Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april

2 ... i oktober har vi valt att öka aktieexponeringen ytterligare. September, som brukar karaktäriseras som en svag eller rent av dålig börsmånad, visade på viss styrka i år, med en uppgång på drygt 2 procent för en global aktiekorg. Det betyder att avkastningen för ett världsindex i år är uppe i nästan 20 procent. Den ständiga frågan är: hur länge kan börsuppgångarna fortsätta? Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden. Vår övervikt i aktier relativt långa räntor har legat fast under året och i oktober har vi valt att öka aktieexponeringen ytterligare. Vi anser att en rad faktorer talar för att riskfyllda tillgångar, som aktier, kommer att fortsätta sitta i förarsätet. Återhämtningen globalt fortskrider och tillväxten beräknas hamna kring 3 procent både i år och nästa år. Inga uppseendeväckande höga siffror, men tillräckligt för att ge stöd åt bolagens vinsttillväxt. Hittills i år har bolagsvinsterna stigit med drygt 4 procent och vi är på väg mot 6-7 procent för helåret. Trots viss oro för den amerikanska centralbanken, Federal Reserves, kommande åtstramning i USA, förblir penningpolitiken globalt mycket stödjande. Mängder av pengar letar med ljus och lykta efter avkastning. Både bolag och investerare har stora kassor som behöver sättas i arbete. Det gynnar aktier mycket mer än räntor, där möjligheterna är minst sagt begränsade. Minskad geopolitisk oro är också positivt. Även om de kriser som oroar marknaden långt ifrån är lösta så hotar de i nuläget inte den globala ekonomin. Bland riskerna hittar vi som sagt Federal Reserves agerande framöver. Vår uppfattning är dock att de hellre kommer att fria än fälla för att inte riskera en för tidig åtstramning. Andra kända risker är skuldproblemen i Kina samt geopolitik. Gemensamt för dessa risker är att de alla slår mot den ekonomiska tillväxten, som är central för fortsatta börsuppgångar. Vår syn är dock att det positiva överväger och att potentialen fortfarande är god i aktier, de senaste årens stora uppgångar till trots. Alternativen till aktieplaceringar attraherar inte. Michael Livijn Strateg, Nordea Sverige Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar Vad är en kapitalskyddad placering? En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna erbjuds normalt i två alternativ, Trygg och Chans. För vem passar kapitalskyddade placeringar? Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning. Måste jag behålla placeringarna hela löptiden? Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Finns det några risker? Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 14 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 78. 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktieobligation Globala bolag Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortsätter. Ännu har vi inte gått in i en renodlad expansionsfas, utan vi bedömer att tillväxten kommer att hamna runt tre procent per år ett par år framöver. Fjärran från siffrorna innan nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsättningar för en fortsatt vinsttillväxt i bolagen. Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag. Sid 6 Aktieobligation Europeiska bolag Europa har knappast haft en flygande start på hösten. Framför allt på makrosidan har siffrorna varit nedåt på sistone. Vår syn förblir dock positiv, då det finns andra faktorer som talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden. Bland dessa hittar vi en potential till högre bolagsvinster. Aktieobligation Europeiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag. Sid 8 Valutaobligation Tillväxtmarknader Det finns goda utsikter till strukturella reformer i tillväxtländerna. Reformerna bedöms öka tillväxten i dessa länder, vilket talar för att tillväxtmarknadsvalutorna kommer att stärkas. Samtidigt förväntas de stora centralbankerna höja sina räntor de närmaste åren, vilket historiskt lett till att tillväxtmarknadsvalutor generellt försvagats. Valutaobligation Tillväxtmarknader är kopplad till hur en korg med tre tillväxtmarknadsvalutor utvecklas mot euron. Vid beräkning av korgens utveckling kommer den valuta som utvecklas bäst mot euron att ha en 50-procentig andel, den valuta som utvecklas näst bäst har en 35-procentig andel och den valuta som utvecklas sämst ingår med 15 procent. Nyhet! Sid 10 Korta fakta Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad 2 Aktieobligation Globala bolag Chans kr kr 60 % 5 år Aktieobligation Globala bolag Chans kr kr 180 % 5 år Aktieobligation Europeiska bolag Trygg kr kr 60 % 6 år Aktieobligation Europeiska bolag Chans kr kr 180 % 6 år Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans kr kr 400 % 3 år 1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen. 2 Deltagandegraderna fastställs senast den 1 december

4 Kapitalskyddade placeringar du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad. Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång. Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat. Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för kronor per post (per styck). Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat. När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset. Så här beräknas avkastningen Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, kronor per post. Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är. En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valutaobligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valutarespektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden. Du kan enkelt handla under löptiden En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsförhållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Risker Det finns risker som är förknippade med köp av kapitalskyddade placeringar. På sidan 14 kan du läsa om dessa. 4

5 Du kan välja mellan Trygg och Chans Vill du vara Trygg Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar kronor för en post på nominellt kronor. När du köper en kapitalskyddad placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller. eller vill du ta en Chans Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre deltagandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Vanligtvis är överkursen mellan 2 10 procent ( kr) per post på nominellt kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen. Möjlig avkastning Överkurs Möjlig avkastning Marknadsdel Arrangörsarvode Marknadsdel Arrangörsarvode Obligation Nominellt belopp Obligation Nominellt belopp Startdag kr Återbetalningsdag minst kr Startdag kr Återbetalningsdag minst kr Räkneexempel Trygg Anta att du köper 10 aktieobligationer för kronor styck, det vill säga för totalt kronor plus courtage. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här: kr 70 % 40 % = kr Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså: kr kr = kr Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga kronor. Räkneexempel Chans Anta att du köper 10 aktieobligationer för kronor styck, det vill säga för totalt kronor plus courtage. Det nominella beloppet är då kronor och överkursen är kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här: kr 160 % 40 % = kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr = kr Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga kronor. 75

6 Aktieobligation Globala bolag Trygg och Aktieobligation Globala bolag Chans Ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande bolagsvinster den i väst. Tillväxt i all ära, men det som driver marknaden uppåt är trots allt bolagsvinsterna, och där finns det stöd för fortsatta börsuppgångar globalt. Årets vinsttillväxt hamnar runt sju procent och vi bedömer att vi kommer att få se en liknande siffra nästa år. Värderingsmässigt finns mindre stöd, vad som är intressant är att den p/e-expansion (uppvärdering) som drivit marknaden de senaste åren har avstannat i år. Uppgången har till stora delar varit en funktion av just stigande vinster. Detta är något vi tror kommer att vara fallet även framöver. Ytterligare stöd för globala aktier kommer från det faktum att de flesta räntor är mycket högt prissatta, att stora kontanta medel letar avkastning samt att centralbankerna förväntas fortsätta driva en expansiv penningpolitik. Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortsätter. Ännu har vi inte gått in i en renodlad expansionsfas, utan vi bedömer att tillväxten kommer att hamna runt tre procent per år ett par år framöver. Fjärran från siffrorna före nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsättningar för en fortsatt vinsttillväxt i bolagen. Marknadsutsikter + Tillväxten i världen tickar på + Vinsterna i de ingående bolagen förväntas stiga i takt med att tillväxten i världen ökar Oroligheterna i Ukraina och i mellanöstern kan störa den ekonomiska tillväxten. Tillväxttakten är ojämn i världen. USA är den region som har taktpinnen, medan Europa och Japan släpar efter något. Tillväxtländerna ser ut att stabiliseras efter en period med bromsande tillväxt, men på en nivå som ligger klart över Aktieobligation Globala bolag passar dig som tror på en bred uppgång på den globala aktiemarknaden de kommande fem åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att världens aktiemarknader kommer att stiga framöver, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen. Aktieobligation Globala bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans 102 och Chans 110. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Globala bolag. 6 Aktieobligation Globala bolag

7 Aktieobligation Globala bolag Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: Allianz, Canon, Chevron, GlaxoSmithKline, Kellogg, Kraft Foods, Novartis, Skanska, Swisscom och Telstra. För information om de underliggande bolagen, se Slutliga Villkor. Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt kronor per aktieobligation om du valt Chans 102 och kronor per aktieobligation om du valt Chans 110. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabellerna nedan och sidan 12 under rubriken Valuta. Chans 102 Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren* / / / / /09 * Källa: Bloomberg. Kraft Foods ingår i grafen sedan den 17 september Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 5 år Courtage 2 % Börskod NBF GT78 A696A Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 42,3 % 7,3 % kr kr 60 % kr 30,7 % 5,5 % kr kr 40 % kr 19,2 % 3,6 % kr kr 20 % kr 7,7 % 1,5 % kr kr 0 % kr -3,9 % -0,8 % kr kr -20 % kr -3,9 % -0,8 % kr kr Chans 110 Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 180 % Löptid 5 år Courtage 2 % Börskod NBF GC78 A696B Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 117,5 % 16,8 % kr kr 60 % kr 85,4 % 13,1 % kr kr 40 % kr 53,3 % 8,9 % kr kr 20 % kr 21,2 % 3,9 % kr kr 0 % kr -10,9 % -2,3 % kr kr -20 % kr -10,9 % -2,3 % kr kr 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. Aktieobligation Globala bolag 7

8 Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Aktieobligation Europeiska bolag Chans Mycket talar för att de europeiska bolagens vinster kommer att stiga att den sedan tidigt i somras faktiskt gått från att mest kommunicera till att agera. I takt med att siffrorna försämrats har trycket ökat på ytterligare stimulanser, och ECB kan vara på väg mot så kallade kvantitativa lättnader. Kort sagt, centralbankspolitiken kommer att vara ett stöd framöver. Europa har knappast haft en flygande start på hösten. Framför allt på makrosidan har siffrorna varit nedåt på sistone. Vår syn förblir dock positiv, då det finns andra faktorer som talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden. Bland dessa hittar vi en potential till högre bolagsvinster. Det är lätt att avfärda Europa som ett problemområde. Tillväxten ser ut att bromsa in, men än så länge rör det sig om tiondelar i prognoserna. Vad som är värre är att inflationen stadigt sjunker och att risken för deflation inte är obetydlig. Det är dock viktigt att ta i beaktande att den europeiska centralbanken, ECB, är väl medveten om situationen och Tittar vi på bolagen i aktiekorgen, som faktiskt är det man investerar i, är bilden inte fullt lika mörk. Europa är en exportregion och nästan hälften av bolagens intäkter kommer utifrån. Dessutom var andra kvartalets vinster de bästa på tre år, en utveckling som vi bedömer kan fortsätta. Utfallet från Ukrainakrisen kompenseras av det faktum att euron försvagats kraftigt på sistone, vilket brukar ge en positiv effekt på bolagsvinsterna. Även marginalerna, som långt ifrån har hämtat sig från 2007, har börjat stiga, medan de i USA till exempel ligger över de nivåer som rådde före finanskrisen. Med andra ord finns det utrymme för förbättringar i Europa. Värderingsmässigt är bilden liknande som för övriga regioner, varken med- eller motvind. Bolagsvinsterna kommer att vara drivande. Marknadsutsikter + Den europeiska marknaden har ett starkt stöd från den europeiska centralbanken + De europeiska bolagen har en potentiellt hög vinsttillväxt Makroekonomin i Europa är sämre än i övriga västvärlden. Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som tror på en uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då tillväxten i världen tar fart. Aktieobligation Europeiska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Trygg och Chans. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Europeiska bolag. 8 Aktieobligation Europeiska bolag

9 Aktieobligation Europeiska bolag Aktieobligation Europeiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: Eni, Muenchener Rueckversicherungs, Novartis, Roche, Royal Dutch Shell, Swiss Re, Syngenta, TeliaSonera, Total och Zurich Insurance Group. För information om de underliggande bolagen, se Slutliga Villkor. Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt kronor per aktieobligation om du valt Trygg och kronor per aktieobligation om du valt Chans. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellerna nedan och sidan 12 under rubriken Valuta. Trygg Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren* / / / / /09 * Källa: Bloomberg. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF ET78 A697A Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 45,1 % 6,4 % kr kr 60 % kr 33,3 % 4,9 % kr kr 40 % kr 21,6 % 3,3 % kr kr 20 % kr 9,8 % 1,6 % kr kr 0 % kr -2,0 % -0,3 % kr kr -20 % kr -2,0 % -0,3 % kr kr Chans Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 180 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF EC78 A697B Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 117,5 % 13,8 % kr kr 60 % kr 85,4 % 10,8 % kr kr 40 % kr 53,3 % 7,4 % kr kr 20 % kr 21,2 % 3,3 % kr kr 0 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr -20 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. Aktieobligation Europeiska bolag 9

10 Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans Nyhet! Tillväxtmarknadsvalutorna går en spännande tid till mötes Införandet av stora reformer och en positiv utveckling i USA är två viktiga faktorer som talar för en ökad tillväxt i Mexiko. Vi bedömer att de tillväxtmarknadsvalutor som kommer utvecklas bäst de kommande tre åren är dem där regeringen har både viljan och förmågan att genomföra reformer. De kommande åren förväntar vi oss att de stora centralbankerna, med den amerikanska centralbanken Federal Reserve i spetsen, kommer att normalisera sin penningpolitik. Det vill säga höja räntorna. Historiskt har tillväxtmarknadsvalutorna försvagats i tider då de amerikanska räntorna höjts. Denna gång är utgångspunkten mycket låga amerikanska räntor, vilket vi bedömer innebär en högre risk än normalt. Det finns både faktorer som talar för att tillväxtmarknadsvalutorna ska stärkas de kommande åren och faktorer som talar för att de ska försvagas. Å ena sidan finns det goda utsikter till strukturella reformer, som bedöms öka tillväxten i tillväxtländerna. Å andra sidan förväntas de stora centralbankerna höja räntorna de närmaste åren, vilket historiskt lett till att tillväxtmarknadsvalutorna försvagats. Vi bedömer att utsikterna för att det ska genomföras strukturella reformer i tillväxtländerna är goda, vilket kommer att lyfta deras tillväxtpotential de närmaste åren. Turkiet har haft val i år och det finns indikationer på att den nya presidenten vill driva en mer reformvänlig politik. I Indien blev det regeringsbyte efter parlamentsvalet i maj och landet leds nu av en premiärminister med en mycket stark reformagenda. Att reformerna faktisk implementeras är avgörande, men valutamarknaden har reagerat positivt på att de nu kanske kommer att genomföras. Den mexikanska ekonomin ser ut att vara på rätt väg igen, efter en något negativ start på året. Om vi bortser från Asien är Turkiet ett av få länder i världen som har en kraftig tillväxt. För att den turkiska liran ska stärkas kraftigt krävs dock att landets centralbank får kontroll på inflationen. Vi tycker att utsikterna är goda för att den indiska rupien ska stärkas. Lyckas dessutom den nya indiska regeringen implementera reformer kan det leda till stora utländska investeringar i landet, vilket bör leda till en ännu starkare valuta. Det mexikanska reformprogrammet förväntas leda till ökade utländska investeringar i landet. Reformerna och det faktum att den amerikanska ekonomin stärks är faktorer som förväntas leda till en starkare mexikansk peso. Marknadsutsikter + Goda utsikter för att tillväxtländerna kommer att genomföra strukturella reformer + Tillväxten i tillväxtmarknadsländerna är högre än i de flesta andra länder De stora centralbankernas förväntade räntehöjningar kan leda till försvagade tillväxtmarknadsvalutor. Valutaobligation Tillväxtmarknader passar dig som tror att korgen med de tre valutorna indiska rupie, mexikanska peso och turkiska lira kommer att stärkas mot euron de kommande tre åren. Nordea tror att tillväxtländernas positiva tillväxt och reformarbete kommer att stärka ländernas valutor. Valutaobligation Tillväxtmarknader är en trygg placering som erbjuds i ett Chansalternativ. På nästa sida kan du läsa mer om Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans. 10 Valutaobligation Tillväxtmarknader

11 Valutaobligation Tillväxtmarknader Valutaobligation Tillväxtmarknader är kopplad till hur en korg med indiska rupie, mexikanska peso och turkiska lira utvecklas mot euron. Skulle valutakorgen stärkas mot euron kommer återbetalningsbeloppet att bli högre än nominellt belopp. Försvagas korgen mot euron återbetalas nominellt beopp. Vid beräkning av korgens utveckling kommer den valuta som har utvecklats bäst mot euron att ha en 50-procentig andel, den valuta som utvecklats näst bäst har en 35-procentig andel och den valuta som utvecklats sämst ingår med 15 procent. På så sätt får man tillgodoräkna sig en stor del av den valuta som har utvecklats bäst, samtidigt som den valuta som utvecklats sämst inte har så stor påverkan vid korgens beräkning. Om valutakorgen exempelvis stiger med 20 procent får du preliminärt kronor per valutaobligation. Valutornas utveckling mot euron de fem senaste åren* / / / / /09 Indien Mexiko Turkiet * Källa: Bloomberg. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. En stigande linje visar att valutan har stärkts mot euron, och tvärtom. Chans Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 400 % Löptid 3 år Courtage 2 % Börskod NBF VC78 A698 Så här kan det bli Valutakorgens Utveckling Placerat Återbetalt Avkastning 3 Avkastning utveckling 1 per år belopp belopp 2 per år 3 40 % 12,0 % kr kr 131,7 % 32,3 % 30 % 9,3 % kr kr 96,1 % 25,2 % 20 % 6,4 % kr kr 60,4 % 17,1 % 10 % 3,3 % kr kr 24,8 % 7,7 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,8 % -10 % -3,5 % kr kr -10,9 % -3,8 % 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Valutaobligation Tillväxtmarknader 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Kapitalskyddade placeringar nr 78 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 78, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 78 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktieobligation Globala bolag Aktiekorg med följande aktier: Allianz, Canon, Chevron, Glaxo- SmithKline, Kellogg, Kraft Foods, Novartis, Skanska, Swisscom och Telstras. Aktieobligation Europeiska bolag Aktiekorg med följande aktier: Eni, Muenchener Rueckversicherungs, Novartis, Roche, Royal Dutch Shell, Swiss Reinsurance, Syngenta, TeliaSonera, Total och Zurich Insurance Group. Valutaobligation Tillväxtmarknader Valutakorg med följande valutor: Indiska rupie, mexikanska peso och turkiska lira mot euron. För mer information om aktierna och valutorna, se Slutliga Villkor. Likviddag Kapitalskyddade placeringar nr 78 ska betalas den 1 december Startkurser Startkurser fastställs senast den 1 december Värdet under löptiden andrahandsmarknad Kapitalskyddade placeringar nr 78 avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 3 december Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 78 på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Slutkurs för Aktieobligation Globala bolag Chans 102 och Aktieobligation Globala bolag Chans 110 : Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 18 november 2018 till och med den 18 november 2019, med en avläsning den 18:e varje månad. Slutkurs för Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Aktieobligation Europeiska bolag Chans: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 17 november 2019 till och med den 17 november 2020, med en avläsning den 17:e varje månad. Slutkurs för Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans: Valutakorgens genomsnittliga värde från och med den 17 augusti 2017 till och med den 17 november 2017, med en avläsning den 17:e varje månad. Vid beräkning av korgens utveckling kommer den valuta som har utvecklats bäst mot euron att ha en 50-procentig andel, den valuta som utvecklats näst bäst har en 35-procentig andel och den valuta som utvecklats sämst ingår med 15 procent. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Återbetalningsdag är följande dag: Aktieobligation Globala bolag Chans 102 och Aktieobligation Globala bolag Chans 110 den 2 december Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Aktieobligation Europeiska bolag Chans den 1 december Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans den 1 december Deltagandegrad Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltagandegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn respektive euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 1 december Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 1 december Valuta I Aktieobligation Globala bolag Chans 102 och Aktieobligation Globala bolag Chans 110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. I Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Aktieobligation Europeiska bolag Chans påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. 12

13 En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 25 november Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 21 november 2014 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 50 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans procent för Aktieobligation Globala bolag Chans procent för Aktieobligation Europeiska bolag Trygg 150 procent för Aktieobligation Europeiska bolag Chans 350 procent för Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar nr 78 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Valutaobligationen beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 1 december 2014 fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans 102, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 204 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 612 kr (inkluderat i placerat belopp). Maximal totalkostnad: 816 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans 110, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 660 kr (inkluderat i placerat belopp). Maximal totalkostnad: 880 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europeiska bolag Trygg, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 720 kr (inkluderat i placerat belopp). Maximal totalkostnad: 920 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europeiska bolag Chans, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr (inkluderat i placerat belopp). Maximal totalkostnad: kr Beräknad maximal totalkostnad för Valutaobligation Tillväxtmarknader Chans, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr (inkluderat i placerat belopp). Maximal totalkostnad: 616 kr Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 78 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på 13

14 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placeringar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på moodys.com och standardandpoors.com. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger då att den är illikvid). Deltagandegrad Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av marknadens utveckling, placeringens struktur och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen. Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörligheten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och förväntade utdelningar. Överkurs Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella beloppet, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer Chans. Alternativkostnadsrisk Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering. Valutarisk Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 78 är kapitalskyddade i svenska kronor. Det innebär att det nominella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakursförändring. Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Globala bolag Chans 102 och Aktieobligation Globala bolag Chans 110 av valuta- kursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. I Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Aktieobligation Europeiska bolag Chans påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Det sker en materiell prisavvikelse mellan priset på olika valutor. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Kapitalskyddade placeringar är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. Innan du köper en kapitalskyddad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen och räntan bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika kapitalskyddade placeringar. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar nr 78 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Kapitalskyddade placeringar nr 78 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa kapitalskyddade placeringar är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att kapitalskyddade placeringar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 14

15 Anteckningar 715

16 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Aktieobligation Globala bolag Löptid: 5 år Preliminär deltagandegrad: Chans % och Chans % Aktieobligation Europeiska bolag Löptid: 6 år Preliminär deltagandegrad: Trygg 60 % och Chans 180 % Valutaobligation Tillväxtmarknader Löptid: 3 år Preliminär deltagandegrad: Chans 400 % Nyhet! Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa Kapitalskyddade placeringar nr 78 på internet, på något av våra bankkontor eller via Kundcenter. Sista dag för köp är den 21 november 2014 och betalning sker den 1 december På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Via Kundcenter Ring Kundcenter på Du behöver både din personliga kod och en svarskod för att kunna köpa. Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till eller ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer