Försäljning av aktier m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av aktier m.m."

Transkript

1 SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in nollkupongare eller aktieindexobligationer. Här finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen. Deklarera dina aktieförsäljningar på Internet läs mer på sidan 008 eller deklarera på blankett K som finns i mitten av den här broschyren.

2 Du som har sålt aktier Du som har sålt marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper kan välja hur du vill redovisa dina försäljningar. Du kan välja att redovisa dem på Internet (se nästa sida ) eller på den blankett som finns i mitten av den här broschyren. I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försäljningar av aktier, nollkupongare och aktieindexobligationer. Vi visar bl.a. hur du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden och hur du redovisar försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte år 999 ( se sidan 8 ). Det finns också exempel på hur du redovisar vinst eller förlust på sålda fondandelar om du samtidigt har sålt aktier. En kort information om reglerna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidan. Utförligare information finns i broschyren Skatteregler för privatpersoner ( SKV 0 ). Innehåll Du som har sålt aktier Deklarera på Internet... Deklarera på pappersblankett Skatteregler för aktier Lathund var ska värdepapper redovisas? Aktieförsäljning med vinst Aktieförsäljning med vinst och fondförsäljning med vinst Schablonmetoden 8 Genomsnittsmetoden 0 Inlösen av aktier JM och Volvo Försäljning av utdelade (avknoppade) aktier Återföring av uppskov ABB 8 Aktieindexobligationer 9 Nollkupongare och premieobligationer 0 Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 00 Ordlista 8 Nyhet Från och med i år har sättet att redovisa vinster och förluster ändrats. Du ska nu inte själv kvotera eller kvitta några vinster och förluster i blanketterna. Om du har sålt fondandelar ska du inte längre redovisa förtryckta vinster eller förluster på blankett K (se exempel på sidan ). Om du har vinster från flera olika värdepapper som inte redovisas i samma avsnitt på blankett K, t.ex. både från försäljning av aktier (avsnitt A) och premieobligationer (avsnitt C), ska du inte räkna ihop dessa på inkomstdeklarationen. Har du under 00 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett K. Redovisningen sker på blankett K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service, ring Skatteupplysningen inom Sverige: 0- från utlandet: Skatteupplysningens öppettider: Mån tor kl. 8 9, fre kl. 8

3 Deklarera på Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen står det om du kan deklarera på Internet. Fördelar med att deklarera försäljningar av värdepapper (aktier m.m.) på Internet: Värdepapprets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomstslaget Kapital. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Hur gör du? Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper på Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Gå in på Via länken Deklarera 008 hittar du utförlig information. Du kan också gå direkt till e-deklarationen via ingången Logga in, e-tjänster längst till höger. Ingången finns där under deklarationsperioden. När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Så här skaffar du e-legitimation Du kan skaffa e-legitimation om du är kund hos Danske Bank, Handelsbanken, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen eller Swedbank. Gå in på din banks webbplats. Där får du information hur du ska göra för att få e-legitimation. Om du inte är kund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa e-legitimation. Mer information finns på och på Deklarera på pappersblankett Om du väljer att inte redovisa dina försäljningar av värdepapper på Internet ska du använda blankett K. I mitten av den här broschyren finns två exemplar av blanketten. Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. På blankett K redovisar du hur mycket du har fått betalt för t.ex. aktierna ( försäljningspris ). Där gör du också avdrag för ditt omkostnadsbelopp ( inköpspris ). Skillnaden mellan försäljningspris och omkostnadsbelopp är din vinst eller förlust. När du ska redovisa försäljningen behöver du din Inkomstdeklaration, specifikationen till denna, blankett K samt de avräkningsnotor som du har fått av banken ( både köpnotor och säljnotor ). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Om du har köpt dina aktier vid flera olika tillfällen och nu sålt en del av dessa kan du beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp ( SKV 98 ). Blanketten finns i mitten av den här broschyren. Hur du beräknar ditt omkostnadsbelopp framgår av Skatteregler för aktier på nästa sida.

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris Skatteverket får kontrolluppgift på försäljningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på blankett K. Försäljningspriset har minskats med det courtage som betalades vid försäljningen. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du sammanlagt har betalat för t.ex dina aktier. Omkostnadsbeloppet kan påverkas av händelser som sker i bolaget som t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Ditt inköpspris (vad du har betalat) framgår av den avräkningsnota som du fick av banken vid köpet. Även courtaget (den avgift som banken tar) ska räknas med. Om du har köpt dina aktier vid flera olika tillfällen och nu sålt en del av dessa kan du beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på en hjälpblankett. Hjälpblankett för beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp finns i mitten av broschyren. Kontrollera gärna på om det hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Om du har köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00 behöver du inte göra någon beräkning enligt genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen. Du beräknar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier som är av samma slag och sort, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Du gör olika beräkningar för t.ex. A- och B-aktier. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop dessa. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidorna 0. Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas till 0 procent av försäljningspriset (efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem som gåva. Den som fått aktier, t.ex. genom arv eller gåva, övertar annars överlåtarens omkostnadsbelopp. Se exempel på sidan 9. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 8. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp väldigt mycket i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Behöver du använda mer än en K-blankett? Om du har gjort så många försäljningar att utrymmet på blankett K inte räcker, kan du använda fler K-blanketter. Glöm då inte att numrera blanketterna i ruta 98, uppe till höger på blanketternas framsida.

5 Lathund var ska värdepapper redovisas? Värdepapper Aktie - marknadsnoterad Aktie - ej marknadsnoterad Aktie - fåmansföretag Försäljning redovisas på blankett/avsnitt K avsnitt A K avsnitt B K0 avsnitt B Aktieindexobligation (AIO) - marknadsnoterad* Aktieindexobligation (AIO) - ej marknadsnoterad* Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat Fondandelar - räntefond i SEK - marknadsnoterad Fondandelar - räntefond i SEK - ej marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - ej marknadsnoterad Inlösenrätt (SR) - marknadsnoterad Kapitalförsäkring Konvertibel (KV) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - ej marknadsnoterad Lån/skuld i utländsk valuta - amortering av Nollkupongare - se Obligation i svenska kronor Obligation i svenska kronor - marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt räntebärande obligation) Obligation i svenska kronor - ej marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt räntebärande obligation) Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Premieobligation (PO) Riksgäldsspar Räntefond - se Fondandelar - räntefond i SEK Säljrätt - marknadsnoterad Särskilt depåbevis (SDB) - se Aktie - marknadsnoterad Teckningsrätt (TR) - marknadsnoterad K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K9 avsnitt D K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt C K avsnitt B K avsnitt A K avsnitt A Teckningsoption - marknadsnoterad Teckningsoption - ej marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Uniträtt (UR) - marknadsnoterad Uppskovsbelopp från andelsbyte Valuta Warrant - aktie/aktieindex som underliggande egendom Värdepappersfond - Se Fondandelar Återköpsrätt - se Säljrätt * För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid ruta 0 Ränteinkomster, utdelningar m.m., se exempel på sidan 9. K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt A K9 avsnitt C K avsnitt A

6 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00? Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K K 008 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Den skattskyldiges namn Personnummer Anna Larsson -988 Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Oriflame Postadress Skatteupplysningen SKV 000 K utgåva 0- Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 0 0 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % NRV FÅM Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % HB För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 80 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Anna sålde sina 0 aktier i Oriflame i augusti 00 för kr per aktie. Försäljningspris: ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr Anna köpte aktierna i oktober 00 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: ( 0 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr 00 kr Annas vinst blir 80 kr Anna för över sin aktievinst på 80 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år K och K8 Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K8 008 Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj 80 Skriv under på baksidan!

7 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00? Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K Personnummer Olle Ek 908- K 008 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Tele B Postadress Skatteupplysningen SKV 000 K utgåva 0- Spara den ena som kopia! Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 0 0 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Inkomst enligt blankett K0, K0A och K För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 0 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % NRV FÅM Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Olle sålde 0 aktier i Tele i juni 00 för 0 kr per aktie. Försäljningspris: ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr kr Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % HB Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för 9 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: ( 0 aktier x 9 kr ) + courtage 00 kr 0 kr Olles vinst blir 0 kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle för över sin aktievinst på 0 kr till inkomstdeklarationen och summerar ihop den med vinsten på sålda fondandelar. Summerade vinster blir 0 kr ( 0 kr kr ) som Olle fyller i ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år K och K8 Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj Fyll i den sammanlagda vinsten i ruta! 0 Skriv under på baksidan!

8 Blankett K, sidan Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 procent av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablonmetoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K K 008 Exempel : Försäljning av gamla aktier Den skattskyldiges namn Personnummer Johan Andersson 800- A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Handelsb. A Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Postadress Skatteupplysningen SKV 000 K utgåva 0- Spara den ena som kopia! Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 0 0 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i juli 00 för 90 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräkningsnota. Han använder därför schablonmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Försäljningspris: ( 00 aktier x 90 kr ) courtage 00 kr 800 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: 800 kr x 0 % 0 kr Johans vinst blir 0 0 kr Johan för över vinsten på 0 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Förlust enligt blankett K och K K och K8 Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K8 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Skriv under på baksidan!

9 Schablonmetoden Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 SCA-aktier av sin far hösten 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 SCA-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K Blankett K, sidan K 008 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Postadress Skatteupplysningen 0 K utgåva 0- Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Spara den ena som kopia! I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr kr Lennart sålde sina 0 aktier i SCA i oktober 00 för kr per aktie. Försäljningspris: Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner 8 han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när 9 han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: Försäljningspris kr x 0 % 0 kr Lennarts vinst blir 00 kr Han för över sin vinst på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 000 kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration vid ruta 8 och ska inte ändras. Fondandelar och den preliminära skatteuträkningen SKV 0 utgåva A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förtryckta på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoterade fondandelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknadsnoterade får du avdrag med 0 % av förlusten. Vinster beskattas fullt ut. Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Förlust enligt blankett K och K K och K8 Förlust enligt blankett K och K8 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring Avdrag - Kapital Personnummer Lennart Johnsson -9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 SCA B Lennart vill även räkna ut sitt överskott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan. 0 0 Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp + 0 För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 00 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Hos Skatteverket senast maj Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K Inkomstdeklaration

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på hjälpblankett Genomsnittligt omkostnadsbelopp. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari 998 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x kr) + 00 kr (courtage) 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under 998 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet var oförändrat 0 kr. Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 008 Jessica sålde 00 aktier i april 00 för 9 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x :0 kr 0 kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspris 00 kr x 0 % 8 90 kr Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktig för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 8 90 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på 0 kr. Vinsten blir då 0 kr ( 00 kr 8 90 kr). Hon för över sin vinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Obs! Jessica minskar sitt verkliga omkostnadsbelopp med 0 kr, trots att hon fått använda ett högre omkostnadsbelopp (8 90 kr) genom att välja schablonmetoden. Hjälpblankett SKV Jessica Lind H & M 998 Köp H & M 998 Förs H & M 999 S: :0 H & M 00 Förs :0

11 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K Personnummer Inkomståret 00 Jessica Lind Post- 8-0 Person-/Organisationsnummer adress A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Skatteupplysningen Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. 00 H & M K 008 Inkomstdeklaration Inkomstdeklaration 008 Hos Skatteverket senast maj Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 0 Kostnadsersättningar K avsnitt B. 8 Allmän pension och tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. livränta 9 som inte är K0A, K avsnitt B pensionsgrundande Andra inkomster K avsnitt A, K0, 0 Inkomster, t.ex. hobby, 9 Vinst ej marknadsnoterade 0 som du själv ska betala egenavgifter för fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E Inkomst enligt blankett K0, K0A och K och KA/B. Avdrag - Tjänst K och K. Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet K och K8 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) 0 Avdrag - Kapital 08 Tjänsteresor Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och blankett K hemresor 0 0 avsnitt B. Summering av kolumnerna Övriga utgifter Förvaltningsutgifter försäljningspris resp. omkostnadsbelopp Du får avdrag endast för den del som Aktiens beteckning överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Återföring av överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 uppskovsbelopp + avdrag med 000 kr.) 0 avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration Allmänna avdrag 0 Förlust enligt blankett K avsnitt 0 A, K0, K avsnitt B 8 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration Pensionssparande m.m. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Sambeskattads personnummer Förlust enligt blankett K avsnitt C, - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). K9, K0A, K - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade Underlag aktier m.m. för och omkostnadsbeloppet fastighetsskatt beräknas då avsnitt E och 8 till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, 80 KA/B. fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Småhus 8 eller, 0 % tomt för 8 Förlust enligt blankett K och K småhus 0, % 88 Privatbostad 8 Förlust enligt blankett K och K8 K Behöver i utlandet du mera, 0 % utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K- Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: SKV 000 K utgåva 0- NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 008 Skriv under på baksidan!

12 Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var: (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission 998 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till 8:0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Split 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 800 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 800 aktier). Köp 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev: 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). Nyemission 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :80 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Kjell betalade 800 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :8 kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 80 kr. Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 80 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, :8 kr. Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 008 I november 00 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Försäljningspriset var 00 kr ([00 aktier x 9 kr] courtage 00 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier han säljer är 90 kr (00 aktier x :8 kr). Förlusten blir 0 kr ( 00 kr 9 0 kr). Kjell för över förlusten på 0 kr till ruta 8 på inkomstdeklarationen. Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 98 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: :8 Eric. B nov 0 Förs :8 Eric. B nov 0 Förs :8 Hjälpblankett SKV 98

13 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K K 008 Den skattskyldiges namn Personnummer Kjell Björk 0-9 A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Ericsson B Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Postadress Skatteupplysningen SKV 000 K utgåva 0- Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 0 0 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Förlust enligt blankett K och K K och K8 0 Avdrag - Kapital Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Förlust enligt blankett K och K8 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 0 8 Hos Skatteverket senast maj 0 9 NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Skriv under på baksidan!

14 Specifikationen ska du behålla! SKV 000a K utgåva 0- Specifikation till Inkomstdeklaration för inkomstår 00 Namn Inlösen av aktier Din kod för identifiering JM och Volvo Person-/Organisationsnummer Larsson, Anna -988 Du kan deklarera via Internet, telefon eller sms till. Läs i "Dags att deklarera", sidorna och. Din kod för underskrift Under 00 har Uppgifter ett stort antal med * börsbolag har Skatteverket löst in redan aktier. fyllt i på deklarationsblanketten. sälja tilldelade inlösenrätter eller en del av ditt aktieinnehav ( inlösen ). Vid inlösen av aktier och försäljning Inkomst/ Avdragen Inlösen kan ske med eller utan stöd av inlösenrätter. Kontrolluppgifter Avdrag skatt På sidan finns mer Inkomster information - Tjänst: om inlösen. av inlösenrätter ska VPC, din bank eller din fondkommissionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Inlösenerbjudanden - AKTIEBOLAGET ( med stöd av inlösenrätter ) 00 * 0 90 redovisa på blankett K. från Bure Equity, Eniro, Fabege och JM under Allmänna avdrag: 00 innebar att du som aktieägare antingen fick Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 000 * Om du under 00 enbart har sålt inlösenrätter i Bure Equity, Eniro, Fabege eller JM Inkomster behöver - Kapital du inte redovisa detta på blankett K. Detta framgår också av Ränteinkomster, utdelningar m.m. specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. På kontrolluppgiften - SMÅSTADS för sålda SPARBANK inlösenrätter betecknas dessa med förkortningen SR 80 ( särskild * rätt ). Ränteinkomst på konto m.m. Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter i JM finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din vinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett K. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan. - BANKEN JM SR B 0 * Summa avdragen skatt Hur har Skatteverket beräknat vinsten för inlösenrätterna? Tilldelningen av inlösenrätter utlöser inte beskattning. Om inlösenrätterna däremot säljs utlöser det vinstbeskattning. Från och med år 00 är omkostnadsbeloppet för inlösenrätter som erhållits på grund av innehav av aktier noll. Detta innebär att vid en försäljning av inlösenrätter så blir hela försäljningssumman vinst. Om du t.ex. har sålt inlösenrätter i JM för 0 kr är hela denna summa vinst. Du måste däremot redovisa alla dina försäljningar på blankett K ( även inlösenrätter enligt ovan ) om du under 00 dessutom sålt andra värdepapper. På sidan visar vi hur du redovisar försäljning av inlösenrätter i JM samt inlösen av aktier i Volvo. Omkostnadsbelopp Volvo A. I december 00 köpte Janne 00 B-aktier i Volvo för totalt 00 kr. B. I april 00 genomförde Volvo ett inlösenprogram. Varje Volvoaktie delades (split) i fem Volvoaktier och en inlösenaktie (S :). Janne fick 00 inlösenaktier och 00 Volvo-aktier. C. Splitten (delningen) av Volvoaktien innebär att omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan Volvo-aktierna och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 00: läser Janne att 9 % av omkostnadsbeloppet hör till Volvo-aktierna och % till inlösenaktierna. Sid Omkostnadsbeloppet för de 00 inlösenaktierna blir 8 kr ( 00 kr x %) och för de 00 Volvo-aktierna blir omkostnadsbeloppet kr ( 00 kr x 9 %). D. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för kr per aktie.

15 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K K 008 Den skattskyldiges namn Personnummer Janne Jansson A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 JM SR B Volvo B ll Hjälpblankett SKV 98 A. B. C. C. D. 00 Janne Jansson Postadress Skatteupplysningen Volvo B dec 0 Köp SKV 000 K utgåva 0- Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Volvo B apr 0 S :0 Volvo B apr 0 S :0 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Volvo B ll apr 0 S :8 Kostnadsersättningar Volvo B ll apr 0 Inl Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Inlösenrätter i JM Våren 00 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i JM. Janne hade då 00 aktier i JM. Janne fick 00 inlösenrätter och han valde att sälja dessa i stället för att lösa in aktier. Janne fick totalt 0 kr för sina inlösenrätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett K eftersom han också har löst in aktier i Volvo. Försäljningspris: 0 kr Omkostnadsbelopp: 0 kr Jannes vinst blir 0 kr Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Allmänna avdrag Underlag för fastighetsskatt Småhus eller, 0 % tomt för småhus 0, % NRV FÅM Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Pensionssparande m.m. Privatbostad i utlandet, 0 % Omkostnadsbeloppet för inlösenrätterna är noll. Se Hur har Skatteverket beräknat vinsten för inlösenrätterna på sidan. HB Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 00 8 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp + 0 För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt Sambeskattads personnummer Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år K och K8 Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K Hos Skatteverket senast maj Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Exempel : Försäljning av inlösenrätter i JM. Inlösen av aktier i Volvo Inlösen av aktier i Volvo I april 00 genomförde Volvo ett inlösenprogram och Janne fick 00 kr (00 aktier x kr) för sina inlösenaktier (ej courtage). På sidan finns information om inlösenprogrammet och om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris: 00 inlösenaktier x kr 00 kr Omkostnadsbelopp: 00 inlösenaktier 8 kr Jannes vinst blir 0 kr Janne summerar alla sina aktieaffärer (kolumnerna, och ). I ruta 0 fyller han i 00 kr ( 0 kr + 00 kr) och i ruta 0 fyller han i 8 kr (0 kr + 8 kr). Han för över vinsten (kolumn ) på kr ( 0 kr + 0 kr) till ruta på inkomstdeklarationen. Skriv under på baksidan!

16 Försäljning av utdelade (avknoppade) aktier Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier eller sålt aktier som tidigare delats ut? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotterbolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 98 Numrering vid flera K K 008 Den skattskyldiges namn Personnummer Ulf Larsson - A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Exempel 8: Försäljning av utdelade aktier Ulf sålde 000 aktier i PEAB i november 00 för 8 kr per aktie. Försäljningspris: ( 000 aktier x 8 kr) Postadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! jälvdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Allmänna avdrag Antal 8 courtage 00 kr kr 0 Omkostnadsbelopp: Läs i rutan på nästa sida hur Ulf beräknade omkostnadsbeloppet. 8 8 kr 9 0 kr Ulfs vinst på aktierna i PEAB blir Ulf sålde dessutom 00 aktier i PEAB Industri i november 00 för kr per aktie. Försäljningspris: ( 00 aktier x kr) courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp: Läs i rutan på nästa sida hur Ulf beräknat omkostnadsbeloppet. Ulfs vinst på aktierna i PEAB Industri blir SKV 0 utgåva Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 000 PEAB PEAB lnd Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 8 00 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp + 0 För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 8 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. kr kr Ulf summerar sina aktieaffärer (kolumnerna, och ). I ruta 0 fyller han i 8 00 kr ( 800 kr kr) och i ruta 0 fyller han i kr (8 8 kr + kr). Han för över vinsten (kolumn ) på 8 kr (9 0 kr + kr) till ruta på inkomstdeklarationen Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A, K0, K0A, K avsnitt B Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K8 Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt bl 0 Hos Skatteverket senast maj Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 8 Inkomstdeklaration

17 Omkostnadsbelopp PEAB och PEAB Industri A. I mars 00 köpte Ulf 000 aktier i PEAB för 00 kr ( 000 aktier x kr + courtage 00 kr ). B. I september 00 delade PEAB ut aktier i PEAB Industri och Ulf fick 000 aktier i PEAB Industri. Utdelningen var skattefri, men i stället ska anskaffningsutgiften delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 00:9 ) framgår att 8 % av inköpspriset, eller för Ulfs del kr ( 00 kr x 8 %), hör till aktierna i PEAB. C. Direkt efter utdelningen skedde en split (:) i PEAB och Ulf hade därefter 000 aktier ( x 000 ). D. Eftersom Ulf säljer halva sitt innehav av aktier i PEAB ( 000 av 000 aktier ) får han dra av hälften av det kvarvarande omkostnadsbeloppet på kr. Ulfs omkostnadsbelopp för de sålda aktierna blir 8 8 kr ( kr / ). I avsnitt A på blankett K (se sidan ) fyller Ulf i 8 8 kr. E. För de utdelade aktierna i PEAB Industri blir omkostnadsbeloppet kr ( 00 kr kr ). F. I oktober 00 köpte Ulf ytterligare 00 aktier i PEAB Industri för 00 kr ([00 aktier x kr] + courtage 00 kr ). Omkostnadsbeloppet för Ulfs 00 PEAB Industriaktier blir kr ( kr + 00 kr ). G. Eftersom Ulf säljer hela sitt innehav av aktier i PEAB Industri ( 00 aktier ) får han dra av hela omkostnadsbeloppet. I avsnitt A på blankett K fyller Ulf i kr. Se även uträkningen nedan i hjälpblanketten för genomsnittligt omkostnadsbelopp. Observera att denna blankett inte ska lämnas in till Skatteverket. Hjälpblankett SKV 98 A. B. C. D. 00 Ulf Larsson -- PEAB Mar 0 Köp :0 PEAB Sep 0 Utd 000 : PEAB Sep 0 S: : PEAB Nov 0 Förs : E. F. G. PEAB lnd. Sep 0 Utd : PEAB lnd. Okt 0 Köp :8 PEAB lnd. Nov 0 Förs

18 Återföring av uppskov ABB Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren 999, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 00. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även frivilligt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns information om ditt uppskov från inkomståren 999, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovsbeloppet. På aktiehistorik finns information om omkostnadsbelopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I november 00 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för kr per aktie. Försäljningspris: (88 aktier x kr) courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp: 88 aktier x 8:0 kr 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir 0 kr I november 00 sålde Jacob dessutom 800 aktier i TeliaSonera för kr per aktie. Försäljningspris: (800 aktier x kr) courtage 00 kr 00 kr Jacob köpte aktierna i juni 00 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp: (800 aktier x kr) + courtage 00 kr kr Jacobs vinst blir 00 kr Uppskovsbeloppet på 8 kr ska återföras till beskattning i ruta eftersom uppskovsaktierna är sålda. Jacob summerar sin vinst i TeliaSonera med uppskovsbeloppet. I ruta 0 fyller han i kr ( 00 kr + 8 kr). Han för sedan över vinsten på kr till ruta på inkomstdeklarationen. I ruta 0 på blankett K för han ner förlusten i ABB Ltd på 0 kr. Han för sedan över förlusten till ruta 8 på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret 999 bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på 8 kr. Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Postadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! SKV 000 K utgåva 0- Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Du som har sålt aktier, obligationer I och "Dags andra att värdepapper deklarera" får du svar Inkomstår på de flesta av dina frågor. ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration Datum då blanketten fylls i 98 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i Numrering vid flera K hela krontal. Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Den skattskyldiges namn Personnummer Jacob Ek Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner utdelningar m.m. 0 m.m. 0 Kostnadsersättningar K avsnitt B. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Allmän pension och * Vinst Förlust tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad 88 ABB Ltd 00 Privat pension och 0 0 Vinst fondandelar. livränta Andra inkomster K avsnitt A, K0, 800 TeliaSonera som inte är K0A, K avsnitt B pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, 9 Vinst ej marknadsnoterade som du själv ska betala egenavgifter för fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, K9, K avsnitt E Inkomst enligt blankett K0, K0A och K och KA/B. K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet K och K8 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) 0 Avdrag - Kapital 8 08 Tjänsteresor Ränteutgifter m.m. 9 Förlust enligt Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och blankett K hemresor avsnitt B. 0 Övriga utgifter Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Allmänna avdrag Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B 8 Pensionssparande m.m. 0 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Sambeskattads personnummer Förlust enligt blankett K avsnitt C, K9, K0A, K Underlag för fastighetsskatt avsnitt E och 8 80 KA/B. Småhus 8 eller, 0 0 % 0 Summering av kolumnerna tomt för 8 Förlust enligt blankett K och K försäljningspris resp. omkostnadsbelopp småhus 0, % 88 Aktiens beteckning Återföring av Privatbostad 8 Förlust enligt blankett K och K8 uppskovsbelopp ABB Ltd i utlandet, 0 % Utländsk försäkring - Avkastningsskat För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 0 kapitalförsäkring För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration 0 Skatteunderlag för * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information pensionsförsäkring finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Person-/Organisationsnummer Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. K Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden NRV HB får inte FÅM användas för Region terminer, Kontor optioner, Sektionteckningsrätter, Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 999: framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbeloppet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir 8:0 kr (0 kr dividerat med ). Efter splitten har Jacob 88 aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Hos Skatteverk senast maj Skriv under baksidan! 8

19 08 et t på Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. a Aktieindexobligationer Har du löst in eller sålt aktieindexobligationer ska du redovisa dessa på blankett K, avsnitt A. Av kontrolluppgiften framgår inlösenbeloppet eller försäljningspriset. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota som du fick vid köpet. Det finns en typ av aktieindexobligation där en del av avkastningen är garanterad. Den del av inlösenbeloppet som avser den garanterade avkastningen ska i sådant fall redovisas som ränta och resterande del av inlösenbeloppet redovisas på blankett K avsnitt A. I dessa fall lämnas två olika kontrolluppgifter, en för räntebeloppet och en för resterande del av inlösenbeloppet. Exempel 0 nedan avser en sådan aktieindexobligation. Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligationer En av Svens aktieindexobligationer löstes in under 00. Obligationens inlösenkurs var, %, varav % var garanterad avkastning, och 00 kr betalades ut till Sven. Med anledning av denna avyttring har Sven fått två kontrolluppgifter från VPC. Den ena avser den garanterade avkastningen på 00 kr ( % av kr ), varav 0 kr innehållits i preliminär skatt. Utbetalt belopp för den garanterade avkastningen var således 0 kr ( 00 kr 0 kr ). Den garanterade avkastningen ingår i den förtryckta ränteinkomsten på inkomstdeklarationen. Den andra kontrolluppgiften på kr avser resten av det utbetalda beloppet som ska redovisas på följande sätt. Postadress Försäljningspris Utbetalt belopp för aktieindexobligation, FSPOEU ( SPAX Europa ) Skatteupplysningen kr Sven köpte obligationen av Kristianstads Sparbank i samband med emissionen i augusti 00. Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: SKV 000 K utgåva 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomstdeklaration 008 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Hos Skatteverket senast maj Kontrollera de belopp som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Du ska fylla i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Du ska endast fylla i belopp i vit ruta. Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, Försäljning av värdepapper K utdelningar m.m. 0 0 Aktier, obligationer m.m. Kostnadsersättningar K avsnitt B. 008 Allmän pension och Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper Inkomstår ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad Inkomstdeklaration. 00 Privat pension och 9 Vinst fondandelar. Datum då 0 blanketten kr fylls i 98 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren livränta "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i Andra inkomster K avsnitt A, K0, hela krontal. som inte är K0A, K avsnitt B pensionsgrundande 0 Inkomster, t.ex. hobby, 9 Vinst ej marknadsnoterade Den skattskyldiges namn som du själv ska betala egenavgifter för Personnummer fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt C, Sven Olsson 0- K9, K avsnitt E Inkomst enligt blankett K0, K0A och K och KA/B. K och K. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Du får * avdrag Vinst endast för den del som Förlust K och K8 FSPOEU överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 0 (Skatteverket 0 minskar automatiskt 0 ditt avdrag med kr.) 0 Avdrag - Kapital 08 Tjänsteresor Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och blankett K hemresor avsnitt B. Övriga utgifter Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Allmänna avdrag Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Pensionssparande m.m. 8 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 8 Sambeskattads personnummer Förlust enligt blankett K avsnitt C, 9 K9, K0A, K Underlag för fastighetsskatt avsnitt E och 80 KA/B. 8 Småhus 0 eller, 0 % 8 tomt för 8 Förlust enligt blankett K och K småhus 0, % 88 Privatbostad 8 Förlust enligt blankett K och K8 i utlandet, 0 % Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring NRV HB FÅM Fåmansföretag Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Tax.år Summering av kolumnerna försäljningspris resp. omkostnadsbelopp 0 0 Aktiens beteckning Återföring av uppskovsbelopp + 0 För över den summerade vinsten till ruta på Inkomstdeklaration 0 0 För över den summerade förlusten till ruta 8 på Inkomstdeklaration * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Omkostnadsbelopp: Emissionskurs 00 % x kr + courtage 0 kr 0 0 kr Svens vinst blir Sven för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 98). - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då Skriv under på baksidan! 9

20 Nollkupongare och premieobligationer Exempel : Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Stina har under 00 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en nollkupongare och sålt sina premieobligationer. Stina redovisar resultatet av inlösen av nollkupongaren och försäljningen av premieobligationerna på blankett K, sidan. Inlösen av nollkupongare Stinas nollkupongare löstes in under 00. Den inlösta nollkupongaren ska redovisas i avsnitt B på blankett K. Försäljningspris: Utbetalt belopp för nollkupongaren, SHBO kr Omkostnadsbelopp: Stina köpte nollkupongaren i december 00 för 00 kr ( inkl. courtage ) 00 kr Stinas vinst blir 00 kr Försäljning av premieobligationer Stina sålde sina 0 premieobligationer 00: i juli 00 för 00 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt C på blankett K. Försäljningspris: ( 0 st x 00 kr ) courtage 00 kr 0 00 kr Omkostnadsbelopp: Stina köpte premierna vid emissionen under 00 för 0 00 kr ( [0 st x 000 kr] + courtage 00 kr ) 0 00 kr Vinsten på nollkupongaren förs över till ruta 0 på inkomstdeklarationen. Stina stryker den förtryckta ränteinkomsten, 89 kr, vid ruta 0 på inkomstdeklarationen. Hon lägger ihop det förtryckta beloppet på 89 kr med vinsten på nollkupongaren 00 kr ( 89 kr + 00 kr 8 9 kr ). Stina fyller i det summerade beloppet, 8 9 kr, i ruta 0 på inkomstdeklarationen. Stinas vinst blir 00 kr Stina för över vinsten på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring ( inlösen eller försäljning ) av premieobligationer ska beskattas. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller VPC lämna kontrolluppgift och du ska normalt lämna in blankett K. Under år 00 har tre premieobligationslån gått till inlösen. Dessa lån är: 999: med inlösen : med inlösen : med inlösen Du som under 00 enbart har löst in eller sålt premieobligationer i dessa lån behöver inte deklarera detta. Detta framgår också av specifikationen som du fått tillsammans med inkomstdeklarationen. Om du däremot har sålt andra värdepapper under 00 ska du redovisa alla dina försäljningar på blankett K, alltså även de premieobligationer som nämns ovan. 0

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Vinstandelar andelsvärden

Vinstandelar andelsvärden Vinstandelar andelsvärden Fondår Värde Per datum 2011 14 905* 2016-05-16* 2012 4 865 2016-06-30 2015 10 860 2016-06-30 *Andelen utskiftades 2016-05-16. Tidigare utskiftningar. Värdet gäller för en hel

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer