Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda"

Transkript

1 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

2 2

3 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi i valberedningen har utgått från följande principer när vi tagit fram vårt förslag: - Personer som i ord och handling vill verka för FN, internationell solidaritet, fred och trygghet föreslås. - Dessa personer bör vara beredda att delta i styrelsens möten liksom i någon/några arbetsgrupper. - Synen på förbundsstyrelsen som en fungerande enhet är vägledande. - Sammansättningen ska vara en spegling av samhällets sammansättning. - Både viss omsättning och kontinuitet är en fördel. - Geografisk spridning. - Balans mellan anslutna riksorganisationer, FN-distrikt och FN-föreningar ska råda. - Bred kompetens inom styrelsen eftersträvas. 3

4 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga nominerade inkl berättelser finns tre veckor innan kongressen även på hemsidan Nr 1 Gabelic, Aleksander Valberedningens förslag: ordförande, omval Nominerad till: ordförande Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt, Luleå FN-förening, Norrbottens FN-distrikt, Tingsryds FN-förening, Borås FN-förening, Älvsborgs FN-distrikt Ålder: 49 år Med sin gedigna erfarenhet och sina breda nätverkskontakter är Aleksander beredd att fortsätta kraftsamla och utveckla sitt ledarskap för förbundet. Han är särskilt engagerad för MR, fred och frihet och att följa upp Millenniemålen efter Aleksander har en närmast unik bakgrund och erfarenhet av folkrörelsearbete, samhällsfrågor, kunskaper om internationell politik och FN-frågor. Under var Aleksander internationell sekreterare i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Det har gett honom breda kunskaper och nätverk. Han deltog i flera FN-konferenser som ungdomsrepresentant i Rio de Janeiro 1992, 1993 MR-konferensen i Wien, 1994 Befolkningskonferensen i Kairo och 1995 i det sociala FN-toppmötet i Köpenhamn. Aleksander arrangerade flera resor för ledande ungdomar till FN och arbetade under den tiden även våren 1994 i tre månader som ungdomsrådgivare i FN:s 50:års jubileums sekretariat i New York. Aleksander byggde under sin LSU-tid broar mellan palestinska och israeliska ungdomar och har gjort många resor till Mellanöstern. Från den tiden finns ett stort nätverk av ungdomar från olika organisationer och politiska bakgrunder som idag har ledande befattningar i myndigheter, företag, riksdagen och i regeringen etc. Aleksander är en gedigen folkrörelsemänniska och var med i slutet av 80-talet och bildade Burlövs FN-förening i Skåne. Han har en juristexamen med folkrättslig inriktning från Lunds Universitet. Vidare har han arbetat som biståndsutredare för Olof Palmes Internationella centrum 1997 med stationering i Sarajevo. Aleksander var rådgivare i frågor rörande FN och civilsamhället till Jan Eliasson under dennes tid som president i FN:s generalförsamling Han har varit riksdagsledamot och är mycket etablerad och respekterad i politiska sammanhang. Aleksander har alltid varit mån om att värna om FN-förbundets oberoende och viktiga roll att föra fram saklig kritik i FN-relaterade frågor oavsett vilket regering som styr Sverige. Aleksander har stor medievana och har medverkat i många direktsändningar i TV och radio. Vidare har han intervjuats och debatterat FN-frågor i många sammanhang. Aleksander har arbetat som PR-konsult och erfarenheter av svenskt näringsliv. Det bidrog också till att han var drivande i tillskapandet FN-förbundets egen FN-fond med företagspartners. Aleksander är ordförande i FN-fonden. Aleksander tilldelades i mars en av Frankrikes förnämsta ordnar, Ordre national du Merite, efter ett beslut av Frankrikes regering och president, för sitt mångåriga arbete med FN-frågor. Det är ett stort erkännande för Aleksander och FN-förbundet. Aleksander har ett brett nätverk bland politiker i alla partier, journalister, UD och FN-tjänstemän både i Sverige såväl som internationellt vilket är viktigt för FN-förbundet. Aleksander är välkänd i FN-rörelsen och har besökt många FN-föreningar och distrikt. Tillsammans med ordföranden i FN-rörelsen har han undertecknat många artiklar i landsortstidningar. Aleksander har med Linda lett många strategiska resor för riksdagsledamöter med syfte att studera FN i fält. Länder som har besökts är bl.a. Kongo, Rwanda, Pakistan, Liberia, Etiopien och senast Bangladesh. Han vill tydliggöra och utveckla styrelsens roll, öka påverkan via massmedia samt stärka kontakter och möten med politiker, myndigheter, organisationer, universitetsstudenter, akademiker och med medlemmarna ute i landet. Aleksander är en engagerad och aktiv företrädare för FN-rörelsen, och har genom åren lyckats med att få våra kärnfrågor att ta en allt större del av det offentliga samtalet. Aleksander är vältalig, har visioner för FNrörelsen i Sverige och internationellt, och utgör ett gott stöd till föreningar och distrikt. 4

5 Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter Nr 2 Andersson, Marianne Nominerad av: Centerkvinnornas RO, Borås FN-förening Vårgårda FN-förening, Älvsborgs FN-distrikt och ansluten riksorganisation Ålder: 73 Har ett stort intresse för alla de frågor som FN-förbundet arbetar med samt många personkontakter. Arbetar mycket med flickors och kvinnors rättigheter. Genom hennes engagemang i Right Livelihood Award Foundation, dess styrelse och jury får hon hela tiden nya erfarenheter som kan vara till nytta för FN-förbundet. Arbetar en hel del med integration och språkutveckling och vägen till arbete för våra nya svenskar. Hon är överförmyndare i Vårgårda kommun och kommer på så sätt i kontakt med hela verksamheten med ensamkommande flyktingbarn. Nr 3 Bake, Gabriel Nominerad av: Jönköpings FN-distrikt Ålder: 34 Intresseområden är internationella relationer, freds- och säkerhetsfrågor. Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) ligger honom varmt om hjärtat och är medlem i svenska OSSE-nätverket. Följer internationell politik med stort intresse. Arbetar på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) har haft huvudansvaret för att leda högskolans projekt för medverkan vid NMUN mellan National Model United Nations (NMUN), som är världens största simulering av FN och dess olika organ för studenter världen över och tar årligen plats i New York. Detta har givit honom djupa kunskaper om FN, FN-systemet och diplomatin. Arbetar i dag med studievägledning för mastersstudenter inom företagsekonomi, nationalekonomi och informatik samt utvecklar högskolans profil för socialt ansvarstagande. Nr 4 Börjesson, Annelie Valberedningens förslag: ordinarie, nyval (tidigare suppleant) Nominerad till: suppleant Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt Ålder: 41 Annelie är lärare och en mycket engagerad och inspirerande person. Hon har lett Göteborgs FN-förening från att ha varit på gränsen till nedläggning till en stor, stark och engagerad förening med gedigen verksamhet och många aktiva ungdomar. Hon har lätt att engagera människor för FN-rörelsens frågor. Hon är en stark kraft i distriktets styrelse och har varit en utmärkt länk mellan distriktet och förbundet under sin tid som medlem i förbundsstyrelsen. Annelie har både bred och långvarig erfarenhet av humanitärt arbete, stor ledarskapsförmåga och god inblick i FN och FN-rörelsen. 5

6 Nr 5 Carlsson, Niklas Nominerad av: Kalmar-Ölands FN-förening, Oskarshamns FN-förening Ålder: 36 Niklas är en eldsjäl som brinner för FN-förbundet och FN-tanken. Under sina år i förbundet har han drivit frågan om att avskaffa kärnvapen, att öka samarbetet mellan FN-distrikt och föreningar, att stoppa trafficking och mycket annat. Han har representerat FN-förbundet i Sveriges regeringsdelegation till kommissionen för hållbar utveckling vid FN i New York där han också fick förtroendet att förhandla på regeringens uppdrag. Han föreläser om läget i världen, FN och FN-förbundet på skolor, i föreningar, för riksdagsledamöter och på universitet. I förbundsstyrelsen har han drivit på för ökad transparens och ett effektivare styrelsearbete som stärker förbundet. Samtidigt är han alltid villig att ta ansvar för det lokala föreningsarbetet och ta debatten mot främlingsfientlighet hemma i Kalmar. Niklas brinner för folkrörelsetanken inom FN-förbundet och tycker att föreningsarbetet måste stärkas. Nr 6 Ernerot, Oscar Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: LO, TCO Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 43 Oscar arbetar på LO med globala utvecklingsfrågor, främst inriktat mot ett hållbart arbetsliv, baserat på jämlikhet, jämställdhet och grön omställning. När nu millenniemålen har sammanfattats och den nya utvecklingsagendan håller på att slutförhandlas, kommer det krävas, samt ges möjlighet för Svenska FN-förbundet att verka för att Sverige uppfyller sina åtaganden i förverkligandet av att nå den nya agendas mål. Oscar är ordinarie ledamot i den svenska ILO-kommittén och deltar varje år på ILO:s arbetskonferens. Han vill stärka FN-förbundets arbete med ett hållbart arbetsliv baserat på ILO:s kärnkonventioner. Är inom ramen för sitt arbete mycket engagerad i den nya utvecklingsagendan, post Han har ett fördjupat ansvar för LO:s arbete inom Mellanöstern (MENA) och inom Syd- och Nordamerika (TUCA) där de bl.a. bedriver projekt i Colombia och Guatemala. Oscar är koordinator för ITUC (Internationella fackliga världsfederationen IFS) för LO. Nr 7 Falkringe, Ursula Nominerad av: Strängnäs FN-förening Ålder: 61 Ursula har djupa kunskaper och ett hängivet engagemang i allehanda nationella och internationella frågor. Ursula är mycket vetgirig och insatt i frågor både på det lokalpolitiska planet och hela vägen ut till världsomspännande angelägenheter. Hon har, trots sin späda person, en oerhörd pondus och stark drivkraft, vidare besitter hon en tydlig och effektiv debatt- och förhandlingsteknik. Hennes intelligens, tryggt förankrade fasthet och övertygelse i kombination med stor ödmjukhet och seriös empati samt stor social kompetens, gör henne mycket värdefull för organisationen. 6

7 Nr 8 Heydar, Kiomars Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening, Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt Ålder: 58 Kiomars Heydar är en person som brinner för och arbetar med FN-relaterade frågor både i Göteborgsoch Bohusläns FN-distrikt och i Uddevalla FN-förening som han tillhör. Han föreläser i skolor, för organisationer och föreningar och tackar alltid ja vid en förfrågan att komma och föreläsa i något aktuellt ämne. Han har lätt att få kontakt med alla typer av människor och är angelägen om att engagera ungdomar för internationella frågor. Nr 9 Håkansson, Roland Nominerad av: DHR, MyRight Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 65 Roland har med sin bakgrund i DHR, både som förbundssekreterare och styrelseledamot, en gedigen erfarenhet av arbetet för mänskliga rättigheter ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Roland var även ordförande i MyRight i sju år med uppdrag att leda rörelsens internationella utvecklingsarbete. Nr 10 Mitic, Tanja Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt Ålder: 31 Tanja har stor erfarenhet av att leda en FN-förening. Hon har även erfarenhet av politiskt styrelsearbete då hon är ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun. Hon är en självständig person som inte automatiskt hakar på vad andra vill. 7

8 Nr 11 Naraghi, Laila Valberedningens förslag, ordinarie, omval Nominerad av: valberedningen Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 32 Laila var förbundsstyrelseledamot (ansvarig för internationella frågor) i SSU och satt tidigare som vice president i Ecosy - Young European Socialists. Hon har tidigare arbetat bland annat på Olof Palmes Internationella Center samt på Folk och Försvar. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig hos utrikesminister Margot Wallström. Naraghi kommer från Oskarshamn. Hon har sin examen från Försvarshögskolan där hon har studerat statsvetenskap med inriktning på internationell samverkan och krishantering. Nr 12 Nilsson, Carina Nominerad av: Svenska Kyrkan Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 49 Kontinuitet i uppdraget och besitter stor kunskap om FN-förbundet och Svenska kyrkan. Carina tycker att det är viktigt att FN-förbundet har en bredd med både lokala föreningar och engagerade medlemmar liksom att vara en paraplyorganisation för riksorganisationer. Arbetet med insamlingar via FN-fonden är ett annat viktigt område för förbundet att arbeta med i framtiden. Där förenas lokalt och internationellt engagemang. Demokratifrågor har alltid varit centrala för Carina. Därför är arbetet med ungdomar och FN-skolor mycket viktigt. Liksom att FN-förbundet fortsätter att vara en röst som hörs i debatten om demokrati och mänskliga rättigheter. Nr 13 Simonsson, Thomas Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: Luleå FN-förening Ålder: 34 Thomas är en allmänbildad person med visionen att FN har en stor och viktig roll att fylla i samhället och dess utveckling både lokalt och globalt. Där möten mellan människor är en viktig faktor i både större och mindre sammanhang. Genom sin erfarenhet som ledare är han strukturerad och vältalig. En god representant för FN-rörelsen och FN-förbundet. 8

9 Nr 14 Åström, Gertrud Valberedningens förslag: ordinarie, nyval Nominerad av: Stockholms FN-förening, Norrtälje FN-förening Ålder: 61 Gertrud är djupt engagerad FN-vän med stor och väl dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsfrågor. Hon deltar sedan många år i samhällsdebatten. Hon har bland annat lett Jämställdhetspolitiska utredningen 2005 och deltog som expert i ett antal EU-projekt, även på regeringsnivå. Hon följer i dag FN:s arbete med Sustainable Development Goals på nära håll. Hon ordförande för organisationen Sveriges Kvinnolobby och har i många år varit engagerad i Stockholms FN-förenings styrelse, där hon bidrar till föreningens verksamhet med sitt kunnande, i enighet med devisen bygga argument på sakkunskap. Är en ofta anlitad föreläsare och talar för såväl politiker som för näringslivets representanter, inte minst i samband med utvecklingsprojekt vars syfte är att integrera jämställdhetsarbetet. Valberedningens förslag till suppleanter Nr 15 Helg-Skog, Maj-Lis Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Södra Dalarnas FN-förening Ålder: 70 Maj-Lis har en god samarbetsförmåga, är energisk, lojal och uthållig. Inblick i många olika samhällssektorer och står med båda fötterna på jorden. Hon är före detta folkhögskollärare med ett stort intresse för internationella frågor. Nr 16 Jansson, Thomas Valberedningens förslag: suppleant, nyval Nominerad av: Handikappförbunden Medlemsbakgrund: Ansluten riksorganisation Ålder: 55 Thomas är förbundsordförande i FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Är även styrelseledamot av Handikappförbunden, Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för barnkonventionen. Har deltagit i regeringsdelegationen till FN:s statspartsmöte gällande konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Allas lika värde är en stor ledstjärna i alla uppdrag. Thomas kan även tillföra FN-förbundet kunskaper dolda funktionsnedsättningar och hur det är att leva med denna problematik. 9

10 Nr 17 Lind, Frida Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 24 Frida är en driven, målinriktad och ambitiös ung kvinna. Hon är socialt kompetent, öppen och fungerar ofta som en inspirationskälla för fler att vilja vara med och göra skillnad. Hon är en person som varje dag, på ett eller annat sätt, är med och bidrar till en bättre värld. Hon fungerar jättebra i grupp men är likväl lika duktig när det kommer till det självständiga arbetet. Hon har en positiv inställning och drömmer ofta stort, men realistisk, vilket gör att hennes arrangemang blir än bättre än förväntat. Hennes engagemang för, och kunskap om, kvinnors situation i världen är en stor tillgång till Malmö FN-förening. Frida är inte rädd för att visa framfötterna och hon har ofta goda idéer på hur saker kan förbättras. Fridas kompetens, nytänkande och positiva drivkraft skulle bli en stor tillgång till förbundsstyrelsen, och att hon kan spela en viktig roll i att utveckla FN-förbundets verksamhet. Nr 18 Munigala, Noel Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 31 Noel är vice ordförande i Malmö FN-förening, som under hans aktiva tid har fördubblat medlemsantalet och många människor har engagerat sig, ideellt, som volontärer. Han arbetar som processledare på Rädda Barnen och besöker bl.a. skolor, för att informera elever kring deras rättigheter. Nr 19 Segage, Souxie Valberedningens förslag: suppleant, nyval, suppleant Nominerad av: Uddevalla FN-förening Ålder: 49 Innovativ och engagerad i MR-frågor, speciellt för ungdomar. Brinner för jämställdhetsfrågor och hållbar utveckling. 10

11 Övriga inkomna nomineringar I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inklusive foto. Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga nominerade inklusive berättelser finns tre veckor innan kongressen även på hemsidan Kandidater, till ordförande, ordinarie ledamot eller suppleant till förbundsstyrelsen, som inte nominerats före mars månads utgång kan nomineras på plats under lördagen fram till klockan den 13 juni. Det gäller både kandidater som redan är nominerade till styrelsen men inte kommit med i valberedningens förslag samt nya förslag på kandidater. Kandidatens namn anges på därför avsedd blankett som hängs upp på anslagstavla i anslutning till kongresslokalen. Blanketten ska kompletteras med en kort berättelse om kandidaten (högst en A4-sida). Nomineringsblanketter tillhandahålles av kongressbyrån på plats. Nr 1 Almér, Björn Nominerad till: ordförande, ordinarie, suppleant Nominerad av: Helsingborgs FN-förening, Sydvästra Skånes FN-förening, Malmö FN-förening, Kristianstads FN-förening, Eslövs FN-förening Medlemsbakgrund: FN-föreningar/FN-distrikt Ålder: 48 Beskrivning: Björn har med stort hjärta, engagemang och driv utvecklat och lett kaffekedjan Barista Fair Trade Coffee, samtidigt som han under många år har engagerat sig i FN-förbundets arbete som styrelseledamot i FN-fonden. Björn tillför FN-förbundet ny energi och har ett gediget kontaktnätverk på nya arenor, som kan ge värdefull kunskap och större muskler till organisationen i och med hans näringslivsbakgrund. Björn är en social entreprenör, som brinner för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och fred. Nr 2 Dukuly, Zandra Nominerad av: Halmstads FN-förening Medlemsbakgrund: FN-förening/ FN-distrikt Ålder: 36 Nr 3 Eriksson, Angelica Nominerad av: egen nominering Ålder: 36 11

12 Nr 4 Forero, Juan Carlos Nominerad av: Uppsala läns FN-distrikt Medlemsbakgrund: FN-förering/FN-distrikt Ålder: 26 Nr 5 Gunnarsson, Emily Nominerad av: egen nominering Ålder: 34 Nr 6 Ivarsson, Andrea Nominerad av: egen nominering Ålder: Nr 7 Khan, Yasri Nominerad av: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation Ålder: 29 Nr 8 Strindberg, Mona Nominerad av: Uppsala läns FN-distrikt Ålder: 29 Nr 9 Vahedi, Shervin, suppleant Nominerad av: Malmö FN-förening Ålder: 23 12

13 Valberedningens förslag till revisorer I enlighet med FN förbundets stadgar skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor. Detta avser såväl ordinarie som suppleant. 1. Lönnström, Thomas auktoriserad revisor EY Sverige 2. Karlsson, Jens auktoriserad revisorssuppleant EY Sverige 3. Gardefjord, Sonja revisor Stockholms FN-förening 4. Lundström, Gunilla revisorssuppleant Tingsryds FN-förening Valberedningens förslag till kongressens presidium - Bengtsson, Stefan mötesordförande gruppledare Region Halland - Heydari, Shadiye mötesordförande riksdagsledamot - Glennåker, Birgitta mötessekreterare Jönköpings FN-förening - Friberg, Birgitta mötessekreterare Göteborgs FN-förening 13

14 19: Fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda En av valberedningens uppgifter är att föreslå kongressen att fatta beslut om ersättning till förbundsstyrelsen. Valberedningen föreslår att den modell som varit i kraft sedan förra kongressen, med en heltidsarvoderad ordförande, ska gälla även för den kommande mandatperioden. Vidare anser valberedningen att de ersättningsprinciper som gällt för de övriga styrelseledamöterna har fungerat väl, varför inget förslag till förändring görs på den punkten. Valberedningen föreslår att heltidsarvoderingen av FN-förbundets ordförande fortsätter att månadsarvodet för förbundsordförande för 2015 är 1,1 x prisbasbeloppet vilket blir kr att månadsarvodet för förbundsordförande för 2016 är 1,15 x prisbasbeloppet att månadsarvodet för förbundsordförande 2017 är 1,2 x prisbasbeloppet att månadsarvodet för förbundsordförande fram till kongressen 2018 är 1,25 x prisbasbeloppet att pensionsinbetalningar ska göras för förbundsordförande att eventuella sidouppdrag som minskar förbundsordförandes möjlighet att utföra sitt uppdrag hos FN-förbundet medför en minskning av arvodet från FN-förbundet i motsvarande grad, efter beslut av AU från fall till fall att övriga förtroendevalda i förbundsstyrelsen ersätts för förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsesammanträden och sammanträden i arbetsutskottet eller vid av förbundsstyrelsen särskilt tilldelade uppdrag att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår mot inlämnande av arbetsgivarintyg och att det högsta beloppet som kan ersättas per dag motsvarar 1/21 av prisbasbeloppet 14

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011 45 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 18.10. 46 Val av mötessekreterare Linda väljs till mötessekreterare. 47 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. Protokoll Uppsala FN-förening 12 april

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Valberedningens förslag Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Louis de Geer konsert & konferens Norrköping 12-13 maj 2012 2 Valberedningens förslag 2012 till Djurskyddet Sverige Styrelse 2012-2014 Ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Valberedningens förslag för perioden 2012 2014

Valberedningens förslag för perioden 2012 2014 Valberedningens förslag för perioden 2012 2014 Förbundsordförande Olof Karlberg Vimmerby omval 2 år 1:e vice Charlie Magnusson Stockholm omval 2 år 2:e vice Vivi-Anne Hammarbäck Stockholm omval 2 år Förbundsstyrelseledamöter

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer