Nya placeringar med intressanta möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013

2 Man ska heller inte glömma bort att den globala ekonomin har förbättrats, på bred front. USA och utvecklingen där fortsätter att dominera nyhetsflödet, trots att den europeiska centralbanken, ECB, något oväntat sänkte sin styrränta. I det politiska spelet riskerade faktiskt USA att ställa in sina betalningar, men som väntat blev det en uppgörelse i sista sekunden där katastrofen kunde undvikas. Någon långsiktig lösning blev det dock knappast och om ett par månader är det återigen dags för de amerikanska politikerna att bråka om budgeten och höja skuldtaket. Den politiska såpoperan har hittills inte haft någon speciellt stor påverkan på marknaderna. De har vant sig vid det politiska spelet och den allmänna uppfattningen har varit att allt löser sig till slut även om det blir klockan fem i tolv. En indirekt konsekvens är att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, förmodligen väntar med att trappa ner sina stödköp av obligationer. Anledningen till detta är att det politiska dödläget ökar riskerna i konjunkturen. Den amerikanska centralbanken, med Ben Bernanke i spetsen, är mån om att inte störa den så sköra återhämtningen. Det betyder fortsatt full support från den amerikanska penningpolitiken ett tag till. Eftersom marknaden är väldigt likviditetsdriven är vår tolkning att detta generellt är positivt för världens aktiemarknader. Bland tillväxtmarknaderna är det värt att fokusera på två stora ekonomier i öst, Kina och Ryssland, som båda har en väldigt låg värderad aktiemarknad. Man ska heller inte glömma bort att den globala ekonomin har förbättrats, på bred front. Tillväxten kommer fortsatt inte att vara speciellt hög, men det ser ändå bättre ut än i början av året. De senaste åren har företagens vinster inte ökat, men med en bättre ekonomisk utveckling kommer också försäljningsökningarna. Och eftersom kostnadstrycket är lågt, tack vare låga finansieringskostnader och fallande råvarupriser, kommer också marginalutvecklingen vara stabil. Bra förutsättningar för högre vinster, med andra ord. Inom räntesparandet fortsätter vi att fokusera på high yield-obligationer, som gynnas av billig finansiering och bra balansräkningar relativt det normala. Här finns det mer avkastning att hämta i en räntemiljö som annars karaktäriseras av räntor nära nollstrecket, då centralbankerna lovat låga räntor under lång tid framöver. Fredrik Otter Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Råvarubevis Olja Premie Oljepriset har varit på en hög nivå de senaste åren. Dels som ett resultat av en stabil efterfrågan på olja, dels på grund av att en minskad produktion från billiga oljefält gjort att en ökad produktion av dyr olja varit nödvändig. Råvarubevis Olja Premie är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. Om oljepriset inte någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen får du en premie på preliminärt minst 27 procent. Om oljepriset någon gång under löptiden faller med mer än preliminärt 25 procent från startdagen riskerar du att inte få tillbaka hela ditt placerade belopp. Sid 4 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader har utvecklats svagt en längre tid. Nu är tillväxtmarknadernas värdering på en sådan nivå att aktier i Ryssland och Kina har goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kan ge en kupong på preliminärt 15 procent per år. Skulle någon av de två underliggande marknaderna falla med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 7 Kreditbevis Europa High Yield Räntorna för europeiska high yield-obligationer är i ett historiskt perspektiv relativt låga, men jämfört med statsobligationer är de fortfarande höga. Då bolagens balansräkningar är starka och vinsterna goda bedömer vi att antalet kredithändelser de närmaste åren kommer att vara få, vilket är bra för den som vill placera på high yield-marknaden. Kreditbevis Europa High Yield har ett maximalt återbetalningsbelopp på preliminärt kronor per bevis. För varje kredithändelse som inträffar minskas det maximala återbetalningsbeloppet med 1/50-del. Sid 10 Frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn, och som samtidigt vill ha möjligheter till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och fem år. Men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sid 15 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Råvarubevis Oja Premie Ett oljepris på över 100 dollar fatet är troligtvis här för att stanna Priset på brentolja har bitit sig fast på en hög nivå och handlas över 100 amerikanska dollar per fat. Under de närmaste två åren räknar vi med att priset inte kommer att stiga så mycket, då Nordamerika förväntas öka sin produktion samtidigt som Kina förväntas minska sin efterfrågan av olja. Med ett fortsatt högt oljepris förväntar vi oss att investeringar i prospektering och ny oljeproduktion kommer att fortsätta vara hög de närmaste två åren. En stabil efterfrågan på olja, minskad produktion från oljefält där det är relativt billigt att utvinna olja och nödvändigheten av ökad produktion av dyr olja har resulterat i ett stadigt högt oljepris de senaste åren. Marginalkostnaden för att utvinna ett fat olja beräknas i dag vara så hög som 95 dollar. Därför anser vi att fallhöjden för oljepriset är klart begränsad. Den globala oljemarknaden har genomgått flera kraftiga förändringar de senaste åren. En är att det höga oljepriset resulterat i en ökad utvinning av olja som tidigare inte varit lönsam att utvinna. En annan stor förändring är att den politiska turbulensen efter den arabiska våren lett till antaganden om minskad produktionskapacitet i länder som Libyen, Egypten, Syrien och Irak. Vi tror att en stadig ökning av produktionstillväxten är en förutsättning för att balansera oljemarknaden på lång sikt. I ett längre perspektiv tror vi att efterfrågan på olja kommer att vara svagt fallande från OECD-länderna och samtidigt ökande från resten av världen. Den fallande oljeproduktionen från Nordsjön och andra områden med minskad oljeutvinning ersätts till en lägre grad av olja från billigare produktionsområden, som Mellanöstern, och i en allt större utsträckning av olja från dyrare produktionsområden, som kanadensisk oljesand och amerikansk skifferolja. Detta har resulterat i att golvet för hur lågt oljepriset kan falla innan nya projekt tillfälligt stoppas eller helt uteblir har stigit. Vi beräknar att marginalkostnaden för ett fat olja nu ligger på runt 95 amerikanska dollar. Transportsektorn står för ungefär 60 procent av den totala efterfrågan på olja och denna andel förväntas öka, till följd av ökat bilägande och subventionerade bränslepriser i många länder. Marknadsutsikter + Den höga marginalkostnaden för att utvinna ytterligare ett fat olja väntas bestå + En ökad tillväxt i den amerikanska och globala ekonomin ger en ökad efterfrågan på olja Skulle den kinesiska ekonomin bromsa in kraftigt kommer oljepriset falla. Råvarubevis Olja Premie passar dig som......tror att priset på brentolja de närmaste tre åren inte kommer att falla med så mycket som preliminärt 25 procent från prisnivån den 10 januari Nordea anser att det finns mycket som tyder på ett fortsatt högt oljepris de närmaste åren. Läs mer om Råvarubevis Olja Premie på nästa sida. 4 Råvarubevis Olja Premie

5 Råvarubevis Olja Premie Nu kan du tjäna pengar, även om oljepriset faller Råvarubevis Olja Premie har tre års löptid och är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan. För mer information om referenstillgången för oljan, se sid 12 och Slutliga Villkor. Råvarubeviset har en premie på preliminärt 27 procent. Premien fastställs den 10 januari Om oljepriset under löptiden aldrig har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset inte någon gång från startdagen den 10 januari 2014 till och med slutdagen den 22 december 2016 noteras preliminärt 25 procent lägre än oljepriset på startdagen, utbetalas en premie på minst preliminärt 27 procent på återbetalningsdagen. Om oljepriset stiger mer än preliminärt 27 procent från startdagen till och med slutdagen blir värdeökningen i beviset lika stor som uppgången. Har oljepriset till exempel stigit med 38 procent får du 38 procent. Om oljepriset under löptiden har noterats preliminärt 25 procent lägre än startnivån Om oljepriset någon gång från startdagen till och med slutdagen har fallit med mer än preliminärt 25 procent från oljepriset den 10 januari 2014, utvecklas beviset på samma sätt som oljepriset, både positivt och negativt. Se nedan. Fakta Pris per bevis kr Oljeprisets utveckling de fem senaste åren* Preliminär premie 1 27 % Preliminär barriärnivå 2 75 % Courtage 2 % Löptid 3 år Börskod NBF 17ROP A / / / / /11 Brent Crude Oil Future Barriärnivå kr per bevis. 2 Barriärnivån är preliminärt 25 procent lägre än oljeprisets stängningskurs den 10 januari Källa: Bloomberg och Nordea. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 75 procent av oljeprisets stängningskurs den 14 november Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset varit lika högt som eller högre än barriärnivån under hela löptiden. Oljepriset har stigit med 32 procent: Bevisets värde ökar med 32 procent. Oljepriset har stigit med 7 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Här stiger alltså bevisets värde mer än oljepriset stigit. Oljepriset har fallit med 23 procent: Bevisets värde ökar med 27 procent. Trots att oljepriset har fallit ökar beviset i värde! Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på råvarubevisets värde på slutdagen om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och oljepriset har stigit med 15 procent: Bevisets värde ökar med 15 procent.... fallit med 8 procent: Bevisets värde minskar med 8 procent.... fallit med 34 procent: Bevisets värde minskar med 34 procent. Råvarubevis Olja Premie 5

6 Bevisets värde Grafen till höger visar hur oljeprisets utveckling påverkar bevisets värde vid löptidens slut. Den grå linjen visar bevisets värde om oljepriset aldrig någon gång under löptiden noterats preliminärt 25 procent lägre än nivån på startdagen. Den orangea linjen visar bevisets värde om oljepriset någon gång under löptiden fallit mer än preliminärt 25 procent från oljeprisets startnivå. 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % Utveckling* -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Om oljepriset under löptiden alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Om oljepriset någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån Källa: Nordea. * Oljeprisets utveckling. Så här kan det bli 1 Oljepriset har alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån Oljepriset har någon gång varit lägre än barriärnivån Oljeprisets Utveckling Återbetalt Avkastning Återbetalt Avkastning utveckling per år belopp per år 2 belopp per år 2 50 % 14,7 % kr 13,7 % kr 13,7 % 40 % 12,1 % kr 11,1 % kr 11,1 % 30 % 9,3 % kr 8,4 % kr 8,4 % 20 % 6,4 % kr 7,6 % kr 5,6 % 10 % 3,3 % kr 7,6 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 7,6 % kr -0,7 % -10 % -3,5 % kr 7,6 % kr -4,1 % -20 % -7,3 % kr 7,6 % kr -7,8 % -30 % -11,4 % kr -11,8 % -40 % -15,9 % kr -16,2 % -50 % -20,9 % kr -21,2 % 1 Baserat på en premie på 27 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 6 Råvarubevis Olja Premie

7 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong De kinesiska och ryska börserna är lågt värderade Faktorer som kan påverka den kinesiska marknaden negativt är en plötslig åtstramning av finans- och/eller penningpolitiken. Men det finns inga signaler från den kinesiska politiken som tyder på att detta kommer att ske, snarare tvärtom. Ryssland är också en lågt värderad tillväxtmarknad. Landet är mycket oljeberoende och tjänar därmed indirekt på ett globalt uppsving. Ryska aktier har stigit en del under sommaren, framför allt när marknaden slutade oroa sig för en stramare penningpolitik i USA. Viljan att köpa ryska aktier har ökat, bland annat som ett resultat av ett större fokus på aktieägarnas rättigheter. Utdelningarna har också hamnat i blickfånget och väntas öka. Förbättrade vinstutsikter, stödda av både intern och extern efterfrågan, och marknadsreformer kommer att lyfta ryska aktier högre. Tillväxtmarknaderna har haft svårt att överträffa vinstförväntningarna de senaste åren och börsutvecklingen har varit svag överlag. Eftersom den globala tillväxten nu väntas bli bättre ser tillväxtmarknaderna billiga ut, och då särskilt kinesiska och ryska aktier. Uppsvinget i väst gör att den asiatiska exporten, industriproduktionen och BNP:n väntas öka de kommande kvartalen. Bland de asiatiska marknaderna föredrar vi Kina, där värderingen är mycket låg. Det är utsikterna för en ökad BNP som är nyckeln till framtida avkastning för kinesiska aktier. Vi tror att förväntningarna har blivit tillräckligt låga, och att tillväxten blir ett stöd framöver. En högre tillväxt ger tillväxtmarknaderna stöd generellt, och Kina specifikt. Vi noterar att vinstprognoserna för kinesiska aktier 2014 nu ser rimliga ut. Ryssland och Kina har undvikits av många placerare i år. Nu är värderingen låg och båda marknaderna är väl positionerade för en förbättrad global tillväxt. I en global aktieportfölj tycker vi att man ska trycka extra på tillväxtmarknaderna och då särskilt de kinesiska och ryska aktiemarknaderna. Marknadsutsikter + Både den kinesiska och den ryska aktiemarknaden är lågt värderad + Kina och Ryssland gynnas av uppsvinget i världsekonomin Det finns politiska risker i Kina och Ryssland. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong passar dig som......tror på en uppgång för den kinesiska och ryska aktiemarknaden. Nordea anser att den förväntade tillväxtökningen och den kinesiska och ryska aktiemarknadens låga värdering är faktorer som talar för stigande aktiekurser. Läs mer om Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong på nästa sida. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong 7

8 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong En annorlunda placering i Kina och Ryssland Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kan ge en kupong på preliminärt 15 procent per år. Beviset har en löptid på ett till fyra år och är kopplat till utvecklingen i det kinesiska aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index och det ryska aktieindexet RDX Index EUR. För mer information om aktieindexen, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Så här bestäms löptiden och avkastningen Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong har en maximal löptid på fyra år. I november varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare. Avläsningsdagarna år 1 till och med år 3 På avläsningsdagarna år 1 till och med år 3 finns två olika utfall: Utfall 1 Om nivån för båda aktieindexen på någon av ovan nämnda avläsningsdagar är lika hög som eller högre än respektive aktieindex startnivå avslutas Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong vid den aktuella tidpunkten. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 15 procent för varje år som gått. Exempelvis, om du placerat kronor och Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong förfaller efter två år utbetalas kronor och två kuponger på 15 procent, det vill säga totalt kronor. Utfall 2 Om något aktieindex har fallit från sin startnivå fortsätter beviset ytterligare minst ett år. Ingen kupong utbetalas. Avläsningsdagen år 4 Om Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong inte avslutats under de tre första åren kommer beviset att avslutas år 4. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur aktieindexen har utvecklats till avläsningsdagen år 4. Det finns tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån på båda aktieindexen på avläsningsdagen år 4 är lika hög som eller högre än respektive aktieindex startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och fyra kuponger på preliminärt 15 procent, det vill säga kronor om du placerat kronor. Utfall 2 Det andra möjliga utfallet är att det aktieindex som har utvecklats sämst har fallit, men inte med mer än 30 procent. Du får då tillbaka ditt placerade belopp, men ingen kupong. Utfall 3 Det tredje möjliga utfallet är att det aktieindex som har utvecklats sämst har fallit med mer än 30 procent från sin startnivå. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som aktieindexet fallit. Exempelvis, om indexet har fallit med 40 procent får du tillbaka kronor om du placerat kr. Ingen kupong utbetalas. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 1 15 % Inlösenbarriär % Kupongbarriär % Riskbarriär 4 70 % Courtage 2 % Löptid Börskod 1 4 år NBF 17AKK A kr per bevis. 2 Inlösenbarriären är 100 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Kupongbarriären är 100 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Riskbarriären är 70 procent av respektive aktieindex stängningskurs den 10 januari Aktieindexet kan alltså falla med 30 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras. Aktieindexens utveckling de fem senaste åren* Kina 2009/ / / / /11 Ryssland Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 8 Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong

9 Så här beräknas avkastningen Bilden till höger visar fyra möjliga utfall för en placering i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong. Exemplen baseras på ett placerat belopp på kronor och en kupong på 15 procent per år. 100 % Ex.1 Ex.2 Inlösenbarriär och kupongbarriär (årligen) Exempel 1 Aktiebeviset förtidsförfaller efter ett år och placerat belopp plus en kupong på preliminärt 15 procent utbetalas. 70 % Ex.3 Riskbarriär (4-årsdagen) Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 12,7 % Ex.4 Exempel 2 År fyra är båda aktiemarknaderna högre än kupongbarriären och placerat belopp plus fyra kuponger på 15 procent utbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 11,9 % Exempel 3 År fyra är båda aktiemarknaderna högre än riskbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -0,5 % Exempel 4 På slutdagen år fyra noteras den aktiemarknad som har utvecklats sämst lägre än riskbarriären och nedgången är 40 procent. Placerat belopp minskas med lika många procent som nedgången. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -12,4 % 0 % Kupongutbetalning 1 år 2 år 3 år 4 år Placeringen förfaller * Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong 9

10 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj Världen håller fortfarande på att resa sig ur den ekonomiska krisen och även om vi ser tydliga tecken på förbättring, inte minst i Europa, kvarstår en hel del problem. Arbetslösheten är hög i Sydeuropa, som fortsatt ser problem inom bankväsendet. Centralbankerna i både Europa och USA har tävlat om att hålla lägst styrränta och att genomföra extraordinära åtgärder, med syfte att stärka ekonomin och hålla det finansiella systemet vid liv. I början på november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan i Europa och det finns ännu inga tecken på att styrräntor ska behöva höjas. I en miljö med extremt låga korträntor och onaturligt låga långräntor söker sig många räntesparare mot företagsobligationer för att få lite högre ränta. Företagen stärker sina balansräkningar och har extremt billig finansiering, samtidigt som inflationen är ett minne blott. Inom räntevärlden fortsätter jakten på ränta. Centralbanker världen över har utlovat låga styrräntor för lång tid framöver, vilket gör att det ser särskilt attraktivt ut för företagsobligationer med lite lägre kreditbetyg. Vi anser att den europeiska marknaden för företagsobligationer har mer att ge de närmaste åren. Företagsobligationer brukar delas in i två klasser; high yield och investment grade. Bolag med högre kreditvärdighet kallas investment grade, medan begreppet high yield används för att beskriva företag vars kreditvärdighet är något spekulativ eller sämre. Sannolikheten att ett high yield-bolag ska drabbas av en kredithändelse, exempelvis konkurs, är högre än i ett investment grade-bolag. Som kompensation för den högre risken får du en betydligt högre avkastning om du placerar i ett high yield-bolag än i ett investment grade-bolag. Starka företag i Europa ger för tillfället inte mycket i avkastning men söker man sig till high yield-obligationer är det annorlunda, där finns det fortfarande möjlighet att få en bättre ränta på sina pengar. Värt att tänka på är att det främst är staterna som haft problem i Europa, företagen har hankat sig fram och anpassat sig till det aktuella marknadsläget. Bankerna har haft problem, men centralbankernas starka stöd till sektorn har gjort att bankerna nu ser starkare ut. Marknadsutsikter + Den europeiska ekonomin är på väg uppåt + Antalet konkurser förväntas bli få även framöver Ekonomin i Sydeuropa är fortsatt bräcklig. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som......vill ha möjlighet att få en hög kupong och som tror att det kommer ske få kredithändelser i europeiska high yieldbolag. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har fem års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är Jaguar Land Rover, Nokia, Renault och Stora Enso. Du hittar mer information om Markit itraxx Europe Crossover Series 20 i Slutliga Villkor och på Ingen kredithändelse inträffar Om det inte sker någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 7 januari 2014 till och med den 20 december 2018, får du en utbetalning på preliminärt kronor per kreditbevis på återbetalningsdagen den 15 januari Det motsvarar en avkastning på 6,5 procent per år efter courtage. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 50 referensbolagen kommer det maximala återbetalningsbeloppet att minskas med 1/50-del för varje kredithändelse. 1/50-del motsvarar preliminärt 280 kronor. Det krävs preliminärt fler än 14 kredithändelser för att återbetalningsbeloppet ska bli lägre än ditt placerade belopp. Se tabellen nedan. Fakta Pris per bevis Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp per kreditbevis kr kr Courtage 2 % Löptid 5 år Börskod NBF 17KEH A311 Så här kan det bli Antal kredithändelser Återbetalt belopp 1 Avkastning 2 Avkastning per år kr 37,2 % 6,5 % kr 34,5 % 6,1 % kr 31,8 % 5,7 % kr 29,0 % 5,2 % kr 26,3 % 4,8 % kr 23,5 % 4,3 % kr 20,8 % 3,8 % kr 18,0 % 3,4 % kr 15,3 % 2,9 % kr 12,6 % 2,4 % kr 9,8 % 1,9 % kr -17,7 % -3,8 % kr -45,1 % -11,3 % kr -72,6 % -22,7 % 50 0 kr -100,0 % 1 Baserat på ett maximalt återbetalningsbelopp på kronor per kreditbevis. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Kreditbevis Europa High Yield 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för ett av Nordeas EMTNprogram daterat den 16 april 2013, med tillägg, samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 17 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet såvitt gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sid i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 17, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 17 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Råvarubevis Olja Premie Brent Crude Oil Future. Det närmaste aktiva terminskontraktet på brentolja, som publiceras av IntercontinentalExchange. (www.theice.com). Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Kina: Aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index (www.hsi.com.hk) Ryssland: Aktieindexet RDX Index EUR (www.indices.cc). Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 bolag (www.markit.com). För mer information om indexen respektive råvaran, se Slutliga Villkor. Likviddag Köp av Bevis nr 17 ska betalas den 10 januari Startkurser Startkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 10 januari Startkurs för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är respektive underliggande tillgångs stängningskurs den 10 januari Barriärnivå Barriärnivån för Råvarubevis Olja Premie är preliminärt 75 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Inlösenbarriär Inlösenbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 100 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Kupongbarriär Kupongbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 100 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Riskbarriär Riskbarriären för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är 70 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Premie Premien är preliminärt 27 procent i Råvarubevis Olja Premie. Definitiv premie fastställs senast på likviddagen den 10 januari Nivån på premien avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på den underliggande tillgången förändras fram till likviddagen. Kupong Kupongen i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är preliminärt 15 procent. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 10 januari Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande tillgångarna förändras fram till likviddagen. Eventuell kupongutbetalning i Aktiebevis Kina/ Ryssland Kupong sker den 10 januari 2015, 10 januari 2016, 10 januari 2017 eller den 10 januari Maximalt återbetalningsbelopp Det maximala återbetalningsbeloppet i Kreditbevis Europa High Yield är preliminärt 140 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor per bevis. Nivån fastställs senast på likviddagen den 10 januari Hur mycket som utbetalas är beroende av antal kredithändelser i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. För varje kredithändelse minskas beloppet med en femtiondel av maximalt återbetalningsbelopp. Avläsningsdag i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong I Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong sker avläsning följande dagar: Avläsningsdag år 1: 29 november 2014 Avläsningsdag år 2: 29 november 2015 Avläsningsdag år 3: 29 november 2016 Avläsningsdag år 4: 29 november 2017 Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 14 januari Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs och Slutdag Slutkurs för Råvarubevis Olja Premie är den underliggande tillgångens stängningskurs den 22 december Slutdag för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong infaller på den första avläsningsdag då kursen för båda underliggande tillgångarna är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 29 november

13 Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Råvarubevis Olja Premie är den 10 januari Återbetalningsdag för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong är den 10 januari 2015, 10 januari 2016 eller den 10 januari 2017 det år då båda underliggande tillgångarna på en avläsningsdag är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 10 januari Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 15 januari Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 3 januari Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 27 december 2013 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Råvarubevis Olja Premie kronor i Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Råvarubevis Olja Premie om premien inte kan fastställas till minst 20 procent eller om barriärnivån inte kan fastställas till högst 75 procent, Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong om kupongen inte kan fastställas till minst 12 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om det maximala återbetalningsbeloppet inte kan fastställas till minst 132 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 17 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Råvarubevis Olja Premie och Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 10 januari 2014 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Råvarubevis Olja Premie, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 360 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 560 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 4 år = 480 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 680 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5,01 år = 601:20 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 801:20 kr Alternativen i Bevis nr 17 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: The mark and name Hang Seng China Enterprises Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited ( HSDS ) which has licensed its compilation and publication to Hang Seng Indexes Company Limited ( HSIL ). HSIL and HSDS have agreed to the use of, and reference to, the Hang Seng Index by Nordea Bank Finland Abp ( the Issuer ) in connection with the Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong (the Product ). However, neither HSIL nor HSDS warrants, represents or guarantees to any person the accuracy or completeness of the Hang Seng Index, its computation or any information related thereto and no warranty, representation or guarantee of any kind whatsoever relating to the Hang Seng Index is given or may be implied. Neither HSIL nor HSDS accepts any responsibility or liability for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any person as a result of or in connection with the 13

14 use of and/or reference to the Hang Seng Index by the Issuer in connection with the Product, or any inaccuracies, omissions or errors of HSIL in computing the Hang Seng Index. Any person dealing with the Product shall place no reliance whatsoever on HSIL and/or HSDS nor bring any claims or legal proceedings against HSIL and/or HSDS in any manner whatsoever. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Webbsida: The index Russian Depositary Index (RDX ) is calculated and published by Vienna Stock Exchange and therefore represents its intellectual property. The designation RDX is a registered trademark of Vienna Stock Exchange. The index description as well as its rules and composition are online available on In order to use the index for this issue a license was granted to the issuer. Markit itraxx are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. Webbsida: 14

15 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 17. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 50 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 17 ges ut och återbetalas i svenska kronor. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 17 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 17 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 17 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Råvarubevis Olja Premie Löptid: 3 år Preliminär premie: 27 % Aktiebevis Kina/Ryssland Kupong Löptid: 1 4 år Preliminär kupong per år: 15 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: 5 år Preliminärt maximalt återbetalningsbelopp: 140 % av nominellt belopp Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen på internet eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 27 december 2013 och betalning sker den 10 januari På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till oss, eller maila din fråga till Du kan också ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial september 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 26 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 oktober 2014 Utvecklingen ger stöd åt högre bolagsvinster

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 28 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 26 december 2014 Vi tror därför att vinsttillväxten är intakt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 24 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 augusti 2014 USA leder den ekonomiska återhämtningen. Det ser

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial augusti 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 14 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 september 2013 I västvärlden har vi sett ett bättre momentum

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 23 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 juni 2014 En ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 22 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 maj 2014 Den region vi tycker ser mest intressant ut just

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial mars 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 32 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 april 2015 I stort sett har alla tillgångar redan stigit med

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 69 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Vinnarna 2013

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktieobligation Sverige Lookback

Aktieobligation Sverige Lookback Aktieobligation Sverige Lookback En placering med möjlighet till ett justerat startvärde Teckningstid: 13 september - 1 oktober, 2010 Likviddag: 8 oktober, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Kupongobligation BRIK Plus/Minus

Kupongobligation BRIK Plus/Minus Kupongobligation BRIK Plus/Minus En icke kapitalskyddad placering i de fyra stora tillväxtländerna Teckningstid: 22 november 10 december, 2010 Likviddag: 17 december, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april 2014 Vårt huvudscenario

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Juni Nordiska Bolag USA Sydafrika & Brasilien Kina Erbjudande 27. Sista teckningsdag 4 juli 2010. Marknadsföringsmaterial Juni

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Aktieobligation Sverige Buffert

Aktieobligation Sverige Buffert Aktieobligation Sverige Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 7 september 18 september, 2009 Likviddag 25 september, 2009 Marknadsföringsmaterial september 2009 - Strukturerade

Läs mer

Aktieobligation Europa Buffert

Aktieobligation Europa Buffert Aktieobligation Europa Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering med buffertzon Teckningstid: 8 19 februari, 2010 Likviddag: 26 februari, 2010 Marknadsföringsmaterial - februari 2010 - Strukturerade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2010 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 22 Aktieobligation Olympic Stars Aktieobligation Europa Aktieobligation Kina

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 83 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 24 april 2015 2014 I stort

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt Avseende: Hang Seng China Enterprises Index Med likviddag: 20 oktober 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial april 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 84 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april maj 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial mars 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 14 Valutaobligation EUR/SEK Aktieobligation Norden Max Aktieobligation USA Infrastruktur

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 79 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2625 december april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 98 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april juli 2016 2014 ...

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer