Åbo Akademi. Österbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademi. Österbotten"

Transkript

1 Åbo Akademi Österbotten

2 Bästa mottagare. Läsåret utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen regi samt studieinformation hittar du på Denna sammanställning är kopierad från hemsidan och innehåller de kurser du kan läsa på ort och ställe i Österbotten samt samtliga nätkurser som du kan läsa oberoende av ort. Med önskan om studieglädje! ALLMÄN TEOLOGI Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid ett annat ämnesområde. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpu-leden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudierna i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Praktisk Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Universitetslärare Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 p Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) ÄMNESSTUDIER Världsvida och lokala perspektiv - ämnesstudier (fördjupning) i kyrkohistoria, 25 sp. Kyrkohistoria är ett ämne med många olika dimensioner. I kyrkohistorien möts det världsvida och det lokala, teologi och historia, forntid och nutid. Kyrkohistorien handlar inte bara om hur det var förr, den berättar också för oss om våra egna rötter och om vår egen plats i tillvaron. Den handlar om hur den kristna tron har kommit till uttryck både i enskilda personers liv och i kyrka, kultur och Uppsats jämte metodkurs i kyrkohistoria, 10 sp Tidpunkt: inleds , (seminariedag och vid behov flera) Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Anmälan senast Kyrkohistoria II, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Anmälan senast Valfri kurs eller litteraturstudier, 10 sp Tidpunkt: sommaren eller hösten 2011 Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Den valfria kursen kan också avläggas genom deltagande i en sommarkurs eller specialkurs i kyrkohistoria. Se ämnet Kyrkohistoria. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller (inga närstudier). Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Religionsvetenskap I, 5 sp (15 h) Tidpunkt:

3 Lärare: TD Sofia Sjö Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Patrik Hagman Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Nya testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Mika Hietanen Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Studiehelheten fortsätter under följande läsår. Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Universitetslärare Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 p Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast LÄSKURSER Kyrkohistoria I, 5 sp Tidpunkt: oktober 2010 Examinator: professor Ingvar Dahlbacka Anmälan senast Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: april 2011 Examinator: professor Gunnar af Hällström Anmälan senast ARBETSPLATSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade. ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , , 2010 Lärare: psykolog Bo Mellberg Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt:7-8.1, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: 4-5.2, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PM, arbetspsykolog Sabina Brunou Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 2-3.4, Lärare: PM, arbetspsykolog Sabina Brunou Arrangör: Mellersta österbottens sommaruniversitet ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt:8-9.4, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest BIOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tentamen , 10.2 el (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast , 27.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 24.3 eller (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 10.3 eller GIS - introduktion, 4 sp, GIS - fortsättningskurs, 4 sp, Se Geologi DATATEKNIK Kerstin Fagerström tfn: (02) e-post: MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpu-leden, då du avlagt datateknik-dilinje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datavetenskap via öpu-leden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna.

4 DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - Introduktion till datatekniken, 5 sp Tidpunkt: Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap. Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Fysik I 5 sp Inleds i oktober För närmare information se Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Tidpunkt: våren 2011 (inga närstudier) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Inleds i mars För närmare information se kemiteknik Datavetenskap Kerstin Fagerström tfn: (02) e-post: Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Logik, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datavetenskap via öpu-leden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna., Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - Introduktion till datavetenskap, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande Kunskap. Anmälan senast Datorteknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap. Anmälan senast DI-LINJE DI-linje som en öpu-led (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. på basis av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DIlinjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Teknik. ELEVHÄLSA Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Elevhälsa utgör ett tvärvetenskapligt ämne och utbildningen syftar till att ge olika grupper som kommer i kontakt med barn och unga kunskap i att agera i stödande men även förebyggande syften. Målsättningen är att ge kunskap om lagar och styrdokument som gäller inom barnskyddet samt de politiska riktlinjerna i arbetet med barn och unga. Genom utbildningen skall även nätverkstänkandet lyftas fram och de stödfunktioner som finns för att främja barn- och ungas psykiska välmående. Om man inte vill studera ämnet som helhet kan man ta enskild kurs. Examinator för studiehelheten är professor Kaj Björkqvist. ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Det praktiska elevvårdsarbetet 5 sp Datum: Lärare: kurator Maria Kentta Unga med risk för marginalisering 5 sp Datum: , Lärare: PeM Johanna Mickos Den mångkulturella skolan 5 sp Datum: 12.10, 26.10, 2.11, 23.11, Lärare: PeM Ritva Mertaniemi Att möta studeranden med olika behov 5 sp Datum: , Lärare PD Eeva-Liisa Salmi Slutseminarier i elevhälsa 5 sp Datum: 7.3, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi och PeM Johanna Mickos Arrangör: Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Det praktiska elevvårdsarbetet 5 sp Datum: Lärare: kurator Maria Kentta Den mångkulturella skolan 5 sp

5 Datum: , Lärare: PeM Ritva Mertaniemi Unga med risk för marginalisering 5 sp Datum: , Lärare: PeM Johanna Mickos Slutseminarier i elevhälsa 5 sp Datum: 15.3, Lärare: PeM Johanna Mickos och PD Eeva- Liisa Salmi FILOSOFI Katarina Humina tfn: (02) e-post: Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter (både muntliga och skriftliga) att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre del, 5 sp Filosofin historia, nyare del, 5 sp Moralfilosofi, 5 sp Logik, 5 sp 25 sp i filosofi kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med filosofi som huvudämne). Arrangör: Vasa sommaruniversitet FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Filosofins historia - äldre delen, 5 sp (24h) Tidpunkt: ht 2010 Lärare: FM Kim Berts Studiehelheten fortsätter följande läsår. FOLKLORISTIK Maria Johansson tfn: (02) e-post: FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: FM Sofie Strandén Anmälan senast Verbal folklore, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: FD Blanka Henriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Diana Lund tfn: (02) e-post: Inom ämnet företagets organisation och ledning är målsättningen att den studerande skall få färdigheter i ledandet av människor och komplexa organisationer, en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären. Ämnets intressen spänner över en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human Resource Management, 5 sp eller Ledarskap, 5 sp Via ÖPU till ekonomexamen! Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du sedan förr har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (10 SP) - GRUNDSTUDIER (25 SP PÅGÅR i ÅBO OCH Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 5.10 Lärare: EM Eerika Saaristo, m.fl. Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 25.1 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Strategisk ledning, 5 sp Anmälan senast 17.1 Studiehelheten fortsätter ev. följande läsår i Åbo och Jakobstad med kurserna HRM, 5 sp/ledarskap, 5 sp och ev. kurser på ämnesstudienivå i Åbo. Arrangör: Vasa sommaruniversitet FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP)- GRUNDSTUDIER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds , ev. inledande tutorträff, nätföreläsning 5.10 Lärare: EM Eerika Saaristo, m.fl. Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast Strategisk praxis, 5 sp

6 Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 25.1 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Strategisk ledning, 5 sp Anmälan senast 17.1 HISTORIA Katarina Humina tfn: (02) e-post: Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp HISTORIA (25 SP) Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Grundkurs i historia I, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Kaj Sandberg Anmälan senast Grundkurs i historia II: talen, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOKUNSKAP Terese Ahlström tfn: (06) e-post: Hälsokunskap erbjuds inom det öppna universitetet från och med våren Hälsokunskap är genom en lagändring ett obligatoriskt ämne i grundskolan och införs enligt de nya läroplanerna stegvis från och med hösten Ämneslärare med ämnesbehörighet i särskilda ämnen är behöriga att undervisa hälsokunskap i åk 7-9 i grundskolan/gymnasiet fram till år 2012/2011. Därefter krävs ämnesstudier i hälso kunskap, 35 sv/60 sp, för behörighet att undervisa i åk 7-9 i grundskola och gymnasium. Studierna i hälsokunskap behandlar centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt upplevda hälsa. Vidare behandlas bland annat kostvanor, sexualitet och droger och hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Anatomi och fysiologi, 3 sp Utveckling av social kompetens, 4 sp Hälsa i skolkontext I, 8 sp HÄLSOKUNSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folkhälsovetenskapliga frågeställningar 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Barns- och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Hälsokunskapens teori och begrepp, 5sp Tidpunkt: 10-start: och Lärare: PM Anna Forsman Anatomi och fysiologi, 3 sp (15h) Tidpunkt: Lärare: FM Nina Grönfors Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: OL Katarina Brink Utveckling av social kompetens, 4 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: PeD Eeva-Liisa Salmi Hälsa i skolkontext I, 8 sp (40h) Tidpunkt: 10.3, 12.3, 24.3, 31.3, (7.4, kost), (14.4. idrott), ( drog), 28.4, Lärare: PeD Marita Eklund, hushållslärare Ann-Charlotte Ahlqvist, PhD Jan-Erik Romar, Anne Salovaara-Kero HÄLSOKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap, 25 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Tidpunkt: 3-4-9, Lärare: PeD Marita Eklund Hälsa och forskning, 10 sp Tidpunkt: och slutseminarium Lärare: PM Anna Forsman HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Terese Ahlström tfn: (06) e-post: Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper. Avlagda studier i hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s.k. öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning på basis av studier avlagda vid öppna universitetet. Kvotplatser i hälsovårdsadministration (4 platser)

7 HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUNDSTUDIER Höstens kurser inleds i september För närmare information angående kvotplatser i Hälsovårdsadministration: Terese Ahlström IDROTTSPSYKOLOGI/PEDAGOGIK NYHET! Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: Kursens mål är att deltagarna förväntas kunna förstå och identifiera grunderna inom idrottspsykologin. Deltagaren skall kunna koppla beteendevetenskap och kognitiv psykologi till idrottssammanhang och förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Deltagaren skall även kunna ge exempel på olika mentala träningstekniker inom idrotten och förstå sambandet mellan motivation, målsättning och prestation. Studiehelhetens delar: Idrottspsykologi 15 sp och samt idrottspedagogik 15 sp Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med övningar (ex gruppövningar) samt hemtentamen. Vissa undervisningsdelar kommer att finnas på nätet på plattformen Moodle samt delvis inom ramen för projektet Nordic knowledge on webb. Studiehelheten Idrottspsykologi/pedagogik 25 sp är ett samarbete mellan ÅA i Vasa och institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Helheten består av fem delkurser: Introduktion till idrottspsykologi 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5 sp Idrottsdidaktik och metodik 5 sp Motorik och inlärning 5 sp IDROTTSPSYKOLOGI/PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER GRUNDLÄGGANDE IDROTTSPSYKOLOGI (15 SP): Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: 30.10, Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5, sp Tidpunkt: och Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet TILLÄMPAD IDROTTSPEDAGOGIK (10 SP): Idrottsdidaktik och metodik, 5 sp Tidpunkt: 15.1 (introduceras och inleds under delkursen Socialpsykologiska perspektivs på idrott), , Lärare: PeD, lektor Jan- Erik Romar Motorik och inlärning, 5 sp Tidpunkt: 6-7.5, Lärare: PhD, lektor Jan- Erik Romar Helheten kan utvidgas med enskilda kurser inom Idrottspsykologin. Information vid kursinledning. INDUSTRIELL EKONOMI Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: INDUSTRIELL Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo (fre och lör 9-15). Närstudierna kan kompenseras på annat vis enligt diskussion med läraren. Lärare: DI, universitetslärare Johanna Liinamaa Se Kemiteknik - DI-linje INFORMATIONSFÖRVALTNING Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: Informationsförvaltning ger behörighet för biblioteksjobb. Internet är en del av de flestas vardag, det behövs handledare i den elektroniska världen som känner till hur informationen bäst lagras, återvinns, förmedlas och evalueras. Detta är de centrala verktyg som alltid varit den specialkompetens studier i informationsförvaltning ger. Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information, inte bara på nätet, utan mera allmänt så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kunskapsorganisation, kvalitetsbedömning, kommunikation samt uppbyggnad av olika typer av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsförvaltning kan du söka via öpu-leden till samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. INFORMATIONSFÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationsförvaltning, 10 sp Kunskapsorganisation, 8 sp Informationssökning I, 7 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Kommunikation och inlärning, 3 sp Organisation och marknadsföring, 3 sp Beståndsadministration, 4 sp Den sociala webben, 5 sp Informationssökning II, 4 sp ENSKILD KURS I Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I Den sociala webben, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar , samt en träff via Internet vars datum bestäms på kursen) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast

8 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Diana Lund tfn: (02) e-post: Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomer som har studerat internationell marknadsföring kan arbeta med varierande företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning; praktisk marknadsföring; distribution och supply chain management; marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara: Kundrelationer, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Arrangör: Vasa sommaruniversitet INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (30 SP) KURSPAKET International Business: a European Perspective, 10 sp Time: week 3-15 (study meetings , 2.3 and Please note, dates are subject to change) Teacher: EL Monica Nyholm Prerequisites: Basic studies in marketing or similar work experience. Registration no later than 10.1 KEMI Johanna Fredenberg tfn: (02) e-post: Arrangör: Vasa Sommaruniversitet Allmän kemi, 6 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Vasa Lärare: akademilektor Johan Werkelin Allmän kemi laborationer, 2 sp Tidpunkt: våren 2011 Förkunskaper: Allmän kemi, 6 sp Se Kemiteknik - DI-linje KEMITEKNIK- DI-LINJE Johanna Fredenberg tfn: (02) e-post: Från och med ifjol ingår i Åbo Akademis öppna universitets utbud kurser i kemiteknik (även kallat processteknik). Processoch kemitekniskt kunnande är traditionellt en förutsättning för industrier som levererar livsmedel, läkemedel, energi och material som t.ex. glas, cement, keramer, plast, trä, metall och papper. Numera läggs även stor tyngd vid den gröna kemin - nya, miljövänliga processer och ekologiskt hållbara och förnybara material utvecklas ständigt genom forskning och utveckling. Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! DI-Linjen som öpu-led är en nyhet inom ramen för det öppna universitetet. Genom DIlinjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 65 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. Kurserna erbjuds nätbaserat eller annars på distans förutom t.ex. laborationer som erbjuds koncentrerat (vanligen under veckoslut) i Åbo. DI-linjen i kemiteknik är så uppbyggd att nya studerande kan ansluta sig årligen! Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik samt preliminär tidsplan Allmän kemi sp, hösten 2009 Organisk kemi I, 4 sp, våren 2010 Analytisk kemi I, 3 sp, hösten sp Från ved till papper, 6 sp, våren 2011 * Pappersförädling, 3 sp, hösten 2011 * Trä- och papperskemi, 6 sp, våren sp * Förkunskap: Från ved till papper Processteknikens grunder, 6 sp, hösten 2010 Kemisk reaktionsteknik, 4 sp hösten 2011 Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp, våren sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp, våren 2012 (motsv. Matematik III, 3 sp) *Försöksplanering, 4 sp, hösten 2012 *Förkunskap: Sannolikhetslära 7 sp Fysik I, 5 sp, hösten 2010, hösten 2012 Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp, våren 2011, våren 2013 Programmering, grundkurs, 5 sp, varje vår Summa kursutbud 65 sp DI-LINJE i KEMITEKNIK - LÄSÅRETS UTBUD Processteknikens grunder, 6 sp Tidpunkt: Lärare: professor Ron Zevenhoven m.fl. Anmälan senast Fysik I, 5 sp Tidpunkt: oktober 2010 Lärare: NN Anmälan senast: september 2010 INDUSTRIELL Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo (fre och lör 9-15). Närstudierna kan kompenseras på annat vis enligt diskussion med läraren. Lärare: DI, universitetslärare Johanna Liinamaa Förkunskaper: inga Anmälan senast Från ved till papper, 6 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo, laborationsveckoslut Lärare: akademilektorer Mari Nurmi, Jan Gustavsson m fl. Förkunskaper: inga Anmälan senast

9 Se även Datavetenskap (Programmering grundkurs, 5 sp erbjuds varje vår). Arrangör: Vasa Sommaruniversitet Allmän kemi, 6 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Vasa Lärare: akademilektor Johan Werkelin Förkunskaper: inga, men kunskaper i matematik en fördel Anmälan senast 28.5 via Allmän kemi laborationer, 2 sp Tidpunkt: våren 2011 Förkunskaper: Allmän kemi, 6 sp Följ med för sista anmälningsdatum! KONSTVETENSKAP Katarina Humina tfn: (02) e-post: Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av den s k öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med konstvetenskap som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vart tredje år. Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten och Vasa sommaruniversitet KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Renässansens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Mikaela Lostedt Anmälan senast Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: FM Mikaela Lostedt Anmälan senast Grundstudierna inleds från början nästa läsår. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Maria Johansson tfn: (02) e-post: Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Antropologins metod och teori, 5 sp Valbara kurser: Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kulturantropologi, 6-10 sp Historisk antropologi, 7 sp Antropologins filosofi, 4-10 sp LÄSKURSER Religionsantropologi, 5 sp, Musikantropologi, 2-13 sp, Antropologiska inriktningar inom folkloristik, 5-10 sp, Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp, Socialantropologi, 5 sp, Historisk antropologi, 8 sp, Antropologins filosofi, 5-10 sp, Genus och antropologi, 5 sp, Antropologer i fält, 5 sp KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) - Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: PD Kennet Sillander Anmälan senast Folkmedicin och medicinsk antropologi, 5 sp Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: FD Lena Marander-Eklund KVINNOVETENSKAP Majlen Saarinen tfn: (02) e-post: KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. Det finländska samhället bygger på lagstiftning som förbjuder och vill motarbeta all slags förtryck p.g.a. kön, nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, etc. Studerande i ämnet får kunskap om kön/genus, jämställdhet, mångfald, intersektionalitet, minoriteter och skillnader. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och feministiska klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa, Blodspåren eller Historia om familjen. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR)

10 @ Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Eva-Mikaela Kinnari Anmälan senast: Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier i Feministiska klassiker & Teori I, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PhD Katriina Honkanen Anmälan senast Kursen ingår i grundstudierna i kvinnovetenskap Arrangör: Kristinestads medborgarinstitut ENSKILD KURS I KVINNOVETENSKAP Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: Lic. Sari Irni Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier i kvinnovetenskap LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Katarina Humina tfn: (02) e-post: I vårt lands skolor ges undervisning i livsåskådningskunskap som ett alternativ för de elever som inte tillhör ett religiöst samfund. Livsåskådningskunskap kan utgöra biämne inom linjen för ämneslärare, men kan också väljas av andra intresserade. Studierätt i ämnet tillkommer studerande som har avklarat introduktionskursen i filosofi. Undervisningens centrala mål är att ge den studerande förmågan att informera andra om livsåskådningsfrågor och att stimulera och leda diskussioner om dem. Genom att avlägga en studiehelhet (60 sp) enligt de fordringar som anges nedan uppnår man ämneslärarkompetens i livsåskådningskunskap. Inom öppna universitetet kan man avlägga grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp) i ämnet livsåskådningskunskap. Därutöver erbjuds specialkurser i anslutning till ämnet. Utbudet varierar läsårsvis. Examinator: professor Olli Lagerspetz. LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER *Introduktion i filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp *Moralfilosofi, 5 sp *Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp *Grundkurs i religionspsykologi, 3 sp *Islam, 2 sp LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp *Religionsfilosofi med livsåskådningskunskap, 5 sp *Proseminarium i filosofi, 5 sp *Moderna riktningar i filosofin, 5 sp *Idé- och kulturhistoria, 10 sp *Religionssociologi, 5 sp Kurserna markerade med * är obligatoriska. Därtill kan man inom respektive nivå välja alternativt Filosofins historia, äldre delen, 5 sp eller Filosofins historia, nyare delen, 5 sp. Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Filosofins historia - äldre delen, 5 sp (24h) Tidpunkt: hösten 2010 Lärare: FM Kim Berts Studiehelheten fortsätter följande läsår. MEDIEPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: Kurserna inom mediepsykologi strävar efter att ge kunskap om teoretiska aspekter av mediepsykologi, t.ex. om semiotik och innehållsanalys, samt hur användare påverkas av media. Arrangör: Närpes och Kristinestads medborgarinstitut MEDIEPSYKOLOGI (25SP)- GRUNDSTUDIER Musikpsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Musikterapeut Disa Kneck-Möller Mediepsykologins grunder, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeD Sol-Britt Arnolds-Granlund Ungdom och internet 5, sp Tidpunkt: Lärare: PeD Sol-Britt Arnolds-Granlund Filmpsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeD Sol-Britt Arnolds-Granlund Massmediepåverkan, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PL Ari Nykvist MILJÖKUNSKAP Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: Mångsidig kunskap om miljöfrågor ger en grund för planering och beslutsfattande i många aktuella sammanhang där bl.a. ekologiska, ekonomiska, etiska, kulturella och rättsliga aspekter skall beaktas. Miljökunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur flera vetenskapers synvinkel. Målsättningen är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor som berör många olika ämnesområden samtidigt. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi samt i en öpu-led till dessa. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Miljökunskap (25 sp) nätstudier (inga närstudier förutom tentamen på vissa kurser) erbjuds kontinuerligt och kan avläggas under två läsår: Obligatorisk kurs (inleds varje vår): Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) (Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Miljöekonomins grunder, sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Kulturekologi, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Av de valbara kurserna skall minst 5 sp väljas från respektive fakultetsområde Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi, Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet och Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik. Ytterligare valbara kurser kan erbjudas under läsåret.

11 MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Man kan även delta i enskilda Miljöekonomins grunder, sp Tidpunkt: sp (inga närstudier förutom tentamen) sp (seminarier på nätet, inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast Concepts of Sustainability, 5 cr. Time: (inga närstudier, no contact hours) Teacher: FM Sinikka Suomalainen m fl. Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Registration not later than Kulturekologi, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FL Niklas Huldén Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (5sp + 5sp) Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen) del II (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast NATIONALEKONOMI Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. Centrala frågor inom nationalekonomin är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelning av inkomster, globalisering, utrikeshandel och integration. 25 sp i nationalekonomi kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till PK- eller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna varje år. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser, totalt 15 sp: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finland och EU:s ekonomi, 5 sp Valbara kurser, totalt 10 sp: Den globala ekonomin, 5 sp Banker och penningteori, 5 sp Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Finland och EU:s ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds v (introducerande föreläsning 25.9 kl 10-13) Lärare: PM Mika Rajala Anmälan senast v 36 NATIONALEKONOMI (25 SP) - Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kursen Banker och penningteori, 5 sp OFFENTLIG FÖRVALTNING Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. Aktuella forskningsområden är bl. a kommunforskning, miljöinriktad forskning och på senare tid organisationsteori. Offentlig förvaltning kan tacksamt kombineras med flera olika samhällsvetenskapliga ämnen (bl.a. sociologi, statskunskap, nationalekonomi och informationsförvaltning) men också med tvärvetenskapliga helheter (Miljökunskap och Europakunskap) samt ekonomiska ämnen (t ex företagets organisation och ledning). 25 sp i offentlig förvaltning kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till PKeller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studier vart tredje år. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleddes våren 2010 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) GRUNDSTUDIER Organisationsteori I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: PL Linnéa Henriksson Anmälan senast Budgetering och redovisning, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: PL Linnéa Henriksson Anmälan senast 3.1. ÖSTERBOTTE Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I OFFENTLIG FÖRVALTNING FÖRDJUPADE STUDIER Medborgaren och förvaltningen, 10 sp (25 h) Tidpunkt: 24.8, 26.8, 31.8, 2.9, 7.9, /19.30 (20 h) Lärare: PD Claus Stolpe Kursen ingår som valbara studier inom ämnesstudier (Vasa) eller fördjupade studier (Åbo). Anmälan senast ENSKILD KURS I OFFENTLIG FÖRVALTNING - ÄMNESSTUDIER Förvaltning i förändring, 10 sp Tidpunkt: v 18-21, 2011 Lärare: PL Siv Sandberg Kursen ingår som valbara studier inom ämnesstudier i offentlig förvaltning. Anmälan senast 3 veckor innan kursstart.

12 PEDAGOGIK, ALLMÄN Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: Studierna i allmän pedagogik innebär att den studerande utvecklar sig till en specialist på det pedagogiska området inom arbetslivet. Professionellt ger utbildningen förutsättningar att fungera som sakkunnig och ansvarig för utbildningsplanering och evaluering, personalutbildning och personaladministration, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, informations- och koordinationsverksamhet inom utbildningssektorn på nationell och internationell nivå. Examinator för helheten är professor Michael Uljens. PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik 5 sp Pedagogisk sociologi 5 sp Didaktik 5 sp Pedagogisk psykologi I 5 sp Pedagogisk filosofi och historia 5 sp OBS! Nyhet: i Åbo och Vasa kan man välja att läsa Pedagogiskt ledarskap 10 sp och räkna in den kursen i grundstudierna istället för Didaktik, 5 sp och Pedagogisk filosofi och historia 5 sp. Kursen riktar sig speciellt till personer som fungerar som ledare och den kan även läsas som enskild kurs. Arrangörer: Närpes medborgarinstitut, Kristinestads medborgarinstitut PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 sp) - GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 7.9, 21.9, 22.9, 28.9 och Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Didaktik, 5 sp (25 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM, doktorand Rita Nordström-Lytz Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: 8.3, 15.3, 23.3, 29.3 och Lärare: PeM, doktorand Denice Vesterback Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeM, doktorand Rita Nordström-Lytz PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeL Marina Lundkvist Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: 3.11, 10.11, , och Lärare: PeM Hans-Erik Jansson Didaktik, 5 sp (25 h) Tidpunkt: , 26.1 och Lärare: PeD Tom Wikman Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeL Rolf Sundqvist Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeL Marina Lundkvist NYHET!i Vasa kan man välja att läsa Pedagogiskt ledarskap 10 sp och räkna in den kursen i grundstudierna istället för Didaktik, 5 sp och Pedagogisk filosofi och historia 5 sp. Kursen riktar sig speciellt till personer som fungerar som ledare och den kan även läsas som enskild kurs. Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt ENSKILDA KURSER I PEDAGOGIK -INOM UTBILDNING, ORGANISATION OCH FÖRVALTNING Allmän planeringsteori, 4 sp Tidpunkt: 22.9, 30.9, 6.10, och Lärare: PM Anna-Lena Palomäki Tjänstemannarätt 3 sp Tidpunkt: 9.3, 14.3, 16.3, 21.3 och Lärare: skolråd Per-Elof Boström PEDAGOGIK, TILLÄMPAD (LÄRARUTBILDNING) Terese Ahlström tfn: (06) e-post: ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Fortsättningskurs i pedagogisk handledning, 15 sp Tidpunkt: , (Kari), , Lärare: FL Lilian Rönnqvist, prof. Kari Söndenå PROCESSTEKNIK Processteknikens grunder, 6 sp Tidpunkt: inleds Lärare: professor Ron Zevenhoven m.fl. Under de två följande läsåren kan man fördjupa sig i process/ kemiteknik genom kurserna Kemisk reaktionsteknik, 4 sp samt Introduktion till system- och reglerteknik, 3 sp Se Kemiteknik - DI-linje PSYKOLOGI Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. Det är alltså frågeställningar som berör oss alla. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Kurser Österbotten

Kurser Österbotten Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Kurser våren 2016 Österbotten

Kurser våren 2016 Österbotten Uppdaterad 19.2.2016/cl Kurser våren 2016 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp Tidpunkt: Start 30.1.2016

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kurser våren hela landet

Kurser våren hela landet Kurser våren 2018 hela landet Innehåll Vi har en stol ledig just för dig............................. 5 Allmän teologi...................................... 6 Arbetsplatspsykologi...................................

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Kurser läsåret hela landet

Kurser läsåret hela landet Kurser läsåret 2016-17 hela landet Innehåll Vi har en stol ledig just för dig............................. 5 Allmän teologi...................................... 6 Arbetsplatspsykologi...................................

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program)

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Uppdaterad 14.12.2015/cl Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK

BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK Kurser inom BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK Du som vill lära dig själv och andra: Om och för livet och världen! Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Strandgatan 2, 65100 VASA

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information 1. Allmän information Åbo Akademis öppna universitet förverkligas i samarbete med närmare 30 samarbetsparter runtom i Svenskfinland. Kompendiet presenterar de kurser/ämnen som vi tillsammans med er kan

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer