Så här deklarerar du dina inkomster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här deklarerar du dina inkomster"

Transkript

1 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4 Kontrollera kontrolluppgifterna...5 Godkänn (via sms)...7 Betalat för mycket?...8 Exempel 2 med avdrag och ändringar... 9 Deklarera via internet...13 Skatteuträkning...15 Ordförklaringar...19 Sommar- och extrajobb...20 Jobba svart eller vitt?...20

2 NRV HB FÅM Inkomstdeklarationen Senast i mitten av april får du Inkomstdeklaration 1 i brevlådan. Deklarationsblanketten får du i två exemplar. Tillsammans med deklarationen får du också en specifikation och en preliminär euträkning. Spara den ena som kopia! Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 2011:1244 SKV K Inkomstdeklaration Inkomståret 2013 SKATTEKONTORET I SMÅSTAD BOX SMÅSTAD Deklarera senast den 5 maj Skatteverket gärna på internet, sms Svensson, Johan eller telefon KORTA GATAN 110 I "Dags att deklarera" får du svar SMÅSTAD på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören). 1 Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor 7 Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m Schablonintäkter 1.2 Kostnadsersättningar 7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst 510 från bilaga K4 1.3 Allmän pension och avsnitt C m.m. tjänstepension m.m. 1.4 Privat pension 7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad och livränta 7.4 Vinst fondandelar m.m. 1.5 Andra inkomster Vinst från bilaga K4 avsnitt A och B, K10, som inte är pensionsgrundande K10A, K12 avsnitt 1.6 Inkomster, t.ex. B och K13. hobby, som du själv ska betala 7.5 Vinst ej marknadsnoterade egenavgifter för fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och 1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13 K15A/B m.m. 7.6 Vinst från bilaga K5 och K Tjänst Ange belopp i hela kronor Återfört uppskov från bilaga K Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 7.7 Vinst från bilaga K7 och K Tjänsteresor - Kapital Ange belopp i hela kronor 2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 2.4 Övriga utgifter K4 avsnitt C m.m. Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 8.2 Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 3 Allmänna avdrag 8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, 3.1 Pensionssparande K10, K12 avsnitt B m.m. och K Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 4 Skattereduktioner Förlust från bilaga Rot-/rutarbete enligt K4 avsnitt D, meddelande eller som K10A, K12 avsnitt förmån E och K15A/B. Underlag för ereduktion för gåva 8.5 Förlust från bilaga K5 och K6 5 Underlag för fastighetsavgift 8.6 Förlust från bilaga K7 och K8 Småhus hel avgift 0,75 % 9 Utländsk försäkring - Avkastnings Småhus 9.1 Skatteunderlag för halv avgift 0,375 % kapitalförsäkring 9.2 Skatteunderlag för 6 Underlag för fastighets pensionsförsäkring Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0 % INK1K P4 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV K Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet 10 Näringsverksamhet Belopp från NE Belopp från N3A 10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE Belopp från N3A 10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE Belopp från N3A 10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet Belopp från NE Belopp från N3A 10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet 10.5 Inkomster för vilka Bruttoinkomst Kostnader uppdragsgivare ska betala socialavgifter 10.6 Underlag för sär- Eget Anställdas skild löne på pensionskostnader 10.7 Underlag för avkastnings på pensionskostnader 11 Räntefördelning 11.1 Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15) Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). 12 Underlag för expansionsfond 12.1 Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21) Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22). 18 Underskrift teckning Person-/organisationsnummer 13 Nedsättning av egenavgifter 13.1 Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du inte har rätt till maximal nedsättning 13.2 Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde 14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt Underlag för fastighetsavgift Hyreshus: 0,3 % bostäder 0,15 % 16 Underlag för fastighets Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 % Hyreshus: lokaler 1,0 % Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk 0,5 % Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 % Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under beningsåret 17 Övriga upplysningar Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras. Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen. Kryssa här om du begär avräkning av utländsk. Om du redan har Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet. fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära euträkning. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk i SEK. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Läs mer i Dags att deklarera s. 18. Övrigt Telefonnummer INK1K P Deklarationsblanketten: Blanketten är tvåsidig. Skatteverket har fyllt i blanketten med de upp gifter som Skatteverket fått genom kontrolluppgifter från t.ex. din arbetsgivare och din bank. Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Specifikation Mattsson, Anders till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår Specifikation till Inkomstdeklaration Specifikation till Inkomstdeklaration Mattsson, Specifikation 1 för inkomstår Anders Specifikation till Inkomstdeklaration för till inkomstår Specifikation Inkomstdeklaration för till Sid inkomstår Inkomstdeklaration 1 1 för inkomstår 2013 Sid för inkomstår Sid Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Du Svensson, har inte Anders Johan fått Mattsson, säkerhetskoder Anders i år Mattsson, eftersom Anders du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m) Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Du kan deklarera på internet, i appen, ringa Din kod för identifiering Din kod för underskrift Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). Du kan deklarera på internet Du kan om deklarera du använder på internet e-legitimation. Du eller kan om sms:a deklarera du till använder Du Läs kan i på "Dags Läs deklarera internet e-legitimation. i Dags att deklarera", om att på du deklarera, internet Du använder Läs kan sidan i "Dags om deklarera sidorna du e-legitimation. 7. att använder 6 deklarera", och på internet 7. e-legitimation. Läs sidan om i "Dags du 7. använder att Läs deklarera", i "Dags e-legitimation Uppgifter med har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. att sidan deklarera", 7. Läs i sidan "Dags 7. att deklarera", sidan 7. Inkomst/ en Du har inte fått säkerhetskoder Du har inte i år fått eftersom säkerhetskoder du Du förväntas har i inte år lämna eftersom fått Du säkerhetskoder har blankett inte du förväntas fått K4 säkerhetskoder (Försäljning i år lämna Du eftersom har blankett värdepapper inte i du år fått förväntas eftersom K4 säkerhetskoder (Försäljning m.m). du lämna förväntas värdepapper blankett i år eftersom lämna K4 (Försäljning blankett m.m). du förväntas K4 värdepapper (Försäljning lämna blankett värdepapper m.m). K4 (Försäljning m.m). värdepapper m.m). Uppgifter 1 Inkomster med - Tjänst: har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Inkomst/ en Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Uppgifter med har Skatteverket Uppgifter med redan har fyllt Skatteverket i 1 Uppgifter - på AKTIEBOLAGET Inkomster deklarationsblanketten. med redan - Tjänst: Uppgifter har fyllt Skatteverket i med på deklarationsblanketten. har Skatteverket Uppgifter redan fyllt med i på redan deklarationsblanketten. har fyllt Skatteverket i på deklarationsblanketten. redan fyllt i på deklarationsblanketten Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ en Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 1 Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: AKTIEBOLAGET Inkomster Allmänna avdrag: - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. Lön, Pensionssparande förmåner, sjukpenning Lön, förmåner, m.m. sjukpenning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET - AKTIEBOLAGET 3 - AKTIEBOLAGET SMÅSTADS NÖTBURGAREN Allmänna avdrag: PENSIONSSPAR - AKTIEBOLAGET AB - AKTIEBOLAGET Pensionssparande - AKTIEBOLAGET RESEBYRÅN Allmänna avdrag: 3 Allmänna avdrag: SMÅSTADS Allmänna Inkomster avdrag: - PENSIONSSPAR 3 Kapital: Allmänna avdrag: 3 Allmänna avdrag: = Pensionssparande Pensionssparande Pensionssparande Ränteinkomst, Pensionssparande utdelningar m.m. Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 7 - SMÅSTADS Inkomster - PENSIONSSPAR SPARBANK Kapital: - SMÅSTADS PENSIONSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR Ränteinkomst, utdelningar m.m. 7 Inkomster - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: SMÅSTADS Inkomster - Kapital: - 7 SPARBANK Inkomster - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: Ränteinkomst, utdelningar m.m. Ränteinkomst, utdelningar m.m. Ränteinkomst, Ränteutgift m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar m.m. - SMÅSTADS SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK 8 - SMÅSTADS BANKEN - Kapital: SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK- SMÅSTADS 520 SPARBANK Ränteutgift EUROCLEAR m.m. 8 - Kapital: 8 - Kapital: 8 Förlust - BANKEN Aktiebolaget fondandelar - Kapital: 8 m.m. - Kapital: 8 - Kapital: Ränteutgift m.m. Ränteutgift m.m. Ränteutgift - FONDBOLAGET m.m. Ränteutgift m.m. Ränteutgift m.m. = BANKEN - BANKEN Förlust - BANKEN fondandelar - BANKEN m.m. - BANKEN FONDBOLAGET Summa avdragen = Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar Förlust m.m. fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET Summa avdragen - FONDBOLAGET = Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen = Summa avdragen = = = = Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN 1:2. 5 Underlaget har för fastighetsavgift, begränsats till 943 småhus 200 kr 0,75 som % motsvarar (ägd del) en fastighetsavgift på kr (hel avgift) VILLAN Taxeringsvärdet 1:2. är kr. 5 Underlag för fastighetsavgift, 5 Underlag småhus för 0,75 fastighetsavgift, % (ägd del) Underlaget 5 småhus 0,75 har för 5 begränsats fastighetsavgift, % Underlag (ägd del) till för 943 fastighetsavgift, småhus 200 kr 0,75 som 5 Underlag % motsvarar småhus (ägd del) för 0,75 en fastighetsavgift, % (ägd del) småhus på ,75 kr %(hel (ägd avgift) del) VILLAN 1:2. VILLAN 1:2. Taxeringsvärdet VILLAN 1:2. VILLAN är :2. kr. VILLAN 943 1: Underlaget har begränsats till Underlaget kr har som begränsats motsvarar till Underlaget en 943 fastighetsavgift 200 kr har som Underlaget begränsats motsvarar på har till en kr 943 fastighetsavgift (hel begränsats 200 avgift) kr som Underlaget till 943 motsvarar på har kr kr som en begränsats (hel fastighetsavgift motsvarar avgift) till 943 en fastighetsavgift på 2007 kr 074 som kr (hel motsvarar på avgift) en kr fastighetsavgift (hel avgift) på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet är Taxeringsvärdet kr. är kr. Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kr. är Taxeringsvärdet kr. är kr. Specifikationen Specifikationen ska ska du behålla! ska du behålla! du behålla! SKV 2000a SKV a SKV 01 K a K K Skatteuträkningen ska du behålla! Preliminär euträkning till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Sid 4 Person-/organisationsnummer Svensson, Mattsson, Anders Johan Du har anmält konto för eåterbetalning. Hemortskommun 1 november 2012 Län/Kom/Förs Kommunal % Du har anmält konto för eåterbetalning. Vill ha dina epengar insatta på ett annat konto? När SMÅSTAD WISTAD ,20 32,20 Vill du ha epengarna insatta på ett annat konto? När du du deklarerar på internet kan du ändra kontonummer. Kyrkoavgift: Svenska kyrkan % Avgift: annat trossamfund % Begravningsavgift % deklarerar på internet kan du enkelt ändra kontonummer. Använd dina säkerhetskoder eller din e-legitimation. 1,241,10 0,15 Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen. Sammanställning förvärvsinkomst Sammanställning kapitalinkomst Inkomst av tjänst Ränteinkomster, utdelningar utbetalningar m.m. m.m Allmänna Fastställd avdrag förvärvsinkomst - = Överskott för ränteutgifter av kapital m.m. - = Taxerad Grundavdrag förvärvsinkomst = Förlust fondandelar Grundavdrag Beningsbar förvärvsinkomst - = Underskott av kapital = Beningsbar förvärvsinkomst = Preliminär euträkning Kommunal inkomst, 32,20 %(varav landstings 10,37 %) Fastighetsavgift Statlig inkomst på kapitalinkomst Kyrkoavgift till Svenska kyrkan 1,10 1,24 % (varav begravningsavgift 0,15 %) Begravningsavgift Skattereduktion för 0,15 arbetsinkomst % (jobbeavdrag) Skattereduktion Summa för arbetsinkomst - = Skattereduktion en enligt för underskott kontrolluppgifter av kapital Summa Beräknat belopp att få tillbaka (exklusive ränta) = = en enligt kontrolluppgifter Beräknat Här finns belopp information som du till ska din få euträkning tillbaka (exklusive ränta) = Egen Din allmänna einbetalning pensionsavgift är inte är med i euträkningen. kr. Du har fått ereduktion med hela beloppet. - Din Underlag allmänna för ereduktion pensionsavgift är för 2 arbetsinkomst 100 kr. Du har (jobbeavdrag) fått ereduktion är med 354 hela 000 kr, beloppet. se "Dags att deklarera" sidan 24. Vid beräkning av underlaget har arbetsinkomsten minskats med allmänna avdrag. Underlag för ereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) är kr, se Dags att deklarera sidan 24. Uppgifter för einbetalning Bankgiro: Betalningsmottagare: Skatteverket OCR-nummer: Du kan också beställa ett förtryckt inbetalningskort via vår servicetelefon , direktval SKV 2000b K Specifikationen: Här står de uppgifter Skatteverket fått om dina inkomster och utgifter. Här finns också dina säkerhetskoder som du ska använda om du deklarerar via internet, app, sms eller telefon. Den preliminära euträkningen: Skatteuträkningen grundar sig på de upp gifter som Skatteverket fyllt i på din deklarationsblankett. Här kan du se om du kommer få tillbaka eller om du ska betala. Men euträkningen är bara preliminär. Skatten kan förändras om du gör ändringar i deklarationen. 2

3 Deklarera steg för steg Via internet, app, sms, telefon eller med blankett Jämför dina kontrolluppgifter med lönebesked, kontoutdrag m.m. Ring Kolla så att alla dina kontroll uppgifter finns med på specifikationen och att beloppen stämmer! Sms:a Stämmer de ifyllda beloppen på deklarations blanketten och finns alla uppgifter med? NEJ Ändra det som inte stämmer! Lägg till det som saknas! Det kan du göra via internet med e-legitimation eller på blanketten. JA Deklarera via internet med säkerhetskod, app, sms, telefon eller skriv under och skicka in blanketten! Skriv under (elektroniskt eller på blankett) och skicka in! KLART KLART 3

4 Exempel 1: Johans deklaration utan ändringar Johan Svensson, 19 Bor: Hemma hos föräldrarna i lägenhet i Småstad. Studier: Går sista terminen på gymnasiets samhälls veten skaps program. Fritid: Spelar gitarr i ett band. Arbete: På helger och lov står Johan i kassan på restaurang Nötburgaren. I somras jobbade han ett par veckor åt sin morbror som äger Aktie bolaget Rese byrån. I januari 2014 fick Johan fyra kontrolluppgifter som gällde inkomster han haft under Nötburgaren AB : lön kr. Skatte avdrag har gjorts med kr. Aktiebolaget Resebyrån : lön kr. Småstads sparbank : Johan fick 260 kr i ränta på det som han sparat på banken. Banken har gjort ett e avdrag med 78 kr. Euroclear : Under 2013 var utdelningen på Johans aktier i Aktiebolaget AB 250 kr och eavdrag har gjorts med 75 kr. I början av april får Johan sin förifyllda deklaration tillsammans med speci fika tionen på kontrolluppgifterna och den prelimi nära euträkningen. Dem hittar du på sidorna 5, 6 och 8. Kolla dina kontrolluppgifter direkt när du får dem Redan i januari när Johan fick kontrolluppgifterna jämförde han dem med löne speci fika tionerna som han fått vid varje löneutbetalning. Han upptäckte att avdragen, kr, som finns på löne speci fi kationen från Aktiebolaget Resebyrån saknades på kontrolluppgiften. Johan ringde Rese byrån och förklarade vad som var fel. En vecka senare fick både Johan och Skatteverket en ny kontroll uppgift. Skatte verket hann få den rättade uppgiften innan det var dags att skicka ut Johans dekla rationsblankett. Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring Sms:a Deklarera med Johan! Använd Dags att deklarera På nästa sida hittar du specifika tionen till Inkomstdeklaration 1 med de kontroll uppgifter som Skatteverket har fått från arbets givare, banker m. fl. På sidan 6 finns första sidan av Johans deklarationsblankett med de uppgifter Skatteverket fyllt i. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 Ord skrivna i kursiv stil finns förklarade på sidan 19. 4

5 till Inkomstdeklaration Specifikation till Inkomstdeklaration Mattsson, Specifikation 1 för inkomstår Anders Specifikation till Inkomstdeklaration för till inkomstår Specifikation Inkomstdeklaration för till Sid inkomstår Inkomstdeklaration 1 1 för inkomstår 2013 Sid för inkomstår Sid Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Person-/Organisationsnu Mattsson, Anders Mattsson, Du Svensson, har inte Anders Johan fått Mattsson, säkerhetskoder Anders i år Mattsson, eftersom Anders du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m) Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Du kan deklarera på internet, i appen, ringa Din kod för identifiering Din kod för underskrift Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). å internet Du kan om deklarera du använder på internet e-legitimation. Du eller kan om sms:a deklarera du till använder Du Läs kan i på "Dags Läs deklarera internet e-legitimation. i Dags att deklarera", om att på du deklarera, internet Du använder Läs kan sidan i "Dags om deklarera sidorna du e-legitimation. 7. att använder 6 deklarera", och på internet 7. e-legitimation. Läs sidan om i "Dags du 7. använder att Läs deklarera", i "Dags e-legitimation Uppgifter med har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. att sidan deklarera", 7. Läs i sidan "Dags 7. att deklarera", sidan 7. Inkomst/ en erhetskoder Du har inte i år fått eftersom säkerhetskoder du Du förväntas har i inte år lämna eftersom fått Du säkerhetskoder har blankett inte du förväntas fått K4 säkerhetskoder (Försäljning i år lämna Du eftersom har blankett värdepapper inte i du år fått förväntas eftersom K4 säkerhetskoder (Försäljning m.m). du lämna förväntas värdepapper blankett i år eftersom lämna K4 (Försäljning blankett m.m). du förväntas K4 värdepapper (Försäljning lämna blankett värdepapper m.m). K4 (Försäljning m.m). värdepapp Uppgifter 1 Inkomster med - Tjänst: har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Inkomst/ en Lön, förmåner, sjukpenning m.m. ar Skatteverket Uppgifter med redan har fyllt Skatteverket i 1 Uppgifter - på AKTIEBOLAGET Inkomster deklarationsblanketten. med redan - Tjänst: Uppgifter har fyllt Skatteverket i med på deklarationsblanketten. har Skatteverket Uppgifter redan fyllt med i på redan deklarationsblanketten. har fyllt Skatteverket i på deklarationsblanketten. redan fyllt i på deklarationsblanketten Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ en Inkomst/ Lön, förmåner, sjukpenning m.m. : 1 Inkomster - Tjänst: AKTIEBOLAGET Inkomster Allmänna avdrag: - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: nning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. Lön, Pensionssparande förmåner, sjukpenning Lön, förmåner, m.m. sjukpenning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET 3 - AKTIEBOLAGET SMÅSTADS NÖTBURGAREN Allmänna avdrag: PENSIONSSPAR - AKTIEBOLAGET AB - AKTIEBOLAGET Pensionssparande - AKTIEBOLAGET RESEBYRÅN Allmänna avdrag: SMÅSTADS Allmänna Inkomster avdrag: - PENSIONSSPAR 3 Kapital: Allmänna avdrag: 3 Allmänna avdrag: = Pensionssparande Pensionssparande Ränteinkomst, Pensionssparande utdelningar m.m. Pensionssparande NSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 7 - SMÅSTADS Inkomster - PENSIONSSPAR SPARBANK Kapital: - SMÅSTADS PENSIONSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR Ränteinkomst, utdelningar m.m. l: 7 Inkomster - Kapital: SMÅSTADS Inkomster - Kapital: - 7 SPARBANK Inkomster - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: ngar m.m. Ränteinkomst, utdelningar m.m. Ränteinkomst, Ränteutgift m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar m.m. ANK - SMÅSTADS SPARBANK 8 - SMÅSTADS BANKEN - Kapital: SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK- SMÅSTADS 520 SPARBANK Ränteutgift EUROCLEAR m.m. 8 - Kapital: 8 Förlust - BANKEN Aktiebolaget fondandelar - Kapital: 8 m.m. - Kapital: 8 - Kapital: Ränteutgift m.m. Ränteutgift - FONDBOLAGET m.m. Ränteutgift m.m. Ränteutgift m.m. = BANKEN Förlust - BANKEN fondandelar - BANKEN m.m. - BANKEN FONDBOLAGET Summa avdragen = m. Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar Förlust m.m. fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET Summa avdragen - FONDBOLAGET = Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen = Summa avdragen = = = Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN 1:2. 5 Underlaget har för fastighetsavgift, begränsats till 943 småhus 200 kr 0,75 som % motsvarar (ägd del) en fastighetsavgift på kr (hel avgift) VILLAN Taxeringsvärdet 1:2. är kr. etsavgift, 5 Underlag småhus för 0,75 fastighetsavgift, % (ägd del) Underlaget 5 småhus 0,75 har för 5 begränsats fastighetsavgift, % Underlag (ägd del) till för 943 fastighetsavgift, småhus 200 kr 0,75 som 5 Underlag % motsvarar småhus (ägd del) för 0,75 en fastighetsavgift, % (ägd del) småhus på ,75 kr %(hel (ägd avgift) del) VILLAN 1:2. Taxeringsvärdet VILLAN 1:2. VILLAN är :2. kr. VILLAN 943 1: sats till Underlaget kr har som begränsats motsvarar till Underlaget en 943 fastighetsavgift 200 kr har som Underlaget begränsats motsvarar på har till en kr 943 fastighetsavgift (hel begränsats 200 avgift) kr som Underlaget till 943 motsvarar på har kr kr som en begränsats (hel fastighetsavgift motsvarar avgift) till 943 en fastighetsavgift på 2007 kr 074 som kr (hel motsvarar på avgift) en kr fastighetsavgift (hel avgift) på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet kr. är kr. Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kr. är Taxeringsvärdet kr. är kr. Specifikationen Specifikationen ska ska du behålla! ska du behålla! du behålla! Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Mattsson, Anders SKV 2000a SKV a SKV 01 K a K K Kontrollera kontrolluppgifterna Stämmer kontrolluppgifterna och de förifyllda beloppen på blanketten? Johan följer anvisningarna på sidan 5 i Dags att deklarera (SKV 325). Han ser efter att alla kontrolluppgifter finns med på specifikationen och att beloppen stämmer. Därefter kontrollerar Johan de av Skatteverket ifyllda siffrorna under Inkomster - Tjänst och Inkomster - Kapital på blanketten, se nästa sida. De stämmer också. 5

6 Inkomstdeklaration Inkomståret 2013 Spara den ena som kopia! SKATTEKONTORET I SMÅSTAD BOX SMÅSTAD Skatteverket I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 1.2 Kostnadsersättningar 1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m. 1.4 Privat pension och livränta 1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande 1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K Tjänst 2.1 Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören) Deklarera senast den 5 maj gärna på internet, sms eller telefon Ange belopp i hela kronor Ange belopp i hela kronor Svensson, Johan KORTA GATAN SMÅSTAD 7 Inkomster - Kapital 7.1 Schablonintäkter 7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt C m.m. 7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad 7.4 Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt A och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m. 7.6 Vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K Vinst från bilaga K7 och K8 510 Ange belopp i hela kronor Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 2011: Tjänsteresor 2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2.4 Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 3 Allmänna avdrag 3.1 Pensionssparande m.m. 4 Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån 8 - Kapital 8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt C m.m. 8.2 Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B. Ange belopp i hela kronor Underlag för ereduktion för gåva 8.5 Förlust från bilaga K5 och K6 SKV K Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0,75 % Småhus halv avgift 0,375 % Underlag för fastighets 6 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0 % NRV HB FÅM Förlust från bilaga K7 och K8 9 Utländsk försäkring - Avkastnings 9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring INK1K P4 6

7 Godkänn! Eftersom alla förifyllda belopp stämmer räcker det med att Johan godkänner sin deklaration. Det kan han göra på flera olika sätt. Överst på specifikationen står det att han kan göra det antingen via internet, app, sms eller genom att ringa. Naturligtvis kan han också välja att skriva under blan ketten och lämna eller skicka den till Skatteverket. Johan tycker att det verkar enklast att använda smsfunktionen. På sidan 6 i Dags att deklarera (SKV 325) står det att han ska skicka personnumret samt koden för underskrift. När han har gjort det, får han ett sms tillbaka där det står att Skatte verket har tagit emot hans deklaration. Nu är deklarationen klar! Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Mattsson, Anders Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Specifikation till Inkomstdeklaration Specifikation till Inkomstdeklaration Specifikation 1 för inkomstår Specifikation till Inkomstdeklaration för till inkomstår Specifikation Inkomstdeklaration för till inkomstår Inkomstdeklaration 1 för inkomstår för inkomstår 2013 Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). Du kan deklarera på internet Du kan om deklarera du använder på internet e-legitimation. Du Uppgifter kan om deklarera du med använder Du Läs kan har i på "Dags deklarera internet e-legitimation. Skatteverket att deklarera", om på du internet Du redan använder Läs kan sidan i "Dags om deklarera fyllt du e-legitimation. 7. i att på använder deklarera", deklarationsblanketten. på internet e-legitimation. Läs sidan om i "Dags du 7. använder att Läs deklarera", i "Dags e-legitimation. att sidan deklarera", 7. Läs i sidan "Dags 7. att deklarera", sidan 7. Du har inte fått säkerhetskoder Du har inte i år fått eftersom säkerhetskoder du Du förväntas har i inte år lämna eftersom fått Du säkerhetskoder har blankett inte du förväntas fått K4 säkerhetskoder (Försäljning i år lämna Du eftersom har blankett värdepapper inte i du år fått förväntas eftersom K4 säkerhetskoder (Försäljning m.m). du lämna förväntas värdepapper blankett i år eftersom lämna K4 (Försäljning blankett m.m). du förväntas K4 värdepapper (Försäljning lämna blankett värdepapper m.m). K4 (Försäljning m.m). värdepapper m.m). Uppgifter med har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Uppgifter med har Skatteverket Uppgifter med redan har fyllt Skatteverket i Uppgifter på deklarationsblanketten. med redan Uppgifter har fyllt Skatteverket i med på deklarationsblanketten. har Skatteverket Uppgifter redan fyllt med i på redan deklarationsblanketten. har fyllt Skatteverket i på deklarationsblanketten. redan fyllt i på deklarationsblanketten. Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Anders Mattsson, Anders SKV 2000a SKV a SKV 01 K a K K Specifikationen Specifikationen ska ska du behålla! ska du behålla! du behålla! Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). Koden för underskrift står högst upp på specifika tionen. Uppgifter med har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 1 - AKTIEBOLAGET Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 1 Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: AKTIEBOLAGET Inkomster Allmänna avdrag: - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. Lön, Pensionssparande förmåner, sjukpenning Lön, förmåner, m.m. sjukpenning Lön, m.m. förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET - AKTIEBOLAGET 3 - AKTIEBOLAGET SMÅSTADS Allmänna avdrag: PENSIONSSPAR - AKTIEBOLAGET - AKTIEBOLAGET Pensionssparande 3 Allmänna avdrag: 3 Allmänna avdrag: SMÅSTADS Allmänna Inkomster avdrag: - PENSIONSSPAR 3 Kapital: Allmänna avdrag: 3 Allmänna avdrag: Pensionssparande Pensionssparande Pensionssparande Ränteinkomst, Pensionssparande utdelningar m.m. Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 7 - SMÅSTADS Inkomster - PENSIONSSPAR SPARBANK Kapital: - SMÅSTADS PENSIONSSPAR - SMÅSTADS PENSIONSSPAR Ränteinkomst, utdelningar m.m. 7 Inkomster - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: SMÅSTADS Inkomster - Kapital: - SPARBANK 7 Inkomster - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: Ränteinkomst, utdelningar m.m. Ränteinkomst, utdelningar m.m. Ränteinkomst, Ränteutgift m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar Ränteinkomst, m.m. utdelningar m.m. - SMÅSTADS SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK 8 - SMÅSTADS BANKEN - Kapital: SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK- SMÅSTADS 520 SPARBANK Ränteutgift m.m. 8 - Kapital: 8 - Kapital: - 8 Förlust BANKEN fondandelar - Kapital: 8 m.m. - Kapital: 8 - Kapital: Ränteutgift m.m. Ränteutgift m.m. Ränteutgift - FONDBOLAGET m.m. Ränteutgift m.m. Ränteutgift m.m. - BANKEN - BANKEN Förlust - BANKEN fondandelar - BANKEN m.m. - BANKEN FONDBOLAGET Summa avdragen = Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar Förlust m.m. fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET - FONDBOLAGET Summa avdragen - FONDBOLAGET = Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen Summa avdragen = Summa avdragen = = = = Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN 1:2. 5 Underlaget har för fastighetsavgift, begränsats till 943 småhus 200 kr 0,75 som % motsvarar (ägd del) en fastighetsavgift på kr (hel avgift) VILLAN Taxeringsvärdet 1:2. är kr. 5 Underlag för fastighetsavgift, 5 Underlag småhus för 0,75 fastighetsavgift, % (ägd del) Underlaget 5 småhus 0,75 har för 5 begränsats fastighetsavgift, % Underlag (ägd del) till för 943 fastighetsavgift, småhus 200 kr 0,75 som 5 Underlag % motsvarar småhus (ägd del) för 0,75 en fastighetsavgift, % (ägd del) småhus på ,75 kr %(hel (ägd avgift) del) VILLAN 1:2. VILLAN 1:2. Taxeringsvärdet VILLAN 1:2. VILLAN är :2. kr. VILLAN 1:2. Underlaget har begränsats till Underlaget kr har som begränsats motsvarar till Underlaget en 943 fastighetsavgift 200 kr har som Underlaget begränsats motsvarar på har till en kr 943 fastighetsavgift (hel begränsats 200 avgift) kr som Underlaget till 943 motsvarar på har kr kr som en begränsats (hel fastighetsavgift motsvarar avgift) till 943 en fastighetsavgift på 2007 kr 074 som kr (hel motsvarar på avgift) en kr fastighetsavgift (hel avgift) på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet är Taxeringsvärdet kr. är kr. Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kr. är Taxeringsvärdet kr. är kr. 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET 3 Allmänna avdrag: Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 7 Inkomster - Kapital: Ränteinkomst, utdelningar m.m. - SMÅSTADS SPARBANK 8 - Kapital: Ränteutgift m.m. - BANKEN Förlust fondandelar m.m. - FONDBOLAGET Inkomst/ Summa avdragen 5 Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN 1:2. Underlaget har begränsats till kr som motsvarar en fastighetsavgift på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet är kr. Svensson, Johan Du kan deklarera på internet, i appen, ringa eller sms:a till Läs i Dags att deklarera, sidorna 6 och 7. - NÖTBURGAREN AB - AKTIEBOLAGET RESEBYRÅN - SMÅSTADS SPARBANK EUROCLEAR - Aktiebolaget Inkomst/ en en Din kod för identifiering Din kod för underskrift Inkomst/ Inkomst/ Inkomst/ = = = en en en Inkomst/ en Inkomst/ en Din kod för underskrift Inkomst/ = en

8 Clearingnr (4 eller 5 siffror) Bankens namn Underskrift (namnteckning) Clearingnr (4 eller 5 siffror) Kontonummer Kontonummer Personnummer/Organisationsnummer (10 siffror) Bankkontor (ortens namn) Adress, postnummer och postort Personnummer/Organisationsnummer (10 siffror) Preliminär euträkning till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Svensson, Johan Skatteuträkningen ska du behålla! Person-/organisationsnummer Mattsson, Anders Du har anmält konto för eåterbetalning. Vill ha dina epengar insatta på ett annat konto? När du deklarerar på internet kan du ändra kontonummer. Använd dina säkerhetskoder eller din e-legitimation. Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen. Inkomst av tjänst Ränteinkomster, utdelningar m.m. + Allmänna avdrag för ränteutgifter m.m. - Taxerad förvärvsinkomst = Förlust fondandelar - Grundavdrag Underskott av kapital = Beningsbar förvärvsinkomst = Kommunal inkomst, 32,20 % (varav landstings 10,37 %) Fastighetsavgift Kyrkoavgift till Svenska kyrkan 1,10 % Begravningsavgift 0,15 % Skattereduktion för arbetsinkomst Skattereduktion för underskott av kapital Summa = en enligt kontrolluppgifter Beräknat belopp som du ska få tillbaka (exklusive ränta) = 728 Du har anmält konto för eåterbetalning. Vill du ha epengarna insatta på ett annat konto? När du deklarerar på internet kan du enkelt ändra kontonummer. Sammanställning förvärvsinkomst Fastställd förvärvsinkomst Grundavdrag Beningsbar förvärvsinkomst Preliminär euträkning Sid 4 Hemortskommun 1 november 2012 Län/Kom/Förs Kommunal % WISTAD 0, ,20 1,10 Kyrkoavgift: Svenska kyrkan % Avgift: annat trossamfund % Begravningsavgift % Sammanställning kapitalinkomst - Din allmänna pensionsavgift är kr. Du har fått ereduktion med hela beloppet SMÅSTAD ,20 - Underlag för ereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) är kr, se "Dags att deklarera" sidan 24. Vid beräkning av underlaget har arbetsinkomsten minskats med allmänna avdrag. 1,24 Kommunal inkomst, 32,20 % Statlig inkomst på kapitalinkomst Kyrkoavgift till Svenska kyrkan 1,24 % (varav begravningsavgift 0,15 %) Skattereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) Summa en enligt kontrolluppgifter Beräknat belopp att få tillbaka (exklusive ränta) Här finns information till din euträkning Egen einbetalning är inte med i euträkningen = Överskott av kapital = = Din allmänna pensionsavgift är kr. Du har fått ereduktion med hela beloppet = = Underlag för ereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) är kr, se Dags att deklarera sidan 24. Uppgifter för einbetalning Bankgiro: Betalningsmottagare: Skatteverket OCR-nummer: Du kan också beställa ett förtryckt inbetalningskort via vår servicetelefon , direktval Betalat för mycket? Anmäl konto och få tillbaka pengarna snabbare Johan är nyfiken på om han får pengar tillbaka eller om han måste betala in mer. Det kan han se på den preliminära e uträk ningen. Efter som Johan inte ändrat eller lagt till något i deklarationen, stämmer den preliminära e uträkningen. Han ser att han ska få tillbaka kr. SKV 2000b K För att Johan ska få sina pengar snabbt och enkelt går han redan nu till banken med sin ifyllda blankett för eåterbetalning till bankkonto. Blanketten fick han tillsammans med deklarationen. Den finns även på och hos banken. Eftersom Johan deklarerat elek troniskt och anmält konto för e återbetalning senast den 5 maj får han tillbaka sina pengar i mitten av juni. Du kan läsa mer om återbetalning av på sidan i Dags att deklarera. SKV 4802 W utgåva Skatteåterbetalning till bankkonto För att i fortsättningen få dina epengar direkt insatta på ditt bankkonto - gäller även personkonto - ska du fylla i nedanstående blankett. Blanketten kan fyllas i direkt på datorn. Blanketten lämnas sedan till ditt bankkontor eller skickas direkt till Bankgirot, Skatteöverföring till bankkonto, Stockholm. Exempel: Så här fyller du i fälten längst ned på blanketten Clearingnumret är ett fyrsiffrigt nummer som är speciellt för just ditt bankkontor. I de fall numret börjar på 8 är det femsiffrigt. Du finner det på ditt kontoutdrag från banken. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja på 6 (hittar du det inte, skriv 6000). Har du personkonto i Nordea använder du 3300 som clearingnummer. Obligatoriska uppgifter Här fyller du i Här skriver du det konto som Här skriver du ditt personnummer. clearingnumret. beloppet ska sättas in på. Skatteöverföring till bankkonto - Bestämmelser Kontohavaren lämnar följande överföringsuppdrag till banken och/eller BGC och banken är inte ansvariga för skada som berör svenskt eller Bankgirocentralen ("BGC"). utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför BGC:s Överföringsuppdraget avser insättning på eget bankkonto. Uppdraget eller bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller omfattar att uppbära och på kontot insätta. lockout gäller även om BGC eller banken själv är föremål för eller vidtar Kontohavaren medger att överföringsuppdraget registreras samt sådan konfliktåtgärd. översänds via datamedia till Skatteverket. Föreligger hinder för BGC eller banken att verkställa betalning eller att Kontohavaren underrättas om vilket kontonummer som är registrerat vidtaga annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, får för överföring i samband med Skatteverkets återbetalning. åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Giltighetstid. Uppdraget om "Skatteöverföring till bankkonto" gäller Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av BGC eller banken tills det återkallas av kontohavaren eller banken. Vid byte av konto utom i fall av oaktsamhet. I förhållande till näringsidkare ska dock BGC:s ska nytt uppdrag lämnas. och bankens ansvar vara begränsat till fall av grov vårdslöshet. Klipp längs den streckade kanten. Fyll i bank och bankkontor Skatteöverföring till bankkonto Glöm inte att anmäla konto hos din bank! Fyll i namn och adress. Bankkontonummer och personnummer fylls i längst ned på blanketten. Obligatoriska uppgifter #25# Observera! Har du inte anmält ett konto får du pengarna automatiskt bara om beloppet är minst kr. Mindre belopp står kvar på ditt ekonto om du inte begär att få tillbaka dem. 8

9 Exempel 2: Sveas deklaration med avdrag och ändringar Bor: I bostadsrättslägenhet i Storstad. Svea Snygg, 22 Yrke: Arbetar som trafikvärd på Länstrafiken. Jobbar extra som DJ på restaurang Munken. Reser: Till och från jobbet i bil, 988 mil/år. Pensionssparar: 200 kr/mån. Sparar i aktier: Ja, i aktiefond. Sålde förra året med vinst, kr. Skulder: Banklån som Svea tagit när hon köpte sin bostadsrätt. Svea har dessutom lånat kr av sin faster Margareta Andersson. I januari 2014 fick Svea sex kontrolluppgifter som gäller inkomst året Länstrafiken AB: lön kr. en är kr. Resturangen Munken: Lön kr. en är kr. Försäkringskassan: Sjukpenning kr. en är 630 kr. Storstads Pensionsspar: kr i pensionssparande. Storstads Affärsbank: Inkomstränta 165 kr, på det som hon sparat på banken. Banken har gjort e avdrag med 49 kr. Utgiftsränta kr (ränta på lån för bostadsrätten). AB Fina Fonder: Vinst vid försäljning av fondandelar i Aktie fonden på kr. Bra att veta: Svea har betalat 5 % ränta (350 kr) på lånet från faster Margareta. Fasterns personnummer är Restaurang Munken har glömt att redovisa kostförmån på kr på kontrolluppgiften. Svea fick nämligen äta gratis middag de kvällar hon jobbade. Hon jobbade 25 kvällar under En gratis middag värderas enligt schablon till 80 kr. I början av april får Svea sin förifyllda deklaration tillsammans med speci fika tionen på kontrollupp gifterna och den prelimi nära e uträkningen. Dem hittar du på sidorna och

10 Deklarera via internet med e-legi timation eller på pappersblankett Eftersom Svea ska ändra och lägga till uppgifter kan hon inte deklarera via telefon, app, sms eller internet med säkerhetskod. Svea kan välja mellan att deklarera via internet med e-legitimation eller på pappersblankett. Hon väljer att deklarera via internet. Svea beställer en e legitima tion från sin internetbank. För att få e-legitimation måste man ha fyllt 16 år (18 år hos vissa banker). Förutom deklarationen blir många andra e tjänster tillgängliga med e-legitimation, som till exempel att skriva ut person bevis och anmäla flyttning. Man kan dessutom ansöka om ändrad beräkning av eavdrag (jämkning). Läs mer på Vill du prova att själv deklarera på pappersblanketten, kan du göra det på sidorna Där finns blanketten Inkomstdeklaration 1 så som den ser ut när Svea får den med Skatte verkets förifyllda uppgifter. Uppgifterna du behöver finns på sidan 9 och i specifikationen till inkomstdeklarationen på sidan 11. Använd broschyren Dags att deklarera (SKV 325) om du behöver mer information eller gå in på På sidorna kan du se hur det går till när Svea kontrollerar de förifyllda belop pen, gör sina ändringar och skickar in sin deklaration på internet. 10

11 - SMÅSTADS SPARBANK - SMÅSTADS SPARBANK Specifikationen Specifikationen Specifikationen ska du SKV 2000a behålla! ska 23 du 01 K behålla! ska du behålla! 8 - Kapital: Ränteutgift m.m. - BANKEN Förlust fondandelar m.m. Förlust fondandelar m.m. Specifikation - FONDBOLAGET Specifikation till Inkomstdeklaration till Inkomstdeklaration Specifikation 1 för till inkomstår - Inkomstdeklaration FONDBOLAGET 1 för inkomstår för inkomstår Sid Person-/Organ Mattsson, Snygg, Svea Anders Mattsson, Anders Summa avdragen Mattsson, Anders Summa avdragen = Du kan deklarera på internet, i appen, ringa Din kod för identifiering Din kod för underskrift Du eller Specifikation kan sms:a deklarera till till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Du kan på Läs deklarera internet i Dags om att på du deklarera, internet Du använder kan om sidorna deklarera du e-legitimation. använder 6 och på 7. internet e-legitimation. Läs om i "Dags du använder att Läs deklarera", i "Dags e-legitimation att sidan deklarera", 7. Läs sidan i "Dags 7. att deklarera", sida Du Mattsson, har inte Anders fått Du säkerhetskoder har inte Specifikation fått säkerhetskoder i år eftersom Du har till inte Inkomstdeklaration i du år fått förväntas eftersom säkerhetskoder du lämna förväntas blankett i år 1 lämna eftersom för K4 (Försäljning inkomstår blankett du förväntas K4 värdepapper (Försäljning 2013 lämna blankett värdepapper m.m). K4 (Försäljning m.m). Sid vär 5 Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) 5 Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN Specifikation 1:2. till Mattsson, Inkomstdeklaration Anders 1 för inkomstår VILLAN 1: Uppgifter Du kan deklarera Underlaget har med begränsats har på internet Skatteverket om du till kr som redan använder motsvarar fyllt e-legitimation. i en på fastighetsavgift deklarationsblanketten. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. Uppgifter med har Skatteverket Uppgifter med redan har fyllt Skatteverket Underlaget i på på deklarationsblanketten. 7 har 074 begränsats redan kr (hel avgift) fyllt till 943 i på 200 deklarationsblanketten. kr som motsvarar en fastighetsavgift på Inkomst/ Inkomst/ en en Inko Taxeringsvärdet Mattsson, Du har inte Anders fått är säkerhetskoder kr. i år eftersom du förväntas Taxeringsvärdet lämna blankett är K4 980 (Försäljning 000 kr värdepapper m.m). Av Du kan deklarera på internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. 1 Inkomster - 1 Tjänst: Inkomster - Tjänst: 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, Lön, sjukpenning förmåner, Du m.m. har sjukpenning inte fått Lön, m.m. säkerhetskoder förmåner, sjukpenning i år eftersom m.m. du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m Du Uppgifter kan deklarera AKTIEBOLAGET med har på internet Skatteverket om du redan använder fyllt e-legitimation. i på deklarationsblanketten. Läs i "Dags att deklarera", sidan 7. - LÄNSTRAFIKEN - AKTIEBOLAGET AB - AKTIEBOLAGET Inkomst/ en Du har inte fått säkerhetskoder i år eftersom du förväntas lämna blankett K4 (Försäljning värdepapper m.m). - RESTAURANG MUNKEN FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänna Inkomster avdrag: - 3 Tjänst: Allmänna Uppgifter avdrag: med 3 Allmänna har Skatteverket avdrag: redan fyllt i på deklarationsblanketten Inkomst/ Pensionssparande Lön, förmåner, Pensionssparande sjukpenning m.m. Pensionssparande = sk Uppgifter - SMÅSTADS AKTIEBOLAGET med PENSIONSSPAR - SMÅSTADS har 1 Skatteverket Inkomster PENSIONSSPAR - Tjänst: - redan SMÅSTADS fyllt i PENSIONSSPAR på deklarationsblanketten Inkomst/ en Lön, förmåner, sjukpenning m.m Allmänna Inkomster avdrag: - 7 Kapital: Tjänst: Inkomster - AKTIEBOLAGET - Kapital: 7 Inkomster - Kapital: Ränteinkomst, Lön, Pensionssparande förmåner, Ränteinkomst, utdelningar sjukpenning m.m. utdelningar m.m. Ränteinkomst, utdelningar m.m. - AKTIEBOLAGET SMÅSTADS STORSTADS SPARBANK - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 3 Allmänna SPARBANK avdrag: - SMÅSTADS SPARBANK Pensionssparande 83 7 Allmänna Inkomster - Kapital: avdrag: - 8 Kapital: - - SMÅSTADS Kapital: PENSIONSSPAR 8 - Kapital: Ränteutgift Pensionssparande Ränteinkomst, m.m. Ränteutgift utdelningar m.m. Ränteutgift m.m. - BANKEN SMÅSTADS STORSTADS PENSIONSSPAR SPARBANK - BANKEN AFFÄRSBANK 7 Inkomster - Kapital: - BANKEN Ränteinkomst, utdelningar m.m. Förlust Vinst 78 Inkomster fondandelar - - Förlust Kapital: m.m. fondandelar - SMÅSTADS m.m. SPARBANK Förlust fondandelar m.m Ränteinkomst, Ränteutgift FONDBOLAGET AB FINA FONDER m.m. - utdelningar FONDBOLAGET m.m. - FONDBOLAGET - SMÅSTADS BANKEN SPARBANK 8 - Kapital: Ränteutgift Summa m.m. avdragen Summa avdragen Summa avdragen = = Förlust fondandelar - Kapital: m.m. - BANKEN Ränteutgift - FONDBOLAGET m.m. - BANKEN STORSTADS AFFÄRSBANK Förlust fondandelar m.m FONDBOLAGET Summa avdragen = Förlust Underlag fondandelar för 5 fastighetsavgift, Underlag m.m. för fastighetsavgift, småhus 0,75 5 Underlag % småhus (ägd del) för 0,75 fastighetsavgift, % (ägd del) småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN - FONDBOLAGET 1:2. VILLAN 1:2. VILLAN 1:2. Summa avdragen = = Underlaget har Underlaget begränsats har till 943 begränsats 200 kr som Underlaget till 943 motsvarar 200 kr har som en begränsats fastighetsavgift motsvarar till en 943 fastighetsavgift på kr som kr (hel motsvarar på avgift) en kr fastighetsavgift (hel avgift) på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kr. Summa är 980 avdragen 000 Taxeringsvärdet kr. är kr. = Underlag för fastighetsavgift, småhus 0,75 % (ägd del) VILLAN 1:2. Underlaget har begränsats 5 Underlag till för kr fastighetsavgift, som motsvarar småhus en fastighetsavgift 0,75 % (ägd på del) kr (hel avgift) Taxeringsvärdet är VILLAN kr. 1:2. 5 Underlag för fastighetsavgift, Underlaget småhus har begränsats 0,75 % (ägd till del) kr som motsvarar en fastighetsavgift på kr (hel avgift) VILLAN 1:2. Taxeringsvärdet är kr. Underlaget har begränsats till kr som motsvarar en fastighetsavgift på kr (hel avgift) Taxeringsvärdet är kr. SKV 2000a 23 SKV 01 K 2000a SKV 01 K 2000a K Kapital: Ränteutgift m.m. - BANKEN 11

12 Preliminär euträkning till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2013 Person-/organisationsnummer Snygg, Mattsson, Svea Anders Du har anmält konto för eåterbetalning. Du har anmält konto för eåterbetalning. Vill ha dina epengar insatta på ett annat konto? När SMÅSTAD WISTAD ,20 32,20 Vill du ha epengarna insatta på ett annat konto? När du du deklarerar på internet kan du ändra kontonummer. deklarerar på internet kan du enkelt ändra kontonummer. Använd dina säkerhetskoder eller din e-legitimation. 1,241,10 0,15 Sid 4 Hemortskommun 1 november 2012 Län/Kom/Förs Kommunal % Kyrkoavgift: Svenska kyrkan % Avgift: annat trossamfund % Begravningsavgift % Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen. Skatteuträkningen ska du behålla! Sammanställning förvärvsinkomst Sammanställning kapitalinkomst Inkomst av tjänst Allmänna avdrag Taxerad Fastställd förvärvsinkomst Grundavdrag Beningsbar förvärvsinkomst = = - - = = Ränteinkomster, utdelningar m.m. för ränteutgifter m.m. Förlust Vinst fondandelar m.m. Underskott av kapital = = Preliminär euträkning Kommunal inkomst, 32,20 %(varav landstings 10,37 %) Fastighetsavgift Kyrkoavgift till Svenska kyrkan 1,24 % (varav begravningsavgift 0,15 %) Kyrkoavgift Skattereduktion till Svenska för arbetsinkomst kyrkan 1,10 (jobbeavdrag) % Begravningsavgift Skattereduktion för 0,15 underskott % av kapital Skattereduktion Summa för arbetsinkomst Skattereduktion en enligt för underskott kontrolluppgifter av kapital Summa Beräknat belopp att betala (exklusive ränta) en enligt kontrolluppgifter Beräknat Här finns belopp information som du till ska din få euträkning tillbaka (exklusive ränta) = - = - = Egen Din allmänna einbetalning pensionsavgift är inte är med i euträkningen. kr. Du har fått ereduktion med hela beloppet. - Din Underlag allmänna för ereduktion pensionsavgift är för 14 arbetsinkomst 400 kr. Du har (jobbeavdrag) fått ereduktion är 354 med 000 hela kr, beloppet. se "Dags att deklarera" sidan 24. Vid beräkning av underlaget har arbetsinkomsten minskats med allmänna avdrag. Underlag för ereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) är kr, se Dags att deklarera sidan 24. Vid beräkning av underlaget har arbetsinkomsten minskats med allmänna avdrag. Uppgifter för einbetalning Bankgiro: Betalningsmottagare: Skatteverket OCR-nummer: Du kan också beställa ett förtryckt inbetalningskort via vår servicetelefon , direktval SKV 2000b K

13 Deklarera via internet med e legitimation Kontrollera! När Svea loggat in med sin e-legitimation börjar hon med att kontrollera de förifyllda beloppen i sammanställningen. Sammanställningen får hon fram genom att klicka på Kontrollera. Sveas kostförmån på kr från restaurang Munken fanns inte med på kontrolluppgiften. Därför stämmer inte den för ifyllda uppgiften för lön, förmåner, sjukpenning m.m. För att ändra beloppet går hon in under Ändra. Svea har kört 988 mil till och från jobbet med bil. Det finns inga allmänna kommunika tions medel mellan hennes bostad och arbets plats. Hon har därför rätt att göra avdrag för bil resorna. et gör hon under Ändra. Hon konstaterar att den inkomstränta hon fått från banken finns med och att beloppet stämmer. Svea ser att de kr hon betalat in till sitt pensionssparande finns med. Vinsten från aktiefonden är också med. Svea kontrollerar också om de utgifts räntor hon betalat finns med. Räntan till banken finns med, men den ränta hon betalat till faster Margareta har Skatteverket inte känt till. För att lägga till utgiftsräntan på 350 kr går hon in under Ändra. 13

14 Ändra! Den första ändringen Svea ska göra är att lägga till kostförmånen från restaurang Munken. Hon klickar på Ändra och väljer sedan den ruta hon ska ändra, Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Hon fyller i totalbeloppet kr ( ). Under Övriga upp lysningar skriver hon en förklaring till det ändrade beloppet. Svea går sedan vidare till de andra två uppgifterna som hon ska ändra. När man lägger till en ersättning som man inte fått kontroll uppgift på, ska man under Övriga upplysningar skriva arbets givarens namn och adress (eller organi sa tions nummer) samt ersättningens storlek och vilket e avdrag som gjorts på ersättningen. Resor till och från arbetet punkt 2.1 et för resor till och från arbetet med egen bil är 18:50 kr/mil (se Dags att deklarera sidan 22), vilket ger kr (18:50 kr x 988 mil). Skatteverket minskar automatiskt hennes avdrag med kr. et blir därefter kr. Hon fyller i totalbeloppet kr. för ränteutgifter m.m. punkt 8.1 Svea fyller i totalbeloppet kr ( ). När man lägger till utgifts ränta ska man under Övriga upplysningar skriva mottagarens namn och per sonnummer, räntan man har betalat samt hur stor skulden är. Under Övriga upp lysningar skriver Svea: Ränta betald till Margareta Andersson, Ränta 350 kr, skuld kr. Så här ser resultatet av Sveas ändringar ut. Skicka in! När Svea gjort alla ändringar går hon in under Skicka in och skriver under sin deklaration. När hon har klickat på OK får hon en kvittens som hon kan skriva ut om hon vill. Nu är deklarationen klar! 14

15 Skatteuträkning Eftersom Svea deklarerar på internet får hon under betala. Om den slutliga en är högre än Skatteuträkning en uträknad och får då veta avdragen ska Svea betala mer. Enligt Sveas preliminära e 1 uträkning för inkomstår skulle hon 2013 betala Sid kr, 4 hur mycket Preliminär pengar hon ska euträkning betala eller få tillbaka. Inkomstdeklaration men hon har gjort flera ändringar. Person-/organisationsnummer Det är skillnaden mellan avdragen och slutlig Mattsson, Anders Du har anmält konto för eåterbetalning. Hemortskommun 1 november 2012 Län/Kom/Förs Kommunal % Vill ha dina epengar insatta på ett annat konto? När WISTAD ,20 du deklarerar på internet kan du ändra kontonummer. Kyrkoavgift: Svenska kyrkan % Avgift: annat trossamfund % Begravningsavgift % Använd dina säkerhetskoder eller din e-legitimation. 1,10 0,15 som avgör om Svea ska få tillbaka eller Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen. Skatteuträkningen ska du behålla! Sammanställning förvärvsinkomst Sammanställning kapitalinkomst Inkomst av tjänst Allmänna avdrag Taxerad Fastställd förvärvsinkomst Grundavdrag Beningsbar förvärvsinkomst = = - - = = Ränteinkomster, utdelningar m.m. för ränteutgifter m.m. Förlust Vinst fondandelar m.m. Underskott av kapital = = Preliminär euträkning Kommunal inkomst, 32,20 %(varav landstings 10,37 %) Fastighetsavgift Kyrkoavgift till Svenska kyrkan 1,24 % (varav begravningsavgift 0,15 %) Kyrkoavgift Skattereduktion till Svenska för arbetsinkomst kyrkan 1,10 (jobbeavdrag) % Begravningsavgift Skattereduktion för 0,15 underskott % av kapital Skattereduktion Summa för arbetsinkomst Skattereduktion en enligt för underskott kontrolluppgifter av kapital Summa Beräknat belopp att betala (exklusive ränta) en enligt kontrolluppgifter Beräknat belopp som du ska få tillbaka (exklusive ränta) = - = - = Din allmänna pensionsavgift är kr. Du har fått ereduktion med hela beloppet. - Underlag för ereduktion för arbetsinkomst (jobbeavdrag) är kr, se "Dags att deklarera" sidan 24. Vid beräkning av underlaget har arbetsinkomsten minskats med allmänna avdrag. Den första ändringen är kostförmånen på kr från restaurang Munken som höjer Sveas inkomst av tjänst (förvärvsinkomst). Den andra ändringen är avdraget för resor till och från arbetet på kr. et sänker Sveas inkomst av tjänst (förvärvsinkomst). Tillsammans innebär dessa två ändringar att Sveas förvärvsinkomst kommer att minska med kr ( ). Minskningen påverkar i sin tur den slutliga en. Bland annat kommer den kommunala inkomsten att beräknas på ett belopp som är lägre än i den preliminära e uträkningen. Den tredje ändringen är räntan, de 350 kronorna som Svea betalat till faster Margareta. De ökar Sveas ränteutgifter, som sammanlagt blir kr. Skattereduktionen för underskott av kapital blir därmed högre och den slutliga en lägre. 01 K

16 Sveas euträkning efter ändringar i deklarationen Pengar tillbaka Sveas slutliga blir efter ändringarna lägre än den avdragna en. Det betyder att hon ska få pengar tillbaka. Snabb och smidig återbetalning När Svea deklarerar på internet kan hon samtidigt anmäla att de pengar hon får tillbaka på en ska sättas in på hennes lönekonto. Detta gör hon under Bankkonto. Hon kan därmed få sina pengar redan i juni. Om Svea inte hade anmält konto till banken senast den 5 maj eller om hon hade deklarerat på pappers blanketten hade hon fått vänta på sina pengar till augusti eller september (se Dags att deklarera sidorna 26 27). Observera! Har du inte anmält ett konto får du pengarna automatiskt bara om beloppet är minst kr. Mindre belopp står kvar på ditt ekonto om du inte begär att få tillbaka dem. 16

17 Inkomstdeklaration Inkomståret 2013 Spara den ena som kopia! SKATTEKONTORET I STORSTAD BOX STORSTAD Skatteverket I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 1.2 Kostnadsersättningar 1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m. 1.4 Privat pension och livränta 1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande 1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K Tjänst 2.1 Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören) Deklarera senast den 5 maj gärna på internet, sms eller telefon Ange belopp i hela kronor Ange belopp i hela kronor I år behöver Svea inte skicka in sin deklarationsblankett till Skatteverket. Hon har ju deklarerat via internet. 7 Inkomster - Kapital 7.1 Schablonintäkter 7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt C m.m. 7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad 7.4 Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt A och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m. 7.6 Vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K Vinst från bilaga K7 och K Ange belopp i hela kronor Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 2011: Tjänsteresor 2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2.4 Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 3 Allmänna avdrag 3.1 Pensionssparande m.m. 4 Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Kapital 8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt C m.m. 8.2 Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B. Ange belopp i hela kronor Underlag för ereduktion för gåva 8.5 Förlust från bilaga K5 och K6 SKV K Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0,75 % Småhus halv avgift 0,375 % Underlag för fastighets 6 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0 % NRV HB FÅM Förlust från bilaga K7 och K8 9 Utländsk försäkring - Avkastnings 9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring INK1K P4 17

18 Person-/organisationsnummer Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 10 Näringsverksamhet Belopp från NE 10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet 10.5 Inkomster för vilka Bruttoinkomst uppdragsgivare ska betala socialavgifter 10.6 Underlag för sär- Eget skild löne på pensionskostnader 10.7 Underlag för avkastnings på pensionskostnader 11 Räntefördelning 11.1 Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15) Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). 12 Belopp från N3A Anställdas Underlag för expansionsfond 12.1 Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21) Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22). Belopp från N3A Belopp från N3A Belopp från N3A Kostnader 13 Nedsättning av egenavgifter 13.1 Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du inte har rätt till maximal nedsättning 13.2 Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde 14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt Underlag för fastighetsavgift Hyreshus: bostäder 0,3 % 0,15 % Underlag för fastighets 16 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 % Hyreshus: lokaler 1,0 % Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk 0,5 % Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 % Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under beningsåret 17 Övriga upplysningar Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras. Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen. Kryssa här om du begär avräkning av utländsk. Om du redan har Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet. fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära euträkning. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk i SEK. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Läs mer i Dags att deklarera s. 18. Övrigt SKV K Underskrift teckning Telefonnummer INK1K P4 18

19 Ordförklaringar Orden som förklaras här är kursiverade i broschyren. en /eavdrag. En del av din lön som din arbetsgivare inte betalar till dig utan i stället skickar till Skatteverket. Skatteavdrag kan också göras på ränta du får på ditt bankkonto eller utdelning du får på aktier eller aktie fonder. E-legitimation. Fungerar som ett ID-kort som du kan använda på internet, t.ex. när du lämnar din deklaration. Förvärvsinkomst. Pengar du tjänat på att jobba minskat med eventuella avdrag du gör i deklarationen (t.ex. för resor till och från jobbet). Inkomstdeklaration/deklaration. Blankett som Skatteverket skickar ut i april varje år. Den handlar om inkomster du tjänade förra året och andra uppgifter som behövs för att räkna ut din. Det mesta är redan ifyllt av Skatteverket, men du kan behöva fylla i några uppgifter själv. Tillsammans med blanketten Inkomstdeklaration 1 får du också en specifikation med alla kontrolluppgifter som kommit in till Skatteverket och en preliminär euträkning. Kapitalinkomst. Pengar som du tjänat på att du har pengar, t.ex. inkomstränta du fått på ett bankkonto eller vinst du gjort när du sålt en aktiefond. Din kapital inkomst minskas med den utgiftsränta som du har betalat. Kontrolluppgift. Information från arbetsgivare, banker m.fl. om hur mycket pengar du tjänat på att jobba, ränta du fått på bankkonto eller betalat på lån m.m. under förra året hur mycket som arbetsgivaren eller banken dragit av från din lön eller från din ränta och betalat direkt till Skatteverket (e avdrag). Den som skickar en kontrolluppgift till dig skickar också alltid en kontrolluppgift med samma innehåll till Skatteverket. Lönespecifikation/lönebesked. Det kvitto som du får när arbetsgivaren betalar ut din lön. På lönespecifikationen ska ditt namn, arbetsgivarens namn, lön och avdragen finnas med. Spara din lönespecifikation. Den är bra att ha när du ska deklarera eller om du fått fel lön. Pensionssparande. Av det som du fått i lön kan du spara en del till din pension. Du kan pensionsspara genom att betala på en pensionsförsäkring eller sätta in pengar på ett speciellt konto i banken (pensionssparkonto). Då behöver du (upp till ett visst belopp) inte betala för de pengarna. Skatteverket. Den myndighet som sköter om det mesta som har med er att göra. Skatte verket samlar t.ex. in all som ska till staten, landstingen och kommunerna. Skatteverket har många kontor på olika platser i landet. Fler ordförklaringar finns på 19

20 Sommar- och extrajobb Jobbar du på loven? Se då till att din arbetsgivare drar rätt från början! Begär ändrad be räkning av e avdraget, jämkning. Informa tion om eavdrag finns i broschyren Sommar- och extra jobb (SKV 430). Broschyren hittar du på broschyrer. Tips! Jämka på webben på Det är snabbast och enklast. Jobba svart eller vitt? Att jobba svart betyder att en på din lön inte betalas in till Skatteverket. Din arbets givare betalar då inte heller socialavgifter som ger dig rätt till sjukpenning och pen sion. Skatten ska användas till att finansiera skola, sjukvård, vägar m.m. där du bor. Hur epengarna används kan du se på sidan 7 i broschyren Sommar- och extrajobb (SKV 430). När du erbjuds ett svart arbete innebär det att du antagligen får några hund ra lappar mer i handen än om er och avgifter skulle betalas. Men då ska du veta att du missar en hel del annat. Om du arbetar vitt omfattas du av arbetsskadeförsäkringar samt lagar och avtal som reglerar din arbetstid och ger dig rätt till övertidsersättning och arbets lös hets ersätt ning. När du arbetar vitt får du dessutom en registrerad inkomst som under lättar för dig att få lån, telefon abonnemang eller bostad. Det vita arbetet innebär också att du kan få arbets intyg och referenser från en seriös arbets givare, som du kan använda nästa gång du söker jobb. Självbetjäning dygnet runt: Webbplats: everket.se, Servicetelefon: Personlig service: Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: , från utlandet: SKV 328 utgåva 35. Utgiven i mars 2014.

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 39 2018 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. iskv 2000 27 sv 00 06Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2016 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 739 kronor eller mer under år 2016. Skatteavdraget

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb SKV 430 utgåva 16 2018 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 19 247 kronor eller mer under

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb SKV 430 utgåva 17 2019 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 19 670 kronor eller mer under

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2011 Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2011. Skatteavdraget

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren 2016 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2015 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 20

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 24 2018 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2017 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 824 kronor eller mer under år 2015. Skatteavdraget

Läs mer

2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 782 kronor eller mer under år 2014. Skatteavdraget

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Skatteverket Inkomstdeklaration 1

Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Senast den 2 maj 216 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomståret 215 Namn och adress Atina Karantoniou 216 Oktobergatan 11BV 1 I "Dags att deklarera" får du

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera

SKV 325 utgåva Dags att deklarera SKV 325 utgåva 40 2019 Dags att deklarera Deklarera senast den 2 maj Godkänn enkelt din deklaration med BankID i appen Skatteverket. Om du inte har BankID kan du använda koderna som du har fått med pappersdeklarationen.

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. SKV 325 utgåva 39 2018 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn enkelt din deklaration med Mobilt BankID i appen Skatteverket. Om du inte har Mobilt BankID

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera

SKV 325 utgåva Dags att deklarera SKV 325 utgåva 39 2018 Dags att deklarera Deklarera senast den 2 maj Godkänn enkelt din deklaration med Mobilt BankID i appen Skatteverket. Om du inte har Mobilt BankID kan du använda säkerhetskoderna

Läs mer

Så här gör du

Så här gör du Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i etjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration Februari 2019 Privatekonomi Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster Tips inför årets deklaration När ska deklarationen lämnas in? Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera

SKV 325 utgåva Dags att deklarera SKV 325 utgåva 40 2019 Dags att deklarera Deklarera senast den 2 maj Godkänn enkelt din deklaration med BankID i appen Skatteverket. Om du inte har BankID kan du använda koderna som du har fått med pappersdeklarationen.

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 7 2018 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. SKV 325 utgåva 38 2017 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn enkelt din deklaration med Mobilt BankID i appen Skatteverket. Om du inte har Mobilt BankID

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 25 2019 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2018 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. 1 Innehåll Nyheter

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2019

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2019 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2019 För att kunna räkna ut din avgift för 2019 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Skattekontobroschyren

Skattekontobroschyren Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Tänk på! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1; beslutade den 9 mars 2009. Inkomsttaxering Utkom från trycket den 13 mars 2009 Skatteverket

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer