Nya placeringar med intressanta möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013

2 Samtidigt talar värderingen fortfarande för aktier, snarare än obligationer. Trots det aktuella politiska läget i USA har det ändå varit en hel del goda nyheter för de finansiella marknaderna den senaste tiden. Bättre makrodata, minskad oro i Kina, Feds beslut att inte inleda processen med mindre tillgångsköp och en desarmering av den akuta delen av Syrienkrisen är några positiva nyheter. Detta har i sin tur lett till att de flesta tillgångsslag utvecklats starkt. Blickar vi framåt på aktiemarknaden är det viktigt att titta på vinstutvecklingen. Bolagsvinsterna får draghjälp av en stärkt global ekonomi och vi bedömer att de ska stiga. Samtidigt talar värderingen fortfarande för aktier, snarare än obligationer. Ett viktigt mått i sammanhanget är riskpremien. Den mäter vinsten som procent av börsvärdet och jämförs med obligationsräntan. Riskpremien har sjunkit kraftigt under de senaste tolv månaderna. Dels för att aktiekurserna stigit snabbare än vinsterna, men även för att den senaste ränteuppgången gjort obligationer billigare. Trots fallet i riskpremien ligger den fortfarande över det tioåriga snittet och vi får hygglig kompensation för den högre risken som aktiemarknaden för med sig. Vinstprognoserna visar på en tvåsiffrig tillväxt för de globala bolagens vinster de kommande 12 månaderna. Vi tycker prognosen ser väl optimistisk ut i jämförelse med vårt ekonomiska scenario och tror att vinsterna kommer att justeras ned. Sammanfattningsvis saknas det inte stöd för aktiemarknaden, men förväntningarna har ökat och det krävs mer för att överraska positivt. Räntemarknaden är inte längre lika orolig för stigande inflation. Samtidigt är tillväxten på väg uppåt, vilket innebär att vi är i ett läge som talar för företagsobligationer av lite mer riskfylld typ. Förbättrade vinster håller konkurserna på en låg nivå och det är goda möjligheter till minskade skillnader mellan räntorna på statsobligationer och på företagsobligationer. Fredrik Otter Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktiebevis Östeuropa Buffert Östeuropeiska aktier har utvecklats starkt sedan slutet av juni. Just nu gynnas de östeuropeiska aktiemarknaderna av en positiv utveckling i Västeuropa, samtidigt som Kina stöder exportefterfrågan. Medvind från både öst och väst således. Aktiebevis Östeuropa Buffert är kopplat till utvecklingen i CECE Composite Index EUR och har en deltagandegrad på preliminärt 200 procent. Skulle aktieindexet falla med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 4 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader har haft det kämpigt en längre tid. Nu är tillväxtmarknadernas värdering på en sådan nivå att bland annat Ryssland och Kina har goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Skulle någon av de tre underliggande marknaderna, Kina, Ryssland eller Sydkorea, falla med mer än 40 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 7 Kreditbevis Europa High Yield Räntorna för europeiska high yield-obligationer är i ett historiskt perspektiv relativt låga, men jämfört med statsobligationer är de fortfarande höga. Då bolagens balansräkningar är starka och vinsterna goda bedömer vi att antalet kredithändelser de närmaste åren kommer att vara få, vilket är bra för den som vill placera i high yield-obligationer. Kreditbevis Europa High Yield ger en kupong på preliminärt 7,5 procent per år, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Det nominella beloppet minskas med 1/50-del för varje kredithändelse som sker. Sid 10 Frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella analys, och som samtidigt vill ha möjligheter till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och fem år. Men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sid 15 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Aktiebevis Östeuropa Buffert De östeuropeiska aktiemarknaderna drar nytta av både öst och väst ljusare ut för den viktiga handelspartnern Ryssland gör att vi tror på bra bolagsvinster i Östeuropa. Lägger vi också till att aktierna är lågt värderade finns det en god potential för stigande aktiekurser i Östeuropa. Turkiet är det land i Östeuropa som står inför de största utmaningarna, men i den här placeringen undviks den marknaden. Det är endast indirekt som en sämre utveckling för Turkiet påverkar marknaderna i Polen, Tjeckien och Ungern, vilka är de klart största marknaderna i det underliggande indexet. Den polska ekonomin växer långsamt för tillfället, och arbetslösheten är ett problem. Den polska börsen är väldiversifierad även om det är banker som dominerar. Östeuropeiska aktier har utvecklats starkt sedan slutet av juni. Just nu gynnas de östeuropeiska aktiemarknaderna av en positiv utveckling i Västeuropa, samtidigt som Kina stöder exportefterfrågan. Medvind från både öst och väst således. Det mest akuta läget för eurokrisen har försvunnit från dagordningen. Det är långt ifrån problemfritt, med en arbetslöshet som biter sig fast på höga nivåer och fortsatta problem i banksystemen, framför allt i Italien och Spanien. Efter att Europa befunnit sig i recession under två år har dock tillväxten vänt uppåt. Det är framför allt Tyskland som driver tillväxten och den utvecklingen är gynnsam för Östeuropa, som har en hög exponering mot den tyska marknaden. Efter en period med låg inhemsk efterfrågan ser den nu ut att börja lyfta, vilket kommer att kunna driva de östeuropeiska ekonomierna och börserna. Att det dessutom ser I Tjeckien är finanssektorn stor, samtidigt som man även har ett stort viktigt energibolag som kan väntas växa med den lokala ekonomin. Den tjeckiska ekonomin är fortsatt i recession, men den senaste tidens ekonomiska data har visat på viss förbättring. Ungern drabbades hårt i finanskrisen 2009 och föll tillbaka i recession Nu är ekonomin på väg uppåt igen och den ungerska börsen har förutom några stora läkemedelsbolag ett stort inslag av banker, vilka kommer gynnas när den inhemska ekonomin förbättras. Marknadsutsikter + De ingående aktiemarknaderna är lågt värderade + Tillväxt från både öst och väst är positivt för de östeuropeiska ekonomierna Tillväxtmarknaderna har drabbats av låg riskaptit. Aktiebevis Östeuropa Buffert passar dig som......tror att de i dag lågt värderade öseuropeiska aktiemarknaderna kommer att stiga de närmaste fem åren. Tillväxtökningen i världen är mycket positiv för de östeuropeiska länderna. Tänk på att förutom marknadens utveckling påverkas även en positiv avkastning i aktiebeviset av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Läs mer om Aktiebevis Östeuropa Buffert på nästa sida. 4 Aktiebevis Östeuropa Buffert

5 Aktiebevis Östeuropa Buffert En intressant placering mot de östeuropeiska aktiemarknaderna Aktiebevis Östeuropa Buffert passar dig som enkelt vill placera på den östeuropeiska aktiemarknaden. Aktiebeviset har fem års löptid och är kopplat till utvecklingen i CECE Composite Index EUR. Indexet består till största delen av polska, tjeckiska och ungerska bolag. För mer information om aktieindexet, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Konstruktionen gör att du får tillgodoräkna dig mer än den faktiska uppgången i aktieindexet, samtidigt som du får tillbaka hela ditt placerade belopp även om indexet skulle falla med så mycket som 30 procent. Bättre avkastning vid uppgång... Aktiebeviset har en preliminär deltagandegrad på 200 procent. Det innebär att beviset utvecklas bättre än CECE Composite Index EUR när marknaden stiger. Exempelvis, om aktieindexet stiger med 40 procent från startdagen till och med slutdagen stiger bevisets värde med 80 procent (40 procent x 200 procent). Om du till exempel placerat kronor får du i så fall tillbaka kronor, det vill säga betydligt mer än om du gjort en ren aktieplacering. Den positiva avkastningen påverkas även av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Se tabellen på nästa sida.... och skydd vid nedgång Om aktieindexet faller med 30 procent eller mindre från startdagen den 2 december 2013 till och med slutdagen den 19 november 2018, får du ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt aktiebeviset för kronor och indexet fallit med 24 procent efter fem år, får du ändå tillbaka dina kronor per bevis. Om aktieindexet faller med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen, minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som indexet fallit. Exempelvis, om indexet fallit med 40 procent under löptiden får du tillbaka kronor, om du placerat kronor. Om aktieindexet faller i värde påverkas inte det utbetalda beloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Se tabellen på nästa sida. Fakta Pris per bevis kr CECE Composite Index EUR utveckling och barriärnivån* 120 Preliminär deltagandegrad 200 % Barriärnivå 1 70 % Courtage 2 % Löptid Börskod 5 år NBF 16AOB A Barriärnivån är 70 procent av CECE Composite Index EUR startnivå den 2 december Aktieindexet kan alltså falla med 30 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras / / / / /10 CECE Composite Index EUR Barriärnivå Källa: Bloomberg och Nordea. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent av CECE Composite Index EUR stängningskurs den 3 oktober Aktiebevis Östeuropa Buffert 5

6 Aktiebevisets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i aktieindexet CECE Composite Index EUR påverkar aktiebevisets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar både skyddet om aktieindexet faller och hur deltagandegraden ökar avkastningen vid uppgång. 250 Värde Utveckling i %* Aktiebevis Östeuropa Buffert CECE Composite Index EUR Källa: Nordea. * CECE Composite Index EUR utveckling. Så här kan det bli 1 CECE Composite Återbetalt Avkastning 2 Avkastning Återbetalt Återbetalt Index EUR utveckling belopp 1 per år 2 belopp vid 10 % belopp vid 10 % valutaförsvagning 3 valutaförstärkning 4 80 % kr 154,9 % 20,6 % kr kr 70 % kr 135,3 % 18,7 % kr kr 60 % kr 115,7 % 16,6 % kr kr 50 % kr 96,1 % 14,4 % kr kr 40 % kr 76,5 % 12,0 % kr kr 30 % kr 56,9 % 9,4 % kr kr 20 % kr 37,3 % 6,5 % kr kr 10 % kr 17,6 % 3,3 % kr kr 0 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -10 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -20 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -30 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -40 % kr -41,2 % -10,1 % kr kr -50 % kr -51,0 % -13,3 % kr kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och en deltagandegrad på 200 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 3 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 4 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. 6 Aktiebevis Östeuropa Buffert

7 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader är lågt värderade Kina håller på att ta sig upp ur sin svacka och det kinesiska inköpschefsindexet visar på förnyad tillväxt. Ryssland har klarat turbulensen bra och det mesta har gått Putins väg i Syrienfrågan. Det höga oljepriset är också mycket gynnsamt för Ryssland. Den cykliska utvecklingen i västvärlden gynnar Kinas export. Inhemska investeringar i infrastruktur hjälper också till, men den främsta drivkraften för den kinesiska aktiemarknaden kommer att vara den låga värderingen. Värderingen av ryska aktier är också låg. En oförutsägbar politik hjälper inte till, men möjligheten till marknadsreformer är stor. I takt med ett högt oljepris förbättras vinstutsikterna för de ryska bolagen, samtidigt som den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. Tillväxtländernas aktiemarknader har haft det kämpigt en längre tid, samtidigt som till exempel den amerikanska och svenska börsen haft några starka år. Nu är värderingen på tillväxtmarknaderna på sådana nivåer att bland annat Ryssland och Kina har mycket goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Tillväxtekonomierna, med Kina i spetsen, har varit något av en besvikelse i år. De senast redovisade siffrorna pekar dock på tillväxt. Jämfört med tidigare år är siffrorna inte imponerande, men vi tror inte på någon hårdlandning. Förutsättningarna för de olika tillväxtmarknaderna är blandade och det gäller att välja rätt marknad. Samtidigt som det varit trögt för tillväxtmarknaderna, som Kina och Ryssland, har de utvecklade marknaderna, som USA och Sverige, utvecklats starkt. Återhämtningen i USA är på god väg, men tillväxten ligger på låga nivåer. I tillväxtmarknaderna har tillväxttakten kommit ner från tidigare höga nivåer, men det är inte mycket som tyder på att det avtagande tempot ska fortsätta. Vi tror på en stabilisering. Sydkorea har inte samma potential som Kina att öka värderingen. Jämfört med ett historiskt snitt är dock de sydkoreanska bolagen relativt billiga och den sydkoreanska börsen har mycket att vinna på ett starkare USA och ett starkare Kina. Förväntningarna på asiatiska aktier har kommit ner, vilket ger möjlighet till positiva överraskningar. Marknadsutsikter + De ingående tillväxtmarknaderna: Kina, Ryssland och Sydkorea, är lågt värderade + En förbättrad tillväxt i världen gynnar tillväxtmarknaderna Osäkerheten kring den amerikanska penningpolitiken kan drabba tillväxtmarknaderna igen. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong passar dig som......tror att ingen av de tre utvalda tillväxtmarknaderna kommer att falla med mer än 15 procent från dagens nivå till och med slutdagen. Nordea har en positiv syn på tillväxtmarknaderna och tycker att de i dag är lågt värderade. Läs mer om Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong på nästa sida. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong 7

8 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong En annorlunda placering i Kina, Ryssland och Sydkorea Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Beviset har en löptid på ett till tre år och är kopplat till börsutvecklingen i Kina, Ryssland och Sydkorea. För information om respektive aktieindex respektive ETF, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Så här bestäms löptiden och avkastningen Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong har en maximal löptid på tre år. I oktober varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare. Avläsningsdagarna år 1 och år 2 På avläsningsdagarna år 1 och år 2 finns två olika utfall: Utfall 1 Om nivån för samtliga aktiemarknader på någon av ovan nämnda avläsningsdagar är lika hög som eller högre än 85 procent av respektive aktiemarknads startnivå avslutas Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent för varje år som gått. Exempelvis, om du placerat kronor och Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong förfaller efter två år utbetalas kronor och två kuponger på 10 procent, det vill säga totalt kronor. Utfall 2 Om någon aktiemarknad har fallit med mer än 15 procent från sin startnivå fortsätter beviset ytterligare minst ett år. Ingen kupong utbetalas. Avläsningsdagen år 3 Om Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong inte avslutats under de två första åren kommer beviset att avslutas år 3. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur aktiemarknaderna har utvecklats till avläsningsdagen år 3. Det finns tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån för samtliga aktiemarknader på avläsningsdagen år 3 är lika hög som eller högre än 85 procent av respektive aktiemarknads startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och tre kuponger på preliminärt 10 procent, det vill säga kronor om du placerat kronor. Utfall 2 Det andra möjliga utfallet är att den aktiemarknad som har utvecklats sämst har fallit mer än 15 procent, men inte med mer än 40 procent. Du får då tillbaka ditt placerade belopp, men ingen kupong. Utfall 3 Det tredje möjliga utfallet är att någon aktiemarknad har fallit med mer än 40 procent från sin startnivå och då befinner sig under den fastställda riskbarriären på avläsningsdagen år 3. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktiemarknad som utvecklats sämst. Exempelvis, om den aktiemarknad som har utvecklats sämst har fallit med 50 procent får du tillbaka kronor om du placerat kr. Ingen kupong utbetalas. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 1 10 % Inlösenbarriär 2 85 % Kupongbarriär 3 85 % Riskbarriär 4 60 % Courtage 2 % Löptid 1 3 år Börskod NBF 16ATK A kr per bevis. 2 Inlösenbarriären är 85 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Kupongbarriären är 85 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Riskbarriären är 60 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Aktiemarknaderna kan alltså falla med 40 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras. Aktiemarknadernas utvecklingen de fem senaste åren* Kina 2009/ / / / /03 Ryssland Sydkorea Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 8 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong

9 Så här beräknas avkastningen Bilden till höger visar fyra möjliga utfall för en placering i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong. Exemplen baseras på ett placerat belopp på kronor och en kupong på 10 procent per år. 85 % Ex.1 Ex.2 Inlösenbarriär och kupongbarriär (årligen) Exempel 1 Aktiebeviset förtidsförfaller efter ett år och placerat belopp plus en kupong på preliminärt 10 procent utbetalas. 60 % Ex.3 Riskbarriär (3-årsdagen) Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 7,8 % Ex.4 Exempel 2 År tre är avläsningen högre än kupongbarriären och placerat belopp plus tre kuponger på 10 procent utbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 8,4 % Exempel 3 År tre är avläsningen högre än riskbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -0,7 % Exempel 4 På slutdagen år tre har den aktiemarknad som utvecklats sämsta fallit med 50 procent. Placerat belopp minskas med lika många procent som nedgången. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -21,2 % 0 % Kupongutbetalning 1 år 2 år 3 år Placeringen förfaller * Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong 9

10 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj Bolagens balansräkningar har stärkts kraftigt, samtidigt som företagen kunnat omförhandla lån till låga räntor. Tillsammans med en god tillväxt och stigande vinster ligger det därför nära till hands att tro på fortsatt få konkurser och en bra avkastning när ränteskillnaderna sjunker. Det har skrivits en hel del om bubblor på företagsobligationsområdet, men vi anser att vi är långt ifrån sådana tendenser. Det är när det är högkonjunktur, när ränteskillnaderna är på rekordlåga nivåer och företagen investerar för fullt med lånade pengar som man bör undvika high yield, och så ser det inte ut just nu. Krisen i Europa är inte över. Skulle oron öka för att krisen ska blomma upp igen kommer den europeiska kreditmarknaden att drabbas, vilket kan leda till fler kredithändelser. Företagsobligationer brukar delas in i två klasser; high yield och investment grade. Bolag med högre kreditvärdighet kallas investment grade, medan begreppet high yield används för att beskriva företag vars kreditvärdighet är något spekulativ eller sämre. Sannolikheten att ett high yield-bolag ska drabbas av en kredithändelse, exempelvis konkurs, är högre än i ett investment grade-bolag. I ett marknadsläge med låga räntor finns det inte så många möjligheter att hitta en god avkastning på räntemarknaden. High yield-obligationer är dock något som ser intressant ut för närvarande. Drivkrafterna för high yield är en positiv tillväxt, låg inflation samt en god tillgång på pengar, vilket underlättar bolagens finansiering. I den del av konjunkturcykeln som vi befinner oss i nu gynnas särskilt high yieldobligationer. Ränteskillnaden mot staten ligger på relativt höga nivåer, samtidigt som konkurserna ligger nära rekordlåga nivåer. Att kunna säkra en hög fast kupong i det här ränteläget är mycket attraktivt. Och det är något som Kreditbevis Europa High Yield ger. Marknadsutsikter + Företagens balansräkningar är i gott skick + Kupongen är attraktiv och erbjuder kompensation för risken Eurokrisen är inte över och tilltar oron drabbas kreditmarknaden. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som......vill ha möjlighet att få en hög kupong och som tror att det kommer ske få kredithändelser på den europeiska high yield-marknaden. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har drygt fem års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är Jaguar Land Rover, Nokia, Renault och Stora Enso. Du hittar mer information om Markit itraxx Europe Crossover Series 20 i Slutliga Villkor och på Kreditbevis Europa High Yield ger en årlig kupong på preliminärt 7,5 procent, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Kupongen utbetalas i januari varje år. Ingen kredithändelse inträffar Om det inte sker någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 26 november 2013 till och med den 20 december 2018, får du tillbaka hela ditt placerade belopp på återbetalningsdagen den 15 januari Dessutom har du fått de årliga kupongerna. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 50 referensbolagen kommer det återbetalda beloppet att minskas med 1/50-del för varje bolag som drabbas av en kredithändelse. Även den årliga kupongen minskas vid en kredithändelse, då den utbetalda kupongen beräknas på aktuellt nominellt belopp. Vad är en kredithändelse? Följande händelser, som beskrivs närmare i Slutliga Villkor, utgör kredithändelse: Utebliven betalning av finansiell skuld Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld). Omläggning av skulder Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder. Insolvensförfarande Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 7,5 % Courtage 2 % Löptid Drygt 5 år Börskod NBF 16KEH A256 Så här kan det bli Antal Återbetalat kredithändelser belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 50 0 kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och att antalet bolag är 50 stycken. Kreditbevis Europa High Yield 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för ett av Nordeas EMTNprogram daterat den 16 april 2013, med tillägg, samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 16 ges ut under ovan nämna EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet såvitt gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sid i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 16, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 16 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktiebevis Östeuropa Buffert Aktieindexet CECE Composite Index EUR (www.indices.cc) Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Kina: Aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index (www.hsi.com.hk) Ryssland: Aktieindexet RDX Index EUR (www.indices.cc) Sydkorea: ETF:en (börshandlade fonden) ishares MSCI South Korea Capped ETF (www.msci.com). Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 bolag (www.markit.com). För mer information om indexen och ETF:en, se Slutliga Villkor. Likviddag Köp av Bevis nr 16 ska betalas den 2 december Startkurser Startkurs för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 2 december Startkurs för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är respektive underliggande tillgångs stängningskurs den 2 december Barriärnivå Barriärnivån för Aktiebevis Östeuropa Buffert är 70 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Inlösenbarriär Inlösenbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 85 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Kupongbarriär Kupongbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 85 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Riskbarriär Riskbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 60 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Deltagandegrad Avkastningen i Aktiebevis Östeuropa Buffert bestäms av tre faktorer, dels av utvecklingen på den marknad som utvecklingen är kopplad till, dels av deltagandegraden och dels av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Definitiv deltagandegrad fastställs senast den 2 december Nivån avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till likviddagen. Kupong Kupongen i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är preliminärt 10 procent. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 2 december Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande tillgångarna förändras fram till likviddagen. Eventuell kupongutbetalning i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong sker den 2 december 2014, 2 december 2015 eller den 2 december Kupongen i Kreditbevis Europa High Yield betalas årsvis den 15 januari, första gången den 15 januari 2015 och sista gången den 15 januari Kupongen är preliminärt 7,5 procent, beräknad på nominellt belopp. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 2 december Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras fram till likviddagen. Avläsningsdag i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong I Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong sker avläsning följande dagar: Avläsningsdag år 1: 23 oktober 2014 Avläsningsdag år 2: 23 oktober 2015 Avläsningsdag år 3: 23 oktober 2016 Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 4 december Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs och Slutdag Slutkurs för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 19 november

13 Slutdag för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong infaller på den första avläsningsdag då kursen för alla tre underliggande tillgångarna är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 23 oktober Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den 3 december Återbetalningsdag för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är den 2 december 2014 eller 2 december 2015 det år då alla tre underliggande tillgångarna på en avläsningsdag är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 2 december Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 15 januari ETF:en i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong ishares MSCI South Korea Capped ETF är en exchange traded fund (ETF). Den handlas på New York Stock Exchange och är registrerad i USA. Valuta I Aktiebevis Östeuropa Buffert påverkas den positiva avkastningen av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 26 november Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 22 november 2013 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktiebevis Östeuropa Buffert kronor i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Aktiebevis Östeuropa Buffert om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 170 procent, Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong om kupongen inte kan fastställas till minst 7 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om kupongen inte kan fastställas till minst 6 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 16 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Östeuropa Buffert och Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 2 december 2013 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Östeuropa Buffert, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 600 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 800 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 360 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 560 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5,12 år = 614 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 814 kr Alternativen i Bevis nr 16 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade produkter. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade produkter har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på 13

14 Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: The CECE Index (CECE Composite Index) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The abbreviation of the index is protected by copyright law as trademarks. The CECE index description, rules and composition are available online on the index portal of Wiener Börse AG. A non-exclusive authorization to use the CECE in conjunction with financial products by Issuer was granted upon the conclusion of a license agreement with Wiener Börse AG. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited ( HSDS ) which has licensed its compilation and publication to Hang Seng Indexes Company Limited ( HSIL ). HSIL and HSDS have agreed to the use of, and reference to, the Hang Seng Index by Nordea Bank Finland Abp ( the Issuer ) in connection with the Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong (the Product ). However, neither HSIL nor HSDS warrants, represents or guarantees to any person the accuracy or completeness of the Hang Seng Index, its computation or any information related thereto and no warranty, representation or guarantee of any kind whatsoever relating to the Hang Seng Index is given or may be implied. Neither HSIL nor HSDS accepts any responsibility or liability for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any person as a result of or in connection with the use of and/or reference to the Hang Seng Index by the Issuer in connection with the Product, or any inaccuracies, omissions or errors of HSIL in computing the Hang Seng Index. Any person dealing with the Product shall place no reliance whatsoever on HSIL and/or HSDS nor bring any claims or legal proceedings against HSIL and/or HSDS in any manner whatsoever. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Webbsida: The index Russian Depositary Index (RDX) is calculated and published by Vienna Stock Exchange and therefore represents its intellectual property. The designation RDX is a registered trademark of Vienna Stock Exchange. The index description as well as its rules and composition are online available on In order to use the index for this issue a license was granted to the issuer. Markit itraxx are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. Webbsida: 14

15 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 16. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 50 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 16 ges ut och återbetalas i svenska kronor. I Aktiebevis Östeuropa Buffert påverkas den positiva avkastningen av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 16 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 16 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 16 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Aktiebevis Östeuropa Buffert Löptid: 5 år Preliminär deltagandegrad: 200 % Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Löptid: 1-3 år Preliminär kupong: 10 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: Drygt 5 år Preliminär kupong: 7,5 % Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen på internet eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 22 november 2013 och betalning sker den 2 december På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Köp här På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till oss, eller maila din fråga till Du kan också ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial september 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 26 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 oktober 2014 Utvecklingen ger stöd åt högre bolagsvinster

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial augusti 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 14 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 september 2013 I västvärlden har vi sett ett bättre momentum

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 28 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 26 december 2014 Vi tror därför att vinsttillväxten är intakt

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 22 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 maj 2014 Den region vi tycker ser mest intressant ut just

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 24 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 augusti 2014 USA leder den ekonomiska återhämtningen. Det ser

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial mars 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 32 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 april 2015 I stort sett har alla tillgångar redan stigit med

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 23 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 juni 2014 En ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 69 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Vinnarna 2013

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Kupongobligation BRIK Plus/Minus

Kupongobligation BRIK Plus/Minus Kupongobligation BRIK Plus/Minus En icke kapitalskyddad placering i de fyra stora tillväxtländerna Teckningstid: 22 november 10 december, 2010 Likviddag: 17 december, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Aktieobligation Sverige Lookback

Aktieobligation Sverige Lookback Aktieobligation Sverige Lookback En placering med möjlighet till ett justerat startvärde Teckningstid: 13 september - 1 oktober, 2010 Likviddag: 8 oktober, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a t e r

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april 2014 Vårt huvudscenario

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial mars 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 83 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 24 april 2015 2014 I stort

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial april 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 84 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april maj 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Aktieobligation Sverige Buffert

Aktieobligation Sverige Buffert Aktieobligation Sverige Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 7 september 18 september, 2009 Likviddag 25 september, 2009 Marknadsföringsmaterial september 2009 - Strukturerade

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktieobligation Europa Buffert

Aktieobligation Europa Buffert Aktieobligation Europa Buffert En fyraårig icke kapitalskyddad placering med buffertzon Teckningstid: 8 19 februari, 2010 Likviddag: 26 februari, 2010 Marknadsföringsmaterial - februari 2010 - Strukturerade

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2016 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 98 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 22 april juli 2016 2014 ...

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 91 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1825 december april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial november 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 79 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2625 december april 2014 2014

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning Strukturerade produkter Juni Nordiska Bolag USA Sydafrika & Brasilien Kina Erbjudande 27. Sista teckningsdag 4 juli 2010. Marknadsföringsmaterial Juni

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Twin-Win Kupongsprinter BREC 2

Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ kupong Indikativ deltagandegrad över kupong Kupongbarriär på slutdag Riskbarriär

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Certifikat Kina Brasilien Autocall

Certifikat Kina Brasilien Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Brasilien Autocall Avseende: Kina och Brasilien Med likviddag: 16 februari 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt Avseende: Hang Seng China Enterprises Index Med likviddag: 20 oktober 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer