Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo"

Transkript

1 Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo

2 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid ett annat ämnesområde. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpu-leden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudierna i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Praktisk teologi. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) ER Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Universitetslärare Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 p Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Världsvida och lokala perspektiv - ämnesstudier (fördjupning)i kyrkohistoria, 25 sp Kyrkohistoria är ett ämne med många olika dimensioner. I kyrkohistorien möts det världsvida och det lokala, teologi och historia, forntid och nutid. Kyrkohistorien handlar inte bara om hur det var förr, den berättar också för oss om våra egna rötter och om vår egen plats i tillvaron. Den handlar om hur den kristna tron har kommit till uttryck både i enskilda personers liv och i kyrka, kultur och samhälle. ER Kyrkohistoria II, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: prof Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Anmälan senast Valfri kurs eller litteraturstudier, 10 sp Tidpunkt: sommaren eller hösten 2011 Lärare: prof Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Den valfria kursen kan också avläggas genom deltagande i en specialkurs i kyrkohistoria. Se Kyrkohistoria. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller (inga närstudier) Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tentamen 10.2 el (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast 27.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen 24.3 eller (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast 10.3 eller GIS - fortsättningskurs, 4 sp, Se Geologi DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap.

3 DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DIexamen till ämnet datateknik via öpu-leden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) ER Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Inleds i mars För närmare information se kemiteknik Datavetenskap Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Logik, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datavetenskap via öpu-leden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) ER Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) ) Datorteknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast DI-LINJE DI-linje som en öpu-led (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. på basis av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Teknik. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor ( eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Kvotplatser i engelska språket och litteraturen GRUNDSTUDIER (25 SP) Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II, 5 p; vårterminen, jan-mars 2011 Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III, 5 p; vårterminen, mars-maj

4 ÄMNESSTUDIER (35 SP) Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars 2011 Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj 2011 English Linguistics II (5p); vårterminen, jan-maj 2011 Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Studierna lämpar sig för dem som är intresserade av kulturvetenskaper, för dem som önskar avlägga fristående kurser i etnologi eller för dem som önskar läsa etnologi som biämne. SPECIALKURS I ETNOLOGI Kommunikation och kontakt, 5 sp Tidpunkt: tisdagar kl Lärare: Sonja Hagelstam, FM Ann-Charlotte Palmgren Kurserna kan ingå i ämnesstudier i etnologi eller tas som fritt valbara kurser. EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Economic Integration in Europe, cr / Ekonomisk integration i Europa, sp Time: (lectures), (seminars), on Wednesdays Lecturer: ED Christer Lindholm Prerequisites: A basic course in Economics Registration not later than January 4th, 2011 EG-rätt, 10 sp Se Rättsvetenskap FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter (både muntliga och skriftliga) att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. SPECIALKURS I FILOSOFI Filosofiska frågeställningar om antropologi, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FM Ylva Gustafsson Anmälan senast FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens och historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med folkloristik som huvudämne). Studiehelheten (25 sp + delar av 35 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vartannat år. FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Verbal folklore, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Blanka Henriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Som en nyhet läsåret har du möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska på ett antal kurser dagtid. Beroende på intresse finns sedan möjligheter att utvidga utbudet följande läsår. Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) Kvotplatser i franska språket och litteraturen Compétences écrites 1, 4 sp (3 platser) Tidpunkt: v 2-21, 2011, tisdagar kl Lärare: Svante Lindberg Kursen kräver kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i franska Le roman francophone contemporain, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v 11-21, 2011, torsdagar kl Lärare: Svante Lindberg Kursen ingår i fördjupade studier i franska. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Inom ämnet företagets organisation och ledning är målsättningen att den studerande skall få färdigheter i ledandet av människor och komplexa organisationer, en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären. Ämnets intressen spänner över

5 en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human Resource Management, 5 sp eller Ledarskap, 5 sp Via ÖPU till ekonomexamen! Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du sedan förr har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 25.1 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Strategisk ledning, 5 sp Anmälan senast 17.1 Studiehelheten fortsätter ev. följande läsår med kurserna HRM, 5 sp/ledarskap, 5 sp och ev. kurser på ämnesstudienivå. ENSKILDA KURSER I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds i januari 2011 med närstudieträffar Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 20.1 GEOLOGI Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Geologiutbildningen är en bra grundutbildning i naturvetenskap som kan kombineras med andra ämnen och anpassas till olika arbetsuppgifter. ENSKILD KURS I GEOLOGI GIS - fortsättningskurs, 4 sp Tidpunkt: , och , fredagar kl , lördagar kl Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälan senast HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) ER Grundkurs i historia II: talen, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FM Anna Sundelin Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. INDUSTRIELL EKONOMI INDUSTRIELL EKONOMI Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo (fre och lör 9-15). Närstudierna kan kompenseras på annat vis enligt diskussion med läraren. Lärare: DI, universitetslärare Johanna Liinamaa Se Kemiteknik - DI-linje INFORMATIONSFÖRVALTNING Informationsförvaltning ger behörighet för biblioteksjobb. Internet är en del av de flestas vardag, det behövs handledare i den elektroniska världen som känner till hur informationen bäst lagras, återvinns, förmedlas och evalueras. Detta är de centrala verktyg som alltid varit den specialkompetens studier i informationsförvaltning ger. Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information, inte bara på nätet, utan mera allmänt så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kunskapsorganisation, kvalitetsbedömning, kommunikation samt uppbyggnad av olika typer av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsförvaltning kan du söka via öpu-leden till samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. INFORMATIONSFÖRVALTNING (25 SP) - GRUND- STUDIER Grundkurs i informationsförvaltning, 10 sp Kunskapsorganisation, 8 sp Informationssökning I, 7 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING (35 SP) - ÄMNES- STUDIER Kommunikation och inlärning, 3 sp Organisation och marknadsföring, 3 sp Beståndsadministration, 4 sp Den sociala webben, 5 sp Informationssökning II, 4 sp Databaskonstruktion, 5 sp Arkivvetenskap, 2 sp/alt Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Informationsjuridik, 2 sp Praktik, 5 sp/alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Aktuell forskning, 2 sp 5 (Kandidatuppsats, 10 sp)

6 ENSKILD KURS I INFORMATIONSFÖRVALTNING Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 SP) (PÅGÅR) ER Beståndsadministration, 4 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Den sociala webben, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar , samt en träff vars datum bestäms på kursen) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kontakta kursens handledare Lärare: FM Nancy Pettersson Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Informationssökning II, 4 sp och Databaskonstruktion, 5 sp. 6 INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är att den som har studerat informationssystem skall ha en bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT tas i bruk, eller som projektledare och team leader (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. ENSKILD KURS I INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i programmering, 5 sp Tidpunkt: våren 2011 Mera information: INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation. Öppna universitetet erbjuder varje läsår några kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionskursen välja en enskild kurs. Olika ämnen ansvarar för vissa enskilda kurser. En del av kurserna kan även avläggas genom självstudier INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Religionsvetenskap: Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Sociologi: Det mångkulturella samhället, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se ämnet Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP)- ÄM- NESSTUDIER Ämnesstudierna består av ett utbud av kurser som studerandena kan välja bland. Kurshelheten avslutas med en obligatorisk proseminarieuppsats. Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp, (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Etnologi: Europeiska kulturmiljöer, 7 sp, Det mångkulturella Finland, 10 sp, Etnicitet och Identifikationer, 5 sp Europakunskap: Integrationens grunder, 5 sp Historia: The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr Kultur- och socialantropologi: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Religionsvetenskap: Kulturmöten och religionsdialog, 10 sp Sociologi: Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 sp Tyska: Interkulturelles Management, 3 sp Obligatorisk proseminarieuppsats, 5 sp. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP) ÄMNESSTUDIER The conceptual history of multiculturalism, 5 cr Time: 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 3.3, , Lecturer: Mats Wickström, FM Registration: not later than INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomer som har studerat internationell marknadsföring kan arbeta med varierande företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning; praktisk marknadsföring; distribution och supply chain management; marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer.

7 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara: Kundrelationer, 5 sp - alt. grund-/ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp - alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alt. grund-/ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) International Business: a European Perspective, 10 sp Time: week 3-15 (study meetings , 2.3 and 13.4) Teacher: EL Monica Nyholm Prerequisites: Basic studies in marketing or similar work experience. Registration no later than 10.1 Ny grundstudiehelhet inleds ev. nästa läsår. KEMITEKNIK- DI-LINJE Från och med ifjol ingår i Åbo Akademis öppna universitets utbud kurser i kemiteknik (även kallat processteknik). Process- och kemitekniskt kunnande är traditionellt en förutsättning för industrier som levererar livsmedel, läkemedel, energi och material som t.ex. glas, cement, keramer, plast, trä, metall och papper. Numera läggs även stor tyngd vid den gröna kemin - nya, miljövänliga processer och ekologiskt hållbara och förnybara material utvecklas ständigt genom forskning och utveckling. Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! DI-Linjen som öpu-led är en nyhet inom ramen för det öppna universitetet. Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 65 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. Kurserna erbjuds nätbaserat eller annars på distans förutom t.ex. laborationer som erbjuds koncentrerat (vanligen under veckoslut) i Åbo. DI-linjen i kemiteknik är så uppbyggd att nya studerande kan ansluta sig årligen! Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik samt preliminär tidsplan Allmän kemi sp, hösten 2009 Organisk kemi I, 4 sp, våren 2010 Analytisk kemi I, 3 sp, hösten sp Från ved till papper, 6 sp, våren 2011 * Pappersförädling, 3 sp, hösten 2011 * Trä- och papperskemi, 6 sp, våren sp * Förkunskap: Från ved till papper Processteknikens grunder, 6 sp, hösten 2010 Kemisk reaktionsteknik, 4 sp hösten 2011 Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp, vt sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp, våren 2012 (motsv. Matematik III, 3 sp) *Försöksplanering, 4 sp, hösten 2012 *Förkunskap: Sannolikhetslära 7 sp Fysik I, 5 sp, hösten 2010, hösten 2012 Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp, våren 2011, våren 2013 Programmering, grundkurs, 5 sp, varje vår Summa kursutbud 65 sp DI-LINJE i KEMITEKNIK - LÄSÅRETS UTBUD ER INDUSTRIELL EKONOMI Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo (fre och lör 9-15). Närstudierna kan kompenseras på annat vis enligt diskussion med läraren. Lärare: DI, universitetslärare Johanna Liinamaa Förkunskaper: inga Anmälan senast TRÄFÖRÄDLING Från ved till papper, 6 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo, laborationsveckoslut Lärare: akademilekt. Mari Nurmi, Jan Gustavsson m fl. Förkunskaper: inga Anmälan senast Se även Datavetenskap (Programmering grundkurs, 5 sp erbjuds varje vår). KONSTVETENSKAP Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av den s k öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med konstvetenskap som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vart tredje år. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: FM Mikaela Lostedt Anmälan senast Grundstudierna inleds från början nästa läsår. SPECIALKURS I KONSTVETENSKAP Europeiska möbelstilar, 5 sp (15 h) Tidpunkt: inleds , fre 18-21, lö 9-15 Lärare: museichef Kari-Paavo Kokki och Ulla Seppälä-Kavén, lektor i formgivning 7

8 Kulturjuridik, 5 sp (nätstödd) Tidpunkt: inleds den 24.1 med två webbavsnitt som pågår fram till Parallellt med arbetet på webben ordnas närstudiepass enligt följande: torsdag 24.2 kl 18-21, 26.2 kl 9-15 och 12.3 kl Ytterligare en närstudieträff ordnas i mars. Lärare: JL Jari Vuorijoki, JM Linda Basilier, ED Brita Herler + gästföreläsare 8 KULTURLEDNING Kulturledning är ett biämne som erbjuder tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade. Detta har att göra med att kraven på professionalitet hela tiden ökar inom kulturlivet, det krävs flera färdigheter och mera kompetens för att klara av det mångfacetterade området som kultursektorn innebär. Kursernas egenart består i att de ska bilda en bro mellan humaniora och kulturfältet (arbetslivet). Examinator för helheten: docent Lena Marander-Eklund KULTURLEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (erbjuds varje höst) Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp KULTURLEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Filosofiska frågeställningar kring antropologin, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FM Ylva Gustafsson KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. Det finländska samhället bygger på lagstiftning som förbjuder och vill motarbeta all slags förtryck p.g.a. kön, nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, etc. Studerande i ämnet får kunskap om kön/genus, jämställdhet, mångfald, intersektionalitet, minoriteter och skillnader. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och feministiska klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa, Blodspåren eller Historia om familjen. Feministiska klassiker & Teori I, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PhD Katriina Honkanen Anmälan senast Kursen ingår i grundstudierna i kvinnovetenskap KYRKOHISTORIA Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. Kyrkohistorien är intresserad av t.ex. kristendomens utbredning, de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling, ledande religiösa personligheter, väckelserörelser och mission. Av naturliga skäl fästs sedan gammalt speciell vikt vid den kyrkliga och religiösa utvecklingen i vårt eget land och i Svenskfinland. Se även Allmän teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Kyrkan i det massmediala korsdraget, 10 sp (16 h) Tidpunkt: inleds , v. 3-6, tisdagar och torsdagar kl Lärare: professor, TD Ingvar Dahlbacka, pastor, TD Leif-Göte Björklund, docent TD Sixten Ekstrand, biskop em., TD Gustav Björkstrand, docent, TD Bengt Klemets, redaktör, TM Stig Kankkonen, och universitetslärare, TD Kim Groop. LOGOPEDI Logopedi är ett vetenskapsområde som rör diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar. Från och med hösten 2010 erbjuder öppna universitetet enskilda kurser i ämnet Logopedi. Inga förkunskaper behövs för att delta i kurserna ENSKILD KURS I LOGOPEDI Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 7 sp Tidpunkt: 4-5.2, , fre , lö 9-17 Sista anmälningsdag: Lärare: FD, Susanna Simberg MATEMATIK Matematik är det bästa sättet vi har att beskriva de kvantitativa fenomenen. Matematiken förnyas på samma sätt som språket. Nya och bättre begrepp tränger undan tidigare. Föråldrade beskrivningar försvinner, nya tas i bruk och sprids snabbt över hela världen. Att läsa ett akademiskt vitsord i matematik brukar överraska. Formler och räknande spelar en mindre roll; tonvikten ligger på förståelsen och på hur man härleder ny kunskap på ett korrekt sätt. Kvotplatser i matematik Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) För närmare information ang. kvotplatser i matematik: Carina Gräsbeck, tfn: (02) , e-post: carina.grasbeckabo.fi MILJÖKUNSKAP Mångsidig kunskap om miljöfrågor ger en grund för planering och beslutsfattande i många aktuella sammanhang där bl.a. ekologiska, ekonomiska, etiska, kulturella

9 och rättsliga aspekter skall beaktas. Miljökunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur flera vetenskapers synvinkel. Målsättningen är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor som berör många olika ämnesområden samtidigt. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi samt i en öpu-led till dessa. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Miljökunskap (25 sp) nätstudier (inga närstudier förutom tentamen på vissa kurser) erbjuds kontinuerligt och kan avläggas under två läsår: Obligatorisk kurs (inleds varje vår): Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) (Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Miljöekonomins grunder, sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Kulturekologi, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Av de valbara kurserna skall minst 5 sp väljas från respektive fakultetsområde Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi, Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet och Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik. Ytterligare valbara kurser kan erbjudas under läsåret. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Man kan även delta i enskilda kurser ER Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5sp, del II 5sp) Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen) del II (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Kulturekologi, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FL Niklas Huldén Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNESSTUDIER Klimatförändringar, 5 sp Tidpunkt: februari-mars 2011 måndagar kl Lärare: flera föreläsare Anmälan senast: A Sustainable Baltic Region, 5 cr. Time: , Wednesdays at Teacher: doc. Egon Nordström How to develop a sustainable Baltic region, aspects on different sectors. Registration not later than ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNES- STUDIER Sustainable Water Management; Waterscape, 5 cr. Time: , Tuesdays at Teacher: doc. Egon Nordström Requirements: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Registration not later than Sustainable Water Management; River Basin Management, 5 cr. Time: , Tuesdays Teacher: doc. Egon Nordström Requirements: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Registration not later than MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Musikantropologin och den kulturellt inriktade musikforskningen utgår ifrån sambandet mellan musiken och det omkringliggande samhället och kulturen. Musikteorin och -analysen å sin sida fokuserar på formprinciper och stildrag. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. Kvotplatser i musikvetenskap Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: , On Utomeuropeisk musik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: , To Populär- och jazzmusik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: Populärmusik , jazzmusik För närmare information ang. kvotplatser i musikvetenskap: Carina Gräsbeck, tfn: (02) , e-post: carina.grasbeckabo.fi NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. Centrala frågor inom nationalekonomin är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelning av inkomster, globalisering, utrikeshandel och integration. 25 sp i nationalekonomi kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till PK- eller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna varje år. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser, totalt 20 sp: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Strategiskt beteende, 5 sp Internationell makroekonomi, 5 sp Valbara kurser, totalt 5 sp: Finland och EU:s ekonomi, 5 sp, eller Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp NATIONALEKONOMI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast

10 Budgetering och redovisning, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: PL Linnéa Henriksson Anmälan senast OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. Aktuella forskningsområden är bl. a kommunforskning, miljöinriktad forskning och på senare tid organisationsteori. Offentlig förvaltning kan tacksamt kombineras med flera olika samhällsvetenskapliga ämnen (bl.a. sociologi, statskunskap, nationalekonomi och informationsförvaltning) men också med tvärvetenskapliga helheter (Miljökunskap och Europakunskap) samt ekonomiska ämnen (t ex företagets organisation och ledning). 25 sp i offentlig förvaltning kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till PK- eller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studier vart tredje år. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleddes våren 2010 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) GRUNDSTU- DIER (INLEDS/PÅGÅR) PEDAGOGIK, ALLMÄN Studierna i allmän pedagogik innebär att den studerande utvecklar sig till en specialist på det pedagogiska området inom arbetslivet. Professionellt ger utbildningen förutsättningar att fungera som sakkunnig och ansvarig för utbildningsplanering och evaluering, personalutbildning och personaladministration, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, informations- och koordinationsverksamhet inom utbildningssektorn på nationell och internationell nivå. Examinator för helheten är professor Michael Uljens. PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik 5 sp Pedagogisk sociologi 5 sp Didaktik 5 sp Pedagogisk psykologi I 5 sp Pedagogisk filosofi och historia 5 sp PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: 7-8.1, Lärare: PeL Jari Sarja Didaktik, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeM Heidi Purho Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz OBS! Nyhet: i Åbo kan man välja att läsa Pedagogiskt ledarskap 10 sp och räkna in den kursen i grundstudierna istället för Didaktik, 5 sp och Pedagogisk filosofi och historia 5 sp. Kursen riktar sig speciellt till personer som fungerar som ledare och den kan även läsas som enskild kurs. Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Pedagogiskt ledarskap syftar till att utveckla studerandes insikter i aktuella ledarskapsteorier och modeller samt därtill anknuten forskning. Tidpunkt: och OBS! Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt PSYKOLOGI Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. Det är alltså frågeställningar som berör oss alla. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNES- STUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs plus en obligatorisk kurs 10 sp samt 5 sp obligatoriska eller valbara kurser+ 15 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar. PSYKOLOGI (60 SP) GRUND/ÄMNESSTUDIER Psykologisk teori och forskning, 10 sp Tidpunkt: , , fredag kl , lördag kl 9-16 Lärare: PsM Jan Antfolk RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. De religionsvetenskapliga deldisciplinerna som lärs ut vid Åbo Akademi är främst: religionshistoria, jämförande religionsvetenskap, religionspsykologi, religionssociologi, religionsantropologi och religionspedagogik. Typiskt för samtliga discipliner är att man studerar religion som en del av mänskliga samhällen och kulturer. Religionsvetenskap kan läsas inom både humanistiska och teologiska utbildningar vid Åbo Akademi. SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Religionssociologi, 5 sp Tidpunkt: 7.3, 14.3, 21.3, 28.3, , mån Lärare: TD Sofia Sjö RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi inom ramen för pol.kand.-/pol.mag.- examen eller ekon.kand-/ekon.mag-examen. Dessutom kan man avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till rättsnotarieexamen, till pol.mag.examen eller till ekon.mag.-examen).

11 ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Arbetsrätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v. 6, 2011 (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (PÅGÅR) Det pågående rättsnotarieprogrammet (60 sp) fortsätter under verksamhetsåret med nya kurser. Kurserna är öppna för envar oavsett deltagande i rättsnotarieprogrammet. Fr.o.m. läsåret 2011 ingår också 10 sp valbar studier i rättsnotarieexamen, vilka t.ex. kan fyllas av enskilda kurser i rättsvetenskap. Skatterätt, 7 sp Tidpunkt: , 27.3 och (personbeskattning) samt 26.3 och (företagsbeskattningen), lör och sön kl Lärare: JM Susanna Päivänsäde och JM Linda Basilier Anmälan senast ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del II, 10 sp) Tidpunkt: , tis kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Kredit- och säkerhetsrätt, 10 sp Tidpunkt: 26.4, och , må, ti kl Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Anmälan senast PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna Kredit- och säkerhetsrätt, 10 sp. EU-rätt, 10 sp och Marknads- och immaterialrätt, 5 sp uppnår du 25 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till PM-examen. SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNA- SIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap/offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finlands och EU:s ekonomi, 5 sp En av följande kurser: Strategiskt beteende, 5 sp Internationell makroekonomi, 5 sp Miljöekonomi, 5 sp Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik, 10 sp består av Del I: Offentlig rätt Del II: Privat rätt Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP; ovanstående 60 SP + 60 SP Obligatoriska kurser: Att tänka på politik, 5 sp (statskunskap) Introduktion till sociologin, 5 sp (sociologi) Inledning till folkrätten, 10 sp (folkrätt) Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I, 7 sp (privaträtt) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Därutöver ytterligare minst 28 sp fritt valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt The Law of International Organization, 10 sp EG-rätt, 10 sp Redovisning/Internationell marknadsföring Servicekurs i redovisning del I, 5 sp International Business: a European Perspective, 10 sp Sociologi Den ena av kurserna, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp ER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Nationalekonomi Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi International Business: a European Perspective, 10 sp Time: week 3-15 (study meetings , 2.3 and 13.4) Se Internationell marknadsföring SKÄRGÅRDSKUNSKAP Intresset för skärgården har ökat kraftigt under senare år. Men många nöjer sig inte med att passivt betrakta sin omgivning, utan allt fler är vetgiriga, vill fördjupa sig och förstå sammanhangen. Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. Kurserna riktar sig till företagare, tjänstemän, förtroendevalda, studerande och personer med allmänt intresse för skärgårdsfrågor. De som deltar i kurserna i skärgårdskunskap får möta både skärgårdsforskare och dem som bor i skärgården. Åtminstone virtuellt, eftersom de flesta kurser är nätbaserade. I dag kan 25 sp avläggas helt på distans, och kursen Fältstudier, 10 sp är ett eget arbete (uppsats) som avläggs under ledning av en handledare. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt i huvudsak som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje år SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-45 SP) - GRUNDSTU- DIER Natur och människa - en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp. Obligatorisk Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp Samhälle och näringar, 10 sp Skärgårdens historia, 5 sp Fältstudier, 10 sp 11

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Åbo Akademi. Österbotten

Åbo Akademi. Österbotten Åbo Akademi 2010 2011 Österbotten Bästa mottagare. Läsåret 2010-11 utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2015/2016

Kurser inom ÖTH 2015/2016 Kurser inom ÖTH 2015/2016 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer