L Öppna universitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L Öppna universitetet"

Transkript

1 L Öppna universitetet Åbo Akademi

2 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, Åbo Tfn: (02) , fax: (02) Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) Majlen Saarinen, studievägledning Tfn: (02) Maria Saxén, kansli, intyg, avgifter, tentanmälning Tfn: (02) Christel Söderholm, kansli, intyg, tentamensresultat Tfn: (02) Maria Jalava, FC:s infokansli Tfn: (02) Det öppna universitetet en möjlighet för just dig! Åbo Akademis öppna universitet erbjuder alla en möjlighet till akademiska studier. Det ska också främja den utbildningsmässiga jämlikheten och öka den regionala jämvikten. I anslutning till Fortbildningscentralens 25-års jubileum bläddrade jag igenom en del äldre dokument och bland annat ett kommittébetänkande om den öppna högskolan från Enligt betänkandet skulle den öppna högskolan fylla tre funktioner: a) vara en tredje utbildningsväg till högskolestudier b) ge yrkesfortbildning på högskolenivå samt c) ge möjlighet till vidgad allmänbildning I fråga om betydelsen för den vuxna studerande underströk man följande: en tredje väg till högskolestudier öppnas flexibel utbildning beträffande tid, plats och examina utbildning i pedagogisk ändamålsenlig form ekonomiskt gynnsam, möjliggör arbete vid sidan om främjar en mångsidig utveckling Idag, drygt 30 år senare gäller ovanstående fortfarande, även om innebörden av orden till en del har förändrats och utvecklats över tiden. Oberoende av var du bor har du idag möjlighet att via ett stort utbud av nätkurser såväl studera målmedvetet med sikte på examen, som att delta i enskilda intressanta specialkurser för ditt eget nöjes skull. Trivs du bättre med att studera och delta i föreläsningar som närundervisning finns det möjligheter att göra detta tack vare det stora samarbetsnätverk som utgör Åbo Akademis öppna universitet. Genom samarbete med den fria bildningen finns goda möjligheter för dig att studera, oberoende av om ditt motiv är att du vill uppnå examen, höja din kompetens, utveckla dig själv, uppdatera din kunskap eller omutbilda dig. Ta vara på möjligheten vi finns till för dig! Lärlust! Tina Engblom Utbildningschef Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2, vån B7, Vasa Tfn: (06) , fax: (06) Terese Ahlström, studievägledning Tfn: (06) Kerstin Kullbäck, byråsekreterare; intyg, tentamensresultat Tfn: (06)

3 Öppna universitetet Åbo Akademi Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2008 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi och Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i kursprogrammet ISSN Åbo Akademis tryckeri Åbo 2008

4 Innehåll Kursutbudet regionvis 3 Kursutbudet 9 Övrig verksamhet: Akademicafé/Skärgårdscafé 64 Övrig verksamhet: Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 65 Anmälningar 66 Avgifter 66 Tentmen, tantamensresultat 66 Intyg 66 Vad är det öppna universitetet 66 Studerande på kvotplats 67 Examenssystemet 67 Vem kan studera? 67 Hur studerar man 67 Vad innebär nätkurser? 67 Kurslitteratur/Biblioteksservice och informationssökning 68 Öpu-leden - en väg till examen 69 Möjlighet till målmedvetna studier även på nätet 69 Extra studerande 70 Våra kontaktuppgifter 71 Kontaktuppgifter till samarbetsparterna 71

5 ÖPPNA UNIVERSITETETS KURSUTBUD LÄSÅRET Inom öppna universitetet erbjuds såväl studiehelheter som enstaka kurser i olika ämnen. En del av helheterna/ kurserna kan avläggas helt på distans som nät- eller läskurser. Nedan presenteras vilka helheter/kurser som erbjuds per region i Svenskfinland under läsåret. NÄTKURSER Kurserna kan vara utan närstudier eller ha närstudieträffar. Ämnen/grundstudiehelheter markerade med * innehåller nätkurser med närstudieträff Allmän teologi Grundstudier 25 sp Ämnesstudier 35 sp * Biologi Etnologi Finska språket med litteraturen Folkloristik Grundstudier 25 sp Företagets organisation och ledning Grundstudier 25 sp* Informationsbehandling Biämneshelhet 25 sp Informationsförvaltning Interkulturell kommunikation* Internationell marknadsföring Grundstudier 25 sp* Kultur- och socialantropologi Kvinnovetenskap Grundstudier 25 sp Miljökunskap Grundstudier 25 sp Nationalekonomi Grundstudier, 25 sp Offentlig förvaltning* Psykologi Religionsvetenskap Rättsvetenskap Samhällslära Skärgårdskunskap Grundstudier, 25 sp Socialpolitik* Sociologi Grundstudier, 25 sp Statskunskap Svenska LÄSKURSER Allmän teologi Biologi Finska språket med litteraturen KURSUTBUDET PER REGION Genom att aktivt planera dina studier och t ex kombinera närstudier med nätstudiehelheter kan du studera målmedvetet med tanke på att söka in till Åbo Akademi via den s k ÖPU-leden. Inom vissa ämnesområden kan man redan idag avlägga t.o.m. merparten av en kandidatexamen inom ramen för det öppna universitetet. Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får du från Fortbildningscentralerna i Åbo, tfn (02) och i Vasa, tfn (06) ÖSTRA NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut (Borgå mi), Lovisa medborgarinstitut (Lovisa mi), Sibbo medborgarinstitut (Sibbo mi), Borgå folkakademi (Borgå fkmi), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Högskolan på Åland (HpÅ), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp (nätstudier) Arbetsplatspsykologi, 25 sp Borgå mi Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Psykologi, 25 sp Borgå fkmi/borgå mi Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Statskunskap, 25 sp Borgå fkmi Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) PSYKOLOGI Introduktion till psykologin, 10 sp (nätkurs) RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Intr. till interkult.kommunikation, 5 sp Borgå fkmi The Multicultural Society, 5 sp Borgå fkmi KULTURLEDNING/PRIVATRÄTT Kulturjuridik, 5 sp Borgå mi KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grk i socialantropologi, 5 sp Borgå fkmi PRIVATRÄTT Kulturjuridik, 5 sp Borgå mi PSYKOLOGI Neuropsykologi, 5+5 sp Borgå fkmi 5

6 SAMHÄLLSLÄRA SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdskultur, 10 sp Borgå, Lovisa o Sibbo mi SOCIOLOGI Introduktion till sociologi, 5 sp Borgå fkmi Människan i samhället, 5 sp Borgå fkmi The Multicultural Society, 5 sp Borgå fkmi Kultursociologi, 5 sp Borgå fkmi SPECIALPEDAGOGIK Friluftspedagogik för specialgrupper, 5 sp Borgå, Lovisa, Sibbo mi Språkstörn.-dysfasi, 5 sp Borgå, Lovisa, Sibbo mi SPRÅK Specialkurs i engelska, 5 sp Sibbo mi UTVECKLINGSPSYKOLOGI Sexologi, 5 sp Borgå fkmi HUVUDSTADSREGIONEN Arrangörer: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut (H:fors ai), Hangö sommaruniversitet (Hangö su), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Högskolan på Åland (HpÅ), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp H:fors ai + Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Hälsovårdsadministration, 25 sp Hangö su Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Privaträtt, sp (både nät och närstudier) / H:fors ai Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp (nätstudier) Ungdomsvetenskap, 25 sp Hangö su Vårdvetenskapens didaktik, 25 sp Hangö su Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) PSYKOLOGI Introduktion till psykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam.- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i FILOSOFI/KONSTVETENSKAP Estetik, 5 sp H:fors ai KVINNOVETENSKAP Kön och brott, 5 sp H:fors ai RELIGIONSVETENSKAP Religion och film, 10 sp H:fors ai RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del II, 10 sp H:fors ai Försäkringsrätt, 10 sp H:fors ai SAMHÄLLSLÄRA SPRÅKKURS Engelska för HF/TF/ och PF, 5 sp H:fors ai SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp H:fors ai VÄSTRA NYLAND Arrangörer: Hangö sommaruniversitet (Hangö su), Västra Nylands folkhögskola (VNF), Medborgarinstitutet Raseborg (Mi R:borg), Lärkkulla-stiftelsens folkakademi (Lärkkulla), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Högskolan på Åland (HpÅ) Studiehelheter som inleds Allmän teologi, 25 sp (nätstudier) Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Hälsokunskap, 25 sp Hälsovårdsadministration, 25 sp Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Intercultural Communication, 25 sp Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Psykologi, 25 sp Rättsvetenskap/Privaträtt, 25 sp Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Specialpedagogik, 25 sp Ungdomsvetenskap, 25 sp Vårdvetenskapens didaktik, 25 sp Arrangör Hangö su Hangö su VNF VNF VNF + Hangö su Hangö su Hangö su Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) 6

7 RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) RÄTTSVETENSKAP Fam.- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Vasa su Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i KONSTVETENSKAP Europeiska möbelstilar, 3 sp VNF Finlands konstindustri, 3 sp VNF KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Symbolteori, 10 sp VNF MILJÖKUNSKAP Miljörätt o förvaltningsstruktur, 10 sp VNF Ekologi och miljövård, del I, 5 sp VNF PEDAGOGIK, tillämpad Forts.kurs i pedagogisk handledning, 15 sp Hangö su RÄTTSVETENSKAP Köprätt, 10 sp Hangö su Grk i juridik/del I-II, 10 sp VNF Miljörätt o förvaltningsstruktur, 10 sp VNF Skadeståndsrätt, 5 sp VNF SAMHÄLLSLÄRA SOCIALPOLITIK Familjepolitik, 10 sp Hangö su SOCIOLOGI Introduktion till sociologi, 5 sp VNF The Multicultural Society, 5 sp VNF Kultursociologi, 5 sp VNF SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter - ADHD, 5 sp Hangö su Koncentrationssvårigheter - ADHD, 5 sp Mi R:borg SPRÅKKURSER Arabic I, 5 sp, VNF Engelska för ESF/PK, 5 sp VNF STATSKUNSKAP Ideas and Ideologies, 5 sp, VNF Comparative Politics, 5 sp VNF International Politics, 5 sp VNF UTVECKLINGSPSYKOLOGI Autism, 5 sp Lärkkulla Människan och hennes symboler, 5 sp Lärkkulla ÅBOLAND (Inkl. ÅBO) Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (FC i Åbo), Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi i Vasa (FC i Vasa), Turun Kristillinen Opisto (TKO), Axxell Åbolands folkhögskola/språk och turisminstitutet (Axxell), Kimito medborgarinstitut (Kimito mi), Dragsfjärds arbetarinstitut (D:fjärds ai) Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Högskolan på Åland (HpÅ), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp (nätstudier) Allmän teologi, 35 sp (nätstudier) Europakunskap, 25 sp Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Individ, grupp och organisation, 25 sp Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Intercultural Communication, 25 sp m fl. Internationell marknadsföring, 25 sp (nätstudier) Kulturledning, 25 sp Kultur- och socialantropologi, 25 sp Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Pedagogik, allmän, 25 sp FC i Vasa Psykologi, 60 sp Redovisning, 25 sp Rättsnotarieprogrammet, 60 sp Rättsvetenskap/Privaträtt, 25 sp Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp (nätstudier) Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) OFFENTLIG FÖRVALTNING Kult.pol. och förvaltn., 10sp (nätkurs) /Vasa ai PSYKOLOGI Introduktion till psykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i ETNOLOGI Historia om familjen, 5 sp FILOSOFI Feministisk filosofi, 5 sp Utopier och dystopier, 5 sp Miljöfilosofi, 3 sp Kroppens filosofi, 5 sp FOLKORISTIK Berättande och ekonomi, 5 sp Historia om familjen, 5 sp GEOLOGI GIS - introduktion, 4 sp GIS- fortsättningskurs, 4 sp HISTORIA Historia om familjen, 5 sp Läsning av gamla handstilar, 3 sp INFORMATIONSBEHANLING Software Quality, 5 sp INTERCULTURAL COMMUNICATION Introduction to Intercultural Communication, 5 sp TKO INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Brand management - att förstå o analysera varumärken, 5sp 7

8 KONSTVETENSKAP Latin American Art between the 1050s and the 1970s, 5 sp KVINNOVETENSKAP Feministiskt tänkande, 5 sp Historia om familjen, 5 sp KYRKOHISTORIA Kyrkan och de marginaliserade, 10 sp Kyrkor i Åboland, 2-4 sp LITTERATURVETENSKAP Europeisk 1900-talsroman, 5-10 sp Bilderbokens estetik, 10 sp MILJÖKUNSKAP Miljörätt- och förvaltningsstruktur, 10 sp A Sustainable Baltic Region, 5 sp SWM; Water Use and Management, 5 sp SWM; Waterscape, 5 sp PSYKOLOGI Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Religion och film, 10 sp RÄTTSVETENSKAP Kredit- och säkerhetsrätt, 10 sp EG-rätt, 10 sp SAMHÄLLSLÄRA SKÄRGÅRDSKUNSKAP, Axxell, Samhälle och näringar, 10 sp Kimito mi, D:fjärds ai SPRÅKKURSER Danska, 5 sp Finnish as Foreign Language level 2, 5 cr. Franska 1, 5 sp Franska 2, 5 sp Chinese 1, 4 cr Engelska för HF/TF, 5 sp TKO Spanska 1, 5 sp TKO Svenska för finskspråkiga, 5 sp TKO Tyska 1 och 2, 5+ 5sp TKO SVENSKA Danska, 5 sp Dialektologi, 5 sp Nordiske fremtidsbilleder, 5 sp Postkolonial diskursanalys, 5 sp SYSTEMATISK TEOLOGI Teologi bortom det kyrkliga, 10 sp VISUELLA STUDIER Semiotik, ikonografi och symbolanalys, 5 sp Bildsociologi, 5 sp Kvotplatser (2-5) på dagtidskurser se följande ämnen Allmän teologi Engelska språket och litteraturen Matematik Musikvetenskap Folkrätt Svenska för utlänningar Tyska studier ÅLAND Arrangörer: Högskolan på Åland (HpÅ), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi) Studiehelheter som inleds Allmän teologi, 25 sp (nätstudier) Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Hälsovårdsadministration, 25 sp Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Kulturledning, 25 sp Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Privaträtt, 25 sp Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp (nätstudier) Specialpedagogik, 25 sp Arrangör HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ/ HpÅ Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Org. o ledning: en introduktion, 10 sp (nätkurs) HpÅ INFORMATIONSFÖRVALTNING Organisation och marknadsföring, 3 sp (nätkurs) HpÅ Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) PSYKOLOGI Introduktion till psykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) RÄTTSVETENSKAP Fam- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i FILOSOFI Mediefilosofi, 3 sp Individualitet, kollektivitet och ondska 5 sp KONSTVETENSKAP Konsten att ställa ut konst, 6 sp KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Indianer och konst Specialkurs, 5 sp PSYKOLOGI Bildkonstterapi med barn och ungdomar, 5 sp REDOVISNING Företagsfinansiering, 5 sp RÄTTSVETENSKAP Grk i juridik/del I-II, 4+6 sp Sjö- och annan transporträtt, 10 sp Försäkringsrätt, 10 sp SAMHÄLLSLÄRA SPRÅKKURSER Spanska 2, 5 sp Tyska 2, 5 sp STATISTIK Baskurs i statistisk data-analys, 5 sp STATSKUNSKAP Nationalism och regionalism, 5 sp SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp, Vasa su HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ HpÅ 8

9 SYD Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut (K:stads mi), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi), Svenska Österbottens folkakademi (SÖF), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Högskolan på Åland (HpÅ) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp (nätstudier) Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Interkulturell kommunikation, 25 sp Närpes mi Kvinnovetenskap, 25 sp (nätstudier) Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Psykologi, sp K:stads mi. Närpes mi, SÖF Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp (nätstudier) Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i MILJÖKUNSKAP K:stads mi. Närpes mi, SÖF Ekologi och miljövård, 10 sp SAMHÄLLSLÄRA SOCIALPOLITIK Kriminalpolitik, 10 sp K:stads mi. Närpes mi, SÖF SPECIALPEDAGOGIK K:stads mi. Närpes mi, SÖF Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp VASAREGIONEN Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi i Vasa (FC i Vasa), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Evangeliska folkhögskolan i Österbotten (EFÖ), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Korsholms vuxeninstitut (K:holms vi), Vasa arbetarinstitut (Vasa ai), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi), Högskolan på Åland (HpÅ) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp EFÖ Arbetsplatspsykologi, 25 sp FC i Vasa Filosofi, 25 sp Vasa su Finska språket med litteraturen, 35 sp Vasa su Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Företagets org. och ledning, 25 sp (nätstudier) Vasa su Globalisering o internationalisering, 25 sp FC i Vasa Historia, 25 sp Hälsokunskap, 25 sp FC i Vasa Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Intercultural Communication, 25 sp Vasa su Konstvetenskap, 25 sp Vasa su Kulturledning, 25 sp Vasa ai, Vasa su, K:holms vi Mediepedagogik, 25 sp FC i Vasa Mediepsykologi, 25 sp FC i Vasa Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Nationalekonomi, 25 sp (nätstudier) Pedagogik, allmän, 25 sp FC i Vasa Psykologi, sp /Vasa su Rättsnotarieprogrammet, 60 sp Vasa ai, K:holms vi, Vasa su Skolpsykologi, 25 sp FC i Vasa Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp Specialpedagogik, 25 sp FC i Vasa Utvecklingspsykologi, 25 sp FC i Vasa Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/norra ligan KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp (nätkurs) Teori I och feministiska klassiker, 10 sp (nätkurs) OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Vasa ai Kommunalpolitik, 10 sp Vasa su RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) SOCIALPOLITIK Samhället och de äldre, 10 sp (nätkurs) FC i Vasa STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) 9

10 Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i DRAMAPEDAGOGIK Filmspråk, 5 sp FC i Vasa EUROPAKUNSKAP Regionernas Europa, 10 sp Vasa su OFFENTLIG FÖRVALTNING Medborgaren och inflytandet, 10 sp Vasa su Regionernas Europa, 10 sp Vasa su PEDAGOGIK, allmän Allmän planeringsteori, 4 sp FC i Vasa Tjänstemannarätt, 3 sp FC i Vasa Samhällsekonomi och utbildning, 4 sp FC i Vasa Undervisningsförvaltning, 5 sp FC i Vasa Projektplanering och budgetering, 2 sp FC i Vasa PEDAGOGIK, tillämpad Forts.kurs i pedagogisk handledning, 15 sp FC i Vasa SAMHÄLLSLÄRA SOCIALPOLITIK Kriminalpolitik, 10 sp FC i Vasa Jämställdhetsperspektiv i soc.pol., 10 sp FC i Vasa SOCIOLOGI Kriminologi, normöverträdelse och droger, 5 sp Vasa su SPRÅKKURSER Japanese 1, 4 cr Vasa su STATISTIK Grk i statistiks data-analys, 10 sp (nätstödd) Vasa su Baskurs i statistisk data-analys, 5 sp (nätstödd) Vasa su STATSKUNSKAP Partier och väljare, 5 sp Vasa ai STATSKUNSKAP/VASA Val och valmetoder I o II, sp FC i Vasa Mellanöstern, 3 sp FC i Vasa Rysk säkerhetspolitik, 5 sp FC i Vasa USA som hypermakt, 5 sp FC i Vasa SVENSKA SPRÅKET Tvåspråkighet, 5 sp Vasa su UTVECKLINGSPSYKOLOGI Människan och hennes symboler, 5 sp FC i Vasa Småbarnspsykologi, 5 sp FC i Vasa Kvotplatser (2-5) på dagtidskurser se följande ämnen Hälsovårdsadministration Socialpolitik Vuxenpedagogik Vårdvetenskap NORRA SVENSKA Arrangörer: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby (KfN), Mellersta Österbottens sommaruniversitet (MÖS), Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (), Närpes medborgarinstitut (Närpes mi), Högskolan på Åland (HpÅ), Vasa sommaruniversitet (Vasa su), Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad (Vasa su/jstad) Norra ligan (NL): Pedersöre medborgarinstitut (Pdsöre mi), Jakobstads svenska arbetarinstitut (Jstads ai), Kronoby medborgarinstitut (Kronoby mi), Karlebynejdens institut (Kleby inst) Studiehelheter som inleds Arrangör Allmän teologi, 25 sp KfN Allmän teologi, 25 sp MÖS Filosofi, 25 sp Pdsöre mi/nl Folkloristik, 25 sp (nätstudier) Informationsbehandling, 25 sp (nätstudier) Intercultural Communication, 25 sp Vasa su Internationell marknadsföring, 25 sp (nätstudier) Kleby inst/nl Kvinnovetenskap, 25 sp Jstads ai/nl Livsåskådningskunskap, 25 sp Pdsöre mi/nl Miljökunskap, 25 sp (nätstudier) Pedagogik, allmän, 25 sp MÖS Psykologi, 25 sp Knby mi/nl Skolpsykologi, 25 sp Vasa su/jstad ai Skärgårdskunskap, 25 sp (nätstudier) Sociologi, 25 sp (nätstudier) Specialpedagogik, 25 sp Jstads ai/nl Enskilda nätkurser/läskurser erbjuds i BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 sp (nätkurs) Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp (nätkurs) FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grk i finsk skönlitteratur, 3 sp (läskurs) Översättning, 3 sp (nätkurs) Vasa su Från Alexis Kivi till Kjell Westö, 4 sp (nätkurs) Vasa su INFORMATIONSFÖRVALTNING Org. och marknadsf., 3 sp (nätkurs) HpÅ/ Bok och bibliotekshistoria, 2 sp (nätkurs) HpÅ Beståndsadministration, 4 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Religious Diversity in Europe, 10 sp (nätkurs) Närpes mi/vasa su/nkby ai/nl KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp (nätkurs) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp (nätkurs) RELIGIONSVETENSKAP Genus och religion, 10 sp (nätkurs) Vasa su RÄTTSVETENSKAP Fam,- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (nätkurs) Arbetsrätt, 10 sp (nätkurs) STATSKUNSKAP Internationell politik och relationer, 5 sp (nätkurs) SVENSKA SPRÅKET Språkvård, 5 sp (nätkurs) Enskilda kurser/specialkurser erbjuds i DRAMAPEDAGOGIK Dramapedagogikens genrer och arbetssätt, 5 sp Pdsöre mi/nl Berättarkonst, 5 sp Pdsöre mi/nl KYRKOHISTORIA Vördiga prostar, predikanter och andra, 10 sp LITTERATURVETENSKAP Finlandssvensk barnlitteratur, 10 sp Jstads ai/nl MEDIEPSYKOLOGI Ungdom och internet, 5 sp Norra ligan MILJÖKUNSKAP Norra ligan Förnybara energikällor-biomassa, 5 sp REDOVISNING Företagsfinansiering, 5 sp Norra ligan Intern kontroll, 5 sp Norra ligan RELIGIONSVETENSKAP Japans och Kinas religioner, 5 sp Jstads ai/nl SAMHÄLLSLÄRA STATSKUNSKAP/VASA Val och valmetoder I o II, sp Vasa su/jstad Rysk säkerhetspolitik, 5 sp Vasa su/jstad Mellanöstern, 3 sp Vasa su/jstad USA som hypermakt, 5 sp Vasa su/jstad SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp Jstads ai/nl 10

11 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid en annan fakultet. För att avlägga kurser i allmän teologi krävs inga förkunskaper ämnet passar alla med intresse för kyrka, religion och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundstudierna (approbatur) i allmän teologi sker genom att avlägga 5 av de 7 första grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullorna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Religionshistoria i ett jämförande perspektiv ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna (cl) byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena på Teologiska fakulteten. Deltagande i programmet förutsätter att man har avlagt grundstudier i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om inträde till Åbo Akademis teologiska fakultet via den s k öpu-leden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Specialkurserna i teologi förutsätter i allmänhet inga förkunskaper utan kan läsas av alla med intresse för ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (10 sp) kan räknas till godo för studier för cum laude approbatur i teologi. Se Kyrkohistoria och Systematisk teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. HELA LANDET ALLMÄN TEOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: lektor Anni Maria Laato Anmälan senast Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: Prof. Antti Laato, TD Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 sp) ÄMNESSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER I Fördjupning i systematisk teologi: Teori och metod, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: TL Patrik Hagman Anmälan senast II Fördjupning i systematisk teologi: Uppsats, 5 sp Tidpunkt: inleds Lärare: TL Patrik Hagman Anmälan senast III Vad kan vi lära oss av den tidiga kyrkan?, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträffar och ) Lärare: TL Patrik Hagman Anmälan senast V Postmodern teologi, 5 sp Tidpunkt: hösten 2009 Lärare: TL Patrik Hagman ALLMÄN TEOLOGI Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi 11

12 LÄSKURS Öppna universitetet - på nätet! Trött på boktravar och föreläsningar? IV Fördjupning i systematisk teologi: Litteratur, 5 sp Tidpunkt: Enligt överenskommelse med examinator Examinator: TL Patrik Hagman LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. NYLAND Nya testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Mika Hietanen Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Praktisk teologi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: prof. Bernice Sundkvist, akademilektor Birgitta Sarelin Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Religionsvetenskap I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: akademilektor Jan Svanberg Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: TM Malena Björkgren Lärare: Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Kolla vårt utbud av nätkurser! L Öppna universitetet ÅBO AKADEMI Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ALLMÄN TEOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) Praktisk teologi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, Lärare: Docent Yngvill Martola Gamla testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: 24.2, 3.3, 10.3, 17.3, Lärare: TD Pekka Lindqvist Studiehelheten fortsätter under följande läsår. Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby ALLMÄN TEOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Kyrkohistoria I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, TD Kim Groop Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Studiehelheten fortsätter under följande läsår. Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ALLMÄN TEOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Dogmatik I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: docent Leif Erikson Gamla testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Pekka Lindqvist LÄSKURSER Religionsvetenskap I, 5 sp Tidpunkt: Examinator: akademilektor Jan Svanberg Nya testamentet I, 5 sp Tidpunkt: Examinator: prof. Kari Syreeni Kyrkohistoria I, 5 sp Tidpunkt: Examinator: prof. Ingvar Dahlbacka 12

13 ARBETSPLATSPSYKOLOGI Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade. NYLAND Arrangör: Borgå medborgarinstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDST. (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Illman Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Illman Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Illman Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: 3-4.4, Lärare: PeM Heidi Illman Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: 8-9.5, Lärare: PeM Heidi Illman Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 5-6.6, Lärare: PeM Heidi Illman ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDST. (PÅGÅR) Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: 10-11, Lärare: PeM, konsult Carola Lindholm Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM, konsult Carola Lindholm Arrangörer: Närpes medborgarinstitut och Kristinestads medborgarinstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDST. (PÅGÅR) Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Carita Jakobsson Plats: Närpes medborgarinstitut Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Carita Jakobsson Plats: Kristinestad medborgarinstitut Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDST. (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Burnout- problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg ARBETSPLATSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 13

14 BARNPEDAGOGIK Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi BIOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi BARNPEDAGOGIK Förskoleundervisning, 25 sp är en didaktiskt inriktad studiehelhet som i första hand riktar sig till den som arbetar med förskoleundervisning men även andra intresserade av pedagogik för de minsta barnen. Studierna ger ingen särskild behörighet men kan räknas som biämne vid institutionen för barnpedagogik. Studiehelheten består av tre delar - Den nya barnsynen, Det lärande barnet och Didaktisk ämnesteori för de tidiga barnaåren. Tyngdpunkten ligger på synliggörandet av det kompetenta barnet och betydelsen av kvalitativt kompetenta pedagoger som kan utmana och utveckla barns lärande. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola FÖRSKOLEUNDERVISNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Rörelsedidaktik, 2 sp (10 h) Tidpunkt: Lärare: PeM Mikaela Svanbäck-Laaksonen BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. HELA LANDET ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER NÄTKURS Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tent , 5.2, (inga närstudier) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast , 22.1, LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 19.3, (inga närstud.) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 5.3, GIS - introduktion, 4 sp, GIS - fortsättningskurs, 4 sp, Se Geologi DRAMAPEDAGOGIK Dramapedagogik är ett konstpedagogiskt, erfarenhetsbaserat ämne som rör sig inom och mellan pedagogik och (teater) konst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och fostran i olika inlärningskontexter. I grundstudierna fokuseras på konstnärliga läroprocesser och betydelseskapande i dem samt på utvecklande av dramaturgiskt tänkande. Dramapedagogik är ett godkänt biämne vid pedagogiska fakulteten och kan med fördel utgöra biämne i pedagogie magisterexamen. DRAMAPEDAGOGIK (25 sp) GRUNDSTUDIER Dramapedagogikens genrer och arbetssätt, 5 sp, Berättarkonst, 5 sp, Mim och dans som berättarspråk, 5 sp Filmspråk, 5 sp, Regi, 5 sp Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ENSKILD KURS I DRAMAPEDAGOGIK Filmspråk, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: docent Leidulv Risan Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut/norra ligan ENSKILDA KURSER I DRAMAPEDAGOGIK Dramapedagogikens genrer och arbetssätt, 5 sp (30h) Tidpunkt: , , Lärare: PeM Nina Dahl-Tallgren Berättarkonst, 5 sp (30h) Tidpunkt: , 6-7.2, Lärare: PeM Nina Dahl-Tallgren 14

15 ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia, samt lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel. Därtill ingår även språkfärdighetsmoment som en liten del av studieprogrammet. Vi erbjuder kvotplatser till en studiehelhet på 60 poäng (grundoch ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Då studierna kräver hög nivå av språkfärdighet och därtill fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i ett gemensamt inträdesprov som ordnas varje år i maj. För information om provet, se Ansökningsguiden till Åbo Akademi eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn ). Anmälningstiden till provet utgår varje år den sista april och studierna kan påbörjas i september samma år. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN (35 sp) ÄMNES STUDIER Modernity I: Language, Literature, Realia , 5 sp Tidpunkt: sept-okt Modernity II: Language, Literature, Realia , 10 sp Tidpunkt: jan-maj Shakespeare and Tragedy, 5 sp Tidpunkt: okt-dec English Linguistics I, 5 sp Tidpunkt: sept-dec English Linguistics II, 5 sp Tidpunkt: jan-maj Proficiency II: Styles, Registers and Genres, 5 sp Tidpunkt: sept-dec Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Närmare information om kvotplatserna: Planerare Majlen Saarinen dramapedagogik Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi ÅBOLAND Kvotplatser i engelska språket och litteraturen ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN (25 sp) - GRUND STUDIER Post-War Englishes: Language, Literature and Society, 10 sp Tidpunkt: sept-dec Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills, 5 sp Tidpunkt: sept-maj Historical Overview, , 10 sp Tidpunkt: jan-maj ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi 15

16 ETNOLOGI EUROPAKUNSKAP Kurt Långkvist tfn: (02) e-post: kurt.langkvistabo.fi ETNOLOGI Etnologi handlar om människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella och sociala men också mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. HELA LANDET SPECIALKURS I ETNOLOGI - ÄMNESSTUDIER Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Ann-Charlotte Palmgren Anmälan senast NÄTKURS ÅBOLAND SPECIALKURS I ETNOLOGI Historia om familjen, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar och torsdagar Lärare: FD Lena Marander-Eklund, FD Ann-Catrin Östman, FM Sonja Hagelstam och FM Eva-Maria Kinnari. Valbar kurs. Fördjupar kunskaperna i kursen hem, familj och släkt. EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25-27 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap. ÅBOLAND EUROPAKUNSKAP (25-27 SP)/EUROPEAN STUDIES (25-27 CR.) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 alt. 7 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: PL Kurt Långkvist Economic Integration in Europe, 10 cr./ekonomisk integration i Europa, 10 sp Time: , on Wednesdays Lecturers: ED Christer Lindholm Prerequisites: A basic course in Economics EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: , måndagar Se Rättsvetenskap Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I EUROPAKUNSKAP Regionernas Europa, 10 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Sam Grönholm Se Offentlig förvaltning FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter (både muntliga och skriftliga) att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. 16

17 FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre del, 5 sp Filosofin historia, nyare del, 5 sp Moralfilosofi, 5 sp Logik, 5 sp 25 sp i filosofi kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med filosofi som huvudämne). NYLAND Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut SPECIALKURS I FILOSOFI Estetik, 5 sp (24h) Tidpunkt: oktober-november 2008 Lärare: FK Göran Torrkulla ÅBOLAND FILOSOFI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Logik, 5 sp (24h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FL Hans Rosing Anmälan senast SPECIALKURSER I FILOSOFI Feministiskt tänkande, 5 sp (20h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: Fil.stud. Salla Peltonen och fil.stud. Sara Nyman Kursen kan även ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap Anmälan senast Utopier och dystopier, 5 sp (20h) Tidpunkt: Mars-maj 2009, torsdagar Lärare: FL Anssi Hynynen Anmälan senast Miljöfilosofi, 5 sp (22h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FL Hans Rosing Anmälan senast Kroppens filosofi, 5 sp (20h) Tidpunkt: januari-februari 2009, torsdagar Lärare: FL Camilla Kronqvist och FM Ylva Gustafsson ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan SPECIALKURSER I FILOSOFI Mediefilosofi, 3 sp (20h) Tidpunkt: och Lärare: FM Antony Fredriksson Individualitet, kollektivitet och ondska, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FD Hannes Nykänen Arrangör: Vasa sommaruniversitet FILOSOFI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till filosofin, 5 sp (24h) Tidpunkt: , , Lärare: FM Kim Berts Anmälan senast Filosofins historia - äldre delen, 5 sp (24h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FM Kim Berts Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Filosofins historia - nyare delen, 5 sp och Moralfilosofi, 5 sp. FILOSOFI Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi 17

18 FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut/norra ligan FILOSOFI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Vissa av de kurser som erbjuds inom ramen för ämnet Livsåskådningskunskap i Österbotten utgör delar av grund- och ämnesstudier i filosofi. Introduktion till filosofin, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FM Yrsa Neuman Filosofins historia, nyare del, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FL Anssi Hynynen Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Moralfilosofi, 5 sp och Logik, 5 sp. FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Målet för studierna i finska språket med litteraturen är att ge god förtrogenhet med det finska språkets struktur och variation. Ämnet ger också kännedom om finsk skönlitteratur, finsk kultur och de faktorer som mest påverkat finskans utveckling. En del av studierna syftar till att ge praktiska färdigheter i finska i olika kontexter. ÅBOLAND LÄSKURS KOMPLETTERANDE KURS I FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Grundkurs i finsk skönlitteratur, 3 sp Tidpunkt: kursen tenteras 27.11, eller Lärare: FD Yvonne Nummela Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN (35 sp) ÄMNES- STUDIER (INLEDS) Studiehelheten inleds och erbjuds i sin helhet inom två läsår. För att avlägga ämnesstudierna bör man ha avlagt grundstudierna i finska. Grundstudierna skiljer sig en aning från varandra beroende på vilken ort du studerat. Om du studerat i Åbo skall du tentera Grundkurs i finsk skönlitteratur se ovan Åboland. Om du däremot studerat i Vasa skall du avklara kursen Översättning. Närmare information om kursinnehåll och de kompletterande studierna ges då kurshelheten börjat i samband med kursen Semantik. NÄTKURSER Översättning, 3 sp/kompletterande kurs Tidpunkt: inleds Lärare: FM Kim Lindén Anmälan senast Från Aleksis Kivi till Kjell Westö, 4 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FD Yvonne Nummela Semantik, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FM Kim Lindén Anmälan senast Textanalys och pragmatik, 3 sp Tidpunkt: Lärare: FM Tommi Brask Finska språkets historia, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FD Juhani Löflund Dialekter, 3 sp Tidpunkt: Lärare: prof. Maija Grönholm Studiehelheten fortsätter och avslutas följande läsår med kurserna Ordbildning, 3 sp, Kalevala 2-5 sp, Vetenskaplig argumentation och skrivning, 3 sp, Biämnesuppsats, 5 sp samt Sluttentamen, 5 sp. 18

19 FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar både på dagens folk- och populärkultur samt att olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med folkloristik som huvudämne). HELA LANDET FOLKLORISTIK (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Grundkurs i folkloristik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Verbal folklore, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten avslutas följande läsår. ÅBOLAND SPECIALKURS I FOLKLORISTIK Berättande och ekonomi, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FM Patricia Aelbrecht Historia om familjen, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar och torsdagar Lärare: FD Lena Marander-Eklund, FD Ann-Catrin Östman, FM Sonja Hagelstam och FM Eva-Maria Kinnari Kan motsvara kursen Aktuell kulturteori: Historia om familj, kurskod FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Företagets organisation och ledning är både ett praktiskt och teoretiskt inriktat ämne inom det företagsekonomiska fältet. Företagets organisation och ledning är ett mångfacetterat ämne, med organisationsteori och beteendevetenskaper som bas, och undervisningen syftar till att ge en insikt i hur organisationer fungerar. Ämnet har nämligen som utgångspunkt att organisering är ett centralt ekonomiskt och samhälleligt fenomen. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. Angreppssätt kan utgå från individer i organisationer, enskilda organisationer, organisationsnätverk och samhället i stort. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) Strategisk ledning (5 sp) Strategisk praxis (5 sp) Human Resource Management (5 sp) eller Ledarskap (5 sp) Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till ekonomexamen) för antagning till ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten. ÅBOLAND FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff 1.10.) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Förkunskaper: Kursen Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. FOLKLORISTIK FÖRETAGETS ORGANISA- TION OCH LEDNING Anne Lindgren tfn: (02) e-post: anne.lindgrenabo.fi 19

20 GEOGRAFI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Förkunskaper: Strategisk ledning (5 sp) och Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. Human Resource Management, 5 sp Tidpunkt: inleds 18.3 (närstudieträff ) Lärare: ED Nina Kivinen Anmälan senast Förkunskaper: Kursen Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Förkunskaper: Kursen Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Förkunskaper: Strategisk ledning (5 sp) och Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. Human Resource Management, 5 sp Tidpunkt: inleds 18.3 (närstudieträff ) Lärare: ED Nina Kivinen Anmälan senast Förkunskaper: Kursen Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande. ENSKILD KURS I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds 4.2 (närstudieträff 6-7.2) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds 4.2 (närstudieträff 6-7.2) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med de nätbaserade kurserna Strategisk ledning, 5 sp, Strategisk praxis, 5 sp och Human resource management, 5 sp. GEOGRAFI Utbildningen är främst avsedd för personer som önskar skaffa sig lärarbehörighet. 60 sp i geografi kan utgöra en s k öpu-led till studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. GEOGRAFI (35 sp) - ÄMNESSTUDIER Naturkatastrofer och klimatvariationer, 4 sp Naturresurser, miljöskydd och global utveckling, 7sp Ekonomisk och urban geografi, 5 sp Politisk geografi och globala processer, 4 sp Europas regionalgeografi, 5 sp Specialkurs i regionalgeografi, 2 sp Växt- och djurgeografi, 2 sp Fältkurs med seminarier, 6 sp 20

21 ÅBOLAND GEOGRAFI (35 sp) ÄMNESSTUDIER (AVSLUTAS) Studiehelheten 35 sp avslutas i december Fältkurs med seminarier, 6 sp Tidpunkt: fältdelen i juni 2008, seminarierna i november 2008 Lärare: FD Bo Magnusson Ekonomisk och urban geografi, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 GEOLOGI Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Geologiutbildningen är en bra grundutbildning i naturvetenskap som kan kombineras med andra ämnen och kan anpassas till olika arbetsuppgifter. ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I GEOLOGI GIS - introduktion, 4 sp Tidpunkt: , och Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Med GIS (geografiska informationssystem) kan man hantera, analysera och presentera geografisk information. Anmälan senast GIS - fortsättningskurs, 4 sp Tidpunkt: , och Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälan senast GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING Globalisering och internationalisering (25 sp) är en tvärvetenskaplig studiehelhet med inslag från statskunskap, nationalekonomi, sociologi, socialantropologi, filosofi och socialpolitik. Deltagarna kan läsa ämnet som helhet på 25 sp (biämne) eller delta i en enskild kurs. GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Staten och globaliseringen, 10 sp Globalisering och medierna, 5 sp Globalisering, etnicitet och kultur, 5 sp Globalisering och socialpolitik, 5 sp Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Globalisering och medierna, 5 sp (12 h) Tidpunkt: 20.9, 4.10 och Lärare: PD Tom Carlson Globalisering, etnicitet och kultur, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: FD Mikael Kurkiala Staten och globaliseringen, 10 sp (36 h) Tidpunkt: , samt Lärare: Docent Steve Lindberg Globalisering och socialpolitik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 och Lärare: PeM, PL Siv Stolpe-Kaustinen GEOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi GLOBALISERING OCH INTER- NATIONALISERING Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi 21

22 HISTORIA Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi HISTORIA Historikern arbetar med Tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. Öppna universitetet erbjuder enskilda kurser i historia som kan räknas till godo inom allmän och nordisk historia. Utbudet varierar läsårsvis. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia I: Antikens historia, 2 sp Förhistoria, 1 sp Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II: talens historia, 6 sp talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med historia som huvudämne). ÅBOLAND SPECIALKURSER I ALLMÄN OCH NORDISK HISTORIA Historia om familjen, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar och torsdagar Lärare: FD Ann-Catrin Östman, FD Lena Marander-Eklund, FM Sonja Hagelstam och FM Eva-Mikaela Kinnari Kursen ersätter delvis kursen i Socialhistoria. Läsning av gamla handstilar, 3 sp (18-21 h) Tidpunkt: februari-mars 2009 Lärare: FM Nicklas Solin Kursen ger grundfärdigheter i läsning av gamla handstilar från till 1700-talet., kursplats Vasa HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till historievetenskapen, 5 sp (10 h) Tidpunkt: , 3.10 och , fredagar och lördagar Lärare: FD Tom Gullberg Anmälan senast Grundkurs i historia I: Förhistoria, 1 sp (3 h) Tidpunkt: Lärare: FM Peter Holmlund Anmälan senast Grundkurs i historia I: Antikens historia, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FD Agneta Ahlqvist Anmälan senast Grundkurs i historia I: Medeltidens historia, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FD Anu Lahtinen Anmälan senast Grundkurs i historia II: talens historia, 6 sp Tidpunkt: och Lärare: FM Anna Sundelin och FD Joachim Mickwitz Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Grundkurs i historia III talen, 5 sp och Introduktion till historiens metod, 4 sp. HÄLSOKUNSKAP Hälsokunskap är ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Efter år 2011 (gymnasiet) och 2012 (grundskolan) krävs ämnesstudier i hälsokunskap, 60 sp för behörighet att undervisa i åk 7-9 i grundskola och gymnasiet. Studierna i hälsokunskap behandlar centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt upplevda hälsa. Vidare behandlas bland annat kostvanor, sexualitet och droger och hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. 22

23 HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Grunderna i hälsokunskap, 10 sp Del 1 Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Del 2 Hälsofrämjande, 5 sp Anatomi och fysiologi, 3 sp Utveckling av social kompetens, 4 sp Hälsa i skolkontext I, 8 sp HÄLSOKUNSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folkhälsovetenskapliga frågeställningar 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Barns- och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp NYLAND Arrangör:Hangö sommaruniversitet HÄLSOKUNSKAP (25 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Hälsa och forskning, 10 sp Tidpunkt: Lärare: prof. Bengt Lindström, PD Monica Eriksson HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grunderna i hälsokunskap, 10 sp (24h) Del 1 Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Del 2 Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: augusti 2009 Lärare: prof. Bengt Lindström, PD Monica Eriksson Studiehelheten fortsätter läsåret ÅLAND Arrangör:Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Anatomi och fysiologi, 3 sp (15h) Tidpunkt: Lärare: Med.Lic. Birger Björkqvist Utveckling av social kompetens, 4 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: HVM Annika Stadius Studiehelheten avslutas 2009 med kursen Hälsa i skolkontext I, 8 sp. Arrangör:Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grunderna i hälsokunskap, 10 sp (24h) Del 1 Hälsokunskapens teori och begrepp, 5sp Del 2 Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: prof. Bengt Lindström, PD Monica Eriksson Anatomi och fysiologi, 3 sp (15h) Tidpunkt: Lärare: Med.Lic. Birger Björkqvist Utveckling av social kompetens, 4 sp (20h) Tidpunkt: 6-7.2, Lärare: PeD Eeva-Liisa Salmi Hälsa i skolkontext, 8 sp (40h) Tidpunkt: 12.2, 14.2, 19.2, 12.3, 19.3, 24.3, 28.3, 2.4, Lärare: PeD Marita Eklund HÄLSOKUNSKAP Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi 23

24 HÄLSOVÅRDSADMINISTRA- TION Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avlagda studier i hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning på basis av studier avlagda vid öppna universitetet till samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp Hälsovårdsjuridik, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet Anordnas i Hangö och i Helsingfors, G18 HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUNDST. (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: , 2.9, Lärare: HVL Ingrid Hollmérus-Nilsson Ledarskapsteorier, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: HVL Ingrid Hollmérus-Nilsson Organisationsteorier, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: HVM Bengt Michelsson Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälsooch sjukvård, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PL Hans Frantz Hälsovårdsjuridik, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PL Hans Frantz ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: doktorand Kristina Rosengren Organisationsteorier, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: HVM Anja Kivimäki-Kuitunen Ledarskapsteorier, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: doktorand Kristina Rosengren Studiehelheten fortsätter hösten 2009 med kurserna Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp och Hälsovårdsjuridik, 5 sp. Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa Kvotplatser i hälsovårdsadministration (3 platser) HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTUDIER Höstens kurser inleds Anmälan senast För närmare information angående kvotplatser i Hälsovårdsadministration: Terese Ahlström. 24

25 INDIVID, GRUPP, ORGANISATION Studiehelheten Individ, grupp, organisation är ett nytt biämne vid humanistiska fakulteten. Biämnet är avsedd för vuxenstuderande med lämplig erfarenhet samt studerande som avlagt kandidatexamen eller som har minst 2 studieår bakom sig. Eftersom kurserna inom biämnet bygger på kommunikation och processer samt samarbete med arbetsplatser och organisationer kommer deltagarantalet att begränsas till max 16 deltagare. Examinator: Kenneth Sandnabba, professor i tillämpad psykologi, Psykologutbildningen vid Åbo Akademi Biämnet består av delkurserna Gruppdynamik, 10 sp, Arbetslivets psykiska påfrestningar, 5sp, Psykologiska aspekter på personaladministration, 5 sp, Kommunikation, 5 sp. ÅBOLAND INDIVID, GRUPP, ORGANISATION (25 SP) GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Gruppdynamik, 10 sp Inleds med en Grupprelationskonferens, 3 sp, Studiehelheten fortsätter med Litteraturtentamen, 4 sp, och Arbetsgruppens dynamik, analys och tillämpning, 3, sp, under våren. INFORMATIONSBEHANDLING Informationsbehandling är ett aktuellt ämne inom allt fler yrkesgrupper. Det handlar, som namnet säger, om att behandla information och tonvikten läggs på programvaruteknik. Ämnet informationsbehandling skall ge en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Det bör även nämnas att kurserna i ämnet inte handlar om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Utvecklingen inom datatekniken har gått mycket snabbt framåt och inom informationsbehandlingen strävar man därför efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna, men som ändå ständigt är aktuell. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. INFORMATIONSBEHANDLING (25 sp) - BIÄMNESHELHET Introduktion till informationsbehandling, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Logik, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att söka och bli antagen som studerande till ämnet informationsbehandling vid tekniska fakulteten via den s k öpu-leden, då du avlagt biämneshelheten (25 sp) med goda insikter HELA LANDET INFORMATIONSBEHANDLING (25 sp) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till informationsbehandling, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till informationsbehandling eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Programmering fortsättningskurs, 5 sp, Datorteknik, 5 sp och Logik, 5 sp. INFORMATIONSBEHANDLING (25 sp) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) ) Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Datorteknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast INDIVID, GRUPP, ORGANISA- TION Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi INFORMATIONSBEHANDLING Kerstin Fagerström tfn: (02) e-post: kerstin.fagerstromabo.fi 25

26 INFORMATIONSförvaltning Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I INFORMATIONSBEHANDLING Software Quality, 5 sp Tidpunkt: våren 2009, nätkurs med övningar och tentamen (ev. några närpass) Förkunskap: Kursen är en fördjupad kurs och lämpar sig för den som redan avlagt kurser inom informationsbehandling INFORMATIONSFÖRVALTNING Informationsförvaltning ger behörighet för biblioteksjobb. Beroende på tidigare examen kan du uppnå bibliotekariebehörighet, men man kan även jobba som informatiker eller informationsspecialist i företag och organisationer. Ett nyckelord i dagens moderna samhälle är information. Informationsförvaltning handlar om metoder att lagra, strukturera, söka och distribuera information effektivt. God förvaltning av information är viktig inom alla samhällsområden. Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl a informationssökning, kvalitetsbedömning, organisering av information, kommunikation och inlärning, samt uppbyggnad av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsförvaltning kan du söka in via öpu-leden (via ÖPU till politices magister) till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. GRUNDSTUDIER Informationsvetenskapens grunder, 5 sp Informationskällor, 5 sp Dokumentbeskrivning och innehållsanalys,10 sp Grundkurs i informationssökning, 5 sp ÄMNESSTUDIER Kommunikation och inlärning, 3 sp Organisation och marknadsföring, 3 sp Administration av digitala och tryckta samlingar, 4 sp Interaktiva medier, 5 sp Fortsättningskurs i informationssökning, 4 sp Databaskonstruktion, 5 sp Arkivvetenskap, 2 sp/ alt Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Informationsjuridik, 2 sp Praktik, 5 sp/alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Aktuell forskning, 2 sp/alt Specialkurs i informationsförvaltning, 2 sp Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 sp ÅBOLAND INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 sp) (PÅGÅR) NÄTKURSER Grundkurs i informationssökning, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträff 4.10) Lärare: PD Isto Huvila Anmälan senast Organisation och marknadsföring, 3 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Interaktiva medier, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar ) Lärare: PD Isto Huvila, PM Kim Holmberg Anmälan senast Beståndsadministration, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Fortsättningskurs i informationssökning, 4 sp och Databaskonstruktion, 5 sp. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I INFORMATIONSFÖRVALTNING NÄTKURSER Organisation och marknadsföring, 3 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast

27 Arrangörer: Jakobstads svenska arbetarinstitut, Karlebynejdens institut, Korsholms vuxeninstitut, Kristinestads Medborgarinstitut, Kronoby medborgarinstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Nykarleby arbetarinstitut, Närpes medborgarinstitut, Pedersöre medborgarinstitut, Svenska Österbottens folkakademi, Vasa arbetarinstitut, Vasa sommaruniversitet. INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 sp) (STUDIEHELHETEN AVSLUTAS) Informationsjuridik, 2 sp Tidpunkt: (tentamen enligt överenskommelse) Arrangör: Vasa sommaruniversitet Föreläsare: FD Olli Mäkinen, tentator FM Nancy Pettersson Anmälan senast NÄTKURSER Kommunikation och inlärning, 3 sp Tidpunkt: (närstudieträff 4.10) Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 7.3 och ) Arrangör: Vasa sommaruniversitet Lärare: PD Stefan Ek Anmälan senast Specialkurs i informationsförvaltning, 2 sp Tidpunkt: (närstudieträff 10.1) Arrangör: Korsholms vuxeninstitut Lärare: PM Kim Holmberg Anmälan senast INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Du kan bli systemutvecklare, systemspecialist, projektledare, konsult, företagare, IT-ansvarig eller ha uppgifter i företagsledningen genom att studera informationssystem. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Verktygskurs i informationssystem, 5 sp Investment Planning, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp via ÖPU till ekonomexamen för antagning till tekniska fakulteten. ÅBOLAND INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER (AV- SLUTAS) Investeringsplanering, 5 sp Tidpunkt: 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11 och Lärare: PM Annica Karlsson ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Investeringsplanering, 5 sp Tidpunkt: 6-7.9, och Lärare: PM Annica Karlsson Anmälan senast INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER (AV- SLUTAS) Verktygskurs i informationssystem, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 (närstudieträff) Lärare: Piia Hirkman NÄTKURS INFORMATIONSSYSTEM Anne Lindgren tfn: (02) e-post: anne.lindgrenabo.fi 27

28 INTERKULTURELL KOMMU- NI KATION Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt bi ämne vid humanistiska fakulteten. Målsättningen är att ta upp interkulturell kommunikation ur olika aspekter och att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionen ta en enskild kurs. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) - GRUND STUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Det mångkulturella samhället, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Världsreligionerna idag, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Tidpunkt: höstterminen 2008 Lärare: FM Lina Laurent och PK Min Young Lee The Multicultural Society, 5 cr. Tidpunkt: vårterminen 2009 Lärare: PM Ibrahim Terzic Arrangör: Västra Nylands folkhögskola INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUND- STUDIER (INLEDS) Under läsåret erbjuds hela grundstudiepaketet på engelska Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Tidpunkt: vecka Lärare: FM Radu Szekely The Multicultural Society, 5 cr. Tidpunkt: vecka Lärare: PM Ibrahim Terzic Religious Diversity in Europe, 10 cr. Märk! Kursens svenskspråkiga namn är I religionernas smältdegel, kursen erbjuds som närstudier Tidpunkt: vecka Lärare: FM Christian Wulff NÄTKURS Culture, Business and Communication, 5 cr. Tidpunkt: vecka (fyra närstudieträffar) Lärare: ED Anna-Greta Nyström ÅBOLAND INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUND STUDIER (INLEDS) Detta läsår erbjuds 25 sp grundstudier på engelska tillsammans med Turun Yliopisto och Diakoninen Ammattikorkeakoulu. Kursanmälningen till helheten sker till Turun Yliopisto (www. tkk.utu.fi/avoin/) senast Notera: avgiften för kurshelheten följer inte ÅA:s vanliga regler. Kurserna vid de andra högskolorna kan även räknas till godo inom ämnesstudierna. Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Åbo Akademi Time: , Tuesdays , Group 1: Wednesdays , Group 2: Thursdays Lecturers: KH Megumi Hayashi and FM Radu Szekely Registration for the basic studies to Turun Yliopisto not later than Registration for this particular course not later than Introduction to the Culture of the Deaf, 5 cr. Diakoninen Ammattikorkeakoulu The course consists of three units; Who Is Deaf, Sign Languages and Deaf Culture, Sign Language Interpreter in the Crossroads of Two Cultures. Time: , and , , , Tuesdays and Thursdays Lecturers: FL Terhi Rissanen, FM Raija Roslöf, FM Mari Kallio Registration for the basic studies to Turun Yliopisto not later than Registration for this particular course not later than to Diakoninen Ammattikorkeakoulu. 28

29 Developing Intercultural Competences in Education, 5 cr. Turun Yliopisto The course will start with a critical review of the many and varied ways of defining intercultural competences in fields such as intercultural communication, academic mobility, foreign language didactics, and intercultural pedagogy. One of these approaches, which refuses grammars of cultures in education, will be explored and applied through various data and corpora. The course will help those involved in education to reflect on and renew their understanding of interculturality in physical and virtual classrooms. Time: weeks 3-10, 2009 Lecturer: FD Fred Dervin Registration for the basic studies to Turun Yliopisto not later than Registration for this particular course not later than to Turun Yliopisto. NÄTKURS Culture, Business and Communication, 5 cr., Åbo Akademi Time: 4 meetings, 11.2, 25.2, and Lecturer: ED Anna-Greta Nyström Registration for the basic studies to Turun Yliopisto not later than Registration for this particular course not later than to Åbo Akademi. World Religions of Today, 5 cr. Turun Yliopisto and Åbo Akademi The students are introduced to the great religions of the world with a special emphasis on questions of interreligious encounters and the challenges of a multireligious society. The aim of the course is to give the students basic insights in the world religions but also to advance the ability to think critically about the multifaceted role of religions in the world of today and in the lives of unique individuals. Time: weeks 16-19, 2009, Wednesdays , 2 meetings at University of Turku, 2 at Åbo Akademi University Lecturer: FM Kalle Toivo and FD Ruth Illman Arrangör: Turun Kristillinen Opisto ENSKILD KURS I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Time: autumn 2008 Lecturer: KH Megumi Hayashi Arrangör: Närpes medborgarinstitut INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUND- STUDIER (INLEDS) Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Tidpunkt: , och Lärare: FM Lina Laurent NÄTKURS Religious Diversity in Europe, 10 cr. Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FM Christian Wulff Studiehelheten fortsätter följande läsår. Arrangörer: Vasa sommaruniversitet, Norra ligan INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUND- STUDIER PÅ ENGELSKA (INLEDS) Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Time: , och Lecturer: FM Lina Laurent Arrangör: Vasa sommaruniversitet Anmälan senast NÄTKURS Religious Diversity in Europe, 10 cr. Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FM Christian Wulff Arrangör: Vasa sommaruniversitet och Norra ligan Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna The Multicultural Society, 5 sp och Culture Business and Communication, 5 sp. Öppna universitetet - på nätet! Trött på boktravar och föreläsningar? Kolla vårt utbud av nätkurser! L Öppna universitetet ÅBO AKADEMI 29

30 INTERNATIONELL MARK- NADSFÖRING Anne Lindgren tfn: (02) e-post: anne.lindgrenabo.fi INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring är en ämnesdisciplin som tar sikte på den globala affärsverksamheten i dagens och framtidens informationssamhälle. Ämnet utvecklar affärskunnande genom att speciellt beakta strategisk marknadsledning, industriell marknadsföring, innovationer och deras kommersialisering, styrning av materialflöden samt företagens globala verksamhet med betoning på kulturella aspekter. Studier i ämnet skapar förutsättningar att förstå och leda företag där produkter, tjänster och marknader både är fysiska och informationsbaserade, där marknadsgränserna inte längre nödvändigtvis är nationella eller regionala utan globala. GRUNDSTUDIER I INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara. Tjänste och relationsmarknadsföring, 5 sp alternativt grund-/ ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp - alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till ekonomexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. ÅBOLAND ENSKILD KURS I INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Brand Management - att förstå och analysera varumärken, 5 sp Tidpunkt: 25.9, 9.10, 23.10, och Lärare: EM Anna-Greta Nyström Anmälan senast Förkunskaper: Grundstudier i marknadsföring. Kursen kan tillgodoräknas inom ämnesstudier. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) GRUND- STUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Tidpunkt: inleds (två närstudieträffar, den första arrangeras 4.2) Lärare: ED Joachim Ramström Anmälan senast Grundstudierna fortsätter följande läsår med kurserna Konsumentmarknadsföring, 5 sp och Transport och logistiktjänster, 5 sp. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) GRUND- STUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Transport och logistiktjänster, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträffar 24.9 och 5.11) Lärare: EL Monica Nyholm Anmälan senast International Business: a European Perspective, 10 sp Tidpunkt: inleds (två närstudieträffar, den första arrangeras 14.2) Lärare: EM Anna-Greta Nyström, EL Monica Nyholm Anmälan senast Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande Grundstudierna avslutas nästa läsår med kursen Tjänste- och relationsmarkandsföring, 5 sp och Konsumentmarknadsföring, 5 sp. 30

31 Arrangör: Vasa sommaruniversitet INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (30 SP) KURSPAKET (AVSLUTAS) NÄTKURSER Transport och logistiktjänster, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff 24.9 och 5.11) Lärare: EL Monica Nyholm Anmälan senast International Business: a European Perspective, 10 sp Tidpunkt: inleds (två närstudieträffar, den första arrangeras 14.2) Lärare: EM Anna-Greta Nyström, EL Monica Nyholm Anmälan senast Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande Arrangör: Karlebynejedens institut/ Norra Ligan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) GRUND- STUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Tidpunkt: inleds (två närstudieträffar 7.2 och 18.4) Lärare: ED Joachim Ramström Anmälan senast Grundstudierna fortsätter följande läsår med kurserna Konsumentmarknadsföring 5 sp och Transport- och logistiktjänster, 5 sp. KONSTVETENSKAP Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med konstvetenskap som huvudämne). HELA LANDET Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Högskolan på Åland/Öppna högskolan SPECIALKURS I KONSTVETENSKAP Offentlig monumentkonst, 5 sp Tidpunkt: Startar i början av mars 2009 (inga närstudier) Lärare: professor Lars Berggren NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut SPECIALKURS I KONSTVETENSKAP Estetik, 5 sp Tidpunkt: oktober-november 2008 Lärare: FK Göran Torrkulla Arrangör: Västra Nylands folkhögskola SPECIALKURSER I KONSTVETENSKAP Europeiska möbelstilar, 3 sp Tidpunkt: Lärare: Fil.stud. Mette Sunesen Finlands konstindustri, 3 sp Tidpunkt: Lärare: fil.stud. Mette Sunesen KONSTVETENSKAP Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi 31

32 KULTURLEDNING Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi ÅBOLAND SPECIALKURSER I KONSTVETENSKAP Latin American Art between the 1950s and the 1970s, 5 sp Tidpunkt: October 2nd-30th 2008, Thursdays 6 p.m-8.30 p.m. Lärare: FL Odette da Silva Anmälan senast Semiotik, ikonografi och symbolanalys, 5 sp (14h) Tidpunkt: 27.1, 10.2, 24.2, 3.3 och Lärare: FD Marie-Sofie Lundström, FD Sven-Erik Klinkman, FD Maria Lassén-Seger och ED Nina Kivinen Anmälan senast ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Konsten att ställa ut konst, 6 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FM Leila Tuuli Arrangör: Vasa sommaruniversitet KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till konstvetenskapen och antikens konst historia, 6 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FM Pamela Andersson Anmälan senast Medeltidens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FM Pamela Andersson Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Renässansens konsthistoria, 6 sp och Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp. KULTURLEDNING Kulturledning är ett nytt biämne vid humanistiska fakulteten. Ämnet erbjuder tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade. Detta har att göra med att kraven på professionalitet hela tiden ökar inom kulturlivet, det krävs flera färdigheter och mera kompetens för att klara av det mångfacetterade området som kultursektorn innebär. Kursernas egenart består i att de ska bilda en bro mellan humaniora och kulturfältet (arbetslivet). Examinator för helheten: docent Lena Marander-Eklund KULTURLEDNING (25 sp) - GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs: Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (erbjuds varje höst) Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Nätkurs Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp NYLAND Arrangör: Borgå medborgarinstitut ENSKILD KURS I KULTURLEDNING Kulturjuridik, 5 sp Tidpunkt: 24.1, 28.2, 28.3 och Lärare: JL Jari Vuorijoki m fl. Kursen ger en introduktion till de delar av det finska rättssystemet som berör en kulturarbetare. Man behandlar centrala frågor med anknytning till avtals-, arbets- skatte-, bolags- och immaterialrätten (bl a upphovsrätten). ÅBOLAND KULTURLEDNING (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till kulturledning kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (8 h) Tidpunkt: och Lärare: FD Susanne Österlund-Pötzsch Anmälan senast

33 Grundkurs i redovisning, 10 sp Tidpunkt: 20.9, 23.9, 30.9, 7.10, 18.10, 21.10, 8.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12 och Lärare: EM Henna Sucksdorff och EM Åsa Jakas Anmälan senast Se Redovisning Kulturverkstad, 5 sp Tidpunkt: maj 2009 Lärare: FD Lena Marander-Eklund Anmälan senast Kursen har workshopkaraktär och har som mål att ge insikter i hur kulturförvaltning sker i praktiken. Att skriva för media, 5 sp Tidpunkt: Mars 2009 Lärare: FM Sofie Strandén NÄTKURS Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Tidpunkt: (inklusive 10 h föreläsningar i mars) Lärare: PL Siv Sandberg Se Offentlig förvaltning ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan KULTURLEDNING (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (8 h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FD Susanne Österlund-Pötzsch m fl. Kursen är obligatorisk för biämnet och ger en introduktion till kulturförvaltning som ämne. Under kursen görs ett projekt med kulturanknytning. Gästföreläsare från kulturfältet. Arrangörer: Vasa arbetarinstitut, Vasa sommaruniversitet och Korsholms vuxeninstitut KULTURLEDNING (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURS Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Tidpunkt: (inklusive 10 h föreläsningar i mars) Lärare: PL Siv Sandberg Arrangör: Vasa arbetarinstitut Se Offentlig förvaltning Helheten fortsätter med följande kurser under läsåret : Att skriva för media, 5 sp och Introduktion till kulturledning, 5 sp. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering mm. Examinator för helheten är professor Anna-Maria Åström KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 sp) GRUND- STUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Antropologins metod och teori, 5 sp Valbara kurser t ex Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kulturantropologi, 6-10 sp Historisk antropologi, 7 sp Antropologins filosofi, 4-10 sp KULTUR- OCH SOCIAL- ANTROPOLOGI 33

34 KVINNOVETENSKAP Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi HELA LANDET KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 sp) - GRUNDSTUDIER NÄTKURS Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Johnny Persson Anmälan senast NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: inleds v. 42, 2008 Lärare: PM Nina Wackström Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Symbolteori, 10 sp Tidpunkt: Lärare: FD Sven-Erik Klinkmann ÅBOLAND KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUND- STUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: Se hela landet Antropologer i fält - Specialkurs i kulturantropologi, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: PD Susanne Ådahl, PD Kennet Sillander m fl. Islam i ett antropologiskt perspektiv - Specialkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar och torsdagar Lärare: PD Susanne Dahlgren, PD Marko Juntunen och PD Marja Tiilikainen. Symbolteori, 5 sp Tidpunkt: 18.4 och Lärare: FD Sven-Erik Klinkman ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Indianer och konst - Specialkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Intendent Staffan Brunius KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap studerar betydelsen av kön i samhället och ifrågasätter det som den konventionella vetenskapen ser som självklart och oproblematiskt. Frågor kring etnicitet, ålder, sexualitet, våld, arbetsfördelning och lönerelationer behandlas. Kvinnligt och manligt anses socialt och historiskt skapat och därmed möjligt att förändra. Vad kvinnor kan, får eller bör göra varierar i tid och rum. Man vill förändra den rådande strukturella manliga överordningen i samhället genom att undersöka ojämlikheter i makt som är kopplade till kön. Studier i kvinnovetenskap ger kompetens att arbeta inom media, organisationer och den frivilliga sektorn som utbildare, konsult eller sakkunnig i jämställdhets-, kvinno-, köns eller minoritetsfrågor. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och feministiska klassiker, 10 sp En tematisk kurs 5 sp, t ex Kvinnor, kropp och hälsa, Kön och Brott, Feministiskt tänkande eller Historia om familjen. 34

35 HELA LANDET KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Eva-Mikaela Kinnari Anmälan senast Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap Teori I och feministiska klassiker, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: Fil.stud. Salla Peltonen Anmälan senast Kursen ingår i grundstudier (a) i kvinnovetenskap NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I KVINNOVETENSKAP Kön och brott, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FM, kriminolog Maria Normann Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I KVINNOVETENSKAP Feministiskt tänkande, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: Fil.stud. Salla Peltonen och fil.stud. Sara Nyman Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap Historia om familjen, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar och torsdagar Lärare: FD Ann-Catrin Östman, FD Lena Marander-Eklund, FM Sonja Hagelstam och FM Eva-Maria Kinnari Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut / Norra ligan KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: Fil.stud. Salla Peltonen Kursen ingår i grundstudier (a) i kvinnovetenskap Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Tidpunkt: 6-7.2, Lärare: FM Eva-Mikaela Kinnari Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier (a, cl) i kvinnovetenskap. KYRKOHISTORIA Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. Kyrkohistorien är intresserad av t ex kristendomens utbredning, de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling, ledande religiösa personligheter, väckelserörelser och mission. Se även Allmän teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I KYRKOHISTORIA Kyrkan och de marginaliserade, 10 sp (16 h) Tidpunkt: inleds , v. 4-7, tisdagar och torsdagar Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, docent Carl-Erik Sahlberg, TM, FM Pia Kummel-Myrskog, TM Katarina Rönneikkö, TD Helena Rönnberg, TL Maj-Britt Fellman, FD Jutta Ahlbeck-Rehn, TD, lektor Kim Groop Kyrkor i Åboland, 2-4 sp Tidpunkt: 16.4, 23.4, 28.4, 7.5, 12.5 och Lärare: Åsa Ringbom, TD, lektor Kim Groop KYRKOHISTORIA Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi 35

36 LITTERATURVETENSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi kursplats Jakobstad ENSKILD KURS I KYRKOHISTORIA Vördiga prostar, predikanter och andra, 10 sp (15 h) Tidpunkt: Plats: Kyrkostrands församlingshem, Jakobstad Lärare: TD, Biskop Gustav Björkstrand, TM, pastor Leif-Erik Holmqvist, TM, lektor Gun-Maj Näse, TD, stiftsdekan Sixten Ekstrand, FD, lektor Carita Björkstrand, TD, pastor Leif-Göte Björklund, TM, sjukhuspastor Anne Peltomaa, prosten Kurt Cederberg, TD, professor Ingvar Dahlbacka LITTERATURVETENSKAP Skönlitteraturen är facklitteraturen om människan, har det sagts. För litteraturvetaren blir människan en uppslagen bok. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. Att utforska hur litteraturen har lästs och verkat är en spännande historia. 25 sp i litteraturvetenskap kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med litteraturvetenskap som huvudämne). ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I LITTERATURVETENSKAP Europeisk 1900-talsroman, 5-10 sp - Akademicafé Tidpunkt: Föreläsningarna kan avläggas som en kurs vid ämnet litteraturvetenskap, 5-10 sp Bilderbokens estetik, 5-10 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FD Maria Lassén-Seger Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut LITTERATURVETENSKAP (25+15 SP) - GRUNDSTUDIER ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Finlandssvensk barnlitteratur, 10 sp Tidpunkt: och Lärare: FD Maria Lassén-Seger LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP I vårt lands skolor ges undervisning i livsåskådningskunskap som ett alternativ för de elever som inte tillhör ett religiöst samfund. Livsåskådningskunskap kan utgöra biämne inom linjen för ämneslärare, men kan också väljas av andra intresserade. Studierätt i ämnet tillkommer studerande som har avklarat introduktionskursen i filosofi. Examinator: professor Olli Lagerspetz. Undervisningens centrala mål är att ge den studerande förmågan att informera andra om livsåskådningsfrågor och att stimulera och leda diskussioner om dem. Genom att avlägga en studiehelhet (60 sp) enligt de fordringar som anges nedan uppnår man ämneslärarkompetens i livsåskådningskunskap. Inom öppna universitetet kan man avlägga grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp) i ämnet livsåskådningskunskap. Därutöver erbjuds specialkurser i anslutning till ämnet. Utbudet varierar läsårsvis. LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER *Introduktion i filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp *Moralfilosofi, 5 sp *Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp *Grundkurs i religionspsykologi, 3 sp *Islam, 2 sp LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp *Religionsfilosofi med livsåskådningskunskap, 5 sp *Proseminarium i filosofi, 5 sp *Moderna riktningar i filosofin, 5 sp *Idé- och kulturhistoria, 10 sp *Religionssociologi, 5 sp Kurserna markerade med * är obligatoriska. Därtill kan man inom respektive nivå välja alternativt Filosofins historia, äldre delen, 5 sp eller Filosofins historia, nyare delen, 5 sp. 36

37 Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut/norra ligan LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (25 sp) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till filosofin, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FM Yrsa Neuman Filosofins historia, nyare del, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FL Anssi Hynynen Studiehelheten fortsätter följande läsår. MATEMATIK Matematik är det bästa sättet vi har att beskriva de kvantitativa fenomenen. Matematiken förnyas på samma sätt som språket. Nya och bättre begrepp tränger undan tidigare. Föråldrade beskrivningar försvinner, nya tas i bruk och sprids snabbt över hela världen. Att läsa ett akademiskt vitsord i matematik brukar överraska. Formler och räknande spelar en mindre roll; tonvikten ligger på förståelsen och på hur man härleder ny kunskap på ett korrekt sätt. MATEMATIK (25 sp) - GRUNDSTUDIER Diskret matematik och algebra, 4 sp Matematisk analys, del I 5 sp och II 4 sp Sant eller sannolikt sannolikhetslära, 4 sp Matriser, del I, 4 sp och II, 4 sp ÅBOLAND Kvotplatser i matematik 1) Propedeutisk matematik I, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: ; må, ons, tors Lärare: Solveig Eriksson Kursen behandlar elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri, trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata. Kursens hemsida: propmat/ 2) Propedeutisk matematik II, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: ; tis, ons, tors Kursen behandlar integraler, komplexa tal, talföljder och serier samt vektorlära. Kursens hemsida: propmat/ Kurserna i propedeutisk matematik ger tillsammans sådan kunskap som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik. 3) Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) För närmare information ang. kvotplatser i matematik: Majlen Saarinen. MEDIEPEDAGOGIK Det övergripande syftet med grundstudierna i mediepedagogik är att teckna en helhetsbild av det mediepedagogiska området och visa på de olika inriktningar som undervisnings- och forskningsområdet mediepedagogik kan anta. Studiehelheten består av tre block indelade i ett antal teman. De olika tematiska delkurserna inom respektive block kan utvärderas separat och den slutliga bedömningen av blocket som helhet görs efter fullgjorda godkända delkurser. Studiehelheten dokumenteras och utvärderas kontinuerligt med hjälp av portfölj. MEDIEPEDAGOGIK (25 sp) - GRUNDSTUDIER Introduktion till mediepedagogiken (10 sp) Perspektiv på mediepedagogiken, 5 sp Mediekultur, 5 sp Medier i undervisningen (10 sp) Mediearbete, 5 sp Pedagogiska tillämpningar av mediearbete, 5 sp Temaseminarier (5 sp) Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa MEDIEPEDAGOGIK (25 sp) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Perspektiv på mediepedagogiken, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeL Sol-Britt Arnolds-Granlund Mediekultur, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeL Sol-Britt Arnolds-Granlund, PM Ari Nykvist MATEMATIK Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi MEDIEPEDAGOGIK Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 37

38 MEDIEPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi Mediearbete, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Studiehelheten fortsätter hösten 2009 med kurserna Pedagogiska tillämpningar av mediearbete, 5 sp och Temaseminarier, 5 sp. MEDIEPSYKOLOGI Kurserna inom mediepsykologi strävar efter att ge kunskap om teoretiska aspekter av mediepsykologi, t ex om semiotik och innehållsanalys, samt hur användare påverkas av media. Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa MEDIEPSYKOLOGI (25 sp) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Ungdom och internet 5 sp Tidpunkt: 10.3, 17.3, 24.3, Lärare: PeL Sol-Britt Arnolds-Granlund Massmediepåverkan 5 sp Tidpunkt: , 22.4, Lärare: PeL Sol-Britt Arnolds-Granlund Arrangör: Norra ligan ENSKILD KURS I MEDIEPSYKOLOGI Ungdom och internet, 5 sp Tidpunkt: 12, 13, Lärare: leg. psykolog och psykoterapeut Sirkka Varonen MILJÖKUNSKAP Mångsidig kunskap om miljöfrågor ger en grund för planering och beslutsfattande i många aktuella sammanhang där bl a ekologiska, ekonomiska, etiska, kulturella och rättsliga aspekter skall beaktas. Miljökunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur flera vetenskapers synvinkel. Målsättningen är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor som berör många olika ämnesområden samtidigt. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi. Miljökunskap 25 sp kan ingå i en ämneskombination inom en öpu-led till ESF, HF och till MNF. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Miljökunskap (25 sp) nätstudier (inga närstudieträffar) erbjuds kontinuerligt och kan avläggas under två läsår: Obligatorisk kurs (inleds varje vår): Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp (TF) Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp (ESF) Miljöekonomins grunder sp (ESF) Kulturekologi, 5 sp (HF) Av de valbara kurserna skall minst 5 sp väljas från respektive fakultetsblock HF/TF och ESF. Ytterligare valbara kurser kan erbjudas under läsåret. HELA LANDET MILJÖKUNSKAP (25 sp) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Man kan även delta i enskilda kurser NÄTKURSER Kulturekologi 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FL Niklas Huldén Anmälan senast Concepts of Sustainability, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen m fl. Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5sp, del II 5sp) Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen 38

39 NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Anna Malmström Ekologi och miljövård 5 sp (del I) Tidpunkt: 11.1, 15.11, Lärare: AFM Cia Åström ÅBOLAND ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUND- STUDIER/ÄMNESSTUDIER Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: , torsdagar Lärare: PD Ann-Sofie Hermansson, PL Kurt Långkvist Anmälan senast A Sustainable Baltic Region, 5 sp Tidpunkt: , Wednesdays Lärare: doc. Egon Nordström Miljöfilosofi, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar. Se Filosofi ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNESSTUDIER Sustainable Water Management; Water Use and Mana gement, 5 sp Tidpunkt: , Tuesdays Lärare: doc. Egon Nordström Förkunskap: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Anmälan senast Sustainable Water Management; Waterscape, 5 sp Tidpunkt: , Tuesdays Lärare: doc. Egon Nordström Förkunskap: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Anmälan senast Se även nätkurser i hela landet. Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut, Närpes medborgarinstitut och Svenska Österbottens folkakademi ENSKILD KURS I MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 10 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FM Sonja Grönholm m fl. Arrangör: Norra ligan ENSKILD KURS I MILJÖKUNSKAP Förnybara energikällor - biomassa, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: doc. Bengt-Johan Skrivfars, DI Johan Werkelin MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Musikantropologin och den kulturellt inriktade musikforskningen utgår ifrån sambandet mellan musiken och det omkringliggande samhället och kulturen. Musikteorin och -analysen å sin sida fokuserar på formprinciper och stildrag. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. ÅBOLAND Kvotplatser i musikvetenskap I musikvetenskapens arbetsfält, 7 sp (3 platser) Tidpunkt: tisdagar och torsdagar, kl Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: , onsdagar kl Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: , tisdagar kl För närmare information ang. kvotplatser i musikvetenskap: Majlen Saarinen. MILJÖKUNSKAP Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi MUSIKVETENSKAP Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi 39

40 NATIONALEKONOMI Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. Centrala frågor inom nationalekonomin är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelning av inkomster, globalisering, utrikeshandel och integration. 25 sp i nationalekonomi kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till pol.mag.examen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER 1. Obligatoriska kurser, totalt 15 sp: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp NÄTKURS Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp NÄTKURS 2. Alternativt valbara kurser, totalt 10 sp: Den globala ekonomin, 5 sp NÄTKURS Banker och penningteori, 5 sp NÄTKURS (ges som föreläsningskurs detta läsår) Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp HELA LANDET NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURS Den globala ekonomin, 5 sp Kursstart: Slutseminarier i Åbo & Mariehamn i maj Lärare: EM Jonas Lagerström Anmälan senast NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Kursstart: våren 2009 (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp och Banker och penningteori, 5 sp ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Banker och penningteori, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: ED Christer Lindholm Anmälan senast NÄTKURS Den globala ekonomin, 5 sp Kursstart: Slutseminarier i Åbo & Mariehamn i maj Lärare: EM Jonas Lagerström Anmälan senast NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Kursstart: våren 2009 (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp och Banker och penningteori, 5 sp Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp Tidpunkt: (18 h) Lärare: PD Jan Otto Andersson Anmälan senast OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. Aktuella forskningsområden är bl a kommunforskning, miljöinriktad forskning och på senare tid organisationsteori. Offentlig förvaltning 40

41 kan tacksamt kombineras med flera olika samhällsvetenskapliga ämnen (bl a sociologi, statskunskap, nationalekonomi och informationsförvaltning) men också med tvärvetenskapliga helheter (Miljökunskap och Europakunskap) samt ekonomiska ämnen (t ex företagets organisation och ledning). 25 sp i offentlig förvaltning kan utgöra en del av den s k öpuleden på 60 sp (via ÖPU till pol.mag.examen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. Under erbjuds endast kurser på ämnes- och fördjupad nivå. En ny grundstudiehelhet inleds våren ÅBOLAND/ Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa arbetarinstitut OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) ÄMNESSTUDIER NÄTKURS Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Tidpunkt: (inklusive 10 h föreläsningar i mars) Lärare: PL Siv Sandberg Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I OFFENTLIG FÖRVALTNING FÖRDJU- PADE STUDIER Medborgaren och inflytandet, 10 sp Tidpunkt: 25.8, 27.8, 1.9, 3.9, 8.9, Lärare: PD Claus Stolpe Kursen ingår som valbara studier inom ämnesstudier (Vasa) eller fördjupade studier (Åbo). Anmälan senast ENSKILDA KURSER I OFFENTLIG FÖRVALTNING - ÄMNES STUDIER NÄTKURS Kommunalpolitik, 10 sp Tidpunkt: närstudieträffar och Lärare: PL Linnéa Henriksson Kursen ingår som valbara studier inom ämnesstudier i offentlig förvaltning. Material och uppgifter finns tillhanda på inlärningsplattformen Blackboard. Anmälan senast Regionernas Europa, 10 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Sam Grönholm Kursen kan ingå som valbara studier inom ämnesstudier i offentlig förvaltning och inom grundstudier i Europakunskap. Anmälan senast 3 veckor innan kursstart. PEDAGOGIK, ALLMÄN Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik är en traditionell akademisk bildningsinstitution som hos sina studerande vill utveckla det vetenskapliga, kritiska och omdömesgilla tänkandet. Lika viktigt är att utbilda handlingskraftiga och professionella pedagogiska aktörer för samhällslivets olika fält. Teman för utbildningen är det livslånga lärandet, globalisering och internationell pedagogik, pedagogisk filosofi, demokrati, pedagogiskt ledarskap, etik, organisations- och kompetensutveckling etc. Studier i pedagogik inleds med utbildningens och utbildningssystemets utveckling, nutida struktur och utvecklingsmöjligheter med tonvikt på utbildningens kulturella och samhälleliga betydelse. Vidare behandlas människans fysiska, psykiska och sociala utveckling och de konsekvenser dessa kunskaper har för fostran, undervisning och utbildning. PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk psykologi, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp OFFENTLIG FÖRVALTNING Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi PEDAGOGIK, ALLMÄN Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi 41

42 ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 27.9, 4.10 och Lärare: FD Viveca Lindberg ÅBOLAND Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa (Kursplats: Åbo) PEDAGOGIK, allmän (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) OBS! Blivande ämneslärare ombeds anmäla sig till de tillämpade, virtuella grundstudierna i pedagogik som arrangeras av Pedagogiska fakulteten. För mer info om den tillämpade pedagogiken, vänligen ta kontakt med din egen fakultets studierådgivare. Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Lili-Ann Wolff Pedagogisk sociologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeL Jari Sarja Didaktik, 5 sp (25 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Heidi Illman Pedagogisk psykologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Heidi Illman Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp (20 h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: Diplom-Pädagogin Birgit Schaffar-Kronqvist Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Pedagogisk sociologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 21.10, 28.10, 4.11 och Lärare: PeL Marina Lundkvist Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeL Rolf Sundqvist Didaktik, 5 sp (25 h) Tidpunkt: , och Lärare: PeD Tom Wikman Pedagogisk psykologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Heidi Illman ENSKILDA KURSER I PEDAGOGIK - INOM UTBILDNING, ORGANISATION OCH FÖRVALTNING Studiehelheten omfattande 25 sp är ett mångvetenskapligt block hopsatt av kurser inom områdena förvaltning, juridik, ekonomi och offentlig förvaltning. Inom Öppna universitetet erbjuds 18 sp. Allmän planeringsteori, 4 sp (20 h) Tidpunkt: 20.1, 27.1, 3.2, 10.2 och Lärare: PM Anna-Lena Palomäki Tjänstemannarätt, 3 sp (20 h) Tidpunkt: 2.3, 4.3, 9.3, 11.3, 16.3, 18.3 och Lärare: skolråd Per-Elof Boström Samhällsekonomi och utbildning, 4 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeL Jari Sarja Undervisningsförvaltning, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 16.3, 18.3, 23.3, 25.3, 28.3, 31.3, 2.4, 6.4 och Lärare: PeM Hans-Erik Jansson 42

43 Projektplanering och budgetering, 2 sp (10 h) Tidpunkt: 15.4, 22.4 och Lärare: PM Anna-Lena Palomäki Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 11.9, 18.9, 29.9 och Lärare: PeL Marina Lundkvist Pedagogisk sociologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PeL Jari Sarja Grundstudierna fortsätter våren 2009 med Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp, Didaktik, 5 sp och Pedagogisk psykologi, 5 sp PEDAGOGIK, TILLÄMPAD (LÄRARUTBILDNING) NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Fortsättningskurs i pedagogisk handledning, 15 sp Kursen förutsätter att man avlagt 10sp i Pedagogisk handledning Tidpunkt: inleds i juni 2009 Lärare: FL Lilian Rönnqvist Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Fortsättningskurs i pedagogisk handledning, 15 sp Kursen förutsätter att man avlagt 10sp i Pedagogisk handledning Tidpunkt: , , ( alternativt ) och Lärare: FL Lilian Rönnqvist PSYKOLOGI Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. Det är alltså frågeställningar som berör oss alla. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs + 15 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar. HELA LANDET PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER NÄTKURS Introduktion till psykologi, 10 sp Deltagare från hela landet kan delta, inga närstudier Tidpunkt: april 2009 Lärare: FM Pian Åkerlund Anmälan senast pedagogik, TILLÄMPAD Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi PSYKOLOGI Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi 43

44 NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: PsK Peter Sundsten Neuropsykologi, sp Tidpunkt: inleds i februari 2009 Lärare: PsM Petra Boman Arrangör: Västra Nylands folkhögskola PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: FM Pian Åkerlund Klinisk psykologi, 10 sp Tidpunkt: 6-7.2, , Lärare: FM Tor-Erik Söderholm Grundstudielheten kan avläggas genom att delta i kurser i Karis och Åbo följande läsår. ÅBOLAND PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Introduktion till psykologi, 10 sp Se hela landet/nätkurser Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: PsM Juha-Pekka Airo Arrangör: Kristinestads medborgarinstitut, Närpes medborgarinstitut, Svenska Österbottens folkakademi PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologin, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FM Elisabeth Knip-Häggqvist Socialpsykologi, 5 sp Tidpunkt: inleds i februari 2009 Lärare: FM Elizabet Knip-Häggqvist Arrangör: Vasa sommaruniversitet PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologi, 10 sp Se hela landet/nätkurser Utvecklingspsykologi, 10 sp Tidpunkt: maj/juni och augusti 2009 Lärare: PsM Max Ervast Arrangör: Kronoby medborgarinstitut/norra ligan PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologin, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: HK, forskningsassistent Jan Antfolk Klinisk psykologi, 10 sp Tidpunkt: inleds ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan SPECIALKURS I PSYKOLOGI Bildkonstterapi med barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: april 2009 Lärare: PsM, bildkonstterapeut, Daniela Seeskari 44

45 REDOVISNING Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror, den ger underlag för ledning av företag och organisationer och visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisning kan grovt indelas i finansiell redovisning (financial accounting) och redovisning för företagsledning (management accounting). Inom finansiell redovisning sysslar man med bokslut, beskattning, finansiering och revision, medan redovisning för företagsledning är inriktad på ekonomisystem och controllerfunktioner. Redovisning har en nära anknytning till ämnesområdet finansiering. Ämnet ger möjligheter till professionella profileringar som ger kompetens som ekonomichef, controller, revisor och finansanalytiker. REDOVISNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i redovisning, 10 sp Praktikfall, 5 sp Räkenskapsanalys, 5 sp Bokslut och bokslutsplanering, 5 sp el. Ekonomistyrning, 5 sp Helheten 25 sp i Redovisning kan utgöra en del av den s k öpuleden på 60 sp (via ÖPU till ekonomexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. ÅBOLAND REDOVISNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i redovisning, 10 sp Tidpunkt: 20.9, 23.9, 30.9, 7.10, 18.10, 21.10, 8.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12 och Lärare: EM Åsa Jakas och EM Henna Sucksdorff Anmälan senast Grundstudierna fortsätter läsåret med praktikfall (5 sp) och Bokslut och bokslutsplanering (5 sp). Grundstudierna ingår i ett kurspaket inom redovisning och rättsvetenskap: Med sikte på CGR-examen. Grundkursen i redovisning ingår också i biämnet Kulturledning ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan REDOVISNING (25 SP) ÄMNESSTUDIER Företagsfinansiering, 5 sp Tidpunkt: 3-5.4, och Lärare: EL Jaana Aaltonen Förkunskapskrav: Grundstudier i redovisning (25 sp) eller motsvarande. Arrangör: Norra Ligan ENSKILDA KURSER I REDOVISNING ÄMNESSTUDIER Företagsfinansiering, 5 sp Tidpunkt: , och Lärare: EL Jaana Aaltonen Förkunskapskrav: Grundstudier i redovisning (25 sp) eller motsvarande. Intern kontroll, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: EL Jaana Aaltonen Förkunskapskrav: Grundstudier i redovisning (25 sp) eller motsvarande RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. De religionsvetenskapliga deldisciplinerna som lärs ut vid Åbo Akademi är främst: religionshistoria, jämförande religionsvetenskap, religionspsykologi, religionssociologi, religionsantropologi och religionspedagogik. Typiskt för samtliga discipliner är att man studerar religion som en del av mänskliga samhällen och kulturer. Ämnet har en tradition av att studera de s k världsreligionerna vilket till viss del fortfarande avspeglar sig i studiegången. Religionsvetenskap kan läsas vid både humanistiska fakulteten och teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. REDOVISNING Anne Lindgren tfn: (02) e-post: anne.lindgrenabo.fi RELIGIONSVETENSKAP 45

46 RÄTTSVETENSKAP Kurt Långkvist tfn: (02) e-post: kurt.langkvistabo.fi HELA LANDET Arrangör: Vasa sommaruniversitet SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP NÄTKURS Genus och religion, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Sofia Sjö Anmälan senast NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Religion och film, 10 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FD Sofia Sjö ÅBOLAND SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Religion och film, 10 sp Tidpunkt: , lördagar Lärare: FD Sofia Sjö Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut/ Norra ligan SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Japans och Kinas religioner, 5 sp Tidpunkt: Lärare: FD Måns Broo RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (ESF) inom ramen för pol.kand.-/pol.mag.-examen eller ekon.kand-/ ekon.mag-examen. Dessutom kan man vid ESF avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till rättsnotarieexamen, till pol.mag.examen) eller för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. HELA LANDET ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP NÄTKURSER Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp Tidpunkt: inleds v. 41, 2008 (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Begränsat deltagarantal. Anmälan senast Arbetsrätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Begränsat deltagarantal. Anmälan senast NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut och Sibbo medborgarinstitut ENSKILD KURS I RÄTTSVETENSKAP Kulturjuridik, 5 sp Plats: Borgå medborgarinstitut Se Kulturledning Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 46

47 RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (PÅGÅR) Det vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut år 2002 inledda rättsnotarieprogrammet fortsätter under hösten 2008 med en ny kurs. Kursen är också öppen för personer som inte deltar i rättsnotarieprogrammet, men som har ett intresse för berörda ämnen. Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del II, 10 sp Tidpunkt: Kursen, som baserar sig på litteraturstudier och övningar inleds v. 40 genom utsändande av övningsuppgifter. Uppgifterna genomgås 8.11 och Lärare: PL Kurt Långkvist Förkunskapskrav: Absolverad kurs Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp eller annan motsvarande akademisk kurs. ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Försäkringsrätt, 10 sp Tidpunkt: Lärare: PM Maria Blomstedt och PM, JM Henrik Rak. RÄTTSVETENSKAP/PRIVATRÄTT (25 SP) Genom att t ex avlägga kurserna Försäkringsrätt, 10 sp, Familjeoch kvarlåtenskapsrätt, 7 sp och Arbetsrätt, 10 sp (Se Hela landet/nätkurser) uppnår du 27 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Arrangör: Hangö sommaruniversitet ENSKILD KURS I RÄTTSVETENSKAP Köprätt, 10 sp (8 h) Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp Tidpunkt: Del I inleds i september, föreläsningarna i del II äger rum den Lärare: PM Anna Lönngren och PL Kurt Långkvist Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: Hösten 2008 Lärare: PM Anna Lönngren Skadeståndsrätt, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp Se Hela landet/nätkurser Arbetsrätt, 10 sp Se Hela landet/nätkurser PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna (se ovan) Grundkurs i juridik/ del I-II, 10 sp, Skadeståndsrätt, 5 sp och Arbetsrätt, 10 sp (Se Hela landet/nätkurser) uppnår du 25 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. ÅBOLAND RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (INLEDS/PÅGÅR) Under läsåret inleds ett nytt rättsnotarieprogram. Det år 2005 inledda rättsnotarieprogrammet ( sp) fortsätter med kurserna Inledning till folkrätt, 10 sp och Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 2 sp. Kurserna är också öppna för envar som inte ämnar delta i rättsnotarieprogrammet, men som har ett intresse för berörda ämnen. Grundkurs i juridik/del I, 4 sp Se ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Marknads- och immaterialrätt, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 2 sp Tidpunkt: 3.3, 10.3 och Lärare: JL Jari Vuorijoki Förkunskapskrav: Deltagande förutsätter att man tidigare har absolverat minst 25 sp rättsvetenskapliga kurser. Skatterätt, 7 sp Tidpunkt: , 29.3 och (inkomstbeskattning) samt 28.3 och (näringsbeskattningen) Lärare: JM Susanna Päivänsäde och JM Linda Basilier 47

48 Öppna universitetet - på nätet! Trött på boktravar och föreläsningar? Kolla vårt utbud av nätkurser! L Öppna universitetet ÅBO AKADEMI Inledning till folkrätt, 10 sp Tidpunkt: 17.2, 19.2, 24.2 och Lärare: PL Viljam Engström Begränsat deltagarantal Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp Se Hela landet/nätkurser Arbetsrätt, 10 sp Se Hela landet/nätkurser ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (offentlig rätt) sker , och Föreläsningarna i del II (privaträtt) sker , och Lärare: PL Kurt Långkvist och JM Paula Klami-Wetterstein Kredit- och säkerhetsrätt, 10 sp Tidpunkt: och Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: , måndagar Lärare: PL Kurt Långkvist Se också Marknads- och immaterialrätt, 5 sp, Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 7 sp, Arbetsrätt, 10 sp och Skatterätt, 5 sp ovan. PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna (se ovan) Grundkurs i juridik/ del I-II, 10 sp, Kredit- och säkerhetsrätt, 5 sp, och Arbetsrätt, 10 sp (Se Hela landet/nätkurser) uppnår du 25 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till Ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten. Kvotplatser i folkrätt Folkrätt behandlar frågor om staternas ställning som folkrättssubjekt, folkrättens allmänna begrepp och principer, de internationella organisationerna, Finlands internationella ställning samt växelverkan mellan folkrätt, nationell rätt och EG-rätt samt mänskliga rättigheter. International protection of human rights, 10 sp (2 platser) Tidpunkt: Lärare: Prof. Lauri Hannikainen, PM, LLM Catarina Krause, JM Jukka Kumpuvuori, PM Maija Mustaniemi-Laakso, PD Kristian Myntti, JM Timo Nyyssönen, prof. Tuomas Ojanen, LLM Juan Pablo, TD Pamela Slotte, prof. Frans Viljoen Kursen kräver förkunskaper. Närmare information om kvotplatserna: Majlen Saarinen, majlen.saarinenabo.fi, tfn: (02) ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (privaträtt) pågår och del II (offentlig rätt) , måndagar Lärare: JM Marcus Måtar Sjö- och annan transporträtt, 10 sp Tidpunkt: och Lärare: JM, PM Henrik Rak Försäkringsrätt, 10 sp Tidpunkt: , torsdagar Lärare: JM Marcus Måtar PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp, Sjö- och annan transporträtt, 10 sp och Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 7 sp (Se Hela landet/nätkurser) uppnår du 27 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Arrangörer: Vasa sommaruniversitet, Vasa arbetarinstitut och Korsholms vuxeninstitut RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (INLEDS) Under läsåret inleds ett nytt rättsnotarieprogram (60 sp) i Syd-Österbotten inom ramen för Vasa sommaruniversitets, Vasa arbetarinstituts och Korsholms vuxeninstituts verksamhet. Under läsåret erbjuds två kurser, Grundkurs i juridik/del I (4 sp) och Allmän rättslära, 5 sp. Kurserna är också öppna för envar 48

49 som inte ämnar delta i rättsnotarieprogrammet, men som har ett intresse för berörda ämnen. Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (offentlig rätt) pågår Grundkurs i juridik/del II (privaträtt) (som inte ingår i RN-examen) kan av intresserade tenteras separat som litteraturtentamen Lärare: PL Kurt Långkvist Plats: Vasa sommaruniversitet Allmän rättslära, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist Plats: Korsholms Vuxeninstitut SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNASIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap/offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik, 10 sp består av Del I: Offentlig rätt Del II: Privat rätt Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finlands och EU:s ekonomi - aktuella ekonomiska frågor, 5 sp Därtill en av följande kurser: Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp eller Banker och penningteori, 5 sp eller Miljöekonomi, 5 sp GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP (60 SP + 60 SP) Obligatoriska kurser: Idéer och ideologier, 5 sp (statskunskap) Inledning till folkrätten, 10 sp (folkrätt) Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I, 7 sp (nätkurs) (privaträtt) Introduktion till sociologin, 5 sp (sociologi) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Därutöver ytterligare minst 28 sp, valbart inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt De internationella organisationerna, 10 sp EG-rätt, 10 sp Redovisning Del av Servicekurs i redovisning, 5 sp European Business and Markets, 10 sp Sociologi Den ena av kurserna, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp HELA LANDET NÄTKURSER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Kursstart: (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp (rättsvetenskap) Tidpunkt: inleds v. 41, 2008 (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Begränsat deltagarantal. Anmälan senast SAMHÄLLSLÄRA Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi 49

50 Introduktion till sociologin, 5 sp Kursstart: (inga närstudier) Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Kursstart: (inga närstudier) Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Internationell politik och relationer, 5 sp (statskunskap) Tidpunkt: inleds Lärare: PL Catharina Groop Anmälan senast NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Johannes Tabermann Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Tidpunkt: hösten - våren Lärare: PM Johannes Tabermann Idéer och ideologier, 5 sp (statskunskap) Finländsk politik, 5 sp (statskunskap) Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Jonas Häggblom Partier och väljare, 5 sp (statskunskap) Internationell politik, 5 sp (statskunskap) Tidpunkt: våren 2008 Lärare: PM Jonas Häggblom Arrangör: Västra Nylands Folkhögskola Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp Tidpunkt: Del I inleds i september, föreläsningarna i del II äger rum den Lärare: PM Anna Lönngren och PL Kurt Långkvist Introduktion till sociologin, 5 sp (14 h) Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Kristin Mattsson ÅBOLAND Integrationens grunder, 5 alt. 7 sp (europakunskap) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: PL Kurt Långkvist Inledning till folkrätt, 10 sp Tidpunkt: 17.2, 19.2, 24.2 och Lärare: PL Viljam Engström Begränsat deltagarantal Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (offentlig rätt) sker , och Föreläsningarna i del II (privaträtt) sker , och Lärare: PL Kurt Långkvist och JM Paula Klami-Wetterstein EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: , måndagar Lärare: PL Kurt Långkvist ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Banker och penningteori, 5 sp (nationalekonomi) Tidpunkt: och Lärare: ED Christer Lindholm Anmälan senast Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Kursstart: (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (privaträtt) pågår och del II (offentlig rätt) , måndagar Lärare: JM Marcus Måtar Anmälan senast

51 Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut/norra ligan Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: Fil.stud. Salla Peltonen Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp (nationalekon.) Tidpunkt: (18 h) Lärare: PD Jan Otto Andersson Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet Grundkurs i juridik/del I-II, sp Tidpunkt: Föreläsningarna i del I (offentlig rätt) pågår Grundkurs i juridik/del II (privaträtt) (som inte ingår i RN-examen) kan av intresserade tenteras separat som litteraturtentamen Lärare: PL Kurt Långkvist / kursplats Vasa Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: , & Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Tidpunkt: , 20.10, v 44, v 46, Lärare: PM Johanna Söderholm & PM Nora Brandt Anmälan senast Samhällets struktur och institutioner, 5 sp (sociologi) Tidpunkt: 4-5.3, , Lärare: PM Johanna Söderholm & PM Nora Brandt Anmälan senast Arrangörer: Vasa sommaruniversitet, Vasa arbetarinstitut och Korsholms vuxeninstitut Partier och väljare, 5 sp Tidpunkt: våren Lärare: PM Tomas Knuts Plats: Vasa arbetarinstitut SKOLPSYKOLOGI Studierna hör till den tillämpade psykologin och fokuserar på sex delkurser; Träning av sociala färdigheter hos barn, Social kompetens, Mobbning, Sexualkunskap, Ätstörningar och Missbrukarproblematik. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, pedagoger, lärarstuderande men även för övriga intresserade. NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet SKOLPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Social kompetens 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa SKOLPSYKOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Sexualkunskap, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: sexualterapeut Suss Åhman Ätstörningar, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PM Rasmus Isomaa Träning av sociala färdigheter, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Social kompetens, 5 sp Tidpunkt: 10.3, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Missbrukarproblematik 5 sp Tidpunkt: , Lärare: barn- och ungdomsarbetsledare Kaj-Mikael Wredlund Mobbning 5 sp Tidpunkt: onsdagar 14.1, 21.1, 28.1, Lärare: Klasslärare Gunilla Westerberg och PeM Lena Sjöholm- Fahllund SKOLPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 51

52 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad SKOLPSYKOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Mobbning, 5 sp Tidpunkt: , 3.10, Lärare: Klasslärare Gunilla Westerberg och PeM Lena Sjöholm- Fahllund Sexualkunskap, 5 sp Tidpunkt: Lärare: leg. psykolog och psykoterapeut Sirkka Varonen Träning av sociala färdigheter, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Missbrukarproblematik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: leg. psykolog och psykoterapeut Sirkka Varonen Ätstörningar, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PK Rasmus Isomaa Social kompetens, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi SKÄRGÅRDSKUNSKAP Intresset för skärgården har ökat kraftigt under senare år. Men många nöjer sig inte med att passivt betrakta sin omgivning, utan allt fler är vetgiriga, vill fördjupa sig och förstå sammanhangen. Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. Kurserna riktar sig till företagare, tjänstemän, förtroendevalda, studerande och personer med allmänt intresse för skärgårdsfrågor. De som deltar i kurserna i skärgårdskunskap får möta både skärgårdsforskare och dem som bor i skärgården. Åtminstone virtuellt, eftersom de flesta kurser är nätbaserade. I dag kan 25 sp avläggas helt på distans, och kursen Fältstudier, 10 sp är ett eget arbete (uppsats) som avläggs under ledning av en handledare. SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-45 SP) - GRUNDSTUDIER Natur och människa en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp (nätkurs). Obligatorisk. Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp (nätkurs) Samhälle och näringar, 10 sp (nätkurs) Fältstudier, 10 sp HELA LANDET SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) NÄTKURSER Samhälle och näringar, 10 sp Tidpunkt: inleds Lärare: EL Monica Nyholm Anmälan senast I kursen ingår även öppna föreläsningar (ej obligatoriska) inom ramen för Skärgårdscafé. För närmare program se nedan under Åboland och under Akademicafé/Skärgårdscafé. Natur och människa - en introduktion till skärgårds kunskapen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FL Niklas Huldén Anmälan senast Studiehelheten inleds varje vår, för närmare tidtabell se webben. NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut, Lovisa medborgarinstitut och Sibbo medborgarinstitut Skärgårdskultur, 10 sp Kursstart: hösten 2008-våren 2009 I kursen ingår bl a en öppen föreläsningsserie i Borgå, Lovisa och Sibbo. Se Övrig verksamhet Akademicafé / Skärgårdscafé 52

53 ÅBOLAND Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Axxell/Åbolands folkhögskola, Kimito medborgarinstitut, Dragsfjärds arbetarinstitut SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 sp) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Samhälle och näringar, 10 sp Från Griffel till Google Tidpunkt: inleds Föreläsningar i skärgården: 12, 13 & i Pargas (Axxell/Åbolands folkhögskola, Domarby, Gamla Malms skola) i Kimito (Sagalund) i Dragsfjärd (Eugenia) Föreläsningarna hålls kvällstid från kl med undantag av Eugeniautfärden. Anmälan till föreläsningarna till respektive arrangör senast en vecka innan. Anmälan till kursen senast Fältstudier, 10 sp Tidpunkt: löpande Fältstudierna är tematiska och utförs i skärgårdsområdena. Temat skall vara problembaserat, och kan beröra frågeställningar som t ex historia, skärgårdsbyn, begreppet skärgård, språket, handelsleder, trender i samhället som påverkar naturen. Kursen bygger till största delen på egen aktivitet och eget arbete under handledning. Förkunskaper: minst 10 sp i Skärgårdskunskap. Kontakta Carina Gräsbeck för diskussion om ämnesval. SOCIALPOLITIK Socialpolitik är en samhällsvetenskap som studerar frågor och problem i anslutning till välfärd och social trygghet. Socialpolitiken är också en verksamhet som bl a syftar till att garantera människor en grundläggande välfärdsnivå och ett lagstadgat skydd mot olika sociala risker, såsom sjukdom eller arbetslöshet. Som universitetsämne vill socialpolitiken öka förståelsen av hur det sociala trygghetssystemet, såsom pensions-, sjukförsäkringsoch socialservicesystemet, är uppbyggt och hur det fungerar i en föränderlig värld. NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet ENSKILD KURS I SOCIALPOLITIK Familjepolitik, 10 sp (20 h) Tidpunkt: Lärare: PD Mikael Nygård Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut, Närpes medborgarinstitut, Svenska Österbottens folkakademi ENSKILD KURS I SOCIALPOLITIK Kriminalpolitik, 10 sp (20 h) Tidpunkt: Lärare: PD Sonja Kurtén-Vartio Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ENSKILDA KURSER I SOCIALPOLITIK Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, 10 sp Tidpunkt: 17.9, 24.9, 1.10, 8.10 och nätstudier Lärare: PeM, PL Siv Stolpe-Kaustinen Kriminalpolitik, 10 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PD Sonja Kurtén-Vartio NÄTKURS Samhället och de äldre, 10 sp Tidpunkt: startdatum närstudier + nätstudier Lärare: doktorand Fredrica Nyqvist Kvotplatser i socialpolitik SOCIALPOLITIK GRUNDSTUDIER (25 SP) /ÄMNESSTU- DIER (35 sp) (3 kvotplatser) Tidpunkt: start hösten 2008 Anmälan senast För att kunna läsa ämnesstudier måste man först ha avlagt grundstudier 25 sp. För närmare information om kvotplatser samt anmälan till kurserna: Pernilla Rauma. SOCIALPOLITIK Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi 53

54 SOCIOLOGI Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi SOCIOLOGI Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. Genom att utveckla begrepp och teorier söker sociologin allt bättre förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället. Utbildning i sociologi ger kompetens för alla arbeten där det är viktigt med kunskaper om sociala förhållanden som påverkar människors situation. Sociologer är verksamma bl a inom personalarbete, reklam, socialtjänst, statlig och kommunal planering m.m. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till sociologin, 5 sp Människan i samhället, 5 sp Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Grupparbete, 5 sp Aktuell sociologisk forskning, 5 sp Under läsåret arrangeras även ett antal s k delområdeskurser inom ämnesstudierna i sociologi. 25 sp i sociologi kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. HELA LANDET SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till sociologin, 5 sp Kursstart: (inga närstudier) Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Människan i samhället, 5 sp Kursstart: (inga närstudier) Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Grupparbete, 5 sp, Samhällets sociala strukturer, 5 sp och Aktuell sociologisk forskning, 5 NYLAND Arrangör:Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I SOCIOLOGI Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Johannes Tabermann Människan i samhället, 5 sp Tidpunkt: hösten - våren Lärare: PM Johannes Tabermann The Multicultural Society, 5 cr Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Ibrahim Terzic Se Interkulturell kommunikation Kultursociologi, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Johannes Tabermann Förkunskaper: Kursen ingår i ämnesstudierna i sociologin och introduktionskursen rekommenderas som förkunskaper. Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I SOCIOLOGI Introduktion till sociologin, 5 sp (14 h) Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Kristin Mattsson The Multicultural Society, 5 cr. Tidpunkt: vecka Lärare: PM Ibrahim Terzic Se Interkulturell kommunikation Kultursociologi, 5 sp Tidpunkt: våren 2008 Lärare: PM Kristin Mattsson Förkunskaper: Kursen ingår i ämnesstudierna i sociologin och introduktionskursen rekommenderas som förkunskaper. 54

55 / kursplats Vasa SOCIOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: , & Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast Människan i samhället, 5 sp Tidpunkt: , 20.10, v 44, v 46, Lärare: PM Johanna Söderholm & PM Nora Brandt Anmälan senast Grupparbete, 5 sp Tidpunkt: 7.1 & Lärare: PM Nora Brandt Anmälan senast Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Tidpunkt: 4-5.3, , Lärare: PM Johanna Söderholm & PM Nora Brandt Anmälan senast Aktuell sociologisk forskning, 5 sp (12 h) Tidpunkt: Flera föreläsare. Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet SOCIOLOGI ÄMNESSTUDIER Kriminologi, normöverträdelse och droger, 5 sp (20 h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PD Henrik Linderborg Anmälan senast tre veckor innan kursstart. SPECIALPEDAGOGIK Studierna syftar till att göra studerande förtrogna med variationer i individens utveckling och med teorier om inlärningsprocesser som främjar utvecklingen hos individer med behov av särskilt stöd. Studerande skall introduceras i specialpedagogik, dess historia samt olika utbildningssystem som särskilt betonar pedagogiska aspekter och tillämpningar i anslutning till fostran, undervisning och rehabilitering av individer med behov av särskilt stöd. Grundstudier i specialpedagogik, 25 sp, ingår i magisterprogrammet som leder till speciallärarbehörighet och är ett godkänt biämne vid pedagogiska fakulteten. Grundstudier i specialpedagogik kan även utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för antagning till pedagogiska fakulteten. SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till specialpedagogik, 5 sp Perspektiv på funktionshinder I, 5 sp Specialpedagogiken i samhället, 5 sp Inklusion och integrering, 5 sp Inlärningssvårigheter I, 5 sp SPECIALPEDAGOGIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER Barn och ungdomar i psykosociala svårigheter, 5 sp Kognitiva processer och neuropsykologi, 5 sp Specialpedagogikens utveckling, 4 sp Datainsamlingsmetoder, 5 sp Kandidatarbete i specialpedagogik, 6 sp Profilstudier, 10 sp NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut, Lovisa medborgarinstitut, Sibbo medborgarinstitut ENSKILDA KURSER I SPECIALPEDAGOGIK Kurserna kan ingå i de valfria studierna i specialpedagogik inom magisterprogrammet som leder till speciallärarbehörighet. Kursen kan även ingå i ämnesstudierna i specialpedagogik för dem som läser det som huvudämne för examen eller som biämne med en allmän inriktning (vilken ej leder till speciallärarbehörighet). Friluftspedagogik för specialgrupper, 5 sp (20h) Tidpunkt: april-maj 2009 Lärare: Henrik Husberg Språkstörning dysfasi, 5 sp (25h) Tidpunkt: , Lärare: Talterapeut Anna Simonsen SPECIALpedagogik Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi 55

56 Arrangör: Hangö sommaruniversitet SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Inlärningssvårigheter I, 5 sp (30 h) Tidpunkt: 28.8, , 24.10, , Lärare: Speciallärare Jennie Bredenberg, PeM Johan Korhonen Specialpedagogiken i samhället, 5 sp (10h) Tidpunkt: på G18 Lärare: PeM Johan Korhonen SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp (30h) Tidpunkt: 6-7.2, på G18 Lärare: PeM Pia Vataja Perspektiv på funktionshinder I, 5 sp (22h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeM Johan Korhonen och PeM Sofia Herrgård Specialpedagogiken i samhället, 5 sp (10h) Tidpunkt: våren 2009 Studiehelheten fortsätter hösten 2009 med kurserna Inklusion och integrering, 5 sp och Inlärningssvårigheter I, 5 sp. SPECIALPEDAGOGIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Kandidatarbete, 6 sp Tidpunkt: inletts våren 2008 pågår till våren 2009 Lärare: PeD Karin Linnanmäki Barn och ungdomar med psykosociala svårigheter 5 sp Tidpunkt: , och ytterligare ett veckoslut, på G18 i Helsingfors Lärare: MKD, barnläkare Annlis Söderholm ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Kurserna kan ingå i de valfria studierna i specialpedagogik inom magisterprogrammet som leder till speciallärarbehörighet. Kursen kan även ingå i ämnesstudierna i specialpedagogik för dem som läser det som huvudämne för examen eller som biämne med en allmän inriktning (vilken ej leder till speciallärarbehörighet). Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: PeM Marina Björklöf Arrangör: Medborgarinstitutet Raseborg ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp (20h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeM Marina Björklöf ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp (30h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: Speciallärare Bengt Enroth Inklusion och integrering, 5 sp (30h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeM Ann-Sofi Bäckström Studiehelheten fortsätter läsåret med kurserna Perspektiv på funktionshinder, 5sp, Specialpedagogiken i samhället och Inlärningssvårigheter I, 5 sp. Arrangörer: Närpes medborgarinstitut, Kristinestads medborgarinstitut, Svenska Österbottens folkakademi ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeD Eeva-Liisa Salmi Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Inklusion och integrering, 5 sp (30h) Tidpunkt: 3-6.9, Lärare: Speciallärare Johanna Mickos 56

57 Inlärningssvårigheter I, 5 sp (30 h) Tidpunkt: , , , Lärare: Speciallärare Jennie Bredenberg, PeM Johan Korhonen SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp (30h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeM Kajsa Lindström Perspektiv på funktionshinder I, 5 sp (22h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PeM Johan Korhonen, PM Christel Sundqvist Specialpedagogiken i samhället, 5 sp (10h) Tidpunkt: våren 2009 Studiehelheten fortsätter hösten 2009 med kurserna Inklusion och integrering, 5 sp och Inlärningssvårigheter I, 5 sp. ENSKILDA KURSER I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Tecken som stöd för tal och språkutveckling, 3 sp Tidpunkt: , Lärare: teckenspråkstolk Marja Forsén Utvecklingsstörning och autism, 5 sp Tidpunkt: 3-4.2, 10.2, 11.2, Lärare: PeM Sofia Herrgård, Specialklasslärare Anita Ribacka Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut/ Norra ligan SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp (30h) Tidpunkt: , , Lärare: Speciallärare Bengt Enroth Inklusion och integrering, 5 sp (30h) Tidpunkt: , , Lärare: PeM Johanna Mickos Inlärningssvårigheter I, 5 sp (30 h) Tidpunkt: mars-april 2009 Lärare: PeM Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström Studiehelheten fortsätter hösten 2009 med kurserna Perspektiv på funktionshinder, 5sp och Specialpedagogiken i samhället, 5 sp. SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Kurserna i språk och kommunikation vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet. NYLAND Arrangör: Sibbo medborgarinstitut ENGELSKA Engelska för PF, 5 sp (Närstudier 36 h, distansstudier på webben 20 h) Tidpunkt: inleds 27.4 (ti+to) Lärare: KH Camilla Bergendahl Kursen är avsedd för dem som behöver engelska för sin akademiska grad (pedagogik). Kontaktperson vid FC/Vasa för denna kurs: Pernilla Rauma tfn , e-post: pernilla.raumaabo.fi Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENGELSKA Engelska för HF/TF och PF, 5 sp Tidpunkt: oktober-november, 2008, fredagar (närstudier 36 h, distansstudier på webben 20 h) Lärare: KH Camilla Bergendahl Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ARABISKA Arabic 1, 5 cr. Tidpunkt: hösten 2008 Teacher: FD Faruk Abu-Chacra ENGELSKA Engelska för ESF/PK, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: MA Radu Szekely SPRÅK OCH KOMMUNIKA- TION Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi 57

58 StATISTIK Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi ÅBOLAND DANSKA Danska, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FM Claus Madsen Anmälan senast FINSKA Finnish as a Foreign Language level 2, 5 cr. Date: , Mondays and Wednesdays Lecturer: fil.stud. Peter Sundholm Registration not later than FRANSKA Franska 1, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar och torsdagar Lärare: FM Anne Forstén-Vuorenpää Anmälan senast Franska 2, 5 sp Tidpunkt: , måndagar och onsdagar Lärare: FM Anne Forstén-Vuorenpää Anmälan senast KINESISKA Chinese 1, 4 cr. Time: , Tuesdays and Thursdays Lecturer: Wenli Zhu Registration not later than Kvotplatser: Svenska för utlänningar Swedish as a Foreign Language, 5 cr. (5 platser) Tidpunkt: höstens kurs startar 3.9. och vårens kurs Kursen ges på fyra olika nivåer, där nivå 1 utgör nybörjarnivå. Anmälan senast 29.8 för höstens kurs samt till vårens kurs. För närmare information om kvotplatser samt anmälan till kurs: Majlen Saarinen, tfn , e-post: majlen. saarinenabo.fi Arrangör: Turun Kristillinen opisto (Åbo kristliga folkhögskola) ENGELSKA Engelska för HF, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FM Tuovi Puustinen och BA Brenda Lempinen Engelska för TF, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FM Tiina Naski SPANSKA Spanska 1, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FM Marjaana Laaksonen SVENSKA Svenska för finskspråkiga, 5 sp Tidpunkt: januari-april 2009 Lärare: FM Hanna Nurmi TYSKA Tyska 1, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: FK Elke Jokinen Tyska 2, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: FK Oliver Dahlmann ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan SPANSKA Spanska 2, 5 sp Tidpunkt: 5-6.9, , samt Kursen fortsätter under våren 2009 Lärare: FM Marjaana Laaksonen Anmälan senast TYSKA Tyska 2, 5 sp Tidpunkt: , , samt Lärare: FM Malin Johansson Anmälan senast

59 Arrangör: Vasa sommaruniversitet JAPANSKA Japanese 1, 4 cr. Tidpunkt: maj-juni 2009 Lärare: KH Megumi Hayashi STATISTIK Inom statistiken sysslar man med planering och resultatanalys av kvantitativa undersökningar. Från att tidigare närmast ha varit en beteckning för tabeller, diagram och kvantitativa data, har statistiken utvecklats till en allmän metodvetenskap: läran om metoder för att insamla, analysera och presentera kvantitativa data. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Baskurs i statistisk data-analys, 5 sp (16 h) Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Angela Djupsjöbacka Anmälan senast tre veckor innan kursstart Arrangör: Vasa sommaruniversitet STATISTIK - ALLMÄNNA STUDIER, ENSKILDA KURSER Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp (40 h) Tidpunkt: , måndagar-torsdagar kl Lärare: PD Jan Saarela Anmälan senast STATSKUNSKAP Ämnet statskunskap innebär det vetenskapliga studiet av politik. Politik är emellertid ett mångfasetterat begrepp, och många distinktioner kan göras. Man kan skilja mellan olika nivåer av politik, såsom internationell politik, jämförande politik, nationell politik och kommunalpolitik. Man kan också skilja mellan olika processer av politik. Vidare kan man skilja mellan olika typer av politiska aktörer: individer, grupper, partier, organisationer, massmedia, politiska institutioner, nationer, internationella förbund etc. Statsvetare hittas på många olika poster i samhället som journalister, politiker, inom förvaltning och näringsliv. STATSKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Idéer och ideologier, 5 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Internationell politik, 5 sp Initia Artis, 5 sp Initia Artis är obligatorisk inom grundstudierna, därutöver väljer man fyra övriga kurser. 25 sp i statskunskap kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. HELA LANDET ENSKILD KURS I STATSKUNSKAP- ÄMNESSTUDIER NÄTKURS Internationell politik och relationer, 5 sp Tidpunkt: inleds Lärare: PL Catharina Groop Anmälan senast NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi STATSKUNSKAP (25 sp) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Idéer och ideologier, 5 sp Finländsk politik, 5 sp Initia Artis, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 Lärare: PM Jonas Häggblom STATSKUNSKAP Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi 59

60 STATSKUNSKAP/åA, VASA Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi Partier och väljare, 5 sp Internationell politik, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Jonas Häggblom Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I STATSKUNSKAP Ideas and Ideologies, 5 sp Tidpunkt: vv Comparative Politics, 5 sp Tidpunkt: vv.3-6 International Politics, 5 sp Tidpunkt: vv ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I STATSKUNSKAP - ÄMNESSTUDIER Nationalism och regionalism, 5sp Tidpunkt: och Lärare: FD Ulf Lindström Anmälan senast Arrangörer: Vasa sommaruniversitet, Vasa arbetarinstitut och Korsholms vuxeninstitut Partier och väljare, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: PM Tomas Knuts Plats: Vasa arbetarinstitut Kursen ingår i studiehelheten Samhällskunskap som kommer att erbjudas under flera läsår. Finländsk politik, 5 sp arrangeras vid Korsholms vuxeninstitut hösten 2009 och Jämförande politik, 5 sp vid Vasa sommaruniversitet våren För hela programmet se Samhällslära. STATSKUNSKAP/ÅA, VASA Statskunskap handlar om hur idéer blir till konkret politik. Vid ÅA i Vasa har studierna i statskunskap en speciell tyngdpunkt på politisk kommunikation, massmedia, val- och väljarstudier, internationell politik och säkerhetspolitik. Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ENSKILDA KURSER I STATSKUNSKAP Val och valmetoder II, 5 sp (30 h) Tidpunkt: 14.10, 16.10, , 23.10, 25.10, och Lärare: PD Claus Stolpe Mellanöstern, 3 sp (20 h) Tidpunkt: 10.3, 12.3, 17.3, 19.3, Lärare: PD Claus Stolpe Rysk säkerhetspolitik, 5 sp (24 h) Tidpunkt: och Lärare: Docent Steve Lindberg USA som hypermakt, 5 sp (24 h) Tidpunkt: och Lärare: Docent Steve Lindberg Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad ENSKILDA KURSER I STATSKUNSKAP Val och valmetoder II, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PD Claus Stolpe Rysk säkerhetspolitik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: Docent Steve Lindberg Val och valmetoder I, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: PD Claus Stolpe USA som hypermakt, 5 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: Docent Steve Lindberg 60

61 SVENSKA SPRÅKET Inom ramen för det öppna universitetet erbjuder Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi en fristående cum laude (första biämne) i svenska. Alla intresserade är välkomna att delta: - du som arbetar med det svenska språket - du som vill avlägga ett helt nytt biämne eller kanske avbrutit dina studier i svenska och nu vill ta itu med studierna igen - du som är intresserad av enstaka kurser i svenska HELA LANDET ENSKILD KURS I SVENSKA SPRÅKET NÄTKURS Språkvård, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Linda Huldén Anmälan senast NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp Tidpunkt: onsdagar Lärare: TD Mika Hietanen Kursen är en specialkurs på ämnesstudienivå. ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I SVENSKA SPRÅKET Danska, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FM Claus Madsen Anmälan senast Dialektologi, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FM Ludvig Forsman Anmälan senast: Nordiske fremtidsbilleder, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FM Claus Madsen Anmälan senast Postkolonial diskursanalys, 5 sp Tidpunkt: februari-mars Lärare: professor Antje Hornscheidt, Berlin Språkvård, 5 sp Se hela landet/nätkurs ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp Tidpunkt: Sommaren 2009 Lärare: FM Sofia Öhman Kursen är en specialkurs på ämnesstudienivå. Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I SVENSKA SPRÅKET Tvåspråkighet, 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: FM Taija Swanström Kursen är en specialkurs på ämnesstudienivå. Arrangör: Jakobstads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I SVENSKA SPRÅKET Retoriken med praktiken, 5 sp Tidpunkt: 2 veckoslut under april-maj Lärare: TD Mika Hietanen Kursen är en specialkurs på ämnesstudienivå. SVENSKA SPRÅKET Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi 61

62 SYSTEMATISK TEOLOGI Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi TYSKA STUDIER Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: majlen.saarinenabo.fi SYSTEMATISK TEOLOGI Inom systematisk teologi studerar man ämnena dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Dogmatiken granskar den kristna trons grunder och innehåll. Man undersöker olika sätt att förstå den kristna tron i ett koherent sammanhang. Ofta blir det också fråga om att jämföra kristen tro med andra åskådningar, och att jämföra med varandra olika kristna sätt att förstå tron. I den teologiska etiken studeras kristen syn på moralfrågor i historia och nutid. Inte minst uppmärksammas dagens brännande etiska problem. I religionsfilosofin ser man på kristen och annan religiös tro med hjälp av filosofin. Man kommer då ofta också in på jämförelser med andra livsåskådningar. Se även Allmän teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. ÅBOLAND ENSKILD KURS I SYSTEMATISK TEOLOGI Teologi bortom det kyrkliga, 10 sp (18h) Tidpunkt: inleds 16.9, v , tisdagar Lärare: forskningsledare Mikael Lindfelt, TM Maria Sundblom, professor Bengt Kristensson Uggla, FD Carina Nynäs, TD Matthias Martinson, FD Joel Backström, TD Pamela Slotte, TL Patrik Hagman, FD Bertel Wahlström TYSKA STUDIER Tyska studier kan studeras som andra biämne eller inom de fritt valbara studierna och riktar sig till studerande som vill befästa och utvidga sina kunskaper i tysk. Programmet omfattar 25 sp som obligatoriska studier med fem moduler à 5 sp. Även enskilda enheter kan absolveras enligt studerandes behov och överens kom melse. Dessutom kan man avlägga språkpraktik (5 sp) och en valbar modul (5 sp). Ämnesansvarig och examinator: Schildberg-Schroth, Gerhard, FD, e-post: gschildbabo.fi TYSKA STUDIER (25 35 sp) - GRUNDSTUDIER (25 sp) Deutsch praktisch, 5 sp Landeskunde aktuell, 5 sp Tutorium Lektüre und Präsentation, 5 p Literatur und Geschichte, 5 sp Alltagskultur, 5 sp samt Wahlfreie Studien deutschsprachige Länder, 5 sp Sprachpraktikum i ett tyskspråkigt land, 5 sp ÅBOLAND Kvotplatser i tyska studier (3-4 platser) Landeskunde aktuell, 5 sp Tidpunkt: v 41-50, onsdagar kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Tutorium Lektüre und Präsentation, 5 sp Tidpunkt: v 41-50, tis kl , v 5-13, tis kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Literatur und Geschichte, 5 sp Tidpunkt: v 5-13, tisdagar kl , fredagar kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Alltagskultur, 5 sp LÄSKURS Wahlfreie Studien deutschsprachige Länder, 5 sp (kurser i ämnet tyska och andra ämnen som behandlar tysk litteratur/historia/kultur) För närmare information ang. kvotplatser i tyska studier: Majlen Saarinen. UNGDOMSVETENSKAP Grundstudier i ungdomsvetenskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur samhällsvetenskaplig, utvecklingspsykologisk och vårdvetenskaplig synvinkel. Studiehelheten vänder sig till personer som i sitt nuvarande eller framtida arbete möter ungdomar samt till övriga som önskar få större förståelse för ungdomars livsvillkor. Deltagarna kan läsa ämnet som helhet på 25 sp eller delta i enskilda kurser. 62

63 UNGDOMSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Ungdomspsykiatri, 5 sp Ungdomar och kön, 5 sp Ungdomar och hälsa, 5 sp Ungdomar och politik, 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet Anordnas i Hangö och i Helsingfors, G 18 UNGDOMSVETENSKAP (25 SP) GRUNDST. (INLEDS) Ungdomar och etnicitet, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: PsM Kai Koivumäki Ungdomar och hälsa, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: HVM, Fys.ter. Lilian Westerlund-Perätalo Grundstudierna fortsätter våren 2009 med kurserna Ungdomspsykiatri, 5 sp, Ungdomar och politik, 5 sp samt Ungdomar och kön 5 sp. UTVECKLINGSPSYKOLOGI Avsikten med utbildningen är att förmedla kunskap om hur människan utvecklas under livsloppet, vilka beteendemönster som är typiska under olika livsskeden, samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Eftersom utvecklingen är snabbast under barn- och ungdomsåren är tyngdpunkten lagd vid denna period, men även människans utveckling under vuxenålder, samt människans förmåga att klara av olika livskriser behandlas. NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I UTVECKLINGSPSYKOLOGI Sexologi 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: sexualterapeut Suss Åhman Arrangör: Lärkkulla-stiftelsens folkakademi ENSKILDA KURSER I UTVECKLINGSPSYKOLOGI Autism 5 sp Tidpunkt: Lärare: specialklasslärare Chatarina Lindroos Människan och hennes symboler 5 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: psykolog Sture Enberg Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa UTVECKLINGSPSYKOLOGI (25sp) - GRUNDST. (INLEDS) Grundkurs i psykologi 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Carita Jakobsson Grundkurs i utvecklingspsykologi 5 sp Tidpunkt: tisdagar 18.11, 25.11, 2.12, 4.12, Lärare: psykolog Carita Jakobsson Personlighetens utveckling 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Carita Jakobsson Fortsättningskurs i utvecklingspsykologi 5 sp Tidpunkt: 14.4, 16.4, 21.4, 28.4 och Lärare: psykolog Carita Jakobsson Dynamisk utvecklingspsykologi 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PM Rasmus Isomaa ENSKILDA KURSER I UTVECKLINGSPSYKOLOGI Människan och hennes symboler 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Sture Enberg Småbarnspsykologi 5 sp Tidpunkt: 18.3, 25.3, Lärare: psykolog Carita Jakobsson UNGDOMSVETENSKAP Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi UTVECKLINGSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 63

64 VISUELLA STUDIER Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi VUXENPEDaGOGIK Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi VISUELLA STUDIER Visuella studier 25 sp är ett nytt biämne vid Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi Informationsåldern präglas av ett överflöd av visuell stimuli i form av bilder. Att kunna tolka bilder, att förstå deras sammanhang och betydelse för både individen och samhället, är av stor vikt på dagens arbetsmarknad. Sedan 1960-talet har man talat om visuell läskunnighet (visual literacy) och målsättningen med biämnet är att ge de studerande grundläggande insikter och färdigheter i bildanalys och visuell kommunikation. Examinator för ämnet är professor Lars Berggren (Konstvetenskap). Obligatoriska kurser Bildperception och kognition, 5 sp Visuell analys, 5 sp Semiotik, ikonografi och symbolanalys, 5 sp Bildsociologi, 5 sp Valbara kurser Visuell kultur 1: Den rörliga bilden, 2 sp Visuell kultur 2: Fotografi, 3 sp Visuell kultur 3: Visualisering, 3 sp Visuell kultur 4: Konst och konstbegrepp, 2 sp Antropologins bild specialkurs i socialantropologi, 5 sp ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I VISUELLA STUDIER Semiotik, ikonografi och symbolanalys, 5 sp (14h) Tidpunkt: 27.1, 10.2, 24.2, 3.3 och Lärare: FD Marie-Sofie Lundström, FD Sven-Erik Klinkman, FD Maria Lassén-Seger och ED Nina Kivinen Anmälan senast Se konstvetenskap Bildsociologi, 5 sp Tidpunkt: sommaren 2009 VUXENPEDAGOGIK Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa Kvotplatser i vuxenpedagogik (3 platser) VUXENPEDAGOGIK GRUNDSTUDIER (25 SP) / ÄMNES STUDIER (35 sp Tidpunkt: start hösten 2008 Anmälan senast För att kunna läsa ämnesstudier måste man först ha avlagt grundstudier 25 sp. För närmare information om kvotplatser samt anmälan till kurserna: Pernilla Rauma. VÅRDVETENSKAP Vårdvetenskap handlar om vårdandet av människor i olika livssituationer från födelse till död. Det innebär att främja hälsa och liv samt att lindra lidande. Vårdvetenskapen utgår från en autonom humanvetenskaplig tradition som innebär att värna om människans värdighet och frihet. Vårdvetenskapens har grundkategorierna lidande, att lindra lidande och caritas och dess uppgift är därmed att lindra lidande i en anda av kärlek och barmhärtighet. En vårdvetenskap förankrad i en bild av människan som enheten kropp, själ och ande förutsätter en etik som bejakar tanken om människans absoluta värdighet. Grund- och ämnesstudier i vårdvetenskap utgör basen för huvudämnesstudierna i utbildningen inom hälsovetenskaper vid samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avlagda studier i vårdvetenskap kan också utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. VÅRDVETENSKAP (25 sp) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i vårdvetenskap, 5 sp Vårdforskningens grunder, 5 sp Vårdvetenskapens deldiscipliner, 5 sp Vårdvetenskap i klinisk praxis, 5 sp Klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap, 5 sp VÅRDVETENSKAP (35 sp) - ÄMNESSTUDIER Den caritativa teorins begrepps- och substansutveckling, 5 sp Begrepp och teori inom olika vårdvetenskapliga traditioner, 5 sp 64

65 Vårdteologi och etik, 5 sp Vårdvetenskapens metodologi och metoder, 5 sp Kvalitativ forskningsdesign, 5 sp Valbara vårdvetenskapliga studier, 10 sp NYLAND Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa VÅRDVETENSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Anordnas vid HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Begrepp och teori inom olika vårdvetenskapliga traditioner, 5 sp Tidpunkt: hösten 2008 ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola VÅRDVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Vårdvetenskapens deldiscipliner, 5 sp Vårdandets idéhistoria, 3 sp Tidpunkt: , Lärare: HVD Dahly Matilainen Vårdetik, 2 sp Tidpunkt: våren 2009 Lärare: HVM Katarina Ulenius Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa Kvotplatser i vårdvetenskap VÅRDVETENSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER Höstens kurser inleds Anmälan senast För närmare information angående kvotplatser i Vårdvetenskap: Terese Ahlström, tfn: , e-post terese.ahlstromabo.fi VÅRDVETENSKAPENS DIDAKTIK Vårdvetenskapens didaktik utgör biämne för studerande med inriktning på en vårdlärarutbildning. Bildningsidealet har en humanvetenskaplig och hermeneutisk profilering utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Strukturen och substansen utgår i första hand från vårdvetenskapens ethos, ontologi och epistemologi. De pedagogiska och didaktiska teori- och metodvalen görs utgående från denna profilering. För studier i vårdvetenskapens didaktik förutsätts grundstudier i vårdvetenskap 25 sp/15 sv alternativt motsvarande kunskaper. Studerande rekommenderas också läsa grundstudier i pedagogik 25 sp. VÅRDVETENSKAPENS DIDAKTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER Vårdvetenskapens didaktik substans och ethos, 5 sp Vårdvetenskaplig läroplansteori och den didaktiska processen, 5 sp Den vårdvetenskapligt orienterade handledningen, 5 sp Utbildningsplanering administration och ledarskap, 5 sp Valbara didaktiska studier alternativt litteraturstudier, 5 sp NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet VÅRDVETENSKAPENS DIDAKTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Vårdvetenskapens didaktik substans och ethos, 5 sp Tidpunkt: oktober november 2008 på G18 i Helsingfors Lärare: HVD Dahly Matilainen Vårdvetenskaplig läroplansteori och den didaktiska processen, 5 sp Tidpunkt: januari februari 2009 på G18 i Helsingfors Lärare: HVD Dahly Matilainen och FM, SVL Anita Rosenqvist Den vårdvetenskapligt orienterade handledningen, 5 sp Tidpunkt: mars april 2009 på G18 i Helsingfors Lärare: DrPH Elisabeth Severinsson Utbildningsplanering administration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: juni augusti 2009 i Hangö Lärare: HVL Marianne Tast Valbara didaktiska studier alt. litteraturstudier, 5 sp Tidpunkt: september oktober 2009 på G18 i Helsingfors Lärare: HVD Dahly Matilainen VÅRDVETENSKAP VÅRDVETENSkAPENS DIDAKTIK Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi

66 SKÄRGÅRDSCAFÉ Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi ÖVRIG VERKSAMHEt AKADEMICAFÉ / SKÄRGÅRDSCAFÈ NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut, Lovisa medborgarinstitut och Sibbo medborgarinstitut Skärgårdscafé i österled - Skärgårdskultur, 10 sp Lovisa får utgöra startpunkt i slutet av augusti för Skärgårdscaféet i österled. Den öppna föreläsningsserien flyttar sig sedan vidare till Sibbo för att avslutas i Borgå våren Temat kretsar kring års krig som uppmärksammas på flera håll i skärgården. I serien ingår såväl föreläsningar som exkursioner. Föreläsningarna ingår även i kursen Skärgårdskultur, 10 sp. Se Skärgårdskunskap. För närmare information kontakta Carina Gräsbeck. ÅBOLAND Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Axxell och Kimitoöns vuxeninstitut Från Griffel till Google - Skärgårdscafé Varthän skolan i skärgården? För att stilla din nyfikenhet på hur man gick i skola förr, varför folkhögskolorna haft en så viktig roll i skärgården och hur skolan egentligen kunde se ut i de bästa av världar ordnar vi åtta inspirationskvällar i intressanta miljöer i Åboland med start i Pargas 12.8 och med avslutning på Eugenia Föreläsningarna hålls kvällstid från kl med undantag av Eugeniautfärden. 12, 13 och Pargas (Axxell/Åbolands folkhögskola, Domarby, Gamla Malms skola) Kimito (Sagalund) Dragsfjärd (Eugenia) Föreläsningarna ingår även i kursen Samhälle och näringar, 10 sp (för kursinnehåll se ämnet Skärgårdskunskap) För närmare information kontakta Carina Gräsbeck. Forskning, idé och innovation - Akademicafé Tidpunkt: hösten 2008 Föreläsningarna kan med komplettering enligt överenskommelse avläggas som en kurs inom TkF (Tekniska fakulteten) Examinator: professor Bjarne Holmbom Europeisk 1900-talsroman Akademicafé I caféet belyser vi romanen som genre genom ett antal representativa punktnedslag i europeisk 1900-talslitteratur. Frågan om kontextualisering av klassiker i varierande idé- och lärdomshistoriska sammanhang ägnas en speciell uppmärksamhet. Tidpunkt: januari-mars 2009, måndagar Föreläsningarna kan avläggas som en kurs vid ämnet litteraturvetenskap, 5-10 sp Kontakta Christian Wulff för mera information: christian. wulffabo.fi, tfn Teknik, etik och ansvar - Akademicafé Tidpunkt: våren 2009 Föreläsningarna kan avläggas som en kurs vid ämnet Anläggningsteknik, 2-5 sp Examinator: professor Kaj Fagervik För närmare information kontakta Uffe Wikström, tfn i samarbete med de övriga högskolorna i Åbo Voi hyvin muutosten paineessa Plats: Åbo stadsbibliotek kl Tisdag Sisäinen yrittäjyys KTM Sari-Anne Poikkijoki. Måndag Krav och välmående i arbetsgemenskapen PsL Sini Cavén-Suominen. Måndag Stressi LL Silja Runstén. Måndag Mediakasvatus muuttuvassa mediakulttuurissa Viestinnän lehtori Juha Sopanen. Tisdag Ilmastonmuutos ja ympäristöosaaminen FT Juha Kääriä. 66

67 SENIORUNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI Senioruniversitetet är en specialform inom det öppna universitetet där målgruppen är seniorer i en aktiv och självständig livsfas efter avslutat arbetsliv. Målet är att erbjuda möjligheter till berikande studier på universitetsnivå utan krav på att avlägga formella prestationer. Seniorerna kan delta i planeringen och utformningen av verksamheten, de kan själva påverka hur studierna anordnas och vad de innehåller. Vanligaste formen av verksamhet är Studia generalia dagtid, föreläsningar, seminarier och diskussionsgrupper som kan kombineras med exkursioner och studieresor. Senioruniversitetsverksamheten inleddes i Finland år Idén kom från universitetet i Toulouse i Frankrike och den spred sig snabbt till olika länder i Europa. Det internationella namnet är Tredje ålderns universitet, University of the Third Age. I Finland arrangerar 10 universitet undervisning på ca 50 orter i landet. För närmare information ang. Senioruniversitetet och dess verksamhet tag kontakt med Pian Åkerlund. ÅBOLAND Arrangörer: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi och Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. VARDAGSJURIDIK Arvsfrågor I Vem ärver mig och hur kan jag påverka arvsfördelningen? Arvsfrågor II Hur skydda efterlevande maka/ make? Arrangörer: Pargas-Nagu medborgarinstitut och Pargas Svenska Pensionärer r.f. VARDAGSVANOR OCH VÄLMÅENDE En säker läkemedelshantering Vad kan FPA erbjuda mig om jag blir sjuk eller funderar på något? Hur gör man en trädgårdskompost på bästa sätt? Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling, visst berör det våra vardagsvanor! ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Öppna högskolan arrangerar under hösten 2008 en Mozartföreläsning. För närmare information se Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa Verksamheten inom ramen för Senioruniversitetet vid Åbo Akademi i Österbotten handhas av Tina Selänniemi. STUDIA GENERALIA RURALIA Den möjliga hemkomsten Innovativa regioner i den globala konkurrensens ekonomi - Österbotten som exempel Gammal och ny befolkning på Kustfinlands landsbygd vart är vi på väg? Immigranter och kulturellt medborgerskap Entreprenörsandan och industrialiseringen av den österbottniska landsbygden myter och verklighet i ett historiskt perspektiv Hösten 2008 Landsbygden i den finlandssvenska tidningspressen Hösten 2008 Slow food -rörelser och globala livsmedelskedjor: maten som livsmedel och kultur Hösten 2008 Att placera Österbotten på kartan: marknadsföringens möjligheter Hösten 2008 En vision för den finländska landsbygden Hösten 2008 Österbotten och europeisk landsbygdsforskning: ESRS - den europeiska landsbygdskongressen i Vasa 2009 FÅNGA DAGEN LEV LIVET FULLT UT Aktuell forskning inom hälsovårdsområdet - vilka faktorer påverkar vårt allmänna hälsotillstånd, hur vi kan påverka och vad är bra att känna till. Föreläsning och diskussion. VARDAGSJURIDIK Arvsfrågor I Vem ärver mig och hur kan jag påverka arvsfördelningen? Arvsfrågor II Hur skydda efterlevande maka/make? SENIORUNIVERSITETET Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi SENIORUNIVERSITETET/ Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 67

68 Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till fortbildningscentralerna på adressen eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser eller studiehelheter bör ske inom utsatt tid. Till kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor o s v anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. Till kurser som ordnas av Fortbildningscentralerna tas anmälningar emot fr.o.m till höstens kurser och fr o m till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser bör göras senast två veckor innan respektive kurs inleds. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos FC:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden. Den som anmält sig till en kurs via Fortbildningscentralerna men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart debiteras 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även examensstuderande vid ÅA. När kursen inleds fyller du i en deltagarblankett som sänds till respektive Fortbildningscentral. Deltagarblanketten bör fyllas i omsorgsfullt eftersom studieprestationerna registreras på basen av dessa uppgifter. Avgifter Studieavgift 35 euro/termin Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 35 euro/termin. Avgiften erläggs för den termin då kursen inleds: hösttermin: , vårtermin: Avgiften uppbärs för de rådgivnings-, handlednings-, informations- och intygstjänster som ansluter sig till den öppna universitetsundervisningen. Avgiftens storlek bestäms genom rektors beslut (Nr. 64/29/2007, ) och baserar sig på Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer (737/2007). Avgiften bör erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oavsett om man har för avsikt att bli examinerad i kursen eller inte. Studieavgiften betalas till det konto och med referensnumret som finns på bankgirot i anslutning till deltagarblanketten. Blanketten får du av den lokala kursarrangören. Är du inskriven för lägre- eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är du befriad från studieavgiften men om deltagarantalet till en kurs är begränsat så har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Material- och serviceavgift ca 7-20 euro nätkurs i FC:s egens regi I anslutning till en nätbaserad kurs i FC:s egen regi tillkommer en material- och serviceavgift på ca 7-20 euro beroende på materialets omfattning. Även i anslutning till övriga kurser kan det förekomma en studiematerialavgift beroende på studiematerialets omfattning. Den lokala arrangörens avgift Om kursen arrangeras i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer arrangörens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. Tentamen, tentamensresultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. Fortbildningscentralen ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad. För att få tentera skall du anmäla dig till tentamensarrangören minst två veckor före tentamen. I anslutning till en kurs erbjuds tre tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör särskilt avtalas om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till Fortbildningscentralen i Åbo eller till Fortbildningscentralen i Vasa beroende på till vilken fakultet kursen hör. Fortbildningscentralen registrerar dina studieprestationer. Intyg Intyg skrivs ut endast på begäran! Intyg över avlagda studieprestationer får du på begäran från respektive Fortbildningscentral. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men om avsikten är att avlägga en hel studiehelhet rekommenderas att intyg tas ut först när helheten är klar. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Beställningarna kan göras per tfn (02) , (FC- Åbo) eller tfn (06) (FC-Vasa). Vad är det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder över 50 olika ämnen. Du kan 68

69 avlägga en enskild kurs eller ta flera kurser med avsikt att avlägga en studiehelhet eller en examen. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. Öppna universitetet vid ÅA är en samarbetsorganisation mellan Fortbildningscentralerna vid ÅA och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Öppna universitetets kurser hittar du bl a vid sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid ÅA. Samtliga kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid ÅA. Studerande på kvotplats Öppna universitetet erbjuder även studier på kvotplats. I samarbete med vissa ämnen har överenskommits om ett visst antal kvotplatser för öppna universitetsstuderande på kurser inom universitetets ordinarie kursutbud på dagtid. Kvotplatskurserna är enskilda kurser som är specificerade särskilt. Kvotplatserna finns särskilt angivna i katalogen under respektive ämne samt uppdaterade på våra webbsidor. Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid respektive fakultet. Närstudierna försiggår dagtid och kan bestå av några timmars föreläsningar/seminarier per vecka under en hel termin. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift om 35 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift på öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Studieprestationerna registreras vid Fortbildningscentralen som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi. Denna studiemöjlighet finns inte heller på nätkurser arrangerade vid fakulteterna. Examenssystemet Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). De akademiska vitsorden approbatur/grundstudier, cum laude approbatur/ämnesstudier och laudatur/fördjupade studier används för att ange studiernas nivå. Grundstudierna omfattar vanligen 25 sp och ämnesstudierna ytterligare 35 sp, varierande något mellan olika ämnen. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp. En studiepoäng (1 sp) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 25 timmar och innefattar t ex föreläsningar, skriftliga arbeten, litteraturstudier, diskussioner m.m. Studier som är avlagda i studieveckor förfaller inte, utan fås till godo även inom det nya examenssystemet, ibland dock efter viss komplettering. Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten tillämpas en 10-årsregel, så att kurser äldre än 10 år automatiskt förfaller. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. Hur studerar man? Kurserna erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer med föreläsningar, individuella arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, nätstudier och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja din egen studiemotivation. Vad innebär nätkurser? Det är kurser där undervisningen helt eller delvis på Internet. Antalet närstudietimmar är färre än på en traditionell föreläsningskurs och en del kurser kan avläggas helt och hållet som nätkurser. Kurserna är indelade i avsnitt med olika arbetsmoment så som diskussioner, övningsuppgifter och essäer samt som avslutning uppsats, projektarbete eller tentamen. Läraren fungerar som handledare och ger feedback på nätet antingen individuellt eller gruppvis. När du som studerande väljer att delta i en nätkurs får du ett personligt användarnamn och ett lösenord som ger dig tillgång till kursen. Du kan inte börja på kurserna när som helst, utan alla kurser har ett startdatum och följer en fastslagen 69

70 tidtabell. Inom vissa ramar har du möjlighet att arbeta med kursen när det passar dig bäst. Du måste dock se till att disponera din tid och planera dina studier. Kurslitteratur/Biblioteksservice och informationssökning Examinations- och arbetssätt varierar mellan olika kurser, men på alla kurser behöver du relevant kursmaterial. I början av varje kurs får du i regel en lista på litteraturen och/eller adresser till kursmaterial på nätet. En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i det öppna universitetets kurser. Om det är svårt att få tag på aktuell litteratur rekommenderas kursdeltagarna att gemensamt tillsammans med utbildningsarrangören, via ett lokalt bibliotek, fjärrlåna tentamenslitteratur från ÅA:s Studentbibliotek. För kurser som arrangeras i samarbete med ÅA i Vasa kan litteratur fjärrlånas från Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia. Uppge att du är studerar vid ÅA när du vill fjärrlåna. Lånetiden vid Studentbiblioteket är 2 veckor, vid fjärrlån 4 veckor. De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservices bl a för att täcka fraktkostnaderna. Du kan även fjärrlåna litteratur från andra universitetsbibliotek. Kursböcker och annan vetenskaplig litteratur kan du också låna direkt från ÅA:s Studentbibliotek eller huvudbibliotek (ÅAB) i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Mot uppvisande av legitimation erhåller du kostnadsfritt ett bibliotekskort. Du kan bläddra och söka i ÅAB:s katalog ALMA och i Tritonias databas Tria Här hittar du länkar till elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga i ÅA-nätet och till andra fritt tillgängliga biblioteksdatabaser, virtuella bibliotek och elektroniska skrifter. Biblioteken står till tjänst med undervisning och handledning i hur man söker i elektroniska resurser som inhemska och utländska databaser. Servicen är i en del fall avgiftsbelagd. Mera information: www. abo.fi/lc/stud. En nyttig länksamling för att söka information från nätet: infosok.htm Vi har också en bokmarknad på nätet där du kan sälja kurslitteratur du inte längre behöver, eller själv köpa kurslitteratur. Den hittar du på studievägledningens ingångssidor under Bokmarknad. Öpu-leden - en väg till examen Åbo Akademi har särskilda regler för antagning av studerande via Öpu-leden, dvs. antagning för examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de avlagda studierna inom det öppna universitetet kan ingå i den examen som ansökan avser. Antagningskriterierna skiljer sig mellan fakulteterna. ÅA:s fakulteter har som målsättning att årligen anta 40 studerande via ÖPU-leden. Här nedan anges riktlinjerna: Humanistiska fakulteten 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till (undantag engelska, logopedi och psykologi). Antagningen sker vanligtvis utan urvalsprov. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning man antas till. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 60 sp för ekonomie resp. politices kandidat- eller magisterexamen. Studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp (15 sv) vara avlagda i något av de huvudämnen som finns företrädda vid fakulteten. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år. Om antalet sökande överstiger 5 prioriteras sökande i första preferens. Därefter rangordnas de sökande enligt det totala antalet studier i ekonomi, respektive samhällslära. Då medräknas kurser i ämnena som ingår i fakultetens studiehandböcker, språkstudier som uttryckligen hör ihop med utbildningsområdet samt de obligatoriska kurserna i vetenskapsfilosofi/teori och grundkurserna i statistik. 60 sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet sv/sp som kan inräknas i rättsnotarieexamen. De som antas inom denna kvot har inte, såvida de inte godkänns i gängse urvalsprov ett annat år, rätt att fullfölja sina studier för juris magisterexamen vid Åbo universitet Teologiska fakulteten 60 sp för TM-examen. Studerande som inom öppna universitetet vid något universitet i Finland har avlagt studier som motsvarar minst 60 sp (cum laude) i allmän teologi eller minst 60 sp i teologiska examensämnen med minst goda insikter kan antas utan urvalsprov. Ansökningstider i maj och oktober. Tekniska fakulteten 60 sp för teknologie kandidat- och DI-examen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller utbildningsprogrammets studier. En separat DI-linje på 40 sp är under planering. 70

71 60 sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem. 60 sp för kandidat- och magisterexamen med informationsbehandling som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationsbehandling sp Öpu-led (fastställt program) för antagning till Utbildningsprogrammet i informationsbehandling a) studenter som i gymnasiet har läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i informationsbehandling (goda insikter/c/3) b) övriga som har avlagt 25 sp i informationsbehandling (goda insikter/c/3) Pedagogiska fakulteten 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik eller vuxenpedagogik. Av dessa 60 sp bör minst 25 sp vara avlagda i någotdera huvudämnet. Sökande bör därtill genomgå och godkännas i respektive ämnes urvalsprov Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 60 sp (40 sv) för kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp (15 sv) vara avlagda i något av de huvudämnen (statskunskap, socialpolitik, utvecklingspsykologi och vårdvetenskap) som finns företrädda vid fakulteten. Sökanden till huvudämnena utvecklingspsykologi och vårdvetenskap bör dessutom delta i utbildningarnas lämplighetsprov. Möjlighet till målmedvetna studier även på nätet Genom en god studieplanering kan du studera målmedvetet och t o m inom vissa områden avlägga de flesta av de kurser som ingår i en kandidatexamen. Inom öppna universitetet har vi möjlighet att som nätstudier erbjuda kandidatundervisning inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Kurserna är godkända vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. I studiehelheten erbjuds möjlighet att välja mellan två huvudämnen, sociologi och informationsförvaltning. Under läsåret kan studierna i sociologi inledas och följande läsår erbjuds studier i informationsförvaltning. Som biämne erbjuds sju olika ämnen och valfriheten inom de valbara studierna är stor och ger därmed möjligheter till en studiehelhet enligt det egna intresseområdet. Kurserna inom de gemensamma studierna, så som vetenskapsteori, statistik och olika språkkurser kan arrangeras inom öppna universitetet vid behov som närstudier. Studievägledare Majlen Saarinen, e-post: majlen.saarinenabo.fi, tfn: , ger mera information om kurserna och om planering av studierna. Studieplan för kandidatundervisning som nätstudier inom Öppna universitetet vid Åbo Akademi ESF Huvudämne 70 sp Biämne 25 sp Gemensamma stud sp Valbara studier sp Sociologi Folkloristik De gemensamma studierna kan Rättsvetenskap Intro. till sociologin, 5 sp vt 09 Grundkurs i folkloristik, 5 sp ht 08 arrangeras inom öpu vid behov. Familje- o kvarlåtenskapsrätt del I, 7 sp ht 08 Människan i samh., 5 sp vt 09 Verbal folkloristik, 5 sp vt 09 Dessa är bl a: Offentlig förvaltning Informationsförvaltning Konstvetenskap Vetenskapsteori Kommunalpolitik, 10 sp ht 08 inleds 2009 Intro till konstvetenskapen, 6 sp vt 09 Statistisk data-analys Statskunskap Kvinnovetenskap 3 grundkurser à 10 sp Internationell politik o relationer, 5 sp vt 09 Kvinnor, kropp o hälsa, 5 sp ht 08 kurser i språk o. kommunikation Informationssytem Miljökunskap Grundkurs i informationssytem, 10 sp vt 09 Kulturekologi, 5 sp ht 08 Interkulturell kommunikation Miljöekonomins grunder, 5+5 sp vt 09 Culture, Business and Communication, 5 cr vt 09 Concepts of Sustainability, 5 sp ht 08 Religios Diversity in Europe, 10 cr vt 09 Ekologi och miljövård, 10 sp vt 09 Företagets organisation och ledning Nationalekonomi Organisation och ledning intro, 10 sp vt 09 Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp vt 09 Internationell marknadsföring Informationsförvaltning, inleds 2009 Grundkurs i marknadsföring, 10 sp vt 09 Offentlig förvaltning, inleds 2010 Psykologi Introduktion till psykologi, 10 sp ht 08 Etnologi Nutidsetnologi och ungdomskultur, 4 sp vt 09 Kulturledning Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp vt 09 Kultur- och socialantropologi Grk i socialantropologi, 5 sp ht 08 Religionsvetenskap Genus och religion, 10 sp ht 08 Socialpolitik Samhället och de äldre, 10 sp vt 09 Teologi Grundstudierna i allmän teologi inleds ht 08 Ang. folkloristik, konstvetenskap, kvinnovetenskap, miljökunskap, nationalekonomi se biämne 71

72 Tilläggsinformation Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får du från Fortbildningscentralerna i Åbo, tfn (02) och i Vasa, tfn (06) Ansökningstiden för att söka in via öpu-leden följer ÅA:s beslut om antagningstider (d.v.s. i slutet av maj samt till TF även i slutet av oktober) och som grund för ansökan anges utbildning inom det öppna universitetet. Observera att de sökande som inte har fått sin skolutbildning på svenska skall genomgå språkprov i svenska. När du väl kommit in vid Åbo Akademi för examensstudier, bör du notera att studierna i huvudsak bedrivs dagtid och kräver flexibilitet av dig som vuxenstuderande. Om studier vid Åbo Akademi eller Mer om öpu-leden samt om vuxenstudier: opu/praktiskt.htm Extra studerande Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller ett enskilt ämne vid universitetet. Studerande som vill fördjupa sig i ett ämne eller avlägga enskilda kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet (som särskilda kurser eller som studier på kvotplats) kan ansöka om att bli extra studerande. Även den som önskar få lärarbehörighet i ett ämne eller vill komplettera en tidigare examen kan ansöka om att bli extra studerande. Personer som har avlagt examen vid Åbo Akademi har tidigare haft rätt att bedriva kompletterande studier. Sådana studerande registreras fr.o.m vid någon av Fortbildningscentralerna (FC) vid Åbo Akademi som extra studerande. Som extra studerande har man inte rätt att avlägga examen utan att ha ansökt och blivit antagen till universitetet för examensstudier. Att vara extra studerande innebär att man deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande. Extra studerande har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Ansökan till extra studerande är fortlöpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Ansökningar och administration av extra studerande handhas av Fortbildningscentralen som även uppbär en studieavgift om 70 euro per läsår av extra studerande. För att kunna ansöka om studierätt som extra studerande bör man kontakta Fortbildningscentralens studievägledare för rådgivning. Därefter sänds ansökan till Fortbildningscentralen. Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har man möjlighet att ansöka om ny studierätt. Blanketter för ansökan fås från Fortbildningscentralen samt via Åbo Akademis nätsidor. Studieprestationerna registreras vid Fortbildningscentralen som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. 72

73 Våra kontaktuppgifter Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (FC/ÅA) Adress: Fabriksgatan 2, Åbo Tfn: (02) , Tina Engblom utbildningschef Tfn: (02) , Majlen Saarinen, studievägledning Tfn: (02) , Maria Saxén kansli, intyg, avgifter, tentanmälning Tfn: (02) , Christel Söderholm kansli, intyg, tentamensresultat Tfn: (02) , , Maria Jalava, FC:s infokansli Fax: (02) , e-post: opuabo.fi eller fornamn.efternamnabo.fi Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa (FC/Vasa) Adress: Strandgatan 2, våning B7, Vasa Tfn: (06) , Terese Ahlström studievägledning Tfn: (06) , Kerstin Kullbäck byråsekreterare; intyg, tentamensresultat Fax: (06) , e-post: opu-vasaabo.fi eller fornamn.efternamn abo.fi Våra kurser hittar Du också i Finlands Öppna Universitets databas: Kontaktuppgifter till samarbetsparterna ÖSTRA NYLAND Borgå folkakademin Runebergsgatan 16-18, Borgå tfn (019) , fax (019) e-post: infoakan.fi Borgå medborgarinstitut Skepparegatan 9, eller PB 220, Borgå tfn (019) , fax (019) e-post: bmiporvoo.fi Lovisa svenska medborgarinstitut Brandensteinsgatan 21, eller PB 68, Lovisa tfn (019) , fax (019) e-post: lovisamiedu.loviisa.fi Sibbo medborgarinstitut Sibbo skolcentrum, Sibbo tfn (09) , , fax (09) e-post: sibbomi.sipoonkosipoo.fi HUVUDSTADSREGIONEN Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Dagmarsgatan 3, PB 5200, Helsingfors stad tfn (09) , fax (09) e-post: kanslietarbis.hel.fi VÄSTRA NYLAND Hangö sommaruniversitet Skolgatan 9-11, eller PB 22, Hangö tfn (019) , fax (019) e-post: kanslihangosommaruni.fi Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Lärkkullavägen 22, Karis tfn (019) , fax (019) e-post: infolarkkulla.net Medborgarinstitutet Raseborg Höijersvägen 3, Ekenäs tfn e-post: mbiraseborg.fi Västra Nylands folkhögskola Strandpromenaden 3, Karis tfn (019) , *, fax (019) e-post: kurservnf.fi, infovnf.fi ÅBOLAND Axxell/Åbolands folkhögskola - Språk och turisminstitutet Pjukalavägen 134, Pargas tfn (02) , fax (02) e-post: kanslifolkis.fi Dragsfjärds arbetarinstitut Skolvägen 2, Kimito tfn (02) , fax (02) e-post: arbisdragsfjard.fi Kimitobygdens medborgarinstitut Skolvägen 2 eller PB 25, Kimito tfn (02) , fax (0) e-post: mbikimito.fi Turun kristillinen opisto (Åbo kristliga folkhögskola) Ringbrynjegatan 7, Åbo tfn (02) , fax (02) e-post: leena.kvisttk-opisto.fi ÅLAND Högskolan på Åland/Öppna högskolan Neptunigatan 17, eller PB 1010, Mariehamn tfn (018) , fax (018) e-post: openha.ax 73

74 SYD Kristinestads medborgarinstitut Lappfjärdsvägen 163 C, Kristinestad tfn (06) , , fax (06) e-post: mikrs.fi Närpes medborgarinstitut Kyrkvägen 2, Närpes tfn (06) , fax (06) e-post: minarpes.fi Svenska Österbottens folkakademi Vasavägen 764, Yttermark tfn (06) , fax (06) e-post: soffsoff.fi VASAREGIONEN Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Strandgatan 21-22, Vasa tfn (06) , fax (06) e-post: infoefo.fi Korsholms vuxeninstitut Skolvägen 1, Smedsby, Korsholm tfn (06) , fax (06) e-post: vuxeninstitutetkorsholm.fi Malax-Korsnäs medborgarinstitut Mamrevägen 13, Petalax tfn (06) , fax (06) e-post: mimalax.fi Vasa arbetarinstitut Kyrkoesplanaden 15, Vasa tfn (06) , , fax (06) e-post: arbisvaasa.fi Vasa sommaruniversitet Wolffskavägen 36 F 12, Vasa tfn (06) , fax (06) e-post: infovasasommaruniversitet.fi NORRA SVENSKA Jakobstads svenska arbetarinstitut Skolgatan 20, Jakobstad tfn (06) , fax (06) e-post: arbisjakobstad.fi Karlebynejdens institut Långbrogatan 1-3, Karleby tfn (06) , fax (06) e-post: ksokokkola.fi Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan 19, PB 46, Nykarleby tfn (06) , fax (06) e-post: kristliga.folkhogskolankrfolk.nu Kronoby medborgarinstitut Torgarevägen 4, Kronoby tfn (06) , fax (06) e-post: kronoby.mikfhs.fi Mellersta Österbottens sommaruniversitet Långbrogatan 1 eller PB 556, Karleby tfn (06) , fax (06) e-post: teija.myllymakichydenius.fi Norra ligan Lena Grahn-Söderström, högskoleombud tfn e-post: lena.grahn-soderstromabo.fi Pedersöre medborgarinstitut Skrufvilagatan 2, eller PB 1, Bennäs tfn (06) , , fax (06) e-post: mipedersore.fi Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad Skolgatan 20, Jakobstad tfn (06) , fax (06) e-post: marie-louise.bjorndahljakobstad.fi 74

75 L Öppna universitetets verksamhetsorter i Svenskfinland

76 FORTBILDNINGSCENTRALEN VID ÅBO AKADEMI Fabriksgatan 2, Åbo Tfn: (02) , fax: (02) FORTBILDNINGSCENTRALEN VID S HÖGSKOLA, ÅBO AKADEMI, VASA Strandgatan 2, vån B7, Vasa Tfn: (06) , fax: (06) L Åbo Akademi Finlands svenska universitet 76

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET

ÖPPNA UNIVERSITETET ÖPPNA UNIVERSITETET 2005-2006 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2005 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Kurser våren 2016 Österbotten

Kurser våren 2016 Österbotten Uppdaterad 19.2.2016/cl Kurser våren 2016 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp Tidpunkt: Start 30.1.2016

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Åbo Akademi. Österbotten

Åbo Akademi. Österbotten Åbo Akademi 2010 2011 Österbotten Bästa mottagare. Läsåret 2010-11 utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Kurser våren hela landet

Kurser våren hela landet Kurser våren 2018 hela landet Innehåll Vi har en stol ledig just för dig............................. 5 Allmän teologi...................................... 6 Arbetsplatspsykologi...................................

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program)

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Uppdaterad 14.12.2015/cl Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kurser Österbotten

Kurser Österbotten Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare:

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA kurser som kan erbjudas i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2005-2006 1 1. Innehåll 2. Inledning sid. 3 3. Nätkurser sid. 4 4. Humanistiska fakulteten

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Språk och språkvetenskap

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Information för första årets studerande måndag 2.9.2013 kl. 9.30 i. Information för längre hunna studerande måndag 2.9.2013 kl. 12.00 i. Period 1 GRUNDSTUDIER Muntliga

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Kurser våren 2017 hela landet

Kurser våren 2017 hela landet Uppdaterad 10.2.2017/cl Kurser våren 2017 hela landet Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer