Försäljning av aktier m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av aktier m.m."

Transkript

1 SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in nollkupongare eller aktieindexobligationer. Här finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen. Deklarera dina aktieförsäljningar på Internet läs mer på sidan. 0

2 Du som har sålt aktier Du som har sålt marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper kan välja hur du vill redovisa dina försäljningar. Du kan välja att redovisa dem på Internet (se nästa sida ) eller på den blankett som finns i mitten av den här broschyren. I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försälj ningar av aktier, nollkupongare och aktie indexobligationer. Vi visar bl.a. hur du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden och hur du redovisar försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte år 999 ( se sidan ). Det finns också exempel på hur du redovisar vinst eller förlust på sålda fondandelar om du samtidigt har sålt aktier. En kort information om reglerna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidan. Utförligare information finns i broschyren Skatteregler för privatpersoner ( SKV 0 ). INNEHÅLL Du som har sålt aktier Deklarera på Internet Deklarera på pappersblankett Skatteregler för aktier Lathund var ska värdepapper redovisas? Aktieförsäljning med vinst Aktieförsäljning med vinst och fondförsäljning med vinst Schablonmetoden Genomsnittsmetoden 0 Inlösen av aktier JM och SKF Försäljning av utdelade (avknoppade) aktier Återföring av uppskov ABB Aktieindexobligationer 9 Nollkupongare och premieobligationer 0 Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 00 Ordlista Har du under 00 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett K. Redovisningen sker på blankett K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). Behöver du hjälp? Vi har informationsträffar för dig som ska dek larera dina aktieförsäljningar. Gå in på vår webbplats skatteverket.se och välj Informationsträffar. Där ser du när vi har en informations träff som passar dig. Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service, ring Skatteupplysningen inom Sverige: 0- från utlandet: + 0 Skatteupplysningens öppettider: Mån tor kl. 9, fre kl. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

3 Deklarera på Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomst dekla rationen står det om du kan deklarera på Internet. Fördelar med att deklarera försäljningar av värde papper (aktier m.m.) på Internet: Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomstslaget Kapital. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Hur gör du? Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper på Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Gå in på ( E-tjänster Inkomst deklaration ). Där finns information om hur du går vidare. När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Så här skaffar du e-legitimation Du kan skaffa e-legitimation om du är Internetkund hos Danske Bank, Handelsbanken, Ikano banken, Läns försäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen eller Swedbank. Gå in på din banks webb plats. Där får du information hur du ska göra för att få e-legitimation. Om du inte är Internetkund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas eller Telias webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa e-legitimation. Mer information finns på och på Deklarera på pappersblankett Om du väljer att inte redovisa dina försäljningar av värdepapper på Internet ska du använda blankett K. I mitten av den här broschyren finns två exemplar av blanketten. Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försäljningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på blankett K. För sälj nings priset har minskats med det courtage som betalades vid försäljningen. Om du sålt aktier privat eller i utlandet, ska detta också redovisas på blankett K precis på samma sätt som försäljning av aktier som Skatteverket fått kontroll uppgifter på. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du sammanlagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkostnadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Ditt inköpspris (vad du har betalat) framgår av den avräkningsnota som du fick av banken vid köpet. Även courtaget (den avgift som banken tar) ska räknas med. Om du har köpt dina aktier vid flera olika tillfällen och nu sålt en del av dessa kan du beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på en hjälpblankett. Hjälp blankett för beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp finns i mitten av broschyren. Kontrollera gärna på om det hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablon metoden. Om du har köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00 behöver du inte göra någon beräkning enligt genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen. Du beräknar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier som är av samma slag och sort, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Du gör olika beräkningar för t.ex. A- och B-aktier. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräk ning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidorna 0. Du kan beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp ( SKV 9 ). Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får man som ett alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkostnadsbeloppet till 0 procent av försäljningspriset (efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem som gåva. Den som fått aktier, t.ex. genom arv eller gåva, övertar annars över låtarens omkostnadsbelopp. Se exempel på sidan 9. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp väldigt mycket i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Behöver du använda mer än en K-blankett? Om du har gjort så många försäljningar att utrymmet på blankett K inte räcker, kan du använda fler K-blanketter. Glöm då inte att numrera blanketterna i ruta 9, uppe till höger på blanketternas framsida. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

5 Lathund var ska värdepapper redovisas? Värdepapper Aktie - marknadsnoterad Aktie - ej marknadsnoterad Aktie - fåmansföretag Aktieindexobligation (AIO) - marknadsnoterad* Aktieindexobligation (AIO) - ej marknadsnoterad* Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat Fondandelar - räntefond i SEK - marknadsnoterad Fondandelar - räntefond i SEK - ej marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - ej marknadsnoterad Inlösenrätt (SR) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - ej marknadsnoterad Lån/skuld i utländsk valuta - amortering av Nollkupongare - se Obligation i svenska kronor Obligation i svenska kronor - marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt räntebärande obligation) Obligation i svenska kronor - ej marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt räntebärande obligation) Obligation i utländsk valuta Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Premieobligation (PO) Riksgäldsspar Räntefond - se Fondandelar - räntefond i SEK Säljrätt - marknadsnoterad Särskilt depåbevis (SDB) - se Aktie - marknadsnoterad Teckningsrätt (TR) - marknadsnoterad Teckningsoption - marknadsnoterad Teckningsoption - ej marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Uniträtt (UR) - marknadsnoterad Uppskovsbelopp från andelsbyte Valuta Warrant - aktie/aktieindex som underliggande egendom Värdepappersfond - Se Fondandelar Återköpsrätt - se Säljrätt * För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid ruta 0 Ränteinkomster, utdelningar m.m., se exempel på sidan 9. Försäljning redovisas på blankett/avsnitt K avsnitt A K avsnitt B K0 avsnitt B K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K9 avsnitt D K avsnitt C K avsnitt D K9 avsnitt C K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt B K9 avsnitt C K avsnitt A Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

6 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00? Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 0 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Personnummer Anna Larsson -9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Orifl ame Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj SKV 0 utgåva Summering SKV 000 K utgåva 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Tjänsteresor NRV Person-/Organisationsnummer 0 Summa 0 Summa = = = Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9) Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K Uppskovsbelopp som återförs - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Anna sålde sina 0 aktier i Oriflame i juli 00 för kr per aktie. Försäljningspris: ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr = 00 kr Anna köpte aktierna i oktober 00 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: ( 0 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr = 00 kr Annas vinst blir = 0 kr Anna för över sin aktievinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. 0 Summa = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 0 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

7 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00? Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Skatteupplysningen Personnummer Olle Ek 90- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Tele B I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj SKV 0 utgåva Summering SKV 000 K utgåva 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: 0 Summa 0 Summa Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Tjänsteresor NRV Person-/Organisationsnummer = = = Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9) För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Uppskovsbelopp som återförs Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Olle sålde 0 aktier i Tele i februari 00 för 0 kr per aktie. Försäljningspris: ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 9 00 kr Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för 9 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: ( 0 aktier x 9 kr ) + courtage 00 kr = 0 kr Olles vinst blir = 0 kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle för över sin aktievinst på 0 kr till inkomstdeklarationen och summerar den med vinsten på sålda fondandelar. Summerade vinster blir 0 kr ( 0 kr kr ) som Olle skriver i ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Fyll i den sammanlagda vinsten i ruta! Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

8 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 procent av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablonmetoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av gamla aktier Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Personnummer Johan Andersson 00- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Handelsb. A Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj SKV 0 utgåva Summering SKV 000 K utgåva 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 0 Summa 0 Summa = = = Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) NRV Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. hel avgift 0, % FÅM Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Underlag för fastighetsavgift halv avgift 0, % 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Johan För över sålde uppskovsbeloppet sina 00 till ruta aktier på Inkomstdeklaration i Handelsbanken. i november vid 00 ruta för ska du lägga ihop kr uppskovsbeloppet per aktie. med dessa belopp och fylla i totalbeloppet OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet i ruta. Johan * Omkostnadsbeloppet köpte aktierna beräknas enligt genomsnittsmetoden på 0-talet alternativt och saknar sin schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier avräknings m.m.", SKV. nota. Han använder därför schablon - - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du metoden. använda hjälpblankett (SKV 9). Försäljningspris: ( 00 aktier x kr ) courtage 00 kr = 00 kr - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: 00 kr x 0 % = 0 kr Johans vinst blir = 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Uppskovsbelopp som återförs 0 Summa = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 0 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

9 Schablonmetoden Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloy-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i Blankett K, sidan Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i februari 00 för kr per aktie. Försäljningspris: ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr = 00 kr Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. 9 Därför använder han schablon metoden när 0 han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Personnummer Lennart Johnsson -9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Assa Abloy Lennart vill även räkna ut sitt över skott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: Försäljningspris 00 kr x 0 % = Summering 0 kr Lennarts vinst blir = Han för över sin vinst på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 000 kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration vid ruta och ska inte ändras. Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Tjänsteresor Skatteupplysningen Fondandelar och den preliminära skatteuträkningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) SKV 0 utgåva Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa 0 Summa = = = Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9). Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie 00 kr Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förtryckta på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoterade fondandelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknadsnoterade får du avdrag med 0 % av förlusten. Vinster beskattas fullt ut För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Uppskovsbelopp som återförs Hos Skatteverket senast maj - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 = 00 0 Summa Inkomstdeklaration Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari 99 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under 99 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet var oförändrat 0 kr. Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i januari 00 för 9 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 9 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x :0 kr = 0 kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset blir 9 00 kr x 0 % = 0 kr. Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktig för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 0 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på 0 kr. Vinsten blir då 0 kr (9 00 kr 0 kr). Hon för över sin vinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Obs! Jessica minskar sitt verkliga omkostnadsbelopp med 0 kr, trots att hon hade fått använda ett högre omkostnadsbelopp ( 0 kr) genom att välja schablonmetoden. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 00 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV 9 0 Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ll Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 99 Köp H & M 99 Förs H & M 999 S: :0 H & M 00 Förs :0

11 Blankett K, sidan Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Personnummer Inkomståret 00 Jessica Lind -0 Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! SKV 000 K utgåva 0-0 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst = 9 00 = 0 = 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomster - Kapital K och K Summa vinst. För över summan till ruta överstiger på Inkomstdeklaration 000 kr. Fyll. i totalbeloppet. 0 OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet avdrag i ruta med. 000 kr.) Avdrag - Kapital 0 Tjänsteresor Ränteutgifter m.m. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. Förlust enligt Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust blankett K och fylla i totalbeloppet i ruta. hemresor avsnitt C. Övriga utgifter B. Återföring av uppskovsbeloppöverstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs Allmänna avdrag Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B Pensionssparande m.m. och K. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet NRV 0 Summa 0 Summa HB FÅM Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet Förlust enligt blankett K avsnitt D, vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet K9, K0A, K i ruta. avsnitt E och * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt KA/B. - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. Underlag för fastighetsavgift Förlust enligt blankett K och K - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. använda hjälpblankett (SKV 9). hel avgift 0, % Förlust enligt blankett K och K K Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K- halv avgift 0, % Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Underlag för fastighetsskatt kapitalförsäkring SKV 0 utgåva Summering För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K H & M Summa Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. Vinst 0 enligt Summa blankett K och K. Återfört uppskov från blankett K. = pensionsförsäkring K 0 0 Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj 0 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

12 Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Hjälpblankett SKV 9 Köp År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) = 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År 99 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Nyemission År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr = 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr. Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr. Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 0 I januari 00 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för kr per aktie. Försäljningspriset var 00 kr ([00 aktier x kr] courtage 00 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 00 aktier han säljer är 90 kr (00 aktier x : kr). Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr mnas till Skatteverket Hjälpblankett Förlusten blir 0 kr ( 00 kr 9 0 kr). Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Kjell för över förlusten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (S:) och Kjell hade därefter 0 aktier (00/ ). Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 9 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B jan 0 Förs : Eric. B jun 0 S: :

13 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Personnummer Kjell Björk 0-9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Ericsson B Summering Skatteupplysningen 0 Summa 0 Summa I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. = = = 0 Summa = Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 0 Summa Inkomstdeklaration Hos Skatteverket senast maj SKV 0 utgåva Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. SKV 000 K utgåva 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Tjänsteresor Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. hel avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Underlag för fastighetsavgift halv avgift 0, % Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9). Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 0 0 NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

14 Inlösen av aktier JM och SKF Under 00 har ett antal börsbolag löst in aktier. Inlösen kan ske med eller utan stöd av inlösenrätter. På sidan finns mer information om inlösen. Inlösen erbjudanden ( med stöd av inlösenrätter ) från Bure Equity, JM och Öresund under 00 inne bar att du som aktie ägare antingen fick sälja tilldelade inlösenrätter eller en del av ditt aktieinnehav ( inlösen ). Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösen rätter ska VPC, din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa på blankett K. Om du under 00 sålt inlösenaktier i Öresund ska detta redovisas som en vanlig aktieförsäljning, läs mer på sidan. Om du under 00 enbart har sålt inlösenrätter i Bure Equity, JM eller Öresund behöver du inte redovisa detta på blankett K. Detta framgår också av specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. På kontrolluppgiften för sålda inlösenrätter betecknas dessa med förkortningen SR ( särskild rätt ). Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din vinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett K. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan. - BANKEN JM SR B 0 * Hur har Skatteverket beräknat vinsten för inlösenrätterna? Tilldelningen av inlösenrätter utlöser inte beskattning. Om inlösenrätterna däremot säljs utlöser det vinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för inlösenrätter som erhållits på grund av innehav av aktier är noll ( schablonmetoden får inte användas ). Detta innebär att hela försäljningssumman blir vinst vid en försäljning av inlösen rätter. Om du t.ex. har sålt inlösenrätter i JM för 0 kr är hela denna summa vinst. Du måste däremot redovisa alla dina försäljningar på blankett K ( även inlösenrätter enligt ovan ) om du under 00 dessutom sålt andra värdepapper. På sidan visar vi hur du redovisar försäljning av inlösen rätter i JM samt inlösen av aktier i SKF. Omkostnadsbelopp SKF A. Under 00 köpte Janne 00 B- aktier i SKF för totalt 9 00 kr. B. I maj 00 genomförde SKF ett inlösenprogram. Varje SKF-aktie delades (split) i två SKF-aktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Janne fick då 00 SKF-aktier och 00 inlösenaktier. Splitten av SKF-aktien 00 innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan SKF-aktierna och inlösenaktier na. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 00: läste Janne att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Omkostnadsbeloppet som skulle föras över till de 00 inlösenaktierna blev kr (9 00 kr x, %). C. I maj 00 genomförde SKF återigen ett inlösenprogram. Varje SKF-aktie delades (split) i två SKF-aktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Janne fick 00 SKF-aktier och 00 inlösenaktier. Splitten (delningen) av SKFaktien 00 innebär att omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan SKF-aktierna och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 00: läser Janne att 9, % av omkostnadsbeloppet ska höra till SKFaktierna och, % till inlösenaktierna. Omkostnadsbeloppet för de 00 inlösenaktierna blir 00 kr ( kr x, %) och för de 00 SKF-aktierna blir omkostnadsbeloppet kr ( kr x 9, %). D. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för kr per aktie. Tips! Om Janne inte haft kvar någon information om vad han köpte aktierna för eller om han köpt dem till ett lågt pris kan han i stället använda ett schablon belopp på 0 % av försäljnings intäkten ( inlösenbeloppet ) som omkostnadsbelopp. I Jannes exempel är schablonbeloppet 00 kr ( 00 kr x 0 % ). I sådant fall skulle Janne redovisa en vinst på 000 kr ( 00 kr 00 kr ). Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

15 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 0 Hjälpblankett SKV 9 A. B. C. C. D. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal SKV 000 K utgåva 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Tjänsteresor NRV Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K www k tt k Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning SKV 9 utgåva 0-0 * Händelse NE = Nyemission FE = Fondemission Köp Förs = Försäljning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr SKV 0 utgåva Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Summering Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa 0 Summa = = = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K 0 Hos Skatteverket senast maj Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Personnummer Janne Jansson 0-90 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 JM SR SKF ll Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9). 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket S = Split OS = Omvänd split Utd = Utdelning av aktie Förm = Förmånsbeskattat belopp 00 Inl IR Gåva Arv = Inlösen av aktie = Inlösenrätt/säljrätt Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-90 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr SKF B 00 Köp :0 00 S: 00 9: 00 S: : SKF B ll 00 S :00 00 lnl Inlösenrätter i JM Våren 00 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i JM. Janne hade då 00 aktier i JM. Janne fick 00 inlösenrätter och han valde att sälja dessa i stället för att lösa in aktier. Janne fick totalt 0 kr för sina inlösenrätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett K eftersom han också har löst in aktier i SKF. Försäljningspris: 0 kr Omkostnadsbelopp: 0 kr Jannes vinst blir = 0 kr Omkostnadsbeloppet för inlösenrätterna är noll. Se Hur har Skatteverket beräknat vinsten för inlösenrätterna på sidan För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Uppskovsbelopp som återförs - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Exempel : Försäljning av inlösenrätter i JM. Inlösen av aktier i SKF Inlösen av aktier i SKF Byte = Byte vid uppköp/fusion Konv = Konvertering från skuldebrev till aktier Blan = Blankning Övr = Övrigt 0 0 Summa I maj 00 genomförde SKF ett inlösenprogram och Janne fick 00 kr (00 aktier x kr) för sina inlösen aktier (ej courtage). På sidan finns informa tion om inlösenprogrammet och om hur Janne beräknat omkostnads beloppet. Försäljningspris: 00 inlösenaktier x kr = 00 kr Omkostnadsbelopp: 00 inlösenaktier = 00 kr Jannes vinst blir = 9 kr Janne summerar alla sina aktieaffärer (kolumnerna, och ). I ruta 0 fyller han i 0 kr ( 0 kr + 00 kr) och i ruta 0 fyller han i 00 kr (0 kr + 00 kr). Han för över vinsten (kolumn ) på kr ( 0 kr + 9 kr) till ruta på inkomstdeklarationen. Skriv under på b k id = Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

16 Försäljning av utdelade (avknoppade) aktier Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier eller sålt aktier som tidigare delats ut? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotterbolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstår 00 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av utdelade aktier Ulf sålde 00 aktier i Loomis i slutet av december 00 för kr per aktie. Försäljningspris: (00 aktier x kr) Spara den ena som kopia! : Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Avdrag - Tjänst Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal 9 courtage 00 kr = kr Omkostnadsbelopp: Läs i rutan på nästa sida hur Ulf beräknat omkostnadsbeloppet. Ulfs vinst på aktierna i Loomis blir = Ulf för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomst deklarationen. Summering y och fyll i rätt belopp vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Inkomster - Kapital K och K. Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet K och K överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Avdrag - Kapital 0 0 Summa 0 Summa = = = Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. 0 Personnummer Ulf Larsson - 0 kr Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Loomis Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 kr 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B Åt fö i k b l Summa = Inkomstdeklaration Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

17 Omkostnadsbelopp Securitas och Loomis A. Under sommaren 00 köpte Ulf 000 B-aktier i Securitas för 00 kr ([ 000 aktier x kr] + courtage 00 kr). B. Den december 00 delade Securitas ut aktier i Loomis till sina aktie ägare och Ulf fick 00 aktier i Loomis. Utdelningen var skattefri, men i stället ska anskaffningsutgiften delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatte verkets allmänna råd (SKV A 00:) framgår att 0 % av omkostnadsbeloppet, eller för Ulfs del 0 kr ( 00 kr x 0 %), hör till aktierna i Loomis. C. Eftersom Ulf säljer hela sitt innehav av aktier i Loomis får han dra av hela omkost nadsbeloppet på 0 kr. I avsnitt A på blankett K (se på sidan ) fyller Ulf i 0 kr. Kvarvarande omkostnadsbelopp på Ulfs aktier i Securitas är 0 kr. Se även uträkningen nedan i hjälpblanketten för genomsnittligt omkostnadsbelopp. Observera att blanketten inte ska lämnas in till Skatteverket. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 00 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. B. C. Ulf Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ämnas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Securitas Jul 0 Köp :0 Dec 0 Utd : Loomis Dec 0 Utd :0 Dec 0 Förs För de aktieägare i Securitas som köpt aktier före september 00 och därmed varit med på utdelning av aktier i Securitas Direct ( utdelning september 00 ), Niscayah Group (f.d. Securitas Systems, utdelning september 00) och Loomis (utdelning december 00) finns exempel på välj Deklarera 0. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

18 Återföring av uppskov ABB Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren 999, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 00. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren 999, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovsbeloppet. På aktiehistorik finns informa tion om omkostnads belopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I juni 00 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för kr per aktie. Försäljningspris: ( aktier x kr) courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp: aktier x :0 kr = 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir = 0 kr Uppskovsbeloppet på kr ska återföras till beskattning i ruta eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till ruta på inkomstdeklarationen. I ruta 0 på blankett K för han in förlusten i ABB Ltd på 0 kr. Han för sedan över förlusten till ruta på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret 999 bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 999: framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbelop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir :0 kr (0 kr dividerat Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: SKV 000 K utgåva 0-0 Skatteupplysningen NRV FÅM * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du använda hjälpblankett (SKV 9). HB Försäljning av värdepapper Aktier, obligationer m.m. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper Inkomstår ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 00 I "Dags att deklarera" får du svar 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten på de finns flesta i broschyren av dina frågor. "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i hela krontal. Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Den skattskyldiges namn Personnummer Jacob Ek Inkomster - Tjänst 00- Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 A. Marknadsnoterade aktier, sjukpenning aktieindexobligationer, m.m. aktieoptioner m.m. Ränteinkomster, 0 utdelningar m.m. 0 Antal Beteckning Kostnadsersättningar Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst K avsnitt C. Förlust Allmän pension och ABB Ltd tjänstepension 00 0 Överskott vid uthyrning av privatbostad 0 Privat pension och Vinst fondandelar. livränta Andra inkomster K avsnitt A och B, som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. Inkomster, t.ex. hobby, 9 Vinst ej marknadsnoterade som du själv ska betala egenavgifter för fondandelar. Vinst enligt D, blankett K avsnitt K9, K avsnitt E Inkomst enligt blankett K0, K0A och K och KA/B. K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet K och K överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) Avdrag - Kapital 0 9 Tjänsteresor Ränteutgifter m.m. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och Förlust enligt blankett K 0 hemresor avsnitt C. Övriga utgifter Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) avdrag med 000 kr.) 0 Summa 0 Summa 0 Summa 0 Summa Förlust fondandelar. Summering Allmänna = avdrag 00 = 0 = Förlust enligt = blankett 0 K avsnitt A, K0, K avsnitt B Pensionssparande m.m. och K. 0 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. K 0 Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 Hos Skatteverket senast maj Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. Underlag för fastighetsavgift Förlust enligt blankett K och K B. Återföring av uppskovsbelopp hel avgift 0, % Förlust enligt blankett K och K Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs halv avgift 0, % Utländsk försäkring - Avkastningsskatt ABB Ltd Underlag för fastighetsskatt kapitalförsäkring Tomt för småhus/ småhus under För över uppskovsbeloppet till ruta uppförande på Inkomstdeklaration,0 %. pensionsförsäkring OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. med ). Efter splitten har Jacob aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Skriv under på baksidan! Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

19 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Aktieindex obligationer Har du löst in eller sålt aktieindexobligationer ska du redovisa dessa på blankett K, avsnitt A. Av kontrolluppgiften framgår inlösenbeloppet eller försäljningspriset. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota som du fick vid köpet. Det finns en typ av aktieindexobligation där en del av avkastningen är garanterad. Den del av inlösenbeloppet som avser den garanterade avkastningen ska i så fall redo visas som ränta och resterande del av inlösenbeloppet redovisas på blan kett K avsnitt A. I dessa fall lämnas två olika kontrolluppgifter, en för räntebeloppet och en för resterande del av inlösenbeloppet. Exempel 0 nedan avser en sådan aktieindexobligation. Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligationer Sven köpte i oktober 00 en aktieindexobligation på nominellt kr av dåvarande FöreningsSparbanken. Obligationen löstes in av Swedbank 00 och inlösenkursen var 00 % plus, % i garanterad avkastning. Med anledning av denna inlösen har Sven fått två kontrolluppgifter från VPC. Den ena avser den garanterade avkastningen på 00 kr (, % av kr ), varav 00 kr innehållits i preliminär skatt. Utbetalt belopp för den garanterade avkastningen var således 0 kr ( 00 kr 00 kr ). Den garanterade avkastningen ingår i den förtryckta ränteinkomsten på inkomstdeklarationen. Den andra kontrolluppgiften på kr avser resten av det utbetalda beloppet som ska redovisas på följande sätt. Skatteupplysningen Försäljningspris: Utbetalt belopp för aktieindex obli gation, FSPOEU ( SPAX Europa ) I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. kr Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: SKV 000 K utgåva 0-0 Person-/Organisationsnummer Omkostnadsbelopp: Emissionskurs 00 % x kr + courtage 00 kr = 0 00 kr Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Försäljning av värdepapper K 0 Kostnadsersättningar Aktier, obligationer m.m. 00 Allmän pension kr 0 och Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper Inkomstår ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med tjänstepension Inkomstdeklaration Datum då blanketten Privat pension fylls i och 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren livränta "Försäljning av aktier m.m.", SKV. Belopp anges i Andra inkomster hela krontal. som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, Personnummer 9 Den skattskyldiges namn som du själv ska betala Sven Olsson egenavgifter för 0- Inkomst enligt blankett K0, K0A och K A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Avdrag - Tjänst Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust Resor till och från arbetet FSPOEU överstiger kr. Fyll i totalbeloppet avdrag med 000 kr.) 0 Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 0 avdrag med 000 kr.) Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. 9 0 Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % 0 Summa 0 Summa 0 Summa 0 Summering halv avgift 0, % = = 0 00 = = 00 Summa Underlag för fastighetsskatt Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. Tomt för småhus/ OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga småhus ihop under den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. uppförande,0 % Svens förlust blir = Sven för över förlusten på 00 kr till ruta på inkomst deklarationen. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K avsnitt D, K9, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med 000 kr.) Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K avsnitt D, K9, K0A, K avsnitt E och KA/B. Förlust enligt blankett K och K Förlust enligt blankett K och K Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust 0 och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Hos Skatteverket senast maj 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 00 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

20 Nollkupongare och premieobligationer Exempel : Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Stina har under 00 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en nollkupongare och sålt sina premieobligationer. Stina redovisar resultatet av inlösen av nollkupongaren och försäljningen av premieobligationerna på blankett K, sidan. Inlösen av nollkupongare Stinas nollkupongare löstes in under 00. Den inlösta nollkupongaren ska redovisas i avsnitt C på blankett K. Försäljningspris: Utbetalt belopp för nollkupongaren, SHBO kr Omkostnadsbelopp: Stina köpte nollkupongaren i maj 00 för 00 kr ( inkl. courtage ) 00 kr Vinsten på nollkupongaren förs över till ruta 0 på inkomstdeklarationen. Stina stryker den förtryckta ränteinkomsten, 9 kr, vid ruta 0 på inkomstdeklarationen. Hon lägger ihop det förtryckta beloppet på 9 kr med vinsten på nollkupongaren 00 kr ( 9 kr + 00 kr = 9 kr ). Stinas vinst blir = 00 kr Stina fyller i det summerade beloppet, 9 kr, i ruta 0 på inkomstdeklarationen. Försäljning av premieobligationer Stina sålde sina 0 premieobligationer 00: i april 00 för 00 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt D på blankett K. Försäljningspris: ( 0 st x 00 kr ) courtage 00 kr = 0 00 kr Omkostnadsbelopp: Stina köpte premierna vid emissionen under 00 för 0 00 kr ([0 st x 000 kr] + courtage 00 kr ) 0 00 kr Stinas vinst blir = 00 kr Stina för över vinsten på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring ( inlösen eller försäljning ) av premieobligationer ska beskattas. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller VPC lämna kontrolluppgift och du ska normalt lämna in blankett K. Under år 00 har följande två premieobligationslån gått till inlösen: 99: med inlösen : med inlösen Du som under 00 enbart har löst in eller sålt premieobligationer i dessa lån behöver inte deklarera detta. Det framgår också av specifikationen som du fått tillsammans med inkomstdeklarationen. Om du däremot har sålt andra värdepapper under 00 ska du redovisa alla dina försäljningar på blankett K, alltså även de premieobligationer som nämns ovan. 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

K4_2014P4.DOCX. Datum Version DOKUMENTINFORMATION FÄLTNAMNSTABELL K4 2014P4... 2

K4_2014P4.DOCX. Datum Version DOKUMENTINFORMATION FÄLTNAMNSTABELL K4 2014P4... 2 Bilaga 1 1(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DOKUMENTINFORMATION... 2 2 FÄLTNAMNSTABELL... 2 2.1 K4 2014P4... 2 3 BLANKETT MED 4-STÄLLIGA KODER... 8 3.1 K4 SIDAN 1 2014P4... 8 3.2 K4 SIDAN 2 2014P4... 9 4 DOKUMENTADMINISTRATION...

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer