Nya placeringar med intressanta möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015

2 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa vägen för marknaderna även under Året har börjat på samma sätt som det förra slutade, med en relativt volatil, kursrörlig, miljö och en fortsatt positiv trend uppåt. Prisfallet på olja, geopolitiska störningar och centralbankernas agerande är faktorer som är i fokus i dagsläget. Vår syn är att det finns fortsatta möjligheter, men att utvecklingen kommer att skilja sig åt mellan de olika tillgångsslagen. Förra årets stora överraskning var att räntorna fortsatte att sjunka. Möjligheten att den trenden ska hålla i sig är begränsad, med dagens extremt låga räntenivåer. Givet att den globala ekonomin inte går in i väggen, tror vi helt enkelt inte att räntorna kommer att sjunka ytterligare. Även om tillväxten inte förväntas bli särskilt stark de kommande åren bedömer vi att den kommer att hålla sig kring snittet för de senaste 20 åren, runt 3,5 procent per år. Vi anser att den nivån är tillräcklig för att stödja en fortsatt vinsttillväxt i bolagen, och därmed ge bra förutsättningar för aktier. En annan viktig faktor är centralbankernas agerande. De har varit i fokus länge och kommer så att förbli. Även här finns en viss skillnad mellan olika regioner. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har avslutat sina kvantitativa lättnader och kommer med största sannolikhet att höja räntan under Samtidigt stimulerar den europeiska centralbanken, ECB, och Bank of Japan ekonomin kraftigt. ECB signalerade även kommande tillgångsköp vid mötet i slutet av januari. Schweiz mycket överraskande drag att slopa bindningen mot euron skakade om marknaden och kan få ytterligare konsekvenser, framför allt i Europa. I tillväxtländerna börjar en räntehöjningscykel att lida mot sitt slut och vissa länder kan genomföra lättnader framöver. Till exempel har Kina nyligen sänkt sin styrränta, medan andra, som Ryssland och Brasilien, går motsatt väg. Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa vägen för marknaderna även under Fundamentalt ser det ändå hyggligt ut i år. Vi tror dock det blir svårt att upprepa de avkastningstal som genererades 2014, framför allt när det gäller obligationer. Vår rekommendation är att taktiskt fokusera lite extra på aktier, som fortsatt är vår favorit inom tillgångsslagen. Michael Livijn Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert 2014 blev ett nytt bra år för Stockholmsbörsen och inklusive utdelningar var uppgången 15,8 procent. Den tydligaste trenden är att jakten på real avkastning fortsätter. Tittar vi på bolagsvinsterna, vilket är det som i slutändan driver börsen, ser vi flera positiva tecken. Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert är kopplat till utvecklingen i OMXS30 TM Index. Aktiebeviset har en deltagandegrad på preliminärt 235 procent upp till taket på indexuppgången, vilket innebär att när aktieindexet stiger så ökar aktiebevisets värde mer än dubbelt så mycket som indexet. Taket är 20 procent. Den höga deltagandegraden gör att du får en rejäl hävstång om aktieindexet stiger i värde från startdagen till och med slutdagen. Om aktieindexet faller med mer än 25 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 4 Aktiebevis Europa sektor Kupong Den europeiska centralbanken, ECB, har blivit allt tydligare med att de tänker göra det som krävs för att skapa inflation, och de lanserade nyligen ytterligare stimulanser i form av så kallade kvantitativa lättnader. Inför 2015 tycker vi att det finns förutsättningar för Europa att ta igen en del av de övriga marknadernas försprång. Aktiebevis Europa sektor Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Skulle någon av de tre underliggande sektorerna: Bank, olja & gas och telekommunikation, falla med mer än 40 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 6 Kreditbevis Europa High Yield Avkastningen på europeiska high yield-räntor har varit fantastisk de senaste åren, i takt med att både statsräntor och kreditspreadar har fallit. Räntorna är lägre i dag och det reflekterar den låga förväntade andel bolag som bedöms få betalningsproblem de kommande åren. Europeisk high yield ser fortsatt attraktivt ut. Kreditbevis Europa High Yield är kopplat till antalet kredithändelser i kreditindexet Markit itraxx Europe Crossover Series 22. Kreditbeviset ger en årlig ränta på preliminärt 5 procent. För varje kredithändelse som inträffar minskas det nominella beloppet med cirka 1/75-del. Sid 9 Vanliga frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn, och som samtidigt vill ha möjlighet till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sidan 14 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert De svenska bolagen står väl rustade för att dra nytta av en förbättrad världsekonomi stark, främst på grund av lägre arbetslöshet och högre tillväxt, är även det positivt för de svenska exportbolagen. Euroförstärkningen påverkar också de svenska bolagen positivt, även om rörelsen inte varit lika stor. Kronförsvagningen ger högre marginaler och därmed ökade vinster. De fallande råvarupriserna, med oljan i spetsen, är en annan positiv faktor för bolagens vinster, då kostnaderna minskar. Baksidan av myntet är att den låga inflationen gör det svårt för bolagen att höja sina priser blev ett nytt bra år för Stockholmsbörsen och inklusive utdelningar var uppgången 15,8 procent. Det var det tredje året i rad med kraftiga uppgångar var uppgången 16,7 procent och 2013 steg börsen med hela 28 procent. Den tydligaste trenden är att jakten på real avkastning fortsätter att driva den svenska aktiemarknaden. Räntorna har fallit mycket, vilket gjort ränteplaceringar mindre intressanta. Tittar vi på bolagsvinsterna, vilket är det som i slutändan driver börsen, ser vi flera positiva tecken. Eftersom Sverige är en liten marknad är de svenska storbolagen generellt exporttunga. Den kraftiga kronförsvagningen mot den amerikanska dollarn påverkar både bolagens försäljning och vinster positivt, då Nordamerika utgör cirka 20 procent av den totala försäljningen för dessa bolag. Att den amerikanska ekonomin nu också är väldigt Den svenska ekonomin är i dagsläget robust, med en stabil arbetsmarknad och köpstarka konsumenter. För en svensk investerare har den svagare kronan ökat avkastningen på internationella aktieplaceringar jämfört med de svenska under Med styrräntan på under noll procent och en Riksbank som inte är främmande för ytterligare negativa räntor finns det en risk för ytterligare kronförsvagning. Likt övriga Europa har en svagare svensk valuta ökat vinsterna till viss del. Eftersom 85 procent av bolagens intäkter kommer från utlandet har valutasvängningarna stor effekt. De minskar också, delvis, deflationsrisken i ekonomin. Kombinationen av en svagare krona och därmed goda vinst- och utdelningsförväntningar samt en robust svensk ekonomi har dock bidragit till den börsuppgång som gjort att värderingen av svenska aktier i dag är högre än snittet de senaste 10 åren. Marknadsutsikter + Den svenska kronans försvagning är generellt positiv för vinsterna i de bolag som ingår i OMXS30 TM Index + Den svenska ekonomin är stabil De underliggande bolagen är högre värderade än snittet de 10 senaste åren. Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert passar dig som tror att den svenska aktiemarknaden kommer att stiga de kommande fyra åren. Den kraftiga kronförsvagningen och den starka amerikanska ekonomin är ett par anledningar till att Nordea tror på den svenska aktiemarknaden på sikt. Läs mer om Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert på nästa sida. 4 Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert

5 Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert En intressant placering kopplad till den svenska aktiemarknaden Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert passar dig som enkelt vill placera på den svenska aktiemarknaden. Aktiebeviset har fyra års löptid och är kopplat till utvecklingen i OMXS30 TM Index, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Under rubriken Underliggande tillgång på sidan 11 hittar du mer information om indexet. Konstruktionen gör att du får tillgodoräkna dig mer än den faktiska uppgången i aktieindexet, samtidigt som du får tillbaka hela ditt placerade belopp även om indexet skulle falla med så mycket som 25 procent. Bättre avkastning vid uppgång... Aktiebeviset har en deltagandegrad på preliminärt 235 procent, vilket innebär att när aktieindexet stiger ökar aktiebevisets värde mer än dubbelt så mycket som indexet. Den höga deltagandegraden möjliggörs genom att det finns ett tak på aktieindexets uppgång. Taket är 20 procent. Du kan därmed få en värdestegring på som mest preliminärt 47 procent (20 procent x 235 procent) på fyra år. Om du till exempel placerat kronor får du då en utbetalning på kronor på återbetalningsdagen. Se tabellen nedan.... och skydd vid nedgång Om OMXS30 TM Index skulle falla, men inte faller med mer än 25 procent från startdagen den 8 april 2015 till och med slutdagen den 25 mars 2019 får du tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt ett aktiebevis för kronor och indexet har fallit med 22 procent efter fyra år, får du tillbaka kronor per bevis. Om aktieindexet faller med mer än 25 procent från startdagen till och med slutdagen, minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som indexet fallit. Exempelvis, om indexet fallit med 35 procent under löptiden får du tillbaka kronor, om du placerat kronor. Fakta Pris per bevis kr Preliminär deltagandegrad 235 % Tak 20 % Barriärnivå 1 75 % Courtage 2 % Löptid Börskod 4 år NBF 31ASH A856 1 Barriärnivån är 75 procent av aktieindexets stängningskurs den 8 april Indexet kan alltså falla med 25 procent från startdagen till och med slutdagen utan att du riskerar att förlora en del av ditt nominella belopp. Så här kan det bli OMXS30 TM Index utveckling de fem senaste åren* / / / / /01 Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. OMXS30 TM Index Utveckling Placerat Återbetalt Avkastning 2 Avkastning utveckling per år belopp belopp 1 per år 2 40 % 8,9 % kr kr 44,1 % 9,6 % 30 % 6,8 % kr kr 44,1 % 9,6 % 20 % 4,7 % kr kr 44,1 % 9,6 % 10 % 2,4 % kr kr 21,1 % 4,9 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,5 % -10 % -2,6 % kr kr -2,0 % -0,5 % -20 % -5,5 % kr kr -2,0 % -0,5 % -30 % -8,6 % kr kr -31,4 % -9,0 % -40 % -12,1 % kr kr -41,2 % -12,4 % 1 Baserat på en deltagandegrad på 235 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert 5

6 Aktiebevis Europa sektor Kupong Försvagade valutor och ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande bolagsvinster som riktigt hyggligt. Tillväxten drivs inte bara av en svagare euro, och därmed bättre export, utan även av det faktum att konsumenterna ska öka sin konsumtion. Oljeprisfallet ger en positiv effekt via lägre kostnader för energin, framför allt för bensin, men även via lägre insatskostnader för bolagen. Att den inhemska europeiska ekonomin börjar ta fart ser vi som positivt, då det ger fler ben att stå på och gör återhämtningen hållbar. Bland de större aktiemarknaderna var Europa en av de svagaste under förra året. Europeiska aktier steg visserligen i genomsnitt med cirka 15 procent, men den europeiska marknaden halkade efter andra regioner då globala aktier steg med 28 procent under samma period. Orsakerna till den svaga utvecklingen i Europa är bland annat den geopolitiska osäkerheten i Ukraina, oro för deflation och vikande tillväxt. Tittar vi på bolagsvinsterna ser det ljusare ut, i spåren av en svagare euro och försiktiga tecken på bättre tillväxt. Europa har länge setts som en region att vara lite återhållsam till. Bakgrunden är den ekonomiska kris som mer eller mindre varit en verklighet sedan Den har lett till svag tillväxt och då har många placerare viktat ned eller helt undvikit placeringar i Europa. Möjligen kan detta vara på väg att ändras. Även om tillväxten i Europa kommer att vara betydligt lägre än i till exempel USA så ska tillväxten i Europa sättas i relation till Europa självt. Regionen har aldrig varit en snabbväxare och kommer troligtvis inte att vara det de närmaste åren heller. Men med tanke på hur negativt det varit de senaste åren är en tillväxttakt på 1-1,5 procent, vilket prognoserna för 2015 tyder på, att anse Den europeiska banksektorn har haft ett par tuffa år. Regleringarna i spåren av finanskrisen och eurokrisen på det har fått bankerna att krympa sina balansräkningar, vilket inneburit en minskad tillgång på krediter vilket i sin tur drabbat tillväxten negativt. Samtidigt har efterfrågan på nya lån varit låg, och de två har förstärkt varandra och skapat en negativ spiral. Nu ser det ut som om det är på väg att ändras. Bankerna drar inte längre åt kreditgivningen, samtidigt som efterfrågan på nya lån nu för första gången på fem år är positiv. Energisektorn har haft en extremt tuff period det senaste halvåret och utvecklingen framöver hänger naturligtvis på hur oljepriset kommer att utvecklas. Med tanke på att en viss prisstabilisering skett på sistone kanske vi kan anta att vi har den stora nedgången bakom oss. Det skulle i så fall betyda klart mindre press på sektorn framöver. Telekom bidrar med stabilitet och en hygglig direktavkastning. Tillsammans utgör dessa sektorer drygt 40 procent av ett europeiskt index. Vår syn är att Europa är en intressant region och vi rekommenderar en övervikt i vår taktiska strategi. Marknadsutsikter + Tillväxten i Europa är på rätt spår + Den lägre eurokursen och det låga oljepriset gynnar både konsumenter och bolag Eurosamarbetet kan återigen komma att sättas på prov. Aktiebevis Europa sektor Kupong passar dig som tror på en uppgång på den europeiska aktiemarknaden. Nordea anser att den förväntade tillväxtökningen och det låga oljepriset talar för stigande aktiekurser för sektorerna bank, olja & gas och telekommunikation. Läs mer om Aktiebevis Europa sektor Kupong på nästa sida. 6 Aktiebevis Europa sektor Kupong

7 Aktiebevis Europa sektor Kupong En placering kopplad till utvecklingen i tre sektorer i Europa: Bank, olja & gas och telekommunikation Aktiebevis Europa sektor Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Beviset har en löptid på ett till fem år och är kopplat till utvecklingen i tre utvalda sektorer i Europa: Bank, olja & gas och telekommunikation. Under rubriken Underliggande tillgång på sidan 11 hittar du mer information om indexen. Så här bestäms löptid och avkastning Aktiebevis Europa sektor Kupong har en maximal löptid på fem år. I februari varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare. Avläsningsdagarna år 1 till och med år 4 På avläsningsdagarna år 1 till och med år 4 finns det tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån på alla tre aktieindexen på någon av ovan nämnda avläsningsdagar är lika hög som eller högre än respektive aktieindex startnivå avslutas Aktiebevis Europa sektor Kupong vid den aktuella tidpunkten. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent. Exempelvis, om du placerat kronor får du kronor utbetalt. Utfall 2 Om minst ett aktieindex har fallit, men inte med mer än 15 procent från sin startnivå får du en kupong på preliminärt 10 procent det året. Beviset löper vidare i ytterligare minst ett år. Utfall 3 Om något aktieindex har fallit med mer än 15 procent från sin startnivå utbetalas ingen kupong det året. Beviset fortsätter ytterligare minst ett år. Avläsningsdagen år 5 Om Aktiebevis Europa sektor Kupong inte avslutats under de fyra första åren kommer beviset att avslutas år 5. Det belopp du då får tillbaka är beroende av hur aktieindexen har utvecklats till avläsningsdagen år 5. Det finns tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån på alla tre aktieindexen på avläsningsdagen år 5 är lika hög som eller högre än 85 procent av respektive aktieindex startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent. Utfall 2 Det andra möjliga utfallet är att det aktieindex som har utvecklats sämst har fallit med mer än 15 procent, men inte med mer än 40 procent. Du får då tillbaka ditt placerade belopp, men ingen kupong. Utfall 3 Det tredje möjliga utfallet är att något aktieindex har fallit med mer än 40 procent från sin startnivå, och då befinner sig under den fastställda riskbarriären på avläsningsdagen år 5. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som det aktieindex som har utvecklats sämst. Exempelvis, om det aktieindex som har fallit mest har fallit med 50 procent får du tillbaka kronor om du placerat kr. Du får i så fall ingen kupong det sista året. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 1 10 % Inlösenbarriär % Kupongbarriär 3 85 % Riskbarriär 4 60 % Courtage 2 % Löptid 1 5 år Börskod NBF 31AEK A kronor per bevis. 2 Inlösenbarriären är 100 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 8 april Kupongbarriären är 85 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 8 april Riskbarriären är 60 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 8 april Det aktieindex som faller mest kan alltså falla med 40 procent från startdagen till och med slutdagen utan att du riskerar att förlora en del av ditt nominella belopp. Aktieindexens utveckling de fem senaste åren* Bank 2011/ / / / /02 Olja & gas Telekommunikation Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktiebevis Europa sektor Kupong 7

8 Så här beräknas avkastningen Bilden till höger visar fyra möjliga utfall för en placering i Aktiebevis Europa sektor Kupong. Exemplen baseras på ett placerat belopp på kronor och en kupong på 10 procent per år. 100 % 85 % Ex.1 Ex.2 Ex.3 Inlösenbarriär (årligen) Kupongbarriär (årligen) Exempel 1 Aktiebeviset förfaller i förtid efter ett år och placerat belopp plus en kupong på 10 procent utbetalas. 60 % Riskbarriär (5-årsdagen) Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning: 7,8 %* Ex.4 Exempel 2 Placeringen ger kupong år 1, år 2 och år 3, då dessa årsavläsningar är högre än kupongbarriären. År 3 förfaller aktiebeviset i förtid eftersom avläsningen det året är över inlösenbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning: 8,4 %* 0 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kupongutbetalning Placeringen förfaller Exempel 3 Aktiebeviset ger kupong år 1, år 4 och år 5, då dessa årsavläsningar är högre än kupongbarriären. År 5 är avläsningen högre än riskbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning: 5,0 %* Exempel 4 Aktiebeviset ger en kupong år 1, men inte år 2, år 3, år 4 och år 5. På slutdagen år 5 har det aktieindex som utvecklats sämst fallit med 50 procent och det belopp du får tillbaka minskas då med lika många procent som nedgången. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning: -10,1 %* * Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 8 Aktiebevis Europa sektor Kupong

9 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj och det har därmed blivit en välutvecklad institutionell marknad. Sammansättningen av bolag har också ändrats och den genomsnittliga kreditkvaliteten har stigit. Ytterligare en faktor som kan lyftas fram är att den europeiska high yield-marknaden har mycket låg exponering mot energi, en sektor som har tyngt utvecklingen för high yield i andra regioner. Trots stark tillväxt i marknaden och hög emissionsaktivitet, är kvalitén på nya företag som kommer till marknaden för att låna fortsatt god, med högre andel säkerställda obligationer och betydligt bättre förhållande mellan skulder och vinster än under åren före finanskrisen. Avkastningen på europeiska high yield-räntor har varit fantastisk de senaste åren. Även 2015 har börjat bra. Den europeiska ekonomin går trögt men företagen har sänkt sina kostnader och har därför inte haft problem med sina räntebetalningar. Det är positivt att den europeiska high yield-sektorn har mycket låg exponering mot energibolag, då dessa bolag kommer att få problem om oljepriset inte stiger från dagens nivåer. Sammantaget bedömer vi europeisk high yield som fortsatt attraktiv. Under 2014 steg kreditspreadarna något, men detta kompenserades av lägre statsräntor så den effektiva räntan ändrades inte så mycket. En ränta på drygt 4 procent låter kanske inte så högt, men med europeiska statsräntor med samma löptid på nästan noll, innebär detta en kreditspread som fortfarande är mer än dubbelt så hög som den var 2007, då kreditmarknaderna vände nedåt. Den europeiska high yield-marknaden har växt med mer än procent sedan år I dag är marknadsvärdet på utstående high yield-obligationer över 600 miljarder euro, Kompensationen för att ta på sig den kreditrisk som det innebär att investera i high yield är inte så hög som den varit de senaste åren. Det gör att sämre nyheter kan leda till ökad volatilitet (kursrörlighet) i marknaden. Kreditspreadarna är dock lägre på grund av att andelen företag som i dag har betalningsproblem är mycket låg och väntas fortsätta vara så. Ränterisken, det vill säga risken för att de europeiska statsräntorna ska stiga och därmed dra ner avkastningen på företagsobligationer är också låg. Den europeiska centralbanken, ECB, kommer med stor sannolikhet att hålla styrräntan nära noll under en lång tid framöver, och den kommer troligtvis öka sina köp av obligationer, så kallade kvantitativa lättnader. Det innebär att även statsräntor på längre löptider kan förväntas vara låga under lång tid. Till sist har också vinsttillväxten för de europeiska bolagen börjat ta fart, trots svag ekonomisk tillväxt. Marknadsutsikter + Antalet kredithändelser väntas bli få de kommande åren + De europeiska bolagen går bättre än den europeiska ekonomin Avkastningspotentialen i high yield-placeringar har minskat. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som vill ha möjlighet att få en hög kupong och som tror att det kommer ske få kredithändelser på den europeiska high yield-marknaden. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. Kreditbevis Europa High Yield 9

10 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har knappt sju års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 22. Indexet innehåller för närvarande 75 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är British Airways, Fiat och Stora Enso. Under rubriken Underliggande tillgång på sidan 11 hittar du mer information om indexet. Kreditbevis Europa High Yield ger en årlig kupong på preliminärt 5 procent, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Kupongen utbetalas i januari varje år. Ingen kredithändelse inträffar Om det inte inträffar någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 1 april 2015 till och med den 20 december 2021, får du tillbaka hela ditt placerade belopp på återbetalningsdagen den 20 januari Dessutom har du fått de årliga kupongerna. Vad är en kredithändelse? Följande händelser, som beskrivs närmare i Slutliga Villkor, utgör kredithändelse: Utebliven betalning av finansiell skuld Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld). Omläggning av skulder Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder (vilket även kan inkludera en ändring av vilken valuta ett bolags skulder är bestämda i om detta medför negativa effekter för bolagets långivare). Insolvensförfarande Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 75 bolagen i indexet kommer det återbetalda beloppet att minskas med cirka 1/75-del för varje bolag som drabbas av en kredithändelse. Även den årliga kupongen minskas vid en kredithändelse, då den utbetalda kupongen beräknas på aktuellt nominellt belopp. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 5 % Courtage 2 % Löptid Knappt 7 år Börskod NBF 31KEH A858 Så här kan det bli Antal Återbetalt kredithändelser belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 75 0 kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och att antalet bolag är 75 stycken. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 31 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 31, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospektet och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 31 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert Aktieindexet OMXS30 TM Index ( Aktiebevis Europa sektor Kupong Bank: Aktieindexet EURO STOXX Banks Price EUR (Bloombergkod: SX7E Index) ( Olja & gas: Aktieindexet EURO STOXX Oil & Gas Price EUR (Bloombergkod: SXEE Index) ( Telekommunikation: Aktieindexet EURO STOXX Telecommunications Price EUR (Bloombergkod: SXKE Index) ( Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 22. Indexet innehåller för närvarande 75 bolag ( Se Marknadsavbrott och särskilda händelser under rubriken Risker på sidan 14 för exempel på när en underliggande tillgång kan behöva bytas ut. Likviddag Köp av Bevis nr 31 ska betalas den 8 april Startkurser Startkurs för Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 8 april Startkurs för Aktiebevis Europa sektor Kupong är respektive underliggande tillgångs stängningskurs den 8 april Barriärnivå Barriärnivån för Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert är 75 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Inlösenbarriär Inlösenbarriären för Aktiebevis Europa sektor Kupong är 100 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Kupongbarriär Kupongbarriären för Aktiebevis Europa sektor Kupong är 85 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Riskbarriär Riskbarriären för Aktiebevis Europa sektor Kupong är 60 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Deltagandegrad Avkastningen i Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert bestäms av tre faktorer, dels av utvecklingen på den marknad som värdeutvecklingen är kopplad till, dels av den så kallade deltagandegraden och dels av taket på indexuppgången. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Deltagandegraden fastställs senast på likviddagen den 8 april Nivån avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till likviddagen. Kupong Kupongen i Aktiebevis Europa sektor Kupong är preliminärt 10 procent. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 8 april Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande tillgångarna förändras fram till likviddagen. Eventuell kupongutbetalning i Aktiebevis Europa sektor Kupong sker den 8 april 2016, 8 april 2017, 8 april 2018, 8 april 2019 och/eller den 8 april Kupongen i Kreditbevis Europa High Yield betalas årsvis den 20 januari, första gången den 20 januari 2016 och sista gången den 20 januari Kupongen är preliminärt 5 procent, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 8 april Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras fram till den 8 april Avläsningsdag i Aktiebevis Europa sektor Kupong I Aktiebevis Europa sektor Kupong sker avläsning följande dagar: Avläsningsdag år 1: 25 februari 2016 Avläsningsdag år 2: 25 februari 2017 Avläsningsdag år 3: 25 februari 2018 Avläsningsdag år 4: 25 februari 2019 Avläsningsdag år 5: 25 februari 2020 Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 10 april Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. 11

12 Slutkurs och slutdag Slutkurs för Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 25 mars Slutdag för Aktiebevis Europa sektor Kupong infaller på den första avläsningsdag då kursen för alla tre underliggande tillgångarna är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 25 februari Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert är den 8 april Återbetalningsdag för Aktiebevis Europa sektor Kupong är den 8 april 2016, 8 april 2017, 8 april 2018 eller den 8 april 2019 om nivån för alla de tre underliggande tillgångarna på den avläsningsdag som närmast föregår sådant datum är lika hög som eller högre än inlösenbarriären. I annat fall är återbetalningsdagen den 8 april Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 20 januari Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 31 mars Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 27 mars 2015 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert kronor i Aktiebevis Europa sektor Kupong kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 200 procent, Aktiebevis Europa sektor Kupong om kupongen inte kan fastställas till minst 8 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om kupongen inte kan fastställas till minst 4 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 31 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert och Aktiebevis Europa sektor Kupong beskattas som delägarrätt, det vill säga på samma sätt som aktier. Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 8 april 2015 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 4 år = 480 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 680 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Europa sektor Kupong, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 600 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 800 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6,78 år = 813:60 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 1 013:60 kr Alternativen i Bevis nr 31 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på 12

13 Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: Nasdaq, OMX TM, OMXS30 TM och OMXS30 Index TM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt Bolagen ) och licensierade för användning av Nordea Bank AB (publ) vad avser vissa produkter ( Produkterna ). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Webbsida: The EURO STOXX Banks Price EUR, EURO STOXX Oil & Gas Price EUR and EURO STOXX Telecommuniations Price EUR are the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. Webbsida: Markit itraxx Europe Crossover Series 22 are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. The Markit itraxx Europe Crossover Series 22 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The Kreditbevis Europa High Yield is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. Webbsida: 13

14 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 31. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 75 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 22. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i de bolag som ingår i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 31 ges ut och återbetalas i svenska kronor. Valutakursförändringar kan påverka ett företags eller en tillgångs marknadsvärde. Vidare, om ett företag eller en tillgång är noterat på flera börser och i olika valutor kan prisutvecklingen variera börserna emellan exempelvis som en följd av valutarörelser. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 31 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 31 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 31 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 14

15 Anteckningar 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Aktiebevis Sverige Hävstång med Buffert Löptid: 4 år Preliminär deltagandegrad: 235 % Tak: 20 % Barriärnivå: 75 % Aktiebevis Europa sektor Kupong Löptid: 1 5 år Preliminär kupong per år: 10 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: Knappt 7 år Preliminär kupong per år: 5 procent Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen via Internetbanken eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 27 mars 2015 och betalning sker den 8 april Via Internetbanken Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till eller ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial mars 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 32 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 april 2015 I stort sett har alla tillgångar redan stigit med

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 24 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 augusti 2014 USA leder den ekonomiska återhämtningen. Det ser

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 28 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 26 december 2014 Vi tror därför att vinsttillväxten är intakt

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial september 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 26 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 oktober 2014 Utvecklingen ger stöd åt högre bolagsvinster

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 22 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 maj 2014 Den region vi tycker ser mest intressant ut just

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 23 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 juni 2014 En ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 83 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 24 april 2015 2014 I stort

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 69 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Vinnarna 2013

Läs mer

Aktieobligation Sverige Lookback

Aktieobligation Sverige Lookback Aktieobligation Sverige Lookback En placering med möjlighet till ett justerat startvärde Teckningstid: 13 september - 1 oktober, 2010 Likviddag: 8 oktober, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Aktieobligation Sverige Buffert

Aktieobligation Sverige Buffert Aktieobligation Sverige Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 7 september 18 september, 2009 Likviddag 25 september, 2009 Marknadsföringsmaterial september 2009 - Strukturerade

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial april 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 84 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april maj 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial augusti 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 14 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 september 2013 I västvärlden har vi sett ett bättre momentum

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 79 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2625 december april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 98 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april juli 2016 2014 ...

Läs mer

Aktieobligation Europa Buffert

Aktieobligation Europa Buffert Aktieobligation Europa Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering med buffertzon Teckningstid: 8 19 februari, 2010 Likviddag: 26 februari, 2010 Marknadsföringsmaterial - februari 2010 - Strukturerade

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april 2014 Vårt huvudscenario

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

Aktiebevis Svenska favoriter

Aktiebevis Svenska favoriter Icke kapitalskyddad Bevis är kopplad till en korg bestående av åtta utvalda svenska aktier. Placeringen har en löptid på ett år och ger möjlighet till indikativt 2 gånger uppgången, upp till ett tak på

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Kreditbevis Nordiska bolag

Kreditbevis Nordiska bolag Kreditbevis Nordiska bolag En placering med rörlig ränta, kopplad till fyra nordiska bolag Sista dag för köp 23 oktober 2011 Marknadsföringsmaterial - oktober 2011 1 Kreditmarknaden just nu De senaste

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

kr. Swedbank AB

kr. Swedbank AB Kapitalskyddad SPAX Juni är en ad placering som följer ett brett svenskt aktieindex, innehållande bolag av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Placeringen passar dig som: Har en

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial mars 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 14 Valutaobligation EUR/SEK Aktieobligation Norden Max Aktieobligation USA Infrastruktur

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2010 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 22 Aktieobligation Olympic Stars Aktieobligation Europa Aktieobligation Kina

Läs mer