Nya placeringar med intressanta möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013

2 Man ska heller inte glömma bort att den globala ekonomin har förbättrats, på bred front. USA och utvecklingen där fortsätter att dominera nyhetsflödet, trots att den europeiska centralbanken, ECB, något oväntat sänkte sin styrränta. I det politiska spelet riskerade faktiskt USA att ställa in sina betalningar, men som väntat blev det en uppgörelse i sista sekunden där katastrofen kunde undvikas. Någon långsiktig lösning blev det dock knappast och om ett par månader är det återigen dags för de amerikanska politikerna att bråka om budgeten och höja skuldtaket. Den politiska såpoperan har hittills inte haft någon speciellt stor påverkan på marknaderna. De har vant sig vid det politiska spelet och den allmänna uppfattningen har varit att allt löser sig till slut även om det blir klockan fem i tolv. En indirekt konsekvens är att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, förmodligen väntar med att trappa ner sina stödköp av obligationer. Anledningen till detta är att det politiska dödläget ökar riskerna i konjunkturen. Den amerikanska centralbanken, med Ben Bernanke i spetsen, är mån om att inte störa den så sköra återhämtningen. Det betyder fortsatt full support från den amerikanska penningpolitiken ett tag till. Eftersom marknaden är väldigt likviditetsdriven är vår tolkning att detta generellt är positivt för världens aktiemarknader. Bland tillväxtmarknaderna är det värt att fokusera på två stora ekonomier i öst, Kina och Ryssland, som båda har en väldigt låg värderad aktiemarknad. Man ska heller inte glömma bort att den globala ekonomin har förbättrats, på bred front. Tillväxten kommer fortsatt inte att vara speciellt hög, men det ser ändå bättre ut än i början av året. De senaste åren har företagens vinster inte ökat, men med en bättre ekonomisk utveckling kommer också försäljningsökningarna. Och eftersom kostnadstrycket är lågt, tack vare låga finansieringskostnader och fallande råvarupriser, kommer också marginalutvecklingen vara stabil. Bra förutsättningar för högre vinster, med andra ord. Inom räntesparandet fortsätter vi att fokusera på high yield-obligationer, som gynnas av billig finansiering och bra balansräkningar relativt det normala. Här finns det mer avkastning att hämta i en räntemiljö som annars karaktäriseras av räntor nära nollstrecket, då centralbankerna lovat låga räntor under lång tid framöver. Fredrik Otter Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Råvarubevis Olja Premie Oljepriset har varit på en hög nivå de senaste åren. Dels som ett resultat av en stabil efterfrågan på olja, dels på grund av att en minskad produktion från billiga oljefält gjort att en ökad produktion av dyr olja varit nödvändig. Råvarubevis Olja Premie är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. Om oljepriset inte någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen får du en premie på preliminärt minst 27 procent. Om oljepriset någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen riskerar du att inte få tillbaka hela ditt placerade belopp. Sid 4 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader har utvecklats svagt en längre tid. Nu är tillväxtmarknadernas värdering på en sådan nivå att aktier i Ryssland och Kina har goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kan ge en kupong på preliminärt 15 procent per år. Skulle någon av de två underliggande marknaderna falla med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 7 Kreditbevis Europa High Yield Räntorna för europeiska high yield-obligationer är i ett historiskt perspektiv relativt låga, men jämfört med statsobligationer är de fortfarande höga. Då bolagens balansräkningar är starka och vinsterna goda bedömer vi att antalet kredithändelser de närmaste åren kommer att vara få, vilket är bra för den som vill placera på high yield-marknaden. Kreditbevis Europa High Yield har ett maximalt återbetalningsbelopp på preliminärt kronor per bevis. För varje kredithändelse som inträffar minskas det maximala återbetalningsbeloppet med 1/50-del. Sid 10 Frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn, och som samtidigt vill ha möjligheter till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och fem år. Men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sid 15 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Råvarubevis Oja Premie Ett oljepris på över 100 dollar fatet är troligtvis här för att stanna Priset på brentolja har bitit sig fast på en hög nivå och handlas över 100 amerikanska dollar per fat. Under de närmaste två åren räknar vi med att priset inte kommer att stiga så mycket, då Nordamerika förväntas öka sin produktion samtidigt som Kina förväntas minska sin efterfrågan av olja. Med ett fortsatt högt oljepris förväntar vi oss att investeringar i prospektering och ny oljeproduktion kommer att fortsätta vara hög de närmaste två åren. En stabil efterfrågan på olja, minskad produktion från oljefält där det är relativt billigt att utvinna olja och nödvändigheten av ökad produktion av dyr olja har resulterat i ett stadigt högt oljepris de senaste åren. Marginalkostnaden för att utvinna ett fat olja beräknas i dag vara så hög som 95 dollar. Därför anser vi att fallhöjden för oljepriset är klart begränsad. Den globala oljemarknaden har genomgått flera kraftiga förändringar de senaste åren. En är att det höga oljepriset resulterat i en ökad utvinning av olja som tidigare inte varit lönsam att utvinna. En annan stor förändring är att den politiska turbulensen efter den arabiska våren lett till antaganden om minskad produktionskapacitet i länder som Libyen, Egypten, Syrien och Irak. Vi tror att en stadig ökning av produktionstillväxten är en förutsättning för att balansera oljemarknaden på lång sikt. I ett längre perspektiv tror vi att efterfrågan på olja kommer att vara svagt fallande från OECD-länderna och samtidigt ökande från resten av världen. Den fallande oljeproduktionen från Nordsjön och andra områden med minskad oljeutvinning ersätts till en lägre grad av olja från billigare produktionsområden, som Mellanöstern, och i en allt större utsträckning av olja från dyrare produktionsområden, som kanadensisk oljesand och amerikansk skifferolja. Detta har resulterat i att golvet för hur lågt oljepriset kan falla innan nya projekt tillfälligt stoppas eller helt uteblir har stigit. Vi beräknar att marginalkostnaden för ett fat olja nu ligger på runt 95 amerikanska dollar. Transportsektorn står för ungefär 60 procent av den totala efterfrågan på olja och denna andel förväntas öka, till följd av ökat bilägande och subventionerade bränslepriser i många länder. Marknadsutsikter + Den höga marginalkostnaden för att utvinna ytterligare ett fat olja väntas bestå + En ökad tillväxt i den amerikanska och globala ekonomin ger en ökad efterfrågan på olja Skulle den kinesiska ekonomin bromsa in kraftigt kommer oljepriset falla. Råvarubevis Olja Premie passar dig som......tror att priset på brentolja de närmaste tre åren inte kommer att falla med så mycket som preliminärt 25 procent från prisnivån den 10 januari Nordea anser att det finns mycket som tyder på ett fortsatt högt oljepris de närmaste åren. Läs mer om Råvarubevis Olja Premie på nästa sida. 4 Råvarubevis Olja Premie

5 Råvarubevis Olja Premie Nu kan du tjäna pengar, även om oljepriset faller Råvarubevis Olja Premie har tre års löptid och är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. För mer information om referenstillgången för oljan, se sid 12 och Slutliga Villkor. Råvarubeviset har en premie på preliminärt 27 procent. Premien fastställs den 10 januari Om oljepriset under löptiden aldrig har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset inte någon gång från startdagen den 10 januari 2014 till och med slutdagen den 22 december 2016 noteras preliminärt 25 procent lägre än oljepriset på startdagen, utbetalas en premie på minst preliminärt 27 procent på återbetalningsdagen. Om oljepriset stiger mer än preliminärt 27 procent från startdagen till och med slutdagen blir värdeökningen i beviset lika stor som uppgången. Har oljepriset till exempel stigit med 38 procent får du 38 procent. Om oljepriset under löptiden har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset någon gång från startdagen till och med slutdagen har fallit med mer än preliminärt 25 procent från oljepriset den 10 januari 2014, utvecklas beviset på samma sätt som oljepriset, både positivt och negativt. Se nedan. Fakta Pris per bevis kr Oljeprisets utveckling de fem senaste åren* Preliminär premie 1 27 % Preliminär barriärnivå 2 75 % Courtage 2 % Löptid 3 år Börskod NBF 17ROP A / / / / /11 Brent Crude Oil Future Barriärnivå kr per bevis. 2 Barriärnivån är preliminärt 25 procent lägre än oljeprisets stängningskurs den 10 januari Källa: Bloomberg och Nordea. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 75 procent av oljeprisets stängningskurs den 14 november Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset varit lika högt som eller högre än barriärnivån under hela löptiden. Oljepriset har stigit med 32 procent: Bevisets värde ökar med 32 procent. Oljepriset har stigit med 7 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Här stiger alltså bevisets värde mer än oljepriset stigit. Oljepriset har fallit med 23 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Trots att oljepriset har fallit ökar beviset i värde! Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och oljepriset har stigit med 15 procent: Bevisets värde ökar med 15 procent.... fallit med 8 procent: Bevisets värde minskar med 8 procent.... fallit med 34 procent: Bevisets värde minskar med 34 procent. Råvarubevis Olja Premie 5

6 Bevisets värde Grafen till höger visar hur oljeprisets utveckling påverkar bevisets värde vid löptidens slut. Den grå linjen visar bevisets värde om oljepriset aldrig någon gång under löptiden noterats preliminärt 25 procent lägre än nivån på startdagen. Den orangea linjen visar bevisets värde om oljepriset någon gång under löptiden fallit mer än preliminärt 25 procent från oljeprisets startnivå. 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % Utveckling* -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Källa: Nordea. * Oljeprisets utveckling. Så här kan det bli 1 Oljepriset har alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Oljepriset har någon gång varit lägre än barriärnivån Oljeprisets Utveckling Återbetalt Avkastning Återbetalt Avkastning utveckling per år belopp per år 2 belopp per år 2 50 % 14,7 % kr 13,7 % kr 13,7 % 40 % 12,1 % kr 11,1 % kr 11,1 % 30 % 9,3 % kr 8,4 % kr 8,4 % 20 % 6,4 % kr 7,6 % kr 5,6 % 10 % 3,3 % kr 7,6 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 7,6 % kr -0,7 % -10 % -3,5 % kr 7,6 % kr -4,1 % -20 % -7,3 % kr 7,6 % kr -7,8 % -30 % -11,4 % kr -11,8 % -40 % -15,9 % kr -16,2 % -50 % -20,9 % kr -21,2 % 1 Baserat på en premie på 27 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 6 Råvarubevis Olja Premie

7 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong De kinesiska och ryska börserna är lågt värderade Faktorer som kan påverka den kinesiska marknaden negativt är en plötslig åtstramning av finans- och/eller penningpolitiken. Men det finns inga signaler från den kinesiska politiken som tyder på att detta kommer att ske, snarare tvärtom. Ryssland är också en lågt värderad tillväxtmarknad. Landet är mycket oljeberoende och tjänar därmed indirekt på ett globalt uppsving. Ryska aktier har stigit en del under sommaren, framför allt när marknaden slutade oroa sig för en stramare penningpolitik i USA. Viljan att köpa ryska aktier har ökat, bland annat som ett resultat av ett större fokus på aktieägarnas rättigheter. Utdelningarna har också hamnat i blickfånget och väntas öka. Förbättrade vinstutsikter, stödda av både intern och extern efterfrågan, och marknadsreformer kommer att lyfta ryska aktier högre. Tillväxtmarknaderna har haft svårt att överträffa vinstförväntningarna de senaste åren och börsutvecklingen har varit svag överlag. Eftersom den globala tillväxten nu väntas bli bättre ser tillväxtmarknaderna billiga ut, och då särskilt kinesiska och ryska aktier. Uppsvinget i väst gör att den asiatiska exporten, industriproduktionen och BNP:n väntas öka de kommande kvartalen. Bland de asiatiska marknaderna föredrar vi Kina, där värderingen är mycket låg. Det är utsikterna för en ökad BNP som är nyckeln till framtida avkastning för kinesiska aktier. Vi tror att förväntningarna har blivit tillräckligt låga, och att tillväxten blir ett stöd framöver. En högre tillväxt ger tillväxtmarknaderna stöd generellt, och Kina specifikt. Vi noterar att vinstprognoserna för kinesiska aktier 2014 nu ser rimliga ut. Ryssland och Kina har undvikits av många placerare i år. Nu är värderingen låg och båda marknaderna är väl positionerade för en förbättrad global tillväxt. I en global aktieportfölj tycker vi att man ska trycka extra på tillväxtmarknaderna och då särskilt de kinesiska och ryska aktiemarknaderna. Marknadsutsikter + Både den kinesiska och den ryska aktiemarknaden är lågt värderad + Kina och Ryssland gynnas av uppsvinget i världsekonomin Det finns politiska risker i Kina och Ryssland. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong passar dig som......tror på en uppgång för den kinesiska och ryska aktiemarknaden. Nordea anser att den förväntade tillväxtökningen och den kinesiska och ryska aktiemarknadens låga värdering är faktorer som talar för stigande aktiekurser. Läs mer om Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong på nästa sida. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong 7

8 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong En annorlunda placering i Kina och Ryssland Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kan ge en kupong på preliminärt 15 procent per år. Beviset har en löptid på ett till fyra år och är kopplat till utvecklingen i det kinesiska aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index och det ryska aktieindexet RDX Index EUR. För mer information om aktieindexen, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Så här bestäms löptiden och avkastningen Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong har en maximal löptid på fyra år. I november varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare. Avläsningsdagarna år 1 till och med år 3 På avläsningsdagarna år 1 till och med år 3 finns två olika utfall: Utfall 1 Om nivån för båda aktieindexen på någon av ovan nämnda avläsningsdagar är lika hög som eller högre än respektive aktieindex startnivå avslutas Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong vid den aktuella tidpunkten. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 15 procent för varje år som gått. Exempelvis, om du placerat kronor och Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong förfaller efter två år utbetalas kronor och två kuponger på 15 procent, det vill säga totalt kronor. Utfall 2 Om något aktieindex har fallit från sin startnivå fortsätter beviset ytterligare minst ett år. Ingen kupong utbetalas. Avläsningsdagen år 4 Om Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong inte avslutats under de tre första åren kommer beviset att avslutas år 4. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur aktieindexen har utvecklats till avläsningsdagen år 4. Det finns tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån på båda aktieindexen på avläsningsdagen år 4 är lika hög som eller högre än respektive aktieindex startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och fyra kuponger på preliminärt 15 procent, det vill säga kronor om du placerat kronor. Utfall 2 Det andra möjliga utfallet är att det aktieindex som har utvecklats sämst har fallit, men inte med mer än 30 procent. Du får då tillbaka ditt placerade belopp, men ingen kupong. Utfall 3 Det tredje möjliga utfallet är att det aktieindex som har utvecklats sämst har fallit med mer än 30 procent från sin startnivå. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som aktieindexet fallit. Exempelvis, om indexet har fallit med 40 procent får du tillbaka kronor om du placerat kr. Ingen kupong utbetalas. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 1 15 % Inlösenbarriär % Kupongbarriär % Riskbarriär 4 70 % Courtage 2 % Löptid Börskod 1 4 år NBF 17AKK A kr per bevis. 2 Inlösenbarriären är 100 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Kupongbarriären är 100 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Riskbarriären är 70 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Aktieindexet kan alltså falla med 30 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras. Aktieindexens utveckling de fem senaste åren* Kina 2009/ / / / /11 Ryssland Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 8 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong

9 Så här beräknas avkastningen Bilden till höger visar fyra möjliga utfall för en placering i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong. Exemplen baseras på ett placerat belopp på kronor och en kupong på 15 procent per år. 100 % Ex.1 Ex.2 Inlösenbarriär och kupongbarriär (årligen) Exempel 1 Aktiebeviset förtidsförfaller efter ett år och placerat belopp plus en kupong på preliminärt 15 procent utbetalas. 70 % Ex.3 Riskbarriär (4-årsdagen) Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 12,7 % Ex.4 Exempel 2 År fyra är båda aktiemarknaderna högre än kupongbarriären och placerat belopp plus fyra kuponger på 15 procent utbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 11,9 % Exempel 3 År fyra är båda aktiemarknaderna högre än riskbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -0,5 % Exempel 4 På slutdagen år fyra noteras den aktiemarknad som har utvecklats sämst lägre än riskbarriären och nedgången är 40 procent. Placerat belopp minskas med lika många procent som nedgången. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -12,4 % 0 % Kupongutbetalning 1 år 2 år 3 år 4 år Placeringen förfaller * Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong 9

10 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj Världen håller fortfarande på att resa sig ur den ekonomiska krisen och även om vi ser tydliga tecken på förbättring, inte minst i Europa, kvarstår en hel del problem. Arbetslösheten är hög i Sydeuropa, som fortsatt ser problem inom bankväsendet. Centralbankerna i både Europa och USA har tävlat om att hålla lägst styrränta och att genomföra extraordinära åtgärder, med syfte att stärka ekonomin och hålla det finansiella systemet vid liv. I början på november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan i Europa och det finns ännu inga tecken på att styrräntor ska behöva höjas. I en miljö med extremt låga korträntor och onaturligt låga långräntor söker sig många räntesparare mot företagsobligationer för att få lite högre ränta. Företagen stärker sina balansräkningar och har extremt billig finansiering, samtidigt som inflationen är ett minne blott. Inom räntevärlden fortsätter jakten på ränta. Centralbanker världen över har utlovat låga styrräntor för lång tid framöver, vilket gör att det ser särskilt attraktivt ut för företagsobligationer med lite lägre kreditbetyg. Vi anser att den europeiska marknaden för företagsobligationer har mer att ge de närmaste åren. Företagsobligationer brukar delas in i två klasser; high yield och investment grade. Bolag med högre kreditvärdighet kallas investment grade, medan begreppet high yield används för att beskriva företag vars kreditvärdighet är något spekulativ eller sämre. Sannolikheten att ett high yield-bolag ska drabbas av en kredithändelse, exempelvis konkurs, är högre än i ett investment grade-bolag. Som kompensation för den högre risken får du en betydligt högre avkastning om du placerar i ett high yield-bolag än i ett investment grade-bolag. Starka företag i Europa ger för tillfället inte mycket i avkastning men söker man sig till high yield-obligationer är det annorlunda, där finns det fortfarande möjlighet att få en bättre ränta på sina pengar. Värt att tänka på är att det främst är staterna som haft problem i Europa, företagen har hankat sig fram och anpassat sig till det aktuella marknadsläget. Bankerna har haft problem, men centralbankernas starka stöd till sektorn har gjort att bankerna nu ser starkare ut. Marknadsutsikter + Den europeiska ekonomin är på väg uppåt + Antalet konkurser förväntas bli få även framöver Ekonomin i Sydeuropa är fortsatt bräcklig. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som......vill ha möjlighet att få en hög kupong och som tror att det kommer ske få kredithändelser i europeiska high yieldbolag. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har fem års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är Jaguar Land Rover, Nokia, Renault och Stora Enso. Du hittar mer information om Markit itraxx Europe Crossover Series 20 i Slutliga Villkor och på Ingen kredithändelse inträffar Om det inte sker någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 7 januari 2014 till och med den 20 december 2018, får du en utbetalning på preliminärt kronor per kreditbevis på återbetalningsdagen den 15 januari Det motsvarar en avkastning på 6,5 procent per år efter courtage. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 50 referensbolagen kommer det maximala återbetalningsbeloppet att minskas med 1/50-del för varje kredithändelse. 1/50-del motsvarar preliminärt 280 kronor. Det krävs preliminärt fler än 14 kredithändelser för att återbetalningsbeloppet ska bli lägre än ditt placerade belopp. Se tabellen nedan. Fakta Pris per bevis Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp per kreditbevis kr kr Courtage 2 % Löptid 5 år Börskod NBF 17KEH A311 Så här kan det bli Antal kredithändelser Återbetalt belopp 1 Avkastning 2 Avkastning per år kr 37,2 % 6,5 % kr 34,5 % 6,1 % kr 31,8 % 5,7 % kr 29,0 % 5,2 % kr 26,3 % 4,8 % kr 23,5 % 4,3 % kr 20,8 % 3,8 % kr 18,0 % 3,4 % kr 15,3 % 2,9 % kr 12,6 % 2,4 % kr 9,8 % 1,9 % kr -17,7 % -3,8 % kr -45,1 % -11,3 % kr -72,6 % -22,7 % 50 0 kr -100,0 % 1 Baserat på ett maximalt återbetalningsbelopp på kronor per kreditbevis. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Kreditbevis Europa High Yield 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för ett av Nordeas EMTNprogram daterat den 16 april 2013, med tillägg, samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 17 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet såvitt gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sid i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 17, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 17 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Råvarubevis Olja Premie Brent Crude Oil Future. Det närmaste aktiva terminskontraktet på brentolja, som publiceras av IntercontinentalExchange. (www.theice.com). Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Kina: Aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index (www.hsi.com.hk) Ryssland: Aktieindexet RDX Index EUR (www.indices.cc). Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 bolag (www.markit.com). För mer information om indexen respektive råvaran, se Slutliga Villkor. Likviddag Köp av Bevis nr 17 ska betalas den 10 januari Startkurser Startkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 10 januari Startkurs för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är respektive underliggande tillgångs stängningskurs den 10 januari Barriärnivå Barriärnivån för Råvarubevis Olja Premie är preliminärt 75 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Inlösenbarriär Inlösenbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 100 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Kupongbarriär Kupongbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 100 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Riskbarriär Riskbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 70 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Premie Premien är preliminärt 27 procent i Råvarubevis Olja Premie. Definitiv premie fastställs senast på likviddagen den 10 januari Nivån på premien avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på den underliggande tillgången förändras fram till likviddagen. Kupong Kupongen i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är preliminärt 15 procent. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 10 januari Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande tillgångarna förändras fram till likviddagen. Eventuell kupongutbetalning i Aktiebevis Kina/ Ryssland Kupong sker den 10 januari 2015, 10 januari 2016, 10 januari 2017 eller den 10 januari Maximalt återbetalningsbelopp Det maximala återbetalningsbeloppet i Kreditbevis Europa High Yield är preliminärt 140 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor per bevis. Nivån fastställs senast på likviddagen den 10 januari Hur mycket som utbetalas är beroende av antal kredithändelser i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. För varje kredithändelse minskas beloppet med en femtiondel av maximalt återbetalningsbelopp. Avläsningsdag i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong I Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong sker avläsning följande dagar: Avläsningsdag år 1: 29 november 2014 Avläsningsdag år 2: 29 november 2015 Avläsningsdag år 3: 29 november 2016 Avläsningsdag år 4: 29 november 2017 Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 14 januari Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs och Slutdag Slutkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 22 december Slutdag för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong infaller på den första avläsningsdag då kursen för båda underliggande tillgångarna är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 29 november

13 Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Råvarubevis Olja Premie är den 10 januari Återbetalningsdag för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är den 10 januari 2015, 10 januari 2016 eller den 10 januari 2017 det år då båda underliggande tillgångarna på en avläsningsdag är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 10 januari Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 15 januari Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 3 januari Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 27 december 2013 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Råvarubevis Olja Premie kronor i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Råvarubevis Olja Premie om premien inte kan fastställas till minst 20 procent eller om barriärnivån inte kan fastställas till högst 75 procent, Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong om kupongen inte kan fastställas till minst 12 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om det maximala återbetalningsbeloppet inte kan fastställas till minst 132 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 17 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Råvarubevis Olja Premie och Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 10 januari 2014 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Råvarubevis Olja Premie, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 360 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 560 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 4 år = 480 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 680 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5,01 år = 601:20 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 801:20 kr Alternativen i Bevis nr 17 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: The mark and name Hang Seng China Enterprises Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited ( HSDS ) which has licensed its compilation and publication to Hang Seng Indexes Company Limited ( HSIL ). HSIL and HSDS have agreed to the use of, and reference to, the Hang Seng Index by Nordea Bank Finland Abp ( the Issuer ) in connection with the Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong (the Product ). However, neither HSIL nor HSDS warrants, represents or guarantees to any person the accuracy or completeness of the Hang Seng Index, its computation or any information related thereto and no warranty, representation or guarantee of any kind whatsoever relating to the Hang Seng Index is given or may be implied. Neither HSIL nor HSDS accepts any responsibility or liability for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any person as a result of or in connection with the 13

14 use of and/or reference to the Hang Seng Index by the Issuer in connection with the Product, or any inaccuracies, omissions or errors of HSIL in computing the Hang Seng Index. Any person dealing with the Product shall place no reliance whatsoever on HSIL and/or HSDS nor bring any claims or legal proceedings against HSIL and/or HSDS in any manner whatsoever. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Webbsida: The index Russian Depositary Index (RDX ) is calculated and published by Vienna Stock Exchange and therefore represents its intellectual property. The designation RDX is a registered trademark of Vienna Stock Exchange. The index description as well as its rules and composition are online available on In order to use the index for this issue a license was granted to the issuer. Markit itraxx are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. Webbsida: 14

15 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 17. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 50 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 17 ges ut och återbetalas i svenska kronor. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 17 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 17 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 17 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Råvarubevis Olja Premie Löptid: 3 år Preliminär premie: 27 % Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Löptid: 1 4 år Preliminär kupong per år: 15 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: 5 år Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp: 140 % av nominellt belopp Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen på internet eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 27 december 2013 och betalning sker den 10 januari På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till oss, eller maila din fråga till Du kan också ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial augusti 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 14 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 september 2013 I västvärlden har vi sett ett bättre momentum

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Kreditbevis Nordiska bolag

Kreditbevis Nordiska bolag Kreditbevis Nordiska bolag En placering med rörlig ränta, kopplad till fyra nordiska bolag Sista dag för köp 23 oktober 2011 Marknadsföringsmaterial - oktober 2011 1 Kreditmarknaden just nu De senaste

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010 structured financial products Aktieindexobligation Kina 2 Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor Foto: istockphoto.com/kevdog818/ Augusti 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Råvarubevis Brentolja Intervall. Ej Kapitalskyddad

Råvarubevis Brentolja Intervall. Ej Kapitalskyddad Råvarubevis Brentolja Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen prisutvecklingen för Brentolja eller en fast avkastning förutsatt att priset på Brentolja inte noteras under riskbarriären

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3893 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Sverige Sprinter Defensiv 2

Sverige Sprinter Defensiv 2 Sverige Sprinter Defensiv 2 Exponering mot utvecklingen för den svenska börsen med möjlighet till kupong på slutdagen. Sista teckningsdag: 15 maj 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Autocall Nordiska Aktier Kvartal

Autocall Nordiska Aktier Kvartal Autocall Nordiska Aktier Kvartal Exponering mot aktier i 4 nordiska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/-

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- Kategori Erbjuds av Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 Emittent Garant Autocall SG Issuer Société Générale Garantrisk

Läs mer

Autocall Globala Förvaltare Combo 3 Defensiv. Brooklyn Bridge, New York

Autocall Globala Förvaltare Combo 3 Defensiv. Brooklyn Bridge, New York MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Brooklyn Bridge, New York Globala Förvaltare Placeringen ger exponering mot fyra globala förvaltare med möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent

Läs mer

Autocall Global 15 Step Down. Ej Kapitalskyddad

Autocall Global 15 Step Down. Ej Kapitalskyddad Autocall Global 15 Step Down är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Autocall Premium US Brands

Autocall Premium US Brands Autocall Premium US Brands Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 20 februari 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent SG Issuer Garant Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Inlösenbarriär

Läs mer

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %)

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %) AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger AcKUMULERANDE Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras

Läs mer