Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014

2 Så länge den ekonomiska återhämtningen fortsätter skapar den en bra miljö för riskfyllda tillgångar. Även denna sommar var det lite turbulent på världens marknader, och nedgången i månadsskiftet juli/augusti kom snabbt. Det fanns flera förklaringar till fallet, men det tog inte lång tid förrän marknaden återtog sin uppåtgående trend, och nu befinner den sig återigen på toppnivåer. Utvecklingen följer faktiskt ett mönster. En uppgångsfas på aktiemarknaden brukar man säga sker längs en wall of worry, alltså att den hela tiden ifrågasätts. Detta gäller framför allt när nya rekordnoteringar nås och många ställer sig frågan: Har det inte gått lite väl fort/långt/snabbt nu? Sedan 2009 har globala aktier klättrat på denna wall of worry. Vi har haft ett antal mer eller mindre allvarliga kriser som Greklandskrisen, eurokrisen och USA:s budgetkaos, som mynnade ut i ett sänkt kreditbetyg för landet. Det är viktigt att komma ihåg att marknaden har kommit tillbaka varje gång, och så även denna gång. Den globala aktiemarknaden har stigit med drygt 120 procent sedan den förra bottennoteringen den 9 mars 2009, vilket motsvarar mer än 20 procent per år. Det finns naturligtvis ingen garanti för att det kommer fortsätta så i all framtid. För att aktiemarknaden ska fortsätta stiga krävs det att bolagen genererar högre vinster. Så länge den ekonomiska återhämtningen fortsätter skapar den en bra miljö för riskfyllda tillgångar. Risksidan ska dock inte underskattas, varje korrektion sker av en anledning och sommaren bjöd på både geopolitisk spänning och sämre ekonomisk data, i främst Europa. Till viss del hänger de två ihop, men vi anser att de pågående kriserna i Ukraina och i mellanöstern är den större faran. Om oroligheterna skulle eskalera i dessa regioner finns det definitivt risk för en större korrektion, även om de ekonomiska konsekvenserna troligen inte skulle bli så mycket svårare än vad som är fallet i dag. Trots att återhämtningsfasen i den globala ekonomin pågått i över fem år är penningpolitiken fortfarande extremt expansiv, med i princip nollränta i västvärlden. Men vi börjar närma oss en vändning, åtminstone i USA. Federal Reserve är den första stora centralbank som väntas höja räntan och det beräknas ske någon gång under första halvåret Att det kommer att ske är marknaden bekväm med, men storleken och hastigheten i höjningarna är ett moment som kan skapa oro. Trots riskerna tror vi ändå på en fortsättning på wall of worry. Michael Livijn Strateg, Nordea Sverige Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar Vad är en kapitalskyddad placering? En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna erbjuds normalt i två alternativ, Trygg och Chans. För vem passar kapitalskyddade placeringar? Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning. Måste jag behålla placeringarna hela löptiden? Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Finns det några risker? Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 14 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 77. 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktieobligation Europa Etik Trots en lite sämre relativ utveckling under sommaren har vi kvar vår positiva tro på Europa. Vi anser att de underliggande faktorerna fortfarande stöder en positiv syn och att marknaden har reagerat för kraftigt. Vi tycker därför att den europeiska aktiemarknaden har bra förutsättningar att stiga framöver. Aktieobligation Europa Etik är kopplad till utvecklingen i aktieindexet Ethical Europe Equity Index. Indexet består av 30 stora europeiska bolag som alla har hög grad av ansvarstagande styrning. Sid 6 Aktieobligation Nordiska bolag En investering i Norden innebär en klart bättre diversifiering (riskspridning) än att enbart placera i Sverige. De nordiska bolagen står generellt väl rustade för att ta del av en förväntad förbättrad världsekonomi de närmaste åren. Exportsektorn är stor och eurokrisen har inte påverkat de nordiska marknaderna i samma grad som i Sydeuropa. Aktieobligation Nordiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag. Sid 8 Aktieobligation Amerikanska bolag En gammal sanning är att man aldrig ska räkna ut USA, och det har vi än en gång fått bevisat. De relativt färska budgetbråken och de politiska låsningarna verkar inte bekomma den amerikanska ekonomin, som klart innehar ledartröjan i västvärlden. Det betyder också att de amerikanska bolagen utvecklas starkt. Aktieobligation Amerikanska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag. Sid 10 Korta fakta Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad 2 Aktieobligation Europa Etik Trygg kr kr 60 % 6 år Aktieobligation Europa Etik Chans kr kr 160 % 6 år Aktieobligation Nordiska bolag Chans kr kr 60 % 5 år Aktieobligation Nordiska bolag Chans kr kr 155 % 5 år Aktieobligation Amerikanska bolag Chans kr kr 60 % 6 år Aktieobligation Amerikanska bolag Chans kr kr 160 % 6 år 1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen. 2 Deltagandegraderna fastställs senast den 27 oktober

4 Kapitalskyddade placeringar du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad. Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång. Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat. Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för kronor per post (per styck). Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat. När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset. Så här beräknas avkastningen Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, kronor per post. Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är. En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valutaobligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valutarespektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden. Du kan enkelt handla under löptiden En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsförhållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Risker Det finns risker som är förknippade med köp av kapitalskyddade placeringar. På sidan 14 kan du läsa om dessa. 4

5 Du kan välja mellan Trygg och Chans Vill du vara Trygg Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar kronor för en post på nominellt kronor. När du köper en kapitalskyddad placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller. eller vill du ta en Chans Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre deltagandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Vanligtvis är överkursen mellan 2 10 procent ( kr) per post på nominellt kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen. Möjlig avkastning Överkurs Möjlig avkastning Marknadsdel Arrangörsarvode Marknadsdel Arrangörsarvode Obligation Nominellt belopp Obligation Nominellt belopp Startdag kr Återbetalningsdag minst kr Startdag kr Återbetalningsdag minst kr Räkneexempel Trygg Anta att du köper 10 aktieobligationer för kronor styck, det vill säga för totalt kronor plus courtage. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här: kr 70 % 40 % = kr Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså: kr kr = kr Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga kronor. Räkneexempel Chans Anta att du köper 10 aktieobligationer för kronor styck, det vill säga för totalt kronor plus courtage. Det nominella beloppet är då kronor och överkursen är kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här: kr 160 % 40 % = kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr = kr Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga kronor. 75

6 Aktieobligation Europa Etik Trygg och Aktieobligation Europa Etik Chans Mycket talar för att de europeiska bolagens vinster kommer att stiga givet storleken på den totala handeln med Ryssland borde de ekonomiska effekterna bli relativt små, så länge som situationen inte försämras kraftigt. Trots detta är Europa ändå på väg mot en positiv tillväxt på cirka 1 procent i år, vilket är klart godkänt efter de senaste årens dubbla recessioner. Det är åtminstone tillräckligt för att ge utrymme för ökade bolagsvinster, efter tre års ökenvandring. Till skillnad från de låga BNP-siffrorna överraskade bolagsvinsterna positivt under andra kvartalet. Dessutom gynnas bolagen av att den globala tillväxten stiger, då drygt hälften av intäkterna kommer därifrån. Trots en lite sämre relativ utveckling under sommaren har vi kvar vår positiva tro på Europa. Vi anser att de underliggande faktorerna fortfarande stöder en positiv syn och att marknaden har reagerat för kraftigt. Vi tycker därför att den europeiska aktiemarknaden har bra förutsättningar att stiga framöver. Rent ekonomiskt har nyheterna inte varit till Europas fördel under sommaren. Både BNP-tillväxten för andra kvartalet och inköpschefsindex har varit besvikelser för marknaden. Till viss del förklaras BNP-siffran av ett starkt första kvartal, framför allt i Tyskland. Att inköpschefsindex sjunker visar att osäkerheten kring Ukrainakrisen har ökat. Men Vi tycker inte att den europeiska aktiemarknaden är extremt lågt värderad i nuläget, men heller inte särskilt dyr. Det är en bild som gäller för världens aktiemarknader i stort. Framöver är det inte värderingen som kommer att driva börserna, utan det kommer att krävas högre bolagsvinster för att den europeiska aktiemarknaden ska fortsätta att stiga. Något vi alltså tror på för Europas del. Marknadsutsikter + De europeiska bolagen har en potentiellt hög vinsttillväxt + Den europeiska marknaden har ett starkt stöd från den europeiska centralbanken Makroekonomin i Europa är sämre än i övriga västvärlden. Aktieobligation Europa Etik passar dig som tror på en bred uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande sex åren och som vill placera i ett etiskt index. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att den europeiska aktiemarknaden kommer att stiga framöver, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen. Aktieobligation Europa Etik är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Trygg och Chans. Förutom marknadens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Europa Etik. 6 Aktieobligation Europa Etik

7 Aktieobligation Europa Etik Aktieobligation Europa Etik är kopplad till utvecklingen i aktieindexet Ethical Europe Equity Index. Indexet består av 30 stora europeiska bolag som alla har hög grad av ansvarstagande styrning. För information om det underliggande indexet, se sidan 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Om aktieindexet exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt kronor per aktieobligation om du valt Trygg och kronor per aktieobligation om du valt Chans. Förutom utvecklingen i aktieindexet påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellerna nedan och sidan 12 under rubriken Valuta. Trygg Aktieindexets utveckling de fem senaste åren* / / / / /09 * Källa: Bloomberg. Indexet startade den 16 april Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF ET77 A656A Så här kan det bli Aktieindexets Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 45,1 % 6,4 % kr kr 60 % kr 33,3 % 4,9 % kr kr 40 % kr 21,6 % 3,3 % kr kr 20 % kr 9,8 % 1,6 % kr kr 0 % kr -2,0 % -0,3 % kr kr -20 % kr -2,0 % -0,3 % kr kr Chans Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 160 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF EC77 A656B Så här kan det bli Aktieindexets Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 103,2 % 12,5 % kr kr 60 % kr 74,7 % 9,7 % kr kr 40 % kr 46,2 % 6,5 % kr kr 20 % kr 17,6 % 2,7 % kr kr 0 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr -20 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. Aktieobligation Europa Etik 7

8 Aktieobligation Nordiska bolag Chans 102 och Aktieobligation Nordiska bolag Chans 110 En ökad tillväxt i världen är positivt för de exportintensiva nordiska bolagen har haft det lite tyngre. Totalt ser det ut som om regionen går mot bättre tider. Vi ser en stigande tillväxt i alla länder förutom i Finland, som släpar efter i spåren av att flera dominerande bolag tappat sin marknadsposition och att handeln med Ryssland minskat den senaste tiden. Norden är som sagt en diversifierad region med mycket stor exponering mot den globala ekonomin. De kommande åren förväntar vi oss en ökad efterfrågan runt om i världen. Den ökade efterfrågan kommer självklart vara mycket positiv för de nordiska bolagen. Vinstmässigt förväntar vi oss bättre siffror framöver. På värderingsfronten påminner situationen om den som råder för globala aktier i stort: knappast billig, men inte heller dyr. Vill man sprida riskerna i sin portfölj vad gäller närområdet tycker vi att en placering i Aktieobligation Nordiska bolag är ett klart intressant alternativ. En investering i Norden innebär en klart bättre diversifiering (riskspridning) än att enbart placera i Sverige. Vissa sektorer väger tungt i ett nordiskt land, medan andra sektorer väger tungt i ett annat. Slår man ihop de nordiska länderna påminner de en hel del om ett globalt index, då de lokalt tunga sektorvikterna balanseras ut. Med världen som marknad finns därmed bra förutsättningar för de nordiska bolagen att dra nytta av en stigande global tillväxt. Marknadsutsikter + Bolagen som ingår i Aktieobligation Nordiska bolag har starka finanser + De nordiska bolagen gynnas av en ökad global tillväxt Bolagen i Norden är mer sårbara för ekonomiska besvikelser än bolag i andra regioner. Ekonomiskt har de nordiska länderna klarat finanskrisen relativt bra. Framför allt Norge och Sverige har kommit väl ut ur den globala recessionen, medan Danmark och Finland Aktieobligation Nordiska bolag passar dig som tror på en uppgång på den nordiska aktiemarknaden de kommande fem åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de nordiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då tillväxten i världen tar fart. Aktieobligation Nordiska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans 102 och Chans 110. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Nordiska bolag. 8 Aktieobligation Nordiska bolag

9 Aktieobligation Nordiska bolag Aktieobligation Nordiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: ABB, Nokian Renkaat, Sandvik, SEB, Securitas, Statoil, TDC, Tele2, Telenor och TeliaSonera. För information om de underliggande bolagen, se Slutliga Villkor. Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt kronor per aktieobligation om du valt Chans 102 och kronor per aktieobligation om du valt Chans 110. Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren* / / / / /09 Chans 102 * Källa: Bloomberg. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 5 år Courtage 2 % Börskod NBF NT77 A655A Så här kan det bli Aktiekorgens Utveckling Placerat Återbetalt Avkastning 3 Avkastning utveckling 1 per år belopp belopp 2 per år 3 80 % 12,6 % kr kr 42,3 % 7,3 % 60 % 9,9 % kr kr 30,7 % 5,5 % 40 % 7,0 % kr kr 19,2 % 3,6 % 20 % 3,7 % kr kr 7,7 % 1,5 % 0 % 0,0 % kr kr -3,9 % -0,8 % -20 % -4,4 % kr kr -3,9 % -0,8 % Chans 110 Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 155 % Löptid 5 år Courtage 2 % Börskod NBF NC77 A655B Så här kan det bli Aktiekorgens Utveckling Placerat Återbetalt Avkastning 3 Avkastning utveckling 1 per år belopp belopp 2 per år 3 80 % 12,6 % kr kr 99,6 % 14,8 % 60 % 9,9 % kr kr 72,0 % 11,5 % 40 % 7,0 % kr kr 44,4 % 7,6 % 20 % 3,7 % kr kr 16,8 % 3,1 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -2,3 % -20 % -4,4 % kr kr -10,9 % -2,3 % 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktieobligation Nordiska bolag 9

10 Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 102 och Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 110 Den amerikanska ekonomin är stark och bolagens vinster ökar och marknaden har belönat resultaten med en solid börsuppgång. Vän av ordning kan naturligtvis invända att den amerikanska börsen handlas till en premie relativt andra regioner, men faktum är att premien är motiverad. Med stabila och stigande vinster är marknaden villig att betala lite mer, och vi ser inte de amerikanska bolagens värdering som ett hinder för ytterligare uppgångar. En gammal sanning är att man aldrig ska räkna ut USA, och det har vi än en gång fått bevisat. De relativt färska budgetbråken och de politiska låsningarna verkar inte bekomma den amerikanska ekonomin, som klart innehar ledartröjan i västvärlden. Det betyder också att de amerikanska bolagen utvecklas starkt. Den amerikanska ekonomin går från klarhet till klarhet. Efter ett svagt första kvartal 2014, bland annat påverkat av det extrema vädret, har tillväxttakten studsat tillbaka rejält och mycket pekar nu på en tillväxt på runt tre procent i årstakt. Ännu viktigare är dock att bolagens vinster stiger. Andra kvartalets vinster slog förväntningarna med råge, På risksidan noterar vi att den amerikanska centralbanken Federal Reserves agerande kan få betydelse på kort sikt. Marknaden är bekväm med att räntan kommer att höjas under första halvåret 2015, men den stora frågan är hur snabbt och med hur mycket. Den amerikanska centralbanken verkar dock har lärt sig av tidigare kommunikationsmissar och man kommer inte att riskera återhämtningen med för stora räntehöjningar för snabbt. Så länge räntehöjningarna sker av rätt anledning, det vill säga på grund av bättre ekonomi och låg inflation, visar historien att marknaden i de allra flesta fall står klart högre 12 månader efter att den första höjningen genomförts. Marknadsutsikter + Den amerikanska ekonomin är i dagsläget mycket stark + Bolagen i USA visar starka vinster Den amerikanska centralbankens agerande kan störa marknaden. Aktieobligation Amerikanska bolag passar dig som tror på en uppgång på den amerikanska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att den amerikanska aktiemarknaden kommer att stiga framöver, då den amerikanska ekonomin är stark och bolagen visar starka vinster. Aktieobligation Amerikanska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans 102 och Chans 110. Förutom marknadens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Amerikanska bolag. 10 Aktieobligation Amerikanska bolag

11 Aktieobligation Amerikanska bolag Aktieobligation Amerikanska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: American Electric Power, AT&T, Chevron, General Electric, McDonald s, Kellogg, Kraft Foods, Pfizer, Procter & Gamble och Verizon Communications. För information om de underliggande bolagen, se Slutliga Villkor. Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt kronor per aktieobligation om du valt Chans 102 och kronor per aktieobligation om du valt Chans 110. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabellerna nedan och sidan 12 under rubriken Valuta. Chans 102 Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren* / / / / /09 * Källa: Bloomberg. Kraft Foods ingår i grafen sedan 17 september Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF AT77 A657A Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 42,3 % 6,0 % kr kr 60 % kr 30,7 % 4,6 % kr kr 40 % kr 19,2 % 3,0 % kr kr 20 % kr 7,7 % 1,2 % kr kr 0 % kr -3,9 % -0,7 % kr kr -20 % kr -3,9 % -0,7 % kr kr Chans 110 Fakta Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 160 % Löptid 6 år Courtage 2 % Börskod NBF AC77 A657B Så här kan det bli Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5 80 % kr 103,2 % 12,5 % kr kr 60 % kr 69,3 % 9,2 % kr kr 40 % kr 46,2 % 6,5 % kr kr 20 % kr 17,6 % 2,7 % kr kr 0 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr -20 % kr -10,9 % -1,9 % kr kr 1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning). 2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden. 3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. Aktieobligation Amerikanska bolag 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Kapitalskyddade placeringar nr 77 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 77, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 77 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktieobligation Europa Etik Aktieindexet Ethical Europe Equity Index (www.solactive.com). Aktieobligation Nordiska bolag Aktiekorg med följande aktier: ABB, Nokian Renkaat, Sandvik, SEB, Securitas, Statoil, TDC, Tele2, Telenor och TeliaSonera. Aktieobligation Amerikanska bolag Aktiekorg med följande aktier: American Electric Power, AT&T, Chevron, General Electric, McDonald s, Kellogg, Kraft Foods, Pfizer, Procter & Gamble och Verizon Communications. För mer information om aktierna och aktieindexet, se Slutliga Villkor. Likviddag Kapitalskyddade placeringar nr 77 ska betalas den 27 oktober Startkurser Startkurser fastställs senast den 27 oktober Värdet under löptiden andrahandsmarknad Kapitalskyddade placeringar nr 77 avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 29 oktober Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 77 på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Slutkurs för Aktieobligation Europa Etik Trygg och Aktieobligation Europa Etik Chans: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 13 oktober 2019 till och med den 13 oktober 2020, med en avläsning den 13:e varje månad. Slutkurs för Aktieobligation Nordiska bolag Chans 102 och Aktieobligation Nordiska bolag Chans 110 : Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 14 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2019, med en avläsning den 14:e varje månad. Slutkurs för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 102 och Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 110 : Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 13 oktober 2019 till och med den 13 oktober 2020, med en avläsning den 13:e varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Återbetalningsdag är följande dag: Aktieobligation Europa Etik Trygg och Aktieobligation Europa Etik Chans den 27 oktober Aktieobligation Nordiska bolag Chans 102 och Aktieobligation Nordiska bolag Chans 110 den 28 oktober Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 102 och Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 110 den 27 oktober Deltagandegrad Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltagandegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron respektive den amerikanska dollarn. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 27 oktober Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 27 oktober Valuta I Aktieobligation Europa Etik Trygg och Aktieobligation Europa Etik Chans påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. I Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 102 och Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 21 oktober Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 17 oktober 2014 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 50 procent för Aktieobligation Europa Etik Trygg 145 procent för Aktieobligation Europa Etik Chans 50 procent för Aktieobligation Nordiska bolag Chans procent för Aktieobligation Nordiska bolag Chans procent för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans procent för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer