Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda"

Transkript

1 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

2 2

3 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi i valberedningen har utgått från följande principer när vi tagit fram vårt förslag: - Personer som i ord och handling vill verka för FN, internationell solidaritet, fred och trygghet föreslås. - Dessa personer bör vara beredda att delta i styrelsens möten liksom i någon/några arbetsgrupper. - Synen på förbundsstyrelsen som en fungerande enhet är vägledande. - Sammansättningen ska vara en spegling av samhällets sammansättning. - Både viss omsättning och kontinuitet är en fördel. - Geografisk spridning. - Balans mellan anslutna riksorganisationer, FN-distrikt och FN-föreningar ska råda. - Bred kompetens inom styrelsen eftersträvas. 3

4 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga nominerade inkl berättelser finns tre veckor innan kongressen även på hemsidan Nr 1 Gabelic, Aleksander Valberedningens förslag: ordförande, omval Nominerad till: ordförande Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt, Luleå FN-förening, Norrbottens FN-distrikt, Tingsryds FN-förening, Borås FN-förening, Älvsborgs FN-distrikt Ålder: 49 år Med sin gedigna erfarenhet och sina breda nätverkskontakter är Aleksander beredd att fortsätta kraftsamla och utveckla sitt ledarskap för förbundet. Han är särskilt engagerad för MR, fred och frihet och att följa upp Millenniemålen efter Aleksander har en närmast unik bakgrund och erfarenhet av folkrörelsearbete, samhällsfrågor, kunskaper om internationell politik och FN-frågor. Under var Aleksander internationell sekreterare i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Det har gett honom breda kunskaper och nätverk. Han deltog i flera FN-konferenser som ungdomsrepresentant i Rio de Janeiro 1992, 1993 MR-konferensen i Wien, 1994 Befolkningskonferensen i Kairo och 1995 i det sociala FN-toppmötet i Köpenhamn. Aleksander arrangerade flera resor för ledande ungdomar till FN och arbetade under den tiden även våren 1994 i tre månader som ungdomsrådgivare i FN:s 50:års jubileums sekretariat i New York. Aleksander byggde under sin LSU-tid broar mellan palestinska och israeliska ungdomar och har gjort många resor till Mellanöstern. Från den tiden finns ett stort nätverk av ungdomar från olika organisationer och politiska bakgrunder som idag har ledande befattningar i myndigheter, företag, riksdagen och i regeringen etc. Aleksander är en gedigen folkrörelsemänniska och var med i slutet av 80-talet och bildade Burlövs FN-förening i Skåne. Han har en juristexamen med folkrättslig inriktning från Lunds Universitet. Vidare har han arbetat som biståndsutredare för Olof Palmes Internationella centrum 1997 med stationering i Sarajevo. Aleksander var rådgivare i frågor rörande FN och civilsamhället till Jan Eliasson under dennes tid som president i FN:s generalförsamling Han har varit riksdagsledamot och är mycket etablerad och respekterad i politiska sammanhang. Aleksander har alltid varit mån om att värna om FN-förbundets oberoende och viktiga roll att föra fram saklig kritik i FN-relaterade frågor oavsett vilket regering som styr Sverige. Aleksander har stor medievana och har medverkat i många direktsändningar i TV och radio. Vidare har han intervjuats och debatterat FN-frågor i många sammanhang. Aleksander har arbetat som PR-konsult och erfarenheter av svenskt näringsliv. Det bidrog också till att han var drivande i tillskapandet FN-förbundets egen FN-fond med företagspartners. Aleksander är ordförande i FN-fonden. Aleksander tilldelades i mars en av Frankrikes förnämsta ordnar, Ordre national du Merite, efter ett beslut av Frankrikes regering och president, för sitt mångåriga arbete med FN-frågor. Det är ett stort erkännande för Aleksander och FN-förbundet. Aleksander har ett brett nätverk bland politiker i alla partier, journalister, UD och FN-tjänstemän både i Sverige såväl som internationellt vilket är viktigt för FN-förbundet. Aleksander är välkänd i FN-rörelsen och har besökt många FN-föreningar och distrikt. Tillsammans med ordföranden i FN-rörelsen har han undertecknat många artiklar i landsortstidningar. Aleksander har med Linda lett många strategiska resor för riksdagsledamöter med syfte att studera FN i fält. Länder som har besökts är bl.a. Kongo, Rwanda, Pakistan, Liberia, Etiopien och senast Bangladesh. Han vill tydliggöra och utveckla styrelsens roll, öka påverkan via massmedia samt stärka kontakter och möten med politiker, myndigheter, organisationer, universitetsstudenter, akademiker och med medlemmarna ute i landet. Aleksander är en engagerad och aktiv företrädare för FN-rörelsen, och har genom åren lyckats med att få våra kärnfrågor att ta en allt större del av det offentliga samtalet. Aleksander är vältalig, har visioner för FNrörelsen i Sverige och internationellt, och utgör ett gott stöd till föreningar och distrikt. 4

5 Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter Nr 2 Andersson, Marianne Nominerad av: Centerkvinnornas RO, Borås FN-förening Vårgårda FN-förening, Älvsborgs FN-distrikt och ansluten riksorganisation Ålder: 73 Har ett stort intresse för alla de frågor som FN-förbundet arbetar med samt många personkontakter. Arbetar mycket med flickors och kvinnors rättigheter. Genom hennes engagemang i Right Livelihood Award Foundation, dess styrelse och jury får hon hela tiden nya erfarenheter som kan vara till nytta för FN-förbundet. Arbetar en hel del med integration och språkutveckling och vägen till arbete för våra nya svenskar. Hon är överförmyndare i Vårgårda kommun och kommer på så sätt i kontakt med hela verksamheten med ensamkommande flyktingbarn. Nr 3 Bake, Gabriel Nominerad av: Jönköpings FN-distrikt Ålder: 34 Intresseområden är internationella relationer, freds- och säkerhetsfrågor. Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) ligger honom varmt om hjärtat och är medlem i svenska OSSE-nätverket. Följer internationell politik med stort intresse. Arbetar på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) har haft huvudansvaret för att leda högskolans projekt för medverkan vid NMUN mellan National Model United Nations (NMUN), som är världens största simulering av FN och dess olika organ för studenter världen över och tar årligen plats i New York. Detta har givit honom djupa kunskaper om FN, FN-systemet och diplomatin. Arbetar i dag med studievägledning för mastersstudenter inom företagsekonomi, nationalekonomi och informatik samt utvecklar högskolans profil för socialt ansvarstagande. Nr 4 Börjesson, Annelie Valberedningens förslag: ordinarie, nyval (tidigare suppleant) Nominerad till: suppleant Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt Ålder: 41 Annelie är lärare och en mycket engagerad och inspirerande person. Hon har lett Göteborgs FN-förening från att ha varit på gränsen till nedläggning till en stor, stark och engagerad förening med gedigen verksamhet och många aktiva ungdomar. Hon har lätt att engagera människor för FN-rörelsens frågor. Hon är en stark kraft i distriktets styrelse och har varit en utmärkt länk mellan distriktet och förbundet under sin tid som medlem i förbundsstyrelsen. Annelie har både bred och långvarig erfarenhet av humanitärt arbete, stor ledarskapsförmåga och god inblick i FN och FN-rörelsen. 5

6 Nr 5 Carlsson, Niklas Nominerad av: Kalmar-Ölands FN-förening, Oskarshamns FN-förening Ålder: 36 Niklas är en eldsjäl som brinner för FN-förbundet och FN-tanken. Under sina år i förbundet har han drivit frågan om att avskaffa kärnvapen, att öka samarbetet mellan FN-distrikt och föreningar, att stoppa trafficking och mycket annat. Han har representerat FN-förbundet i Sveriges regeringsdelegation till kommissionen för hållbar utveckling vid FN i New York där han också fick förtroendet att förhandla på regeringens uppdrag. Han föreläser om läget i världen, FN och FN-förbundet på skolor, i föreningar, för riksdagsledamöter och på universitet. I förbundsstyrelsen har han drivit på för ökad transparens och ett effektivare styrelsearbete som stärker förbundet. Samtidigt är han alltid villig att ta ansvar för det lokala föreningsarbetet och ta debatten mot främlingsfientlighet hemma i Kalmar. Niklas brinner för folkrörelsetanken inom FN-förbundet och tycker att föreningsarbetet måste stärkas. Nr 6 Ernerot, Oscar Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: LO, TCO Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 43 Oscar arbetar på LO med globala utvecklingsfrågor, främst inriktat mot ett hållbart arbetsliv, baserat på jämlikhet, jämställdhet och grön omställning. När nu millenniemålen har sammanfattats och den nya utvecklingsagendan håller på att slutförhandlas, kommer det krävas, samt ges möjlighet för Svenska FN-förbundet att verka för att Sverige uppfyller sina åtaganden i förverkligandet av att nå den nya agendas mål. Oscar är ordinarie ledamot i den svenska ILO-kommittén och deltar varje år på ILO:s arbetskonferens. Han vill stärka FN-förbundets arbete med ett hållbart arbetsliv baserat på ILO:s kärnkonventioner. Är inom ramen för sitt arbete mycket engagerad i den nya utvecklingsagendan, post Han har ett fördjupat ansvar för LO:s arbete inom Mellanöstern (MENA) och inom Syd- och Nordamerika (TUCA) där de bl.a. bedriver projekt i Colombia och Guatemala. Oscar är koordinator för ITUC (Internationella fackliga världsfederationen IFS) för LO. Nr 7 Falkringe, Ursula Nominerad av: Strängnäs FN-förening Ålder: 61 Ursula har djupa kunskaper och ett hängivet engagemang i allehanda nationella och internationella frågor. Ursula är mycket vetgirig och insatt i frågor både på det lokalpolitiska planet och hela vägen ut till världsomspännande angelägenheter. Hon har, trots sin späda person, en oerhörd pondus och stark drivkraft, vidare besitter hon en tydlig och effektiv debatt- och förhandlingsteknik. Hennes intelligens, tryggt förankrade fasthet och övertygelse i kombination med stor ödmjukhet och seriös empati samt stor social kompetens, gör henne mycket värdefull för organisationen. 6

7 Nr 8 Heydar, Kiomars Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening, Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt Ålder: 58 Kiomars Heydar är en person som brinner för och arbetar med FN-relaterade frågor både i Göteborgsoch Bohusläns FN-distrikt och i Uddevalla FN-förening som han tillhör. Han föreläser i skolor, för organisationer och föreningar och tackar alltid ja vid en förfrågan att komma och föreläsa i något aktuellt ämne. Han har lätt att få kontakt med alla typer av människor och är angelägen om att engagera ungdomar för internationella frågor. Nr 9 Håkansson, Roland Nominerad av: DHR, MyRight Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 65 Roland har med sin bakgrund i DHR, både som förbundssekreterare och styrelseledamot, en gedigen erfarenhet av arbetet för mänskliga rättigheter ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Roland var även ordförande i MyRight i sju år med uppdrag att leda rörelsens internationella utvecklingsarbete. Nr 10 Mitic, Tanja Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt Ålder: 31 Tanja har stor erfarenhet av att leda en FN-förening. Hon har även erfarenhet av politiskt styrelsearbete då hon är ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun. Hon är en självständig person som inte automatiskt hakar på vad andra vill. 7

8 Nr 11 Naraghi, Laila Valberedningens förslag, ordinarie, omval Nominerad av: valberedningen Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 32 Laila var förbundsstyrelseledamot (ansvarig för internationella frågor) i SSU och satt tidigare som vice president i Ecosy - Young European Socialists. Hon har tidigare arbetat bland annat på Olof Palmes Internationella Center samt på Folk och Försvar. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig hos utrikesminister Margot Wallström. Naraghi kommer från Oskarshamn. Hon har sin examen från Försvarshögskolan där hon har studerat statsvetenskap med inriktning på internationell samverkan och krishantering. Nr 12 Nilsson, Carina Nominerad av: Svenska Kyrkan Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 49 Kontinuitet i uppdraget och besitter stor kunskap om FN-förbundet och Svenska kyrkan. Carina tycker att det är viktigt att FN-förbundet har en bredd med både lokala föreningar och engagerade medlemmar liksom att vara en paraplyorganisation för riksorganisationer. Arbetet med insamlingar via FN-fonden är ett annat viktigt område för förbundet att arbeta med i framtiden. Där förenas lokalt och internationellt engagemang. Demokratifrågor har alltid varit centrala för Carina. Därför är arbetet med ungdomar och FN-skolor mycket viktigt. Liksom att FN-förbundet fortsätter att vara en röst som hörs i debatten om demokrati och mänskliga rättigheter. Nr 13 Simonsson, Thomas Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: Luleå FN-förening Ålder: 34 Thomas är en allmänbildad person med visionen att FN har en stor och viktig roll att fylla i samhället och dess utveckling både lokalt och globalt. Där möten mellan människor är en viktig faktor i både större och mindre sammanhang. Genom sin erfarenhet som ledare är han strukturerad och vältalig. En god representant för FN-rörelsen och FN-förbundet. 8

9 Nr 14 Åström, Gertrud Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: Stockholms FN-förening, Norrtälje FN-förening Ålder: 61 Gertrud är djupt engagerad FN-vän med stor och väl dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsfrågor. Hon deltar sedan många år i samhällsdebatten. Hon har bland annat lett Jämställdhetspolitiska utredningen 2005 och deltog som expert i ett antal EU-projekt, även på regeringsnivå. Hon följer i dag FN:s arbete med Sustainable Development Goals på nära håll. Hon ordförande för organisationen Sveriges Kvinnolobby och har i många år varit engagerad i Stockholms FN-förenings styrelse, där hon bidrar till föreningens verksamhet med sitt kunnande, i enighet med devisen bygga argument på sakkunskap. Är en ofta anlitad föreläsare och talar för såväl politiker som för näringslivets representanter, inte minst i samband med utvecklingsprojekt vars syfte är att integrera jämställdhetsarbetet. Valberedningens förslag till suppleanter Nr 15 Helg-Skog, Maj-Lis Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Södra Dalarnas FN-förening Ålder: 70 Maj-Lis har en god samarbetsförmåga, är energisk, lojal och uthållig. Inblick i många olika samhällssektorer och står med båda fötterna på jorden. Hon är före detta folkhögskollärare med ett stort intresse för internationella frågor. Nr 16 Jansson, Thomas Valberedningens förslag: suppleant, nyval Nominerad av: Handikappförbunden Medlemsbakgrund: Ansluten riksorganisation Ålder: 55 Thomas är förbundsordförande i FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Är även styrelseledamot av Handikappförbunden, Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för barnkonventionen. Har deltagit i regeringsdelegationen till FN:s statspartsmöte gällande konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Allas lika värde är en stor ledstjärna i alla uppdrag. Thomas kan även tillföra FN-förbundet kunskaper dolda funktionsnedsättningar och hur det är att leva med denna problematik. 9

10 Nr 17 Lind, Frida Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 24 Frida är en driven, målinriktad och ambitiös ung kvinna. Hon är socialt kompetent, öppen och fungerar ofta som en inspirationskälla för fler att vilja vara med och göra skillnad. Hon är en person som varje dag, på ett eller annat sätt, är med och bidrar till en bättre värld. Hon fungerar jättebra i grupp men är likväl lika duktig när det kommer till det självständiga arbetet. Hon har en positiv inställning och drömmer ofta stort, men realistisk, vilket gör att hennes arrangemang blir än bättre än förväntat. Hennes engagemang för, och kunskap om, kvinnors situation i världen är en stor tillgång till Malmö FN-förening. Frida är inte rädd för att visa framfötterna och hon har ofta goda idéer på hur saker kan förbättras. Fridas kompetens, nytänkande och positiva drivkraft skulle bli en stor tillgång till förbundsstyrelsen, och att hon kan spela en viktig roll i att utveckla FN-förbundets verksamhet. Nr 18 Munigala, Noel Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 31 Noel är vice ordförande i Malmö FN-förening, som under hans aktiva tid har fördubblat medlemsantalet och många människor har engagerat sig, ideellt, som volontärer. Han arbetar som processledare på Rädda Barnen och besöker bl.a. skolor, för att informera elever kring deras rättigheter. Nr 19 Segage, Souxie Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Uddevalla FN-förening Ålder: 49 Innovativ och engagerad i MR-frågor, speciellt för ungdomar. Brinner för jämställdhetsfrågor och hållbar utveckling. 10

11 Övriga inkomna nomineringar I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inklusive foto. Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga nominerade inklusive berättelser finns tre veckor innan kongressen även på hemsidan Kandidater, till ordförande, ordinarie ledamot eller suppleant till förbundsstyrelsen, som inte nominerats före mars månads utgång kan nomineras på plats under lördagen fram till klockan den 13 juni. Det gäller både kandidater som redan är nominerade till styrelsen men inte kommit med i valberedningens förslag samt nya förslag på kandidater. Kandidatens namn anges på därför avsedd blankett som hängs upp på anslagstavla i anslutning till kongresslokalen. Blanketten ska kompletteras med en kort berättelse om kandidaten (högst en A4-sida). Nomineringsblanketter tillhandahålles av kongressbyrån på plats. Nr 1 Almér, Björn Nominerad till: ordförande, ordinarie, suppleant Nominerad av: Helsingborgs FN-förening, Sydvästra Skånes FN-förening, Malmö FN-förening, Kristianstads FN-förening, Eslövs FN-förening Medlemsbakgrund: FN-föreningar/FN-distrikt Ålder: 48 Beskrivning: Björn har med stort hjärta, engagemang och driv utvecklat och lett kaffekedjan Barista Fair Trade Coffee, samtidigt som han under många år har engagerat sig i FN-förbundets arbete som styrelseledamot i FN-fonden. Björn tillför FN-förbundet ny energi och har ett gediget kontaktnätverk på nya arenor, som kan ge värdefull kunskap och större muskler till organisationen i och med hans näringslivsbakgrund. Björn är en social entreprenör, som brinner för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och fred. Nr 2 Dukuly, Zandra Nominerad av: Halmstads FN-förening Medlemsbakgrund: FN-förening/ FN-distrikt Ålder: 36 Nr 3 Eriksson, Angelica Nominerad av: egen nominering Ålder: 36 11

12 Nr 4 Forero, Juan Carlos Nominerad av: Uppsala läns FN-distrikt Medlemsbakgrund: FN-förering/FN-distrikt Ålder: 26 Nr 5 Gunnarsson, Emily Nominerad av: egen nominering Ålder: 34 Nr 6 Ivarsson, Andrea Nominerad av: egen nominering Ålder: Nr 7 Khan, Yasri Nominerad av: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 29 Nr 8 Strindberg, Mona Nominerad av: Uppsala läns FN-distrikt Ålder: 29 Nr 9 Vahedi, Shervin, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 23 12

13 Valberedningens förslag till revisorer I enlighet med FN förbundets stadgar skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor. Detta avser såväl ordinarie som suppleant. 1. Lönnström, Thomas auktoriserad revisor EY Sverige 2. Karlsson, Jens auktoriserad revisorssuppleant EY Sverige 3. Gardefjord, Sonja revisor Stockholms FN-förening 4. Lundström, Gunilla revisorssuppleant Tingsryds FN-förening Valberedningens förslag till kongressens presidium - Bengtsson, Stefan mötesordförande gruppledare Region Halland - Heydari, Shadiye mötesordförande riksdagsledamot - Glennåker, Birgitta mötessekreterare Jönköpings FN-förening - Friberg, Birgitta mötessekreterare Göteborgs FN-förening 13

14 19: Fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda En av valberedningens uppgifter är att föreslå kongressen att fatta beslut om ersättning till förbundsstyrelsen. Valberedningen föreslår att den modell som varit i kraft sedan förra kongressen, med en heltidsarvoderad ordförande, ska gälla även för den kommande mandatperioden. Vidare anser valberedningen att de ersättningsprinciper som gällt för de övriga styrelseledamöterna har fungerat väl, varför inget förslag till förändring görs på den punkten. Valberedningen föreslår att heltidsarvoderingen av FN-förbundets ordförande fortsätter att månadsarvodet för förbundsordförande för 2015 är 1,1 x prisbasbeloppet vilket blir kr att månadsarvodet för förbundsordförande för 2016 är 1,15 x prisbasbeloppet att månadsarvodet för förbundsordförande 2017 är 1,2 x prisbasbeloppet att månadsarvodet för förbundsordförande fram till kongressen 2018 är 1,25 x prisbasbeloppet att pensionsinbetalningar ska göras för förbundsordförande att eventuella sidouppdrag som minskar förbundsordförandes möjlighet att utföra sitt uppdrag hos FN-förbundet medför en minskning av arvodet från FN-förbundet i motsvarande grad, efter beslut av AU från fall till fall att övriga förtroendevalda i förbundsstyrelsen ersätts för förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsesammanträden och sammanträden i arbetsutskottet eller vid av förbundsstyrelsen särskilt tilldelade uppdrag att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår mot inlämnande av arbetsgivarintyg och att det högsta beloppet som kan ersättas per dag motsvarar 1/21 av prisbasbeloppet 14

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer