Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu"

Transkript

1 öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Uppdaterad / CL Se ämnessidorna för den senaste informationen på

2 ALLMÄN TEOLOGI ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpuleden. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Dogmatik I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Prof. Gunnar af Hällström Anmälan senast Kyrkohistoria I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Leif-Göte Björklund Anmälan senast Nya testamentet I, 5 Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: Docent Mika Hietanen Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) KYRKOHISTORIA Att studera det Tidpunkt: inleds Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, universitetslektor Kim Groop, TM Jakob Dahlbacka, TM Tove Höglund NYTESTAMENTLIG EXEGETIK Nya testamentet II Kristendomen tar form, 5 Tidpunkt: inleds Lärare: Prof. Kari Syreeni Anmälan senast SYSTEMATISK TEOLOGI Fördjupning i systematisk teologi, 9-15 Tidpunkt: inleds Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. ALLMÄNNA STUDIER Mera information om ämnet ger planerare, tfn , Kvotplatser i akademiska studiefärdigheter ASF 1: Akademiska studier 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 2: Studieteknik 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 3: Informationskompetens, grundkurs 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) ASF 4: Informationskompetens, fortsättningskurs 1 Tidpunkt: inl (inga närstudier) Information om kursernas innehåll och tidpunkter finns på Lärcentrets sidor. Observera att kurserna har givna datum för när man senast skall anmäla sig! Anmälan sker via öppna universitetets databas. För närmare information, se ARBETSPLATSPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i arbetsplatspsykologi består av följande kurser: Organisationspsykologi 5 sp Ledarskap I 5 sp Ledarskap II 5 sp Konflikthantering 5 sp Burnout-problematik 5 sp Arbetsplatsmobbning 5 sp OBS! Ledarskap I är ett obligatorium innan man kan avlägga Ledarskap II. Fem av sex delkurser väljs för grundstudierna (25 sp). Mera information om ämnet ger planerare Gunilla Toivonen, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: HANGÖ SOMMARUNIVERSITET ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors 2

3 Ledarskap I/II, 10 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Ledarskap II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: HVM Jessica Hemberg Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: 5.12, 7.12, Lärare: HVM Jessica Hemberg Ledarskap II, 5 sp Förkunskap: Ledarskap I Tidpunkt: , Lärare: HVM Jessica Hemberg Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Fem av sex delkurser väljs för grundstudierna (25 sp). Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 21.9, (Närpes) Lärare: HVM Jessica Hemberg Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: (Kristinestad) Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: (Närpes) Lärare: PeM Heidi Purho Arrangörer: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad och Mellersta Österbottens sommaruniversitet ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Karleby Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Jakobstad Ledarskap I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Psyko- och konstterapeut Tine Sylvest Kursort: Karleby Ledarskap II, 5 sp Förkunskap: Ledarskap I Tidpunkt: 7-8.2, Lärare: Psyko- och konstterapeut Tine Sylvest Kursort: Jakobstad Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Karleby Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: 4-5.4, Lärare: Leg. psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg Kursort: Jakobstad BIOLOGI Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: HELA LANDER ENSKILDA KURSER I BIOLOGI Artkännedom; vertebrater, 4 Tidpunkt: , 6.2 och (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FM Johanna Fredenberg Anmälan senast , 23.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 20.3 och (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 6.3 eller DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DI-examen till ämnet datateknik via öpuleden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , 3

4 DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS/PÅGÅR) Introduktion till datatekniken, 5 Tidpunkt: prel dec 2013 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FD Linda Mannila Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introd. till datateknik eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programvaruutveckling och -projekt, 5 Tidpunkt: start i mars 2014 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast två veckor innan kursstart Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) MED NÄRSTÖD Introduktion till datatekniken, 5 Tidpunkt: prel december 2013 (tutorgrupp, tentamen) Lärare: FD Linda Mannila Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap 4 DATAVETENSKAP Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Databaser, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för FM-examen till ämnet datavetenskap via öpuleden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS/PÅGÅR) Introduktion till datavetenskap, 5 Tidpunkt: prel dec 2013 (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: FD Linda Mannila Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Databaser, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Mats Neovius Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår med Datorteknik. Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) MED NÄRSTÖD Introduktion till datavetenskap, 5 Tidpunkt: prel december 2013 (tutorgrupp, tentamen) Lärare: FD Linda Mannila Programmering fortsättningskurs, 5 Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Lärare: Johannes Eriksson Förkunskap: Introduktion till datavetenskap eller motsvarande kunskap Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Databaser, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Lärare: Mats Neovius Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Studiehelheten fortsätter följande läsår med Datorteknik. DEMOGRAFI Demografi är den vetenskap som behandlar mänskliga populationers storlek, sammansättning och utveckling. Kunskaper om befolkningsprocesser och demografiska metoder är till stor nytta i studierna, men också i arbetslivet i utrednings- och planeringsuppgifter. Studier i demografi ger praktisk färdighet i att redovisa och analysera kvantitativa uppgifter om befolkningen och samhället. Mer information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ENSKILD KURS I DEMOGRAFI Demografins grunder, 15 sp / ANNULLERAD Tidpunkt: Hösten 2013 Lärare: FD Fjalar Finnäs DI-LINJE DI-linje som en öpuled (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. På basis av avlagda studier inom DI-linjen i Data-

5 teknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Kemiteknik. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor eller kontakta ämnets kansli på (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april/första veckan i maj och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Mera information om studier på kvotplats samt anmälan ger planerare, tfn , Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) 1. Tools for the Study of English (5 p); sept-okt Contemporary Englishes: Language, Literature and Society I (5 p); höstterminen, okt-dec Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II (5 p); vårterminen, jan-mars Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III (5 p); vårterminen, mars-maj Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills (5p); hela läsåret, sept 2013-maj 2014 ÄMNESSTUDIER (35 SP) 6. Historical Survey I: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, sept-okt Historical Survey II: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, okt-dec Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars Historical Survey IV: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj English Linguistics I (5p); höstterminen, sept-dec English Linguistics II (5p); vårterminen, jan-maj Proficiency II: Styles, Registers and Genres (5p); höstterminen, septdec 2014 ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse och är särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: SPECIALKURS I ETNOLOGI Nutidsetnologi och ungdomskultur, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Ann-Helen Sund och FM Ann-Charlotte Palmgren Anmälan senast SPECIALKURSer I ETNOLOGI Att fältarbeta på nätet, 5 sp Tidpunkt: 23.1 kl , 7.2 kl , 8.2 kl och 13-17, 13.2 kl , 6.3 kl Lärare: FD Johanna Björkholm, professor Johannes Brusila, gästföreläsare Lars Kaijser och Sverker Hyltén-Cavallius Anmälan senast Kursen kan tas som fritt valbar kurs. Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I ETNOLOGI Etnologi och turism, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: FD Sanna Lillbroända-Annala, docent Katriina Siivonen EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist, tfn , e-post: EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Materiell EU-rätt, sp Se Rättsvetenskap Folkmusik i Europa, 2 sp Se Musikvetenskap FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: 5

6 ENSKILD KURS I FILOSOFI Vetenskapsteori / -filosofi för humanister, samhällsvetare och teologer, 3-5 sp Tidpunkt: Vecka 9-15, 2014 Lärare: FM Martin Nybom Anmälan senast Arrangör: Öppna högskolan på Åland ENSKILD KURS I FILOSOFI Estetik och etik, 5 sp Tidpunkt: , och Fredagar kl och lördagar kl Lärare: FK Göran Torrkulla Anmälan senast FINSKA SPRÅKET Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: Enskild kurs i finska språket Språkliga normer, 2 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FM Leena Maria Heikkola FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens som på historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i folkloristik, 5 sp Folkloristikens historia, 5 sp Vetenskap av vardagen, 5 sp Verbal folklore, 5 sp Det rituella året och livets högtider, 5 sp 6 FOLKLORISTIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 sp Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tradition som process, 5 sp Etnografiska fältmetoder, 5 sp Valbara specialkurser, 10 sp Proseminarium för biämnesstuderande, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Grundkurs i folkloristik, 5 Tidpunkt: start , tisdag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. FOLKLORISTIK (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 Tidpunkt: start , tisdag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK Att fältarbeta på nätet, 5 sp Tidpunkt: 23.1 kl , 7.2 kl , 8.2 kl och 13-17, 13.2 kl , 6.3 kl Lärare: FD Johanna Björkholm, professor Johannes Brusila, gästföreläsare Lars Kaijser och Sverker Hyltén-Cavallius Anmälan senast Kan ingå i ämnesstudier eller fritt valbar kurs. Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska språket och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Du har möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska grundstudier (25 sp) dagtid men du bör delta ett nivåtest som äger rum den Mera information om studier på kvotplats samt Anmälan ger planerare, tfn , Kvotplatser i franska språket och litteraturen FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN -GRUNDSTUDIER(25 SP) INLEDS Muntliga färdigheter (Compétence orales), 3 sp Tidpunkt: vv , on kl , to kl Lärare: Sylvain Tanquerel Fonetik och uttal (Phonétique et prononciation), 2 sp Tidpunkt: vv , to kl Lärare: Sylvain Tanquerel Fransk historia och geografi (Histoire et géographie françaises), 5 sp Tidpunkt: vv , to kl , vv , on kl Lärare: Sylvain Tanquerel Frankrike av i dag (La France d aujourd hui), 3 sp Tidpunkt: vv , on kl Lärare: Sylvain Tanquerel Franskans utveckling och variation (Évolutions et variations du français), 2 sp Tidpunkt: vv , ti kl Lärare: Meri Larjavaara Fransk grammatik I (Compétences grammaticales 1), 6 sp Tidpunkt: vv , må kl , on kl Lärare: Svante Lindberg Skriftlig framställning I (Compétences écrites I), 4 sp Tidpunkt: vv 44-50, ti kl , vv , ti kl Lärare: Svante Lindberg FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: https://www.abo.fi/student/fool

7 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) Ledarskap, 5 Tidpunkt: fram till jul 2013, nätföreläsning 1.10 kl , närstudieträff: kl Lärare: EM Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) Sista anmälningsdag: FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisation och ledning: en introduktion (10 Tidpunkt: början av juni 2014, närstudieträff lördag 1.2 kl Lärare: EM Eerika Saaristo Sista anmälningsdag: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) ENSKILD KURS Human resource management, 5 Tidpunkt: , närstudier kl resp Lärare: lektor Peter Björkroth Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING Grundstudierna (25 sp) i förskole- och nybörjarundervisning består av följande kurser: A. Teoretiska utgångspunkter, 5 sp B. Åldersrelaterad ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år, 20 sp: Konst och skapande i helhetsperspektiv, 3 sp Språk och interaktion, 5 sp Etik och livstolkning, 2 sp Matematik och problemlösning, 5 sp Natur och miljö, 2 sp Musik lek och rörelse, 3 sp Mer information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) GRUNDSTU- DIER (PÅGÅR) Språk och interaktion, 5 sp Tidpunkt: , Kursort: Helsingfors, G18 Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Etik och livstolkning, 2 sp Tidpunkt: , Kursort: Helsingfors, G18 Lärare: FM Barbro Holmgren Grundstudierna fortsätter våren och sommaren 2014 med resterande kurser: Konst och skapande 3 sp, Matematik och problemlösning, 5 sp, Musik, lek och rörelse, 3 sp samt Miljö och natur + avslutande seminarium, 2 sp Arrangör: Högskolan på Åland/ Öppna högskolan FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS PÅ VÅREN) Teoretiska utgångspunkter 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Grundstudierna fortsätter hösten Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS PÅ VÅREN) Teoretiska utgångspunkter 5 sp Tidpunkt: 21.1, 23.1, 28.1, 30.1, Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Konst och skapande, 3 sp Tidpunkt: 6.2, , , Lärare: PeD Eva Ahlskog-Björkman, PhD Hannah Kaihovirta-Rosvik Språk och interaktion, 5 sp Tidpunkt: 25.3, 27.3, 1.4, 3.4, Lärare: PeL Therese Backlund-Smulter Etik och livstolkning, 2 sp Tidpunkt: 10.4, 16.4, 23.4, Lärare: FM Barbro Holmgren Grundstudierna fortsätter hösten 2014 med resterande kurser: Matematik och problemlösning (5 sp), Natur och miljö (2 sp) samt Musik, lek och rörelse (3 sp) GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK Målet för studierna i gammaltestamentlig exegetik kan anges som förståelse av Gamla Testamentet. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: SPECIALKURS I GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK Pilgrimsvandringens teologi och historia, 5 sp Tidpunkt: , måndagar och torsdagar kl Lärare: prof. Antti Laato, univ.lärare Pekka Lindqvist, TM Tom Tiainen m.fl. GEOGRAFI Ämnesstudier i geografi 35 sp arrangeras våren 2013-våren 2014 (tre terminer). Utbildningen är fullsatt, men ifall man tidigare studerat geografi och saknar enstaka kurser kan man med fördel kontakta öppna universitetet. Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg, tfn , e-post: GEOGRAFI 35 sp - ÄMNESSTUDIER Följande kurser arrangeras hösten 2013-våren 2014: Naturresurser, miljöskydd och global utveckling (7 sp) Naturkatastrofer och klimatvariationer (4 sp) Ekonomisk och urban geografi (5 sp) Specialkurs i regionalgeografi, Sydamerika (2 sp) Seminarier (4 sp) 7

8 HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: Antikens historia, 2 sp Förhistoria, 1 sp Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grundkurs i historia I, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Grundkurs i historia II talen, 6 Tidpunkt: och (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Grundkurs i historia III, talen, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. 8 SPECIALKURS I HISTORA Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Lärare: FD Ann-Catrin Östman, FD Mia Åkerfält, FD Camilla Hambro, FL Niklas Huldén, FD Anna-Maria Åström och FD Lena Marander-Eklund. Anmälan senast Arrangör: Högskolan på Åland / Öppna högskolan HISTORIA (25 SP)-GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i historia II, talen, 6 sp Tidpunkt: och Fredagar kl och lördagar kl Lärare: FD Johanna Wassholm och FD Fredrik Petersson Anmälan senast Grundkurs i historia III, talen, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: FD Johanna Wassholm m.fl. Studiehelheten fortsätter följande läsår. HÄLSOKUNSKAP Grundstudierna (25 sp) i hälsokunskap består av följande kurser Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Hälsa och livsstil, 5 sp Främjande av socioemotionell hälsa, 5 sp Hälsokunskap i undervisning I, 5 sp Ämnesstudierna (35 sp) i hälsokunskap består av följande kurser: Folkhälsovetenskapliga frågeställningar, 5 sp Psykisk hälsa och välbefinnande under livsloppet, 5 sp Sexualitet och relationer, 5 sp Hälsa i ett samhällsperspektiv, 5 sp Hälsokunskap i undervisning II, 5 sp Hälsa och forskning, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland / Öppna högskolan HÄLSOKUNSKAP (35 SP) -ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap (25 sp) Folkhälsovetenskapliga frågeställningar, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD Anna Forsman Ungdomar, hälsa och etnicitet, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykolog, psykoterapeut Sabine Charpentier Sexualitet och relationer, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: sexualterapeut Suss Åhman Barns och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: Studiehelheten avslutas läsåret med kurserna Hälsa i skolkontext II, 5 sp och Hälsa och forskning, 10 sp. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Hälsokunskapens teori och begrepp, 5sp Tidpunkt: , Lärare: PhD Anna Forsman Främjande av socioemotionell hälsa, 5 sp Tidpunkt: 21.10, 28.10, Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: 21.1, 28.1, Lärare: PhD Anna Forsman Hälsa och livsstil, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: högre YH-examen Mikaela Wiik Hälsokunskap i undervisning I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: OL Katarina Brink HÄLSOKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (AVSLUTAS) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap, 25 sp Hälsa i skolkontext II, 5 sp Tidpunkt: inledning , + uppgift på nätet, Lärare: Idrottslärare Ann-Christine Stenkull-Aura HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Hälsovårdsjuridik, 5 sp Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp

9 Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 Tidpunkt: v , , Närstudiedagar: 19.9, 11.10, Lärare: HVM Jessica Hemberg Organisationsteorier, 5 Tidpunkt: v , , Inleds med närstudiedag Lärare: HVM Jessica Hemberg Hälsovårdsjuridik 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Hans Frantz Ledarskapsteorier, 5 Tidpunkt: v. 3-9, Inleds med närstudiedag Lärare: HVM Jessica Hemberg Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Hans Frantz IDROTTSPSYKOLOGI Studiehelhetens delar: Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 sp Idrottsledarskap i teori och praktik 5 sp Färdigheter i idrott 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I IDROTTSPSYKOLOGI Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Christoph Treier Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: , närstudiedagar Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström och PhD, lektor i idrottspsykologi John Jansson. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström. Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström, Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Idrottsledarskap i teori och praktik, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar Färdigheter i idrott, 5 Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , INFORMATIONSSYSTEM Programmering grundkurs, 5 Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: Pontus Boström Förkunskap: Introd. till informationssystem eller motsv. kunskap Anmälan senast två veckor innan kursstart INFORMATIONSVETENSKAP (INFORMATIONSFÖRVALTNING) Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i informationsvetenskap, 10 Tidpunkt: , närstudier 21.9 samt kl Lärare: FM Nancy Pettersson, professor Gunilla Widén Sista anmälningsdag: Kunskapsorganisation, 6 Tidpunkt: , närstudier 11.1 samt 8.3 kl Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa, PL Anna-Karin Tötterman, FM Maria Johansson Förkunskaper: Grundkurs i informationsvetenskap, 10 sp Sista anmälningsdag: Informationssökning I, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 29.3 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: Kunskapsorganisation, 6 sp el. Motsvarande Sista anmälningsdag:

10 INFORMATIONSVETENSKAP (60 SP) ÄMNESSTUDIER Informetri, 5 sp Tidpunkt: , närstudier samt (fre. kl , lö. kl ) Lärare: PD Kim Holmberg Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Biblioteket i organisationen, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 9.11 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Biblioteksstrategier, 5 sp Tidpunkt: , närstudier 18.1 samt 1.3 lördagar kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskaper: grundstudier i ämnet el. motsvarande Sista anmälningsdag Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kan inledas efter att kursen Kunskapsorganisation, 6 sp är avklarad Lärare/handledare: FM Nancy Pettersson Om intresse finns ordnas Kandidatuppsats hösten 2014! INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Från och med läsåret erbjuds endast grundestudier, 25 sp inom ämnet. Några kurser inom ämnesstudier ges fortfarande under läsåret för den som avlägger 60 sp. Följande tre kurser är obligatoriska: Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp Studeranden väljer därtill två av följande kurser: Mångkulturalismens idéhistoria, 5 sp Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Kulturmöten och religionsdialog, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduction to Intercultural Communcation, 5 cr. Tidpunkt: inleds i september 2013 Lärare: Ibrahim TeRzic, PM Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: inleds i mars 2014 Lärare: Ibrahim TeRzic, PM Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut INTERKULTURELL KOMMUNKATION, 25 SP (inleds) Introduktion till Interkulturell kommunikation, 5 sp. Tidpunkt: och , fre kl , lör kl Lärare: Elisabeth Glatz Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp. Tidpunkt: , torsdag kl Lärare: PM Karin Creutz INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 sp) GRUNDSTUDIER Introduction to intercultural communication, 5 cr Time: , onsdagar kl Teacher: Elisabeth Glatz Begränsat deltagarantal Integrationens grunder, 5 sp se Europakunskap Grundkurs i socialantropologi, 5 sp se Kultur- och socialantropologi Culture, business and communication, 5 sp Tidpunkt:13.2, 6.3 och , kl Lärare: ED Anna-Greta Nyström INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) Marknadskommunikation - branding och reklam (5 Tidpunkt: , närstudier: 19.10, 9.11, 7.12 kl Lärare: ED Anna-Greta Nyström Förkunskapskrav: Grundstudier i internationell marknadsföring (25 sp) Sista anmälningsdag: INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Åbo 29.1 kl Lärare: ED Joachim Ramström Sista anmälningsdag: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) ENSKILDA KURSER International Business, 10 A web based course with three study meetings Time: Contact hours 7.9, and at Teacher: ED Monica Nyholm Grundkurs i marknadsföring, 10 Tidpunkt: , närstudier Mariehamn 1.2 kl Lärare: ED Joachim Ramström KEMITEKNIK- DI-LINJE Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 68 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. 10

11 Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik: Allmän kemi sp Organisk kemi I, 4 sp Analytisk kemi I, 3 sp Från ved till papper, 6 sp * Pappersförädling, 3 sp * Trä- och papperskemi, 6 sp * Förkunskap: Från ved till papper Programmering, grundkurs, 5 sp Processteknikens grunder, 6 sp Principles of Process Engineering, 7 sp Kemisk reaktionsteknik, 4 sp Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp Fysik I, 5 sp, Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Summa kursutbud 68 sp Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg, tfn , e-post: https://www.abo.fi/student/kemitek DI-LINJE i KEMITEKNIK LÄSÅRETS UTBUD PROCESSTEKNIK Principles of Process Engineering, 7 Tidpunkt: inleds prel Lärare: professor Henrik Saxén, TkD Mikko Helle Anmälan senast: prel Övrigt: kursspråk engelska NATURMATERIALTEKNIK Introduktion till naturmaterialteknik, 5 Tidpunkt: inleds mars 2014 med en närstudieträff i Åbo Lärare: TkD Maristiina Nurmi m fl Anmälan senast: mars 2014 KONSTVETENSKAP Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: KONSTVETENSKAP - SPECIALKURSER Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Glada dryckesbröder, citroner och tulpaner: En inblick i den holländska konstens guldålder, 5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FM Pia Wolff-Helminen Anmälan senast Mode, inredning och design, 5 sp Tidpunkt: Tisdagar kl Lärare: FM Jenny Wiik och FD Mia Åkerfelt Anmälan senast Genusperspektiv på konst och konsthistoria, 5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FM Jenny Wiik Anmälan senast KRISPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i krispsykologi består av följande kurser: Introduktion till krispsykologi, 5 sp Chock 5 sp Intervention 5 sp Storolyckor/katastrofberedskap 5 sp Massmedias roll vid kriser, 5 sp PTSD/långtidsverkningar, 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan KRISPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Chock 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson Intervention, 5 sp Tidpunkt: Våren 2014 Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart fem delkurser av sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas. Arrangör: Kristinestad medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut ENSKILD KURS I KRISPSYKOLOGI Introduktion till krispsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM, EMDR-terapeut specialiserad i kris- och katastrofpsykologi Inger Carlson KULTURLEDNING Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid den Humanistiska fakulteten men som är välbehövliga i arbetslivet. KULTURLEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Förkunskap: Organisation och ledning en introduktion, 10 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Förkunskap: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Berättande och ekonomi Storytelling, 5 sp Kulturledarpraktik, 5 sp Audiovisuella berättelser, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: 11

12 ENSKILDA KURSER I KULTURLEDNING Kulturjuridik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist, JD Joachim Enkvist, ED Brita Herler m.fl. Anmälan senast Kulturledarpraktik, 5 sp Tidpunkt: läsåret Tentator: FD Lena Marander-Eklund Gör en kompetensportfolio på nätet, 5 sp Tidpunkt: 8.10, 12.10, och , tis kl och lör kl Lärare: Riikka Wallin, företagare och kulturproducent Anmälan senast: Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten och Produforum Åboland Kulturmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: 25.9 (ons), 17.10, 7.11, , tors kl Avslutning kl eller kl Lärare: ED Joachim Ramström Anmälan senast: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Lärare: PL Siv Sandberg Anmälan senast: Berättande och ekonomi - Storytelling, 5 sp Tidpunkt: Tisdag, onsdag och torsdag kl Lärare: FM Patricia Albrecht Anmälan senast: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer, såväl främmande kulturmiljöer som på hemmaplan. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Etnografiska fältforskningsmetoder genom teori och praktik, 5 sp Valbara kurser: Medicinsk antropologi, 5 sp Symbolteori, 5 sp 12 Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp Historisk antropologi, 8 sp Antropologins filosofi, 5-10 sp Genus och antropologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Grundkurs i kultur- och socialantropologi, 5 Tidpunkt: Lärare: docent Kenneth Sillander Anmälan senast LÄSKURSER Religionsantropologi, 5 sp, Musikantropologi, 2-13 sp, Antropologiska inriktningar inom folkloristik, 5-10 sp, Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp, Socialantropologi, 5 sp, Historisk antropologi, 8 sp, Antropologins filosofi, 5-10 sp, Genus och antropologi, 5 sp NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: start hösten 2013 Lärare: PM Nina Wackström KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa el.blodspåren Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Introduktion till kvinnovetenskap, Lärare: FM Lotta Palmberg Anmälan senast SPECIALKURS I KVINNOVETENSKAP Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia KYRKOHISTORIA Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka, tfn , e-post: SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Händelser som formade vår kyrkohistoria, 10 sp Tidpunkt: ,tisdagar och torsdagar kl Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, m.fl., kursplats Jakobstad SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Led mig Gud! Om kyrkliga ledare och kyrkligt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , kl Kursort: Jakobstads Församlingscentrum, Ebba Brahe Esplanaden 2, Jakobstad Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, TM Jan Edström, biskop em. Gustav Björkstrand m.fl.

13 LITTERATURVETENSKAP Skönlitteraturen är facklitteraturen om människan, har det sagts. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. 25 sp i litteraturvetenskap kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med litteraturvetenskap som huvudämne). Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Teater och drama, 5 Tidpunkt: inleds Lärare: FM Katja Sandqvist Anmälan senast ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Kär och begär, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FD Mia Franck Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Fantasy, 5 sp Tidpunkt: , torsdag-lördag Lärare: FD Mia Franck Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung, 10 sp Tidpunkt: , fredag och lördag. Fredag kl , lördag kl Lärare: FD Mia Franck MATEMATIK Mera information om kvotplatser ger planerare, tfn ,, om försäkringsmatematik planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: Kvotplatser i matematik 1) Propedeutisk matematik I, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, on, to kl Lärare: Lars Wingård Kursen behandlar elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri, trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata. Kursens hemsida: 2) Propedeutisk matematik II, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, ti, to kl Lärare: Tom Poikkijoki Kursen behandlar integraler, komplexa tal, talföljder och serier samt vektorlära. Kursens hemsida: Kurserna i propedeutisk matematik ger tillsammans sådan kunskap som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik. 3) Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) Tidpunkt: vv må, ti 10-12, to 13-15, start ENSKILD KURS I MATEMATIK Försäkringsmatematik Insurance mathematics, 10 sp Tidpunkt: Inleds (ca 10 veckor lördag fm, en vardagskväll/vecka) Lärare: FL Margrét Halldorsdottir, FD Teppo Rakkolainen, FD Rainer Avikainen Anmälningar senast: MILJÖKUNSKAP MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (/ÄMNESSTUDIER) Obligatorisk kurs: Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Miljöekonomins grunder, sp Kulturekologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: ENSKILD VALBAR KURS I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNES- STUDIER Concepts of Sustainability, 5 Tidpunkt: (no contact hours) Lärare: MSc Sinikka Suomalainen, MSc Ea Blomqvist Anmälan senast Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PD Ann-Sofie Hermanson, PL Kurt Långkvist Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) del II (projektarbete, inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Miljö och etik, 5 Tidpunkt: Lärare: TM Suvi-Tuulia Vaara Anmälan: senast NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård 5 sp (del I) Tidpunkt: hösten 2013 Lärare: FM Alexander Stenroos Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: , januari 2014 Lärare: PM Anna Lönngren 13

14 MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (/ÄMNESSTUDIER) ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ ÄMNESSTUDIER Energi och miljö, 5 sp Tidpunkt: , tisdagar Lärare: TkD Mikko Helle Anmälan senast: A Sustainable Baltic Region, 5 cr. Time: , Wednesdays at Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNESSTUDIER Sustainable Water Management; Water Use and Management, 5 cr. Time: , Tuesdays at Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Sustainable Water Management; Waterscape, 5 cr. Time: , Tuesdays Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNESSTUDIER ENSKILD KURS Energi och miljö, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: TkD Mikko Helle Anmälan senast: MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. Mera information ang. kvotplatser i musikvetenskap ger planerare Carina Gräsbeck, tfn , 14 SPECIALKURS I MUSIKVETENSKAP Inför kvinnornas århundrade - kultur, modernitet och kvinnors aktörskap (5 sp) Tidpunkt: Måndagar kl Se Historia Kvotplatser i musikvetenskap Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: vv on 9-12, start Lärare: Camilla Hambro Utomeuropeisk musik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: jan-mars, ti 9-12 Lärare: Johannes Brusila Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: prel , må kl , mars-maj to kl , fre kl Lärare: Johannes Brusila Populär- och jazzmusik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: prel , må kl Lärare: Kim Ramstedt NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp En valbar kurs ur POOL 1 5 sp Finland och EU:s ekonomi, 5 sp Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , NATIONALEKONOMI (25 SP) ENSKILD KURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleds våren 2013 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. Mera information om ämnet ger planerare, tfn , OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER PÅGÅR/INLEDS Organisationsteori I, 5 Tidpunkt: v. 43 v. 50, 2103 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast Budgetering och redovisning Tidpunkt: v. 3 v. 18, 2013 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast

15 ENSKILDA KURSER I OFFENTLIG FÖRVALTNING Projects as Governance Instruments in the Society, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PM Sam Grönholm Anmälan senast Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) Tidpunkt: inleds med närstudieträff i Åbo den kl Se Kulturledning PEDAGOGIK, ALLMÄN Grundstudierna inom pedagogik, allmän (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk psykologi, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Enskilda kurser: Pedagogisk handledning, 10 sp Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Kurserna Pedagogiskt ledarskap (10 sp) och Pedagogisk handledning (10 sp) kan avläggas som enskilda kurser eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) dock så att endast en av dem kan räknas tillgodo inom grundstudierna (25 sp). De ersätter då två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Mera information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: NYLAND ArrangörER: Borgå, Sibbo och Lovisa Medborgarinstitut PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Kursort: Sibbo Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeD Tom Wikman Kursort: Borgå Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: , 25.1, Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt Kursort: Lovisa Grundstudierna fortsätter under våren 2013 med Pedagogisk sociologi (5 sp) och Pedagogisk filosofi och historia (5 sp). Arrangör: Helsingfors stad svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FL Lilian Rönnqvist Kursen Pedagogisk handledning, (10 sp)kan avläggas som enskild kurs eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) på så sätt att den ersätter två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, Kursplats: Åbo PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , , Lärare: PhD Birgit Schaffar-Kronqvist Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , 14.4, (grupptentamen 26.4) Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt Kursen Pedagogiskt ledarskap (10 sp) kan avläggas som enskild kurs eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik 25 sp på så sätt att den ersätter två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 11.11, 25.11, Lärare: FD Inger Eriksson Didaktik, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: FD Inger Eriksson Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 24.9, 26.9, 8.10, Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , 20.11, Lärare: PeD Tom Wikman Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: 11.2, 13.2, 18.2 och Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: ENSKILDA KURSER I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: 26.10, , Lärare: PeL Rolf Sundqvist Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FL Lilian Rönnqvist Kurserna Pedagogiskt ledarskap (10 sp) och Pedagogisk handledning (10 sp) kan avläggas som enskilda kurser eller räknas tillgodo inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) dock så att endast en av dem kan räknas tillgodo inom grundstudierna (25 sp). De ersätter då två kurser á 5 sp. Introduktion till allmän pedagogik 5 sp är dock alltid obligatorisk inom grundstudierna och kan ej bytas ut. 15

16 PSYKOLOGI Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs plus en obligatorisk kurs 10 sp samt 5 sp obligatoriska eller valbara kurser+ 15 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar. Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi PSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: inleds i oktober 2013 Lärare: PsM Jan Antfolk Socialpsykologi, 5 sp Tidpunkt: inleds i februari 2014 Lärare: FM Pian åkerlund Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl , lördag kl Lärare: PsM Jan Antfolk PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl , lördag kl Lärare: PsM Juha-Pekka Airo Introduktion till kognitivt analytiskt arbetssätt, 5 sp (specialkurs) Tidpunkt: och , torsdag kl , fredag kl Lärare: PsD Katri Kanninen Utvecklingspsykologi, 10 sp Tidpunkt: 7-8.2, och fredag kl 18-21, lördag kl 9-16 Lärare: PsM Max Ervast Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Introduktion till psykologin, 10 sp Tidpunkt: och , fredag kl och lördag kl 9-13 Lärare: FM Pian Åkerlund REDOVISNING Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson, tfn , e-post: Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan REDOVISNING (Grund- och ämnesstudier) - ENSKILDA Grundkurs i redovisning, 10 sp Tidpunkt: , flerformskurs med närstudier , , , , , fre , lör samt övningar i Moodle Lärare: lektor Åsa Jakas, universitetslärare Henna Koncernredovisning, 5 sp Tidpunkt: slutet av april 2014, flerformskurs med närstudier , , 7-8.2, fre , lör Lärare: EM Jaana Aaltonen RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp Hinduism och buddhism, 5 sp Islam, 5 sp Judendom och kristendom, 5 sp Nyreligiositet/samtida religioner, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson, tfn , e-post: RELIGIONSVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR/INLEDS) Judendom och kristendom, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FD Marcus Moberg Anmälan senast Hinduism och buddhism, 5 Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Janne Kontala Anmälan senast SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Fördjupningskurs i Islam, 10 sp Tidpunkt: , måndagar och onsdagar kl Lärare: FM Nina Björkman Anmälan senast Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILD KURS I RELIGIONSVETENSKAP Religionssociologi, 5 sp Tidpunkt: och Fredagar kl , lördagar kl

17 RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi inom ramen för pol.kand.-/pol.mag.-examen eller ekon.kand-/ekon.mag-examen. Dessutom kan man avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till rättsnotarieexamen, till pol.mag.-examen eller till ekon. mag.-examen). Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist, tfn , e-post: ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Tidpunkt: Kursen pågår v , 2013 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Skatterätt, 5 Tidpunkt: Kursen pågår v. 9-17, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Arbetsrätt, 10 Tidpunkt: Kursen pågår v. 4-13, 2014 (inga närstudier förutom tentamen i Åbo eller Vasa) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 Se Miljökunskap Kulturjuridik, 5 Se Kulturledning NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik (modul 1, 2 och 6): Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Tidpunkt: Lärare: PM Anna Lönngren Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Tidpunkt: Lärare: JD Joachim Enkvist Att tänka juridiskt Rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Tidpunkt: och , fre-sön Lärare: JD Joachim Enkvist och PM Anna Lönngren Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: , fre-sön och januari Lärare: PM Anna Lönngren Familje- och kvarlåtenskapskapsrätt/del I, 7 sp (15 h) Tidpunkt: , fre-sön Lärare: PL Kurt Långkvist Skatterätt, 7 Se Hela landet/nätkurser Arbetsrätt, 10 Se Hela landet/nätkurser PRIVATRÄTT (27 sp) Genom att t.ex. avlägga kurserna Grundkursen i juridik (modul 1,2, 3 och 5), 10 sp, Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp och Arbetsrätt, 10 sp uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av ÖPU-leden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (INLEDS/PÅGÅR) Ett nytt rättsnotarieprogram startar sommaren 2013 och tidigare rättsnotarieprogram fortsätter under verksamhetsåret I rättsnotarieexamen ingår numera 16 sp valbara studier som t.ex. kan väljas ur kursutbudet EN- SKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP (se nedan). Allmän rättslära, 5 sp (12 h) Tidpunkt: , tis kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Avtalsrätt, 5 sp (12 h) Tidpunkt: , tors kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Skadeståndsrätt, 5 sp (12 h) Tidpunkt: 31.3, 7.4, 14.4 och 15.4,kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Se Hela landet/nätkurser Skatterätt, 10 Se Hela landet/nätkurser ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Materiell EU-rätt, 5 sp (föreläsningsdel) (18 h) Tidpunkt: , tors kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Materiell EU-rätt, 5 sp (tillvalsdel: uppsats + seminarier) Tidpunkt: inleds tors kl Seminarietiderna fastställs senare. Lärare: Kurt Långkvist Anmälan senast Krediträtt, 5 sp (16 h) Tidpunkt: 28.10, 30.10, 4.11 och 6.11, mån och ons kl Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Anmälan senast Säkerhetsrätt, 5 sp (16 h) Tidpunkt: April 2014 Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Anmälan senast PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t ex avlägga kurserna Krediträtt (5 sp), Säkerhetsrätt (5 sp), Avtalsrätt (5 sp) och Arbetsrätt (10 sp) uppnår du 25 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP Grundkurs i juridik (modul 1,2 och 6): Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JM Marcus Måtar Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JM Marcus Måtar Att tänka juridiskt Rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: JD Marcus Måtar Sjö- och annan transporträtt, 10 sp (21 h) Tidpunkt: och , fre kl , lör och sön kl Lärare: JM, PM Henrik Rak Arbetsrätt, 10 sp (21 h) Tidpunkt: 15.1, 22.1, 29.1, 5.2, 12.2, 26.2 och , ons kl Lärare: JM Marcus Måtar PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t.ex. avlägga ovan nämnda kurser uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). 17

18 Arrangör: Vasa sommaruniversitet, Jakobstadsfilialen RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (FORTSÄTTER) Ett rättsnotarieprogram (60 sp) startade i Jakobstad hösten 2012 och forstätter läsåret med de tre nya kurser. Kurserna är öppna för envar oavsett deltagande i rättsnotarieprogrammet. Under läsåret anordnas följande kurser: Bolagsrätt, 5 sp Tidpunkt: , kl Lärare: JD Joachim Enkvist Marknads- och immaterialrätt, 5 sp Tidpunkt: , mån-ons kl Lärare: JD Joachim Enkvist Statsrätt, 5 sp Tidpunkt: 4.2, 11.2 och kl Lärare: PL Peter Finell PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t.ex. avlägga ovan nämnda kurser samt nätkursen arbetsrätt (10 sp) uppnår du 25 sp i privaträtt som kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (via ÖPU till politices magisterexamen). SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNASIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap och offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Två av följande kurser: Strategiskt beteende, 5 sp Internationell ekonomi, 5 sp Introduktion till ekologisk ekonomi, 5 sp Finansiell ekonomi I: Introduktion till finansiell ekonomi, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik består av 3 moduler: Att se på samhället juridiskt (modul 1), 3 sp Individen och affärsverksamhet (modul 2), 3 sp Att tänka juridiskt rättsfall och argumentation (modul 6), 4 sp Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp 18 GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP; ovanstående 60 SP + 60 SP Obligatoriska kurser: Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I 7 sp (folkrätt) Inledning till folkrätt 10 sp (folkrätt) Att tänka på politik 5 sp (statskunskap) Introduktion till sociologin 5 sp (sociologi) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Därutöver ytterligare minst 28 sp fritt valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt The Law of International Organization, 10 sp Materiell EU-rätt, 5+5 sp Redovisning/Internationell marknadsföring Servicekurs i redovisning, extern del, 5 sp International Business, 10 sp Sociologi Den ena av kurserna, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi) Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 Tidpunkt: Kursen pågår v , 2013 (inga närstudier förutom tentamen) Se Rättsvetenskap Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Grundkurs i nationalekonomi, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Nationalekonomi Introduktion till kvinnovetenskap, 10 Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Kvinnovetenskap NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2013 Se Sociologi Att tänka på politik 5 sp Finländsk politik, 5 p Tidpunkt: hösten 2013 Se Statskunskap Internationell politik, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Se Statskunskap Arrangör: Västra Nylands Folkhögskola Grundkurs i juridik/modul 1,2 & 6, 10 sp Tidpunkt: modul 1, (15 h), modul 2, (15 h), modul 6, och , fre-sön. Se Rättsvetenskap Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , mån kl Se Europakunskap Materiell EU-rätt, 5 sp Tidpunkt: , tors kl Se Europakunskap/Rättsvetenskap Materiell EU-rätt, 5 sp (tillvalsdel m uppsats + seminarier) Tidpunkt: november 2013 januari 2014 Se Europakunskap/Rättsvetenskap Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan Grundkurs i juridik/modul 1,2 & 6, 10 sp Tidpunkt: Modul (15 h), modul (15 h) och modul mån kl Se Rättsvetenskap International Business, 10 Time: (web-based with three study meetings) Se Nationalekonomi SKOLPSYKOLOGI Grundstudierna i Skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser: Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Skolmobbning, 5 sp Sexualkunskap, 5 sp Missbrukarproblematik, 5 sp Den mångkulturella skolan, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post:

19 Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten SKOLPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Tidpunkt: 16.9, 23.9, 30.9, Lärare: PD Eeva- Liisa Salmi Skolmobbning, 5 sp Tidpunkt: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, Lärare: Klasslärare Gunilla Westerlund, PeM Lena Sjöholm-Fahlund Sexualkunskap, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman Missbrukarproblematik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Socionom YH Kaj-Mikael Wredlund Den mångkulturella skolan, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: PeM Ritva Mertaniemi SKÄRGÅRDSKUNSKAP Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-50 SP) - GRUNDSTUDIER Natur och människa - en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp Samhälle och näringar, 10 sp Tre skärgårdar - en historia: en introduktion till skärgårdens historia, 5 sp Fältstudier, 10 sp Mera information om ämnet ger planerare, tfn , SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Tre skärgårdar en historia, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: FL Marcus Lepola Anmälan senast två veckor innan kursstart. Samhälle och näringar, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: ED Monica Nyholm Anmälan senast två veckor innan kursstart. Fältstudier, 10 sp Tidpunkt: löpande Fältstudierna är tematiska och utförs i skärgårdsområdena. Temat skall vara problembaserat, och kan beröra frågeställningar som t.ex. historia, skärgårdsbyn, begreppet skärgård, språket, handelsleder, trender i samhället som påverkar naturen. Kursen bygger till största delen på egen aktivitet och eget arbete under handledning. Förkunskaper: minst 10 sp i Skärgårdskunskap. Kontakta för diskussion om ämnesval och handledare SOCIOLOGI Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till sociologin, 5 sp Människan i samhället, 5 sp Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Grupparbete, 5 sp Aktuell sociologisk forskning, 5 sp SOCIOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Sociologisk metodik, I, 5 sp Sociologisk metodik, II, 5 sp Sociologins historia och klassiker, 5 sp Sociologisk teori, 5 sp Samt tre valbara delområden á 5 sp. 25 sp i sociologi kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp till PK- eller PMexamen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje vår. Nätstudierna på ämnesnivå inleddes våren 2011 och fortsätter under påföljande läsår med 1-2 kurser per läsår. För preliminär tidtabell se: Mera information om ämnet ger planerare, tfn , SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till sociologin, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast två veckor innan kursstart Studiehelheten fortsätter följande läsår. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grupparbete, 5 Tidpunkt: start 16.9 (inga närstudier) Lärare: PD Kristin Mattsson Anmälan senast två veckor innan kursstart Aktuell sociologisk forskning, 5 Tidpunkt: start (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast 28.9 Människan i samhället, 5 Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Jan Wickman Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I SOCIOLOGI Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: hösten 2013 Lärare: PD Thomas Rosenberg Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: mars 2014 Lärare: PM Ibrahim Terzic Se Interkulturell kommunikation 19

20 SPECIALPEDAGOGIK Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till specialpedagogik, 5 sp Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp Inlärningssvårigheter I, 5 sp En skola för alla, 5 sp Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats Helsingfors (G18) SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: 6-7.9, Lärare: Speciallärare Pia Vataja Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Speciallärare Andreas Siemssen Perspektiv på funktionsnedsättning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: Speciallärare Mona-Lisa Möller, Catarina Lindroos Inlärningssvårigheter I, 5 sp Tidpunkt: 7-8.3, Lärare: PeM Johan Korhonen (matematiksvårigheter), PeM Kajsa Lindström (läs- och skrivsvårigheter) ENSKILDA KURSER I SPECIALPEDAGOGIK Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeM Marianne West Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, kursplats Åbo ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter ADHD, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskola SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp, Tidpunkt: , Lärare: PeM Marina Björklöf Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: Speciallärare Andreas Siemssen En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: våren 2014 Lärare: PeM Marianne West Studiehelheten fortsätter med kurserna Perspektiv på funktionsnedsättning, 5 sp och Inlärningssvårigheter I, 5 sp ArrangörER: Kristinestad medborgarinstitut och Närpes Vuxeninstitut ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp, Tidpunkt: , Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till specialpedagogik, 5 sp, Tidpunkt: , 26.9, 3.10, Lärare: PeM Kajsa Lindström Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp Tidpunkt: 22.10, 24.10, 30.10, 2.11, Lärare: PeM Johan Korhonen, PeM Sofia Kullberg En skola för alla, 5 sp Tidpunkt: 12.11,19.11, , Lärare: PeM Marianne West Inlärningssvårigheter I, 5 sp Tidpunkt: 18.3, 25.3, 27.3, 4-5.4, Lärare: PeM Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström Mångprofessionellt arbete med elever i psykosociala svårigheter, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Andreas Siemssen ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: , 5.11, Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Tidpunkt: , 29.1, Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK Koncentrationssvårigheter - ADHD, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Kurserna i språk och kommunikation vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom ämnet svenska. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Sibbo medborgarinstitut ENGELSKA Specialkurs i engelska, 5 sp Tidpunkt: 24.4 (introduktion, adb-klass), 28.4, 5.5, 8.5, 12.5, 15.5, 19.5, 22.5, Introd. till inlärningsplattformen vid första närstudieträffen. (36 h + distans på webben 20 h) Lärare: HuK Camilla Bergendahl Mera information om kursen ger ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: DANSKA Danska I, 5 sp Tidpunkt: (ej 22.10) kl Se Svenska språket 20

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer