Öppna universitetet. Åbo Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011"

Transkript

1 Öppna universitetet Åbo Akademi

2 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis Praktisk information - finns som pdf-bilaga på Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg Vad är det öppna universitetet Studerande på kvotplats Examenssystemet Vem kan studera? Hur studerar man Vad innebär nätkurser? Kurslitteratur/Biblioteksservice och informationssökning Öpu-leden - en väg till examen Kandidatstudier på nätet Extra studerande Våra kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till våra samarbetsparter Den öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia Redigering: Christel Söderholm Layout Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2010 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i kursprogrammet Åbo 2010

3 ALLMÄN TEOLOGI HELA LANDET Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid ett annat ämnesområde. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpu-leden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudierna i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Praktisk teologi. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) NÄTKURSER Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Universitetslärare Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 p Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Världsvida och lokala perspektiv - ämnesstudier (fördjupning) i kyrkohistoria, 25 sp Kyrkohistoria är ett ämne med många olika dimensioner. I kyrkohistorien möts det världsvida och det lokala, teologi och historia, forntid och nutid. Kyrkohistorien handlar inte bara om hur det var förr, den berättar också för oss om våra egna rötter och om vår egen plats i tillvaron. Den handlar om hur den kristna tron har kommit till uttryck både i enskilda personers liv och i kyrka, kultur och samhälle. NÄTKURSER Uppsats jämte metodkurs i kyrkohistoria, 10 sp Tidpunkt: inleds , (seminariedag och vid behov flera) Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Anmälan senast Kyrkohistoria II, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Anmälan senast ALLMÄN TEOLOGI Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi 3

4 Öppna universitetet - på nätet! Trött på boktravar och föreläsningar? Kolla vårt utbud av nätkurser! L Öppna universitetet ÅBO AKADEMI Valfri kurs eller litteraturstudier, 10 sp Tidpunkt: sommaren eller hösten 2011 Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, universitetslärare Kim Groop Den valfria kursen kan också avläggas genom deltagande i en sommarkurs eller specialkurs i kyrkohistoria. Se ämnet Kyrkohistoria. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller (inga närstudier) Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) Religionsvetenskap I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Sofia Sjö Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Patrik Hagman Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Nya testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Mika Hietanen Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Studiehelheten fortsätter under följande läsår. 4 Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Universitetslärare Pekka Lindqvist Anmälan senast Praktisk teologi I, 5 p Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast LÄSKURSER Kyrkohistoria I, 5 sp Tidpunkt: oktober 2010 Examinator: professor Ingvar Dahlbacka Anmälan senast Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: april 2011 Examinator: professor Gunnar af Hällström Anmälan senast ARBETSPLATSPSYKOLOGI Arbetsplatspsykologi, 25. Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade NYLAND Arrangör: Borgå medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut, Sibbo medborgarinstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS)

5 Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Ledarskap I & 2, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDST. (PÅGÅR) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Carola Lindholm Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: våren 2011 Lärare: PeM Carola Lindholm Studiehelheten fortsätter med Ledarskap I och II, Burnoutproblematik, Arbetsplatsmobbning. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , , 2010 Lärare: psykolog Bo Mellberg Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt:7-8.1, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: 4-5.2, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PM, arbetspsykolog Sabina Brunou Arbetsplatsmobbning, 5 sp 2-3.4, Lärare: PM, arbetspsykolog Sabina Brunou Arrangör: Mellersta österbottens sommaruniversitet ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt:8-9.4, Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest BARNPEDAGOGIK Förskoleundervisning, 25 sp är en didaktiskt inriktad studiehelhet som i förts hand riktar sig till den som arbetar medförskoleundervisning men även andra intresserade av pedagogik för de minsta barnen. Studierna ger ingen särskild behörighet men kan räknas som biämne vid institutionen för barnpedagogik. Studiehelheten består av 3 delar: Den nya barnsynen, Det lärande barnet och Didaktisk ämnesteoriför de tidiga barnaåren. Tyngdpunkten ligger på synliggörandet av det kompetenta barnet och betydelsen av kvalitativt kompetenta pedagoger som kan utmana och utveckla barns lärande. Examinator för helheten är professor Marita Lindahl. ARBETSPLATSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi BARNPEDAGOGIK Pernilla Rauma tfn: (06) e-post: pernilla.raumaabo.fi 5

6 BIOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi FÖRSKOLEUNDERVISNING (25 SP) GRUNDSTUDIER - Den nya barnsynen 3 sp - Förskola och skolstart 3 sp - Pedagogisk planering 2 sp - Dokumentation 1 sp - Tidig läs- och skrivutveckling 2 sp - Matematik och naturvetenskap 2 sp - Lek och drama 2 sp - Bild och slöjd 2 sp - Musikdidaktik 2 sp - Idrott 2 sp - Religionsdidaktik 2 sp - Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 2 sp NYLAND Arrangör: Esbo stads arbetarinstitut FÖRSKOLEUNDERVISNING (25 sp) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Följande kurser inom grundstudierna fortsätter hösten Kontakta arrangören för att få information om när de ordnas. - Tidig läs- och skrivutveckling, 2 sp - Bild och slöjd, 2 sp - Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, 2 sp - Lek och drama, 2 sp - Religionsdidaktik, 2 sp BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. HELA LANDET ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER NÄTKURS Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tentamen , 10.2 el (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast , 27.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 24.3 eller (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 10.3 eller GIS - introduktion, 4 sp, GIS - fortsättningskurs, 4 sp, Se Geologi DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpu-leden, då du avlagt datateknik-dilinje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. HELA LANDET DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) Introduktion till datatekniken, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast NÄTKURSER 6

7 Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) NÄTKURSER Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Fysik I 5 sp Inleds i oktober För närmare information se kemiteknik Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Tidpunkt: våren 2011 (inga närstudier) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Inleds i mars För närmare information se kemiteknik Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datavetenskap via öpu-leden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. HELA LANDET, Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till datavetenskap, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) ) NÄTKURSER DATATEKNIK Kerstin Fagerström tfn: (02) e-post: kerstin.fagerstromabo.fi DATAVETENSKAP Kerstin Fagerström tfn: (02) e-post: kerstin.fagerstromabo.fi Datavetenskap Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Logik, 5 sp Datorteknik, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Datorteknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast

8 ELEVHÄLSA Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi DI-LINJE DI-linje som en öpu-led (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. på basis av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Teknik. ELEVHÄLSA ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Elevhälsa utgör ett tvärvetenskapligt ämne och utbildningen syftar till att ge olika grupper som kommer i kontakt med barn och unga kunskap i att agera i stödande men även förebyggande syften. Målsättningen är att ge kunskap om lagar och styrdokument som gäller inom barnskyddet samt de politiska riktlinjerna i arbetet med barn och unga. Genom utbildningen skall även nätverkstänkandet lyftas fram och de stödfunktioner som finns för att främja barn- och ungas psykiska välmående. Om man inte vill studera ämnet som helhet kan man ta enskild kurs. Examinator för studiehelheten är professor Kaj Björkqvist. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Det praktiska elevvårdsarbetet 5 sp Datum: Lärare: kurator Maria Kentta Unga med risk för marginalisering 5 sp Datum: , Lärare: PeM Johanna Mickos Den mångkulturella skolan 5 sp Datum: 12.10, 26.10, 2.11, 23.11, Lärare: PeM Ritva Mertaniemi Att möta studeranden med olika behov 5 sp Datum: , Lärare PD Eeva-Liisa Salmi Slutseminarier i elevhälsa 5 sp Datum: 7.3, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi och PeM Johanna Mickos Arrangör: Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad ELEVHÄLSA (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Det praktiska elevvårdsarbetet 5 sp Datum: Lärare: kurator Maria Kentta Den mångkulturella skolan 5 sp Datum: , Lärare: PeM Ritva Mertaniemi Unga med risk för marginalisering 5 sp Datum: , Lärare: PeM Johanna Mickos Slutseminarier i elevhälsa 5 sp Datum: 15.3, Lärare: PeM Johanna Mickos och PD Eeva- Liisa Salmi ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas 8

9 varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor ( eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi ÅBOLAND Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) 1. Tools for the Study of English, 5 p; sept-okt Contemporary Englishes: Language, Literature and Society I, 5 p; höstterminen, okt-dec Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II, 5 p; vårterminen, jan-mars Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III, 5 p; vårterminen, mars-maj Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills, 5p; hela läsåret, sept 2010-maj 2011 ÄMNESSTUDIER (35 SP) 6. Historical Survey I: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, sept-okt Historical Survey II: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, okt-dec Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj English Linguistics I (5p); höstterminen, sept-dec English Linguistics II (5p); vårterminen, jan-maj Proficiency II: Styles, Registers and Genres (5p); höstterminen, sept-dec 2010 Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Studierna lämpar sig för dem som är intresserade av kulturvetenskaper, för dem som önskar avlägga fristående kurser i etnologi eller för dem som önskar läsa etnologi som biämne. NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut SPECIALKURS I ETNOLOGI Urbana rum och ritualer, 5 sp Tidpunkt: 7.10, 14.10, 21.10, Lärare: prof. Anna-Maria Åström, FM Sanna Lillbroända- Annala, FM Anne Niemi, FD Susanne Österlund-Pötzsch Kursen kan ingå i ämnesstudier i etnologi eller tas som fritt valbar kurs. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi ETNOLOGI Maria Johansson tfn: (02) e-post: maria.c.johanssonabo.fi 9

10 EUROPAKUNSKAP Kurt Långkvist tfn: (02) e-post: kurt.langkvistabo.fi FILOSOFI Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi ÅBOLAND SPECIALKURSER I ETNOLOGI Det mångkulturella Finland, 10 sp Tidpunkt: 8.9, 15.9, 22.9, , onsdagar Lärare: FL Niklas Huldén, FL Anna-Liisa Kuczynski, FD Helena Ruotsala m.fl. Kommunikation och kontakt, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Sonja Hagelstam, FM Ann-Charlotte Palmgren Kurserna kan ingå i ämnesstudier i etnologi eller tas som fritt valbara kurser. EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) ÅBOLAND EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , ons kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Economic Integration in Europe, cr / Ekonomisk integration i Europa, sp Time: (lectures), (seminars), on Wednesdays Lecturer: ED Christer Lindholm Prerequisites: A basic course in Economics Registration not later than January 4th, 2011 EG-rätt, 10 sp Se Rättsvetenskap BJÖRNEBORG Arrangör: Länsi-Suomen kesäyliopisto ENSKILD KURS I EUROPAKUNSKAP Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , lör-sön kl Lärare: PL Kurt Långkvist FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter (både muntliga och skriftliga) att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre del, 5 sp Filosofin historia, nyare del, 5 sp Moralfilosofi, 5 sp Logik, 5 sp 25 sp i filosofi kan utgöra en del av den s k öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med filosofi som huvudämne). 10

11 ÅBOLAND SPECIALKURS I FILOSOFI Filosofiska frågeställningar om antropologi, 5 sp (15h) Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FM Ylva Gustafsson Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Filosofins historia - äldre delen, 5 sp (24h) Tidpunkt: ht 2010 Lärare: FM Kim Berts Studiehelheten fortsätter följande läsår. FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens och historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med folkloristik som huvudämne). Studiehelheten (25 sp + delar av 35 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vartannat år. HELA LANDET FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: FM Sofie Strandén Anmälan senast Verbal folklore, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: FD Blanka Henriksson Anmälan senast SPECIALKURS I FOLKLORISTIK Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. Folkmedicin och medicinsk antropologi, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Lena Marander-Eklund ÅBOLAND SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK NÄTKURS Minoritetsfolklore: Minoritetskultur och identitet, 5 sp Tidpunkt: , delvis nätbaserad, närstudieträffar tis och mån Lärare: FM Johanna Björkholm Nätverk och spel, 5 sp Tidpunkt: start april 2011 Lärare: FD Blanka Henriksson, FM Ann-Charlotte Palmgren, PD Kim Holmberg m.fl. FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Som en nyhet läsåret har du möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska på ett antal kurser dagtid. Beroende på intresse finns sedan möjligheter att utvidga utbudet följande läsår. Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) FOLKLORISTIK Maria Johansson tfn: (02) e-post: maria.c.johanssonabo.fi FRANSKA SPRÅKET OCH LIT- TERATUREN Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi 11

12 FÖRETAGETS ORGANISA- TION OCH LEDNING Diana Lund tfn: (02) e-post: diana.lundabo.fi NÄTKURSER Fysik I, 5 sp Tidpunkt: start Se Kemiteknik - DI-linje ÅBOLAND Kvotplatser i franska språket och litteraturen 1) Fransk grammatik 1/ Compétences grammaticales 1, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: v , 2010, tis kl och tors kl Lärare: Svante Lindberg Kursen kräver kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i franska 2) Compétences écrites 1, 4 sp (3 platser) Tidpunkt: v 2-21, 2011, tisdagar kl Lärare: Svante Lindberg Kursen kräver kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i franska 3) Le roman francophone contemporain, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v 11-21, 2011, torsdagar kl Lärare: Svante Lindberg Kursen ingår i fördjupade studier i franska. FYSIK ÅBOLAND/HELA LANDET FYSIK FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Inom ämnet företagets organisation och ledning är målsättningen att den studerande skall få färdigheter i ledandet av människor och komplexa organisationer, en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären. Ämnets intressen spänner över en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human Resource Management, 5 sp eller Ledarskap, 5 sp Via ÖPU till ekonomexamen! Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du sedan förr har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. 12

13 HELA LANDET FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (10 SP) - GRUNDSTUDIER (25 SP PÅGÅR i ÅBO OCH JAKOBSTAD) NÄTKURSER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 5.10 Lärare: EM Eerika Saaristo, m.fl. Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast 20.9 Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 25.1 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Strategisk ledning, 5 sp Anmälan senast 17.1 Studiehelheten fortsätter ev. följande läsår i Åbo och Jakobstad med kurserna HRM, 5 sp/ledarskap, 5 sp och ev. kurser på ämnesstudienivå i Åbo. ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING NÄTKURS Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff 4-5.2) Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 20.1 Kulturledarskap, 5 sp Tidpunkt: Lärarer: EM Eerika Saaristo m.fl. Se Kulturledning ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (15 SP) - GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) NÄTKURS Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 5.10 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast 20.9 ENSKILD KURS I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING NÄTKURS Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds , (närstudieträff 4-5.2) Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 20.1 Arrangör: Vasa sommaruniversitet FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (AVSLUTAS) NÄTKURSER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds , ev. inledande tutorträff, nätföreläsning 5.10 Lärare: EM Eerika Saaristo, m.fl. Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast 20.9 Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: inleds , nätföreläsning 25.1 Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Förkunskaper: Strategisk ledning, 5 sp Anmälan senast

14 GEOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi HISTORIA Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi GEOLOGI Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Geologiutbildningen är en bra grundutbildning i naturvetenskap som kan kombineras med andra ämnen och anpassas till olika arbetsuppgifter. ÅBOLAND ENSKILDA KURSER I GEOLOGI GIS - introduktion, 4 sp , och Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Med GIS (geografiska informationssystem) kan man hantera, analysera och presentera geografisk information. Anmälan senast GIS - fortsättningskurs, 4 sp Tidpunkt: , och Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälan senast HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. HELA LANDET HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Grundkurs i historia I, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Kaj Sandberg Anmälan senast Grundkurs i historia II: talen, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FD Piotr Wawrzeniuk Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOKUNSKAP Hälsokunskap erbjuds inom det öppna universitetet från och med våren Hälsokunskap är genom en lagändring ett obligatoriskt ämne i grundskolan och införs enligt de nya läroplanerna stegvis från och med hösten Ämneslärare med ämnesbehörighet i särskilda ämnen är behöriga att undervisa hälsokunskap i åk 7-9 i grundskolan/gymnasiet fram till år 2012/2011. Därefter krävs ämnesstudier i hälso kunskap, 35 sv/60 sp, för behörighet att undervisa i åk 7-9 i grundskola och gymnasium. 14

15 Studierna i hälsokunskap behandlar centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt upplevda hälsa. Vidare behandlas bland annat kostvanor, sexualitet och droger och hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Anatomi och fysiologi, 3 sp Utveckling av social kompetens, 4 sp Hälsa i skolkontext I, 8 sp HÄLSOKUNSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folkhälsovetenskapliga frågeställningar 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Barns- och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats Helsingfors (G18) HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Utveckling av social kompetens, 5 sp Tidpunkt: Lärare: HVM Annika Stadius Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Hälsokunskapens teori och begrepp, 5sp Tidpunkt: och Lärare: PM Anna Forsman Anatomi och fysiologi, 3 sp (15h) Tidpunkt: Lärare: FM Nina Grönfors Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: OL Katarina Brink Utveckling av social kompetens, 4 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: PeD Eeva-Liisa Salmi Hälsa i skolkontext I, 8 sp (40h) Tidpunkt: 10.3, 12.3, 24.3, 31.3, (7.4, kost), (14.4. idrott), ( drog), 28.4, Lärare: PeD Marita Eklund, hushållslärare Ann-Charlotte Ahlqvist, PhD Jan-Erik Romar, Anne Salovaara-Kero HÄLSOKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap, 25 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Tidpunkt: 3-4-9, Lärare: PeD Marita Eklund Hälsa och forskning, 10 sp Tidpunkt: och slutseminarium Lärare: PM Anna Forsman HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper. Avlagda studier i hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s.k. öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning på basis av studier avlagda vid öppna universitetet. HÄLSOKUNSKAP Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi 15

16 HÄLSOVÅRDSADMINISTRA- TION Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi IDROTTSPSYKOLOGI/ PEDAGOGIK Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Kurserna ordnas i Helsingfors, G18, Georgsgatan 18. Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: 1.9, 8.9, 15.9, Föreläsare: HVL Ingrid Hollmérus-Nilsson Ledarskapsteorier, 5 sp Tidpunkt: (Introduktion) Föreläsare: HVL Ingrid Hollmerus-Nilsson Organisationsteorier, 5 sp Tidpunkt: , Föreläsare: HVM, forskningsstuderande Bengt Michelsson Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration, 10 sp Del 1: Hälsovårdsjuridik, 5 sp Tidpunkt: 7-8.1, Föreläsare: PL Hans Frantz Del 2: Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp Tidpunkt: , Föreläsare: PL Hans Frantz ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (35 SP) ÄMNESSTU- DIER (PÅGÅR) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsovårdsadministration, 25 sp. Forskning och utveckling inom hälsovårdsadministration, 10 sp Tidpunkt: 4.9, 18.9, 8.10, 9.11, Föreläsare: FD Kristina Rosengren, prof. Terese Bondas, prof. Maud Söderlund, prof. Christer Sandahl 16 Forskningsanknuten praktik inom hälsovårdsadministration, 5 sp Kan ersättas av en valbar kurs inom Arbetsplatspsykologi Tidpunkt: hösten 2010 eller våren 2011 Valbara studier i ekonomi, juridik, politik eller förvaltning, 5 sp Kan ersättas av en valbar kurs inom Arbetsplatspsykologi Tidpunkt: våren 2011 Studiehelheten avslutas hösten 2011 med kursen Temaseminarier inom vårdvetenskapligt förankrat ledarskap 5 sp Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten Kvotplatser i hälsovårdsadministration (4 platser) HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUNDSTU- DIER Höstens kurser inleds i september För närmare information angående kvotplatser i Hälsovårdsadministration: Terese Ahlström IDROTTSPSYKOLOGI/PEDAGOGIK Kursens mål är att deltagarna förväntas kunna förstå och identifiera grunderna inom idrottspsykologin. Deltagaren skall kunna koppla beteendevetenskap och kognitiv psykologi till idrottssammanhang och förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Deltagaren skall även kunna ge exempel på olika mentala träningstekniker inom idrotten och förstå sambandet mellan motivation, målsättning och prestation Studiehelhetens delar: Idrottspsykologi 15 sp och samt idrottspedagogik 15 sp Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med övningar (ex gruppövningar) samt hemtentamen. Vissa undervisningsdelar kommer att finnas på nätet på plattformen Moodle samt delvis inom ramen för projektet Nordic knowledge on webb. Studiehelheten Idrottspsykologi/pedagogik 25 sp är ett samarbete mellan ÅA i Vasa och institutionen för psykologi vid Umeå Universitet.

17 Helheten består av fem delkurser: Introduktion till idrottspsykologi 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5 sp Idrottsdidaktik och metodik 5 sp Motorik och inlärning 5 sp Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI/PEDAGOGIK (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) GRUNDLÄGGANDE IDROTTSPSYKOLOGI (15 SP): Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: 30.10, Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5, sp Tidpunkt: och Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet TILLÄMPAD IDROTTSPEDAGOGIK (10 SP): Idrottsdidaktik och metodik, 5 sp Tidpunkt: 15.1 (introduceras och inleds under delkursen Socialpsykologiska perspektivs på idrott), , Lärare: PeD, lektor Jan- Erik Romar Motorik och inlärning, 5 sp Tidpunkt: 6-7.5, Lärare: PhD, lektor Jan- Erik Romar Helheten kan utvidgas med enskilda kurser inom Idrottspsykologin. Information vid kursinledning. INDUSTRIELL EKONOMI ÅBOLAND/HELA LANDET INDUSTRIELL EKONOMI NÄTKURS Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo (fre och lör 9-15). Närstudierna kan kompenseras på annat vis enligt diskussion med läraren. Lärare: DI, universitetslärare Johanna Liinamaa Se Kemiteknik - DI-linje INFORMATIONSFÖRVALTNING Informationsförvaltning ger behörighet för biblioteksjobb. Internet är en del av de flestas vardag, det behövs handledare i den elektroniska världen som känner till hur informationen bäst lagras, återvinns, förmedlas och evalueras. Detta är de centrala verktyg som alltid varit den specialkompetens studier i informationsförvaltning ger. Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information, inte bara på nätet, utan mera allmänt så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kunskapsorganisation, kvalitetsbedömning, kommunikation samt uppbyggnad av olika typer av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsförvaltning kan du söka via öpu-leden till samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. INFORMATIONSFÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationsförvaltning, 10 sp Kunskapsorganisation, 8 sp Informationssökning I, 7 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Kommunikation och inlärning, 3 sp Organisation och marknadsföring, 3 sp Beståndsadministration, 4 sp Den sociala webben, 5 sp Informationssökning II, 4 sp INFORMATIONSförvaltning Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi 17

18 Databaskonstruktion, 5 sp Arkivvetenskap, 2 sp/ alt Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Informationsjuridik, 2 sp Praktik, 5 sp/alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Aktuell forskning, 2 sp (Kandidatuppsats, 10 sp) HELA LANDET ENSKILD KURS I INFORMATIONSFÖRVALTNING NÄTKURS Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast ÅBOLAND Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kontakta kursens handledare Lärare: FM Nancy Pettersson Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Informationssökning II, 4 sp och Databaskonstruktion, 5 sp. INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 SP) (STUDIEHELHE- TEN AVSLUTAS) Aktuell forskning, 2 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 25.9 samt 1.10) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast NÄTKURS Kandidatuppsats, 10 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 2.10 samt 11.12) Lärare: PD Stefan Ek Anmälan senast ÅLAND INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 SP) (PÅGÅR) NÄTKURSER Kommunikation och inlärning, 3 sp Tidpunkt: (närstudieträff 28.8) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Informationssökning I, 7 sp Tidpunkt: (närstudieträff 30.10) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Beståndsadministration, 4 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Den sociala webben, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar , samt en träff vars datum bestäms på kursen) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I INFORMATIONSFÖRVALTNING NÄTKURS Den sociala webben, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar , samt en träff via Internet vars datum bestäms på kursen) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I INFORMATIONSFÖRVALTNING NÄTKURS Den sociala webben, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar , samt en träff via Internet vars datum bestäms på kursen) Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast

19 INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är att den som har studerat informationssystem skall ha en bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT tas i bruk, eller som projektledare och team leader (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I INFORMATIONSSYSTEM NÄTKURS Grundkurs i informationssystem, 10 sp Tidpunkt: inleds , tutorträff 16.2 Anmälan senast 1.2 ÅBOLAND INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDST. (AVSLUTAS) Investeringsplanering, 5 sp Tidpunkt: , 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i matematik Anmälan senast: 16.9 Grundkurs i programmering, 5 sp Tidpunkt: våren 2011 Mera information: NÄTKURS ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i informationssystem, 10 sp Tidpunkt: våren 2012 Lärare: ED Tomas Eklund INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation. Öppna universitetet erbjuder varje läsår några kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionskursen välja en enskild kurs. Olika ämnen ansvarar för vissa enskilda kurser. En del av kurserna kan även avläggas genom självstudier INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) - GRUND STUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Religionsvetenskap: Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Sociologi: Det mångkulturella samhället, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se ämnet Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap INFORMATIONSSYSTEM Diana Lund tfn: (02) e-post: diana.lundabo.fi INTERKULTURELL KOMMU- NI KATION Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi 19

20 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Diana Lund tfn: (02) e-post: diana.lundabo.fi INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP)- ÄMNES- STUDIER Ämnesstudierna består av ett utbud av kurser som studerandena kan välja bland. Kurshelheten avslutas med en obligatorisk proseminarieuppsats. Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp, (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Etnologi: Europeiska kulturmiljöer, 7 sp, Det mångkulturella Finland, 10 sp, Etnicitet och Identifikationer, 5 sp Europakunskap: Integrationens grunder, 5 sp Historia: The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr Kultur- och socialantropologi: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Religionsvetenskap: Kulturmöten och religionsdialog, 10 sp Sociologi: Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 sp Tyska: Interkulturelles Management, 3 sp Obligatorisk proseminarieuppsats, 5 sp. NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Tidpunkt: inleds i september 2010 Lärare: FM Lina Laurent och PK Min Young Lee The Multicultural Society, 5 cr. Tidpunkt: inleds i januari 2011 Lärare: PM Ibrahim Terzic Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduction to Intercultural Communcation, 5 cr. Tidpunkt: inleds hösten 2010 Lärare: FM Radu Szekely 20 ÅBOLAND INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) GRUND- STUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Culture, business and communication, 5 cr Time: 20.10, 10.11, kl Lecturer: Anna-Greta Nyström Registration: not later than 6.10 Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: hösten 2010 se Kultur- och Socialantropologi Integrationens grunder, 5 sp, Tidpunkt: hösten 2010 se Europakunskap INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP) ÄMNES- STUDIER The conceptual history of multiculturalism, 5 cr Time: 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 3.3, kl Lecturer: Mats Wickström, FM Registration: not later than Det mångkulturella Finland, 10 sp Tidpunkt: hösten 2011, se Etnologi INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomer som har studerat internationell marknadsföring kan arbeta med varierande företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning; praktisk marknadsföring; distribution och supply chain management; marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer.

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Åbo Akademi. Österbotten

Åbo Akademi. Österbotten Åbo Akademi 2010 2011 Österbotten Bästa mottagare. Läsåret 2010-11 utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program)

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Uppdaterad 14.12.2015/cl Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Kurser Österbotten

Kurser Österbotten Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Kurser våren 2016 Österbotten

Kurser våren 2016 Österbotten Uppdaterad 19.2.2016/cl Kurser våren 2016 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp Tidpunkt: Start 30.1.2016

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Språk och språkvetenskap

Läs mer

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Information för första årets studerande måndag 2.9.2013 kl. 9.30 i. Information för längre hunna studerande måndag 2.9.2013 kl. 12.00 i. Period 1 GRUNDSTUDIER Muntliga

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER Informationsvetenskap vid Åbo Akademi Professor Gunilla Widén Bibliotekschefsmöte 17.1.2017 1 INFORMATIONSVETENSKAP 1 professor, 1 akademilektor, 2 universitetslärare,

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Kurser våren hela landet

Kurser våren hela landet Kurser våren 2018 hela landet Innehåll Vi har en stol ledig just för dig............................. 5 Allmän teologi...................................... 6 Arbetsplatspsykologi...................................

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer