Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning"

Transkript

1 Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Mars Aktieobligation Brasilien & Kina Aktieobligation Biltillverkare Aktieobligation Råvarubolag Valutaobligation BRIK Erbjudande 24. Sista teckningsdag 11 april Marknadsföringsmaterial Mars 2010 Gör det möjligt

2 Februari 2010 Ett hack i kurvan? 2010 har hittills präglats av en ny osäkerhet på den globala finansmarknaden. Den starka utveckling vi såg på aktiemarknaderna under 2009 verkar ha planat ut. Denna oro är främst orsakad av Greklands statsfinanser och åtstramningen av Kinas penningpolitik. Men även om takten nu trappats av, är vi fortsatt positivt inställda till aktiemarknaden. Utfasning av stimulansåtgärder testar återhämtningen Den ekonomiska återhämtningen vilar fortfarande på de stimulansåtgärder som satts in av regeringar och centralbanker världen över. Hittills kan vi konstatera att åtgärderna har haft avsedd effekt. Det är dock först när dessa stödpaket börjar fasas ut i form av räntehöjningar, budgetnedskärningar och skattehöjningar som den ekonomiska återhämtningen verkligen kommer att testas. För att återhämtningen inte skall dämpas, kommer stödpaketen sannolikt att dras tillbaka successivt. Myndigheterna är överens om att en smidig övergång från statliga stimulanser är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen, trots svårigheterna att synkronisera penning- och finanspolitiken. Vinsterna styr aktiekurserna Ekonomisk politik och konjunkturstatistik är viktigt för aktiemarknadens utveckling, men i slutändan är det företagsvinsterna som bestämmer förutsättningarna. Genom kostnadsnedskärningar och en gradvis förbättrad efterfrågan, kan vi i de flesta regioner se fram emot ett bra vinstår för bolagen. Globala bolag förväntas uppvisa en vinsttillväxt på nära 30 procent och ännu bättre siffror väntas på flera av tillväxtmarknaderna. Tillväxtmarknaderna fortfarande attraktiva Förutom ekonomiska stimulanspaket är det tillväxten i de snabbväxande latinamerikanska och asiatiska länderna som ligger bakom världsekonomins stabilisering. Tillväxtutsikterna är ljusa och vi räknar med en stark ekonomisk utveckling under de närmaste åren en utveckling som bör speglas i både företagsvinsterna och valutorna. Tony Seemann Strateg, Nordea Sverige Läs mer om strukturerade produkter! Erbjudande 24 i korthet Fyra produkter Aktieobligation Brasilien & Kina, Aktieobligation Biltillverkare, Aktieobligation Råvarubolag och Valutaobligation BRIK Teckningstid 8 mars 11 april 2010 Likviddag 16 april 2010 Pris per nominell post Alternativ Trygg kostar kr för en post om nominellt kr. Alternativ Chans 102 kostar kr och alternativ Chans 110 kostar kr för en post om nominellt kr. Det nominella beloppet är det lägsta belopp som återbetalas på förfallodagen. Courtage Courtage på totalt tecknat belopp tillkommer med 1,5 procent.

3 Strukturerade produkter Ger dig trygghet och möjlighet i en och samma sparform Du får minst tillbaka nominellt belopp på förfallodagen* Passar lika bra för kortsiktigt som långsiktigt sparande Så här fungerar strukturerade produkter En strukturerad produkt består av två delar, en obligation och en option. Obligationen står för kapitalskyddet, det vill säga det som gör att du som minst får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen*. Optionen gör att du deltar i en eventuell kursuppgång på den underliggande marknad som optionen är knuten till, exempelvis aktie-, valuta- eller råvarumarknaden. Inräknat i det nominella beloppet är även Nordeas arrangörsarvode (provision), läs mer under Viktigt att veta. Hur trygg vill du vara? Du kan välja mellan olika alternativ när du sparar i Nordeas strukturerade produkter. Oavsett alternativ så är sämsta utfall att du endast får tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen*. Så här beräknas avkastningen Avkastningen bestäms generellt av utvecklingen på den underliggande marknad som optionen är knuten till och av ett så kallat indextal. Indextalet anger hur stor del av utvecklingen på marknaden som du får ta del av. Fullständiga villkor Läs mer om avkastningsberäkningar, risker och vad som är viktigt att veta i slutet av broschyren. De fullständiga villkoren kan hämtas på nordea.se eller på närmaste Nordeakontor. * Återbetalning förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på förfallodagen, läs mer under Risker. Alternativ Trygg passar dig som inte vill riskera något av det kapital du placerar, förutom courtage. Trygg kostar kronor, plus courtage, för en post om nominellt kronor som är kapitalskyddad på förfallodagen. Option Arrangörsarvode Möjlig avkastning Nominellt belopp Alternativ Chans ger dig möjlighet till högre avkastning men du betalar då förutom nominellt belopp även en så kallad överkurs, vanligtvis tio procent av det nominella beloppet. Det är överkursen du riskerar att förlora, förutom courtage, om den underliggande marknaden utvecklas ogynnsamt. Obligation Startdag kr Under löptiden Minst obligationens värde Förfallodag Minst kr Aktieobligation Brasilien & Kina, sid 4 Aktieobligation Biltillverkare, sid 5 Aktieobligation Råvarubolag, sid 6 Valutaobligation BRIK, sid 7 3

4 Aktieobligation Brasilien & Kina Fast utveckling (40%) för 4 av 12 bolag i aktiekorgen Tar tillvara på potentialen i tolv bolag på tillväxtmarknaderna Brasilien och Kina Bolag med stark tillväxt Snabbt växande ekonomier Löptid: 4 år Två alternativ: Chans 102 och Chans 110 Preliminära indextal: Chans 102 0,60 (lägst 0,50), Chans 110 1,15 (lägst 1,00) Pris per post (exkl. courtage): Chans kr, Chans kr På stark frammarsch Kinas ekonomiska återhämtning som till stor del drivits av statsfinansierade stödpaket, drivs nu i allt högre grad av privata investeringar och konsumtion. Det gör ekonomin mer balanserad och borgar för att utvecklingen blir hållbar även på längre sikt. En global återhämtning gynnar också Kinas starka exportsektor, vilket stärker ekonomin ytterligare. Den brasilianska aktiemarknaden har haft en stark utveckling den senaste tiden och landets ekonomiska tillväxt är återigen positiv. Med tanke på bolagens vinstutsikter framöver ser det fortsatt ljust ut. Faktorer som kan begränsa produktens utveckling skulle kunna vara en avtagande tillväxttakt i Kina och Brasilien. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Brasilien & Kina styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv börsnoterade bolag med säte i Brasilien och Kina. Brasilien: Banco Bradesco, Cia de Bebidas das Americas, Cia Siderurgica Nacional, Itau Unibanco Holding, Petroleo Brasileiro och Vale. Kina: China Petroleum & Chemical Corp, PetroChina Co, China Communications Construction Co, Hutchison Whampoa, China Mobile och CLP Holdings. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Vid beräkningen av aktiernas kursutveckling på slutdagen kommer utvecklingen för de fyra aktier som utvecklats bäst att ersättas med en fast utveckling på 40 procent för respektive aktie. Om aktiekorgens genomsnittliga utveckling varit negativ utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Indextalen fastställs slutgiltigt den 16 april Aktiekorgens utveckling Simulerad historisk avkastning nov 01 nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Chans 102 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -0,86% 12,90% 20,98% Chans 110 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -2,72% 19,90% 31,46% 4 Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 9 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Brasilien & Kina hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 21 november 2001 fram till 16 februari Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 1,5 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen.

5 Aktieobligation Biltillverkare Utvecklingen är maximerad till 70% för varje aktie Ger dig del av utvecklingen för tio bolag inom bilindustrin Ökad efterfrågan i tillväxtländerna Bolag med goda framtidsmöjligheter Löptid: 4 år Två alternativ: Chans 102 och Chans 110 Preliminära indextal: Chans 102 0,55 (lägst 0,50), Chans 110 1,00 (lägst 0,90) Pris per post (exkl. courtage): Chans kr, Chans kr En bransch i förändring Den globala bilindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska krisen med kraftigt minskad försäljning och försämrad avkastning som följd. Branschen står inför stora utmaningar, men också möjligheter, under det kommande decenniet. Den ekonomiska utvecklingen i tillväxtländerna, framförallt BRIK-länderna*, kommer att skapa en större efterfrågan när konsumenterna på dessa marknader får större köpkraft. I takt med den ökande efterfrågan på konsumtionsvaror kommer efterfrågan på mindre, billigare och miljövänligare bilar att öka. En fråga som ligger högt upp på den globala agendan är en minskning av koldioxidutsläppen. Då personbilar står för ungefär 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer världens regeringar sannolikt att sätta tuffa utsläppskrav på biltillverkarna. De tillverkare som på ett kostnadseffektivt sätt kan anpassa modeller och teknik har stora möjligheter att generera bra vinster i framtiden. Aktiekorgen består av tio biltillverkare som har goda förutsättningar att klara detta. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Biltillverkare styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tio börsnoterade bolag verksamma inom bilindustrin: Toyota, Fiat, Ford, Nissan, Suzuki, Honda, BMW, Daimler, Renault och Peugeot. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Aktieutvecklingen är maximerad till 70 procent för varje aktie. Om aktiekorgens utveckling varit negativ utbetalas endast nominellt belopp på återbetalningsdagen. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Indextalen fastställs slutgiltigt den 16 april *Brasilien, Ryssland, Indien och Kina Aktiekorgens utveckling Simulerad historisk avkastning feb 98 feb 00 feb 02 feb 04 feb 06 feb 08 feb 10 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Chans 102 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -0,86% 0,84% 5,74% Chans 110 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -2,72% 0,27% 8,28% Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 12 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Biltillverkare hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 16 februari 1998 fram till 16 februari Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 1,5 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. 5

6 Aktieobligation Råvarubolag Fast utveckling (40%) för 4 av 12 bolag i aktiekorgen Tar del av utvecklingen för tolv bolag aktiva på råvarumarknaden Återhämtning i råvarupriserna Ökad tillväxt gynnar råvarumarknaderna Löptid: 4 år Två alternativ: Chans 102 och Chans 110 Preliminära indextal: Chans 102 0,75 (lägst 0,65), Chans 110 1,45 (lägst 1,20) Pris per post (exkl. courtage): Chans kr, Chans kr Ett naturligt inslag i portföljen Under de senaste 40 åren har avkastningen på råvaror varit nära dubbelt så hög som på den globala aktiemarknaden. Under 2008 rasade dock priserna på många råvaror då krisen fick efterfrågan att falla hastigt. När återhämtningen sedan inleddes började efterfrågan att återvända och under 2009 fick vi se priserna stiga kraftigt. Trots uppgången talar flera faktorer för att det kan vara värt att satsa på råvarumarknaden även i år. En stigande riskaptit och en allt starkare konjunktur framöver ger fortsatt stöd för stigande råvarupriser. Bolagen i aktiekorgen verkar inom områdena energi, gruvdrift och jordbruk. Dessa sektorer drar fördel av en ökad ekonomisk tillväxt, då detta leder till stigande efterfrågan och råvarupriser. Riskfaktorer skulle kunna vara om tillväxttakten i Kina avtar samt att råvarusektorn är relativt konjunkturkänslig. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Råvarubolag styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv börsnoterade bolag verksamma inom råvarubranschen: Xstrata, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American, Royal Dutch Shell, BP, Total, StatoilHydro, Syngenta, Yara International, Groupe Danone och Tate & Lyle. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Vid beräkningen av aktiernas kursutveckling på slutdagen kommer utvecklingen för de fyra aktier som utvecklats bäst att ersättas med en fast utveckling på 40 procent för respektive aktie. Om aktiekorgens genomsnittliga utveckling varit negativ utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Indextalen fastställs slutgiltigt den 16 april Aktiekorgens utveckling Simulerad historisk avkastning nov 01 nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Chans 102 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -0,86% 6,01% 12,13% Chans 110 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -2,72% 9,31% 18,89% 6 Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 10 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Råvarubolag hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 10 november 2000 fram till 16 februari Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 1,5 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen.

7 Valutaobligation BRIK Två möjliga utfall: Maxavkastning eller ingen avkastning Ger möjlighet till bra avkastning om BRIK-ländernas valutor stärks mot euron Snabb återhämtning efter krisen Starka tillväxtutsikter Löptid: 2 år Två alternativ: Trygg och Chans 102 Preliminär maxavkastning: Trygg 10% (lägst 9%), Chans % (lägst 18%) Pris per post (exkl. courtage): Trygg kr, Chans kr Bra utgångsläge BRIK-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina var bland de första att återhämta sig från krisen, mycket tack vare ett snabbt statligt ingripande. Efter krisen är statsfinanserna i dessa länder fortfarande starkare än i många utvecklade länder och inflytandet på världsmarknaden ökar stadigt. För råvaruexportörerna Ryssland och Brasilien är en fortsatt global återhämtning och stigande råvarupriser gynnsamt och lägger grunden för stigande valutor. I Indien stöds valutan av höga räntor och kapitalinflöden. För att möta en ökad tillväxt väntas räntorna höjas ytterligare. Den kinesiska valutan hålls för närvarande fast mot dollarn men den förväntas snart tillåtas att stiga och därigenom spegla den starka tillväxt Kina upplever. Ser vi till euron är utsikterna annorlunda. Osäkerhet har uppstått kring styrkan i statsfinanserna hos flera sydeuropeiska länder och det finns nu oro för att detta ska påverka euron negativt. Sammanfattningsvis är utsikterna för att BRIK-valutorna ska stiga mot euron därmed goda framöver. Faktorer som kan begränsa produktens utveckling skulle kunna vara en förbättrad situation i Europa. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Valutaobligation BRIK styrs av hur en korg av valutor brasilianska real (BRL), ryska rubel (RUB), indiska rupie (INR) och kinesiska renminbi (CNY) utvecklas i förhållande till euron (EUR). Maxavkastning utbetalas om samtliga valutor i korgen på stängningsdagen har en förstärkt eller oförändrad kurs gentemot euron jämfört med på startdagen. Om en eller flera valutor i korgen har försvagats mot euron utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Maxavkastningen fastställs slut giltigt den 16 april Valutornas utveckling mot EUR Simulerad historisk avkastning RUB BRL INR CNY 60 feb 06 aug 06 feb 07 aug 07 feb 08 aug 08 feb 09 aug 09 feb 10 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Trygg Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -0,74% -0,24% 4,10% Chans 102 Min Medel Max investerat kr kr kr kr Effektiv årsavkastning -1,72% -0,63% 8,55% Diagrammet visar hur valutorna i korgen har utvecklats de senaste 6 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Valutaobligation BRIK hade givits ut varje veckodag, med preliminär maxavkastning, från 16 februari 2004 fram till 15 februari Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 1,5 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. 7

8 Viktigt att veta Fullständiga villkor De fullständiga villkoren för erbjudande 24 utgörs av Grundprospektet för Nordeas svenska MTN-program, med tillägg, och av de slutliga villkoren för respektive produkt. Du kan hämta dessa dokument på nordea.se eller på närmaste Nordeakontor. Du förutsätts ta del av de fullständiga villkoren innan du bestämmer dig för att köpa en strukturerad produkt. Emittent Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för MTN-programmet med tillägg samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning på nordea.com. Skatteregler Aktieobligationer beskattas som delägarrätter. Valutaobligationer beskattas som fodringsrätter. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad När du köper en strukturerad produkt betalar du courtage och arrangörsarvode (provision). Dessa avgifter täcker Nordeas kostnader för bland annat produktion, distribution, börsnotering, eventuella licenser och riskhantering. Courtage på totalt tecknat belopp tillkommer med 1,5 procent. Arrangörsarvodet kan variera men uppgår till högst 1,0 procent per löptidsår av det nominella beloppet. Till skillnad från courtaget är arrangörsarvodet inräknad i det nominella beloppet och bestäms på likviddagen. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad på likviddagen. Inga ytterligare förvaltningskostnader eller andra avgifter tillkommer. Börsnotering De strukturerade produkterna noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 19 april 2010 med följande beteckningar: Aktieobligation Brasilien & Kina Chans 102 : NBF BT A Aktieobligation Biltillverkare Chans 102 : NBF FT A Aktieobligation Råvarubolag Chans 102 : NBF RT A Valutaobligation BRIK Trygg: NBF VT A Chans 110 : NBF BC B Chans 110 : NBF FC B Chans 110 : NBF RC B Chans 102 : NBF VC B Valutasäkrad placering Nordeas strukturerade produkter ges ut och återbetalas i svenska kronor. Placeringen påverkas inte av den svenska kronans värdeförändring gentemot andra valutor. Så här beräknas avkastningen Avkastningen bestäms av två faktorer, dels av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är knuten till, dels av det så kallade indextalet. Indextalet talar om hur stor del av en uppgång du får ta del av. Om indextalet är 0,80 får du 80 procent av uppgången. Är indextalet större än 1 får du mer än den faktiska uppgången. Notera att utvecklingen för de fyra bästa aktierna i Aktieobligation Brasilien & Kina och Aktieobligation Råvarubolag ersätts med en utveckling på 40 procent, vilket kan påverka aktiekorgens genomsnitt såväl positivt som negativt. Notera även att utvecklingen för varje underliggande aktie i Aktieobligation Biltillverkare är maximerad till 70 procent. Det belopp du får tillbaka på återbetalningsdagen beräknas så här: För Aktieobligation Brasilien & Kina, Aktieobligation Bil tillverkare och Aktieobligation Råvarubolag Nominellt belopp + (nominellt belopp x utveckling på underliggande marknad x indextal) Exempel Du placerar kr ( nominellt belopp) i alternativ Chans 102. Anta att indextalet på likviddagen fastställs till 0,6, det vill säga 60 procent. Utvecklingen på underliggande marknad blir slutligen 40 procent. Åter betalningsbeloppet på förfallodagen blir då: ( x 40% x 60%) = kr Om utvecklingen på underliggande marknad istället blivit -30 procent får du tillbaka det nominella beloppet, kr, på förfallodagen. En del produkter som Nordea ger ut har inget indextal. Istället är avkastningen beroende av en maxavkastning. Det belopp du får tillbaka på återbetalningsdagen beräknas då så här: För Valutaobligation BRIK Nominellt belopp + (nominellt belopp x [maxavkastning; 0]) Exempel Du placerar kr (nominellt belopp) i Tryggalternativet. Anta att maxavkastningen på likviddagen fastställs till 10 procent. Om samtliga valutor i korgen på stängningsdagen har förstärkts eller är oförändrade mot EUR jämfört med på start dagen utbetalas maxavkastning. Återbetalningsbeloppet på förfallodagen blir då: ( x 10%) = kr Om en eller flera valutor i korgen på stängningsdagen har försvagats mot EUR får du tillbaka det nominella beloppet, kr, på förfallodagen. 8

9 Strukturerade produkter jämfört med räntesparande Nedan visas hur mycket de underliggande marknaderna måste utvecklas under hela löptiden för att avkastningen för respektive produkt ska bli minst lika bra som ett räntesparande. I exemplet utgår vi från produkternas preliminära indextal och maxavkastning samt 1,5 procent courtage jämfört med ett sparande som ger 2 procents ränta per år med ränta på ränta. Aktieobligation Brasilien & Kina Chans 102 : 20,1% Chans 110 : 18,1% Aktieobligation Biltillverkare Chans 102 : 21,9% Chans 110 : 20,9% Aktieobligation Råvarubolag Chans 102 : 16,1% Chans 110 : 14,4% Valutaobligation BRIK Samtliga valutor i korgen måste ha en oförändrad eller förstärkt valutakurs mot EUR. Preliminära indextal/maxavkastning Indextal och maxavkastning i denna broschyr är preliminära och fastställs på likviddagen den 16 april Dessa villkor avgörs bland annat av ränteläget och rörligheten (volatiliteten) på de underliggande marknaderna. Eftersom både ränteläget och volatiliteten kan ändras under teckningstiden fastställs dessa villkor slutgiltigt först på likviddagen. Nordea äger rätt att ställa in erbjudande 24 om indextal och maxavkastning inte kan fastställas på likviddagen till följande lägstanivåer: Aktieobligation Brasilien & Kina Indextal Chans 102 : 0,50 Chans 110 : 1,00 Aktieobligation Biltillverkare Indextal Chans 102 : 0,50 Chans 110 : 0,90 Aktieobligation Råvarubolag Indextal Chans 102 : 0,65 Chans 110 : 1,20 Valutaobligation BRIK Maxavkastning Trygg: 9% Chans 102 : 18% Startkurs och slutkurs Startkursen fastställs normalt på likviddagen (stängningskursen den dagen). Slutkursen fastställs antingen på slutdagen eller som ett genomsnitt av flera avläsningar (stängningskursen vid olika tillfällen) mot slutet av löptiden. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda ett genomsnitt. Det kan skydda mot kursfall, men det kan också dra ned en kursuppgång. För erbjudande 24 gäller följande: Kursinformation Följ gärna kursutvecklingen på nordea.se eller i SvD. Om din strukturerade produkt har stigit mycket i värde kan det vara en bra idé att sälja den innan löptidens slut. Kontakta oss så hjälper vi dig. Simulerad historisk avkastning Simulerad information är baserad på Nordeas egna beräkningsmodeller, data och antaganden. En person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Simulerad historisk avkastning visar inte hur hög avkastningen blir i framtiden, men den kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Simuleringen baseras på data från en tidsperiod som minst motsvarar den aktuella produktens dubbla löptid. För vissa underliggande tillgångar finns inte tillräckligt lång historik. I dessa fall startar simuleringen den dag då Nordea anser att relevant historik finns tillgänglig. För mer information, se de slutliga villkoren. Förbehåll Nordea äger rätt att ställa in hela eller delar av erbjudande 24 om: Ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. Det tecknade beloppet för något av erbjudandets alternativ understiger kronor. Indextalen för Aktieobligation Brasilien & Kina, Aktieobligation Biltillverkare och Aktieobligation Råvarubolag samt maxavkastningen för Valutaobligation BRIK inte kan fastställas till ovan nämnda lägstanivåer den 16 april Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade produkter. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade produkter har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på Aktieobligation Brasilien & Kina Startkursen fastställs 16 april 2010, slutkursen är ett genomsnitt av 13 månatliga avläsningar under löptidens sista 12 månader, förfallodag 16 april 2014 Aktieobligation Biltillverkare Startkursen fastställs 16 april 2010, slutkursen är ett genomsnitt av 13 månatliga avläsningar under löptidens sista 12 månader, förfallodag 16 april 2014 Aktieobligation Råvarubolag Startkursen fastställs 16 april 2010, slutkursen är ett genom - snitt av 13 månatliga avläsningar under löptidens sista 12 månader, förfallodag 16 april 2014 Valutaobligation BRIK Startkursen fastställs 16 april 2010, slutkursen fastställs 29 mars 2012, förfallodag 16 april

10 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med strukturerade produkter. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas MTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Komplexiteten i produkten De strukturerade produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. I avsnittet Värdeutvecklingsstrukturer en beskrivning i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen bestäms för olika strukturerade produkter. Om du är intresserad av Aktieobligation Brasilien & Kina och Aktieobligation Råvarubolag bör du läsa avsnittet Fixed best -struktur på sidan 30 i Grundprospektet. För Aktieobligation Biltillverkare bör du läsa avsnittet Max -struktur på sidan 30. För Valutaobligation BRIK bör du läsa avsnittet Digital -struktur på sidan 30. Marknadsrisk En strukturerad produkt består av en obligation och en option. Optionen är kopplad till marknadsutvecklingen för en aktie, en råvara eller någon annan tillgång. På förfallodagen är det den underliggande tillgångens utveckling i kombination med produktens värdeutvecklings-struktur (se stycket ovan) som avgör om du får någon avkastning och hur stor den i sådana fall blir. Under löptiden påverkas produktens värde bland annat av den underliggande tillgångens kursutveckling, kurssvängningarnas omfattning (volatilitet), hur stora kurssvängningarna förväntas bli framöver, marknadsräntan och förväntad utdelning (om den underliggande tillgången är en aktie). Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Indextal och överkurs Sambandet mellan den strukturerade produktens värde och den underliggande tillgångens utveckling bestäms av hur avkastningen beräknas och ett så kallat indextal. Indextalet bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Indextalet fastställs av Nordea och det avgörs bland annat av den strukturerade produktens löptid, rörligheten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och den förväntade utdelningen (om den underliggande tillgången är en aktie). Nordeas strukturerade produkter finns normalt i två alternativ, Trygg och Chans. Om du väljer Trygg får du ett lägre indextal, men du riskerar bara att förlora det du betalat i courtage. Om du väljer Chans får du ett högre indextal och därmed möjlighet till högre avkastning, men du riskerar att förlora såväl courtaget som överkursen, det vill säga det pris du betalat utöver det nominella beloppet. Alternativkostnadsrisk Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du bara tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen. Det innebär att du går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering. Likviditetsrisk och förtida försäljning Strukturerade produkter är avsedda att behållas till förfallodagen. Om du väljer att sälja produkten före förfallodagen och produktens marknadsvärde då understiger det nominella beloppet gör du en förlust. Dessutom får du betala courtage enligt Nordeas gällande prislista. Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja produkten under löptiden (man säger då att den är illikvid). Under normala marknadsförhållanden erbjuder dock Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Kreditrisk Vid köp av Nordeas strukturerade produkter tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyget medan CCCär lägst) och Aa2 enligt Moody s (Aaa representerare högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägst). Mer information finns på standardpoors.com och moodys.com. Övrigt Den här broschyren är en förenklad version av de fullständiga villkoren (Grundprospekt och Slutliga Villkor). Den ger endast allmän information och är inte avsedd som placeringsråd då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa produkter är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida avkastning. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att strukturerade produkter inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 10

11 Varför Nordeas strukturerade produkter? Ger dig trygghet och möjlighet i en och samma sparform Du får minst tillbaka nominellt belopp på förfallodagen* Passar lika bra för kortsiktigt som långsiktigt sparande * Återbetalning förutsätter att Nordea Bank Finland Abp har tillräcklig betalningsförmåga på förfallodagen. Nordea är Nordens största** utgivare av strukturerade produkter med högsta kreditbetyg bland svenska affärsbanker. Nordea är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på ** Källa: En stuga i fjällen! Jag har sparat till en stuga i fjällen under många år. Jag själv är inte så insatt i börskurser och sånt så min personliga bankman hjälpte mig att se över mitt sparande. Eftersom jag har ett konkret mål blev det lättare att skapa en blandning av olika sparformer som var trygga och sådana som får mina pengar att växa. Jag har en del aktieobligationer vilket känns tryggt, eftersom jag vet vad det sämsta utfallet kan bli. När jag tittade senast hade några av dem utvecklats riktigt bra. Snart är stugan min! Monica Lindkvist

12 Strukturerade produkter Mars Teckningstid 8 mars 11 april 2010 Likviddag 16 april 2010 Aktieobligation Brasilien & Kina Löptid: 4 år Preliminära indextal: Chans 102 0,60, Chans 110 1,15 Aktieobligation Biltillverkare Löptid: 4 år Preliminära indextal: Chans 102 0,55, Chans 110 1,00 Aktieobligation Råvarubolag Löptid: 4 år Preliminära indextal: Chans 102 0,75, Chans 110 1,45 Valutaobligation BRIK Löptid: 2 år Preliminär maxavkastning: Trygg 10%, Chans % Läs gärna mer och teckna dig direkt på nordea.se Har du frågor, ring oss på eller kom in på närmaste Nordeakontor.

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial mars 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 14 Valutaobligation EUR/SEK Aktieobligation Norden Max Aktieobligation USA Infrastruktur

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial november 29 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 2 Aktieobligation Europa Aktieobligation Global Aktieobligation Ryssland Aktieobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Aktieobligation Europa Buffert

Aktieobligation Europa Buffert Aktieobligation Europa Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering med buffertzon Teckningstid: 8 19 februari, 2010 Likviddag: 26 februari, 2010 Marknadsföringsmaterial - februari 2010 - Strukturerade

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial april 2009 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 15 Valutaobligation Euro Max Aktieindexobligation Europa MiniMax Aktieobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2010 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 22 Aktieobligation Olympic Stars Aktieobligation Europa Aktieobligation Kina

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Valutaobligation Tillväxtmarknader Aktieobligation Svenska Bolag Aktieobligation BRIK Aktieobligation Kina Konsumtion Erbjudande

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2009 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 16:1 Valutaobligation Tillväxtmarknader Aktieobligation Sverige Max Aktieobligation

Läs mer

Hedgefondobligation 1

Hedgefondobligation 1 Hedgefondobligation 1 En femårig kapitalskyddad* placering med hävstång Teckningstid: 17 maj - 28 maj, 2010 Likviddag: 18 juni, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r i a l - M a j 2 0 1 0 - S t

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Aktieobligation Sverige Buffert

Aktieobligation Sverige Buffert Aktieobligation Sverige Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 7 september 18 september, 2009 Likviddag 25 september, 2009 Marknadsföringsmaterial september 2009 - Strukturerade

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Aktieobligation Sverige Lookback

Aktieobligation Sverige Lookback Aktieobligation Sverige Lookback En placering med möjlighet till ett justerat startvärde Teckningstid: 13 september - 1 oktober, 2010 Likviddag: 8 oktober, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Juni Nordiska Bolag USA Sydafrika & Brasilien Kina Erbjudande 27. Sista teckningsdag 4 juli 2010. Marknadsföringsmaterial Juni

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

HISTORISK KORGUTVECKLING*

HISTORISK KORGUTVECKLING* Sverige 250 200 HISTORISK KORGUTVECKLING* Emitteras av Goldman Sachs International, London, UK 150 Placering mot korg av 8 svenska storbolag med skydd av investerat belopp vid positiv korgutveckling 100

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1 Foto: NordicPhotos Sverige 24 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat tecknas senast 21 Januari Störst på boursen Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank PLC Löptid 4

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina AUTO- CALL 1-5 ÅR GRUND- UTBUD Livlina RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Valutaobligation Tillväxtländer

Valutaobligation Tillväxtländer VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar. I Valutaobligation

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal AUTO- CALL 0,5-5 ÅR GRUND- - UTBUD Optimalstart & slut RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g Valuta 1 trygghet & tillväxt s i s ta t e c k n 17 dec i n g s d a g Löptid 3 år TRYGGHET (SHBO1165A) Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 1,1 TILLVÄXT (SHBO1165B) Teckningskurs 105% Indikativ

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial september 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 26 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 oktober 2014 Utvecklingen ger stöd åt högre bolagsvinster

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Oscar Fredriks kyrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 16 procent

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 83 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 24 april 2015 2014 I stort

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial april 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 84 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april maj 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Kupongobligation BRIK Plus/Minus

Kupongobligation BRIK Plus/Minus Kupongobligation BRIK Plus/Minus En icke kapitalskyddad placering i de fyra stora tillväxtländerna Teckningstid: 22 november 10 december, 2010 Likviddag: 17 december, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus 2 DANSKE BANK Intressant placering till begränsad risk Observera att en investering i Ränteobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08 Emission 9-215 Sista teckningsdag 215-12-8 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 3 Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4 Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 98 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april juli 2016 2014 ...

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Tillväxt Aktieobligation Europeisk konsumtion Tillväxt Aktieobligation Global hälsa Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2013 KAPITALSKYDD Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 EGENSKAPER 2% ÅRLIG KUPONG (INDIKATIVT) FULL EXPONERING MOT 10 STORA GLOBALA AKTIER PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD

Läs mer

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC Exponering mot BRIC RELAX BRIC (SHBO 1081) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive överkurs om 1 000 kronor)

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR 1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR OLJE- BOLAG RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 79 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2625 december april 2014 2014

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Guldbolag. 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv. Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR. Risknivå 1 2 3 4 5 6 7. Parliament Hill, Ottawa

Guldbolag. 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv. Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR. Risknivå 1 2 3 4 5 6 7. Parliament Hill, Ottawa 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR Råvarubolag Risknivå 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Risknivå vid normalt utfall 7 Högre risk Risknivå vid extremutfall 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 18 Aktieobligation Norden Max Aktieobligation Norden Fast utveckling Aktieobligation

Läs mer