Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu"

Transkript

1 öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Uppdaterad / CL Se ämnessidorna för den senaste informationen på

2 ALLMÄN TEOLOGI ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpuleden. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Dogmatik I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Prof. Gunnar af Hällström Anmälan senast Kyrkohistoria I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Leif-Göte Björklund Anmälan senast Nya testamentet I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Docent Mika Hietanen Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) KYRKOHISTORIA Att studera det Tidpunkt: inleds Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, universitetslektor Kim Groop, TM Jakob Dahlbacka, TM Tove Höglund NYTESTAMENTLIG EXEGETIK Nya testamentet II Kristendomen tar form, 5 Tidpunkt: inleds Lärare: Prof. Kari Syreeni Anmälan senast SYSTEMATISK TEOLOGI Fördjupning i systematisk teologi, 9-15 Tidpunkt: inleds Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. ALLMÄNNA STUDIER Mera information om ämnet ger planerare, tfn , Kvotplatser i akademiska studiefärdigheter ASF 1: Akademiska studier 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 2: Studieteknik 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 3: Informationskompetens, grundkurs 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 4: Informationskompetens, fortsättningskurs 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) Information om kursernas innehåll och tidpunkter finns på Lärcentrets sidor. Observera att kurserna har givna datum för när man senast skall anmäla sig! Anmälan sker via öppna universitetets databas. För närmare information, se ARBETSPLATSPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i arbetsplatspsykologi består av följande kurser: Organisationspsykologi 5 sp Ledarskap I 5 sp Ledarskap II 5 sp Konflikthantering 5 sp Burnout-problematik 5 sp Arbetsplatsmobbning 5 sp OBS! Ledarskap I är ett obligatorium innan man kan avlägga Ledarskap II. Fem av sex delkurser väljs för grundstudierna (25 sp). Mera information om ämnet ger planerare Gunilla Toivonen, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: HANGÖ SOMMARUNIVERSITET ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors 2

3 Ledarskap I/II, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: HVM Jessica Hemberg Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: 5.12, 7.12, Lärare: HVM Jessica Hemberg Ledarskap II, 5 sp Förkunskap: Ledarskap I Tidpunkt: , Lärare: HVM Jessica Hemberg Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Fem av sex delkurser väljs för grundstudierna (25 sp). Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 21.9, (Närpes) Lärare: HVM Jessica Hemberg Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: (Kristinestad) Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: (Närpes) Lärare: PeM Heidi Purho Arrangörer: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad och Mellersta Österbottens sommaruniversitet ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Karleby Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Jakobstad Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psyko- och konstterapeut Tine Sylvest Kursort: Karleby Ledarskap II, 5 sp Förkunskap: Ledarskap I Tidpunkt: 7-8.2, Lärare: Psyko- och konstterapeut Tine Sylvest Kursort: Jakobstad Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Karleby Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: 4-5.4, Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Jakobstad BIOLOGI Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: HELA LANDER ENSKILDA KURSER I BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 Tidpunkt: , 6.2 och (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FM Johanna Fredenberg Anmälan senast , 23.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 20.3 och (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 6.3 eller DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpuleden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , 3

4 DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS/PÅGÅR) Introduktion till datatekniken, 5 Tidpunkt: prel dec 2013 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FD Linda Mannila Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introd. till datateknik eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programvaruutveckling och -projekt, 5 Tidpunkt: start i mars 2014 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast två veckor innan kursstart Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) MED NÄRSTÖD Introduktion till datatekniken, 5 Tidpunkt: prel december 2013 (tutorgrupp, tentamen) Lärare: FD Linda Mannila Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap 4 DATAVETENSKAP Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Databaser, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för FM-examen till ämnet datavetenskap via öpuleden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS/PÅGÅR) Introduktion till datavetenskap, 5 Tidpunkt: prel dec 2013 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FD Linda Mannila Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Databaser, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Mats Neovius Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår med Datorteknik. Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) MED NÄRSTÖD Introduktion till datavetenskap, 5 Tidpunkt: prel december 2013 (tutorgrupp, tentamen) Lärare: FD Linda Mannila Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introduktion till datavetenskap eller motsvarande kunskap Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Databaser, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Mats Neovius Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Studiehelheten fortsätter följande läsår med Datorteknik. DEMOGRAFI Demografi är den vetenskap som behandlar mänskliga populationers storlek, sammansättning och utveckling. Kunskaper om befolkningsprocesser och demografiska metoder är till stor nytta i studierna, men också i arbetslivet i utrednings- och planeringsuppgifter. Studier i demografi ger praktisk färdighet i att redovisa och analysera kvantitativa uppgifter om befolkningen och samhället. Mer information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ENSKILD KURS I DEMOGRAFI Demografins grunder, 15 sp / ANNULLERAD Tidpunkt: Hösten 2013 Lärare: FD Fjalar Finnäs DI-LINJE DI-linje som en öpuled (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. På basis av avlagda studier inom DI-linjen i Data-

5 teknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Kemiteknik. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor eller kontakta ämnets kansli på (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april/första veckan i maj och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Mera information om studier på kvotplats samt anmälan ger planerare, tfn , Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) 1. Tools for the Study of English (5 p); sept-okt Contemporary Englishes: Language, Literature and Society I (5 p); höstterminen, okt-dec Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II (5 p); vårterminen, jan-mars Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III (5 p); vårterminen, mars-maj Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills (5p); hela läsåret, sept 2013-maj 2014 ÄMNESSTUDIER (35 SP) 6. Historical Survey I: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, sept-okt Historical Survey II: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, okt-dec Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars Historical Survey IV: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj English Linguistics I (5p); höstterminen, sept-dec English Linguistics II (5p); vårterminen, jan-maj Proficiency II: Styles, Registers and Genres (5p); höstterminen, septdec 2014 ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse och är särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: SPECIALKURS I ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Ann-Helen Sund och FM Ann-Charlotte Palmgren Anmälan senast SPECIALKURSer I ETNOLOGI Att fältarbeta på nätet, 5 sp Tidpunkt: 23.1 kl , 7.2 kl , 8.2 kl och 13-17, 13.2 kl , 6.3 kl Lärare: FD Johanna Björkholm, professor Johannes Brusila, gästföreläsare Lars Kaijser och Sverker Hyltén-Cavallius Anmälan senast Kursen kan tas som fritt valbar kurs. Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I ETNOLOGI Etnologi och turism, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: FD Sanna Lillbroända-Annala, docent Katriina Siivonen EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist, tfn , e-post: EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Materiell EU-rätt, sp Se Rättsvetenskap Folkmusik i Europa, 2 sp Se Musikvetenskap FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: 5

6 ENSKILD KURS I FILOSOFI Vetenskapsteori / -filosofi för humanister, samhällsvetare och teologer, 3-5 sp Tidpunkt: Vecka 9-15, 2014 Lärare: FM Martin Nybom Anmälan senast Arrangör: Öppna högskolan på Åland ENSKILD KURS I FILOSOFI Estetik och etik, 5 sp Tidpunkt: , och Fredagar kl och lördagar kl Lärare: FK Göran Torrkulla Anmälan senast FINSKA SPRÅKET Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: Enskild kurs i finska språket Språkliga normer, 2 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FM Leena Maria Heikkola FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens som på historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i folkloristik, 5 sp Folkloristikens historia, 5 sp Vetenskap av vardagen, 5 sp Verbal folklore, 5 sp Det rituella året och livets högtider, 5 sp 6 FOLKLORISTIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 sp Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tradition som process, 5 sp Etnografiska fältmetoder, 5 sp Valbara specialkurser, 10 sp Proseminarium för biämnesstuderande, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Grundkurs i folkloristik, 5 Tidpunkt: start , tisdag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FOLKLORISTIK (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 Tidpunkt: start , tisdag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK Att fältarbeta på nätet, 5 sp Tidpunkt: 23.1 kl , 7.2 kl , 8.2 kl och 13-17, 13.2 kl , 6.3 kl Lärare: FD Johanna Björkholm, professor Johannes Brusila, gästföreläsare Lars Kaijser och Sverker Hyltén-Cavallius Anmälan senast Kan ingå i ämnesstudier eller fritt valbar kurs. Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska språket och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Du har möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska grundstudier (25 sp) dagtid men du bör delta ett nivåtest som äger rum den Mera information om studier på kvotplats samt Anmälan ger planerare, tfn , Kvotplatser i franska språket och litteraturen FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN -GRUNDSTUDIER(25 SP) INLEDS Muntliga färdigheter (Compétence orales), 3 sp Tidpunkt: vv , on kl , to kl Lärare: Sylvain Tanquerel Fonetik och uttal (Phonétique et prononciation), 2 sp Tidpunkt: vv , to kl Lärare: Sylvain Tanquerel Fransk historia och geografi (Histoire et géographie françaises), 5 sp Tidpunkt: vv , to kl , vv , on kl Lärare: Sylvain Tanquerel Frankrike av i dag (La France d aujourd hui), 3 sp Tidpunkt: vv , on kl Lärare: Sylvain Tanquerel Franskans utveckling och variation (Évolutions et variations du français), 2 sp Tidpunkt: vv , ti kl Lärare: Meri Larjavaara Fransk grammatik I (Compétences grammaticales 1), 6 sp Tidpunkt: vv , må kl , on kl Lärare: Svante Lindberg Skriftlig framställning I (Compétences écrites I), 4 sp Tidpunkt: vv 44-50, ti kl , vv , ti kl Lärare: Svante Lindberg FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: https://www.abo.fi/student/fool

7 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) Ledarskap, 5 Tidpunkt: fram till jul 2013, nätföreläsning 1.10 kl , närstudieträff: kl Lärare: EM Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) Sista anmälningsdag: FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisation och ledning: en introduktion (10 Tidpunkt: början av juni 2014, närstudieträff lördag 1.2 kl Lärare: EM Eerika Saaristo Sista anmälningsdag: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) ENSKILD KURS Human resource management, 5 Tidpunkt: , närstudier kl resp Lärare: lektor Peter Björkroth Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING Grundstudierna (25 sp) i förskole- och nybörjarundervisning består av följande kurser: A. Teoretiska utgångspunkter, 5 sp B. Åldersrelaterad ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år, 20 sp: Konst och skapande i helhetsperspektiv, 3 sp Språk och interaktion, 5 sp Etik och livstolkning, 2 sp Matematik och problemlösning, 5 sp Natur och miljö, 2 sp Musik lek och rörelse, 3 sp Mer information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) GRUNDSTU- DIER (PÅGÅR) Språk och interaktion, 5 sp Tidpunkt: , Kursort: Helsingfors, G18 Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Etik och livstolkning, 2 sp Tidpunkt: , Kursort: Helsingfors, G18 Lärare: FM Barbro Holmgren Grundstudierna fortsätter våren och sommaren 2014 med resterande kurser: Konst och skapande 3 sp, Matematik och problemlösning, 5 sp, Musik, lek och rörelse, 3 sp samt Miljö och natur + avslutande seminarium, 2 sp Arrangör: Högskolan på Åland/ Öppna högskolan FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS PÅ VÅREN) Teoretiska utgångspunkter 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Grundstudierna fortsätter hösten Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS PÅ VÅREN) Teoretiska utgångspunkter 5 sp Tidpunkt: 21.1, 23.1, 28.1, 30.1, Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Konst och skapande, 3 sp Tidpunkt: 6.2, , , Lärare: PeD Eva Ahlskog-Björkman, PhD Hannah Kaihovirta-Rosvik Språk och interaktion, 5 sp Tidpunkt: 25.3, 27.3, 1.4, 3.4, Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Etik och livstolkning, 2 sp Tidpunkt: 10.4, 16.4, 23.4, Lärare: FM Barbro Holmgren Grundstudierna fortsätter hösten 2014 med resterande kurser: Matematik och problemlösning (5 sp), Natur och miljö (2 sp) samt Musik, lek och rörelse (3 sp) GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK Målet för studierna i gammaltestamentlig exegetik kan anges som förståelse av Gamla Testamentet. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: SPECIALKURS I GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK Pilgrimsvandringens teologi och historia, 5 sp Tidpunkt: , måndagar och torsdagar kl Lärare: prof. Antti Laato, univ.lärare Pekka Lindqvist, TM Tom Tiainen m.fl. GEOGRAFI Ämnesstudier i geografi 35 sp arrangeras våren 2013-våren 2014 (tre terminer). Utbildningen är fullsatt, men ifall man tidigare studerat geografi och saknar enstaka kurser kan man med fördel kontakta öppna universitetet. Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg, tfn , e-post: GEOGRAFI 35 sp - ÄMNESSTUDIER Följande kurser arrangeras hösten 2013-våren 2014: Naturresurser, miljöskydd och global utveckling (7 sp) Naturkatastrofer och klimatvariationer (4 sp) Ekonomisk och urban geografi (5 sp) Specialkurs i regionalgeografi, Sydamerika (2 sp) Seminarier (4 sp) 7

8 HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: Antikens historia, 2 sp Förhistoria, 1 sp Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grundkurs i historia I, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Grundkurs i historia II talen, 6 Tidpunkt: och (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Grundkurs i historia III, talen, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. 8 SPECIALKURS I HISTORA Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Lärare: FD Ann-Catrin Östman, FD Mia Åkerfält, FD Camilla Hambro, FL Niklas Huldén, FD Anna-Maria Åström och FD Lena Marander-Eklund. Anmälan senast Arrangör: Högskolan på Åland / Öppna högskolan HISTORIA (25 SP)-GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i historia II, talen, 6 sp Tidpunkt: och Fredagar kl och lördagar kl Lärare: FD Johanna Wassholm och FD Fredrik Petersson Anmälan senast Grundkurs i historia III, talen, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: FD Johanna Wassholm m.fl. Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOKUNSKAP Grundstudierna (25 sp) i hälsokunskap består av följande kurser Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Hälsa och livsstil, 5 sp Främjande av socioemotionell hälsa, 5 sp Hälsokunskap i undervisning I, 5 sp Ämnesstudierna (35 sp) i hälsokunskap består av följande kurser: Folkhälsovetenskapliga frågeställningar, 5 sp Psykisk hälsa och välbefinnande under livsloppet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Hälsa i ett samhällsperspektiv, 5 sp Hälsokunskap i undervisning II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland / Öppna högskolan HÄLSOKUNSKAP (35 SP) -ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap (25 sp) Folkhälsovetenskapliga frågeställningar, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD Anna Forsman Ungdomar, hälsa och etnicitet, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykolog, psykoterapeut Sabine Charpentier Sexualitet och relationer, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: sexualterapeut Suss Åhman Barns och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: Studiehelheten avslutas läsåret med kurserna Hälsa i skolkontext II, 5 sp och Hälsa och forskning, 10 sp. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Hälsokunskapens teori och begrepp, 5sp Tidpunkt: , Lärare: PhD Anna Forsman Främjande av socioemotionell hälsa, 5 sp Tidpunkt: 21.10, 28.10, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: 21.1, 28.1, Lärare: PhD Anna Forsman Hälsa och livsstil, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: högre YH-examen Mikaela Wiik Hälsokunskap i undervisning I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: OL Katarina Brink HÄLSOKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (AVSLUTAS) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap, 25 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Tidpunkt: inledning , + uppgift på nätet, Lärare: Idrottslärare Ann-Christine Stenkull-Aura HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Hälsovårdsjuridik, 5 sp Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp

9 Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 Tidpunkt: v , , Närstudiedagar: 19.9, 11.10, Lärare: HVM Jessica Hemberg Organisationsteorier, 5 Tidpunkt: v , , Inleds med närstudiedag Lärare: HVM Jessica Hemberg Hälsovårdsjuridik 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Hans Frantz Ledarskapsteorier, 5 Tidpunkt: v. 3-9, Inleds med närstudiedag Lärare: HVM Jessica Hemberg Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Hans Frantz IDROTTSPSYKOLOGI Studiehelhetens delar: Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 sp Idrottsledarskap i teori och praktik 5 sp Färdigheter i idrott 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I IDROTTSPSYKOLOGI Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Christoph Treier Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , närstudiedagar Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström och PhD, lektor i idrottspsykologi John Jansson. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström, Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Idrottsledarskap i teori och praktik, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar Färdigheter i idrott, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , INFORMATIONSSYSTEM Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Introd. till informationssystem eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart INFORMATIONSVETENSKAP (INFORMATIONSFÖRVALTNING) Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i informationsvetenskap, 10 Tidpunkt: , närstudier 21.9 samt kl Lärare: FM Nancy Pettersson, professor Gunilla Widén Sista anmälningsdag: Kunskapsorganisation, 6 Tidpunkt: , närstudier 11.1 samt 8.3 kl Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa, PL Anna-Karin Tötterman, FM Maria Johansson Förkunskaper: Grundkurs i informationsvetenskap, 10 sp Sista anmälningsdag: Informationssökning I, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 29.3 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: Kunskapsorganisation, 6 sp el. Motsvarande Sista anmälningsdag:

10 INFORMATIONSVETENSKAP (60 SP) ÄMNESSTUDIER Informetri, 5 sp Tidpunkt: , närstudier samt (fre. kl , lö. kl ) Lärare: PD Kim Holmberg Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Biblioteket i organisationen, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 9.11 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Biblioteksstrategier, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 18.1 samt 1.3 lördagar kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kan inledas efter att kursen Kunskapsorganisation, 6 sp är avklarad Lärare/handledare: FM Nancy Pettersson Om intresse finns ordnas Kandidatuppsats hösten 2014! INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Från och med läsåret erbjuds endast grundestudier, 25 sp inom ämnet. Några kurser inom ämnesstudier ges fortfarande under läsåret för den som avlägger 60 sp. Följande tre kurser är obligatoriska: Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp Studeranden väljer därtill två av följande kurser: Mångkulturalismens idéhistoria, 5 sp Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Kulturmöten och religionsdialog, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduction to Intercultural Communcation, 5 cr. Tidpunkt: inleds i september 2013 Lärare: Ibrahim TeRzic, PM Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: inleds i mars 2014 Lärare: Ibrahim TeRzic, PM Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut INTERKULTURELL KOMMUNKATION, 25 SP (inleds) Introduktion till Interkulturell kommunikation, 5 sp. Tidpunkt: och , fre kl , lör kl Lärare: Elisabeth Glatz Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp. Tidpunkt: , torsdag kl Lärare: PM Karin Creutz INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUNDSTUDIER Introduction to intercultural communication, 5 cr Time: , onsdagar kl Teacher: Elisabeth Glatz Begränsat deltagarantal Integrationens grunder, 5 sp se Europakunskap Grundkurs i socialantropologi, 5 sp se Kultur- och socialantropologi Culture, business and communication, 5 sp Tidpunkt:13.2, 6.3 och , kl Lärare: ED Anna-Greta Nyström INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) Marknadskommunikation - branding och reklam (5 Tidpunkt: , närstudier: 19.10, 9.11, 7.12 kl Lärare: ED Anna-Greta Nyström Förkunskapskrav: Grundstudier i internationell marknadsföring (25 sp) Sista anmälningsdag: INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Åbo 29.1 kl Lärare: ED Joachim Ramström Sista anmälningsdag: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) ENSKILDA KURSER International Business, 10 A web based course with three study meetings Time: Contact hours 7.9, and at Teacher: ED Monica Nyholm Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Mariehamn 1.2 kl Lärare: ED Joachim Ramström KEMITEKNIK- DI-LINJE Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 68 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. 10

11 Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik: Allmän kemi sp Organisk kemi I, 4 sp Analytisk kemi I, 3 sp Från ved till papper, 6 sp * Pappersförädling, 3 sp * Trä- och papperskemi, 6 sp * Förkunskap: Från ved till papper Programmering, grundkurs, 5 sp Processteknikens grunder, 6 sp Principles of Process Engineering, 7 sp Kemisk reaktionsteknik, 4 sp Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp Fysik I, 5 sp, Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Summa kursutbud 68 sp Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg, tfn , e-post: https://www.abo.fi/student/kemitek DI-LINJE i KEMITEKNIK LÄSÅRETS UTBUD PROCESSTEKNIK Principles of Process Engineering, 7 Tidpunkt: inleds prel Lärare: professor Henrik Saxén, TkD Mikko Helle Anmälan senast: prel Övrigt: kursspråk engelska NATURMATERIALTEKNIK Introduktion till naturmaterialteknik, 5 Tidpunkt: inleds mars 2014 med en närstudieträff i Åbo Lärare: TkD Maristiina Nurmi m fl Anmälan senast: mars 2014 KONSTVETENSKAP Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: KONSTVETENSKAP - SPECIALKURSER Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Glada dryckesbröder, citroner och tulpaner: En inblick i den holländska konstens guldålder, 5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FM Pia Wolff-Helminen Anmälan senast Mode, inredning och design, 5 sp Tidpunkt: Tisdagar kl Lärare: FM Jenny Wiik och FD Mia Åkerfelt Anmälan senast Genusperspektiv på konst och konsthistoria, 5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FM Jenny Wiik Anmälan senast KRISPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i krispsykologi består av följande kurser: Introduktion till krispsykologi, 5 sp Chock 5 sp Intervention 5 sp Storolyckor/katastrofberedskap 5 sp Massmedias roll vid kriser, 5 sp PTSD/långtidsverkningar, 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan KRISPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Chock 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson Intervention, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart fem delkurser av sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas. Arrangör: Kristinestad medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut ENSKILD KURS I KRISPSYKOLOGI Introduktion till krispsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson KULTURLEDNING Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid den Humanistiska fakulteten men som är välbehövliga i arbetslivet. KULTURLEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Förkunskap: Organisation och ledning en introduktion, 10 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Förkunskap: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Berättande och ekonomi Storytelling, 5 sp Kulturledarpraktik, 5 sp Audiovisuella berättelser, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: 11

12 ENSKILDA KURSER I KULTURLEDNING Kulturjuridik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist, JD Joachim Enkvist, ED Brita Herler m.fl. Anmälan senast Kulturledarpraktik, 5 sp Tidpunkt: läsåret Tentator: FD Lena Marander-Eklund Gör en kompetensportfolio på nätet, 5 sp Tidpunkt: 8.10, 12.10, och , tis kl och lör kl Lärare: Riikka Wallin, företagare och kulturproducent Anmälan senast: Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten och Produforum Åboland Kulturmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: 25.9 (ons), 17.10, 7.11, , tors kl Avslutning kl eller kl Lärare: ED Joachim Ramström Anmälan senast: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Lärare: PL Siv Sandberg Anmälan senast: Berättande och ekonomi - Storytelling, 5 sp Tidpunkt: Tisdag, onsdag och torsdag kl Lärare: FM Patricia Albrecht Anmälan senast: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer, såväl främmande kulturmiljöer som på hemmaplan. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Etnografiska fältforskningsmetoder genom teori och praktik, 5 sp Valbara kurser: Medicinsk antropologi, 5 sp Symbolteori, 5 sp 12 Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp Historisk antropologi, 8 sp Antropologins filosofi, 5-10 sp Genus och antropologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Grundkurs i kultur- och socialantropologi, 5 Tidpunkt: Lärare: docent Kenneth Sillander Anmälan senast LÄSKURSER Religionsantropologi, 5 sp, Musikantropologi, 2-13 sp, Antropologiska inriktningar inom folkloristik, 5-10 sp, Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp, Socialantropologi, 5 sp, Historisk antropologi, 8 sp, Antropologins filosofi, 5-10 sp, Genus och antropologi, 5 sp NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: start hösten 2013 Lärare: PM Nina Wackström KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa el.blodspåren Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Introduktion till kvinnovetenskap, Lärare: FM Lotta Palmberg Anmälan senast SPECIALKURS I KVINNOVETENSKAP Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia KYRKOHISTORIA Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Händelser som formade vår kyrkohistoria, 10 sp Tidpunkt: ,tisdagar och torsdagar kl Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, m.fl., kursplats Jakobstad SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Led mig Gud! Om kyrkliga ledare och kyrkligt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , kl Kursort: Jakobstads Församlingscentrum, Ebba Brahe Esplanaden 2, Jakobstad Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, TM Jan Edström, biskop em. Gustav Björkstrand m.fl.

13 LITTERATURVETENSKAP Skönlitteraturen är facklitteraturen om människan, har det sagts. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. 25 sp i litteraturvetenskap kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med litteraturvetenskap som huvudämne). Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Teater och drama, 5 Tidpunkt: inleds Lärare: FM Katja Sandqvist Anmälan senast ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Kär och begär, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FD Mia Franck Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Fantasy, 5 sp Tidpunkt: , torsdag-lördag Lärare: FD Mia Franck Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung, 10 sp Tidpunkt: , fredag och lördag. Fredag kl , lördag kl Lärare: FD Mia Franck MATEMATIK Mera information om kvotplatser ger planerare, tfn ,, om försäkringsmatematik planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: Kvotplatser i matematik 1) Propedeutisk matematik I, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, on, to kl Lärare: Lars Wingård Kursen behandlar elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri, trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata. Kursens hemsida: 2) Propedeutisk matematik II, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, ti, to kl Lärare: Tom Poikkijoki Kursen behandlar integraler, komplexa tal, talföljder och serier samt vektorlära. Kursens hemsida: Kurserna i propedeutisk matematik ger tillsammans sådan kunskap som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik. 3) Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) Tidpunkt: vv må, ti 10-12, to 13-15, start ENSKILD KURS I MATEMATIK Försäkringsmatematik Insurance mathematics, 10 sp Tidpunkt: Inleds (ca 10 veckor lördag fm, en vardagskväll/vecka) Lärare: FL Margrét Halldorsdottir, FD Teppo Rakkolainen, FD Rainer Avikainen Anmälningar senast: MILJÖKUNSKAP MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (/ÄMNESSTUDIER) Obligatorisk kurs: Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Miljöekonomins grunder, sp Kulturekologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: ENSKILD VALBAR KURS I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNES- STUDIER Concepts of Sustainability, 5 Tidpunkt: (no contact hours) Lärare: MSc Sinikka Suomalainen, MSc Ea Blomqvist Anmälan senast Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PD Ann-Sofie Hermanson, PL Kurt Långkvist Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) del II (projektarbete, inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Miljö och etik, 5 Tidpunkt: Lärare: TM Suvi-Tuulia Vaara Anmälan: senast NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård 5 sp (del I) Tidpunkt: hösten 2013 Lärare: FM Alexander Stenroos Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: , januari 2014 Lärare: PM Anna Lönngren 13

14 MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (/ÄMNESSTUDIER) ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ ÄMNESSTUDIER Energi och miljö, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: TkD Mikko Helle Anmälan senast: A Sustainable Baltic Region, 5 cr. Time: , Wednesdays at Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNESSTUDIER Sustainable Water Management; Water Use and Management, 5 cr. Time: , Tuesdays at Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Sustainable Water Management; Waterscape, 5 cr. Time: , Tuesdays Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNESSTUDIER ENSKILD KURS Energi och miljö, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: TkD Mikko Helle Anmälan senast: MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. Mera information ang. kvotplatser i musikvetenskap ger planerare Carina Gräsbeck, tfn , 14 SPECIALKURS I MUSIKVETENSKAP Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Kvotplatser i musikvetenskap Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: vv on 9-12, start Lärare: Camilla Hambro Utomeuropeisk musik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: jan-mars, ti 9-12 Lärare: Johannes Brusila Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: prel , må kl , mars-maj to kl , fre kl Lärare: Johannes Brusila Populär- och jazzmusik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: prel , må kl Lärare: Kim Ramstedt NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp En valbar kurs ur POOL 1 5 sp Finland och EU:s ekonomi, 5 sp Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , NATIONALEKONOMI (25 SP) ENSKILD KURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleds våren 2013 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER PÅGÅR/INLEDS Organisationsteori I, 5 Tidpunkt: v. 43 v. 50, 2103 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast Budgetering och redovisning Tidpunkt: v. 3 v. 18, 2013 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast

15 ENSKILDA KURSER I OFFENTLIG FÖRVALTNING Projects as Governance Instruments in the Society, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PM Sam Grönholm Anmälan senast Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Se Kulturledning PEDAGOGIK, ALLMÄN Grundstudierna inom pedagogik, allmän (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk psykologi, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Enskilda kurser: Pedagogisk handledning, 10 sp Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Kurserna Pedagogiskt ledarskap (10 sp) och Pedagogisk handledning (10 sp) kan avläggas som enskilda kurser eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) dock så att endast en av dem kan räknas tillgodo inom grundstudierna (25 sp). De ersätter då två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Mera information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: NYLAND ArrangörER: Borgå, Sibbo och Lovisa Medborgarinstitut PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Kursort: Sibbo Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeD Tom Wikman Kursort: Borgå Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: , 25.1, Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt Kursort: Lovisa Grundstudierna fortsätter under våren 2013 med Pedagogisk sociologi (5 sp) och Pedagogisk filosofi och historia (5 sp). Arrangör: Helsingfors stad svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FL Lilian Rönnqvist Kursen Pedagogisk handledning, (10 sp)kan avläggas som enskild kurs eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) på så sätt att den ersätter två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, Kursplats: Åbo PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , , Lärare: PhD Birgit Schaffar-Kronqvist Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , 14.4, (grupptentamen 26.4) Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt Kursen Pedagogiskt ledarskap (10 sp) kan avläggas som enskild kurs eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik 25 sp på så sätt att den ersätter två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 11.11, 25.11, Lärare: FD Inger Eriksson Didaktik, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: FD Inger Eriksson Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 24.9, 26.9, 8.10, Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , 20.11, Lärare: PeD Tom Wikman Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: 11.2, 13.2, 18.2 och Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: ENSKILDA KURSER I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: 26.10, , Lärare: PeL Rolf Sundqvist Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FL Lilian Rönnqvist Kurserna Pedagogiskt ledarskap (10 sp) och Pedagogisk handledning (10 sp) kan avläggas som enskilda kurser eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) dock så att endast en av dem kan räknas tillgodo inom grundstudierna (25 sp). De ersätter då två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. 15

16 PSYKOLOGI Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs plus en obligatorisk kurs 10 sp samt 5 sp obligatoriska eller valbara kurser+ 15 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar. Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: inleds i oktober 2013 Lärare: PsM Jan Antfolk Socialpsykologi, 5 sp Tidpunkt: inleds i februari 2014 Lärare: FM Pian åkerlund Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl , lördag kl Lärare: PsM Jan Antfolk PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl , lördag kl Lärare: PsM Juha-Pekka Airo Introduktion till kognitivt analytiskt arbetssätt, 5 sp (specialkurs) Tidpunkt: och , torsdag kl , fredag kl Lärare: PsD Katri Kanninen Utvecklingspsykologi, 10 sp Tidpunkt: 7-8.2, och fredag kl 18-21, lördag kl 9-16 Lärare: PsM Max Ervast Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologin, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl och lördag kl 9-13 Lärare: FM Pian Åkerlund REDOVISNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan REDOVISNING (Grund- och ämnesstudier) - ENSKILDA Grundkurs i redovisning, 10 sp Tidpunkt: , flerformskurs med närstudier , , , , , fre , lör samt övningar i Moodle Lärare: lektor Åsa Jakas, universitetslärare Henna Koncernredovisning, 5 sp Tidpunkt: slutet av april 2014, flerformskurs med närstudier , , 7-8.2, fre , lör Lärare: EM Jaana Aaltonen RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp Hinduism och buddhism, 5 sp Islam, 5 sp Judendom och kristendom, 5 sp Nyreligiositet/samtida religioner, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR/INLEDS) Judendom och kristendom, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FD Marcus Moberg Anmälan senast Hinduism och buddhism, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Janne Kontala Anmälan senast SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Fördjupningskurs i Islam, 10 sp Tidpunkt: , måndagar och onsdagar kl Lärare: FM Nina Björkman Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I RELIGIONSVETENSKAP Religionssociologi, 5 sp Tidpunkt: och Fredagar kl , lördagar kl

17 RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi inom ramen för pol.kand.-/pol.mag.-examen eller ekon.kand-/ekon.mag-examen. Dessutom kan man avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till rättsnotarieexamen, till pol.mag.-examen eller till ekon. mag.-examen). Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist, tfn , e-post: ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Tidpunkt: Kursen pågår v , 2013 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Skatterätt, 5 Tidpunkt: Kursen pågår v. 9-17, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Arbetsrätt, 10 Tidpunkt: Kursen pågår v. 4-13, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 Se Miljökunskap Kulturjuridik, 5 Se Kulturledning NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik (modul 1, 2 och 6): Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Tidpunkt: Lärare: PM Anna Lönngren Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Tidpunkt: Lärare: JD Joachim Enkvist Att tänka juridiskt Rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Tidpunkt: och , fre-sön Lärare: JD Joachim Enkvist och PM Anna Lönngren Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: , fre-sön och januari Lärare: PM Anna Lönngren Familje- och kvarlåtenskapskapsrätt/del I, 7 sp (15 h) Tidpunkt: , fre-sön Lärare: PL Kurt Långkvist Skatterätt, 7 Se Hela landet/nätkurser Arbetsrätt, 10 Se Hela landet/nätkurser PRIVATRÄTT (27 sp) Genom att t.ex. avlägga kurserna Grundkursen i juridik (modul 1,2, 3 och 5), 10 sp, Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp och Arbetsrätt, 10 sp uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av ÖPU-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (INLEDS/PÅGÅR) Ett nytt rättsnotarieprogram startar sommaren 2013 och tidigare rättsnotarieprogram fortsätter under verksamhetsåret I rättsnotarieexamen ingår numera 16 sp valbara studier som t.ex. kan väljas ur kursutbudet EN- SKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP (se nedan). Allmän rättslära, 5 sp (12 h) Tidpunkt: , tis kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Avtalsrätt, 5 sp (12 h) Tidpunkt: , tors kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Skadeståndsrätt, 5 sp (12 h) Tidpunkt: 31.3, 7.4, 14.4 och 15.4,kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Se Hela landet/nätkurser Skatterätt, 10 Se Hela landet/nätkurser ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Materiell EU-rätt, 5 sp (föreläsningsdel) (18 h) Tidpunkt: , tors kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Materiell EU-rätt, 5 sp (tillvalsdel: uppsats + seminarier) Tidpunkt: inleds tors kl Seminarietiderna fastställs senare. Lärare: Kurt Långkvist Anmälan senast Krediträtt, 5 sp (16 h) Tidpunkt: 28.10, 30.10, 4.11 och 6.11, mån och ons kl Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Anmälan senast Säkerhetsrätt, 5 sp (16 h) Tidpunkt: April 2014 Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Anmälan senast PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna Krediträtt (5 sp), Säkerhetsrätt (5 sp), Avtalsrätt (5 sp) och Arbetsrätt (10 sp) uppnår du 25 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik (modul 1,2 och 6): Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JM Marcus Måtar Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JM Marcus Måtar Att tänka juridiskt Rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JD Marcus Måtar Sjö- och annan transporträtt, 10 sp (21 h) Tidpunkt: och , fre kl , lör och sön kl Lärare: JM, PM Henrik Rak Arbetsrätt, 10 sp (21 h) Tidpunkt: 15.1, 22.1, 29.1, 5.2, 12.2, 26.2 och , ons kl Lärare: JM Marcus Måtar PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t.ex. avlägga ovan nämnda kurser uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). 17

18 Arrangör: Vasa sommaruniversitet, Jakobstadsfilialen RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (FORTSÄTTER) Ett rättsnotarieprogram (60 sp) startade i Jakobstad hösten 2012 och forstätter läsåret med de tre nya kurser. Kurserna är öppna för envar oavsett deltagande i rättsnotarieprogrammet. Under läsåret anordnas följande kurser: Bolagsrätt, 5 sp Tidpunkt: , kl Lärare: JD Joachim Enkvist Marknads- och immaterialrätt, 5 sp Tidpunkt: , mån-ons kl Lärare: JD Joachim Enkvist Statsrätt, 5 sp Tidpunkt: 4.2, 11.2 och kl Lärare: PL Peter Finell PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t.ex. avlägga ovan nämnda kurser samt nätkursen arbetsrätt (10 sp) uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNASIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap och offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Två av följande kurser: Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp Introduktion till ekologisk ekonomi, 5 sp Finansiell ekonomi I: Introduktion till finansiell ekonomi, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik består av 3 moduler: Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Att tänka juridiskt rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp 18 GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP; ovanstående 60 SP + 60 SP Obligatoriska kurser: Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I 7 sp (folkrätt) Inledning till folkrätt 10 sp (folkrätt) Att tänka på politik 5 sp (statskunskap) Introduktion till sociologin 5 sp (sociologi) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Därutöver ytterligare minst 28 sp fritt valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt The Law of International Organization, 10 sp Materiell EU-rätt, 5+5 sp Redovisning/Internationell marknadsföring Servicekurs i redovisning, extern del, 5 sp International Business, 10 sp Sociologi Den ena av kurserna, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Tidpunkt: Kursen pågår v , 2013 (inga närstudier förutom tentamen) Se Rättsvetenskap Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Nationalekonomi Introduktion till kvinnovetenskap, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Kvinnovetenskap NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2013 Se Sociologi Att tänka på politik 5 sp Finländsk politik, 5 p Tidpunkt: hösten 2013 Se Statskunskap Internationell politik, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Se Statskunskap Arrangör: Västra Nylands Folkhögskola Grundkurs i juridik/modul 1,2 & 6, 10 sp Tidpunkt: modul 1, (15 h), modul 2, (15 h), modul 6, och , fre-sön. Se Rättsvetenskap Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , mån kl Se Europakunskap Materiell EU-rätt, 5 sp Tidpunkt: , tors kl Se Europakunskap/Rättsvetenskap Materiell EU-rätt, 5 sp (tillvalsdel m uppsats + seminarier) Tidpunkt: november 2013 januari 2014 Se Europakunskap/Rättsvetenskap Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Grundkurs i juridik/modul 1,2 & 6, 10 sp Tidpunkt: Modul (15 h), modul (15 h) och modul mån kl Se Rättsvetenskap International Business, 10 Time: (web-based with three study meetings) Se Nationalekonomi SKOLPSYKOLOGI Grundstudierna i Skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser: Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Skolmobbning, 5 sp Sexualkunskap, 5 sp Missbrukarproblematik, 5 sp Den mångkulturella skolan, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post:

19 Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten SKOLPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Tidpunkt: 16.9, 23.9, 30.9, Lärare: PD Eeva- Liisa Salmi Skolmobbning, 5 sp Tidpunkt: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, Lärare: Klasslärare Gunilla Westerlund, PeM Lena Sjöholm-Fahlund Sexualkunskap, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman Missbrukarproblematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Socionom YH Kaj-Mikael Wredlund Den mångkulturella skolan, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: PeM Ritva Mertaniemi SKÄRGÅRDSKUNSKAP Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-50 SP) - GRUNDSTUDIER Natur och människa - en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp Samhälle och näringar, 10 sp Tre skärgårdar - en historia: en introduktion till skärgårdens historia, 5 sp Fältstudier, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Tre skärgårdar en historia, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: FL Marcus Lepola Anmälan senast två veckor innan kursstart. Samhälle och näringar, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: ED Monica Nyholm Anmälan senast två veckor innan kursstart. Fältstudier, 10 sp Tidpunkt: löpande Fältstudierna är tematiska och utförs i skärgårdsområdena. Temat skall vara problembaserat, och kan beröra frågeställningar som t.ex. historia, skärgårdsbyn, begreppet skärgård, språket, handelsleder, trender i samhället som påverkar naturen. Kursen bygger till största delen på egen aktivitet och eget arbete under handledning. Förkunskaper: minst 10 sp i Skärgårdskunskap. Kontakta för diskussion om ämnesval och handledare SOCIOLOGI Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till sociologin, 5 sp Människan i samhället, 5 sp Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Grupparbete, 5 sp Aktuell sociologisk forskning, 5 sp SOCIOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Sociologisk metodik, I, 5 sp Sociologisk metodik, II, 5 sp Sociologins historia och klassiker, 5 sp Sociologisk teori, 5 sp Samt tre valbara delområden á 5 sp. 25 sp i sociologi kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp till PK- eller PMexamen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje vår. Nätstudierna på ämnesnivå inleddes våren 2011 och fortsätter under påföljande läsår med 1-2 kurser per läsår. För preliminär tidtabell se: Mera information om ämnet ger planerare, tfn , SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grupparbete, 5 Tidpunkt: start 16.9 (inga närstudier) Lärare: PD Kristin Mattsson Anmälan senast två veckor innan kursstart Aktuell sociologisk forskning, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast 28.9 Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I SOCIOLOGI Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2013 Lärare: PD Thomas Rosenberg Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: mars 2014 Lärare: PM Ibrahim Terzic Se Interkulturell kommunikation 19

20 SPECIALPEDAGOGIK Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till specialpedagogik, 5 sp Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp Inlärningssvårigheter I, 5 sp En skola för alla, 5 sp Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats Helsingfors (G18) SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: 6-7.9, Lärare: Speciallärare Pia Vataja Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Speciallärare Andreas Siemssen Perspektiv på funktionsnedsättning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Speciallärare Mona-Lisa Möller, Catarina Lindroos Inlärningssvårigheter I, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: PeM Johan Korhonen (matematiksvårigheter), PeM Kajsa Lindström (läs- och skrivsvårigheter) ENSKILDA KURSER I SPECIALPEDAGOGIK Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeM Marianne West Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, kursplats Åbo ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp, Tidpunkt: , Lärare: PeM Marina Björklöf Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: Speciallärare Andreas Siemssen En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeM Marianne West Studiehelheten fortsätter med kurserna Perspektiv på funktionsnedsättning, 5 sp och Inlärningssvårigheter I, 5 sp ArrangörER: Kristinestad medborgarinstitut och Närpes Vuxeninstitut ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp, Tidpunkt: , Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp, Tidpunkt: , 26.9, 3.10, Lärare: PeM Kajsa Lindström Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp Tidpunkt: 22.10, 24.10, 30.10, 2.11, Lärare: PeM Johan Korhonen, PeM Sofia Kullberg En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: 12.11,19.11, , Lärare: PeM Marianne West Inlärningssvårigheter I, 5 sp Tidpunkt: 18.3, 25.3, 27.3, 4-5.4, Lärare: PeM Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Andreas Siemssen ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: , 5.11, Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: , 29.1, Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter - ADHD, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Kurserna i språk och kommunikation vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom ämnet svenska. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Sibbo medborgarinstitut ENGELSKA Specialkurs i engelska, 5 sp Tidpunkt: 24.4 (introduktion, adb-klass), 28.4, 5.5, 8.5, 12.5, 15.5, 19.5, 22.5, Introd. till inlärningsplattformen vid första närstudieträffen. (36 h + distans på webben 20 h) Lärare: HuK Camilla Bergendahl Mera information om kursen ger ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: DANSKA Danska I, 5 sp Tidpunkt: (ej 22.10) kl Se Svenska språket 20

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn 018-537 711 fax 018-22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Högskolan Norra, Neptunigatan

Läs mer

Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Vade mecum (lat) gå med mig - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret 2015 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

Välkommen till ditt lokala lärcentrum!

Välkommen till ditt lokala lärcentrum! Välkommen till ditt lokala lärcentrum! I Gävle, Norrtälje, Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner finns idag lärcentra du bl a kan använda för att läsa distansutbildningar från olika universitet, högskolor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt faktakort om ÅA Årets faktakort om

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och

Läs mer