Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad"

Transkript

1 Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar på aktier reavinst på andelar i räntefonder. Om du beräknar din reavinst på andelar i räntefond till ett annat belopp än det som skattemyndigheten fyllt i redovisar du detta på blankett K4 under avsnitt C. Beställ på direktval Lämna blanketten till skattemyndigheten. Bankkonto utomlands Du som har bankkonto eller värdepappersdepå utomlands ska lämna uppgifter till Riksskatteverket. Läs i broschyren Bankkonto utomlands (RSV 306). Broschyren finns hos skattemyndigheten. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Har du under 1999 hyrt ut din villa, fritidsfastighet, bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet eller enstaka rum, ska du redovisa överskottet (inkomsten). Räkna ut inkomsten på blankett K3. Beställ på direktval Fyll i inkomsten i ruta 51 och lämna med blanketten till skattemyndigheten. Reavinst på vissa marknadsnoterade fordringar i svenska kronor, t.ex. nollkupongare, räknas som inkomstränta. Om utbetalaren lämnat kontrolluppgift på inkomstränta och gjort skatteavdrag ingår denna ränta i det ifyllda beloppet. Om utbetalaren i stället lämnat kontrolluppgift på hela det utbetalade beloppet (inklusive räntan), måste du själv räkna ut hur mycket som är ränta. Detta gör du på blankett K4, avsnitt C. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. Exempel Anders köpte i mars 1994 en nollkupongare för kr. Nollkupongaren blev inlöst under 1999 och Anders fick då kr. Reavinsten kr ( ) tar Anders upp som inkomstränta. Han stryker det ifyllda beloppet i den gula rutan och fyller i ( ) i ruta 50. Har du fått någon ränta som du inte fått kontrolluppgift på, t.ex. från en privatperson eller i samband med utbetalning av retroaktiv pension? Under Övriga upplysningar skriver du utbetalarens namn. För privatperson skriver du även personnummer eller adress. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 50. Begränsad skattefrihet (lättnadsregler) Utdelning och reavinst på aktier och andelar i onoterade företag kan vara helt eller delvis skattefria. Använd blankett K12 för att räkna ut den skattefria utdelningen. Beställ på direktval Om du inte fått maximal skattefri utdelning kan du tillgodoräkna dig beloppet ett senare år. Utländsk skatt på aktieutdelningar Du kan ha rätt till avräkning av den utländska skatten från den svenska skatten. Se på preliminära skatteuträkningen om skattemyndigheten har gjort avräkningen automatiskt. Annars ska du själv begära avräkning under Övriga upplysningar. 7 Utgiftsräntor Avdrag för utgiftsräntor m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. räntorna på dina lån i banker och kreditinstitut samt andra utgiftsräntor tomträttsavgäld som du har betalat under 1999 reaförlust på andelar i räntefond. Om du beräknar din reaförlust på andelar i räntefond till ett annat belopp än det som skattemyndigheten fyllt i redovisar du detta på blankett K4 under avsnitt C. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. I vissa fall kan kontrolluppgifter som avser ränta på kontokortskredit lämnas i en banks eller ett finansbolags namn. Här ska du också göra avdrag för de räntor du har betalat till en privatperson och för andra utgiftsräntor som du inte fått kontrolluppgift på. Under Övriga upplysningar skriver du långivarens namn, person-/organisationsnummer eller adress hur mycket ränta du har betalat under 1999 hur stor skulden var den 31 december Reaförlust på vissa marknadsnoterade fordringar i svenska kronor räknas som utgiftsränta. Räkna ut förlusten på blankett K4. Beställ på direktval Lämna med blanketten till skattemyndigheten. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida:

2 Är det något belopp som inte stämmer? Stryk i så fall det ifyllda beloppet i den gula rutan och fyll i det rätta totalbeloppet i den vita rutan bredvid. Skriv under Övriga upplysningar utbetalarens/ betalningsmottagarens namn, person-/organisationsnummer eller adress. Fyll också i det riktiga beloppet och eventuell avdragen skatt. Gemensamt betalningsansvar för ett lån Tänk på att din bank fördelar utgiftsräntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte har meddelat banken något annat. Detta gäller också tomträttsavgäld. Om ni inte är sambeskattade och om ni gör en annan fördelning av räntorna än vad som står på kontrolluppgiften, skriv då under Övriga upplysningar personnummer på den person som du delar lånet med. Exempel Anders och hans hustru Eva äger en villa. Skulden på villan är kr. Räntorna är på kr. De har gemensamt betalningsansvar för lånet. Banken har fördelat räntorna lika mellan Anders och Eva på deras kontrolluppgifter. Anders har själv betalat hela räntan på banklånet, kr. Han har rätt att dra av hela beloppet i sin deklaration. Anders stryker i den gula rutan och fyller i i ruta 53. Eva stryker i den gula rutan och fyller i 0 i ruta 53. Anders och Eva meddelar också banken så att deras kontrolluppgifter blir riktiga nästa år. Avdrag för förvaltningskostnader Har du haft större förvaltningskostnader (notariatavgifter m.m.) än kr? Då har du rätt att begära avdrag för den del av kostnaderna som överstiger kr. Fyll i så fall i hela kostnaden i ruta 61. Dra bort kr och fyll i avdraget i ruta 54. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida: 13

3 Forts. 8 Reavinst eller reaförlust Värdepappersfonder kan delas in i aktiefonder (minst 75 % aktier och aktierelaterade värdepapper) räntefonder (enbart fordringar i svenska kronor) blandfonder (andra fonder än aktiefonder och räntefonder). Med andelar i aktiefonder och räntefonder avses marknadsnoterade andelar. Skattemyndigheten får kontrolluppgifter på försäljningar av marknadsnoterade aktier, obligationer, optioner m.m. Kontrolluppgifterna innehåller enbart uppgift om försäljningspris efter avdrag för courtage. Du måste själv redovisa vinst eller förlust på K- blankett. Uppgifterna finns endast med på specifikationen. sålda andelar i svenska värdepappersfonder. Vinster och förluster på andelar i aktiefonder och blandfonder redovisas som reavinst respektive reaförlust. Vinster och förluster på andelar i räntefonder behandlas däremot som inkomstränta respektive utgiftsränta, se punkt 6 och 7 på sidan 12. Uppgifterna är redan ifyllda på deklarationsblanketten. Skattemyndigheten får inte kontrolluppgifter på inlösen av aktieindexobligationer. Du måste själv redovisa vinst eller förlust på blankett K4. sålda andelar i utlandsregistrerade värdepappersfonder, t.ex. Luxemburgfonder. Du måste själv redovisa vinst eller förlust på blankett K4. Fondförvaltaren eller banken lämnar ofta uppgift på ditt årsbesked om hur stor vinsten eller förlusten är. På Riksskatteverkets hemsida, kan du se vilka de utlandsregistrerade värdepappersfonderna är. Där kan du också se vilka marknadsnoterade aktieindexobligationer som blivit inlösta under Aktiefonder eller blandfonder Har du beräknat vinsten eller förlusten på ett annat sätt än enligt kontrolluppgift? Om du beräknar vinsten eller förlusten till ett annat belopp än det som finns på kontrolluppgifterna, stryker du beloppet i den gula rutan och redovisar vinsten eller förlusten på blankett K4. Beställ på direktval Aktiefonder redovisas under avsnitt A och blandfonder under avsnitt D på blankett K4. Det belopp du räknar ut på blankett K4 fyller du i ruta 56 (vinst) eller ruta 57 (förlust). Har du både vinst och förlust? Om du har sålt andelar i en aktiefond med både vinst och förlust, har hänsyn tagits till det när beloppet förtrycktes på deklarationsblanketten. I det belopp som redovisas som Baksidan vinst eller förlust på deklarationsblanketten har nämligen förluster kvittats mot vinster enligt de särskilda regler som gäller för detta. Förluster på andelar i aktiefonder får dras av fullt ut mot vinster på aktiefonder och andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 %. Förluster på andelar i blandfonder får däremot aldrig beräknas till mer än 70 %. Har du sålt olika slags tillgångar? Om du har sålt andelar i aktiefonder eller blandfonder och dessutom har sålt andra slags tillgångar, t.ex. aktier eller fastigheter gäller följande. Du redovisar först vinsten eller förlusten på fondandelarna på blankett K4. Beställ på direktval Övriga vinster och förluster redovisar du sedan på respektive K-blankett. På blankett K1 räknar du fram din sammanlagda reavinst eller reaförlust, dvs. det belopp du ska skriva i ruta 56 (vinst) eller ruta 57 (förlust). Exempel 1 Anders har under 1999 sålt andelar i en allemansfond med en vinst på kr. På den förenklade självdeklarationen finns beloppet redan ifyllt. Under 1999 har Anders dessutom sålt andelar i en Luxemburgfond. Enligt bankens årsbesked har han gjort en reavinst på kr. Detta belopp finns varken med på specifikationen eller är ifyllt på deklarationen. Anders redovisar på blankett K4. Han stryker det ifyllda beloppet i den gula rutan och fyller i ( ) i ruta 56. Exempel 2 Eva har under 1999 sålt andelar i en aktiefond med förlust på kr. På den förenklade självdeklarationen finns beloppet 700 kr förtryckt. Under 1999 har Eva dessutom sålt aktier i det börsnoterade bolaget A för kr. Eva börjar med att fylla i förlusten på aktiefonden (1 000 kr) på K4-blanketten. Även försäljningen av aktierna redovisar Eva på blankett K4. Hon räknar fram en reavinst på kr. Eva stryker det ifyllda beloppet (förlusten) i den gula rutan och fyller i vinsten ( ) i ruta 56. Har du sålt aktier/andelar i onoterade företag, läs i Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Uppskov vid byte av bostad Om du har sålt din permanentbostad och köper en annan bostad som du flyttar till, kan du få uppskov med beskattningen av den vinst du har gjort vid försäljningen. Du redovisar vinsten på blankett K5 (fastighet) eller på blankett K6 (bostadsrätt). Om du begär uppskov fyller du dessutom i blankett RSV Sätt då också kryss i ruta 59. Om du har sålt din bostadsrätt samma år som föreningen upplät bostadsrätterna, räknas det (enligt Riksskatteverkets tolkning) som en aktieförsäljning och du kan inte få uppskov med beskattningen. 14 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida:

4 Observera att vinsten/den del av vinsten som du begär uppskov med inte ska räknas med i det belopp som du fyller i på deklarationsblanketten. När du sedan säljer ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet tas fram till beskattning. Läs vidare i Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Aktier som bytts ut uppskov enligt andelsbyteslagen Om du har accepterat erbjudande om att byta ut aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag, t.ex. Astra mot Astra- Zeneca eller ABB AB mot ABB Ltd, ska du redovisa reavinsten vid bytet. Du kan få uppskov med beskattning av vinsten. Om du begär uppskov med beskattningen ska du redovisa detta på blankett K4B. Begär du uppskov med endast en del av reavinsten, för du över den del som du inte begär uppskov med till blankett K4. Blankett K4B använder du också om du ska återföra uppskovsbelopp till beskattning. I upplysningsbladet till blankett K4B visas exempel på hur reavinst och uppskovsbelopp beräknas. Om du begär uppskov med beskattning av reavinst enligt andelsbyteslagen ska du också sätta kryss i ruta 64 på deklarationen. Uppskov får återföras till beskattning när som helst, dock senast när de tillbytta aktierna avyttras eller när innehavaren flyttar utomlands. Läs även vidare i Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Aktiebyten har bl.a. skett i följande bolag under 1999: Astra AstraZeneca ABB AB ABB Ltd JP Bank Matteus SPCS SPCS-Gruppen Enator TietoEnator På Riksskatteverkets hemsida, kan du fylla i blanketterna direkt på skärmen och sedan skriva ut dem färdiga att skicka in till skattemyndigheten. Du kan också beställa blanketter från skattemyndighetens servicetelefon. Ring Vänta på svar. Slå ditt direktval. Blanketter K4 om du sålt aktier, obligationer, andelar i värdepappersfonder m.m. K4B om du begär uppskov enligt andelsbyteslagen. Beställ på direktval K5 om du sålt fastighet. Beställ på direktval K6 om du sålt bostadsrätt. Beställ på direktval K8 om du sålt övrig lös egendom. Beställ på direktval K9 om du sålt utländsk valuta. Beställ på direktval K11 om du handlat med optioner. Beställ på direktval K12 om du fått skattefri utdelning på aktier och andelar i onoterade företag. K1 om du har flera olika reavinster eller reaförluster. Beställ på direktval RSV om du begär uppskovsavdrag vid byte av bostad. Beställ på direktval Beställ på direktval Beställ på direktval Du kan även hämta blanketter som du behöver på närmaste skattekontor. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida: 15

5 Forts. Baksidan 9 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Om du har en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. Försäkringar som är slutbetalda före 1997 är undantagna från denna skatt om de inte är köpta i andra hand, s.k. begagnade försäkringar. Det är skatteunderlaget som du ska fylla i på blanketten. Skatteunderlaget räknas fram med ledning av statslåneräntan och försäkringens värde. Försäkringsföretaget ska lämna kontrolluppgift om försäkringens värde. Läs vidare i Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV330). Beställ på direktval Läs också informationsbladet Utländska kapitalförsäkringar (RSV 355). Om du har betalat skatt utomlands för försäkringen skriver du om detta under Övriga upplysningar. 10 Förmögenhet (tillgångar minus skulder) Makar (se avsnittet om sambeskattning på sidan 6), föräldrar samt hemmavarande barn (ej fosterbarn) som inte fyllt 18 år den 1 november 1999 sambeskattas för förmögenhet. Förmögenhetsskatten beräknas på den sammanlagda beskattningsbara förmögenheten och fördelas sedan i förhållande till vars och ens skattepliktiga förmögenhet. Förmögenhetsskatten är 1,5 % av den del av förmögenheten som överstiger kr. Skattemyndigheten drar automatiskt av innan förmögenhetsskatten räknas ut. Du ska alltså inte dra av innan du redovisar i deklarationen. Du kan läsa om underskott av förmögenhet (vid sambeskattning) och begränsningsregeln i Skatteuträkningsbroschyren 2000 (RSV 425), Beställ på direktval Om din förmögenhet, eller din och din makes och dina barns sammanlagda förmögenhet, överstiger kr ska värdet av dina tillgångar och dina skulder redovisas i deklarationen. Observera dock vad som sägs i nästa stycke om hemmavarande barns förmögenhet. Om skulderna överstiger tillgångarna (underskott) för någon familjemedlem ska underskottet räknas av från de andra familjemedlemmarnas sammanlagda förmögenhet (överskott). Om hemmavarande barn ska lämna egen deklaration ska barnets förmögenhet tas upp där. Om barnet inte ska lämna egen deklaration ska barnets tillgångar och skulder tas upp hos en av föräldrarna. Makar redovisar alltid var för sig. På specifikationen finns de tillgångar och skulder som skattemyndigheten har uppgift om. Om du enligt dessa uppgifter får en beskattningsbar förmögenhet har skattemyndigheten fyllt i beloppet på din deklarationsblankett. Förmögenhetsuppgifter har också fyllts i om du hade beskattningsbar förmögenhet i föregående års deklaration. Vissa tillgångar är inte med på specifikationen, t.ex. bilar, fritidsbåtar, bostadsrätter. Om du har sådana tillgångar måste du alltså lägga till värdet av dessa när du beräknar din förmögenhet. Du får endast dra av skulder som avser anskaffning av tillgångar som ska tas med när du beräknar din skattepliktiga förmögenhet. Om en skuld avser skattepliktiga aktier är den alltså avdragsgill, men däremot inte om den avser aktier som inte är skattepliktiga, t.ex. OTC-aktier. Skattemyndigheten har inte uppgift om vad dina skulder avser. Detta innebär att om det 16 Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida:

6 Här kan du räkna ut din förmögenhet Person 1 Person 2 Hemmavarande barn som lämnar egen deklaration Fastighet/Bostadsrätt Taxeringsvärde för småhus Förmögenhetsvärde på bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Bankmedel Aktier Värdepappersfonder Obligationer Övriga värdepapper Övriga tillgångar Bilar och andra yttre inventarier Kapitalförsäkringar Förmögenhet för hemmavarande barn som inte lämnar deklaration Lämnar egen deklaration Summa tillgångar den 31 december 1999 = = = Skulder den 31 december 1999 Skattepliktig förmögenhet (+) Underskott (-) = = = på specifikationen finns skulder som inte är avdragsgilla måste du dra ifrån värdet av dessa när du beräknar din förmögenhet. För makar, föräldrar och barn gäller att det är familjens sammanlagda förmögenhet som avgör om förmögenhetsuppgifter har fyllts i på deklarationsblanketten. Observera att förmögenhetsskatten inte ingår i den preliminära skatteuträkningen. Om förmögenhetsuppgifter har fyllts i av skattemyndigheten och uppgifterna är riktiga och fullständiga, behöver du inte göra något mer. Om något ifyllt belopp är fel eller ofullständigt, stryker du beloppet i den gula rutan och fyller i det rätta beloppet i den vita rutan bredvid, tillgångarna i ruta 66 och skulderna i ruta 67. Läs mer i Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Exempel I Bengts, hans hustru Marias och deras barn Johans deklarationsblanketter har skattemyndigheten redan fyllt i förmögenhetsuppgifter. Maria och Bengt har sålt aktier och andelar i aktiefond för Johans räkning. Därför måste Johan deklarera på en egen blankett. Bengt har tillgångar på kr och skulder på kr. Maria har tillgångar på kr. Johan har tillgångar på kr. Maria och Johan har inga skulder. De kontrollerar uppgifterna och finner att bilen som Bengt äger inte finns med som tillgång. Bilens marknadsvärde är kr. Endast den del av värdet som överstiger kr tas upp som tillgång. Bilen ska då tas upp till kr ( kr). Han stryker det ifyllda beloppet (tillgångar) i den gula rutan och fyller i i ruta 66. Den beskattningsbara förmögenheten beräknas gemensamt för alla tre. Deras totala skattepliktiga förmögenhet blir kr ( ) och deras beskattningsbara förmögenhet uppgår då till kr ( ). Förmögenhetsskatten blir kr (1,5 % på ) och fördelas därefter på Bengt, Maria och Johan i förhållande till vars och ens andel av den totala skattepliktiga förmögenheten. Observera att om Johan inte hade varit deklarationsskyldig skulle hans tillgångar ha redovisats i Bengts eller Marias deklaration. Använd gärna uppställningen ovan för att beräkna förmögenheten. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida: 17

7 11 Fastighetsskatt Småhus/Tomt för småhus Underlag för fastighetsskatt är taxeringsvärdet. Underlaget är i regel ifyllt av skattemyndigheten. Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Obs! Rättelse i exempel 3: 2201 ska vara 2001! Exempel 2 En fastighet har taxeringsvärdet kr. Byggnadens värdeår är Skatten blir 1,5 % av kr = kr. Obs! Om du har ägt en fastighet endast en del av 1999 har inte skattemyndigheten fyllt i något underlag för fastighetsskatt på blanketten. Fastighetsskatten finns då inte heller med på den preliminära skatteuträkningen. Du måste själv räkna ut ditt underlag för den tid du har ägt fastigheten och fylla i det i rätt ruta. Se exempel 1. Exempel 1 Anders och Eva köpte den 1 mars 1999 en villa med ett taxeringsvärde på kr. De äger halva villan var. I ruta 80 fyller Anders och Eva i , dvs. hälften av (10/12 av ). Fastighetsskatten är 1,5 % av taxeringsvärdet. Undantag: Du betalar ingen fastighetsskatt för nybyggda småhus och tillhörande tomt om huset har värdeår Om huset har värdeår är fastighetsskatten 10 Förmögenhet 0,75 % av taxeringsvärdet. Om din förmögenhet (tillgångar minus skulder) tillsammans med makes och hemmavarande barns förmögenhet är större än kr ska du redovisa dina tillgångar och Tillgångar skulder här. Läs i "Dags att deklarera" sidan 16 bl.a. om hur barns förmögenhet redovisas. Om skattemyndigheten redan fyllt i belopp, kontrollera och ändra om det inte stämmer. Skulder Observera att fastighetsskatten är 1,5 % för byggnader som är under uppförande, eftersom de inte har något värdeår. 11 Fastighetsskatt Småhus/ Tomt för småhus Privatbostad i utlandet 12 Övriga upplysningar Antal Procent Underlag 1,5 0,75 0,0 1,5 Exempel 3: Ett hus byggdes färdigt Vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 bestämdes värdeåret Denna fastighetstaxering gäller från och med den 1 januari Vid års taxeringar betalas ingen fastighetsskatt. Privatbostad i utlandet Om du har en privatbostad (småhus eller bostadsrätt) utomlands (gäller inte bostad i Grekland) måste du betala fastighetsskatt för den. Underlaget är 75 % av marknadsvärdet för bostaden. Fyll i underlaget i ruta 84. Skatten är 1,5 % av underlaget. Skatt som du har betalat i utlandet för privatbostaden avräknas från den svenska skatten. Beloppet skriver du under Övriga upplysningar. Skattereduktion för fastighetsskatt Läs om skattereduktion för fastighetsskatt på sidan * Ändrat underlag 80 * FÖRVÄRVADE/AVYTTRADE FASTIGHETER INGÅR INTE I UNDERLAGET. RÄKNA UT NYTT UNDERLAG OCH FYLL I RÄTT TOTALBELOPP Underskrift Jag försäkrar på heder och samvete att min självdeklaration är riktig och sanningsenlig. Namnteckning Telefonnummer bostaden Telefonnummer arbetet Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida:

8 Broschyrer till din hjälp Du kan hämta eller beställa broschyrer på Riksskatteverkets hemsida, Du kan också beställa broschyrer via vår servicetelefon. Ring Vänta på svar. Slå ditt direktval. Broschyrer Dags att deklarera på Särskild självdeklaration (RSV 323). Beställ på direktval Skatteuträkningsbroschyren 2000 (RSV 425). Beställ på direktval Deklarationsupplysningar 2000 för löntagare (RSV 330). Beställ på direktval Skattekonto för löntagare och pensionärer (RSV 408). Beställ på direktval Övriga upplysningar Här fyller du bland annat i: uppgifter för sambeskattning (se sidan 6). om du har haft inkomster som inte finns med på specifikationen. Fyll i utbetalarens namn, person-/organisationsnummer eller adress, belopp och avdragen skatt. om någon kontrolluppgift är felaktig. Fyll i utbetalarens namn och adress och rätt belopp. om du fördelar utgiftsräntor på annat sätt än vad som står på kontrolluppgift (se sidan 13). om du har lånat pengar av en privatperson. Fyll i personens namn och personnummer eller adress, betald ränta under 1999 och skuld vid årets utgång. om du begär avräkning av utländsk skatt. om du begär avdrag för pensionssparande med ett annat belopp än det som skattemyndigheten redan fyllt i på din deklaration. om du vill komplettera med uppgifter som inte får plats på andra ställen i blanketten. Du kan också skriva om sådant som du är osäker på det kan förhindra skattetillägg. om du haft uppskovsavdrag vid byte av privatbostad ochäganderätten till ersättningsbostaden har övergått till någon annan. Har det skett genom arv, testamente, bodelning eller gåva ska du lämna uppgift om den nye ägarens namn, adress och person-/organisationsnummer. om du erhållit aktier/andelar genom arv, testamente, bodelning eller gåva och tidigare ägare har uppskov med beskattning av reavinst enligt andelsbyteslagen, ska du lämna uppgift om överlåtarens namn, person-/ organisationsnummer och adress. 13 Underskrift När du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte har utelämnat något. Observera att du också försäkrar att de uppgifter skattemyndigheten fyllt i och som du inte ändrat är riktiga. Den här broschyren är tryckt i december 1999 på oblekt och klorfritt tidningspapper (mekanisk pappersmassa). Broschyren har skickats ut i en plastpåse gjord av polyetenplast, som vid förbränning bildar energi, vatten och koldioxid. Broschyren skickas jämna år till kvinnan i familjen och udda år till mannen. År 2000 är alltså kvinnan i familjen mottagare av broschyren. För registrerat partnerskap skickas broschyren jämna år till den yngsta partnern och udda år till den äldsta. Beställ på vår servicetelefon ( ring , vänta på svar, slå ditt direktval) eller gå in på vår hemsida: 19

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor.

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Utökad telefonservice inför deklarationen. Ring

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Utökad telefonservice inför deklarationen. Ring 2002 Dags att deklarera 30 år DAGS ATT DEKLARERA 1972 2 002 på Förenklad självdeklaration Utökad telefonservice inför deklarationen Ring 0771-567 567 22-26 april (måndag-fredag) kl. 08.00-20.00 29 april

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN Vi ber dig som beviljats bistånd av en omsorgshandläggare att fylla i en inkomstförfrågan. För beviljat bistånd utgår en avgift. För att du ska få rätt avgift

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Skattemyndigheten informerar. Gåva. Den här broschyren vänder sig till dig som har fått en gåva och ska lämna gåvodeklaration.

Skattemyndigheten informerar. Gåva. Den här broschyren vänder sig till dig som har fått en gåva och ska lämna gåvodeklaration. Utgiven 2003 2000 av Riksskatteverket RSV 332 utgåva 1 RSV 421 utgåva 7 Skattemyndigheten informerar Gåva 2 maj! Sista dagen att lämna gåvodeklaration Den här broschyren vänder sig till dig som har fått

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

FAKTARUTA. Valuing a business is part art and part science. Warren Buffett

FAKTARUTA. Valuing a business is part art and part science. Warren Buffett Valuing a business is part art and part science. Warren Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång i prick två år. Vi är väldigt glada över hur bra det har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus? sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens

Läs mer