Nya placeringar med intressanta möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya placeringar med intressanta möjligheter"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013

2 Samtidigt talar värderingen fortfarande för aktier, snarare än obligationer. Trots det aktuella politiska läget i USA har det ändå varit en hel del goda nyheter för de finansiella marknaderna den senaste tiden. Bättre makrodata, minskad oro i Kina, Feds beslut att inte inleda processen med mindre tillgångsköp och en desarmering av den akuta delen av Syrienkrisen är några positiva nyheter. Detta har i sin tur lett till att de flesta tillgångsslag utvecklats starkt. Blickar vi framåt på aktiemarknaden är det viktigt att titta på vinstutvecklingen. Bolagsvinsterna får draghjälp av en stärkt global ekonomi och vi bedömer att de ska stiga. Samtidigt talar värderingen fortfarande för aktier, snarare än obligationer. Ett viktigt mått i sammanhanget är riskpremien. Den mäter vinsten som procent av börsvärdet och jämförs med obligationsräntan. Riskpremien har sjunkit kraftigt under de senaste tolv månaderna. Dels för att aktiekurserna stigit snabbare än vinsterna, men även för att den senaste ränteuppgången gjort obligationer billigare. Trots fallet i riskpremien ligger den fortfarande över det tioåriga snittet och vi får hygglig kompensation för den högre risken som aktiemarknaden för med sig. Vinstprognoserna visar på en tvåsiffrig tillväxt för de globala bolagens vinster de kommande 12 månaderna. Vi tycker prognosen ser väl optimistisk ut i jämförelse med vårt ekonomiska scenario och tror att vinsterna kommer att justeras ned. Sammanfattningsvis saknas det inte stöd för aktiemarknaden, men förväntningarna har ökat och det krävs mer för att överraska positivt. Räntemarknaden är inte längre lika orolig för stigande inflation. Samtidigt är tillväxten på väg uppåt, vilket innebär att vi är i ett läge som talar för företagsobligationer av lite mer riskfylld typ. Förbättrade vinster håller konkurserna på en låg nivå och det är goda möjligheter till minskade skillnader mellan räntorna på statsobligationer och på företagsobligationer. Fredrik Otter Strateg, Nordea Sverige 2

3 Placeringsalternativ just nu Aktiebevis Östeuropa Buffert Östeuropeiska aktier har utvecklats starkt sedan slutet av juni. Just nu gynnas de östeuropeiska aktiemarknaderna av en positiv utveckling i Västeuropa, samtidigt som Kina stöder exportefterfrågan. Medvind från både öst och väst således. Aktiebevis Östeuropa Buffert är kopplat till utvecklingen i CECE Composite Index EUR och har en deltagandegrad på preliminärt 200 procent. Skulle aktieindexet falla med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 4 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader har haft det kämpigt en längre tid. Nu är tillväxtmarknadernas värdering på en sådan nivå att bland annat Ryssland och Kina har goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Skulle någon av de tre underliggande marknaderna, Kina, Ryssland eller Sydkorea, falla med mer än 40 procent från startdagen till och med slutdagen förlorar du en del av ditt placerade belopp. Sid 7 Kreditbevis Europa High Yield Räntorna för europeiska high yield-obligationer är i ett historiskt perspektiv relativt låga, men jämfört med statsobligationer är de fortfarande höga. Då bolagens balansräkningar är starka och vinsterna goda bedömer vi att antalet kredithändelser de närmaste åren kommer att vara få, vilket är bra för den som vill placera i high yield-obligationer. Kreditbevis Europa High Yield ger en kupong på preliminärt 7,5 procent per år, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Det nominella beloppet minskas med 1/50-del för varje kredithändelse som sker. Sid 10 Frågor och svar om våra bevis Vad är ett bevis? Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevisen kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. Vissa bevis kan ge en hög avkastning när marknaden stiger, medan andra kan ge en positiv avkastning om marknaden är oförändrad, eller till och med faller. För vem passar bevis? Bevis passar privatpersoner och företag som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella analys, och som samtidigt vill ha möjligheter till hög avkastning. Binder jag mina pengar hela löptiden? Nej. Alla våra bevis har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och fem år. Men du binder inte dina pengar. Bevisen är börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Finns det några risker? Ja. Ett bevis kan konstrueras på ett flertal olika sätt, vilket gör att alla bevis inte har samma risknivå. På sid 15 kan du läsa mer om riskerna med bevisen i denna broschyr. 3

4 Aktiebevis Östeuropa Buffert De östeuropeiska aktiemarknaderna drar nytta av både öst och väst ljusare ut för den viktiga handelspartnern Ryssland gör att vi tror på bra bolagsvinster i Östeuropa. Lägger vi också till att aktierna är lågt värderade finns det en god potential för stigande aktiekurser i Östeuropa. Turkiet är det land i Östeuropa som står inför de största utmaningarna, men i den här placeringen undviks den marknaden. Det är endast indirekt som en sämre utveckling för Turkiet påverkar marknaderna i Polen, Tjeckien och Ungern, vilka är de klart största marknaderna i det underliggande indexet. Den polska ekonomin växer långsamt för tillfället, och arbetslösheten är ett problem. Den polska börsen är väldiversifierad även om det är banker som dominerar. Östeuropeiska aktier har utvecklats starkt sedan slutet av juni. Just nu gynnas de östeuropeiska aktiemarknaderna av en positiv utveckling i Västeuropa, samtidigt som Kina stöder exportefterfrågan. Medvind från både öst och väst således. Det mest akuta läget för eurokrisen har försvunnit från dagordningen. Det är långt ifrån problemfritt, med en arbetslöshet som biter sig fast på höga nivåer och fortsatta problem i banksystemen, framför allt i Italien och Spanien. Efter att Europa befunnit sig i recession under två år har dock tillväxten vänt uppåt. Det är framför allt Tyskland som driver tillväxten och den utvecklingen är gynnsam för Östeuropa, som har en hög exponering mot den tyska marknaden. Efter en period med låg inhemsk efterfrågan ser den nu ut att börja lyfta, vilket kommer att kunna driva de östeuropeiska ekonomierna och börserna. Att det dessutom ser I Tjeckien är finanssektorn stor, samtidigt som man även har ett stort viktigt energibolag som kan väntas växa med den lokala ekonomin. Den tjeckiska ekonomin är fortsatt i recession, men den senaste tidens ekonomiska data har visat på viss förbättring. Ungern drabbades hårt i finanskrisen 2009 och föll tillbaka i recession Nu är ekonomin på väg uppåt igen och den ungerska börsen har förutom några stora läkemedelsbolag ett stort inslag av banker, vilka kommer gynnas när den inhemska ekonomin förbättras. Marknadsutsikter + De ingående aktiemarknaderna är lågt värderade + Tillväxt från både öst och väst är positivt för de östeuropeiska ekonomierna Tillväxtmarknaderna har drabbats av låg riskaptit. Aktiebevis Östeuropa Buffert passar dig som......tror att de i dag lågt värderade öseuropeiska aktiemarknaderna kommer att stiga de närmaste fem åren. Tillväxtökningen i världen är mycket positiv för de östeuropeiska länderna. Tänk på att förutom marknadens utveckling påverkas även en positiv avkastning i aktiebeviset av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Läs mer om Aktiebevis Östeuropa Buffert på nästa sida. 4 Aktiebevis Östeuropa Buffert

5 Aktiebevis Östeuropa Buffert En intressant placering mot de östeuropeiska aktiemarknaderna Aktiebevis Östeuropa Buffert passar dig som enkelt vill placera på den östeuropeiska aktiemarknaden. Aktiebeviset har fem års löptid och är kopplat till utvecklingen i CECE Composite Index EUR. Indexet består till största delen av polska, tjeckiska och ungerska bolag. För mer information om aktieindexet, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Konstruktionen gör att du får tillgodoräkna dig mer än den faktiska uppgången i aktieindexet, samtidigt som du får tillbaka hela ditt placerade belopp även om indexet skulle falla med så mycket som 30 procent. Bättre avkastning vid uppgång... Aktiebeviset har en preliminär deltagandegrad på 200 procent. Det innebär att beviset utvecklas bättre än CECE Composite Index EUR när marknaden stiger. Exempelvis, om aktieindexet stiger med 40 procent från startdagen till och med slutdagen stiger bevisets värde med 80 procent (40 procent x 200 procent). Om du till exempel placerat kronor får du i så fall tillbaka kronor, det vill säga betydligt mer än om du gjort en ren aktieplacering. Den positiva avkastningen påverkas även av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Se tabellen på nästa sida.... och skydd vid nedgång Om aktieindexet faller med 30 procent eller mindre från startdagen den 2 december 2013 till och med slutdagen den 19 november 2018, får du ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt aktiebeviset för kronor och indexet fallit med 24 procent efter fem år, får du ändå tillbaka dina kronor per bevis. Om aktieindexet faller med mer än 30 procent från startdagen till och med slutdagen, minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som indexet fallit. Exempelvis, om indexet fallit med 40 procent under löptiden får du tillbaka kronor, om du placerat kronor. Om aktieindexet faller i värde påverkas inte det utbetalda beloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. Se tabellen på nästa sida. Fakta Pris per bevis kr CECE Composite Index EUR utveckling och barriärnivån* 120 Preliminär deltagandegrad 200 % Barriärnivå 1 70 % Courtage 2 % Löptid Börskod 5 år NBF 16AOB A Barriärnivån är 70 procent av CECE Composite Index EUR startnivå den 2 december Aktieindexet kan alltså falla med 30 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras / / / / /10 CECE Composite Index EUR Barriärnivå Källa: Bloomberg och Nordea. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent av CECE Composite Index EUR stängningskurs den 3 oktober Aktiebevis Östeuropa Buffert 5

6 Aktiebevisets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i aktieindexet CECE Composite Index EUR påverkar aktiebevisets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar både skyddet om aktieindexet faller och hur deltagandegraden ökar avkastningen vid uppgång. 250 Värde Utveckling i %* Aktiebevis Östeuropa Buffert CECE Composite Index EUR Källa: Nordea. * CECE Composite Index EUR utveckling. Så här kan det bli 1 CECE Composite Återbetalt Avkastning 2 Avkastning Återbetalt Återbetalt Index EUR utveckling belopp 1 per år 2 belopp vid 10 % belopp vid 10 % valutaförsvagning 3 valutaförstärkning 4 80 % kr 154,9 % 20,6 % kr kr 70 % kr 135,3 % 18,7 % kr kr 60 % kr 115,7 % 16,6 % kr kr 50 % kr 96,1 % 14,4 % kr kr 40 % kr 76,5 % 12,0 % kr kr 30 % kr 56,9 % 9,4 % kr kr 20 % kr 37,3 % 6,5 % kr kr 10 % kr 17,6 % 3,3 % kr kr 0 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -10 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -20 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -30 % kr -2,0 % -0,4 % kr kr -40 % kr -41,2 % -10,1 % kr kr -50 % kr -51,0 % -13,3 % kr kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och en deltagandegrad på 200 procent. 2 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 3 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan. 4 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan. 6 Aktiebevis Östeuropa Buffert

7 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Tillväxtländernas aktiemarknader är lågt värderade Kina håller på att ta sig upp ur sin svacka och det kinesiska inköpschefsindexet visar på förnyad tillväxt. Ryssland har klarat turbulensen bra och det mesta har gått Putins väg i Syrienfrågan. Det höga oljepriset är också mycket gynnsamt för Ryssland. Den cykliska utvecklingen i västvärlden gynnar Kinas export. Inhemska investeringar i infrastruktur hjälper också till, men den främsta drivkraften för den kinesiska aktiemarknaden kommer att vara den låga värderingen. Värderingen av ryska aktier är också låg. En oförutsägbar politik hjälper inte till, men möjligheten till marknadsreformer är stor. I takt med ett högt oljepris förbättras vinstutsikterna för de ryska bolagen, samtidigt som den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. Tillväxtländernas aktiemarknader har haft det kämpigt en längre tid, samtidigt som till exempel den amerikanska och svenska börsen haft några starka år. Nu är värderingen på tillväxtmarknaderna på sådana nivåer att bland annat Ryssland och Kina har mycket goda förutsättningar att utvecklas bra framöver. Tillväxtekonomierna, med Kina i spetsen, har varit något av en besvikelse i år. De senast redovisade siffrorna pekar dock på tillväxt. Jämfört med tidigare år är siffrorna inte imponerande, men vi tror inte på någon hårdlandning. Förutsättningarna för de olika tillväxtmarknaderna är blandade och det gäller att välja rätt marknad. Samtidigt som det varit trögt för tillväxtmarknaderna, som Kina och Ryssland, har de utvecklade marknaderna, som USA och Sverige, utvecklats starkt. Återhämtningen i USA är på god väg, men tillväxten ligger på låga nivåer. I tillväxtmarknaderna har tillväxttakten kommit ner från tidigare höga nivåer, men det är inte mycket som tyder på att det avtagande tempot ska fortsätta. Vi tror på en stabilisering. Sydkorea har inte samma potential som Kina att öka värderingen. Jämfört med ett historiskt snitt är dock de sydkoreanska bolagen relativt billiga och den sydkoreanska börsen har mycket att vinna på ett starkare USA och ett starkare Kina. Förväntningarna på asiatiska aktier har kommit ner, vilket ger möjlighet till positiva överraskningar. Marknadsutsikter + De ingående tillväxtmarknaderna: Kina, Ryssland och Sydkorea, är lågt värderade + En förbättrad tillväxt i världen gynnar tillväxtmarknaderna Osäkerheten kring den amerikanska penningpolitiken kan drabba tillväxtmarknaderna igen. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong passar dig som......tror att ingen av de tre utvalda tillväxtmarknaderna kommer att falla med mer än 15 procent från dagens nivå till och med slutdagen. Nordea har en positiv syn på tillväxtmarknaderna och tycker att de i dag är lågt värderade. Läs mer om Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong på nästa sida. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong 7

8 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong En annorlunda placering i Kina, Ryssland och Sydkorea Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Beviset har en löptid på ett till tre år och är kopplat till börsutvecklingen i Kina, Ryssland och Sydkorea. För information om respektive aktieindex respektive ETF, se sid 12 under rubriken Underliggande tillgång, samt Slutliga Villkor. Så här bestäms löptiden och avkastningen Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong har en maximal löptid på tre år. I oktober varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare. Avläsningsdagarna år 1 och år 2 På avläsningsdagarna år 1 och år 2 finns två olika utfall: Utfall 1 Om nivån för samtliga aktiemarknader på någon av ovan nämnda avläsningsdagar är lika hög som eller högre än 85 procent av respektive aktiemarknads startnivå avslutas Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent för varje år som gått. Exempelvis, om du placerat kronor och Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong förfaller efter två år utbetalas kronor och två kuponger på 10 procent, det vill säga totalt kronor. Utfall 2 Om någon aktiemarknad har fallit med mer än 15 procent från sin startnivå fortsätter beviset ytterligare minst ett år. Ingen kupong utbetalas. Avläsningsdagen år 3 Om Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong inte avslutats under de två första åren kommer beviset att avslutas år 3. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur aktiemarknaderna har utvecklats till avläsningsdagen år 3. Det finns tre möjliga utfall: Utfall 1 Om nivån för samtliga aktiemarknader på avläsningsdagen år 3 är lika hög som eller högre än 85 procent av respektive aktiemarknads startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och tre kuponger på preliminärt 10 procent, det vill säga kronor om du placerat kronor. Utfall 2 Det andra möjliga utfallet är att den aktiemarknad som har utvecklats sämst har fallit mer än 15 procent, men inte med mer än 40 procent. Du får då tillbaka ditt placerade belopp, men ingen kupong. Utfall 3 Det tredje möjliga utfallet är att någon aktiemarknad har fallit med mer än 40 procent från sin startnivå och då befinner sig under den fastställda riskbarriären på avläsningsdagen år 3. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktiemarknad som utvecklats sämst. Exempelvis, om den aktiemarknad som har utvecklats sämst har fallit med 50 procent får du tillbaka kronor om du placerat kr. Ingen kupong utbetalas. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 1 10 % Inlösenbarriär 2 85 % Kupongbarriär 3 85 % Riskbarriär 4 60 % Courtage 2 % Löptid 1 3 år Börskod NBF 16ATK A kr per bevis. 2 Inlösenbarriären är 85 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Kupongbarriären är 85 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Riskbarriären är 60 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 2 december Aktiemarknaderna kan alltså falla med 40 procent från startdagen till och med slutdagen utan att ditt nominella belopp riskeras. Aktiemarknadernas utvecklingen de fem senaste åren* Kina 2009/ / / / /03 Ryssland Sydkorea Källa: Bloomberg. * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 8 Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong

9 Så här beräknas avkastningen Bilden till höger visar fyra möjliga utfall för en placering i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong. Exemplen baseras på ett placerat belopp på kronor och en kupong på 10 procent per år. 85 % Ex.1 Ex.2 Inlösenbarriär och kupongbarriär (årligen) Exempel 1 Aktiebeviset förtidsförfaller efter ett år och placerat belopp plus en kupong på preliminärt 10 procent utbetalas. 60 % Ex.3 Riskbarriär (3-årsdagen) Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 7,8 % Ex.4 Exempel 2 År tre är avläsningen högre än kupongbarriären och placerat belopp plus tre kuponger på 10 procent utbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: 8,4 % Exempel 3 År tre är avläsningen högre än riskbarriären och placerat belopp återbetalas. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -0,7 % Exempel 4 På slutdagen år tre har den aktiemarknad som utvecklats sämsta fallit med 50 procent. Placerat belopp minskas med lika många procent som nedgången. Nominellt belopp: kronor Total återbetalning: kronor Effektiv årsavkastning*: -21,2 % 0 % Kupongutbetalning 1 år 2 år 3 år Placeringen förfaller * Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong 9

10 Kreditbevis Europa High Yield Kreditplaceringar tillför ytterligare en dimension i en portfölj Bolagens balansräkningar har stärkts kraftigt, samtidigt som företagen kunnat omförhandla lån till låga räntor. Tillsammans med en god tillväxt och stigande vinster ligger det därför nära till hands att tro på fortsatt få konkurser och en bra avkastning när ränteskillnaderna sjunker. Det har skrivits en hel del om bubblor på företagsobligationsområdet, men vi anser att vi är långt ifrån sådana tendenser. Det är när det är högkonjunktur, när ränteskillnaderna är på rekordlåga nivåer och företagen investerar för fullt med lånade pengar som man bör undvika high yield, och så ser det inte ut just nu. Krisen i Europa är inte över. Skulle oron öka för att krisen ska blomma upp igen kommer den europeiska kreditmarknaden att drabbas, vilket kan leda till fler kredithändelser. Företagsobligationer brukar delas in i två klasser; high yield och investment grade. Bolag med högre kreditvärdighet kallas investment grade, medan begreppet high yield används för att beskriva företag vars kreditvärdighet är något spekulativ eller sämre. Sannolikheten att ett high yield-bolag ska drabbas av en kredithändelse, exempelvis konkurs, är högre än i ett investment grade-bolag. I ett marknadsläge med låga räntor finns det inte så många möjligheter att hitta en god avkastning på räntemarknaden. High yield-obligationer är dock något som ser intressant ut för närvarande. Drivkrafterna för high yield är en positiv tillväxt, låg inflation samt en god tillgång på pengar, vilket underlättar bolagens finansiering. I den del av konjunkturcykeln som vi befinner oss i nu gynnas särskilt high yieldobligationer. Ränteskillnaden mot staten ligger på relativt höga nivåer, samtidigt som konkurserna ligger nära rekordlåga nivåer. Att kunna säkra en hög fast kupong i det här ränteläget är mycket attraktivt. Och det är något som Kreditbevis Europa High Yield ger. Marknadsutsikter + Företagens balansräkningar är i gott skick + Kupongen är attraktiv och erbjuder kompensation för risken Eurokrisen är inte över och tilltar oron drabbas kreditmarknaden. Kreditbevis Europa High Yield passar dig som......vill ha möjlighet att få en hög kupong och som tror att det kommer ske få kredithändelser på den europeiska high yield-marknaden. Nordea har en positiv syn på den europeiska high yield-marknaden. Läs mer om Kreditbevis Europa High Yield på nästa sida. 10 Kreditbevis Europa High Yield

11 Kreditbevis Europa High Yield En placering kopplad till den europeiska kreditmarknaden Kreditbevis Europa High Yield har drygt fem års löptid och är kopplat till antalet kredithändelser i ett europeiskt high yield-index, Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 high yield-bolag, det vill säga bolag med relativt lågt kreditbetyg. Några av de bolag som ingår är Jaguar Land Rover, Nokia, Renault och Stora Enso. Du hittar mer information om Markit itraxx Europe Crossover Series 20 i Slutliga Villkor och på Kreditbevis Europa High Yield ger en årlig kupong på preliminärt 7,5 procent, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Kupongen utbetalas i januari varje år. Ingen kredithändelse inträffar Om det inte sker någon kredithändelse under observationsperioden, från och med den 26 november 2013 till och med den 20 december 2018, får du tillbaka hela ditt placerade belopp på återbetalningsdagen den 15 januari Dessutom har du fått de årliga kupongerna. Kredithändelse inträffar Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 50 referensbolagen kommer det återbetalda beloppet att minskas med 1/50-del för varje bolag som drabbas av en kredithändelse. Även den årliga kupongen minskas vid en kredithändelse, då den utbetalda kupongen beräknas på aktuellt nominellt belopp. Vad är en kredithändelse? Följande händelser, som beskrivs närmare i Slutliga Villkor, utgör kredithändelse: Utebliven betalning av finansiell skuld Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld). Omläggning av skulder Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder. Insolvensförfarande Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. Fakta Pris per bevis kr Preliminär kupong per år 7,5 % Courtage 2 % Löptid Drygt 5 år Börskod NBF 16KEH A256 Så här kan det bli Antal Återbetalat kredithändelser belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 50 0 kr 1 Baserat på ett placerat belopp på kronor och att antalet bolag är 50 stycken. Kreditbevis Europa High Yield 11

12 Viktigt att veta Emittent och fullständiga villkor Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för ett av Nordeas EMTNprogram daterat den 16 april 2013, med tillägg, samt i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Bevis nr 16 ges ut under ovan nämna EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet såvitt gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sid i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till bevisen i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Bevis nr 16, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se. Courtage När du köper Bevis nr 16 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Underliggande tillgång Aktiebevis Östeuropa Buffert Aktieindexet CECE Composite Index EUR (www.indices.cc) Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Kina: Aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index (www.hsi.com.hk) Ryssland: Aktieindexet RDX Index EUR (www.indices.cc) Sydkorea: ETF:en (börshandlade fonden) ishares MSCI South Korea Capped ETF (www.msci.com). Kreditbevis Europa High Yield Bolagen som vid observationsperiodens start ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 20. Indexet innehåller för närvarande 50 bolag (www.markit.com). För mer information om indexen och ETF:en, se Slutliga Villkor. Likviddag Köp av Bevis nr 16 ska betalas den 2 december Startkurser Startkurs för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 2 december Startkurs för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är respektive underliggande tillgångs stängningskurs den 2 december Barriärnivå Barriärnivån för Aktiebevis Östeuropa Buffert är 70 procent av den underliggande tillgångens startkurs. Inlösenbarriär Inlösenbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 85 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Kupongbarriär Kupongbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 85 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Riskbarriär Riskbarriären för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är 60 procent av respektive underliggande tillgångs startkurs. Deltagandegrad Avkastningen i Aktiebevis Östeuropa Buffert bestäms av tre faktorer, dels av utvecklingen på den marknad som utvecklingen är kopplad till, dels av deltagandegraden och dels av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Definitiv deltagandegrad fastställs senast den 2 december Nivån avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till likviddagen. Kupong Kupongen i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är preliminärt 10 procent. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 2 december Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande tillgångarna förändras fram till likviddagen. Eventuell kupongutbetalning i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong sker den 2 december 2014, 2 december 2015 eller den 2 december Kupongen i Kreditbevis Europa High Yield betalas årsvis den 15 januari, första gången den 15 januari 2015 och sista gången den 15 januari Kupongen är preliminärt 7,5 procent, beräknad på nominellt belopp. Definitiv kupong fastställs senast på likviddagen den 2 december Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras fram till likviddagen. Avläsningsdag i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong I Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong sker avläsning följande dagar: Avläsningsdag år 1: 23 oktober 2014 Avläsningsdag år 2: 23 oktober 2015 Avläsningsdag år 3: 23 oktober 2016 Värdet under löptiden andrahandsmarknad Bevisen avses noteras på NASDAQ OMX Stockholms obligationslista den 4 december Du kan följa värdet på bevisen på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs och Slutdag Slutkurs för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den underliggande tillgångens stängningskurs den 19 november

13 Slutdag för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong infaller på den första avläsningsdag då kursen för alla tre underliggande tillgångarna är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 23 oktober Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Aktiebevis Östeuropa Buffert är den 3 december Återbetalningsdag för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong är den 2 december 2014 eller 2 december 2015 det år då alla tre underliggande tillgångarna på en avläsningsdag är lika hög som eller högre än inlösenbarriären, eller den 2 december Återbetalningsdag för Kreditbevis Europa High Yield är den 15 januari ETF:en i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong ishares MSCI South Korea Capped ETF är en exchange traded fund (ETF). Den handlas på New York Stock Exchange och är registrerad i USA. Valuta I Aktiebevis Östeuropa Buffert påverkas den positiva avkastningen av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 26 november Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 22 november 2013 då anmälan ska vara Nordea tillhanda. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktiebevis Östeuropa Buffert kronor i Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong kronor i Kreditbevis Europa High Yield. Nordea förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Nordea kommer att ställa in Aktiebevis Östeuropa Buffert om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 170 procent, Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong om kupongen inte kan fastställas till minst 7 procent respektive Kreditbevis Europa High Yield om kupongen inte kan fastställas till minst 6 procent. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång. Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än kronor. Nordea äger också rätt att ställa in Bevis nr 16 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktiebevis Östeuropa Buffert och Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kreditbevis Europa High Yield beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Totalkostnad På likviddagen den 2 december 2013 fastställs villkoren för bevisen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. I bevisens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser. Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Östeuropa Buffert, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 600 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 800 kr Beräknad maximal totalkostnad för Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 360 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 560 kr Beräknad maximal totalkostnad för Kreditbevis Europa High Yield, vid ett placerat belopp på kronor: Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5,12 år = 614 kr (inkluderat i placerat belopp). Totalt: 814 kr Alternativen i Bevis nr 16 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet. Branschkod och ordlista Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade produkter. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade produkter har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på 13

14 Index och licenser Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt: The CECE Index (CECE Composite Index) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The abbreviation of the index is protected by copyright law as trademarks. The CECE index description, rules and composition are available online on the index portal of Wiener Börse AG. A non-exclusive authorization to use the CECE in conjunction with financial products by Issuer was granted upon the conclusion of a license agreement with Wiener Börse AG. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited ( HSDS ) which has licensed its compilation and publication to Hang Seng Indexes Company Limited ( HSIL ). HSIL and HSDS have agreed to the use of, and reference to, the Hang Seng Index by Nordea Bank Finland Abp ( the Issuer ) in connection with the Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong (the Product ). However, neither HSIL nor HSDS warrants, represents or guarantees to any person the accuracy or completeness of the Hang Seng Index, its computation or any information related thereto and no warranty, representation or guarantee of any kind whatsoever relating to the Hang Seng Index is given or may be implied. Neither HSIL nor HSDS accepts any responsibility or liability for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any person as a result of or in connection with the use of and/or reference to the Hang Seng Index by the Issuer in connection with the Product, or any inaccuracies, omissions or errors of HSIL in computing the Hang Seng Index. Any person dealing with the Product shall place no reliance whatsoever on HSIL and/or HSDS nor bring any claims or legal proceedings against HSIL and/or HSDS in any manner whatsoever. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Webbsida: The index Russian Depositary Index (RDX) is calculated and published by Vienna Stock Exchange and therefore represents its intellectual property. The designation RDX is a registered trademark of Vienna Stock Exchange. The index description as well as its rules and composition are online available on In order to use the index for this issue a license was granted to the issuer. Markit itraxx are service marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. Webbsida: 14

15 Risker Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bevis nr 16. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordeas bevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. I Kreditbevis Europa High Yield tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp, en kreditrisk på de 50 bolagen i Markit itraxx Europe Crossover Series 20. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuella kredithändelser i indexet. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett bevis av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett bevis under löptiden (man säger då att den är illikvid). Valutarisk Samtliga alternativ i Bevis nr 16 ges ut och återbetalas i svenska kronor. I Aktiebevis Östeuropa Buffert påverkas den positiva avkastningen av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader. Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Icke kapitalskydd Bevisen i Bevis nr 16 är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling. Bevis är komplexa Såväl Nordea som andra aktörer ger ut bevis. Olika bevis kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika bevis ofta begränsad. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. I avsnittet Lån Villkor och Strukturer på sidorna i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av Bevis nr 16 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Övrigt Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Bevis nr 16 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa bevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl. Observera att bevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. 15

16 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Aktiebevis Östeuropa Buffert Löptid: 5 år Preliminär deltagandegrad: 200 % Aktiebevis Tillväxtmarknader Kupong Löptid: 1-3 år Preliminär kupong: 10 % Kreditbevis Europa High Yield Löptid: Drygt 5 år Preliminär kupong: 7,5 % Du kan köpa på flera olika sätt Du kan köpa bevisen på internet eller på något av våra bankkontor. Sista dag för köp är den 22 november 2013 och betalning sker den 2 december På internet Har du Nordeas Internetbank loggar du in på och köper under: Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Köp här På våra bankkontor Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan. Har du frågor är du välkommen in till oss, eller maila din fråga till Du kan också ringa oss på Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial augusti 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 14 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 september 2013 I västvärlden har vi sett ett bättre momentum

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 18 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 24 januari 2014 Inom aktier föredrar vi lågt värderade marknader

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial december 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 29 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 30 januari 2015 Stödet från centralbankerna är ytterligare

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial maj 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 34 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 3 juli 2015 Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial februari 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 31 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 mars 2015 Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kreditbevis Nordiska bolag

Kreditbevis Nordiska bolag Kreditbevis Nordiska bolag En placering med rörlig ränta, kopplad till fyra nordiska bolag Sista dag för köp 23 oktober 2011 Marknadsföringsmaterial - oktober 2011 1 Kreditmarknaden just nu De senaste

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3893 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010 structured financial products Aktieindexobligation Kina 2 Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor Foto: istockphoto.com/kevdog818/ Augusti 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Östeuropa Med emissionsdag: 24 mars 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 85 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 26 april juni 2015 2014 NYHET!

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

utocall One Touch nr 1025

utocall One Touch nr 1025 Autocall One Touch nr 1025 Teckna dig senast 5 september 2011 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Autocall BREC 5 Max. Ej Kapitalskyddad. Autocall BREC 5 Max. Teckningsperiod: 28 oktober 6 december 2013 Emittent: UBS AG, London Branch Arrangör:

Autocall BREC 5 Max. Ej Kapitalskyddad. Autocall BREC 5 Max. Teckningsperiod: 28 oktober 6 december 2013 Emittent: UBS AG, London Branch Arrangör: Autocall BREC 5 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer