Nya placeringar med intressanta möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014

2 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster, något vi tror de kommer att lyckas med... Den ekonomiska återhämtningen fortsätter på bred front och vi bedömer att tillväxten kommer att bli högre i år. Det är inte någon stor förbättring, men vi börjar lämna finanskrisen bakom oss. Det kommer dock att dröja innan vi är tillbaka i något normalt tillstånd. Ännu krävs det stimulanser, främst penningpolitiska, för att stödja tillväxten. Den amerikanska centralbankens beslut att börja dra ner på sina stimulanser är ändå ett viktigt steg mot en normalisering. Kan USA:s finanser fortsätta att utvecklas i rätt riktning, vilket vi tror, kommer det inverka positivt på resten av världen. Också Europa verkar ha passerat botten rent ekonomiskt, men därifrån kan vi inte räkna med samma draghjälp globalt framöver. I Japan pekar utvecklingen år rätt håll och sammantaget fortsätter återhämtningen vara relativt synkroniserad med väst. Tillväxtländerna är en blandad giv, med Kina som det starkaste kortet. Vi kan dock inte räkna med att tillväxtmarknadernas ekonomier kommer att bidra lika mycket som under tidigare år, trots att de som grupp fortsätter ha en högre tillväxttakt än i väst. Tillgångsmässigt ser det bäst ut för aktier var ett fantastiskt aktieår, men uppgångarna berodde till stora delar på högre värderingar. Nu är det dags för bolagen att leverera vinster, något vi tror de kommer att lyckas med mot bakgrund av en något bättre tillväxt. Trots att värderingen har stigit är aktiemarknaden inte dyr, snarare rimlig i absoluta tal, och skulle vinsttillväxten ta fart kommer uppgången att fortsätta. Räntorna är fortfarande mycket låga och vi föredrar high yield-obligationer, trots att dessa inte längre kan anses vara billiga. Fredrik Otter Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktiebevis Europa Hävstång Den senaste tiden har europeiska aktier blivit allt mer populära hos världens förvaltare. Det är förhoppningar om en återhämtning i den europeiska ekonomin som lockar. Stiger tillväxten mer än förväntat framöver finns det goda möjligheter till ökade vinster, och därmed stigande aktiekurser. Aktiebevis Europa Hävstång är kopplat till utvecklingen i EURO STOXX 50 Index och har en deltagandegrad på preliminärt 175 procent. Om indexet faller med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 4 Råvarubevis Olja Premie Oljepriset har legat på en hög nivå de senaste åren, dels som ett resultat av en stabil efterfrågan på olja, dels på grund av minskad produktion från billiga oljefält som gjort en ökad produktion av dyr olja nödvändig. Råvarubevis Olja Premie är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. Om oljepriset inte någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen får du det högsta av en premie på preliminärt 27 procent och oljeprisets faktiska uppgång. Om oljepriset någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen riskerar du att inte få tillbaka hela ditt placerade belopp. Sid 7 Kreditbevis Europa High Yield Räntorna för europeiska high yield-obligationer är i ett historiskt perspektiv relativt låga, men jämfört med statsobligationer är de fortfarande höga. Då bolagens balansräkningar är starka och vinsterna goda bedömer vi att antalet kredithändelser de närmaste åren kommer att vara få, vilket är bra för den som vill placera på high yield-marknaden. Kreditbevis Europa High Yield har ett maximalt återbetalningsbelopp på preliminärt kronor per bevis. För varje kredithändelse som inträffar minskas det maximala återbetalningsbeloppet med 1/50-del. Sid 10 Frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn, och som samtidigt vill ha möjlighet till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sidan 14 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Aktiebevis Europa Hävstång Det ser positivt ut för europeiska aktier Det är Tyskland som är loket. Här fortsätter företagen att leverera och hushållens konsumtionsutrymme stiger med löneökningar som är klart högre än i övriga Europa. Samtidigt ser vi att förväntningarna på franska företag faller, att arbetslösheten i Frankrike stiger och att landets statsfinanser är svaga. Det är alltså en delad europeisk ekonomi vi har att göra med, men helheten rör sig i en positiv riktning. Kredittillväxten i Europa är i dagsläget mycket svag. Den europeiska centralbanken fortsätter därför stödja marknaden och har lovat låga styrräntor under lång tid framöver. Det finns dock hopp om framtiden. Den förbättrade tillväxten har bidragit till ett ökat förtroende för länder som Portugal, Spanien och Italien, där man noterat kraftigt sjunkande räntor. Detta hjälper förhoppningsvis upp kredittillväxten och investeringarna i de tidigare problemländerna. Den senaste tiden har europeiska aktier blivit mer populära bland världens förvaltare. Det är förhoppningar om en återhämtning i den europeiska ekonomin som lockar. Just nu är tillväxten svag, men positiv. Blir det än bättre tillväxt framöver finns det goda möjligheter till ökade vinster, och därmed stigande aktiekurser. Europa verkar äntligen ha lämnat recessionen och utsikterna för tillväxten ser lovande ut. Ledande indikatorer pekar åt rätt håll, men återhämtningen är fortfarande skör med stora skillnader mellan norra och södra Europa. På aktiesidan har europeiska aktier utvecklats bättre än de flesta andra marknader sedan sommaren Det beror främst på att värderingen stigit, inte att vinsterna kommit upp. För 2014 och framåt är förväntningen på vinsttillväxt positiv, medan försäljningen har mindre dragkraft. Bättre tillväxt är troligtvis positivt för aktier, då vinsterna redan är inprisade. Marknadsutsikter + De europeiska bolagen har en potentiellt hög vinsttillväxt + De europeiska ekonomierna bottnar och tillväxten är på väg i de östeuropeiska ekonomierna Risken är fortfarande relativt hög i flera europeiska länder. Aktiebevis Europa Hävstång passar dig som tror på en ljus framtid för de europeiska aktiemarknaderna de närmaste fem åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de i dag lågt värderade aktiemarknaderna i Europa kommer att stiga under denna period. Tänk på att förutom marknadens utveckling påverkas även en positiv avkastning i aktiebeviset av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Läs mer om Aktiebevis Europa Hävstång på nästa sida. 4 Aktiebevis Europa Hävstång

5 Aktiebevis Europa Hävstång En intressant placering kopplad till den europeiska aktiemarknaden Aktiebevis Europa Hävstång passar dig som enkelt vill placera på den europeiska aktiemarknaden. Aktiebeviset har fem års löptid och är kopplat till utvecklingen i EURO STOXX 50 Index. För mer information om aktieindexet, se sidan 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Konstruktionen gör att du får tillgodoräkna dig mer än den faktiska uppgången i aktieindexet, samtidigt som du får tillbaka hela ditt placerade belopp även om indexet skulle falla med så mycket som 30 procent. Bättre avkastning vid uppgång... Aktiebeviset har en preliminär deltagandegrad på 175 procent. Det innebär att beviset utvecklas bättre än EURO STOXX 50 Index när marknaden stiger. Exempelvis, om aktieindexet stiger med 40 procent från startdagen till och med slutdagen stiger bevisets värde med 70 procent (40 procent x 175 procent). Om du till exempel placerat kronor får du i så fall tillbaka kronor, det vill säga betydligt mer än om du gjort en ren aktieplacering. Den positiva avkastningen påverkas även av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron (se tabellen på sidan 6).... och skydd vid nedgång Om aktieindexet faller med 30 procent eller mindre från startdagen den 3 mars 2014 till och med slutdagen den 18 februari 2019, får du ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt aktiebeviset för kronor och indexet fallit med 24 procent efter fem år, får du ändå tillbaka dina kronor per bevis. Om aktieindexet faller med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen, minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som indexet fallit. Exempelvis, om indexet fallit med 40 procent under löptiden får du tillbaka kronor, om du placerat kronor. Om aktieindexet faller i värde påverkas inte det utbetalda beloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron (se tabellen på sidan 6). Fakta Pris per bevis kr EURO STOXX 50 Index utveckling och barriärnivån* 140 Preliminär deltagandegrad 175 % 120 Barriärnivå 1 70 % Courtage 2 % 100 Löptid Börskod 5 år NBF 19AEH A Barriärnivån är 70 procent av EURO STOXX 50 Index startnivå den 3 mars Aktieindexet kan alltså falla med 30 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras. 2010/ / / / /01 EURO STOXX 50 Index Barriärnivå * Källa: Bloomberg och Nordea. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent av EURO STOXX 50 Index stängningskurs den 12 januari Aktiebevis Europa Hävstång 5

6 Aktiebevisets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i aktieindexet EURO STOXX 50 Index påverkar aktiebevisets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar både skyddet om aktieindexet faller och hur deltagandegraden ökar avkastningen vid uppgång. 250 Värde Utveckling i %* Aktiebevis Europa Hävstång EURO STOXX 50 Index Källa: Nordea. * EURO STOXX 50 Index utveckling. Så här kan det bli 1 EURO STOXX 50 Återbetalt Avkastning 2 Avkastning Återbetalt Återbetalt Index utveckling belopp 1 per år 2 belopp vid 10 % belopp vid 10 % valutaförsvagning 3 valutaförstärkning 4 80 % kr 135,3 % 18,7 % kr kr 70 % kr 118,1 % 16,9 % kr kr 60 % kr 101,0 % 15,0 % kr kr 50 % kr 83,8 % 12,9 % kr kr 40 % kr 66,7 % 10,8 % kr kr 30 % kr 49,5 % 8,4 % kr kr 20 % kr 32,4 % 5,8 % kr kr 10 % kr 15,2 % 2,9 % kr kr 0 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -10 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -20 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -30 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -40 % kr -41,2 % -10,1 % kr kr -50 % kr -51,0 % -13,3 % kr kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och en deltagandegrad på 175 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 3 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 4 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. 6 Aktiebevis Europa Hävstång

7 Råvarubevis Olja Premie Utbud och efterfrågan i balans ger ett stabilt oljepris Ökat utbud Utbudet av olja utanför OPEC fortsätter att växa och vi förväntar oss att den största ökningen framöver kommer från amerikansk skifferolja och kanadensisk oljesand. Även OPEC:s produktionskapacitet förväntas öka de närmaste åren, för att kunna möta den ökade efterfrågan på olja. I kölvattnet av den arabiska våren finns det fortfarande risk för utbudsstörningar inom OPEC. Överenskommelsen som gjorts med Iran om en begränsning av landets nukleära program har dock minskat den politiska oron i arabvärlden. På lång sikt kan överenskommelsen bidra till ett ökat utbud av olja från Iran. På kort sikt tror vi inte att produktionen kommer öka nämnvärt då nödvändiga investeringar i Irans oljeindustri nästan uteblivit som en följd av de mångåriga ekonomiska sanktionerna mot Iran. Efterfrågan på olja förväntas stiga i takt med en ökad global tillväxt. Samtidigt bedöms utbudet öka i motsvarande mån, då såväl OPEC som länderna utanför OPEC förväntas öka sin produktion. Mot bakgrund av att vi bedömer att efterfrågan och utbud på olja kommer att vara i balans, tror vi att oljepriset kommer att vara relativt oförändrat de närmaste åren. Ökad efterfrågan Den globala tillväxten i oljekonsumtionen har reviderats upp och ligger i dag nära en förväntad långsiktig trend. Det är framför allt USA och Europa som ökat sin efterfrågan. Den amerikanska ekonomin har lagt in en högre växel, medan Europa, som börjat hämta sig efter recessionen, har sett ett uppdämt behov av mer olja de senaste månaderna. Vi bedömer att den globala efterfrågan på olja kommer öka något under både 2014 och 2015, tack vare ökad tillväxt i framför allt de stora oljekonsumerande länderna USA, Kina och Japan. Oförändrat pris I skrivande stund är priset på brentolja 106,10 dollar per fat. Under 2013 lyckades Nordeas oljeanalytiker träffa mitt i prick vad gäller oljepriset. För 2014 och 2015 bedömer de att oljepriset kommer att vara relativt oförändrat. Om oljepriset ändå skulle förändras tror vi mer på ett stigande oljepris än ett sjunkande, då risken för oväntade utbudsstörningar inom OPEC trots allt består. Marknadsutsikter + Fortsatt ökade kostnader för oljebolagen de kommande åren kan leda till försenade eller uteblivna investeringar, vilket i sin tur kan leda till ett högre oljepris + En ökad tillväxt i framför allt USA, Kina och Japan, som är stora oljekonsumenter, ger en ökad efterfrågan på olja Skulle den kinesiska ekonomin bromsa in kraftigt kommer oljepriset troligtvis att falla. Råvarubevis Olja Premie passar dig som tror att priset på brentolja de närmaste tre åren inte kommer att falla med så mycket som preliminärt 25 procent från prisnivån den 3 mars Nordea anser att det finns mycket som tyder på ett fortsatt högt oljepris de närmaste åren. Läs mer om Råvarubevis Olja Premie på nästa sida. Råvarubevis Olja Premie 7

8 Råvarubevis Olja Premie Nu kan du tjäna pengar, även om oljepriset faller Råvarubevis Olja Premie har tre års löptid och är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. För mer information om referenstillgången, se sidan 12 och Slutliga Villkor. Råvarubeviset har en premie på preliminärt 27 procent. Premien fastställs den 3 mars Om oljepriset under löptiden aldrig har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset inte någon gång från startdagen den 3 mars 2014 till och med slutdagen den 17 februari 2017 noteras preliminärt 25 procent lägre än oljepriset på startdagen, utbetalas en premie på preliminärt 27 procent på återbetalningsdagen. Om oljepriset stiger mer än preliminärt 27 procent från startdagen till och med slutdagen blir värdeökningen i beviset lika stor som uppgången. Har oljepriset till exempel stigit med 38 procent får du 38 procent. Om oljepriset under löptiden har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset någon gång från startdagen till och med slutdagen har fallit med mer än preliminärt 25 procent från oljepriset den 3 mars 2014, utvecklas beviset på samma sätt som oljepriset, både positivt och negativt. Se nedan. Fakta Pris per bevis kr Oljeprisets utveckling de fem senaste åren* Preliminär premie 1 27 % Preliminär barriärnivå 2 75 % Courtage 2 % Löptid 3 år Börskod NBF 19ROP A / / / / /01 Brent Crude Oil Future Barriärnivå kr per bevis. 2 Oljepriset kan alltså falla med 25 procent från startdagen den 3 mars 2014 till och med slutdagen den 17 februari 2017 utan att ditt nominella belopp riskeras. * Källa: Bloomberg och Nordea. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 75 procent av oljeprisets stängningskurs den 12 januari Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset varit lika högt som eller högre än barriärnivån under hela löptiden. Oljepriset har stigit med 32 procent: Bevisets värde ökar med 32 procent. Oljepriset har stigit med 7 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Här stiger alltså bevisets värde mer än oljepriset stigit. Oljepriset har fallit med 23 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Trots att oljepriset har fallit ökar beviset i värde! Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och oljepriset har stigit med 15 procent: Bevisets värde ökar med 15 procent.... fallit med 8 procent: Bevisets värde minskar med 8 procent.... fallit med 34 procent: Bevisets värde minskar med 34 procent. 8 Råvarubevis Olja Premie

9 Råvarubevisets värde Grafen till höger visar hur oljeprisets utveckling påverkar bevisets värde vid löptidens slut. Den grå linjen visar bevisets värde om oljepriset aldrig någon gång under löptiden noterats preliminärt 25 procent lägre än nivån på startdagen. Den gröna linjen visar bevisets värde om oljepriset någon gång under löptiden fallit mer än preliminärt 25 procent från oljeprisets startnivå. 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % Utveckling* -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Källa: Nordea. * Oljeprisets utveckling. Så här kan det bli 1 Oljepriset har alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Oljepriset har någon gång varit lägre än barriärnivån Oljeprisets Utveckling Återbetalt Avkastning Återbetalt Avkastning utveckling per år belopp per år 2 belopp per år 2 50 % 14,7 % kr 13,7 % kr 13,7 % 40 % 12,1 % kr 11,1 % kr 11,1 % 30 % 9,3 % kr 8,4 % kr 8,4 % 20 % 6,4 % kr 7,6 % kr 5,6 % 10 % 3,3 % kr 7,6 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 7,6 % kr -0,7 % -10 % -3,5 % kr 7,6 % kr -4,1 % -20 % -7,3 % kr 7,6 % kr -7,8 % -30 % -11,4 % kr -11,8 % -40 % -15,9 % kr -16,2 % -50 % -20,9 % kr -21,2 % 1 Baserat på en premie på 27 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Råvarubevis Olja Premie 9

10 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj Tyskland är loket. Frankrike ser svagare ut. Förväntningarna på franska företag faller, arbetslösheten i Frankrike stiger och landets statsfinanser är svaga. Kredittillväxten i Europa är i dagsläget mycket svag. Den europeiska centralbanken fortsätter därför stödja marknaden och har lovat låga styrräntor under en lång tid framöver. Den förbättrade tillväxten har lett till ett ökat förtroende för länder som Portugal, Spanien och Italien. När räntorna sjunker i dessa länder ökar kredittillväxten och investeringarna i de tidigare problemländerna. Tittar vi på återhämtningen som helhet är den tillräckligt bra för att leda till förbättrade utsikter för företagen och deras återbetalningsförmåga, vilket är intressant när vi tittar på europeiska high yield-bolag. Europeiska kreditobligationer har haft en fantastisk ut- veckling de senaste åren. Framöver är möjligheterna mer begränsade, men jakten på ränta fortsätter och i en lågräntemiljö framstår europeiska high yield-obligationer som fortsatt intressanta. Företagsobligationer brukar delas in i två klasser, high yield och investment grade. Bolag med högre kreditvärdighet kallas investment grade, medan begreppet high yield används för att beskriva företag vars kreditvärdighet är något spekulativ eller sämre. Sannolikheten att ett high yieldbolag ska drabbas av en kredithändelse, exempelvis konkurs, är högre än i ett investment grade-bolag. Som kompensation för den högre risken får du en betydligt högre avkastning om du placerar i ett high yield-bolag än i ett investment grade-bolag. Europa verkar äntligen ha lämnat recessionen och tillväxtutsikterna ser lovande ut. Ledande indikatorer pekar åt rätt håll, men återhämtningen är fortfarande skör med stora skillnader mellan norra och södra Europa. De europeiska high yield-obligationerna har gett en hög avkastning de senaste åren, men framöver är avkastningsmöjligheterna lägre än vad de varit. I en lågräntemiljö är dock möjligheten till en bra avkastning bäst i just high yield. För tillfället är antalet konkurser få, balansräkningarna solida och refinansieringsrisken liten. Den låga räntenivån är bra för bolagens förmåga att betala ränta på sina lån. Marknadsutsikter + Tillväxten i Europa är på väg uppåt + Antalet konkurser förväntas bli få även framöver Ränteskillnaderna mot statsobligationer har kommit ner rejält, vilket innebär att avkastningsmöjligheten nu är lägre än tidigare. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som vill ha möjlighet att få ett högt återbetalningsbelopp och som tror att det kommer att inträffa få kredithändelser i europeiska high yield-bolag. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har sju års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är Jaguar Land Rover, Nokia, Renault och Stora Enso. Du hittar mer information om Markit itraxx Europe Crossover Series 20 i Slutliga Villkor och på Ingen kredithändelse inträffar Om det inte sker någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 26 februari 2014 till och med den 20 december 2020, får du en utbetalning på preliminärt kronor per kreditbevis på återbetalningsdagen den 15 januari Det motsvarar en avkastning på 6,8 procent per år efter courtage. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 50 referensbolagen kommer det maximala återbetalningsbeloppet att minskas med 1/50-del för varje kredithändelse. 1/50-del motsvarar preliminärt 320 kronor. Det krävs preliminärt fler än 18 kredithändelser för att återbetalningsbeloppet ska bli lägre än ditt placerade belopp. Se tabellen nedan. Vad är en kredithändelse? Följande händelser, som beskrivs närmare i Slutliga Villkor, utgör kredithändelse: Utebliven betalning av finansiell skuld Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld). Omläggning av skulder Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder. Insolvensförfarande Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. Fakta Pris per bevis Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp per bevis kr kr Courtage 2 % Löptid 7 år Börskod NBF 19KEH A364 Så här kan det bli Antal kredithändelser Återbetalt belopp 1 Avkastning 2 Avkastning per år kr 56,9 % 6,8 % kr 53,7 % 6,5 % kr 50,6 % 6,1 % kr 47,4 % 5,8 % kr 44,3 % 5,5 % kr 41,2 % 5,1 % kr 38,0 % 4,8 % kr 34,9 % 4,5 % kr 31,8 % 4,1 % kr 28,6 % 3,7 % kr 25,5 % 3,4 % kr -5,9 % -0,9 % kr -37,2 % -6,6 % kr -68,6 % -15,5 % 50 0 kr -100,0 % 1 Baserat på ett maximalt återbetalningsbelopp på kronor per bevis. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Kreditbevis Europa High Yield 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för ett av Nordeas EMTNprogram daterat den 20 december 2013, samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 19 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 19, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 19 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktiebevis Europa Hävstång Aktieindexet EURO STOXX 50 Index ( Råvarubevis Olja Premie Brent Crude Oil Future. Det närmaste aktiva terminskontraktet på brentolja, som publiceras av Intercontinental Exchange. ( Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 bolag ( För mer information om indexen respektive råvaran, se Slutliga Villkor. Likviddag Köp av Bevis nr 19 ska betalas den 3 mars Startkurser Startkurs för Aktiebevis Europa Hävstång är den underliggande tillgångens stängningskurs den 3 mars Startkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 3 mars Barriärnivå Barriärnivån för Aktiebevis Europa Hävstång är 70 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Barriärnivån för Råvarubevis Olja Premie är preliminärt 75 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Deltagandegrad Avkastningen i Aktiebevis Europa Hävstång bestäms av tre faktorer, dels av utvecklingen på den marknad som värdeutvecklingen är kopplad till, dels av den så kallade deltagandegraden och dels av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Definitiv deltagandegrad fastställs senast på likviddagen den 3 mars Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till likviddagen. Premie Premien är preliminärt 27 procent i Råvarubevis Olja Premie. Definitiv premie fastställs senast på likviddagen den 3 mars Nivån på premien avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på den underliggande tillgången förändras fram till likviddagen. Maximalt återbetalningsbelopp Det maximala återbetalningsbeloppet i Kreditbevis Europa High Yield är preliminärt 160 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor per bevis. Nivån fastställs senast på likviddagen den 3 mars Hur mycket som utbetalas är beroende av antal kredithändelser i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. För varje kredithändelse minskas beloppet med en femtiondel av maximalt återbetalningsbelopp. Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 5 mars Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs Slutkurs för Aktiebevis Europa Hävstång är den underliggande tillgångens stängningskurs den 18 februari Slutkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 17 februari Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Aktiebevis Europa Hävstång är den 4 mars Återbetalningsdag för Råvarubevis Olja Premie är den 3 mars Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 15 januari

13 Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 25 februari Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 21 februari 2014 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktiebevis Europa Hävstång kronor i Råvarubevis Olja Premie kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Aktiebevis Europa Hävstång om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 155 procent, Råvarubevis Olja Premie om premien inte kan fastställas till minst 20 procent eller om barriärnivån inte kan fastställas till högst 75 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om det maximala återbetalningsbeloppet inte kan fastställas till minst 150 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 19 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Europa Hävstång beskattas som delägarrätt, det vill säga på samma sätt som aktier. Råvarubevis Olja Premie och Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 3 mars 2014 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Europa Hävstång, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 600 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 800 kr Beräknad maximal totalkostnad för Råvarubevis Olja Premie, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 360 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 560 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6,87 år = 824:40 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 1 024:40 kr Alternativen i Bevis nr 19 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. Webbsida: Markit itraxx are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. Webbsida: 13

14 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 19. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 50 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 19 ges ut och återbetalas i svenska kronor. I Aktiebevis Europa Hävstång påverkas den positiva avkastningen av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 19 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 19 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 19 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 14

15 Anteckningar 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Aktiebevis Europa Hävstång Löptid: 5 år Preliminär deltagandegrad: 175 % Råvarubevis Olja Premie Löptid: 3 år Preliminär premie: 27 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: 7 år Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp: kronor per bevis Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen på internet eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 21 februari 2014 och betalning sker den 3 mars På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också e-posta din fråga till eller ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial september 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 26 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 oktober 2014 Utvecklingen ger stöd åt högre bolagsvinster

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 23 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 juni 2014 En ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 24 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 augusti 2014 USA leder den ekonomiska återhämtningen. Det ser

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 22 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 maj 2014 Den region vi tycker ser mest intressant ut just

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 28 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 26 december 2014 Vi tror därför att vinsttillväxten är intakt

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial mars 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 32 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 april 2015 I stort sett har alla tillgångar redan stigit med

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Mars Aktieobligation Brasilien & Kina Aktieobligation Biltillverkare Aktieobligation Råvarubolag Valutaobligation BRIK Erbjudande

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Del 19 Buffertbarriär

Del 19 Buffertbarriär Del 19 Buffertbarriär Innehåll Indexbevisets konstruktion... 3 Barriäroptioner... 3 Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption... 3 Avkastningsanalys med knock-in-barriär... 4 Optionens lösenkurs...

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 69 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Vinnarna 2013

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1 Foto: NordicPhotos Sverige 24 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat tecknas senast 21 Januari Störst på boursen Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank PLC Löptid 4

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina AUTO- CALL 1-5 ÅR GRUND- UTBUD Livlina RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal AUTO- CALL 0,5-5 ÅR GRUND- - UTBUD Optimalstart & slut RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

HISTORISK KORGUTVECKLING*

HISTORISK KORGUTVECKLING* Sverige 250 200 HISTORISK KORGUTVECKLING* Emitteras av Goldman Sachs International, London, UK 150 Placering mot korg av 8 svenska storbolag med skydd av investerat belopp vid positiv korgutveckling 100

Läs mer

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR 1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR OLJE- BOLAG RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond.

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond. Foto: Nordic Photos Marknadswarrant USA Fastigheter Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 15 februari På uppgång Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Morgan Stanley Emittentrating

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Hedgefondobligation 1

Hedgefondobligation 1 Hedgefondobligation 1 En femårig kapitalskyddad* placering med hävstång Teckningstid: 17 maj - 28 maj, 2010 Likviddag: 18 juni, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r i a l - M a j 2 0 1 0 - S t

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer