Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012"

Transkript

1 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012

2 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg Vad är det öppna universitetet Studerande på kvotplats Examenssystemet Vem kan studera? Hur studerar man Vad innebär nätkurser? Kurslitteratur/Biblioteksservice och informationssökning Öpu-leden - en väg till examen Kandidatstudier på nätet Extra studerande Våra kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till våra samarbetsparter Den öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia Redigering: Christel Söderholm Layout Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2011 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i kursprogrammet Åbo 2011

3 ALLMÄNNA STUDIER Akademiska studiefärdigheter 1, 1 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad kurs) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälning senast ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid ett annat ämnesområde. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudierna i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Gammaltestamentlig exegetik och judaistik. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) ER Religionsvetenskap I, 5 p (Introduktion till religionsvetenskapen) Tidpunkt: inleds Lärare: TD Marcus Moberg Anmälan senast Kyrkohistoria I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: TM Jakob Dahlbacka Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen eller (inga närstudier) Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om närmare information. studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpuleden. ALLMÄNNA STUDIER Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi ALLMÄN TEOLOGI Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi 3

4 ARBETSPLATSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi BIOLOGI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi ARBETSPLATSPSYKOLOGI Arbetsplatspsykologi, 25. Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade. NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Konflikthantering 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arbetsplatsmobbning 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Burnout- problematik 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Arbetsplatsmobbning 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Burnout- problematik 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tentamen 9.2 el (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast 26.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen 8.3 eller (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast 23.2 eller

5 DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpuleden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Tidpunkt: våren 2012 (inga närstudier) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast Datavetenskap Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Databaser, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för FM-examen till ämnet datavetenskap via öpuleden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna., Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) Databaser, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast DATATEKNIK/DATAVETEN- SKAP Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi 5

6 DI-LINJE DI-linje som en öpuled (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. på basis av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Kemiteknik. Teaterkonst, berättande, dramaturgi och regi, 5 sp Tidpunkt: 4-5.2, Lärare: Joakim Groth Teaterns uttrycksspråk, muntlighet, kropp och rörelse, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Anna Moberg ÖSTERBOTTEN DRAMAPEDAGOGIK Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi DRAMAPEDAGOGIK Inom grundstudierna i Dramapedagogik behandlas dramapedagogisk teori och historia och verksamhet inom olika kontexter, formell undervisning, pedagogiskt informella samhällskontexter och mötet med det tredje rummet, det digitala. Grundstudierna ger ett pedagogiskt perspektiv och behandlar dramapedagogikens tre problemområden: lärande av, undervisning och lärande om och undervisning och lärande med hjälp av drama. I studierna planeras och genomförs ett dramaförlopp från idé till föreställning. Informella lärandekontexter såsom frigörande dramapedagogik inom social-, hälso- och sjukvård, kommunal teaterverksamhet och dramapedagogik inom företag behandlas samt även teaterarbetets centrala element, muntlighet, röst, kropp, rörelse och improvisation. Berättandet och berättandets dramaturgi behandlas muntligt, sceniskt och digitalt. DRAMAPEDAGOGIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER Perspektiv på dramapedagogiken, 5 sp Dramapedagogiska arbetssätt, 5 sp Dramapedagogik i samhälle, 5 sp Teaterns uttrycksspråk, muntlighet, kropp och rörelse, 5 sp Teaterkonst, dramaturgi och regi, 5 sp NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats Helsingfors (G18) DRAMAPEDAGOGIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grundstudierna i Dramapedagogik 25 sp inleds med kurserna Perspektiv på dramapedagogiken, 5 sp och Dramapedagogiska arbetssätt, 5 sp sommaren 2011 i Hangö 6 Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten DRAMAPEDAGOGIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Dramapedagogik i samhälle, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Birgitta Snickars von Wright Teaterns uttrycksspråk, muntlighet, kropp och rörelse, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: Anna Moberg Teaterkonst, dramaturgi och regi, 5 sp Tidpunkt: 3-4.3, Lärare: Joakim Groth ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla

7 sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor ( eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II, 5 p; vårterminen, jan-mars 2012 Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III, 5 p; vårterminen, mars-maj 2012 ÄMNESSTUDIER (35 SP) Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars 2012 Historical Survey IV: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj 2012 English Linguistics II (5p); vårterminen, jan-maj 2012 Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Studierna lämpar sig för dem som är intresserade av kulturvetenskaper, för dem som önskar avlägga fristående kurser i etnologi eller för dem som önskar läsa etnologi som biämne. SPECIALKURS I ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 5 sp Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Ann-Helen Sund Anmälan senast: Kursen kan ingå i ämnesstudier i etnologi eller tas som fritt valbar kurs. EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) ETNOLOGI Maria Johansson tfn: (02) e-post: maria.c.johanssonabo.fi EUROPAKUNSKAP Kurt Långkvist tfn: (02) e-post: kurt.langkvistabo.fi 7

8 FOLKLORISTIK Maria Johansson tfn: (02) e-post: maria.c.johanssonabo.fi FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , tors kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens som på historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med folkloristik som huvudämne). Studiehelheten (25 sp + delar av 35 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vartannat år. ER FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (IPÅGÅR) Vetenskap av vardagen, 5 sp Tidpunkt: start , fredag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FOLKLORISTIK (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Carina Gräsbeck Tradition som process, 5 sp tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Andreas Backa Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. 8 SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK Dödens etnografi, 5 sp Tidpunkt: 15.3, 22.3, 28.3, 29.3, 14.4, 25.4, Lärare: FD Camilla Asplund-Ingemark, prof. Ulrika Wolf-Knuts, prof. emeritus Nils G Holm, prof. Lynn Åkesson Symbolteori, 5 sp Tidpunkt: 3.2, 4.2, 10.2, , fredagar och lördagar Lärare: TD Sofia Sjö Kurserna kan ingå i ämnesstudier i folkloristik eller tas som fritt valbara kurser. FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Du har möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska på ett antal kurser dagtid. Beroende på intresse finns sedan möjligheter att utvidga utbudet följande läsår. Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Carina Gräsbeck, e-post: carina.grasbeckabo.fi, tfn: (02) Kvotplatser i franska språket och litteraturen Compétences écrites 1, 4 sp (3 platser) Tidpunkt: veckorna 2-19, ti 8-10 Lärare: Svante Lindberg Förkunskaper: Fransk grammatik 1

9 FYSIK / Arrangör: Mellersta Österbottens Sommaruniversitet ENSKILD KURS I FYSIK Fysik I, 5 sp Tidpunkt: start Lärare: enligt examinators anvisningar Anmälan: se information på FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Inom ämnet företagets organisation och ledning är målsättningen att den studerande skall få färdigheter i ledandet av människor och komplexa organisationer, en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären. Ämnets intressen spänner över en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human Resource Management, 5 sp eller Ledarskap, 5 sp Via ÖPU till ekonomexamen! Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du sedan förr har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds vecka 4, 2012, obligatoriska nätföreläsningar fre 27.1 kl , lö 28.1 kl Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 13.1 Studiehelheten planeras fortsätta med Strategisk ledning, 5 sp samt Strategisk praxis, 5 sp ENSKILD KURS I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LED- NING (ÄMNESSTUDIER) Teori, kultur och organisation, 5 sp Tidpunkt: kursstart i januari 2012, tidpunkter för träffar meddelas senare Lärare: Prof Alf Rehn Förkunskaper: Grundstudier i företagets organisation och ledning Anmälan senast FYSIK Johanna Fredenberg tfn: (02) e-post: johanna.fredenbergabo.fi FÖRETAGETS ORGANISA- TION OCH LEDNING Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi 9

10 GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK OCH JUDAISTIK Maria Söderbacka tfn: (02) e-post: maria.soderbackaabo.fi ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds vecka 4, 2012, obligatoriska nätföreläsningar fre 27.1 kl , lö 28.1 kl Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 13.1 ÖSTERBOTTEN Arrangör: Vasa sommaruniversitet FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (INLEDS) Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds vecka 4, 2012, obligatoriska nätföreläsningar fre 27.1 kl , lö 28.1 kl Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 13.1 Studiehelheten planeras fortsätta med Strategisk ledning, 5 sp samt Strategisk praxis, 5 sp följande läsår Arrangör: Kristinestads medborgarinstitut/närpes vuxeninstitut FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK OCH JUDAISTIK SPECIALKURS I GAMMALTESTAMENTLIG EXEGTIK OCH JUDAISTIK Målet för studierna i gammaltestamentlig exegetik kan anges som förståelse av Gamla Testamentet. En språklig förståelse förutsätter kunskaper i Gamla Testamentets grundspråk, hebreiskan. Man måste också känna GT:s ursprungsmiljö, den historiska bakgrunden. De viktigaste historiska källorna utgörs av Gamla Testamentet självt, men också andra främre orientaliska texter och det arkeologiska materialet måste beaktas. Uppgiften i Gamla testamentets tillkomsthistoria (isagogik) är att kritiskt undersöka när och hur de enskilda skrifterna har kommit till och fått sin nuvarande gestalt, liksom hur skriftsamlingen som helhet - kanon - har vuxit fram. Gamla Testamentet är en trosurkund, och utforskandet av den religiösa föreställningsvärld som texterna vittnar om blir därför en central uppgift. Jerusalem - den heliga staden för tre monoteistiska religioner: judendom, kristendom och islam, 10 sp (20 h) Tidpunkt: inleds torsdag , kl Lärare: professor, TD, FM Antti Laato, TD Janne Nurmi, TM Lotta Valve, lektor, docent, TD, FM Anni Maria Laato, universitetslärare, TD Pekka Lindqvist, docent, FD Ruth Illman, TM Mia Anderssén-Löf Organisation och ledning: en introduktio, 10 sp Tidpunkt: inleds vecka 4, 2012, obligatoriska nätföreläsningar fre 27.1 kl , lö 28.1 kl Lärare: EM Eerika Saaristo m.fl. Anmälan senast 13.1 Studiehelheten planeras fortsätta med Strategisk ledning, 5 sp samt Strategisk praxis, 5 sp följande läsår 10

11 GEOGRAFI Grundstudier i geografi 25 sp kommer att arrangeras vårenhösten 2012 med fortsättning på ämnesstudier 35 sp (totalt 60 sp) avsedda i första hand för dem som önskar få lärarbehörighet i geografi, men är öppna för alla intresserade. GEOGRAFI 25 sp - GRUNDSTUDIER (INLEDS) ER Geografins grunder, 1 sp Tidpunkt: Närstudier fredag Åbo Lärare: FD Bo Magnusson Naturgeografi, 6 sp Tidpunkt: Närstudier lördag Åbo Lärare: FD Bo Magnusson Kartografi med GIS, 4 sp Tidpunkt: ( Lärare: NN Finalnds geografi med fälstudier, 4 sp Tidpunkt: Fältdel närstudier Lärare: FD Bo Magnusson Höstterminen 2012 prel. schema: Kulturgeografi (6 sp) Tid: Värpunktldens regionalgeografi (4 sp) Tidpunkt: GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING Globalisering och internationalisering (25 sp) är en tvärvetenskaplig studiehelhet med inslag från statskunskap, nationalekonomi, sociologi, socialantropologi, filosofi och socialpolitik. Deltagarna kan läsa ämnet som helhet på 25 sp (biämne) eller delta i enskilda delkurser. Examinator för helheten är docent Steve Lindberg. GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Staten och globaliseringen, 10 sp Globalisering och medierna, 5 sp Globalisering, etnicitet och kultur, 5 sp Globalisering och socialpolitik, 5 sp ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Staten och globaliseringen, 10 sp Tidpunkt: , , ,2012 / OBS! nya kursdatum Lärare: Docent Steve Lindberg Globalisering, etnicitet och kultur, 5 sp Tidpunkt: Annullerad Lärare: Docent Mikael Kurkiala Globalisering och socialpolitik, 5 sp Tidpunkt: 4-5.5, Lärare: PM Mathias Mårtens Globalisering och medierna, 5 sp Tidpunkt: våren 2012 GEOGRAFI Sinikka Suomalainen tfn: (02) e-post: sinikka.suomalainenabo.fi GLOBALISERING OCH IN- TERNATIONALISERING Gunilla Toivonen tfn: (06) e-post: gunilla.toivonenabo.fi 11

12 HISTORIA Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi HÄLSOKUNSKAP Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) ER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm, FM Anna Sundelin Anmälan senast Grundkurs i historia I, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOKUNSKAP Hälsokunskap erbjuds inom det öppna universitetet från och med våren Hälsokunskap är genom en lagändring ett obligatoriskt ämne i grundskolan och införs enligt de nya läroplanerna stegvis från och med hösten Ämneslärare med ämnesbehörighet i särskilda ämnen är behöriga att undervisa hälsokunskap i åk 7-9 i grundskolan/gymnasiet fram till år 2012/2011. Därefter krävs ämnesstudier i hälso kunskap, 35 sv/60 sp, för behörighet att undervisa i åk 7-9 i grundskola och gymnasium. Studierna i hälsokunskap behandlar centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt upplevda hälsa. Vidare behandlas bland annat kostvanor, sexualitet och droger och hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Anatomi och fysiologi, 3 sp Utveckling av social kompetens, 4 sp Hälsa i skolkontext I, 8 sp HÄLSOKUNSKAP (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folkhälsovetenskapliga frågeställningar 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Barns- och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp 12

13 NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats Helsingfors (G18) HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Sexualitet och relationer, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Sexualterapeut Suss Åhman Ungdomar och etnicitet, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Kai Koivumäki Hälsa och forskning, 10 sp Tidpunkt: introduktion och sommaren 2012 i Hangö Lärare: Doktorand Anna Forsman ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: Lärare: OL Katarina Brink Studiehelheten fortsätter med en kurs per termin. I studiehelheten återstår kurserna Anatomi och fysiologi, 3 sp, Utveckling av social kompetens, 4 sp och Hälsa i skolkontext I, 8 sp ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Utveckling av social kompetens, 4 sp (20h) Tidpunkt: 16.1, 23. 1, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Anatomi och fysiologi, 3 sp (15h) Tidpunkt: Lärare: FM Nina Grönfors Hälsa i skolkontext I, 8 sp (40h) Tidpunkt: inleds Lärare: OL Katarina Brink mfl HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avlagda studier i hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s.k. öpuleden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning på basen av studier avlagda vid öppna universitetet till Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTU- DIER (PÅGÅR) Kurserna ordnas i Helsingfors, G18, Georgsgatan 18. Hälsovårdsjuridik 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PL Hans Frantz HÄLSOVÅRDSADMINISTRA- TION Terese Ahlström tfn: (06) e-post: terese.ahlstromabo.fi 13

14 ÅLAND IDROTTSPSYKOLOGI IDROTTSPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: Lärare: FD Kristina Rosengren Studiehelheten fortsätter läsåret med kurserna Ledarskapsteorier, 5 sp och Organisationsteorier 5 sp. I studiehelheten återstår kurserna Hälsovårdsjuridik 5 sp, Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård 5 sp ÖSTERBOTTEN Arrangörer: Kristinestads och Närpes medborgarinstitut HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: , , Lärare: HVL Ingrid Hollmerus-Nilsson Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälsooch sjukvård 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PL Hans Frantz Studiehelheten fortsätter med kurserna Ledarskapsteorier, 5 sp, Organisationsteorier 5 sp och Hälsovårdsjuridik 5 sp, 14 Kursens mål är att deltagarna förväntas kunna förstå och identifiera grunderna inom idrottspsykologin. Deltagaren skall kunna koppla beteendevetenskap och kognitiv psykologi till idrottssammanhang och förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Deltagaren skall även kunna ge exempel på olika mentala träningstekniker inom idrotten och förstå sambandet mellan motivation, målsättning och prestation Studiehelhetens delar: Idrottspsykologi 15 sp och samt idrottspedagogik 15 sp Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med övningar (ex gruppövningar) samt hemtentamen. Vissa undervisningsdelar kommer att finnas på nätet på plattformen Moodle 2. Studiehelheten Idrottspsykologi 25 sp är ett samarbete mellan ÅA i Vasa och institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Det kommer eventuellt att finnas möjlighet att läsa delar från programmet LEDARSKAP OCH COACHING via Umeå Universitet i form av nätkurser. Mera information vid kursstart. Helheten består av fem delkurser: Introduktion till idrottspsykologi 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5 sp Idrottsledarskap i teori och praktik 5 sp Färdigheter i idrott 5 sp ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Socialpsykologiska perspektiv på idrott 5, sp Tidpunkt: to 12.1, fre 13.1, lö Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Universitet, PhD, lektor i idrottspsykologi John Jansson Idrottsledarskap i teori och praktik, 5 sp Tidpunkt: 10.3, Lärare: PeD, lektor Jan-Erik Romar Färdigheter i idrott, 5 sp Tidpunkt: 20.1, Lärare: PhD, lektor Jan-Erik Romar

15 INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är att den som har studerat informationssystem skall ha en bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT tas i bruk, eller som projektledare och team leader (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDST. (AVSLUTAS) Grundkurs i programmering, 5 sp Tidpunkt: våren 2012 Mera information: ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i informationssystem, 10 sp Tidpunkt: våren 2012 INFORMATIONSVETENSKAP (INFORMATIONSFÖRVALTNING) Informationsvetenskap (tidigare informationsförvaltning) ger behörighet för biblioteksjobb. Internet är en del av de flestas vardag, det behövs handledare i den elektroniska världen som känner till hur informationen bäst lagras, återvinns, förmedlas och evalueras. Detta är de centrala verktyg som alltid varit den specialkompetens studier i informationsvetenskap ger. Informationsvetenskap innebär att man lär sig hantera information, inte bara på nätet, utan mera allmänt så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kunskapsorganisation, kvalitetsbedömning, kommunikation samt uppbyggnad av olika typer av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsvetenskap kan du söka via öpuleden till samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. INFORMATIONSVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationsvetenskap, 10 sp Kunskapsorganisation, 6 sp Informationssökning I, 5 sp Informationssökning II, 4 sp INFORMATIONSVETENSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Sociala webben, 5 sp Biblioteket i organisationen, 4 sp Kundservice och lärande, 3 sp Resurshantering, 8 sp Informetri, 5 sp Praktik, 5 sp/alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Bibliotekstrategier, 5 sp (Kandidatuppsats, 10 sp) ENSKILDA KURSER I INFORMATIONSVETENSKAP Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad kurs) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast INFORMATIONSSYSTEM Carina Gräsbeck tfn: (02) e-post: carina.grasbeckabo.fi INFORMATIONSVETENSKAP Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi 15

16 INTERKULTURELL KOMMU- NI KATION Pian Åkerlund tfn: (02) e-post: pian.akerlundabo.fi Arkivvetenskap, 2 sp Tidpunkt: föreläsningsdag kl samt litteraturstudier och tentamen, prel. tentdatum 24.5 Lärare: FM Ilkka Valve Anmälan senast INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) ER Kunskapsorganisation, 6 sp Tidpunkt: , närstudier 14.1 kl samt 11.2 kl Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa, FM Nancy Pettersson Anmälan senast Informationssökning, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 31.3 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Nästa läsår fortsätter studiehelheten med kurserna Informationssökning II, Sociala webben, Resurshantering samt Kundservice och lärande INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) ER Databaskonstruktion, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 21.1 kl samt 18.2 kl Lärare: PD Isto Huvila Anmälan senast Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (helt nätbaserad kurs) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Arkivvetenskap, 2 sp Tidpunkt: föreläsningsdag kl samt litteraturstudier och tentamen, prel. tentdatum 24.5 Lärare: FM Ilkka Valve Anmälan senast Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kan inledas efter att kursen Kunskapsorganisation, 6 sp är avklarad Lärare/handledare: FM Nancy Pettersson Nästa läsår avslutas studiehelheten med kurserna Aktuell forskning, 2 sp samt Kandidatuppsats, 10 sp om tillräckligt stort intresse finns. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation. Öppna universitetet erbjuder varje läsår några kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionskursen välja en enskild kurs. Olika ämnen ansvarar för vissa enskilda kurser. En del av kurserna kan även avläggas genom självstudier INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Religionsvetenskap: Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Sociologi: Det mångkulturella samhället, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se ämnet Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP)- ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna består av ett utbud av kurser som studerandena kan välja bland. Kurshelheten avslutas med en obligatorisk proseminarieuppsats.

17 Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp, (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Etnologi: Europeiska kulturmiljöer, 7 sp, Det mångkulturella Finland, 10 sp, Etnicitet och Identifikationer, 5 sp Europakunskap: Integrationens grunder, 5 sp Historia: The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr Kultur- och socialantropologi: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Religionsvetenskap: Kulturmöten och religionsdialog, 10 sp Sociologi: Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 sp Tyska: Interkulturelles Management, 3 sp Obligatorisk proseminarieuppsats, 5 sp. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) GRUND- STUDIER Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , tors kl se Europakunskap Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Tidpunkt: , kl Lärare: FD Ruth Illman ÖSTERBOTTEN Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Tidpunkt: 3-4.2, Lärare: FM Lina Laurent Det mångkulturella samhället, sp Tidpunkt: inleds i februari 2012 Lärare: PM Karin Creutz-Kämppi INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomer som har studerat internationell marknadsföring kan arbeta med varierande företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning; praktisk marknadsföring; distribution och supply chain management; marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUD. Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara: Kundrelationer, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp - alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alt. grund-/ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUND- STUDIER (PÅGÅR) Konsumentmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: , fyra träffar lördagarna 9.3 (kl. 9-12), 30.3 (9-12), 14.4 (9-12) och 28.4 (9-13). Lärare: ED Anna-Greta Nyström m.fl. Förkunskapskrav: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp eller motsvarande kunskaper Anmälan senast: 13.2 Studiehelheten fortsätter nästa läsår med kursen Kundrelationer, 5 sp INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Nancy Pettersson tfn: (02) e-post: nancy.petterssonabo.fi 17

18 KEMI/KEMITEKNIK Johanna Fredenberg tfn: (02) e-post: johanna.fredenbergabo.fi ÖSTERBOTTEN Arrangör: Vasa sommaruniversitet INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUND- STUDIER (PÅGÅR) Konsumentmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: , fyra träffar lördagarna 9.3 (kl. 9-12), 30.3 (9-12), 14.4 (9-12) och 28.4 (9-13). Lärare: ED Anna-Greta Nyström m.fl. Förkunskapskrav: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp eller motsvarande kunskaper Anmälan senast: 13.2 Studiehelheten fortsätter nästa läsår med kursen Kundrelationer, 5 sp KEMI ÖSTERBOTTEN/ Arrangör: Mellersta Österbottens Sommaruniversitet ENSKILDA KURSER I KEMI Allmän kemi laborationer, 2 sp Tidpunkt: januari 2012 Förkunskaper: Allmän kemi, 6 sp Lärare: Henrik Romar Organisk kemi I, 4 sp Tidpunkt: inleds Lärare: akademilektor Tiina Saloranta Anmälan KEMITEKNIK- DI-LINJE Numera ingår i Åbo Akademis öppna universitets utbud kurser i kemiteknik. Process- och kemitekniskt kunnande är traditionellt en förutsättning för industrier som levererar livsmedel, läkemedel, energi och material som t.ex. glas, cement, keramer, plast, trä, metall och papper. Numera läggs även stor tyngd vid den gröna kemin - nya, miljövänliga processer och ekologiskt hållbara och förnybara material utvecklas ständigt genom forskning och utveckling. Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! DI-linjen som öpuled är en nyhet inom ramen för det öppna universitetet. Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 65 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. Kurserna erbjuds nätbaserat eller annars på distans förutom t.ex. laborationer som erbjuds koncentrerat (vanligen under veckoslut) i Åbo. DI-linjen i kemiteknik är så uppbyggd att nya studerande kan ansluta sig årligen! Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik: Allmän kemi sp Organisk kemi I, 4 sp Analytisk kemi I, 3 sp 15 sp Från ved till papper, 6 sp * Pappersförädling, 3 sp * Trä- och papperskemi, 6 sp 15 sp * Förkunskap: Från ved till papper Processteknikens grunder, 6 sp Kemisk reaktionsteknik, 4 sp Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp (motsv. Matematik III, 3 sp) *Försöksplanering, 4 sp *Förkunskap: Sannolikhetslära Fysik I, 5 sp, Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Programmering, grundkurs, 5 sp 13 sp 7 sp Anmälningarna riktas till arrangören. Observera att den lokala arrangören uppbär Summa egna kursutbud avgifter sp

19 DI-LINJE i KEMITEKNIK - LÄSÅRETS UTBUD ER PROCESSTEKNIK Introduktion till system- och reglerteknik, 3 sp Tidpunkt: inleds Lärare: enligt examinators anvisningar Anmälan senast: MATEMATIK Sannolikhetslära och statistik, 3 sp Tidpunkt: inleds Lärare: lektor Tore Gustafsson Anmälan senast: KONSTVETENSKAP Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med konstvetenskap som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vart tredje år. Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Medeltidens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Minna Lehtomäki Anmälan senast KRISPSYKOLOGI Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig speciellt väl för sådana personer som känner att de inom sitt yrke eller utbildningsområde vill specialisera sig på krisberedskap ur ett psykologiskt perspektiv. Studierna består av sex delkurser omfattande 5 sp/kurs KRISPSYKOLOGI (25-30 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till krispsykologi, 5 sp Chock, 5 sp Intervention, 5 sp Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp Massmedias roll vid kriser, 5 sp PTSD/långtidsverkningar, 5 sp NYLAND Arrangör: Lärkulla stiftelsens folkakademi, Karis KRISPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till krispsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson KONSTVETENSKAP Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi KRISPSYKOLOGI Tina Selänniemi tfn: (06) e-post: tina.selanniemiabo.fi 19

20 KULTURLEDNING Katarina Humina tfn: (02) e-post: katarina.huminaabo.fi Chock, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Helheten fortsätter med Chock 5 sp våren 2012 (därefter delkurserna Intervention 5 sp, Storolyckor/ katastrofberedskap 5 sp, Massmediernas roll vid kriser 5 sp och PTSD/ långtidsverkningar 5 sp) ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten KRISPSYKOLOGI (25-30 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Storolyckor/katastrofberedskap 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Massmediernas roll vid kriser 5 sp Tidpunkt: 12.4, 17.4, 19.4, 24.4, Lärare: PM, doktorand Klas Backholm Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten och Vasa sommaruniversitetets filial i Jakobstad KULTURLEDNING - GRUNDSTUDIER (25 SP) (INLEDS) ER Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Tidpunkt: inleds Lärare: KH Paulina Rökman och KH Sarah Hagström Anmälan senast: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Tidpunkt: : , inleds med närstudieträff i Jakobstad den 24.3 och i Åbo den Lärare: PD Siv Sandberg Anmälan senast Se offentlig förvaltning KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI KULTURLEDNING Kulturledning är ett biämne som erbjuder tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade. Detta har att göra med att kraven på professionalitet hela tiden ökar inom kulturlivet, det krävs flera färdigheter och mera kompetens för att klara av det mångfacetterade området som kultursektorn innebär. Kursernas egenart består i att de ska bilda en bro mellan humaniora och kulturfältet (arbetslivet). Examinator för helheten: docent Lena Marander-Eklund Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUND- STUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Etnografiska fältforskningsmetoder genom teori och praktik, 5 sp Valbara kurser: Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kulturantropologi, 6-10 sp Historisk antropologi, 7 sp KULTURLEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER KULTUR- OCH SOCIAL- Obligatorisk kurs ANTROPOLOGI Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Maria Johansson Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): tfn: (02) Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs e-post: maria.c.johanssonabo.fi Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Antropologins filosofi, 4-10 sp 20

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program)

Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Uppdaterad 14.12.2015/cl Kurser våren 2016 hela landet (preliminärt program) Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15

Läs mer

Kurser våren 2016 Österbotten

Kurser våren 2016 Österbotten Uppdaterad 19.2.2016/cl Kurser våren 2016 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp Tidpunkt: Start 30.1.2016

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Åbo Akademi. Österbotten

Åbo Akademi. Österbotten Åbo Akademi 2010 2011 Österbotten Bästa mottagare. Läsåret 2010-11 utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER Informationsvetenskap vid Åbo Akademi Professor Gunilla Widén Bibliotekschefsmöte 17.1.2017 1 INFORMATIONSVETENSKAP 1 professor, 1 akademilektor, 2 universitetslärare,

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Biämnespresentationer 2013-2014

Biämnespresentationer 2013-2014 Innehållsförteckning 1. Digitala humaniora... 2 2. Interkulturell Kommunikation... 3 3. Kultur- och socialantropologi... 4 4. Kulturledning... 5 5. Livsåskådningskunskap... 6 6. Medeltidskunskap... 7 7.

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer