våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet"

Transkript

1 öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Uppdaterad / CS Se ämnessidorna för den senaste informationen på

2 ALLMÄN TEOLOGI ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpuleden. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) ER Nya testamentet I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Docent Mika Hietanen Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller Anmälan senast 2 veckor före tentamen. 2 ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) ER KYRKOHISTORIA Att studera det Tidpunkt: inleds Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, universitetslektor Kim Groop, TM Jakob Dahlbacka, TM Tove Höglund NYTESTAMENTLIG EXEGETIK Nya testamentet II Kristendomen tar form, 5 Tidpunkt: inleds Lärare: Prof. Kari Syreeni Anmälan senast ALLMÄNNA STUDIER Kvotplatser i akademiska studiefärdigheter ER ASF 1: Akademiska studier 1 Tidpunkt: våren 2014 (inga närstudier) ASF 2: Studieteknik 1 Tidpunkt: våren 2014 (inga närstudier) ASF 3: Informationskompetens, grundkurs 1 Tidpunkt: våren 2014 (inga närstudier) ASF 4: Informationskompetens, fortsättningskurs 1 Tidpunkt: våren 2014 (inga närstudier) Information om kursernas innehåll och tidpunkter finns på Lärcentrets sidor. Observera att kurserna har givna datum för när man senast skall anmäla sig! Anmälan sker via öppna universitetets databas. För närmare information, se BIOLOGI Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: HELA LANDER ENSKILDA KURSER I BIOLOGI LÄSKURSER Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: 6.2 och (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FM Johanna Fredenberg Anmälan senast 23.1 eller Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen 20.3 och (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast 6.3 eller DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpuleden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) ER Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström

3 Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programvaruutveckling och -projekt, 5 Tidpunkt: start i mars 2014 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast två veckor innan kursstart DATAVETENSKAP Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Databaser, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för FM-examen till ämnet datavetenskap via öpuleden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS/PÅGÅR) ER Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Databaser, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Mats Neovius Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår med Datorteknik. FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens som på historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i folkloristik, 5 sp Folkloristikens historia, 5 sp Vetenskap av vardagen, 5 sp Verbal folklore, 5 sp Det rituella året och livets högtider, 5 sp FOLKLORISTIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 sp Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tradition som process, 5 sp Etnografiska fältmetoder, 5 sp Valbara specialkurser, 10 sp Proseminarium för biämnesstuderande, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: FOLKLORISTIK (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 Tidpunkt: start , tisdag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: ÅBOLAND FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) ER Organisation och ledning: en introduktion (10 Tidpunkt: början av juni 2014, närstudieträff lördag 1.2 kl Lärare: EM Eerika Saaristo Sista anmälningsdag: HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: Antikens historia, 2 sp Förhistoria, 1 sp Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) ER Introduktion till historiens metod, 4 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast

4 Grundkurs i historia III, talen, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Hälsovårdsjuridik, 5 sp Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Ledarskapsteorier, 5 Tidpunkt: v. 3-9, Inleds med närstudiedag Lärare: HVM Jessica Hemberg Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Hans Frantz IDROTTSPSYKOLOGI Studiehelhetens delar: Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 sp Idrottsledarskap i teori och praktik 5 sp Färdigheter i idrott 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) ER Idrottsledarskap i teori och praktik, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar Färdigheter i idrott, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. INFORMATIONSSYSTEM Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Introd. till informationssystem eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart INFORMATIONSVETENSKAP (INFORMATIONSFÖRVALTNING) Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: ÅBOLAND INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) ER Kunskapsorganisation, 6 Tidpunkt: , närstudier 11.1 samt 8.3 kl Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa, PL Anna-Karin Tötterman, FM Maria Johansson Förkunskaper: Grundkurs i informationsvetenskap, 10 sp Sista anmälningsdag: Informationssökning I, 5 Tidpunkt: , närstudier 29.3 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: Kunskapsorganisation, 6 sp el. Motsvarande Sista anmälningsdag: INFORMATIONSVETENSKAP (60 SP) ÄMNESSTUDIER (AVSLUTAS) Biblioteksstrategier, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 18.1 samt 1.3 lördagar kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kan inledas efter att kursen Kunskapsorganisation, 6 sp är avklarad Lärare/handledare: FM Nancy Pettersson Om intresse finns ordnas Kandidatuppsats hösten 2014! INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: 4

5 ÅBOLAND INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Åbo 29.1 kl Lärare: ED Joachim Ramström Sista anmälningsdag: ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) ENSKILD KURS ER Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Mariehamn 1.2 kl Lärare: ED Joachim Ramström KEMITEKNIK- DI-LINJE Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 68 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik: Allmän kemi sp Organisk kemi I, 4 sp Analytisk kemi I, 3 sp Från ved till papper, 6 sp * Pappersförädling, 3 sp * Trä- och papperskemi, 6 sp * Förkunskap: Från ved till papper Programmering, grundkurs, 5 sp Processteknikens grunder, 6 sp Principles of Process Engineering, 7 sp Kemisk reaktionsteknik, 4 sp Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp Fysik I, 5 sp, Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Summa kursutbud 68 sp Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg, tfn , e-post: ÅBOLAND NATURMATERIALTEKNIK Introduktion till naturmaterialteknik, 5 Tidpunkt: inleds mars 2014 med en närstudieträff i Åbo Lärare: TkD Maristiina Nurmi m fl Anmälan senast: mars 2014 KULTURLEDNING Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid den Humanistiska fakulteten men som är välbehövliga i arbetslivet. KULTURLEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Förkunskap: Organisation och ledning en introduktion, 10 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Förkunskap: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Berättande och ekonomi Storytelling, 5 sp Kulturledarpraktik, 5 sp Audiovisuella berättelser, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: ENSKILD KURS I Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Lärare: PL Siv Sandberg Anmälan senast: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer, såväl främmande kulturmiljöer som på hemmaplan. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Etnografiska fältforskningsmetoder genom teori och praktik, 5 sp Valbara kurser: Medicinsk antropologi, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp Historisk antropologi, 8 sp Antropologins filosofi, 5-10 sp Genus och antropologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Grundkurs i kultur- och socialantropologi, 5 Tidpunkt: Lärare: docent Kenneth Sillander Anmälan senast LÄSKURSER Religionsantropologi, 5 sp, Musikantropologi, 2-13 sp, Antropologiska inriktningar inom folkloristik, 5-10 sp, Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp, Socialantropologi, 5 sp, Historisk antropologi, 8 sp, Antropologins filosofi, 5-10 sp, Genus och antropologi, 5 sp 5

6 KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa el.blodspåren Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Introduktion till kvinnovetenskap, Lärare: FM Ann-Charlotte Palmberg Anmälan senast MILJÖKUNSKAP MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (/ÄMNESSTUDIER) Obligatorisk kurs: Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Miljöekonomins grunder, sp Kulturekologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: 6 ER ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ ÄMNESSTUDIER Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) del II (projektarbete, inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Miljö och etik, 5 Tidpunkt: Lärare: TM Suvi-Tuulia Vaara Anmälan: senast NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp En valbar kurs ur POOL 1 5 sp Finland och EU:s ekonomi, 5 sp Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp NATIONALEKONOMI (25 SP) ENSKILD KURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleds våren 2013 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER PÅGÅR/INLEDS Budgetering och redovisning Tidpunkt: v. 3 v. 18, 2013 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast ÅBOLAND ENSKILD KURS I OFFENTLIG Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Se Kulturledning REDOVISNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post:

7 ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan ER REDOVISNING (Grund- och ämnesstudier) - ENSKILD Koncernredovisning, 5 sp Tidpunkt: slutet av april 2014, flerformskurs med närstudier , , 7-8.2, fre , lör Lärare: EM Jaana Aaltonen RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp Hinduism och buddhism, 5 sp Islam, 5 sp Judendom och kristendom, 5 sp Nyreligiositet/samtida religioner, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR/INLEDS) Hinduism och buddhism, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Janne Kontala Anmälan senast RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi inom ramen för pol.kand.-/pol.mag.-examen eller ekon.kand-/ekon.mag-examen. Dessutom kan man avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till rättsnotarieexamen, till pol.mag.-examen eller till ekon. mag.-examen). Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist, tfn , e-post: ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP ER Skatterätt, 5 Tidpunkt: Kursen pågår v. 9-17, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Arbetsrätt, 10 Tidpunkt: Kursen pågår v. 4-13, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNASIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap och offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Två av följande kurser: Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp Introduktion till ekologisk ekonomi, 5 sp Finansiell ekonomi I: Introduktion till finansiell ekonomi, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik består av 3 moduler: Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Att tänka juridiskt rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP; ovanstående 60 SP + 60 SP Obligatoriska kurser: Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I 7 sp (folkrätt) Inledning till folkrätt 10 sp (folkrätt) Att tänka på politik 5 sp (statskunskap) Introduktion till sociologin 5 sp (sociologi) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Därutöver ytterligare minst 28 sp fritt valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt The Law of International Organization, 10 sp Materiell EU-rätt, 5+5 sp Redovisning/Internationell marknadsföring Servicekurs i redovisning, extern del, 5 sp International Business, 10 sp Sociologi Den ena av kurserna, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp ER Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Nationalekonomi Introduktion till kvinnovetenskap, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Kvinnovetenskap 7

8 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-50 SP) - GRUNDSTUDIER Natur och människa - en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp Samhälle och näringar, 10 sp Tre skärgårdar - en historia: en introduktion till skärgårdens historia, 5 sp Fältstudier, 10 sp SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Samhälle och näringar, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: ED Monica Nyholm Anmälan senast två veckor innan kursstart. Fältstudier, 10 sp Tidpunkt: löpande Fältstudierna är tematiska och utförs i skärgårdsområdena. Temat skall vara problembaserat, och kan beröra frågeställningar som t.ex. historia, skärgårdsbyn, begreppet skärgård, språket, handelsleder, trender i samhället som påverkar naturen. Kursen bygger till största delen på egen aktivitet och eget arbete under handledning. Förkunskaper: minst 10 sp i Skärgårdskunskap. Kontakta Carina Gräsbeck för diskussion om ämnesval och handledare SOCIOLOGI Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till sociologin, 5 sp Människan i samhället, 5 sp Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Grupparbete, 5 sp Aktuell sociologisk forskning, 5 sp 8 SOCIOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Sociologisk metodik, I, 5 sp Sociologisk metodik, II, 5 sp Sociologins historia och klassiker, 5 sp Sociologisk teori, 5 sp Samt tre valbara delområden á 5 sp. 25 sp i sociologi kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp till PK- eller PMexamen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje vår. Nätstudierna på ämnesnivå inleddes våren 2011 och fortsätter under påföljande läsår med 1-2 kurser per läsår. För preliminär tidtabell se: SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp STATISTIK Inom statistiken sysslar man med planering och resultatanalys av kvantitativa undersökningar. Från att tidigare närmast ha varit en beteckning för tabeller, diagram och kvantitativa data, har statistiken utvecklats till en allmän metodvetenskap: läran om metoder för att insamla, analysera och presentera kvantitativa data. ENSKILDA KURSER I STATISTIK Baskurs i statistik, 5 Tidpunkt: våren 2014 Kursen ingår som obligatorisk kurs i ekonomexamen STATSKUNSKAP Ämnet statskunskap innebär det vetenskapliga studiet av politik. Politik är emellertid ett mångfasetterat begrepp, och många distinktioner kan göras. Man kan skilja mellan olika nivåer av politik, såsom internationell politik, jämförande politik, nationell politik och kommunalpolitik. Man kan också skilja mellan olika processer av politik. Vidare kan man skilja mellan olika typer av politiska aktörer: individer, grupper, partier, organisationer, massmedia, politiska institutioner, nationer, internationella förbund etc. ENSKILD KURS I STATSKUNSKAP Corruption and Development, 5 Time: starting 24.2 Teacher: PhD Catharina Groop

9 Anvisningar Vad är det öppna universitetet? Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder över 50 olika ämnen. Du kan avlägga en enskild kurs eller ta flera kurser med avsikt att avlägga en studiehelhet eller en examen. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. Öppna universitetet vid ÅA är en samarbetsorganisation mellan CLL och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Öppna universitetets kurser hittar du bl.a. vid sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid ÅA. Samtliga kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid ÅA. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. Hur studerar man? Kurser med närstudier erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer med föreläsningar, individuella arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, nätstudier och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja din egen studiemotivation. Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser eller studiehelheter bör ske inom utsatt tid. Till kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. När kursen inleds fyller du i en deltagarblankett som sänds till CLL. Deltagarblanketten bör fyllas i omsorgsfullt eftersom studieprestationerna registreras utgående från dessa uppgifter. Till kurser som ordnas av CLL tas anmälningar emot fr.o.m till höstens kurser och till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser bör göras senast två veckor innan respektive kurs inleds. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos CLL:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden. Annulleringar Den som anmält sig till en kurs via CLL men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart debiteras 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Om man avbryter nätkurser utan att meddela planeraren faktureras annulleringsavgiften. Detta gäller även examensstuderande vid ÅA. Avgifter Studieavgift 50 euro/termin I enlighet med Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) uppbär Åbo Akademis öppna universitet en studieavgift på 50 euro/termin. För kurser på 4 studiepoäng (sp) eller mindre är avgiften 10 euro/sp. Avgiften erläggs för den termin då kursen inleds: hösttermin: , vårtermin: Avgiften bör erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oavsett om man har för avsikt att bli examinerad i kursen eller inte. Förfallna obetalda fakturor till Öppna universitetet påverkar möjligheten att framdeles delta i Öppna universitetets kurser och få intyg. CLL fakturerar studieavgiften direkt av alla kursdeltagare. I anslutning till kursen kan också förekomma en studiematerialavgift. Är du inskriven för kandidat eller magisterexamen vid Åbo Akademi är du befriad från studieavgiften men om deltagarantalet till en kurs är begränsat har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Den lokala arrangörens avgift Om kursen arrangeras i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer arrangörens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. Tentamen, annan form av examination samt resultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. CLL ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad. För att få tentera bör du anmäla dig till tentamensarrangören minst en vecka före tentamen. Studerande bör uppvisa identitetsbevis vid tentamenstillfället. I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand bestämda tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör särskilt avtalas om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Vid examination i form av skrivna arbeten bör dessa lämnas in på angivet sätt, med beaktande av tidpunkt för inlämnande. Om en skriftlig prestation inte har inlämnats inom utsatt tid är tentator inte skyldig att bedöma prestationen. Om tentator trots allt bedömer prestationen kan bedömningen påverkas i negativ riktning. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till CLL i Åbo eller till CLL i Vasa beroende på till vilken fakultet kursen hör. CLL registrerar dina studieprestationer. Intyg Intyg skrivs ut endast på begäran! Intyg över avlagda studieprestationer får du på begäran från CLL. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men om du avlägger en hel studiehelhet rekommenderar vi att du tar ut intyg först när helheten är klar. Beställ intyget i god tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Beställningarna kan göras per tfn eller e-post: (02) och (02) (CLL-Åbo), eller: (06) och (06) (CLL-Vasa), Examenssystemet Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Benämningarna grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier används för att ange studiernas nivå. Grundstudierna omfattar vanligen 25 sp och ämnesstudierna ytterligare 35 sp, varierande något mellan olika ämnen. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp. En studiepoäng (1 sp) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 25 timmar och innefattar föreläsningar, skriftliga arbeten, litteraturstudier, diskussioner m.m. Studier som är avlagda i studieveckor förfaller inte, utan fås till godo även inom det nya examenssystemet, ibland dock efter viss komplettering. En del ämnen tillämpar en 10-årsregel, så att kurser äldre än 10 år automatiskt förfaller. Studerande på kvotplats Öppna universitetet erbjuder även studier på kvotplats. I samarbete med vissa ämnen har överenskommits om ett visst antal kvotplatser för öppna universitetsstuderande på kurser inom universitetets ordinarie kursutbud på dagtid. Kvotplatskurserna är enskilda kurser som är specificerade särskilt. Kvotplatserna finns särskilt angivna i katalogen under respektive ämne samt uppdaterade på våra webbsidor. 9

10 Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid respektive ämne. Närstudierna försiggår dagtid och kan kräva några timmars närvaro per vecka under en hel termin. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. CLL uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift på öppna universitetets vanliga kurser. Avgiften är en administrativ avgift som uppbärs även om du inte inleder studierna eller om du avbryter dina studier. Studerande på kvotplats har som regel inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Studieprestationerna registreras vid CLL som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi. Denna studiemöjlighet finns inte heller på nätkurser arrangerade vid fakulteterna. Vad innebär nätkurser? Nätkurser är kurser där undervisningen helt eller delvis sker på webben. Antalet närstudietimmar är färre än på en traditionell föreläsningskurs och en del kurser kan avläggas helt som nätkurser. Kurserna är indelade i avsnitt med olika arbetsmoment: diskussioner, övningsuppgifter och essäer samt som avslutning uppsats, projektarbete eller tentamen. Läraren fungerar som handledare och ger feedback på nätet antingen individuellt eller gruppvis. Alla nätkurser är utmärkta i kursbroschyren framför kursnamnet. När du som studerande väljer att delta i en nätkurs får du ett personligt användarnamn och ett lösenord som ger dig tillgång till kursen. Alla kurser har ett startdatum och följer en fastslagen tidtabell. Inom vissa ramar har du möjlighet att arbeta med kursen när det passar dig bäst. Du måste dock se till att disponera din tid och planera dina studier. Kandidatstudier på nätet Öppna universitetet vid ÅA erbjuder nätstudier inom kandidatutbildningen. Man kan välja mellan tre ämnesområden, det samhällsvetenskapliga, humaniora och det teologiska ämnesområdet. Kurserna är godkända vid respektive fakultetsområde. Inom den samhällsvetenskapliga inriktningen kan man välja att ha antingen sociologi eller informationsförvaltning som huvudämne. De som studerar inom det humanistiska ämnesområdet kan ha folkloristik som huvudämne och de som studerar inom det teologiska ämnesområdet har allmän teologi som huvudämne. Som biämnen erbjuds flera olika ämnen: folkloristik, sociologi, informationsförvaltning, konstvetenskap, kvinnovetenskap, miljökunskap, nationalekonomi och offentlig förvaltning. Valfriheten inom de valbara studierna är stor och ger därmed möjligheter till en studiehelhet enligt det egna intresseområdet. 10 Under läsåret kan studier i allmän teologi, folkloristik, historia, miljökunskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning samt sociologi inledas. För att avsluta studierna och kunna avlägga kandidatexamen bör varje studerande söka in för examensstudier till Åbo Akademi. Detta kan göras inom den allmänna ansökningen via öppna universitetsleden. Mera information: Du kan även kontakta studievägledare Majlen Saarinen, tfn: (02) , som ger mera information om kurserna och om planering av studierna. Öpuleden en väg till examen Åbo Akademi har särskilda regler för antagning av studerande via öpuleden, dvs. antagning för examensstudier på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de avlagda studierna inom det öppna universitetet kan ingå i den examen som ansökan avser. Antagningskriterierna skiljer sig mellan de olika utbildningarna. ÅA har som målsättning att årligen anta 40 studerande via öpuleden. Här nedan anges riktlinjerna: Filosofie magister inom humaniora 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till. Antagningen sker vanligtvis utan urvalsprov. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Undantag är ämnena engelska, logopedi och psykologi, som man inte kan söka till via öpuleden. Pedagogie kandidat eller magister 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik eller vuxenpedagogik, varav minst 25 sp i det tilltänkta huvudämnet. Sökande bör genomgå och godkännas i respektive ämnes urvalsprov. Antagning inom samantagningen i april. Teologie magister 60 sp för TM-examen. Studerande som inom öppna universitetet vid något universitet i Finland har avlagt minst 60 sp i allmän teologi eller i teologiska examensämnen med minst goda insikter kan antas utan urvalsprov. Ekonomie resp. politices kandidat eller magister 60 sp och studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp (15 sv) vara avlagda i något av huvudämnena. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år. Om antalet sökande överstiger 5 prioriteras sökande i första preferens. Därefter rangordnas de sökande enligt det totala antalet studier i ekonomi, respektive samhällslära. Då medräknas kurser i de ämnen som ingår i utbildningarnas studiehandböcker, språkstudier som uttryckligen hör ihop med utbildningsområdet samt de obligatoriska kurserna i vetenskapsfilosofi/teori och grundkurserna i statistik. För sökanden till magisterexamen krävs a) avlagd lägre högskoleexamen vid universitet (kandidat eller bachelor) inom det ekonomiska utbildningsområdet b) behörighetskrav är kunskaper som motsvarar 25 sp i det tilltänkta huvudämnet. För att kunna inleda fördjupade studier bör även ämnesstudierna (som kan avläggas som bryggstudier) vara avklarade. Sökanden med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör därtill ha studier som motsvarar 20 sp i minst ett, gärna flera andra ekonomiska vetenskaper. För sökande som avlagt en yrkeshögskoleexamen gäller samma behörighetskrav. Sökande till utvecklingspsykologi bör delta i lämplighetsprov. Rättsnotarie 60 sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet sv/sp som kan inräknas i rättsnotarieexamen.. Magisterexamen i hälsovetenskaper 60 sp för kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i något av huvudämnena. Sökande till vårdvetenskap bör delta i lämplighetsprov. Filosofie magister inom biovetenskaper och naturvetenskaper 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning man antas till. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Filosofie kandidat eller magister inom datavetenskap 60 sp för kandidat- och magisterexamen med datavetenskap som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i datavetenskap sp öpuled (fastställt program) för antagning till Utbildningsprogrammet i datavetenskap a) studenter som i gymnasiet läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i datavetenskap med vitsordet goda insikter/c/3 b) övriga som har avlagt 25 sp datavetenskap med vitsordet goda insikter/c/3 DI inom datateknik och processteknik 25 sp öpuled i Datateknik (fastställt program) för antagning till diplomingenjörsexamen. Studierna bör vara avlagda med minst vitsordet goda insikter/c/3. 30 sp öpuled i Processteknik för antagning till diplomingenjörsexamen. Ekonomie kandidat eller magister 60 sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem Ansökningstiden för att söka in via öpuleden följer ÅA:s beslut om antagningstider. Som grund för ansökan anges utbildning inom det öppna universitetet. Observera att de sökande som inte har fått sin skolutbildning på svenska skall genomgå språkprov i svenska.

11 Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får du från CLL i Åbo, tfn (02) och i Vasa, tfn (06) Extra studerande Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller ett enskilt ämne vid universitetet. Studerande som vill fördjupa sig i ett ämne eller avlägga enskilda kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet (som särskilda kurser eller som studier på kvotplats) kan ansöka om att bli extra studerande. Även den som önskar få lärarbehörighet i ett ämne eller vill komplettera en tidigare examen kan ansöka om att bli extra studerande. Personer som har avlagt examen vid Åbo Akademi har tidigare haft rätt att bedriva kompletterande studier. Sådana studerande registreras fr.o.m vid CLL som extra studerande. Som extra studerande har man inte rätt att avlägga examen utan att ha ansökt och blivit antagen till universitetet för examensstudier. Att vara extra studerande innebär att man deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande. Extra studerande har i regel inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Ansökan till extra studerande är fortlöpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Ansökningar och administration av extra studerande handhas av CLL som uppbär en studieavgift om 50 euro/termin av extra studerande. Avgiften är en administrativ avgift som uppbärs även om du inte inleder studierna eller om du avbryter dina studier. För att kunna ansöka om studierätt som extra studerande bör man kontakta Carina Gräsbeck för rådgivning. Därefter sänds ansökan till CLL. Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har man möjlighet att ansöka om ny studierätt. Blanketter för ansökan fås från CLL samt via Åbo Akademis nätsidor. Studieprestationerna registreras vid CLL som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. Kurslitteratur / Biblioteksservice och informationssökning Examinations- och arbetssätt varierar mellan olika kurser, men på alla kurser behöver du relevant kursmaterial. I början av varje kurs får du i regel en lista på litteraturen och/eller adresser till kursmaterial på nätet. En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i kurserna. Om det är svårt att få tag på aktuell litteratur rekommenderas kursdeltagarna att gemensamt tillsammans med utbildningsarrangören, via ett lokalt bibliotek, fjärrlåna tentamenslitteratur från ASA-biblioteket vid Åbo Akademi. För kurser som arrangeras i samarbete med ÅA i Vasa kan litteratur fjärrlånas från Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia. Uppge att du studerar vid ÅA när du vill fjärrlåna. Lånetiden vid Studentbiblioteket är 2 veckor, vid fjärrlån 4 veckor. De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservice bl.a. för att täcka fraktkostnaderna. Du kan även fjärrlåna litteratur från andra universitetsbibliotek. Kursböcker och annan vetenskaplig litteratur kan du också låna direkt från ASA-biblioteket eller huvudbiblioteket (ÅAB) i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Mot uppvisande av legitimation erhåller du kostnadsfritt ett bibliotekskort. Du kan bläddra och söka i ÅAB:s katalog ALMA och i Tritonias databas Tria Här hittar du länkar till elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga i ÅA-nätet och till andra fritt tillgängliga biblioteksdatabaser, virtuella bibliotek och elektroniska skrifter. Biblioteken står till tjänst med undervisning och handledning i hur man söker i elektroniska resurser och i inhemska och utländska databaser. Servicen är i en del fall avgiftsbelagd. En nyttig länksamling för att söka information från nätet: Vi har också en bokmarknad på nätet där du kan sälja kurslitteratur du inte längre behöver, eller själv köpa kurslitteratur. Den hittar du på studievägledningens ingångssidor under Bokmarknad. 11

12 Kansliet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) Åboenheten / Adress: Fabriksgatan 2, Åbo Tfn: (02) , Majlen Saarinen, Koordinator, studievägledning Tfn: (02) , Carina Gräsbeck, extra studerande, kvotkurser Tfn: (02) , Susann Brännkärr intyg, avgifter, ekonomi, tentamensanmälan Tfn: (02) , Sanna Lillbroända-Annala intyg, tentamensanmälan, tentamensresultat Tfn: (02) , Christel Söderholm tentamensresultat (extra studerande), marknadsföring e-post: eller Vasaenheten / Adress: Strandgatan 2, våning B7, Vasa Tfn: (06) , Terese Ahlström studievägledning Tfn: (06) , Kerstin Kullbäck intyg,a vgifter, tentamensanmälan, tentamensresultat Tfn: (06) , Christina Loo kurssekreterare, kursadministration e-post: Vår samarbetspart på Åland Högskolan på Åland/Öppna högskolan Neptunigatan 17, eller PB 1010, Mariehamn tfn (018) , (kvällar och helger vid kurs) e-post: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i kursutbudet 12

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser. eller släng dig i soffan och ta en nätkurs!

Vi har en stol ledig just för dig. Nätkurser.  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! 2013-2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet SAMARBETSGUIDE för 2011-2012 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER / www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!

Kurser i Österbotten. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Österbotten Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för läsåret

SAMARBETSGUIDE för läsåret SAMARBETSGUIDE för läsåret 2010-2011 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER http://www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE, Åboenheten Adress:

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Nya testamentet I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten 2007 Välkommen på kurs! Denna studieguide ger dig en kort introduktion till hur man studerar på denna nätkurs. I guiden

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Åbo Akademi. Österbotten

Åbo Akademi. Österbotten Åbo Akademi 2010 2011 Österbotten Bästa mottagare. Läsåret 2010-11 utges ingen sedvanlig tryckt katalog från Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Katalogen, anmälningsdatabasen till CLL:s kurser i egen

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Kurser våren 2016 Österbotten

Kurser våren 2016 Österbotten Uppdaterad 19.2.2016/cl Kurser våren 2016 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp Tidpunkt: Start 30.1.2016

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET

ÖPPNA UNIVERSITETET ÖPPNA UNIVERSITETET 2005-2006 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2005 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål 907910.0 (2011-2012 version 1) (5 sp) västerländska språk. Efter avslutad kurs har den studerande en kännedom om Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens elementa.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE10 Religionskunskap I för Gymnasielärare, 30 högskolepoäng Religious Studies 1 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer