Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial november 29 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 2 Aktieobligation Europa Aktieobligation Global Aktieobligation Ryssland Aktieobligation Råvarubolag Sista teckningsdag 4 december 29 Gör det möjligt

2 Upptining av det ekonomiska klimatet Sensommaren har varit gynnsam för aktiemarknaderna, i synnerhet för råvarutunga börser. Den ekonomiska upptiningen har fortsatt, centralbanker och myndigheter upprätthåller sina stimulanspaket och räntorna är fortsatt låga. Sammantaget är detta ett bra klimat för aktier, även om riskerna tilltar mot bakgrund av den snabba uppgången sedan i mars. Men det är inte bara de ekonomiska faktorerna som leder kurserna uppåt. Det finns i dag få tillgångsslag som i dagsläget erbjuder attraktiva avkastningsmöjligheter, vilket är ett resultat av centralbankernas rekordlåga räntor. Signalerna från centralbankscheferna är också tydliga: styrräntorna kommer att hållas kvar på låga nivåer under en lång tid framöver. I sin tur driver detta faktum investerare mot mer riskfyllda placeringar. För en uthållig uppgång på världens aktiemarknader krävs dock mer än bara stimulanspaket, låga räntor och brist på investeringsalternativ. Bolagsvinsterna måste förbättras, likväl som försäljningen. Kvartalsrapporterna för andra kvartalet visade på bättre vinster än väntat, tack vare kostnadssänkningar. Försäljningen var dock generellt svag, något som speglar den lågkonjunktur vi faktiskt befinner oss i. Vår bedömning är dock att de begynnande förbättringar vi ser i konjunkturen långsamt kommer att översättas i bättre efterfrågan för bolagen. När resultaten för tredje kvartalet når våra skrivbord kommer vinsterna att drivas av både lägre kostnader och högre intäkter. Chanserna är väldigt goda för att aktiemarknaden fortsätter uppåt under året. Genom en global spridning tar man del av en eventuell uppgång till lägre risk. Ser vi till enskilda marknader är det framför allt Europa och tillväxtmarknader vi rekommenderar. Europa är en cyklisk marknad med stor exponering mot tillväxtmarknader, som dessutom är betydligt lägre värderad än övriga utvecklade regioner. Tillväxtmarknader drivs generellt av en ökad riskvilja och högre råvarupriser. Henrik Lundin Chefstrateg, Nordea Sverige Erbjudande 2 i korthet Fyra produkter Aktieobligation Europa, Aktieobligation Global, Aktieobligation Ryssland och Aktieobligation Råvarubolag Teckningstid 2 november 4 december 29 Likviddag 11 december 29 Pris per nominell post Alternativ Trygg kostar 1 kr för en post om nominellt 1 kr. Alternativ Chans 12 kostar 1 2 kr och alternativ Chans 11 kostar 11 kr för en post om nominellt 1 kr. Det nominella beloppet är det lägsta belopp som återbetalas på förfallodagen. Courtage Courtage på totalt tecknat belopp tillkommer enligt nedan: kr 2,% kr 1,% kr 1,5% 3 kr,5%

3 Strukturerade produkter Trygghet kombinerat med möjlighet Nordeas strukturerade produkter kombinerar det bästa från två olika sparformer räntesparandets trygghet och marknadens möjligheter. Placeringen passar lika bra på lång som på kort sikt, som en del i ditt pensionssparande eller som sparande åt dina barn. Så här fungerar strukturerade produkter En strukturerad produkt består av två delar, en obligation och en option. Obligationen står för kapitalskyddet, det vill säga det som gör att du som minst får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen*. Optionen gör att du deltar i en eventuell kursuppgång på den underliggande marknad som optionen är knuten till, exempelvis aktie-, valuta- eller råvarumarknaden. Inräknat i det nominella beloppet är även Nordeas provision, läs mer under Viktigt att veta. Hur trygg vill du vara? Du kan vanligtvis välja mellan olika alternativ när du sparar i Nordeas strukturerade produkter. Alternativ Trygg passar dig som, förutom courtage, inte vill riskera något av det kapital du placerar. Trygg kostar 1 kronor, plus courtage, för en post om nominellt 1 kronor som är kapitalskyddad på förfallodagen. Med alternativ Chans har du möjlighet till högre avkastning men betalar då förutom nominellt belopp även en så kallad överkurs, vanligtvis tio procent av det nominella beloppet. Det är överkursen du riskerar att förlora, förutom courtage, om den underliggande marknaden utvecklas ogynnsamt. Oavsett om du placerar i Trygg eller Chans så är sämsta utfall att du endast får tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen*. Så här beräknas avkastningen Avkastningen bestäms normalt av utvecklingen på den underliggande marknad som optionen är knuten till och av ett så kallat indextal. Indextalet anger hur stor del av utvecklingen på marknaden som du får ta del av. Fullständiga villkor Läs mer om avkastningsberäkningar, risker och vad som är viktigt att veta i slutet av broschyren. De fullständiga villkoren kan hämtas på nordea.se eller på närmaste Nordeakontor. * Återbetalning förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på förfallodagen, läs mer under Risker.

4 Aktieobligation Europa rukorg 4 2 Löptid: 2 år, återbetalningsdag 12 december 211 Två alternativ: Trygg och Chans 12 Struktur: Två möjliga utfall; Maxavkastning eller ingen avkastning Preliminär maxavkastning: Trygg 1% (lägst 7%), Chans 12 19% (lägst 15%), fastställs slutgiltigt den 11 december 29 Pris per post (exkl. courtage): Trygg 1 kr, Chans kr 1 Ger möjlighet till bra avkastning med koppling till fem stora europeiska bolag. Välrenommerade bolag Global återhämtning får snabbt genomslag i Europa nov nov 1 nov 2 nov 3 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7 nov 8 nov 9 land al Marknaden 18 Den europeiska aktiemarknaden får stöd från ett 15 tydligt förbättrat ekonomiskt klimat både globalt 12 och i Europa. Styrkan i återhämtningen bäddar 9 för genomslag 6 i de europeiska bolagen. Företagen i aktiekorgen är stora och välkända samt verksamma i olika branscher där de är bland de främsta i respektive bransch. okt 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 Aktiekorgen innehåller följande fem bolag: Total: det femte största energibolaget i världen. Telefonica: ett av världens största telekommunika- okt 9 tionsföretag. E.ON: världens största privata energiföretag, etablerat 25 i Europa, USA och Ryssland. 2Sanofi-Aventis: ett globalt läkemedelsföretag som 15forskar, utvecklar och tillverkar receptbelagda 1läkemedel och vaccin. 5Siemens: tillverkar industri- och konsumentprodukter, allt från trafikkontrollssystem till hemelektronik. okt okt 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 Riskfaktorer skulle kunna vara en utdragen lågkonjunktur samt att produktens avkastning styrs av utvecklingen av ett fåtal bolag. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Europa styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av fem börsnoterade europeiska bolag: Total, Telefonica, E.ON, Sanofi-Aventis och Siemens. Maxavkastning utbetalas om samtliga aktier på stängningsdagen har en högre eller oförändrad kurs jämfört med på startdagen. Om en eller flera aktier har försvagats utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Aktiernas utveckling Simulerad historisk avkastning pa okt 3 Total Telefonica E.ON Sanofi-Aventis Siemens okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Trygg Min Medel Max investerat 1 kr 1 kr kr 11 kr Effektiv årsavkastning -,99%,64% 3,85% Chans 12 Min Medel Max investerat 1 2 kr 1 kr 1 63 kr 11 9 kr Effektiv årsavkastning -1,96% 1,8% 6,95% Diagrammet visar hur aktierna i korgen har utvecklats de senaste 6 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Europa hade givits ut varje veckodag, med preliminär maxavkastning, från 9 oktober 23 fram till 9 oktober 27. Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 2 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen.

5 Aktieobligation Global Löptid: 3 år, återbetalningsdag 11 december 212 Två alternativ: Chans 12 och Chans 11 Struktur: Utvecklingen är maximerad till 5% för varje aktie Preliminära indextal: Chans 12,75 (lägst,6), Chans 11 1,55 (lägst 1,35), fastställs slutgiltigt den 11 december 29 Pris per post (exkl. courtage): Chans kr, Chans kr Ger dig möjlighet att ta del av utvecklingen för tolv globala bolag. Bättre utsikter för världsekonomin Bolag med stabil vinst- och kursutveckling rukorg land Marknaden De stora finanspolitiska stimulanspaketen tillsammans med historiskt låga styrräntor världen 4 över har gett effekt. På kort sikt har osäkerheten för världsekonomin minskat. Aktiekorgen består av tolv globala bolag som 1 kännetecknas av en historiskt stabil vinst- och kursutveckling jämfört med övriga marknaden. Detta bör också över tiden ge en jämnare avkastning. Två tredjedelar av bolagen verkar främst i USA och Europa. Dessa marknader betraktas normalt 18 inte som lika konjunkturkänsliga nov nov 1 nov 2 nov 3 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7 nov 8 nov 9 De 12 riskfaktorer som skulle kunna begränsa 9 utvecklingen är stora svängningar på aktiemarknaden och en fördröjd återhämtning i den 6 globala ekonomin. okt 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Global styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv börsnoterade globala bolag: Medtronic, Walt Disney, Wal-Mart Stores, Honeywell International, Nestlé, Novartis, BP, RWE, Infosys, POSCO, China Mobile och CNOOC. Aktieutvecklingen är maximerad till 5 procent för varje aktie. Om aktiekorgens utveckling varit negativ utbetalas endast nominellt belopp på återbetalningsdagen. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Aktiekorgens utveckling 2 29 Simulerad historisk avkastning 2 29 al okt okt 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Chans 12 Min Medel Max investerat 1 2 kr 1 kr kr kr Effektiv årsavkastning -1,31% 3,52% 8,49% Chans 11 Min Medel Max investerat 11 kr 1 kr kr kr Effektiv årsavkastning -3,76% 5,53% 14,38% pa Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 9 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Global hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 9 oktober 2 fram till 9 oktober 26. Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 2 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. 4 Total Telefonica E.ON Sanofi-Aventis Siemens

6 Aktieobligation Ryssland Löptid: 4 år, återbetalningsdag 11 december 213 Två alternativ: Chans 12 och Chans 11 Struktur: Utvecklingen är maximerad till 8% för varje aktie Preliminära indextal: Chans 12,6 (lägst,5), Chans 11 1, (lägst,85), fastställs slutgiltigt den 11 december 29 Pris per post (exkl. courtage): Chans kr, Chans kr Tar del av utvecklingen på den ryska aktiemarknaden till en begränsad risk. Återhämtning i råvarupriserna Stabilare ekonomi ukorg Marknaden Utvecklingen på den ryska börsen har de senaste åren varit minst sagt turbulent, vilket visar på risken i den ryska marknaden. Exporten av råvaror, främst olja och gas, är fortfarande av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Tecken på att ekonomin nu börjar stabilisera sig är synliga, men det är avgörande att råvarupriserna stiger eller åtminstone håller sig på dagens nivåer. Årets återhämtning i råvarupriserna förbättrar utsikterna för att de ryska bolagen ska vända den negativa vinsttrend vi sett det senaste året. Ryssland som investering innebär hög risk men också stor 4 potential. Riskfaktorer 2 skulle kunna vara stora svängningar på aktiemarknaden och den stora exponering mot 1 råvaror. nov nov 1 nov 2 nov 3 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7 Aktiekorgens utveckling nov 8 nov 9 Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Ryssland styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv börsnoterade ryska bolag: Evraz Group, Gazprom, Lukoil, MMC Norilsk Nickel, NovaTek, Novolipetsk Steel, Rosneft Oil, Surgutneftegaz, Tatneft och VTB Bank. Aktieutvecklingen är maximerad till 8 procent för varje aktie. Om aktiekorgens utveckling varit negativ utbetalas endast nominellt belopp på återbetalningsdagen. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Simulerad historisk avkastning nd okt 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Chans 12 Min Medel Max investerat 1 2 kr 1 kr kr 14 8 kr Effektiv årsavkastning -,99% 8,42% 9,21% Chans 11 Min Medel Max investerat 11 kr 1 kr kr 18 kr Effektiv årsavkastning -2,84% 11,42% 12,54% l Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 8 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Ryssland hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 11 oktober 21 fram till 7 oktober 25. Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 2 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen

7 Aktieobligation Råvarubolag Löptid: 4 år, återbetalningsdag 11 december 213 Två alternativ: Trygg och Chans 11 Struktur: Fast utveckling (4%) för 1/3 av aktiekorgen Preliminära indextal: Trygg,65 (lägst,5), Chans 11 1,35 (lägst 1,15), fastställs slutgiltigt den 11 december 29 Pris per post (exkl. courtage): Trygg 1 kr, Chans kr Tar tillvara på potentialen i tolv bolag med exponering mot råvarumarknaderna. Återhämtning i råvarupriserna Ökad tillväxt gynnar råvarumarknaderna Marknaden Det senaste halvåret har råvarupriserna återhämtat sig samtidigt som uppgången visar på en mycket varierad utveckling mellan olika råvarusektorer. Normalt utvecklas råvarumarknaderna särskilt positivt i början av en konjunkturuppgång. En stigande riskaptit och en allt starkare konjunktur framöver ger fortsatt stöd för stigande råvarupriser. Bolagen i aktiekorgen verkar inom områdena energi, gruvdrift och jordbruk. Dessa sektorer drar fördel av stigande råvarupriser samt en ökad tillväxt, eftersom efterfrågan på råvaror då ökar. Riskfaktorer skulle kunna vara att tillväxttakten i Kina avtar samt att sektorn är relativt konjunkturkänslig. Vad styr avkastningen? Avkastningen för Aktieobligation Råvarubolag styrs av utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv börsnoterade bolag inom råvarubranschen: Xstrata, Billiton, Rio Tinto, Anglo American, Royal Dutch Shell, BP, Total, StatoilHydro, Syngenta, Yara International, Groupe Danone och Tate & Lyle. Vid beräkningen av aktiernas kursutveckling på slutdagen kommer utvecklingen för de fyra aktier som utvecklats bäst att ersättas med en fast utveckling på 4 procent för respektive aktie. Om aktiekorgens genomsnittliga utveckling varit negativ utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen. För mer information om bolagen, se de slutliga villkoren. Se hur avkastningen beräknas under Viktigt att veta i slutet av broschyren. Aktiekorgens utveckling 2 29 Simulerad historisk avkastning 2 29 org nov nov 1 nov 2 nov 3 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7 nov 8 nov 9 Källa: Bloomberg (bearbetat av Nordea) Trygg Min Medel Max investerat 1 kr 1 kr kr kr Effektiv årsavkastning -,49% 5,79% 1,95% Chans 11 Min Medel Max investerat 11 kr 1 kr kr kr Effektiv årsavkastning -2,84% 8,88% 17,43% d Diagrammet visar utvecklingen för aktiekorgen de senaste 9 åren. Tabellen visar vad det genomsnittliga och det maximala utfallet skulle ha blivit om en Aktieobligation Råvarubolag hade givits ut varje veckodag, med preliminära indextal, från 1 november 2 fram till 7 oktober Tabellen visar även minsta möjliga återbetalningsbelopp. Vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen ingår 2 procent courtage. Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen 15 blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen

8 Viktigt att veta Fullständiga villkor De fullständiga villkoren för erbjudande 2 utgörs av Grundprospektet för Nordeas svenska MTN-program, med tillägg, och av de slutliga villkoren för respektive produkt. Du kan hämta dessa dokument på nordea.se eller på närmaste Nordeakontor. Du förutsätts ta del av de fullständiga villkoren innan du bestämmer dig för att köpa en strukturerad produkt. Emittent Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för MTN-programmet med tillägg samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning på nordea.com. Skatteregler Aktieobligationer beskattas som delägarrätter. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad När du köper en strukturerad produkt betalar du courtage och provision. Dessa avgifter täcker Nordeas kostnader för bland annat produktion, distribution, börsnotering, eventuella licenser och riskhantering. Courtage på totalt tecknat belopp tillkommer enligt följande: kr 2,% kr 1,5% kr 1,% 3 kr,5% Provisionen kan variera men uppgår till högst,75 procent per löptidsår av det nominella beloppet. Till skillnad från courtaget är provisionen inräknad i det nominella beloppet och bestäms på likviddagen. Inga ytterligare förvaltningskostnader eller andra avgifter tillkommer. Börsnotering De strukturerade produkterna noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 14 december 29 med följande beteckningar: Aktieobligation Europa Trygg: NBF ET2 3292A Chans 12 : NBF EC2 3292B Aktieobligation Global Chans 12 : NBF GT2 3293A Chans 11 : NBF GC2 3293B Aktieobligation Ryssland Chans 12 : NBF RT2 3294A Chans 11 : NBF RC2 3294B Aktieobligation Råvarubolag Trygg: NBF VT2 3295A Chans 11 : NBF VC2 3295B Valutasäkrad placering Nordeas strukturerade produkter ges ut och återbetalas i svenska kronor. Placeringen påverkas inte av den svenska kronans värdeförändring gentemot andra valutor. Så här beräknas avkastningen Avkastningen bestäms av två faktorer, dels av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är knuten till, dels av det så kallade indextalet. Indextalet talar om hur stor del av en uppgång du får ta del av. Om indextalet är,8 får du 8 procent av uppgången. Är indextalet större än 1 får du mer än den faktiska uppgången. Notera att utvecklingen för varje underliggande aktie i Aktieobligation Global och Aktieobligation Ryssland är maximerad till 5 respektive 8 procent. Detta innebär att en utveckling som överstiger gränsvärdet kommer att ersättas med gränsvärdet vid beräkning av avkastning. Notera även att utvecklingen för de fyra bästa aktierna i Aktieobligation Råvarubolag ersätts med en utveckling på 4 procent, vilket kan ha antingen en positiv eller en negativ inverkan på aktiekorgens genomsnitt. Det belopp du får tillbaka på återbetalningsdagen beräknas så här: För Aktieobligation Global, Aktieobligation Ryssland och Aktieobligation Råvarubolag Nominellt belopp + (nominellt belopp x utveckling på underliggande marknad x indextal) Exempel Du placerar 1 kr (nominellt belopp) i Tryggalternativet. Anta att indextalet på likviddagen fastställs till,5, det vill säga 5 procent. Utvecklingen på underliggande marknad blir slutligen 4 procent. Återbetalningsbeloppet på förfallodagen blir då: 1 + (1 x 4% x 5%) = 12 kr Om utvecklingen på underliggande marknad istället blivit -3 procent får du bara tillbaka det nominella beloppet, 1 kr, på förfallodagen. En del produkter som Nordea ger ut har inget indextal. Istället är avkastningen beroende av en minimiavkastning och/eller maxavkastning. Det belopp du får tillbaka på återbetalningsdagen beräknas då så här: För Aktieobligation Europa Nominellt belopp + (nominellt belopp x [maxavkastning; ]) Exempel Du placerar 1 kr (nominellt belopp) i Tryggalternativet. Anta att maxavkastningen på likviddagen fastställs till 1 procent. Om samtliga aktier i korgen på stängningsdagen har förstärkts eller är oförändrade jämfört med på startdagen utbetalas maxavkastning. Återbetalningsbeloppet på förfallodagen blir då: 1 + (1 x 1%) = 11 kr Om en eller flera aktier i korgen på stängningsdagen har försvagats får du bara tillbaka det nominella beloppet, 1 kr, på förfallodagen. Strukturerade produkter jämfört med räntesparande Nedan visas hur mycket de underliggande marknaderna måste utvecklas under hela löptiden för att avkastningen för respektive produkt ska bli minst lika bra som ett räntesparande. I exemplet utgår vi från produkternas preliminära indextal och maxavkastning samt 2 procent courtage jämfört med ett sparande som ger 2 procents ränta per år med ränta på ränta. Aktieobligation Europa Samtliga bolag i korgen måste ha en oförändrad eller förstärkt aktiekurs. Aktieobligation Global Chans 12 : 13,9% Chans 11 : 12,3% Aktieobligation Ryssland Chans 12 : 21,% Chans 11 : 21,4% Aktieobligation Råvarubolag Trygg: 16,% Chans 11 : 15,9%

9 Preliminära indextal/maxavkastning Indextal och maxavkastning i denna broschyr är preliminära och fastställs på likviddagen den 11 december 29. Dessa villkor avgörs bland annat av ränteläget och rörligheten (volatiliteten) på de underliggande marknaderna. Eftersom både ränteläget och volatiliteten kan ändras under teckningstiden fastställs dessa villkor slutgiltigt först på likviddagen. Nordea äger rätt att ställa in erbjudande 2 om indextal och maxavkastning inte kan fastställas på likviddagen till följande lägstanivåer: Aktieobligation Europa Maxavkastning Trygg: 7% Chans 12 : 15% Aktieobligation Global Indextal Chans 12 :,6 Chans 11 : 1,35 Aktieobligation Ryssland Indextal Chans 12 :,5 Chans 11 :,85 Aktieobligation Råvarubolag Indextal Trygg:,5 Chans 11 : 1,15 Startkurs och slutkurs Startkursen fastställs normalt på likviddagen (stängningskursen den dagen) eller som ett genomsnitt av flera avläsningar. Slutkursen fastställs antingen på slutdagen eller som ett genomsnitt av flera avläsningar (stängningskursen vid olika tillfällen) mot slutet av löptiden. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda ett genomsnitt. Det kan skydda mot kursfall, men det kan också dra ned en kursuppgång. För erbjudande 2 gäller följande: Aktieobligation Europa Startkursen fastställs 11 december 29, slutkursen fastställs 28 november 211, förfallodag 12 december 211 Aktieobligation Global Startkursen fastställs 11 december 29, slutkursen är ett genomsnitt av 7 månatliga avläsningar under löptidens sista halvår, förfallodag 11 december 212 Aktieobligation Ryssland Startkursen är ett genomsnitt av 3 avläsningar under löptidens första 3 dagar, slutkursen är ett genomsnitt av 13 månatliga avläsningar under löptidens sista 12 månader, förfallodag 11 december 213 Aktieobligation Råvarubolag Startkursen fastställs 11 december 29, slutkursen är ett genomsnitt av 13 månatliga avläsningar under löptidens sista 12 månader, förfallodag 11 december 213 Kursinformation Följ gärna kursutvecklingen på nordea.se eller i SvD. Om din strukturerade produkt har stigit mycket i värde kan det vara en bra idé att sälja den innan löptidens slut. Kontakta oss så hjälper vi dig. Simulerad historisk avkastning Simulerad information är baserad på Nordeas egna beräkningsmodeller, data och antaganden. En person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Simulerad historisk avkastning visar inte hur hög avkastningen blir i framtiden, men den kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Simuleringen baseras på data från en tidsperiod som minst motsvarar den aktuella produktens dubbla löptid. För vissa underliggande tillgångar finns inte tillräckligt lång historik. I dessa fall startar simuleringen den dag då Nordea anser att relevant historik finns tillgänglig. För mer information, se de slutliga villkoren. Förbehåll Nordea äger rätt att ställa in hela eller delar av erbjudande 2 om: Ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. Det tecknade beloppet för något av erbjudandets alternativ understiger 2 kronor. Indextalen för Aktieobligation Global, Aktieobligation Ryssland och Aktieobligation Råvarubolag samt maxavkastningen för Aktieobligation Europa inte kan fastställas till ovan nämnda lägstanivåer den 11 december 29. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade produkter. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade produkter har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på struktprod.

10 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med strukturerade produkter. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas MTNprogram. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Komplexiteten i produkten De strukturerade produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. I avsnittet Värdeutvecklingsstrukturer en beskrivning i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen bestäms för olika strukturerade produkter. Om du är intresserad av Aktieobligation Europa bör du läsa avsnittet Digital -struktur på sidan 3 i Grundprospektet. För Aktieobligation Global och Aktieobligation Ryssland bör du läsa avsnittet Max -struktur på sidan 3. För Aktieobligation Råvarubolag bör du läsa avsnittet Fixed best - struktur på sidan 31. Marknadsrisk En strukturerad produkt består av en obligation och en option. Optionen är kopplad till marknadsutvecklingen för en aktie, en råvara eller någon annan tillgång. På förfallodagen är det den underliggande tillgångens utveckling i kombination med produktens värdeutvecklingsstruktur (se stycket ovan) som avgör om du får någon avkastning och hur stor den i sådana fall blir. Under löptiden påverkas produktens värde bland annat av den underliggande tillgångens kursutveckling, kurssvängningarnas omfattning (volatilitet), hur stora kurssvängningarna förväntas bli framöver, marknadsräntan och förväntad utdelning (om den underliggande tillgången är en aktie). Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet (som kan vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet) under återstående löptid. Indextal och överkurs Sambandet mellan den strukturerade produktens värde och den underliggande tillgångens utveckling bestäms av hur avkastningen beräknas och ett så kallat indextal. Indextalet bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Indextalet fastställs av Nordea och det avgörs bland annat av den strukturerade produktens löptid, rörligheten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och den förväntade utdelningen (om den underliggande tillgången är en aktie). Nordeas strukturerade produkter finns normalt i två alternativ, Trygg och Chans. Om du väljer Trygg får du ett lägre indextal, men du riskerar bara att förlora det du betalat i courtage. Om du väljer Chans får du ett högre indextal och därmed möjlighet till högre avkastning, men du riskerar att förlora såväl courtaget som överkursen, det vill säga det pris du betalat utöver det nominella beloppet. Alternativkostnadsrisk Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du bara tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen. Det innebär att du går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering. Likviditetsrisk och förtida försäljning Strukturerade produkter är avsedda att behållas till förfallodagen. Om du väljer att sälja produkten före förfallodagen och produktens marknadsvärde då understiger det nominella beloppet gör du en förlust. Dessutom får du betala courtage enligt Nordeas gällande prislista. Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja produkten under löptiden (man säger då att den är illikvid). Under normala marknadsförhållanden erbjuder dock Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Kreditrisk Vid köp av Nordeas strukturerade produkter tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA enligt Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyget medan CCC- är lägst) och Aa2 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägst). Mer information finns på standardpoors.com och moodys.com. Övrigt Den här broschyren är en förenklad version av de fullständiga villkoren (Grundprospekt och Slutliga Villkor). Den ger endast allmän information och är inte avsedd som placeringsråd då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa produkter är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida avkastning. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att strukturerade produkter inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

11 Erbjudande 2 Teckningstid 2 november 4 december 29 Likviddag 11 december 29 Aktieobligation Europa Löptid: 2 år Preliminär maxavkastning: Trygg 1%, Chans 12 19% Aktieobligation Global Löptid: 3 år Preliminära indextal: Chans 12,75, Chans 11 1,55 Aktieobligation Ryssland Löptid: 4 år Preliminära indextal: Chans 12,6, Chans 11 1, Aktieobligation Råvarubolag Löptid: 4 år Preliminära indextal: Trygg,65, Chans 11 1,35 Läs gärna mer och teckna dig direkt på nordea.se. Har du frågor, ring oss på eller kom in på närmaste Nordeakontor.

12 Nordea Bank AB (publ) Oktober 29 Strukturerade produkter Ger dig trygghet och möjlighet i en och samma sparform Du får minst tillbaka nominellt belopp på förfallodagen* Passar lika bra för kortsiktigt som långsiktigt sparande Nordea är Nordens största** utgivare av strukturerade produkter med högst kreditbetyg bland svenska affärsbanker. Nordea är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den består av riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på * Återbetalning förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på förfallodagen, läs mer under Risker. ** Källa:

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial mars 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 14 Valutaobligation EUR/SEK Aktieobligation Norden Max Aktieobligation USA Infrastruktur

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2010 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 22 Aktieobligation Olympic Stars Aktieobligation Europa Aktieobligation Kina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Mars Aktieobligation Brasilien & Kina Aktieobligation Biltillverkare Aktieobligation Råvarubolag Valutaobligation BRIK Erbjudande

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial april 2009 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 15 Valutaobligation Euro Max Aktieindexobligation Europa MiniMax Aktieobligation

Läs mer

Aktieobligation Europa Buffert

Aktieobligation Europa Buffert Aktieobligation Europa Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering med buffertzon Teckningstid: 8 19 februari, 2010 Likviddag: 26 februari, 2010 Marknadsföringsmaterial - februari 2010 - Strukturerade

Läs mer

Aktieobligation Sverige Lookback

Aktieobligation Sverige Lookback Aktieobligation Sverige Lookback En placering med möjlighet till ett justerat startvärde Teckningstid: 13 september - 1 oktober, 2010 Likviddag: 8 oktober, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2009 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 16:1 Valutaobligation Tillväxtmarknader Aktieobligation Sverige Max Aktieobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Aktieobligation Sverige Buffert

Aktieobligation Sverige Buffert Aktieobligation Sverige Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 7 september 18 september, 2009 Likviddag 25 september, 2009 Marknadsföringsmaterial september 2009 - Strukturerade

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Valutaobligation Tillväxtmarknader Aktieobligation Svenska Bolag Aktieobligation BRIK Aktieobligation Kina Konsumtion Erbjudande

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Juni Nordiska Bolag USA Sydafrika & Brasilien Kina Erbjudande 27. Sista teckningsdag 4 juli 2010. Marknadsföringsmaterial Juni

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 9 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 18 Aktieobligation Norden Max Aktieobligation Norden Fast utveckling Aktieobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 83 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 24 april 2015 2014 I stort

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Hedgefondobligation 1

Hedgefondobligation 1 Hedgefondobligation 1 En femårig kapitalskyddad* placering med hävstång Teckningstid: 17 maj - 28 maj, 2010 Likviddag: 18 juni, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r i a l - M a j 2 0 1 0 - S t

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 98 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april juli 2016 2014 ...

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 79 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2625 december april 2014 2014

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial april 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 84 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april maj 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Strategiobligation Tillväxtmarknader

Strategiobligation Tillväxtmarknader Strategiobligation Tillväxtmarknader En femårig kapitalskyddad placering med koppling till de globala tillväxtmarknaderna Teckningstid: 15-26 mars, 2010 Likviddag: 6 april, 2010 M a r k n a d s f ö r i

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 24 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 augusti 2014 USA leder den ekonomiska återhämtningen. Det ser

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 89 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2325 oktober april 2014 2015

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Gör det möjligt. Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2009 Strukturerade produkter Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Erbjudande 12 Aktieindexobligation Europa MiniMax Valutaobligation Sverige/Norge Aktieobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2017 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 108 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 23 april juni 2017 2014 Vår

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 69 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Vinnarna 2013

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3286 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 102 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 november april 2014 2016

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer