VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL"

Transkript

1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga nominerade inkl berättelser och foton finns nu även på FN förbundets hemsida ORDFÖRANDE Namn/Nominerad av Motivering sammanfattningsvis ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL Jönköpings FN distrikt Med sin gedigna erfarenhet och sina breda nätverkskontakter är Aleksander beredd Kalmar FN distrikt att fortsätta kraftsamla och utveckla sitt ledarskap för förbundet. Kronobergs FN distrikt Han är särskilt engagerad för MR, fred och frihet och att följa upp Millenniemålen Östergötlands FN distrikt efter Karlstads FN förening Han vill tydliggöra och utveckla styrelsens roll, öka påverkan via massmedia samt Linköpings FN förening stärka kontakter och möten med politiker, myndigheter, organisationer och med Tingsryds FN förening medlemmarna ute i landet.

2 Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 14 ordinarie ledamöter, varav 1 personalrepresentant samt 6 suppleanter, varav 1 personalrepresentant. De föreslagna ledamöterna redovisas i bokstavsordning. Personalrepresentanterna redovisas separat via kansliet/berörda personalorganisationer. ORDINARIE LEDAMÖTER Namn/nominerad av Motivering sammanfattningsvis MARIANNE ANDERSSON Ålder 70 år OMVAL Centerkvinnornas Riksorganisation Mångårig bred erfarenhet, stort kontaktnät och starkt engagemang. Verksam i riksdagen, Älvsborgs FN distrikt Right Livelihood Award, Kvinna till Kvinna, Biståndsorganisationen Quandil m.m. Borås FN förening Arbetar aktivt för kvinnors rättigheter, miljöfrågor och fattigdomsbekämpning. Vårgårda FN förening GABRIEL BAKE Ålder 31 år NYVAL (tidigare suppleant) Jönköpings FN distrikt Undervisar i FN kunkap på Internationella Handelshögskolan och leder kurser i FN simulering. Betonar MR, hållbar utveckling och långsiktig reformering av FN rörelsen. Särskilt intresserad av internationella relationer, freds o konfliktforskning, säkerhet, samarbete.

3 LARS BENGTSSON Ålder 61 år OMVAL TCO Stor kunskap och erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor och fackföreningsverksamhet. Verksam i TCO, FN organet ILO, samarbete med LO, Svenskt Näringsliv. Engagerar sig för globala rättvisefrågor och vill utveckla samarbete med FN förbund i konfliktdrabbade länder. LARS BERGE KLEBER Ålder 63 år NYVAL Handikappförbunden Lång erfarenhet av och engagemang inom folkbildning och handikapprörelsen. Vill arbeta för människors lika värde och rättigheter, fred, rättvisa och demokrati. NIKLAS CARLSSON Ålder 33 år OMVAL Kalmar Läns FN distrikt Mångårigt FN engagemang som distriktsordförande och informatör. Representerat FN Kalmar Ölands FN förening internationellt. Gott ledarskap med integritet och drivkraft. Vill stärka förbundet som Oskarshamns FN förening folkrörelse och vill se tydligare fokus mot hållbar utveckling och en horisont bortom Västerviks FN förening URSULA FALKRINGE Ålder 58 år NYVAL (tidigare suppleant) Eskilstuna FN förening Engagerad i internationella organisationer för att värna utsatta barn och stärka deras rättigheter. Nyköpings FN förening Revitaliserat lokalavdelningar via sitt distrikt. Satsar på barn och MR, miljö och konfliktlösning.

4 ANETTE GARNEY Ålder 66 år OMVAL Norrbottens FN distrikt Millenniemålen och i synnerhet kvinnor och barn ligger Anette varmt om hjärtat. Vill stärka arbete mot skolorna och medlemsrekrytering. KIOMARS HEYDAR Ålder 55 år OMVAL Göteborgs och Bohus FN distrikt Brinner för demokrati, flykting och integrationsfrågor, särskilt för arbetslösa invandrare. Göteborgs FN förening Tidigare mångårigt politiskt engagemang, erfarenhet av utvecklingsprojekt i flertal länder, Partille FN förening breda nätverkskontakter. Vill att förbundet ska vara modigt o uttrycka sig snabbt och tydligt Sotenäs FN förening i aktuella frågor. Stenungsunds FN förening Tjörn och Orusts FN förening Uddevalla FN förening ROLAND HÅKANSSON Ålder 62 år NYVAL DHR Bred erfarenhet och nätverkskontakter med riksorganisationer. En både lyssnande och SHIA pådrivande person med stor integritet. Engagerad i MR och diskrimineringsfrågor. Vill satsa på ungdomar och skolor samt sociala medier för att stärka förbundet som folkrörelse. ERIC KNUTSON Ålder 66 år OMVAL Uppsala FN distrikt Uppsala FN förening Mångkulturell erfarenhet av uppväxt och arbete i andra länder. Engagerad i hemkommunens föreningsråd. Fokus har alltid varit att hjälpa människor. Vill synliggöra FN rörelsen ute bland folk och vill stärka satsningen på Millenniemålen.

5 TANJA MITIC Ålder 28 år OMVAL Östergötlands FN distrikt Linköpings FN förening Uppväxt i två olika kulturer. Starkt och visionärt engagemang i politik och föreningsliv. Accepterar inte att världen är som den är lokalt och globalt. Brinner för MR frågor och för Millenniemålen. Anser att dialog och humanitär hjälp kan lösa konflikter inte våld. LAILA NARAGHI COGGIOLA Ålder 29 år NYVAL SSU Unga Örnars Riksförbund Som press och opinionsbildningsansvarig på Olof Palmes Internationella Center är Lailas internationella erfarenheter värdefulla. Har lätt att se samband mellan internationella perspektiv och vardagslivet hemma. Kan lätt engagera andra för rättvisa, solidaritet och allas lika värde. CARINA NILSSON Ålder 46 år OMVAL Svenska Kyrkan Lidingö FN förening Särskilt viktiga är demokratifrågor och satsningen på skolor. Tror på ökat samarbete med FNförbund i andra utsatta länder. Vill utveckla strategier för att stärka förbundet som folkrörelse. ÖVRIGA INKOMNA NOMINERINGAR TILL ORDINARIE LEDAMÖTER DAVID EKWUEME Se SUPPLEANTER nedan MATS SJÖGREN Se SUPPLEANTER nedan JAN FREDRIK WAHLIN Se SUPPLEANTER nedan

6 FORTS ÖVRIGA INKOMNA NOMINERINGAR TILL ORDINARIE LEDAMÖTER VIKTOR OLSSON Ålder 21 år Kristianstads FN förening Kreativ och aktivt engagerad i flera ungdomsläger och FN rollspel. Projektanställd till augusti 2012 som ungdomssekreterare på FN kansliet. Vill satsa på fredsbyggande och nedrustning vilket går hand i hand med MR och hållbar utveckling. JOHAN RADIX Ålder 26 år Malmö FN förening KARL GUNNAR WIGFORSS Har lyft MR frågor inom Föreningen Nordens Ungdomsförbund och hållbar utveckling inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Studerar medie och kommunikationsvetenskap och ser marknadsföring och dialog som viktiga för förbundet. MR och utbildning för alla barn särskilt viktigt för framtid Ålder 33 år Hallands FN distrikt Vill utveckla fler fokusområden och se en ökad satsning på gräsrotsnivå. Ser helst ökad påverkan på politiker, hjälp till systerförbund runtom i världen samt ökad information till allmänheten till exempel genom stärkt insamlingsverksamhet. CARINA ALMGREN EDUARDO PADILLA OGILTIG NOMINERING OGILTIG NOMINERING HANS FORSBERG AVBÖJD/ÅTERTAGEN NOMINERING

7 SUPPLEANTER ANNELIE BÖRJESSON Ålder 38 år NYVAL Göteborgs Bohus FN distrikt Göteborgs FN förening Partille FN förening Sotenäs FN förening Stenungsunds FN förening Tjörn och Orusts FN förening Uddevalla FN förening Med unika erfarenheter från bl.a. SHIP FOR WORLD YOUTH (6.000 människor, 60 länder) har Annelie lett och framgångsrikt utvecklat en mycket liten och en mycket stor FN förening med imponerande medlemsutveckling (+70)som resultat. Anses mycket kreativ, analytisk, demokratisk med utmärkt ledarskapstalang. Fokus på ett stärkt förbund, fred och demokrati. DAVID EKWUEME Ålder 43 år NYVAL Östergötlands FN distrikt Mjölby FN förening Engagerad i alkoholpolitiska frågor internationellt inom IOGT NTO. Aktiv inom politik och kyrka. Anses bidra med många nya idéer och se möjligheter till utveckling. Brinner för MR och hjälp till andra. Särskilt viktigt är fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling, som han anser måste börja från grunden genom människors eget ansvarstagande. SHILA RAHY Ålder 32 år NYVAL Hallands FN distrikt Med sin interkulturella kompetens har ledstjärnan för Shila alltid varit att hjälpa och göra insatser för andra. Särskilt engagerad i flickors/kvinnors rättigheter, i hälsovård och utbildning. Att bidra till kunskapsutveckling ser Shila som viktigare än att ge enbart ekonomiskt bistånd.

8 MATS SJÖGREN Ålder 41 år NYVAL Blekinge FN distrikt Med stort engagemang, idérikedom och nytänkande vill Mats sprida FN tanken i samhället med ungdomar och invandrare som främsta aktörer. Det innebär ökad kontakt och dialog med skolor och politiker. Som erfaren pedagog ser Mats behovet att låta ALLA skolor behandla FN frågor. JAN FREDRIK WAHLIN Ålder 23 år NYVAL Lunds FN förening Stödjer och utvecklar samarbete mellan föreningar i övergripande nätverk och genom att öka ungdomars inflytande. Vill se fler rollspel och tydliga konkreta mål för förbundets verksamhet. Vill visa att vårt samhälle är en del i globala sammanhanget och att hållbar utveckling angår oss alla. ÖVRIGA INKOMNA NOMINERINGAR TILL SUPPLEANTER MAGDALENA ZEIJLON Ålder 30 år Göteborgs Bohus FN distrikt Göteborgs FN förening Partille FN förening Sotenäs FN förening Stenungsunds FN förening Tjörn och Orusts FN förening Uddevalla FN förening Doktorand i globala studier och MR med fokus på barns rättigheter. Studerat MR även i andra länder och startat MR projekt på hemmaplan. Engagerad i globala rättvisefrågor och vill stärka MR på alla nivåer, internationellt, nationellt och lokalt.

9 REVISORER I enlighet med FN förbundets stadgar skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor. Detta avser såväl ordinarie som suppleant. ORDINARIE REVISOR THOMAS LÖNNSTRÖM OMVAL auktoriserad revisor tillhörande upphandlad revisionsbyrå Ernst & Young SONJA GARDEFJORD Stockholms FN distrikt OMVAL Erfarenhet sedan tidigare av revision i FN förbundet. REVISOR SUPPLEANT SVANTE NYLÉN OMVAL auktoriserad revisor tillhörande upphandlad revisionsbyrå Ernst & Young GUNILLA LUNDSTRÖM Kronobergs FN distrikt, Tingsryds FN förening PRESIDIUM MÖTESORDFÖRANDE ÅKE JOHANSSON ANN MARI NILSSON NYVAL Erfarenhet från revision i föreningar och partidistrikt m.m. Långvarigt intresse för FN frågor. Tidigare kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen Nuvarande ordförande i kommunstyrelsen PRESIDIUM SEKRETERARE MARIANNE SJÖVALL BIRGITTA GLENNÅKER

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda 2 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. 2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer