Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1"

Transkript

1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten Avdrag Näringsverksamhet Skattebesked och kontoutdrag Övrig information Vem ska deklarera? Besök Riksskatteverkets webbplats Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 1

2 Särskild självdeklaration 1 Den här broschyren vänder sig till dig som ska deklarera på Särskild självdeklaration 1. Vilka ska deklarera på Särskild självdeklaration 1? Du ska lämna Särskild självdeklaration om du haft näringsverksamhet (rörelse, jordbruk, hyreshus, småhus som är näringsfastighet) under är företagsledare i ett fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag eller delägare i ett sådant företag. ska redovisa moms i självdeklarationen. Den särskilda självdeklarationen ska i dessa fall vara inlämnad senast den 2 april Dödsbo efter person som avled 1996 eller tidigare ska senast den 2 april 2001 lämna Särskild självdeklaration om dödsboet har fastighet eller bostadsrätt. Fastigheten eller bostadsrätten redovisas i dessa fall som näringsverksamhet. Du är också skyldig att lämna Särskild självdeklaration om du inte bott i Sverige hela Om detta är den enda orsaken till att du ska använda Särskild självdeklaration får deklarationen lämnas senast den 2 maj är deklarationsskyldig men inte fått en förtryckt Förenklad självdeklaration senast den 17 april. Den särskilda självdeklarationen får då lämnas senast den 2 maj * RSV 2001 K utgåva Postadress Telefon Besöksadress Uppgifter för sambeskattning Tjänst 1 Lön 2 Avdrag 2b Tjänsteresor 3 Pension och livränta 3a Allmän pension, tjänstepension Utbetalarens namn Särskild självdeklaration Hela kostnaden 3b Privat pensionsförsäkring, pensionssparkonto och skattepliktig livränta Utbetalarens namn 4 Övriga inkomster 4a Andra skattepliktiga ersättningar som inte är pensionsgrundande Utbetalarens namn 4b Periodiskt understöd Utbetalarens namn och adress 4c Deklarationen sänds eller lämnas till SKATTEMYNDIGHETEN SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN 35 Läs i "Dags att deklarera" sidan 4. SAMBESKATTAD MED a Kontant bruttolön, skattepliktig förmån, sjukpenning, egen arbetsskadelivränta, delpension m.m. Utbetalarens namn 1b Kostnadsersättningar (avdrag för dina kostnader gör du vid 2 ) Utbetalarens namn 2a Resor till och från arbetet Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Om du yrkar avdrag för resor med bil fyll också i antal resdagar och antal km per dag. 2c Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2d Övriga kostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. 4d Inkomst av tjänst enligt blankett K10/K4C Hemortskommun Kr 02 Resdagar 04 Km per dag 06 Hela kostnaden Summa kr kr Nettointäkt enligt Tblankett Avstämning av egenavgifter m.m. 18 Avsättning för egenavgifter m.m. Webbplats: SKM SKR Sektion Grupp Sort. nummer Sorteringsbegrepp Dekl. fåmansföretag Tax.år F S Läs först i "Dags att deklarera"! WISTAD 29:60 Skattesats Kr Avgiftssats Avgiftssats 1:22 Läs i "Dags att deklarera" sidan 5. Karlsson, Anders VILLAGATAN WISTAD Person/Organisationsnr Du kan få byta blankett Har du fått en Särskild självdeklaration men det visar sig att du inte tillhör dem som räknats upp ovan, kan du få byta till Förenklad självdeklaration. Vänd dig i så fall till skattemyndigheten. Godtar skattemyndigheten din begäran får du en förtryckt Förenklad självdeklaration. Då gäller den 2 maj 2001 som sista inlämningsdag. Inbetalningskort Du har fått två skatteinbetalningskort. Du kan använda antingen postgiroinbetalningskortet eller bankgiroinbetalningskortet om du ska göra en skatteinbetalning. 2 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

3 NYHETER! Kapital Reavinst och reaförlust vid avyttringar av andelar i blandfonder får numera kvittas på samma sätt som gäller för aktiefonder. Dessutom får reaförluster på marknadsnoterade aktier kvittas fullt ut mot vinster på onoterade aktier. Övrigt Skattereduktion för allmän pensionsavgift har införts samtidigt som avdraget för den allmänna pensionsavgiften har sänkts. Se sidan 23. Fastighetsskatten på hyreshus har sänkts. Fastighetsskatten på bostadsdelen i hyreshus beräknas på det lägsta av 1999 och 2000 års taxeringsvärden. Församlingsskatten, som tidigare räknats in i den kommunala inkomstskatten, har ersatts av kyrkoavgift och begravningsavgift. Se sidan 23. Kommunal inkomstskatt avser numera endast kommunalskatt och landstingsskatt. Om deklarationen Särskild självdeklaration ska lämnas senast den 2 april 2001 Senast den 2 april 2001 klockan ska deklarationen vara inlämnad. Detta gäller även om din make ska lämna Förenklad självdeklaration den 2 maj. Skattekontorets adress står på din deklarationsblankett. Om du har glömt något eller vill ändra i din deklaration, kan du komplettera i efterhand. Anstånd med att lämna deklarationen Om du inte har möjlighet att lämna din deklaration i tid, kan du ansöka om att få lämna den senare. Det finns en blankett för detta. Beställ på direktval Du måste ha ett godtagbart skäl för att få anstånd, t.ex. att du är utomlands en längre tid. Lämna ansökan till det skattekontor som står på din deklarationsblankett minst 10 dagar före den 2 april Förseningsavgift Om du lämnar din deklaration för sent kan du få betala en förseningsavgift på 500 kr. Lämnar du deklarationen efter den 1 augusti kan förseningsavgiften bli kr. Oriktiga uppgifter Skattetillägg är en avgift som du kan få betala om du lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen eller på bilagor, eller om du utelämnar någon uppgift som skulle ha varit med. om du blir skönstaxerad, t.ex. om du inte lämnat någon deklaration. Om du rättar till felet på eget initiativ, slipper du skattetillägg. Viktiga datum för dig som lämnar Särskild självdeklaration januari 12 februari 2 april 3 maj 17 december Senast den 31 januari ska kontrolluppgifter skickas ut av arbetsgivare, pensionsutbetalare, banker, låneinstitut och försäkringsbolag. Gör en egen skatteinbetalning för att undvika kostnadsränta om underskottet beräknas överstiga kr. Inbetalningen ska vara bokförd på skattemyndighetens post eller bankgiro senast den 12 februari. Sista dagen att lämna in Särskild självdeklaration. Gör en egen skatteinbetalning för att undvika kostnadsränta om underskottet beräknas uppgå till högst kr. Inbetalningen ska vara bokförd på skattemyndighetens post eller bankgiro senast den 3 maj. Senast den 17 december ska slutskattebeskedet skickas ut till den som lämnat Särskild självdeklaration. Överskott på skattekontot betalas ut. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 3

4 Så fyller du i blanketten Sidan 1 Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas. Stämmer det? Läs under Sambeskattning för att få veta om du ska sambeskattas eller inte. Tjänst Sambeskattning Sambeskattning medför gemensam beräkning av förmögenhetsskatten. Med makar och gifta avses även registrerade partner. Vilka sambeskattas? Makar som gift sig före 2000 och bott ihop större delen av Som makar räknas också de som vid 2000 års ingång bor ihop utan att vara gifta: om de har eller har haft gemensamt barn fött före 2000 eller om de tidigare varit gifta med varandra. Om makar inte bott ihop p.g.a. att den ena maken måste vistas på sjukhem ska de ändå sambeskattas. Om ena maken avlidit under 2000 gäller reglerna om sambeskattning oavsett när under året dödsfallet inträffade. Vilka sambeskattas inte? Gifta som inte bor ihop. De som gift sig under Sambor som fått sitt första barn under De som bor ihop men varken har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta med varandra. De som tidigare varit gifta med varandra, separerat och under 2000 flyttat ihop igen. Om uppgifterna för sambeskattning inte stämmer Under Övriga upplysningar på deklarationens baksida fyller du då i om du ska sambeskattas eller inte. Ska du sambeskattas, skriv namn och personnummer på den person du ska sambeskattas med. Om ni har barn skriv även barnets födelsedatum (år, månad, dag). 1 Lön 1a Kontant bruttolön, skattepliktig förmån m.m. Här fyller du i summan av de kontrolluppgifter du fått från arbetsgivare, t.ex. kontant lön och skattepliktiga förmåner (fri kost, fri bil, fritt drivmedel, personaloptioner m.m.). Inkomster under kr ska du också ta upp här. Här ska du också ta med bl.a. traktamenten och bilersättning utöver schablonen, ersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, semesterersättning från semesterkassa samt ersättning från försäkringskassan och arbetslöshetskassan. Om egen arbetsskadelivränta har betalats ut ska du också ta upp den här. Pension och annan livränta än arbetsskadelivränta fyller du i vid punkt 3. Stämmer dina kontrolluppgifter med dina inkomster behöver du inte specificera dem. Fyll i så fall i summan av dina inkomster direkt i ruta 03. Om du har haft inkomst som du inte fått kontrolluppgift på eller om någon kontrolluppgift är felaktig ska du specificera alla inkomster. Fyll sedan i summan av inkomsterna i ruta 03. 1b Kostnadsersättningar Exempel på kostnadsersättningar är ersättning för telefon, representation och dagbarnvårdares omkostnader. De kostnadsersättningar som kryssmarkerats i kontrolluppgiften (rutorna enligt schablon, rutorna motsvarande gjorda utlägg) ska du inte deklarera. Du ska inte heller göra avdrag för motsvarande kostnader. I ruta 05 fyller du i de kostnadsersättningar som du ska deklarera (ruta 20 på kontrolluppgiften). Obs! Avdrag för kostnader för vilka du fått ersättning gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. 4 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

5 Postadress Telefon Besöksadress 1 Deklarationen sänds eller lämnas till SKATTEMYNDIGHETEN SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN 35 Uppgifter för sambeskattning Läs i "Dags att deklarera" sidan 4. SAMBESKATTAD MED Tjänst Lön 1a Kontant bruttolön, skattepliktig förmån, sjukpenning, egen arbetsskadelivränta, delpension m.m. Utbetalarens namn Läs först i "Dags att deklarera"! Särskild självdeklaration Hemortskommun WISTAD Skattesats 29:60 Kr Avgiftssats Avgiftssats 1:22 Läs i "Dags att deklarera" sidan 5. Person/Organisationsnr Skattesats och avgiftssatser Karlsson, Anders VILLAGATAN WISTAD Skattesats för kommunal inkomstskatt, dvs. kommunalskatt och landstingsskatt (första rutan). Avgiftssats för kyrkoavgift (andra rutan). Avgiftssats för begravningsavgift (tredje rutan). För medlemmar i Svenska kyrkan ingår i avgiftssatsen för kyrkoavgift även avgiftssatsen för begravningsavgift. Undantag: För medlemmar i Svenska kyrkan som bor i Stockholm eller Tranås är avgiftssatserna ifyllda var för sig. 1b Kostnadsersättningar (avdrag för dina kostnader gör du vid 2 ) Utbetalarens namn 2 Avdrag a Resor till och från arbetet Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Om du yrkar avdrag för resor med bil fyll också i antal resdagar och antal km per dag. 01 Hela kostnaden kr 02 Resdagar 04 Km per dag 07 2b Tjänsteresor 2c Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2d Övriga kostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. 3 Pension och livränta 3a Allmän pension, tjänstepension Utbetalarens namn 06 Hela kostnaden kr Kr 3b Privat pensionsförsäkring, pensionssparkonto och skattepliktig livränta Utbetalarens namn 4 Övriga inkomster * RSV 2001 K utgåva a Andra skattepliktiga ersättningar som inte är pensionsgrundande Utbetalarens namn 4b Periodiskt understöd Utbetalarens namn och adress 4c Nettointäkt enligt Tblankett Avstämning av egenavgifter m.m. 18 Avsättning för egenavgifter m.m. 4d Inkomst av tjänst enligt blankett K10/K4C Webbplats: S Summa SKM SKR Sektion Grupp Sort. nummer Sorteringsbegrepp Dekl. fåmansföretag Tax.år F Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

6 Forts. Sidan 1 2 Avdrag 2a Resor till och från arbetet Är de kostnader som du kan dra av för resor till och från arbetet högre än kr? Då har du rätt att begära avdrag för den del av kostnaderna som överstiger kr. Exempel Anders bussresor till och från arbetet har kostat kr under Anders fyller i hela kostnaden i ruta 01. Han drar bort kr och fyller i avdraget i ruta 07. Om du yrkar avdrag för resor med bil fyller du dessutom i antal resdagar i ruta 02 och antal kilometer per dag i ruta 04. Om du t.ex. har haft flera arbetsgivare fyller du i stället i dessa uppgifter under Övriga upplysningar. 2b Tjänsteresor Läs om avdraget för kostnader i samband med tjänsteresor på sidan 7. Avdraget gör du i ruta 08. 2c Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Läs om avdraget på sidan 7. Avdraget gör du i ruta 09. 2d Övriga kostnader Har du haft andra kostnader, som du har rätt att dra av, på mer än kr? Du får då göra avdrag för den del av kostnaderna som överstiger kr. Exempel Anders har fått kr i kostnadsersättning för telefonsamtal. Detta belopp har han fyllt i som en inkomst vid punkt 1b på deklarationsblanketten. Anders har haft följande kostnader: 960 kr för avgift till arbetslöshetskassan kr för telefonsamtal i tjänsten. Anders fyller i hela kostnaden ( ) i ruta 06. Han drar bort och fyller i avdraget i ruta 10. Mer information finns i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Spara dina kvitton! Skattemyndigheten kan begära att du styrker dina avdrag. Vilka avdrag kan du göra? Resor till och från arbetet (2a) Förutsättningen för att få avdrag för resor till och från arbetet är att kostnaderna är högre än kr. Alla kostnader för resor till och från arbetet, oavsett färdsätt, lägger du ihop. Du får göra avdrag för den del av kostnaderna som överstiger kr. Resor med allmänna kommunikationsmedel Om du har åkt med allmänna kommunikationsmedel, har du rätt till avdrag om avståndet är minst två kilometer. Resor med bil eller motorcykel Om du använt bil eller motorcykel har du rätt till avdrag om avståndet är minst 5 kilometer. Dessutom måste du regelmässigt ha gjort en tidsvinst på minst två timmar per dag sammanlagt för fram och återresan genom att använda bilen i stället för allmänna kommunikationsmedel. Har du flexibel arbetstid och tjänar minst två timmar bara om du lägger arbetstiden på ett visst sätt, anses inte kravet på tidsvinst uppfyllt. Har du flera fasta arbetsplatser och flera arbetspass per dygn, räknas den sammanlagda tidsvinsten per dygn. om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel och avståndet är minst två kilometer. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel för en del av sträckan bostad arbetsplats, se Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval om du använt bilen i tjänsten under minst 60 dagar under 2000 och dessutom kört minst 300 mil i tjänsten. Du får då göra avdrag för de dagar bilen använts i tjänsten. om du använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar under 2000 och dessutom kört minst 300 mil i tjänsten. Du får då göra avdrag för alla dagar som bilen använts för resor mellan din bostad och arbetsplats. För resor till och från arbetet med egen bil beräknas kostnaderna till 15 kr per mil, oavsett milantal, och med motorcykel till 7,50 kr per mil, oavsett milantal. För resor till och från arbetet med förmånsbil beräknas kostnaderna till 8 kr per mil för bensindriven bil och till 5 kr per mil för dieseldriven bil. Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil, får du räkna med de verkliga kostnaderna för resor till och från arbetet. Även i detta fall gäller att du får avdrag endast för den del av kostnaderna som överstiger kr. Resor med cykel eller moped Kostnaderna beräknas till 250 kr per år för cykel och 3,50 kr per mil för moped. Avståndet ska vara minst två kilometer. 6 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

7 1b Kostnadsersättningar (avdrag för dina kostnader gör du 2 2 Avdrag 2a Resor till och från arbetet Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Om du yrkar avdrag för resor med bil fyll också i antal resdagar och antal km per dag. 2b Tjänsteresor 2c Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2d Övriga kostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. 01 Hela kostnaden Resdagar 04 Km per dag Hela kostnaden kr kr RSV 2001 K utgåva * 3 Pension och livränta 3a Allmän pension, tjänstepension Utbetalarens namn Ökade levnadskostnader... Vid tjänsteresor (2b) 3b Privat pensionsförsäkring, pensionssparkonto och skattepliktig livränta Utbetalarens namn Du måste ha övernattat på annan ort under tjänsteresan om du ska få avdrag för ökade levnadskostnader. Dessutom krävs det att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är större än 50 kilometer. 4 Övriga inkomster 4a Andra skattepliktiga ersättningar som inte är pensionsgrundande Utbetalarens namn För logikostnad får du avdrag med din verkliga kostnad eller med 90 kr per natt. 4b Periodiskt understöd Utbetalarens namn och adress 4c Nettointäkt enligt Tblankett Avstämning av egenavgifter m.m. 18 Avsättning för egenavgifter m.m. Om en tjänsteresa varat längre än tre månader begränsas avdraget för ökade levnadskostnader. 4d Inkomst av tjänst enligt blankett K10/K4C Har du gjort tjänsteresa till utlandet? Läs i så fall i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Om du fått traktamente Webbplats: Summa SKM SKR Sektion Grupp Sort. nummer Sorteringsbegrepp Dekl. fåmansföretag Tax.år F S Traktamenten upp till avdragsgillt schablonbelopp redovisas endast med kryss på kontrolluppgiften (rutorna 51 och 52). Kryssmarkeringen innebär att du inte behöver deklarera ersättningen och givetvis kan du då inte heller få något avdrag för kostnaderna. I undantagsfall deklareras hela traktamentet. Du kan då också få avdrag för merkostnader. Om du inte fått traktamente Om du inte fått traktamente kan du ändå få göra avdrag för ökade levnadskostnader. Du får då antingen ett schablonavdrag med 90 kr per dag eller avdrag med den verkliga ökningen av kostnaderna. Du måste kunna visa vilka tjänsteresor du gjort och hur stora merkostnader du haft. Resekostnader vid tjänsteresor Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för resekostnader som motsvarar de utlägg du haft för resor inom landet med tåg, flyg, buss, hyrbil eller taxi behöver ersättningen inte deklareras. I dessa fall får du inte heller göra avdrag för kostnaderna. Bilersättning, upp till avdragsgillt schablonbelopp, redovisas endast med kryss på kontrolluppgiften (ruta 50). Kryssmarkeringen innebär att du inte behöver deklarera ersättningen och givetvis kan du då inte heller få något avdrag för kostnaden. Om du använt egen bil i tjänsten och inte fått någon reseersättning får du göra avdrag med 15 kr per mil. Om du använt förmånsbil och själv betalat allt drivmedel får du avdrag med 8 kr per mil för bensindriven bil och 5 kr för dieseldriven bil. Andra reseersättningar än de som nämnts ska du ta upp som inkomst. För övriga resekostnader får du göra avdrag med dina verkliga kostnader, vilka du ska kunna styrka. Kr... tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor (2c) För att du ska få avdrag krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är större än 50 km. Tillfälligt arbete Har du ditt arbete på annan ort än där du har din bostad, får du normalt inte göra avdrag för ökningen av levnadskostnaderna. Du kan få avdrag om du har ett tillfälligt arbete på annan ort, t.ex. om arbetet gäller en kortare tid, arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller arbetet är av det slag att det är tidsbegränsat. Du kan få avdrag så länge det tillfälliga arbetet pågår och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Dubbel bosättning Du kan också få avdrag om du tagit arbete på annan ort och t.ex. din familj på grund av svårighet att skaffa lämplig bostad, din makes förvärvsarbete eller liknande, inte har möjlighet att genast flytta till den ort där du arbetar. Avdrag medges i högst tre år för samboende par och i ett år för ensamstående. Hemresor Om du p.g.a. ditt arbete vistas på annan ort än hemorten, kan du få avdrag för kostnader för hemresor. Avdraget kan medges även om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete eller dubbel bosättning inte är uppfyllda. Övriga kostnader (2d) Om du har andra kostnader som du har rätt att göra avdrag för och som sammanlagt är högre än kr gör du avdrag för den del av kostnaderna som överstiger kr. Du får endast göra avdrag för kostnader som har varit nödvändiga för tjänstens fullgörande. Avdragsgilla kostnader kan vara arbetsverktyg, skyddskläder och skyddsutrustning (däremot inte andra arbetskläder), avgift till arbetslöshetskassa samt mätnings och granskningsavgift. Du får inte avdrag för privata levnadskostnader (t.ex. dagisavgifter). Du får i de allra flesta fall inte avdrag för kostnader i samband med utbildning. Du kan ha rätt till avdrag om du har fått skattepliktig ersättning vuxenstudiestöd m.m. för en utbildning och haft egna kostnader för utbildningen och om dessa kostnader inte ersatts med skattefria bidrag. För den som haft tjänsteinkomst av en självständigt bedriven verksamhet som inte räknas som näringsverksamhet (t.ex. inkomstgivande hobbyverksamhet) gäller att även kostnader för den verksamheten får dras av. Det gör du på särskild bilaga, blankett T2. Beställ på direktval Mer information Beställ på finns vår servicetelefon i Deklarationsupplysningar ( ring , för löntagare vänta på (RSV svar, 330). slå ditt direktval) Beställ eller på direktval gå in på vår webbplats:

8 Forts. Sidan 1 3a Allmän pension/tjänstepension Sidan 1 och 2 3 Pension och livränta I ruta 14 fyller du i allmän pension (folkpension och ATP) och tjänstepension. Delpension redovisar du under punkt 1a, ruta 03. Det är viktigt att du tar upp pensionen i rätt ruta för att det särskilda grundavdraget ska bli rätt. Av kontrolluppgiften framgår det hur du ska redovisa beloppet. Barnpension som är folkpension och ATP är delvis skattefri. För pension efter en förälder är den skattefria delen kr och för pension efter båda föräldrarna kr för helt år. På kontrolluppgiften har endast den skattepliktiga delen av pensionen redovisats. 3b Privat pensionsförsäkring, pensionssparkonto och skattepliktig livränta I ruta 15 fyller du i det belopp som du har fått ut från ditt privata pensionssparande och din skattepliktiga livränta. Egen arbetsskadelivränta redovisar du däremot under punkt 1a, ruta Övriga inkomster 4a Andra skattepliktiga ersättningar som inte är pensionsgrundande I ruta 16 fyller du i t.ex. utbetalningar från vinstandelsstiftelse och vissa ersättningar till idrottsmän. 4b Periodiskt understöd I ruta 17 fyller du i periodiskt understöd enligt dom eller avtal från din tidigare make. Under Övriga upplysningar ska du också skriva namn och adress för den som du fått understöd från. Observera att frivilligt periodiskt understöd inte är skattepliktigt, liksom inte heller underhållsbidrag för barn. 4c Inkomst av tjänst/hobby för vilken du ska betala egenavgifter m.m. Om du har inkomst av tjänst/hobby som du själv ska betala avgifter för (antingen egenavgifter och allmänlöneavgift eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster), ska du räkna ut inkomsten på blankett T1 eller T2 (hobby). Beställ blankett T1 på direktval 6201 och blankett T2 på direktval Fyll i avsättning för egenavgifter m.m. i ruta 18 och inkomsten i ruta 19. Det förtryckta beloppet för avstämning av egenavgifter m.m. är skillnaden mellan föregående års avsättning och påförda avgifter enligt slutskattebesked. Nedsättning av egenavgifter Se sidan 19, avsnitt 13. 4d Inkomst av tjänst enligt blankett K10 eller K4C Här fyller du i om du fått utdelning på aktier i fåmansföretag som är högre än beräknad normal kapitalavkastning, s.k. gränsbelopp. ska fördela reavinst mellan tjänst och kapital. ska återföra uppskovsbelopp vid andelsbyte. ska ta upp belopp på grund av ett s.k. förbjudet lån som ska tas upp till beskattning. Använd blankett K10 eller K4C för att redovisa inkomsten. Beställ blankett K10 på direktval 6310 och blankett K4C på direktval Fyll i inkomsten i ruta 22 och lämna med blanketten till skattemyndigheten. 5 Allmänna avdrag Pensionssparande Här fyller du i försäkringsbolagets/pensionssparinstitutets namn. I ruta 43 gör du avdrag för det belopp som du betalat i premie för pensionsförsäkring och för belopp som du betalat in på pensionssparkonto. Högsta avdrag är i de flesta fall kr (ett halvt prisbasbelopp). Har du högre tjänsteinkomst än kr får du dra av 5 % av inkomsten, men högst kr. Se vidare i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330) och Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ RSV 330 på direktval 7103 och RSV 331 på direktval Periodiskt understöd I ruta 44 gör du avdrag för periodiskt understöd enligt dom eller avtal till tidigare make. Under Övriga upplysningar ska du också skriva namn och adress för den som du har betalat understöd till. Beloppet ska deklareras av mottagaren. Observera att frivilligt periodiskt understöd inte är avdragsgillt. Du får inte heller göra avdrag för underhållsbidrag till barn. 8 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

9 1b Kostnadsersättningar (avdrag för dina kostnader gör du vid 2 ) Utbetalarens namn 2 Avdrag a Resor till och från arbetet Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Om du yrkar avdrag för resor med bil fyll också i antal resdagar och antal km per dag. 2b Tjänsteresor 2c Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2d Övriga kostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. 3 Pension och livränta 3a Allmän pension, tjänstepension Utbetalarens namn 01 Hela kostnaden Resdagar 04 Km per dag Hela kostnaden kr Kr kr b Privat pensionsförsäkring, pensionssparkonto och skattepliktig livränta Utbetalarens namn 4 Övriga inkomster 4a Andra skattepliktiga ersättningar som inte är pensionsgrundande Utbetalarens namn Sidan 1 * RSV 2001 K utgåva b Periodiskt understöd Utbetalarens namn och adress 4c Nettointäkt enligt Tblankett Avstämning av egenavgifter m.m. 18 Avsättning för egenavgifter m.m. 4d Inkomst av tjänst enligt blankett K10/K4C Webbplats: S Summa F SKM SKR Sektion Grupp Sort. nummer Sorteringsbegrepp Dekl. fåmansföretag Tax.år Sidan 2 5 Allmänna avdrag Pensionssparande Försäkringsbolagets, pensionssparinstitutets namn Periodiskt understöd m.m. Mottagarens namn och personnummer eller adress Underskott av aktiv näringsverksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller 129. Summa Kapital 6 Inkomsträntor m.m. Underskott av aktiv näringsverksamhet Inkomstränta m.m. Du får i vissa fall dra av underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet. Verksamheten ska ha påbörjats efter utgången av Inkomst vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Positiv räntefördelning enligt Nblankett Du kan använda kvittningsmöjligheten endast mot förvärvsinkomst, dvs. inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet i en annan förvärvskälla. Avdraget gör du i ruta 45. Avdraget får inte överstiga kr. Utgiftsräntor m.m. Avdrag för utgiftsränta m.m. Avdrag för förvaltningskostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Negativ räntefördelning enligt Nblankett Reavinst/Reaförlust Du måste lämna bilaga (Kblankett) om du beräknar reavinst/förlust på aktiefond eller blandfond till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgift eller har annan reavinst/förlust. På blankett K1 räknar du samman dina reavinster/förluster, inklusive aktiefond eller blandfond. Om du endast har en reavinst/förlust behöver du inte lämna blankett K1. 61 Hela kostnaden kr Sätt kryss om du lämnar bilaga för uppskovsavdrag vid byte av bostad (RSV 2252) Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: uppskov enligt andelsbyteslagen Om du bedrivit konstnärlig, litterär eller liknande aktiv verksamhet som gått med underskott får du dra av underskottet som allmänt avdrag i ruta 45. Verksamheten behöver inte vara nystartad Se vidare i Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ på direktval

10 Forts. Sidan 2 och 3 6 Kapital Kontrollera dina kontrolluppgifter Det är viktigt att du granskar uppgifterna i dina kontrolluppgifter, särskilt belopp och personnummer. Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Här fyller du i summan av inkomsträntor räntebidrag utdelning på aktier m.m. reavinst på andelar i räntefonder. Inkomsträntor m.m. som du redovisat i din näringsverksamhet ska inte ingå i ruta 50. Om du beräknar reavinst på andelar i räntefond till ett annat belopp än det som framgår av kontrolluppgift redovisar du detta på blankett K4 under avsnitt II. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. Reavinst på vissa marknadsnoterade fordringar i svenska kronor t.ex. nollkupongare, räknas som inkomstränta. I vissa fall lämnar utbetalaren kontrolluppgift på inkomstränta. Om utbetalaren i stället lämnat kontrolluppgift på hela det utbetalade beloppet (inklusive räntan), måste du själv räkna ut hur mycket som är ränta. Detta gör du på blankett K4 under avsnitt II. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. Begränsad skattefrihet (lättnadsregler) Utdelning och reavinst på aktier och andelar i onoterade företag kan vara helt eller delvis skattefria. Använd blankett K12 (blankett K10 om du är delägare i fåmansföretag) för att räkna ut den skattefria utdelningen. Beställ blankett K12 på direktval 6315 och Beställ blankett K10 på direktval Om du inte fått maximal skattefri utdelning kan du tillgodoräkna dig beloppet senare år. Specifikationen på sidan 3 Fyll i specifikationen på sidan 3 om du har fått någon inkomstränta som du inte har fått kontrolluppgift på, t.ex. ränta från en privatperson. Detsamma gäller om du fått en Sidan 2 och 3 felaktig kontrolluppgift eller om du fått någon kontrolluppgift som avser näringsverksamhet. Specificera i så fall alla dina inkomsträntor m.m. som avser inkomstslaget kapital (även de som du fått kontrolluppgift på). För sedan över summan till ruta 50. Inkomsträntor m.m. som du redovisat i din näringsverksamhet ska inte ingå i ruta 50. Annars fyller du i summan av inkomsträntor m.m. direkt i ruta 50 på sidan 2. Utländsk skatt på aktieutdelning Du kan ha rätt till avräkning av den utländska skatten från den svenska skatten. Under Övriga upplysningar begär du avräkningen. Se vidare i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330) Beställ på direktval Bankkonto utomlands Du som har bankkonto eller värdepappersdepå utomlands ska lämna uppgifter till Riksskatteverket. Läs i broschyren Bankkonto utomlands (RSV 306). Broschyren finns hos skattemyndigheten. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Har du under 2000 hyrt ut din villa, fritidsfastighet, bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet eller enstaka rum, ska du redovisa överskottet (inkomsten). Räkna ut inkomsten på blankett K3. Beställ på direktval Fyll i inkomsten i ruta 51 och lämna med blanketten till skattemyndigheten. Positiv räntefördelning enligt Nblankett Om du har gjort avdrag på blankett N1, N2 eller N3A för positiv räntefördelning, ska du göra tillägg med motsvarande belopp i ruta 52. Läs mer i Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut (RSV 285). Beställ på direktval 7106 eller i Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut (RSV 283). Beställ på direktval Utgiftsräntor Avdrag för utgiftsräntor m.m. Här fyller du i summan av räntorna på dina lån i banker och kreditinstitut samt andra utgiftsräntor tomträttsavgäld reaförlust på andelar i räntefonder. Observera att räntor som du dragit av i din näringsverksamhet inte ska dras av i ruta 53. Om du beräknar reaförlust på andelar i räntefond till ett annat belopp än det som framgår av kontrolluppgift redovisar du detta på blankett K4 under avsnitt II. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. Reaförlust på vissa marknadsnoterade fordringar i svenska kronor räknas som utgiftsränta. Använd blankett K4 för att räkna ut förlusten. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. 10 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

11 Specifikation till sidan 2 Sidan 3 är en specifikation till sidan 2. Den här specifikationen ska du fylla i om du har haft någon inkomstränta m.m. eller utgiftsränta m.m. som du inte fått kontrolluppgift på har fått någon kontrolluppgift som är felaktig har fått någon kontrolluppgift som avser näringsverksamhet. Då måste du redovisa samtliga uppgifter som avser inkomstslaget kapital under 9 och 10 nedan. Annars redovisar du summan av inkomsträntor m.m. direkt i ruta 50 och summan av utgiftsräntor m.m. direkt i ruta 53 på sidan 2. Läs mer i "Dags att deklarera" på sidorna 10 och 11. Sidan Allmänna avdrag Inkomstränta, statligt räntebidrag för privatbostad, utdelning m.m. Bankmedel/Värdepapper m.m. Utbetalarens namn Pensionssparande Försäkringsbolagets, pensionssparinstitutets namn Inkomstränta, utdelning m.m. Periodiskt understöd m.m. Mottagarens namn och personnummer eller adress Underskott av aktiv näringsverksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller Kapital Inkomsträntor m.m. Inkomstränta m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Statligt räntebidrag för privatbostad Positiv räntefördelning enligt Nblankett 10 Utgiftsränta m.m. Långivarens namn (för enskild person även personnummer eller adress) Tomträttsavgäld Beloppet förs över till sidan 2 vid " Kapital" ruta 50 Skuldbelopp 31 dec 2000 Beloppet förs över till sidan 2 vid " Kapital" ruta 53 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 6 Summa Utgiftsräntor m.m. 53 Avdrag för utgiftsränta m.m Hela kostnaden 54 Avdrag för förvaltningskostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr kr 55 Negativ räntefördelning enligt Nblankett Specifikationen Reavinst/Reaförlust på sidan 3 Banken har fördelat räntorna lika mellan Anders och Eva på Du måste lämna bilaga (Kblankett) om du deras kontrolluppgifter. Sätt kryss om du lämnar På Anders kontrolluppgift från Fyll i specifikationen på sidan 3 om du har betalat någon beräknar reavinst/förlust på aktiefond eller blandfond banken bilaga står fördet att han har utgiftsräntor på kr. utgiftsränta m.m. till annat som belopp du än inte det som har framgår fått kontrolluppgift av ellerpå, uppskovsavdrag vid 59 t.ex. ränta till en har annan privatperson. reavinst/förlust. Detsamma gäller om du fått Men Anders byte av har bostadsjälv betalat hela räntan på banklånet, en felaktig kontrolluppgift På blankett K1 räknar eller du samman om du dina fått reavinster/förluster, någon kontrolluppgift som avser reavinst/förlust näringsverksamhet. behöver du inte lämna Specificera blankett K1. i så fall deklaration och Eva gör inget avdrag. Anders och Eva speci (RSV 2252) kr. Han har därför rätt att dra av hela beloppet i sin inklusive aktiefond eller blandfond. Om du endast har en uppskov enligt 64 alla dina utgiftsräntor Fyll i resultatet m.m. av din beräkning som avser (vinst inkomstslaget eller förlust) kapital ficerar sina andelsbyteslagen utgiftsräntor på sidan 3. i rätt ruta på deklarationen: (även de som (K4B/K4C). reavinst du fått i ruta kontrolluppgift 56 på). För sedan över Anders och Eva meddelar också banken så att deras kontrolluppgifter blir riktiga nästa år. summan till ruta reaförlust 53. i ruta Utgiftsräntor 57. m.m. Läs som i "Dags du att redovisat deklarera" sidan i din näringsverksamhet ska inte ingå i ruta 53. Reavinst Annars fyller du i summan av utgiftsräntor m.m. direkt i Avdrag för förvaltningskostnader 57 ruta 53 på sidan Reaförlust 2. Har du haft högre förvaltningskostnader (notariatavgifter 60 m.m.) Gemensamt betalningsansvar för ett lån Överskott/Underskott än kr? Då har du rätt att begära avdrag för den / del av kostnaderna som överstiger kr. Fyll i så fall i hela Tänk på att din bank fördelar utgiftsräntorna lika mellan dig kostnaden i ruta 61. Dra bort kr och fyll i avdraget i och den person som du delar lånet med, om ni inte meddelat ruta 54. banken något 7annat. Avkastningsskatt Detta gäller också Utländsk tomträttsavgäld. försäkring Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring Obs! Har 62 du andelar i värdepappersfond, 63 är fondens förvaltningskostnad inte avdragsgill för dig. Skatteunderlag Om ni inte är sambeskattade och du gör en annan fördelning av räntorna än vad som står på kontrolluppgiften skriv då på sidan 3 8på Förmögenhet deklarationsblanketten personnumret på den person som Om din du förmögenhet delar lånet (tillgångar med. minus skulder) tillsammans med makes och Om hemmavarande du gjort tillägg på blankett N1, N2 eller N3A för negativ barns förmögenhet är större än kr ska du fylla i dina tillgångar och skulder här. Läs i "Dags att deklarera" sidan 14 bl.a. om hur barns förmögenhet redovisas. räntefördelning, ska du göra avdrag med motsvarande belopp Exempel Fastighet/Bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Övriga tillgångar i ruta 55. Läs mer i Dags 66att deklarera näringsverksamhet Anders och hans hustru Eva äger en villa. Skulden på villan med årsbokslut Tillgångar (RSV 285). 67 är kr. Räntorna är på kr. De har gemensamt Beställ på direktval 7106 eller i Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut (RSV 283). 68 Skulder betalningsansvar för lånet. Ö Beställ på direktval Utgiftsränta m.m. Negativ räntefördelning enligt Nblankett 3 Forts. sidan 12 11

12 Forts. Sidan 2 och 3 6 Kapital, forts. Värdepappersfonder kan delas in i aktiefonder (minst 75 % aktier och aktierelaterade värdepapper) räntefonder (enbart fordringar i svenska kronor) blandfonder (andra fonder än aktiefonder och räntefonder). Med andelar i aktiefonder, blandfonder och räntefonder avses marknadsnoterade andelar. Skattemyndigheten får kontrolluppgifter på försäljningar av marknadsnoterade aktier, obligationer, optioner m.m. Kontrolluppgifterna innehåller endast uppgift om försäljningspris efter avdrag för courtage. Du redovisar vinst eller förlust på Kblankett. sålda andelar i svenska värdepappersfonder. Vinster och förluster på andelar i aktiefonder och blandfonder redovisas som reavinst respektive reaförlust, se vidare under Aktiefonder eller blandfonder. Vinster och förluster på andelar i räntefonder behandlas däremot som inkomstränta respektive utgiftsränta, se punkt 6 på sidan 10. Skattemyndigheten får inte kontrolluppgifter på inlösen av aktieindexobligationer. Du redovisar vinst eller förlust på blankett K4. sålda andelar i utlandsbaserade värdepappersfonder, t.ex. Luxemburgfonder. Du redovisar vinst eller förlust på blankett K4. Fondförvaltaren eller banken lämnar ofta uppgift på ditt årsbesked om hur stor vinsten eller förlusten är. På Riksskatteverkets webbplats, kan du se exempel på värdepappersfonder som är utlandsbaserade. Där kan du också se vilka marknadsnoterade aktieindexobligationer som blivit inlösta under Aktiefonder eller blandfonder Enligt kontrolluppgift Om du godtar kontrolluppgiften, dvs. det belopp som fondbolaget räknat ut, fyller du i vinsten i ruta 56 eller 70 % av förlusten i ruta 57. Egen beräkning Reavinst/Reaförlust Om du beräknar vinsten eller förlusten till ett annat belopp än det som finns på kontrolluppgiften redovisar du vinsten eller förlusten på blankett K4 under avsnitt I. Beställ på direktval Det belopp du räknar ut på blankett K4 fyller du i ruta 56 (vinst) eller ruta 57 (förlust). Både vinst och förlust Har du både vinst och förlust ska du nettoredovisa vinst eller förlust. Förluster kvittas mot vinster enligt särskilda regler. Förluster på andelar i aktiefonder och blandfonder får dras av fullt ut mot vinster på aktiefonder, blandfonder och andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 %. Om nettoresultatet blir en vinst fyller du i det i ruta 56 och blir det en förlust fyller du i ruta 57. Har du sålt olika slags tillgångar? Om du sålt andelar i aktiefonder eller blandfonder och dessutom har sålt andra slags tillgångar, t.ex. aktier eller fastigheter gäller följande. Du redovisar först vinsten eller förlusten på fondandelarna på blankett K4. Beställ på direktval Övriga vinster och förluster redovisar du sedan på respektive Kblankett. På blankett K1 räknar du fram din sammanlagda reavinst eller reaförlust, dvs. det belopp du ska skriva i ruta 56 (vinst) eller ruta 57 (förlust). Exempel Anders har under 2000 sålt andelar i en aktiefond med en förlust på kr. Anders har dessutom sålt aktier för kr i det börsnoterade bolaget A. Anders börjar med att fylla i förlusten på aktiefonden (1 000 kr) på K4blanketten. Även försäljning av aktier redovisar Anders på blankett K4. Han räknar fram en reavinst på kr. Han fyller i ( ) i ruta 56. Begränsad skattefrihet (lättnadsregler) För utdelning och reavinst på aktier och andelar i onoterade företag gäller en begränsad skattefrihet. Om en fysisk person eller ett dödsbo fått sådan utdelning med lägre belopp än vad som kunnat mottas skattefritt och sedan säljer aktierna eller andelarna får överskjutande del utnyttjas vid reavinstberäkningen (blankett K4 eller för delägare till fåmansföretag blankett K10). Uppskov vid byte av bostad Om du har sålt din permanentbostad och köper en annan bostad som du flyttar till, kan du få uppskov med beskattningen av den vinst du har gjort vid försäljningen. Du redovisar vinsten på blankett K5 (fastighet) eller på blankett K6 (bostadsrätt). Om du begär uppskov fyller du dessutom i blankett RSV Sätt då också kryss i ruta 59. Om du har sålt din bostadsrätt samma år som föreningen upplät bostadsrätterna, räknas det som en aktieförsäljning. Du kan inte (enligt Riksskatteverkets tolkning) få uppskov med beskattningen. Observera att vinsten/den del av vinsten som du begär uppskov med inte ska räknas med i det belopp som du fyller i på deklarationsblanketten. När du sedan säljer ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet tas fram till beskattning. Läs vidare i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

13 Aktier som bytts ut uppskov enligt andelsbyteslagen 5 Allmänna avdrag Pensionssparande Försäkringsbolagets, pensionssparinstitutets namn Om du har accepterat erbjudande om att byta ut aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag, t.ex. Pharmacia & Upjohn Inc. mot Pharmacia Corp., ska du redovisa reavinsten vid bytet. Du kan få uppskov med beskattning av vinsten. Om du begär uppskov med beskattningen ska du redovisa detta på blankett K4B. Begär du uppskov med endast en del av reavinsten, för du över den del som du inte begär uppskov med till blankett K4. Blankett K4B använder du också om du ska återföra uppskovsbelopp till beskattning. Periodiskt understöd m.m. Mottagarens namn och personnummer eller adress Underskott av aktiv näringsverksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller 129. Kapital 6 Inkomsträntor m.m. Inkomstränta m.m. I upplysningsbladet till blankett K4B visas exempel på hur reavinst och uppskovsbelopp beräknas. Om du begär uppskov Inkomst vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Positiv räntefördelning enligt Nblankett med beskattning av reavinst enligt andelsbyteslagen ska du också sätta kryss i ruta 64 på deklarationen. Uppskov får återföras till beskattning när som helst, dock senast när de tillbytta aktierna avyttras eller när innehavaren flyttar utomlands. Summa Läs även vidare i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Uppskov med reavinst vid utbyte av s.k. kvalificerade aktier/ andelar i fåmansföretag redovisas på blankett K4C. Uppskov kan medges både för det belopp som ska beskattas i kapital och för det belopp som ska beskattas i tjänst. Läs vidare i Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut (RSV 285). Beställ på direktval Utgiftsräntor m.m. Avdrag för utgiftsränta m.m. Avdrag för förvaltningskostnader Du får dra av den del av kostnaderna som överstiger kr. Negativ räntefördelning enligt Nblankett Aktiebyten har bl.a. skett i följande bolag under 2000: Pharmacia & Upjohn Inc. Pharmacia Corp. Provobis Hotel & Restauranger AB Scandic Hotels AB Connecta AB Information Highway AB Guide Konsult AB Framtidsfabriken AB Måldata AB Sigma AB Société Européenne de Communication S.A (SEC) NetCom AB 61 Hela kostnaden kr Reavinst/Reaförlust Du måste lämna bilaga (Kblankett) om du beräknar reavinst/förlust på aktiefond eller blandfond till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgift eller har annan reavinst/förlust. På blankett K1 räknar du samman dina reavinster/förluster, inklusive aktiefond eller blandfond. Om du endast har en reavinst/förlust behöver du inte lämna blankett K1. Fyll i resultatet av din beräkning (vinst eller förlust) i rätt ruta på deklarationen: reavinst i ruta 56 reaförlust i ruta 57. Läs i "Dags att deklarera" sidan 12. Reavinst Reaförlust Sätt kryss om du lämnar bilaga för uppskovsavdrag vid byte av bostad (RSV 2252) uppskov enligt andelsbyteslagen (K4B/K4C). Överskott/Underskott På Riksskatteverkets webbplats, kan du fylla i blanketter direkt på skärmen och sedan skriva ut dem färdiga att skicka in till skattemyndigheten. Du kan också beställa blanketter från skattemyndighetens servicetelefon. Ring Vänta på svar. Slå ditt direktval. 7 2 Avkastningsskatt Utländsk försäkring Skatteunderlag Blanketter K4 om du sålt aktier, obligationer, andelar i värdepappersfonder m.m. Beställ på direktval K4B om du begär uppskov enligt andelsbyteslagen. Beställ på direktval Förmögenhet Om din förmögenhet (tillgångar minus skulder) tillsammans med makes och hemmavarande barns förmögenhet är större än kr ska du fylla i dina tillgångar och skulder här. Läs i "Dags att deklarera" sidan 14 bl.a. om hur barns förmögenhet redovisas. Fastighet/Bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Övriga tillgångar K4C om du begär uppskov enligt andelsbyteslagen, kvalificerade aktier/andelar. Beställ på direktval K5 om du sålt privatbostadsfastighet. Beställ på direktval K6 om du sålt bostadsrätt. Beställ på direktval K7 om du sålt näringsfastighet. Beställ på direktval K8 om du sålt övrig lös egendom. Beställ på direktval K9 om du sålt utländsk valuta. Beställ på direktval Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring K10 om du ska lämna uppgift som delägare i fåmansföretag. Beställ på direktval K11 om du handlat med optioner. Tillgångar Skulder Överskott/Underskott 66 Beställ på direktval K12 om du fått skattefri utdelning på aktier och andelar i onoterade företag. Beställ på direktval K15 om du sålt andel i handelsbolag. Beställ på direktval K1 om du har flera olika reavinster/förluster. Beställ på direktval RSV om du begär uppskovsavdrag vid byte av bostad Beställ på direktval / / Du kan även hämta blanketter som du behöver på närmaste skattekontor. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 13

14 Forts. Sidan 2 och 3 7 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Om du har en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. Försäkringar som är slutbetalda före 1997 är undantagna från denna skatt om de inte är köpta i andra hand, s.k. begagnade försäkringar. Det är skatteunderlaget som du ska fylla i på blanketten. Skatteunderlaget räknas fram med ledning av statslåneräntan och försäkringens värde. Försäkringsföretaget ska lämna kontrolluppgift om försäkringens värde. Läs vidare i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330) Beställ på direktval Läs också informationsbladet Utländska kapitalförsäkringar (RSV 355). Om du har betalat skatt utomlands för försäkringen skriver du om detta under Övriga upplysningar. 8 Förmögenhet (tillgångar minus skulder) Makar samt föräldrar med hemmavarande barn (ej fosterbarn) som inte fyllt 18 år den 1 november 2000 sambeskattas för förmögenhet. Läs på sidan 4 under rubriken Sambeskattning vilka som räknas som makar. Förmögenhetsskatten beräknas på den sammanlagda beskattningsbara förmögenheten och fördelas sedan i förhållande till vars och ens skattepliktiga förmögenhet. Förmögenhetsskatten är 1,5 % av den del av förmögenheten som överstiger kr. Skattemyndigheten drar automatiskt av innan förmögenhetsskatten räknas ut. Du ska inte dra av innan du redovisar i deklarationen. Du kan läsa om underskott av förmögenhet (vid sambeskattning) och begränsningsregeln i Skatteuträkningsbroschyren 2001 (RSV 425) Beställ på direktval Om din förmögenhet, eller din och din makes och dina barns sammanlagda förmögenhet, överstiger kr ska värdet av dina tillgångar och dina skulder redovisas i deklarationen. Observera dock vad som sägs i nästa stycke om hemmavarande barns förmögenhet. Om skulderna överstiger tillgångarna (underskott) för någon familjemedlem ska underskottet räknas av från de andra familjemedlemmarnas sammanlagda förmögenhet (överskott). Om hemmavarande barn ska lämna egen deklaration ska barnets förmögenhet tas upp där. Om barnet inte ska lämna egen deklaration ska barnets tillgångar och skulder tas upp hos en av föräldrarna. Makar redovisar alltid var för sig. På sidan 15 kan du beräkna din förmögenhet. Du får endast dra av skulder som avser anskaffning av tillgångar som ska tas med när du beräknar din skattepliktiga förmögenhet. Om en skuld avser skattepliktiga aktier är den alltså avdragsgill, men däremot inte om den avser aktier som inte är skattepliktiga, t.ex. aktier på Olistan. Specificera tillgångar enligt blanketten. Fyll sedan i summa tillgångar i ruta 66, summa skulder i ruta 67 och ditt överskott (skattepliktig förmögenhet) eller underskott i ruta 68. Redovisning av underskott gäller bara om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid sambeskattning. Läs mer i Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330), Beställ på direktval 7103, och i Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331), Beställ på direktval Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

15 Reaförlust 60 Överskott/Underskott 7 Avkastningsskatt Utländsk försäkring Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring Skatteunderlag 8 Förmögenhet Om din förmögenhet (tillgångar minus skulder) tillsammans med makes och hemmavarande barns förmögenhet är större än kr ska du fylla i dina tillgångar och skulder här. Läs i "Dags att deklarera" sidan 14 bl.a. om hur barns förmögenhet redovisas. Fastighet/Bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Övriga tillgångar Tillgångar Skulder Överskott/Underskott / / 2 Här kan du räkna ut din förmögenhet Person 1 Person 2 Hemmavarande barn som lämnar egen deklaration Fastighet/Bostadsrätt Taxeringsvärde för småhus Förmögenhetsvärde på bostadsrätt Summa Fastighet/Bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Bankmedel Aktier Värdepappersfonder Obligationer Övriga värdepapper Summa Bankmedel/Värdepapper Övriga tillgångar Bilar och andra yttre inventarier Kapitalförsäkringar Förmögenhet för hemmavarande barn som inte lämnar deklaration Lämnar egen deklaration Eventuell förmögenhet i näringsverksamhet Summa Övriga tillgångar Summa tillgångar den 31 december 2000 Skulder den 31 december 2000 Skattepliktig förmögenhet () Underskott () Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 15

16 Sidan 4 11 Fastighetsskatt Fastighetsskatten och underlaget för fastighetsskatten har skattemyndigheten i regel fyllt i. Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Obs! Om du har ägt en fastighet endast en del av 2000 har inte skattemyndigheten fyllt i något underlag för fastighetsskatt. Du måste själv räkna ut ditt underlag för den tid du har ägt fastigheten och fylla i det i rätt ruta. Se exemplet nedan. Exempel Anders och Eva köpte den 1 mars 2000 en villa med ett taxeringsvärde på kr. De äger halva villan var. I ruta 80 fyller Anders och Eva i , dvs. hälften av (10/12 av ). Småhus/tomt för småhus Fastighetsskatten är 1,5 % på taxeringsvärdet. Undantag: Du betalar ingen fastighetsskatt för nybyggda småhus och tillhörande tomt om huset har värdeår Om huset har värdeår är fastighetsskatten 0,75 % av taxeringsvärdet. Observera att fastighetsskatten är 1,5 % för byggnader som är under uppförande, eftersom de inte har något värdeår. Privatbostad i utlandet Om du har en privatbostad (småhus eller bostadsrätt) utomlands (gäller inte bostad i Grekland), måste du betala fastighetsskatt för den. Underlaget är 75 % av marknadsvärdet för bostaden. Fyll i underlaget i ruta 84. Skatten är 1,5 % av underlaget. Skatt som du betalat i utlandet för privatbostaden avräknas från den svenska skatten. Beloppet skriver du under Övriga upplysningar. Hyreshus/tomt för hyreshus Bostadsdelen Fastighetsskatt betalas för den del av byggnaden (även under uppförande) som avser bostäder och tillhörande tomt. Fastighetsskatten är 1,2 % på taxeringsvärdet. Undantag: Värdeår : 0,6 %. Värdeår : 0,6 % (avser endast nybyggda och därmed jämställda). Värdeår : 0 % (avser endast nybyggda och därmed jämställda). Fastighetsskatten beräknas på 2000 års taxeringsvärde. Är 1999 års taxeringsvärde lägre används detta i stället. Jämförelsen ska göras på värderingsenhetsnivå. Obebyggda tomter Fastighetsskatten är 1,2 % på taxeringsvärdet. Detta gäller även om det finns en byggrätt för lokaler. Obebyggda tomter redovisas i ruta 86. Fastighetsskatten beräknas på 2000 års taxeringsvärde. Är 1999 års taxeringsvärde lägre används detta i stället. Jämförelsen ska göras på värderingsenhetsnivå. Lokaldelen Fastighetsskatten är 1,0 % på taxeringsvärdet. Fastighetsskatt betalas för den del av byggnaden (även under uppförande) som avser lokaler och tillhörande tomt. Industri och elproduktionsenhet Fastighetsskatten är 0,5 % av taxeringsvärdet. Avdrag För näringsfastigheter är skatten i regel avdragsgill. Fastighetsskatten är däremot inte avdragsgill för småhus som är privatbostad eller för obebyggd tomt avsedd för privatbostad. Detta gäller även mangårdsbyggnad på lantbruksenhet. Förlängt räkenskapsår Om du har förlängt räkenskapsår och fastighetstaxeringsvärdet för 2000 har ändrats, beräknas fastighetsskatten på 1999 års taxeringsvärde för den del av räkenskapsåret som avser För bostadsdelen i hyreshus gäller dock att 1999 års värde, om det är lägre på värderingsenhetsnivå, får användas för hela räkenskapsåret. För tid före den 1 januari 2000 gäller samma procentsatser som för Om och tillbyggnad Om du efter 1992 har haft kostnader för om och tillbyggnad med sammanlagt mer än kr på ditt hyreshus och fått underlaget för fastighetsskatten höjt med minst 20 %, kan du få underlaget för fastighetsskatten sänkt under en tioårsperiod. Detta gäller bara på bostadsdelen. Du måste begära denna reducering i din självdeklaration. Om ditt hus har värdeår får du välja mellan att betala halv fastighetsskatt (se ovan) och att begära reducering p.g.a. om eller tillbyggnaden. Skattereduktion för fastighetsskatt Läs om skattereduktion för fastighetsskatt på sidan Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

17 11 Fastighetsskatt Småhus/ Tomt för småhus Privatbostad i utlandet Hyreshus bostäder/ Tomt för hyreshus Hyreshus, lokaler Industri/Elproduktionsenhet Antal Skatt Procent 1,5 0,75 0,0 1,5 1,2 0,6 0,0 1,0 0,5 Underlag 0* Vid fel ändra här! Ändrat underlag * FÖRVÄRVADE/AVYTTRADE FASTIGHETER INGÅR INTE I UNDERLAGET. RÄKNA UT NYTT UNDERLAG OCH FYLL I RÄTT TOTALBELOPP. 12 Näringsverksamhet Inkomst av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Inkomst av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Bruttoinkomst Pensionskostnader (anställda) Kostnader Egen pensionsförsäkr.premie m.m. Underlag för expansionsmedelsoch avkastningsskatt 128 Ökning av expansionsmedel 132 Minskning av expansionsmedel 121 Underlag för avkastningsskatt 4 Näringsuppgifter och/eller blankett K10 har lämnats via ADB 13 Nedsättning av egenavgifter 12 Näringsverksamhet Generellt nedsättningsbelopp för egenavgifter 14 Moms Utförligare information om näringsverksamhet finns i broschyrerna Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut (RSV 285). Beställ på direktval Ska inte fyllas i om du redovisat moms i skattedeklaration. Moms för handelsbolag redovisas alltid i skattedeklaration Övriga upplysningar Här kan du ange t.ex. om du vistats eller varit bosatt i Sverige endast under del av 2000 (in eller utvandrat). Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut (RSV 283). Beställ på direktval Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ på direktval All verksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare ingår i en och samma förvärvskälla. Detta medför att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra. Indelningen i aktiv eller passiv verksamhet ska avse hela näringsverksamheten. Varje handelsbolags näringsverksamhet är hos delägaren en förvärvskälla och nettoresultat beräknas för varje bolag för sig. Fyll i inkomst av enskild näringsverksamhet i ruta 100 (aktiv) eller i ruta 102 (passiv). I ruta 117 (aktiv) eller i ruta 119 (passiv) fyller du i din inkomst från handelsbolag. Beloppet hämtar du vid kod 829 (nettointäkt av förvärvskällan) på blankett N1, N2 eller N3A. Underskrift Avdragsgill ingående moms Utgående moms Jag försäkrar på heder och samvete att min självdeklaration är riktig och sanningsenlig. Telefonnummer bostaden Namnteckning Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: Ja Dödsbo efter en person som avled 1996 eller tidigare ska redovisa fastighet och bostadsrätt som passiv näringsverksamhet även om de tidigare varit privatbostäder. Obs! Rutorna 125 och 129 eller 126 och 130 ska fyllas i bara om det uppkommer totalt underskott i förvärvskällan. Telefonnummer arbetet 90 Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar socialavgifter Har du haft inkomst i din näringsverksamhet för vilken uppdragsgivaren betalat arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster? Du ska då fylla i bruttoinkomst i ruta 127 om den ingår i deklarerade bruttointäkter av näringsverksamheten på blanketterna N1 eller N2. De kostnader som hör till bruttoinkomsten i ruta 127 ska du skriva i ruta 131. Uppgifterna behövs för att man ska kunna beräkna pensionsgrundande inkomst, egenavgifter och allmän löneavgift samt allmän pensionsavgift Forts. sidan 18 17

18 Forts. Sidan 4 12 Näringsverksamhet, forts. Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Pensionskostnader för anställda Du som har kostnader för tjänstepension för dina anställda ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader. Skatten är 24,26 % på underlaget. Fyll i underlaget i ruta 104. Egen pensionsförsäkringspremie m.m. Du som vid beräkningen av din inkomst av näringsverksamhet har begärt avdrag för avgift för egen pensionsförsäkring ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader. Detta gäller också om du i näringsverksamheten har begärt avdrag för inbetalningar till pensionssparkonto. Underlaget är lika med den avgift du betalat för pensionsförsäkring och/eller summan av inbetalningar på pensionssparkonto. Du ska fylla i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader i ruta 120. Även näringsidkare som inte har Fskattsedel ska fylla i hela underlaget, dvs. utan hänsyn till den särskilda regeln om reducering av underlaget. Eventuell reducering av underlaget görs av skattemyndigheten. Se Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ på direktval Småhus/ Tomt för småhus Fastighetsskatt Privatbostad i utlandet Skatten är 24,26 % på underlaget. Hyreshus bostäder/ Tomt för hyreshus Näringsverksamhet Antal Skatt Procent Underlag för expansionsmedelsoch avkastningsskatt Ökning av expansionsmedel Hyreshus, lokaler Underlaget för expansionsmedelsskatt är det avdrag du gör vid inkomsttaxeringen och som motsvarar en ökning av expansionsmedel. Industri/Elproduktionsenhet Skatten är 28 % på underlaget. Fyll i underlaget i ruta ,5 0,75 0,0 1,5 1,2 0,6 0,0 1,0 0,5 Minskning av expansionsmedel Om du minskar dina expansionsmedel ska du ta upp ett belopp som motsvarar nedsättningen till beskattning i näringsverksamheten. Du kommer då att tillgodräknas den expansionsmedelsskatt som du tidigare har betalat på beloppet. Fyll i underlaget i ruta 132. Den skatt du ska betala på ökning av expansionsmedel eller den skatt du ska tillgodoräknas vid minskning ingår i den slutliga skatten. Underlag för avkastningsskatt Om skuldposten Avsatt till pensioner e.d. finns i balansräkningen, ska du fylla i skatteunderlaget för avkastningsskatt i ruta 121. Skatteunderlaget beräknas i två steg. Först beräknas kapitalunderlaget som är pensionsskuldens belopp vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget får du sedan genom att multiplicera kapitalunderlaget med 4,88 % (den genomsnittliga statslåneräntan under 1999, året före beskattningsåret). Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kr. Skatten är 15 % av skatteunderlaget. Underlag 0* Vid fel ändra här! Ändrat underlag Se vidare i Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ på direktval Observera att det är handelsbolaget och inte delägarna som betalar särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda och avkastningsskatt. Näringsuppgifter via ADBmedium * FÖRVÄRVADE/AVYTTRADE FASTIGHETER INGÅR INTE I UNDERLAGET. RÄKNA UT NYTT UNDERLAG OCH FYLL I RÄTT TOTALBELOPP. Har du lämnat näringsuppgifter via ADB, ska du kryssmarkera i ruta 124. Inkomst av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Inkomst av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Bruttoinkomst Pensionskostnader (anställda) Kostnader Egen pensionsförsäkr.premie m.m. Underlag för expansionsmedelsoch avkastningsskatt 128 Ökning av expansionsmedel 132 Minskning av expansionsmedel 121 Underlag för avkastningsskatt Näringsuppgifter och/eller blankett K10 har lämnats via ADB 13 Nedsättning av egenavgifter Generellt nedsättningsbelopp för egenavgifter Ja Moms Ska inte fyllas i om du redovisat moms i skattedeklaration. Moms för handelsbolag redovisas alltid i skattedeklaration Avdragsgill ingående moms Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: Utgående moms 15 Övriga upplysningar Här kan du ange t.ex. om

19 Vilka blanketter ska användas? Fysisk person ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild bilaga. Detta gäller även delägare i handelsbolag eller kommanditbolag. N1 Inkomst av enskild näringsverksamhet utan årsbokslut. Beställ på direktval N2 N3A Inkomst av enskild näringsverksamhet med årsbokslut. Beställ på direktval Inkomst från handelsbolag. Beställ på direktval Nedsättning av egenavgifter Generellt nedsättningsbelopp för egenavgifter Avdrag får göras från egenavgifterna med 5 % av avgiftsunderlaget. Högsta avdrag (nedsättningsbelopp) är kr. Avgiftsunderlaget är inkomst av aktiv näringsverksamhet och inkomst av tjänst som du tar upp vid punkt 4 c. Om du betalat arbetsgivaravgifter på lön m.m. under 2000 och fått motsvarande avdrag från dessa, s.k. företagsstöd, i skattedeklarationerna (högst kr per månad) får nedsättningsbeloppet för egenavgifter och avdraget från arbetsgivaravgifterna sammanlagt inte blir mer än kr. För handelsbolag gäller att delägarnas nedsättningsbelopp sammanlagt inte får bli mer än kr. Dessutom gäller att högsta nedsättningsbelopp för varje delägare är kr. Om bolaget gjort avdrag från arbetsgivaravgifter (företagsstöd) får delägarnas nedsättningsbelopp och bolagets avdrag för företagsstöd sammanlagt inte överstiga kr. Nedsättningsbeloppet fördelas mellan delägarna i proportion till fördelningen av bolagets skattepliktiga inkomst. Kan en eller flera delägare helt eller delvis inte utnyttja sitt nedsättningsbelopp, får den outnyttjade delen av beloppet fördelas på de övriga delägarna efter deras del av bolagets skattepliktiga inkomst. Nedsättningsbeloppet får aldrig vara högre än kr för en enskild person. I ruta 140 fyller du i nedsättningsbeloppet, sedan du tagit hänsyn till företagsstöd och om du är delägare i handelsbolag de särskilda regler som gäller då. Näringsverksamhet inom stödområde I december 1999 beslutade riksdagen om ändring i lagen om nedsättning av socialavgifter. Samtidigt förordnades att de gamla bestämmelserna skulle upphöra att gälla vid utgången av Regeringen avvaktar EUkommissionens godkännande. När denna broschyr trycktes (december 2000) hade regeringen inte beslutat om ikraftträdandet. Som en följd av detta finns det för närvarande (december 2000) inga gällande bestämmelser om nedsättning av egenavgifter inom stödområde. När EUkommissionen fattat beslut kommer Riksskatteverket med ytterligare information. Informationen kommer bl.a. att finnas på Riksskatteverkets webbplats, 14 Moms Lämna uppgift om utgående moms i ruta 109 och avdragsgill ingående moms i ruta 110. Fyll bara i uppgifterna om du ska redovisa moms i Särskild självdeklaration 1. Du ska redovisa moms i Särskild självdeklaration 1 om omsättningen, dvs. beskattningsunderlaget exklusive gemenskapsinterna förvärv, import och moms, inte överstiger kr och om du inte har redovisat moms i skattedeklarationen. Om det visar sig vid årets slut att beskattningsunderlaget under 2000 överstigit kr kan du ändå redovisa momsen i Särskild självdeklaration 1. I ruta 109 ska du ange den sammanlagda utgående momsen för beskattningsåret. Uppgift om utgående moms (25 %, 12 %, 6 %), respektive utgående moms på EGvaruförvärv och tjänsteförvärv från utlandet, redovisar du på blankett N1 eller N2. På blankett N1 eller N2 lämnar du också övriga uppgifter om moms. Observera att uppgift om avdragsgill ingående moms endast lämnas i ruta 110 på Särskild självdeklaration 1. Delägare i handelsbolag ska aldrig redovisa momsen i inkomstdeklarationen, eftersom det är bolaget som ska redovisa och betala momsen. Om beloppet i ruta 109 (utgående moms) är större än beloppet i ruta 110 (avdragsgill ingående moms) debiteras skillnadsbeloppet. Beloppet ingår i slutlig skatt och redovisas på slutskattebeskedet. Om beloppet i ruta 110 (avdragsgill ingående moms) är större än beloppet i ruta 109 (utgående moms) tillgodoförs beloppet. Beloppet ingår i slutlig skatt och redovisas på slutskattebeskedet. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats: 19

20 12 Näringsverksamhet Inkomst av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Inkomst av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 128 Ökning av expansionsmedel Underlag för expansionsmedelsoch avkastningsskatt Näringsuppgifter och/eller blankett K10 har lämnats via ADB 13 Generellt nedsättningsbelopp för egenavgifter 14 Ska inte fyllas i om du redovisat moms i skattedeklaration. Moms för handelsbolag redovisas alltid i skattedeklaration. 15 Övriga upplysningar Här kan du ange t.ex. om du vistats eller varit bosatt i Sverige endast under del av 2000 (in eller utvandrat) Forts. Sidan 4 Nedsättning av egenavgifter Moms Underskrift Anders Karlsson Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Enskild verksamhet Bruttoinkomst Pensionskostnader (anställda) Minskning av expansionsmedel Ja Kostnader Egen pensionsförsäkr.premie m.m. Underlag för avkastningsskatt Avdragsgill ingående moms Utgående moms Jag försäkrar på heder och samvete att min självdeklaration är riktig och sanningsenlig. Telefonnummer bostaden Namnteckning Telefonnummer arbetet 15 Övriga upplysningar Här fyller du bland annat i uppgifter för sambeskattning (se sidan 4). om du begär avräkning av utländsk skatt. om du vill komplettera med uppgifter som inte får plats på andra ställen i blanketten. Du kan också skriva om sådant som du är osäker på det kan förhindra skattetillägg. om du haft uppskovsavdrag vid byte av privatbostad och äganderätten till ersättningsbostaden har övergått till någon annan. Har det skett genom arv, testamente, bodelning eller gåva, ska du lämna uppgift om den nye ägarens namn, adress och person/organisationsnummer. om du erhållit aktier/andelar genom arv, testamente, bodelning eller gåva och tidigare ägare har uppskov med beskattning av reavinst enligt andelsbyteslagen, ska du lämna uppgift om överlåtarens namn, person/organisationsnummer och adress Underskrift När du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte utelämnat något. Du kan hämta eller beställa de broschyrer som du behöver på Riksskatteverkets webbplats, Du kan också beställa broschyrer via skattemyndighetens servicetelefon. Ring Vänta på svar. Slå ditt direktval. Skatteuträkningsbroschyren 2001 (RSV 425). Beställ på direktval Deklarationsupplysningar 2001 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Skatteupplysningar 2001 för näringsverksamhet (RSV 331). Beställ på direktval Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut (RSV 285). Beställ på direktval Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut (RSV 283). Beställ på direktval Skattekonto för löntagare och pensionärer (RSV 408). Beställ på direktval Skattekonto för företagare (RSV 409). Beställ på direktval Du kan även hämta broschyrer på närmaste skattekontor. 20 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår webbplats:

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor.

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Utökad telefonservice inför deklarationen. Ring

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Utökad telefonservice inför deklarationen. Ring 2002 Dags att deklarera 30 år DAGS ATT DEKLARERA 1972 2 002 på Förenklad självdeklaration Utökad telefonservice inför deklarationen Ring 0771-567 567 22-26 april (måndag-fredag) kl. 08.00-20.00 29 april

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år 2000 I fram- och baksidestexten till dessa tabeller används begreppet arbetsgivare. I dessa sammanhang avses härmed den som betalar ut ersättning för arbete

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Deklarationsteknik 2016

Deklarationsteknik 2016 Deklarationsteknik 2016 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Skattemyndigheten informerar. Gåva. Den här broschyren vänder sig till dig som har fått en gåva och ska lämna gåvodeklaration.

Skattemyndigheten informerar. Gåva. Den här broschyren vänder sig till dig som har fått en gåva och ska lämna gåvodeklaration. Utgiven 2003 2000 av Riksskatteverket RSV 332 utgåva 1 RSV 421 utgåva 7 Skattemyndigheten informerar Gåva 2 maj! Sista dagen att lämna gåvodeklaration Den här broschyren vänder sig till dig som har fått

Läs mer