måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten. För att kunna paras ihop och anslutas måste enheten och nüvienheten vara påslagna och nära varandra. Para ihop telefonen 1. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. 2. På nüvi-enheten trycker du på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. 3. Tryck på knappen nedanför Bluetooth, och tryck sedan på Till > OK. 4. Tryck på knappen under Telefon. 5. Välj telefonen och tryck sedan på OK. 6. Skriv Bluetooth-PIN-koden (1234) för nüvi-enheten på din mobiltelefon. Ringa ett nummer 1. På huvudmenyn väljer du Telefon > Ring. 2. Ange numret och tryck sedan på Ring. 3. Om du vill avsluta samtalet välj > Lägg på. Ta emot ett samtal När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på Svara om du vill svara. nüvi 1490TV, snabbstartshandbok

9 Tryck på Ignorera om du inte vill ta Tips! Den bästa mottagningen får du om samtalet och du vill att telefonen ska du ställer in antennerna i rät vinkel mot sluta ringa. varandra. Titta på digital-tv Om du vill titta på mobil digital-tv måste nüvi-enheten vara i ett området med DVB-T-täckning (digitala marksändningar). Mer information finns på Ställa in antennerna 1. Dra ut TV-antennen. Se sidan För att få en bättre mottagning monterar du de medföljande externa antennerna och ställer in dem i rät vinkel mot varandra. Obs! De externa antennerna syftar till att förbättra TV-mottagningen. De ökar inte antalet tillgängliga kanaler. Välja region och tidszon 1. Tryck på TV > Alternativ > TV-inställningar. 2. Tryck på rutan under Region. 3. Tryck på rutan under Region och välj din region. 4. Tryck på OK. 5. Tryck på rutan under Tidszon. 6. Välj tidszon. Obs! Tidszonsalternativen i 1490TV grundas på Greenwich Mean Time. Välj rätt tidszon, före eller efter, i förhållande till Greenwich Mean Time. Exempel: GMT + 3:00 innebär Greenwich Mean Time plus tre timmar. nüvi 1490TV-serien, snabbstartshandbok 9

10 7. Tryck på OK. 8. Tryck på. Söka efter kanaler 1. Tryck på TV > Alternativ > Sök kanal > Sök om du vill söka efter alla tillgängliga kanaler genom att söka på flera frekvenser. 2. Tryck på två gånger om du vill visa TV-sidan. Tryck på Avbryt om du vill stoppa kanalsökningen. Om kanalsökningen inte är slutförd tar nüvi-enheten inte emot några kanaler. Söka efter specifika kanaler 1. Om du känner till frekvensen för en kanal trycker du på TV > Alternativ > Sök kanal > Manuell sökning. 2. Välj frekvens. 3. Tryck på två gånger om du vill visa TV-sidan. Använda TV-menyn Varning Titta inte på TV eller video när du kör. Om du inte är uppmärksam när du kör kan det leda till död, allvarliga skador eller skador på egendom. Meddelande Innan du använder TV-funktionen i en bil ska du kontrollera lokala lagar och förordningar där du kör. Vissa lagar förbjuder förare att titta på TV under körning. Garmin påtar sig inget ansvar för några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund av åsidosättande av lagar eller förordningar avseende användningen av Garmin-enheten. nüvi-enheten avaktiverar TV-funktionen vid hastigheter högre än 12 km/h. 10 nüvi 1490TV, snabbstartshandbok

11 Tryck på och om du vill välja kanal. Tryck på och om du vill justera volymen. Tryck på på kartan om du vill återgå till TV-menyn. Tryck på Avsluta om du vill stoppa TV-signalmottagningen. TV-signalstyrkan och systemmeddelanden visas i statusfältet i det övre vänstra hörnet på skärmen. Använda en backkamera Om en backkamera har installerats i bilen kan du visa kamerabilderna på nüvi 1490TV. 1. Anslut kameran till nüvi-enheten via video-ingången på nüvi-enhetens vänstra sida. Se sidan Tryck på TV. 3. Om det behövs följer du instruktionerna på skärmen. Säkerhet för nüvi-enheten 1. Se till att du är på din säkerhetsplats och att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler. 2. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet. 3. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock. 4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. 5. Tryck på Välj. Obs! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto. nüvi 1490TV-serien, snabbstartshandbok 11

12 nümaps Guarantee För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på Garmin, Garmins logotyp och nüvi är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock och nümaps Guarantee är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth -märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microsd är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Mer information Om du vill ha mer information om nüvi-enheten väljer du Verktyg > Hjälp. Hämta den senaste versionen av användarhandboken på Mer information om tillbehör finns på eller hos din Garmin-återförsäljare Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Februari Rev. A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer